Hl. ŽivoÍOpisy spisovatelů v pořádku abecedním


1 Hl. ŽivoÍOpisy spisovatelů v pořádku abecedním.2 Ada mecantonín n. v Nemoianech u Lulče 9. čna jako bohoslovec lv. roč p...
Author:  Kamila Staňková

0 downloads 74 Views 4MB Size

Recommend Documents


V. P. ASTAFJEV člověk a spisovatel
1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta V. P. ASTAFJEV člověk a spisovatel 2011 Mikuláš Kuzminský2 Obsah Autorefer&aac...

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW
1 De drumeenheid reinigen Brther HL laserprinter. Verwante mdellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW Vlg de nderstaande prced...

Česko-židovský spisovatel Vojtěch Rakous
1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Aneta Klepíková III. ročn...

HL system HL VR, 6,5X110
1 HL VR, 6,5x110 Vrták 6,5x110 do betonu Objednací kód: Záruka: 2 roky Technické Parametry Parametr Hmotnost Hodnot...

PČ Značka Spisovatel Název. Nakladatelstv í
1 PČ Značka Spisovatel Název Nakladatelstv í Rok vydání Vondruška, Vlastimil Dobronínské morytá...

Slovo a smích Sylvie Richterová Praha: Československý spisovatel, 1991
1 Sylvie Richterová Slovo a smích 1 /20 Slovo a smích Sylvie Richterová Praha: Československý spisovatel, OBSAH &Ua...

Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy
1 Informační schůzka pro původce v působnosti Archivu hl. města Prahy březen 2019 Archiv hlavního města Prahy2 23 34 45 DOKUMENTY Je jic...

HL Erdőpedagógiai Szeminárium
1 HL Erdőpedagógiai Szeminárium április Nyírerdő Rt Debrecen A szeminárium mottója: Tégy jót &...

Beethovenstraat HL Amsterdam
1 Beethovenstraat HL Amsterdam Huurprijs 2.250,- per maand2 Omschrijving AMSTERDAM Huurprijs 2.250,- per maand Beethovenstraat HL Amsterdam Te huur Ty...Hl.

ŽivoÍOpisy spisovatelů v pořádku abecedním.

Auerhnnn Fra—nt.de Paula n. 2. dub. 1819 v Liboci u Prahy. vysv. 1. ledna 1883v Tamově, působil tam iako cere­ šilovy“ a pořadatel .,Musea'“:,vysv. monář, kateche'a při tamni hl. škole a na kn. 24. čce 1878, 1878 koop. v Uiezdě s olu jako učitel pnedagogíky v tam­ u Brna, pozdě'i adm. v Letonicich, mm semináři: 1837 vícerektwr arcib. 1880 koop. v Zabrdovicich. 1881 pre— lat. sem. ve Lvově. 18-12 far. a vik. fekt ' pacholeckem sem. v Brně, 18%“7v Oprylowcich (v kraii Tarnovském). vychovatel kniž. Ferdinanda z Kin— spirituál alumnátu t., 1894regent tehož 18—16 ústavu. 1910kanovník při domě v Brně. skvch, 1853 taiemm'k k. a. manž. soudu v Praze, 1861 k. a. rada při manž. z. 2—1. května 1913. Srvn. výše str. 1485 č. 2.; Mus. XLVll. (1912 13), 360: Euch. soudu a čestn. rada k. a konsistoře. 1913. 130. 1862 farář ve Zlonicich, 1863 k. a. vikář Adámek Kazimír jos., O. S. Franc., okr. slansk ho, 1873 osob. děkan, 1875 n. 25. čce 1843 v Lažauech. profesi čest. kan. kolleg. kap. ve St. Bdleslavi, složil 29. říj. 1867, na kn, v_vsv.25. čce­ 2. ve Zlonicích ll bř. 1887. Srvn. 1859: působil větši tou v Praze, v kon­ str. 1485 a 1480“ čis. 18. a 19. Ausobský viz Ousobský. ventu u P. Marie Sněžné. byl guardi­ Ada—mecAntonín n. v Nemoianech u Lulče 9. čna 1853. jako bohoslovec lV. roč. 1377—78předseda

„Růže Su­

anem, definitorem. kustodem a provin­ ciálem, kn. arc. notář pražský a lito­

měřický; :. v Plzni 17. dub. 1907. Adámek Otto n. 1870 v Lysicich na Mor., vys. 1893, 1901 prof. náb. na c. k něm. real. g_vmn. v Brně.

Avanti \'ittore - T. ]. liroušek.

Baar _lindřich Šimon. 11.7.111. 13-59 v Klenčí na Šumavě, vvsv. na ku. 17. čce 1892. bvl kapl. v Přimdč. pak ve Spal. Pořiči 1894—1895. adm. ve Stachově 1895. kapl. v Ořecltu 1895

1897 a v Unětimclt 1897—1899. AmbrožP. viz Smékal Ambrož. až 1899—19C9far. v Klobukách u Slanelto.

Ambrož Vilém n. 28. pros. 1816 v Brně. studoval t., na kněze vysv. 1869. k00p. v Dalešicích. v 'l'uřanech a i., posleze u sv. Tomáše v Brně, od 1873 katech. při něm. vyšší dívčí

od čce 1909 iar. v Ořechu u Prahy. Srvn. str. 1486 čis. 2l.—27. B_narJosef n 31. října 1835 v Klenčí na Šumavě, v_vsv. na kn. v Čes. Bu­ de'ovicích 29. čce 1860. od 1850 kapl. škole t.: 2. 15. ún. 1903. Srvn. výše v isku. od 1866 katech. obecnvch a sur. 1485, č. 5—8. měšťanských škol, výp. katech. na Appel Karel n. 5. srp. 18-17v Nové reálce a uč. náboženství, včelařství Pace, v_vsv. na ku. 14. srp. 1870, pů­ a hedvábnictvi na tamní rolnické škole. sobil jako kaplan v Kralovicích, od 188-1 far. v Putimi, 1900 osob. dek.. 1882 íar v Podvorově, od 1885v Plané 1905&.kons. rada; z. v Putimi 15.pros. u Plzně, :. t. 1902. 1907. Srvn. str. 1-1'86čis. 28. a 29.: Past.

Arnold Jan, n. v Mnich. Hradišti 1883, 708. Bačák Karel n. -l. listop. 1842 14. ledna 1785, v_vsv. na kn. v Lito­ měřicích 24. srp. 1807. působil v duch. v Třešti. vvsv. na kn. 14. září 1870. správě, posléze jako i_tr. v Miletine, kaplan v Lišni u Brna,_1887 archivář 1838 vstoupil na odpočinek, z. 14. srp. a registrator bisku ske kcnsistoře a 1872. Srvn. str. 1485, č. ll.—16.: Past. čes. kazatel u sv. ichaela v Brně, 1883. 708

1891 far. v Třešti, :. 22. kv. 1891.

2062

Životopisy spisovatešů.

Bakaíář-Srbecký Jan Miroslav n. i u hr. Thuna vCholticích; z. v Meraně 16. čce 1857 v Srbcích u Kojetína na i 20. dub. 1878. Srvn. str. 1486, č. 42-44. Hané, 1884 vysv. na kn. v Brně, 1887 Bartonik Josef 8.1., n. ve Vrbně katech. v Břeclavi; od 1913 far. v Con­ na Mor. 4. ledna 1878, vstoupil do řádu gru (Angern) u Vídně. 13 srp. 1896, vysv. na kn. 26. čce 1910,

Bakeš Fr. V., n. v Chrásti 3.,října praefekt v kolleji Bubenečská.

1857, vysv. 15. čce 1882, kaplan v Upici, 1900 i. ve Rtyni, 1902 v Ceské Skalici.'

Bartoš František Seraf. Martin.

Chomuticích u ]ičína 31. čce 1825, Baláš Frant., n. 1888, vysv. 1911.In. ivysv. 10. srp. 1848, kapl. v jilemnici, kaplan v Liebenthalu (Olom. d.). 1863far. t., 1872 c.k. okr. šk. inspektor, Balcar Emílian Václ., n. v Sobotce 11. čce 1862, vysv. 11. čce 1886, katech. . později bisk. vikář střídnictví Vrchlab­

v Přelouči. 1910 i. v Choltšcich.

=ského; z. 11. ún. 1900vjilemnici. Srvn. str. 1486 čís. 46.

Balcar František, n. 25. bř. 1838 Leopold, učitel v Lipnice v Rychnově nad Kněžnou, vysv. na! na Bartoš Mor. 1910. kn. v Hradci Král. 25. čce 1863, byl Bartoš Václav, n. v Malšovících kaplanem v Lužanech u Jičína, 1872—4

v Jičíně, 1874 far. v Lužanech, 1898 2. září 1851, vysv. 15. čce 1884, kapl. jmenován bisk. notářem, z. 6. čce 1906 v Kuklenách, od 1898 i, ve Zdecho­ vicích, od 1915 ve Vys. Ujezdě u Tře­ v Lužanech. Srvn. str. 1486, 35. 'bechovíc. Balik Fr., n. 7. září 1874, vysvu Bartošik Petr, 11. v Polešovicích 23. čce 1899, far. v Budislavicích 1881, vysv. 1905, katech. měšť. škol (Bud. d.). v Kroměříži. Balík Karel, n. 20. ledna 1875 ve Bartovský Karel, n. v Nové Kdyni Vosně (okr. Ml. Vožice), vysv. 24. čce 1899 v Budějovicích, kapl. v Rehbergu, : 30. bř. 1867, vysv. 17. čce 1892 v Praze. kapl. v Chodově u Karl. Varů, 1894 1900 \- Ronšperku, 1901 v Cernovicích zam. kopl. v Dol. Beřkovicích, 1902 u Tábora, 1905 děkan t. far. v Bechlíně, 1903 v Citové.

Balzar josef, n. v Rychnově 3. bř. Bartuněk František, n. 1. pros. 1803, vysv. 3. září 1826, č. kons. rada, b. notář, os. děkan v Pohoří (dioec. 1806 v Petrovicích u Sedlčan, stud. ve Vídni a v Praze, vysv. 29. bř. 1833, Bugžx z. 16 ún. 1872; srvn.str. 1486, kapl, ve Sv. Poli, 1846 far. ve Višnové, c Bárta Felix, u. v Čáslavi 18. září 1854 v Dobříši; 2. t. 11. října 1869. 1846, vysv. 20. čce 1873, kapl. ve Zle­ Srvn. str. 1486 čis. 49. bech, 1886 i. v Nasavrkách. později Raelph=Dr. Rud. Hor­ s kBlartnré v. v Zahrádge; z. 1902. , Baudyš ProkOp Josef 0. S. B., n. Bárta Simon, n. 27. října 1864v Zi­ muticich, vysv. na kn. 1889 jakožto 25. list. 1845 ve Velkých Svatoňovících, alumnus eské koleje v Římě, kapl. vysv. v Hradci Kr. 1871, kaol. v Ce­ v Sedlíci u Blatné do 1891, potom prac­ skych Vernířovících, adm. v Něm. Pru­ tekt stud. sem. v Budějovicích do 1893, j snici, vstoupil do kl. emauzského v Pr. od 1893katech. na gynm. v Pelhřimově, ! 1881; z. v kl. milosrdných sester v]ihlavě od 1908 na čes. gymn. v Budějovicích. '24. ledna '1905.Srvn. str. 1486, čís. 50. Bartákjan Krt., n. v Moravičanech . až 53. Bauer František Sal., n. 26. ledna na Mor. 4. čna 1834, vysv. v Brně. 4. čce 1859, b. notář a registrátor b. 1841 ve Hrachovci na Mor., vysv. 19. kcnsistoře v Hr. Kr., později kons. čce 1863 v Olom.. kapl. ve Vyškově, sekretář, od 1896 kanovník kam. chr.lpak adi c. ,k_.bOhosl- tak v Olomz t., kons. rada; z. 1913. Srvn. str. 1486 "kde byl POVYSCUna d0kt0f3 bOhOSlO“

čis. „_ Barták

Ia stal se prot. bibl. studia; 1873 prof. _los., ThC., „_ g, bř. 184g ' N. 2. na univ. pražské a spolu_rektor

v Kališti u Ondřejova, stud. v Praze, : kn. arc. sem., 1882 bÍSk- V Brne, _1904 vysv. 31, čce 1867, kapl. ve Velvarech,! arcib. (_)lom, 27. listop. 1911 kardinál; poslán do Frintanea ve Vídni, 1869 pO- i %: 25- "step. 1915- — Srvn. „W. 1259 volán do Prahy za adjunkta bOhOSl.ĚClS' 1003.—1012.;'str_. 1261 CIS. 1044. fakulty, pro neduh prsní musil 187231057.: Stf- 1436 Čls—34——55­

vstoupiti na doč. odpočinek, byl spi-% Bayer Ad.. n.v Rožnově 1873,vysv. rituálem milosrdných sester v Prčici, ; 1896,k00p. na odpočinku ve Val. Mezi— později zám. kaplanem &knihovníkem ?řščí.

Životopisy spisovatelů.

Bečák lgnác,

n. 1847 ve Velkérm

2063

Běhal Stanislav, n. 1883 vOlšancct:

Týnci u Olomouce, gymn. a theol. stu- , na Mor., vysv. 1., , kapl. v Nákle día konal v Olomouci, lkdež 5. čce 1872 , od 1917 v Nivnici.

byl na kněze vysv.: pro ordinaci byl: Běhal Vladimir n. 27. dub. 1876 ustanoven prefektem v k. a. chlape-lvBrně,vysv. 1900,od 1908farářv Stra­ ckěm sem. v Kroměříži a jako prefekt ehotině na Mor. byl poslán na universitu do Prahy, Bejvl imon, 11.22.kv. 1844 nalšla­ kde studoval matliematiku a iysiku, „tovsku ve vísce Onen Svět; stud. bo— z kterýehžto předmětů také státní host. v Praze, vysv. 1869, kapl. ve Vi­ zkoušky složil; 1892 stal se far. ve'noři, od 1874 far. t., od 1898 vikář, Frenštátě pod Radhoštěm; z. 6. čna 1909 areikněz Pražský, 1910 č. kano— 1901 ve svém rodišti Velkém Týnci, vn k kap. Starobolesl.; z. 3. čna 1914. kam se ve své nemoci uchýlil. Srv.1.' Bek Frant.,. n. 9. led. 1825 ve Sv. ; liři, vysv. 1849, f. v Trstěnicich (Stře­ výše str. 1486 čis. 58. Bečák Tomáš, n. 1813 v Olšanech lniei'ch), potom v Sebranieicli; z. 23. . . n Olom., vysv na kn. 1837,koop. v Mar­ Z 1'l kovicíeh a ve Vlkoši, od 1814 exp. v Ky—! Béllk Adolf n. 1872 na Strašnovč lu Ml. Boleslaví, stud. 1882-90 v areib. selovicíeh, pak superior alumnátu v Olom.; z 1885; srvn. výše str. 1487, konv. v Praze a Příbrami, 1890-1894 č. 59—60. |theol. v Litoměř., byl far. ve Svadově Ustí n. L., od 1912 v Malé Bukovině Bečka _lanV. n. v Clevelandě (Ohio) luu C. Lípy. 16. čna 1874, stud. v kollejí sv. Václava a v semináři t., vysv. na kn. 1899: do i Bělina Jan, .-Dlouhý Jaroslav.

= Běllnský Václav=Ohva Václav. 1902kapl. čes. osady P. Marie Lurd=kě l Bělohlávek Václav "_ v Ouhi'ově v Clevelandě, poté far. slovácké osady “9.1ed. 1870, vstoupit do řádu kříž. sv. Cyrilla a Method. v Yonngstownn; s červ. hv., sliby řeh._složil 1894, vysv. 1907 far. čes. katol. těeha v Clevelanjč. osady sv. Voj-: 1895, od 1905 f. v Zivohoušti, potom Hodonicieh u Znojma. Bečvan jan,=Konařik Bed'r. iv Bělský V. O. =Oliva Václav. Bedroš Karel, 11.v Napajedlích na Benda František n. 5. března 1837 Mor. 16 čce 1846, 1858-1866 stud. na v Dol. Beřkovicich, vysv. 1863, 1. u sv.

soukr. gymn. v Kroměříži, bohosl. stud. Haštala v Praze, 2. 10. říj. 1889. v Olom., vysv. t. 1870, kOOp. ve Vra— Benda jan, n. 1873, vysv. 1899, kapl. cově u Bzenec, potom kapl. v Pro­ v Ořcehu, potom i. v Nových Mitro­ stějově, od 1883 katech. reál. v Kar­ lvimch; z. 1918. Benda 105. F. n. 1836 v Mlači u Li­ 190-1. Srvn. str. 1847, tovle, vysv. 1859, kapl. od 1839 v Brán­ Beer jakub, n. 16. ún. 1796 v Cho­ káeh, 011860 v Kyjově, od 1863 u sv. dove Plané, vstoupil do řádu kř.ž. 'Michala v Olomouci: 1864 stal se ka— s červn. hv. v Praze, řeh. sliby složil tech. na paedag. v Opavě, od 1881 far. ?. na kn. vysvěcen 1820, působil jako v Litultovicíeh, od 1894 v Cholíně, 1905 kooperátor při klášterním kostele far— odešel na odpoč., odsrěhoval se do ním v Praze; od 1822 kapl. při chrámu Laxenburku u Vídně, z. 19. listop. 1907. sv. Karla ve Vídni, kdež 1824 na do— Benda i(., Bodlaha Ant. ktora theol. povýšen; ve Vidni byl od­ Bendl Váel. Ceněk n. 24. řiína 1833; 182 zároveň prof. náboženství na te— v Turnově, stud. od 1813 v Jičíně, od chnice; 1826stal se v Praze nástupcem 1848 na akad. gymn. v Praze, od 1857 Bolzanovým v učitelském úřadě, byv v sem. buděiovickém, vysv. na kněze jmenován prof. vědy náboženské a pae­ 1860, kapl. v Klatovech, katech. a řed dagogiky na fakultě filos., od 1836prof. hl. školy ve Volyni, kdež z. 27. čna dogmatiky na fakultě theol., 1840zvolen Í 1870. — Srvn. Str. 1487 čís. 6975. Beneš Ferdinand, _th. dr., n. 8. dub. za velmistra, byl od 1841 přísedícím zemského výboru; v letech 1847—50. 1860 v Hilválech u Ustí n. Orl, stud: byl ředitelem gymnasii v Cechách, od '.g mn. v Něm. Brodě, theol. v Hradci 1850 předsedou zkušební komise roi rál., od 1881 ve Frintaneu ve Vldnl, učitelský úřad gymnasiini; z 13. na'kdež složil 3 rigorosa; vysv. 1833, 1866.Cesky uveřejněné jeho spisy jsou;1885-90 vicerektor chlap. semináre patrně překlady z němčiny někým „Borromea“ v Hradci Král.; od 1886 jiným pořízené. supl. a od 1887 skut. prof. mor. pri

c. '..no l_in%;)z. 5. kv.

2064

Životopisy spisovatelů.

diec. theol. úst. t., jímž byl až do své smrti; při tom byl 1890-97 kazatelem při kostele Matky Boží; 1892 vykonav čtvrtě ríg., povýšev na dokt.theol.; od 1897 předn. na theol. ústavě také paedagegiku a od 1899 také křest'. sociologíi; z. 13. říina 1901. — Srov.str. 1487 č. 77—78.

Beránek Jan n. 1873, vysv. vPraze 1896, kapl. u sv. Stěpána v Praze; , z. 11. srpn. 1912. í Beránek Jindřich n. 8. ííina 1838 „'ve Stračově, stud. gymn. v Hradci Král.; 1860 vstoupil do řádu maltéz­ . ského, stud. theol. v Praze, vysv. 1865, *“1866 povýšen na doktora fil., byl koop.

Beneš Frant. n. 1814 v Hulině na . v Horažďovicích a v Praze, 1871 farním adm. ve Wolfersdorfu, 1874 v Horní Líbchavě, 1875 ve Walkensteínu a v Rabensburku v Dol Rakousích, 1898 stal se far. 11P. Marie Vítězné v Praze; arcikn. příborský, rada a ass. kons. 2. 1. bř. 1907. — Viz Ceský slovník olom., od 1875 f.vMoravičanech; 2. t. bohovědný 11., 137. Beránek Karel n. 1837v Křížanově 26 kv. 1875. Srvn. str. 1487 č. 80. Beneš Karel ]. n. v Chocni 12. bř. n. Mor., vysv. 1861, dr. theol.. děkan 1866, stud. gymn. ve Vys. Mýtě, bo­ a farář v Oujezdě u Sokolnice na Mor., hosl. v Hradci Král. odešel do Ame­ :čestny'" kanovník kapitoly brněnské. riky, kdež dokončil bohosl. studia ve BeránekKonstantinAloíSn.vPraze \'iktoríi (Tex), kapl. a far. v různých | 1835, vstoupil do kl. Praem. na Stra­ místech; nyní i. St. Mary's Hallelswille, hově, vysv. 1859, č. kous. rada, arcib. Texas. Srvn. Slovn. bohov. 11, 127. notář; z. 1918. Beneš Michal n. 15.dub. 1849v Pot­ ' Beránek Michal n. 1. října 1816 šlýně, vysv. v Praze 1872,kapl. v Pe­ lv Střezmiři, vsto pil 1837 do řádu ÍI'OVÍLÍCh u Sedlčan, 1880 kapl. na maltézského v Praze, vysv. l_842,koop. Smíchově, katech. v Karlíně, 1877 ka­ ve Skalici (Langenau) u Ces. Lípy, ech. měšt. šk. t., 1893zám.kap1.ve Vo­ 1845 v Praze, potom ve Spitálu v diec. sečauech, 1895praef. polepšovny v Ko­ Sv. Hypolitskě, 1863 v Podsrpu. 1873 :!omlatech. od 1912 na odpoč. v Bře­ ve Walkensteinu v diec. Sv. Hypolit­ rnově. ské; z. 13. pros. 1875. Beneš Stanislav n. 1886 v Brně, Beránek Václav 11. 23. led. 1785, vysv. v Hradci Král. 1910, ředitel bisk. vysv. 1815, f. ve Vosenicích, os. děkan, tisk. t. 12. 26. kv. 1864. Mor., vysv. 1839, od 1840 koop. v Pře­ myslovicích, od 1841 v Malenovicích, od 1844 v Břestě, od 1850 v Hulíně, od 1861 far. a děk. v Příboře, od 1872

Beneš-Třebízk'

Václav n. 27 ún. ! Berg Dagobert, nadučitel vNovém

1849 v Třebízi u lane'ho, stud. gymn. !Hrozenkově u Vsetína na Mor. ve Slaném a v Praze, vysv. 1875,koop. l Berchtold jos. hr. u. v Kříž. Ko— v Lítni, 1876 kapl. v Klecanech, z. 20. stelci 1870, vysv. 1893, působil jako čna 1884. — Srvn. str. 1487 čis. 81. kaplan v duch. správě; ochuravěv du­ až 106.

ševně žije v ústavě choromyslných Beran Frant., n. 1870v Dřevěnícich, v Dobřanech. vysv. v Bud. 1894; kaplan v Cuclavi.: Berková Františka 11.1861,2. v Rož­ Beran josef n. 17. ún. 1841v Nové mitále 1905. Srvn. str. 1488 č. 119. a Pace, stud. gymn. a bohosl. v Hradci 120. Král , 'vysv. 1865, působil jako katech. * Bernard Jan Nep. 11.1815 ve Sla­ ve svem rodišti, při čemž zabýval se ném, vysv. 1840, byl kapl. v Piímdě také vyučováním dítek hluchoněmých; „1841413 a v Plzni 1843-54, katech. při stal se 1871učitelem v pražském ústavu normální škole na Malé Straně v Praze hluchoněmých a spolu katech. měšť. a spolu profesor katech. a pae ag. na „školy na Hrádku, 1881 ředitelem nově 'theol. fakultě, 1861-64 i. na Kladně, zal. ústavu pro hluchozěmé v Hradci 1864 kanovník metrop. kap. v Praze;. Král.; stal se děkanem v Král. Dvoře, z. 1882. — Srvn. str. 1488 č. 122—124. Bernard V.:Podlaha Ant. bisk. vikářem; z. 31. led. 1907. — Srvn. str. 1488 č. 109—115. Bernat _los. n. 1835 v Modřicích Beran Josef n. 1888 v Plzni, vysv. u Turnova. stud. v Ml. Boleslavi a v jí— v Praze 1911, dr. theol., katech. u sv. <číně, bohosl. v Litoměřicích, vysv. 1859, Anny v Praze , kapl. v Liberci, od 1879 vicerektor se­

Beránek Hubert n. 1874 v Bystrci , mináře v Litoměřicích, od 1887 i. a vik.

íta Mor., vysv.

v Brně 1898; kapl. v Terezíně; od 1894 děkanem a od. 1894 děkanem a od 1896 proboštem

v Brně-Zábrdovicích.

2065

Zivotopisy spisovatelů.

na Mělníce; z. 16. říj. 1915. — Srvn.) v Kladně, pak techn. správcem slevá­ str. 1488 č. 125—127. ; ren v hutích komárovských, naposledy

Bezděk Ant. n. 1861, vysv. 1885,i inženýrem Ceskomoravské stojímy kapl. v Kostelci u Holešova na Mor.| v Praze; nyní žije v Praze jako re­ Bezděka František Rudolf n. 1788 daktor a spisovatel. — Srvn. str. 1479 v Březnici, 1819-1852 katech. v Písku;

a 1499 č. z. 1871. — Srvn. str. 1488 č. 130. a 134. čisg.124. 10 . ­ 146. ; Ott. Sl. XXVlll..

Bezděka František Seraf. n. 1798

Bláha lnnocenc Arnošt n. v Kra­

v Březnici, vysv. 1825 v Praze, kapl. sonově 1879, stud. theol. v Hradci ve Zlonicích, od 1828 skriptor univ. Král., 1900 iilos. ve Vídni, prof. na knihovny v Praze; 1. na Smíchově reálce v Novém městě na Mor. 1864. — Srvn. str. 1488 č. ISL—133. Bláha Ludvík Antonín O. Praem. Bezděka Viktor Jos. n. v Březnicii n. 1888 v Chramostech v C., vysv. 1913. 1823, stud. v Písku a v Praze, theo' . Blaha Tomáš n. 1844v Boskovicích logií v C. Budějovicích a Kr. Hradci, u Brna, stud. filosofii, stal se prefek­ vstoupil do prem. kl. želivského, vysv. tem v semináři kroměřížském, potom 1846, byl archivářem a bibliothekárem suplentem na slov. gymn. v Brně, a po roce skutečným učitelem ve Valašském kláštgrním; z. 1900. — Srvn. str. 1488 Meziříři, kdež působil 8 a půl r.; po— . 3 . Bezdíček _Ian E. n. v Litomyšli 1815, tom byl vychovatelem v rodině kn. vysv. 1838, od 1865 1. v Radhošti Windischgrátzů, 1885 u věku 41 let u Vys. Mýta, od 1872 v Cerkvici u Li-, vysv. na kněze v Stýrském Hradci; 1889 stal se katechetou na něm. měšt. v 6 tonliššle; z. 1875. — Srvn. str. 1488 škole v Novém Lercheníeldě ve Vídni; (.' Bezkyd A.=Zamazal Ant. pracoval horlivě pro český lid ve Vídni,

Bezloja

Frant.

n. 1834 v Týnci zvl. jako jednatel „jednoty sv. Met­

u Olom., vysv. 1858, byl koop. v Dřevo—! hoděje“ o české služby Boži.-- Srvn. „ hostících u Přerova na Mor., od 1877 str. 1489 č. 149—152.

i. v Domaželicich u Holešova, kdežl

Blahovec František n. 1864 v Záru

z. 5. kv. 1882. — Srvn. str. 1488 číslo u Volyně, stud. gymn. v Písku, bohosl. 137. a 138. v Č. Budejovicích, vysv. 1858, od 1905

Bezstarosti

Karel n. 1847, vysv.' i. ve Volenicích; 1901 zvolen za po­

potom| slance do sněmu král. českého za ven­ ; kovské obce strakonické; 1903 zvolen Bílek lgnác n. 1826 v Kunvaldě,i po druhé. vysv. 1850, byl dvě leta vikaristou při ' Blanda Frant. Xav. n. 11. list. 1838 kath. chrámu král.-hrad., 1852- 66 kapl. ve Volevči, stud. gymn. vjindř. Hradci, v Nové Pace, od 1867 i. v Bartoše-i bohosl. v Praze, vysv. 1863,kapl. 5 let vicich, 1885 jmenován bisk. vikářem, u sv. ]indřicha a půl leta u sv. Miku­ 1892 osob. děkanem, 1897 č. kons. láševPraze, od1868 katech. při ústavě radou a pap. komořím, 1898 odebral učitel. a Spolu docentem katechetiky se na odpočinek do svého rodiště, apaedagogikynatheol.fakultě pražské, 1872, od 1878 1. v Budisově, v Bohuticich; kons. rada.

kdež z. 1899. — Srvn. str. 1488, č. 139. i 1883 povýsen na doktora theol., 1885

Bilík Bohumír n. v Kylešovicích ]jmenován univ. kazatelem, 1886 ředite­ 1875, vysv. 1898, f. v Nových Valte- ' lem muž.paedagogia, 1887kanovníkem řicích. Srvn. str. 1488 č. 140. kap. u Všech Svatých na Hradě Praž­ Bilý jan n. 6. pros, 1819 v Dol. Kou­ skem, 1913 děkanem téže kapitoly; z. nicích na Mor., od 1831 stud. gymn., 6. led. 191„7.-—Srvn. str. 1489, čís. 153. iilos. a theol. v Brně, vysv. 1843, byl až 156; CKD. 1917, 134. Blat'á_k Frant. Seraf. C. SS. R., n­ kapl. v Zidlochovicích a v Tišnově, 1853 povýšen na dra theol., od 1859 1868v Cakyni u Přerova na Mor., stud. i. v Předklášteří u Tišnova, od 1872 od 1878gymn. v Přerově, 1884 vstoupil v Dolní Loučce, byl kons. radou, po­ do kongregace redemptoristúv, 1885 slancem na sněmu mor. iřišské radě; složil řeholní sliby; pokračoval ve stu­ z. v D. Loučce 9. bř. 1888. Srvn. str. diích v Mautravě v Hor. tyrsku, vysv.

1488 a 1489 č. 141.—145. 1891; 1891—92byl sociem novicmistra Bitnar Vilém(pseud.Zah áň jiří)| a katechetou v Eggenburku v Dol. Ra­ n. 1874 ve Zbečniku u Hronova n. kousích ; 1892—93lektorem v juvenátě M. Po sk0nčených odborných studiích v Kocléřově u Svitav, do 1896 lekto­ v Praze byl adjunktem železáren rem a sociem prefekt stud. a katech.. Bibliografie,

130

Životopisy spisovatelů.

2066

na chlap šk. v Mautravě;1896-9f7 v Č.' , Bohdanecky ]a_,n n. 1756 v Pecce, Budějovicích, od 1897jest missionářem 1. v Kardašově Rečicí, potom děk v Čechách, nyní přidělen kolleji sv. v Počátkách a č. kanovník vyšehr.: žalet7ána v Praze. — Srvn. str. 1489 z. Táboře 1828. — Srvn. str 1489 5 č. v 168. Blažek František C. SS. R. n. 9. Bojenlcký Frant. Sláma Frant. ledna 1865 v Pelhřimově, absolvovali Borový Klement Dr., n. 12. ledna t nižší frymn., načež přijat le80 ve 1838 v Riegersburgu v Dol. Rak., do Vídni do kongr. redempt.; stud. gymn. ech přišel s rodiči 1847: otec jeho a theol. v Mautravě ve Styrsku, vysv. byl zahradníkem ve službách knížete 1887; půs. na různých místech v Ce- Khevenhúllera na Komorním v Hrádku

chách na Srvn. Mor.,str. ponejvíce u Benešova: u Piaristů v Praze, s onář a — 1489 č.jako mis- „vstoupil 1855stud. do sem náře, absolvovai Blažek Gilbert Ord. scholl.9piar., 1859bohosl.; nemajeještě pro kněžství n. 1839 v Modřicich u Turnova, stud. zákonitého stáři, byl vysv. najáhenstvi gymn. v Jičíně, vstoupil do řádu pia- a jmenován adjunktem boh. fakulty; rist. v Praze, stud. t. na filos. tak, na kněžství vysv. 13. kv. 1860, 1861 vysv. 1867, vyučoval v ruz. městech ustanoven prefekt. k. a. konviktu, 1862 mor. a českých, 1870stal se řed. měšť. |povýšen na doktora bohosloví konal školy v Kouřimi, 1875 prof. na učit studijní cestu po universitách něme ústavěv Příbrami, 1885prof. na ústavě ckých, habilitoval se 1863 za docenta učitelek v Praze; 2.4. bř. 1890. —icírk. práva na bohosl. fakultě pražské, Srvn. str. 1489 č. 160.-16).

51867 jmenován mř., 7871 ř. prof. cirk.

Blažek josef n. 1851v Pavlovicích, lpráva a theol. fundamentální; spolu vysv. 1895,ka 1.\eŠlapanicíqíhuBrna |zastával v letech 1866-71 úřad vice­ nyni exposita v Podolí u Slapanic; rektora v semináři, 1883 zvolen za pseud.: P. Giuseppe. Srvn. str. 1489 metrop. kanovníka, dostoupil v kapi­

č.163.1toie

1891 důstojenství praeláta scho­

Blažek Tomášn. vSádku 18.pros. lastika; mrtvici raněn 1894 živoři.

1829, vysv. 1853, kapl. v Borové uPo-' churav; z. 31. srpna Iičky, od 1854 v Chotusicích, 1865-67 str. 1490 č. 178.-.191

1897. —-— Srvn,

katech. a ředitel hl. školy v Jaroměři, Bosáček Víncencn. 1851vPřibrami od 1874 l. v Levině u Nové Paky, Odl|v.ysv 1876, byl k. ve Svatém Poli uDo­ 1883 v Libici n CidL; z.190Ž..—— Srvn břiše, potom zám. kaplanem na Zbll'OVt, str. 1489 čis. 164. i1894- 7 i. v Oseku u Rokycan, odešeÍ Blažko František n ve Volyni 1842,jna dočasnou pensí, 1910 stal se 1. na

vysv 1866,kapl. &0d18881.v Nou-'Makově; 2.23. srp. 1918. tonicich, kdež púsohil do své smiti Bosch (Boš) František 11.1813ve 4 říj. 1907, byl vikářem libockým. — Smolči, v. 1836.děkan avikářvRožmí­ Srvn. str. 1489 čís. 165. tále, kons. rana; z. 13. říj 1883.

Blokša Jan Křt. n. 17 čna 1861ve

Frenštátě pod Radh na Mor., stud. na reál gymn. v Přerově.

Bošínský Václav: Pokorny Václ

Botek František, dr. theol. aíilos.,

od 1881 bo- n. 6. kv. 1864 vNové

Vsi u Uh. Hra—

hosl. vOlom., kdež vysv.188:'>, koop. diště na Mor., stud. gymn. vPřeiově, v Kostelci u Holešova; onemocněv byl poslán na studia filos. a bohosl. do zám. kapl. vlnnernsteinu v Horn. Ra- Germanika v Římě, kdež 1890povýšen kousich; 1888-1896 byl exhortátorem na doktora bohosl. a filos. ana kněze a prof. češt' na lesníckěm vyšším uče- \vysvěcen; vrátiv se působil krátký čas lišti v Sovinci,1896 prov. kurátem vduchovni správě, 18921menovance­ v Olbramovicích ve Slezsku, 1897 l. remonářem arcib. Fiirstenberka a po v Něm. Rudě na Mor.; 1901 odešel jeho smrtizůslalvtomto úřaděiunově na odpoč., 1901-4 redigoval list „Mo->zvol. arcib. Kohna; 1901 jmenován při ravan“ 1904 stal se 1. v Majetině bohosl. fak. vOlom. suplentema1903 u Olom., pro chorobu odešel 1908 na i mř. prof. tundam. a křest. íilos.: 1905 pensi; žije v Olomouci. —— Srvn. str. na tento úřad resignoval a odešel do 1489 č. 167. thren. ausenu ve Stýrsku, kdež přijal

Bogarjann. 1876vBlathi na Mor,|místo tajemníka u arcib. Kohna, jenž

stud. gymn. v Uh. Hradišti, bohosl. ltu po své resignaci na stolec arci­ vOlomouci; vysv. 1899, koop. vDra-ibiskgupský sídlil. -— Srvn. str. 1490 hanech. ]

ŽivotOpisy spisovatelů.

2067

Bouchal Jos. V. n. 9. kv. 1864 v Li- pak v ,Cerhovicich. od 1893 i. \“ Draha­ šově, vysv. 1887 v Litoměřicích, od nově Uezdě; 1905 imenován vikářem 1901 i. v Třebeliicich; z. 30. srp. 1917. hořovického vikariátu.

Bouška Sigismund Ludvík O. S. B.

Brázda _|.=Lenz Jaroslav MUDr.

n. 25. srp. 1867 v Příbrami, stud. gym. t.: vstoupil do kl. břevnovského, stud.theol. v Praze, vysv. 1892, kapl. v Machové, od 1898 v Polici n. M., od 1908 žil v kl. broumovskěm, 1914 stal se 1. v Bezděkově. — Srvn. str. 1490,

Brázda jan ze Zlámané Lhoty Lenz Ant. Brázdil Ondřej n. v Ratajích na Mor. 30.1ist. 1814, stud. gymn. v Kroměříži a ve Vídni, filos. ve Vídni, bohosl. v Oiomouci, vysv. 1840, kapl. na růz­

č. 193—196. Ces. sl. boh. 11.,390.

ných místech v olom. diec., 1859 prof.

Brabec Vác1.n. v Tajallověu Klatov náb. na gymn. 1; Uh. Skalici. 2. čna 1847, VYSV-1810. 18704 13313!- Brdlik

Jan n. v Počátkách

21. srp.

v Kur-ferberku, Svatoboru a Kourlmi, 1820, vysv. 1846, L v Djážďově, p.)tom “574-7 katech. na mcsf. skole 513_Sml- v Hošticích Chlumčanských, v Myšenci, chove, 1817-83_katech. a prof. cest. na posléze děk. „ Počátkách' mp_prelát, reálce V Karllne, 1383'1912f- V JimeChi &. kons. rada; 2. ve vys. věku 8. ún. nyní na odpoč. v Branuýše n. L. — 1908. _ Srvn. str. 1491 č. 210. Srvn. str. 1490 č. 197.

„. m.

.,

„.

pšěšh"lža„9ší£?mš%$é11h: 2­

márově u Hořovic, stud. gymn. a theol. 15 , či 1839 v Chlumci N Bvdžqva' v Praze. vysv. 1838, kapl. v Keiích .cn1856 -l kt d u"185911?t ' V Bříství (1847) a v Uhři" řšrisdlam theoel grkagglm. (i'áva n: dgr něvsi (1851); t. ve Stříbrné Skalici á - ' t d'. th ol fly-m St

(183839)

1852-56) Krutech(1856-60)aSkramní- m Cim S." '“ e„ Oglc e “3 .fa' i., h (1860) od 187 s olu vikář & hove,1863prof.vZatc1.1874f.v1.ib0o

škccildozorce' ve viki) čerlljlokosteckém tě?“ u Rou_dnlce,1876f. V Radomdgb' 1860 kan. metrop. kap.; byl radou kon- „362 133911081— “širší“ Šgeecšghoš' "i? sistoře a soudu duchovního, členem 4171.. ' ' ' ' "

5393111323931;;Plfiiali 551181533?„Brei—“lggvmmagie Dědictví svatoi.; z. 9. ún. 1874. — Srvn. Str.

1490

č. 198-202.

caněcxli 188P'lšěsgéch —

. » -

'

kiat dá) 'řšd —'

hal.

' -. '

Brand Bernard MaxmilianO ' S' A" skoly v Killne, 1849 dek. v Novych Benatkach, 1868 kan. ve St. Boleslavi, 32str?- 1ř6138g3KgatočfCh'“%ng . vso l . sv. ma “e 1883 kap. děk. t.: 2. 11. října 1889. v,PrtlzeL,lp\'ySV. 1888? koog. „e SS. DĚ— Breítenbach (Breitenbacher) brotivé 1891 převor & reál. adm. t., dr- fil. _n-12. un- 1874 vJarošove

' $$$“

"

Ant., uUh­

Hradište na Mor., stud. gymn. v Uh. adm" & 05“ f“ V DOICIS'm Hradišti 1884-92, theol. vOlom.1892-6,

Brandejs (Brandeys) Václav n. VY_S_Y:_189Ě3. praef. V chlap. sem.yKro­ v Malých Petrovicích u Týniště 3. kv. . menu. 1č9$_p0_slánna “U_W;v InSpguk_u

1807. 1828-31 stud. bohosl. v Hradcilsmřiovat dqiepls & zemepls, 99 ctyr­ Král, vysv. 1332, kapl. vTýništi, lssslletem stud)u„(189$-1902) povysen na v Třebecnovicích, později i. v Olešnici dr- fil-; u_xngpusobina arc. soukr- gymn­ ajesenici, č. děkan, b. kons. rada a V romerlzl.

vikář. okr. školdozome na Opočenskup

Brem “2 Brehm._

z. 1. čce 1879. — Srvn. str. 1490 č. 203. , _qunper

­

Josef n- 7. un. 1852 v C. But

Brandl Vincenc „_ 4_ dub. 1333 ve \ delovic1ch,f.vElsenstrassen avanCl Starém Brné, od 1351 zem archivářlu moravsko-slezský;

Klatov, 1910 kanovnlk & 1915 kap.

z. 26. pros. 1901. — děk-_V BUděÍOVÍCÍCh' _

.

_,

Srvn. str. 1490 č. 205_-207 Breska Tom.,superlor mlSSllkongr. Branžovský Václav „_ '22_Září 1801 : resurrektionistů v Bulharsku (1882). v Třebechovicích, vysv. 1827, zam.; Břeský Ferd. n. 18:17ve_Frýdlantu, kapl. v Zehušicich, potom t. 3 os. dě- vysv. 1902, kapl. v P_rerove. .

karl v Chotusicich, kdež z. 20. ledna! an. Bretšnajdr Zdenek : Hendrlch 1874. Brázda Dominik n. ve Vracovicích Březina Ant. n. 1881 v Bludově na ]. ún. 1859, stud. gymn. i bohosloví-Mor., vvsv. 1907, ka_p1.v ruznych mi­ v Praze, vysv. 1884, kapl. v Mirošově, | stech diec. Videnske; nyni lest kap'.

2068

Životopisy spisovatelů,

ve Vídni XXI. (Floridsdorf) při kostelelMagdaleně

u Třeboně, od 1909 děk.

sv. jiří. — Srvn. C. slov. boh. 11.,494. ve Veselí n. Lužnici.

Březina Florian Ferd. O. S. Fr.,.

Brůha Václav n. v Sedlici 30. srp.

n. 4. kv. 1849 v Něm. Brodě, stud.11834, vysv. 1861, zprvu kapl., potom t. gymn., pak v Litomyšli a v Plzni; ai. v Malé Chyšce, č. kons. rada, b. not. 1866 vstoupil do řádu frantíšk., vysv. 11os. děkan-; z. 12. října 1910. 1872, působil jako koop. v Haindorfu,l Brýdl Fr. n. v Tisové na Mor., vysv. Hořovících a v Praze, iako superior kapl. ve Vys. Mýtě, za války v Hořovicích. jako kvaidíán v Zásmu­ i1895, polní kurát. kách, Plzni, Haindoriu & Jindř. Hradci \ Brychta A1. n. ve Vys. Mýtě 7. pros. (do r. 1915), jeden rok též iako pro­ 1816, vysv. 1841, i. v Rychmburce; vínciál. — Srvn. výše str. 1491 č. 212., z. 15. pros. 1863. a Č. slov. boh. 11., 494. Brychta Ant., dr. theol., n. 1. pros. Brhovský 105. n. 1867v Podluskách, 1838 ve Velké Stříteži u Modletína, stud. na nižš. gymn. v Něm. Brodě a vysv. 1890, i. v Hrusicích. Břícháč Vojtěch n. 11. dub. 1821 na vyšším v Praze na Novém městě, v Reksyni (Rexíné) u Milčína, vysv. kdež 1859 maturoval; theol. studoval 1846, kaplan v Sedlci u Táb., potom v Hradci Král.; vysv.1863, pref. chlap. semináře „Borromaeum“, studoval 1864 zam. kapl. v Jezeří. Brodský Bohumil .—Z a h r a d n ik až 1868 ve Frintaneu ve Vídni, 1868 B oh 11mil. na vídeň. univ. povýšen na dr. theol., Broul Alois n. 6. dub. 1853 v Kbel- ­ potom do 1889 prof. NZ. v Hradci Král., nici, vysv. 1877, kapl. v Heřm. Městci, od 1869 také prof. círk. práva; 1889 stal se prvodékanem t.; vikář chru­ kan. kath. kapitoly u sv. Ducha v Hr. Král., 1908 pap. komoří, 1912 pap. dom. dimský. Brož Antonin n. 2. ún. 1865 v Di­ prelát: z. 10. ledna 1915. —- Srvn. višově, vysv. 1888 v Praze, od 1892 str. 1491 č. 226; C. sl. bohov. 11.,529. Brynych Eduard Jan Nep. n. 4. kv. i. v Podolí u Prahy, vikář okrsku pro­ 1816ve Vlásenících u Pelhřimova, stud. seckého. „ Brož Jan Stěpán n. 25. pros. 1865. gvmn. v]íčíně, bohosl. 1861-68v Hradci v Kardašově Rečici, _stud.gymn. v Jindř. Králové, vysv. na kněze 4. listop. 1868, Hradci, bohosl. v Styr. Hradci (1885), 1868-76 kapl. ve Zlunících. 1876 kapl. a v Churu ve Svýcarsku (od 1886),kdež ; v Hradci Král., 1877 prof. pastorálky vysv. 1889 pro diec. omažskou v Sev. 1., 1883 spolu íprof. methodíky a ka­ Americe; od 1890 kapl. v Chadronn techetiky, 1888sid. kanovník vyšehrad­ (v záp. Nebrasce), od 1891 i. v St. Paul, . ský, 21. pros. 1892 jmenován biskupem od 1894 f. české osady sv. Václava královéhradeckým, konsekrován v Král. v Dodgc_(Nebraska). — Srvn. str. 1491 Hradci 25. bř. 1893; z. v Chrasti 20. č. 2:20.: C. slov. boh. II., 515.

listop. 1902. Srvn. str. 1252—1253číslo

Brož josef, horník, n. 1864na Kladně, 729-768, str. 1491 č. 227; (J. sl. boli. ll., 1877 vstoupil na gymn. malostr., ale již 530-531. po roce musil studii zanechati; od 1880 Bubeník Václav Maria O. Praed., počal pracovati na dolech; 1894 zal. n. v Cakově na Mor. 18. bř. 1863, vysv. na Kladně „Křest-soc. spolek katol. 1886, působil v Praze od 1887, 189) mužů a jinochů“; jako hornický delegát byl t. převorem, 1995-14 provinciálem strany křest.-soc. zúčastnil se všech nově zřízené provincie české. konferencí a sjezdů strany; žako řečník Bubla Baltasar n. v Horním Jelení vystoupil na přemnohých místech. —­ 28. pros. 1820, vysv. ve Vídni 1849, Srvn. str. 1491, č. 221., C. slov. boh. II.„ i. v trestnici kartouzské, později stal 515. ' *se i. v Chotěborkách, kdež z. 29. čna Brožek _lo's., plukovní kaplan (IS-11)., 1879. — Srvn. str. 1491 č. 228. Buček Ant. n. Dobroslavicích ve Brožek 6. ún. 1875 v Lou-l Slezku 1884, vysv. 1906, katech. čes. čkách, nyniJosef obec. n.starosta v Michovce u Malé Skály. Zrozen a vychován v po­ gymn. v Opavě. měrech trudných, při tom neunavně ve , Budař jan, dr. theol., n. 23 čna_1867. spolcích působící, od 1899 činný lite-i ve Staré Vožici, stud. theol. v Rimě, rárné. Srvn. str. 1491 č. 222; Č. slov. ; kdež vysv. na kněze 1892, prof., bibl.

studia N. 2. a fundam. theol. v C. Bu-— _

boh. 11., 515.

Brožka Frant. ti. v Mahouší 16. srp. dějovicich 1853, vysv.

1878, od 1900 i. ve Sv

|

BudilFab.:Fabian los.

ŽivotOpisy spisovatelů.

2069

BudínskýL. F.:. Frič Leopold. Buchar

t. t., 1875 arcib. vík., 1878 os. děkan, Jos. n. 6. bř. 1841 v Ko­ 1882 sid. kan. ve St. Boleslavi; z. 1884. od 1— Srvn. str. 1492 č. 245. a 246.; Č.

šově, vysv. 1868,kapl. thřiněvsí,

1878 1. v Krůtech, z. 24. bř. 1912. — slov. boh. 11. 602. Srvn. str. 1491 č. 229. Burian Ant. Jan 0. S. A. n. 1865

Buchta Placidus X. O. S. B., dr., v Něm. Brodě, vstoupil do řádu au­ n. 3. ún. 1870 v Rakodavech u Olom., gust. ve St. Brně, vysv. 1894, kate­ stud. na čes. gymn. v Olom., kdež 1889 ' cheta a předseda Jednoty sv. Josefa

maturova|,vstoupildo;kl.rajhradského,;ve

St. Brně; redigoval čaSOpís „Bu­

vysv. 1894, 1908 povýšen na dr. theol.; doucnost“. adm. fary rajhradské. — Srvn. str. 1491 Burian Josef, dr. theol., n. 24. ún. č. 230.; Č. slov. boh. 11.,586. 1854v Chrášťanech (okr.v1tavotýnský), Buchtel Ant. n. 4. kv. 1803 v Pa- stud. v C. Budějovicích, vysv. 1878, stvínách, stud. v Hradci Král., vysv. kapl.vDolníCerekvi,potom na Kladně, 1826, 1. v Kyšperce, vikář kralický, načež stal se duch. správcem ženské kons. rada, os. děkan, 1880 arcikněz; *trestnice v Repích; 1890 povýšen na z. ]. bř. 1882 v Kyšperce. — Srvn. | dr. boh., 1891 sid. kan. na Vyšehradě, str. 1491č. 231.-233.;C.slov. b. 11.,586. . 1904 děkan a 1911 probošt kap. vy­ Buchtele Jan n.v Křtěticich 6. čna šehradskě; 1902 od konserv. velko­ 1851, vysv. 1874, kapl. ve Vodňanech, ; statku zvolen do sněmu král. českého; nyní f. v Dolním Bukovsku. 31904 přísedící zem. výboru a člen Bnlant Ant. n. 24. října 1862 v Kře- . zemské školní rady. — Srvn. str. 1492 síně u Libochovic, stud. gymn. a theol. , č. 241-252; č. slovn. boh. u., 602-603. v Praze, vysv. 1887, koop. u sv. Ki-ď Burian Josef n. Jesenici na Mor. liana, v Kozlově a v Ondřejově, OdJ 18. bř. 1838, vysv. 1861, od 18731. 1892 katech. v Rakovníce, od 1910 ka- „v Měníně u Brna, kons. rada, „nyní na tech. v Praze. — Srvn. str. 1491 č. 234.; , odp. — Srvn. str. 1492 č. 253.'; C. slovn. C. slov. boh. 11.,588.

lboh. 11., 603.

Bulla František de Paula, n. 14.ún. l Burian Karel, křížovnik s červn. 1868 v Račicích na Mor., stud. gynm. hv., n. 19. dubna 1865 v Božeticich, a theol. v Brně, vysv. 1890, poslán do vysv. 1889, kapl. ve St. Kníně. Srvn. Fríntanea ve Vídni, kdež 1893 dosáhl C. Slovn. boh. 11., 603. hodnosti dr. theol.; vrátiv se působil Buřínský Alols n. 1829 v Prostě­ krátký čas v duchovní správě, načež jově, vysv. 1853, vikarista a později stal se pret. a pozděii regentem v pa­ kapitulár v Kroměříži; 2. t. 1897. — choleckém sem. v Brně, 1899 jmeno- Srvn. str. 1492 č. 254. ván prof. tílos. a fund. theol. t.; kons. ! Burk Karel n. 1863 v Sokolnicích na rada, pap. komoří, předseda Raiffei­ Mor., vysv. 1888, 1. v Ořechové na senck venkovských na Moravě. — Srvn. ' A1or Burka Ant. n. Hudlicích 1803,vysv. istr. č. 235. a 236; C. slov. boh. 1827, kapl. Bezdědicích, 1835-42 10­ 1., 5 19492 1. Bumba Jos. Bohuslav n. 19. bř. kalista na Tetině. 1842—61f. v Budňa­ 1823 v Rojšíně, vysv. 1848 v Budějo­ nech, od 1861 v Praskolesích, potom vicích, katech. vJíndř. Hradci, později ,t. a os. děkan v Bezdědici:h, od 1873 f.v Kamenném Uiezdě, kdež z. 19ledna jděkan karlštejnský;_z. 1884.

Býi'íov Josef : Spaček Josef Felix. : Bystřický Frant.. kazatel v Telči na Burda František, 1859-601. v Je­ ]Mor. 1870.

1887. — Srvn. str. 1492 č. 237; C. slov. :

boh. 11., 595.

i Ostravě. Bystřičan Polskvé Srvn.Jan,str. koop. 1492 č.v 261.; C. Burger Ant. n. 1782 v Buštěhradě, \ slov. boh. u.. 616. vysv. 1804, kapl._ v Lídicich a Země-5 Cagášek Robert, rol. syn v Líšně chách, 1811 f.v Cernoušku, 1814 vikář „na Mor.. red. časop. „Selský jinoch“. okrsku budyňského, 1832 děk. v Bran— Cejpek Jos. n. 1866, vysv. 1890, 1898 dýse n. L., 1833 vikař a školdozorce . koop. u sv Tomáše v Brně, od 1909 v okr. brandýském, 1841 č. kan. sta- , 1. v Novislavi; byl horlivým spolupra— robolesl.: z. 16 ún. 1850. Srvn. str. , covníkem časop. „Obrana práce.“ 1492 č. 239-244. Celerýn Jan N.n. v Klatovech 1846, Burian Antonín n. v Praze 28. října vysv. 1870, 1. v Drah. Ujezdě, potom 1810, vysv. 1836, kapl. v Prčici, 1851 na odp. ve Zbírově; z. 1899. senlišťii,od 1860 děkan v Sedlčanech; z. 8

2070

Životopisy spisovatelů.

Cibulka Florentin Ant. O. S.Franc.,!

Coufal Tomáš n. 1856 v ?hoři na

11.1852, vstoupil do řádu 1875, vysv. ; Mor.,stud.1869-1873 nizšigymn.vBrne, 1877. , 11873-77 výšši gymn. v Něm. Brodě,

Cibulka n. 1810 v Ustírodišti, n. Orlicí, 1878 do sem. v Hradci Král., vysv. 1835,jan děkan ve svém č. . vstoupil vysv. 1882, koop. ve Zhoři u Cechtic, kan. královéhradský, kons. rada, bisk. ' potom vikarista při kath. chrámu sv. gošář; z. 1881. — Srvn. C. 51. boh., ll., vDucha 'v Král. Hradci, kapl. l . Cirkvici u Kutné Hory.odod 1883 1886 i. ve

Cibulka Jan Nep.S._|.,n.1836sttí

Veltrusich, od 1898 i. v Záboří n. L.

"- Orl.. VS'ouml 1855 do Tong. Jel—,i Crhák Petr n. 1891 ve Stříbrnicich SÍUÚ-VBaumgartenbergruav INSPTUkU1I na Mor., vysv. 1914, koop. v Březové vysv. 1869, pUSObil 1.0 1889 v Praze ; na Mor. jako kazatel, missionář, excercitátor a? Ctibor Josef „_ 30_ led. 1826 v Tá­ SUPFIIOT.__23L]“ Mananskou kongf—(boře, stud. v Jindř. Hradci a v Praze, muzu a 11noc'hu_,1887 stal_se supeno- ' bohosl. v Budějovicích, vysv. 1848, rem na HOSÍYUC,jejž velíce zvelebil,ikap1_ v Pacově od 1851 katech. při 1589 ustanoven__spolu _ivrektor'em na : gymn. v Písku, kdež působil do 1882, VClehl'ůdeí ? ne;ž rovnez VClkYChlá“ Žkdy vstoupil na odpoč.; 1881 čestn. SIUh SObČ z1skal; 2. 2?- PYOS-1902- _ ; kan. buděj., 1888 tajný

pap.

komoří;

stěněi u8:11; 26413268září Alois 1893.— Srvn. str. č.ka 282.1. &11492fč ose n-v rašel 796 ,WSV- 2.14 Culka n. 1868,v sv. 1493 1890,

1818, od 1823 (lck. v Divisově, z. 1845. v Dol. Krupé,v NOVém Hradci, [ v K?,­ SfV- str- 1493 č. 269. něticích; 2.23. led. 1915. Cibulkajos. dr. theol., n. 1. čce 1886 Cvrček _lan, n. 27. dub. 1820 v Ji­ v Ustí n. Orl., po gymn. studiích stal číně, vysv. 1843, 1847 kapl. ve Velva­

se 1905chovancemčeskékollejevRims, rech, 1852 kapl. v Chlumu u Sedlčan, kde 1910 dosáhl theol. doktorátu; po 1854-57 v Arnoštovicích, 1861 t. v jan­ dobu studli v Ríme zabýval se také kově, z. 1868. pilně církevní hudbou; 1910 stal se| Cvrček josef n. 13. bř. 1802 v Ji­ vikaristou kath. chrámu a docentem ; číně, vysv. 1825, od 1837 lokalista \e círk. zpěvu na theol. ústavu Hradci !Veltrubech, 1856 prvoiarář t.; 2. 1883. Král., 1911 vicerektorem Borromaea,í čáo František „_ ve Veselí 1829 1913 bisk. ceremonářem a sekretářem. | vysv.. 1854, f, ve Vosově, později vě Cigoš Klement n. 1862, vysv. 1887, Všeradicích a v Záhoří, vikář, č. kons. 1. v pachové na Mor. — Srvn. str. rad_a; z. 14. pros. 1912. 1492 č. 270. , Cáp Jan, rolník v ]ezeřanech u Kru­ Cimbulka Jan, rolník v Rábu v Ce- , mlgva na Mor. C hách. ] Capek František V. 11vSedlčanech Cipín Vojtěch n.13. dub. 1848vChlu- 1853, vysv. 1876, kapl. v Podčepic1ch, mě u Budějovic, stud. v Buděj. gymn. \ od 1883 v Sedlci. 1886-95 i. v Kostelci, i bohosl., vysv. 1878, odebral se téhož 1u Křížků. od 1895 v Kunratlcích, kdež roku do Ameriky, do státu Wisconsin, ' 2. „190.2.

kdežpůsobívaarltonu,od1877vAhna.,

pee, potom v Reedsvílle. Kellnersvílle, od 1903 v Casco, od 1905 opět v Kellnersville. — Srvn. str. 1492 č. 271; C. slovn. boh. 11.,827.

Capek František X. n. v Hrubém

?jeseníku 1851, vysv. na kn. 1875, kapl. v Semilech, od 1887 1. v Dlouhých , Mostech u Liberce, od 1890 i. ve Vy­ sokem, z. 1897.

Císař Karel Bor. n. 7. čna 1802,

Capek Jos,

učitel v Libochovicích

v Kouřimi, stud. gymn. ve Slaném, od , (1867 . _, 1821 filos. v Praze, od 1823 bohosl. 1., Čečetka Václ. Jos. 11.,v Cernilově vysv. 1826, působil jako koop. v Bu- 11858, vysv. 1884, kapl. v Upě, od 1891

dyni, od 1827 ve Vosově, kdež 1834žduch. správce v trestnici Kartouzské, sral se i.; potom byl i. v Mirovicích, od 1895 kapl. v Rokytnici, od 1900 i. kdež z. 5. dub. 1870. —— Srvn. str. 1492 , v Otíně (Ottenreit). 0- 273; C- slovn- boh. "l., 48—

'

Cech František

n. 12.131. 1869 v Lu—

Civka Emanuel n. 20 pros. 1362skavci u Pacova, stud. gymn. v jindř. ve Slaném, vysv. 1885, prof. nábož. při 3Hradci, kdež 1889 maturoval; vstoupil real. gymn. ve Slaném. —— Srvn. str. do bohosloví v Brně, vysv. 1893, kapl. 1492 č. 274 ív Sebranicich u Boskovic do 1895, ve

2071

Životopisy spisovatelů.

Čermák Václav n. ve Skorkově 28. Svitávce do 1897, v Šaraticích do 1907; od 1908 i. v Růženě u 'l'řešti na Mor. čce 1835, vysv. 1861, kapl. na Hrade­ šině, potom f. v Ratajích Hražených .echová A.:Dostálová Anna. 1 Čejka Václ. Bohumil n. 17.srp. 1841 (do 1888) a na Hradešlně (do 1894), v Kladně, vysv. 1865, i. ve Strašicích žil na odpoč. jakožto zám. kaplan na Zbirovsku, Žil na odpoě. na An­ v Baumgartenu v Bavorsku, později ve Veltrusich; z. 27. čce 1915. děl_ce u Prahy; z. 29. pros. 1917.

Cenek z Vartenberka josef n. 11.

Čermák

Václav (pseud. Slivický)

čce 1765 v Novém Bydžově, stud. filos. n. v Malé Kvici 1856, vysv. 1881,kapl. a theol v Praze, stal se doktorem filos. a později 1. na Slivici, 2. t. 1911. vysv. 1788, kapl. v Hradci Král., po—

Černický Antonin n. v Podčepicich zději městský děkan a kanovník t.; 1835, vysv. 1830, kapl. & později 1. byl horlivě a zaslužně činným jakožto “v Chlumu u Sedlčan; z. 1910. vrchni dozorce národních škol v diec. Černík Ferd., dr. theol.,n. 1862v Boj­ královehradecké; podporoval studenty |

i chudinu; zal. ústav pro zaopatřování kOVÍCÍQh na M_or., VYSV—1835. kapl. vdov & sirotků po učitelích, první toho 1VMPIŠ'. 1391 adjunkt 13011031— ffik- V 010'

způsobu v Cechách, 1828 jmenován ka- . moucr, Od 1893 DfOf— náb. na nem. gymn.

novnikem kapitoly v Salcpurku, stal se . t., č. kons. rada. kap. děkanem t.; . 25. kv. 1843. —j Černikjosef, pr. theol., n. 1879v Kr­ Srvn. :tr. 1493 č. 286-289. ; melíně na Mor., vysv. 1902, kapl. v Klo­ Čepka Lev O. Cap. v letech 18531 kočo:ě. 1905 adm. v Petrovicích (Pe­ tersdorf), 1907adj. boh. fak. v Olom., až 1854. Čermák Antonín n. v Litomyšli31.. 1910 katech. reálky v Prostějově. kv. 1776, stud. v Praze, 1800 t. v Ce-' Černocký Karel, dr. filos., n. ve ských Heřmanicích na Litomyšlsku, Vsetíně 1879, vysv. 1902, katech. měšť. potom v Doln. Oujezdě; 18. ún. 1826. školy něm. v Moravske Ostravě. Srvn. str. 1493. č. 290—292.

* Černohorský František n. v Zelez­ ermák Dominik Karel 0. Praem., nici ]. Lin. 1812, vysv. 1838, kapl.

n. v Praze 2. ún. 1835,absolvoval gymn. u Piaristů v Praze 1854, vstoupil do kl. strahovského, 1859 vysv. na kněze, působil po deset let jako učitel na reálné škole v Liberci, 1870 povolán zpět do kláštera za knihovníka; 1886jmenován cirkátorem, 1889arc. notářem: z. 6. pros.

v Heřm. Městci, fundatista ve Vilémově u Golčjeníkova; z. 20. listop. 1873.—

Srvn. str. 1493 č. 302. a 303.

Cernohouz František

n. 16. led­

1810 v Turnově. stud. v Ml. Boleslavi, v Praze a Litoměřicích, kdež byl vysv­ 18220.— Srvn. str. 1493 č. 293. a 294 1834. kapl. v Reišicích a Dobrovicíchr posléze děk. Cermák Filip n. 7. kv. 1799 v Tu­ od 1846 i. ve Všejanech, kdež z. 1891. — Srvn­ choměřicich, vysv. 1825, kapl. v Me­ lystr.Dobrovicích, 1493 č. 304. a 305. donosich, od 1840 i. v Liběchově, byl Cernohouz Jan Nep., synovec pře­ přítelem majitele panství liběchov­ ského Veitha, jejž povzbudil k různým dešl , n. 31. ledna 1836 v Turnově, stud. gymn. v Litoměřicích, všioupil do se­ podnikům vlasteneckým, zejména ku podpoře spisovatelů a umělců českých; mináře v Praze, vysv. 1863,kapl. v Kou­ s velikým sebezapřením nastřádal řimi (1863-41, v Zásmukác'n 1864-1867), 18.000 zl., jež odkázal „Svatohoru“, v Liboci (1871-72), administrátor ve aby z úroků udělovány byly odměny Stodůlkách (1868) a v Liboci (1871-72), za nejlepší spisy české; z. 1876. — od 1872 děk. v Budči-Kovárech, od 1890 i. v Hostivaři do 1912, kdy odešel Srvn. str. 1493 č. 295—297. Čermákjoaef n. 11.list. 1826vPekle, Í na odpoč.; z. 8. srpna 1919. ——Srvn. str. 1493 č. 306-312. vysv. 1851, b. notář, supl. prof. pasto­ rálky a spirituál v Boromaeu v Hradcil Cernovický Antonín n. 1838,vysv. Král.; z. 16 kv. 1876.

, 1863, i. v Křinci.

ermák Kar. n. v Kladrubech 22. září 1 Cernovský Ferdinand Bedř. O. S. A. 1786, vysv. lcOS,f. v Bělé u Něm.Brodu, n. ve Voticich 10.srp. 1869,stud. gymn. biskvikář, os. děkan, čestn. kons. rada; ' v Kolíně, 1892 vstoupil do řádu augu­ vstoupiv na odpoč. žil v Něm. Brodě“ stinianského \: Praze, vysv. 1897, ab­ jako jubilovaný kněz a senior kněžstva solvoval fakultu iilos. t.; 1900 koop. Disk., Král.—hraj.: z. v Něm. Brodě u sv. Tomáše, 1906 povýšen na dra. 31. říj. 1881. -— Srvn. str. 14% č. 299. theol.; převor a f. u sv. Dobrotivě.

2072

životopisy spisovatelů.

Cumpelík Karel n. 3. čce 1876.vysv. Černý Jan n. 30. čna 1871 ve Vlkově vysv. 1894,spirituál semináře králově­ 1900, kapl. v Kozlanech, nyní f. v Lode­ hradeckěho, docent paedagogiky, me­ \nícjch. thodiky a katechetiky; kanovník kath. Curda Josef n. 7. dub. 1863v Trho­ kapitoly, kons. rada. -—Srvn. str. 1493 vých Svínech, vysv. 1889, kapl. v Su­ šici, od 1891 katech. čes. měšť. a ob. Cerný Jan M. S. J. n. 20 řiín. 1871 lškoly dívčí vC. Budějovicích; z.8.kv. v Lipnici na Mor., vysv. 1906. l19QO. — Srvn. str. 1494 č. 331. Cuta Frant. n. 1866, vysv. 1889, Cerny Josef n. v Hořicích 3. září l7č5. stud. v Křesavě ve Slezsku, od t. v Hluboké, 1913 na odpoč. v Bystřici 1804 filos. a po té theol.„v Praze, vysv. u Nýřska, z. 7. dub. 1917. Daďourek Frant. n. 1841 ve Viskři, 1810; byl kaplanem v Zehuni, potom v Chlumci n. Cidl., ochuravěv souchotí­ vysv. 1866, koop. na Mělníce, potom nami byl nucen 1821 odebratí se na ve Vetlé, f. v Libšicích, pak v Mini­ odpočinek, načež žil v Hořicích a v ]i­ cích, č. kons. rada, arcib. notář. Daneček Frant. n. 1869,vysv. 1894, číně jako fundatista; 1826 stal se fun­ datistou u anglických panen v Praze, i. v Hošticích na Mor. Daněk Frant.n.25.ún. 1883v Krouné, od 1829 byl adm. u karmelitánek na Hradčanech; z. 18. pros. 1834.— Srvn. vysv. 1908, kapl. v Ledči. Daněk Jan n 1855 ve Fryštáku, str. 1493 č 322—325. 1880, 1. v Jevíčku. Cerný Josef, n, v Choroušku 2. dub. í vysv. Daneš Frant. n, 13. čce 1807vPisku, 1805.vysv. 1830,f.a os. děkan v Březně; lstud. gymn. t., od 1826 filos. vPraze, z. 28. čce 1882. Černý Václav, kříž. s č. hv., n. v 801­ načež vstoupil do semináře t., vysv. nici, 26. kv. 1839. vysv. 1866, kapl. ! 1832, kapl. v Jiníně, od 1837—40 vychov. u hrab. Dietrichsteina, 1840 adm. a od v Unhošti; z. 31. bř. 1887. 1846 i. v Peruci, 1852 vikář a okr. školní Černý Václav n. v Berouně 13.pros­ , dozorce, 1861zvolen za posl. do sněmu 1866, vysv. 1891, prof. náb. na ústavu ' zemského, 1871 za starostu okr. zastu­ učitelek v Praze. pitelstva lounskěho; č. kanovník Miku­ Cerný Vojtěch n. 24. dub. 1877,- lovský; z. 5. kv. 1892. — Srvn. str. 1494 vysv. 1902, kapl. ve Všeianech; nyní č. 333—339. _ č. 320.

1. v Loučení.

Davídek Fr., rolník v Lipnici v Ce­ ervený Petr M. n. 14. list0p. 1868 !chách. v Domažlicích, stud. gymn. t., bohosl. ! Davídek Václav n. 30. září 1867 v Praze a v Clevelandu, kdež vysv. ,v Mladé, gymn. stud. v MI. Boleslavi, 1892; t. osady sv. Prokopa v Cleve­ ; theol. v Litoměřicích, vysv. 1893. kapl. landu. — Srvn. str. 1494 č. 326. *3 leta v Turnově; 3 leta byl katechetou; Červík Josef n. 1880 v Břestu na | 1899 povolán za prof. na vyšší reálku a za ředitele nově zřízeného konviktu Mort., bove. vysv. 1904,katecheta v Mor. Tře- | v M1.Boleslavi. — Srvn. str. 1494 č. 341. Cervinka Hugo n. 6. kv. 1870 v Sa­ f Dědek František n. 8. čce 1821v By­ lstřici pod Pernštýnem na Brněnsku, dové, vysv. 1893, f. v Modřanech. Cervinka Václ. n. 4. kv. 1856vPo­ stud. gymn. v Moravské Třebové, filos. říčanech, vysv. 1881, katecheta v Ziž­ v Brně, od 1842—46 theol. t., vysv. kově, potom v Kralovicích. — Srvn. !4. srp. 1846, kapl. ve Zvoli, 1851 adm. v Chvalaticích, potom kapl. v Dolních str. 1494 č. 327. |E_(ounicích u Ivančic, 1861 1. v Zámku

Ceškuta Václ. n. 7. září 1855, vysv. |Zd'áře, 1871 děkan v Polné, 1872 vikář od 1889 v Mysli­ Jokr. polenského; z. 30. srp. 1874. — bcřicích. Srvn. str. 1494 č. 342. a 343. Cihák Jos., dr. theol., n. 11. září 1880 Deml Jakub n. 20. srp. 1878v Tasově v Obděnicích, vysv. 1907, prof. na real. na Mor., yysv. 1902, kapl. v Kučerově, gymn. v Praze (Resslova ul.). 1907 1. v Cerv. Martínkové, od 1908 na Cihal Ant. n. 3. čna 1881 v Draho­ odpoč. v Třešti, Babicích,Bystrci, Seb— touši na Mor., vysv. 1905, kapl. v Ra­ kovicích. 1914 v Praze. — Srvn. str. škově, nyní duch. Správce trestmce na 1494 č. 344. Pankráci u Prahy. Desolda Jan Nep. O. Praem. n. 10. Cíž Leopold n. 1845, vysv. 1873„září1811veŠvihově,stud.gymn.vKla— kapl. v Mor. Ostravě. ' tovech &v Plzni,vstoupil do kl. vTeplě. 1880, 1. v Lipníku,

Životopisy spisovatelů.

2073

vysv. 1837, kapl. v Liticích a Dobřa—jv Praze, 1834 vstoupil do sem. vLíto­ nech, od 1847 prof. a později ředitel měřicích, vysv. 1838, kapl.vSuniperku, něm. gymn. v Plzni; z. 8. ún. 188511839 vSutomi, 1843 v Citolibech, 1845 v Teplé. — Srvn. str. 1494 č. 347. a adm. ve Vinařicích a v Citolibech, f, 348. v Kounoyě u Rakovníka, od 1865v Mo­ Devoty _los. Frant. n. 19. ún. 1780 rech u Zatce; z. 12. června 1898 stár v Hradci Králové, stud. iilos. a theol. 87 let. — Srvn. str. 1495 č. 370—372. v Praze, vysv. 1803, kapl. v Hořicích, _D'obrý Jan 11.31. bř. 1849 v Doma­ 1805 v Bydžově, 1806 v Sedlci u Kutné ŽllClCh, vysv. 1873, prefekt a později Hory, od 1817 f. t.,1824 č. kan. vyšehr.,. ředitel chlap. sem. v Č. Budějovicích; 1833 i. v Mikulovicích u Pardubic, od­ děkan v Domažlicích; z. 3. srp. 1900. kudž po dvacetiletěm působeni odešel Srvn. str. 1495 č. 384. na odpoč. do Pardubic, kdež z. 17. Dohnal František (pseud. Fr. Lé­ list0p. 1865. — Srvn. str. 1494 č. 350.' man) n. 31. července 1876, vysv. 1900, až 352. kapl. v N. Hvězdlicích, od 1907 1.v Šar­ Dittrich Frant. ); n. 28. srp. 1796 dicich na Moravě. ve Vysočanech u Zatce. vysv. 1824, Dokoupil Ant. n. 1881, vysv. 1904, i. v Chřibské, 1839metrOp. kan.v Praze; kapl. v Kvasicích. z. 30. kv. 1871. Dokoupil Jan 11.1843 ve Slavětíně Díttrich (Dytrych) Jos. Petr Václav na Mor., vysv. 1868, exposita v Pod­ (pseud._Ska1ícký, Klíč) n. 7. dub. hoři u Drahotouše; i. v jindřichové, 1763 v Ceské Skalici, stud. gymn. v Ji­ od 1908 na odpoč. v Měrotině. číně (v semináři jesuitském), v Bren-| Doležal Emanuel Vilém n. 25. dub. mově a Brně, iilos. v Olom., theol. 1807 v Konopišti, vysv. 1831, 1843-50 v Praze a ve Vídni, vysv. v Chrastil lokalista u sv. Jana nad Skrýšovem, 1787, prefekt v gen. sem., 1788i.vKo-* stomlatech,od 1799v Bezně, 1795 vikář, * 1850 i. v Duhlovičích, 1860 i. a os. dék. v Minicích; z. 1. srpna 1892. — 1800sid. kanovn. vyšehr., 1802dr. theol., Srvn. str. 1495 č. 389. a 390. 1803 prof. círk. dějin na bohosl. tak. Doležel Ian n. 17 června 1833 ve v Praze, 1805 censor, 1822 děkan theol. tak.: z. 26. září 1823. — Srvn. str. 1494' Chvalkovicích u Olom., stud. gymn. a č. 353—356. l bohosl. v Olom., vysv. 1860, kapi. Diviš Frant. A1. n. 9. dub. 1835 v St. jičíně a Fryštáku. 1870 katech. v Třešti, stud. gymn. v Jihlavě, bohosl. nár. školv v Ostravě, 1880 katech. reálky zemské t.; 1890 na odpoč. “v Brně, vysv. 1857. kapi. v Třebíči od vyšší Srvn. str. 1495 č. 391. a 392. 1869, i. v Bohdalicich, od 1875 i. ve Doležel Jan n. 25. pros. 1846 v Blu— Vladislavi, kdež z. 2. čce 1891. — Srvn. dové na Mor., vysv. 1873, 1877 i. v H. str. 1494 č. 358. a 359. Dlask Ant. L. n. 7. ún. 1818 v Kutné Bořanovicích, 1888 v Křepici, od 1902 Hoře, stud. t. a v Praze, vysv, 1842, v Rouchovanech. Doležel Josef n. 1886v Hl chové na kapl. na Svaté Hoře, potom v Celako­ vicich, 1854 řed. hl. a režii. školy v Ko­ Mor., vysv. 1909, katech. měšť. škol. v líně, od 1864 spolu i. v Maloticich, 18671 Něm. Libinách. Domabyl Gustav, dr. theol.. n. 1.bř. děk. v Kouřimi, 1877 vik. okr. kolin-l ského, 1892tajný komoří pap.; z. 31. kv. g1865 v Král. Hradci, vysv. 1887, prof. 1894. — Srvn. str. 1495 č. 363,-366. , círk. dějin a círk. práva v Hradci Král

Dlouhý František n. 1870 v_Libáni,j

Dominik

Eduard,

dr. theol.. n.

vysv. 1894, kapl. v Prusinách u Stáhlav, . v Břesku na Mor. 1854, vysv. 1878. prof. bibi. studia NZ. v Olom., 1917 potom v Plzenci; i. v Kruhu. Dlouhý Jaroslav1909 (pseud. Jan Bě—, nesid. kanov. metrop. kap. t.; 2. 1919. lína) n. 1869 v Bezděčíně u Lomnicel Dominik Karel, kněz díec. budě­ n. P0p., stud. gymn. v Jičíně, theol.í jovické 1852. v Litoměřicích, vysv. 1893; 1893—1907; Domluvil Eduard

n. 1848 v Mora­ kapl. v Semilech; potom i. \: Loukovci? vičanech na Mor., vysv. 1869, prof. u Mn. Hradiště. '.nábož. ve Valaš. Meziříčí. Dlouhý-Pokorný Emil n. 1867,vysv. Domorázek Frant. n. 1874, vysv. 1890, byl kapl. u sv. jindřicha v Praze. 1897, kaplan v Bavorově. — Srvn. str. 1495 č. 368. . Dorovín Jan n. 25. pros. 1843 v Bu— Dobicer Frant. josef n. 5 října 1811“ dějovicích, *8. náb. na gymn.,vysv. z. 21.1869, ún. i gšoi. v Lounech, stud. gymn. v Zatci, filos. akad.

“2074

Životopisy spisovatelů.

Dosedla Ant. n. 1868, výsv. 1891, kapl. v Místku, 1. v Kostelci na Mor. Dostál Alois n. čce 1858 v Kvasi­ nách u Rychnova n./Kn., stud. gymn. v Rychnově, od 1879bohosl. v Praze, vysv. 1883, koon. v Horním Stupně, od 1890 f. na Velizu, od 1895 v Křečo­ vic ch, od 1906 v Ouvalech. — Srvn. str. 1495 a 1496 č. 395-404.

Dostal Antonín n. 1863v Přikazech

na Mor., vysv. 1887, kapl. v ]ežově, potom kapl. a 1. v Miloticich.

Dostál Arnošt dr. theol , n. v Novo­

fakultě, 1890 rektor semináře a kons: rada; 1898 metrop. kanovník, 1903 biskup královehradecký. Doubravský Alois u. 1861 v 801­ nici, vysv. 1885, i. ve Svratce,

nyni“

v Chroustovicích. Doucha František n. 31. srp. 1810 v Praze. stud. gymn. a theol. v Praze, vysv. 6. dub. 1834,kapl. v Petrovicích u Sedlčan, 1838 onemocněv pobýval v různých zámcích slouže ntši sv. pro rodiny šlechtické, zimní dobu trávil v minoritském klášteře v Praze; 2. 3. listop. 1884. Srvn. str. 1496 č. 414-431.

sadech na Mor. 1870, vysv. 1896, koop. ve Veskách u Oder, 1. ve Veřovicich.| Dovrtěl 1 n. n. 1. září 1879 v To­ or. stud theol. v Hradci Dostál Hynek n. 29. pros. 1871:|polné na v Borsicich u Velehradu na Mor , ab-i Král., vysy. 1905, kapl. v Klášterci, solvoval gymn. stud. na hornické aka—! potom v Zambzrku. demii v Příbrami a pak na právnické; Dovrtěl lgn. n. 1874, v Nedachle­ tak. v Praze, kde absolvoval státni'­ bicích na Mor., vysv. 1897, 1900 koop. účetnictví, 1898 odebral se do Ameriky, í v Kuiavách ve Slezku, nyní katech. byv svým bratrem, knězem Jos. Do-l v Mor. Ostravě. stálém, povolán za učitele na českou' Drábek Jan n. 9. ún. 1857 v Slušo­ katol. školu ve Spillville la. — Srvn.; vicích, stud. gymn. v Kroměříži 1871—78, str. 1496 č. 406. | theol. v (Homo.:ci, vysv. _1882, kooo. Dostál Jan 11.19. kv. 1833 v Peralci, ve St. Jičíně, Fryštáku a Stípě; f. ve vysv. 1858, katecheta v Pardubicích, Všeminé ,Kašavě, Slušovicích, od 1004 7,. 1874. ­ děkan ve Fryštáku. — Srvn. str. 149 Dostál Josef n. 11. hř. 1870 v Bor-t č. 432. šicích u Velehradu na Mor., stud. gymn. ! Drachovský Ant. n. 1842 vTáboře, v Přerově, bohosl. v Olom., vysv. 1895. i ředitel ob. školy ve Zoirově, z. 13. kv. kapl. v Horní Hynčině, oaebral se 1896i 1914. do Ameriky, 1898 i. ve Spillville, z.! Draský Tomáš n. 4. listop. 1791 7. čce 1903. -— Srvn. str. 1496 č. 408. v Praze, vysv. 1814. kapl. v Jincích,

Dostál Lutinov Karel n. 22. září 1815 lokal. v Hluboši 11Příbrami, 2. t. 1871 v PFOSÍČJOVČ,stud. gyntn. v Kro- \ 8. ún 1843. — Srvn. str. 1497 č. 433

méříži, bohosl. v Olom., vysv. 1894,.až 433. ' DražickýVáclavzonva Václav. kapl. ve \Viesenberce. 1895 duch. sor.' Drbohlav Jan Křt. n. 28. bř. 1811 potepšovny v Nov. Jičíně, od 1904 f.\ v Prostčiově. — Srvn. str. 1496 č. 409. „v Týně nad Rovenskem, vysv. 1834, a 410. „ l kapl. v Libochovicích, exposita v Kla­

Dostálová Anna (pseud. A. Ce-i pém, 1847 1. v Hrubém Jeseníku, 1855 cho v a) n. 6. led. 1876 v Něm. Brodě, vikář okr. nymburského, os. děkan, 1862 dcera statkáře JUDr. Ed. Brzoráda, sid. kanovník, rada a kancléř v Lito­ do Ameriky odebrala se 1899, Chci měřicích: z. 24. čna 1877. — Srvn. str. Hynka Dostala. — Srvn. str. 1496 č._411.! 1497 č. 436. a 437. Doubrava František n. 1861 Zam-t Drbohlav Vincenc n. 16. srp. 1861 borku, vysv. 1887, byl členeqn řádu ' v Rovensku u Turnova, stud. gymn. maltánskeho. — Srvn. str. 1496 č. 412. v Jičíně, od 1883 theol. v Litoměřicích; Doubrava Josef, dr. theol., n. 29 ún. vysv. 1887, kapl. ve Mšené, Světlé, 1852 v Mníšku, stud. v Praze na akad. Loukově, 1904 i. ve Světlé p. Ještě­ gymn. a Jako chovanec arcib. konviktu dem. — Srvn. str. 1497 č. 438. a 439. Dreml _lanAl. n.30. čna 1821vJedlové u Piaristů, kdež 1872maturoval s vyzn. ; theologii stud. v Praze 1872-76, vysv. 11 Poličky, vysv. 1845, 1. a od 1868 č. 1870; kapl. v Petrovicích " Sedlčan,' děkan v Sloupnici u Litomyšle: z. 28. Srvn. str. 1497 č. 440. a 1877 adm. in spir. v Dublovicích, 1880 říina 1875. —— adj. theol. fakulty a spolu subprefekt 441. Droběna Josef n. 1838, vysv. 1865, k. a. konviktu, a od 1883 vicerektor k. a. SC"1Ínář€; 1883 pov. na dr. theol., , kanovník v Kroměříži; z. 23. led. 1910, 1834-92 přednášel círk. právo na theol. — Srvn. str. 1497 č. 444. a 445.

Zivotopisy spisovatelů.

2075

Drozd jan n. 1837 v Praze, vysv. v Praze, potom k. na Vinohradech, 1860, kapl. na Proseku, potom vPraze 'i. ve Vršovicích; z. 22. bř. 1909. -­ u sv. Haštala a sv. Vojtěcha, 1871 ka- ' Srvn. str. 1498 č. 474.

tech. na reál. gymn. malostranském;

Dušek Bedřich n. 1871, vysv. 1893,

z. Dubec 1810. —A. Srvn. str. 'm. 1497A.č. 446-449. . (vl. .Kre'čí) n. 1863 v Dul'alicku na Mor.,Jstud.lna

prcg.11, štáb. na g);mn. MOr. ek Jose ". v18lŠipnikuPna 5 v „řibramu hornlk t- _ STVU' Stf- 1498 C—475.

gymn. v Olom. alla filos. fak. v Praze;

Dušek Matěj u. v Nezamyslicich

z. v Lukavici 1888. Duben Jan 11.4. kv. 1829 v Dražovicich, vysv. 1851, kapl. ve Vodňanech,

1813, v_vsv. 1865, kapl. v Sušici, potom prof. náb. ve Vys. Mýtě; z. 14. pros. 1914. 1854 adm. ve Skočicích, 1856 ředitel Dušek Vendelín n. 18. led. 1784 hl. školy ve Vodňanech, 1857 f. ve Stra- v Dobroučí, vysv. 1812, kapl. v Nové šině, 1859 i. v Nezamyslicích, 1869 vik. Pace, f. a č. děkan v Pace; z. 21. čna sekářctálš,81871 apošt. gigssgonář, vik ř,1 los. dekan,1 4 isk. not18372; ř;, 1849. Dv -řá Srvn. ek str. 1498 „i č. 476. . a 477. . od 1892 na odpoč.; z. v Sušici 28. kv. i časop? „Žnděl'aš't,rálš$1;ržl.V Brne, led' 1910- — Srvn. str. 1497 č- “>L—405. Dvořák Alois dr., n. v Třebiči„1869

Dubsky Václ. CSSR. n. 5. srp. 1873 po studiích gymn. odebral se do Ríma v Sousedovicích, vysv. 1896. .do Germanika,kdež nabyl doktorátufil. Duda Alois n. 1883 v Malé Lhotě a theol., vysv. 1894; regent a superior na Mor., vysv. 1908, kapl. v Laškově, alumnátu v Brně. potom v ležově. Dvořák Frant. n. 1867 v Chrasti, Duda Hubert n. 1860, vysv. 1883, l vysv. 1891, katech. dívč. gymn. v Chru­ katecheta měšť. školy na Novém Městě ; dimi. v Praze; 1. 14. bř. 1913. Dvořák Frant. n. 1868 v Březí, vysv. Dudek Ant. učitel 1869.— Srvn. str. ' 1890, katecheta v Kardašově Řečici. 1497 č. 456. Dvořák Frant. n. 1838 v Řepině, Dudík Ant. n. 2. čna 1824 v Koietině vysv. 1863, i. v Loučení, potom v Rej­ na Mor.,vysv.1850,působilv Holešově, | šicích, os. děk.; z. 2. listop. 1902.

Kostplcwmbém Týnci,_1865_f. v Hruše? ' Dvořák František Xaver n. 29.1ist. n Koletina,1876 f.ve Vyskove;z.12. br. 1858 v Hostivaři, stud. v Praze na 1892. _

Srvn. Str. 1497 č.2457. 31485185; akad. gymn., 1878 vstoupil do seminář?

„ 1238133335—33,91;

Sliznici—„lišíšlápl—„wan

fil.vBrně, 1836vstoupil do řádu bened.*v Žalmanově; 1884 kaplan u nejsv. v_lgaihradě, vysv. 1840, od 1843 prof.i Troiice v Praze, 1885 katech. na měšť.

':iJiziii.iaBigiiczžiidimgoii . '

. .,

-

šěa 1851 gdo Italie 1852 ay1853,1855 imenován historiografem mor., 1859 podnikl studijní cestu do Německa a do Paříže, 1869 provázel císaře Františka ]osefa na jeho cestě na Východ; z. 11. led._ 1890 v Rajhradě. — Srvn. str. 1497 c. 459—464. _ ,

.

lišit ,"igi .110251133;, lov; .

item -.

r

v

129% e

I

..

*

ngtodgoč. & Srvrivc'str. ?498 č. ?S? až 483. Dvořák Gerlach Ant. O. Praem. n. 1845, vysv. 1871, převor kan Strahov­ ské, Dvořák jen n. 9. listop. 1793 v Ku­ klenách, stud. gymn. a theol. v Hradci a

_ .n

s.

r.

u

,

Fladnici v diec. Sv.-Hippolytské, potom . 11—32 katech. na hl. škole v Něm. Brodě, L v Pertholicich, žil na odpoš. v lřraze; 1840 ředitel a katech. na hl. škole v ji­ z. 5. kv. 1881. Srvn. str.28. 1497 c.46:>.-467. v Hglišíšdlč, Dundálek an n. čna 1818 ve číně, 1852. potgm — .rvn.i. str. 4 _ . Žg46.41egna \ .- 8 ­ Zdounkách n.; .l—ior., vysv. 1847. f. Dvořák Jan n. 29. září 1841 V D0­

v Suchdole u Kutné Horv; z. 19. ún. břikovicich, vysv. 1868. kapl. v Ná­ 1880. — Srvn. str. 1497 č. 468. _ chodě, l887 f. ve Rtvni, 1890 f.vÚpici, Durček Ondřej, konvertita, kl182,vik_ sekl-et.; z. 15. čna 1909. arcib. ostřihomského 1854. “ Dvořák Jan A. 0. Cruc., n. ]. kv, Dusil Frant. n. 12. dub. 1849 v Rych- 1868 ve Zblldově, vysv. 1891, archivář nove, vysv. 1875, kapl. u sv. Haštala řádu.

2076

životopisy spisovatelů.

Dvořák josef n. 1868 v Hostivaři, Animvaímě, kde stud.církevní právo, vysv. 1891,kapl. ve Vinoři, 1902f. v Ko-; z něhož byl promován za doktora; zoiedech, nyní i. v Oboře. vrátív se po dvou létech 1874jmenován Dvořák Ladislav dr. n. 12. pros. prof. círk. dějepisu a práva na bohosl. 1870 v Bílé Hůrce u Týna n. Vlt., stud. , ústavě v Brně, 1880 f. ve Veverské gymn. a theol. v .Budějovících, vysv. Bytyšce, 1892 katech. měšť. školy 1893, 1897 povýš. _nadra. theol., praef. v Brně, od 1910 na odpoč. t. —- Srvn. chlap. seminářev C. Budějovicích, 1898 ..str. 1499 čís. 512-514. prof. círk. dějin a potom fund. theol. t., Eisler Frant. n. 1878 vKrásné Hoře, 1905 dvorní kaplan a ředitel Frintanea rvysv. 1901, kapl. v Bělé u Bohdanče, ve Vídni. pap. prelát a tajný komoří. ; v Chrasti, Heřmanicích, katech. v Dol. Dvořák těpán n. v Martinících 'Kralovicích, kapl. v Ledči, duševně 1850, vysv. 1875, kapl. v Luži, děk. ve =onemocněv byl od 1909 v úst. chorom. Skutči. =v Dobřanech; z. 16. listop. 19l3. —

Dvorecký janzMichal

]an.

_Srvn. str. 1499č. 515.

Dvorský Prok.O.Piar.Schol.n.1806_

Ekert Frant. Xav. n. 30. října 1846

ve Slaném, stud gymn. t., vstoupil 1823 , v Kralovicích na Plzeňsku, stud. gymn. do řádu piarist., vysv. 1831; učitel tříd ' v Plzni a v Praze, bohosl. v Praze, grammatikálních v Ostrově, Litomyšli vysv. 1871, kapl. v Praze v Týně a a Benešově;

1832 učitel nábož. ve ! u sv. Vojtěcha, 1880-81 adm. f. v Ko— laném, 1833 prefektem šlecht. kon—|jet'icích, 1890 duch. spr. na Karlově, viktu v Praze, 1834-35gram. prof.vLi- ] 1892 1. 11P. Marie Sněžné v Praze; tomyšli, 1836-69 prof. náboženství na z. 20 kv. 1902. — Srvn. str. 1499 číslo

novoměst. rektor pražsgčmnasiu ě kolleje;v Praze, z. 18901858—76516—523. v Mor.f Elitzer josef n. 8. srp. 1866 v Dol. Třebové. -—Srvn. str. 1498 č. 491.-494. Zárově, vysv. 1889, f. v Ranné.

Dyrhon jos. n. 1866, vysv. 1891,ý Endl Karel n. 2. listOp. 1879 va­ f. v Schoenlindu, od 1909 ve Slabcích. [ nících na Mor., vysv,l902, kapl.v By­

Ebenstreít

Vojtěch n. 15. listop.: střici n. P., potom v Saraticích,katech.

1836 v Klatovech, vysv. 1861, f. ve Své- v Novém Rousínově, nyni katerh. v By­ mysl cích. ; střici n. P.

Ebenstreítová

Milada. voršílka v

Engler Vendelín n. 1869,vysv. 1893,

Praze, n. 1884 v Domažlicích, si. sliby složila 1909. Effenberger Alois n. 1828, vysv. 1852, f. ve Slavonově. Egert Frant. n. 29. ledna 1815 v Pohoří, vysv. 1833, 1857 f. v Nakléřově, potom ve Strojetících. Ehl josef n. 10. čce 1820 v Solnici, vysv. 1846, f. v Terezíně.

farář v Dol. Počernicích. Ermis Frant. A1. n. 1849,vysv. 1876, k00p.' v Bludově. potom f. t. . Ertl lan n. 1886 vLipníku na Mor., vysv. 1909, adj. bohosl. fak. v Olom., katech. na reálce v Prostějově. Eška Frant. n. 20. bř. 1830 v Pří­ brami, vysv. 1855, vikarista na Vyše­ hradě, potom 1. v Michli, od 1876 f. Ehrenberger josef n. 22. čce 1815 v Plané do 1885, potom na odpoč. v Korouhvi u Poličky, stud. gymn. a v Praze; 2. 5. kv. 1903. Ettl Hubert jos. O. Cap. n. v Bo. filos. v Litomyšli, bohosl. v Hradci Král., vysv. 1841, kapl. ve Květné, Skuhrově, šíně 1850, vysv. 1874; z. 19. kv. 1920 v Olom. Solnici, 1853 i. ve Skuhrově, 1860 f. v Solnici, 1868 kan. vyšehr.; z. 7. ún. Eybl jan Ev. n. 27. pros. 1840 v_Něm— 1882. —- Srvn. str. 1498 č. 497.—506. čicích u Netolic, s ud. gymn. v C. Bu­ Ehrmann Frant. dr. n. 1866 ve Vev. dějovicích, bohosl. v Praze, vysv. 1866, Bytyšce na Mor.. vysv. 1890, praef.vkapl. na Slivici, katecheta při obec. na chlap. sem. v Brně, kons. sekretář reál. gymn. v Kolíně, od 1876 f.v Křeč­ v Brně, sekretář arcib. Baura v Olom., hoří; z. 1. října 1901. 1905 metrop. kanovník t., 2. 1918. -— Fabian josef n. 10. kv. 1815 ve Srvn. str. 1498 č. 510. , Všetatech,vysv. 1840, více areses arcib. Eichler Karel, dr., n. 13. led. 1845 sem. v Praze, 1852 i. v Třeboraticich, ve Velkém Meziříčí na Mor., studlonemocněv těžkou chorobou duševní gymn. v Brně, po maturitě vstoupil byl zastupován administrátory, 1874 1866 do brněnského alumnátu, vysv.: dán na stálý odpoč., žil ve Všetatech, 1880, koop. a adm. v Hovoranech, Kur- ; potom v Krpech u Řepína; z. 10. led. dějové a Hodoníně,

1872 poslán

do 1832. —- Srvn. str. 1499 č. 533.

Životopisy spisovatelů.

2077

Fabian josef (pseud. Prokop Zale­ Feyfar Matěj María n. 16.čce 1821, těl, Z. Olšovský, ]. F. Slavěčsky) n. 23. | vysv. 1846, 1870 i. ve Fugavě, kanovník října 1863 ve Velkém Temelíně u Týna kapitoly v Mikulově; z. 1888. Fiala Ladislav n. 1864, vysv. 1839, n. Vlt., stud. gymn. v C. Budějovicích, theol. v Praze, vysv. 1889; kapl. v Aši, |katech. v Zižkově, potom prof. náb. 1891 v Uhl. Janovicích, 1903 v Pla­ ; na reál. gymn. v Příbrami; z, 1906. — ňanech, 1904 onemocněv odebral se Srvn. str. 1.499 č. 545—546. Fibiger jan Em. n. 5. září 1796 na odpoč., 1898 zám. kapl. ve Volšově u Sušice. v Bakové, vysv. 1822, 1831 koop. v Li­ Fabián Tomáš n. 18.1istop. 1831 beznicích, 183—1 lokalista v Modřanech,

v Přesece, vysv. 1860, voj. kaplan, po­ tom děk. v Březnici, posléze na odpoč. ve Veselí n. L.; z. 5 čce 1912. Fabiánek Frant., n. 1881,vysv. 1905, kapl. ve Vítkově, potom ve Frankštátě. Fádrus Karel n. 1868, vysv. 1891, kapl. ve Vsetíně, katech. gymn. v Kro­ měříži. Faehnrich jan n. 22.ún. 1872v Bran­ dlíně, vysv. 1896, kapl. vjiřetíné, Pod­ moklcch, od 1908 f. v Dol. Krnsku. Faehnrich Vojtěch n. 11. bř. 1862 ve Slaném, vysv. 1886,katech. měšf. šk. na Vinohradech.

1838 i. na Zbraslavi; z. 23. září 1861. Fibich Alfons p. 1876, vysv. 1899, kapl. v Kdousovč, i. v Křižanově. Filip Dominik n. 10.září 1827 vjam­ ném, vysv. 1851, duch. sp na Hrádku u Nechanic, řed. Borromea v Hradci

Král., potom místopředseda spolku k ošetřování churavých kněží v Me­ raně a Gorici; z. v Meraně 6. srp. 1902 —- Srvn. str. 1499 č. 549. a 550.

Filip josef n. 1884,vysv. 1908, kapl. ' ve Vilímově, potom zám. kapl. v Dy­ mokurech. Filipi josef n. 1876, vysv. 1899, k. v Damnikově, nyní i. v lanové u Lito­ Faítlik Beneš Hypolit O. Praem. myšle. v Zelivě, n. 1862 v lindř. Hradci, vysv. Finda josef n. 1874, vysv. v Brně 1886; z. 23. pros. 1905. 1898, kapl. v Zeletavě, potom v Dou­ Farský josef n. 18. srpn. 1851,vysv. bravici. Firle=Pacovský E. 1876, spirituál sem. v Praze, potom kan. vyšehr.; z. 1910.— Srvn. str. 1499 Fischer Augustín n. 27. srp. 1835 č. 536. a 537. v Zirovníci, vysv. 1860, katecheta reál. Farský Karel dr. 11.1880, vysv. 1904, gymn. v Plzni, arcib. notář; z. 30. list. prof. náb. na reálce v Plzni. 1 1896. _ Faulhaber Karel n. 1822,vysv. 1845, ' FischerStěpán,radavrchnihosoudu. i. v Obřanech na Mor. Flekáček josef n. 1857v Uh1.jano­ Feígerle Ignát dr. n. 8. dub. 1795 vicích, učitel na měšť. škole v Zižkově, v Biskupstvu u Náměště, od 1823 prof. z. 19. září 1906. — Srvn. str. 1500 pastorálky v Olomouci a od 1830 ve č. 599,—561. Flesar Antonín n. 11. kv. 1828 v Si­ Vídni, dvorský a hradní f.t.,1851 biskup rákově, vysv. 1852, děkan, bisk. notář svatohypolitský, z. 27. září 1863. taj. v Dobrušce; z. 29. čce 1893. Fejtl Karel n.,?i. října 1867 v Týně a vik. Flusek Tomáš n. 28. listop. 1867 n. Vlt., vysv. v Římě 1891, 1. v Chra­ ,v Táboře, stud. gymn. t., bohosloví šticích. Felix Frant., n. 27. led. 1808 v Be­ “v Praze, vysv. 1893, kapl. v Dunaje­ vicích, 1895 katech. v ústavu hzucho­ chyni, vysv. 1831, děk. v Bechyni, arci­ kněz buděj. kons. rada, č. kan. vyšehr.; 'němých v Praze; 2. 9. jeptiška čna 1910. Folgetova Serafina, z kon­ z. 7. čna 1866. ! gr gace chudých školských sester v Bu­ Felix Gothard n. 1880 v Kolovči, |dějovicích, 11.1839, sliby složila 1860. vysv. 1905, exposita v Zalužanech. ' Foltynovský josef dr., n. 1880 ve Felix josef viz Spacek. ( Frýdlantě na Mor., vysv. 1906, spirituál Felizna jan n. 9. srp. 1805 v Nym­ v alumnátě olomouckém. burce, vysv. v Litoměřicích 1832, kapl. Foret Alois n. 1856, vysv. 1880, v Blottendoriě, Doubravici, Kostomla­ -kapl. v Karlíně, potom i. v Nehvizdech, tech a v Lysé; z. v Praze v nemoc­ nato v Podčáplech: z. 21. pros. 1909. nic1, kamž se k operaci odebral, 10. čna Forst Augustin n. 13. led. 1828 1877. — Srvn. str. 1499 č. 541. v Nevolicich, vysv. 1852, t. v Opařa­ Fencl Matěj _n.19. ún. 1877 v Bilově, nech, potom v Bernaruicích, posléze vysv. 1902, kapl. v Uhříněvsi. v Bechyni, b. vikář; z. 21. srp. 1907.

2078

Zívotopisy spisovatelů.

Frait Václ. n. 1882, vysv. 1905, kapl. . 1892 katech. gymn. v Hradci Král.; v Příboře. z. 29. září 1909. .

Franěk Frant. n. 17.ún. 1837 v Mutě- ' Fryč František n. 2. ún. 1786v Boh­ jovicich, vysv. 1861. i. v Lužné, potom . dančí, vysv. 1808. 1. v Habrech v kraji v Nezabudicích, na odpoč. v Městečku , čásl. z. 1847. — Srvn. str. 1501 č. 594. až 597. z. '.8. čce 1914. !

.

l

|

Frank, Jos. (pseud. Střelenský) n.'

Fryč František (pseud.lndignus)

1865 v Stichovicích, vysv. 1887, prof. n. 1867 ve Zlonicích, stud. gymn. ve náb. v Plzni; na odpoč. t. " Slaném 1879-87, b_ohosl.v Praze ; vysv. —1891, kapl. ve Zluticich, 1893 adm. Franko : KošákFrant. Frecr Antonin n. 22. října 1860 v Kobyle, 1905 i. t., 1901 i. v Děkově, v Rynhoici, vysv. 1883, kapl. v I). Sta­ 1904 t. v Kolešovicrc'n. Fryčsj Tomáš n. 2. čce 1759v Kelči, DOVÍtich, potom ve KV'licich, 1886 adm. v Hobšovicích, 1887 kapl. ve Slaném, stud. gymn. v Lipníku,fílos. v Olomouci. od 1903 děk. t.; 2. 1. kv. 1915. — Srvn. bohosl. v Brně, vysv. 1783, kapl.v By­ střici pod Host., potom v Mistelbachu; str. 1500 č. 569.

Frejka Vojt. Vinc. O. Praem. n. 18. ochuravěv odebral se do Brna, kcež

kv. 1860 v Dolech. vysv. 1885, koop. byl duch. správcem v trestníci a českým na sv. Kopečku u Olom., potom i. ve translatorem u gubernia: 1819 t. v Ob­ řanech; z. 28 čna 1839. — Srvn. str. Velké Chyšce. Frejlach jos. n. 10. ún. 1874 v Di­ 1501 č. 599—602. Fryček Kristian n. 22. ledna 1788 m'ně, vysv. 1897, i. v Lomci u Netolic.; Frencl lnnocenc Ant. dr., n. 23. dub. . ve Lhotě u ]íhlaví, stud. gvmn. v Nové 1818 na Horách Stříbrných, stud. nať Ríši, fil. v Plzni, theol. v Praze, vysv. gymn. v Klatovech, pak v Praze, Od 1813,kapl. v Cernoušku, exposítav Be­ 1839 theol. t., vysv. 1843, kapl. ve St.. chlíně, 1822 lokalísta v HOstině, 1828 Boleslavi, 1846 u sv. Vojtěcha v Praze, %t. v Dublovicích, kdež 1830 imenován vik. sekretářem, 1834 vikářem a škol­ 1851 učitel náb. na akad. gymn. t., 1858, rektor u sv. liří na Hradčanech; z. 25. ún. dozorcem okr. votického; 1844probošt rv Roudnici, 1845 1. v Lužci z. 1862. — Srvn. str. 1500 č. 570-584. Srvn. str. 1501 č. 603. a 604.

Frey Pavel lgn. O. Praem., n. 7.1 Alois dr. n. 24 pros. 1832 listop. 1860 v Plzni, vstoupil do kl.; v Frýdek Krchlebech, vysv. 1857, kapl. v Cá­ v Teplé, vysv. 1824, 1852—58 duch. Správce v Pernarcich, 1858—74 v Liti­ slavi, Nových Dvorech a Býkáni, po­ slán do Frintanea ve Vídni, 1862 po­ cích; z. 23. ledna 1877 v Teplé. —— ,výšen na dr. theol., katech. a řed. hl. Srvn. str. 1500 č. 585. a 586. školy v Přelouči, 180'4 supl. prof. SZ Fric Otakar n. 1. listop. 1872 vei v Hradci Král., od 1864 spirituál a od Stráž ové, vysv. 1897,i. v Týnci u Klatov. 1877 řed. semináře t. 1881 sid.kanov­ Frič Leopold (pseud. L. ř. Budín-, ník t., 1895 kapitolní děkan, gen. vikář; s ký) n. 19. lístop. 1852 na Křívoklátěq z. 10. čce 1910.— Srvn. str. 1501 č. 605. vysv. v Litoměřicích, katech. v Horním až 610. Litvínově. Funtíček Jan n. 1856 v Pustiměři Friedrich Vilém Ant. n. 17. led. na Mor., řed. měšť. školy v Mor. Bu­ 1831, vysv. 1855,i. v Chržíně, z. 5. ledna děíovicích. :—

1892. — Srvn. str. 1500 č. 589.

Fux Adolf

n. 15. čna 1845 v Lou—

Frost Václav n. 4. ún. 1814 v No­ nech, stud. gymn. v Mostě, theol. v Lí­ sádtově. stud. gymn. v Ml. Boleslaví„ toměřicich, vysv. 1870, kapl. v Libě­ til. v Praze, theol. v Litoměřicích, vysv. šicich, Mšeně a Vetlě; 1873 katech. 1837, kapl. v Mšeně, 1840 učitel ústavu „měšť. šk. v Domažlicích, 1873 učitel pro hluchoněmé v Praze, 1841 ředitel ' náb. při ústavě ku vzděláni učitelů a katecheta t.; 2. 21. čna 1865 v Ko-j v Příboře na Mor', 1904ředitel 8.ústavu nojedech. Němec rodem přiučil se češ­ ku vzděláni učitelek na Kladně; 1909 tině dokonale. — SrVn. str. 1500 č. 590. na odpoč. až 593 Gába František n. 20. pros. 1829 Erůhbauer Václav n. 21. ún. 1860. v Miškovicich, 1869 kapl. v Cholíně na v Ceské Bělé, stud. gymn. v Něme— Mor. a i., potom 1. v Zinklavě a ve ckém Brodě a Hradci Král.. kdež stud. Skrbni, z. 7. listop. 1896, vynalezl novou i bohosl.,vysv. 1884; Zleta kapl. vČ. s_oustavu těSnOpÍSUpro slov. jazyky. —­ Třebové, 6 let katech. v Chotěboři, od | Srvn. str. 1501 č. 613. a 614.

Životopisy spisovatelů.

2079

Gabriel jan n. 4. ún. 1830 v Ouňo­ z. 21. ún. 1903. — Srvn. 5112150166134. vicích u Chudenic, stud. gymn. v Kla— a 635 Gryc _Eduard n. 1876, vysv. 1902, 1856, kapl. v Mečině u Nep., 1867 prof. kapl. v Zidlochovicích, 1913 i. v Bene— tícich. náb. v]indř Hradci; z. 5. dub. 1890. —­

tovech, bohosl. v Buděiovicich, vysv.

Grydil Frant. n 1862, vysv.1885, _ Gabriel Josef Alois dr., n. 25. br. kapl. v Brušperku, 1901 i. ve St. Vsi,

Srvn. str. 1501 č. 615-617.

1814 v]osefově, vysv. 1837, poslán do 1907 v Blansku. Frintauea ve Vídni, kdež 1841 pov. na Guggenberger Valerius L. Ord. . n. 6. ún. 1845 ve Vicoměřicich doktora theol., prof. bohosl. v Hradci Sch. Král., 1867 č. kanovník t.; 2. 21. led. na Mor., vysv. 1869, katech. na gymn. 1870. — Srvn. str. 1501 č. 618. a 619. v Rychnově n. Kn., z. v Praze 1901. — Gája Frant. n. 1883v Zahnašovicich, Srvn. str. 1502 č. 640. vysv. 1907, kapl. Litultovicích, potom , Gůrke jan Nep. n. 19. kv. 1814 v Přívoze. i v Praze, vysv._1840, 18601 ve Chvalech, Gajdušek Frant. n. 1872 v Lazech 1879 děk. v C. Brodě, z. 1895. Habeš Vinc. n. 1870, vysv. 1895. na Slov., vysv. 1896, kapl. ve Vyškově, :kapl v ]imramově a v Troubsku, 1903 potom p'oi. náb. na gymn. t. Galla Jan Nep. O. Melit. n. 4. ún. 11. v Krásné, potom v Křetíně. Hájek Antonin n. 14. čna 1791 v Po­ 1806 v Praze, vysv. 1830, 1845 kapl. a katecheta v Strakonicích, potom děkan ličce, vysv. 1815, 1841 duch. spr. ve v Horažďovicích; žil na pensi na Smi­ ;Velké Retově, 1858 i. v Heřmani, 1863 i. v Ronově. chově; z. 7. bř. 1891. Geissler Bedřich n. 1819 v Kun-* Hájek Karel n. 3. čce 1824 v Doma­ štátě, vysv. 1842, 1853 spirituál, po­ žlicích. vysv. 1850, děkan a vikář v Do­ zději 1859-65 regent kněžského semi­ mažlicích; z. 1. čna 1889. náře v Brně, pak i. v Urbanově &So­ Hájek Tomáš n. 13. pros. 1823 ve kolnicich; z. 1881. | Vel. Opatovicích ujevíčka, stud. v Mor. GiuseppeP.:Bla řek Jos e t. ;Třebově a v Olomouci, vysv. 1847, Gogela Frant n. 1854 v Podhradní kapl. v Hovězí a_Napajedlech, potom Lhotě, vysv. 1878, i. v Podhr. Lhotě, vychovatelem ve Stýrsku, katech. něm. potom v Střeběticich. , reálky v Uh. Hradišti, 1865 i. Kuželově, Gošičová Tereza (pseud. Polabská qpotom v Kurovicrch a 1869 v Záhla­ Tereza), n. 23. čna 1851 v Pardubicích; jnicich, 1887 v Nezamyslicich, 1896 na žije v Heřmanově Městci. — Srvn. str. íodpoč.; 7. 18. října 1910. ——Srvn. str. 1538.

č. 19815.

; 1502 č. 645.—647.

Gótschner Jan n. 11. října 1857 i Hák Jos. n. 30. srp. 1878 ve Stu­ v Hradci Král., vysv. 1880, kapl. na ; denci, vysv. 1903, kapl. v Plzni, potom Velíši u jičína, potom i. ve Vl'SCICh i. v De,šině u Kopidlna. 1897 duch. správce v po­ Hák Václav n. 1865, vysv. _1889, lepšovně v Pardubicích, 1898na odpoč. kapl. v Dolních Kralovicích, i. v Zum— v Opočně. 1900 v Kutné Hoře; 2. ve berku.

Hakl Bohumil Frant. n. 10. září Grmela josef n. 1844, vysv. 1870, 1827 v Branné u liiemnice, stud. gymn. 1893 i. v Krumsíně, 1898 v Sumvaldě, *v Jičíně a v Litomyšli, od 1847 bohosl. Grohjan n. 1868,vysv. 1893, i. v Lu­ v Hradci Král., vysv. 1851, vikarista žanech, potom v Nové Pace. |při bisk. chrámě a zároveň supl. ka­ Groh Ludvik n. 29. led. 1866 ve Vo­ 'tech. na uč. ústavě, reálce a hl. škole děradech,vysv. 1890,spirituál semináře :v Hradci Král., 1854 katech při voj. v Praze, 1913 kan. na Vyšehradě. 'vychovávacim úst. v Belluně v Be­ Grossmannová-Brodská Ludmila nátsku, 1861 prof. náb. při gymn. Vídni 1902.

(pseud. Zdeňka Zásmucká)

n. 24. 1v

Hradci Král., 1870 i. v Hořicích, 1882

kv. 1859 v Netvořících. — Srvn. str. : děkan 1., z. 12. září 1904. — Srvn. str. 1502 str. 648—664. 1501 č. 629—633. Hála Ant. n. 8. pros. 1869 v Blatné, Gruda Ant. JUDr. n. 1844 v Mokrých Lazcich u Opavy, stud. gymn. v Opavě ,vysv. 1894, kapl. v Hosíně, nyni farář a Kroměříži, bohosl. v Olom., vysv. , v Blsku. 1867, jako kaplan stud. práva a 1885 1 Halabala Methoděj lgn. n. 16. Ii­ povýšen na dr. práv, i. v Mokrých 'sto,=adu 1833 v Hulině. 1853 vstoupil .Lazcich, 1897 v Kateřinkách u Opavy, Ido bened. kl. v Rajhradě, l. v Syro­

2080

Zivotopšsy spisovatelů.

vicích; z. 31. led. 1914. — Srvn. str. | homě, od 1854prof. slovanské filologie 1502 č. 665—667. 'na univ. pražské; z. 11. led. 1903. Haláček_Šímon 11.1843, vysv. 1873,| Hausmann ]05. n_ 12_ dub. 1825 L dallnch _VRimove-Frantísek „

,v Hoříně, vysv. 1848,okr. 1860aešenického, farář v De­ “- _1- k“ 1861_.šencích, b. vikář

v]nčme, SĚUd-gymn. t., “WOLV Hradu ! potom 1 v Běšínech, vikář, kons. rada, hrál.,_kde_z_'vysv. 1887; kapl.__ve VYS-' žil na odpoč.vKlatovech, kdež z. 30.bř. Veselí u_l1c1na,1889 katech. mest. školy 1905 (311.149V Lipnj. u Prahy, 18,91 katech. Hausmann Karel n. 30. dub. 1812 mest. Šk- d'VCl.“? Sm1clrove. xv Postřižíně, vysv. 1835, kapl. v Kvílí­ Hálek VlaSPm" 11-20-CCC188814321- . cich a ve Slaném, 1853 1. v Kolči, 1858

cove, gynm.bohosl. V Pelhnmovevlaž1872dékan potom vyss1 vstu_d.Plž' ]mdr.Hradc1, v Praze, f_ v Libocí' z_vBudčí-Kovárech, 1883. vysv. 1891,kapl. na Zlíchově, 1892adm. Havel jos. „_ 1860 v Míchovce, vys. a 1894 1. v Liboci u ?rrahy; z_. 17.11'1n.|1885, kapl. v Postoloprtech.

lggigálšrsgg'užtrÍSŠĚJš ŽŠÍĚVŠZŠ

Havelec Josef n. 1816 v Zadních

na Mor ' ' u Strašoráíc studi1,gymtn. . ' » .“ _=vZbgrovicíchl ísku, 1108. v u ějovicíc poé ,„51513lózllášlaanbgólťóggs189,2:Lrgšií ! stud. nejprve medicínu, načež od 1837 „' " ' g) ' .bohosloví, vysv.1841,kapl. v Kovářově, mouu stug. zprvu prava, 0:11880theol., Plzenci, Budyni, od 1847u sv.Jindřicha vysv. 1880' kavpl.nayruzlněch rmstech, v Praze 1951 katech. na vzorné skole potom f. vResově, \e \erov1c1ch, po—_\, Praze, : red . časop ' n koma,: z - 13» Šý; š,“ggg'gřióš;,_9'_léšg_c 1918- “' pros. 1854. — Srvn. str. 1503 č. 698. Hermpejs VácL „_ 1330_ vysv. 1353_| _Havelka Ant. n. 12. čna 1881 v Mod: děk. v Lochovicích, potom 1. na Vino- lesovlcwhyysv. 1904, kaplan v Plzm, hradech; z. 26. led. 1892. 1918 arc1dekan t­ Hamršmíd Josef 0. Melít., n.8. září' Havelka Jan, B 11.27. p_r_08-1799

1859 v Dětenlcích, stud. gymn. v va Boleslaví,1878vstoupildořadumaltéz-'V

Trebechowcnch, vysv. 1823, koop— N_ovem Hrádku, 1825 Bapl._v Do­

ske'ho v Praze, vysv. 1883, kapl. v Stra- , bm?C_e,1847 f»vaedlonove;

dek. V_le­

konících, od 1890 uMatky BoiíVítěznéŠSCmC'š z. 20—bf— 1875- "— Srvn. v Praze, nyní převor konventu v Praze. i 1503 Č-,999——701_-_

Stf—

Srvn. str. 1503 č. 677. . Havlicek Mateí n. 1825, MW 1849. Háňavka Karel „_ 7_ pros. 1882, 1866 duch. spravce vSulíkové na Mor.,

vysv. 1905, vikář & uč. náb. na ]. čes. 1383 f—ve Slavonicích.

stát. gymn. v Brně. Hanin A. B.:Hruška 1611!F. Hanuš Frant. 1869 1. v („írkvici.

i

Havlíček Rudolf, koop. v Hulíně 0888)- _ . . Havlicek Vcelakovskv František

Hanuš Frant. Xav. „_ 2_lísto _ 1888 ' n. ve Včelákově 14._čce 1832, vysv. v Třebíči, vysv. 1911, koop. vpKřiža-118581 kapl—ye SV- Poll q Dobnse,1876 nově. ladm. v Pocáphch, tehoz r. _adm.u sv. Hanuš Josef dr. n. 6. ledna 187613113 pod s_kaloy; z. 28. br. 1877. —— v Ohnišťanech, vysv. 1898, prof. náb. ( San- SÉY-1003 c. 70?­ na reál. gymn. na Vinohradech. :_ H_av1uJaj! n. 24- cna 1826 V Bože­

Harna Ferdinand n. 9, pros. 1843, love u Pelhnmoya, vysv. 1851 v Praze, V Roketnici u Přerova, stud. gymn_,f. u sv. Míkuláse v Praze; 2. 5. pros. v Olomouci,

theol. t., vysv. 1869, kapl.! 1897- _

STVH—Stf- 1503 C- 703- a 704—

v Holici u Olom. 1884 1. ve Chvalko— Havránek Frant. Xaver O. Cruc.. vlcích. — Srvn. str. str. 1503 č. 688. n. 27. září 1805 v Hradci Král., vstou­ 3 689pil do řádu křižovníků v Praze, slavné Hašek Frant. C. SS. R. 11. 16. říj. sliby složil 1829, vysv. 1831, kapl. u sv. 1842 v Zahájí, vysv. 1869; z. v Praze i Františka v Praze, 1838 u sv. Petra 2. ún. 1885. — Srvn. str. 1503 č. 692. na Poříčí t., 1849 novícmistr, 1866 1. a 693. v Dobřichovic ch, 1867 1. v Unhošti; Hašek Václav n. 28. září 1844 ve z. 19. lístop. 1867. -—Srvn. str. 1503 Volešníku, vysv. 1869, 1. v Hluboké.lč. 706.—710.

Hattala

Martín n. 4. listop. 1821

Havránek

_losef n. 16. dub. 1846

v Trstčné v Uhrách, vysv. 1848v Ostři— v Kovárech, vysv. 1871, prof. náb. na

Životo P is y soisos'atelů. .

2081

Helebrant Antonin (pseud. Milo­ akad. gymn. v Praze; z. 18. pros. 1904. Srvn. str. 1503—1504 č. Hl.—715. slav Javorník) n. 7. kv. 1877 ve Lhotě u Zbirova, stud. gymn. v Pří— Havránek Karel 0. Cruc. n. 9. čna, 1821 v Hradci Král, vysv. 1816, 1858 brami,theol. v Praze, vysv. 1900, kapl. v Nýdku v Rudohoří, 1902-1908 v Plané až 1893 1. ve Slivenci. Hazuka Ferd n. 21. kv. 1835 v Sobě­ n. Berounkou; potom suploval na gymn. v Plzni a 112116211. novoměstské v Praze; slavi, Vysv. 1859, kaplan a potom 1. a Vikář v ernovicích, nyní na od.;oč. 051_1910 prof. na reál. gymn. v Roud— mCl. v Budějovicích. Hellén Cyr. pseudonym. Hazuka Václav. dr. theol., n. 22. září Hemzal Vinc. n. 3. říj. 1825 v Pla— 1875 v Hracholuskách, stud. gymn. ňanech, vysv. 1852, 1860 adm. & od v Budějovicích, theol. v Praze, vysv. 1862 v Nechval cích, 1873 1. v Poče— 1898, prof. bohosl. fakulty v Prix.-.c.— picích, 1881 i. v Sedlci, z. 1884. Sz'vn. Č. 1504 Č. 716.

Bohumír josef O. Praem. Heger josef n. 1885 v Nyklovicích, n. Hendl 13. září 1853 v Berouně, stud. v Praze potom žil na odpoč. \e svém rodišti. na maIOstr. měšť. rcál. gymn., vstoupil do řádu praem. na Strahově 1874, vysv. Heinrich jan n. 5. čna 1802v Praz=, l879: kapl. v Radonicích, 1831„v ji­

vysv. 1908, kaplan u sv..\1aři M. v Brně;

vysv. 1829, 1836 voj. kaplan 28. pluku hlavě, 1892 f. v Staňkovicích u Zatce, 1901 probošt na Svatém Kopečku; z. hšhššaillet-Latoura v Praze; 2. 21. září 20. čce 1913. Hejbal Antonín u. 1814 ve Ptení, Hendrlch jan (pseud. Zdeněk duch. správce v káznici ve Val. Mezi­ Bretšnaidr) n. 15. dub. 1879v Bu­ řičí na Mor.; z. 1836 ve Vlko-i u Pře­ dyni n. Ohří, po dokonalých studiích rova. stal se účet. olficiálem u zem. vrchního Hejčl jan, dr. theol., n. 15. kv. 1868 soudu v Praze; z. 18. září 191-1 V D0­ v Žamberku, stud gymn. v Hralci Král. brmněřicích u Loun. — Srvn. Č. slov.

1879-87., theol. t. 1887-91, vysv. 189l,. bohov. 11., 480. kapl. v Cern ně 1891-98, poslán do Frin-T Hercik Cyr. n. 1873, vysv. 1904, g. tanea ve \'išni, 1399 povýšen t. naÍ prof. v Brně.

drz theol., stal se vicerektorem semi-5 h'erčík jan n. 22. října i835 v Sá­ nám v Hradci Král. a téhož roku spi-' nech u Kotína, stud. vjicinč a v Praze, rituálem t.; 1901-9 přednášel paeda­ vysv. 1860, kapl. ve St. (olínč, 1867 gogiku na theol. ústav-š; 1902 jmeno-i vstoupil pro choroba plicní do výsl., van prof. bibl. studia t., 1904-5 pro-, pobjl nějaký čas v ltalii; 2.8.1111.1868. cestoval Palestinu, časr Syrie a Egn'pta, Srvn. str. 1501 č. 725. a 726; Posv. konal studie v Mnichově & Bělice-. misu lV , 132. 1909 jmenován prof. bohosl. fakulty Heřman (tlerschmann) Frant. n. v Olomouci.

——Srvn.

str.

150—1(E.717.1 11. !"1'0-3. 1799 v Praze,

vysv.

1822,

Hejnal Barthold 0. E em. S. Aug.,l 1835 t. u sv.Duch:1

v Praze, 1839 n. 20. dub. 1846 v Sedlčanech, vysv. v Mníšku; z. 1883. 1873, provinciál řádu august. v Praze.? Heřmánek Daniel n. 25. ěistop. 1806, Srvn. str 1501 c. 718. l vysv. 1837, 1858 i. v Mladém Břišti, _ _Hejna josef s. 14. dub. 1811 v Chra­ 1863 t. v Humpolci. i

strcxch, Vysv. 1866, t

Heřmanský HanuŠZSojka jan.

potom v vrahové u VesellOpařancch, n. L., 2. i Herold Frant. n. 22. ledna 1837 8. srp. 1899 v Bernardicich u Tábora.. v Berouně, stud. gymn. a theol. v Praze, Sivn._ str. 1504 č. 719. . vysv. 1859, arcidělcan v Plzni; z. 14. srp. 1

|

HejnýjanzxonečnýFilipjan

1903.Hejtmanek jan n. 23. dub. 1840 llerzig josef 11.1863 v Drahotousi v Nedvé/ím, stud. gymn. v Litomyšli na Mor , vysv. 1885, 1. v Bilčici na Mor. 1852-60, theol. v Hradci Král, vysv; Herzog Frant. n. 10. říj. 1811v Praze, 1864, kapl. v Bystrénl u Pozičky, 1876 stud. gymn. ;: theol. v Praze, vysv. 1867, ad-n. a pak 1. v Korouhvi, posleze kapl. v Plzni, na odpoč. t., pap. ko­ V Bystrem u Poličky, pap. komoří; moří, č. kons. rada. z. 12._ pros.

1918.

5

l—lessIgnác

n. 21. dub. 1836 ve Stra­

šíně, vysv. 1861, kapl. v Písku, potom n. tšgjzlar O. Praed. _ . zari Bonaventura 1878, slib slož.111. 1900, vvv. vikarista a aktuár círk. soudu v Budčio­ 190-1. Bibliografie.

y

)b

i vicich, f. ': Koaouni;

z. 10. ún. 1912. 131

2082

Životopisy spisovatelů.

Hessoun josef n. 8. srp. 1830 ve _ Hlavica Ant., úředník v Olomouci, Vrcovicích u Písku,stud. gymn. v Písku, jednatel sdruženi terciářů českoslovan­ fil. a theol. v Budějovicích, vysv. 1853, skych. Hlavinka Alois n. 4. čce 1852 ve kapl. v Sedlci u Blatné a v jinině u Strakonic, od 1865 duch. správce,Včrovanech u Tovačova, stud. gynm. v St. Louis. č. kanovník budějovický, | v Brně, po maturitě 1873 sloužil jako z. 4. čce 1906. — Srvn. str. 1504 str. jednoroční dobrovolník ve Vídni a zá­ \ 731.—739. roveň byl zapsán na tilos. fakultě Heusler Filip n. 29. dubna 1859 | v oboru klas. filologie; nemaje na v Novém Městě na Mor., stud. gymn. ?studia šel za výpom. učitele na Malou v Brně, theol. v Praze, sv. Hipolytě a 'Skálu v Čechách (1875-7), potom byl Brně, vysv. 1884, kapl. v Louce u Znoj­ suplentem na gymn. v lom., vstoupil. ma, pak ve Velkých Olexovícich, katech 1881 do semináře v Brně, vysv. 1885, na měšt. škole v Novém Městě, na to koop. v Kučerově, 1890 i. t., 1910 i. i. ve Svratce, Uhřinově, Uherčících a v Litenčicích. — Srvn. str. 1504 č. 748. ve Střížově; od 1907 na odpoč ve svém až 750. rodišti. — Srvn. str. 1504 č. 740. Hlavsa František n. 7. list0p. 1863 Híeber (Hýbr) Frant. n 9. říj. 1791 v javornici, vysv. 1889, i. v Kladrubech. v Sušici, vysv. 1816, adm. v jeřicích, Hlavsa josef n. 1858, vysv. 1883, 1832 i. v Opařanech, potom děk. v Be­ koop. v jablonci n. jíz., potom i. v Ne­ chanicích. chvni; z 10. pros. 1849. Hlína Stanislav n. 1864, vysv. 1890, Hikl jan n. 28 ledna 1860 v Bělé na Mor., srud. gymn. v Olom. 1870—78, kapl. v Hořičkách, potom v Náchodě. Hlinka Vojtěch víz Pravda Fr. bohosl. t., vysv. 1882,koop. v Holešově, 1893 i. v Kostelci u Holešova, 1908 i. Hiobil jaroslav n. 1880 v Tištíně, v Holešově, č. kons. rada. vysv. 1903, koop. v Přerově. , Hille jan Pavel n. 4. dub. 1861 ) Hlobil Petr jan O. S. B. n.26. srp. v Písku, stud. gymn. t., bohosl. v Budě­ 1854 v Kroměříži, vysv. 1877, převor jovicích, vysv. 1884, kaplan a potom .a novicmístr v Rajhradě. !

]

1890 i. v Kádově, 1911 děkan & vikář

Hlošina V. O :Oljva

Václav.

Hlouch Lev u. 1859v Zidlochovících, v Kasejovicích. Himmer josef n. 15. bř. 1860 v Ml. . vysv. 1884, 1888 1. v Stěpánově na Mor. Hložek Karel n. 11. října 1834vLi­ Boleslaví, vysv. 1883, kapl. ve Pche­ rách, 1884 v Kvílících, 1885 v Peruci, bání, stud. v Praze gymn. i theol., vysv. 1894 i. v Tuřanech; z. na odpočinku; 1859, kapl. na Kladně, potom v Praze v Mšeně 7. pros. 1914. — Srvn. str. u sv. Haštala a pak u sv. Vo,těcha; 1504 č. 741.

HistorickýPravdomil Vlastislav:

P. Fr. Zák.

od 1873 1. v Kozmících;

z. 24. dubna

1877. —- Srvn. s.r. 1505 č. 751.-753.

Hnátek jan n. 1858,vysv. 1882, i. ve Hlačík jan n. 1855 v Rycheltících Váp. Podole, nyní ve Skorenících. na Mor., vysv. 1888, 1. v Hcdvíkově; Hnojek Antonin Vojtěch n.4.pros. nyní žije na odpoč. ve svém rodišti., 1799 v Brandýse n. L., stud. theoj. Hlasivec jan n. 12. říj. 1849v Praze, '_v Litoměřicích, vysv. 1822, kaplan v C. vysv. 1872, t. v Lužné, potom v Li-' Dubě, 1824 prof. pastorálky v Litomě­ řicích, 1831 děkan na Mělníce, 1849 šanech, nyní na odpoč. v Praze. Hlaváč jan Nep. n. 3. ledna 1781 probošt v Boh03udově &dvorní kaplan, v Praze, vysv. 1806,kapl. v Postupících, 1852 i. a č. děkan v Libochovicích, o 1 1807 10k. v Popovících. 1811 i. v Okrou­ | 1862 na odpočinku v Nymburce, kdež hlících, 1833 i. v Postupicích; z. 14. čce .z. 23. led. 1866. — Srvn. “str. 1505 1842.

Č. 754,—757.

Hlaváček jos. n. 8. čce 1877 v ja­ Hodinář josef n. 1868, vysv. 1890, novícich Vrchotových, vysv. 1901, kapl. kapl. ve Vinoři,katech. na Vinohradech, v Mutějovícich, i. v Lišanech. rkapl. v Plaímnech; z. 3. bř. 1899. _Hlavatý Václ. dr. íi1.n. 1842 vLom—j Hodr jakub n. 1. čce 1848 v Čej­ mci nad Pop., stud. gvmn. v jičině kovicích na Mor., vysv. 1873, kapl. ve 1855-63,theol. v Hradci Král. a v Praze, , Slapanicích, poslán na delší studie do vysv. 1867, katech. v Kolíně, 1872 prot. ! Vídně. promován byv na dr. boh.vrátí1 náb. na reálce v_Rakovníce, potom na se do Brna; 1879prefektvpacholeckém gymn. v Praze v Zitně ul.; 2.29. listop. semináři. 1831-89regentem, 1880-1902 1910. — Srvn. str. 1504 č. 745-747. inOf. círk. dějin a kanon. práva, 1901

Životopisy Spisovatelů.

2083

kanovník kath. kapitoly brněnské. — u sv. Haštala; katech. staroměstské Srvn. 1505 č. 758—761. měšť. skoly, od 1902 t. na Proseku. Holain Ludvík u. 1843 ve St. Bělé Hofer Josef (pseud. Josef Hřiva, Jakub Posolda, Rectus) n. 19.11­ u Mor. Ostravy, stud. gymn. a theol. stop. 1871 ve Snovídkách na Mor., v Olomouci, vysv. 1869, prefekt v se— stud. gymn. v Uhr. Hradišti, po ma­ mináři kroměřížském, 1871-72 stud. na turitě pobyl dva roky ve službě vo­ tilos. fakultě v Praze, 1874 prof. na ienské, načež byl výp. učitelem v Ko­ gymn. v Kroměříži, 1890 f. v Slavo­ márově u Opavy, kdež pobyv rok,složil nině na Mor.; z. 17. srpna 1916. — zkoušku zralosti na ústavu učitel— Srvn. str. 1505 č. 769. Holásek Josef n. 6. bř. 1787 v Dě­ ském v Příboře, 1896 vstoupil do bo­ hoslovi v Olom., vysv. 1900, koop. dicích na Hané, stud. gymn. v Kromě­ u sv. Michala v Olomouci a současně říži, filos. v Olomouci, theol. v Brně, cvičným učitelem na arcib. ústavu uči­ vysv. 1809, kapl. v Újezdě u Brna; telek t., 1902 koop. v Zábřehu u Mor. 1821 adm. a potom 1. v Blansku; z.

Ostra.y, odkudž složil zkoušku způ: 21. srp. 184-1.— Srvn. str. 1505 č. 770. sobilosti učitelské na ústavu učitelu až 772. v Brně, potom koop. v Polance u Klim­ kovic ve Slezku, ve Strážnici a v Sla­ těnicich; 1910f. ve Starém Hrozenkovč. Hoffmann Antonín n. 30. dub. 1866 v Praze, vysv. 1890, koop. na Kral. Vinohradech; 1914 f. t.; spoluzakla­ datel „Utulku sv. Josefa pro opuštěné ditky“, zakladatel a předseda „Kon­ terence sv. Františka Regis pro chudé snoubence“ Srvn. str. 1505 č. 763. Hoffmann Josef .dr. n. 21. bř. 1835 v Soběslavi, vysv. 1859, kapl. ve Stráži, 1860 poslán do Frintanea, 1864 pov. na dr. bohosl., prof. círk. dějin v č. Bu­ dějovicích, ředite' konviktu t., 1875 prof. cirk. práva, 1884 rektor semináře, kons. rada. 1886 č. kanovník kapitoly buděj., 1889 probošt V Jindř. Hradci; z. 22. pros.

189.9. — Srvn.

č. 764.

_

Holeček František n. 15. čce 1871, ve Vlkonicích, vysv. 1894.katech.v Stra­ konicích, 1907 supl. prof. na reálce v Král. Vinohradech, potom v Písku. Holeček Jan n. 20. listop. 1867 v Sc­ divci, Vysv. 1891, spirituál šedivých sester lll. řádu sv. Františka v Praze v Bartolom. ul.

HolešovskýF.=Navrátil

F.

Holman František n. 10._kv. 1865 ve Studenci, vysv. 1891, f. v Cerveném Potoku. nyní na odpoč. v Hostinném. Holub Bonifác Jan 0. S. B. n. 30. listop. 1847 v Doksanech, stud. gymn. v Litoměřicích, vstoupil do kl. v Bře­ vnově, stud. theol. v Praze, vysv. 1873, 1880 i. v Břevnově, nyní v Metličanech, bisk. notář, os. děkan. — Srvn. str.

str. 1505 1505 č. 774.

Holubář Gothard O. Praem. n. 1. říj.

Hoffmann Stěpán Jos. O. S. Fr. 1803 v Třebnici, stud. gymn. a filos. n. 5. ún. 1859 v Soběslavi, sliby složil v Praze, 1824 vstoupil do kl. na Stra­ 1886, vysv. 1887; z. 10. čce 1914 v Jindř. hově, vysv. 1828,k00p. ve Velké Chyšce, Hradci. ipozději kapl. na Strahově,_ 1837 loka— Hoffmannová Marie, učitelka v Ko­ lista u sv. Jana Nep. v Sárce, 1847 jetině na Mor. provisor kl. strahovského, 1873děkan Hoch Frant. B. n. 1833 v Hrubčicich v Milevsku; z. 17. srp. 1872. na Hané, vysv. 1857; 1873 i. v Horním Holý Jan Nep. Jos. O. Praem. [n. Ujezdě na Mor., potom vJaroměřicíCri; 3. ún. 1868 v Jindř. Hradci, stud. gymn. :. 2. září 1905 v Terstu na zpáteční t., 1887 vstOupil do kl. v Teplé, the ]. cestě ze Sv. Země. — Srvn. str. 1505 stud. v Teplé a lnnomostí, vysv. 1892, č. 765.

výp. kněz v Marianských Stokách Hochmann Josef n. 27. ún. 1804 u Zlutic, v Rájově 11 Mar. Lázní a v Načeradci, stud. gymn v Jihlavě, v Dobřanech u Plzně, 1893 kapl. filos a theol. v Praze, vysv. 1827, kapz. v Uherci u Nýřan, 1894 v Liticích, 1901 v Roudnici, 1847 t. v Košticích n. Ohři, f. v Holišově. 1853 f. v Sedlci u Tab., 1859 i. a os. Holý Prokop n. 2-1.dub. 1868. v Ko­ děkan ve Vetlě; z. 18. čna 1873. líně, vysv. 1890, f. v Hřiměždicrch, od Srvn. str. 1505 č. 766—768. 1906 ve Vrchotovych Janovicích, od Hojsa Vavřinec n. 27. čce 1857 1911 V D0 nich Hbitech; nyní na od­ v Pištíně, stud. gymn. v C. Buděiovi­ poč. v Mnichovicich. cích a v Klatovech, bohosl. v Praze, Holý Vojtěch n. 17. dub. 1821v Pel­ vysv. 1882,kapl. v Kraslicích a v Praze hřimově, vysv. 1845, f. ve Vyskytne, *

2084

Živolog'i'sy spisovatefů.

potom děkan & vikář v Pelhřimově;l Horský Karel n. 4. listop. 1792 ve 2. 6. kv. 1889. Vys. Mýtě, stud. gymn. v Litomyšli, Honejsek Václav n. 14. pros. 1835 theol. v Hradci Král.. vysv. 1818, kapl. v Radímku V.Kouřimsku, stud. gymn. v Litomyšli, 1834 zám. kaplan t, 1846 & bohosl. v Praze, vysv. 1864, kapl. ' f. v Morašicích, z. 27. pros. 1857. v Mrtníku a v Praze; 1882 i. v Ko-I Horský Rudolf dr. (pseud. Kyiovský jetlcích, 1890 i. u sv. Haštala v Praze; V., Barturé Raelph) n. 23. září 1852 z. 28. ún. 1905. - Srvn. 1505 č. 780. v Keíich u Prahy, stud. ua akad. gymn. až 784. _ !v Praze, theol. t., vysv. 1876, kapl. Honig Adolf n 1857 v Sumvaldě'v Jílovém, St. Boleslavi, Netvořicích, na Mor., vysv. 1881, vojenský kurát. | Ořechu, u sv. Mikuláše v Praze a Uně­ Hons Václav jan n. 5. kv. 1865lticích, 1888 pov. na Cir. theol., 1897 i. v Cehniních, v; sv. 1888, děkan v Li- i v Sárce u sv. Matěje, vikář. šově. , Hošek František dr. n. 5.1istOp. Hora Antonín n.l.listop. 1807, vysv.„1827 v Brně, vysv. 1850; 1855—1864 1830, kapl. ve Svoišicích,potom kaplan; prof. pastorálky v Brně, posléze na u P. Marie před ,Týnem v Prazc,1843|odpoč. v Meranu, senior diecese br— prof. pastorálky, na theol. fak.; z. 10. něnské. —— Srvn. str. 1506 č. 826—827. ún. 1844. — Srvn. str. 1505 č. 786. až HošekMethod u. 25. ún. 1860 vDou­ 788. bravniku, vysv. 1883, koop. & potom Hora Antonin n. 12. září 1859 v 811- i. v Lišni. benči, vysv. 1883, tit. mř. prof. kateHotový Ferd. Maria O. Praem. n. chetiky a paed gogiky na bohosl. fa- 5. ledna 1853 ve Vescich, vysv. 1880, kultě v Praze, prof. ústavu pro vzdé- 1913 opat kl. v Nové Ríši. lání učitelů i. Houdekjan h. 1869,vysv. 1893.kapl. Hora Ludvik u. 19. srp. 1865v Par- v Plaňanech, nyní f. ve Vyšerovicich. dubicich, vysv. 1890. katecheta v HoHoudek Vojtěch n. 5. dub. 1844 licích. nyní 1. v Dašicích., v Hr.-choluskách, vysv. 1870, kapl. ve Hora V. S. rolník. [Zvoleňovsk 1886 i. v ledlové u Po­ Horáček František n. 5. pros=.1851 ličky, 1898 v Lidicích, 1982 v Tachlo­ ve Studenci, vysv. 1876, 1882 voj. kurát, ' vicich; z. 1903. prof. náb. na voj. reálce ve Sv. HypHouška Tomáš n. 1826 v Vlčetíné politě, potom na Tereziánské akade- _ujaroš-wa, vysv. 1873, i. ve Zbynících ; mii v Novém Městě Vídeňském, z na ! z. 29. čce 1905. odpoč. v Zelezníci v Cechách 25. pl'OS.| Houšť Ant. Petr n. 7. srpna 1857 1909. — Srvn. sir. 1506 č. 795.—798. v Bohuslavicích u Kyjova na Mor., vy­ Horák František n. 1870,vysv. 1893, stud. gymu. vMíkulové, vstoupil v Mni­ zám. i. v Hukvaldech, nyní 1. v Bu- 1chové do řádu františkánského, vysv. dišovč. 1882, povolán do Louisville, potom Horal-; Václav u. 1832, vysv. 1856, _stal se kaplanem v osadě sv. jana Nep.

1872bisk.tajemnikaobřadník vHradci1v St. Louis, 1900 duch. spr. česko­ Králové, vlcerektor sem., potom děkan „akatol. osady v Alleghmy City, po­ v Hostinném, čest. kan. kath. kap. =sléze f. slovenské katol. osady v Hout­ KráL-Hn; z. 26. led. 1911. zdale.

Horák-Orlický Fr., rolník. l Houžvička Jan, prof. něm. reálky Horčice josef u. 25. br'. 1797 v Cho- , v Praze 1875—1855. tětově,stuckvMl.Boleslavi,1829lok.I Houžvička _Iosef n. 2l. ún. 1850 v Rousínové, 1835 kan. ve St. Bole- *v Sagské, vysv. 1875, exnosita :: os. slavi, 1848 Cesta. dr. theol., 1866 kap. l i. v Zižkově, z. 11. čna 1808. _ Srvn. děkan, z. 23. listOp. 1872 ve St. b'ole— str. 1506 č. 832.

slavi. — Srvn. str. 1506 &. 804—806 Hovorka Josef n. 9. čce 1868 v Po­ Hořinek Ant. od 1911 red. „Kato- horovicich, vysv. 1893, kapl. v Neto­ lickýcll zábavných a poučných listů“- llicícll, nyní i. v Hamru.

v Opavě. | Hrabačka jaroslav n. 24. srp. 1874 Hornek Alfons n. 25. led. 1866 v Praze, vysv. 1898, i. v Kosove Hoře. v Humpolci, vysv. 1888, kapl. v Polné„ Hrabal Bedřich dr., n. 25. listop. nyní 1. v Přibyslavi. 1809 v Praze, vysv. 1833, 1839 adjunkt Homov Vlad. n. 10. kv. 1870 v Ho- bohosl. fak., 1845 zatímní prof. pasto­ limch, vysv. 1895, prof. náb. na gymn. rálniho bohosloví v Praze, porom 1. v Hradci Králové. lv Plané u Chebu; z. 4. dub. 1871.

2085

Životopisy spisovatelů.

Hrádek Fr. dr., n. 1. října 1833 v Ne- ' Hromecký Vavřinec n. 1866, vysv. veklově, vysv. 1857, 1874 kanovník a. 1890, katech. v Brně. děkan metrop. kapitoly pražské; z. 8. | Hron Vojtěch dr., n. 22. dub. 1804 čna 1903. —-Srvn. str. 1506 č. 838. až v SOIOpískáchu Sedlčan, stud. v Praze, 840. : vysv. 1829, adj. bohosl. fak., kaplan HrádekVáclav:01iva Václav. u sv. Vojtěcha v Praze duch. správce Hradil Frant. n. 1847, vysv. 1873,. všeob. nemocnice a blázince vPraze, kaplan v Lipníku (olom. díec.) na Mor., 1838 ordinariatm sekretář, 1848 čest. z. 1887. dr. boh., 1849 kanovník staroboleslav— Hradil Jan n. 1878 v Nelcšovicich ský, 1864 děkan karlštejnský, kons. na Mor., vysv. 1904, katech. v Kou­ kancléř. gen. vikář, apošt. protonotář, řimi, potom =;N Strašecí„nyni v Praze. z. 26. října 1872. — Srvn. sir. 1507

HradslcýV.:P.

Fr. Zák.

Hrachovec František n. 3. bř. 1857

č. 846—849.

_

Hronek josef S. n. 13. srpna 1890

ve Voticích, vysv. 1882, kapl. v Sedl­ v Ml. Boleslavi, vysv. 1913, kapl. v Bu­ čanech, 1895 t. v Dublovicíc'n, 1909 benči, nyní u sv. Ducha v Praze. dek. v Sedlčanech, vikář. Hronek 103. M. jUC., sekretář Dra Hrachovský František dr. n. 11.září Hrubana. 1879 v Kněždubu na Moravě, stud. Hronek Vojtěch O. Melit. n. 3. bř, gymn. v Uh. Hradišti, theol. v 010­ 1865. vysv. 1889, reál. adm. i. v Rado— bicích. mouci a v Praze, vysv. 1904, kapl. a Hrouda Ferdinand n. 8. dub. 1874 adm. v Sci—.ónfichtu, prefekt v koleji Arnošta z Pardubic a zároveň kapl. v Deštné, vysv. 1896,kaplan v Olšanech u sv. Havla v Praze, kapl. a admini­ u Prahy. strator v Račínčysí, adm. ve Veltru-| Hruban Mořic JUDr. n. 30. lístOp. sích, katech. v C. Brodě a v Kolíně,! 1862 v Brodku u Nezamyslic na Mor., nyní sekretář Společnosti sv. Cyrila' stud. gymn. v Olom., práva na univ. vídeňské, kdež 1888 povýšen na do­ z:.Metoděje v Olomouci. Hrbáček Frant. n. 1847, v_vsv.1872, ktora, advokát v Olomouci. — Srvn. str. 1507 č. 851. a 852. v Kro-— Hrubeš Frant. n. 12. listop. 1851 v Chlumu, vysv. 1880,katecJ. v Kaplici,

prefekt a potom vicerektor chlap. se- , mínáře v Olom., č. kanovník méříži.

Hrbáček Frant. n. 1890 v H::ojicích, nyní na odpoč. ve Fefrech, os. farář. Hrubík Frant. dr., n. 8. listop. 1874 vysv. 1914, koop. ve Fulštejně na Mor. Hrbatý Rudolf n. 1842, vysv. 1870, v Praze, vysv. 1897, arcib. sekretář, pap. komoří, kons. rada. Ě'ggtšnský kurát v Olomouci; z. 28. září Hrubý Ant. n. 8. kv. 189.1 v Jilem­ Hrdina. Karel n. 1867, vysv. 1890, nici, vysv. 1846, bisk. vikář a děkan i. ve Chvalkovícich. v Pecce. Hrdlička Rudolf u. 1849,vysv. 1873, Hrubý jan Ev. S. ]. n. 1889v Huzové koop. v Hulmě a ve Svábenicích, na_Mor., vysv. 1913, vstoupil do Tov. i. v Dobrontělicich, potom v l'eza-ř ez. myslících, na odpoč. t. Hrubý josef n. 1870 v Polici na Hřebeský Jan n. 6. října 1786v Plá­ Mor., vysv. 1893, koop. v Nákle, nyní níci u Klatov, stud. gymn. v Plzní,| 1. v jivové. Hruda František n. 1878,vysv. 1903, lilos. v Praze, theol. v Budějovicích, vysv. 1809, katech. a řed. hl. školy, kapl. v Lodenici na Mor., v Přltlukách. Hrudička Alois n. 24. dub. 1843 \. Jindř. Hradci; z. 14. ún. 1851. ] Hřívajoseszoier josef. v Třešti na Mor., vysv. 1868, kapi. Hrnčíř Silvestr n. 30. pros. 1871: v Břeclavi, Podivíně, Hovorancch a v Bohumili. vysv. 1895, kapl. u sv. Stě-| Třebíči, 1872 prof. nábož. na gymnasiu pána v Praze, 1920 f. v Holešovicrchq v Třebíči, 1883 na reálce v Brně, 1910 Hromádka Fr. n. 10. led. 1848 ve! farář v Telči, děkan a arcikněz jihlav­ Zborovicich, vysv. 1870, kapl. ve Vo— ský, kons. rada, 1908 tajný komoří papežský, 1911 na odpoč. “;]yni,1881 i. v Sárce, 1897 děk. ve Vo­ vm. Hrudka Václav n. 24. září 1874 Hromádka jan dr., n. 3. ún. 1854, v Kurzbachu u Verměřic, vysv. 1899, ve Zďáru na Mor., vysv. 1884, vojen­ katech. na Smíchově. ský kaplan v Hradci Králové. 1 Hrušecký Fr., řídící učitel,

v

2086

Zivotopisy spisovatelů.

Hruška jan Frant. (pseud. A. B. buděi., 1893 kancléř a ředitel kons. Hanin) n. 1865 na Peci u Chodova, kanceláře, 1900 kanovník, 1904 gen. stud. gymn. v Domažlicích, češtinu a vikář. 4. pros. 1907 jmen0ván bisk. bu­ klas. filologii v Praze, od 1902 prof. dějovickým, konsekrován 6. led. 1908; z. 10. ún. 1920.

v Plzni, — Srvn. str. 1507 č. 856.

Hruška Otakar

n. 3. pros. 1869

Huráň jos. dr. n. 1880, vysv. 1904, v Zelezném Brodě. vysv. 1892 v Hradci bisk. ceremonář v Hradci Král. Král., kapl.v Dobrušce,potom duchovní Hurdálek Fr. n. 6. kv. 1790 v Stud­ správce polepšovny v Pardubicích, nyní nici, vysv. 1914, fund. ve Skalici, z. 1. duch. správce ústavu choromyslných pros. 1847. v Bohnicích. Husar Fr. n. 1861,vysv. 1892, kapl. Hubáček jos. n. 9. ún. 1867 \ Linech, v Hosíně. vysv. 1891, f. v Mikulově (Niklasberg), Husička Fr. n. 1864 v Hunčovicích, nyní \, Počepicích. 1887, f. v Cernotíně, nyní ve Hubik Karel n. 10.ůn.1872 v Stře­ vysv. Frýdlantu. běticich na Mor., ookončiv studia gvmn. Husička Ign. n. 25. čce 1880 v Tě­ v Přerově, absolvoval theol. v 010— šeticích na Mor., vysv. 1905, prefekt mouci, vysv. 1895, prefekt v chlap. bisk. stud. konviktu v Mladé Boleslavi. semináři v Kroměříži, 1897-1901 stud. Hušek Karel B. u. 1796 v Nábzi klas. a moderní filologii vo.. ve Vídni; pů­ Zel. Brodu, stud. gymn. v [ičině, fil. sobí Opět v Kroměrizt jako prefekt a uv Praze a ve Vídni, theol. v Litomě­ profesor. Hudec Tomáš Akv. dr., n. 7. ledna řicích, vysv. 1821, kapl. v Semilech a ve Vysokém, vychovatel u Václ. 1877 ve Věrovanech u Tovačova nal Veitha, 1833 f.1826 v Mnichu, 1834 v Nové Mor., vysv. 1900, vícesuperior b. se-Í Vsi, 1849 duch. správce v trestnici minaře v Brně, prof. i\Z. a vých. řečí,| Svatováclavské v Praze, 1852f. v Sta­ docent liturgiky, kons. rada. _ ' rém Kolíně, 1858 vikář, 1861 os. děkan, z. 10. května 1880. Hudeček n. v1371 v Zelči [ia] Mor., v_vsv.jakub 1895, f. Huštěnovicich. Hudeček jan C. SS. R. dr., n. 4. ún.! Hut josef n. 1881, vysv. 1905, kapl. 1870 v Kostelci na Mor., vysv. 1895,l V Kvasicích. Huta František n. 1836, vysv. 1910, konsultor v Rimě. Hudeček jan n. 1851 v Bedihošti kapl. ve Mšené u Mělníka, nyní v Dol. Slivně. na Mor., vysv. 1882,kapl. v lvanovicích, Hýbl jan n. 1786,korrektor a spis. f. v Rychtářově. Hulakovský jan Ev. n. 27. pros. 1831 z. 1834. Hýbr víz Hieb er. v Něm. Brodě, stud. gymn. v Něm. Hykede Ignác Maria O. Praed. n. Brodě a v Budějovicích. kdež absol­ vovav theol. byl vysv. 1857, kapl.v Tá­ 24. čce 1883 v Lukavici na Mor., vysv. boře, 1864 katech. na hl. škole t„ 1869 1907. Hylas josef, rolník v Sudějově (18901. katech. na reálném gymn. v Třeboni, Hyna Karel Ferd. n. 2. srpn. 1802 1872 prof. nábož. a modern. jazyků t., ve Lhotě Kácovskě u Vlašimi„ stud. 1885 prof. nábož. při real. gymn. na Smíchově; z. 6. říj. 1899. — Srvn. str. gymn. v Benešově, filos. a theol. v Praze, vysv. 1828, koop. ve Zbečně, 1507 č. 864,—869. _, Hůlek jan n. 28. dub. 1846 v Cerv. potom zám. kapl. v Nižboru, 1835 Kostelci, vysv. 1870, kapl. v Lomnici i. t., vikář křivoklátský, č. kon. rada, n. Pop., potom zám. kaplan a 0'. f. 1873 děkan kapituly staroboieslavskě; z. 3. dub. 1881. — Srvn. str. 1507 v Sychrově. „ č 876—878. Hůlek K.:Stella K. Hyneš Otakar n. 29. říi. 1862 v Něm­ Huleš Karel, učitel na obec. škole . čovicích,vysv. 1837, prof. náb. na gymn. v C. Buděíovicich. , Hůlka Frant. n. 21. čce 1848 v Ka­ V Plzni. Hyrek Petr dr. n. 1835 v jeseně menici, vysv. 1874, kapl. v Netolicích, u Semil, Vysv. 1860, žil jako defic ent f. v Tučapech, potom v Pošně. Hůlka josef Ant. n. 10. ún. 1851 ve svém rodišti; 2. t. 11. bř. 1867. ve Velenovech, stud. v Klatovech, bo­ Hytha Chrysostom jos. O. Praem. hosl. v Budějovicích, vysv. 1875, kapl. dr., n. 14. bř. 1811 v Němčicich, vysv. v Blatné, Soběslavi. Chvalšinách, adm. 1838, kapitulár Strahovský, kazatel u sv. Kamene, 1889 spirituál v sem. university pražské; z. 2. srp. 1850. \

Životopisy spisovatelů. Chalupský Václav n. 9. září 1887.

2087

lllem Frant. Alf. (oseud. Lánský)

z Záboří. vysv. 1913, kapl. v Lišově,l n. 31. čce 1829 v Litomyšli, vysv. 1854, t. ve Zbraslavících; z. 1908. nyní v Ledenicích.

Charvát

Josef n. 18. list0p. 1860

lndignus : Fryč František.

v Pešti v Uhrách, vysv. 1884, 1890 t.. lsrle Karel n. 6. líst0p. 186 v Ježově, ve Velkých Pcpovicích, 1901ve Velkých vysv. 1889, katech. v Táboře,_nym prof. Cakovícich. _ Inab. na gymn. v Pelhřimově.

Chladt Emanuel Frant. O. Cap..

n. 8. říj. 1802 v Přešticích, vysv. 1829,

Jablonský Boleslav (pseud. Tu­ peho Eugena Karla) _O. Praem.,

kazatel 5 sv. Josefa na Nov. Městě n. 14. led. 1813 v Kard. Rečici, 1834 v Praze, 1842 kvard. v Horšové Týně; vstoupil do kl. na Strahově. vvsv. 1841, z. 13. dui). 1866. 11843ka l.v adoníc'ch,1847 robošt kl. Chlumecký AdamzKužela Fr.; pracmonstratek P R ve 'Zwierzynci p u Kra­ Chmel Karel, ředitel měšť. ŠkOlYj kova. z. 27. ún. 1881. — Srvn. str. 1508 v Praze. „ Íč. goa—927. Chmelíček josef n. 23. bř. 133,1 Jabulka (Gabulka) Frant. n. 30.bř. v Náměšti na Mor., stud. gymn. nižšíi 1793 v Příbrami, vysv, 1817, kapl. v Hornu v Dol. RakouSích, vyssx gymn—tv Příbrami, 1833 lokalista v Konoje­ a the-l. v Brně, vysv. 1847, kapl. dech, 1847 lokalista a pozdéii prvo­ \ Křtinách a Doubravici, zám. kapian řarář v Malkovicích; z. 22. ún. 1868. v Boskovicích v rodině hraběnky Marie Jadrníčck Albert n. 1879 ve Fry­ Dietrichstein Proskauové, u níž pobyl štaku, vysv. 1902, koop. v Brušperku. pět let také v Peggavě ve Štyrsku a JahnelJos. n. 19.řlj. 1807 ve Slaném, doprovázel ji na cestách; 1866 prof. vysv. 1832, kapl. v Novém Strašecí, pastýřského bohosloví v Brně; 2. 15 bř. pak v Nižboru; f. ve Skreiích, potom 1891. — Srvn. str. 1508 č. 887. a 888. Choc josef

v Lišanech; z. 14. led. 1879. -— Srvn. JUDr., n. 13. “př. 1870 str. 1509 č. 932—933.

v Kublově, zprvu odborný učitel na. JakoubekLinhart=Roubík Fr. košíkářské škole, soukromě studoval Jakoubek Otakar n. 19. čna 1876 gymnasium, potom theol. v Budějovi­ =v Praze, typograf; z. 4. dub. 1919. cích, vysv. 1900, kapl. v Hiršavč, stud. Jakoubek Petr u. 31. led. 1786.vysv. práva; 1910povýšen na dr. práv; žije | 1808, 1817 lokalista ve Veltrubech,1820 na Smíchově. v Sánech; z. 1827. — Srvn. str. 1509 Chodníček Julius u. 1837 v Opavě, vysv. 1859, studijní prefekt v arcib. č. 935—936. semináři v Kroměříži, ve válkách 1864 Jakubec Josef n. 21. říi. 1854 v Lí­ a 1866 voj. ka.; 1854 vikarísta a 1887 .bunci, v sv. 1879, f. v Hněvkovicích, kanovník kap. litoměřické; z. 17. čce nýní v patov cích n. L.

Jakubička Jindrich n. 19. říj. 1861 1895. Chramosta Frant. n. 9. čce 1868 . v Ml. Vožící, vysv. 1886, kapl. v Deštné, ve Zhoři u Pacova v echách, vysv. “nyní f. v Běrunicích. 1891, od 1903 katech. gymn. v Bosko­ | Jakubička Mansvet (Miloslav) n. vicich. i22' čce 1883 v Poličce, stud. theol. Chundelák Josef n. 20. ledna 1868 v Praze, vysv. 1905, kapl. v Neuméte­ v Kameném Zboží na Mladoboleslav­ lích, pak zam. kapl. na Orlíku; z. 24. sku, stud. gymn. í bohosloví v Praze, listop. 1918. vysv. v Omaze 1893, kapl. t., 1894 , Jakubička Maximilian Jindř. O. S. v St. Paul v Nebrasce, 1902 duch. spr. Fr. n. 19. říj. 1861 v Ml. Vožici. v Jižní Omaze. i Jakubík Vacl. n. 1891 v Zeranovio Chvála Theodor n. 1869,vysv. 1893, cích na Mor., stud. theol. v Olomouc:, katech. ve Vinohradech, z. 5. čna 1904. vysv. 1915, koop. v Budišově. Chvalkovský Ant. n. 12. čna 1844 Jan : Horýzjindra lan N. _ v Benešově, vysv. 1869, 1884 t. \; Po­

i Jan z HvězdýzMarek Jan Jin­

povicích, 1885děk. v Divišově,z.1899. dřich. _ Chytrý Gabriel, kněz ř. sv. Jana ' Janáček Humbert O. Praed. n. 21. CCB 1863 v Mutěnících na Mor., vysv. Božího v Tešíně 0885). l'ol Frant. O. Melit. n. 10. led. 1853 1888. Janák Ignác n. 26. září 1862v Lazní­ v Renčové, vysv. 1877, sekretář a pro­ visor kl. v Praze. nyní f. v Rabeus- ' kách', vysv. 1885, kapl. v Místku, potom burgu v diec. vídeňské. lv Hulinč, nyni f. v Horní Moštěnící.

Životopisy spisovatelů.

2088

jazrota Václ. n. 10. října 1866 v Kra­ janalík Vincenc 11.1804 v Rymni­ cích n Holcšova, vysv. 1827, kapl. naj lupech, vysv. 1890, katecheta v Praze. různých místech, nejdéle v Miloticích' _!an-c—vskýFrantišek n. 21. čce 1860 u Kyjova, kdež stal se i farářem; z. ív Třebíči, stud. nizší gymn. ve svém rodišti, vyšší gymn. a bohosl. v Brně, 23. čce 1855. — Slvn. str. 1509 č. 938. \ a 939.

jančar ničkách, u Blatné, jančík Veselí u

janda "33:19“ meriží. janda stelci n.

josef n. 2. bř. 1881 v Uze­ vysv. 1905, kapl v Záboří nyní i. v Budislavi. jan n. 1866, vysv. 1890, 1.ve Strážnice na Mor.

vysv. 1885, _koop. ve Vranově, 1884 kata-ch. na nižší něm. reálce v Husto—

[ peči, 1889 na č. gynm. v Brně, 1893 , na 7311'5Skévyšší reálce v Telči, 1802 1

|

|

Antonín n. 1868 v Beňovč \-ysv. 1890, prof. reálky v Kro­

na ústavu ku vzdělání učitelek v Brně. janský Frant. n. 16. ledna 1829 ve Kbelích, vysv. 1855, vicerektor semi­ náře v Budějovicích, potom kancléř kons., posléze sídelní kanovník. jans'sý Karel n. 11. prosince 1862 v Rychnově, vysv. 1886, kapl. v Dol.

Frant. n. 21. kv. 1821 v Ko­ L., vysv. 1847, kapl. ve Lsti­ boš'i, 1860 i v Uhl. janovicích, 1864 Ujezdě & v Morašicích, 1902i.ther­ v Kounicích, 1867 v Přistoupimi, č. kan. sku u Vys. Mýta. _!anů Martin CSSR. n. 23. srp 1865 staroboleslavský, 1892 karlštejnský: z. 2. kv. 18 8 na Smíchov-č. — Srvn. v Buřenicich, 1577-81 stud. nižší gymn. v Pelhřimově, 1881 vstoupil do konqr. str. 1509 č. 940. a 941.

redemptoristů v Eggenburku v Dolních

janda josef n. 19. bř. 1844 v Po-* Rakousíir, kde konal rok noviciát; p) střižíně, vysv.—!869, kapl. a beneficiát složených siihech 1882 byl poslán do v'Brandýse n. L., 1. v Hlavné kostel. h autem ve Styrsku, kde pokračoval :]iěrříó potJm v Chotětově; z. 5. ledna ve studiích; vysv. 1888; po ukončených studiích 1839 byl lektorem na něm. janda „!(arel n. 1868, vysv. 1891, Lívenáíě v Ketzelsdoriu v; východ. koop. v Zižkově, nyní i. v Nuslích. Cechách; _když 1896 byl zřízen Ceský janeček Engelbert CSSR. n. 3. bř. juvenát v Cervence na Mor., byl jmeno­ ván ředitelem tohoto ústavu a zastával 1Š-18ve Stéboricích ve Sie sku, vysv. 1 70. úřad ten pět let. vyučuje různým před— janeček josef 11.1864. vysv. 1891, mětům, zvl. klassické filologii a češtině. katecheta v Lysé n. Labem. Když po rozděiení rak. provincie ve

janiček josef n. 1876, vysv. 1901, dvě samostatné provincie: pražskou

koc-p. v Králově Poli. a vídeňskou 1901zřízeno bylo soukro­ janik jan n. 1873, vysv. 1897,prof. mě nčeliště bohovědné pro provincii náb. na reál. gymn. v Bučovicích. pražskos. v Obořišti, byl tam přesazen

janíš František dr., n. 1848v Brňově a řednášel od 1904 morálku.—Srvn. u Valašského Meziříčí, stud. gymnl str. 1509 č. 953. v Kroměříži, theol. v Olomouci, vysv.| janura Václ. n. 12. led. 1819 v Ce­ 1873, kapl. v Bludově, 1878 duchovní, radicích, v_vsv. 1844, i. v Kuklenách; správce kláštera a vych. ústavu v Pře- 1z. 7. dub 1877. — Srvn. str. 1500 č. 954. stavlkách, 1881 prof. bohosloví v 010­ jaroš josef 11.1866, vysv. 1888, ka— mouci; z. 4. září 1910— Srvn. str.! tech. měšf. školy v Králově Po'i.

jaroš josef S.j

n. 1877 v Praze,

1509 č. 946—947.

|

nech.

| vysv. 1905, katecli. měšť. šk. v Kromě—

janků Emanuel n. 10. ledna 1872 vysv. 1900. „ v Moutnicícli, vysv. 1894, i. \; Dubňa­ jašek Adolf n. 1880 ve Stramberku,

janků Frant. Xav. n. 20. led. 1843­ nz: v Turnově, stud. v Praze u Piaristů, jašek Alois (pseud. A. ] Studýnský) jsa chovancem a. konviktu, vysv. 1867, n. 1887 v Dolní:h Studýnkách, vysv.

koop. v I-laslavě, 1809 kapl. a potom 1912, katech. měšť. šk. v Prostějově. hl. farář u sv. _Iindřicha v Praze, č. kan. javornický jan n. 24. čna 1785 ve staroboleslavský, pap. komoří. ' Vys. Mýtě, 1803 katech, pak 1815 ře— janků josef, tajemník v Turnově ditel hl. školy vv No ých Dvorech, 0885). | i. v Crrkvici \“ Cáslavsku; z. 20. čce janota Otakar jindř. d:., n. 2. čce 1847. — Srvn. str. 150? č. 957- 960. J&Vlžfnik Miloslav :. H e le b r a n *; 188139na z. 19.Král. Vinohradech, prof. v Praze, ?| Anto 1Íl'1.

Zivot-opisy spisovate'ů.

2089

jav ůrek František u. 1868v Pelhři­ timore,1888-9 duch. spr. osady P. Ma: ie mmě, vysv. 1891, katecheta Pelhři­ Ustavíěné Pomoci v New Yorku; z. nnvě. 12. bř. 1890 v kl. redemptoristů v Port­ lavůrek

jan K. 1875 ředitel škol landu v Kanadě. jcnek Frant. n. 1853, vysv. 1887, 1888 na odpoč.

v “Mor. Buntimicích,

v Pra-'e. — Sr\n.str.1.'\10 č. 862. !avůrek jos. OSB. kl. sázznskc'ho n. 1741(?) v Benesow \\5\. 1769, po našem kláštera koop. \ikz-rir'-tn bystři­ ckého \e V1ašimí;z. 26 ti 1824. javqůrek jos. \\ 18—10.ka,-\1. \ lacrlo­ IOÍOČ ZČó9.listt-p. a 900. 1869. — Srvn. str. \isich jeěný gFrant., rolník v Bécharecšz. Jedina František n. 2. y-ros. 1779 \“ Mimoni, \“)SV. 1862, kapl. \\ sv. Havla

v Praze,

kapl. v Chotovínách, 1. v Hoštizíeh, potom v Chotovinách. jeřábek Ant. Fr. n. 20. října 1780

vLuka\ci,v_v'.S\1801;1ok.v0hništ'a­

rech, f. \ Bělé u Paid. ,:Pomhové po­ t -n1 v Ronmě, \ikzř: 2.6. září 1842.

jeřábek Viktor \\ 185, vysv.\'Bgnč

1108, dcficíent v Třebiči.

jettmar Bernard joseř O. Praem.

(lr. th., kl. strahovského,

n. \e

It-ýitě 16. bř. 1798 \ysv.1823,

\'_\=.

p_r.ofna

1805 v Sv. Poli \\ Dobříše, gunn \ Žatci, 1836 opustil S\ČI!11$10 a žil pak jako prof. v Postupimi \\ Ber­

1807 far. t., 1826 \'ilzář, 1825 Č. kan.

staroboleslavský, 1834 iníul. probošt na Sv. Hoře; z. 26. bř. 1847— Srvn.

1111\,

str.

jctně na I. or

jež Cyril S. ]. n. 27 čna 1876v Ko­ \_\sv. 1900, prof. na lecliěka Frrn. ti:?ek n. 18 . \ Tisku grin nasiu v Bubenči. ježek Alois Emanuel O. Cap. n. \e Slezslu, \ysv 1E67, koop. v Kun­ \:aldě, katech měst. šk. \ Odiech \e 13. led. 1827 v Praze. vysv. 1850. .ezsku. — Sr\n str. 1510 č. 970. ježek jan_n. 20. říj. 1349 v Cinol­ jedliěka František n. 1877\ Polomi kovicích \\ C. Skalice, stud. gvmna­ aMor., v_\5\ l(01, kapl. \ Náměšti, sium v Hradci Král., bohosl. v Praze, 1540 č. 967. a MES.

'.:atech. v Bítěši.

v>sv. 1875, kapl. v Křečovicíc'n a v Ho­

Jedlička Ladislav n. 7. ledna 1866 řelici, 1877 katech. v Karlíně a téhož roku na Smíchově, 1883 prof. náb. na steinu,\\1arš0\ícich, Zelezné a Ořech-\\, reálce v Praze (Nové Město), 1910 na

ve Zbírovč, vysv. 189_2,kapl. \' Lieben­ 1904 i. v 'l'ěnovicich,

1911 v Uněticích.

z. 1613 Srvn. str. 1510 98.6—991. jelínek (Gelinek) Frant. n. 5. iíina odgomě; 1787 v Klatmcch, \y.sv 18. srp. 1811 Cjindrajáchym n. 17.srp. 1806vHo­ děkan v Klatovech, z. 7. listop. 1859. ratícich, stud. gjmn. v Ml. Boleslaú, jelinel: František, učitel v Malo­ filos. v Pra2c, bohosl. v Litoměřicích,

ticich, \nístopředseea jednoty katol. uč \elstva.

česk. vysv. 1832, kapl. ve 7\lšeně, Bezně a Mni hově Hr dišti, 1848 zam. kapl. ,1857 t. \ Krupé, potom v Bosní; jclínek Karel n. 1867, vysv. 1890, z. 11. čce 1886. kate-ch. \ Heimanmě Městci. jindra jan N. dr., (pseud. jan jelinek Václav \\ 3. bř. 1797v jaro. z Hory) n. 5 říj. 1863 vKntné Hoře, něři \_\$\-.18:20.1840 duch. spiávce stud. nižšiieál'-.,ut \\sSi gvmn v Nem \ Chotěši,1848 f v Radimí \\ jičina. Brodě, bohosl. v H:adciKrá1.,v\s.\

jelinek josef. rolník v Hlavenci.

jeiínek \ lastimíl ncčitel \ Břevnově 1883, kapl. v Dobrušce, 1892 ve Frin­

\\ Prahy. jelínek Vojtěch 11.1861,vysv. 18b5, děkan v Sadské; 2.20. srp. 1917. Jemelka Alois S. ]. n. 27. bř. 1862 v Kozlovicích na Mor, vysv. 1886, pů­ sobil jako kazatel a \nissionář, posléze mezi C.—cl\y\'íčeňskými; 2. ve Vídni 4. ledna 1917.

taneu ve Vídni, 1897 pov. na dr. theol., 1897 katech. v Holicích, 1898 vo; kapl., 1899 duch. učitel při kadetní škole ve

Strassu u Mariborn \c Stjrsku, téhož roku \oj. knrát \e Štokravé, 1899 \ice­ rektor sem. \ Hradci Král., 1901 prof. pastýřského bohosl. t. — Srvn str. 1510 č. 996.

jemelka Frant. n. 1888v Lipové na jíndřích Karel n. 29. pros. 1835 Mor., vysv. 1905, koop. \'Topolanech, v Praze, Stud. pět tříd gymn. \\ P\a­ nyní v Kelči. rístů; pro neu: ěšeně vnitřní poměry nemohl ve studiích pokraěo\-,ati i stal Sjlenč (jentsch) jan CSSR. n. 16. září 1817 v Kolíně, byl dvakráte provin­ se po pětiletém učení sa.:ečem \ knih­ ciálem Redemptorista rak. provincie, tiskárně Bohumila Haase, od 1859 1882duch. spr. osady sv. Václavav Bal­ v Rusku, b\l faktorem \ moskevské sy­

2090

Životopisy spisovatelů.

nodálni knihtiskárně, později stal se zvolen za předsedi družstva „Vlast“. mají elern vlastni tiskárny, posléze za­ Srvn. str. 1511 č. 1006—1008. městnán byl v akciové knihtiskámě Jirsa Jan kand. dr. theol., n. 1871, J. H. Knšněrev a spokv Moskvě. — Srvn. vysv, 1894, kapl. v Albrechtci, potom č. 1510 č. 997. a 9248. i. v Novém Světě u Prachatic, Rej­ Jiráček Bohumil n. 19. září 1866 štejně, nyní katech. ve Světlé n. Sáz. Jírsik Jan Valerián n. 10. čna 1798 v Jílovém, vysv. 1892, katec'n na Vino­

_ *v Kácově, stud. gymn. a filos. v Hradci Král.. Praze a Litomyšli. theol. v Praze, Jirák Alois dr. n. 20. led. 1848 v Cer-i vysv. 1820, kapl. v Citové u Mělníka, novicích, vysv. 1872, kapl. v Počát-I k'1Ch, 1873-1874 ve Frintaneu, 1874; potom ,v Roudnici, 1823 zám. kapl. kripl. v Počátkách, promov. 1877, 1832 v Jezeří (Eiscnberg),1832f.v Minicich, vicerektor v semináři buděj., 1883 spi— 1846 metrop. kan. v Praze, 1851 bisk. rituál, 1884 prof. bohosloví, 1893rektor v Budějovicích, z 23.113. 1883. — Srvn. 1254—1156č. 786—870; str. 1511 sem, 1896 pap. komoři. 1893 síd. ka-l str. novnik, 1500 probošt v Jindř. Hradci, č. 1011.—1014. 1902 pap. prelát; z. 21. dub. 1907. | Jockl Zeno n. 1877 v Koloredwě Mor., vysv. 1900. prof. v chlap. se­ Jirák Frant. Xav. n. 3. pros. 1873 na mináři v Kroměříži v Zatci u Urbanova na Mor., vysv.| Jonák Jos. n. 16. září 1871 v Přesta— 1896, od 1904 f. v Branišovicich. — vlkách, vysv. 1897 katech. v Praze-V111. Srvn. str. 1511 č. 11302. JosefFelixvizšpačekJos. Felix. Jirásek Frant. n. 1855v Třebenicích, Jukl Frant. n. 1877. vysv. 1900, ka­ ředitel kůru v Jičíně; z. 1906. tech. v Hradci Král., nyní i. v Kame­ Jirásko Frant. (psed. Simplex) n. ničkách. 7. srp. 1872 v Liskovicích, stud. gymn. Jungwirt Ant. far. v Dol. Vystoni­ v Novém Bydžově a v Hradci Král., nících 0912). theol. v Hradci Kr., vysv.,1896. kapl. Just Josef Jar. n. 25. čna 1813.vysv. v Rovni n Pardubic,1903 v Ustí n,Or|ici, 1840, č. děkan v Hněvčevsi; z. 5. bř. 1903 katech. v Přibyslavi, 1905 v No­ 185'3. ——Srvn. str. 1511 č. 1020. a 1021. vém Městě n. M., 1910 na dívčím ly—' KabátMartin 11.2.listop. 1841v Hra­ cen a dívčí měšť. škole v Jičíně, 1913 choluskách u Prachatic, stud. gymn. prof. náb. na reálce v Nové Pace. — v C. Budě;ovicích a v Jindř. Hradci, Srvn. str. 1511 č. 1003. | theol. v Praze. vysv. 1869. kapl. v Kling­ Jiříček Bedřich n. 14. bř. 18583 hartu u Chebu, v Hostouni, Pcherách, v Kelči, stud. gymn. a bohosl. v Olo—*a Slaném; 1883 1. v Hobšovicích, 1885 mouci, vysv. 1882, kapl. ve Velkých. v Družci, nyní na odpoč. v Bavorové. Opatovicích. v Ratajích u Kroměřížeý Srvn. str. 1511 č. 1022. ve Zdounkách, 1890 duch. Správceí Kabát imon n. 28. říj. 1835 v Hra­ v ženské trestnici ve Valaš. Meziříčíi choluskách, vysv. 1860, f. vJílovicích, a spolu katecheta na odborné škole potom v Bohutiné,Kumžaku, bisk. vikář; tamtéž, 18941. v Horním Oujezdě. nyní z. 24 list. 1905. ve Vlachovicích. — Srvn. str. 1511 Kačer J. Zl. n. 17. led. 1848 vBře­ č. 1005. * h0vé, vysv. 1874, kapl. u sv. Stěpána Jiřík Václav n. led. 1830, vysv. 1857, v Praze, duchovní Spráce na Karlově; kand. dr., bisk. notář, 1. v Bnkovníku ) z. 4. kv. 1898. — Srvn. str. 1511 č. 1203. z. 20. čna 1885. Kačer Thedeor n. 1856ve Strážnici, Jirka Karel n. 1879, vvsv. 1902, ka­ vysv. 1832,f. v Ostružné,potoni v Ku­ tech. v Opočně, nyní v Habrech. želově, z. 23. říj. 1916 Jiroš Ant. n. 5.led. 1833 v Louíku, Kadeřávek Eugen Jan 0. Praem., hradech.

vysv. 1859, f. v Přichovicich.

,*dr. fil. n. 26. čce 1840 v Něm. Brodě,

Jiroušek Tomáš Jos. (pseud. Vit-; stud. gymn. v Něm. Brodě a Jihlavě,

tore Avanti, Victoire du Tra-,

vstoupil do praem. kl. v Zelívě, theol. na domácím theolog. ústaVu Zlíchově, 1873 byl dán do učení řemeslu : v Teplé a na univ. v Praze. vysv. 1864, strojnícko-zámečníckému v Praze, 1876 stud. klass. filolog. v Praze, 1866-72 za tovaryše prohlášen, pracoval v stroj­ uč.-tel klass. filologie a exhortátor na nicko-zámečníckých závodech v Praze, gymn. Zelivem vydržovaném v Něm. Brně a ve Vídni, 1889 oddal se úplně Brodě, 1871 povýš. na dr. 11103.. 1882

v ail. Zlíchovský)n.

30. kv. 1858ve ' stud.

.soisovatelstvi a rcdaktorství;

15—11 až 8.3 strávil na univ. v lnšpruku, Praze,

Životopisy

leě a Vídni, 1872 prof. l-.lass. filolog. a filos. pi'Opaedeutiky na gymn. v Olo­ mouci, 1883 soukr docent křest. filos. na theol. v Olom., 1891 'r. prof. základní bohovědy a křest. filosofie na theol. fakultě v Praze. 1897-98 rektor čes. univ., 1904 na odpoč. v Zelivě. — Srvn. str. 1511, č. 1026-1028.

Spisovatel-C1.

2091

' techetiky na ústav-ě bohosl. t., 1900 supl. a poté s
1512 č. 1049. a

Kamarýt Bedřich n. 8. září 1831 ve Velešíně, vysv._185-1,kapl. v Hořep­ níků a 1860 v Cernovícich, 1851 f. v Lidmaní, 1855 1. v Deštné, 1890 os.

Kadlčák ]. Ant. nadučitel ve Frýd­ děkan, 1893 č. kons. rada, 1904 pap. lantě. komoří, 1909 č. kanovník; z. 21. kv.

Kadlča'k jos. M. n. 15. lis-top. 1856 1911. -—Srvn. str. 1512 č. 1050. a 1051. v Březnici u Zlína, stud. na něm. reálce l Kamarýt František Dobromíl n. a pak na něm. učitel. ústavě v Olom., 27. led. 1812 ve Velešíně, stud. ngn. posléze na čes. průpravné v Příboře, i theol. v C. Budějovicích, vysv. 1838, kdež 1877 maturoval; uč. v Brušperku, kapl. v Kaplici, 1845 děkan t, 1866 potom. na ho—p.šk. v Místku, posléze arcikněz; z. 30. dub. 1876. ——Srvn. ředtel pokrač. školy průmyslové ve str. 1512 č. 1052—1054 Frýdlantě u Místku, říšský a zem. po­ Kamarýt josef Vlastimil, bratr slanec. — Srvn. str. 1511-12 č. 1029., předešlmn. 21. led. 1797 ve Velešíně, až 1031. ! stud. v C. Budějovicích, v Linci, Praze Kadlec Aug. O.Praed. n. 1. led. 1865, a opět v Budě ovících, kde 1820 vstou— profes složil 1884, vysv. 1838. — Srvn. pil do semináře; vysv. 1821, kapl. str. 1512 Č. 1032. z v Táboře, 1825 exposita v l(10'
Kaláb Theodor n. 1872,vysv. 1896,' 1513 č. 1078. a 1979.

.

Karásek josef O. Praem. 11. 1818 koop. v Králově Poli, nyní katez'n. v Třebíči. v Rozseči na_Mor, vstoupil do kl. Kalaš Václav n. 1813, vysv. 1868, praem. v Nové Ríši, vysv. 1871, 1.v Kra­ 1. a vikář v Hněvčevsí, z. 5. září 1905.' sonicich na Mor. Kalný Fr. n. 1871, vysv. 1896, kapl.._ Karban Frant. dr., n. 10. říj. 1868 v levišovicich, nyni f. ve Zbejšově. v Radlicích u Smíchova, \ysv. 1895, Kalous Ferd. jan Nep. n. 29. ún. katech na Kladně. Karlach Mikuláš n. 5. pros. 1331 1835, vvsv. 1866, sekretář aceremonář arcib. Schwarzenberka a Schónborna„ v Brandýse n. Lab., stud. gymn. a theol. 1891 světící biskup pražský, probošt v Praze, vysv. 1855, kapl. v Kněževsi, starobolesl; z. 19. září 1907. —-Srvn. Ve:kěm Ujezdě & v Novém Strašecí, str. 1512 č. 1010—1047. 1858 prefekt arcib. konviktu v Praze, K_a1vcda František n. 17. ún. 1867 1860 1. ve Slabcích, 1871 kan. a posléze v Slapanicích na Mor., vysv. 1891, 1902probošt na Vyšehradě; z. 6. lístOp. kaplan ve Vel. Meziříčí, potom český 1911. — Srvn. str. 1513 č. 1081—87. kazatel u SJ. Michala v Brně, 18991 Karlický Stanislav 0. Praed. — docent paedagogiky, methodiky a ka-' Srvn. str. 1513 č. 1088.

2092

Zivotogisy Spiševaielů.

Karlík Hugo jan O. Praem. n. 1807 !vysv. 1872,koop. na Velehradě v Krum­ v Soběslavi,stud.gymn.vlindř. Hradci,!sině, 1879 exp. ve Vranovicich, 1885 iiios. v Pr. ze, vs.oupil 1829 do budéi. v Lubníku, 1890 na; dpoč. v Uh. Brodu; semináře,

1880 do kl. v Teplé, 1849-60 2. 20.111. 1912. — Srvn. str. 1513 č. 1100.

prof. čes. jazyka na gymn. v Plzni,

Kaun (Kounhlos. Polemír n.19. led.

1860 i. v Uhercích, 1867-74 v Dobřa- 1795 v Rychnově, vysv. 1819, koop. nech, vikář; z. 16. kv. 1894 v Teplé. — v_Lomnici u Jičína, i. v jablonci; z. Srvn. str. 1513 č. 1089—1093. 18. září 1857. — Srvn. str. 1513 č. 1102.

Karnik _lan: S vítil Josef. , a str. 1518 č. 1270. Kasal Eduard n. 12. bř. 1875,aysv. Kautsky (Kantzky) Fr. n. 14. září v Hradci Kral. 1899, kapl. ve Vamberku, 1769 v Dašicích, vysv. 1802, od 1824 i. nyní v Americe. v Hostivaři; z. 18. led. 1835. — Srvn. Hasan Ant. n. 1865, vysv. 1890,lstr. 1513 č. 1103. & 110-1.

katech v Plzni.

Kavka (Katka) jan n. 7. dub. 1807

Kaška Ant. n. 3. kv. 1862 v Kostelci ' v Praze, vysv. 1832, od 1846 děkan n. Orl., vysv. 1885, děkan v Kostelci ' v Divišové; z. 1848. n. Orl. Kazda Josef n. 1866, vysv. 1889, Kašpar Bohumil n. 1870v Holicích, katech. v Duchcově. ředitel kůru 1893—1905 v Dašicích, Keberle Antonin n. 20. pros. 1837 1906 v Dobrovici, 1907 ve Slaném, v Strašicích, vysv. IMQ, vikarista při 1907 na Smíchově. dóine v Praze; 2. 156. záií 1906. — Kašpar Frant. n. 5. led. 1879v Bo- Srvn. str. 1514-č. 1107. rešnici, vysv. 1902, kapl. v Mysiivu, Kebrle _loseiFn. 22. čce 1847 v Stra­ nyni i. v Nicově. i šicích, vysv. 1870, od 1892 f. v Přistou­ Kašpar josef dr., n. 11. iistop. 1863'pimi, vikář, arcikněz kOuřimský, č. v Castolovicich, stud. gymn. v Rych- ' kanovník vyše-hr: dský. —- Srvn. str. nově n. Kn., t_heol. v Hradci

Králové

1514 č. 1106., 1108. a 1109.

a 1885—6 v Rimě, vysv. 1886, kapl. Kríl (Hail) Ant Hubert n. 9. pros. Meziříčí u Opočna, 1887 v Dobrušce, 1804, vysv. 1829, od :846 i. v Kosove 1892 prof. náb. na gymn. v Novém Hoře, z. 3. iistop. 1862. Bydžově, 1969 v jicině, posléze na Kcndikjos. Lad. n. 20. čna 1818ve reál. „Q)-mn.\' Libni.

Všeni u '1ui'nova.

vysv.

1841, kapl.

Kašpar Karel Bor. dr., n. 16. kv. v Lysé a ve Mšené, f. v Mlazovicích 1870vMirošově uRokycan,stud.gvmn u Klatov. od 1870 na odpoč. v Dřítni v Plzni, thele. v Rimč, vysv. 1893,:u Bílé Hůrky, :4. 1884. téhož r. povýšen na dr. bohosl., kapl. Keppl (Koepi) Robert O. Praem. ve Svojšinč, 1896—95' stud. v Římě kl Tepelského. n. 23. čce 1796, vysv. iakožto kaplan n P. Marie dell' Anima 1819, i. ve Stodé; z. v Teplé 29. bř. na pap. univ. u sv. Apollináře pravo, 1878. prom. 1895 na dr. obojího práva; 1895 Kerner josef lgn. n. 24. dub. 1777 kapl. u sv. Mikuláše v Praze, 1839'v Bydžově. i. v Kratonohách, potom spirituál akademie hr. Straky a prof. vLužci u Chlumce n. Cidi., z. 13. bř. náb. na gymnasiu

při ní zřízeném;

18:5. Srvn. str. 1514 č. 1113. a 1114.

na Mor., vysv. 1906, kapl. u sv. Michala v Olomouci.

líhun Karel 11.1866, vysv. 1890, děl:. v Chlumci n Cid'l.

1907 kan. metrop kap., 1920 světici Kestler Oihmar O. Praem. kanonie biskup a koadjutor Knih—lir. želivskc', n. 1. liszop. 1844, vysv.1871, Kašpar Ludvik n. 1883 v Nové Vsi 1890 i. v Jiřicícli.

Kašpárek

Al. n. 19. 1851 ve Vše-

iihun Karel josef h. 1736 o Praze,

minč na Mor., vysv. 1877, voj. kapl. a 2-2 let byl členem Tov. Jež., po jeho prof. při námo. n crvn, potom f. v Oiovi, :rušcni kazatel u sv. Mikuláše na Male od 1895 dekan v C. Brodě. Straně v Praze, 1874 i. ve Vodolcc, Kašpárek lgnác Alfons n. 1841 1801 čestný a 180-1 sid. kanovník vy­ v Nezdenicich na Mor., vysv. 1867, šchr., 2. 18.29.—-Srvn. sir. 1514 č. 1115. i. v Komíně na Mor. Kincl František 1839—1841i. v'Lu­ Kašťák Fr. n. 1:52, vysv. 1876, i. kách na Mor., dekan kraielihlavskeho. v Sobčicich, nyní v Ronové. , Kitzberger Aug. řid. ucit. v Cece­ Kašt=1josef(pscud. Stařeček :: cha- iicich ve vysi., z 1911.

lOupky) n. 1. tr. 1c47 v Kostelci u ProKitzberger ivan Frant. OL'Praem. stějova. stud. gymn. a thetl. v Ulom., kanonie Strahovské, n. 28. nj. 1880

Životopisy spisovatelů. v Domažlicích, vysv. 1904, adm. i. v Libotejnici. Klabazňa František 11.1838, vysv. 1862, i. v Piňovicích na Mor., potom na odpoč. v Kroměříži.

2093

chovicích u Semil, nyní na odpoč. v_li­ eine. Kmoch Karel M. n. 2. říina 1839 v Pi­ chlu, vysv. 1862, ředitel ústavu hlucho— nčmých v Praze; 2. 17. dub. 1913. —

Klácel Matouš Frant. O. S. Aug. Srvn. str. 1511 č. 1139. a 1140.

n. 7. dub. 1808 v Ceské Třebové, stud. Knajsl (Knaysl) n. 10. ún. 1805 v Tře— gymn. a filos. v Litomyšli, bohosl šti na Mor., stud. gymn. v Jihlavě a v Brně, vstoupil do řádu august. ve filos. v Brně, 1833 učitel v ]ih'avě. St. Brně, 1836-1844 prof. filosofie na Knetl Václav 11.13. řii. 1873, vysv. bisk. filos. ústavě v Brně, 1869 odebral v Rímě 1899, kapl. v Mrákově, f. v Po­ se do Ameriky, z. 17. bř. 1882. — Srvn. cinovicich. str. 1515 č. 1118—1122. Knižek Frant. n. 23. čce 1866,vysv. Klein Alois ]. n. 6. ún. 1866ve Fran­ 1890, kapl. v Lomnici n. Pop., i. v Bře— tolich na Prachaticku, stud. v Budě­ zině u Mnich. Hradiště. jovicích, stud. theol. v Budějovicích, Knob Frant. n. 25. z:':ří1830 v Něm. Praze a Celovci, kdež vysv 1889, ode­ Brodě, vysv. 1853, i. v Přibislavi. bral se do Ameriky, kdež působí v os,.. Knobloch Eduard dr., 11.11. října dách hlavně českých v diecesi Lin­ colnské, jejímž gen. vikářem r. 1909 1840 v Poděbradech, vysv. 1864, ka— techeta vyšší dívčí školy v Praze, ka— byl jmenován. -—Srvn.str. 1514 č. 1124. zatel universitní, potom 111.1.u P. Marie a 1125. Klein Josef n. 19. dub. 1821 v Oboře­ před Týnem; z. 27. hř. 1914. Kobosil josef n. 1865v Krčkovícich 11 Nov. Bydžova, vysr. 1836, kapl. v Novém Hrádku u Nového Města u Turnova, stud. gymn. :1theol. v Praze, vysv. 1889, 1891 katech. v Mirošovč, n. Metují, fundatista a os. dekan v Ce­ rekvici u Hořic; z. 26. dub. 1892. _! 189-1v Plzni, 1900 ?árovoň při měst­ ském ústavě ku vrděl. učitelek t , 1907 Srvn. str. 1514 číslo 1127. a 1129. l šálempa Antonin n. 1877, vysv. 1902 def. učitel náb. při témž ústavě inkož katech. v Brně. „ , i při městském dívčím lyceu. Klima Fr. n. 2. září 1847 v Stěchově ' Kobza Rajmund n. 7. ledna 1863 u Lysic na Mor., vysv. 1872, gymn. &' ve Zhoři Stránccke na Mor., vysv. bohosl. stud. v Brně, kapl. v Dol. Kou—, 1895, prof. náb. na něm. reálce ve nicích, i. v Krásné, potom v Křepícich; Znojmě. nyní I'll odpoč. ;akožto beneficiát v Ot- , Kocábek Jakub n. 13. čce 1839 v Lhotce, vysv. 1864. kapl. ve Lheni­ tentale u Kirchbergu v Dol. Rak. Klíma josef n. 1839 v Milikově na cich, potom i. \: Ratibořic1ch, Křemži; Mor., vysv. 1864, prefekt pachol. sem. 2. 2—1.bř 1909. Kocián Václav 11. 31. Srpna 1858 v Brně, 1871 vicesuperior a spirituál alumnátu t., 1877 i. v Prací, potom v Rychnově n. Kněž., stud. gymn. t. v Kloboukách & Bystrci; z. 189-1. —­ 1872 79. bohosl. v Praze, vysv. 1883, kapl. v Libni, v Praze u neisv.„Trojíce, Srvn. str. 1514 č. 1132. a 1133. Klimeš Antonín 1565 duch správce 1887 u sv. Haštala, 1802 11sv. Stěpána, v Lubojatech ve Slezsku, potom 1.v Sla­ 1898duch. Správce na Kariově, posléze tině, z. ]8č3. — Srvn. str. 1514 č. 1135. i. v Olšanech; z. 28. bř. 1%04.—Srvn. Klimeš Filip O. Praem., n. 5. září str. 1515 č. 1145. a 1146. 1809 v Roišíně u Krumlova, vstoupil Kočandrle Quido 11.30.1istOp. 1867 do kl. v Teplé, sl. sliby :ložil 1834, v Lobzech, vysv. 1893, katech. vPlzni; vysv. 1837,knihovník v tepelskěm klá­ z. 26. bř. 1918. Kočárník Václav O. S. B. n. 1845 šteře, z. 27. bř. 1886 v Plzni. Klinkáč František n. 1831v Tišnově, v Kutné Hoře, v 18. roce svého věku vysv. 1857, i. v Telnici, č. kons. rada.­ přišel do Ameriky, vstoupil do kl. sv. Srvn. str. 1514 č. 1137. „ ! Vincence v Pensylvanii, vysv. v Ne­ Klobouk Františekdr.,(pseud.Rím— warku 1574; působil iak >duch. Správce ský K.; 1+7), n. 4. října 1877 v Klu- a missionář, stal se převorem nivě potovicích na Moru stud. gymn. v Kro- zal. kláštera benediktinů v Chicagu; měřiži, theol.

v Rímě, vysv.

1903 t., 2. 13. kv. 1912.—-Srvn. str. 151-1č 1147.

k00p.vProstěiově,190$ v Mor. Ostravě. 1a 1148. Klos Ant. n. 28 dub. 1850,vysv. 1874,' Kočí Frant., absolvovaný technik a kapl. v Lomnici, f. v_leřmanícich, v Při- ] učitel (lc92).

209-4

ŽivotOpisy spisovatelů.

Kotránekjosef n. 1846,vysv. 1871,' správce v zem. ústavu hluchoněmých v lvančicích; 1898 prof. reálky v Hodo­ _ Kóhler Bedřich n. 1č67 v Plzni, nině. -— Srvn. str. 1515 č. 1160. Kolisek František dr. n. 1851vProti­ vysv. 1889. katech. v Plzni. Kohn Theodor dr., n. 23. bř. 1845 ,vanově, vysv. 1879, vikarista, potom v Březnici u Zlína na Mor., stud. nižší *farář při dómě v Brně; 2. 1906 _ gymn. ve Strážnici, vyšší v Kroměříži, Kolisek lgnác n. 1870v Protivanove, bohosl. v Olomouci, vysv. 1871, k00p. lvysv. 1895, i. v Milonicích. _ ve Vsetíně, 1873 katech. na čes. nižším ' Kolísek Karel n. 1872 v Protivaj gymn. v Příboře, 1874 arcib. ceremo­ ] nově, vysv. 1897, od 1901 prof. kadetni nář, 1875 dr. theol., 1882 mř. prot. školy v Liebenavě u St. Hradce. círk. práva a iundam. v Olom., 18:3 Kolisek Leopold n. 14. listOp. 1859 kancléř a ředitel kons. kanceláře, 1887 ?v Protivanově, stud. gymn. a_theol. nesídelni, 1892 sídelní kan. v Olom., iv Brně, vysv. 1885, kapl. v Kunme a 3. listop. 1892 zvolen za arcibiskupa , Mrakotíně, adm. v Dol. Louckach, kaol. olom., resignpval 190-1; žil v Ehren­ &v Předklášteří a Tišnově. 1891 i. v 0151, v Předklášteří, nyní v Blansku. ?Šllšcnu ve Stýrsku, kdež z. 3. pros. i1896 !Srvn. str. 1515 č. 1161.—1163. Kohout Frant. n. 1868, vysv. 1892, ? Komárek Frant. n. 25. čna 1867 prci. náb. při gymn. v Cáslavi. v Kt.klenách, vysv. 1892, kapl. v Novych Kohut František n. 1796, z. 1870 :“ ' Benátkách a Zlonicich, i. v Budenrcrch, ve Skalici ve Slezsku. v Chocni. _ _, Kokta Ladislav u. 1872, vysv. 1897, lděkan * Komárek Frant. n. 1876v Pabemcrch katech. v lvančicích, potom v zemském u Kutné Hory, stud. gymn. v Kutně ústavu hluchoněniých, na odpoč. v lšlu. Kolář Ambrož O. S. A. kl. lnář­ ,Hoře a Hradci Král., bohosl. v Hradcr l Král.,vysv. 1900, katech. na real. gymn. ského, n. 1888, sliby složit 1905, vysv. v Králové Dvoře n/L. _ 1906, nyní v Americe ve Weseleyville Ý Konaří; Aug. n. 1863 v Halenkove (Sev. Dakr, ta). . u Vsetína, vysv. 1887, kapl. v Bilovic'ch Kolář Ant. n. 1825 v Příbrami, vysv. katech ve Vel. Mezmcr, i. 1850, 1855—79 i. v Ovčárech, na odpoč. lva ]cvíčku, Kunčicích. _ ve Veltrusech, potom ve Vepřku; z. Konařik Bedřich (pseud. ]. Bec­ i. v Cenkovxcich.

25. ún. 1914.

Kolář Arnošt n. 1882, Vysv. 1903, van) n. 13. dub. 1878 v__H_alenkove, stud. gymn. ve Valaš. Mezmcr, bohosl. kapl. v Krásensku, potom v Brodku. V vysv. 1903, k00p. ve V_el­ Kolář Frant. u. 1849 v Bukovsku, kémOlomouci, Uiezdě u Olom., v Prostejove a vysv. 1876, kapl. ve Stráži, potom ka­ „ _ tech. v Jindř. Hradci, nyní na oapoč. t. ?Brumově. Kolář Frant. u. 1865 v Chrudimi, i Kondelík Frant._lan n. :.0. br._182_9 v Jindř. Hradci, vysv. 1849,i. ve Msene, vysv. 1839, !. v Recdsville \Visc. — Srvn. str. 1515 č. 1156.

vikář; z. 14. ún. 1912.

Kolář „Frant. n. 1886, vysv. 1910, a Konečný Filip jan O. Praed.n_. 12. , čce 1862 v Přestavlkách u Vel. _Tynce k00p. v Sumberku. _Kolář josef, cčitei ústavu hlucho­ ina Mor., stud. v Olom. & v Prerove, 1880 vstoupil do iádu dom. v'Olom., nemych v Brně (1894-98). Kolář Leopold Jan dr., P. Schol., iilos. a theol. stud. v generálnim uči— n. 1869, vysv. 1894, prof. náb. při gymn. ,lišti řádovém ve Vídni, vysv. 1885; v Benešově. 118:57 k00p. u sv. jšlii v Praze; 1894 Kolár Martin, 1. v Nadáši v Uhrách *vystoupiv ze řádu byl katechetou a

kazatelem při chrámu svate Barbory 0900). Kolčava jan n. 1837, vysv. 1864,f. v Kutné Hoře, potom i. v Bele u Rychn. n. Kn., v Zálesní Lhotě a v Pouchove; v Postřelmově. Kolisek Alois (pseud. Alois Vít­ ' 1917 vrátil se do řádu dom., lest'vv kovec) dr. fil., n. 1. dub. 1868v Proti­ , kářem domu řádového v Bude,ov1c1ch. vanově na Mor., stud. gymn. v Brně, Srvn. str. 1515 č. 1166. Konečný GualaO.Praed. n. 30. pros. bohosl. t., vysv. 1891, kapl. v Náměšti u Brna; poslan na vyšší studia do ústavu 1866 v Studnici na Mor., vysv. 1890, dell'Anima v Rimě, kde studoval hlavně ;byl provinciálem; nyni, lest prof. na filosofii; povýšen na dr. iilos.; po ná­ paedagogiu škol. bratr: ve Sv. Jane vratu kapl. v Miroslavi, katech. a duch. Ipod Skalou.

Životopisy spisovatelů.

2095

Konečný Jan n. ve Lhotě u Lipníku potom v Horkách n. J., posléze t. t.; 2. na Mc—r.1883, \ysv.

19(6, dr. theol.,

4. bř. 19:20. — Srvn. str. 1516 č. 1192.

Kordač Frant. dr. fil. a theol., n. 11. plot. theol. íund. a fil. v Hradci Krá­ love. ledna 1852 v Seleticích (okr. Jičín). Konopa Jan n. 11. dub. 1811 v Ho­ stud. gymn. v bisk. semináři v Boho— stivicich, vysv. 1836, od 1847 i. v Kle­ sudové, stud. 3 leta filosofii a 4 leta canech, vikář a školdozome okr. pro­ theol. na Gregoriánské univ. v Římě seckěho, z. 19. kv. 1869. jakožto alumnus kolleje něm.-uh., vysv. Konrád Karel n. 25. listop. 1842 15. čna 1878, pov. na dr. fil. a theol., v Budějovicích, vysv. ltČŠ, koop. v Ru­ kapl. v Liberci. 1885 prof. theol. v sem. dolfově 1867 v Lomnici, 1870 katech. litoměř., jehož byl zároveň vicere­ na gymn. v Táboře, 1893 na novo­ iktorem a od 1899 rektorem; 1905 ř. městském gymn. v Praze, 2. 3. listop. prof. kře-sf. filos. a fund. na theol. ta­ 1894. — Srvc. str. 1515 c. 1169-1173. kultč č. university v Praze; 1919 'me­ Kopal Petr (pseud. KOpřiva) n. nován arcib. pražským. — Srvn. str. 2. čce 1834 v Držkově, stud. gymn. 1516 č. 1191-1197 Korec František n. 16. led. 1841 v Jičíně, bohosl. v Hradci Král., vysv. 1859, kurát ve věznici Kartouzská, 1871 v Protivanově, v_vsv.1870, 1888 f. v Rez­ f. v Kozlich v okr. bilinském, 1882 vi­ novicich, nyní v Urbanové, děkan okr. karista na Vyšehradě, kons. rada; z. telčskěho. 30. led. 1917. — Srvn. str. 1515 a 1516 Korec Jan dr. i., n. 1856 v Protiva­ č. 1176.— 1185. nove, ředitel gymn. v Třebíči. z. 16. čce Kopecký Alois n. 18-15,vvsv.1870, 1913. — Srvn. str. 1516 č. 1199. f. v Prosečí, potom v Novjch'Hradech, Korec Rudolf n. 1884 v Klužinku vikář; z. 13. srp. 1912. _ na Mor., vysv. 1907, koop. v Přiboře, Kopecký Ant. n. 28. bř. 1829 v Cerv. nyní v Místku. — Srvn. str. l5l6č. 1200. Janovicích, vysv. 1853, 1. v Miletiné; Korec Tomáš, dr. n. 21. pros. 1863 z. 7. října 1885. — Srvn. str. 1516 č. v Prorivanovč, stud. gymn. v Brne a 1186. Praze, theol. a fil-:s. v Germaniku Kopecký Frant. n. 12. kv. 1867 v Ko­ stelnim Hlavně, stud. gymn. v RQud­ v Rímě, kdež povýšen na dr. theol. a nicí, íheol. v Praze a v Churu ve Svý­ filos., vysv. 1888; prof. náb. nail. čes. v Brně. — Srvn. str. 1516 č. 1201. carsku; vysv. 1890, od 1891 i. v Cedar gymn 1202. Rapids, potom ve Waterloo (Iowa). -­ a Kořínek Ant., hodinářslcý pomocník Srvn. str. 1516 č. 1187. _Kopecký Josef n. 1835 v Golč. Je­ '(1907). Kořínek Jan n, 1842, vysv. 1867, nikové, vysv. 1858; kapl. ve Sloupě na Mor.. i. v Německém, děk. okr. novo­ kapl.. potom i. v Cižkovicich. Kórner Jan, dr. th. n. 10. kv. _1788 méstského na Mor., potom v Cetko­ v Třeboni, vysv. 1811, prof. NL. a vicich. Kopecký Václ. n. 1841 v Golčově ředitel semináře v Buděj., 1848 ka­ Jeníkově, vysv. 1866,prof. náb. při real novník t., 2. 11. ún. 1853. Kórner Josef viz Kerner. gymn. v Chrudimi; 1891 na odpoč. líosan Stanislav n. 2. bř. 1865v Na— v Něm. Brodě, potom v Prosečl, po­ ' rysově, vysv. 1889,katech.v Chrudimi, sleze v N. Hradech; duch jeho po— slední dobou byl poněkud zakalen; z. inyni prof. náb. ve Vys Mytě. 29. ledna 1917.

Kosík Fr. P. n. 29. říj. 1870 ve Vá—

Kopista Frant. n. 2. bř. 1831v Otře­ žanech Linhartských, vysv. 1894, od tí.ích, vysv. 1855, kapl. ve Svratce; 1897 katech. v S.avkově. Kosmák Václ. n. 4. září 1843vMar­ z. 9. kv. 1859. |tinkově u Mor. Budějovic, stud. gymn. Kópl viz Keppl. v Jihlavě, theol. v Brně, vysv. 1866, Kopsch Josef n. 5. bř. 1818v Praze, vysv. 1843, kapl. v Roudnici, potom koop. v Mor. Budějovicích, 1867 v Ho­ 1.v Libšicich, vJesenicich, Podčepicích. stimě, 1868 v Biskupicích, 1870 adm. Kořan Frant X. n. 3. led. 1837v Praze, v Reznovieích, 1872 adm. v Moutni­ vysv. 1865,spizituál semináře v Praze, cich, 1877 1. v Tvarožné, 1893 _v Pro­ potom kanovník staroboleslavský; z. stoměřicích u Znojma; z. 15. br. 1898. 20. čna 1911.

Srvn. srr. 1516 a 1517 č. 1205—1236.

Koranda Václav n. 24. září 1871 Kostka Ant. Pacifik, představený v Suchdole, v) sv. 1895,koop. ve Mšené, . terciářů vídeňských (1902)

2096

ŽivotOpisy spisovatelů.

v Nové Be- [ č. 311 7kongr.redempt. . KostkaVsi, Fr. vysv. X., dr.1820, ih. n.kapl. 1. ún.v 1793 novic — Srvn. str. 1567 rozxnč, potom dekan, vikář a řed. hl. Kouba Vojtěch 71.1833. vysv. 1858, školy v Příbrami; z. 5. led. 1846. f. v Souticíeh. Košák Frant. 17.12. ún. 1870 v Praze, KoubelLEmanuel n. 1875,vysv. 1901, stud. gymn. a bchosl. t., vysv. 1894, . katech. v Zidenicich. kapl.a_katech.vMirošově, 1897 kateeh.: Kouble _los. „_ 3_ SFP—1325 v Bo­ v Plz_m,_1918_v Karlme. skově, vysv. 1849, kapl. v Držkově a Kosnar Julius n. 8. un. 1862 vPraze, ve Vysokém, 1370 L v Osečně, 1873 |

!

stud-

gymn— & bohosl- t,

VYSV— 195_1111 Příchovicich,

1877 v Semilech,

1882

kapl.v8choenbachu,1888 katech.n1esf.|v Boskově' z. 7, čce 1886._ Srvn. Šk- "& Král- Vinohfafech. 1897 Prof-*str. 1518 č'. 1253., Ott. Sl. x1v., 996 ní:-b. na starom. reálce v Praze. —| ' Srvn. 1317 č. 1237_ a 1238 , Koudelka Alois (pseud. O. S. Vett1) !( = '1 o ' , 11. 18. lístop. 1861 v Kyjově na Mor., vJ“š—>ŘŽŽĚCŠĚĚ'Z"'9111211?339%“1843' f' stud. gym“- a bohos'- v Brně, „ve ab— Košťál Frant.. 1171 n. 26. října 1857 SOŽYOW'“ 90h0510V1v.*-e91316 19:5Že“*

V SOIDiLÍ, stud. bohosl. v Litom. a l-lr.1 “mého veku, 170513“ 3330 l_ahen do Král. vysv. 1831 koop. ve Skuhrově Hradku “„Z"Q-"Í'f' VYSY'"* kveze1834v od 1888 f t- 2' 8 května 1909 __' kapl._vBuco_v1C1enal(ooyli,vyp.kateeh. Srvr str 151%č. 19'39__1.,45 ' 13a1ces.realc-.—_v13rne, 1888121112on 1151818112181 11. 13 řiř. 1814' ve Zda-

“ne'

1391 V leO'ČICICh'

želví, yysv. 1869, kaplan . v Rešohlavech, 181 vv Písku, Tuř:--n1875 ch, , gžsigšgova' ' , _ 5m183-4 ve StodůlkáchKotal

vysv.

potom

Aat,

nicí

ZŠ.) 4. list. 19013. '

Koudelka

1.501 Y Páč“

St“ '318 01—39— „,

Frant.

n: „'

dub. “364

11. 24. dub. 1851, ;] DmTQYLC'ClbVYSV— 1359 kam-» Potom

1873, kat-6011. ve Vodňanech,l

kapl. v Týně n. Vlt., 1. ve Von-1

' v

isnove.

„)

KGUFÍQÍHQjosef

M- 11— 3- DFOS-150­

šovč. ,v Chlistove u Klatov, stud. g_ynm. Koťátko Václav n. 1310 v ]enišo- ' v Klatovech, s rodicr odesel 1868 do vicích u Turnova, stud. gymn. v Ml. Amerika, stud. fllfÍS—21bohosl. V se­ Boieslavi, 11103.v Praze, theol. v Lito- | mináři St._Franc1s 11Milwaukee, \V1s., meřicích,

vysv. 1835, kapl. ve Mšené,

VYSV— 1873, duch. spravce

ČŠF—QSQÚY

1811 učitel na ústavu hluchoněmých SV- Prokopa V Clevelandu, nejaky C&S v Praze, 1865 ředitel téhož ústavu; red. „li-asy“ v St. Loulsu, potom duch. z. 28. říj. 1876. _ Srvn. str. 1518 č.1246.1SPfáVC€ Lem- osady sv-_Ml„chala anch— až 1249, ri-ndčla t., 1908 svélim b1sk11p diec. KOtínský Arnošt „. 13:31,vysv. 1886, clevelandske'. — Srvn. str. 1518 c. 126—1. 1. na Huniné u Tišnova,

BoL-rové. liotlln

Jan

nyní v Horní 1—12 3-

Koudelka

_

Vaclav

_

11.9. pros. 183_0

11. 1863, vysv. 1886, f. ve ! V HUSOVÍCICÍL VYSV. 1870, 1. V Ivam,

Vážné, nyní v Krči u Vodňan. Kot '

. 11. 11. 2-4. list.!

1815 tvoeÉŽcolřŽb'Žv'yscšrr. t1839, katech.

lpotom v Olbramkostele. Kouu

víz Kann—

Kouřil Tomáš

11-18“

_,

\:„Qslrhcwh

gymn. v ]ičínč, int probošt v Podé- na Mor., stud. gymn. v Kromenzr,theol. bradech.e.kanovn1k

král.—111;z. 23. kv. *V 010111" VYSV- 1355. 93101- na arab.

1889.—Srv11. str. 1518 č. 1252. a 1253. | soukr. gymn.

v Krongerm.

187.4 dr.

Kotrch Václav n. 19. 751-1l860v ji- hlas., 1813.8up1._na nezn- stát. gymn. níně, vysv. 1884, probošt v Roudnici. 1v Krpmerlzl, 1879)pral. gvmn v Rych­ Kotrouš Karel n. 21.říj. 18126vMar- HOW “. l$l-š 2- Lž- „l- 1910- '— Srvn. covicíeh, vysv. 1890, far. v Petro—:ieich OIÍ- 51- NV„ 10%­ u Sušice; 2. 23. led. 1919. Kousal Josef 11.1-5.led. 1856 v Be­

Kotulan Godfríd n. 1886 ve Vídni,. nešově u Semil, stud. gynm. v Jičme, vysv. 1911, prefekt chlap. semináře bohosl. v Hradci Kr., vysv. 1879, po

v Mikulově. čtyrletem kaplanovrni duch.'spr. trest­ Kotyza Alois Jos. O. S. B. kl. Ra'- nice v Plzni, vyslán zem. vyporem na hradského 11.1869, vysv. 1893, kapl.istudlini cesty za účelem seznam ustavn v Ra hradě, potom adm. i. v Domašově. ?pole šovacich a_kárnych _(do Turina, Kouba Josef (pseud. bratr Voj- Nemec, Belgie a Svýcar); red. kárneho ěclr) n. 1. srp. 1885 v Bavorově,1906 ústavu v Kostomlateeh, i. v Keblove,

2097

ŽivotOpisy spisovatelů.

Král Josef Mirovít n. 16. ún. 1789 Mříčné, 1906 děk. v Hořicích. -—Srvn. v Opočně, vysv. 1811, kapl. v lilemnici, Ott. Sl. XIV., 1008. _

Koutník Frant. n. 2. dub. 1820v Usti v Branné, na Novém Hrádku; 1831 f.

n. Orl., vysv. 1846, i. v Bučicích — v Branné; z. 13. ún. 1841. — Srvn. str. 1519 č. 1280—1284. Srvn. str. 1518 č. 1271. Král Karel 11.25. pros. 1842 v Ma­ Koutný Ant. n. 1862 v Ochozu, vysv. 1888, koop. „vOseku u Lipníka. potom lechově, vysv. 1866,1. v Košticich, 1880 i. ve Vel. Uiezdě na Mor. — Srvn. i. v Dublovicich, 1895 v Lužci n. Vlt. Králtk Vilém n. 28. srp. 1816 v Mi— str, 1518 č. 1273.

Koutný Matěj, nadučitel (1908-10). llovicich, vysv. 1844 probošt. kap. v Č. Kovář Emanuel CSSR. n. 25. pros. . Budějovitich; z. 16. led. 1909. — Srvn.

1863 v Příorami, sliby slož. 1882, vysv. str. 1519 č. 1285.

1886. — Srvn. str. 1518 č. 1274.

Kovář Frant. n. 1857, vysv. 1881, kapl. v Boskovicích, 1. v Rájci. Kovář Frant.. dr. theol. n. 21. záři 1888 v Sebranicích na Mor., vysv. 1913, adjunkt bohosl., i. v Praze, potom kon­ cípista v ministerstvu školství a nár. osvěty. Kovář jan n. 1876, vysv. 1899, kapl. v ivančicích, katech. v Králově Poli, Kovář Jos. n. 1875, stud. řohosl. v Brně, vysv. 1899, kapl. ve St. ROu­ sinově, potom vych. u hr. Mcnsdorfa v Chotělicích u Smidar. Kovář „Matěj, dr. fil. n. 22. pros. 1840 ve Zďáře u Mnichova Hradistě, stud. gymn. , v Litoměřicích, zeměpis, dějepis a moderní filologii v Praze, 1869 pov. na dr. fifos., 1867 učitel při soukr. ustavě A. Wiechovského a vyšší dívčí šk. v Praze, 1870 pom. uč. reálky v Praze, 1875 skut. uč. ll. real. gymn. v Praze, potom při v šš. gymn. na Novém Městě v Truhlšřskě ul. t., šk. rada, 1901 na odpoč.—Srvn. str. 1518 č. 1275. a 1276.

Kramerius Vojtěch Vilém u. 1795,

vysv 1819, kapl. v Mnichovicích, 1837 l. v Hrusicích, 1837 děk. v Mnichovi­ cích; z. 1864. —-Srvn. str. 1519 č. 1286. a 1287.

Kramoliš Bohumír 1.v Little Turkey

la. — Srvn. str. 1519 č 12

.

Krása Ant. _los. O. S. B. u. 1868 ve St. Brně, \ysv. 1891,prof. gymn. v Brou­ move.

Krásenský Vojtěch 1881 koop ve

Vsetíně na Mor.

Krasl Frant. Borg. dr. th.n. 24 pros. 1844v Králově Dvoře u Berouna, vysv. 1870, kapl. v Kralovicích, 1871 adjunkt theol. tak. v Praze, 1871prefekt acrlb. konviktu, 1876 dr. theol., 1875-82 pro— visor arCib. semináře, 1880-84 supl. dogmatiky &1883 také círk. práva, 1884 metrop. kan., světici bisk., 1903 děkan, 1906 probošt metr0p, kap.; 2. 27. čce 1907. ——Srvn. str. 1519 č. 1290—1305.

Krátký Karel n. 17. ún. 1841v Týnci nad Lab.. vysv. 1865 v Přelouči, i. ve Zdánicich. potom v Týnci n. L.; 2. 15. Cervence 1902 — Srvn. str. 1519 č. 1308­ a 1309.

Krátký Václav Eduard dr. O_.Praem. Kovařík Efrém O. Cap. (1907). Kovařovicjan n. 1815v Praze, vysv. *n. 1813v lanové (Johnsdorf) v Cechách, 1838,od 1856prvofarářvPodoliuPrahy, kapitular v Nove Ríši, bibliothekář t.

Srvn. str. 1519, č. 1310 a 1311. 1883 na odpoč. . Krátký Vincenc n.8. září 1839v Ra-­ Kozelka V. O. Cruc. dr. theol., n. 6. pros. 1795 v Přelouči, vysv. 1819, dimi, vysv. 1863, exposita, potom prvo— prof. NZ. na theol. fakultě v Praze a . farář V LOVČÍCÍCh.08—děkan, na 091305. ve Vídni; z. 28. ún. 1871. v jičině.

Koželuha Frant. n. 23. srp. 1845, stud. gymn. ve Strážnici a v Prešpurku, vysv. 1871, kapl. v Rožnově, 1873 kapl. v Polešovicich, 1883 prof. náb. při reálce v Prostěiově; z. 3. led. 1912.

Kratochvíl Augustin n. 29. srp. 1865; v Bučovicích na Mor., stud. gymn. a; theol. v Brně, vysv. 1893, kapl. v Ka—

menici, Tasově a od 1899 v Popovicích, 1913 zám. kapl. v Náměšti n. Osl.

Srvn. str. 1518 č. 1277. Kratochvíl _los., dr. fil. n. 1882 v Dol-— Kráčmer Mořic n. 1859, vvsv. 1883, nich KOUUÍCÍLhna Mor., stud. v Brně,

kapl. při kostele sv. Michala v Olom. ?po maturitě odebral se na_studla filo­ Str. 1518 č. 1278. |sofická do Italie, kde v Rímě strávil Kraj.—kýFrant. n. 2. září 1821 v Ko— na univ. Gregoriánské 6 semestru, vanicich, vysv. 1847, rektor semináře potom stud. střídavě v Praze a ve v Litoměřiřich, potom kanovník t.; 2. Vídni moderní a klassickou filologii; 23. kv. 1890. — Srvn. str. 1519 č. 1279. po 4 roky byl vychovatelem v šlechtí-.. Bibliografie.

132

Životopisy spisovatelů.

2098

ckých rodinách, což vedlo jej k častěj­ Mýtě, potom 1. v Prosečí; z. 2. srp ším cestám do ciziny; od 1910 iest 1877. — Srvn. str. 1520 č. 1329. prof. reál. gymn. v Přiboře na Mor. — Krejčiřík Ant. 1865 kaplan v Koje­ Srvn. str. 1519, č. 1313. tíně na Mor. Kratochvíl josef V. (pseud. j. Bo­ Křemen Alois n. 1869, vysv. 1893, leslav, jan Tichý) n. 16. kv. 1862 kapí. ve Zlaté Olešnici, potom katech. v Praze, absolvovav reálku a složív ve Vysokém. odborné zkoušky vstoupil 1880 do slu­ Fr. žeb obce Pražské kodboru účetnímu. KřenF.:Zgoda Křepinský julius O. Praem. kan. Kratochvil Rudolf, odborný učitel Íželivské n. 1844, vysv. 1868, katech. v lvančícrch (1913). ,v Klatovech. Kratochvil Václav n. 25. ún. 1861 ;“ Krestýn josef n. 1857, vysv. 1881, v Praze, vysv. 1842, 1857 i. u sv. Víta | f. ve Spičkách u Hranic, potom v Kelči, v Praze, 1870 i. v Ořechu, 1876 ve |nyni v jaktaři. Vraném; z. 1896. — Srvn. str. 1519 Kreutzev jos. n. 1870, \ysv. 1892, č. 1314. katech. v Břeclavě, nyní i. v Seleci na Kratochvíle jan n. 26. dub. 1818 Moravě. v Ujezdci, vysv. 1844, děkan v Blovi— Krchňák Fr. n. 1878, vysv. 1902, cích, č. kan. buděj.; z. 10. led. 1913. kapl. v Slavkově. Kraus Frant. n. 14. ún. 1847 v Li­ Křikava Gilbert Cyr. O. Praem. kan. boci, vysv. 1870, kapl. ve Zlonicich,! lželiv., n. 30. čna 1870 v Olšanech na i. ve Vápenném Podole, děk. v Heřma­ v nově Městci, 1898 f. ve Zlonicich; z. „gior., 'ští.vysv. 1893, nyní adm. i. v Mladém 29. kv. 1909.

,

Křivohlávek Frant jan n. 23. čna Krbec jan n. 9. říj. 1791 v Mažících, stud. gymn. v Budějovích, filos. v Praze, 31857 v Bystrci na Lanškronsku v Ce­ theol. v Budějovicích, vysv. 1815, kapl. lchách, stud. gymn. v Litomyšli, b_ohosl. v diec. budéj. pět let, posléze v Blatné, ;v Hradci Král., vysv. 1882, i. v Cerve­ přešel do diec. Pražské, 182010k. v Rou­ jném Potoce, Dětřichově 21Č. Heřma­ sinově, 1821 t. ve Slabcích, 1829 zpo­ nicích, posléze probošt v Litomyšli. Křívohlávek jan n. 1833, vysv. 1861, vědník u chrámu sv. Vita &prozatimní ředitel kněžské káznice u sv. jiří l 1879 aum. v Zichlinku, potom i. v ja­ v Praze, 1835 skuteč. rektor tohoto bloném; z. 2. pros. 1904. Křiř Benedikt O. Praed. n. 1871 ústavu; z. 27. dubna 1857. — Srvn. v Křižinkově na Mor., vysv. 1894. str. 1520 č. 1317—1320. Kříž jan n. 1878,vysv. 1901,i. v Nou­ Krčik josef n. 20. září 1808 ve St. Kolíně, v sv. 1835, 1850 i. ve sv. laně tonicich. nad Skrýsovem, 1858 \; Jesenici, 1859 Křižkovský Pavel 0. S. Aug. 11.9. led. 1820 v Holasovicich ve Slezsku, v Sedlci u Tábora;_z. 18. říj. 1880. Křeček jan Ev. Stěpán n. 26. srp. stud. gymn. v Opavě, iilos. v Olom., 1814 v Dobrušce, vysv. 1840, i. v Pí­ 1845 vstoupil do kl. aug. v St. Brně. sečné u Kyš erka, bisk. vik. sekretář; vysv. 1848, koop. v Brně, 1872 ředitel z. 1890. — rvn. str. 1520 č. 1322-25. kůru metrop. chrámu v Olom, 11183 Kreisínger josef n. 31. led. 1807 raněn mrtvicí uchýlil se do kl. brněn­ v Drah. Ujezdě, vysv, 1834, 1851 děk. ského; z. 8. kv. 1885. Kroiher František n. 2. pros. 1871 v Rokycanech, vik. sekretář; z. 4. pros. 1861. v Roušíně, vysv. 1894, kapl. v Blatné, Kreísínger josef n 9. pros. 1857 Borovanech, od 1915 děkan v Lede­ v Cičové, vysv. 1882, f. v Litni, arc. nicích. vikář. Krolmus (Grolmus) Václ. n. 14. ún. Krejčí Alois n. 2. čna 1862 v Podi­ 1787 v Březince u Bělé na Boleslav­ vicich u Vyškova na Mor., stud. gymn. sku, stud. gymn. v Ml. Boleslavi a v Přerově, bohosl. \' Brně, vysv. 1887, C. ! ípě, til 15.v Praze a v Mostě, theol. kapl. v Bat-slově, 1892 katech. měšť. jv Litoměřicích, vysv. 1815, kapl. v Li­ šk. ve Velkém Meziříčí. blicich, 1818 v Nové Lysé, 1819 ve Krejčí jakub n. 25. čna 1835v Písku, ' Mšené, 1823 v Brozanech, téhož r. ex­ vysv. 1859, děkan v MLVožici; z. 25. iposita v Křesejně, 1832 t. ve Zvikovci list. 1887. u Zbiroha, 1843 -na odpoč. v Praze; Krejčí josef jan n. 17. ún. 1829 z. 24. říj. 1861.—Srvn. str.1520 č. 1342. v Poličce, vysv. 1852, kapl. ve Vys. až 1356.

Životopisy spisova1elů.

2099

Kronus Václav n. 6. čce 1883 v Mo— Kubánek Cyrill, dr. theol. u. 186%, ravsku, vysv. 1909, kapl. u sv. Vojtěcha vysv. 1885, prof. gymn. v Jihlavě. v Praze. — Srvn. str. 1521 č. 1558 Kubelka Tomáš n. 14. pros. 1768 Krópfel Otto O. S. Fr. n. 1808 ve Zbraslavi, faktor v tiskárně ]. Fet­ v Jindř. Hradci, vysv. 1836, kvardian terlové (arcibiskupskě); z. 29. pros. a definitor; z. 13. listop. 1877v Praze. 1836. — Srvn. str. 1521 č. 1373. a 1374. Kroupa (Kraupa) _lan n. 6 ún. 1806 Kubes Augustin O. Cap., n. 1. kv. na Smíchově, vysv. 1830, kapl. v Ze­ l862 v Kojetíné na Hané, vysv. 1886,pů­ bráce, 1851 adm. lok. v Roztokách, 1858 sobil jako kvardián v Kolíně a v Praze. f. ve \'el. Pečicích, 1870 na odpoč. Srvn. str. 1521 č. 1375. Kubíček Ant. dr. theol. n. 26. čna v Chotěboři, potom v Hostačově; z. 1864 v Klášterci na Mor., stud. gymn. 26. kv. 1876. Krsek Al. n. 1858, vysv. ,1882, kapl. v Kroměříži, theol. v Olom., vysv. 1887, v Maršově, potom i. v M. Upě a v Ba­ kapl. ve Vsetíně a v Kelči, 1891 uč. *náb. při něm. ústavu učitelek v Opavě, bicích. 1903 prof. náb. na při ústavě učitel­ Krška josef Frant. n. 9. bř. 1821 ském v Kroměříži. — Srvn. str. 1521 v Ujezdě u Chocně, stud. gymn. v Lito­ č. 1376: Ott. Sl. XXVIII., 841. myšli, theol. v Hr. Král., vysv. 1846, Kubíček David n. 1847, vysv. 1871, kapl. v Cuclavi. pak v Chocni, 1861 i. v Heřmanově Městci; z. 1885.— Srvn. kapl. v Ivanovicích na Mor., potom i. t. Kubíček Em. S. ]. n. 1873 v Bisku­ str. 1521 č. 1361. a 1362; Ott. SI. XV., picích na Mor., vysv. 1908, prof. na 267. _ Krunert Blažej n. 3.ún. 1847v Praze, arcib. gymn. v Praze-Bubenči. Kubíček Frant. n. 1879, vysv. 1902, všsv. 1870, 10. ledna kapl. v Porubě. 1 04. — Srvn.f. ve str. Velimi: 1521 č. z.1364. Kubíček Jan dr. lh., n. 25. pros. Krupský Maxmíl. lgn. O. S. Aug. 1857 v Klášterci na Mor., stud. gymn. 11.2. ún. 1826 v Něm. Brodě, vysv. v Kroměříži, bohosl. v Olom.. vysv. 1851, definitor řádu, převor kl. u sv. 1880, koop. v Konici, u sv. Michala Tomáše v Praze; 2. 6. kv. 1892. v Olom., 1883 adí. theol. fak. a lektor Krupský Václ. jan n. 12. září 1831 Písma sv. v kněž. semináři v OIom., v Něm. Brodě, vysv. 1856, kněz diec. 1886 povýš. na dr. th., 1887 katech. litoměřické na ouppč., duch. správce při něm. gymn v Olom., 1890 mř., 1894 ženské trestnice v Repích, potom fund. ř. prof. pastorálky při bohosl. fakultě při kostele Všech Svatých v Praze; v Olom. — Srvn. str. 1521 č. 1378. 2. 25. čce. 1896. Kubíček Josef 1881kapl. v Unčově, Kružík 105. n. 1887, vysv. 1910, kapl, 1883 arcib. ceremonář v Olom. v Obřanech. Kubíček Method. C. dr. th. n. 1867 Kryštůfek František Xav. dr. theol. v Klášterci, vysv. 1890, prof. náb. na n. 28. října 1842 v Humpolci, stud. gymn. v Přerově. — Srvn. str. 1521 gymn. v Něm. Brodě a v Praze, bohosl. č. 1381. _ v Praze, vysv. 1866, kapl. ve Velva­ Kubíček Václav n. 1866 v Zerano­ rech, 1867 adjunkt theol. fak. v Praze, vicich na Mor., vysv. 1889 v Olom., od 1869 supl. prof. círk. dějin na theol. 1899 katech. měšť. škol v Lošticích. — ústavu v Králově Hradci, 1870povýšen Srvn. str. 1521 č. 1383. na dr. theol., téhož r. Skuteč. prof. círk. Kubínek Šebestian n 1. ledna 1799 dějin, 1875 též prof. fundamentální v Blažowcich u Brna, pomáhal otci při theol., 1885 podnikl cestu a pouť do polním hospodářství; po smrti otcově Egypta a do sv. Země; 1891 ř. prof. 1832ujal se zděděné usedlosti a do 1847 čirk. dějin při české theol. fakultě, sám hospodařil, zůstávaje neženat; 1893-4 rektor čes. university, 1895 ka­ v tomto roce prodal usedlost, peníze novník kolleg. kap. u Všech Svatých rozdal k dobrým účelům a věnoval na Hradě Pražském, 1909 děkan téže se rozšiřování dobrých katol. knih, pu­ kapit.; z. 25. led. 1916. — Srvn. str. 1521 tuje od místa k místu; z. 8. čce 1882. č. 1366—1371. Srvn. str. 1521 str. 1385-1394. Kuba Jindřich n. 1881, vysv. 1907, Kubis Daniel jan O. Praem. n. 1. čna k00p. v Kobylí, potom v Hovoranech. 1881v Brušperku na Mor.,'stud. gymn. Kubáč Vincenc n. 1872, vysv. 1896, v Olom., vstoupil do řádu praem. na k. v Nové Vsi na Mor., potom v Ja­ Strahově,_vysv. 1906, k00p. v jihlavě, kartovicích, i. v Raduni. potom v Zatci; od 1912„v kl. Strahov­ aj..

u*) 100

ském;

Ži vot0pisy spisovatelů. z. 24. září 1913. — Srvn. str.!

1522 č. 1395.

Kulhánek Josef Ferd. n. 16. ún 1791 v Dol. Ročově, v_ysv. 1814. kaplan

Kuča josef n. 1861,vysv. 1884, kapl. ve Vetlě, exp. v Rusovanech; z. 24. ve Fulneku, f. ve Vítkovicích. pap. ko­ pros. 1838. Srvn. str. 1523 č. 1437. moří, místoděkan okresu moravsko— Kulhánek Ludvík n. 15. čce 1865 ostravského. , v Domažlicích, vysv. 1888, katech. Kučera Frant. n. 1870v Prostějově, v Karlíně. vysv. 1893, kapl. ve Vyškově, potom Kulhavý Jan n. 26. kv. 1805, vysv. katech. měšť. škol t. ; 1830, děkan v Jaroměři; z. ll.čce 1884. Kučera Josef n. 23. led. 1792 v Pře- ' Kulík Josef, bývalý kazatel evang. louči, vysv. 1815, 13541adm. v Mlíko­ v Prusinovicích; konvertita 0854). srbech, potom. 1. v Ziželicich; z. 3. čna Kummer Karel n. 5. říj. 1829v Praze. 1849. — Srvn. str. 1522 č. 1398. a 1399. vysv. 1852, od 1876 f. v Michli; Z' 1889.

Kundrát Benedikt

n. 16. čce 1804

lg10(8učeraJosef CSSR n. 1884, vysv. v Neprachově v Cech., stud. gymu. Kučera Prokon Martin 0. Praem. v Klatovech, vstoupil 1861 do řádu kanonie Strahovské 1834. -—Srvn. str. dom. ve Stýrském Hradci. vysv. 1865, 1522 č. 1400. a 1401. převor v Košicích, Litoměřicích a 010­ Kučera Robert O. Cap. n. 1865, moucí, 1881 novicmistr a prof. fílos. vysv. 1889. ve Vídni, 1884 převor ve Lvově, 1905 Kudrnovský Alois dr. theovl.n. 20. prof. na řádovém studiu v Olom., 1908 čna 1875 v Pecce (Pecka) v Cechách, na odpoč. v Praze, 1910 v Litoměřicích;

stud. gymn. v Jičíně, theol. ieden rok v Praze a 4 roky v Římě; vysv. 1901, kapl. v Perninku, Blatnu a v Praze 11 P. Mari před Týnem a u sv. ]indřicha, 1907 supl. uč. náb. na gymn. v Plzni, 1907 spirituál akadenie hr. Straky v Praze. — Srvn. str. 152 č. 1402.

Kufřner Klement n. 6. kv. 1857 v Mi­ rovlcich, vysv. 1881, kapl. v Ořechu, 1894 f. v Mešně, 1901 1. u sv. Vita v Praze. — Srvn. str. 1522 č. 1405

Kuffnerová Johanna, sestra pře­ dešlého, n. 14. ún. 1853 v Blatné, ředi­

telka škol Výrobního spolku v Praze;

z. 18. pros. č. 1440.

1912. ——Srvn. str. _

1523

F. H. : Zundálck F r.Kul-;tdratický . _ Kunte Ladislav n. 1874 v Ceštíně, stud. thcol. v Hradci Král., vysv. 1896, kapl. v Dobrušce, praefekt kolleje Arnošta z Pardubic v Praze, 1905vy­ stoupil z církve. Kunz Václav n 1871 v Berouně, vysv. 1895, katech. v Praze. Kupka Ant. n. 1873,vysv. 1896,kapl. v Lulči na Mor. Kupka Jiří Vilém n. 12. bř. 1801 v Třebechovicích, vysv. 1824, bisk. vikář, okr. školdozorce, z. 5. srp. 1866.

2. 21. pros. 1911. Krha lan n. 19. dub. 1842 v Bělé, Srvn. str. 1523 str. 1443. a 1444. vysv. 1868, 1.ve Studenci, potom v Opa— Kupka Josef_dr. theol. a filos. n. tovicích, b. v_ikář a kons. rada, nyní 7. kv. 1862 v Cerně Hoře na Mor.,

na odpoč. v Zeleznici. stud. gymn. a theol. v Brně; vysv. Kuchynka Josef n. 5. dub. 18441 1884, kapl. v Mor. Budějovicích,._1887 v Hradci Králové, vysv. 1867, děkan poslán na studia do Animy v Rimě, a vikář v Rakovnice, 1891 f. ve Sto­ kdež dosáhl doktorátu filos. ; 1889kapl. důlkach. 1893 sid. kan. vyšehradský. v Mohelně, katech. na něm. reálce v Hustopečí, 1890 prof. pastorá'ky 1912 ěkan kap. vyšehradské Kukla Jan (pseud. „Polykarp“) n. v Brně; 1891 pov. na dr. theol.; 1909 1814, vysv. 1867,f v Chotěšicích u Dy­ pap. komoří. Kuřil Frant. n. 1847, vysv. 1871, 1. mokur, potom v Kněžicich. Kulda Beneš Method n. 16. bř. 1820 \ v Rohozně, v Chotěšicích a v Kukle­ v Ivančicíct na Mor., stud. gymn. v_li— nách; z. 20. listop 1914. Kurka Frant Xav. n. 21. říj. 1801 hlavě, bohosl. v Brně, vysv. 1845, kapl. v Zidlochovicích, 1848 Lodenicich, 1850 v Týnici naj Labem, vysv. 1829.kapl. v Hobzi, 1859 i. v Chlumu v Cech 'ch, 1860 vikář okr. sedlčanského, 1870 sid. kan. vyšehr., z. 3. kv. 1903. Srvn. str. 1522 a 1523 č. 1401—1436.

Kulhánek Alois, městský pokladník v Příbrami (1812).

. v Kladně a Kouřimi a i., 1849 10k. a 1854 prvotarář v RadošovíCich; z. 22. led. 1870. — Srvn. str. 1523 č. 1448. a 1449.

.

Kurka Josef n. 4. 1ed.„1846' v Tt— sové, vysv. 1873, kapl. v Cernem Ko—

2101

ŽivotOpisy spisovatelů. stelci, 1893 i. v Kolodějích, 1897 ve Vy—' theol. konal ve Fríntaneu;

1892 více—

šerovicích; nyní na odpoč. v Tisové., rektor rakouského hospice v Jerusa­ Srvn. str. 1523 č. 1450.

*lcmé, 1894 prof. dogm. v Brně,

1886.

l

1898 Kust Jos. n. 24. led. 1800,vysv. 1823, dvor. kaplan a stud. ředitel Frintanea; 1857 i. v Popovicích, 1870 na odpoč. z. 16. srp. 1901 v Meierlinku u Vídně. jakožto zám. kapl. v]emniš i; z. 24.1ed. , Srvn. str. 1524 č. 1466—1469.

L+ 7: Klobouk Fr.

Kutal Bartoloměj n. 1883, vysv. Láb František n. 5. bř. 1838, vysv. 1907, kapl. v Mor. Radiměři, potom, 1863; kazatel u sv. lgnáce v ]ičiné, v Oujezdé na Mor. , 18 8. správce trestnice t.; 2. 28. října Kutal František n. 1882,vysv. 1906, 1dušh. Labler Aurelius Kar. O. S. Aug. kapl. v Nové ulici 11 OlOm., potom oekonom v semináři olom.

) n 8. led. 1842, vysv. 18611,převor kon­

Kuttan František A. n 4. kv. 1874| ventu a adm. [. u sv. Tomáše v Praze;

ve Vodňanech, vysv. 1897, i. v Slav-* z. 26. září 1915. kové u Krumlova, nyní ve Vsi Terčíi Labler Vincenc Karel n. 29. led. (Theresiendorf). | 1791 v Unhošti, vysv. 1814, 182610ka­ Kužela František (pseud. Adam; lista ve Stodůlkách, 1838 dék. v Be­ Chlumecký) n. 7.led.1854 v Ro—lrouně; z. 1867. ketnici u Přerova, stud. gymn. a theol. Lachout josef, O. Cr. n. 16.bř, 1849 v Olom., vysv. 1880, 1886 kurát v Li­ IV Nedrahovicích, vysv. 1875, provisor ptáni u Podštátu, 1891 f. v Dlouho­ kl. v Praze, potom řed. ústř. kanceláře mílové u Zábřeha, nvní 1. ve Skrbeni. řádu; 2. 22. listop. 1908. Srvn. str. 1507-1508 č. 88l.-884. Lakmajer Ant. n 12. listop. 1859 Kužela Rudolf n. 1881, vysv. 1905, v Hosíné, vysv. 1882, kaplan „ve Zdí­ koop. v Třemešné. potom v M “r. Sta­ kové a v Bavorově. i. v M. Zdikově, rém Městě. pak v Borovanech, nyní děk. v Tře­ boni. Kyjovsky V.:—Horský R. Kynský Dominik O. Schol. Piar. Lampa _los. n. 14. pros. 1831, vysv. n. 4. říj. 1777 xe Slaném, stud. gymn.­ 1855, kapl. ve Volešnici u Semil; z. v Mosté a v Praze, 1797 vstoupil do 31. kv. 1863. řádu piaristů. v_vsv. 1801, 1809 prof. Landa _losef n. 20. bř. 1812 ve všeob. dějin ařec. literatury na filos. Smečně, vysv. 1835, defic.; z. 5. pros. ústavě v Brně, 1820 čes. transtátor při 1842. guberniu; z. 14 pros. 1848 v Brně.— Landrock Bedřich n. 10. pros. 1826 Srvn. str. 1523 a 1524 č. 1453.-l461. v Horažďovicích, vysv. 1850, katech. a Kypet ]an n. 1847, vysv._1871, kn. řed. podreálky ve Dvoře Král.; i. v Lá­ na odpoč, spirituál v kl. Skolských nech, potom v Kuněticích, posléze děk. v jaroměří; z. 15. led. 1894. — Srvn. sester v Bystřici u Nýřska; z. 30.1ed.' str. 1524 č. 1471. Lang Alois, dr. theol n. 16. čna 1869 16. bř. 1846vv Plzni, Mýtě ] v Držovících na Mor., stud. gymn. u Kyselka Zbírova, Josef stud. n. ném. gymn. theol. v Praze, vysv. 1870, kapl. ve v Kroměříži, bohosl. v Olom., vysv. Výprtech, katech. ve Stříbře, 1873 kapl. 1892, 1893 povýšen na dr. theol., 1897 u sv. Havla v Praze, téhož r. katech rof. náb. na reálce v Mor. Ostravě. — na ústavu ku vzděláni učitelek, 1877 rvn. str. 1524 č. 1472. _ Lang Fr. n. 27. čna 1853 ve Zďá­ prof. náb. na novoměst. gymn. v Praze, 1893 kan. vyšehr., pap. komoří; z. 5. nové (Tannava), vysv. 1878, f. v Mi­ pros. 1911. — Srvn. str. 1524 č. 1462. Iavči, potom ve Staších.

a 1463.

Lang jan Nep.. redaktor kroměříž—

Kyselý Bohumil n. 1872 v Držo— ského „Míru“ 1890—1906, posléze kor— vicich. vysv. 1895. exp-editor kons. a rektor knihtiskárny Cyr.-Meth. v Praze.

tit. auditor v Olom.

KyselýFr.=SauerBrunoFrant.

z. 1908. — Srvn. str. 1524 c. 1lZžsříjna .

Kyselý Karel dr. theol. n. 1875 ve Vrahovicích na Mor., vysv. 1898, prof. gymn. v Prostějově. Kyzlink Frant. dr. theol. n. 1862 v Olomučan ch u Blanska, stud. gymn. a theol. v Brně, vysv. 1888,vyšší studia

vysv. 1869,katech. v Pardubicích, nyní na odpoč. t. Lankaš V. n. 1877v Barchovč u Par­ dubic, vysv. 1900,kapl. v Podkrkonoší, nyní duch. správce v Králíkách.

Langkramer

František

n. 1844,

2102

Lánský :lllem

Životopisy spisovatelů.

Fr. Alf.

Lányi Karel, dr. theol. n. 18. pros. 1812 v Pukanci v Uhrách, stud.gymn. v Kremnici a v Ostřihomě, bohosl. v Trnavě, f. ve Gbelech v nitranské stolicí; z. 23. kv. 1855. — Srvn. str. 1524 č. 14'76.

Láska Jiří. dr., n. 1846 \! Uh. Brodu,

1. 1870, kanovnik 19185,—

v Kroměříži;

Lelek Cyprian n. 1812v Benešově

. v Prus. Opavsku, stud. theol. ve Vrati­ lslavi, vysv. 1836, kapl. v Bavorově, ' Oldřichově a Hlučíně; 1854 i. ve Vodce .na Krňovsku; z. 28. dub. 1883.— Srvn. Štr. 31 1525 č. 1495—1497; Ott. Sl. XV.,

LémanFr.:Dohnal František. Lenz Ant. n. 20. ún. 1829 v Neto­

z. licích, stud. gymn. a theol. v Buděio­

Látal Ondřej u. 1841. vysv. 1869, vicich, vysv. 1854, kapl. v Jilovicích f. v Zelechovicích, nyní v Slatěnicích na u Třeboně a 1856 v Budislavi, 1858 Mor., č. kons. rada. adm. t., kapl. v Deštné, 1861 supl. a Laurin František Xav., dr. theol. 1862 skut. prof. dogm. v Budějovicích, n. 21. dub. 1829 v Jeseněm na Semil­ 1866 pov. na dr. theol., 1871 prof. sku, stud. gymn. v Jičíně, bohosl.. fundamentálky, 1876č. kons. rada, 1882 v Praze, vysv. 1854, vyšší stud. konal . sid. kan. na Vyšehradě, 1887probošt t.; 2. 2. října 1901. — Srvn. str. 1525 č. 1500. ve Frintaneu, pov. na dr. th. 1857„ až vicerektor semináře a docent círk. práva „ 1519 Lepařík Frant. n. 1867, vysv. 1893, v Praze, 1863 dvorní1864 kapl.prof. a ředitel; Fríntanea ve Vídni, práva koop., nyni f. v Zábřehu ve Slezsku. Lepíeš Jan 1866—69kaplan vBáň­ dekretálního při vídeňské fak. bohosl., 1877 ř.prof. círk. práva při téže fakultě, ské Bystřici. Lerch Václav u. 1842, vysv. 1868, 1899 na odpoč.; z. 15. říj. 1913 v Unser­ frau am Sand v Dol. Rak. -— Srvn.“ katech. v Plzni, od 1895 děkan v Be­ str. 1524 č. 1478. a 1479. ,, rouně. Lešenár Matouš, koop. ve Vel.Pen­ Laužecký Josef n. 26. října 1826 čicích na Mor.; z. 1877. v Praze, vysv. 1851,prof. náb. na reálce Leubner František n. 13.srp. 1867 v Praze, kanovník kolleg. kapitoly v Dolních Beřkovicích, stud. gymn. u Všech Svatých na Hradě Pražském; v Roudnici, theol. v Praze, vysv. 1892; z. 9. říina 1883. —- Srvn. str. 1524 č. 1480. a 1481.

nyní f. v Bechlíně. — Srvn. 1525 č. 1520. až 1521.

Lavička Method n. 1885, vysv. 1914, Lév František n. 1875, vysv. 1899, koop. v Hustopečí. ve St. Moletíně, potom adm. Ledinský Josef, ThCand n. 1873, koop. v Kroměříži. vysv, 1896, kapl. v Jindř. Hradci, nyni Lexa Jos. n. 10. říj. 1844 v Daubra­ f. v Zírovnici. — Srvn. str. 1524 č. 1483. vičce, vysv. 1869, kapl. v Litoměřicích, Lefler Václav, ThCand. n. 10. ún. f. na Hrubé Skále, potom v Libuni; 1862 v Ptíčích v okr. Unhoštském, stud. *na odpoč. v Zeleznici; z. 23. ún. 1917. na něm. gymn. malostr. v Praze, theol. . Lhotk_a Frant. (Jaromír) 11.1. list0p. v Praze, vysv. 1885, kapl. v Jesenici„ 1835 v Cernovicích, nějaký čas byl no­ Minicích a Roudnici; f. na Makově, vicem v Emauzích, vysv. 1862, kapl. 1909 f. ve Vojkově u Sedlčan. ! v Jankové a , Arnoštovicích, 1873 f. Lego Antonín n. 24. srp. 1839 vel v Cerveném Ujezdě; z. 28. pros. 1884. Lhotsk " Josef n. 12. září 1847 v Bo­ Strašicích, 1865, 1873 v Krásnéí Hoře, 1882 vvsv. v Jesenicích; z. f.1901. žejově u řelhr'imova. vysv. 1873, kapl. Lehner Ferdinand Josef n. 6. čna ve St. Rožmitále, 1885 superior arcib. 1837 v Rokycanech, stud gymn. a theol. domu v Klatovech, od 1892 f. inrča­ v Praze, vysv. 1862, kapl. ve Stupně, nech, 1898 děkan v Týně n. Vlt., 1898 Michli, u sv. Havla v Praze a v Karlíně, b. vikář, 1909 č. kons. rada, 1911 arci­ 1892 f. na Král. Vinohradech; 1890 kněz budějovický; z. 23. pros.1911. Lhotský Matěj,ThC. n. 26. ún. 1863 pap. komoří, v1891 dop., 1895 mř. & 1907 ř. člen C. Akademie; z. 1. bř. v Božojově, stud. gymn. v Jindř. Hradci, 1914. — Srvn. str. 1524 a 1525 č. 1484. theol. v Budějovicích, vysv. 1886, kapl. až 1494. v St. Rožmitále, 1895 supl. (katecheta Lejsek Josef, dr. th. n. 7. bř. 1870 při ústavu ku vzdělání učitelu v Sobě­ v Habarticich, vysv. 1892,katech. v Týně slavi, 1897 skuteč. uč. při témž ústavu. n. Vlt., nyní prof. náb. na gymn. v Kla­ Srvn. str. 1525 č. 1524. Liberté:Svoboda Ant. toxech.

Životopisy spisovatelů.

2103

Libor Fr..:Špaček Václ. Lukáš Josef. alumnus olom. sem. Lindauer Jos Ondřej n. 29.1istop. (1909—10). Lukášek Jos. u. 1873, vysv. 1893 1784 v Plzni, vysv. 1807, arciděkani

plzeňský, 1835metrop. kanov. vPraze, 1843biskup budějovický; z. 4. čna 1850. Linhart Rudolf n. 1883, vysv. 1907, koop. ve Velké Bystřici na Mor. Liška Ant., O. Praem. n. 27. bř. 1791

v Brně, voj. kurá t .

Lukeš (Lukš) Frant. Bohuslav n.

6. čna 1809 vJestřábi, vysv. 1833,kapl. v Harrachově, 1841 v Mikulov cích u Chrudimi, 1856 lokalista v Křizlicich, v Hrádku u Buš-.cc, 1811 vstoupil do posléze i. v Ubislavicích u Jičína; z. řádu praem. na Strahově, vysv. 1814, 9. pros. 1864. — Srvn. str. 1526 č. 1550. 52.; Ott. Sl. XVI., 451. kapl. inhlavě, 1817prof. v Zatci, 1819 ,až Lutinoszostál Karel. v Jindř. Hradci, 1826 praefekt gymn. Lux Kristin, O._S. B. n. 15. ledna v Bochni v Haliči; z. 16. dub. 1847.— Srvn. str. 1526 č. 1530; Ott. Sl. XVI., 141. | 1865 v Rychnově v Cechách, vysv. 1888, Loberschiner Frant., dr. theol. a | provisor kl. rajhradského. -—Srvn. str. ' 1526 č. 1553.

juris n. 8. říj. 1815 v Rájově, vysv. 1842, kapl. v Dobré Vodě, 1845 v Malontech, i. Lužný Ani. oučce u. 1867, vysv. 1893, v Studené na Mor. 1850 adj. theol. fak. v Praze, 1851bisk. sekretář a ceremonář, 1852—64 prof. | Macan jakub Rafael n. 24. říj 1793

círk. práva a dějin v Budějovicích, 1851 dr. theol., 1858 dr. iuris v Římě, 1862 skut. kons. rada a assessor,1864 arciděk. krumlov., arcikněz a b. \ikář

v Radnicích, stud. gymn. v Plzni, theol. ' v Praze, vysv. 1819, kapl. v Mirošově,

1827 10k. v Rousínově, 1829 1. v Slab­ cích; z. 26. srp. 1849. — Srvn. str. v měst. okr. kruml., 1871 vikář okr. 1526 č. 1554.-1559.; Ott. Sl. XVI., 533. kruml ; z. 30. led. 1881. Macek Václav n. 7. říj. 1849 v Dolu Loprais Tomáš n. 1885, vysv. 1912, u Křeče, stud. gymn. v Jindř. Hradci koop. v Kvasicích. a v Táboře, bohosl. v Budějovicích, Lór (Lohr) _lan n. 4. dub. 1810, vysv. vysv. 1872, kapl. ve Velharticích, 1874 1838, i. v Přepeřích; z. 13. kv. 1881. katech. vSoběslavi, 1889 i. v Husinci, Loskot Frant., dr. th. n. 1870, vysv. 11892 v Doud'ebech, 1898 na Hluboké, 1893, kapl. v jablonci n. Jiz. a v Branné, 1901 sid. kan. v Budějovicích; z. 22. prof. na gymn. ve Vys. Mýtě; vystou. čna 1906. -— Srvn. str. 1526 č. 1560. Macoun Jindřich u. 1868,vvsv. 1892, pil z církve. Lubojacký Angelus, O. Praed. n. kapl. v Lounech, i. ve Vyskři. Mači Jan n. 1861 vysv. 1885, 1897 1850 v Klimkovícich ve Slezsku, vysv. 1874, jako člen řádu dominikánského if. v Davli, 1907 v Bráníku. působil v Olomouci, v Praze, Uhrách Maerz Ant. n. 1859,vysv. 1883,děkan

a j.; byv saekularisován byl přijat do v Domažlicích. diec. vratislavské; z. 3. čce 1904 ve MáchaJnnocenc n 1863,vysv. 1886, Frýdku. — Srvn. str. 1526 č. 1535-38. koop. ve Sternberku na Mor., i. ve Star— nově. Lubojacký Jos. 1909alumnus olom. Machek Ant. n. 1849, vysv. 1873, semináře, 1913 žil jako klerik minorista kapl. ve Zruči, v Kácově, 1889 i. ve v Klimkovicich. |Vřetovicích, 1894 ve Zvoleněvsi, z. 8. Lubojacký Maximin n. 1857v Klim­ kovicích, vysv. 1880, f. v Paskově, 'listop. 1917. děkan okr. místeckého. i děkan Machník Václav n. 1806, vysv. 1831, v Mrákově, potom na odpoč. Ludvik iři Karel, měšťan v 'ušici (1867).bratr 111.řádu, v Klatovech; z. 10. kv. 1887. Ludvík Josef Mysllmír n. 22. dub. Majer Alois Václav O. S. Aug., n. 1796v Dolanech uJaroměře. vysv. 1819, 12. září 1856ve Vodňanech, stud. gymn. kapl. v Náchodě, 1833 lok. v Studnici, | v Budějovicích, theol. v Praze a v Bu­ 1847 1. v Boušině (Bohušíně), od 1848 ,dějovicich, vstoupil do aug. kl. ve churav na odpoč. jakožto fundat sta vysv. správce 1884; 1894 převor kl. a v Ceské Skalici; z. 2. led. 1856. — ,Lnářích, spolu duch. osady lnářskě, Srvn. str. 1526 č. 1539—1548; Ott. Sl. i 1905 gen. definitor řádu, 1913 gen. XVI., 432. misař (provinciál) české provincie. ko­ — Lujka Ant. n. 1867 v Knihnicích, *Srvn. str. 1527 č. 1567. a 1568. vysv. 1891. kapl. v Brně, Zábrdovicích, Makeš _lan n. 16. bř. 1786 v Hradci 1902 i. v Pyšelu na Mor. Král., vysv. 1808, děkan v Ostružné

2104

Životopisy spisovatelů

u Kopidlna;

z. 3. ún. 1866. — Srvn. ' Marek Václav n. 1854, vysv. 1877, děkan v Lochovicích. Maleček Frant. dr. fil. n. 1859v Ne­ Mareš Alois n. 1855, vysv. 1878, i. koři, stud. theol. v Praze, vysv. 18:15, v Brništi. kapl. u sv. Mikuláše v Praze. lektor Mareš Em. n. 1870, vysv. 1894, ka­ vlaštiny při čes. universitě a technice, 'tech. v Unhošti, potom v Praze; 2. 1895-97rektor poutnického domu v je­ „31. kv. 1919. rusalemě, z. 16. list. 1907. —— Srvn. str. ' Marchal Jan n. 9. listop. 1797 ve 1527 č. 15733 1574; Ott. Sl. XXVlll 919. ,Velešíně, stud. v Budějovicích, vysv. Malý František n. 1874 v Rychnově . 1820, kapl. ve Velešíně, 1828 i. v Ri­ n. Kn., vysv. 1897, kapl. u sv. Stěpána mově; z. 5. bř. 1867. _ v Praze. Mariánský Klemens : S ve c Kle­ Malý jan n. 1866, vysv. 1894, katech. mcns. v Sušici. Marie AntoníezPedálová jo­ Maňoušek Frant. n. 1863,vysv. 1886, seia. koop. v Rouchovanech, f. v Budkově. Markl Pius Jos. O. Praed., n. 1861, Marat Frant. O. Cruc. n. 22. října ivysv. 1863, převor. 1849 v Počepicích, stud. gymn. a theol. % Markrab Klement n. 21. led. 1842 v Praze, vysv. 1875, koop. u sv. Fran­ ,v Horažďo icích; stud. gymn. v ]indř. tiska v Praze, 1876 kapl. v Kynšperku ;Hradci, bohosl v Praze, vysv. 1867, u Chebu, 1882-3 adm. fary ve Frant. 'kapl. v Prčíci, Pcherách, Kvílicích & Lázních, 1884 kapl. v Karl. Varech,'Smečně, 1876 i. v Hobšovicích, 1883 str. 1527 č. 1569. a 1570.

1887 u sv. Františka v Praze, 1888 no- ' v Družci, 1886 děk. na Smečně, 1886

vicmistr, 1891 sekretář, 1902 velmistrna

odpoč.; 2. ve Voticích 10. dub.

řádu; 2. 29. čna 1527 Č. 1584; Ott. Marčík _los n. v Chodovicich. Marek Ant. n.

1915. — Srvn. str.| 1908. — Srvn. str. 1528 č. 1618. Sl. XXVHL, 924. \ Maršálek jan n. 1865, vysv. 1899, 1828, vysv. 1851, 1., i. v Krašově, nyní v Americe. 1 Maršálek Mikuláš n. 1869, vysv. 5. září 1785 v Tur-Q 1893, kapl. ve Fulneku, i. v Metylo­ nově, stud. gymn. v cist. kl. Griissau' ' vlcích.

v prus. Slezsku, filos. v Praze, bohosl.l

Maršovský Frant.

n. 1823 v Brně,

v Litoměřicích, vysv. 1808, kapl. v Rož- vysv. 1846,ředitel ústavu hluchoněmých ďalovicích. Libuni, Tatobitech a na *v Brně, 1871 t. u sv. Maří Magdaleny Hrubé Skále, 1820 i. v Týně u Roven— t., č. kan., arcikněz; z. 25. led. 1895. ska, 1824 v Libuni, 1876 na odpoč. na Srvn. sr. 1528 č. 1619. Smíchově; z. 15. ún. 1877. — Srvn. str. | Martínek Frant. n. 1880,vysv. 1904, 1527 č. 1585-1605. 'koop. v Kobylí, potom v Hodoníně. Marek _lan Ev. dr. theol., n. 9 čce Martínek _losef n. 1888, vysv. 1911, 1815 v Týnci nad Labem, vysv. 1850, koop. ve Znojmě. Martinů josef n. 1879, vysv. 1903, prof. 52. a posléze ikan. v Hradci Král., z. 19. pros. 1876. — Srvn. srr. 1528 \kapl. v Toužimě, f. v Rabštýně. č. 1606. a 1607. Marvan Meth. n. 1875, vysv. 1897, Marek Jan Jindřich (pseud. lan k00p. v Brtnici, nyní řed. chlap. semi­ z Hvězdy) n. 4. list. 1801 v Líblině náře v Brně. na Plzeňsku, stud. gymn.. filos. a theol. * Maryška lan n. 1804, vysv. 1828, 1. v Praze, vysv. 1826, 1833 1. v Kozo— v Kovanicich. Masák Emanuel n. 25. pros.„1883 jedech, 1847 v Kralovicích, z. 1853. — Srvn. str. 1528 č. 1608-1614. v Lazinově, vysv. 1907, katech v Zide­ nících. Marek _lan Kř. n. 19. lstop. 1847 Masopust Tomáš n. v Domažlicích v Týnci n. L., stud. gymn. v Hradci Král., theol. v Praze, vysv. 1873, kapl. 1829, vysv. 1854, i. v Polini, os. děk., vik. sekr. ——Srvn. str. 1528 č 1621. v Litni, 1874 v Kouřimi, 1876 adjunkt theol. fak., 1882 pov. na dr. theol., 1883 ' Mašek Alois n. 1872, vysir. 1895, prof. náb. na gymn. ve Slaném, 18142 kapl. v Soběslavi. Mašek Bedřich n. 1854, vysv. 1878, metrop. kanovník pražský; z. 18 září 1913. — Srvn. str. 1528 č. 1615. katech. v Karlíně, 1897 f._Dol. Počer­ Marek Matěj n. 5. ún. 1824 v Mu­ nicích, nyní na oopoč. v Sárce. Mašek František n. 1832,v_vsv.1856, nicích, vysv. 1849, protokol sta kons. pražské, na odpoč. na Smíchově.; z. kapl. u sv. Havla, z. 1883. — Srvn. str.

5. bř. 1897.

1528 č. 1620.

Životopisy spisovatelů.

2105

Mašek (Maschek) Matěj Th. C., n. niku; z. 3. list. 1899. — Srvn. str. 1165 '23. ún. 1824 v Lišově, vysv. 1849, koop.

v Merklíně, víkarísta v Budějovicích, na odpoč. t.; 2. 4. kv. 1888.

Mafák (Matíák) Petr n. 1822v Praze,

vysv. 1846, 1860 adm. ve Slušticích, 1867i. v Krutcch, vikář černokostelecký, od 1877 f. v Bříství, z. 1890.

č. 48.-62.; Ott. Sl. XVll., 9. Mejstřík Jos. n 22. čce 1765 v Ko— pidlně, vysv. l790.'děkan ve Světlé v Cá­ islavsku; z. 17. ún. 1839. ; MejzlíkJan h. 1882,vysv. 1903, koop. v Býtově, katech. v Maloměřicích. Melena Josef n. 1824, vysv. 1850,

MatějkaJos. učitel v Bučovsi (184l). f. Zímuticich, vikář vltavotýnský; Matějka Karel n. 29. září 1844 ve 29. čna 1893

z. Vlčetíně, vysv. 1870, koop. v Kolincí, Melichar Em. n. 1832. vysv. 1857, 1873 l. v Těchonicích, z. 30. dub. 1881. 1. ve Stěžeiech; z. 7. pros. 1891. Srvn. str. 1528 č. 1625-1627. ; Melichar Karel n. 1844, vysv. 1869, Matějů Bohumil CSSR. n. 20. dub. 1868 v Koieticích, stud. gymn. v Praze, t. v Polini, l. v Rudolfově, na odpoč. pak práva; vstoupil do kongr. redempt., v Jivně. potom ve Wclmu v Dol. Rak.

Melichar Václav CSSR. n. 18. dub. Yorku. — : 1847 v Malechovč u Klatov, stud. v Kla­ Srvn. str. 1528 č. 1628 a 1629. tovech, 1867“vstoupil do kongregace Mathon jaroslav MUDr. n. 1867 redemptoristu, vysv. 1872, od 1904 v Brně, primář nemocnice v Prostějově. v New-Yorku. potom v Baltimore. — Mathon Placid O. S. B. u. 24. ún. ;Srvn. str. 1528 č. 1644. 1841 v Slavětíně u Litovle, stud. v Brně Melka Antonín n. 14. června 1875 a Olom., vstoupil do kl. raihradského, v Hradešicích, stud. gymn. ibohosl. vysv. 1865, 1881 zal. benediktinskou ;v Buděiovicích, vysv. 1898, kapl. ve tiskárnu v Brně, 2. 28. čce 1886 v Raj­ iVolenicích a Jistebnicí, 1903 ředitel hradě. — Srvn. str. 1528 c. 1630—1635., ; diec. ústavu pro hluchoněmé v Budějo­ Ott. Sl. XVI., 979. 'vících, 1906 t. v Dlážd'ově, nyní spiri­ Matocha Josef dr. th. a fil. n. 1888 tuál semináře v Budějovicích. v Pítíně. vysv. 1914, koop. v Sobotíně. Matonoha Frant. n. 1861,vysv. 1884, Meloun Jo.—refn. 30. čna 1831, vysv. koop., potom f. ve Vážanech na Mor. 1858, 1867 f. v Okrouhlíci, 1883v Po­ Mattes Ed. n. 1862, vysv. 1886, l. stupících, vikář, 1903 pap. komoří; VYnV.1897, 19J4 f. osady B:. P. Marie

Ustavičné Pomoci vNew.

v Kněžmostě, nyní duch. spr. v pole—

pšovně v Pardubicích. Mattuška A1. n. 1862 v Jindř Hr., 1881 novíc v kl. Strahovském, po no­ viciátě vyst., 1892 prof. na žen. gymn. Minervě, prof. na reálce v Hradci Král.

z. 1907.

Mencl Josef n. 8. listop. 1823 v Dři­

.| nové, vysv. 1849, kapl. v Bubenči, 1867 l. v Bohnicích, 1885 na odpoč. v Dří—

nově, Slaném a v Praze; 2. 11.1istop. 1903 . Mensínger Karel n. 9. října 1813 Srvn. Ott. SI. XVI., 999. Týnci n. Lab, vysv. 1833, pluk. ka­ Matuška Jan h. 1864, vysv. 1887, rv ! plan v Miláně. — Srvn. str. 1529 č. 1647. l. v Kadově (brn. diec.). !až 1649. Maurer František n. 1867, vysv.t_ Mergl Josef 0. Melit., dr. th., n. 1890, kapl. v Č. Brodě, nyní f. v Ov—' 27. dub. 1853 v Strakonicích, vy.—.v. čárech. kapl. v Horažďovicích a v Praze Mayer Viktor Josef P. S. B. n. 1837 ;u1879, P. Marie „Vítězné, f. adm. ve Vol— v Klatovech, vysv. 1863, člen klaštera fartících Lípy, ve Špitále v Dol. emauzského, po odevzdání kl. kongr. Rak., paku vC.Mailberku t.; nyní děkan beuronské žil v Břevnově; byl posléze v ústavu Choromyslných v Praze; l_gv Merna Strakonicích. Ferd. n. 1874, vysv. 1899 14. bř. 1880 Medlín Jan Nep. n. 13. kv. 1759 v Brně, od 1903 polní kurát. Metyš Daniel Jos. O. Praem., n. 1835 v Radomyšlí, f. v Dolním Slivně, 1807 metrop. kan. v Praze, 1833 probošt; v Litomyšli, vysv. 1859, kapl. na Sv. Kopečku u Olomouce, potom v Milev­ :. 16. ún. 1837. — Srvn. str. 1528 číslo sku, adm. f. v Boušovicích, probošt a 1638.o1640. Medňanský Martin šlechtic z Med— f. na Sv. Kopečku. Micka František n. 1825 vTejníci. ného n. 10. listop. 1840 v Divínce u Zilíny, vysv. 1864, 1872 1. v Beckově, vysv. 1849, 1867 t. v Noutonicích, 1882 1891 na odpoč. v Trenčaském lsteb— kanovník vyšehradský; z. 1892.

2106

Životopisy spisovatelů.

Michal Frant. u. 1844, vysv. 1868, | Minarčík jiří n. 1865, vysv. 1888, kaplan v Rychnově na Malči, 1. v Ště­ gk00p. v Luhojatech. pánovicích. | Minařík Frant. n. 1864, vysv. 1889, Michal jan (pseud. jan Dvore­ jf. v Lomnici na Mor. cký) n. 8. ún. 1862 v Polešovicích, ! Minařík Klemens O. S.Franc.n.1883 vysv. 1885, 1896 1. v Křešťanovicích, “v Kostelci na Mor., vysv. 1906. Místecký viz Pěčka. nyníyy c. 1 32. Kučerově. — Srvn. str. 1529 : Mitiska jan 11. 1807, vysv. 1834, _ Michalský jan dr. th., 11.1888 ve Stramberku, vysv. 1912, koop. v Hra­ jzám. kapl. ve Smiřicích. Mittner Emanuel justin n. 1815 disku, nyni prof. náb. na gymn. v 010­ .vMor. Budějovicích, stud. ve Znojmě moucr. fa v Brně, vysv. 1839, i. v Budči na Michl josef Václav Justin O.Piar. Schol. n. 1. září 1810 v Poličce, stud. |Mor.; z. 1894. gymn. v Litomyšli, vstoupil 1830 do ' Mlčoch Alois n. 1860, vysv. 1886, řádu piaris ského v Lipníku, stud. bo-4 kapl. u nejsv. Trojice ve Spálené ul. Praze, potom v Mutějovicích; 2.18. hosl. v Budějovicích a v Praze, vysv. fvčervence 1903. 1841, odpadl od cirkve, vyobcován 1851, Mlčoch Melichar n. 13. led. 1833 žil jako soukr. učitel v Březinách: z.

'v Kladkách u Mor. Třebové, studoval Mika josef n. 27. ún. 1851 v Ou­ 'v Mor. Třebové (1845—50) a v 010­ |mouci (1851—52), bohosl. v Olomo ci, iezdci, stud. gymn. a bohosl. v Budě­ vysv. 1856, koop. v Stablovicích, tě­ jovicích, vysv. 1874, kOOp. v Choizst­ bořících, Litultovicích a Charvátech, niku, 1883 katech. v Krumlově a ve Slaném, 1888 t. v Horách M. B. u Su­ 1860 povyš. na dr. th., pobyl rok ve šice a v Choustníku, 1901 na odpoč. Frintaneu, 1862 ředitel a kafech na hl, v Soběslavi, 1906 v Hrádku u Sušice. a nižší reálně škole v Prostějově, 1869 ř. prof. SZ. na fak. olom., v kterémžto Srvn. str. 1529 č. 1658. působil 41 let, 1900 sid. kan. Mikan Antonin,ThC. n 1878,vysv. úřadě v Olom., 1906 dom. prelát pap.; z. 1902, kapl. v Brandýse n. Orl. *6. dub. 1917. — Srvn. str. 15:29 č. 1671. Mikan jan n. 1866, vysv. 1889, kapl. až 1673. v Přelouči. Mlčoch Tomáš n. 1870. vysv. 1894, Mikeš František n. 1841 v Plotišti, koop. v Hutisku; z. 1897 Srvn. vysv. 1866, l. v Holicích, posléze na str. 1529 č. 1670. a 1674. odroč. v Holohlavech. Mléčka Frant. n 1873, vysv. 1896, Miklík josef CSSR. n. 1836 v Tlu­ mačově na Mor., vysv. 1911, prof. katech a koop. v Napajedlech. Mlíčko Fr. (pseud. Prokop Fr.). v Obořišti. Mikolášek Václ., dr. theol. n. 20. kv. učitel při soukromem dívčím paeda­ gogiu na Kladně (1904), 1862 v jeseníku, vysv. 1885, kapl. v 50­ Mojžíš Lev josef OSB., n. 1863 ve botce. potom t. a os. děk. v Markvar-' Skalici, vysv. 1888, r. adm. fary v Břev­ ticích, vikář; z. 9. kv. 1918. nově. Mikula jos., dr, arcikněz v Mohelnici. , Mokrý Vojtěch, "dr. n. v Netolicích Mikulášek josef n. 1844,v_ysv.1867, 1803, vysv. 1826, ve Frintaneu do 1830, 1. ve Výmyslicích na Morave. 'kdy prom. na dr. th., kapl. v Budějo­ Mikulka jan n. 1855, vysv. 1880, *vicich,1833 kurát kath. kostela a katech. kOOp. ve Znorovách. Mikulka Martin. dr. th. n. 1876 ve dívčí školy, 1834 prof. círk. dějin a Strážnici, vysv, 1899, koop. v N. Lode­ círk. práva, 1852 kan., 1869 probošt nících na Mor., potom vSenově, nyní (kap. buděj.; z. 3. října 1882. katech. v Tovačově. Molitor jos. n. 1842 ve Valaš. Mezí­ Milčinský Florian O. Cruc., n. 25. ún. ; říčí na Mor., stud. gymn. v Kroměříži, 1751 v Rožd'alovicích, vysv. 1776, 1. u sv. 3bohosl. v Olom, a v americké kolleji Františka v Praze; 2. 4. bř. 1835. _.v Lovani, vysv. 1866, i. české osady Militký jos. u. 1845 ve Zboží, vysv. 'sv. Václava v Chicagu. — Srvn. str. 1870, prof. náb. na reálce v Pardubi­ 1529 č. 1677. Montanus: Horský Rudolf. cích; z. ]. pros. 1898. Mimra František n. 12. led. 1864, Mostecký Václav 11.1822,vysv. 1847, vysv. 1886, f. v Krouně. — Srvn. str. kapl. a potom děkan ve Vodňanech-, 1862. — Srvn. 1529 č. 1654.—1667.

i

1529 č. 1666.

z. 29. čna 1885.

Životopisy Spisovatelů.

2107

Mottl Jan n. 22. pros. 1881 v Ne­ z. 2. ún. 1900. — Srvn. str. 1530 č. 1689; zdicích, stud. gymn. v Klatovech, bo­ Ott. Sl. XXVIII., 979. hosl. v Budějovicích, vysv. 1905, kapl. Můller Václav n. 10. pros. 1865 v Sušici, 1911 i. ve Velharticích. — v Karlíně, vysv. 1888, katech. měšť. Srvn. str. 1520 č. 1681. škol v Roudnici, 1889 katecheta na Mottl Josef n. 27. dubna 1827 ve?. reál. gymn. t., 1895 prof. náb. na gymn. Svárově, vysv. 1851, kapl. na Kladně, ,malostr. v Praze, kanovník Vyšehrai—

1859 1. v Kolči, 1864 i. na Kladně; 'ský. — Srvn. str. 1530 č. 1690. 2.8. srp. 1884. — Srvn. str. 1529 č. 1679.; * Musil Alois, dr. th. n. 30. čna 1868 Posv. m. VII., 53. l

Mottl Vinc. n. 1834 v Sedlci u Tá­ v Rychtářově u Vyškova na Mor.,stud. bora, vysv. 1858, 1868 f. a vík. v lan­ gymn. v Kroměříži, Brně a Vys. Mýtě, v Olomouci, vysv. 1891, koop. kově, 1883 ředitel sem. v Praze, potom latheol. katech. v Mor. Ostravě, 1895 no­ sid. kanovník vyšehr.; z. 1890. Mourek Cyrill, JUC., sekretář zem­ výšen na dr. theol., 1895-8 na studiích ské jednoty katolíků; 2.4. čna 1919. a cestách v Palestině, Syrii a Arabií, Mráček Karel n. 26. listop. 1859 1898 učitel náb. na něm. reálce v Olom., v Kamenici, vysv. 1883, kapl. v Harti­ 1899—1900 vykonal studijní cestu po evropských, 1900—1902 kově, 1884 č. kazatel u sv. Anny v Bu­ universitách dějovicích, 1886 superior kongr. škol. podnikl novou cestu do Arabie. 1902 sester v Horažďovicích; z. 22. září mř. prof. a 1904 ř. prof. bibl. studia 1899. — Srvn. str. 1530 č. 1683. a 1684. SZ. a jazyků semitských v Olomouci; Mráz (Mras) Ignác n. 23.1ed. 1788 1908 podnikl novou cestu do Arabie; na Smíchově, vysv. 1812, spirituál sem. po návratu jmenován prof. pomocných pro studium starozákonné ve Vídni. v Praze, potom děkan a posléze pro­ věd Srvn. str. 1530 č. 1691—1701. bošt u Všech sv. na Hradě Pražskcm; Musil František n. 2, kv. 1829 ve z. 3. kv. 1859. Mrázek Albert n. 1852, vysv. 1878, Všeni, vysv. 1854, f. v Zitovlicích; z. 18815f. v Horních Dunajovirích, potom v Králově Poli.

27. pros. 1898. — Srvn. str. 1530 č. 1702. a 1703.

1914. — Srvn. str. 1530 č. 1687.

1530 č. 1705-1708.

Mutl Vincenc O. Cruc.. dr. th. n. Mrázek Ladislav n. 1869,vysv. 1893, kapl. v Dobrovici, potom f. v Loučení, 17. pros. 1867 ve Skuhrově u Habrů, vysv. 1892, povýš. na dr. theol. 1902, nyní na odpoč. v Hrochově Týnci. Mrštik josef, dr. th, n. 17. dubna novicmístr, prof. náb. při malostran­ gymn. v Praze. —— Srvn. str. 1530 1854 v Sauersacku v Cechách, stud. ském č. 1704. gymn. v Praze a Jindř. Hradci, bohosl. Mutov Jindř.Ap.:Josef Tum­ v Budějovicích,vysv. 1876,kapl. v Nové ach. Bystřici a v Táboře, 1881 i. v Klášteře P Mužík Antonin n. 24. ún. 1845 v No­ u Nové Bystřice, 1884 katech. na Víno­ Hradci Králové, stud. gymn. hradech, 1887 prof. nábož. na gymn. vém v Hradci Král., 12:90povýš. na dr. th.. v Hradci Král., theol. t. a v Praze, vysv. 1868,kapl. u sv. Vo;těcha v Praze, 1892 prof. past. bohosl. a katechetiky v Hradci hrál., 1901 arcid. v Chrudimi, katech. na reál. gymn. ve Spál. ul. 1912probošt v Poděbradech; z. 4. září v Praze, 2. 29. led. 1877. — Srvn. str.

Mrštik Vincenc n. 1844 v L. Týnci,. Myslivec Frant. n. 1873, vysv. 1896, vysv. 1870, i. v Nové Vsi n. Popelkou. Íprof. na úst. účitelů v Příboře. Myslivec Josef JUDr., adv. konci­ Můller Jan 11.30. říj. 1792 v Hoří-' cích, vysv. 1816, kapl. ve Velíši, potom pient v Praze. Myslivec Václav, redaktor v Praze. i. ve Slatině. — Srvn. str. 1530 č. 1668. Nabělek Frant. dr. fil. n. 1852 v Cete— MíiIIer jaroslav, dr. th. n. 1847 ve Slaném, vysv. 1869, katech. vKarlině, chovicích na Mor., stud. gymn. v Kro­ měříži, 1874.78na univ. vídeňské math., děkan v Hořovicich, potom na odpoč. fys., astronomii, filos. a čest., 1878-86 t.; 2. 10. pros. 1919. jsupl. při něm. gymn. v Kroměříži, nyní Miiller Josef. n. 1792, zysv. 1816 ;na odpo'.c — Srvn. str. 1530, č. 1709. f. v Slatinách; z. 2. pros. 1845. Můller Karel n. 26. pros. 1823, l a 1710; Ott. Sl. XVII., 959; XXVIII., 983. v Chyuavě na Budějovicku, vysv. 1847, Náhlovský Frant.n. 1866,vysv. 1891, kapl. v Suchdole, i. v Ledenicj, 1887 kapl. v Opočně, i. v Morech, nyní v Ho­ i. a os. děkan v Kamenném Ujezdě; smě.

2108

životopisy Spisovatelú.

Náhlovský Vincenc dr. th. n. 21.1ed.

1817 v Sýkořicích u Turnova, stud. ggg. a 1730 ; Ott. Sl. XVIII.,42; XXVIII., gymn. v Litoměřicích a v Jičíně, filos. Nejedlý Vojtěch n. 17. dub. 1772 v Praze, theol. v Litoměřicích, vysv. v Zebráce, stud. gymn. a theol. v Praze, 1840, kapl. v Hodkovicích, C. Dubé a vysv. 1797, kapl. v Drahonově Ujezdě Boskově, poslán na vyšší studie do a u sv. Havla v Praze, 1802 10k. v Pe­ Frintanea, 1845 povýš. 111dr. theol., čicích, 1807 i. ve Velízu, 1813 děkan prof. dogm. a prilemiky v Litoměřicmh, v Mirošově, 1826 děk. v Zebráce; z. od 1846 prof. týchž předmětů v Praze, 7. pros. 1844. — Srvn. str. 1531 č. 1732. 1887 na odpoč.; probošt kolleg. kap. až 1736.

u Všech Svatých na Hradě Pražském;

Nejezchleba Frant. n. 1867 v Lud­

z. 11. pros. 1891. -—Srvn. Več. Nov. I. kovicích na Mor., vysv. 1890, prof. náb. (1891), č. 144; ()tt. Sl. XVII., 983. na reálce v Olomouci, z. 16. pros. 1913. NákelskýF.:Pišmistr Frant. 'Srvn. str. 1531 č. 1737.

Navrátil František Seraf. (pseud. Nejezchleba Rud. dr. th. n. 1873 Frant. _Rymnický) n. 15. kv. 1869 v Bohuslavicích na Mor., vysv. 1897, v Komne u_ Uh. Brodu, stud. gymn.;prof. náb. na gymn. v Mor. Ostravě. v Brně a Jindř. Hradci, theol. v Olo-| Nekula Ludvík n. 1887, vysv. 1910. mouci, vysv. 1893, koop. v Kostelci lkatech v Jihlavě.

'.,l

u Holešox-a, potom v Holešově, 1900 '* Neliba Frant. n. 1873, vysv. 1897, ve Vyškově, 1904 dómský vikář v 010— katech. na Smíchově. mouci. — Srvn. str. 1530 č. 1714. Němec Jan a. 1872, vysv. 1896, i. Navrátil Jan Sarkander OSB. n. 5. v Chanovicích. led. 1840 v Grygově u Olom., stud. Němeček Jakub (pseud. Ja_k ub v Olom. a v Brně, 1860 vstoupil do Nov otný?) n. 5. Iistop. 1803v Sepa­ kl. rajhradskěho; 1883 podpřevor, 1884 dIech, vysv. 1826, 1839-56 vychovatel pracoval v archivu vatikánském : z. 17. hrabat Cerninů ve Vídni, 1856 zpověd­ led. 1899. -—Srvn. str. 1231 č. 1718. až ník sester Navšt. P. Marie 1., č. kons. 1721; Ott. SI. XVIll., 5. rada buděj.; z. 16. říj. 1862. NavrátilJosef(pseud.RudolfStu­ Němeček Josef n. 2. bř. 1824 v Rož­ pavský), n. 31. 1868 v Holešově na d'alovicích, stud. v Litoměřicích, vysv. Moravě, vysv. 1892, i. v Cei'notíně 1848, kapl. v Boskově a Sychrově, f. u Hranic. 1v Loukově, na odpoč. v Turnově, čest. Návrátil Karel n. 29. října. 1830 ikan. Iitoměř., vikář. pap. komoří. — v Kondratci u Blaníka, stud. gymn. a |Srvn. str. 1531 č. 1738.—17_40. theol v Praze, vysv. 1855, kapl. vJí— Nepil Jan n. 1. ún. 1839 v Cernovicích lovem a v Praze, 1869 duch. správce v Cech., vysv. 1864, duch. správce na na Karlově v Praze, potom 1. u sv. Jin— Klokotech u Tábora, i. v Strmilově, dřicha t.; 2. 13. září 1887. — Srvn. str. vikář; z 9. listop. 1906. 1530 č. 1715-1717. Nepokoj Václ. n. 1865 v Bukovině Neděle Filip O. S. Aug. n. 1. čce v C., vysvěcen 1891, kapl. v Kostelci 1778 v Poličce, stud. gymn a iilos. u Chrasti, i. v Ostřetíně. v Litomyšli, vstoupil do kl. aug. ve St. Nerad Fr. n. 1886, vysv. v Olom. Brně, 1806-20prof. bibl. studia v Brně; 1911, koop. v Paskově. Neubauer Alf. dr. til. n. 1884 v By­ převor kl. staroměst—kého; z. 1825. -— Srvn. str. 1531 č. 1725. a 1726; Ott. střici n. P.. prof. zeměp. a děj. v Jičíně. SI. XVIII., 29.

[

Neufuss Beneš Aug. 0. S. B. na

Nedvídek Alois n. 1858 v Kostelcn, vysvěcen 1881, kapl. v Holicích, pak v Mříčné, žíl potom v Praze: 2. 1908. Nedvídek Josef n. 1. ún. 1843 v Ko­ stelci, vysv. v Hradci Král. 1868, prof. náb. při gymn. v Písku, z. 30. srpna 1902. — Srvn. str. 1531 č. 1727. a 1728 Nechvile Josef n. 6. Iistop. _1841 v Cholticích, vysv. 1864, 1. v Dašicích, z. 29. led. 1902. — Srvn. str. 1531 číslo

potom kapl. v Dobřichovicích, Lieben­ steíně. Neumann Aug. A1. 0. S. Aug. ve

Neděle Petr n. 1809, vysv. 1834, 1. Slovanech v Praze, n. 15. ún. 1831 v Hlinsku; z. 29. dub. 1882. _ 1v Sobotce,vysv. 1862,prof. v Klatovech,

81. Brně n. 1891 v Olešnici

na Mor.

Neumann Pantaleon n. 26. čce 1810 ve Volanicích, stud. gymn. v Hradci Král., 11105.v Litomy=1i, theol. v Hradci Král., vysv. 1833, kapl. ve Veliši u H. elení, v Záboří, 1851 10k. ve Veltru­

sích, potom f. v Chlumině; z. 5. kv.

Životopisy spisovatelů.

2109

1873. — Srvn.str. 1531 č. 1745—47; čína, os. děkan, arcikněz jičínský, kons. rada: z. 1891. Ott. SI. XVIII., 241. Neumann Václav Frant. n. 15.dub. Novák, Emil n. 1871, vysv. 1895, 1777 v Středoklukách, vysv. 1800,kapl. kapl. v Upici, i. ve Rt ni. Novák Filip n. 1860, vysv. 1887, u sv. Vojtěcha v Praze, 1804 i. v Bě­ lici, 1806 v Klecanech. 1842 metrop. k00p. ve Vlčnově, 1.ve Velké Ořechové. Novák Frant. n. 28. čna 1824 v Boro­ kan. v Praze; 2. 20. dub. 1839. — Srvn. str. 1531 č. 1748—50 hrádku, vysv. 1849, kaplan v Pardu­

Neumann Vojt. O. Cruc. n. 22. dub. bicích, potom katech. a reditel hl. školy

1838 v Sobině, vysv. 1862, 1863 prof. t., potom 1. ve Vosicich; z. 16. list.

nábož. na akad. gymn. v Praze; 2. 1884. Novák Frant. X., dr. th. n. 22. list. 26.1istop. 1880 v Unhoštl. — Srvn. str. 1531 č. 1751; Ott. SI. XVIII., 242. 1859 v Přivoze na Mor., vysv. v Buděj. Neuschl Robert, dr. theol. n. 20. led. 1884,byl členem kongregace redempto­ 1856 v Novém Jimramově na Mor., ristů, v stoupiv stal se 1. ve Skále Srvn. str. 1532 č. 17c5. stud. gymn. a theol. v Brně, vysv. 1879, u Něm. rodu. —— kapl. v Nové Vsi břeclavské, 1880 po— Novák _lan n. 27. čce 1781 v Par­ dubicích, vysv. 1807, 1. v Nové Vsi slán na vyšší studie theol. do Frinta­ nea, pov. na dr. 1885; docent fund. v Bydžovsku, potom v Holicích; z.

dub. 1863. — Srvn. str. 1532, č. 1766. theologie m theolog. ústavě brněn­ 'a30.1767. ském, 1889 prof. mravovědy t., 1906

pap. komoří, 1910 č. kan. kap. brněn­ ! Novák jan n. 23. led. 1859 v Lu— ske; z. 5. srp. 1914 v Nedvědicí nod ltíně na Mor., Vys-. 1886,katech. v No­ Pernštýnem. — Srvn. str. 1531 č. 1751. lvem Městě na Mor., 1894 i. v Brumo­ lvicích, potom v Kloboukách u Brna; až 1755. Srvn. str. 1532 Neužil Innocenc n. 1883, vysv. 1907, ?g. 30. dub. 1915. kapl. při kostele Maří Magd. v Brně. c. 1768. Novák _los., dr fil. n. 8. bř. 1849 Neužil Prokop OSB. n. 3. list. 1861 , v ]osefově, 1874 prof. na gymn. v]indř. v Bechyni, ve 13. roce přijel se svými Hradci, 1902 řed. gyn n. v Třeboni, od rodiči do BaltimOre, 1881 vstoupil do 1907 na odpoč. v Jindř. Hradci. —— kl. bened. sv. Vincence v Penn—ylvanii, Srvn. Ott. Sl. XVlll., 450; XXVIII , 1000. vysv. 1888, 1899 řevor kl. českých Novák Kristian n. 1866 ve Vítoni­ benediktinů v Chicagu. — Srvn. str. cích, vysv. 1890,k00p. v Příboře, potom 1531 č. 1756. a 1757. v ChrOpyni, 1. v Studnici u Vyškova. — Nevěřil _lan, dr. filos. n. 1864, Vysv. Srvn. str. 1532 č. 1772. 1887, prof. náb. na gymn. v Uh. Hra­ Novák Maxmilian n. 1866, vysv. dišti, prot. círk. dějin v Olomouci. 1890, koop. v Modřicích, prof. náb. na Nevrkla Ant. n. 1873, vysv. 1895, n. reálce v Brně. kooD. v Jenešově, 1903 i. v Konešíně. Peregrin n. 4. února 1815 Nitče (Nitsche) Jan n. 1863, vysv. v Novák Rychnově, stud. gymn. t., bohosl. 1887, kapl. v Brně-Zábrdovicích, 1. ve v Hradci Král., vysv. 1841, děkan v No­ Vedrovicich. vém Městě n. Met., b. vikář, č. kan. Nosek Jan n. 1867, vysv. 1891, ka­ kr.-hr.; z. I. čce 1904. —-Srvn. str. 1532 techeta v Zižkově, i. v Křečovicich. č. 1773.; Ott. SI. XVIII., 449; XXVIII., Nosek jan Kr. n. 24. srp. 1789 ve 1000. Vysokém, vysv. 1813, i. a č. děkan Novák Tomáš Vlastimil n. 22.pros. v Semilech; z. 13. dub. 1837. 1834 v Lázu u Strakonic, stud. gymn. Nováčekjan Nep. Tomáš n. 10.kv. v Písku, bohosl. v Praze, vysv. 1859, 1802 v Mačisich, vysv. 1828, kapl. kapl. v Račiněvsi, potom v Lužci, 1874 v Kumžaku, pak ve Stimilové, 1844 i. v Libšicnch; z. 1. srp. 1876. — Srvn. i. v Nedvědicích, posléze děkan ve Stráži, b. notář; z. 11. čna 1877. — 44 str£51532 č. 1774.—l776.; Ot. Sl. XVIII., . Srvn. str. 1531 č. 1761. Novák Václav n. 7. říj. 18.8 v Proti­ Nováček Karel CSSR. n, 22. ún. 1837 víně, vysv. 1853,f. v Drahenicích, potom ve Schwarzbachu v Rak., vysv. 1860, v Jiníně, vik. sekretář; z. 9. srp. 1894. rektor kolleje v Praze; 2. 18. kv. 1911. Novák Václav Prosper n. 11. září — Srvn. str. 1532 č. 1762. a 1763. 1800 v Morašicich, vysv. 1824, kapl. Novák Antonín n. 2. čna 1812 v Be­ vNáchodě, l. v Mladočově; z. 29. srp. nátkách, vysv. 1835, f. ve Veliši u Ji­ 1866. l

2110

Životopisy spisovatelů.

Novodvorský F.:-Zlábek

Fr.

; Nožka Frant. 11.1841, vysv. 1868,

Novotný Frant. n. 23. října 1768 1. v Orličce u jabloně n. Orl., potom v Luži u Vys. Mýta, od 1798 i. v Lu- ; v Damníkově, na odpoč. v Kyšperku. štěnicích; z. 1826. Nykles Václav n. 1821, vysv. 1845, Novotný Frant. Václav Svatopluk ' f- " SV- tepána V Praze; 2. 27. IlSt— n. 6. srp. 1795 ve Smrdově, vysv. 1824, f I896; _ kapi. v Drah. Ujezdě, Předměřicich, Nxvlt Mons 11-1,7-prOS- 1820 v Ko­

Lochovicích, Cerhovicích a Načeradci,

steIC1,VFW-1346,dekan VHolohlavech;

potom

2- 12,- kV—1901-

psalterista

a posléze

senior

_

_

psalteristů při metrop. chrámu sv. Víta NYVIÍMefh0děl Herman 0- PYGŠm­ v Praze; 2_ 13_ srp. 1866. _ Srvn. n. 21. srp. 1843 ve Lhot_e u ervyueho str. 1532 č. 1780; Ott. SI. xvm.,

484. ':Kostel,C_e,_ vysv- 1869, prevor

v Zelivě,

18N80v12t0ýt Xaver un.sv. 1833.áclava; vysv. ]Siggtasitrc' 5 má Frant. v trestnici ' ' fggř'šacllgólz' "' ' ' 9“ led. 1906“_

'

.;

Obdržálek Innocenc, dr. theol. n.

Š' [Ž,QŠ'ZŽ'V Dogg? f—“ 5“ “Na V Praze: 24 čce 1864 v Jalubí na Mor., vysv. 1888, ' “ ' ' , ' __ , _ katech. ve Frenštátě p. R., 1897 katech. NPVOÍNY ffrant. VQJÍeCh n. 33- "Sto . na gymn. v Olomouci, 1898 v Doma­

1823 v derHradu, vysv 1848, f—Iníně, 1905 1. v Bílovicích u Uh. Hra­ v Horkách u Nové Bystřice; z. 17. du . , diště. 1853. —— Srvn. Ott. SI. XVIII., 485. Obdržálek Pelhřim (Peregrin) n. Novotný__lakub, kněz círk. &vycho- 9. kv. 1825 ve Slavkově u Brna, stud. vatel u hr. Cernína (1840); viz Něme- gymn. v Uh. Skalici a Strážnici, filos. ček Jakub. a bohosl. v Brně, vysv. 1850, kapI. Novotný Jan, dr. th. n_ 19. čce 1815 v'DražovicichJ Topolanech, B_rankovi­ ve Skutči, VYS“ 1341; kapl. v Žam_.C1ch, Pustlmeři a Tiche u Prenýtátu

berku, poslán na vyšší studia do Frin- p—R., tušlansku,

posleze f. v Breste

tanea, 1847 opětně kapI. v Zamberku, I “ Kromerrze; 2- 29- k“ 1891— _ SW"­ 1848 „ Sukdole, 1849 „ Král. Dvoře, str. 1532 C. 1792; Ott. SI. XVIII., 527.

1851 zdržoval .se v Praze, vystoupil' „ Ocetekjosef n. 22 led. 1868v]ablo­ 1852 z církve katol. a přestoupil k pro-' nanech na Boskovrcku na Mor., stud. testantismu, stal se ev. farářem nej- gymn. a b0h951-_V Brne, VYSY;I391» prve v Hóznici (Petersheim) a potom >kOOP' ve Ery—we. 1893 VHevhne,_l901 ve Spreicich (Spreewitz). _ Srvn. str. ; f. v_Hrabehcnch, 19031. _v Hevlme na 1532 č. 1782. a 1783.; Ott. SI. xv111.,IDy11; — Srvn- str- 1532 c. 1793.

484. (údaje tam jsou nesprávné; data

narození, vysvěcení a farářování 11nejsvět. Trojice v Praze týkají se zcela jiné osoby, totiž jana Křtitele Novotného, „_ 25 čce 1799 v Přeboii, vysv.

1824,od1837i.uneisv.TroiicevPraze,

Ocenášek JPSCf n. 14- ledna 1867

V RURQVC'u Mllevska, IS?? ociebral se do Ch1caga, VSIOUPIId? ceske kollele ' SV— l?,rokopa a po odbytych klassvckych 1stud_11ch odebral se do knězskeho

semináre & FranClS “ Milwaukee:

ienž z. 8. srp. 1863; o něm viz nekro— , VYSV- 1896, stal

log uvedený na str. 1532 č. 1784).

se duqh

spravcem

.osady P- Marie Lourdske v Chicago;

NOVOÍNÝJan Nep. 11.1842 vChrou- ! 123.27“ IĚd.hl_905. _ 655rzvné5ěiabenicht, stově na Mor., vysv. 1865, 10k. v So—'| %lá'št ČEŠIC : amer. 1868 ' 1893

kolnici, 1878—85 red. „HIas“, poznovu

koo erlh Buch'n. t »ÍVYSIH . Ii od 1893—96; 1. v Radostině, děkanIStugšmkacň ro e, po om .v orn.c okresu měřinského. .. Odstrc1l Josef 11. 1847, v sv. 1873, Novotný Josef (pseugizT oool ský i. v Zašové na Mor. y Josef), dr. theol. n-_5- r.). 1872 v To-_| Odvalil František dr. th. n. 3. říj. polu,vysv. 18951131'01mor_álky V Hradc1i 1880 v laroměřicich na Mor., vysv. Král. "' Srvn. str. 1532 C- 1785l 1904 v Praze, 1908 kapl. v Chebu, nyní

Novotný Ludvík n.1867,v sv. 1893,!duch. Správce trestnice na Pankraci.

katecheta ve Vys. Mýtě. —- rvn. str. Srvn. str. 1552 č. 1796. 1532 č. 1786. Oehm Vincenc dr. th. n. 3. led. 1854 Novotný Oldřich n. 18. pros. 1884 Iv Praze, stud. gymn. a theol. v Praze, v Praze, vysv. 1910, katech. v Košířích, ; vysv. 1876, kapl. v thni, Kouřimi, 1880 1918 na Slovensku. -— Srvn. str. I 11P. před v Praze, 1532 prof. č. 1787. povýš.Marie na dr. th.,Týnem 1889 prof. náb. 1888 při

Životopisy spisovatelů.

2111

gymn. v Příbrami, 1903 při gymnasiu vysv. 1901, real. adm. i. v Křenovicich v Praze (Zitná ul.), Spolu kaplan při na Mor.

Ondroušek Antonin dr. th. n. 29.

chrámu svgana na Skalce. adm. t. — rvn. Nep. str. 1532 č. 1797.nyni srp. 1863 ve Viskách na Mor.. stud.

Ohera Frant. n. 1862, vysv. 1885, gymn. v Olom., vstoupil do semináře duch. správce ženské trcstnice v Re— v Brně, 1883 byl poslán do Gernanika v Rímě, kdež věnoval se studiu íilos. pich, z. 3. pros. 1918. Ochrana Ludv. n. 19.kv. 1814v Cham­ na gregoriánské universitě, 1886povýš.

pagnole u \Besanconu, kde otec jeho, rodem u Zivotic u Opavy, byl pod­ důstojníkem při rak. posádce a matka markytánkou, stud. gymn. v Opavě, filos. v Brně, bohosl. v Olomouci, vysv.

na dr. filos.; ve studiu theol. pokra­

1853 i. t.; 2. 28. pros.

1877. — Srvn.

č. 1814.

ÉtSr01532 č. 1800—1802;

Ott. Sl. XVIII., potom i. ve Dvorcich na Mor.

čoval v Brně, Vídni, & Litoměřicfch; vysv. 1890,kap1.v Bořjslavi, Podmoklí, Kamenném Senově, Sumberku, Blot­ tendorfě a Haidě, 1894 povýš. na dr. 1838. kapl. v Komárově a _Stěbořicích theol., 1896 katecheta v Bílině, 1909 ve Slezku, 1850 adm. ve Stěbořicich, v Ml. Boleslavi. — Srvn. str. 1533

Opletal Fr.n. 1869,vysv. 1893,koop.,

Okác' Michael n. 1823 ve Svitávce, Opletal josef Al. n. 22. bř. 1883 stud. gymn. v Brně. theol. v Olom, v Bukovině na Mor., vysv. 1908,prof. \'ysv. 1847, kapl. v janovicích, 1864 i. náb. na reálce v Hodoníně. Oplt Václav n. 1847, vysv. 1871, ve Chvalkovicích u Vyškova; z. 20. bř. 1872. — Srvn. str. 1532 č. 1803. kapl. v Libochovicích, i. v Tisé, děk. v Libochovicích. Ott. Sl. XVIII., 689; XXVIII., 1011 Oliva Bohumil Václ. O. Praem. kl. Opp Josef n. 1. kv. 1841 v Roky­ želiv., n. 27. ledna 1862, vysv. 1885, canech, vysv. 1865, kapl. v Peruci, i. katech. v Něm. Brodě. ve Slavětíně, i. na Peruci, vikář, kons. Oliva jan n. 16. kv. 1863 ve Velké rada, č. kan. starobolesl., z. 4. ún. 1917. Zhoři, vysv. 1888, kapl. v Chrousto­ Oppetz jan n. 1841, vysv. 1866, vicich, i. ve Svratce. — Srvn. 1533 i. v Troubkách na Mor. č. 1806. Orel Dobroslav dr. fil. n. 15. pros. Oliva Martin 0. Melit. n. 1858,vysv. 1870 v Ronově nad Doubravkou, stud. 1882, reál. adm. i. v Pičině. gymn. v Kolíně, Vídni a v Praze, theol. Oliva Václav (pseud. V. O. Třebský, v Hradci Kr., vysv. 1894, vicerektor v b. V. O. Bělský, Vácjav Bělinský, Václav semináři chlap. (Borromeu) a docent Dražický, Václav Smid, Václav Hrádek, círk. zpěvu při b. semináři kněžském; V. O. Hlošina; zkratky: V. O., O., V. 1902 prof. náb. při reálce v Hradci B., V. 0. T., xy., xyz., +, A., V_0t.a j.) Král., 1905 při reálce v Praze-VII., n. 23. bř. 1870 v Třebonině u Cáslavě, spolu od šk. r. 1910-11 přednášel na stud. gymn. v Něm. Brodě a Novém konservatoři hudb v Praze nauku Bydžově, bohosl. v Hradci Král.. vysv. o liturgii; nyní pro. na univ. v Brati­ 1893, koop. v Krouně, Svratce, Ranné, slavi. — Srvn. str. 1533 č. 1816. Luži, Bělé u Přelouče, Qerekvici, Skutči, Orel Karel n. 1825 v Bystřici na Chroustovicich, Dol. Ujezdč; i. v Rad­ Mor., vysv. 1849, kaplan v Kamenici hošti. na Mor., i. ve Strážku. Oseckýjan : Tumpach josef. Oliva Rudolf. kostelník při minorit­

Ostatek Engelbert n. 1850 v Mor. ském kostele v Opavě; z. 1909. —— Srvn. Vls. XXVI (1919-10), 1044. ;Kninicích u Miroslavi, stud. gymn. a Olšina josef n. 1863, vysv. 1887,vi­ *theol. v Brně, vysv. 1874, kapl. v Sla­ karista v Kroměříži.

[pánicích u Brna, pak v Zábrdovich, ' posléze při kath. chrámu v Brně, ode­ Ondrák Prokop n. 27. čce 1810 bral se k dalším studiím do Rima, pod­ v Praze, stud. gymn., íilos. a bohosl. lnikl cestu do Damašku; z. 8. ún. 1880. v Praze, vysv. 1834, katech. na hlavní Srvn. str. 1533 č. 1819. škole v Přlbrami, byl pak jejím ředile— Ostrčilik Ant. S. ]. n. 1865 ve Fry­ lem, posleze měs skym dekanem; z. štáku na Mor., vysv. 1895, superior na

OlšovskýZ.:Fabian jos.

3. květ. 1873. — Srvn. str. 1533 č. 1811. Hostýně. — Srvn. str. 1533 č. 1820. Otman Karel n. 5. čna 1822 v Bu­ až 1813; Ott. Sl. XVIII., 768.

Ondráček Vilém Alois O. Praem.

Ohří,v Praze, stud. gymn. v Litomě­ řicích,nad bohosl. vysv. 1848,kapl. kan. strah. n. 20. čna 1876 v Jihlavě, [dyni

2112

Životopisy spisovatelů.

ve Vraném, u sv. Apollináře v Praze,“ Parobek Jan n. 1840 v Kvasicích, 1858 f. v Mešně, 1860 v Klobukách, vysv. 1866, koop., potom f. v Uh. Brodě 1862 v Pozdni, 1876 v Ořechu; vikář, na or. &. kons. rada, č. kan. starobol.; z. 6. Paska Josef n. 1864 ve Vysokém, led. 1898. — Srvn. str. 1533 č. 1822. a vysv. 1%8, i a os. děkan v Terezíně. 9133;

Pastor Coelestin n. 1865 v Petro­

Posv. m. V., 74; Ott. SI. XVIII., vicích u Rak., vysv. 1890, prof. náb.

Ousobsky' (Ausobsky') Celestin O. na reálce v Ječné ulici v Praze. —

S. Fr. n. 11. list. 1795 v ]índř. Hradci, vysv. 1818, 1864 žil v kl. Votickém.

Srvn. str. 1534 č. 1844.

Pátek Bedřich n. 1883, vysv. 1906, S. ]. n. 25. pros. koop. v Louce, pak v Drnholci. 1882 v Litez.čicích u Kroměříže na Mor., Pátek Bernard n. 185l, vysv. 1875,

Ovečka Jaroslav

vstoupil do Tov. Jež. 1903, vysv. 1912. .f. v Ochozu, potom ve Křtinách. Pachta Josef dr. theol. n. 22. čcej Pátek Jan 11.1880, vysv. 1903, kapl. 1846v Krasikovicích, stud. gymn. v Pel­ ve Staších, potom v Krumlově. hřimově,theol.v Praze, vysv. 1871.kapl. Patočka Frant. n. 1850, vysv. 1874, v Louňovicích, adm. t. a v Radošovicich, kapl. v Boskově; z. 22. kv. 1886. 1873 ceremonář a sekretář kardinála Paukner Emilian O. Cruc. n. 21. Schwarzenberga, 1883-88 adj. bohosl. |záři 1869 v Podskalí, vysv. 1893, reál. fakulty, 1889 sekretář a ceremonář arc. adm. i. v Dobřichovicích, z. 1919. Schónborna, 1892povýšen na dr. theol., Paulik Raimund, rolník v Jiříkovi­ 1891 mř. a 1892 ř. prof. dogmatiky a polemiky, 1893 pao. komoří; z. 2. led. cích 0908). Paulus Ant. n. 1859. vysv. 1892, vi­ 1917. — Srvn. CKD. 1917, 130. v Hradci Král., prefekt uč. kon­ Palmsta Vojtěch n. 14. dub. 1846 karista viktu 1. v Drštné u Soběslavě, stud. gymn. v jindř. Hradci, bohosl. v Praze, vysv. ' Paulus Jaroslav n. 1876,vysv. 1899, _, 1871. kapl. v Čemošině a u P. Marie ,i. v Rímově. před Týnem v Praze, pak katech. na * Paulus V., selský syn z Licib v Ce­ ,chách. měšť. škole novoměstské, pos'éze ka­ Pauly Jan ThC. n. 24. čna 1869v Pel­ techeta na vyšší dívčí škole v Praze; hřimově, stud. gymn. t., theol. v Praze, 2. 11. čce 1892 v Písku. — Srvn. str. vysv. kapl. ve Střitře. Michli, 1533 č. 1826—1834.: Ott. SI. XIX., 38. 1896 na1893, Smíchově, 1902. zal. Zem. ied­ Palleta Josef n. 18. ún. 1795 na Sv. notu katol. duchovenstva, jejímž před. Hoře. vysv. 1818, 1837 \iceprases arc. sedou byl do 1907; od 1913 I. na Smí­ semináře v Praze, 1841 adm. a zpo­ chově; 1920 č. kan. Staroboleslavský, vědník kl. karmelitek t.; 2. 16. řlj. 1850. městský vikář. —'Srvn. str. 1534 č. 1850. ;

Palička josef dr. th., n. 1876, vysv. Ott, Sl. XIX., 341.

Pavelka Jakub n. 21. čce 1865 ve 1898, prof. náb. na gymn. v_Nověm Bydžově, nyní na odpoč. v _Zižkově. Vážanech Linhartských u Slavkova na Pánek Jan dr. th. n. 1842v Hradišti Mor , stud. gymn. a theol. v Brně, vysv. na Mor., vysv. 1869, prof. N. Z. v Olo­ 1889, koop. v Rudikově, 1901 f. v Při­ mouci, 1895 kan. metrop. kap. t.; 2. byslavicích. — Srvn. str. 1534 č. 1852. 11. led. 1899. — Srvn. str. 1533 č. 1838. Pavelka Pavel n. 1844, vysv. 1869, Páník Josef n. 1881,vysv. 1907,koop. ,zám. kaplan v Líšni. v Uh. Brodě. Pavla Jan n. 1817 v Praze, stud. Panocha Frant. n. 1835v Brandýse, wgymn. a bohcsl. t., vysv. 1841, kapl. vysv. 1860, f. na Makové; z. 31, kv. .v Počepicich, Račiněvsi a Roudnicr, 51853 f. v Krásné Hoře, 1864 probošt 1892. _ Papeš Ceněk n. 1868 ve Velvarech, v Roudnici, potom t. a os. děkan ve Vetlé; z. 27. čce 1886. ——Srvn. Ott. vysv. 1893, f. ve Pcherách. Papež Josef n. 1862, vysv. 1888, Sl. XIX., 352. „ _ kapl. v R narci, na odpoč. v Ráckel­ .' Pavlíček Fr. n. 8. led. 1827 v Cel­ witzu v asku. kovicich, vysv. 1850, ředitel a katech. Papoušek Karel n. 1841 v Lomnici hl. a nižší reální školy ve Vodňanech na Mor., vysv. 1865, zámecký farář ; (1858), i. v Malenicích; z. 14. kv. 1889. '— Srvn. str. 1534 Č. 185-3. v Třebíči. Pavlíček Fr. n. 1876, vysv. 1901, Páral Seb. n. 1862, vysv. 1886, koop. v Bučovicích, f. v Pozořicích. koop. v Cetkovicich.

Životopisy spisovatelů.

2110

Pavlík Jarolím St. n. 22. září 1865 Alžbětinek, kde přijala jméno Marie ve St. Jičíně na Mor., stud ve Valaš­ Antonie; z. 4. bř. 1831. — Srvn. str. ském Meziříčí, theol. v Olom., vysv. 11534 č. 1863.—1866.; Ott. SI. XIX., 391. 1890, koop. ve Skorošicích ve Slezsku, Peer Václav n. 1886, vysv. 1917, 1894 1. v Reihwíesenu ve Slezsku. — katech. v Praze-Libni. Srvn. str. 1534 č. 1855. Pech František n. 27. října 1829 ,v Malé Blanici. vysv. 1854, kapl. ve Zbynicích, 1855 v Písku, 1861 katech. vvv­ na reálce t., 1880 děkan t., 1883 vik. sekr., 1886 vikář, 1895 č. kan. buděj., v Zelci, vysv. 1872, k00p. v Neplacho­ 1899 pap. komoří; z. 23. října 1905. — vících a 1881 v ]aktaři u Opavy, 1891 Srvn. str. 1534 č. 1867.

Pecháček Frant. n. 2. listop. 1809 LsšsBýstročících. —- Srvn. str. 1534 č. 1 vH'insku, vysv. 1835, os. děkan vDo— Pavlík—Sychra V. Bol. n. 1874 v Cer­ brušce, f. v Meziříčí u Opočna, na nílové, red. časop. „Jizeran“ v Mladé odpoč. t.; 2. 3. bř. 1885. Boleslavi. ——Srvn. str. 1534 č. 1857; Pecháček Gabriel O. Cruc., dr. th., Ott. Sl. XXVIII., 1024. Pavlík Václav, dr. th. n. 13. září n. 25. října 1855 v Praze, stud. na akad. gymn. v Praze, 1874 vstoupil do řádu 1871 v Písku, stud. gymn. t., theol. v Praze, vysv. 1894; působil 212 leta křiž., absolvoval theol. v Praze, vysv. v duch. správě, 1897 adi. theol. fak., *1878, koop. u sv. Františka v Praze. 1901 povýš. na dr. th., 1905 prof. náb. , 1880 kapl. v Tachově a v Lokti, 1882 'kapl. u sv. Františka v Praze, 1885 na reálce v Hradci Král.

Pavlišta josef n. 1880, yysv. 1904, lvýp. katech. na reál. gymn. malostr. a kapI. v Kopidlně, katech. v C. Třebové. „na akad. gymn; 1888 povýš. na dr. Pazderka Filip O. S. A. n. 1878, itheol, 1888 suppl. a 1889 skuteč. prof. vysv. 1902, k00p. při kostele Nanebevz. .pastýřského bohosloví, katechetiky a 'methodiky v Hradci Král , 1892 mř. a P. Marie v Brně. Pazderka Josef n. 1841, vysv. 1866, 1896 ř. prof. pastýřského bohosloví kapl. v Opavě, později 1. v Kateřin­ v Praze. — Srvn. str. 1534 č. 1868. & kách; z. 3. dub. 1892. — Srvn. str. 1869 !, Pejška Josef CSSR., dr. iur. can. 1534 č. 1859. a 1860. Pazderniková Barb., učitelka nal n 11. bř. 1870 v Příbrami. 1886 vstoupil měšť. školách smíchovských (1885). ——do kongr. redemptoristů, 1895 vysv. na kněze; po skončených studiích bo­ Srvn. str. 1534 č. 1861. Pazour Kar. n. 20. led. 1830v Praze, hosl. v Mauternu (Stýrsko) stud. círk. vysv. 1856, 1. v Tuchoměřicích; z. 1890. právo na papežské akademii u sv. Apol— Pažout Adolf n. 9. srp. 1841v Drass­ ,línáře v Rímě 1896—8, povýš. na dr. burgu v Uhrách, vysv. 1864, 1. ve Ve­ ijur.; 1898—1902lektor círk. Práva na limi, děkan v Sadské, vikář; 2.25. srp. domácím bohoslov. ústavu řádovém v Mauternu, od 1903 v témže úřadě 1906. Pecánek Jan Křt. n. 29. dub. 1845 ' v_Obořišti.přibrav i lektorát círk. déle­ v Litni. vysv. 1871, zám. kapl. ve Vo­ pisu Pekárek Josef n. 2. led. 1820v Chrá­ sečanech, 1884 exposita ve Vojkovč, 1892 i. ve Středoklukách, nyní na od­ ,štanech, stud. gymn. v _lindř.Hradci, poč. v Revnicich. — Srvn. Posv. m. VII., \filos. v Praze a tamtéž jako přísluš­ 206 ník diec. budějovické bohosloví; vysv. Pccína Ed. n. 1874, vysv. 1897,koop. 1846, kapl. v Přešticích. 1853 zam. v Drnovicích u Vyškova, i. v Prose­ kapl. v Lukavici, 1862 děk. v Přešti­ tíné. cich, 1877 děk. v Blatné, vikářnokr.

Pečka Ferdinand (pseud. P. M í­ | blatenského, arcikněz, pap. komorí; :. srecký) n. 1861v Místku, stud.gymn. 6. led. 1898- Srvn. str. 1534č. 1871. v Těšíně, bohosl. ve Vídni, kapl. t.; ! Pelan Frant. n. 1865, vysv. 1888, i. v Deutsch—Wagramu u Vídně. — ve Frant. Zďáru. n. 3. října 1794v Ty­ , Srvn. str. 1529 č. 1668; 1534 č. 1861; lkatech. Pelikán Ott. Sl. XXVIII., 1024. lništi, vysv. 1817, 1859 inful. kanovník­ Pedálová Josefa (Marie Antonie, 'arcijáhen král.-hr., ředitei bisk. kan­

Dobrovlastka)

n. 18. ún. 1780 na celáře; z. 11. IistOp. 1874. — Srvn.

Vyšehradě, 1803 vstoupila do kláštera str. 1534 č. 1871. Bibliografie.

133

2114

Životopisy spisovatelů

Pelikán Frant. n. 1855 v Hořepníku,' Petráň Ant. n. 1863, vysv. 1885, vysv. 1878, 1852 í. v Louňovicích, 1908 spirituál b. semináře v Hradci Král. sid. ken. ve St. Boleslavi. Petráš Matěj n. 1825, vysv. 1850, Pelikán Václav n. 19.září 1797v Tý- : 1861 1. ve Vřetovicích, 1864 i. vKolči, ništi, vysv. 1821, děkan v Chrudimi;, 1877 ve Svárově ; z. 1898. z. . 1867. —- Srvn. Str. 1534* Petřík Václav n. 1853, vysv. 1877, katech. v Poděbradech, 1. v Kovani­ .Ících, z. 23. pros. 1017. 6. led. 1824 v Mnichově Hradišti, vysv. Pfeifer jan n. 1840 v Bělé, vysv. 1830,posléze kvardián v Tachově, kdež 1867" kapl. v Potčchách u Čáslavi, z. 29. lisrop. 1901. — Srvn. str. 1534 _f. v Pertholticích, potom v Zumberku; z. 23. list. 1903.

č. 1874. a 1875.

Perka Frant. n. 1866, vysv. 1889, Pihler jaroslav n. 1871,vysv. 1894, kntech. v Bystřici, nyní na odpočinku katech na Smíchově; z. 28. ún. 1910. v Praze. Pícha Josef Jan n. 1878 v Borové Peroutka Frant. n. 1832,vysv. 1858, u Poličky, vysv. 1901, katech. v Ky— 1866 i. v Nových Mitrovících, v Těnovicích; z. 1882.

1870 i. šperku. Pícha Mořic, dr. th. n. 18.dubna 1869

Perútka František n. 14. srp. 1840 v ebetově na Mor, stud. gymn. v Ko—

v Kelči na Mor., stud. gymn. „a theol. . líně, potom od 1888 jako alumnus české v Olom., vysv. 1866. kapl. v Zelecho­ kolleje fílos._ a theol. na fakultě Pro­ vicích, 1867 katech. při chlap. škole pagandy v Rímě, vysv. 1893. 1893-97 v Olom., pak na něm. gymn. v Uh.. působil v duchovní Správě v arcidiecésí Hradišti, 1888 škol. inspektor venkov-! pražské, 1897 arcíb. ceremonář, 1902

ského okr. uher.-hradištskáho,od 1899 ord. sekretář, doprovázel několikrát: na odpoč.: z. 25. kv. 1915. — Srvn. arcib. Skrbenského: 1990 s českými str. 1534 č. 1879. a 1880.

poutníky k [ubileu do Rima, 1911 do Pešek Emanuel n. 1867 „v Sedlča­ Ríma ke konkláve, 1911 na pouti do Lourd, 1904 pap. komoří, 1908 kons. nech, vysv. 1893,katech. inžkově. Pešina Václav Michael n. 13. září rada, 1911 povýšen na dr. th., 1912 1782 v Hradci Král., vysv. 1807, kapl., metrop. kanovník, 1917 gen. vikář. v Polné, 1814 i. v Krucemburku, 1819 Pícha Tomáš n. 19. pros. 1853 v No­ t. v Blučině na Mor., 1832 metrop. ka-í vém Bozděchově, stud. gymn. v]indř. nov. v Praze, redaktor ČKD. (1833-47) ; Hradci, 1876 vstoupil na filos. fakultu, n Dědictví Svatojanského (1835-57);, kdež pobyl tři léta; rok pusobil jako 2. 7 kv. 1859. -- Srvn. str. 153431535 výp. podučitel v Kostelní Radouni, &. 1881.-1900. 1880 vstoupil do sem. vBuděiovicích, Petera František Xav. Bohuslav vysv. 1884, kapl. vKamenném Ujezdě. (pseud. Rohoznický) n. 8. čce 1798­Chotovinách a Horní Pěné, 1890 1, \“ Rohoznicí, stud. gymn. v Jíčíně,1ilos. i v Korkusově Hutí, 1896v Lipkové Vodě, v Praze, theol. v Hradci Král., v_vsv. nyní v Mrákové, b. notář. — Srvn. 1822, koop. v Lanžově, 1823 v Ma-l str. 1535 č. 1919. a 1920. Pilík Stanislav n. 4. kv. 1880 vLí­ rešově, 1836 i. t.; téhož roku i. v Bělo­ hradě u ]ičína, od 1849 na odpoč.; z.' chovech u Sedlčan, stud. gymn. a theol. 1879 v Praze. — SrVn. str. 1535 č. 1901. až 1904; Ott. Sl. XIX. 600. Petr jan n. 1856, vysv. 1883,t. v Třebonině. Petr Karel n. 1872, v_vsv.1895, k00p. v Mor. Ostravě, f. v Přívoze.

, v Praze, vysv. 1904, kapl. v Aši, 1905 ve ' Mšeci, 1909 v Kladně, nyní i. v Středo­

| klukách. ' Pillích Rudolf, rolník v Trnávce, zem. a říš. poslanec. , Pinkava Frant. n. 19. dubna 1845

Petr Lubomír, dr. th. n. 5. čna 1867 v Brušperku na Mor., stud. gymn. v Té­ \' Přešticích, stud. gymn. v Klatovech, ' šíně a po krátkém studiu filosofie ode­ vysv. 1889, kapl. v Halsu, 1890 vSedlci bral se do bohosloví v Olomouci, vysv. u Karl. Varů, 1895katech. při klášterní 1871, kapl. v Paskově a ve Velké Po­ šk. sv. Voršily v Praze, 1900 pov. na „lomi ve Slezsku, 1881 prof. náb. na dr. bohosl., 1904 prof. náb. při reálce : učit. ústavu v Opavě, 1891 na učit. malostranské t.—Srvn.str.1535 č.1910. ústavu v Olom., zároveň docent kate— Petrák jan Křt Oldřich CSSR- chetiky & methodiky na fak. bohosl.; (1830). — Srvn. 1912.

str.

1535 č. 1911. a . z. 15. lístop. 1907. -—Srvn. Str. 1535 a . 1536 č. 1921.—1923.

ŽivotOpisy spisovatelů. Pinkava Ludvik n. 1876, vysv. 1899, koop. v Nové ulici u Olomouce, pak v Postřelmově. Pínkava Viktor n. 1868 v Litovli na Mor., stud. gymn. v Olomouci a Mor. Třebavé, theol. ve Vídni a v Litomě­ řicích, vysv. 1892, 1. v Cermné u Pod­

2115

Plešinger jan n. 13375v Cestíaě, vysv. 1900. katech. v Zižkově.

Plodek Kristin František Q. S. B.

n. 25. dub. 1840 v obci Rzy v Cechách,

vstoupil do kl. břevnovského, vysv. 1864, adm. fary v Metličanech; z. 13.

mokel. — Srvn. Ott. SI. XXVIII., 1032.

dub. 1897. Srvn. Ott. Sl. XIX., 935. Plotěný Vojtěch n. 869, vysv. 1893, koop. v Kozlovícich na Mor.

Pišmístr Frant. (pseud. F r. N a k e l­ ský) n. 17. října 1864 v Nákle u Li­ tovle na Mor., stud. gymn. v Olomouci, theol. vBrně, vysv. 1888, pobyl tři roky v duchovní správě jako kaplan a ad­ ministrátor, od 1891 katech. na měšt.

v Cáslaví, vysv. 1841, 1. Opatovicích.

PísařN.:Spisar

školách

Al.

chlap. a dívčí v MOr. Budě—

PodhajskýjanzTippmann Kar.

Podhajský josef n. 27. srp. 1817 b. vikář, os. děkan, arciknéz. 2.30. září 1838. - Srvn. str. 1536 č. |943. a 1944.

Podhrázský

josef r.. 1873, vysv.

1898, Spiritual v Chrudlmi. jovicích. Pitra josef A. n. 29. února 1812 Podlaha Ant. O. Cap. n. 19. čce v Ostrově, vysv. 1835, i. v Sedlci 1863 v Mahoušl, vysv. 1890, superior u Kutné Hory, na odpoč. jakožto fun­ u sv. Josefa v Praze. datista v Kutné Hoře; z. 9 dub. 1591. Podlaha Ant. dr. th. n. 22. ledna Pitra Otto Vítězslav n. 22. pros. 1865, vysv. 1888, 1904 metrop. kanov­ 1858 v Benešově, vysv. 1882, kaplan, ník v Praze. -—Srvn. str. 1536 a 1537 pak i. v Maffersdorfé; z. 22. září 1893. č. 1945—1949; Ott. SI. XIX., 1013; Srvn. str. 1536 č. 1932.

Pitrocha Frant. n. 2. čce 1875v Do­

XXVIII., 1035.

Podlaha jan n. 23. pros. 1823 ve

Lhenicícli, vysv. 1849, kapl. ve Stálci, mašově, 1897, kapl.\: ve Studené, 1900 kateevysv. . měšť. školy Nov. Městě 1850 koop. v Jilovícich, 1854 10k. ve na Mor., 1903 katech. v Bučovicích. Stálci, 1857 prvoíara'ř t., 1876 bisk. — Srvn. str. 1536 č. 1934. notář, 1884 sekret. vik. táb., 1889 os. Pítter Ant. u. 1854, vysv. 1880, ka— děkan, 1890 vikář táb., 1898 arcikněz tech. v Pardubicích. táb., 1907 na odpoč; z. 20. ún. 1910. Pittnerová Vlasta n. l. led. 1858 Srvn. str. 1537 č. 1950—1955. v Polné v Cechách, 1883 provdala se Podlipský Václav A. Z. : Za­ za panského myslivce, s nímž se do­ Itloukal Václ. A. stala do okolí Zďáru na Mor., od 1893 ' Podobský Vojtěch n. 17. ún. 1837, bydlí v Praze. — Srvn. 811'.1536 číslo vysv. 1863, i. v Lysé n. L., os. děkan; 1935. a 1936.

z. 21. čce 1892.

Podstránský jan Boleslav n. 25. Pixa josef u. 1843, vysv. 1866,kapl. v Charvatcich, pak 1.v Budenicích, ve srp 1815 v RYChnověn. Kn., stud. , ymn. Vrbně n. Lesy; z. 20. října 1890. t., fíIos. v Litomyšli, theol. \; raze Plaček Ant., starosta sboru literát­ a v Hradci_Král., vysv. 1838. působil ského v Pacově (1903). v Liberku. Zírci a Zlunicích,po r. 1848 Plaček Bernard O. S. B. kl. raj­ na odpočinku, po dvouletém pobytu hradského, n. 1834 v Bučovicích na v Praze odstěhoval se do Lubné u Ra­ Mor., vysv. 1857, provisor kl.; z. 19. kovnika; 1860 kazatel chrámu svaté září 1905. — Srvn. str. 1536 č. 1939. Barbory v Kutné Hoře, 1876 íundatista a 1940.

v městském špitále t.; 2.28.1istfm.

Plaucar Frant. Xav. dr. th n.2. pros. 1893. — Srvn. str. 1537 c. 1959—1962; 1809 Poličce, vysv. 1834, ředitel se­ Ott. Sl. XIX., 1034. Pohan Václav Alexandr n. 5. září mináře v Praze, 1852 nadpočetný kan. metrop., 1854 kan. sídelní; z. 3. bř. 1791, stud. gymn. v ]indř. Hradci, kapl. 1869. Srvn. str. 1536 č. 1941; Podlaha, v Plané u Tábora, 1833 i. v Poříčí n. Series 332. Sáz, os. děkan, z. 25. čce 1850. — Plavec Václ. n. 1867, vysv. 1892, i. Srvn. str. 1537. č. 1963. a 1964.; Ott. Sl. XIX., 1045. v Nižboru, nyní v Hředlích. _ Plešek Karel CSSR. n. 1864 v Cer— Pohl Frant. Ottmar O. Praec'. n. notíně na Mor., vysv. 1888, rektor kol­ 1845 v Doksech, vysv. 1869, k00p. a potom adm. t. u sv. jilií v Praze; se­

lejegáira c. -. Sv. Hoře. — Srvn. str. 1536 kularisován byl i. v Sázavě 1887-1895. 1:

2116

Životopisy spisovatelů.

Pohořelý joseí Mírumil n. 8. bř. 1808 v Kutné Hoře, stud. gymnasium v Hradci Král., íilos. v Praze a Lito­ měřicích, theol. v Litoměřicích, vysv. 1835, kapl. v Brozanech a Turnově, duchovní správce v Mlazově. 1850 t. v Nové Vsi u Kolína, 1886 na odpoč. v Kutné Hoře, z. 27. bř. 1887. — Srvn. str. 1537 čís. 1960—1971 : Ott. Sl. XX., ].

Polák Emanuel n. 1865v Klatovech, vysv. 1888, katech. měst. škol v Ro­ kycanech, potom roi. náb. gymn. t.; nyní na odpoč. v latovech. Polák josef n. 1880, vysv. 1902, kapl. v Bystrci, z. 11. kv. 1907. Polanecký Vojtěch n. 15. kv. 1831 v Budyni n. Ohří, stud. gymn. a theol. v Praze, vysv. 1856, kapl. v Sázavě a Hradešíně, byl 12 let adm. ve Lstiboři, 1871 i. v Kolodějích, 1878 ve Viticích, 1885 v l'ořícanech; z. 1906 Srvn. str.

Pohunek Frant. n. 20 dub. 1846 v Petroupímě u Benešova, stud. gymn. v Benešově a v Praze, theol. v Praze, vysv. 1875,kapl. ve Wildšteínč u Chebu, 1538 č. 1984. a 1985; Ott. Sl. XX., 62. koop. v Libni, kapl. u svatěho Mikuláše ' Polanský lirant. Urban n. 1793ve v Praze, pak u sv. Štěpána t., 1897 1. , Skutči, 10k. v Cerne Hoře (díec. brněn.).

Václav 11. 18. září 1888 v Liblíně, 1898 i. Karlíně; 7.. 1920. —­ , Poledne Srvn. s'.r. 1537 c. 1972—1974; _Ott. Sl. v Olešce, vysv. 1911, psalterista při

metrop. clnamu sv. Víta v Pr., adjunkt 10 melrop. kapituly. Pochop Frant. n. 1831 v jilemnici, Í archívu Poledník Antonín n. 31. kv. 1843 vysv. 1854, i. v Cachotíně, os. děk., vik. !v Kaňkovicích u Frýdku, stud. gymn. sekret.; z. 31. října 1899. Poímon František (Fr. Polenaký) jv Těšíně, bohosl. v Olomouci, vysv.

n. 29. led. 1817 v Polně, stud. gymn. 11868, kapl. ve Skalici a Frýdku, 1877 1889 v Ratimově, z. 23. v Jihlavě, lilos.. a bohosl. v Brně. vysv. il.čcev Sedlištích, 1911. — Srvn. str. 1538 č. 1987. 1841,kapl. ve Zdaře, Německěa v Brně,

PolenskýFrant.: Poi mon Fra n­ pak duch. syr. v Mašúvkach, icq. a išek. katech. hl. školy ve Slavkově, v Ze­ Polívka Frant. n. 1865, vysv. 1888, letavě a Dešně, os. děkan, vikář; po­ zbyv zraku žil na odpoě. ve svém ro­ i. v Knežicich, nyní v Hrívících. ' Polívka Václav 11.1850, vysv. 1874, dišti, kdež z. ]. čna 1902. — Srvn. str. 1538 č. 1975.-- 1979; Ott. Sl. XX., 15. i. v Chotýšanech, 1897 v Popovicich, 00 v DívnŠově.

Pokoj Šimon n. 17. říj. 1864 na Pomlělík František Seraf. n.4. říj. šrabci u Včelnice, stud. gymn. v lindř. '1828 v Budějovicích, vysv. 1852, i. ve Hradci, theol. v Linci a Budějovicích, Velkých Nehvizdech, z. 13. ún. 1885. vysv. 1889, kapl. v indi. Hradci, od Pařízek Frant. n. 1863, vysv. 1889, 1893 prof. náb. na re 1.v Budějovicích. lk00p. v (Jejkovicich, i. v Dol. Boja­ Pokorný Frant. n. 30. říj. 1833 ve novicích. Chlumu, vysv. 1861, kapl. v Soběslavi, ' Pogoldajakub :lloler josef.

potom t. \e Smolnící, posléze na od­

] 1_ve Pospěch jos. n. na 1831. vysv. 1556, Chvalkovicích Mor. počinku v Olon|.; z. 24. bř, 1905. Pokorný josef 11.1829, vysv. l'c53, Pospíchal Frant.n. 1888,vysv. 1911, i. ve Slívici,_1888 i. v Dobřichově, 1901 koop. v Pozořicích. _ na odpoě. na Vinohradech, z. 1916. Pospíšil Ant. u. 1862, vysv. 1886, Pokorný Václ. (pseud. Václ. Bošín­ koop. v jaktaři, nyní 1. v Slavkově ský, V. Pký, v. P. ..y') n. 25. čna 1874 u Opavy. POSpisil Aug. n. 1851, vysv. 1874, v Tuklatech. stud. gymn. v Praze, theol. v Liloměricích, vysv. 1897, kapl. v Li— i. v Dačicích na Mor. Pospíšil Frant. n. 1864, vysv. 1887, hlicích, 1901 v Ml. Doleslavi, 1910 i. i. v Novém Hrádku. v liošíně u Nymburka. Pospíšil Jan dr. th., n. 1837, vysv. Pokorný Vladimír 11. 1849, vysv. 1872, katech. na Vinohradech; potom 1862, 1. v Bzencí na Mor. děkan okr. Bzenecko-Kyiovskěho, 1901 metrOpo­ !. v Mukaiově; 7.. 1886. Pokuta Vojtěch n. 1. říj. 1822 v Bu­ litní kan. olonl. Pospíšil Jos. dr. th. 11.7 kv. 1845 xe kovsku, vysv. 1849, ředitel a katecheta hl. školy v Soběslavi, 2.12. srp. 1863. Vel. Meziiíěí na Moravě, stud. gymn. Polabské Tereza :; (ioSiěová 'l'e— a theol. v Brně, vysv. 1870, kapl. ve Starčl u Třebíče, 1871 poslán na reza.

Polák Alois CSSR. u 1852 v Praze, vyšší studia do Frintanea, 1874-1894 lprol. down., lund. a lilos. v Brně, 1876

vysv. 1875.

2117

Životopisy spisovatelů. &. kons. rada, 1886 řed. sem., 1894 kan.

Prieher

jan

n. 1854 ve Stupně

kapituly brněnské. — Srvn. str. 1538 u Křemže, vysv. 1878, katech. ve Vod­ č. 1995.—-2001.; Ott. Sl. XX., 302.

Pospíšil jos. n. 1887, vysv. 1910, koop. v Uh. Hradišti. Postřihač Ant. u. 11. led. 1862v Na­ čeradcí, vysv. 1887, kapl. u sv. Miku­ láše v Praze, 1901 duchovní spr. na Karlově; os. farář. 1920 skut. kons. rada. — Srvn. str. 1538 č. 2002. Pošmůmyr josef O. Cruc. n. 16. ún. 1869, vysv. 1892, real. adm. f. v Hodo­ CÍL'IChna Mor. _, Srvn. str. 1538 č. 2003.

Šašnech, nyní na odpoč. ve svém ro­ i ti.

Přihonsky Frant. n. 1788 v Praze, vysv. 1811, 1818 adiunkt filos. fakulty

pražské, kde přednášel historii filosofie

& aesthetiku, 182-1ředi el lužicko-srb­ ského semináře v Praze, 1839 pře­ sídlil se do Budyšína, kde se stal ka— novníkem; z. 1859. — Srvn. Ott, 81. XX., 679.

Přichystal Česlav O.Praed.n. 16.kv.

Poštulka jan. dr. th. u. 1865, vysv. 1869 ve Vysoké na Mor., vysv. 189—1. 1889, prof. nab na ústavu učitelů v Kro­ Přlkop Frant. n. 1847, vysv. 1872, měříži, nyní f. v Zivoticich. — Srvn. prof. náb. na učit. úst. v ličiné. str. 1538 č. 2004.

PošumavskýS.:8voboda

A.

Potěhnik Alois n. 18. dub. 1829 v Bohousové u Zamberka, stud. gymm. v Rychnově n. Kn., filos. v Litomyšli, theol v Olomouci, vysv. 1853, kapl. ve Spitinovč a Malenovicích, 1871 f. v Po­ hořelicich, 1880 v Castolovicich; z.

Přikryl Frant.

dr. th. u. 1857 ve

Vlčnovč u Uh. Brodu, stud. gymn. v Uh. Hradišti. bohosl. v Olom., vysv. 1885, koop. ve Vel. Karlovicích u Rož­ nova. v Soběchlebich u Lipníka; f. v Týně u Lipníka, nyní v Drahotouší. Srvn. str. 1540 č. 2082; 011. 51. XX.,

057

30. list. 1898. — Srvn. str. 1538 č. 2005. Přikryl josef n. 1887, vysv. 1912, až 2007.: Ott. 81. XX., 325. koop. ve Francové Lhotě.

Pravda František (vlastně: Vojtěch

Procházka Emil n. 1876,vysv. 1899. koop. u sv. Tomáše v Brně, prof. nab. na dívčím lyceu t. Procházka jakub 11.22. čce 1818 v Pavlovicích, stud. nižší gymn. ve Skalici v Uhrách, vyšší gymn., filos. a theol. v Brně, vysv. 1844, k00p. na odpoč. t.: 2. 8. pros. 190—1. — Srvn. v Pavlovicích, 1858 zpovědník a Spiri­ str. 1539 a 1540 č. 2020—2071; Ott. tuál voršilek v Brně, 1869 prof. katech. a methodíky při bohosl. ústavě t.; 2. Sl. XX.. 547—548. Hlinka) n. 17. dub. 1817 v Nekrasině u Jindř. Hradce. stud. gymn. v lindř. Hradci, filos. v Praze, theol. ve Vídni a v Praze, vys . 1842, kapl. v Kvili­ cích, 1846duch. správce ústavu slepců v Praze, 1847 vych. u hr rodiny Sturm­ federovy na Hrádku u Sušice; potom

25. září 1893. — Srvn. str. 15-11č.2092.

Pravdomil jos.: llim mer Jos. Pravoslav Pravdomil Pravdodat­ .až 2097.; Ott. 51. XX., 7-10.

ny::Roškot jan.

Procházka jan, dr. th. n. 12. bř. 1846

Přecechtel josef Rupert O. Serv.. v Kněžmostč, stud. gymn. v jičinč,

dr. th, n. 20. led. 1821 v Lobodicích u Tovačova na Hané,stud. gymn. v Kro­ mčříži, filos. v Mikulově, 1840 vstou­ pil do řádu servitů ve Vídni, působil v Rakousích, 1851 v Pešti, 1876 ve Vídni, 1891 duch. spr. v zuopatřovacim ústavů v Liesmgu u Vídně, posléze na

' bohosl. v Litoměřicích, vysv. 1870, kapl. v Ml. Boleslavi, 1872 prof. náb. při gymn. t., 1880 povýš. na dr. th.: z. 2. června 1889. — Srvn. str. 1541 č. 2098—2100.: Ott. Si. XX., 741.

Procházka josef u. 1836,vysv. 1862,

i. v Dobřenicich: :. 1900. Procházka josef n. 1846,vysv. 1871, odpoč. svémstr. rodišti. kdež z. 17. kv. t. v Mlázovicich. 18! 7. —veSrvn. 15—10, č. 2076-2079;

Procházka Karel n. 19. listop.1865 81. XX., 59-1. Přibll (Přibyl) Martin A. u. 14.pros. v Noutonicich, stud. gymn. a bohosl.

Ott

1803 ve Slaném, vysv. 1828, zam. kapl. ­ v Praze. vysv. 1888,katech. ve Slaném, kapl. v Mančtinč a v Noutonicich, f. ve v Břežanech (do r. 1835). Přibyl Antonín n. 13. čna 1848 Stochovč, nyní v Žižkově. — Srvn. v SrbCIch na Mor., stud. gymu. v Kro­ str. 15-11 č. 2101. a 2102. měříži, theol. v OlomOuci, vysv. 1873, Procházka Matěj u. 4. ún. 1811 kapl. v Libečku, Francové Lhotč a v Brtnici na Mor., stud. gymn. v ji­ igmnové; i. v Polance u Vsetína. —­' hlavě, filos. &theol. v Brně, vysv. 1834, :rvn. str. 15-10č. 2081. 1850 katech. něm. gymn. v Brně, 1881

2118

Životopisy spisovatelů.

na odpoč., č. kan. bm ; z. 26. listOp. Ptáček Jan n. 30. dub. 1870 v Lojo­ 1889. — Srvn. str. 1541 č. 2103-2112. vicích, vysv. 1895, duch. správce ve „Vaientínu“ v Praze-Libni. ——Srvn. Procházka Matěj n. 2. ún. 1835, vysv. 1861, prof. náb. na gymn. v Bu­ str. 1542 č. 2134.

dějovicích, č. kons. rada, pap. komoří;

Pubal Frant.

n. 1851, vysv. 1874,

z. 6. pros. 1906. — Srvn. str. 1541 i.n. tie. Sluhách, na odpoč. v Brandýse č. 2113—2116.

Procházka Tomáš n. 11.pros. 1803 Purm Josef n. 1843, vysv. 1869,i. ve v Ivančicích, stud. gymn. v Jihlavě, Vřeštoxě; z. 1885. Půst Jaroslav n. 1863 Komomím filos. a theol. v Brně, vysv. 1828,kap1. v Ivančicích, Olbramovicich &1831 opět Hrádku, vysv. 1886, t. u sv. Haštala v Praze. — Srvn. str. 1542 č. 2147. v ivančicích; z. 8. čna 1858. — Srvn. Puller Jos. n. 1889,vysv 1912,keep. ve Vítkovicích. stará Ott. Sl. XX., : . 1541 č. 2111-2122; Rádi Rudolf 11. 1876, vysv. 1898, Procházka Vojtěch n. 1781v Praze, 1803 kapl u sv. Vojtěcha v Praze, 1823 f. v Neudorfu, na odpoč. v Opavě. Rádlo František n. 31. srpna 1804 i. v Kojeticich, 1827 u sv. Vojtěcha v Praze, 1830 č. kan. vyšehr., z. 1854. v Pecce, vysv. 1830, kapl. v Petrovi­ Srvn. str. 1542 č. 2123. a 2124; Ott. cích, 1832 v Postupících, 1841 zám. kapl. v lemništi, potom i. v Postupi— Sl. XX., 730. Prokeš Ant. n. 8. srp. 1806 v Laža­ cích; z. 1883. -—Srvn. str. 1542 č. 2149. _ nech, vysv. 1829,kapl. v Týnci u Klatov, a 2150. 1834 10k. v Ohařich, 1846 na odpoč.

RadoňF. X.:Stella

K.

Raimann (Rajman) Josef n 1857, v Cestině, potom ve Vosecanech: z.. vysv. 1883, i. v Raduni (Slezsko). 1878. ., Prokeš Frant. n. 18. dubna 1853f Rais Jan Nep. Josef n. 23 května 1803 v Krchiebíc'n, vvsv. 1827, kapl. v Jičíně, alumnus semináře v Praze;!

v Kopidlně, 1842supl. prot. SZ v Hradci Král., spirituál a 1848 rektor b. semi— Prostějovský Frant. n. 1858, vysv. náře, 1849 kan., 1859 kapitolní děkan, 1884, koop. v Hrozenkové, i. v Maje­ 1865 č. dr. bohOsl. university vídeň., gen. vikář; z. 24. pros. 1883. — Srvn. tině. — Srvn. str. 154 č. 2126. Prosswitz Jan n. 1856, vysv. 1879,_str. 1542 c. 2152—2155. Rameš Vincenc n. 13. dubna 1824 i. v Prostoměřicich. Prucek Josef n. 1857, vysv. 1881, ve Vyskři, vysv. 1849, f. v Libuni. Randa Hippolyt n. 13. srpna 1836 koop. na Hoře Kalvarii ': Jaroměřicichl u Jevička na Mor., pak v Holešově. ' v Domažlicích, \ysv. 1861, kapl. v Hir­ Průcha Alexandr n. 12. ún. 1874 lšově, od 1862pro churavost na odpoč., os. i.; z. v Domažlicích 29. bř. ve Vlašimi, stud. gymn. v Benešově' 1887 1896. -- Srvn. str. l542 č. 2156. a2157.; a Pelhřimově. bohosl. v Praze, vysv. Ott. Sl. XXI., 288. 1896, kapl. v Rokycanech, 1901 katech. Raška Frant. u. 1869, vysv. 1893, v Kladně, 1907 v Plzenci. katech. v Osoblaze. Prucha Karei Frant , dr. th. n 6. září Raška Jan, ThC. n. 29. dub. 1839 1818 v Nových Hradech, vysv. 1841, ve Voselci, 1865prefekt konviktu v Bu­ výp. kapl. u nejsv. Trojice v Praze,? dějovicích. 1868 supl. katech. něm. 1843 adjunkt theol. fak., povýšen na gymn. pro české paralelky t., 1869 ve dr. th. 1847, spirituál u sv. Jiří, téhož r. , Frintaneu, 1872vicerektor b. semináře spirituál v semináři, 1852 ředitel sem., : v Budějovicích, 1873 prof. N. Z. od kan. starobolesi., 1859 kan. metrop, 1882 zároveň prof. fund. theol., 1885 1866 praelát-scholastik, 1871 svétícíč bisk. notář. 1887 kons. rada, 1899 č. biskup, 1872 gen. vikář, 1873 děkan, kan. bud., 1901 na odpoč.; z. 17. dub. kap.; 2. 23. října 1883.— Srvn. str 1542 1905. — Srvn. str. 1542 č. 2158. a2159. c. 2121—2131. , Raus Jan Ev. n. 1870 \: Krokočmě Pryč Alfons n. 1866 v Náměšti na, na Mor., vysv. 1894, i. ve Starém Rou­ Nlor., stud. gymn. :! bohosl. v 010- sinově. mouci, vysv. 1889, k00p. v Březové.: Rautenkranc Josef Frant. n. 2. bř. 1901 i. v Holčovicich ve Slezsku, 1903! 1776 v Hradci Král., vysv. 1798, kapi. i. v Horní Hynčině na Mor. — Srvn. str. , v Nebovidech & od 1799 v Cirkvici, 1542 č. 2132. ' 1802 pro neduh prsní odebral se do z. 31. pros. 1876.

Prokop Fr.:Mličko Fr.

2119

Životopisy spisovatelů.

Hradce Kr. a jsa deficientem přednášel : Řehulka jaroslav jUDr., advokátní z ochoty mladým klerikům mluvnici a 1koncipient u dra Mořice Hrubana v 010­ literaturu čes.. 1803 fund. v jaroměři, ' mouci. 1805 katech. v Nových Dvorech a od; Rechziegel Josef n. 22 ún. l_814 1807 ředitel vzorné školy t., posléze iv Slavíkově, vysv. 1837, kapl. v Ces. i. Sedlci u Kutné Hory; z. 22. čce lDubě, potom f. v jablonci, na odpoc. 1817. — Srvn. str. 1543 č. 2165-2173.: l v Mnich. Hradišti, pak v Teplicích; z. Ott. Sl. XXI.,

29.

i 1893. — Srvn. str. 1543 č. 2195.

Ravnikar Humbert O. Praed., n. l.bř. . Reil Albert jan O. Praem. kanonie 'Tepelskě, n. 5. čce 1799 ve Studené Raymann Frant. n. S. bř. 1762 v li­ na Mor., vysv. 1824, provisor a suk­

1877 v Milině, vysv. 1900.

číně, vysy. 1787, kapl. ve Veliši._ Král. centor, adm. v Krukanicich, z. 30. čna Městci, Castolovicích, 1800 1. v Casto­ 1863. lovicich; z. 3. led. 1829. — Srvn. str. Reindl Frant. CSSR. n. 1870 v Bře­ 1543 č. 2174.—76.; Ott. Sl. XXl., 335. zových Horách, vysv. 189-1. Rayt František viz Royt. Rejzek Ant. Pad. S. ]. n. 5. list. 1844 Ráž jan Nep. hospodářský Správce ve Veselí u Mnichova Hradiště, stud. ve Slavětíně v. v. gymn. v Ml. Boleslavi a v Sejnově, Rectus:Hofer josef. 1864 vstoapil do Tov. jež., stud. lilos. Reček Leopold n. 1881 ve Fren­ schol. v Bratislavi, 1871 jako magister štátě, vysv. 1906, it“-tech. v Kunovicích. vyučoval v sem. litoměřickém češtině, Regner josef n. 23. un. 1794 v Hav­ 1873-1877 stud. theol. scholastickou lovicich u Upice, stud. gymn. v Brou­ iv lnšpruku, vysv. 1876, třetí probaci mově, filos. a theol. v Praze, vysv. [vykonal v belgické kolleji Fronchienne, 1817, kapl. v Náchodě, 1831 1. v Hro­ 1879-94 působil v Praze, 1894-1900 adm. nově, 1845 děk.; v Náchodě; z. 11. kv. % , i. na Velehradě, 1900—7v Hradci Král., 1852. — Srvn. str. 1543 č. 2181.-2183; ?1907-1910 sup. na Host "ně, potom Opět Ott. Sl. XXI., 409. Velehradě, nyní v raze; 2.6. pros. ehák Antonín Arnošt 11, 1809 ,na 1920.—Srvn. str. 1543 č. 2998—2199. v Mnich. Hradišti, stud. gymn. v Mladé Rejzek josef Frant. n. 17.čna 1861 Boleslavi a v Praze, bohosl. v Lito-' v Oudrnícich, vysv. 1885, katech. měšť. měřicích, vysv. 1834, kapl v Doubra­ | šk. v Podbořanech. Srvn. str. 15-14 č. vici, 1841 v Litoměřic.“ch, 1842-47 vice­ .2200. „ rektor a rektor sem. t.; 2. 1851. — Rémysjos.:Spa ček jos. Fel. Srvn. str. 1543 č. 2184.-2186.; Ott. Sl. Rennert Václ. n. 18. čce 1302 ve XXI.. 417. Řehák jan dr. m. n. 8. kv. 1811 ,Vraškovicich, vysv. 1827, kapl. v Bu­ v Mnichově Hradišti, bratr předešlého, deni, lok. v lečovicích (do 1846). Řepa Václ. n. 1872,vysv. 1895,kaplan vysv. 1834,děkan litoměřický, gen. vik. diec. litoměřické, kan. a pošleze děk. =v Budějovicích. Řeřicha Vojt. v. n. 1872, vysv. 1895 kap. litoměř., protonář apoštol., senior ' diec. litom.; z. 5. kv. 1901. — Srvn. , kapl. ve Vodo ce, potom v Ondřejově, str. 1543 č. 2187.-89.; Ott. Sl. XXI., 417. .nyní i. v Konoiedech. Reyl Frant. (pseud. Skalický F. R.) eha'k jan N. n. 9. kv. 1845 v ja­ roměři, vysv. 1871, kapl. v Dobrušce, , dr. th., n. 20. 1111.1865 v josefově, stud. lgymn. a theol. v Hradci Král., vysv. potom děkan na Opočně. ehák Karel Lev dr. th. n. 5. listop. , lč89, vikarista při kath. chrámu t., 1813 v Sovenicich u Mnich. Hradiště, , 1:90 vicerektor Borromea, 1893 ředitel stud. gymn. v Ml. Boleslavi a Litomě­ !téhož ústavu, 1909 ředitel kněžského řiCÍCh, vstoupil do semináře litomě­ ; sem., od 1901 docent křest. sociologie řického, 1866 přestoupil do sem. praž­ v sem. — Srvn. str. 1544 č. 2205-2207, Řezáč Frant. n. 6. led. 1819v Pole­ ske'ho, vysv. 1868, kapl. ve Vlašimi, 1870 u nejsv. Trojice ve Spálené ul. 'hradech, stud. gymn., filos. a theol. v Praze, 1875vikarista na Vyšehradě, v Praze, vysv. 1č—12,kapl. v Peruci a téhož roku povýšen na dr. theol., 1883 Hostouni, 1847duch. správce v ústavě i. v Podole \: Prahy, 1892 u sv. Ducha .slepců v Praze, 1848—56koop. a pak v Praze, 1899 arc. notář, 1910 nesídufarni administrátor v trestnici u sv.

kan.vyšehr.,1918f.usv.HavlavPraze.'Václava,

1856-1863spirituál káznice

Srvn. str. 1543 č. 2191.—2194.; Ott. Sl. ?kněžské u sv. Jiří, 1863-1866 Žil v sou­ XXI., 418. Ikromí v Praze, 1866-1879 i. v !-ítni,

2120

Životopisy spisovatelů.

z. 25. pros. 1879 v Praze. — Srvn. str. . Roháček Fabian n. 1843, vysv. 1871, 1544 c. 2208—2212.: Ott. Sl. XXI., 632. 1spirituál sem. v Brně. i. ve Fryšově, Řičák Václ. Em. n. 26. září 1824 _potom sid. kan. t., pap. praelát. v Markvarticích, vysvěcen 1849, kapl.; Rojek Jan Karel 11 31. bř. 1804 v Dnešících, 1855 v Přešticích, 1867 v Litomyšli, stud. gymn. a filos. t., katech. a řed. hl. škol. a nižší reálky . bohosl. v Hradci Král.; vysv. 1827, v Klatovech, 1873 i. v Sutomi. l—J77*kapl. v Krucemburku, 1829 v Novém děk. v Přešticich, z. 28. pros. 1904. Městě n. Met, 1839 expoaita v Bohu­ Riedl Ignác n. 29. čna 1809 v Kutné ' slavicich, 1850 děkan v Novém Městě Hoře, vysv. 1834,kapl. vHolohlavech, n. Met., b. vikář a okr. školdozorce, pak krá1.hr. kons. kancelista, registrá- 1862 děk. v Budyni n. 0 ; z. 11. srp. tor, sekretář a posléze kan. v Hradci 1877. — Srvn. str. 1544 a 1545 č. 2227. Král.; z. 25. září 1855. až 2237.: Ott. Sl. XXI., 911. Říha Frant. n. 1840,vysv. 1866,kapl. Rokos Frant. Alex. n. 25. bř. 1797

v Pouchově, i. ve Vlkanči,potovae-

v Loděnicich, stud. gymn. a theol.

víně. Říha Martin, dr. th. n. 11. list. 1839 v Oslavě u Písku, stud. gymn.vPisku, bohosl. v Budějovicích, vysv. 1862, osob. kapl. v Kovářově, od 1864 ve Frintaneu, 1869 dr. boh., 1869 český! kazatel u sv. Anny v Budějovicích, spolu praefekt v konviktu a katech.

v Praze, byl kapl. v Tachlovicich, Zvo­ leněvsí, 1845 lok. v Radešově u Karl. Varů, 1849 i. v Dřevčicich; z. 3. kv. 1852.—Srvn. str.1545 č.2238.a2239.; Ott. SI. XXI., 914. Rokos Václav Michal n. 1765 v Mi— lovicích, kapl. u sv. Vojtěcha vPraze, 1791 t. u P. Marie Sněžné, 1792 11P.

na něm. ústavu uč., 1871 prof. morálky, _Marie před Týnem; :. 23. září 1814. 1885 biskup budějovický; z. 7. ún. 1907. | Srvn. str. 1545 č. 2240. a 2241.; Ott. Srvn. str. 1544 č. 2219; Ott. Sl. XXI., Sl. XXI., 914. 727. ! Rolejček Frant. n. 11. dubna 1801

Říhánek _Iann.lLlednalSBSvDou-

v Sobotce, stud. bohosl. v Litoměři­

bravce, stud. theol. jakožto chovanec cích, vysv. 1825, koop. v Nymburce, čes. kolleje v Rímě, v_vsv. 1887, prae-

1836 uč. náb. na gymn. v Litoměřicích,

íekt arcib. konviktu v Příbrami, spiri-i 1844 děk. v Chomutově, pak děkan tuálapak ředitelarc. semináře v Praze, . v Mělníce, kons. rada; z. 6. čna 1869. pap. komoří, děkan karlšteinský, kons. Srvn. str. 1545 č. 2242. rada. Romportl Ferd. n. 1834 v Oldriší, Richter Benedikt Frant. X. O. S. B. vstoupil do ř.piaristů; vystoupiv oddal kl. rajhradskěho, n. 11. listop. 1791lsepovoláníučit.,by1učitelemvBystrém, v Příboře, vysv. 1817, 1819 prof. na supl. prof. ž. ústavu učit. v Litomyšli, filos. akademii v Brně, 1826 prof. pae- nyní okr. šk. inspektor v Humpolci. dagogíky t., 1835 rektor a prof. lycea Ron Václav n. 10. led. 1851 vTur­ beneoikt. vAugšpurku, 1842 prof. náb. | nové, vysv. 1875, i. na Hrubé Skále; a paedagogiky na univ. vídeňskě,1846' z. 17. listop. 1903. adm. f. vOstrovačicích; z. 10. čce 18591 Rosík Alois n. 1847, vysv. 1871 Srvn. str. 1544 č. 2220.

Richter Engelbert,

',1. v Bílovu (olom. d..

dr. th. n. 1796

Rost Ant. Fr. Sal., dr. tilos., n. 10.

v Klimkovicích, 1825—35 prof. círk. listop. 1798 v Merklíně, vysv. 1822, děiin v Olom., pak 1. v Modřících 1847 preses semináře v Praze, adm.

u Brna.

Římský K.:Klobouk

Fr.

kostela sv.Jana Nep. na Skalce v Praze,

kan. kap. starobol.. zakladatel a před­

Rodler Adolf n. 4. dub. 1843 vLito- seda spolku arimathejskěho; z. 22. září radlicích na Vltavotýnsku, stud. gymn.\ 1879. — Srvn. str. 1545 č. 2247-2248. v Budějovicíchajindř. Hradci, vstoupil. Rosypal jan n. 21. čce 1819 v Kla­ do kl. v Teplé, po dvou letech však | tovech, vysv. 1842, i. v Pačivě, potom přestoupil do sem. buděi., vysv. 1857, na odpoč. v Plzni; z. 1880. kapl. v Budějovicích a Třeboni, 1870! Rošický Frant. n. 14. unora 1837 vych. v rodině hr. Ferd. Trauttmans- v Sedlici, vysv. 1861,i. vKošticxch, pak dorlfa, 1877i. v Husinci, 1884 s irituál v Libšicich, posléze probošt v Roud­ sem. v Bud., 1899 rektor t., 1 93 ka- nici. vikář, č. kan. vyšehr.; 2.1902. novnik kath. kap. buděj., 1902 pap. Roškot jan (pseud.Pravosl.Pravdo­ praelát; z. 31. pros. 1912. — Srvn. str. mil Pravdodatný) n. 21. čna 1832 v Do­ 1544 č. 2224.-—2226.

brošovicích u Sedlce, vysv. 1858, koop.

Životopisy spisovatelů. na Kladně, 1860 adm. v Dublovicich, Ruda Jos. :Šťastný Vladimir. 1861 kapl. v Sedlčanech, 1871 1. v Ne­ Ruffer Vojtěch n. 14. pros. 1790 chvalicich, 1887 v Počepicich, vikář, v Ces. Skalici, stud. gymn. a theol. os. děkan karlštejnský, bydlil v Sedl­ v Praze, vysv. 1817, vikarista na Vy­ čanech; z. 20. ún. 905. ——Srvn. str. šehradě, 1843 kanovník t., 1850děkan, 1545 č. 2250—2254. 1858 probošt t.; 2. 15. čna 1870. — Roštlapíl josef n. 14.srp. 1809v Ko­ Srvn. str. 1545 č. 2271.—2278.; Ott. Sl. stelci n. 0., stud. gymn. v Rychnově XXII., 82. n. lir.. a v Praze, bohosl. v Hradci Rull František n. 93.čce 1817inndř. Král., vysv. 1835, od 1857 i. v Opočně; Hradci, vysv. 1543,kap1. v Chotovinách, z. na odpoč. v Dobrušce 10. říj. 1888. od 1851 katech. a od 1862 spolu i ře­ Srvn. str. 1545 č. 2255—2257. ditel hI. š
Rothberger

Váci. Jos. n. 24. září srp. 1883. ——Srvn. str. 1545 č. 2280;

1824 v Praze, vysv. 1850, od 1865 Ott. SI. XXII., 97. Runié Ant.:Thein i. v Ratajích; z. 9. pros. 1869.

Ant.

Ruth Vincenc dr. kan. práva n. 25. 1i5top. 1849 ve Zbraslavicích, vysvěcen

Rottek Cyrin Jan C. Ss. 8. n. 10. kv.

1880 v Havirně, vysv. 1904. Roubíček Salesius Josef 0. Praem. i 1872, b. ceremonář, kons. ofiiciál, prof. n. 27. ledna 1862 v Pelhřimově, Stud. NZ. a círk. práva v Hradci Král., nyní nížši gymn. t, vyšší v Něm. Brodě, _na odpoč. v Heřm. Městci. —- Srvn. 1880 vstoupil do kl. žeiívského, stud. str. 1546 č. 2282. bohosl. v Hradci Kr., vysv. 1885,kap1.. Růžička Jeronym Fr. O. S. B., n. v Humpolci, 1890 1. v Senožatech, 1900 23. led. 1794 v Týništi, vysv. 1817, pře­ _vor kl. broumovského; z. 1884. v Zelivě, 1903 opat.

Roubik František (pseud. Jakoubek ,

Růžička Josef n. 11. prosince 1795

Linhart) n. ]. Září 1568 v Leskovicich, v Sobotce, vysv. 1823, 1835 kapl. ve vysv. 1892, kapl. v Rynarci, nyní 1. ve Vetie (do 1841), vstoupil do řádu mal­

Starém R žmitále. 'tězskěho, koop. v Libchavě, potom Rouček Jaroslav n. 1874,vysv. 1896,.v Horažďovicích, posléze novicmistr f. ve Vepřku, vystoupil z církve katol. v Praze. Srvn. str. 1546 č. 2284. Roudnický Alois n. 1877 v_lestřábí Růžička Karel n. 27. čna 1827v Tý­ Lhotě, vysv. 1900, katech. v Zižkoyě. ništi, vysv. 1850, i. v Dolních Králo­ Roudnický Václav n. 1872 v Ze­ vicich, 1894 na odpoč. v Křivsoudové; huni, vysv. 1896, kapl. u Panny Marie z. 1895. —-Srvn. str. 15-16č. 2286; Ott. Sněžné v Praze. XXII., 384. Royt František n. 26. dubna 1783 SI.Růžička Mořic n. 1847, vysv. 1870, v Chiumě, vysv. 1807, i. ve Hbitech;= - koop. v Nákle, i. ve Velké Blatnici, pak z. 27. čna 184—2. v Určicich, děkan okr. prostějovského, Rozkošný Fr. n. 1866 ve Vlkoši na č. kan. kroměřížský. Mor., vys . 1889, kapl. v Piesně ve Vojtěch n. 1855,vysv. 1879, Slezku a v Břestě, pak niisiiní kaplan 1. Růžička v Bartultovicich, na odpoč. ve Vídni. při rak. vyslanectví \: Cetyni na Cerne Srvn. str. 15-16 č. 2286. Hoře; z. 29. řiina 1903. — Srvn. str. ' Ryba Frant. M. n. 6. pros. 1817 1545 č. 2265. v Hlavňovicich, vysvěcen 1844,katech. Rozkošny' Rudolf S. J. n. 1875 ve *nižši reáiní 3 hl. školy ve Vodňanech, Vikoši na Mor., vysv. 1898, spirituál potom f. v Albrechticích; z. 1882.— na Hostýně. Srvn. str. 1546 č. 2288. Rozmahel jakub n. 1885 ve Vedro­ Rybák Josef 8. ]. n. 6. září 1871 vicich na Mor., vysv. 1909, koop. ve v Nov. Mitrovicích, Stud. gymn. v Plzni, Vel. Bílovicích. Rozsypal Josef n. 27. pros. 1807 bohosl. v Praze, vySv. 1894, dvě léta v Lipolticich, vysv. 1832, i. a 05. děkan byl v duch. správě a rok katechetou ' v arcib. pražské, 1897 vstoupil do Tov. v Mirovicich, vikář; z. 1887. Jež. -- Srvn. str. 1516 č. 2290. R. S. : Rudolf Stránský. Ruber Fr. n. 1866, vysv. 1888, koop. Rydvan Josef 'dr. th. n. 28. list0p. a potom f. v Dyjákovicich. — Srvn. str. 1844 na Mělnice, stud. gymn. a theol. 1545 č. 2269.

. v Litoměřicích, vysv. 1868, kapl. v Lysé

Rubricius Vilém, učitel v Praze. n. Labem., 1871 beneficiát Sporkovské Rubringer Jan Nep. O. S. Fr., n. nadace t., 1579 dr. th., 18921.ve Velkých .Kostomlatech u Nymburka, b. notář, 1862, vysv. 1885.

2122

Životopisy spis ovatelů,

os. děkan, kons. rada; z. 23. srp. 1912. Srvn. str. 1546 č. 2291. a 2292. Rychlík František n. 4 led. 1833, vysv. 1858, t. ve Vřeštově u Hořic, potom v Babicích, Kuklenách, b. vikář;

řádu, prot. dogm. v Báňské Bystřici; 1882 duch. v nemocnici milosrdných sešier v Praze,„ 1892 vrátil se domů, 1896 odešel do Styrska, kdež byl zpo­ vědnikgm v Celle Mariánské ; od 1901 z. 1914. — Srvn. str. 1546 č. 2293. žil ve Styrském Hradci, posléze v A1­ Rychlovský Jan n. 24. pros. 1752 1gersdorfu ve Štyrsku, kdež z. 1914.— v Poniklé na jičínsku, stud. gymn. v Ji­ .Srvn. str. 1166 č. 71.—79.; Ott. Sl. číně, filos. a bohosl. v_Praze, vysv. |xxu., 653. Sássy Pavel 1869.71 i. na Staškově 1776, kapl. a potom i. v Cerv. Opočně, vikář, 1797 metrop. kanovník v Praze, v Uhrách. 180—3světící biskup, z. 22. čce 1811. — Sauer Alfons n. 1860 v Kudlovicích, Srvn. str. 1546 č. 229—1. vysv. 1884, prof. náb. v Uh. Hradišti;

RymnickýFr.:Navrátil

Frant.

z. 4. října 1911.

Rynda Jan n. 9. dub. 1859 v Koje­ Sauer Bruno František O. Praem. tině na Mor., stud. gymn. v Olomouci, (pseud. Fr. Kyselý) n. 12. leui.1857 theol. v Lovani, vysv. 1883. i. ve St. v Kudlovicích na Mor., vstoupil již jako Paul, Minn. -—Srvn. str. 1546 č. 2295 bohoslovec sem. budějovického do kl. Rypáček Frant. jaroslav (pseud. strahovského, vysv. 1883, koop. v Ji­ Jaroslav Tichý), n. 7. říj. 1853 v Ho­ hlavě, 1900 novicmistr a potom spolu dětině u Bechyně, gymn. prof. v Brně. i ředitel kůru na Strahově; 1908 adm. Srvn. str. 1546 č. 2296. a 2291; Olt. f. Strahovské v Praze, 1909 děk. v Mí— Sl. xxn., 441. jlevsku, 1914 i. v Jihlavě, 1919 inspe­ Sahula Jiří n. 27. bř. 1874 ve Skutči, ktor velkostatku strahovského na Hra-— stud. gymn. ve Vysokém Mýtě, theol­ dištku u Stěchovic. — Srvn. str. 1524 v Hradci Král., vysv. 1899, kapl. v Pro­ č. 1465. Sedláček Ignác u. 1863 v Rosičce seči & Rychmburku, 1900 prefekt učit. konviktu v Hradti Král., 1902 řed. na Mor., vysv. 1888, 1893 t. v Jimra­ mově, děkan okr. bystříckého. „Onnovy“ t. -—Srvn. str. 1546 č. 2299. Sedláček Jaroslav dr. th. n. 4. ún. Sakař Josef n. 29. dub. 1870 v Týně n. Vlt., stud. gymn. v Budějovicích, 1860 v Hostomicích u Hořovic, stud. theol. v Praze, vysv. 1895, 1895-1899 gymn. a theol. v Praze, vysv. 1882, stud. na filos. fakultě, vykonal státní katech. v Kladně, kapl. v Sedlici u Karl. zkoušky pro zeměpis a dějepis; pů­ Varů, v Kladně, v Praze u nejsv. Tro­ sobil jako prof. v Ml. Boleslavi a Tře­ jice a u sv. Jindřicha, 1889 dr. th., 1891 boni; nyní na reálce v Pardubicích. suppl. prof. biblického studia SZ &se­ Salficisý František n. 1873, vysv. mitských jazyků na bohosl. tak české 1896, kapl. v Nové Pace, i. v Pecce. university v Praze, 1896 mř., 1900 ř. Samsour Josef n. 7. srp. 1870 ve prof. téhož oboru. Cestoval pétkráte Vatíně na Mor., stud. gymn. v Chru­ v Palestině, Syrii a Egyptě, 1893 zdr­ dimi, bohosl. v Brně. vysv. 1892,koop. žoval se v syrském patr. semináři na v Dolních Dunajovících, 1893 poslán |Libanu, cestoval při sjezdu franc. vě­ na vyšší studia do Frintanea, 1897dr. jdecké společnosti v Tunise a Alžiru, th., 1898 spirituál v klášteře Voršilek : byl na vědeckých sjezdech v Londýně, vBrně, 1900 prof. náb. na ústavě ku ;Paříži, Frýburku (Svýc.), Hamburku; vzděláni učitelek t., 1902 prof. círk. cestoval iSibiří, ruskou střední Asii a dějin na theol. ústavě t., 1908 spolu byl též ve Spojených státech amerických 1 prof. círk. práva; 1910 kons. asses­ i Mexiku. —-Srvn. str. 1546 č. 2306. a 2307. sor. — Srvn. str. 1546 č. 2301. Sankot Josef n. 1825, vysv. 1851, Sedláček Josef n. 10. dub. 1808v Ji­ kapl. v Kunštátě a Blansku, i. v Radkově lemnici, vysv. 1832, děk. ve Dvoře u Telče; z. 11. čce 1 . iKrálové, vikář, arciknéz; z. 11. ledna Sasinek Frant. in. 11. pros. 1880 1896. v Skalici (nitranské stol.), stud. nižší ! Sedláček Josef Vojtěch O. Praem. gymn. t., 5. a 6. tř. gymn. v Solnoku, , dr. filos. n. 24. ún. 1785 v Celakovicích, 11:46vstoupil do řádu kapuc.,stud.tilos. !člen kl. v Teplé, prof. math., řečtiny v Penzinku, Tatě a Prešpurce, theol. . a češtiny na filos. ústavu v Plzni; z. v Scheibbsu (v Dol. Rak.), vysv. 1853; i 2. un. 1836. — Srvn. str. 1546 č. 2308. 1863. vyst. s povolením papežským ze ?až 2318.

Životopisy spisovatelů.

2123

Sedláček Petr, 1874 duch. správce v Něm. Brodě; z. 27. bř. 1871. — Srvn. vc Hvozdné, potom i. v Ccladné na Krška, ČKD. 1880, 337. Mor.. 2. před 1885. Sekera Jindřich Ant. O. Schol. piar. Sedlák jan Ev. dr. th. n. 4. pros. n. 1839 v Chotěboři, vysv. 1863, prof. 1871 v Třebíči, vysv. 1894, kapl. ve náb. na reál. gymn. v Praze-ll.; z. 111. Velkých Dyiakovicích; poslán do Frin— pros. 1893. tanea, kdež dosáhl doktorátu theol. Sekouček Augustin n. 1810ve Stra­ sub auspicíis imperatoris; poté prof. konicích, vysv. 1833,děk. v Humpolci; náb. na něm. zemské reálce a na ]. čes. z. 21. Zářl 1861. —- Srvn. str. 1547 gymn. v Brně, 1907 prof. bíbl. studia č. 2335. SZ & vých. jazyků t.; kons. rada &as­ Semonský Frant. n. 4. října 1794 sessor. — Srvn. str. 1547 č. 2328 a 2329. v Pardubičkách. vysv. 1820, kapl. v Da­ Sedlák jan Nep. dr. th. n. 9. dub. šicich, lok. v Telecím, i. v Dašicich, 1854-v Taianově u Klatov; stud. gymn. os. děkan, na odpoč. v Pardubicích; v Klatovech, bohosl. v Praze, vysvf z. 26. led. 1884. 1876,kap1. v Erpušicích u Stříbra, 18771 Senz Aug. n. 1864 v Turčansch na koop. v Chodové u Karl. Varů, 1877 Mor., vysv. 1888, f. v Kadově na Mor., až 1883 kapl. v Rokycanech; v té době potom v Hostimi. Seyvalter Frant. n. 26. září 1854 od srpna do list p. 1878 iako voj. kurát při okkupaci Bosny; 1883 i. ve Vel. v Brandýse n. L.. vysv. 1879, kapl. Popovicich, 1889 dr. th., 1890 sekretář v Chorušicich, i. v Di'ahcnicich, dek. kons. a duch. soudu v Praze, 1891 v Sedlici, kons. rada. vikář, nesíd. kan. metrop. kanovník; téhož r. kons. rada ivyšehr., ředitel asylu slepých dívek a kancléř; 1902 pap. prelat, 1908 gen. v Praze. vikář; 1917 světici bisk up. — Srvn. str. , Seyvalter Ludvik n. 10. srpna 1857 1547 č. 2319—2327. Ott. Sl. XXll.,751. v Brandýse n. L., vysv. 1882, koo,>. Sedlák Martin u. 1849 v Sokol­ v Dol. Slivně, i. v Černísku, potom nicích, vysv. 1874, koop. v Křtinách, v ečelicích, zakl. a řed. asylu slepých potom i. v Telnici, na odpoč. ve svem dívek v Praze; 2. 26. pros. 1917. rodišti. f Schalk (Šalk) Al.. th. dr. n. 1. pros. Sedlák Matěj n. 1847 v Klatovech, 1810 v Hořiněvsi, vysv. 1833, dekan vysv. 1870, řed. ústavu hluchoněmých v Lomnici u jičína, kons. rada, bisk. v Budějovicích, potom děkan v Kla-l míssionář; z. 1879. — Srvn. str. 1555 tovech, na odpoč. v Bechyni; z. 25.1ed. č. 2647. Schindler Frant. n. 17451 v Duba— Sedlatý Frant. n. 1842, vysv. 1867, nech na Mor., vysv. 1875, prof. náb. knpl. v Sezemicich, potom v Pardu— na gymn. v Kroměříži, arc. notář, kons. bicích, f. ve Zdánici; z. 8. pros. 1906., rada, nyní na odpoč. v Praze.

Segefa Bonifác, dr. fil. n. 1865 ve! Schindler jos., dr. theol. n. 23. čna Vlčnově. vysv. 1887, prefekt, potomj 1835 v Lachovících, vysv. 1860, prof. ředitel chl. sem. v Kroměříži. — rvn.j círk. děj. a patrologie na u_ěm. univ. str. 1547 č. 2320. ! v Praze, probošt kapituly u Všech sv. Sehnal josef n. 13. ún. 1813 v Bělo-v v Praze; 2. 22. ún. 1911. hradě, vysv. 1838, f. v Chodovicích,l Schmid jan n. 1845, vysv. 1868, potom v Miletíně; z. 6. dub. 1868. ' i. v Lubnici na Mor., potom v Dešné, Seidl jos. Ant. n. 5. bř. 1775 v Be­ nyní na odpoč. rouně, kapl. t., pak děk. v Lochovících, ! Schmidt Ferd. n. 1837v Brně, vysv. posléze děk. v Berouně; z. 5. čce 1837. , 1860, f. v Budkově; potom na odpoč. Srvn. str. 1547 č. 2333. _ ! v Brně. Seidl Ladislav u. 1862 v Cestíně, Schmidt Ferd. n. 1865vLitni,vysv. vysv. 1885, f. v Ličuě, nyní vjosefově. , 1890, i. v Postupicích. děk. v Divišově. Srvn. str. 1547 č. 2341. Seifert Cyrill O. S. A. kl. brněn.,| dr. fil. u. 1864 v Nevoiícich, vysv. 1889, Schmidt Ladislav S. ]. n. 7. kv. Seifert jan n. 1871,'vysv. 1894, ka­ 1867 v Praze, vysv. 1902, ředitel in­ ternátu arcib. gymn. v Praze. tech. v Prostějově. Seifert Karel n. 11. září 1813 v Něm. , Schmied josef, dr. Rom. n. 19. bř. Brodě, vysv. 1830, koop. v Pohledu, . 1882 v Honosícich u Střlbra, „stud. 1852 10k. v Modletíně, 1853 f. ve Skuh- ' gymn. \: Plzni a Příbrami, theol. v Rímě, rově, 1853 v Uhelné Příbrami, 1861 děk. . vysv. 1807, kapl. ve Zluticích, Nove

2124

Životopisy spisovatelů.

Vsi u Plané, na Zlíchovč, u sv. Ducha Sv. Hoře a od 1906 v Praze. — Srvn. str 1548 č. 2356. v Praze, nyní v Karlíně.

Schneider Bruno i. v Benešově,

Schwarz josef, f. v Beístrošicich

Schneider jan, dr. th. n. 19. dubna

Schweiner víz veíner.

v Ratibořsko. -—Srvn. str. 1547 č. 2345. 1875. — Srvn. str. 1548 č. 2358.

Schwuger Václav n. 1854, vysv. 1844 v Kyjově na Mor., vysv. 1867, děkan kap. v Kroměříži. — Srvn. str. 1883, f. v Prostiboři. 1547 č. 2346. Sidon Jan Maria n. 18. září 1792 Schneider Rudolf, dr. th.„ n. 1874, v Solnici, stud. gymn. v Hradci Král., katech. v Košířích, kapi. v Cižkově a filos v Praze, theologii v Hradci Král.; v Mrtniku; prof. náb. na gymn. v Ziž— vysv. 1815, kapl. v Solnici, 1816 koop. kové. v Lomnici n. Pop., 1819 prozatimní & Schoenjan u. 1890,vysv. 1914,'koop. 1820 def. prof. náb. na gymn. v jičíně v Holicích na Mor. ' a kazatel při chrámu sv. lgnáce t., 1848

Schoenbeck František n. 10. list. poslanec říšský, 1851 zbaven profesury

1836 v Rímově, vysv. 1860, řed. ústavu ku vzdělání učitelek u sv. Anny v Praze; 2. 19. led. 1894. — Srvn. str. 1548 č. 2350. a 2351.

Schoenbeck Michael František, dr. n. 3. září 1787 v Rímově,

vysv. 1811,

i kazateiství, žil pak na Moravě a potom v Litomyšli; byl jmenován 05. děkanem a bisk. notářem;

z. 26. 7áří 1868. —

Srvn. str. 1548 č. 2370—73;

Ott. Sl.

XX111., 131.

Siegmund L.,duch. správce v Roučce

prof. bohosl. pastýř. v Budějovicích, na Mor. 1864.

Sigmund Vavřinec, i. na Siupavě

kaglovnik, kap. děkan i.; z. 24. ledna na Mor. 1868. Schoenberg Stanislav n. 1863,vysv. Sicha Karel, em. děkan a farář, be­ 1887, cxposita v Chlumu, i. v Horními ueíiciát v Eggenberku; z. 1888.-—Srvn. Studenci, na odpoč. v Nov. Bydžově.| str. 1548, č. 2374. Schoessler Gunther Karel 0. S. B., Sika (Syka) Jan n. 20. října 1809 n. 1860 v Ostřihomě, vysv. 1882, pod-' v Praze, vysv. 1836, prefekt, potom bisk. semináře v Budějovicích; převor kl. Rajhradskěho. — Srvn. stnl rektor z. 18. dub. 1871. —- Srvn. str. 1548 č. 1548 č. 2354._ 2375; 1555 č. 2633. Schoft'er (Soffer) Frant. n. 7. čna! 1821 v Rychnově n. K., vysv. 1845,1 Simenec Frant. Xav. n. 17. listop. katech. &reditel kl. školy, později řed.; 1807 v Rakovníku, vysv. 1836, kapi. paedagogia v Hradci Krái., sid. kan. t.,: ve Vraném, i. u sv. Apol ináře v Praze, kons. rada, škol. inspektor; z. 27. října posléze adm. u svatého lana Nep. na 1875.— Srvn. str. 1558 č. 2738. a2739. Skalce t.; z. 15. řljn2 18:26. Simonides Bohumil n. 1870 v Tře­ Scholz Libor 1863 kapl. v Bosko­ vících, 1864 v Hranicích, 1574 v Bělo—, bíči, vysv. 1893, 1906 i. v Jamněm na tíně na Mor. — Srvn. str. 1548 č. 2353. , Mor.

Simplex ::jírásko Frant. Schrefl _losef n. 1830 v Letovicích, vysv. 1852, 1863vicerektor a 1865 rektor , Sirůček (Syrúček) Ant. n. 14. pros. alumnátu brněnského, 1885i. vBystré. 1845 v jelení, vysv. 1865, koop. v Bo­ č. kan. kath. kap. brněn.; z. 1891. —. rovém, i. v Mříčně, potom v Bělé Srvn. str. 1548 č. 2355. , u Přelouče; z. 31. led. 1900. — Srvn. str. 1548 č. 2378 a str. 1555 č. 2644. Schreiber Antonin n. 23. srp. 18—17,| vysv. 1872, i. ve Slatiňanech, potom: Sirůček Benjamin Frant. O. S. F. ve Zlebech; vikář, č. kons. rada, os., n. 12.1ísi. 1815 v Pelhřimově, vysv. děkan. | 1840

Schreiber Bedřich n. 1868, vysv.“ Skácel Bernardín o. Praed., dr. fil. 1893, katech. na Vinohradech, potom! n. 3. dub. 1884 v ]avořičku na Mor., v Karlíně: z. 1905. ' vysv. 1907. Schroller Frant. CSSR. n. 19. srp. Skácel josef n. 1885 v Kulířově na vysv. 1910, koop. v Cučících. 1867 v Troubelicích na Mor. vysv. 1891, | Mor., rektor kolleje v Praze. , SkalickýF. R.:Reyl Frant. Skalický 105. n. 1878, vysv. 1905, Schroller Josef CSSR. n. 18. září 1869 v Troubelících na Moravě, studu kapl. ve Zbynicích, katech. ve Vlach. Březí. gymn. v Olomouci, 1886 vstoupil do* Skalik František n. 22. led. 1867 kongr. redempt., vysv. 1894, působil ve Vídni-Hernalsu, Budějovicích, na v Nové Vsi u Uh. Hradiště, vysv. 1891,

ŽivotOpisy spisovatelů.

2125

koop. v Zelechovících, Dobromělicích \ Sladovnik Egon Blažej O. Praem. a v Uh. Brodě, potom odešel do de- kl. strahovského, n. 1872 v Příbrami, licíence a stal se zám. kapl. u hrvasv. 1897. Harracha ve Vídni; 2. ve svém rodišti | Sláma František josef (Bojenický) 10. prosince 1904. — Srvn. str. 1548 n. 16. kv. 1792 v Bo:enicich u Bernar­ &. 2579—2383. rdíc v Táborsku, stud. gxmn. v Budě­ Skalka Josef n. 1859 v Kněždubě jovicích, filos. v Praze, theol. v Budě— na Mor., vysv. 1885, katech. \: Mor. í'ovicich, vysv. 1815, zám. kapl. na Ostravě. elene Hoře, 1818 v Prachaticích, 1825 Skočdopole Ant., dr. th. n. 2. pros. ina Orlice, 1838 i. v Chraštícich, 1840 1828 v Soběslavi, stud. gymn. a theol. děk. v Bechyni, z. 5. srp. 1844 v Lázních v Budéiov., vysv. 1854. kapl. v Malém , Mariánských. — Srvn. str. 1549 č. 2408. Boru, 1856 adm. 1., 1857 adm. v Za­ až 2417.; Ott. Sl. XXlil., 333.

Slavěčsky]. F.=Fabian ]os. mlekově, téhož r adm. v Mrákově, Slavíček Antonin n. 10. kv. 1813 1858 kapl. v Chrašticich, 1868 prefektl chlap. sem. v Budějovicích, 1861 supl. v Tišicích u Neratovic, stud. gymn., a 1862 skut. prof. pastýřského boho­ filos. a bohosl. v Praze, vysv. 1839, sloví, 1863 spolu i prof. katechetiky. 1849—54rektor lužického sem. v Praze, 1880 č. doktor th.. 1859 b. notář, 1875 1854 f. v Noutonicích, 1867děk. v Bran­ kons. rada, 1879 č. kanovník, 1902 pap. tdýse, potom kan. a posléze probošt komoří, krátce potom pap. praelát :kap. staroboleslavské; z. 3. čce 1893. protonotař; z. 16. led. 1919. — Srvn. !Srvn. str. 1550 č. 2419. a 2420. str. 1548—1549,_č. 2384—2394. Slavíček Frant. n. 4.1ístop. 1798 Skopan viz Skopan. v Modlešovicích, vysv. 1824,kapl. v ]in­ Slcopec jindřich n. 12. čce 1873 dřichově Hradcí,1ok.v Dřážd'ově; 2.27. v Sadské, vysv. 1896, prof. nábož. na ún. 1848. — Srvn. str. 1550 č. 2421. gymn. „KráSnohorská“, mř. člen král. Slavíček jaroslav n. 30. kv. 1871ve uc. společnosti. — Srvn. str. 1549 č. Vel. Pálči, stud. gymn. nižší v Roud­ 2386. nici, vyšší na r. gymn. v Praze (Spál. _ Skoupý Karel n. 1886 v Lípůvce na ul.), theol! v Praze, vysv. 1894, kapl. ve Alcar.,_vysv. 1911, prefekt chlap. sem. v me.

Schmíedebergu, Ledcích a Benešově,

SkřivanKarel: Dostál Lutinov., 'katech. na Smíchově.

Skultéty Karel n. 14. května 1857 Slavík Karel dr. th. n. 25. led. 1860 v Brašově v Sedmíhradech, stud. gymn. v Předních Zborovicich u Strakonic, v Jindř. Hradci, filos. v Praze. 1879 stud. gymn. v Písku, theol. v Budějo— supl. p_rof.na real. gymn. v Pelhřimově, vicích, vysv. 1883, kapl. v Sušici, adm. 1880 ne. ve Vlkoyě, pak správce školy v Mouřenci, 1886 poslán do Frintanea, a potom řed. v Sestovících; z. 28 čna 1888 vicerektor kněžského sem. v Bu­ 1903. Srvn. str. 1549 č. 2399. a 2400. dějovicích, 1893 supl. a 1894 skut. prof. Slabý __los.dr. ih. a íílos. n. 26. bř.. SZ.a semitských dialektů, později spolu 1869 v Nem. Brodě, vysv. 1893 v Římě, ­ i docent vychovatelství, 1900 dr. th.; Srvn. str. kons. rada. — Srvn. str. 1550 č. 2422. prof. SZ. v Hradci Král. 1549 č. 2401.

la 2423.

_

Slivický:Cermák Václ. Sládeček Alois n. 1868 v Dřevo­ hostícich, vysv. 1890, prof. gymn. ve , Slota (Siotta) _liři n. 24. bř. 1819 v Rájci v župě trenčanské, stud. gymn. \'alaškém Meziříčí. Sladeček Cyri11 dr. theol. n. 1864 fv Zilině a Prešpurce, theol. v Brně, ivysv. 1842, kapl. v Moutnících, potom v Qrevohosticích, vysv. 1886, vicesu­ perior semináře v Olomouci; z. 20. srp. v Saraticích, prof. gymn. v Báňské By— střici, 1861 f. v'l'uříně ve stol. nitran­ 1910.__ Srvn. str. 1549 č. 2402. Sládeček _lan n. 1864 v Dobrovici, , ské, 1879 děk. pustovoděracký; z 3. říj. 11882. — Srvn. str. 1550 č. 2424; Ott. vysv. 1889, kapl. v Dobrovici, potom „Sl. XXlll., 401. dekan t., vikář. Slovák Alois n. 1859 v Boskovicích, Sladký Frant. n. 1871, vysv. 1895, f. V Strmilově.

vysv. 1882, kapl. na dómě v Brně, 1890

Sladomel Vilém n. 5. února 1858 prof. náb. na reálce v Brně. Srvn. str. v Bném Ujezdě, vysv. 1884, f. ve Slati­ 1550 č. 2426. Smath Josef n. 1874, vysv. 1896, i. nách na Jíčínsku, z. 28. čce 1905. — Srvn. str. 1549 č. 2403—2407.

v Uhlířských _Ianovicích.

2126

životopisy spisovatelů.

Smékal Ambrož O. Cap. n. 26. led. pak na gymnasiu t., potom na reálce 1878 \ Přemyslovicich na Mor., vysv. v Rakovníku, nyní na reálce ve Vino­ 1901

hradech.

Smělý josef n. 28. září 1842 v Praze, '. Snížek jan n. 1869 v Lab. Týnici, kapl. na Slivici u Příbrami, pak na ) vysv. 1895,katech. v Kr. Městci, f. v lam­ Dobřichově; 1876 prvofarář v Ratěni­ nem, nyní na odpoč. v Kyšperku. cích, 1905sid. kan. ve Staré Boleslavi; Snopek Frant. n. 25. září 1853v Ku­ :. 31. bř. 1909. — Srvn. str. 1550 č. novicích u Uh. Hradiště, stud. gymn. 24127. a 2428. v Uh. Hradišti, theol. v Olomouci. vysv. Smetanajosef František O. Pri-lem. 1876, kapl. ve Velké u Strážnice, ve n. 11. bř. 1801 ve Svinišťanech, stud. Veselí, Strážnici, Střílkách, Tovačove, gymn. vHradcí Král., íilos. v Praze, Kroměříži a umicích, 1888 exposita 1823 vstoupil do řádu praem. x*,Teplě, ve Svébohově, 1893 f. v Blazících. 1898 vysv. 1826, 1829-31 kapl. v Uterém arcib. archivář v Kroměříži, pap. ko­ u Bezdružic, 1831 prof. na gymn. plzeň­ mOřl,kons. auditor. — Srvn. str. 150 ském; z. 13. ún. 1861. -- Srvn. str. č. 2451.—2453. 41350 1.

Sojka jan (pseud. Hanuš

Heř—

č. 2431.—244l.; Ott. Sl. XXlll., m anský) jUDr., n. 9. října 1863v Nov. Smetana jan u. 1882, vysv. 1906, 'l'elechově na Mor., stud. gymn. v Tře­ šatech. v Dačicích. bíči a v N. Brodě, theol. v Brně, vysv. Smitka josef n. 1874, v sv. 1897,í 1887, 1894 f. ve Zwingendorfě v Dol. katech. v jistebnici, nyní v oběslavi. ' Rak., 1899 povýšen na č. univ. na dr. Smola Frant. n. 1861, vysv._1885, práv, 1901 chefredaktor „Katolických kapl. v Kornouzu, potom f. ve Stěpá­ Listů“, ale po roce vrátil se na svou faru v Dol. Rakousích. — Srvn. Ott. novicích, nyní děk. v Soběslavi. Smola Ludvík O Praed., n. 1869, Sl. XXlll., 613. Sojka Tomáš n. 1872, vysv. 1897, vysv. 18941. Smolík Rupert Frant. Xav. O. S. ' koop. v Komárově na Mor., pak katech. v Třebíči. B. dr. th., n. 5. října 18313 v Praze, Sokol Ant. 1865—66 1. ve Pteni na 1831 vstoupil do ř. bcned. v Břevnově, vysv. 1859, kapl. v Metličancch, 1865 Mor. až 75 prof. bohosl. pastýřského &fun- _ Sokol an n. 1870, vysv. 1895, ka­ damentálni theologie v Hradci Král., *.tcch. ve kutči, nyní ve Vys. Mýtě. 1875-86prof. past. bohosloví na Lohosl. Solař jeronym jan Nep. O. Praem. fakultě v Praze, 12. zaří 183.6opat kl. n. 3. kv. 1827 vjindř. Hradci, stud.

břevn. & broum.: z. 21: srp. 1887. — gymn. t., filos. v Budějovicích, 1847 Srvn. str. 1550. č. 2442 —;2247. vstoupil do kl. želivskěho, vysv. 1852,

Smolík Václ. CSSR. n. 22. září 1866 prof. na gymn. vNěm. Brodě; p) pěti v Třeboni, stud. uižší gymn. t., 1882 letech vratil se do kl. želivského; z.

vsroupil do kongr. redempt.: vykonav 30. led. 1877. — Srvn. str. 1550 a 1551 noviciát v Eggenburku (Dol. Rak.) ode­ č. 2454.—58.; Ott. Sl. XXIll., 633. hral se 1883 na další studia do Mau— Soldát Alois, dr. th. n. 12. čce. 1862 travy ve Styrsku; dokončiv studia hu­ v Opořanech u Tab., stud. gymn. v Tá­ manitní, studoval theol. na tamním boře, bohosl. v Praze, vysv. 1886,kapl. domácím ústavě, vysv. 1889; 1890 v Rokycanech, 18:8 adjunkt theol. fa­ lektor řečtiny, math. a fysiky t., 1894 kulty v Praze, 1891vicerektor semináře lektor math. a přiroclozpytu v i\oclě­ t., 1893 povýšen na dr. th., 1903 mř. a řově. 1396—1901 missionář, 1901—2 1907 ř. prof. círk. práva a křest. so­ lektor v Července, pak v Obořiští, kdež ciologie při č. bohosl. fakultě v Praze. do 1904 vyuč. math. a tys. od 1905 Srvn. str. 1551 č. 2459; Ott. Sl. XXlll., přednášel schol. filosofii; z. 3. kv. 1920 63:). v Praze. — Srvn. str. 1550 č. 2449. Soldát josef n. 1875, vysv. 1900, Smolka julían n. 1868 ve Věrova-n f. v Letinach. Sommer josef Václav n. 1805 v Ra— nech na Mor., vysv. 1892, koop. v Mo­

ravičanech

dl ci, ředitel knihtiskárny Pospíšilovy Smrček josef. dr. th. n. 14. led. 1879 _(1826-31), sazeč u Haasů (1834—37), v Třeboni, stud. gymn. t., theol. v Praze, i faktor u Spínky, potom u Spurného. — vysv. 1893, kapl. u sv. Kiliana, v Lou-' Srvn. _lung. Hist. 1. 627. novicich a Zdislavicích, 1902 prof. náb. Souhrada josef n. 11. čna 1838 :za ústavu ku vzdělání učitelů v Plzni, v Kučeři, vysv. 1862, kapl. v Klatovech,

ŽivotOpisy Spisovatetů.

12127

1864kapl. v Chuděnicich, 1878 i. v Pe-| Stach Tobiáš Alois O. Praem. ? tršpurku, 15831. v Chuděnicich, 188411863 v Rokycanech, vysv. 1888, dek. 1všiššsekrestář, “» — rvn. 1887 str- bislšl 15 ngtázíěš. . .; 5.3% tt--| v Milevsku. Staněk an n. 1869, \: 'sv. 1895, k00p. Sl- XXlll.. 721— |v Tišňov'é a Dražo)vicích, katech. __Soukop jan n. 10. kv. 1826 v Tře- v Blansku. b1c1__na_Mor„stud. gymn._v MonTrCStaněk Jan n. 17. čna1845 ve Skále, bove, filos. &theol. v Brne, “31218491 . vysv. 1871, kant. v jinině f. v Záhoří lrapl. v Letovicích a Sloupě, 1862 f—lpak ve Vysoké. ' ' v Lipovci, 1865 v Doubravici; z. 26.l_)ř.j Staněk Josef „. 1860, vysv. 18.84, 1892- '- Srvn. Str. 1051 č. 2462'2414. kap! \; Nu. Vožici, prof. gy,"n. V “]“á­ Soukup Frant. 11.1817, vysv. 1840, boře.

i. v Ouvalech 1861—83,potom u sv.!

Stařeček : chaloupky:

Kaštil

Havla v Praze; 2. 12. dub. 1888. ljosef_ Soukup jan Nep., dr. th. n. 21. kv. ! Stara Antonín,dr. th. n. 1826 v Brně, 1849 v Branné, vysv. 1873, prof. bibl. j vysv. 1850, poslán do Frintanea, 1855 studia N. Z. v Hradci Král., děkan kap. prof. bibl. studia na bohosl. ústave král.—hradecké, gen. vikář, pap. praelát. ! brněnském, 1868 t. v _Dyjakovičkách; Soukup Robert „_ 1869, vysv. 1896, z. 21. br. 1907 v Brne. ——Srvn. str. i. v Stare Vodě na Mor. , 1551 Č- 2486­

Soušek Vojtěch n. 1876,vysv. 1900,j Stárek Jan Nep. n. 1. listop. 1795 k00p. v Mladějovicích. jv Ces. Libchavé, stud. gymn. a filos. Spáčil Bohumil S. ]. n. 25. dubna v Litomyšli, bohosl. v Praze, vysv. 1875 ve Výmyslicich na Mor., vysv. 1821, adjunkt bohosl. tak. v Praze. 1901, na dr. th. pov. 1902, koop. v ji- 1825 supplent NZ. na fakultě pražské, řlcich, 1903 adm. v Zaječí, 1903 prefekt 1826—77 prot. mravovědy v Hradci Kr., semináře v Brně &uč. náb. na !. něm. 1883 povýš. na dr. theol.; z. 11. list. reálce t., 1905 vstoupil do Tov. Jež., 1883.— Srvn. str. 1551 č. 2488—2194. 1907 prof. filos. a fundam. na biskup. Starý Frant. „. 1374 vvsv. 1397 Učilišti V CČIOVCi, 1910 mř. prof.fu11d.

v lv—lradcíKrálq

V INŠPWKQ-

na odpoč. v Prostějově jakozto duch.

Spáčil-Zeranovský

adm.

ve, Št'épanících'

jan n. 26. ledna správce v t. nemocnici. —-Srvn. str.

1857 v Zešově u Prostějova, stud. 1551 č. 2496. gymn. vOlomouci, věnoval se spjsova— Stašek Bohumil n. 17. února 1883 telství a žurnalistice; byl red.„Cecha“ v Klabavč, vysv. 1909, vikarista na a ,Hlasu“ 089411900; 2. 9. led. 1905. Vyšehrad—ě. SWU- Stf—1531 C- 2475Statečný Karel, dr. th. n. 6. čce 1870 Spal jaroslav n. 1867, yysv. 1891, v Miskovicích, vysv. 1894, prot.1no—

kapl. v Nižboru, katech. v Zižkově. rálky a filosofie na bohosloveckém Spisar Alois (pseud. Písař N.) n. ústavu v Budějovicích. —- Srvn. str. 1874 v Německých Pru—ech, vysv. 1897, 1552 č. 2501.

prof. náb. na něm. reálce vKromčřiži. Steínochr Ignác, dp th. „_ jg_ čce Spisar Emmanuel n. 1888 v Hamil- 1862,vysv. 1886,prof. reálky v Zižkově. tonech na Mox-, VYSV-1913. k00p. Stejskal Fr. Xav.dr. th. n. 27.list' V Pušté Polomj_ _ 1866 v Hubálově u Mnichova Hradiště. 59153" Ferdinand n. 1803 V New; stud. gymn. v Ml. Boleslavi, pak jako Prusechn VYSV-1331, kOOP- V ZUbfhll-ronviktísta v Praze na akad. gymn., 1. V Rybl "% MOV. _ ,maturoval v Příbrami; theol. studoval, Sfbr'ž „VPJÍeCh ". 1853, VYSV-1879, jsaalumnc111č.kolle'e, na Propagandě; f. VHOSthlCh, na Odpoc. “: Chvalnove. VYSV.1891; kapL v oru u Stříbra, pak

Srdínko František 11.7. února 1830,ve Stráži u Boru, v Neudeku, 1897 v Kuklenách, vysv. 1853, kapl. v Kvi- *kapl. u Nejsv. Trojice ve Spal. ul., na lících, 1855prefekt stud. konviktu v Pr., ' to byl po 4 leta kapl. na Vinohradech; 1860 vicerektor a 1866 rektor arcib. 1902 adj. theol. fakulty, 1904vicerektor semináře, 1880 kan ve St. Boleslavi,:č. kolleje v Rímě: po 5 letech vrátil potom děkan a posléze probošt t.; 2. ; se opět jako adjunkt theol. tak.; 191? 9. září 19112.—Srvn. str. 1551 č. 2479. ' prof. círk. dějin a patrologie na čes. až 2483. theol. fakultě. — Srvn. str. 1552 č. 2502.

Životopisy Spisovatelů.

21:28

Stejskal jos Fr. n. 1865ve Studenci, ' Stránský Rud01f n. 29. listOp. 1871 vysv. 1888, i. v Bohušině, pak v 110—v Karlíně, vysv. 1895, kaplan ve Vinoři, řičkách. potom t. t.

Stejskal Václav n. 1858 ve Vrbča-l

Strasser Jos. n. 1841v Praze, vysv.

nech, vysv. 1885, kaplan u sv. Miku­ 1866, katech. ha něm. školách na Smi— láše v Praze, i. v Praze-Libni. chově, pak na St. městě v Praze, na Stibor Frant. n. 1848, vysv. 1874,­ odpoč. na Vinohradech. 1. v Kněžicích, 1896 v Jinonicích, od Střebský Tomáš n. 7. kv. 1833 v Ky— šperku, stud. gymn. v Mor. Třebové. 1908 na odpoč. Stiebor Jan n. 1875na Kladně, vysv. Litomyšli a Praze, rok novicem u Fra"­ 1897, prof. náb. na reálce v Příbrami. iiškánů v Praze, načež vstoupili 'o sem.

Stín A. G.: Vrzal Aug. v Hradci Král., vysv. 1860,kapl.vHro­ Stojan Antonin Cyrill, dr. ih. n. chově Týnci, 1864 kalech. na reálce

22. kv. 1851 v Beňově u Přerova, stud. gymn. v Příboře a Kroměříži, bohosl. v Olomouci, vysv. 1876, kapl. v Sil­ perku a Příboře, 1887 exp. ve Svě­ bohově, 1888 1. v Dražovicích u Vy­ škova, 1896 povýš. na dr. th., 1897 řiš. posl. za Vyškovsko, 1902 zem. poslanec za okr. telečský, 1908 kan..

olomoucký & probošt kolleg, kapitoly'

v Pardubicích, 1870 i. v Mikulovicích, č. kan. král.-hr.; z. 7. října 1905. -— Srvn. str. 1552 č. 2523— 2535.

Streer Josef u. 30. led. 1788, vysv. 1817, i. v Plasích, os. děkan, vlk. se— kretář; z. 2. čce 1874.

Strejček ], B.: KošnářJulius. Střela : Stela K. Střelenský : Frank Josef.

v Kroměříži. — Srvn. str. 1552 č 2504. ' Střízek Aug. n. 26. záři 1840 v Plzni, až 2510. vysv. 1865,od 1904 arciděkan plzeňský; Stojan Cyrill 11.1864 ve Včžkáchiz. 14. dub. 1908 na Mor., vysv. 1887, koop. v Uh. Brodě, i Stříž Ant. n. '17. led. 1888_vBohda­ f licích na Mor., 1919 alumnus Ceské kol­ prof. náb. na reál. v Lipníku. Stoklas Václav dr. iilos., z. v Kar-i leje v Rimě. — Srvn. str. 1552 č. 2536. líně 16. čce 1919. Strmiska Václ. n. 1882, vysv. 1905, Stork Alois s. ]. n. 1878 v Ralrvi- *koop. v Lomnici (brn. a.), i. v Provo­ cich na Mor., vysv. 1908, spirituált dové u Luhačovic. — Srvn. str. 1552 IČ. 2537 brněnského semináře.

Strahlová Marie, učitelka. Straka

Strnad Albert o. Praed. u. 1865, Cyrill Ant. O. Praem. n. vysvěcen 1882,podpřevora novicmistr

19. lístop. 1868 v Milevsku, stud. gymn. v Olomouci, z. 1898.— Srvn. str. 1552 v Praze a Budějovicích, vstoupil do až 1553 č. 2538—2540. řádu praem. na Strahově, vysv. 1893, Strnad Aug. 0. Praed. n. 1874,vysv. kapl. v Radonicích u Loun, 1906 bi- 1899 bliothckář na Strahově. Strnad Frant. n. 19. kv. 1852 v Za— , Stránský Antonin n. 1793ve Velké !iečově, vysv. 1876, kapl. v Radnicích, Retové, stud. gymn. v Mor. Třebové, _od 1883 1. ve Zvíkovci, b. notář. iilos. v Praze, theol. v Hradci Král., Stružka Agnel O. S. Fr. n. 1880 vysv. 1816, kapl. t., 1819 kalech. na v Božkové, vysv. 1906. gymn. t., 1829 prof. past. a paedag. Stryhal _los. S. ]. n. 1893, vysv. 1911 na ústavě theol. t., 1842 kons. rada, ; superior u sv. lgnáce v Praze. 1844 č. kan., 1847 děkan v Chrudimi. Studýnský A. j..—.jašek Alois. _ Stuchlý Karel n. 1879, vysv. 1905, 1848 rektor sem náře v Hradci Král., 1848 kan. kap. kr.-hr.; z. 1858.— Srvn. koop. v Přivoze, pak v Odrech. 58% l . 1552 č. 2514-16;

Ott. Sl. XXIV.,

StupavskýR.:Navrátil

josef.

Stýblo Václav u. 1869, vysv. 1894.

Stránský Eman. (pseud. Trojanus) kapl. v Dol. Kralovicích, 1. v Zahrádce.

Suda Stanislav n. 1879, vysv. 1902, n. 26. pros. 1861 v Litomyšli, stud. bo­ hosl. v Praze, vysv. 1885,katech. v Bu­ katech. v Blovicích. — Srvn. str. 1653 benči, člen redakce „Hlasu Národa“ a č. 2545. Suchomel Frant. n. 1870 v- Ústí n. „Cecha“; z. 19. srp. 1915. l _. Stránský Josef Jiří n. 16. čce 1777 ! Orl., vysv. 1896, katech. ve VrSOylcmh. ve Velké Retové, vysv. 1803, děkan ve " Sušil František dr. th. n. 14. cervna Velíši, 1845 č. kanovník, vikář, senior [ 1804 v Novém ROusinovc u_Slavkova díecese; z. 11. pros. 1865. —-Srvn. str. *,na Mor., stud. gymn. v KromerlZl, 11105. 1552 č. 2511—2520, 'a boxosl. v Brně, vysvěcen 1827, kapl.

Životopisy spisovateiů.

212.9

v Olbramovicich, 1836 v Komárov'y' Svoboda jos. n. 1886.. vysv. 1860, 1837prof. NZ při bohosi. ústavě v Brně, kapl. \: Ledči, t. v Čihošti, potom 1861 č. kan. brněnský, 1865 č. doktor v Heřmani. univ. vídeň kč; 2. 81. kv. 1863 v By— Svoboda jos. n. 15. února 1844 ve střici pod Hostýnem. — Srvn. str. 1533 Skutči, vysv. 1865, kapl. v Hoříněvsi,

až 1554, č. 2547.—2607.; Ott. Sl. XXIV., 1. v Korouhvi. 400—403.

Svatek František

; S roboda jos. Ant. n. 3. list. 1792 n. 13. list. 1872 v Branici, kaplan v Týně v Praze, 1.

ve Chvaleticích. vysv. 1895, kapl. ve Vodňanech. prefekt chlap. sem. v Bu­ dějovicích, potom jako deficient v joha­ nea v Praze, nyní v Hrádkuu Nechanic. Svatoš Ludvik jUDr. n. 19. srpna 1867, vysv. 1890, i. v Liblicích. Světlík František n. 1875,vysv. 1898, koop. v Kroměříži, č. kons. rada, na odpoč. v Olomouci. Světlík Václav n. 1823v;Rokycanech, vysv. 1848, prof. na něm. úStavu ku vzdělání u itelek v Praze, kanovník u Všech Svatých; z. 1. list. 1891.

na Smíchově;

z. 19. čce 1849. —— Srvn.

str. 155 č 2622. Svoboda jos. S. j. n. 11. čce 1823 ve Zbudově u Hluboké, stud. gymn. v Budějovicích, filos. v Praze, theol. v Budějovicích, 1847 vstoupil do Tov. jež. ve Št. Hradci; kd ž jesuitě 1848 z Rakouska byli vypov zeni, vrátil se do sem. budějovickěho, vysv. 1849, působil nejprve v diecesi řezenskě. 1850 koop. v Albrechticích u Sušice, vstoupil znovu do Tov. jež.: po od­ byti noviciátu a tříletého studia boho— Svitavský Emmanuel n. 1855,vysv. sloví působil na gymn. v Bohosudově, 1880, 1 v Lažánkách, nyní ve St ížově. potom trvale v Praze, odkudž konal Svítil _Iosef (pseud. Karník jan) časté missie po Čechách a Maravě, 870 v Novém Městě na Mor., ohv. z. 19. května 1896 v Praze. — Srvn. lékař ve Velkých Opatovicích na Mor. 3501555 č. 2615—20; Ott. Sl. XXIV. Svoboda Antonín (pseud. Liberté, Svoboda josef Al. n. 23. srp. 1848 S. Pošumavský) n. 17. ún. 1879 ve Svi­ hově, vysv. 1902, katecheta v Písku. vtheol. Cekově u Zbirova, stud. a vPraze, vysv. 1874, kapl.gymg. v té— Svoboda Aug. dr. th., n. 17. pros. od 1875u sv. Mikuláše v Praze, 1812 v Pelhřimově, vysv. 1838, děkan pánově, 1898 hl. farář t., 1910 měst. vikář. v Počátkách, č. kan. budějovíc. z. 8. Svojsík Alois n. 16. února 1875 na kv. 1880. Svoboda Eduard n.'1844,vysv. 1867, Smíchově, stud. gvmn. a theol. v Praze, vysv. 1897, katech. v Žluticích, ka 1. 1871 kapl. ve Vel. Meziříčí na Mor., v Mníšku, praefekt v kolleji Arno ta žil potom ve Vídni. z Pardubic v Praze. od 1900 kaplan Svoboda František n. 21. srp. 1867 ve Lhoticich, vysv. 1891, kapl. v Lou­ u Neisv. Trojice v Praze ve Spál. ul. kově, potom zám. kapl. na Sichrově, Téměř rok co rok podnikal značné i. v Rychnově u jablonce, děk. v Se­ cesty; mimo jiné po celé Evropě, sev. Africe, dvakrát byl v sev. Americe, milech. Svoboda František jan n. 27. bř. 19056 vykonal celý rok trvající cestu 1778 v Praze. od 1807 prof. na akad. kolem světa, 1908-9 cestu přes Sibiř, gyann., 1849 na odpoč.: z. 16. čce 1864. japan, Cinu, Filipínské ostrovy. Novou Guineu, do Australie, Nového Zelandu Srvn. str. 1554 č. 2609. Svoboda Gustav v., ředitel měšť. a Tasmanie; z. 3. list. 1917. - Srvn. škon chlap. v Kolíně, z. 8. pros. 1912. str. 1555 č. 2623. Svozil jos. n. 1873, vysv. 1896,kapl. Svoboda jan n. 17. kv. 1821 v Chru­ dimi, vysv. 1847, od 1875 děkan v Ko­ v Kopřínově, Litenčicich, 4 roky ve Slezsku, posléze katech. v Bystřici pod líně n. L.; z. 29. pros. 1889. — Srvn. Hostýnem; vystoupil z církve. str. 1554 č. 2611. a 2612.

Sychra Matěj josef n. 21, prosince

jan ] %. pros. 182-1 v Svoboda Oseku, vysv. 50,n.1.26. v Libšicich n. 1776 v Usti n. Orl., vysv. 1801, kapj. Vlt.. z. 11. čce 1874. —-Srvn. str. 155 v Sebranicích, Bystrěm a Něm. Běle, č. 2613. 1. v jiniramově, od 1824 ve Zďáru zá— Svoboda jos. n. 24. bř, 1834 v T ur— meckém; z. 19. bř. 1830. — Srvn. str. nova, vysv. 1857, kapl. v Turnově, í. 1555 č. 2524.-2632.

na Hrubé Skále, děk. \! Turnově;

z.

4. čna 1905 — Srvn. str. 1565 č. 2621. Bibliografie.

Sychra V. Bol. viz Pav lík—Sy chra.

Syka viz Sika.

134

2130

Životopisy spisovatelů.

Sýkora Jan „Ladislav, dr. 1h. n. 16. dubna 1852 v Zeleznici u jičina, stud. gymn. v]íčině, bohosl. v Praze, vysv. 1877, kapl. ve Velvarech, 1880 v Po­ dole u Prahy, téhož roku u sv. Haštala _v Praze, 1884 povýšen na dr. th., 1887 katech. při ústavě ku vzděláni učitelů a zároveň docent katech. při ústavě katech. a paed. na theol. fak., 18.11mř. a 1892 ř. prof. NZ. na české bohosl. tak., 1901-2 rektor č. univ., 1899 ka­ novník a 1916 probošt kolleg. kapit. u Všech Svatých, 1906 čest. kons. rada. Srvn'. 'str. 1555 č. 2634.-36.

a Litomyšli, 1862 děl;. v Litomyšli, vikář a okr. Št. inspektor; z. 1887 .— Sššn. :) .

str. 1555 č. 2647; Ott. Sl. XXlV',

Šauer z Angenburgu Jos. n. 8. list. 1845 v Držkove u Semil; působil jako učitel na hl. škole ve Vodňanech; do­ plniv své vzdělání na technice a uni­ versitě, jmenován 1870 cvičným uči­ telem a po roce prof. na ústavě učitelek v Praze, kdež setrval do 1903, kdy odešel na odpoč. byv. jmenován škol­ ním radou; 19.13-6 poslouchal před­ nášky na fakultě theologickě, vysv. 25.

Frant.

n. 21. března 1851 1181. 1906; z. 15. pros.

str. 1555 č. 2637.

Šavel (Schawe1)Jan

Syllaba

1917. —- Srvn.

v Bystřici, vysv. 1875, prof. náb. gymn. str. 1555 a 1556 č. 2648—2650; v Kolíně; z. 6. dubna 1909. — Srvn. Sl. XXlV., 556. ­

Ott.

n. 28. ún. 1813

v Zdaslevé, vysv. 1836, kapl. v Bu­

Symersky josef, dr. th., n. 9. led. dějovicích, 1844-57 prof. morálky t., 1831 v Horním Ujezdě u Bystř.ce pod Hostýnem, stud. gymn. v Kroměříži a Olom., bohosl. v Olom., vysv. 1855, koop. v Zelechovicích, 1857 v Olom., 1863 ř. prof. círk. dějepisu a 1865 spolu docent círk. práva, 1881 metrop. ka­ novník, pap. prelát; z. 15. září 1896. Srvn. str. 1555 č. 2641. a 2642.; Ott.

1857 kanovník, 1857-75 městský děkan v Buděiovicich, 1873 kap. děkan, 1883 probošt, 1884 gen. vikář, 1884 praelzit­ protonotář; z. 2. října 1887. — Srvn. str. 1556 č. 2651.

Šavrda Emanuel ve Chmelově,

n. 4. pros. 18:56

vysv. 1889, kapl. v_Lí­

tomyšli, i. v Luži. Sl. XXIV., 486. Šebela Alois n. 1880v Ruprechtově, Symon Josef n. 11. čce 1861 v No­ vysv. 1902, koop. v Kaleřinkách ; vi­ věm Dvoře, vysv. 1888, kaplan v Týně­ karista v Kroměříži. Rovensku, f. v Libuni. Šebestik Frant. n. 26. ún. 1874 v 1111. Synek František n. 16. řijna 1869 levsku, vysv. 1897, katech. v Polné. — v Sulkovci na Mor., vysv. 1891, katech. Srvn. str. 1556 č. 2652. ob. školy v Brně. Šeda František n. 1871, vysv. 1885, Syrůček viz Sirůček. katech. v Plzni. Šabat josef n. 29. pros. 1813 » Be­ Sedivec jan n. 2. ún. 1830 v Bu­ nešově, vysv. 1837, kaplan v Tachlo­ vících, 1860 i. v Hořelicich, vikář, č. kovci, vysv. 1855, 1874-81 1. v Plasech; kons. rada, č. kan. starobolesl., 1894 z. na odpoč. t. 1889. edivý jan n. 1876, vysv. 1902, kapl. na odp.; 2. 29. čna 1895. v Dol. Cerekvi.

Šalk viz Schalk.

Sanda jan 11.1889, vysv. 1913, kapl. v Chotovinách. Šanda Václav _lan OSB. n. 2. bř. 1810 v Černikově, vysv. 1834, člen kl. emauzskěho do r. 1880. potom na od­ poč. v Polině; z. 12. srp. 1882.

Šedivý Sebestian n. 28. srp. 1803 v Golč.jenikově, 1827kapl. u sv. Apol­ liuáře v Praze, potom ve Vraném; z. 19. srp. 1848. — Srvn. str. 1556 č. 2654. a 2655.

Šelbícký Adolf dr. th. n. 23. pros.

1869 v Benešově, vysv. 1882,kan. v Li­ Šanda Vojtěch. dr. 111.n. 15. října toměřicích, pap. komoří. -— Srvn. str. 1873 v Kvilicich, vysv. 1897,prof. dogm. 1556 č. 2656. a vy'ch. řeči v Litoměřicích, 1917 ř. eps Antonin n. 20. června 1835 prot. dogm. a polem. na bohosl. fakultě v Dol._lavoři, vysv. 1861, řed. a katech. v Praze. hl. školy v Heřm. Městci, 1. v lvano­ Šandera Klement 105. O. Praem. vicích (Vejvanovicích); :. 23. září 1872. kl. želivského, n. 1834, vysv. 1862, reál. Srvn. str. 1556 č. 2657.

adm. f. v Senožatech, děkan v Hum­ Šetina Rudolf dr. th. n. 11. dubna polci, vikář; z. 21. srp. 1900, 1878 v Lohenicích, vysv. 1901, kate­ Santa Antonin n. 6. května —1817cheta v Bělohradě, nyní prof. náb. na v Chocni, vysv. 1842, kapl. v Chocni reálce v České Třebové.

ŽivotOpísy spisovatelů.

2131

Ševčík Frant. n. 1865 v Dolní vsi, Šimek josef n. 1869, vysv. 1894, vysv. 1888. koop. v Cholině, f. ve Vra- koa p. v Písku, potom'katech. na le­ nové Lhoě. snické škole t. Ševčík Jan Nep. n. 18. září 1888: Šímerka Václav n. 20. pros. 1819 v jaroměřicích u Jevíčka na Mor., ab- : ve Vys. Veselí, stud. gymn. v jičíně, solvoval gymn. v semináři Kroměříž- *filos. v Praze, theol._ v Hradci Král., sréán, na íilos.abohosl. s u na1308I_gdebralse o ima.

_vygv, 1845, kašpl. Zlunicích u ]ičina, ppo robil se st tní ve zkoušce z mathema­ Ševčík josef O. Praed. n. 1875 ve "tiky pro gymnasia, byl 91ct supl. prof. Vysoké na Mor. — Srvn. str. 1556 č. „math. a češtiny _na gymn. v_Buděioví­ 2660. _ !cích. 1862 t. ve Slatině uZamberka,

Ševcligksgitfícenšj.Čn.Š861 ve Sloupě, vysv. , . v lu in .

1866dv jenšcivicícl? u Vys. Mýta, 1866 na o poč. v 3135 ačce_; z. 25. prosince

Ševčík Vincenc Mart. „_ 21. únoral 1887. —- Srvn. str; 15:16č. 2672-2674;

1862 v Kanicích na Mor., stud. gymn. ' O'*—51. XXIV., GU. _ a bohosl. v Brně, vysv. 1885, 1. ve! Šimon J_OSĚÍ0» Cruc. n. 15-cervna Vískách, nyní v ce,-„é Hoře „ Blanska, ! 1862_v Horeních Stakorach u Ml._Bole­ děkan okr. letovického, kons. rada,35|3\'|v sgfud.gymn-31811.Boleslavu 1881

poslanec na sněmu moravském_ __ !vstoupll do rádu krizovnickéhovPraze, Srvn. str. 1556 č. č. 2661. .

vysv. 1886, kapl. v Nebočanech u De­

Sicha Jan Nep. „_ 23 „„

1844 ve čína. od 1893 u sv. Petra v Praze; od

Všetatech, vysv. 1867. 1. v Liblících. 1905 f—v Dobřichovicích, od 1907 kon; t_lený Frant. 11.21. čce__1843v_Kg-„vcrgfnq v Praze- — Srvn. str- 1550

Šenc1,Fvysv.11866,benefic1at Nakr1,'Č'Š-_67g'lá, . ve ranto ech; z. l7.'dubna v 1909. m _e f A"" old .Old'ich " . O' Praem ' Šilhan Josef „_ 1871 v Bíteši, v sv. , n. 2. br_.1800 v Postrekove, s_tud.gymn. 1894, koop. v Ivančicích, voj. kurayt. \V PIN" 1882 VŠ?-OW“ do fád" pm" Silh a v'y Frant. n. 1863 v Opatove» mopstr._v Tcplc,_ vysv. 1827, kapl. _ D , h 1833 k t h na Mor., stud. gymn v Třebíči, ústav Šaulšeécňdb Ělzgiarzanšcčče učitelský v Brně; učitel ve svem ?,. ' ' ' ' - 1859šižfu. :

„ střední noty čes. 19,3 hosp.revídent s ole-'" Egněclch. n' .­ Srvn. str. 1056 Č. 2677. az rcůdíští a \?e dBrtničce; — .

.,

-—

12.

186836111? ,

'.

'

6818191118626 ._

'

Šilinger Tomáš o.s. Aug. 11.1866, Í 18%:dkek-V Nevek'ogg'bzř—;Šggílflgé stud. gymn. v Přerově, vstoupil do kl. 1 L" [113533105-“.Prazei 'ako bošo­ augustiniánů ve St. " $““ v díec. . ' Davenport­ l “ Brně. vysv. 18!11,1"' slovec byl .gymn. pruat do 358—92 19061913. zem.—351907 nss ýred. pos l„Hla5117, .; z. 1 . čna rvn. \ ské . v Americe ' vysv ' 1891(' ,.duchovní_

LtrŠí펎Žečk ŽSŽĚÉŠŠ'BG'“ _n

uspravce v Iowa Cyty la., 1JOov Okla­

. 1865 * .v ys

Íhomě, 1906 v East lslip. — Srvn. Stf— 156č.2681.32682.

1829, katech.Janv Plzm._ 1 íp Frant. 2. dub.1. 1844 v Stra­ imánek 0—1812, vysv. 1896, f-Jkonicích, vysv.n. 1868, v Kydlinech V (_Zetvínách. Klato os. děkan c.kons. rada naod­

Simanko Václav dr. th. n. 19 zářipuoč. vš'tvodňaneé h .

'

18411.ve Vodicich (na samotě Novýg Šíttler Eduard „_ 17_ kv. 1854 vjí­ Dvur) _9Emcmc. stud- 8 mm a bohOSJ-*stebniciuTábora, stud. vTátoře, theol. v'B_udeloV1c1ch,vysv. 18 7, kapl. vlvie- . v Praze, vysv. 1886, kapl. v Sanger— čme, 1869 kapl. a katech. ve Vodna- 'berku a v Petrovicích u Sedlčan; 1898 “991113873 kalů“ _“ 517— Anny V BU" *proyisor semináře v Praze, potom f. dCIOVlUCh' 1875 adjunkt bOh- fakulty naZižkové, nyni sid. kan. na Vyšehradě.

vPrazc.1876 Vlccrcktorsemínářchu-

Srvn. str. 1556č. 2683; on. 81.xxw.,

dějovicích, 1877 dr. boh., 1882 prof.'533_ dogm.af:los. prOpaedeutíky. 1888kons. Škardajan „_ 1862,vysv. 1887,koop. [39312—11.s_rp.1897.—Srvn.str.15:16. v Boskovicích, f. v Běhařovicích. c. 2668.—2610,; Ott. S . XXIV., 617. Škarek Leopold 5__|_„_ 1874 v My­ Šimbera Tomáš n. 1817 v Mělča- „sletících na Mor., vysv. 1897, prof. na nech, vysv. 1847, f. v Myslibořících na . arcib. gymn. v Bubenči. — Srvn. str. MOr.

! 1556 č. 2684.

*

2132

Životopisy spisovatelů.

Škaruda Dominik n. 1845v Místku, ; Šmat Frant. n. 3. led. 1835v Chano­ vysv. 1870, 1. v Moravské Huzové. víclch, vgsv. 1861,v splrituál :; superiorz. sester Horažďovicích: Škoda Jan Karel n. 10. kv. 1810 školskýc v Příbrami, stud. 'gymnasium a bohosl. 1.5čce 1889. — Srvn. str. 1557 č. 2713. v Praze, vysv. 1833,kapl. ve Zlonicích, la 2714. Počáplich a od 1837 n P. Marie před! Šmejkal Jan n. 6. září 1866 v Praze, Týnem v Praze ; 1848katech. při vzorné | vysv. 1891, katech. v Praze; :. 22. září

hl. škole v Praze a Spolu prof. kate­ chetiky při theol. fakultě; 1868 na od­ IIQO2. ŠmejkalSrvn. josefstr.n.1557 28. list. 1867 v 11111­ Č. 2715—2717. poč.; z. 31. pros. 1876. — Srvn. str. boké, — vysv. 1891, 1. ve Veselíčku. Šmíd Václav-:.Oliva Václav. 156 a 1557 c. 2685—2692; Ott. Sl Šmldek Karel n. 17. kv. 1818v By­ XXIV., 639. Škoda josef nar. ;;16.prosince 1800 střici nad Perštýnem, stud. gymn. a v Loučné Hoře, vysv. 1825, 1. \: Miku. filos. v Brně, potom v Olomouci práva, lovicích; z. 21. dub. 1865. — Srvn. str. po roce vstoupil do bohosl. v Brně, 1557 č. 2693. vysv. 1844, koop. v HustOpeči, 1851 Škopan (Skopan) Josef n. 23. srp. prof. nábož., češt. a 11108.propaedeu­ 1827 v Rovensku, vysv. 1851, kapl. tlky v]ihlavě, 1852přeložen do Znojma v Sobotce; z. 27. řít. 1865. a 1857 na gymn. v Brně; 2. 30. zaří Škorplk Frantdr. n. 16. říj. 1814ve 1878. _ Srvn. str. 1557 č. 2719-2725; Zhoři na jihlavsku, stud gy1nn.v ]­ Ott. Sl. XXlV., 684. Šm d Tóma h. 1838 v Žeravlcích l1lavě, filos. a theol. v Brně, vysv. l , kapl. v jaroměřicích, 1840 v Brně u sv. na or., vysv. 1864, 1875 kuiát ve Magdaleny, 1847 i. v Bohdallcích, 1859 Skřípově ve Slezsku, později 1. ve v Kučerově, 1863 děkan okr. bučov­ Zborovíclch na Mor., 1894 na odpoč. ského; kons. rada, 1888 pap. komoří; iV Přerově; z. !. řílna 1897. — Srvn. z. 17. ledna 1890. — Srvn. str 1557 č. 2733. a 2734; Ott. Sl. XXlV., č. '“ 94.—2698.; Ott. Sl. XXIV., 651. 158181553 *E _. kraba! Albert O. Praed. n. 1879,' Sob Ferd. n.1881 v Měřině na Mor., vyšv. 1904. josef krabal

stud. gymn. v Třebíči a v Brně, poslán

dr. th., n. 1875 ve ' na studiu theol. do germanlka v Rímě. Vískách na Mor.. vysv. 1899, profesor pro nemoc musil po roce se vrátiti :: křest. filosofie a theologie fund. v 010­ studoval theologil na ustavu brněn— mouci.

ském; z. 1. dub. 1905.— Srvn. str. 158

Škrda Ludvík 0. Min. dr. th., n. 7. , '. 3735. a 3736.

Šobr Tomáš Akv. n. 28. ún. 1860 pros. 1861 v Příboře na Mor., po stu­ diích gymn. vstoupil do řádu Minoritů v Husínci, vysv. 1885, kapl. v Bříství; v Brně, theol. stud. v Praze, vysv. 1884, ;z. _1889. — Srvn. str. 1558 č. 2737. offer viz Schaffer. i. u sv. Jakuba v Praze, 1904 provin­ ' ciál; z. 27. září 1909. ——Srvn.str. 1557 ( olc Jan n. 25. 1111.1801 v Leštíně č. 2599. Kostl, stud. theol. v Lítoměřiclch, Škrdle Tomáš n. 9. září 1853v Ple­ lu , vysv. 1825,kapl. v Libuni (u Ant. Marka), sich u Kardašovy ečice, stud. gymn. ;1833 duch. správce na Hrubé Skále, v Jindř. Hradci, vstoupil do semináře ' 1836 lokalista ve Vyskři, 1846 os. 1.t., " LII v Hradci Král. a po roce do semináře

'potom děk. v Turnově, kons. r.; v Praze, vysv. 1879, kapl. ve Svatou; 17 čna 1874. boru u Karl. Varů, 1880 katech. v Zi­ ' Šonský josef n. 10. 1151.1844 v Nové žkově, ochuravěv byl 1883 domácím , Boleslavi, vysv. 1870, 1.v Orlíčce, potom duchovním v rodině prince Augustina 'v Ceské Třebové; z. 15. čna 1900. Windischgržitze ve Schwarzbaciiu u sv. Soukal jan n. 1858, vysv. 1882, i. Wolfganga v Hor. Rakousích, 1884 po­ v Radkovicích.

byl nějaký čas ve svém rodišti, načež; Špaček Josef Felix člen kong. šk. vrátil se „na dřívější své místo kate-ibratři, n. 4. srp. 1876 v Laškové na chety v 'Zižkově; téhož roku založiliMor., do kongr. vstoupil 1894, prof družstvo „Vlast—,jehož podniky paklsložil 19J4. řídil; z. 29. list. 1913. _ Srvn. str. 1557 Špaček Richard dr. th. 11.23. listop. č. 2701.--2711. 1864 v Laškově na Mor.. stud. gymn. Šlégr jan n. 30. pros. 1850 v Ryn- a theol. v Olomouci, vysv. 1887, kapl. holci, vysv. 1874, od 1892 t. ve Slu- , v Podštátě u Hranlc a u sv. Michala šticlch; z. 1898. v Olomouci, 1891 katech. něm. reálky

Životopisy spisovatelů.

2133

v Olomouci, 1893 romov. na dr. boh., Špírk Jan 11.1821 v Třebíči, vysv. 1898 prof. náb. na es. gymn. v Olom., 1847, 1. v T uřanech na Mor. Šplíchal Frant. 11.1844, » sv. 1870, 1903 mř. a 1907 ř. prof. dogmatiky při bohosl. tak. v Olomouci. — Srvn. str. l. v Petrovicích na Mor., d kan okr. 1 8, č. 2744; Ott. Sl. XXVIII., 1104. iedovnickěho. Šproc Václav nar. 1867 v Karlíně, paček Václav (pseud. Fr. Libor) n. 20. srp. 1856 v Třebouli u Kouřimi, vysv. 1891, koop. v Karlíně; l. v Ko­ stud. na nižším něm. gymn. piaristskěm šířích, od 1920 1. v Karlíně. , v Praze, vystoupiv ze studií učil se dva rám Václ. n. 1851vjesenicl v sv. roky sazečem, po té rozhodl se státi 1876, katech. v Poličce, kapl. v . ka­ se učitelem a vykonal přijímací zkoušku lici, i. ve Smídarech; z. 9. ún. 1909. do 2. roč. učit. ústavu v Praze, jejž Srvn. str. 1558 č. 2764. Šrámek František n. 10. ún. 1857 absolvoval 1878; iako učitel působil rok v Zásadě, dva roky v Tuhani na v Dol. Hbítech, vysv. 1879, kapl. ve Semilsku, rok v Mukařově u Mnichova St. Boleslaví, beneficiat v Brandýse n. Hradiště, dva roky jako uč. a tři roky L., 1. ve Všetatech., potom ve Své— jako řid. uč. ve Stratově u l. se n.L. myslicich, posléze v Dřevčicích; z. 22.

a dvacet let v Košátkách na oleslav­ led. 1918. Šrámek jan n. 11. srp. 1870 v Gry­ sku; od 1908 na odpoč. — Srvn. str. 1558 č. 2745-47; Ott. Sl. XXIV., 701.. gově u Olomouce, vysv. 1892. působil pachta Dominik Alois dr. th. n. v duch. Správě; přesidliv se do Brna, 4. Hj. 1803 \: jílovém, stud. gymn. ve věnoval se hlavně činností spolkové; Slaném a v Praze, vysv. 1828, kapl. ve 1906docent sociologie při theol. ústavě \'lňovsi, 1830 ceremonář světícího bi­ v Brně, 1906 zem. a 1907 ř. posl.; pap. skupa Frant. Pištěka, s nímž 1832jako komořl, kons. rada; nyni poslanec sekretář odebral se do Tarnova v Ha­ v národním shromáždění. — Srvn. str. liči, ale zastesknuv si tam vrátil se 15 a 1559 č. 2765. a 2766. 1834 do vlasti, b 1 kapl. v Minicich; rámek Vojtěch n. 29. dub. 1839 1835 1. v Kolči, 1 | adm. 1. v Karlíně; v Plzni, vysv. 1862, 1. na Makově, 1879 z. 1859. — Srvn. str. 1558 č. 2748. až v Oužlcích, 1881 ve Volešce, 1893-1903 v Ouvalech; z. 4. kv. 1907. — Srvn. 2752.; Ott. Sl. xx1v., 702. Špaldák Adolf T. ]. n. 1877 v Bělé, str. 1559 č. 2761—2769. vysv. 1903. — Srvn. str. 1558 č. 2753. růtek josef Ant. n. 2. září 1823

Špale Antonin nar. 1875 v Oltýní, vysv. 1899, katech. ve Slaném. Špalek Frant. 11.1865, vysv. 1888, i. v Malenicich. páta Jos. n. 1867,vysv. 1890,katech.

v Náchodě, stud. gymn. v Broumově, filos. v Praze, theol. v Král. Hradci, vysv. 1846, víkarista při kath. chrámu v Hradci Kr., 1847 kons. kancelista, 1878 kanovník, 1890 intul. kanovník­ v áslaví. ——Srvn. str. 1558 č. 275-1. arcijáhen, pap. domácí praelát, zakla­ Špatný 105. n. 1855, vysv. 1908,kapl. datel a redaktor „Dědictví mallčkých'; v Eisensteíně. z. 21. čna 1902. — Srvn. str. 159 č. Špelina Petr dr 111.11.2. červ. 1830 ve Voseku, vysv. 1856, kapL v Klenčí, 1857 poslán do Frintanea, 1860 prof. SZ. v Budějovicích, 1864 prof. círk. práva t., prom. na dr. 1867, 1874 kons. rada, 1875 rektor semináře. 1884 ka­ novník buděj., 1893 kap. děkan, 1896 pap. dom. prelát; z. 16. pros. 1897.—

Srvn. str. 158 č. 2755. Špička Frant. n. 4. říj. 1864 v Bn­

zkově u Měřína na Mor., v sv. 1888 1892 i. v Nosislavi, nyní v odiviné. Srvn. str. 1558 č. 2757. Špička Petr O._Cruc. 11.26.čna 1861

v Rosedlech na Sumavě, vstoupil do

2770—2781.

Štajnygr

Jan Křt. n. 23. srp. 1844

ve Klech (Kly u Mělníka), vysv. 1869, f. a os. děkan v Semilech, vikář, kons. rada; z. 25. bř. 1908.

tancl Augustin, dr. th. n. 1871 v Brucku ve Štyrsku, vysv. 1894,prof. náb. na něm. gymn. v Kroměříži._ tasta Alois n. 1860 v Nové Vs1na Mor., vysv. 1884, k00p. v Třešti, 1. ve St._Městě u Nové Bystřice. Sfastný Josef n. 1858, vysv. 1883, kaplan v Golčově enikově, prof. náb. na reál. gymn. ve voře Králové.

šrastný Karel 0. s. B. kl. rajhrad­

ského, n. 13. kv. 1858 v Brně, vysv. řádu Praze,v Rrofes., složil 1884, vysv. kříž. 1885.v kapl. ónigsberku u sv. 1883, redigoval časopis „Dělnlk“ 3 Petra v Praze a v Dobřichoviach; z. „Obecné novin “, dále „Bibliotheku 7. ún. 1898. .asketíckou“ a „ ibliotheku zábavnou“,

2134

ŽivotopiSy spisovatelů.

jakož i kalendář „Moravan“; z. 2). čna 1891. -— Srvn. str. 1559 č. 2783.

Šťastný Vladimír (pseud. jaseí Ruda) n. 17. bř. 1841 v Rudíkově na Mor., stud. gymn. v ]ihlavě a v_Brně, theol. v Brně, vysv. 1864, kapl. v Zidlo­

chovlcích, praetekt chlap. semináře

Štulc Václav n. 20. pt'OS. 1814 na Kladně, stud. gymil. a theol. v Praze, vysv. 1839,kapl. v Kvillcích, 1843duch. správce v ústavě sle ců v Praze, 1846 duch. správce v ústavu choromyslnýcli, 1848 katech. na akad. ,eymn , 1860 sid. kan. na Vyšehradě. 1870 probošt vy­ šehr.; z. 9. srp. 1887. — Srvn. str. 1560

v Brně, 1867 prof. náb. na čes. gymn. v Brně, od 1890 na odpoč., 1896 pap. č. 2805-2830., Ott. Sl. XXIV. 813—815. komoří; z. 20. srp. 1910. — Srvn. str. turm (Sturm) jos. _líří n. 23. čna 1792 v Plzni, vysv. 1816, adm. v Ma­ 3. c. 2784—2798; Ott. Sl. XXIV., nětíně, 184144 1. v Rabštýně, od 1844 17259 Štědrý František n. 5. září 1847 dě . v Manětíně; z. 1864. v Hostomicich, stud. gymn. v Bene­ ubrt Filip n. 30. dub. 1850v Novém

šově a v Praze (iako chovanec arcib. Etinku u Kamenice nad Lipou, stud. konviktu), theol. v Praze, vysv. 1873, .gymn. v Táboře. bohosl. \; Budějovi­ kapl. na Perucí, od 1892 f. ve Slavě­ icích, vysv. 1884, kapl. v Cernovicích,

ttně. — Srvn. str. 1559 č. 2800. |1886 v Deštné, 1891 i. v Miletině. —— Štefl Leop. n. 15. list. 1876 v Blsku iSrvn. str. 1560 č. 2831.

u Vodňan, stud. gymn. a bohosl. v Bu­ | Šulák Jos. Alfons, dr. fil. n. 1821 de ovicích, v sv. 1899, kapl. ve Štěkni , v Praze, vysv. 1848, polní kaplan v Bu­ u ísku, ode el do Ameriky, b lkapl. kurešti 1855-6, potom kurát ve Vídni, v osadě sv. Jana Nep. v St. oulsu, pap. komoří. ulllC František, dr. th. n. 8. čce později i. ve slovenských osadách v Pensylvanil. — Srvn. str. 1559č. 2801. i 1851 v Brdě na Novopacku,stud.gymn. Štella Karel (pseud. Hůlek K.. Ra- v Jičíně, theol. v Král. Hradci, vysv. doři P. X., Střela K.) 11.23. čce 186521875, kapl. v Golč. Jeníkově, poslán v Ratěnlcích u Poděbrad, stud. reál. [ do Frintanea, prom. 1881, od 1881 prof.

řšmn. vKolině. bohosl. v1895 Praze, vysv. ;| dogm. v Hradci Král.. pap. komoří, 90,-kapl. vBenešově, duchovní kons. rada, č. kan. královéhradecký. správce při trestnici v Repích, 1903 Srvn. str. 1560 č. 2832-34; Ott. Sl. vicerektor pražského semináře, 1904 XXIV., 835. ředitel studentského konviktu v Pří-, Šup Prokop Bartoloměj O. S. B. kl. brami. — Srvn. str. 1559 č. 2802. raihradského, n. 24. srp. 1866, vysv. Štemberg Ant. n. 1882 v Berouně, 1892, 1912 Opat. _ Šupka František, redaktor „Stltu“ vysv. 1906, kapl. v Plané, Velvarech, v Hradci Králové. _ Bu yni, 1. v Soběchlebech. těpán Josef n. 1838, vysv. 1862, Švábenský Rudolf n. 1880, vysv. 1906, koop. v Hostěradicích, potom děšán v Nezamyslicích. tčpán _Ios. Frant. n. 30. bř. 1817, v Dyjákovicich. vanda jan n. 23. pros. 1831 v Bn­ vysv. 1844, 1849-91 f. ve Štěpánově; rové, vysv. 1857, kapl. v Líbeznicích, z. 6 srp. 1898. Štěpilla Alois n. 1871, vysv. 1894, katech. hl. školy v Berouně; z. 17. ún. kateCh. v Slatiňanech, prof. na ústavě 18 3. učitelů v Poličce. švec josef M. n. 1864, vysv. 1889, Štěpnička Ant. n. 1807, vysv. 1833. katech. v Turnově, prof. nábož. na reálce t. i. ve Vepřkti, os. děk., kons. rada, č.

kan. starobol., adminstr. na Skalce; :.

31. čce 1881.

_

_

vec Klemens Václ. (pseud. Kle­ mens Marianský) C. 58. 8. n. 1881

Štingl Fr., n. 18 dub. 1868 v Stá­ v Horažďovicích, vysv. 1905. — Srvn. hlavech, i. v Kotljl v Korutanech, od str. 1560 č 2837. Švec Štěpán Jan 0. ss. s 11.1878 1913 na odp. v Krummnusbaumu (Dol. v Netolicích, vysv. 1903. Rak.). Švéda Jan n. 9.1'1n. 1828 v Budějo­ Štoček Jindřich D. 11.1867 v Atz­ gersdoríě v Rak., vysv 1890, koop. vicích, v sv. 1851, i. v Husiltci, potom v Bratnovicích, i. v Dětřlchovlcich, děk. v rachaticích, vikář, jub. kněz. Srvn. str. 1560 č. 2838. potom v Branticích ve Slezsku.

štole Ladislav o. Melit. n. 25. čna

veiner (Schwetner) jiří n. 5. čna

1869 v Kadlíně, vysv. 1893, od 1894 1806 v Bezděkově (Póssigkau),

koop. ve Strakonicích.

vysv. 1833, kapl. v Rímově, zámecký kaplan

Žixotopisy spisovatelů.

2135

v Chlumci u Třeboně, 1. v Lutové: Teplý Emmanuel n. 1866v Krucem­ z. 15. Srp. 1866. — Srvn. str. 1560 burku, vysv. 1890, prof. náb. na gymn.

č.. 2839.

v Třeboni, nyní na reálce v Pardubicích. Švejcar 105. n. 1. listop. 1844 ve Teplý František n. 5. ún. 1867v Mar­ Klech (Kly u Měln.), vysv. 1869, kapl. covicich u Volyně, stud. gymn. v Bu— v Bezně, potom t. 1., os. děkan, nyní tdějovicich a Klatovech, bohosl. v Bu­ na odpoč v Loučení. dě ovicich, vysv. 1891, kapl. v Dol. Šverdik Frant. n. 1881, vysv. l904,; Rejštýně, 1892v Sudoměřicich a vKřeči, koop. v Nov. jičíně, 1. v Mošnove. 1892 v Naděikově, 1894 v Mílčíně, 1902 vestka ]. M. n. 1816, učitel v Kar­ v Ml. \'ožici, 1903 1. v Hošticích, 1909

linš, z. 1832.

archivář v lindř. Hradci. —— Srvn. str.

Svihlik Ant. Alexius n. 6. ún. 1794 1561 č. %55. v Kralovicích, vysv. 1825, kapl. v jano­ Teplý Petr Adolf O Praem. kano­ vicích, adm. v Jílovém (1838-46), 10k. nie strahovské, n. 9. ún. 1875 v Lito­ ve Lhotě; z. 20. září 1846. — Srvn. | měřicích, vysvěcen 1898, reái. adm. 1. v Mikulovicích. Svrdllk Florian n. 1860 v Horní 1 Tersch Eduard dr. th. n' 12. list. str_. 1561 č. 2842. Moštěnlci u Přerova, stud. gymn v Pře­ 1823 v Praze, vysv. 1846, kapl. u sv. rově. theol. v Olom., vysv. 1884, kapl. Haštala, 1851 prof. círk. práva a past., ve Vsetíně, 1886 v Hradisku, potom! vicerektor sem., 1859 rektor sem., 1866 duch. spr. na Mirově; 1899 odebral se metr0p. kan., 1891 probošt; z. 17. srp. do Ameriky, i. v Oxford junction 1898. — Srvn. str. 1561 č. 2858-2864. v lowě, 1900 t. čes. osady v Cedar Ra­ Tesař Ferd. O. Cruc. n. 1878, vysv. pids. — Srvn. str. 1561 č. 2843. kapl. u sv. Františka v" Praie— Tagliaferro Jan Ev. n. 16.pros. 1867 1901; Tesař—Blanický Václav n. 1870 ve ve Frýdku, vysv. 1891, kapl. v Těšíně, 1896 1. v Borové, 1904 prvoiarář v Mi­ Vel. Blanici. vysv. 1894, kapl. v Proti­ vině, voj. kurát. chálkovicich u Polské Ostravy. —— Srvn. |

str. 1561 č. 2844. a 2845.

Thein Antonin (pseud. Runié Ant.

Tannich Ant. n. 1836, vysv. 1864, n. 19. list. 1870 v Praze, vysv. 1870, k00p. v Olomouci, potom prof. náb. 1. v Klobukách v Cechách, od 1920 f. v Ořechu. — Srvn. str. 1561 č. 2865. na re“lce ve Znojmě. Thir osef n. 2. list. 1858 v Táboře, Tater Frant., učitel. — Srvn. str. 1561 č. 2847. vysv._18 2; kapl. vTáboře, 1915 děkan t. Tauber Otakar dr. th. n.8. prosince Tihelka Vil. n. 1880, vysv. 1903, 1872 ve Veseli_u Litovle na Mor., vysv. katech. v Holešově. Tichovský Ant. n. 1819,vysv. 1846, 1895, kapl. v Zivoticich, 1898 ve Strá­ žnici, 1900 prof. náb. na gymn. v Uh. exposita v Libni, 1. v Kojeticích; z. 16. led. 1882. Hradišti. os. n. 5. led. 1865 ve Taufer Frant. n. 1839, vysv. 1862, Tichovský k00p. v Smržicích na Mor., 1. v v Lu­ Velké Vsi, stu . gymn. a theol. v Praze, vysv. 1888, kapl. v Kvílicich a Novém hačovicích, děk. okr. pozlovického. Teichei Jan n. 1761 v Golč. jeníkově, Strašecí, 1902 i. v Bratronicich, 1911 vysv. 1788, profesor na theol. ústavě,ž vikář okr. křivoklátského. rektor semináře v Hradci Král., ka-z Tichý Frant. n. 1847v Poličce, stud. novník, z. 2. března 1830.-—Srvn. str.: gymn. v Litomyšli, bohosl. v Praze a 1561 č. 2848 a 2849. v St. Francis u Milwaukee, vysv. 1874. Tejrovský Pavel 0. S. B. n. 17. říj duch. spr. v Detroit, 1877 v St. Paul, 1816 v Pacově, vysv. 1842, i. v Bev 1880 v Nově Praze Minn., 1906 v Silver zděkově, z. 12. bř. 1872. — Srvn. str. Lake. — Srvn. str. 1561 č. 2871. 1561 č. 2353. a 2854. Tichý Jos. n. 30. listop. 1801 v Dí­ Tenora Jan n. 7. ún. 1863 v Kun­ višově, vysv. 1829, kapl. v Poříčí a Be— štátě na Mor., stud. gymn. a theol., nešově, 1842, i. ve Václavicich, 1850 v Brně, vysv. 1885, koop. v Doubra­ v Měčině; z. 19. kv. 1878. ——Srvn. vici, Zeletavě, Znojmě a Hevlině, 1891 str. 1561 č. 2872. i. v Růženě, 1895 ve Chvalkovicich, Till Xaver n. 12. pros. 1861 v Chru­ kons. rada. — Srvn. str. 1561 č. 2850. dimi, stud. gymn. t., bohosl. v Hradci až 2852. Král., vysv. 1885, 1895 odebral se do Tenora Richard n. 1872,vysv. 1896, Ameriky, 1. v La Crosse, Wis. -—Srvn. kapl., pak f. v Náměšti. str. 1561 č. 2873.

2136

Životouisy spisovatelů.

josef. Tingl Frant. Ant. n. 3. dub. 1809 ? Topolskýjos. :Novotn Tošnar Frant. n. 1868v Bo onicích, v Nupacích, stud. bohosl. v Praze, vysv. 1834, kapl. v Bubenči, 1854 na vysv. 1893, kapl. v Křlžanovících, i. od oč., jsa zároveň od 1856 ducli spr. v Dražovicích.

v ustavě choromyslných v Praze; 2.

Trašer jan 1849, n. 11.[protokoiísta čna 1825 vkons. Do­ 30. kv. 1869. — Srvn. str. 1561 č. 2874 brkov , vysv. a 2875. kanceláře v Budějovicích, 1857 icons. Tippmann Karel (pseud.jan Pod­ archivář, 1862 b. notář, 1885 icons. rad:-: ;

hajský)

n. 24. června 1846 v ledové z. 11. říj. 1895. —- Srvn. str. 1569. &. Hoře, vysv. 1871, kapl. v Ledcich a 2800 Vejprnicích, 1874 katech. na měšť. šk. Trávníček Ant. n. 1860, vysv. 1884, v Roudnici, 1878 prof. náb. na ústavě i. ve Vladislavi, pak v Třebici-zámku. TřebíčskýArnošt : Tvarúžek ku vzděláni učitelek v Praze, 1892na Arnošt ústavě ku vzděláni učitelů, zároveň

docent paedagogiky a katechetiky na

Třebízský víz Beneš Václ.

theol. fakultě; od 1905 na odpoč. -— Třebský V. O.=Oliva Václav. Tretera Frant. u. 1879, vysv. 1905, Srvn. str. 1561 č. 2976; Ott. Sl. XXV., koop. a potom i. v Louce. 457

Trnka jan n. 26. čna 1797 v Král. Tíray jan n. 1858 ve Vel. Bíteši na Hradci, vysv. 1820,kapl. v Opatovicích, Mor., ředitel měšť. školy v Telči. Tischer František n. 23. čna 1872 kazatel v ]ičině, f. v Chlebích; z. 4. 1850. -— Srvn. str. 1562 č. 2895. v lindřich. Hradci, vysv. 1895, katech. pros. až 2897. v Kolíně, 1897 v Nuslích, 1898 archi­ Trnka Václ. n. 8. září 1833v Horn­ vář arcib. konsistoře v Praze. — Srvn. žďovicich, vysv. 1860,kapl. v Uhříněvsi, str. 1561 č. 2877. 1873 i. v Uhlířských janovicich; z. 28. Tischei- jan n. 1833 v Dol. Kralo­ září 1877. vicích, vysv. 1856, i. v Neustupově,od Trojanus : Stránský Emanuel. od 1889 děk. v Načeradci, od 1908 na jan Václ. n. 27. led. 1.951 odpoč. ve Vodlochovicich; z. 24. list. ;.v Truhlář Bubovicich, vysv. 1875, kapl. v Na­ 1919. ch; z. 1. ún. 1893. Titl Alexandr n. 1883v Praze, vysv. tolic Tumpach jos. (pseud. Jindř. Mutov, 1905, kapl. v Hořelicích, potom u sv. jos. Osecký, ]. Kajetán), dr. th. :>. Aloise na Vinohradech. Tkaný jan n. 1878,vysv. 1905, i. ve 20. pros. 1862 v Oseku u Rokycan, stud. gymn. v Rokycanech a Plzni, theol. Vršavě, potom ve Studené. Toman jan n. 1865,vysv. 1892,kapl. v Praze, vysv. 1887, kapl. ve Stříbře, 1888 poslán do Fríntanea, prom. 1892, v Malšicicn. potom i. t. bohosl. tak. v Praze, prot: Toman jos. dr. th., n. 11880,\ysv. adjunkt práva a od 1896 spolu 1 sacio— 1904,vicerektor chlap. semináře v Brně. círk. logíe,1902 metrop. ka .ovník, 1908 pan. Tomáš Josef n. 1876, vysv. 1899, praeiát; z. 20. list. 1916. — Srvn. str. praefekt chlap. sem. v Kroměříži. 1562 č. 2902—12.

Tomášek

Ladislav u. 1879,vysv.

1902, kapl. u sv. Tomáše v Brně. Tomeček Ant. n. 1884, vysv. 1908, katech. v jaktaři. Tomek Florian n. 1845, vysv. 1869, i. v Hošťálkově na Mor., potom v Lí­ chnově. Tomek Mikuláš r.. 6. prosince 1791 v Nekoří, vysv. 1815, 1828 metrOp. ka­

Tupý viz jablonský.

Tupý jos. n. 1878,vysv. 1900,katech. v Písku. Turner jan, dr. th. n. 9. kv. 1826 v Nuzbelech u Chýnova, vysv. 1850, kapl. v Nové Cerekvi, 1858 kurát kath. kostela v Budějovicích, 1859 prof. NZ. t., od 1863 Spolu prot. paedag; 1862 dr. th., 1872 kous. rada, 1873 rektor novník v Praze, 1849 dekan, 1863 pro— alumnátu, 1875probošt v jindř. Hradci ; bošt; z. 1871. — Srvn. str. 1561 a 1562 z. 4. čce 1878. č. 2881—2887. Tvarůžek Arnošt (pseud. Arnošt

Tomíček Bohumír n. 22. září 1865 Třebíčský) n. 1865 v ritblči, 1888, i. ve Vladislavi.

vysv.

včíně, Poniklé v Čechách, stud.,'gymn. va'­], Tvrdý Václav u. 1856, vysv. 1880, bohosl. v Hradci Král.,v sv. 18 kapl. v Hořenich těpanicic a Roz­ kapi. ve Zlonicích, 1. v Budenících. tokách u jilemnice, 1906 i. ve Vel. Pe­ potom v Malkovícich; na odpočinku trovicích n Nechanic. lv Dobřichovicích.

Žiwotopisy spisovatelů.

2137

Tyl František n. 11. března 1830 a theol. v Praze, vysv. 1806, kapl. v Rokycanech, vysv. 1854, ?ám. kaplan v Kopidlně, f. v Samšině, 1813 v Ko­ na Vorliku, os. 1.,bisk. notář; z. 27. led. pidlně, 1834 vikář; z. 6. bř. 1854. —— 1899. Srvn. str. 1563 č. 2928.-2937.; Ott. Sl. Tylínek Alois n. 20. srp. 1884,vysv. XXVI, 282. _ , 1907, v=karísta na Vyšehradě. Vacek Frant. jarosl. (Kameničky) Týn Emanuel n. 1825 v Náchodě, n. 24. led. 1806 v Kamenici n. Lipou zbšolvovav 3 ad. gymn. v Praze. stu— v Táborsku, gymn.v vĚindř. Hradci, doval the010gii, ale po 3 letech obrátl fil. v Praze,stud. theol. udějovicich, se k prolessuře; působil na s řednlch vysv. 1831, zám. kapl. v Březnici a školách v Budějovicích, Košici, Olo— v Týnci u Klatov, f. tamtéž, potom mouci, Pešti, Opavě, od 1865 na akad. v Merkllně, posléze 1846 děk. v Blo­ gymn. v Praze; 2. 22. února 1870. — vicich; z. 23. bř. 1869. — Srvn. str. 1563 (. Sěšn.

str. 1562 č. 2918; Ot .Sl. XXV., Uhl František n. 10. říj. 1828 v Su­ šici, vysv. 1850, 1. v Libniči, potom v Lišově, vikář, kons. rada, os. děkan, na odpoč. v Sušici; z. 11. list. 1910. Uhlíř josef n. 5. ún. 1849 v Třebe­ chovicích, vysv. 1874, f. ve Skuhrově,

č. 2938—2946.

Vacek Václav jaroslav O. Praem. kanonie tepelské, n. 27. března 1865 v Jindř. Hradci, vysv. 1888.

Václavíček Václav Vilém, dr. tli.

n. 19. pros. 1788 v Choustníku, 1814 děkan v Načeradci, vikář okr. Bystři­ ckého, 1829 kan. metrop. v Praze. 1837 os. děkan, na odpoč. v Golčjenikově. děkan, 1848 probošt; 1847 jmenován Uhlíř Václav n. 7. čce 1842 vTře­ b '1 biskupem Lvovským, resignova—l 'bechovicich. vysv. 1868, 1. v Jesenici však; z. 19. září 1862. — Srvn. str. 1563 u Č. Skalice, potom v Přepychách, č. 2948-2955. Vitář, č. kanovník, z. 1913. — Srvn. Vačkář josef n. 28. kv. 1830v Strun­ str. 1563 č. %19. a 2920. evětíně, Uchytil Martin n. 1818. vysv. 1844,|k0*"C'Ch» VYSVvikář: z. 13. kv. 1854, 1893. f. v _ i. ve Stráži, potom v Kard. Řečici; Vačkář Václav n. 19. června 1866 z. 8. října 1 . v Medlešicích, vysv. 1889,kap1.v Leda, Ulrich josef n. 12. led. 1769 v Kyš­ f. v Bohdanči, děkan v Ledči. perku, vysv. 1792,dék. v Chrasti, vikář, č. kanovník; z. 12. srp. 1851. ——Srvn. str. 1563 č 2921. a 2922.

Wagenknecht

Ign. n. 14.srp. 1848

v Oubislavicich, vysv. 1873, i. v Chotě­ z. 23. listop. 1897.. — Srvn. Umlauf Frant. Xav., dr. th. n. 20. led. borkách; str. 1563 č. 2956. 1820 v Král. Dvoře, vysv. 1844, prof. past. bohosloví v Hradci Kr., f. v Boh— Wagner Ivan Adolf O. Praem. ka­ dančí, od 1869 d.k. v Chrudimi: z. nonie Strahovske, n. 28. září 1846 26. led. 1888. — Srvn. str. 1563 č. 2923. v Lcnešicich, vysv. 1872, bibliothekár kl. Strahovského; z. 12. ún. 1899. —­ Urválek Erant. n. 19. říj. 1868 ve Srvn. sir. 1563 č. 2957. a 2958. Výškově v Cech., vysv. 1892, f. v Ko­ Vágner Rainhold n. 31. srp. 1864 houtově, potom v Heřmanicích, na od­ v Krásensku na Moravě, vysv. 1889., poč. ve Veltruslch. Utikal Frant. n. 1854 v Čelechovi­ koop. ve těpánově, f. v Bystřici nad cích, vysv. 1878, vikář při metrop. Pernštýnem. Wa ner Theodor n. 1858, vysv. chrámu v Olom. -— Srvn. str. 1563 1884, . v Kostelci u Kyjova, potom ve Vlkoši. Vacek Frant. n.8. října 1858v Chru­ Váchal Václav Martin 0. Praem. dimi, stud. gymn. t., theol. ve Vídni a v Praze, vysv. 1881, kapl. v Aši, kanonie Strahovské, n. 14. ledna 1859 Velvarech, Smíchově, Bubenči; jako v Milavčich u Domažlic, stud. gymn kaplan poslouchal vědy historické na v Domažlicích, theol. v Praze, vysv­ filosofické fakultě v Praze; 1892 prof. 1884, konventuál v klášteře a výp. náb. při gymn. ve Slaném, 1894 při kaplan na Andělce, 1885 kapl. v Rado­ reál. gymn. v Praze 11.(Křem. ul.); nyní nicích, 1895 novicmistr a praeses kle— na odpoč. v Nov. Strašecí. — Srvn. rlků „na Strahově, 1900 cirkátor, „1903 1. v Sárce-Nebušicich, 1909 i. v Uho­ str. 1563 č. 2927. Vacek Frant. Alois (Kopidlenský) nicich. — Srvn. str. 1564 č. 2.160. Wachek Miloš Em., redaktOr „Budi­ n._ 12. kv. 1779 v jablonném v Chru­ dimsku, stud. gymn. v Litomyšli, filos. voie“; z. 1907.

2138

ŽivotOpísy Sp'sova'elů.

Vajgl Jan Nep., dr. theol. n. 1831,| Vaněček Frant. X. n. 4. pros. 1869 vysv. 1904. praefekt chlap semináře v Horažďovicích, stud. gymn. v Buděio­ v Brně, bisk. cerem. a sekretář. vících, bohosl. v Praze, vysv. 1883, Vaígi Václav n. 1848, vysv. 1872, katech. na něm. šk. v Zížkově, koop. v Benešově, 1886 1. ve Václavících, koop. v Sopotnici, 1.v Potštýně, potom ' 1897 hl redaktor „KatoL Lístú“, 1899 v Sopotnici. | Vajs josef, dr. theol. a ííl. n. 17. řlj. *t. v Tejnici n. Sáz., vikář okr. bystří-_ 1865 v Dolní Liboci u Prahy, _stu_1. ckého, 1903 kan. na Vysehradě, vikář gymn. v Praze, fílos. a bohosl. v Rímě okr. zbraslavského, pap. komoří, před­ na fakultě kollegia Urbanova při ústavu ' seda Spolku katol. tovarvšů, duchovní de Propaganda fide (1885-1890), 1890 rádce dětského asylu Jesulátka a Spolku kapl. v Hostivaři, 1897 v Olšanech, 1898 sv. Lídmily. — Srvn. str. 1564 č. 2973. u sv. Haštala v Praze, 1902-6 irávl na až 2976; Ott. Sl. XXVI., 393. Vaněk Alois n. 1881, vysv; 1966, Krku (Veglía) v Rakouskem Přímoří, kdež s biskup -m Drern Ant. Mahníčem koop. v Moutnicích. Vaněk Frant. B. n. 15. čce 1872 ve súčastníi se prací literárních odnášejí cích se k potřebám hlaholistů (ducho­ Stálcí u Tábora, stud. v Tábořea Bu­ venstva s liturgii slovanskou římského dějovicích, vysv. 1896, kapi. v Sudo— obřadu v zemích iihoslovanských); měřicích a v Pelhřimově, exp. na Kře­ 1906 vrátil se do Prahy, působil jako mešniku, nyní děk. v Pelhřimově. — kapi. při chrámě Matky Boží před Srvn. sir. 1564 č. 2977. Vaněk Matěj n. 1868, vysv. 1890, Týnem od 1905 spolu jako katech. na dívčím lyceu u Voršilek; potom jako 1 v Tvrdkově. nyní v Dlouhomilově. — Srvn. str. 1561 č. 2978. vikarista na Vyšehradě a Spolu docent bíbl. stud. NZ. na theol. fakultě; 1919 Vaněk Řehoř Ant. O. S. Aug. n. prof. starosl. liturgie. —— Srvn. str. 1564 1864, vysv. 1890, převor a katecheta v Domažlicích. č. 2963; Ott. Sl. XXVIII., 1117. Vaněk Václav n. 17. dubna 1824 Vajs Václav n. 31. kv. 1882 v Kříž­ kách, vysv. 1905, kapl. v Maršovicich, v Lípě, vysv. 1850. f. v Záboří u Kutné Hory, vikář; z. 27. bř. 1901. — Srvn. pak katech. v Plzni, nyní v Praze. str. 1564 č. 53980. Valach Fr. n. 1880,vysv. 1905,koop. Vaněk Václ. n. 1833 ve Slatinách, v Podštátě, potom v Horách Marian— říd. učitel v Bezně, z. 1900. — Srvn. ských. Waldmann Frant., dozorce v ústavě Ott. Sl. XXVI., 393. Vaníček jan Karel n. 27. led. 1839 „johanneum“ v Praze, varhaník a řed. v ]ičině. vysv. 1864, f. v Turkovicith, kůru v Mukařově u íčan. — Srvn. 1889 v Kaňku, 1897 v Pouchově,1906 str. 1564 č. 2964. a 2965. f. v losefovč, os. děkan. Valouch František n. 1810 v L'to— Vaňous František n. 2. čce 1873 myšli, stud. theol. v Brně, vvsv. 1833, v Komárově, stud. gymn. a bohosl. kapl. v Domamile, lok. v Pavlících, v Budči. vvsv. 1897; 1903 odebral se 1861 i. v Hostimi; z. 1875. ——Srvn. do Ameriky, kdež působil v Chicagu; Ott. Sl. XXVI., 373. z. 1913. — Srvn. str. 1564 č. 2981.a2982. Valoušek Frant. n. 26. čce 1863 Vápeník Ant. n. 1866, vysv. 1889, v Břesovicích u Prostějova, stud. gymn. katem. ve Slaném; :. 22 čna 1892. a bohosl. v Olomouci, vysv. 1887, kapl. „z Wartenberka Ceněk Josef víz na Ostravsku ve Vítkovicích, pak na Ceněk Hané: 1899 1. v Němčících. —- Srvn. Vašek Adolf n. 1885, vysv. 1909, katech. v Zidenicich. strŠ1564 č. 2966. a 2961; Ott. Sl. XXVI., 37 . Vašek Bedřich dr. th. n. 1882,vysv. Vambera Frant. n. 15. srpna 1780 1906, prof. náb. na gymn. v Opavě. Vašica Josef dr. til. n. 1884 ve Ští­ ? Egohdanči, vysv. 1803, f. ve Zbíslaví u Cáslavi; z. 10. říl. 1830. Srvn. tíně (Slezsko), vysv. 1906, praefekt a prof. v Kroměříži, 1920 univ. docent 811'7. 37 . 1564 c. 2969-2971; Ott. Sl. XXVI., v Olomouci. Vaško Frant. n. l. říj. 1851 ve Vč:­ Váňa Jos. j., učitel v Habrech. Váňa „Robert n. 1880, vysv. 1904, lákově, vysv. 1879, koop. ve Třech koop. v Cerv. Vodě, potom voj. kurát. Sekerách, Brandýse nad 1... I. v Před­ Vančura Ant. n. 1843, vysv. 1868, měřicich, děkan v Kostelci nad L., 1. v Dřevčících. děkan v Něm. Brodě.

Životopisy spisova'elů.

2139

Vaško josef n. 27. čce 1846 v Pe—i Weinlich Antonin nar. 1823, vysv. ralci, vysvěcen 1872, kapl. a potom f.31849, i. ve Vranově ra Mor; z. 1908. v Brandýse n. Orl. lSrvn. str. 1565 č. 3003. Vávra František n. 13. září 1940š Weínolt Frant. (jr. lh., n. 30. br. vKošfálově, vysvěcen 1865, beneficiát! 1791 v Ličkově u Zatce. vysv. 1813, vBrandýse n. L.;z. 28. kv. 1880— Srvn. prof. pastorálky v Litoměřicích; z. 26. str. 1564 č. 2984. ;pros. 1855.

Vávra jos. n. 1.pros. 1835v Praze,

Weiss Barnabášjan O.Cap. n. 8.kv.

stud. nižší reálku u Piaristů v Praze 1815 \'Jih'avě. vysv. 1839; z. 26. pros. a na české vyšší reálce v Panské ul., 1899. dějepis a zeměpis iakožto mimoř. po-j Weiss josef n. 9. říj. 1866 v Oleš— sluchač na universitě pražské, 1860 uč. | nici. vysv. 189-2, koop. ve v. Ouiezdé

na nižší reálce v Litoměřicích, 1862 , r-a Mor., katech. v Telči. -—Srvn. str. v Kolíně; 1875 prof. na paedagogiu ' 1565 č. 3006. v Soběslavi, potom v jičině, 1880 prof. i Veit josef Karel 0. S. Aug, n. 1865, na vyšší reálce v Praze; 2. 10. ledna gvysv. 1889, koop. ve sv. Dobrotivě. _ 1912. — Srvn. str. 1564 č. 2985-2987. ! Vejchodský josef n. 1863 v Kun­ Vávra ProkOp, syn předešl. n. 1869, štátě, stud. gymn. a theol. v Brně. vysv. \ysv. 1891, katech. v Praze-Libni. 1886, kapl. a potom i. \; Dambořicích; Vávra Vojtěch narozen 27. (ce 1870 z. 27. kv. 1901. — SrVn. str. 1565 c. v Dřiteni, vysv. 1894, kapl. v Dobrši, , 3007— 3011. i. ,v Rudolfově. — Srvn. str. 1564 č. ; Velhartícký Ian Nep. dr. th. n. 14. ipros 1838 v Blovicich, vysv. 1863, mř.

Vavřík jan n. 27. srp. 1819 v Praze, !prof. NZ na bohosl. tak. v Praze, 2. vysv. 1835, zpovědník a duch. s rávce |20. říj. 1872. — Srvn. str. 1565 č. 3012­ v nemocnici :milOSrd. sester v raze; : Velický Martin n. 21. říj. 1836 v Li­ z. 8. srp 1884. — Srvn. str. 1564 č. ;šově, vysv. 1861, děkan v Říčanech; z.

2989

| 18. srp. 1910. —— Srvn. str. 1565 č.3013.

' Vavřínek Matouš n. 1863, vysv. *až 3015. 1890, kapl. v Kostelci u Prostějova. ! Velíšek Bernard OSB. kl. emauz­ .Weber Amand 0.8. 8. n. 1. bř. !ského n. 14. čce 1872 v Dubně, vysv. 1860 v Dobrušce, vysv. 1884, kněz klá—[ 1899. . štera lambašského v Horn. Rak. —-Srvn. ' Velíšek Václav n. 1866, vysv. 1891, str. 1564 č. 2991. _ jf. ve Vítěšovicich. Weber Frant. n. 1826 v Zeravicích Í Vencl Frant. nar. 1881 v javornlci, na Mor., vysv. 1850 v Olom. i. v Mi— vysv. 1906, kapl. v Dol. Bousově, i. lotících, poslanec zemský a_iíšský, z. v Mikulově v Čechách. 6'. čna 1908 v Lovčlcích u Zdánic. — , Wender Ant. jiří nar. 22. kv. 1772 Srvn. str. 1.564č. 2992—2995; Ott. 81. v Benátkách, vysv. 1798, 1801 i. v Kon— 100/11., 159. draci, 1802-1849 děk. ve Vlašimi, na Vebersík Václ. n 12. srp. 1763 \“ Li­ odpoč. v Praze; 2. 17. září 1851. tomyšli, vysv. 1788, i. v Cernilově, pak Venhuda Frant. n. 1862,vysv. 18.85, v Dašicich a Bystrém, dvorní kaplan; 'katech. v Husovicích. 1

z. 23. listop. 1839. ——Srvn. str. 1564 Werberger Sadok O. Praed. č. 2997. a 2998. října 1865, vysv. 1888.

Večeřa Karel dr. th. n. 31. říj. 1880, vysv. 1904, prof. náb. na gymn. v Mi­ kulové.

n 17.

Veridico Francesco : Pohunek

Frant

Wernhardt

josef

'

n. 10. bř.1766.-.

Weinberger Maxmilian n. 6. října vysv. 1790, děkan v (Ierv. Řečici; 7.. 1855 v Ivančicích, stud. gymn. a bohosl. 13. dub. 1841. Verunáč Václav n. 25. srpna 1507 v Brně, vysv. 1879, koop. v Podivíně, 1880 v Zábrdovicích, 1881kapl. při sto­ ve Lhotě Uhlířské, vysv. 1833, l. v Drž­ ličném chrámu v Brně, vikář a správce kově, z. 5 srp. 1868. dómskě fary. — Srvn. str. 1564 č. 2999. Veselák Ondřej n. 19. června 1845 Weininger Kašpar Valentin n. 5. v Pocinovicích, vysv. 1867, kapl. \! Do­ ledna 1765 v Praze, vysv. 1788, kapl. mažlicích, i. v Pocinovicich. VeselskýA.:Reizek A. v Družci, 1796 ve Zvoleňovsi, 1798 Veselý Ant. n. 9. čna 1822 v Praze, exp. v Zeměchách, 1799 _1.ve Zvole­ ňovsi, 1814 1. v Kladně, z. 19. bi'. 1835. vysv. 1859, far. ve Voticích, vikář; z. Srvn. str. 1565 č. 3001. a 3002.

1894.

Životopisy spisovatelů. Veselý Felix 0. S. Fr. n. 1868,vysv.! Wiesner josef h. 1834. vysv. 1859, '892 .' 1872 kapl. ve Svébohové na Moravě Veselý jan n. 25. kv. 1834 v Liškách, 1888 exposita t. vysv. 1858, i. v Modré Hůrce, děkan Vícha Rudolf 1879 1. v Kopřivnici v Bošilci. — Srvn. str. 1565 č. 3021. , na MOravě. .! Viktorin Ant. n. 9. čna 1823 \; Chra­ Veselá! jan Al. n. 1872 ve Vídni, ' mostku, vysv. 1848,t. ve Velkém Uiezdé, 8, kapl. hJř'SV. edu,18voj. kurát.ve Ždirci, potom v Po­ vikář okr. křivoklátského. | .

|

Veselý jan Nep. n. 22. pros. 1793 , Wildmann František n. 28. listop. v Unhošti, studoval gymn. a theol. 31839 v johancc, vysv. 1866, koop. v Su­

v Praze, vysv. 1817, v chovatel v ro­ *doměřicich, 1869 kapl. v Kardašově Qině hr. Cavriani, i. v urachu v Hor. ,Rečici, 1873 i. v Slavíkovicích, 1886 i. btýrsku, 1830 far. v Souticích, z. na *v Sudoměřicích, bisk. notář; z. 9. bř. odpoc. v těpánově 1867.— Srvn. str. 900. — Srvn. str. 1565 č. 3032-3038.

; Wilhelm Bonaventura jos. O. S. Fr. Westtál jan O. Melit. n. 22. dub. n. 19. bř. 1873 v Domažlicích, stud.

1565 č. 3018—3020.

1866v Praze, vysv. 1889,katech. v Stra­ konicích. — Srvn. str. 1565 č. 3022. Vetešník Ant. n. 31. kv. 1867 v Ka­ diině u Mělníka, vysvěcen 1892, učitel v ústavu hluchoněmých v Litoměřicích, potom ředitel ústavu hluchoněmých

v Praze. Vetešník Frant. n. ]. listop. '1784 v jizerném Vtelně, vysv. 1808,i. v Mar­ kvarticich, děk. v Turnově, od 1838 děk. v Sobotce; z. 1850. — Srvn. str.

gymn. t., 1892 po dokončení

tř. V1.

vstoupil do řádu františk., rok pobyl v noviciátě v Mor. Třebové, 1893-97 stud. theol. v Praze, vysv. 1897, pů­ sobil vPraze, Voticich, Hostinné n. L. a v Uher. Hradišti. — Srvn. str. 1565 č. 3039.

Vilím jan n. 1836, vysv. 1861, 1870 i. v Lodenicích, v Praskolesích, posléze v Bezdědicích, 1905děkan karlštejnský, z. 28. srp. 1916.

Vilimek jan n. 30. bř. 797, vysv. 1820, 1836 i. v Trhovém těpánově, 1849 děk. ve Vlašimi; z. 1878. — Srvn. Veverka Emilian n. 11. října 1816, str. 1565 č. 3041. a 3042. v Praze, vysv. 1840, 1856 lok. a potomn i. Roztokách, 1863 !. v Oseku u Ro­ ; Vlnařický Karel Alois n. 24. led. kycan, 1871 děk. v Zebráce; z. 25. bř. =1803 ve Slaném, stud. gymn. t. filos. v Praze a ve Vídni, theol. v raze, 1881. —— Srvn. str. 1565 č. 3025. a 3026; , vysv. 1825, arcib. ceremonář a od 1829 Ott. SI. XXVI., 631. arcib. sekretář, 1833 i. v Kování u M1. Veverka jan n. 1. června 1860 ve Vlkově, vysv. 1884, prof. náb. na ústavu Boleslavi, 1849 děk. v Týně nad Vlt., 1859 kan. na Vyšehradě; z. 3. ún. 1869. učitelském v Hradci Král. Srvn. str. 1565—1566, č. 3044.—3072. Vévoda josef 11.1864 v Rychtářově, Vindyš (Windisch) josef Hajislav vysv. 1887, prof. náb. na gymn. v 010­ n. 14. říj. 1782 v Rychnově, stud. gymn. mouci, č. kons. rada. — Srvn. str. 1565 'v Litomyšli a Brně, filosofii a theol. č. 3027. :v Praze, vysv. 1806, kapl. v Opočně, Weyrauch Ervin Ant. O. Praem. kan. 181010k.ve Stračovč, 1816 adm. v Chn­ strahovské, n. 1-0.září 1803 v Praze, těboři, 1810 f. v Nechanicích, z. 24. vysv. 1830,ředitel reál. školy v Liberci, :pros. 1857. — Srvn. str. 1566 č 3073. potom bibliothekář na Strahově; z. 8. a 3074. hř. 1865. — Srvn. str. 1565 č. 3028; Vinklář Frant. Boh. n. 5. čna 1839 Ott. Sl. XXVII., 208. v Smřičné, vysv. 1865, kapl. v Budyni, Victoire du Travall :] i r o u š e k ':1869 katech. na akad. gymn. v Praze, Tomáš jos. 1872 vicerektor arcib. konviktu, 1874 Videnský Frant. S. ]. n.5. října 1867 k00p. ve Wildsteinu, 1876 ka |. v Le­ v Předině na Mor., stud. ymn. v Tře­ št'anech, z. 12. led. 1878. -— rvn. str. bíči, filos. a theol. v řáde, vysv. 1897. ' 1566 č. 3075. a 3076. Srvn. str. 1565 č. 302). , Winkler josef nar. 20. ledna 1865 Wiesner Ant. n. 24. září 1807 v Be— v Polné, vysv. 1889, koop. a potom i. :v Losenici u Přibyslavi. nešově, vysv. 1834, kooB.opovičkách; v trestnici i Vintera Václav n. 3. března 1849 pražské, i. v Konojedech, z. 12 1:d. 1873. — Srvn. str. 1565 i.stud. v Bohuslavicích u Nového Města n. M., nižší gynzn. v Broumově, vyšší 1565 č. 3024; Ott. Sl. XXVI., 624.

Vetti O.S._—_Koudelka Alois.

Životopisy spisovatelů.

2i41

v Hradci Král, theol. v Hradci Král.. ' Vitkovec Alois : Kolis ek Al. Wittke Václav O. S. B. n. 27. pros. vysv. 1874; kapl. v Hněvčevsi u Hořic, 1878 v Král. Městci, 1890 kazatel u sv. 1858 v Novém jičíně na Mor., stud. Ignáce v jičíně, 1881 1. v Bčronicich; gymn. v Kroměříži, vstoupil do řádu ' benediktinského v klášteře emauzském :. 24. čce 1912. Wintera Vavřinec ]an K?. O. S. B. v Praze, řeholní sliby složil 1880, vysv. B. 8. ledna 1864 v Náchodě, stud. na *1884, lektor na domácí klášterní škol-e něm. gymn. řádu bened. v Broumově, oblátů, 1909 převor. Vittore Avanti:] iro ušek Tom. vstoupil 1883 v Břevnově do noviciátu, 1884-88 absolvoval theol. lak. v Praze, Joseř Vitvar josef dr. th. n. 9. bř. 1831 vysv. 1888, zabýval se z rozkazu svých ve Vrbici, \: sv. 1856, ředitel studií ve gredstavenýchstudiemiarchivnimi,1895 atech. na občanské i obecne škole Frintaneu, vorni kaplan, rot. SZ. na v Broumově, 1902 učitel na gymnasiu univ. vídeňské; z. 26. srp. 1 9. —— Srvn. řádovém t., 1907 podpřevor, 1908 bisk. str. 1566 a 1567 č. 35182. a 3083. Vlác'il Leonard narozen 6.2áři 1863 otář; z. 28 ún. 1914. — Srvn. str. 1566 č. 3077. v Brodku na Mor., vysv. 1886, i. v Bo­ Wirsig Václav S. ]. u. 1857ve Wctz­ fřenově (Punau). i Vlasák Ant. Norbert n. 10. led. 1812 waldu v Čechách, vysv. 1888. Viršink Leop. Frant. n. S. listop. :ve Vlašimi, stud. v Praze, vysv. 18%, 1787 v Chlumci v kraji Bydžovském, kapl. ve Vlašimi, 1841 i. na Hrádku vysv. 1810, kapl. v Roudnici, expos. u Viašimě. od 1886 na odpoč. ve Vla­ . 1901. — Srvn. str. v Bechline, lok. v Hostini, 1820 děkan š'mi; v Sedlčanech, 1828—29zpovědník u sv. Vlasák josef Věnceslav n. 14.dub. Vita v Praze, 1829 děkan v Roudnici, 802 v Chodoulicich, učitel na Smi­ 1844 1. v Lužci; z. 23. září 1844 v Karl. Varech. —Srvn. str. 1555 č. 3078; Posv. chovč a v Mělníku, posléze na odpoč. m. Vl., 83.

! v Litoměřicích; z. 16. čna 1871. —-Srvn.

Wlsnar Karel dr. th. u. 1852 v Pří­ szr. 1567 č. 3098. Vlasák Klemens C. 85. R. n. 23. list. | 1826 v Berouně, vysv. 1851. -— Srvn. 1904 světici biskup, 1912 probošt. lstr. 1567 č. 3099. Víšek Ant. dr. ih., n. 25. srp. 1843 Vlček Arnošt n. 1842, vysv. 1867, v Praze, stud. gymn. a theol. t., vysv. koop. ve Zd'ái'e na Mor., i. v Običtově, 1867, kapl. ve Vrbně n. Lesy, na Pro­ Borkovanech, nyní v Modi'icich. seku, od 1868 koop. a potom f. u Nejsv. , Vlček Ferdinand n 30. března 1868 Trojice v Praze—Podskalí; z. 19. pros. , v Ccs. Jablonne. vysv. 1892, i. v Nové 1918. — Srvn. str. 1566 č. 3079. a 3080 '! Vsi u Chotěboře, potom v Heřmanl. Viták Ant. Konstantin n. 9. června Vlček „lan B. josef (pseudmym 1835 v Čáslavi, vystudovav šest gymn. !Vlčkovský) n. 27.srp. 1805v tříd v Král. Hradci, vstoupil do klášt. _stud. gymn. v Jičíně, filos. v gčině, raze, piaristů v Lipníku, kde odbyl noviciát! vstoupil do řádu křižovníků, ale po a působil pak jako učitel v Lipníku,| absolv. theol. vystoupil, vysv. 1823, Mikoulově a Kroměříži; 1860 vystou 11:kapl. ve Vinoři, Zlonicích, Benátkách, a pusobil pak v postavení učitelsk m u sv. Haštala v Praze, ochuravěv opustil (v levičku, Král. Dvoře & i.) i iiném,j duchovní správu a byl od 1854 zám. jsa pro politické svoje přesvědčeni pro­ ' kapl. na Komorním Hrádku, posléze žil následován; z. 4. března 1906 na Král. -v Praze jakožto fundatista u sv. lgnáce; Vinohradech. z. 6. pros. 1879. — Srvn str. 1567 č. Viták Tomáš n. 28. říj. 1784, vysv. -3100.—3105.; Ott. Sl. XXVI., 817. 1813, koop. u sv. Apolllnáře, 1812 duch. ' Vlčkovský:Vl ček jan. správce v chorobinci na Karlově, 1824 ; Vlk Frant. Cyrill n. 1864 v Strako— i. v Chlumu u Sedlčan, z. 1851. “nicích, stud. gymnas. v Budějovicích, Vitásek Erazim Jindřich O. S. Fr. Í práva v Praze, 1896vstoupil do služeo íráter-laik, n. 26. čce 1817v Brně,sliby lobce Pražské, 1906 mag. komisař. složil 1845; z. 1897 ve Slaném. Srvn. Vlk jan n. 1846, vysv. 1872, učitel str. 1566 :č. 3081; Ott. Sl. XXV, 767. ústavu hluchoněmých, pak ředitel „jo­ Vlteček _jan n. 1796 v Cernikovicích, hannea“ v Praze, 2. 16. dub. 1915. Vobořil Filip Fr. nar. 29. bř. 1824 vysv. 1820, 1868 děkan v Přepychách, čest. kan. litoměřický; z. 1877. v Mirovicich, vysv. 1849,adm. i. Třebo­ boře, vysv. 1875, 1901 kan. v Olom.,l

2142

Životopisy spisovatelů.

raticích, z. 11. kv. 1869. — Srvn B1. 1v Hradci Král., vysv. 1890, kapl. v Dolní 1869, 224. Kalné, Jaroměři, Dvoře Král., 1904 1. Voborník Severin Rafael ThC. n. ve Velké Zdobnicí, 1910 v Kostelní 10. kv. 1798, vysv. 1882, 10k. ve Vel­ Lhotě. trubech, 1836 1. v Křečovicích. Volf _lan n. 26. čce 1863 v Lučkovi­ Voborník Stanisl. O. Praed. n. 12.bř. cich, vysv. 1888, katech v Klatovech, . 1796 v Dol. Bousově. vysv. 1820, pod­ h. notář. převor, do roku 1847 koop. u sv. lilji, Vomočil josef n. 24. dubna 1865 v Praze. — Srvn. str. 1567 č. 3107. a' v Dol. Ujezdě, vysv. 1887, 1. v Nové 3108. Pace, děk. v Jičíně. Voborský jan nar. 15. ři'na 18116 Voňavka Modestus Josef C. SS. S. v Praze, kancelářský úředník při místo­ 11.24. 1881 ún. v Bystřici, vysv. 1904,

držitelství v Praze.

český missionář v Můnsteru. Vondráček Jan n. 9. dubna 1871 v Bezděkově, vysv. 1895, kapl. v Mí­ v Písku, 1885, kapl. v Chudeni­ rošově, duch správce závod. nemoc. cích, l. 'v věsv. uboči. „ Vodička Frant. u. 1812 v C rvené na Kladné; 2. 23. list. 1901. Vondruška lsidor n. 1865,vysv. 1889, Lhotě na Mor., v stud. theol. v 010­ mouc:, kapl. ve iesenberce a Olrm., katech. ve Znojmě, i. v Cítonicích na Moravě. 1853děk. v Přemyslovicích, 1868 děkan v Konici; z. 1884 v Olom. — Srvn. Vondruška Karel, dr. th. n. 1. ún. str. 1567 č. 310—1;Qtt. Sl. XXVI., 859. 1859 ve Vyšetic.ch na Mlado-Vožicku, Vodička Karel Stěpán 0. Min. n. vysv. 1883, kapl. ve Velvarech, potom Vodička Bedřich n. 6, března 1862

25. pros. 1862 v Lutotíně na Mor., vysv. 1k. a posléze od 1895 farář u sv. Havla 1885, působil v Krnově, po om v Ces. 'v Praze; 2. 5. léd. 1918. ——Srvn. str. Krumluvě', z. 1905 v Praze. _ Srvn. 1568 č. 3136. a 3137. Voříšek Frant. n. 18. ún. 1857 v Se­ str. 1567 č. 3110; Ott. Sl. XXVÍ., 860. Vohnout Frant. n. 28. února 1838 \ zemicxch, vysv. 1880, kapl. v Pardubi­ v Podhradí u _ltčína, vysv. lt62, zám. cích, 1. v Sezemicích, děk. v Pardubi— kapl. a d-„ch spr. vDymokurech, vík. i cích. Voříšek Roman Václav n. 9. srp. sekretář, b. notář; z. 28. ún. 1906. — brvn. str. 1567 č. 3111.-3113.; Ott. Sl. , 1821 v Horažďovicích, stud. t_heol v Bu­ XXVI., 888. !dějovicích, kapl. v Rimově a Zinkovech, Vojáček František n. 13. září 1841 1867 1,ve Václavicích u Benešova, 1886 v Chotebori, vysv. 1866, 1. v [anovicích 1na odpoč. v Křivoklátě; z. 26. dub. 1893. 'Srvn. Ott. Sl. XXVl., 969. u Votic, vikář; z. 11. pros. 1905. Voláěek Methoděj Josef 0. S. B. Vorlíček Kar. n. 8. čce 1844 vNěm. n. 20. br. 1861 v Chotěboři. stud. gymn. Brodě, vysv. 1869, arciděkan v Kutné _ v Nem. Brodě a v Praze, 1881 vstoupil Hoře, vikář, pap. praelát.

do rádu benediktinského v Břevnově, Vosáhlo Otakar n. 23. března „1863 1884 přestoupil do beuronské kongre­ v Třebosicích, vysv. 1887, kapl. v Cině— gace v kl. emauzskěm v Praze, vysv. vsi a v Dobré, katech. v Holicích, potom _ 1886, ces. kazatel a zpovědník při opat­ v Pardubicích. sxem chramu v Emauzích. — Srvn. Vosyka Karel 11.1840 v Pouchove, str. 1567 č. 3114.; 011. Sl. XXVl., 896. vysv. 1867, kapl. v Něm. Brn dc.

Voláček Václav n 1821 na Tetíně, Votka Jan Křt. S. ]. n. 25. čce 1825 prof. akad. gymn. v Praze; z. 25. ún. v L sě n. L., stud. práva a súčastníl 1898. -- Srvn. str. 1567 č. 3115-3116; se 1848 hnutí revolučního, 1851-52 red. Ott. Sl. XXVl., 895. konservativního listu „Vídeňský den­ ník“, 1854 vstoupil v Rímě do řádu Bratr Vojtech: KOnba Jos. _ Voltech _lan Křtitel n. 1828 v Tu­ jesuitskěho, vys. 1859,1871 složil slav­ ranech na MOr., vysv. 1853, kapl. v Sa­ nou profes; z. 24. pros. 1899. — Srvn. rattc1ch a Zábrdovicích, 1858 pro!. n o­ str. 1568 č. 3140-45. ralky v Brně, 1888 sid. kan. t.; 2. 1909. Votýpka josef n. 10. říj. 1802 ve Václavicích u Benešova, s ud. gymn. Srvn._st_r. 1567 a 1568 č. 3118-23. v Voltísek Václav n. 5. května 1834 Benešově, 11105. a theol. v Praze, v ZelezniCt, vysv. 1860, f. v Bilé Tře­ vysv. 1825, kapl. v Postupicích, 1829 mešne, pak v Probluzi; z. 2. led. 1884. zám. kapl. v lemništi, 1835-184110k. Wolf František n. 2. ún. 1868 v No­ v Popovících, potom duch. správce vém Bydžově, stud. gymn. t., bohosl. ústavu slepých v Praze, 184310k. v Tu­

Životopisy Spisovatelú.

2143

chaměřieich, 1849 ve Hbitech, vikář ! Vřešťál Antonín, dr. th. n. 23. října příbramský; z. 14. září 1870. — Srvn. ; 1849 v Praze, stud. gyrnn. a theol. t., str. 1568 č. 3146-50. ; vysv. 1872,byl dom.učitelem vdomě kn.

Vrána Julius Vítězslav n. 12. dub. | Karla Schwarzenberga a vychovatelem 1866ve Svatobořících u Kyjova na Mor., *v domě kn. Jiřího Lobkowicze, prom. stud. gymn. v Kyíově a Brně, bohosl. =1884 1890 supl. mravouky na neroz— v Lovani a v semináři sv. _Iana v Col­ dělené theol. fakultě, 1891 mř. a 1895 legeville u St. Cloud v Minnesotě, vysv. ;ř. prof. mravouky na české theol. tak., 1890, duch. správce české katol. obce 1900 kan. kolleg. kap. u Všech Svatých, v Bluffu, 1895 v Praze (Texas), 1902 'děkan téže ka . - Srvn. str. 1569 v Halletsville č. 3162.-64.; Ott. SI. XXVI., 1027. Vrána Ludvík n. 1883 v Tovačově, Vrchovecký Josef, dr. th. n. 1879 vysv. 1907, koop. v Kunštátě. v Zábřehu. vysv. 1903, koop. v Karlo­ Vrána Šimon Bernard n. '..77.října vicích; prof. náb. na rcálce v_levíčku. 1785 v Hrachovištích, stud. v Budějo­ Vrzal Augustín Alois (pseud. A. G. vicích, vysv. 1810,zám. kapl. na Vorlíce, Stín) O. S. B. n. 14. dub. 1864 v Po­ potom i. v Mirovicích; z. 6. říi. 1856. povicích u Kroměříže, .stud. gyin. Srvn. str. 1568 č. 3151. a 3152; Ott. v Přerově, 1884 vstoupil do kl. raj­ SI. XXVI., 994. hradského, vysv. 1889, lektor thecl. Vránek Jan (Pohořský) n. 11. dub. disciplín v klášteře, 1893 kapl. V D0-­ 1863 ve Lžíně u Soběslavi; záhy však lmášově, 1904 reál. adm. f. v Syrovi­ přesídliliieho rodiče do Pohoře u Kar­ cích. — Srvn. str. 159 č. 3165; Ott. dašovv Rečice, stud. gymn. v_ lindř. SI. XXVI., 1052. Všetečka Frant. n. 2. pros. 1871 Hradci, vysv. 1889 v Cnuru ve Svycar­ sku, odebral se do Nebrasky v Americe; v Rouchovanech, stud. gymn. v Tře­ kapl. v Norfolku, duchovní správce bíči, Olomouci, Brně a Táboře, theol. v Creightonu, 1893 t. osady sv. Václava v Brně, vysv. 1894, kapl. v Komárovč v Omaze. —- Srvn. str. 1568 č. 3153. a Štítarech, 1896 katech. v Nov. Městě, 1898 katech. v Třebíči. až 3156.: Ott. SI. XXVIII., 1123. Wůnsch Antonín n. 15. čce 1864 Vraštil josef S._|., dr. fil., n. 12. bř. 1878, vysv. 1901, prof. arcib. gymn. v Rokycanech, vysv. 1887,sid. kanovník ;vyšehradský, pap. komoří. v Praze-Bubenči. — Srvn. str. 1565 č. 3157.

Wurm na Ignát n. stud. 12. čcegymn. 1825 vv Kro­ Klo­ Vrátný (Bartoloměj) Vác1.0.Praed. &bankách Mor.,

n. 30. čce 1880 v Hýskově, vysv. 1903; byv saekularísovan byl katech. v Sedlčanech, od 1919 katech. v Bratislavi. Srvn. str. 1568 č. 3158. Vrátný Karel řím. dr. th., n. 13. ún. 1867 v Hořovicích, stud. gymn. v Příbrami, jeden rok theol. v pražském

měříži, theol. vBrně, vysv. 1850, kapl. *v Mutěnicích a Dědicích, 1859správce ' ústavu pro zanedbanou mládež v Brně, 1861 posl. zemský iříšský. 1866 víka­ : rísta při metrop. chrámu v Olom., kons. rada a auditor; z. 4. říj. 1911.— Srvn. str. 1569 č. 3168-85; O.t. Sl. XXVII., sem., pak pět let filosofii a theologií'313. Vyhlídal Jan n. 27. dub. 1861 v Hlu­ v Ceské kollejí v Rímě, vysv. 1890, kapl. v Boru u Stříbra, potom kapl. chově u Prostějova, studoval gymn. a u Matky Boží před Týnem v Praze, bohosl. v OiOITlOl-lCl,vysv. 1886, koop. nyní katech. u Voršilek v Praze. — ve Velké, Dobromělicích, jaktařj, Hu— Srvn. str. 1568 a 1569 č. 3159. líně; 1. v Lobodíclch, nyní ve Svábe­ Vrba Rudolf n. 6. říj. 1869 v Bělé nících. ——Srvn. str. 1570 č. 3193-98; pod Bezd., stud. gymn. v Ces. Lípě. Ott. Sl. XXVII.. 23; XXVIII., 1123. _ Vyhnís Čeněk n. 1842 v Kostelci 1882 vst0upíl do kl. praem. v Teplé, dostudoval boho . v Litoměřicích, vysv. n. L., ředitel reál. gymn. v Příbrami, Srvn. 1887, kaplanoval roky na různých mí— potom prof. v Praze; 2. 1897. —— stech; pro churavost vzdal se duchovní str. 1570 č. 3199; Ott. SI. XXVII , 24. správy, byl zám. kapl. v Průhonicích, Vychodil Jan n. 26. srp. 1848v Třeb­ od 1898 bydlí v Praze, jsa členem red. číně u Olomouce, stud. gymn. a bohosl. „KatoL Listů“ a „Cecha“. —-Srvn. str. v Olomouci, vysv. 1874, koop. a_1880 156619č. 3160. a 3161; 1 3.

Ott. Sl. XXVI.,

Vreson S. U.=Košák Frant.

kaplan

na Velehradě,

1885 1. v Zele—

chovicích, 1899 děkan okr. vyzovskéhq,

. 1904 i. v Charvátech,

1908 1. v Choline

21-14

Životopisy spisovatelů.

u Litovle. — Srvn. str. 1570 č. 3200..-líiom., ale téhož roku zbaven úřadu až 3202. ítoho, jsa podezřelý z bolzanismu, f. Vychodil Pavel julíus O. S. B., dr. i v Zubrníci, 1830 v Křešiclch; z. 31. srp.

th. n. 18. dub. 1862 v Přemyslovicích : 1836. — Srvn. str. 1570—1571 č. 3218. na Mor., stud. gymn. v Kroměříži, až 3231.; Ott. SI. XXVII., 375.

vstoupil do řádu bened. v Raihrade, řeh. sliby složil 1885, vysv. 1886, prom. 1890, lektor theol. a novicmístr v kl. rqlhl'.,o od_ 1896 ř'CdIÍEÍtiskárny beneglktmyř'alĚmŽŽkŠĚhdv3126, raft? . op.cen es aem1.— koši.rvn. 1570 c. 3208-3207; 011. Sl. xxv11.,25. Vychodil Raimund O. Piar. Schol. n.__18—40,.vysv.1867, _katecheta uťltelSRChO V Braga Král.

ústavu _v Kamenném Újezdě, vysv. 1885, koop. I v Rudolfově a Křemži, f. v Doudlebech.

Vykoum "1102108503- “ emanzskeho, n. 7» kV- 15“

Zach Václav n. 1871, vysv. 1897, kapl, potom děkan v Sedlci u Blatné. Zachar František “_ __5.čce 1334' v Ševětíně, ws“ 1862., stud. 55me & , bohosl' v Budějovicích, _. kapl. v Českém » , . . B“?ggg'ť'&RudO'fow' f' VDom \Odě' Zacharda Tomáš „_ g_ pros. 1858

Zajíc Josef n 21. říj. 1846v Košově.,

V Lernovce, VYSV— ';vysvěcen

1873. kapl. v Dašicích, i. ve

W?„. . . !Cirvoiné; :. 29. říj. 1896 lrykydal Josef'n. 20 br. 18? VB.*: Zákoucký Karel i. n. 186 , učitel

laaiech u Kroměnže,

vysv. 1800, 155110 ; méšť_ skolu v Heřm. Městci.

i. na Velehradě,_.188_5 kons. asse8or, ; Zaletěl iProkoszabian

losef_

%. 11. dubna 1b94. -— Srvn— str. 15701n. 17. led. 1874 v ň—lalhoticích u Hranic c. 3208-3210. _ _ , „ na Mor., stud. gymn. ve Val. Meziříčí

Vysoud1lAl.9.Mm., čmnyvOpave;

a Kroměříži, theol. v Olomouci, vysv.

z. 40. led. 1900. — Sri-'n. str. 1570 Č. 1896, kapl. ve Velké Bystřici pod Red­

33"-

!hoštěm a v Mor. Ostravě, 1905katech.

v Ěahálka mctňovsi, vysv. ?8410-134'\;"3?? 5, ' .v'e - ina měšť.šk. . . v Mar. Horách. . Pavel nících, 1860 v Kralovicích, vikář, z. 1884. ' 183311503; 2356121323323?225%ggg; žagáň VílcéimB. P . = P ­ _ __ & radnJIÉŠBhitnar( o umil pseu . rod- kacc'c'' , ský) nar. 21. srpna 1862 v_Hostačove , StŠŠĚYKĚĚSĚa'řěngvrfá 121330 \ Pá; 11Lásllaviůstgd. bohos .v ra cí

ynlin. v NŽIŠIŠBBĚOdc, ' " '- , p., ' rá .,vysv. o , oop. šinec“ 'v 610%, ' ve Zruči nad Sáz., od 1889 1. v Oubě, %Žpžfrtaíciširm? 3112113; WS“ '387o nících, 1918 odborový rada v minister— *

sti-u školství a nár. osvěty. — Srvn. Zapletal Vincenc O. Praed. dr. th. str. 1491 č. 215-219 ;n. 10. led. 1867 ve Vilíinově na Mor.,

Zahradník Isidor Theod.0. Praern,igt_ud gym-_ v Olomquu. vstoum do

dr. iiros., bratr pi'edešl., n. 25. čna 1864 radu dominik.. konal Mos. a theol. stu­ v Hostačově,stud.gynm. vNěm Brodě, dla ve V dm (1334-1891), 1891 dr. th-r vstoup111883do kl. Strahovského, stud.,lnačez poslán do lemsřlemag aby se bohosl. v Praze, vysvěcen 1888; koop.1 tam od?31 studiu vych- 182ka &stare. v Rochlíci u Liberce a v Jihlavě, prom. 1zákonne exegese; QObY!tam dl'čl TOkY 1897 na dr. 11105, 1899 knihovník na , a konal e_esty V,Záiordagr & po polc—

Strahově, 1902-1903pracoval v archivu !ostrove_Smaiskem. 189? r. p_rqf.starg­ vatik., vyslán „byv zemským výborem; zákonne exegesewna universúe ve Fr)­ 1901 mř. clen Ceské akademie, igen-Durka ve Svýcanph; 1910-ll byl_re­ inspektor statku Hradištka aStěchovic, kterem t. umversnty; 1898 podrobgl,se 1907poslanec říšský, 1918 ministr žele- ' v Rm3e ob_vykjé v dominikánském rade znic. _ Srvu. str. 1570 c. 3215, Ott.,zl_<0usce. mm se stal „mistrem 130110: 51.Zahradník XXVII., 377_ Vincenc n. 29. pros. 1790|lvedy; “9“ a %op; CS“-ŠL3IPi(rážilovskespsc>lecnost1 a _emie. _ TW; 5 '­

v MI. Boleslavi, stud. gymn. t., vstoupil| 1071 Č- 3233—39-33; 011- SL XXVII.. do řádu píarístského, ale opustív ře- ; 436 & XXVIII.. 1149. holi absolvoval theol. v semináři líto—E Záruba Milo Ant. O. Preem. kl. že­ mčřickém, vysv. 1813, kapl. ve Vše- | livského, n. 30. led. 1875, vysv. 1901, janech a Křinci, 1816 bisk. ceremonář, | real. adm. i. v ]iřicích. — Srvn. str. 1820 prof. pastorálky na bohosl. úst.! 1571 č. 3236.

2145

Životopisy spisovate1ů_

Zásmucká Zdeňka :

Grossman­ kapl. v Budči, Miroslavě, 1887 u sv.

nová-Brodská. lakuba v Brně, 1903 t. v Troubsku. 'Zátka Jan n. 26. kv. 1802 ve Vele­ Srvn. str. 1572, č. 3265—3271. Zháněl Rudolf dr. th., bratr předešl., šine, stud. gymn. a bohosl. v Budějo­

n. 15. dub. 1867 v Sebranicích, stud. gymn. a theol. v Brně, vysv. 1890, kapl. v Prostoměřicich u Znojma, 1895 v Ti­ kovicích u Brna, prom. 1896; 1896učitel XXVII., 469. náb. na zákopnické škole kadetní v Hajn­ _ Zatloukal Václav A. (pseud. Pod­ bargu v DoI. Rak., 1898 pro!. a duch. Iipský Václav A. Z.), rolník ve Vel. správce na nižší voj. reálce v Zelezném Týnci na Hané. (Kismarton) v Uhrách, 1904polní kurát, Zavadil Ladislav n. 26. pros. 186111920polní superior a přednosta ducho­ v Adam'avč, vysv. 1834,i. v Os. Bitýšce, : vní správy pri čs. zem. voj. velitelství v1cích, vysv. 1827, katech. na hl. škole v Písku, od 1838 prof. náb. na gymn. v jindř. Hradci; 1859 dán na odpoč.; z. 31. prosince 1881. — Srvn. Olt. Sl

"Ymi v Lulčl.

-v Praze.

Zavoral Method Jan 0. Praem. n.Í 28. srp. 1862 v Neveklově, stud. na!

-— Srvn. str. 1572 č. 3272.

Ziak viz Žák Vincenc Pavel. Ziegler Josef Liboslav n. 10. čce

akad gymn. v Praze, vstoupil do kl.* 1782 v Král. Hradci, stud. gymn, v Kr. strahovského, vysv. 1885, kapI. v Se- i Hradci, filos. a theol. v Praze, vysv. pekově, od 1888 čes. kazatel v Jihlavě, i 1806, kap1. v Dobrušce, 1809 Iok. v Do­ 1896 opat strahovský. — Srvn. str. břanech, 1816prof. pastýřského bohosl.

1571 č. 3237.—3241; Ott. SI. XXVIII., a řeči i liter. české na bohosl. ústavě 1132. v Hradci Kr., 1818 dr. theoI., 1825 dék. Zavřel Ignát n. 1854 v Břesku. vysv. v Chrudimi, vikář; z. 23. kv. 1846. — 1877, f._v Přerově. děkan okr. přerov- Srvn. str. 1572 č. 3273—3286; Ott. SI. skeho, c. kons. rada. — Srvn. str. 1571 XXVII., 603. Č. 3242. Zika Jan C. SS. R., n. 16. kv. 1873 Zavřel Petr Pavel n. 1872ve Skutči, v Praze, vysv. 1900. Zika Vojtěch n. 1850, vysv. 1874, vysv. 1898,katech. ve Vys. Mýtě. koop. v Kunvaldě, f. ve Vřešťově. i. v Hlušzmch, na odpoč. na Kr. Vino­ Zbejval Jos. n. 1841, vysv. 1867, i. hradech. Zikmund Václav n. 1. března 1816 v Kozojedech. 1895 v Lišníci, 1903 na

odpoč. v Praze, duch. spr. v nemoc- v Sfáhlavech, vysv. 1811,vykonav kon­ nici Alžbětinek; z. 1916. kursni zkoušku z předmětů gymnasii­

Zd_obinský _los. n. 25. března 1816 ; ních, stal se 1842 adjunktcm na akad. v Klašteře, vysv. 1841, 1. ve Vyskři, ' gyntn. v Praze, 1847 humanitním prof.

potom v Tejně nad Rovenskem; z.lv Písku, 1858 přelož. na akad. gymn. 27. dub. 1878. lv Praze; 2. 5. října 1873. — Srvn. str. Zdráhal Frant. n. 1886, vysv. 1909, | 1572 č. 3237. Zima'Frant. dr. th. n.31865 v Nud­ koop. v Melčí. Zeidler _leronym _los. O. Praem., dr. voiovicích, vysv. 1890, I'. Hřiměždicich. th. a fil., n. 5. Iistop. 1790 v jihlavě, vysv. 1813, 1834opat kl. Strahotske'ho,

Zim-.a _lan Ev. Fr. O. S. B. n. 8. pros.

1847v Horní Radechové u Čerteného v Brou­ Ccrma'lc, Premonstráti v Čech. a na gmově, vyšší v Hradci Král., theologii Mor. str. 123-126. iv Hradci Král., vysv. 1872, 1872 kapl. Zelenka Jos. n. 1. září 1845 v Kladně, vTřebechovicich pod Orebem, 1882-4 vysv._1871, kap1.v Lužci, 1887 i. v Ne­ kaplan v římské Animě, kdež obdržel chvalicich, 1899 v Počepicich; z. 10. ?diplom doktora kan. práva; 1884kapl. z. 1. bř. 1870. — Srvn. BI. 1870, 112; Kos*e1ce, stud. nižší gynn.

un. 1900. — Srvn. str. 1571, 3248.

_u sv. Ducha v Hradci Kral., 1885-92

Zeman Frant. n. 1868,_vysv. 1891, Íspirituál bohoslov. semináře t.; „1892 kapl.. nyní 08. děkan ve Svihovč. vstoupil clo kl. sv. Benedikta v klásteře Zgoda Frant. (pseud. K. Křen) n. Emauzském.

29. Iistop. 1861 v Kojetině, kapl. v Du— Zimmerhackel Frant. banech na Hané; z. 18. ún. 1907. — 1845 v Korčí v Čechách,'

Srvn. str. 1571 a 1572 č. 326l.-3264.;

X. 8.1., n.

vysv._ 1881,

působil v Praze, na Hostyne a ].

Zimmermann Jan Nep Václav O. Ott. SI. XXVII., 599. ZháněI Ignát n. 11. čna 1863 v Se— Cruc.. n. 5. kv. 1788 v Tomicích, stud.

branicích u Boskovic na Mor., stud. gymn. a filos. v Praze, 1806 vstoupil gymn. a theolog. v Brně, vysv. 1885 „do řádu křižovníků s červ. hv., vysv. Bibliografie.

135

2146

Životopisy spisovatelů.

Žahourek jan n. 1859, vysv. 1885' 1812, kapl. v Praze, 1815skriptor praž­ ské univ. knihovny, 1821 censor knih katech v Zalužanech, i. v Hosticícn českých; z. 27. srp. 1836.— Srvn. str. Chlumčanských. 1572, č. 3289.—329l.; Ott. Sl. XXVII., Žák Alfons Jaromír 0. Praem. n. 613. 15. ún. 1868 v Horažďovicích, stud. Zimmermann Josef Václav n. 5. ún. gymn. v Písku, vstoupil 1886 do praem. 1804 v Tomicích, stud. gymn., filos. a opatství jeruš8kého (Geras) v Dot. Rak.. theol. v Praze, vysvěcen 1829, kapl. stud. bohosl. v Klosterneuburku, vysv. v Ořechu, 1832 u sv. Havla v Praze, 1891, koop. v Drosendorfu, od 1895 1838 10k. a Qd 1854 1. ve Slodůlkách, správce fary klášterní v Perneku. — 1860 děk. v C. Brodě; z. 24. čna 1877. Srvn. str. 1572 č. 3292. a 3293. Ott. Sl. 7Sššn. . str. 1573 č. 3305; Ott. Sl. XXVII., XXVII., 614. Žák Emanuel 11.20.led. 1863 v Sobě­

Zimmermann Václav'n. 1861,vysv.

stud. gymn. v Táboře, bohosl. 1885, far. v Lužné u Rakovníka, pak vslavi, Praze, 1885 katech. v Zižkově, po­ v Olešné; z. 1918. zději v Praze-Bubnech; 1900 prof. na Zítek Jan dr. th. (pseud. Dr. jan reál. m1. na S 'chov'n — S vn. str.

Pavlů) n. 14. června 1868 ve Velešíně,! 1573 gy ! "“ č. 3306. a 3307.

*

T

stud. gymn. v Budějovicích a Slaném, Žák Frant. S. ]. (pseud. V. Hrad­ bohosl. v Praze; vysv. 1893, kapl. v Bečově, 1894 katech. při něm. škole ský) n. 15. kv. 1862 na Hvězdě 11Po­ v Zižkově, 1897 adjunkt při čes. boh. lice n. Met.; stud. gymn. v Broumově fakultě v Praze, prom. 1901, od 1903 kapl. v Michli, na vysv. Král. Landškrouně, bohosl. v1888 Praze, prof. náboženství při reálce v Karlíně; !a1887, z. 24. května 1913. — Srvn. str. 1572 Vinohradech,cestoval po Francii, Belgií, Německu, Dánsku, Uhrách a Rusku, č. 3294. Zlámal Viktor n. 1868, vysv. 1891, *,1898 vstoupil do Tov. lež., konal no­ koop. v Butovicích na Mor., i. v Ko­ viciát v Trnavě v Uhrách, stud. filos. v Bratislavi, theol. v Inšpruku, pobyl stelci, na odpoč. v Kroměříži. .rok na Slovensku jako missionář, rok Zlichovský : T. ]. ]íroušek. Zmeškal Frant. n. 1855, vysv. 1881, v Praze iako kazatel, rok v ejnově 1. v Novosadech, potom ve Znorově. jako prot. češt. na gymn.; od 1907 v Praze jako kazatel, spisovatel a prof. Zřídkaveselý Frant. n. 1878, vysv—ináb. na katol. učit. ústavě. -—Srvn. 1904, koop. v Blansku, potom v Bo—|str. 1573 č. 3308. skovících. Zrubek Frant. Xav. n. 1831 v Sedl-l Žák josef n. 20. září 1844 ve Vlastci, čanech, vysv. 1858, i. v Hudlicích; z.“ vysv. 1868, prof. náb. na reálce v Písku, č. kons. rada, nyní na odpoč. t. 1901 Zrzavecký Frant. n. 1873,vysv. 1896, Žák gZiak) Vincenc Pavel n. 12.led. 1797stobě u Něm.Brodu, stud. gymu. kapl. v Morašicích, f. v Hlinsku. Zuman Ant. Ferd. n. 1819 v Bělé, v ]ihlavě, 11108.a theol. v Brně, vysv. vysv. 1842, 1870 i. v Loučení; z. 1874. 1820, kapl. v Brně, zastáva,e od 1828 Zuman Leopold n. 16. října 1824 také úřad duch. správce polit. vězňů v Bělé, vysv. 1847, děk. v Mnich. Hra­ na Spilberce, 1836 katech. a 1848 řed. dišti, vikář; z. 8. srp. 1883. — Srvn. normální školy v Brně, při čemž za— stával také profesuru katechetlky a me­ str. 1572 č. 3300. Zuman Vojt. n. 15. dub. 1792 v Bělé, thodíky na theol. ústavě; od 1854 1. vysv. 1814, f. v Chorušicích, pap. ko— v Podivíně, kons. rada, 1861 arcikněz, moří, č. kan. litoměřický, bisk. vikář, 1863 č. kan. brněnský, z. 20. bř. 1867. os. děkan; z. 5. ún. 1873.— Srvn. str. Srvn. str. 1573 č. 3309.-3311.; Ott. Sl. 1572 a 1573 č. 3301.-3.

XXII., 739.

Zelezný Václav n. 11. srpna 1864 Zuna Ferd. n. 1866 v Szegedině v Uhr., vysv. 1889, kapl. v Protivíně, ve Zdíkově, vysv. 1887, katech. v Praze. i. v Jinonicích. Žídek Otakar s. ]. n. 1871 v Poříčí Zvejška josef n. 1874, vysv. 1899, v Čechách, vysv. 1900, působí na Vele­ hradě. k00p. v Dyjákovících. Žába Frant. n. 13. pros. 1821 v Ml— Zidlícký Frant. n. 1867, vysv. 1890 letíně, vysv. 1847, kapl. v Lomnici; exp. v Sušanech, f. v Zímě (Schima), z. 7. un. 1856. — Srvn. str. 1573 č. 3304. z. 17. bř. 1905.

Životopisy s;isovatelů.

Žilik Jan n. 23. srp. 1836 v Čemči­

2147

KOLĚbějicich, vysv. 1886, f. v Naděj­

cichěogysv.1863,f.v Mei-klíně,vikář; l Žundálek František H. (pseud. F. n. 20. září 1871 Žitek Antonín Václav n. 52áří 1795 H. Kundratický) ve Štáhlavech, vysv. 1821,kapl. v Kor­ v Kundraticich ni Mor., stud. bohosl. v Litoměřicích, vysv. 1895, kapl. v Hod— nouze a Smečně, lokal. v Srbči, os. děkan ve Smolnici; z. 8. dub. 1878.— kovicich u Liberce, katech. v Praze­ Srvn. str. 1573 č. 33l4.; Ott. Sl. XXVll., Holešovicích, redaktor „.Katol Listů,

847.

le ni. prof učit. ústavu v Poličce, potom

Zižka Václ.n .9. září 1834,stříbrnik \ ŽúzrekKlement Mariajos. O.Praem. 1908. — Srvn.

\; Praze;

2. 19. pros.

v Nové Říši, dr. m., n. 12. února 1874

str. 1573 č. 8315.-.3318

Žlábek František (pseud. Frant.

Novodvorský) nar.

.v Žeranovicich na Mor

vysv. 1896,

docent křest. sociologie na bohosl.

16. září 1863 ústavě v Brně.

Doplňky a dodatky (druhá řada).

panen v klášter ten, roku 1843 slaveně, z památnich knih klášterních sestaven a vydán od jedné klášterní sestry. V Praze 1843. Ke .rtr. 1421. 419. Vačkář Josef, Dějiny někdejší slavně řeholní kanonie sv. Augustina v Třeboni a některé památnosti tohoto starobylého města. V Praze 1867.

2307

Ke .rtr. 1839. 420. Tebe chceme zbožně ctiti . . . Píseň o sv. Lidmile. Sepsal, nápěvem opatřil a dp. Frant. Rolejčkovi. děk. na Mělníce věnoval poštmistr 7. Va­ lenta 1852. Třetí vydání 1872. Tisk. ]. jelena na Mělníku. Str. 2045 č. 156 čti: „Seykory“ místo „Seykony“.

Dod atek. Ke .rt/'.143 dodej: Fučík M. P., Zdaliž a jakby mohl duchovní pastýř napomáhati, aby se noční, dobré mravy porušující toulání přetrhlo? ČKC. 1828, 430.

Dodatky a Opravy k životopisům spisovatelů. Ke str. 2072: Davídek Václ., n. 1889 ' v Lipnici. vysv.1913,kapl. v Přešticích.

Ke str. 2111: Osecký J. (ne an).i Ke str. 2115: Pohl Frant. ttmar Ke str. 2077: Filip Jan,n.1867,v sv. dodej: nyní f. ve Světci. Ke str 2117: PříkOp Frant. (ne Přl­ 1892, katech. v Kojetíně, později v ro­ stějově, potom v díec. Dakovskě, čestný kop . kanovník hvarský. Ke str. 2121: Rozsypalová Augusta Ke str. 2089: Jenček Frant. (ne n. 19. ún. 1857 v Jirkové v Cechách, enek). působila jako učitelka v Kutné Hoře, Ke str. 2090: Kačer Theodor (ne Blovicích, Plzni a Kladně, od 1920 ve Thedeor). výslužbě, téhož roku zvolena do po­ slanecké sněmovny čs. republiky. nt. str. 2092: Kebrle (ne Keberle) AKe Ke str. 2123: Schaffra Benno Heř­ Ke str. 2100: Kuhn (ne Krha) Jan. man 0. S. B. kl. Rajhradského, n. 1858, Ke str. 2101: Kyselo Karel, n. 28. vysv. 1881. čce 1794 v Budislavi, kaplan u sv. Ke str. 2131: Ševčík (Frant.) Josef nyní katech. v Ml. Boleslavi. Vojtěcha v Praze, z. 8. října 1831.

DOplňky a Opravy k rejstříku. bl. Anežka česká 2298, Barbarič Petar 2299. 2299. Basl Jos. 1781. Bartolini Domenico 2299. Anglie 2305. Antonelli Giacomo 2022. sv. Bartoloměj 2299. Bauer Fr. 2298. A. K. 2298, 2299. 2304. sv. Antonín Paduánský B. D. 2302. 2299. Albertus 2297. "sv. Antonín Poustevník Bečvan ]. 2297. Alexandrie 2294. Beer Jakub 2294. sv. Alfons z Liguori 2298. 2299. Asie 2294. sv. Alois 2298. Belrupt Tyssak hr._Gustav 2303. Augustin sv. 37. sv. Alžběta 2298. _ Avancíní Mikuláš 319. Amata 2298. Benátky 2302. Amerika 2302. Bačák Karel (ne Bačlák). sv. Benedikt 2299. A. N. 2301. Baar Josef 2295. ­ bl. Berchmans Jan 967, 2299. Bairut 2294. Andrejev . 2301. Bernardetta 1882. Andricki 'k. 1087. Bálbek 2294. Abel 2392. Abeles Simon 389. Adam 2 Nežetíc 1459. Afrika 2294.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.