Hliníková. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. 3 česky


1 Hliníková okna a dveře 3 česky Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy 1/20...
Author:  Emilie Staňková

0 downloads 91 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Hliníková

okna a dveře

3

Návod k obsluze a údržbě • Reklamační řád Servisní záznamy česky 1/2015

Vážení zákazníci, děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nákup hliníkových oken a dveří od firmy Okna Macek a.s. Věříme, že jste s prodejem a montáží oken, dveří a doplňků byli spokojeni. Přejeme si, abyste byli spokojeni také při používání námi dodaných výrobků, proto jsme pro vás připravili tento „Návod k obsluze a údržbě“. Najdete zde jistě mnoho užitečných rad. „Návod k obsluze a údržbě“ si pečlivě uschovejte pro pozdější použití. Na str. 27 najdete „Reklamační řád“, na str. 31 je prostor pro záznamy o provedených záručních a pozáručních opravách, seřízeních a výměnách dílů. Informace

Upozornění

Návod k obsluze a údržbě, Reklamační řád čtěte, prosím, pozorně! Pro zachování záruky a dlouhou životnost výrobků dbejte všech pokynů zde uvedených.

OBSAH: Všeobecná upozornění

2

Použití a popis výrobků

4

Obsluha oken a balkonových dveří

5

Seřizování oken a balkonových dveří

6

Obsluha vstupních dveří

7

Seřizování vstupních dveří

8

Ochrana, čištění a údržba oken, dveří a doplňků

12

Větrání

15

Rosení a prevence

16

Ošetřování povrchové úpravy dřevěných dílů

16

Oprava povrchové úpravy dřevěných dílů

18

Zednické zapravení

20

Doplňky

21

Likvidace odpadů

23

Vady, servis a reklamace

23

Označení výrobků CE štítky a doplňující údaje

24

Reklamační řád

27

Servisní záznamy

31 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

1

Všeobecná upozornění okna a dveře používejte pouze k danému účelu, dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu, dbejte na bezpečnost a ochranu zdraví při obsluze, údržbě a čištění oken a dveří, složitá seřízení, opravy a výměny skel svěřte pouze odborné firmě, hliníková okna, dveře a doplňky čistěte, udržujte a ošetřujte pouze způsoby a postupy popsanými v tomto návodu. Nebezpečí zranění hrozí zejména v těchto případech: pořezání při rozbití skla, při pádu vylomeného nebo nezajištěného křídla z rámu, přivření části těla mezi křídlo a rám při zavírání nebo průvanu, při úderu křídla způsobeném náhlým a rychlým otevřením, průvanem nebo větrem, nevěšet se a nehoupat se na křídlech oken a dveří, ani je nijak nezatěžovat, může dojít k vytržení křídla ze závěsů, jeho pádu a následnému poranění, nevyklánět se z okna nebo dveří, hrozí nebezpečí pádu. Poškození oken, dveří, doplňků a vnitřního vybavení hrozí zejména v těchto případech: násilné otevření okna nebo dveří, při znečištění oken, dveří a doplňků maltou, betonem, malbou nebo jinou agresivní látkou, při znečištění kování, zámků a závěsů a jejich chodu nasucho, při vystavení oken, dveří a doplňků vysokým teplotám a také při zakrytí viz. str. 12 a 20, čištění oken, dveří a doplňků rozpouštědly, abrasivními prostředky, tvrdými a ostrými předměty, při zajištění křídla v otevřené poloze zarážkami, kolíky atd., může při průvanu nebo zavření dojít k poškození okna nebo dveří, případně k vytržení křídla ze závěsů, do oken a dveří nepřivírejte kabely, šňůry atd., dochází k prohýbání profilu křídla a poškozování těsnění, může pak dojít k nedovírání a prasknutí křídla, rámu nebo skla, po dokončení montáže nevytahujte montážní klíny po obvodu rámů a neodstraňujte kotvící prvky, neodstraňujte PU pěnu a jiný těsnící materiál po obvodu rámu, neotvírejte a nepoužívejte okna a dveře, dokud není vytvrzena PU pěna, mohlo by dojít k prohnutí rámů, nezasahujte do způsobu provedení montáže, těžká křídla a křídla větších rozměrů nenechávejte delší dobu otevřená, může dojít k jejich svěšení a následnému drhnutí, které způsobí poškození. Zajistěte větrání Funkci a životnosti oken a dveří škodí vysoká vlhkost vzduchu v interiéru nad 60 % (stavební práce, bazény, vysoká vnitřní vlhkost a jiné zdroje vlhkosti). Pro správnou funkci a dlouhou životnost oken a dveří je potřebné pravidelně větrat – odvádět vlhkost. Správným větráním zabráníte poškození povrchové úpravy, nabobtnání a poškození dřeva, korozi a poškození funkce kování, zámků a jiných dílů, vlhnutí zdiva kolem zabudovaného okna nebo dveří, vlhnutí rohů místností a vzniku plísní. Veškeré složité zásahy přenechejte odborníkům. 2

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

Správné ovládání oken a balkonových dveří:

zavřeno

otevřeno

mikroventilace

sklopení (ventilace)

Klikou otáčejte vždy při křídle dovřeném k rámu! Další upozornění:

Okenní a dveřní křídlo nesmí být vystaveno přídavnému zatížení.

U oken, kde chcete zamezit přístupu dětem, můžete zajistit křídla proti otevření uzamykatelnou klikou.

Nenarážet nebo netlačit křídlo na okraj okenního otvoru.

Při větru nebo průvanu nenechávejte křídlo v poloze otevřeno.

Nepokládat žádné předměty mezi křídlo a rám.

Přibouchnuté křídlo může způsobit zranění. Křídlo při zavírání držte vždy za kliku.

Okna, dveře a jejich části nesmí dojít do styku s vápnem, maltou, případně s jinými chemikáliemi, jinak dojde k naleptání a poškození jejich povrchové úpravy. Zvláště to platí pro výrobky, jejichž povrchová úprava je provedena eloxáží (anodická oxidace). Ihned po montáži odstraňte výrobní identifikační štítky ze všech skel, popište je názvem místnosti a nalepte na zadní část faktury. Usnadníte nám tím v budoucnu identifikaci a objednávku nových skel v případě výměny. Pokud byly okna a dveře montovány do prostor, kde je zařízení nebo spotřebič, který má spotřebu vzduchu (kotel nebo ohřívač na plynná, kapalná nebo tuhá paliva atd.), nebo je v těchto prostorách potřebná výměna nebo přívod vzduchu z jakéhokoliv jiného důvodu, je objednatel povinen provést takové opatření a stavební úpravy (větrací mřížka, přívodní potrubí atd.), aby byl do těchto prostor zajištěn přívod vzduchu i po montáži nových výrobků. Změna teplot ovlivňuje funkci všech dílů a jejich materiálů a tím i výrobků. Teplota ovlivňuje také funkčnost samozavíračů. NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

3

Při vystavení výrobků a jejich částí vysokým teplotám nebo působení tepelného záření (slunce) může dojít k roztažení materiálu oken, dveří a jejich doplňků a příslušenství a následnému drhnutí, zaseknutí, poškození nebo jinému problému. Může také dojít k poškození povrchu, barvy, imitace nebo jiné povrchové úpravy. Při vystavení výrobků a jejich částí nízkým teplotám může dojít ke stažení materiálu oken, dveří a jejich doplňků a příslušenství a následnému drhnutí, zaseknutí, netěsnostem, poškození nebo jinému problému. Rosení skel, rámů, křídel, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenčí nelze uznat jako vadu - jedná se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami. Neručíme za škody způsobené vlivem špatného užívání, údržby, čištění a nedodržením Návodu k obsluze a údržbě. Na vady způsobené nadměrnou vlhkostí se nevztahuje záruka. Informace o obsluze a údržbě jsou uvedeny na následujících stranách.

Použití a popis výrobků Hliníková okna a balkonové dveře slouží k běžnému používání v rodinných domech, bytech, obytných a kancelářských budovách a školách a jiných objektech. Na poškození vzniklá nevhodnými podmínkami, nadměrným a nešetrným používáním se záruka nevztahuje. Hliníková okna a dveře jsou vyrobeny z AL profilů HEROAL, CORTIZO nebo MIXALL. K zasklení se používají jednoduchá skla, izolační dvojskla nebo trojskla (viz. Smlouva o dílo). Všechna izolační skla mají nerezový plastový nebo hliníkový distanční rámeček snižující prostup tepla, rosení a namrzání okrajů skla. Prostor mezi skly je naplněn plynem Argonem. Více informací o hodnotách oken a dveří naleznete na str. 24 a 26. Okna a balkonové dveře jsou osazeny obvodovým kováním ROTO, SIEGENIA nebo MACO*, u vstupních dveří jsou použity jednobodové nebo tříbodové zámky KFV nebo GU* a seřizovatelné závěsy WALA nebo HAHN*, mohou však být použity i jiné zámky, kování a závěsy. * Tento návod je zpracován pro okenní kování SIEGENIA a dveřní zámek GU a seřizovatelné závěsy WALA nebo HAHN. Případně použité jiné kování, zámky a dveřní závěsy mají obdobnou funkci, údržbu, čištění i seřizování. Okna a balkonové dveře HEROAL, CORTIZO a MIXALL mohou být osazeny kováním MACO, jehož seřizování je popsáno v návodech pro plastová nebo dřevěná okna a dveře. K utěsnění rámu a křídla je použito dvou nebo tří pryžových obvodových těsnění. Na vnějších dolních stranách rámu jsou otvory sloužící k odvodu vody. Vstupní dveře (a balkonové dveře s hliníkovým prahem) mají navíc speciální hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem. 4

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

Obsluha oken a balkonových dveří Varianty provedení oken a balkonových dveří Hliníková okna a  balkonové dveře jsou dodávány v  provedeních jako pevné, sklápěcí, otevírací, otevírací + sklápěcí (případně s mikroventilací), posuvné a kombinace těchto provedení. Kování a jeho funkce Okna a balkonové dveře jsou osazeny obvodovým kováním SIEGENIA*. Jedná se o moderní dvou až čtyř polohové kování dle provedení a typu okna nebo balkonových dveří. Kování je vnitřní mechanický systém osazený v obvodových drážkách rámu a křídla. Kování je ovládáno klikou, má několik poloh a zajišťuje otevírání, zavírání, sklápění, posouvání a mikroventilaci oken a dveří.

okenní klika

4 3

Polohy kování oken a balkonových dveří 1. zavřeno - křídlo je přitaženo k rámu pomocí západek po jeho obvodu 2. otevřeno - okno se otevírá na stranu 3. mikroventilace - mírné oddálení rámu od křídla, tzv. spárové větrání 4. sklopení - křídlo se nahoře sklopí dovnitř, větrání. Polohu mikroventilace mají pouze okna s  kováním umožňujícím otevírání a sklápění (OS), mimo oken malých rozměrů, atypických a jiných, kde toto kování nelze z jakéhokoliv důvodu použít.

2

1 polohy kování

S klikou pohybujte vždy při dovřeném křídle, aby byla zmáčknuta pojistka proti otáčení kliky! Pojistka proti otáčení kliky Aby při otevřeném křídle nedošlo k chybné manipulaci s kováním, je u OS oken vyšších než 1000 mm klika jištěna pojistkou. Pojistka zabraňuje otáčení klikou, pokud není křídlo dovřeno k rámu (je v polohách otevřeno, mikroventilace, sklopení). Při dovření křídla se pojistka zmáčkne o rám, klika se uvolní a můžete s ní nastavit další polohy kování. Pojistka je umístěna na obvodovém kování křídla.

pojistka proti otáčení kliky

Pokud je křídlo dovřeno a přesto nelze klikou otočit, pak není pojistka správně odjištěna a neuvolnila kliku. Okno nebo balkonové dveře je potřeba seřídit nebo opravit poruchu kování. Vysazení a nasazení křídla okna a balkonových dveří Při stavebních pracích, čištění a opravách je možno vysadit křídlo z rámu. Provádí se to vytažením pojistného čepu horního závěsu. Při zavřeném křídle vysuňte a sundejte krytku čepu (obr. 1), pak otevřete křídlo a povolte imbusovým klíčem (2,5 mm) šroub držící čep (obr. 2), křídlo přizvedněte směrem k závěsu, abyste odlehčili tlak na čep a čep vytlačte směrem dolů. Pokud čep nepůjde vysunout, povolte ještě šrouby (obr. 3) a posuňte směrem dolů celý rámový díl horního závěsu. NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

5

Křídlo držte, aby vám nevypadlo z rámu po vytlačení čepu, křídlo z rámu vysadíte jeho nadzvednutím z dolního závěsu. Pro nasazení křídla a zajištění čepu postup zopakujte opačně.

obr. 1

obr. 2

obr. 3

Seřizování oken a balkonových dveří Okna a dveře se mohou časem „usadit“, tzn. že křídlo se svěsí a části obvodového kování mohou začít drhnout o rám (záleží zde na rozměru, hmotnosti a konstrukci okna nebo dveří, provozních a teplotních podmínkách), proto je potřeba po čase provést seřízení. Seřízení se provádí imbusovými klíči. Seřizování provádějte vždy při otevřeném křídle a počítejte s tepelnou roztažností materiálu, proto je třeba nechat vůli mezi částmi křídla a rámu. Pomocí seřizovacích šroubů na horním a  dolním závěsu lze křídlo posouvat nahoru a dolů, spodní stranu křídla doleva a doprava, horní stranu křídla doleva a doprava, přítlak křídla k rámu a od rámu. Pečlivou kombinací seřízení v těchto směrech lze nastavit požadovanou polohu křídla k rámu a tím zajistit správnou funkci okna nebo dveří při většině nastalých problémů. Po seřízení vždy zkontrolujte správnost nastavení, odstranění problému a funkčnost okna nebo dveří. Seřízení kování oken a balkonových dveří se nepovažuje za vadu v záruční lhůtě. Seřízení horního závěsu Obr. 1: Posunutí křídla doleva-doprava. Otevřete křídlo na 90°, nasaďte imbusový klíč (3 mm) do seřizovacího šroubu a nastavte požadovanou polohu křídla. Obr. 2: Přítlak horního rohu křídla k rámu a od rámu. Otevřete křídlo na 90°, zmáčkněte pojistku proti otáčení kliky a nastavte polohu č. 4 – sklopení (ventilace) a  sklopte křídlo, abyste se dostali k seřizovacímu obr. 1

6

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

obr. 2

šroubu, který je na spodní straně kování. Nasaďte imbusový klíč (3 mm) do seřizovacího šroubu a  nastavte požadovaný přítlak křídla. Po seřízení opět zmáčkněte pojistku, křídlo narovnejte a nastavte polohu č. 2 – otevřeno. Seřízení dolního závěsu Závěs se seřizuje nasazením imbusového klíče (4 mm) do horního nebo bočního otvoru a  otáčením klíčem doleva nebo doprava. Obr. 1: posunutí křídla doleva-doprava obr. 1

obr. 2

Obr. 2: zvedání křídla nahoru-dolů Seřizování přítlaku a těsnosti KŘÍDLO - RÁM U  oken a  balkonových dveří je možno seřizovat přítlak křídlo-rám pomocí excentrů na křídlových západkách po obvodu kování křídla, které zapadají do západek na rámu a tím v poloze zavřeno přitahují křídlo k rámu. K seřízení použijte imbusový klíč seřizovatelný křídlový díl (4 mm).

rámový díl

Síla přítlaku ovlivňuje sílu potřebnou k otáčení klikou. V případě, že při zavírání a otevírání křídla drhne křídlový díl o západku na rámu, je možné rámovou západku povolit a posunout nahoru/dolů nebo doleva/doprava. Nejprve však pečlivě dolaďte seřízení okna nebo balkonových dveří na závěsech.

Obsluha vstupních dveří Hliníkové vstupní dveře se vyrábí pouze jako otevírací. Jsou zde použity jednobodové nebo tříbodové zámky KFV nebo GU*, které umožňují současné uzamčení na třech místech. Dveře jsou dále opatřeny klikou/klikou nebo klikou/koulí, hliníkovým prahem, třemi seřizovatelnými dveřními závěsy, cylindrickou vložkou se třemi klíči a na přání také madlem, samozavíračem nebo dalšími doplňky.

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

7

U zámků vstupních dveří jsou použity standardní cylindrické vložky a  klíče. Ke každé cylindrické vložce je dodávána servisní kartička, kterou si uschovejte. Zámek vstupních dveří cylindrická vložka Zámek je vnitřní mechanický systém osazený v drážce křídla, který zajišťuje zamykání a odemykání dveří. Tento systém je ovládán klikou a cylindrickou vložkou. Zámek vstupních dveří má jednu nebo dvě polohy. Při zavírání vstupních dveří nemačkejte kliku, obvodové těsnění odtláčí křídlo. Dveře zavírejte pouze zatlačením nebo přitažením křídla k rámu, západky zaskočí do protikusů na rámu a dveře se zajistí. U  dvoudílných vstupních dveří se otevírání a  zajišťování druhého křídla, které nemá kliku, ovládá pomocí rozvory. Rozvora při zavřeném křídle zaklesne do západek na rámu a prahu a tím se křídlo zajišťuje v zavřené poloze. Povytažením rozvory křídlo odjistíte a můžete ho otevřít. Protikusy rozvor na rámu je možné seřizovat pomocí excentrů, aby křídlo správně přiléhalo k rámu. páčka rozvory

Vysazení křídla vstupních dveří Při stavebních pracích, čištění a opravách je možné vysadit křídlo z rámu. Otevřete dveřní křídlo o  90° a  vysuňte nahoru ze závěsů. Vysazené křídlo ve svislé poloze opřete o zeď, vhodně podložte, aby nedošlo k jeho poškození a zajistěte proti pádu. Při nasazování musí být křídlo opět v poloze 90° oproti rámu, vystřeďte všechny tři závěsy a křídlo zasuňte dolů. Vysazení a nasazení dveřního křídla provádějte ve dvou lidech, křídlo je velmi těžké.

Seřizování vstupních dveří Vstupní dveře se mohou časem „usadit“, křídlo se svěsí a může začít drhnout nebo se špatně zamykat (záleží zde na rozměru, hmotnosti a konstrukci dveří, provozních a teplotních podmínkách), proto je třeba po čase provést seřízení. K seřizování se používají seřizovací imbusové klíče. Seřizovací šrouby jsou umístěny na dveřních závěsech. Námi dodávané vstupní dveře jsou ve standardu osazeny třemi kusy dveřních závěsů WALA nebo HAHN*. Při seřizování počítejte s tepelnou roztažností materiálu, nechejte vůli mezi částmi křídla a rámu. Seřizování provádějte při odemčených a pootevřených dveřích. Seřízení vchodových dveří a závady způsobené neodborným seřízením se nepovažují za vadu v záruční lhůtě. Seřizování samozavíračů a dalších doplňků zde neuvedené se provádí podle návodů v jejich balení.

8

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

POPIS SEŘÍZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSAZENÉHO ZÁVĚSY WALA 1. Posunutí křídla nahoru - dolů Dveřní křídlo mírně pootevřete, odstraňte spodní krytku (obr. 1), nasaďte imbusový klíč č. 6 do seřizovacího šroubu (obr. 2) a otáčením doleva nebo doprava nastavte polohu křídla. Při posouvání křídla nahoru je nutné ho nadzvedávat (obr. 3), aby nedošlo ke stržení závitu nebo roztržení hlavy seřizovacího šroubu. Po dokončení seřízení nasaďte zpět spodní krytku. Seřízení proveďte vždy stejně u všech tří závěsů, abyy byly stejnoměrně zatíženy.

o

n n

p p

o

2. Posunutí křídla doleva - doprava Odstraňte krytku (obr. 1). Seřizovací šrouby se nachází pod krytem, který je nutno uvolnit. Pootevřete dveře, vyšroubujte zajišťovací šroub krytky (A) a šroub regulace tlaku (B). Vysuňte kryt pantu (obr. 3)pomocí šroubováku, získáte tak přístup k regulaci. Do seřizovacího šroubu (obr. 4) nasaďte imbusový klíč č. 4 a otáčením doleva nebo doprava nastavte požadovanou polohu křídla. Závěs je nastaven na „0“, když ochranné známky jsou v zákrytu rovně (v souladu s hypotetickou osou obr. 5). Rozsah nastavení podle obrázku č. 6. Po dokončení seřízení nasaďte zpět všechny kryty a dotáhněte zajišťovací šrouby (obr. 1 - 3).

n

o

p

Seřízení proveďte vždy stejně u všech tří závěsů.

q

r

s

3. Seřízení přítlaku křídlo-rám na straně závěsů Dveřní křídlo mírně pootevřete, odstraňte krytku (obr. 1), uvolněte stavěcí šroub M6x5 (obr. 2). Odšroubujte stavěcí šroub M12 (obr. 3). Pomocí plochého šroubováku (obr. 4) otáčením doleva nebo doprava nastavte požadovaný přítlak (obr. 5). Po dokončení seřízení, zašroubujte a utáhněte oba stavěcí šrouby (obr. 2,3), nasaďte zpět krytku (obr. 1).

n

o

p

q

Nastavení tlaku těsnění

r NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

9

POPIS SEŘÍZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSAZENÉHO ZÁVĚSY HAHN SÉRIE 60 AT Vstupní dveře HEROAL D72 1. Posunutí křídla nahoru - dolů Dveřní křídlo mírně pootevřete, odstraňte spodní krytku (obr. 1), nasaďte imbusový klíč č. 6 do seřizovacího šroubu (obr. 2) a otáčením doleva nebo doprava nastavte polohu křídla. Při posouvání křídla nahoru je nutné ho nadzvedávat (obr. 3), aby nedošlo ke stržení závitu nebo roztržení hlavy seřizovacího šroubu. Po dokončení seřízení nasaďte zpět spodní krytku. Seřízení proveďte vždy stejně u všech tří závěsů, aby byly stejnoměrně zatíženy.

n

o

p

2. Posunutí křídla doleva - doprava Seřizovací šrouby jsou skryty pod krytem. Povolte zajišťovací šroub krytky (obr. 1, pouze u některých závěsů), vysuňte krytku (obr. 2). Povolte zajišťovací šroub posuvu (obr. 3). Nasaďte imbusový klíč (3 mm) do seřizovacího šroubu (obr. 4) a otáčením doleva nebo doprava nastavte požadovanou polohu křídla. Po dokončení seřízení nasaďte zpět všechny kryty a dotáhněte zajišťovací šrouby (obr. 1 a 3).

n

o

p

q

Seřízení proveďte vždy stejně u všech tří závěsů. 3. Seřízení přítlaku křídlo-rám na straně závěsů Vysaďte dveřní křídlo a sundejte spodní krytku závěsu (obr. 1). Vysuňte pouzdro, můžete si pomoci pozvednutím pouzdra otáčením imbusovým klíčem (obr. 2). Vysunuté pouzdro otočte a zasuňte do požadované polohy (obr. 3), tím nastavíte požadovaný přítlak. Nasaďte dveřní křídlo. Seřízení proveďte vždy stejně u všech tří závěsů.

n

o

Postup seřízení přítlaku křídlo-rám na straně zámku naleznete na str. 11. 10

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

p

Seřízení západky zámku Aby křídlo dveří těsně doléhalo k  rámu, je důležité přesně seřídit rámový protikus hlavní západky dveřního zámku. Provádí se to posunutím protikusu tak, aby bylo možné dobře dorazit křídlo k rámu pro zacvaknutí západek a lehce zamykat. Křídlo by nemělo mít při zavření vůli. Povolte upevňovací šrouby (1) a nastavte protikus (2), po nastavení opět utáhněte upevňovací šrouby (1).

n o

Seřízení protikusu ovlivňuje sílu potřebnou k otáčení cylindrické vložky a tím i sílu k uzamčení dveří!

hlavní protikus zámku

Zámek vstupních dveří nikdy nerozdělávejte, s největší pravděpodobností byste jeho součástky již nesložili zpět! Seřizování přítlaku KŘÍDLO-RÁM na straně zámku U vstupních dveří na straně zámku je možno seřizovat přítlak křídlo-rám pomocí excentrů na rámovém protikusu, do kterého zapadají horní a spodní západky z křídla. Nasaďte imbusový klíč č. 4 do seřizovacích šroubů excentru (1) a otáčením doleva nebo doprava nastavte požadovanou polohu protikusu (2) stejně u obou šroubů. U 3bodového zámku se na horním protikusu seřizuje přítlak horní části dveřního křídla a na spodním protikusu přítlak spodní části dveřního křídla.

n

n

U dvoukřídlých dveří lze nastavit ještě přítlak (vůli) na spodním AL prahu a horním rámu. Provádí se to obdobným způsobem.

o

o

Síla přítlaku ovlivňuje sílu potřebnou k  otáčení cylindrické vložky.

horní a dolní protikus 3bodového zámku

prahový protikus u dvoukřídlých vstupních dveří

Nastavení dveřního samozavírače Nastavovací šrouby jsou pod krytem samozavírače. Kryt vysuňte do boku a pomocí šroubů nastavte následující funkce. Po nastavení zkontrolujte funkci samozavírače a zasuňte zpět jeho kryt. n koncový doraz při dovření křídla + větší doraz - menší nebo vypnutý doraz

o rychlost zavírání křídla + větší rychlost - menší rychlost

o n p

p síla zavírání křídla + větší síla - menší síla

dveřní samozavírač GU OTS 430

Změna teplot ovlivňuje hustotu hydraulické kapaliny a tím i funkci samozavírače. Pokud je křídlo zavíráno samozavíračem, nenechávejte v prostoru mezi křídlem a rámem žádné předměty a části těla, může dojít k jejich poškození nebo k poranění. NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

11

Ochrana, čištění a údržba oken, dveří a doplňků Ochrana před a v průběhu stavebních a jiných prací Před aplikací omítek pečlivě zakryjte povrchy rámů, křídel, skel a doplňků, používejte k tomu nejlépe plastové fólie. V případě, že používáte také lepící pásky, použijte pouze papírové malířské pásky, jinak při odstraňování pásky dojde k  zanechání těžce odstranitelného lepidla. Pásky musí být odstraněny do 2 dnů od jejich nalepení, jinak hrozí opět zanechání lepidla. Zvláštní péči věnujte ochraně a zakrytí oken, dveří a venkovních hliníkových parapetů s povrchovou úpravou elox. Pokud při stavebních pracích dojde k jejich styku s maltou nebo vápnem, musí být okamžitě očištěny a omyty vodou, jinak dojde k poškození (naleptání) jejich povrchové úpravy. Styk s vápnem, maltou a betonem může mít za následek také poškození povrchu a funkčnosti všech dílů oken a dveří, skel a těsnění. Výrobky a jejich části dále nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, kyselinami, louhy a dalšími látkami, které mohou způsobit jejich poškození. Dále dbejte na to, aby se do systémů kování a zámků nedostaly nečistoty, které by způsobily jejich poruchu. Stejné postupy jako pro ochranu před a v průběhu stavebních prací platí také pro malování a další činnosti. Pokud při vnějším zednickém zapravení nebo při aplikaci zateplovací fasády nebo jiných pracích budou okna, dveře nebo jejich části zakryty zvenčí ochrannou fólií nebo jiným způsobem, může dojít k akumulaci tepla pod tímto zakrytím a k následnému ohřátí a deformaci plastových dílů vysokým teplem a tím k poškození okna, dveří nebo jejich částí! Na takto způsobená poškození se nevztahuje záruka! Objednatel je povinen zabezpečit jiný způsob ochrany oken, dveří nebo jejich částí v průběhu prováděných prací nebo zajistit odvětrání a snížení teploty mezi zakrytím a okny, dveřmi a jejich částmi. Pokud v blízkosti oken a dveří používáte brusku nebo jiný nástroj, od kterého odlétávají jiskry, zakryjte celá okna, dveře, doplňky a skla, jinak dojde k jejich popálení a poškození. Na veškeré vady způsobené nesprávnou ochranou, čištěním a udržováním výrobků se nevztahuje záruka. Čištění po ukončení stavebních prací Po ukončení stavebních prací ihned odstraňte zbytky malty z oken, dveří, skel a parapetů. Vše čistěte velmi opatrně, vždy za vydatného smáčení vodou. Nikdy výrobky nečistěte na sucho a nepoužívejte agresivní látky, rozpouštědla, kyseliny, louhy a abrasivní prostředky. Vyvarujte se také mechanického čištění, aby nedošlo k poškrabání výrobků. Odstraňte zbytky malty z  obvodového kování, zejména se zaměřte na horní části křídel a  rámů, kde se zbytky malty často přehlédnou. Nečistoty po zednickém zapravení a  jiné nečistoty v  kování oken a  balkonových dveří a  v  zámku vstupních dveří způsobují zhoršení jejich ovládání, rychlejší opotřebení a  špatnou funkci. Mohou však 12

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

způsobit také zablokování a  poškození celého kování nebo zámku, proto je udržujte stále čisté. Kování v  případě potřeby namažte, používejte olejový spray nebo jiný vhodný mazací prostředek (bezbarvou vazelínu, silikonový nebo jiný řídký olej). Více informací o mazání naleznete na str. 14. K čištění obvodového kování nepoužívejte agresivní čistící prostředky způsobující korozi kovů (SAVO a pod.). Lepící pásky použité k ochraně oken a dveří musí být odstraněny do 2 dnů od jejich nalepení, jinak hrozí zanechání lepidla. K odstranění lepících pásek z oken a dveří nikdy nepoužívejte ostré a špičaté nástroje, abyste nepoškodili povrch výrobků. K odstranění zanechaného lepidla nikdy nepoužívejte rozpouštědla a abrasivní prostředky, abyste nepoškodili povrch výrobků. Na rámu ve spodní části okna jsou otvory pro odvod vody z prostoru mezi křídlem a rámem. Občas je vyčistěte a propláchněte vodou, aby nedošlo k jejich zanesení. Rámy a křídla oken a dveří, znečistěné PU pěnou, lze očistit pouze mechanicky vybroušením a následným vyleštěním. Při znečištění skel a parapetů PU pěnou je lze očistit pouze mechanicky nebo vyměnit.

Skla čistěte podle postupu uvedeného na str. 14.

Čištění a údržba oken a dveří v průběhu užívání Pravidelná údržba je rychlá a nenáročná, předchází větším škodám, prodlužuje životnost výrobků a interval jejich renovace. Okna, dveře a doplňky čistěte nejméně 2x za rok a to velmi opatrně. Povrch hliníkových oken, dveří, skel a doplňků omyjte čistou vodou s běžným saponátem. Výrobky a jejich části nikdy nečistěte na sucho a nepoužívejte agresivní látky, rozpouštědla, kyseliny, louhy a abrasivní prostředky. Vyvarujte se také mechanického čištění, aby nedošlo k poškrabání povrchu výrobků. V případě narušení povrchové úpravy poškozené místo očistěte, odmastěte a zatřete barvou v požadovaném odstínu. Pravidelně, alespoň 2x ročně, vysajte prach a  nečistoty z  kování po obvodu křídla, kování v případě potřeby namažte. K čištění obvodového kování a parapetů nepoužívejte prostředky způsobující korozi kovů (SAVO a pod.). Ve spodní části rámu jsou otvory pro odvod vody z prostoru mezi křídlem a rámem, občas je vyčistěte a propláchněte vodou, aby nedošlo k jejich zanesení. Aby vám okna a dveře dlouho sloužily, je nutné kontrolovat kování, těsnění, skla, provádět pravidelnou údržbu a správně větrat. Jen tak zajistíte funkčnost oken a dveří na dlouhou dobu. Doporučujeme provést kontrolu správné funkčnosti výrobků minimálně 1x za rok. V případě potřeby seřízení a oprav zajistěte odborný servis nebo kontaktujte naše servisní oddělení. NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

13

Čištění skel Štítky ze skel je nutné ihned po montáži odstranit a uschovat. Prvních pět mytí skel je nutné provádět pouze čistou vodou a následně Okenou nebo jiným obdobným přípravkem na bázi alkoholu. Nesmí se používat odmašťovací prostředky, které samy obsahují mastnotu (JAR a pod.), jinak se na sklech mohou objevit mastné skvrny. Pro další čištění již můžete běžné čistící prostředky použít. Mazání kování a zámků Obvodové kování oken a dveří je složeno z třecích součástí. Je potřeba 1x za půl roku nebo podle potřeby, po předchozím vyčištění obvodového kování, namazat všechna pohyblivá místa. Otevřete okno, zmáčkněte pojistku proti otáčení kliky, pak otáčejte klikou nahoru a dolů a mažte všechny pohyblivé části obvodového kování. Tak promažete i nedostupná místa. K mazání používejte olejový spray nebo jiný vhodný mazací prostředek (bezbarvou vazelínu, silikonový nebo jiný řídký olej). Mazací místa kování ošetřete tak, aby mazivo nestékalo po vnějších plochách kování a neznečišťovalo povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Zámky vstupních dveří mažte řídkým olejem po předchozím vyčištění. K mazání nepoužívejte mazadla, která způsobují korozi. Čištění a ochrana těsnění Obvodové těsnění v průběhu užívání čistěte vodou se saponátem. Po očištění lehce namažte silikonovým olejem. Výměna izolačních skel Při rozbití nebo jiném poškození izolačního skla vám provedeme jeho výměnu v rámci placeného servisu. Prasklé sklo a další poškození skel v době po předání díla se nepovažuje za skrytou vadu, na tato poškození se nevztahuje záruka. Po montáži odstraňte štítky (viz obrázek) ze všech skel, popište je názvem místnosti a nalepte na zadní část faktury. Usnadníte nám tím v budoucnu identifikaci a objednávku nových skel v případě výměny. Výroba náhradních klíčů K  zámku vstupních dveří dodáváme ve standardu cylindrickou vložku se třemi kusy klíčů. K cylindrické vložce je dodávána navíc servisní karta, která slouží jako doklad s informacemi. Naše společnost výrobu náhradních klíčů nezajišťuje. Výměnu staré cylindrické vložky za novou provádíme v rámci placeného servisu. V tomto případě musí být k dispozici alespoň jeden kus starého klíče, jinak se vložka musí rozlomit a to může způsobit poškození kování, zámku nebo křídla dveří. U náhradních klíčů vyrobených z měkkého kovu může dojít k odlomení a uvíznutí jejich částí v cylindrické vložce. Způsobené poškození nebo zablokování cylindrické vložky a zámku pak nebude uznáno jako reklamace. Proto používejte pouze klíče z tvrdého kovu.

14

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

Větrání U všech moderních těsných oken je třeba pravidelně větrat – odvádět vlhkost. Správným větráním zabráníte korozi a poškození funkce kování a zámků, vlhnutí zdiva kolem zabudovaného okna nebo dveří, vlhnutí rohů místností, vzniku plísní a snížíte rosení oken a dveří. Jasným důkazem nedostatečného větrání je vznik kondenzátu (rosení) na vnitřní straně skel, rámů a křídel. Větrání je důležité zejména tam, kde dochází k tvorbě vodních par (kuchyně, koupelny, prádelny a sušárny). Významným zdrojem vlhkosti jsou také vydechované vodní páry (dospělý člověk vydýchá jen za noc 1-1,5 l vody). Vlhkost vzniká také po úklidu a zalévání květin. Vzhledem k vysoké těsnosti oken se za běžného užívání doporučuje 2-3x denně intenzivně větrat a vhodně využívat mikroventilaci. Doba větrání by měla být 5-10 minut, ne však delší dobu, aby se do místnosti nedostalo velké množství vlhkosti z venkovního vzduchu. Důkladně větrat je důležité také při mokrých stavebních procesech po výměně oken a dveří (omítání, betonování...), při montáži do novostaveb, při malování a dalších stavebních pracích. V zimě dochází k rosení také v málo vytápěných místnostech, proto je nutno současně topit i větrat, zvláště když se na vnitřní straně okna nebo dveří vytváří kondenzát (rosení). Suchý vzduch se zahřívá rychleji, následně teplý vzduch pojme více vlhkosti a tím dochází k omezení rosení skel. Účelným a správně provedeným větráním zajistíte zdravé prostředí v místnosti. Nadměrné větrání vede k úniku tepla a následným tepelným ztrátám, nedostatečné větrání nezajistí potřebnou výměnu vzduchu. Při relativní vlhkosti vzduchu v  interiéru nad 60 % dochází k  destabilizaci povrchové úpravy dřevěných dílů oken a dveří. Na vznik kondenzátu (rosení) a následná poškození se nevztahuje záruka, jedná se o  běžný fyzikální jev způsobený místními podmínkami. Rosení skel, rámů, křídel, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenčí nelze uznat jako vadu - jedná se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami. Na takto vzniklá poškození se nevztahuje záruka. NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

15

Rosení a prevence U všech typů oken a dveří může docházet v chladném období k rosení skel a dalších dílů zevnitř místnosti. Vodní páry vzniklé uvnitř domu, které nemají díky těsnosti okna kudy uniknout, se srazí na nejchladnějším místě domu. Tím bývá zpravidla okno nebo dveře, ať už jsou osazeny jakýmkoliv sklem. Stává se tak většinou u starých vlhkých domů, bytů, novostaveb, v málo vytápěných místnostech nebo v místnostech s vysokou vlhkostí. Dále může docházet také k rosení skel zvenčí, je to opět zapříčiněno srážením vodních par na chladném skle. K tomuto jevu dochází u izolačních dvojskel a trojskel s vyššími izolačními vlastnostmi, kdy vnější sklo není ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Zabránit nebo snížit rosení skel uvnitř místnosti lze několika způsoby: 2-3x denně intenzivně větrat (5-10 minut), žaluzie musí být vytaženy, aby nebránily proudění vzduchu ke sklu, záclona nesmí bránit proudění vzduchu ke sklu (musí být krátká), parapetní deska nesmí bránit proudění vzduchu ke sklu (nesmí zakrývat radiátor), pod oknem by měl být radiátor, aby teplý vzduch, proudící od něj nahoru, osušoval sklo, na parapetní desce nesmí být žádný zdroj vlhkosti (např. květináč), omezit zdroje vlhkosti v místnosti nebo domě, zvýšit teplotu v místnosti (teplý vzduch absorbuje více vlhkosti), v kuchyni při vaření používejte odsavač par (digestoř). Na vznik kondenzátu (rosení) a následná poškození se nevztahuje záruka, jedná se o běžný fyzikální jev způsobený místními podmínkami.

Zednické zapravení Po dokončení montáže je potřeba zednicky zapravit ostění oken, špalety a podezdívku. Zednické zapravení není automaticky součástí montáže, tyto práce jsou dodávány na přání objednatele a za příplatek. Před zednickým zapravením je třeba okna, dveře a doplňky zakrýt a chránit podle postupu na str. 12. Pokud při zednickém zapravení nebo provádění fasády zakrýváte výrobky zvenčí fólií nebo jiným způsobem, může dojít k akumulaci tepla mezi tímto zakrytím a výrobkem a může dojít k poškození a deformaci výrobků, jejich částí, příslušenství a doplňků (viz. str. 12). Po dokončení montáže nevytahujte montážní klíny po obvodu rámů a neodstraňujte kotvící prvky. Neodstraňujte PU pěnu a jiný těsnící materiál po obvodu rámu. Neotvírejte a nepoužívejte okna a dveře, dokud není vytvrzena PU pěna, mohlo by dojít k prohnutí rámů. Nezasahujte do způsobu provedení montáže. Ořezání vytvrzené PU pěny před zednickým zapravením a odstranění ochranných fólií z oken a dveří a jejich doplňků po zednickém zapravení zajišťuje nebo provádí objednatel nebo osoba provádějící zednické zapravení. 16

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

Zde uvádíme několik rad pro provádění zednických prací: při zednickém zapravení mějte na paměti, že je nutné nezašpinit okna a dveře, nepoškrábat skla, venkovní AL parapety, nepoškodit namontované žaluzie a jejich mechanismus, pozor na obvodové kování a zámky, znečištění kování a mechanismu žaluzií způsobí poruchu jejich funkčnosti, nikdy nesundávejte krytky kování, jinak budou znečištěny seřizovací šrouby, nikdy neodstraňujte kotvící prvky a nevytahujte spodní montážní klíny a podložky, nesou váhu oken a dveří, vytáhněte pouze horní a boční montážní klíny a vzniklé otvory zapěňte PU pěnou, ořežte přebytečnou vytvrdlou PU pěnu, vždy pečlivě očistěte/oprašte ostění a  podklad, navlhčete ho nebo napenetrujte, aby se vám na něj snadněji přichytila omítka a beton, vhodně zakryjte okna, dveře, žaluzie, venkovní AL parapety a  demontujte sítě tak, aby nebyly při zapravení zašpiněny nebo poškozeny, zapravte venkovní a vnitřní špalety, odmontujte venkovní parapet a podbetonujte jej nebo podmažte maltou, připravte/dozděte/podbetonujte podklad pro vnitřní parapet přesně na výšku parapetu, který se bude montovat, spáru mezi venkovní špaletou a novým oknem nebo dveřmi doporučujeme zaomítat, zamáznout, zatřít tmelem, spáru nebo celou špaletu pak přetřete fasádní barvou proti pronikání vody, případně proveďte zateplení špalet a podezdívky, při zapravování vstupních dveří dbejte na řádné podbetonování hliníkového prahu tak, aby se později neprohýbal, po zapravení vše očistěte a umyjte, vysajte prach z drážky kování, žaluzií a ostatních částí.

Doplňky Veškeré doplňky jsou součástí příplatkové výbavy nebo si je objednatel zajišťuje sám. Venkovní parapety Venkovní parapety slouží k odvodu vody při dešti a tím ochraňují venkovní špalety a podezdívku okna před vlhkostí. Dodáváme pouze kvalitní hliníkové parapety. Pevnost a stabilita parapetu je dána tloušťkou materiálu (0,5 až 2,5 mm podle hloubky) a 40 mm výškou předního nosu, která zabraňuje jeho prohýbání. Parapety jsou dodávány v několika barevných provedeních. Montáž venkovních parapetů Montují se většinou současně s okny, ale je možné je také venkovní hliníkový parapet doobjednat a  domontovat. Upevňují se k  podkladovému profilu okna samořeznými šrouby. Venkovní parapety doporučujeme v rámci zednického zapravení podmazat nebo podbetonovat tak, aby byly položeny na pevném podkladu. Tyto práce nejsou prováděny při montáži parapetů, jsou součástí zednického zapravení.

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

17

Nepokládejte na parapet žádné předměty, může dojít k  jeho poškrabání a následné oxidaci. Venkovní AL parapet nesmí dojít do styku s vápnem, maltou, případně s  jinými chemikáliemi, jinak dojde k  naleptání a  poškození jeho povrchové úpravy. Čištění a údržba venkovních parapetů: v  případě narušení povrchové úpravy poškozené místo očistěte, odmastěte a  zatřete barvou v požadovaném odstínu, čistěte pouze vodou, saponáty, vyvarujte se použití rozpouštědel a abrasivních prostředků. Vnitřní parapety Vnitřní parapety slouží k ochraně vnitřních špalet a podezdívky okna před vlhkostí. Existuje několik druhů vnitřních parapetů. Ať už je jejich materiál jakýkoliv, musí být vodovzdorný, jinak vnitřní parapety postupně nasáknou vlhkostí a dojde k jejich zničení. Z důvodu pevnosti, odolnosti proti vodě a poškrabání doporučujeme proto parapety plastové komůrkové, vodovzdorné dřevotřískové (postforming), kameninu, dlažbu, případně jiný vhodný materiál. Nedoporučujeme materiály s měkkým, lesklým a snadno zničitelným povrchem.

vnitřní parapet

Montáž vnitřních parapetů: parapety lepte až po vyschnutí podkladového betonu, používejte PU pěnu nebo vhodná lepidla, parapet by měl přečnívat asi 3 cm přes zeď, aby co nejméně zakrýval radiátor, spáry mezi parapetem a  zdí nebo oknem zatřete sanitárním silikonem nebo zapravte jiným vhodným způsobem, montáž dodaných vnitřních parapetů je prováděna pouze pokud má objednatel současně objednáno zednické zapravení, pokud ne, provádí montáž objednatel sám a na své náklady. Čištění a údržba vnitřních parapetů: čistěte pouze vodou a saponáty, vyvarujte se abrasivních prostředků a rozpouštědel. Žaluzie Žaluzie slouží k  regulaci prostupu slunečních paprsků do místnosti nebo zabránění průhledu do místnosti. Ovládají prosvětlování a prohřívání místnosti. Montují se přišroubováním na vnitřní stranu křídla okna nebo dveří. Lamely žaluzií mají zinkovou povrchovou úpravu, zabraňující jejich korozi ve vlhkém prostředí. Díky své kvalitě mají dlouhou životnost a nabízí také vysoký komfort používání. Spuštění/vytažení/naklápění Spuštění, vytažení a naklápění žaluzií se provádí pomocí řetízku. Při spuštění žaluzie je nutné ji spustit až úplně dolů, jak to dovolí řetízek, jinak se žaluzie při naklápění lamel může od spodu zvednout až o několik centimetrů.

žaluzie s ovládacím řetízkem

Aretace Vytažená žaluzie je aretována ve své poloze tak, že se řetízek zasune do aretačního držáčku umístěného na okně/dveřích na straně řetízku. 18

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

Čištění a údržba žaluzií Lamely žaluzií čistěte od prachu a jiných nečistot utřením, vysátím nebo vlhkým hadrem, při větším znečištění použijte saponáty. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla a abrasivní prostředky! Žaluzie má ve své horní liště ovládací mechanismus, který musí zůstat čistý. Jakékoliv nečistoty jej mohou ovlivnit nebo poškodit. Další upozornění: na ovládací řetízek žaluzií se nesmí nic věšet, řetízek ovládejte pouze přiměřenou silou, aby nedošlo k jeho roztržení, neprolamujte lamely žaluzie, mohlo by dojít k jejich deformaci. Textilní roletky Roletky slouží k regulaci prostupu slunečních paprsků do místnosti nebo zabránění průhledu do místnosti. Ovládají prosvětlování a prohřívání místnosti. Montují se přilepením nebo přišroubováním na vnitřní stranu křídla okna nebo dveří. Roletky jsou vyrobeny z textilií, horní navíjecí tělo a boční vodící lišty z plastu. Díky své kvalitě mají dlouhou životnost a nabízí také vysoký komfort používání. Spuštění/vytažení Spuštění a vytažení roletek se provádí pomocí řetízku. Čištění a údržba roletek Textílie roletky čistěte od prachu a jiných nečistot utřením, vysátím nebo vlhkým hadrem, při větším znečištění použijte saponáty. Roletky nikdy neperte. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla a abrasivní prostředky! Roletka má ve své horní liště ovládací mechanismus, který musí zůstat čistý. Jakékoliv nečistoty jej mohou ovlivnit nebo poškodit. Další upozornění: na ovládací řetízek roletky se nesmí nic věšet, řetízek ovládejte pouze přiměřenou silou, aby nedošlo k jeho roztržení. Sítě proti hmyzu Sítě zabraňují hmyzu, aby se dostal do místnosti při otevřeném okně nebo balkonových dveřích. Sítě se upevňují na venkovní stranu okna zaklesnutím „obrtlíků“ za rám okna. Síťové dveře se připevňují k rámu dveří pomocí závěsů, které mohou být i samozavírací. Magnetické zámky drží síťové dveře zavřené. Čištění a údržba sítí proti hmyzu síť proti hmyzu Sítě proti hmyzu čistěte pouze vodou, při větším znečištění s upevňovacím obrtlíkem použijte saponáty. Nepoužívejte rozpouštědla a abrasivní prostředky! Další upozornění: sítě upevňujte pevně pomocí obrtlíků, aby nevypadly ven, na upevněné sítě netlačte, mohlo by dojít k jejich protržení, poškození nebo vypadnutí, nic nevěšejte na síťové dveře, ani je nijak nezatěžujte, sítě upevňujte pomocí obrtlíků k rámu opatrně, aby nedošlo k poškození povrchu rámu.

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

19

Předokenní rolety Předokenní rolety slouží ke kvalitnímu zatemnění, spolu s utlumením hluku a zvýšenou ochranou majetku. V zimě chrání před mrazem a brání úniku tepla z domu, v teplých ročních obdobích chrání před slunečními paprsky a letními vysokými teplotami. U rolet pro dodatečnou montáž, kdy box je umístěn pod překladem přímo na rámu okna, může box zasahovat do světlosti okna. Po montáži předokenních rolet může být na vnitřní straně rámu viditelná „přechodka“ pro ovládání rolety. Pokud je box umístěn na rozšiřovacím profilu, lze tento rozšiřovací profil z interiéru zaomítat. Ovládání: Při povytažení předokenní rolety dochází k průsvitu denního světla do místnosti přes perforované lamely. Manuální ovládání pomocí šňůrového navíječe, nebo kliky. Nemanipulujte násilím, obzvlášť pokud v pohybu brání překážka. Automatické ovládání pomocí dálkového ovladače nebo vypínačem. V dálkovém ovládači pravidelně měňte baterie. Čištění a údržba předokenních rolet: Stínící lamely předokenních rolet čistěte opatrně, aby nedošlo k jejich deformaci, nebo promáčknutí. Lamely a lišty předokenních rolet čistěte od prachu a jiných nečistot otřením prachovkou nebo vlhkým hadrem. Při čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky, nebo vyvíječe páry. Při stavebních úpravách, nebo při malování chraňte předokenní rolety před znečištěním. Pokud myjete okna, na kterých jsou namontované předokenní rolety, nastavte výrobek do takové polohy, aby nedošlo k poškození a nebránil při mytí. Bezpečnostní upozornění: na lamely, nebo ovládací mechanismy nezavěšujte žádné předměty, předokenní rolety vždy ovládejte přiměřenou silou elektrická instalace musí být prováděna pouze osobami oprávněnými k těmto výkonům Při stažené roletě ovládané mechanicky se nedoporučuje v zimních měsících nechávat otevřené okno na ventilaci. Vzhledem k větší vlhkosti vzduchu může dojít ke srážení vody na lamelách rolet a k jejich zamrzání. Motor tuto námrazu vyhodnotí jako překážku a není možné roletu ovládat. Po odstranění námrazy je opět možný normální provoz.

20

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

Zapojení pohonu Napájení 220V, max 150W

 Montáž Příprava montážních otvorů v hřídeli: Ɖ

 MontážKabelážUpozornění Nedodržení těchto pokynů představuje potencionální ohrožení života a zdraví! Při výpadku elektrické energie nelze ručně manipulovat s roletou. motor může být připojen pouze kvalifikovaným pracovníkem, v paralelním zapojení na jeden přepínač je možné zapojit nejvýše 3 motory, přípojka musí být nainstalována bez poškození kontaktů, uzemnění musí být zajištěno, napájecí kabely by neměly vystaveny přímému slunečnímu záření nebo dešti, motor není možné připojit do nouzového napájení typu generátoru, invertoru atd. NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

21

Uvedení motoru do provozu Po prvních dvou po sobě jdoucích a kompletních otevření a zavření rolety motor si automaticky zapamatuje horní a dolní koncovou polohu, aktivuje se funkce „zastavit se na překážce“. Tyto dva cykly otevření/zavření se doporučují provést hned po montáži výrobku.Vymazání automatického nastavení V případě opětovné montáže tohoto motoru doporučujeme postupovat podle následujících kroků:

třikrát po sobě zmáčkněte tlačítko nahoru, vždy po dobu 1 sekundy (motor se krátce otočí každém stisknutí) třikrát po sobě zmáčkněte tlačítko dolů. První dvě stisknutí do dobu 1 sekundy (motor se vždy krátce otočí při každém stisknutí) a třetí po dobu 2 sekund (motor se otočí dva krát po sobě ve stejném směru)

Likvidace odpadů Odpady, vzniklé při výměně a montáži oken, dveří a doplňků, roztřiďte a řádně zlikvidujte na místech k tomu určených. Jedná se hlavně o dřevo, kov a sklo vzniklé vybouráním starých oken, různé ochranné a balící fólie, stavební odpad a případné další odpady. Pokud ve Smlouvě o dílo není dohodnuto jinak, původcem stavebního odpadu vzniklého při montáži oken, dveří a doplňků je objednatel, který je zároveň odpovědný za odvoz a likvidaci těchto odpadů. Odvoz a likvidaci obalů od dodaných oken, dveří, zárubní, kování a obalů od nebezpečných látek (PU pěny, silikonové a akrylátové tmely) zajišťuje na své náklady vždy zhotovitel.

22

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

Vady, servis a reklamace Jakékoliv požadavky na odstranění vad, seřízení, nastavení, servis, opravy a reklamace můžete uplatnit na adrese sídla naší společnosti: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany Vady: Vady díla zjištěné při předání díla a zaznamenané v Předávacím protokolu nejsou reklamací, ale nedokončením nebo nepředáním díla. Pro odstranění vad a dokončení montáže kontaktujte oddělení montáží: tel: 518 307 554, e-mail: [email protected] Reklamace: Vady, na které se vztahuje záruka, zjištěné od předání díla bez závad až do vypršení záruční doby. Za reklamaci se nepovažuje nutnost seřízení nebo nastavení výrobku. Pro nahlášení a vyřízení reklamace kontaktujte oddělení reklamací: tel: 518 307 542-545, e-mail: reklamace[email protected] Servis, opravy, seřízení a nastavení: Veškeré tyto zásahy, mimo vady díla v záruční době, spadají do placeného servisu. Pro objednání těchto prací kontaktujte oddělení servisu: tel: 518 307 542-545, e-mail: [email protected] V případě reklamace a servisu doložte, prosím, Smlouvu o dílo nebo Kupní smlouvu a fakturu jako doklad o nabytí výrobků. Seřízení a nastavení provedená do 6 měsíců od předání díla jsou zdarma. Pozdější nebo opakovaná seřízení, nastavení a mimozáruční a pozáruční opravy jsou prováděny v rámci placeného servisu podle aktuálního ceníku. Více informací naleznete v Reklamačním řádu.

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

23

Označení výrobků CE štítky a doplňující údaje Rozměry a specifikace výrobků: podle dodaných výrobků (viz. Smlouva o dílo) Prohlášení o vlastnostech: jsou zveřejněny na našich internetových stránkách www.oknamacek.cz nebo na vyžádání CE štítek: hliníková okna a dveře jsou označeny z výroby CE štítky a.s. Výrobce: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A HODNOTY VÝROBKŮ Výrobek: hliníková okna a dveře HEROAL systém 72 mm - okna a dveře (HEROAL 110E, 110 ES) systém 82 mm - okna a dveře (HEROAL 090, 090S/ES) AluWood - vstupní dveře (HEROAL 090, 090S/ES) Hliníkové okno a balkonové dveře, typ 090/090S/ES použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C4 vodotěsnost – třída 7A nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N akustické vlastnosti – RW=33 (-1;-4) dB (s 2sklem) akustické vlastnosti – RW=32 (-1;-5) dB (s 3sklem) součinitel prostupu tepla – Uw=1,1 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,5) součinitel prostupu tepla – Uw=1,2 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – Uw=1,5 W/m²K-1 (se sklem Ug=1,1) průvzdušnost – třída 4 Hliníkové vstupní dveře, typ 090/090S/ES použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C3 vodotěsnost – třída 4A nebezpečné látky – neobsahuje odolnost proti nárazu – npd únosnost bezpečnostních zařízení – npd možnost úniku – npd akustické vlastnosti – RW=33 (-1;-4) dB součinitel prostupu tepla – UD=1,3 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,5) součinitel prostupu tepla – UD=1,4 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – UD=1,5 W/m²K-1 (se sklem Ug=1,1) součinitel prostupu tepla – UD=1,6 W/m²K-1 (s výplní 24 mm) součinitel prostupu tepla – UD=1,4 W/m²K-1 (s výplní 36 mm) součinitel prostupu tepla – UD=1,3 W/m²K-1 (s výplní 44 mm) průvzdušnost – třída 4 Hliníkové okno - jednokřídlé, typ 110E použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5 vodotěsnost – třída E900 nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N akustické vlastnosti – RW=33 (-1;-4) dB (s 2sklem)

24

akustické vlastnosti – RW=32 (-1;-5) dB (s 3sklem) součinitel prostupu tepla – Uw=1,1 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,5) součinitel prostupu tepla – Uw=1,2 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – Uw=1,5 W/m²K-1 (se sklem Ug=1,1) průvzdušnost – třída 4 Hliníkové balkonové dveře - jednokřídlé, typ 110E použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5 vodotěsnost – třída 9A nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N akustické vlastnosti – RW=33 (-1;-4) dB (s 2sklem) akustické vlastnosti – RW=32 (-1;-5) dB (s 3sklem) součinitel prostupu tepla – Uw=1,1 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,5) součinitel prostupu tepla – Uw=1,2 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – Uw=1,5 W/m²K-1 (se sklem Ug=1,1) průvzdušnost – třída 4 Hliníkové okno a balkonové dveře - dvoukřídlé, typ 110E použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C3/B3 vodotěsnost – třída 9A nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N akustické vlastnosti – RW=33 (-1;-4) dB (s 2sklem) akustické vlastnosti – RW=32 (-1;-5) dB (s 3sklem) součinitel prostupu tepla – Uw=1,1 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,5) součinitel prostupu tepla – Uw=1,2 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – Uw=1,5 W/m²K-1 (se sklem Ug=1,1) průvzdušnost – třída 4 Vstupní dveře AluWood použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C3 vodotěsnost – třída 2A/2B nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – npd akustické vlastnosti – npd součinitel prostupu tepla – Uw=0,90 W/m2K-1 (plné dveře) průvzdušnost – třída 3

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

součinitel prostupu tepla – UD=1,2 W/m²K-1 (s výplní 44 mm) průvzdušnost – třída 4

Hliníkové vstupní dveře, typ 110E použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C3 vodotěsnost – třída 5A nebezpečné látky – neobsahuje odolnost proti nárazu – npd únosnost bezpečnostních zařízení – npd možnost úniku – npd akustické vlastnosti – RW=33 (-1;-4) dB součinitel prostupu tepla – UD=1,2 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,5) součinitel prostupu tepla – UD=1,3 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – UD=1,5 W/m²K-1 (se sklem Ug=1,1) součinitel prostupu tepla – UD=1,5 W/m²K-1 (s výplní 24 mm) součinitel prostupu tepla – UD=1,3 W/m²K-1 (s výplní 36 mm)

Hliníkové okno a balkonové dveře, typ 110ES použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C5/B5* vodotěsnost – třída E900* nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – splňuje akustické vlastnosti – RW=33 (-1;-4) dB součinitel prostupu tepla – Uw=0,9 až 1,4 W/m2K-1 (podle použitého skla)* průvzdušnost – třída 4 * více informací naleznete v ES prohlášení o shodě

Výrobek: hliníková okna a dveře CORTIZO Systém 70 mm - okna a dveře (CORTIZO 70 Industrial, Millennium Plus) Hliníková okna, typ COR 70 Industrial použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třida C5 vodotěsnost – třida E1200 nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N akustické vlastnosti – RW=37 (-1;-4) dB (s 2sklem) součinitel prostupu tepla – Uw=1,1W/m2K-1 (se sklem Ug=0,5) součinitel prostupu tepla – Uw=1,2W/m2K-1 (se sklem Ug=0,6) součinitel prostupu tepla – Uw=1,3W/m2K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – Uw=1,5 W/m2K-1 (se sklem Ug=1,1) průvzdušnost – třida 4

Hliníkové balkonové dveře, typ COR 70 Industrial použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třida C3 vodotěsnost – třida E900 nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N akustické vlastnosti – RW=37 (-1;-4) dB (s 2sklem) součinitel prostupu tepla – Uw=1,1 W/m2K-1 (se sklem Ug=0,5) součinitel prostupu tepla – Uw=1,2 W/m2K-1 (se sklem Ug=0,6) součinitel prostupu tepla – Uw=1,3 W/m2K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – Uw=1,5 W/m2K-1 (se sklem Ug=1,1) průvzdušnost – třída 4

Hliníkové vstupní dveře, typ Millennium Plus použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třida C4 vodotěsnost – třida 6A nebezpečné látky – neobsahuje odolnost proti nárazu – npd únosnost bezpečnostních zařízeni – npd možnost úniku – npd akustické vlastnosti – npd součinitel prostupu tepla – UD=1,3 W/m2K-1 (se sklem Ug=0,5) součinitel prostupu tepla – UD=1,3 W/m2K-1 (se sklem Ug=0,6) součinitel prostupu tepla – UD=1,4 W/m2K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – UD=1,7 W/m2K-1 (se sklem Ug=1,1) součinitel prostupu tepla – UD=1,6 W/m2K-1 (s výplní 24 mm) součinitel prostupu tepla – UD=1,4 W/m2K-1 (s výplní 36 mm) součinitel prostupu tepla – UD=1,3 W/m2K-1 (s výplní 44 mm) průvzdušnost – třida 4

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

25

Výrobek: hliníková okna a dveře MIXALL Dream 70 - okna a balkonové dveře Dream 80 - okna, balkonové a vstupní dveře Luna, Perla - okna a balkonové dveře, vnitřní dřevěný obklad Porta - vstupní dveře, vnitřní dřevěný obklad Hliníková okna a balkonové dveře - Dream 70 použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C5 vodotěsnost – třída 8A nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – npd akustické vlastnosti – npd součinitel prostupu tepla – UW=1,8 W/m²K-1 (se sklem Ug=1,1) průvzdušnost – třída 4

Hliníková okna a balkonové dveře - Luna použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C5 vodotěsnost – třída 6A nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – npd akustické vlastnosti – npd součinitel prostupu tepla – UW=1,5 W/m²K-1 (se sklem Ug=1,1) průvzdušnost – třída 4

Hliníková okna a balkonové dveře - Dream 80 použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C3 vodotěsnost – třída 9A nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N akustické vlastnosti – npd součinitel prostupu tepla – UW=1,3 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – UW=1,2 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,6) průvzdušnost – třída 4

Hliníková okna a balkonové dveře - Perla použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C5 (okna), C3 (balk. dveře) vodotěsnost – třída 6A (okna), E750 (balk. dveře) nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N akustické vlastnosti – npd součinitel prostupu tepla – UW=1,1 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – UW=1,0 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,6) průvzdušnost – třída 4

Hliníkové vstupní dveře - Dream 80 použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C2 vodotěsnost – třída 2A nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – npd akustické vlastnosti – npd součinitel prostupu tepla – UD=1,5 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) součinitel prostupu tepla – UD=1,4 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,6) průvzdušnost – třída 3

Hliníkové vstupní dveře - Porta použití - do bytových a nebytových objektů odolnost proti zatížení větrem – třída C2 vodotěsnost – třída 2A nebezpečné látky – neobsahuje únosnost bezpečnostních zařízení – 350 N akustické vlastnosti – npd součinitel prostupu tepla – UD=1,3 W/m²K-1 (se sklem Ug=0,7) průvzdušnost – třída 2

Hodnoty zde neuvedené a hodnoty výrobků zde neuvedených naleznete v jejich ES prohlášeních o shodě nebo vám je poskytneme na vyžádání. Změny hodnot všech výrobků jsou vyhrazeny. Radiační vlastnosti skel Hodnota Solární faktor g Světelný činitel prostupu τv

Ug=1,1 4-16-4 0,63

Ug= 0,7 4-12-4-12-4 0,51

Ug= 0,5 4-12-4-12-4 0,36

Ug= 0,6 4-16-4-16-4 0,51

Ug= 0,5 4-16-4-16-4 0,36

0,80

0,72

0,57

0,72

0,57

Uvedené hodnoty platí pro skla od dodavatele Pilkington. U jiných dodavatelů skel mohou být hodnoty jiné. Podrobné údaje naleznete v ES prohlášeních o shodě jednotlivých výrobků nebo vám je poskytneme na vyžádání.

26

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

Reklamační řád platný od 1. srpna 2014 1. Záruka 1.1. Objednatel může uplatnit na dodávané výrobky, doplňky, příslušenství, provedené práce a opravy práva z vadného plnění v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Tato práva je však možné uplatnit pouze ve vztahu k vadám, které existovaly již v okamžiku převzetí. V souladu s § 2629 OZ je doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady 5 let. Není-li výslovně uvedeno jinak, uplatňují se práva z vadného plnění podle tohoto reklamačního řádu stejným způsobem a  za  stejných podmínek jako práva ze  záruky. Níže uvedené ustanovení týkající se záruky se proto pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady použijí obdobně. 1.2. Záruční doba u  výrobků je poskytována v  délce uvedené ve  Smlouvě o  dílo, v  Záručním listě daného výrobku, ve Všeobecných obchodních podmínkách, v Reklamačním řádu nebo v jiném dokumentu. Liší-li se záruční lhůta uvedená ve  Smlouvě o  dílo nebo jejím dodatku od  lhůty uvedené v  jiném dokumentu, je pro uplatnění reklamace rozhodující záruční lhůta uvedená ve Smlouvě o dílo nebo jejím dodatku. 1.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a  převzetí výrobku, díla nebo jeho části nebo ode dne, kdy byl objednatel povinen výrobek, dílo nebo jeho část převzít. 1.4. Zhotovitel zaručuje, že po stanovenou záruční dobu odpovídá za vady, které brání řádnému užívání výrobku, díla nebo jeho části. V průběhu záruční doby má objednatel právo na bezplatné odstranění uznaných vad, zhotovitel odstraňuje vady na své náklady. 1.5. Zhotovitel poskytuje na dodávané výrobky, doplňky, příslušenství, provedené práce a opravy záruční dobu v uvedených délkách: ƒplastová okna a dveře: 5 let na okna a dveře, 2 roky na kování, zámky, skla a veškeré doplňky a příslušenství, ƒdřevěná okna a dveře: 5 let na okna a dveře, 2 roky na kování, zámky, skla a veškeré doplňky a příslušenství, ƒhliníková okna a dveře: 5 let na okna a dveře, 2 roky na kování, zámky, skla a veškeré doplňky a příslušenství, ƒinteriérové dveře a zárubně: 2 roky na vše, ƒgarážová vrata: 5 let na garážová vrata, 2 roky na průmyslová vrata, 2 roky na pohony a příslušenství, ƒvedlejší dveře a dvoukřídlá vrata: 2 roky na vše, ƒveškeré elektrické a elektronické díly výrobků a jejich součásti: 2 roky, ƒmontáž, zednické a jiné práce: 18 měsíců, ƒprovedené opravy: 3 měsíce. 1.6. Poskytovaná záruka se vztahuje na vady vzniklé: ƒv důsledku výrobní vady nebo vady dílů, ƒpoškozením při dopravě nebo montáži prováděné zhotovitelem, ƒnesprávnou montáží provedenou zhotovitelem. 1.7. Poskytovaná záruka ani odpovědnost za vady se nevztahuje na vady vzniklé: ƒnesprávnou nebo neodbornou manipulací, ƒnedodržením Návodu k obsluze a údržbě nebo používáním díla v rozporu s ním, ƒzanedbáním potřebné nebo pravidelné údržby, ƒzáměrným nebo mechanickým poškozením, ƒneodborným zásahem (zásahem do výrobku nebo díla jinou osobou než zhotovitelem), ƒnesprávnou přepravou (v případech, kdy tato není zajišťována přímo zhotovitelem), ƒpoužíváním výrobku nebo díla pro jiné účely, než je pro něj obvyklé, ƒnesprávným používáním, ƒběžným nebo nadměrným opotřebením, ƒmontáží provedenou jinou osobou než zhotovitelem, ƒvlivem vad stavební konstrukce, ƒstavební nepřipraveností v době montáže, ƒživelnou pohromou nebo zásahem vyšší moci, ƒnesprávným čištěním, ƒneodborným nebo nešetrným zacházením, ƒpoškozením jinou osobou než zhotovitelem, ƒna jiné vady a poškození nezaviněné zhotovitelem ani jeho dodavateli, ƒa na vady výrobku, který neodpovídá příslušným technickým normám nebo Zaměřovacímu listu (případně Smlouvě o dílo nebo Kupní smlouvě) a byla na něj poskytnuta odpovídající sleva, nebo na vady, pro které byl tento výrobek zlevněn. 1.8. Možná světlost a tmavost povrchové úpravy výrobků v provedení dřeva nebo dýhy mající za následek dojem, že výrobek se skládá z více barevných odstínů, nelze uznat jako vadu, neboť se nejedná o vadný způsob provedení povrchové úpravy. Tato možná změna je způsobena rozdílnou strukturou a hustotou dřevin, přičemž jejich rozdílnost nejde přesně určit před zahájením povrchové úpravy. 1.9. Vystouplé letokruhy na výrobcích v provedení dřeva nebo dýhy nelze uznat jako vadu, neboť toto je zapříčiněno vlivem působení vodou ředitelných nátěrových hmot a  rozdílné struktury dřeva. Jedná se o  přirozenou vlastnost dřeva, které

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

27

1.10.

1.11. 1.12. 1.13. 1.14.

1.15. 1.16.

1.17.

1.18. 1.19. 1.20.

1.21. 1.22. 1.23. 1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

nelze zcela zabránit. Výrobky v provedení dřeva, dýhy nebo imitace dřeva mohou mít na jednom nebo více výrobcích a jejich částech různou strukturu a odstín téže dřeviny, a tím také různé odstíny povrchové úpravy. Výrobky, které nebyly objednány nebo dodány současně, ale v jiném časovém období, mohou mít navíc oproti výrobkům objednaným nebo dodaným dříve jiný odstín povrchové úpravy. Tyto skutečnosti nelze uznat jako vady. Změny v  povrchové úpravě, které se objeví po  předání díla, nelze uznat jako vadu, neboť se tato změna považuje za následek působení počasí, klimatických podmínek a vlastností materiálu výrobků. U dřevěných oken a dveří mohou být v jejich dřevinách, otvory po hmyzu a to zejména v materiálu meranti. U oken a dveří se skly s meziskelními nebo nalepovacími mřížkami dochází ke zvýšení tepelné prostupnosti skel (zhoršení izolačních vlastností). Meziskelní mřížky mohou také vibrovat mezi skly. Provedení, rozměry a další specifikace výrobků a prací, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány v Zaměřovacím listu a  Smlouvě o  dílo a  dalších dokumentech, nelze uznat jako vady, neboť se jedná o  plnění dodané v  souladu se Smlouvou o dílo. Tvrzení, že objednatel nebo zhotovitel chtěl, požadoval, bylo mu něco slíbeno nebo myslel, že to bude jinak, budou odmítnuta, pokud to nebude zapsáno v dokumentech uvedených výše. Reklamace zaměření jsou posuzovány podle situace v  místě montáže, rozměrů stavebních otvorů, Smlouvy o  dílo, Zaměřovacího listu, montážních a jiných směrnic zhotovitele a dokumentů. Dále nelze uznat jako vadu rosení skel, rámů, křídel, kování, doplňků a příslušenství zevnitř místnosti nebo zvenku - jedná se o fyzikální jev způsobený místními podmínkami (více informací na našich obchodních místech, servisním a reklamačním oddělení a www.oknamacek.cz), kromě rosení uvnitř izolačního skla, kdy se jedná o vadu skla. Zhotovitel neručí za  stavební otvory před a  po  vybourání starých oken, dveří a  vrat, za  pevnost otvorů, za  existenci překladů nad okny, dveřmi a vraty, za pevnost venkovních a vnitřních omítek a fasády, za poškození rozvodů, ani za stav budovy, protože není jejich vlastníkem ani stavitelem. Prasknutí skla po převzetí díla není způsobeno porušením povinností zhotovitele, a proto nelze uznat tuto vadu za vadu záruční. Sklo může být dodáno za úhradu v rámci placeného servisu. Jako vadu nelze uznat skutečnost, že předmět reklamace neodpovídá parametrům, které jsou stanoveny pro jiné obdobné typy výrobků. Reklamace profilů, skel, kování a  jiných použitých komponentů mohou být posuzovány podle dalších dodatků Reklamačního řádu k posuzování reklamací těchto jednotlivých komponentů nebo také podle reklamačních řádů, směrnic a podmínek jejich dodavatelů. Reklamace montážního postupu a provedení montáže jsou posuzovány podle montážních směrnic zhotovitele a situace v místě montáže. Optické vady na všech dílech výrobků a jejich příslušenství (škrábance, rýhy, nerovnosti, poškození, promáčknutí, atd.), které nejsou viditelné při denním rozptýleném světle ze vzdálenosti 1,5 m, nelze uznat jako vady. Za reklamaci se nepovažuje nutnost běžného seřízení a nastavení oken, dveří nebo vrat. Za zjevné vady se považují veškeré vady týkající se kvality a kvantity, které objednatel zjistil, uplatnil a uvedl nebo mohl zjistit, uplatnit a uvést při předání a převzetí díla v Předávacím protokolu nebo jiném dokladu o převzetí. V opačném případě, tedy pokud nebyly zjevné vady zaznamenány v Předávacím protokolu nebo jiném dokladu o převzetí, nemá objednatel v souladu s § 2605 odst. 2 právo na odstranění této zjevné vady. Za vady skryté se považují vady, které nejsou zjevné. Lazura OM 00 neobsahuje žádné UV filtry, proto nesmí být u  dřevěných oken a  dveří použita na  jejich vnější straně (vystaveny povětrnostním podmínkám). Doporučuje se pouze do  interiéru, do  exteriéru je dodávána pouze na  výslovné přání a riziko zákazníka (nelze pak uplatňovat záruku na barvu, vzhled a životnost). Výrobky, které nebyly objednány nebo dodány současně, ale v jiném časovém období, mohou mít navíc oproti výrobkům objednaným nebo dodaným dříve jiný odstín povrchové úpravy. Za  dobu mezi dodáním první a  další etapy nebo doobjednávky zakázky již dochází k působení klimatických podmínek na povrchovou úpravu. Tyto klimatické podmínky mohou zapříčinit různobarevnost povrchové úpravy. Tuto skutečnost nelze uznat jako vadu. U  výrobků nebo jejich částí, které pochází od  různých dodavatelů zhotovitele, může být viditelný vzájemný rozdíl v odstínu povrchové úpravy a také v typu podkladu/struktury, i když byly objednány ve stejném barevném provedení. Tuto skutečnost nelze uznat jako vadu. Při montáži otvorových výplní může vzniknout odchylka mimo osu výplně, která je stanovena max. 3 mm/bm v každém směru a není považována za vadu. Průhyb profilů kolmo v rovině okna je běžný v rozmezí ± 2 mm na běžný metr délky profilu pro bílé profily, u barevných je povolený průhyb ± 4 mm. Tento průhyb je pouhým okem prakticky nerozeznatelný, a pokud je výrobek plně funkční, nejedná se o vadu. Vnitřní dveře a zárubně není vhodné umisťovat do prostor, kde teplota neobsahuje minimální doporučené hodnoty 15°C. Při montáži interiérových dveří a  zárubní je nutné, aby relativní vlhkost v  místnostech, do  kterých se dveře a  zárubně montují, byla v  rozmezí 40 – 50 %. Pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbaní dveřních křídel nebo deformace zárubní a tuto skutečnost nelze uznat jako vadu.

2. Uplatnění reklamace 2.1 Na uplatnění reklamace z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky má nárok objednatel nebo jiná oprávněná osoba poté, kdy došlo k předání a převzetí výrobku, díla nebo jeho části na základě Smlouvy o dílo nebo jiného dokladu o nabytí. Objednatel uplatní reklamaci na adrese sídla zhotovitele nebo jeho pobočky (obchodního místa), a to neprodleně po zjištění

28

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

vad. Reklamace musí být uplatněna ve stanovené záruční době nebo době pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Objednatel při uplatnění reklamace uvede: ƒsvé jméno a adresu uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo v jiném dokladu o nabytí, ƒčíslo smlouvy o dílo nebo jiného dokladu o nabytí, ƒadresu místa plnění (montáže) a své telefonní číslo, ƒjakou vadu se jedná, jak se projevuje, ƒjedná-li se o spotřebitele, jaký způsob odstranění vady podle § 2169 OZ požaduje, ƒjedná-li se o  podnikatele, zda požaduje odstranění vady opravou nebo zda v  souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami požaduje slevu z ceny. Je-li objednatelem spotřebitel, je v  případě uplatnění práva z  odpovědnosti za  vady v  souladu s  § 2169 OZ oprávněn požadovat zejména bezplatné odstranění vady. Zhotovitel upozorňuje objednatele, který je spotřebitelem, že v souladu s § 2169 OZ je výměna výrobku, díla nebo jeho části ve většině případů zcela neúměrná povaze vady, a proto není nárok na její odstranění formou dodání nového výrobku, díla či jeho části, ale pouze na jeho opravu. Spotřebitel je dále oprávněn požadovat výměnu výrobku, díla či jeho části, pokud je dle § 2169 OZ výměna přiměřená povaze vady. Není-li v tomto případě výměna fakticky možná z důvodů na straně zhotovitele, může objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit. Výměnu výrobku, díla či jeho části je možné požadovat také v případě, kdy pro opakovaný výskyt vad nebo pro větší počet vad nelze výrobek, dílo či jeho část řádně užívat. Spotřebitel je také oprávněn požadovat přiměřenou slevu. Výši slevy určuje zhotovitel na základě interního odborného posouzení. Zhotovitel doporučuje objednateli, aby při uplatnění reklamace předložil následující doklady (případně fotokopie): ƒPředávací protokol nebo jiný doklad o převzetí výrobku, díla nebo jeho části, ƒSmlouvu o dílo nebo jiný doklad o nabytí, na jehož základě uplatňuje reklamaci Objednatel je povinen předložit pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady či záruky minimálně doklad, kterým prokáže, že výrobek, dílo nebo jeho část mu byla dodána zhotovitelem na základě platné smlouvy. Při uplatnění a  vyřizování reklamace a  odstraňování vad může objednatele zastupovat jím zplnomocněný zástupce. Zplnomocněným zástupcem objednatele je taková osoba, která objednatele zastupuje při jednáních se  zhotovitelem a jeho zástupci. Tato osoba je zhotovitelem považována za osobu objednatelem řádně zmocněnou, seznámenou se situací a jeho požadavky a kompetentní ke všem těmto úkonům a k předání veškerých informací a dokumentů objednateli. Tato osoba může být objednatelem zplnomocněna i ústně. Objednatel je povinen oznámit vadu neprodleně po tom, kdy ji zjistil. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vady nebo vznik škod způsobených neoznámením reklamace neprodleně po  zjištění vad, ani za  vznik škod způsobených používáním výrobků s vadami. Objednatel je v případě zjištění vad také povinen provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod. Zhotovitel upozorňuje objednatele, že v souladu s § 2108 OZ není oprávněn v případě reklamace zadržet celý nedoplatek ceny díla, ale toliko část ceny díla, která by přiměřeně odpovídala jeho nároku na slevu. Zadržení nedoplatku ceny díla nebo jeho nepřiměřené části se v takovém případě považuje za podstatné porušení povinnosti objednatele a zhotovitel je oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč nebo od smlouvy odstoupit.

3. Posouzení a zdokumentování reklamace 3.1 Po dohodě objednatele a zhotovitele bude stanoveno datum (stanovený den) pro posouzení, zdokumentování a případné odstranění uznaných vad v místě plnění (montáže) reklamačním technikem zhotovitele. 3.2 Za  účelem posouzení oprávněnosti reklamace a  následnému zhodnocení reklamace je objednatel povinen umožnit zhotoviteli nebo jím pověřené osobě ve stanovený den přístup k místu, kde se předmět reklamace nachází, a vytvořit mu odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti reklamace. Nebude-li tato nezbytná prohlídka umožněna, nemůže být reklamace vyřízena ve  třiceti denní době nebo v  době sjednané. V  tomto případě se doba pro vyřízení reklamace prodlužuje o dobu prodlení objednatele s poskytnutím nezbytné spolupráce pro odstranění vad. 3.3 Ve  stanovený den bude předmět reklamace posouzen, zdokumentován a  případně vada odstraněna reklamačním technikem zhotovitele na  místě. V  ostatních případech bude posouzení a  zdokumentování předmětu reklamace dále předáno na reklamační oddělení zhotovitele. 4. Vyřízení reklamace 4.1 Vady, které nebudou odstraněny reklamačním technikem na  místě, budou na  základě jím vypracovaného posouzení a  zdokumentování předány na  reklamační oddělení zhotovitele. Zde budou veškeré vady, nedodělky a  reklamace posuzovány a zkoumány podle Smlouvy o dílo a jejích dodatků, Zaměřovacího listu a jeho příloh, Reklamačního řádu a, Návodů k obsluze a údržbě jednotlivých výrobků, Všeobecných obchodních podmínek, Technické dokumentace, směrnic a dalších dokumentů vydaných zhotovitelem a jeho dodavateli. 4.2 V případě oprávněné reklamace bude s objednatelem dohodnut způsob odstranění vad a tyto vady budou odstraněny na náklady zhotovitele v době 30 dnů od doručení jejího písemného oznámení. Pokud doba 30 dnů na odstranění vad nestačí, obě strany se písemně dohodnou na prodloužení této doby. 4.3 Pro odstranění vad a vyřízení reklamace opravou vadných výrobků nebo jejich výměnou za výrobky bezvadné je objednatel povinen umožnit zhotoviteli nebo jím pověřeným osobám ve stanovený den přístup k místu, kde se předmět reklamace nachází, a vytvořit mu odpovídající podmínky pro odstranění vad a vyřízení reklamace. Nebude-li takto učiněno, nemohou

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

29

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9 4.10

4.11

být vady odstraněny a  reklamace vyřízena ve  třiceti denní době nebo v  době sjednané. V  tomto případě se doba pro odstranění vad a  vyřízení reklamace prodlužuje o  dobu prodlení objednatele s  poskytnutím nezbytné spolupráce pro odstranění vad. Odstranění vad a nedodělků, které nebude možné provést z důvodů bránících jejich odstranění dodržením potřebného technologického postupu (špatné počasí, nízké nebo vysoké teploty, mráz, vysoká vlhkost atd.), budou provedeny v době pominutí těchto důvodů. Uznané záruční vady či vady, na které se vztahuje odpovědnost za vady, budou odstraněny následujícími způsoby: i. je-li zákazníkem spotřebitel: ƒbezplatným odstraněním reklamovaných vad opravou vadných výrobků, pokud výměna výrobku, díla či jeho části je neúměrná povaze vady, ƒvýměnou výrobku, díla či jeho části, pokud je podle § 2169 OZ výměna přiměřená povaze vady. Není-li v tomto případě výměna fakticky možná z důvodů na straně zhotovitele, může objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit, ƒvýměnou výrobku, díla či jeho části, pokud výrobek, dílo či jeho část není možné pro opakovaný výskyt vad nebo pro větší počet vad užívat, ƒnebo poskytnutím přiměřené slevy na výrobky, jejíž výše bude odpovídat charakteru reklamované vady. ii. je-li zákazníkem podnikatel: ƒodstraněním reklamovaných vad opravou vadných výrobků, jsou-li vady opravitelné, ƒnebo poskytnutím přiměřené slevy z ceny reklamovaného výrobku, pokud vady nejsou opravitelné, ale nebrání užívání díla, ƒnebo poskytnutím přiměřené slevy na výrobky, které nejsou dodány ve specifikaci, rozměrech a kvalitě podle Smlouvy o dílo, Zaměřovacího listu a dalších dokumentů, ale objednatel si je chce přesto ponechat, ƒnebo odstraněním vady výměnou vadných výrobků za  výrobky bezvadné, a  to v  případě, kdy vady současně brání užívání díla a nejsou odstranitelné. Poskytnutí slevy je vždy považováno za  kladné vyřízení reklamace vady nebo nedodělku. Je-li zákazníkem podnikatel, může být sleva na  výrobky poskytnuta pouze v  případě, že výrobky nejsou dodány ve  specifikaci, rozměrech a  kvalitě podle Smlouvy o dílo, Zaměřovacího listu a dalších dokumentů, ale objednatel si je chce přesto ponechat. Taková sleva je možná pouze do 10 % z celkové ceny neshodných výrobků. Jestli bude vyplacena sleva a v jaké výši, nebo jestli se budou vadné výrobky opravovat nebo vyrábět znovu, záleží na dohodě objednatele se zhotovitelem. Dojde-li k vyřízení reklamace některým ze způsobů uvedených v bodě 4.5, dojde tím ke splnění odpovědnosti zhotovitele za vady, vyplývající pro něj ze Smlouvy o dílo, Kupní smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek, Záručního listu nebo Reklamačního řádu a dalších dokumentů. Je-li reklamovaná vada zhotovitelem uznána za  vadu záruční či za  vadu, na  kterou se vztahuje odpovědnost za  vady, neběží v souladu s § 1922 OZ lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou objednatel nemůže vadný předmět užívat, tj. do doby odstranění vad. Dojde-li k výměně výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového výrobku. V  případě neoprávněné reklamace bude vada odstraněna na  náklady objednatele, případně si odstranění vady zajistí objednatel sám. O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada není zhotovitelem v rámci vyřizování reklamace zjištěna nebo jde o  vadu, na  které se podle tohoto Reklamačního řádu, Záručního listu, Všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy o  dílo, Kupní smlouvy nebo dalších dokumentů záruka nevztahuje, nebo jde o  vadu, za  kterou zhotovitel neodpovídá. Zhotovitel je v  tomto případě oprávněn požadovat po  objednateli plnou úhradu nákladů jemu vzniklých uplatněním neoprávněné reklamace. Vyjádření k posouzení a odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli sdělit vždy písemně.

5. Seřízení, opravy a servis 5.1 Do šesti měsíců od data montáže (předání a převzetí díla) zhotovitel provádí servis (seřízení a nastavení výrobků) zdarma (pouze na vyžádání objednatele). Po této době je veškerý servis, mimozáruční a pozáruční opravy, a s nimi související díly, práce a  doprava prováděn jako placené na  náklady objednatele. Budou účtovány podle aktuálního ceníku a  nákladů zhotovitele v rámci placeného servisu. 5.2 Servis, mimozáruční a  pozáruční opravy jsou prováděny zhotovitelem na  základě písemného požadavku objednatele na jejich provedení. Požadavek musí být uplatněn na adrese sídla zhotovitele nebo jeho pobočky (obchodního místa). V případě výskytu vady Vás žádáme, abyste při uplatňování reklamace respektovali ustanovení uvedená v Reklamačním řádu a dalších dokumentech, kde naleznete další informace. Reklamační řád vydaný společností Okna Macek a.s. je zveřejněny na www.oknamacek.cz, dále je k dispozici na pobočkách (obchodních místech), v sídle společnosti a jsou také součástí Návodů k obsluze a údržbě vydaných zhotovitelem k jednotlivým výrobkům. Vždy platí aktuální Reklamační řád platný v době uplatnění a posuzování reklamace. Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 696 03 Dubňany IČ: 26906724, DIČ: CZ26906724, OR: KS Brno, oddíl B, vložka 6522

30

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

Datum: 1. srpna 2014 Vypracoval: Libor Macek

Servisní záznamy datum

popis

jméno a podpis technika

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

31

Servisní záznamy datum

32

popis

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

jméno a podpis technika

Servisní záznamy datum

popis

jméno a podpis technika

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

33

Servisní záznamy datum

34

popis

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ • REKLAMAČNÍ ŘÁD • SERVISNÍ ZÁZNAMY

jméno a podpis technika

Dodáváme a montujeme: Plastová okna a dveře VEKA, GEALAN, ALUPLAST, SALAMANDER a BLUE EVOLUTION Dřevěná okna a dveře OKNOLUX a TWIN Hliníková okna a dveře HEROAL, CORTIZO a MIXALL Interiérové dveře DRE a VOSTER Vstupní dveře TEHNI, SUPERIOR a ALUWOOD Sekční a posuvná garážová vrata RYTERNA a pohony BENINCA Dvoukřídlá vrata MIGAS-DOOR

V tomto Návodu k obsluze a údržbě jsou použity materiály společností Okna Macek, HEROAL, MIXALL, CORTIZO, MACO, SIEGENIA, ROTO, FAB, ISEO, GUARD, HAHN, GU, KFV. Veškeré změny vyhrazeny. © Okna Macek a.s., 2015 Zpracoval: Libor Macek

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.