I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS


1 I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 12 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Emselex 7,5 mg retard tabletta 2. MINŐS&Eac...
Author:  Júlia Mezeiné

0 downloads 3 Views 665KB Size

Recommend Documents


No documents


I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

1

1.

A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE

Emselex 7,5 mg retard tabletta 2.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

7,5 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3.

GYÓGYSZERFORMA

Retard tabletta Fehér, kerek, domború felületű tabletta egyik oldalán „DF”, a másikon „7.5” benyomattal. 4.

KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1

Terápiás javallatok

A hiperaktív hólyag szindrómás betegeknél előforduló késztetéses inkontinencia és/vagy gyakori és sürgető vizelési inger tüneti kezelése. 4.2

Adagolás és alkalmazás

Szájon át történő alkalmazásra. Felnőttek (≥ 18 év) Az ajánlott kezdő adag naponta 7,5 mg. A kezelés megkezdése után két héttel újra értékelni kell a betegek státuszát. Azon betegek esetében, akiknek a tüneteit nagyobb mértékben kell csökkenteni, a napi adag 15 mg-ig emelhető, az egyéni reagálástól függően. Az Emselex-et naponta egyszer folyadékkal kell bevenni. A tabletta étkezéskor vagy attól függetlenül bevehető. A tablettát egészben kell lenyelni; megrágni, felezni, összetörni nem szabad. Idős korúak (≥ 65 év) Az idősek javasolt kezdő adagja naponta 7,5 mg. A kezelés megkezdése után két héttel újra értékelni kell a betegek státuszát a hatékonyság és a biztonságosság szempontjából. Azon betegek esetében, akiknek elfogadható a tolerálhatósági profiljuk, de a tüneteiket nagyobb mértékben kell csökkenteni, a napi adag 15 mg-ig emelhető, az egyéni reagálástól függően (lásd 5.2 pont). Gyermekek Az Emselex nem javallott 18 életév alatti gyermekek számára a biztonságosságra és a hatásosságra vonatkozó adatok hiánya miatt. Alkalmazása vesekárosodás esetén Vesekárosodásban szenvedő betegek esetében dózismódosításra nincs szükség, azonban e betegcsoport kezelésekor elővigyázatosan kell eljárni (lásd 5.2 pont). Alkalmazása májkárosodás esetén Enyhe májkárosodásban szenvedő betegekben (Child Pugh A) nincs szükség dózismódosításra, azonban e betegcsoport esetében fennáll a fokozott expozíció kockázata (lásd 5.2 pont).

2

A mérsékelten súlyos májkárosodásban szenvedő (Child Pugh B) betegek kezelése csak akkor javasolt, ha a várható előnyök meghaladják a lehetséges kockázatokat, és e betegek esetében a napi 7,5 mg-os adagra kell szorítkozni (lásd 5.2 pont). Alkalmazása az egyidejűleg erős CYP2D6 gátló vagy mérsékelt CYP3A4 gátló vegyületekkel történő kezelésben részesülő betegek esetén Az erős CYP2D6 gátló vegyületeket – amilyen a paroxetin, a terbinafin, a kinidin és a cimetidin – kapó betegek kezelését a 7,5 mg-os adaggal kell kezdeni. Az adag a jobb klinikai válasz elérése érdekében napi 15 mg-ig emelhető, feltéve, hogy a beteg jól tűri. Mindamellett óvatosan kell eljárni. A mérsékelt CYP3A4 gátló vegyületeket – amilyen a flukonazol, a grépfrútlé és az eritromicin – kapó betegek esetében a javasolt kezdő adag napi 7,5 mg. Az adag a jobb klinikai válasz elérése érdekében napi 15 mg-ig emelhető, feltéve, hogy a beteg jól tűri. Mindamellett óvatosan kell eljárni. 4.3

Ellenjavallatok

Az Emselex olyan betegek számára ellenjavallt, akik: a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szemben túlérzékenyek, vizeletretencióban, gyomorürülési zavarban, kezeletlen szűkzugú glaucomában, myasthenia gravisban, súlyos májkárosodásban (Child Pugh C), súlyos colitis ulcerosában, toxikus megacolonban szenvednek, illetve egyidejű kezelést kapnak erős CYP3A4 gátló gyógyszerekkel (lásd 4.5 pont). 4.4

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Az Emselex autonóm neuropathiában, hiatus herniában, klinikailag jelentős hólyag obstrukció esetében, vizeletretenció kockázata esetén, súlyos székrekedésben vagy gyomor-bélrendszeri obstrukcióban, pl. pylorus stenosisban, csak óvatosan alkalmazható. Kezelés alatt álló szűkzugú glaucomás betegeknek az Emselex óvatosan adható (lásd 4.3 pont). Az Emselex-szel történő kezelés előtt tisztázni kell, hogy nincs-e más oka a gyakori vizelésnek (szívelégtelenség, vesebetegség). Húgyúti fertőzés fennállásakor el kell kezdeni a megfelelő antibakteriális kezelést. Az Emselex-et óvatosan kell alkalmazni azon betegek esetében, akiknél fennáll a csökkent gyomorbélmotilitás kockázata, akiknek gastro-oesophagealis refluxuk van, és/vagy akiket olyan gyógyszerekkel (pl. orális biszfoszfonátokkal) kezelnek, amelyek oesophagitist okozhatnak, illetve annak fellángolásához vezethetnek. Azon betegek esetében, ahol neurológiai oka van a detrusor hiperaktivitásnak, a készítmény biztonságos és hatékony volta még nem bizonyított. 4.5

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Más gyógyszerek hatása a darifenacinra A darifenacin metabolizmusa alapvetően a citokróm P450 enzimrendszeren: a CYP2D6 és a CYP3A4 izoenzimen keresztül történik. Ezért ezen enzimek inhibitorai fokozhatják a darifenacin expozíciót. CYP2D6 gátlók Az erős CYP2D6 gátló vegyületeket (pl. paroxetin, terbinafin, cimetidin és kinidin) kapó betegek esetében a javasolt kezdő adag napi 7,5 mg. Az adag a jobb klinikai válasz elérése érdekében napi 15 mg-ig emelhető, feltéve, hogy a beteg jól tűri. Az erős CYP2D6 gátló gyógyszerekkel végzett 3

egyidejű kezelés az expozíció növekedését eredményezi (pl. 20 mg paroxetin mellett 33%-os növekedést, a darifenacin 30 mg-os adagja esetén). CYP3A4 gátlók Nem alkalmazható a darifenacin erős CYP3A4 gátlókkal együtt (lásd 4.3pont), amilyenek a proteázgátlók (pl. ritonavir), a ketokonazol és az itrakonazol. Az erős P-glikoprotein gátlókat, mint a ciklosporin és a verapamil, szintén kerülni kell. 7,5 mg darifenacin és 400 mg ketokonazol – egy erős CYP3A4 gátló – együttes alkalmazása eredményeként a darifenacin steady-state AUC értéke ötszörösére emelkedett. A lassú metabolizálókban a darifenacin expozíció mintegy a tízszeresére emelkedett. Mivel nagyobb darifenacin adagok után a CYP3A4 működés fokozódik, a hatás mértéke várhatóan még kifejezettebb lesz, ha a ketokonazolt 15 mg darifenacinnal kombinálják. A mérsékelt CYP3A4 gátlókkal – amilyen az eritromicin, a klaritromicin, a telitromicin, a flukonazol és a grépfrútlé – egyidejű alkalmazáskor a darifenacin javasolt kezdő adagja napi 7,5 mg. Az adag a jobb klinikai válasz elérése érdekében napi 15 mg-ig emelhető, feltéve, hogy a beteg jól tűri. A gyors metabolizálók esetében eritromicin (mérsékelt CYP3A4 gátló) együttes alkalmazásakor napi egyszeri 30 mg darifenacin adag mellett a darifenacin AUC24 95%-kal, a Cmax pedig 128%-kal volt nagyobb, mint amikor egyedül darifenacint kaptak. Enziminduktorok A CYP3A4 enziminduktorok – mint a rifampicin, a karbamazepin, a barbiturátok és az orbáncfű (Hypericum perforatum) – valószínűleg csökkentik a darifenacin plazmakoncentrációját. A darifenacin hatása más gyógyszerekre CYP2D6 szubsztrátok A darifenacin a CYP2D6 enzim mérsékelt gátlója. Óvatosan kell eljárni, ha a darifenacint olyan gyógyszerekkel adják együtt, melyeket elsősorban a CYP2D6 metabolizál, és amelyeknek kicsi a terápiás szélessége, mint pl. a flekainid, tioridazin, ill. triciklikus antidepresszánsok, pl. imipramin. A darifenacin CYP2D6 szubsztrátok metabolizmusára gyakorolt hatása klinikailag elsősorban azoknak a CYP2D6 szubsztrátoknak az esetében jelentős, amelyek dózisát egyénre szabottan állították be. CYP3A4 szubsztrátok A darifenacin kezelés a CYP3A4 szubsztrát midazolám expozíciójának mérsékelt növekedését eredményezte. A midazolámmal való kölcsönhatásnak nincsen klinikai jelentősége, de jelzi, hogy a darifenacin enyhén gátolja a CYP3A4-et. Warfarin A warfarinra vonatkozó terápiás protrombin idő szokásos ellenőrzését folytatni kell. A warfarin protrombin időre gyakorolt hatását az együtt adott darifenacin nem befolyásolta. Digoxin A digoxin terápiás gyógyszerszintjének az ellenőrzését el kell végezni a darifenacin kezelés elkezdésekor és abbahagyásakor, valamint a darifenacin adagjának a megváltoztatásakor. Napi egyszeri 30 mg darifenacinnal (ez az ajánlott napi adag kétszerese) együtt adva steady-state állapotban a digoxin expozíció kis mértékben emelkedett (AUC: 16%, Cmax: 20%). A digoxin expozíció növekedését feltehetően a darifenacin és a digoxin közötti, a P-glikoproteinért folytatott kompetíció okozta. Egyéb transzporterrel kapcsolatos kölcsönhatások nem zárhatóak ki. Muszkarinreceptor antagonisták Akárcsak a többi muszkarinreceptor antagonista esetében, a muszkarin antagonista hatású gyógyszerekkel, mint oxibutininnel, tolterodinnal és flavoxáttal történő egyidejű kezelés eredményeként kifejezettebb terápiás és mellékhatások jelentkezhetnek. A Parkinson-kór elleni gyógyszerek és a triciklusos antidepresszánsok antikolinerg hatásainak fokozása szintén előfordulhat, ha muszkarinreceptor antagonistákat alkalmaznak ilyen gyógyszerekkel együtt. Mindamellett a Parkinson-kór elleni gyógyszerekkel és a triciklusos antidepresszánsokkal való kölcsönhatásokra vonatkozóan nem végeztek vizsgálatokat.

4

4.6

Terhesség és szoptatás

Terhesség A darifenacin terhes nőknek történő adásával kapcsolatban nem végeztek vizsgálatokat. Állatkísérletekben a szülésre, valamint a peri- és postnatalis fejlődésre gyakorolt toxikus hatást mutattak ki (lásd 5.3 pont). Az Emselex terhesség alatt nem javasolt. Szoptatás Patkányokban a darifenacin kiválasztódik a tejbe. Nem ismert, vajon emberben a darifenacin kiválasztódik-e az anyatejbe, ezért az Emselex-et szoptató nőknek csak előzetes megfontolás alapján szabad adni. 4.7

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Az Emselex–nek a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták. Akárcsak a többi muszkarinreceptor antagonista, az Emselex olyan hatásokat okozhat, mint szédülés, homályos látás, álmatlanság és aluszékonyság. Az ilyen mellékhatásokat tapasztaló betegeknek nem szabad gépjárművet vezetni vagy gépeket üzemeltetni. Az Emselex kapcsán ritkán számoltak be ezekről a mellékhatásokról. 4.8

Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A darifenacin farmakológiai tulajdonságainak megfelelően a leggyakrabban jelentett mellékhatás a szájszárazság (20,2% a 7,5 mg-os ill. 35% a 15 mg-os dózis esetében, 18,7% a flexibilis dózis-titrálás esetében, és 8% - 9% a placebo-csoportban), valamint az obstipatio (14,8% a 7,5 mg-os ill. 21% a 15 mg-os dózis esetében és 20,9% a flexibilis dózis-titrálás esetében, és 5,4% - 7,9% a placebo-csoportban) volt. Az antikolinerg hatások általában dózisfüggőek. Mindazonáltal azoknak a betegeknek az aránya, akik e mellékhatások miatt hagyták abba a gyógyszerszedést, alacsony volt (szájszárazság: 0% - 0,9%, obstipatio: 0,6% – 2,2% a darifenacin esetében, a dózistól függően; szájszárazság: 0%, obstipatio: 0,3% a placebo esetében). 1. táblázat: Az Emselex 7,5 mg és 15 mg retard tabletta mellékhatásai Becsült gyakoriság: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 - <1/10), nem gyakori (≥1/1000 <1/100), nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állaptható meg). Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra. Általános Gyakori Nem gyakori Cardiovascularis Nem gyakori Emésztőszervi Nagyon gyakori Gyakori Nem gyakori Anyagcsere és táplálkozás Nem gyakori Idegrendszeri Nem gyakori

Hasi fájdalom, fejfájás Sérülés, asthenia, arcödéma Hypertonia Szájszárazság, székrekedés Hányinger, dyspepsia Flatulentia, hasmenés, stomatitis ulcerosa Perifériás ödéma, SGPT és SGOT emelkedés, ödéma Szédülés, álmatlanság, kóros gondolatok, aluszékonyság 5

Légzőszervi Nem gyakori Bőr és függelékei Nem gyakori Nem ismert Érzékszervek Gyakori Nem gyakori Urogenitalis Nem gyakori

Dyspnoe, rhinitis, gyakori köhögés Kiütés, száraz bőr, pruritus, izzadás Angioödéma Szemszárazság Látási zavar, beleértve a homályos látást, ízérzési zavar Vizeletretenció, húgyúti infekció, húgyúti betegség, impotencia, vaginitis, hólyag fájdalom

A 7,5 mg-os ill. 15 mg-os Emselex-szel végzett pivotal (alapvető) vizsgálatokban tapasztalt mellékhatásokat a fenti táblázat tartalmazza. A legtöbb mellékhatás enyhe vagy mérsékelt fokú volt, és a legtöbb beteg esetén nem volt szükség a gyógyszerszedés abbahagyására. Az Emselex kezelés elfedheti az epehólyag megbetegedését kísérő tüneteket. Mindamellett nem volt összefüggés a darifenacinnal kezelt betegek esetében fellépő, az eperendszerrel kapcsolatos mellékhatások előfordulása és a növekvő életkor között. A mellékhatások előfordulási gyakorisága csökkent a 7,5 mg-os ill. 15 mg-os Emselex esetén a legfeljebb 6 hónapig tartó kezelési időszakban. A kezelés felfüggesztése tekintetében is hasonló tendencia figyelhető meg. A forgalomba hozatalt követő tapasztalatok A forgalomba hozatalt követően az egész világon az alábbi eseteket jelentették a darifenacinnal összefüggésben: generalizált túlérzékenységi reakciók, beleértve az angioödémát is. Mivel ezek a spontán jelentett esetek az egész világon a fogalomba hozatalt követő tapasztalatokból származnak, a rendelkezésre álló adatokból az esetek gyakorisága nem becsülhető. 4.9

Túladagolás

A klinikai vizsgálatok során az Emselex-et 75 mg-ig terjedő adagokban alkalmazták (ami a maximális terápiás adag ötszöröse). A leggyakoribb mellékhatás a szájszárazság, a székrekedés, a fejfájás, az emésztési zavar és az orr kiszáradása volt. Mindazonáltal a darifenacin túladagolása potenciálisan súlyos antikolinerg hatásokhoz vezethet, amelyek ennek megfelelően kezelendők. A terápia célja az antikolinerg hatások megszűntetése, gondos orvosi ellenőrzés mellett. A tünetek visszaszorítására olyan szerek adhatók, mint pl. a fizosztigmin. 5.

FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1

Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Urológiai görcsoldók; ATC kód: G04B D10. A darifenacin szelektív M3 muszkarinreceptor antagonista n vitro. Az M3 receptor a legfontosabb altípus, mely a húgyhólyagizomzat kontrakcióját szabályozza. Nem ismert, hogy ez az M3 receptor iránti szelektivitás a hiperaktív hólyag szindróma kezelésekor klinikai előnyökben is megnyilvánul-e. Akaratlan hólyag-összehúzódásokban szenvedő betegeken darifenacinnal végzett cystometriás vizsgálatok szerint fokozódott a hólyagkapacitás, növekedett az instabil kontrakciókhoz vezető térfogatküszöb, és csökkent az instabil detrusor kontrakciók gyakorisága. A napi 7,5 mg-os és 15 mg-os adagban alkalmazott Emselex kezelést négy kettős vak, Fázis III, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatban tanulmányozták a hiperaktív hólyag tüneteit mutató férfi6

és nőbetegek esetében. Amint az alábbi, 2. táblázatban látható, ezek közül három, a kezelésben 7,5 mg-os és 15 mg-os Emselex adagot egyaránt alkalmazó vizsgálat összesített elemzése statisztikailag szignifikáns javulást mutatott az elsődleges végpont – az inkontinencia epizódok csökkenése – tekintetében a placebóhoz képest. 2. táblázat: Az Emselex 7,5 mg-os és 15 mg-os adagjaival végzett három Fázis III klinikai vizsgálat összesített adatainak az elemzése Adag

Emselex 7,5 mg naponta egyszer Placebo

Inkontinencia epizódok hetenként

n Kiindulás (medián)

12. hét (medián)

335

16,0

271

16,6

95% CI

P érték2

4,9

Változás a kiinduláshoz képest (medián) -8,8 (-68%)

Különbségek a placebóhoz1 képest (medián) -2,0

(-3,6, -0,7)

0,004

7,9

-7,0 (-54%)

--

--

--

Emselex 15 mg 330 16,9 4,1 -10,6 (-77%) -3,2 (-4,5, -2,0) naponta egyszer Placebo 384 16,6 6,4 -7,5 (-58%) --1 Hodges Lehmann becslés: a kiinduláshoz viszonyított változás medián különbsége a placebóhoz képest 2 Sztratifikált Wilcoxon próba a placebóhoz viszonyított különbségre. Az Emselex 7,5 mg-os és 15 mg-os adagban szignifikánsan csökkentette a sürgető vizelési ingereknek mind a súlyosságát, mind a számát, illetve a vizelések számát, míg az átlagosan ürített vizeletmennyiséget szignifikánsan növelte a kiinduláshoz képest. Az Emselex 7,5 mg, ill. 15 mg kezelés a placebóhoz viszonyítva néhány szempontból statisztikailag szignifikáns javulást eredményezett az életminőség terén a „Kings Health Questionnaire” kérdőív felmérése szerint, így az inkontinencia kihatásában, feladatok korlátozásában, a szociális korlátozottságban és a betegség súlyosságában. A heti inkontinencia epizódok induláshoz viszonyított százalékos medián csökkenése a férfiak és a nők között hasonló volt mind a 7,5 mg-os, mind a 15 mg-os darifenacin adag mellett. Az inkontinencia epizódok placebo mellett megfigyelt százalékos és abszolút csökkenése a férfiak esetében kisebb volt, mint a nőknél. 179 egészséges 18-65 éves felnőtt (44% férfi, 56% nő) esetében 6 napig (a steady-state eléréséig) vizsgálták a 15 mg és 75 mg darifenacinnal végzett kezelés hatását a QT/QTc távolságra. A darifenacin terápiás és az azt meghaladó adagjai a kiinduláshoz képest a placebóval összehasonlítva maximális darifenacin expozíció mellett sem eredményezték a QT/QTc távolság megnyúlását. 5.2

Farmakokinetikai tulajdonságok

A darifenacint a CYP3A4 és a CYP2D6 metabolizálja. Genetikai különbségek miatt a kaukázusi emberek mintegy 7%-ának hiányzik a CYP2D6 enzimje, őket lassú metabolizálóknak nevezik. A népesség néhány százalékának magas a CYP2D6 enzimszintje (ultragyors metabolizálók). Az alábbi információ – hacsak nincs külön megjelölve – azokra a személyekre vonatkozik, akiknek normális a CYP2D6 szintjük (gyors metabolizálók). Felszívódás A darifenacin biohasznosulása az extenzív first-pass metabolizmus miatt steady-state-ben 7,5 mg-os adag után kb. 15%-os, 15 mg-os adag után pedig kb. 19%-os. A retard tabletták bevételét követően a hatóanyag a maximális plazmakoncentrációt kb. 7 óra múlva, a steady-state plamaszintet a kezelés 6. napjára éri el. Steady-state állapotban a plazma darifenacin csúcshatás-maradékhatás koncentráció 7

<0,001 --

ingadozása kisfokú (PTF: 0,87 a 7,5 mg-os és 0,76 a 15 mg-os adag esetén), fenntartva ezáltal a terápiás plazmaszintet két adag bevétele között. A retard tabletta tartós szedése során a táplálék a darifenacin farmakokinetikáját nem befolyásolta. Eloszlás A darifenacin lipofil bázis és 98%-ban kötődik a plazmaproteinekhez (elsősorban alfa-1-glikoproteinsavhoz). Steady-state megoszlási térfogata (Vss) 163 literre becsülhető. Metabolizmus Orális adagolást követően a darifenacin erőteljesen metabolizálódik a májban. A darifenacint a májban a citokróm CYP3A4 és CYP2D6 és a bélfalban a CYP3A4 jelentős mértékben metabolizálja. A metabolizáció három fő úja a következő: a dihidrobenzofurán gyűrű monohidroxilezése; a dihidrobenzofurán gyűrű megnyitása és a pirrolidin nitrogénjének N-dealkilezése. A hidroxilezés és N-dealkilezés kezdeti termékei képezik a keringésben lévő fő metabolitokat, de egyik sem járul hozzá számottevően a darifenacin teljes klinikai hatásához. A darifenacin farmakokinetikája steady-state-ben dózisfüggő, a CYP2D6 enzim telítődése miatt. A darifenacin dózisának megduplázása 7,5 mg-ról 15 mg-ra a steady-state expozíció 150%-kal történő növekedését eredményezte. Ezt a dózisfüggést valószínűleg a CYP2D6 által katalizált átalakulás telítődése okozza, amihez esetleg a bélfalban történő metabolizációt végző CYP3A4 némi telítődése is hozzájárulhat. Kiválasztás Egészséges önkénteseknek 14C-darifenacin oldat egyszeri orális adását követően a radioaktivitás kb. 60%-a a vizeletben, 40%-a székletben volt detektálható. A darifenacinnak csak kis százaléka (3%) ürült változatlan formában. A becsült darifenacin clearance 40 liter/óra. Krónikus adagolást követően a darifenacin eliminációs fél-életideje hozzávetőleg 13-19 óra. Különleges betegcsoportok Nemi különbségek A betegek adatainak populáció farmakokinetikai analízise azt mutatta, hogy a férfiak darifenacin expozíciója 23%-kal kisebb, mint a nőké (lásd 5.1 pont). Idős betegek A betegek adatainak populáció farmakokinetikai analízise a clearance korral való csökkenésének (tízévenként 19%, 60–89 éves betegek körében végzett Fázis III populáció farmakokinetikai elemzés alapján) a tendenciáját mutatta (lásd 4.2 pont). Gyermekek Gyermekekben a darifenacin farmakokinetikáját nem vizsgálták. CYP2D6 lassú metabolizálók A lassú CYP2D6 metabolizálók esetében a darifenacin metabolizmusát elsősorban a CYP3A4 végzi. Egy farmakokinetikai vizsgálat során a lassú metabolizálók esetében a steady-state expozíció napi egyszeri 7,5 mg-os adag mellett 164%-kal, napi egyszeri 15 mg-os adag mellett pedig 99%-kal volt nagyobb. A Fázis III adatok populáció farmakokinetikai elemzése azonban azt jelezte, hogy átlagosan a steady-state expozíció 66%-kal nagyobb a lassú, mint a gyors metabolizálók esetében. Az ebben a két populációban talált expozíciós tartományok között jelentős átfedés volt (lásd 4.2 pont). Veseelégtelenség Egy kevés beteg (n=24) bevonásával történt vizsgálat során, ahol különböző fokú vesekárosodásban (kreatinin clearance 10 ml/perc és 136 ml/perc között) szenvedőknek napi egyszeri 15 mg darifenacint 8

adtak a steady-state állapot eléréséig, nem mutattak ki kapcsolatot a vesefunkció és a darifenacin clearance között (lásd 4.2 pont). Májelégtelenség A darifenacin farmakokinetikáját enyhe (Child Pugh A) és mérsékelt fokú májkárosodás (Child Pugh B) esetén vizsgálták 15 mg darifenacin napi egyszeri dózisát alkalmazva a steady-state állapot eléréséig. Az enyhe fokú májkárosodás nem befolyásolta a darifenacin farmakokinetikáját. Ugyanakkor a közepes fokú májkárosodás befolyásolta a darifenacin fehérjekötődését. A nem kötött darifenacin expozíciója 4,7-szer nagyobb volt a mérsékelt fokú májkárosodásban szenvedő betegekben, mint a normális májműködésűek esetén (lásd 4.2 pont). 5.3

A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A hagyományos – farmakológiai biztonságossági, ismételt dózistoxicitási, genotoxicitási és carcinogenitási – vizsgálatokból származó preklinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény nem jelent különleges veszélyt az emberre. Az állatkísérletek sem direkt, sem indirekt ártalmas hatásokat nem mutattak a fertilitás, terhesség, embrionális/foetalis fejlődés tekintetében. A patkányokon végzett peri- és postnatalis vizsgálatokban dystociát, fokozott méhen belüli magzatelhalást, és a postnatalis fejlődésre (az utódok testtömegére és mozgásfejlődésére) gyakorolt toxikus hatást figyeltek meg a várható klinikai expozíció 11-szereséig terjedő szisztémás expozíciós szintek mellett. 6.

GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1

Segédanyagok felsorolása

Tabletta mag: vízmentes kalcium-hidrogén-foszfát, hipromellóz, magnézium-sztearát. Filmbevonat: polietilén-glikol, hipromellóz, titán-dioxid (E171), talkum. 6.2

Inkompatibilitások

Nem értelmezhető. 6.3

Felhasználhatósági időtartam

3 év. 6.4

Különleges tárolási előírások

A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani. 6.5

Csomagolás típusa és kiszerelése

7, 14, 28, 49, 56 vagy 98 tabletta átlátszó PVC/CTFE/alumínium vagy PVC/PVDC/alumínium buborékfóliában, kartondobozban egységcsomagonként, vagy 10 darab 14 tablettát tartalmazó doboz gyűjtőcsomagonként.

9

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 6.6

A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

Nincsenek különleges előírások. 7.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Susses, RH12 5AB Nagy-Britannia 8.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/04/294/001-006 EU/1/04/294/013 EU/1/04/294/015-020 EU/1/04/294/027 9.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

2004.10.22. 10.

A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

10

1.

A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE

Emselex 15 mg retard tabletta 2.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

15 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3.

GYÓGYSZERFORMA

Retard tabletta Világos őszibarackszínű, kerek, domború felületű tabletta egyik oldalán „DF”, a másikon „15” benyomattal. 4.

KLINIKAI JELLEMZŐK

4.1

Terápiás javallatok

A hiperaktív hólyag szindrómás betegeknél előforduló késztetéses inkontinencia és/vagy gyakori és sürgető vizelési inger tüneti kezelése. 4.2

Adagolás és alkalmazás

Szájon át történő alkalmazásra. Felnőttek (≥ 18 év) Az ajánlott kezdő adag naponta 7,5 mg. A kezelés megkezdése után két héttel újra értékelni kell a betegek státuszát. Azon betegek esetében, akiknek a tüneteit nagyobb mértékben kell csökkenteni, a napi adag 15 mg-ig emelhető, az egyéni reagálástól függően. Az Emselex-et naponta egyszer folyadékkal kell bevenni. A tabletta étkezéskor vagy attól függetlenül bevehető. A tablettát egészben kell lenyelni; megrágni, felezni, összetörni nem szabad. Idős korúak (≥ 65 év) Az idősek javasolt kezdő adagja naponta 7,5 mg. A kezelés megkezdése után két héttel újra értékelni kell a betegek státuszát a hatékonyság és a biztonságosság szempontjából. Azon betegek esetében, akiknek elfogadható a tolerálhatósági profiljuk, de a tüneteiket nagyobb mértékben kell csökkenteni, a napi adag 15 mg-ig emelhető, az egyéni reagálástól függően (lásd 5.2 pont). Gyermekek Az Emselex nem javallott 18 életév alatti gyermekek számára a biztonságosságra és a hatásosságra vonatkozó adatok hiánya miatt. Alkalmazása vesekárosodás esetén Vesekárosodásban szenvedő betegek esetében dózismódosításra nincs szükség, azonban e betegcsoport kezelésekor elővigyázatosan kell eljárni (lásd 5.2 pont). Alkalmazása májkárosodás esetén Enyhe májkárosodásban szenvedő betegekben (Child Pugh A) nincs szükség dózismódosításra, azonban e betegcsoport esetében fennáll a fokozott expozíció kockázata (lásd 5.2 pont).

11

A mérsékelten súlyos májkárosodásban szenvedő (Child Pugh B) betegek kezelése csak akkor javasolt, ha a várható előnyök meghaladják a lehetséges kockázatokat, és e betegek esetében a napi 7,5 mg-os adagra kell szorítkozni (lásd 5.2 pont). Alkalmazása az egyidejűleg erős CYP2D6 gátló vagy mérsékelt CYP3A4 gátló vegyületekkel történő kezelésben részesülő betegek esetén Az erős CYP2D6 gátló vegyületeket – amilyen a paroxetin, a terbinafin, a kinidin és a cimetidin – kapó betegek kezelését a 7,5 mg-os adaggal kell kezdeni. Az adag a jobb klinikai válasz elérése érdekében napi 15 mg-ig emelhető, feltéve, hogy a beteg jól tűri. Mindamellett óvatosan kell eljárni. A mérsékelt CYP3A4 gátló vegyületeket – amilyen a flukonazol, a grépfrútlé és az eritromicin – kapó betegek esetében a javasolt kezdő adag napi 7,5 mg. Az adag a jobb klinikai válasz elérése érdekében napi 15 mg-ig emelhető, feltéve, hogy a beteg jól tűri. Mindamellett óvatosan kell eljárni. 4.3

Ellenjavallatok

Az Emselex olyan betegek számára ellenjavallt, akik: a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szemben túlérzékenyek, vizeletretencióban, gyomorürülési zavarban, kezeletlen szűkzugú glaucomában, myasthenia gravisban, súlyos májkárosodásban (Child Pugh C), súlyos colitis ulcerosában, toxikus megacolonban szenvednek, illetve egyidejű kezelést kapnak erős CYP3A4 gátló gyógyszerekkel (lásd 4.5 pont). 4.4

Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

Az Emselex autonóm neuropathiában, hiatus herniában, klinikailag jelentős hólyag obstrukció esetében, vizeletretenció kockázata esetén, súlyos székrekedésben vagy gyomor-bélrendszeri obstrukcióban, pl. pylorus stenosisban, csak óvatosan alkalmazható. Kezelés alatt álló szűkzugú glaucomás betegeknek az Emselex óvatosan adható (lásd 4.3 pont). Az Emselex-szel történő kezelés előtt tisztázni kell, hogy nincs-e más oka a gyakori vizelésnek (szívelégtelenség, vesebetegség). Húgyúti fertőzés fennállásakor el kell kezdeni a megfelelő antibakteriális kezelést. Az Emselex-et óvatosan kell alkalmazni azon betegek esetében, akiknél fennáll a csökkent gyomorbélmotilitás kockázata, akiknek gastro-oesophagealis refluxuk van, és/vagy akiket olyan gyógyszerekkel (pl. orális biszfoszfonátokkal) kezelnek, amelyek oesophagitist okozhatnak, illetve annak fellángolásához vezethetnek. Azon betegek esetében, ahol neurológiai oka van a detrusor hiperaktivitásnak, a készítmény biztonságos és hatékony volta még nem bizonyított. 4.5

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

Más gyógyszerek hatása a darifenacinra A darifenacin metabolizmusa alapvetően a citokróm P450 enzimrendszeren: a CYP2D6 és a CYP3A4 izoenzimen keresztül történik. Ezért ezen enzimek inhibitorai fokozhatják a darifenacin expozíciót. CYP2D6 gátlók Az erős CYP2D6 gátló vegyületeket (pl. paroxetin, terbinafin, cimetidin és kinidin) kapó betegek esetében a javasolt kezdő adag napi 7,5 mg. Az adag a jobb klinikai válasz elérése érdekében napi 15 mg-ig emelhető, feltéve, hogy a beteg jól tűri. Az erős CYP2D6 gátló gyógyszerekkel végzett 12

egyidejű kezelés az expozíció növekedését eredményezi (pl. 20 mg paroxetin mellett 33%-os növekedést, a darifenacin 30 mg-os adagja esetén). CYP3A4 gátlók Nem alkalmazható a darifenacin erős CYP3A4 gátlókkal együtt (lásd 4.3 pont), amilyenek a proteázgátlók (pl. ritonavir), a ketokonazol és az itrakonazol. Az erős P-glikoprotein gátlókat, mint a ciklosporin és a verapamil, szintén kerülni kell. 7,5 mg darifenacin és 400 mg ketokonazol – egy erős CYP3A4 gátló – együttes alkalmazása eredményeként a darifenacin steady-state AUC értéke ötszörösére emelkedett. A lassú metabolizálókban, a darifenacin expozíció mintegy a tízszeresére emelkedett. Mivel nagyobb darifenacin adagok után a CYP3A4 működés fokozódik, a hatás mértéke várhatóan még kifejezettebb lesz, ha a ketokonazolt 15 mg darifenacinnal kombinálják. A mérsékelt CYP3A4 gátlókkal – amilyen az eritromicin, a klaritromicin, a telitromicin, a flukonazol és a grépfrútlé – egyidejű alkalmazáskor a darifenacin javasolt kezdő adagja napi 7,5 mg. Az adag a jobb klinikai válasz elérése érdekében napi 15 mg-ig emelhető, feltéve, hogy a beteg jól tűri. A gyors metabolizálók esetében eritromicin (mérsékelt CYP3A4 gátló) együttes alkalmazásakor napi egyszeri 30 mg darifenacin adag mellett a darifenacin AUC24 95%-kal, a Cmax pedig 128%-kal volt nagyobb, mint amikor egyedül darifenacint kaptak. Enziminduktorok A CYP3A4 enziminduktorok – mint a rifampicin, a karbamazepin, a barbiturátok és az orbáncfű (Hypericum perforatum) – valószínűleg csökkentik a darifenacin plazmakoncentrációját. A darifenacin hatása más gyógyszerekre CYP2D6 szubsztrátok A darifenacin a CYP2D6 enzim mérsékelt gátlója. Óvatosan kell eljárni, ha a darifenacint olyan gyógyszerekkel adják együtt, melyeket elsősorban a CYP2D6 metabolizál, és amelyeknek kicsi a terápiás szélessége, mint pl. a flekainid, tioridazin, ill. triciklikus antidepresszánsok, pl. imipramin. A darifenacin CYP2D6 szubsztrátok metabolizmusára gyakorolt hatása klinikailag elsősorban azoknak a CYP2D6 szubsztrátoknak az esetében jelentős, amelyek dózisát egyénre szabottan állították be. CYP3A4 szubsztrátok A darifenacin kezelés a CYP3A4 szubsztrát midazolám expozíciójának mérsékelt növekedését eredményezte. A midazolámmal való kölcsönhatásnak nincsen klinikai jelentősége, de jelzi, hogy a darifenacin enyhén gátolja a CYP3A4-et. Warfarin A warfarinra vonatkozó terápiás protrombin idő szokásos ellenőrzését folytatni kell. A warfarin protrombin időre gyakorolt hatását az együtt adott darifenacin nem befolyásolta. Digoxin A digoxin terápiás gyógyszerszintjének az ellenőrzését el kell végezni a darifenacin kezelés elkezdésekor és abbahagyásakor, valamint a darifenacin adagjának a megváltoztatásakor. Napi egyszeri 30 mg darifenacinnal (ez az ajánlott napi adag kétszerese) együtt adva steady-state állapotban a digoxin expozíció kis mértékben emelkedett (AUC: 16%, Cmax: 20%). A digoxin expozíció növekedését feltehetően a darifenacin és a digoxin közötti a P-glikoproteinért folytatott kompetíció okozta. Egyéb transzporterrel kapcsolatos kölcsönhatások nem zárhatóak ki. Muszkarinreceptor antagonisták Akárcsak a többi muszkarinreceptor antagonista esetében, a muszkarin antagonista hatású gyógyszerekkel, mint oxibutininnel, tolterodinnal és flavoxáttal történő egyidejű kezelés eredményeként kifejezettebb terápiás és mellékhatások jelentkezhetnek. A Parkinson-kór elleni gyógyszerek és a triciklusos antidepresszánsok antikolinerg hatásainak fokozása szintén előfordulhat, ha muszkarinreceptor antagonistákat alkalmaznak ilyen gyógyszerekkel együtt. Mindamellett a Parkinson-kór elleni gyógyszerekkel és a triciklusos antidepresszánsokkal való kölcsönhatásokra vonatkozóan nem végeztek vizsgálatokat.

13

4.6

Terhesség és szoptatás

Terhesség A darifenacin terhes nőknek történő adásával kapcsolatban nem végeztek vizsgálatokat. Állatkísérletekben a szülésre, valamint a peri- és postnatalis fejlődésre gyakorolt toxikus hatást mutattak ki (lásd 5.3 pont). Az Emselex terhesség alatt nem javasolt. Szoptatás Patkányokban a darifenacin kiválasztódik a tejbe. Nem ismert, vajon emberben a darifenacin kiválasztódik-e az anyatejbe, ezért az Emselex-et szoptató nőknek csak előzetes megfontolás alapján szabad adni. 4.7

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Az Emselex-nek a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták. Akárcsak a többi muszkarinreceptor antagonista, az Emselex olyan hatásokat okozhat, mint szédülés, homályos látás, álmatlanság és aluszékonyság. Az ilyen mellékhatásokat tapasztaló betegeknek nem szabad gépjárművet vezetni vagy gépeket üzemeltetni. Az Emselex kapcsán ritkán számoltak be ezekről a mellékhatásokról. 4.8

Nemkívánatos hatások, mellékhatások

A darifenacin farmakológiai tulajdonságainak megfelelően a leggyakrabban jelentett mellékhatás a szájszárazság (20,2% a 7,5 mg-os ill. 35% a 15 mg-os dózis esetében, 18,7% a flexibilis dózis-titrálás esetében, és 8% - 9% a placebo-csoportban), valamint az obstipatio (14,8% a 7,5 mg-os ill. 21% a 15 mg-os dózis esetében, és 20,9% a flexibilis dózis-titrálás esetében, és 5,4% - 7,9% a placebo-csoportban) volt. Az antikolinerg hatások általában dózisfüggőek. Mindazonáltal azoknak a betegeknek az aránya, akik e mellékhatások miatt hagyták abba a gyógyszerszedést, alacsony volt (szájszárazság: 0% - 0,9%, obstipatio: 0,6% - 2,2% a darifenacin esetében, a dózistól függően; szájszárazság: 0%, obstipatio: 0,3% a placebo esetében). 1. táblázat: Az Emselex 7,5 mg és 15 mg retard tabletta mellékhatásai Becsült gyakoriság: nagyon gyakori (≥1/10), gyakori (≥1/100 - <1/10), nem gyakori (≥1/1000 <1/100), nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). Az egyes gyakorisági kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerülnek megadásra. Általános Gyakori Nem gyakori Cardiovascularis Nem gyakori Emésztőszervi Nagyon gyakori Gyakori Nem gyakori Anyagcsere és táplálkozás Nem gyakori Idegrendszeri Nem gyakori

Hasi fájdalom, fejfájás Sérülés, asthenia, arcödéma Hypertonia Szájszárazság, székrekedés Hányinger, dyspepsia Flatulentia, hasmenés, stomatitis ulcerosa Perifériás ödéma, SGPT és SGOT emelkedés, ödéma Szédülés, álmatlanság, kóros gondolatok, aluszékonyság 14

Légzőszervi Nem gyakori Bőr és függelékei Nem gyakori Nem ismert Érzékszervek Gyakori Nem gyakori Urogenitalis Nem gyakori

Dyspnoe, rhinitis, gyakori köhögés Kiütés, száraz bőr, pruritus, izzadás Angioödéma Szemszárazság Látási zavar, beleértve a homályos látást, ízérzési zavar Vizeletretenció, húgyúti infekció, húgyúti betegség, impotencia, vaginitis, hólyag fájdalom

A 7,5 mg-os, ill. 15 mg-os Emselex-szel végzett pivotal (alapvető) vizsgálatokban tapasztalt mellékhatásokat a fenti táblázat tartalmazza. A legtöbb mellékhatás enyhe vagy mérsékelt fokú volt, és a legtöbb beteg esetén nem volt szükség a gyógyszerszedés abbahagyására. Az Emselex kezelés elfedheti az epehólyag megbetegedését kísérő tüneteket. Mindamellett nem volt összefüggés a darifenacinnal kezelt betegek esetében fellépő, az eperendszerrel kapcsolatos mellékhatások előfordulása és a növekvő életkor között. A mellékhatások előfordulási gyakorisága csökkent a 7,5 mg-os ill. 15 mg-os Emselex esetén a legfeljebb 6 hónapig tartó kezelési időszakban. A kezelés felfüggesztése tekintetében is hasonló tendencia figyelhető meg. A forgalomba hozatalt követő tapasztalatok A forgalomba hozatalat követően az egész világon az alábbi eseteket jelentették a darifenacinnal összefüggésben: generalizált túlérzékenységi reakciók, beleértve az angioödémát is. Mivel ezek a spontán jelentett esetek az egész világon a forgalomba hozatalt követő tapasztalatokból származnak, a rendelkezésre álló adatokból az esetek gyakorisága nem becsülhető. 4.9

Túladagolás

A klinikai vizsgálatok során az Emselex-et 75 mg-ig terjedő adagokban alkalmazták (ami a maximális terápiás adag ötszöröse). A leggyakoribb mellékhatás a szájszárazság, a székrekedés, a fejfájás, az emésztési zavar és az orr kiszáradása volt. Mindazonáltal a darifenacin túladagolása potenciálisan súlyos antikolinerg hatásokhoz vezethet, amelyek ennek megfelelően kezelendők. A terápia célja az antikolinerg hatások megszűntetése gondos orvosi ellenőrzés mellett. A tünetek visszaszorítására olyan szerek adhatók, mint pl. a fizosztigmin. 5.

FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1

Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Urológiai görcsoldók; ATC kód: G04B D10. A darifenacin szelektív M3 muszkarinreceptor antagonista in vitro. Az M3 receptor a legfontosabb altípus, mely a húgyhólyagizomzat kontrakcióját szabályozza. Nem ismert, hogy ez az M3 receptor iránti szelektivitás a hiperaktív hólyag szindróma kezelésekor klinikai előnyökben is megnyilvánul-e. Akaratlan hólyag-összehúzódásokban szenvedő betegeken darifenacinnal végzett cystometriás vizsgálatok szerint fokozódott a hólyagkapacitás, növekedett az instabil kontrakciókhoz vezető térfogatküszöb, és csökkent az instabil detrusor kontrakciók gyakorisága. A napi 7,5 mg-os és 15 mg-os adagban alkalmazott Emselex kezelést négy kettős vak, Fázis III, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatban tanulmányozták a hiperaktív hólyag tüneteit mutató férfiés nőbetegek esetében. Amint az alábbi, 2. táblázatban látható, ezek közül három, a kezelésben 15

7,5 mg-os és 15 mg-os Emselex adagot egyaránt alkalmazó vizsgálat összesített elemzése statisztikailag szignifikáns javulást mutatott az elsődleges végpont – az inkontinencia epizódok csökkenése – tekintetében a placebóhoz képest. 2. táblázat: Az Emselex 7,5 mg-os és 15 mg-os adagjaival végzett három Fázis III klinikai vizsgálat összesített adatainak az elemzése Adag

Emselex 7,5 mg naponta egyszer Placebo

Inkontinencia epizódok hetenként

n Kiindulás (medián)

12 hét (medián)

335

16,0

271

16,6

95% CI

P érték2

4,9

Változás a kiinduláshoz képest (medián) -8,8 (-68%)

Különbségek a placebóhoz1 képest (medián) -2,0

(-3,6, -0,7)

0,004

7,9

-7,0 (-54%)

--

--

--

Emselex 15 mg 330 16,9 4,1 -10,6 (-77%) -3,2 (-4,5, -2,0) naponta egyszer Placebo 384 16,6 6,4 -7,5 (-58%) --1 Hodges Lehmann becslés: a kiinduláshoz viszonyított változás medián különbsége a placebóhoz képest 2 Sztratifikált Wilcoxon próba a placebóhoz viszonyított különbségre. Az Emselex 7,5 mg-os és 15 mg-os adagban szignifikánsan csökkentette a sürgető vizelési ingereknek mind a súlyosságát, mind a számát, illetve a vizelések számát, míg az átlagosan ürített vizeletmennyiséget szignifikánsan növelte a kiinduláshoz képest. Az Emselex 7,5 mg, ill. 15 mg kezelés a placebóhoz viszonyítva néhány szempontból statisztikailag szignifikáns javulást eredményezett az életminőség terén a „Kings Health Questionnaire” kérdőív felmérése szerint, így az inkontinencia kihatásában, a feladatok korlátozásában, a szociális korlátozottságban és a betegség súlyosságában. A heti inkontinencia epizódok induláshoz viszonyított százalékos medián csökkenése a férfiak és a nők között hasonló volt mind a 7,5 mg-os, mind a 15 mg-os darifenacin adag mellett. Az inkontinencia epizódok placebo mellett megfigyelt százalékos és abszolút csökkenése a férfiak esetében kisebb volt, mint a nőknél. 179 egészséges 18-65 éves felnőtt (44% férfi, 56% nő) esetében 6 napig (a steady-state eléréséig) vizsgálták a 15 mg és 75 mg darifenacinnal végzett kezelés hatását a QT/QTc távolságra. A darifenacin terápiás és az azt meghaladó adagjai a kiinduláshoz képest a placebóval összehasonlítva maximális darifenacin expozíció mellett sem eredményezték a QT/QTc távolság megnyúlását. 5.2

Farmakokinetikai tulajdonságok

A darifenacint a CYP3A4 és a CYP2D6 metabolizálja. Genetikai különbségek miatt a kaukázusi emberek mintegy 7%-ának hiányzik a CYP2D6 enzimje, őket lassú metabolizálóknak nevezik. A népesség néhány százalékának magas a CYP2D6 enzimszintje (ultragyors metabolizálók). Az alábbi információ – hacsak nincs külön megjelölve – azokra a személyekre vonatkozik, akiknek normális a CYP2D6 szintjük (gyors metabolizálók). Felszívódás A darifenacin biohasznosulása az extenzív first-pass metabolizmus miatt steady-state-ben 7,5 mg-os adag után kb. 15%-os, 15 mg-os adag után pedig kb. 19%-os. A retard tabletták bevételét követően a hatóanyag a maximális plazmakoncentrációt kb. 7 óra múlva, a steady-state plamaszintet a kezelés 6. napjára éri el. Steady-state állapotban a plazma darifenacin csúcshatás-maradékhatás koncentráció ingadozása kisfokú (PTF: 0,87 a 7,5 mg-os és 0,76 a 15 mg-os adag esetén), fenntartva ezáltal a 16

<0,001 --

terápiás plazmaszintet két adag bevétele között. A retard tabletta tartós szedése során a táplálék a darifenacin farmakokinetikáját nem befolyásolta. Eloszlás A darifenacin lipofil bázis és 98%-ban kötődik a plazmaproteinekhez (elsősorban alfa-1-glikoproteinsavhoz). Steady-state megoszlási térfogata (Vss) 163 literre becsülhető. Metabolizmus Orális adagolást követően a darifenacin erőteljesen metabolizálódik a májban. A darifenacint a májban a citokróm CYP3A4 és CYP2D6 és a bélfalban a CYP3A4 jelentős mértékben metabolizálja. A metabolizáció három fő úja a következő: a dihidrobenzofurán gyűrű monohidroxilezése; a dihidrobenzofurán gyűrű megnyitása és a pirrolidin nitrogénjének N-dealkilezése. A hidroxilezés és N-dealkilezés kezdeti termékei képezik a keringésben lévő fő metabolitokat, de egyik sem járul hozzá számottevően a darifenacin teljes klinikai hatásához. A darifenacin farmakokinetikája steady-state-ben dózisfüggő, a CYP2D6 enzim telítődése miatt. A darifenacin dózisának megduplázása 7,5 mg-ról 15 mg-ra a steady-state expozíció 150%-kal történő növekedését eredményezte. Ezt a dózisfüggést valószínűleg a CYP2D6 által katalizált átalakulás telítődése okozza, amihez esetleg a bélfalban történő metabolizációt végző CYP3A4 némi telítődése is hozzájárulhat. Kiválasztás Egészséges önkénteseknek 14C-darifenacin oldat egyszeri orális adását követően a radioaktivitás kb. 60%-a a vizeletben, 40%-a székletben volt detektálható. A darifenacinnak csak kis százaléka (3%) ürült változatlan formában. A becsült darifenacin clearance 40 liter/óra. Krónikus adagolást követően a darifenacin eliminációs fél-életideje hozzávetőleg 13-19 óra. Különleges betegcsoportok Nemi különbségek A betegek adatainak populáció farmakokinetikai analízise azt mutatta, hogy a férfiak darifenacin expozíciója 23%-kal kisebb, mint a nőké (lásd 5.1 pont). Idős betegek A betegek adatainak populáció farmakokinetikai analízise a clearance korral való csökkenésének (tízévenként 19%, a 60–89 éves betegek körében végzett Fázis III populáció farmakokinetikai elemzés alapján) a tendenciáját mutatta (lásd 4.2 pont). Gyermekek Gyermekekben a darifenacin farmakokinetikáját nem vizsgálták. CYP2D6 lassú metabolizálók A lassú CYP2D6 metabolizálók esetében a darifenacin metabolizmusát elsősorban a CYP3A4 végzi. Egy farmakokinetikai vizsgálat során a lassú metabolizálók esetében a steady-state expozíció napi egyszeri 7,5 mg-os adag mellett 164%-kal, napi egyszeri 15 mg-os adag mellett pedig 99%-kal volt nagyobb. A Fázis III adatok populáció farmakokinetikai elemzése azonban azt jelezte, hogy átlagosan a steady-state expozíció 66%-kal nagyobb a lassú, mint a gyors metabolizálók esetében. Az ebben a két populációban talált expozíciós tartományok között jelentős átfedés volt (lásd 4.2 pont). Veseelégtelenség Egy kevés beteg (n=24) bevonásával történt vizsgálat során, ahol különböző fokú vesekárosodásban (kreatinin clearance 10 ml/perc és 136 ml/perc között) szenvedőknek napi egyszeri 15 mg darifenacint

17

adtak a steady-state állapot eléréséig, nem mutattak ki kapcsolatot a vesefunkció és a darifenacin clearance között (lásd 4.2 pont). Májelégtelenség A darifenacin farmakokinetikáját enyhe (Child Pugh A) és mérsékelt fokú májkárosodás (Child Pugh B) esetén vizsgálták 15 mg darifenacin napi egyszeri dózisát alkalmazva a steady-state állapot eléréséig. Az enyhe fokú májkárosodás nem befolyásolta a darifenacin farmakokinetikáját. Ugyanakkor a közepes fokú májkárosodás befolyásolta a darifenacin fehérjekötődését. A nem kötött darifenacin expozíciója 4,7-szer nagyobb volt a mérsékelt fokú májkárosodásban szenvedő betegekben, mint a normális májműködésűek esetén (lásd 4.2 pont). 5.3

A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A hagyományos – farmakológiai biztonságossági, ismételt dózistoxicitási, genotoxicitási és carcinogenitási – vizsgálatokból származó preklinikai jellegű adatok azt igazolták, hogy a készítmény nem jelent különleges veszélyt az emberre. Az állatkísérletek sem direkt, sem indirekt ártalmas hatásokat nem mutattak a fertilitás, terhesség, embrionális/foetalis fejlődés tekintetében. A patkányokon végzett peri- és postnatalis vizsgálatokban dystociát, fokozott méhen belüli magzatelhalást, és a postnatalis fejlődésre (az utódok testtömegére és mozgásfejlődésére) gyakorolt toxikus hatást figyeltek meg a várható klinikai expozíció 11-szereséig terjedő szisztémás expozíciós szintek mellett. 6.

GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK

6.1

Segédanyagok felsorolása

Tabletta mag: vízmentes kalcium-hidrogén-foszfát, hipromellóz, magnézium-sztearát. Filmbevonat: polietilén-glikol, hipromellóz, talkum, titán-dioxid (E171), sárga vas-oxid (E172), vörös vas-oxid (E172). 6.2

Inkompatibilitások

Nem értelmezhető. 6.3

Felhasználhatósági időtartam

3 év. 6.4

Különleges tárolási előírások

A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani.

18

6.5

Csomagolás típusa és kiszerelése

7, 14, 28, 49, 56 vagy 98 tabletta átlátszó PVC/CTFE/alumínium vagy PVC/PVDC/alumínium buborékfóliában, kartondobozban egységcsomagonként, vagy 10 darab 14 tablettát tartalmazó doboz gyűjtőcsomagonként. Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 6.6

A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések

Nincsenek különleges előírások. 7.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Susses, RH12 5AB Nagy-Britannia 8.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/04/294/007-012 EU/1/04/294/014 EU/1/04/294/021-026 EU/1/04/294/028 9.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

2004.10.22. 10.

A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA

19

II. MELLÉKLET A.

A GYÁRTÁSI TÉTELEK VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÁSI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

B.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYBEN FOGLALT FELTÉTELEK

20

A

A GYÁRTÁSI TÉTELEK VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÁSI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

A gyártási tételek végfelszabadításáért felelős gyártó neve és címe Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Németország B

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYBEN FOGLALT FELTÉTELEKA FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ FORGALMAZÁSI ÉS RENDELHETŐSÉGI FELTÉTELEK ILLETVE KORLÁTOZÁSOK

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. •

FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA

Nem értelmezhető.

21

III. MELLÉKLET CÍMKESZÖVEG ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ

22

A. CÍMKESZÖVEG

23

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK KÜLSŐ KARTONDOBOZ (AZ EGYSÉGCSOMAG DOBOZA, AZ ÚN. „BLUE BOX”-OT IS BELEÉRTVE)

1.

GYÓGYSZER NEVE

Emselex 7,5 mg retard tabletta Darifenacin (hidrobromid formában)

2.

HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

7,5 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként.

3.

SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

4.

GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

7 tabletta 14 tabletta 28 tabletta 49 tabletta 56 tabletta 98 tabletta

5.

AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Szájon át történő alkalmazás Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

6.

KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

7.

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

8.

LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható:

24

9.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani.

10.

KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN

11.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Nagy-Britannia

12.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/04/294/001 EU/1/04/294/002 EU/1/04/294/003 EU/1/04/294/004 EU/1/04/294/005 EU/1/04/294/006 EU/1/04/294/015 EU/1/04/294/016 EU/1/04/294/017 EU/1/04/294/018 EU/1/04/294/019 EU/1/04/294/020

13.

7 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 14 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 28 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 49 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 56 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 98 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 7 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 14 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 28 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 49 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 56 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 98 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában)

A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.:

14.

A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

15.

AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16.

BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Emselex 7,5 mg

25

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK A GYŰJTŐCSOMAGBA KERÜLŐ EGYSÉGCSOMAG DOBOZA ( AZ ÚN. „BLUE BOX” NÉLKÜL) 1.

GYÓGYSZER NEVE

Emselex 7,5 mg retard tabletta Darifenacin (hidrobromid formában) 2.

HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

7,5 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként. 3.

SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

4.

GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

Dobozonként 14 tablettát tartalmaz. A gyűjtőcsomagolás 10 darab 14 tablettát tartalmazó dobozt foglal magában. 5.

AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Szájon át történő alkalmazás. Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 6.

KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 7.

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

8.

LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: 9.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani. 10.

KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENRE SZÜKSÉG VAN 26

11.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Nagy-Britannia 12.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/04/294/013 EU/1/04/294/027 13.

(PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában)

A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.: 14.

A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 15.

AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16.

BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Emselex 7,5 mg

27

A GYŰJTŐCSOMAGOK KÜLSŐ DOBOZÁN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

1.

GYÓGYSZER NEVE

Emselex 7,5 mg retard tabletta Darifenacin (hidrobromid formában) 2.

HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

7,5 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként. 3.

SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

4.

GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

A gyűjtőcsomagolás 10 darab 14 tablettát tartalmazó dobozt foglal magában. 5.

AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Szájon át történő alkalmazás. Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 6.

KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 7.

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

8.

LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: 9.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani. 10.

KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENRE SZÜKSÉG VAN

28

11.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Nagy-Britannia 12.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/04/294/013 EU/1/04/294/027 13.

(PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában)

A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.: 14.

A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 15.

AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16.

BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Emselex 7,5 mg

29

A BUBORÉKFÓLIÁN VAGY A SZALAGFÓLIÁN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

1.

GYÓGYSZER NEVE

Emselex 7,5 mg retard tabletta Darifenacin (hidrobromid formájában)

2.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Novartis Europharm Limited

3.

LEJÁRATI IDŐ

Felh.:

4.

A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.: 5.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

30

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK KÜLSŐ KARTONDOBOZ (AZ EGYSÉGCSOMAG DOBOZA, AZ ÚN, „BLUE BOX”-OT IS BELEÉRTVE)

1.

GYÓGYSZER NEVE

Emselex 15 mg retard tabletta Darifenacin (hidrobromid formában)

2.

HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

15 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként.

3.

SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

4.

GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

7 tabletta 14 tabletta 28 tabletta 49 tabletta 56 tabletta 98 tabletta

5.

AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Szájon át történő alkalmazás Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!

6.

KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

7.

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

8.

LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható:

31

9.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani.

10.

KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENEKRE SZÜKSÉG VAN

11.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Nagy-Britannia

12.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/04/294/007 EU/1/04/294/008 EU/1/04/294/009 EU/1/04/294/010 EU/1/04/294/011 EU/1/04/294/012 EU/1/04/294/021 EU/1/04/294/022 EU/1/04/294/023 EU/1/04/294/024 EU/1/04/294/025 EU/1/04/294/026

13.

7 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 14 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 28 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 49 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 56 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 98 tabletta (PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) 7 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 14 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 28 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 49 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 56 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában) 98 tabletta (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában)

A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.:

14.

A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

15.

AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16.

BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Emselex 15 mg

32

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK A GYŰJTŐCSOMAGBA KERÜLŐ EGYSÉGCSOMAG DOBOZA ( AZ ÚN. „BLUE BOX” NÉLKÜL) 1.

GYÓGYSZER NEVE

Emselex 15 mg retard tabletta Darifenacin (hidrobromid formában) 2.

HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

15 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként. 3.

SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

4.

GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

Dobozonként 14 tablettát tartalmaz. A gyűjtőcsomagolás 10 darab 14 tablettát tartalmazó dobozt foglal magában. 5.

AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Szájon át történő alkalmazás. Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 6.

KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 7.

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

8.

LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: 9.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani.

33

10.

KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENRE SZÜKSÉG VAN

11.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Nagy-Britannia 12.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/04/294/014 EU/1/04/294/028 13.

(PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában)

A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.: 14.

A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 15.

AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16.

BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Emselex 15 mg

34

A GYŰJTŐCSOMAGOK KÜLSŐ DOBOZÁN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

1.

GYÓGYSZER NEVE

Emselex 15 mg retard tabletta Darifenacin (hidrobromid formában) 2.

HATÓANYAG(OK) MEGNEVEZÉSE

15 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként. 3.

SEGÉDANYAGOK FELSOROLÁSA

4.

GYÓGYSZERFORMA ÉS TARTALOM

A gyűjtőcsomagolás 10 darab 14 tablettát tartalmazó dobozt foglal magában. 5.

AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA(I)

Szájon át történő alkalmazás. Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót! 6.

KÜLÖN FIGYELMEZTETÉS, MELY SZERINT A GYÓGYSZERT GYERMEKEKTŐL ELZÁRVA KELL TARTANI

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 7.

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉS(EK), AMENNYIBEN SZÜKSÉGES

8.

LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: 9.

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani. 10.

KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZEREK VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKBŐL KELETKEZETT HULLADÉKANYAGOK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA ILYENRE SZÜKSÉG VAN

35

11.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Nagy-Britannia 12.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

EU/1/04/294/014 EU/1/04/294/028 13.

(PVC/CTFE/ALU buborékfóliában) (PVC/PVDC/ALU buborékfóliában)

A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.: 14.

A GYÓGYSZER ÁLTALÁNOS BESOROLÁSA RENDELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL

Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer. 15.

AZ ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

16.

BRAILLE ÍRÁSSAL FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK

Emselex 15 mg

36

A BUBORÉKFÓLIÁN VAGY A SZALAGFÓLIÁN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

1.

GYÓGYSZER NEVE

Emselex 15 mg retard tabletta Darifenacin (hidrobromid formájában)

2.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Novartis Europharm Limited

3.

LEJÁRATI IDŐ

Felh.:

4.

A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.: 5.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

37

B. BETEGTÁJÉKOZTATÓ

38

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Emselex 7,5 mg reatrd tabletta Darifenacin Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ezt a gyógyszert az orvos Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetei az Önéhez hasonlóak. Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. A betegtájékoztató tartalma: 1. Milyen típusú gyógyszer az Emselex és milyen betegségek esetén alkalmazható? 2. Tudnivalók az Emselex szedése előtt 3. Hogyan kell szedni az Emselex-et? 4. Lehetséges mellékhatások 5. Hogyan kell az Emselex-et tárolni? 6. További információk

1.

MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ EMSELEX ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Hogyan hat az Emselex? Az Emselex tabletta bevétele után a darifenacin-hidrobromid hatóanyag felszabadul a szervezetben. A darifenacin-hidrobromid olyan anyag, amely a húgyhólyag fokozott aktivitását csökkenti. Ennek hatására Ön tovább tud várni, mielőtt a WC-re menne, és megnő a vizeletmennyiség, amelyet a hólyagja tárolni képes. Mire alkalmazható az Emselex? Az Emselex a gyógyszerek azon csoportjába tartozik, melyek a húgyhólyag izomzatát elernyesztik. A hiperaktív hólyaggal kapcsolatos tünetek – mint a hirtelen késztetés, hogy szaladnia kell a WC-re; annak a szüksége, hogy gyakran menjen WC-re és/vagy az, hogy nem ér időben a WC-re, és a vizelet elcseppen (sürgető inkontinencia) – kezelésére használják. 2.

TUDNIVALÓK AZ EMSELEX SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje az Emselex-et: • ha allergiás (túlérzékeny) a darifenacinra vagy az Emselex egyéb összetevőjére, • ha vizeletelakadásban szenved (nem tudja kiüríteni a húgyhólyagját), • ha gyomrából nem ürül rendesen a gyomortartalom, • ha nem kellőképpen kezelt szűkzugú glaukómája (zöldhályogja) van (a látás elvesztéséhez vezető szembelnyomás-fokozódás, amit nem kezelnek megfelelően), • ha miaszténia grávisza van (olyan betegség, melyet bizonyos izmok kóros fáradása és gyengesége jellemez), • ha súlyos, kifekélyesedő vastagbélgyulladása vagy toxikus megakolonja van (a vastagbél amőba, vagy kifekélyesedő vastagbélgyulladás okozta heveny kitágulása), • ha súlyos májműködési zavara van.

39Vannak egyes gyógyszerek, mint a ciklosporin, a verapamil, a gombaellenes szerek (pl. a ketokonazol és az itrakonazol), valamint némely vírusellenes gyógyszer (pl. ritonavir), amelyeket nem szabad az Emselex-szel együtt szedni.

Az Emselex fokozott elővigyázatossággal alkalmazható: • ha vegetatív neuropátiája van (ebben az esetben orvosa ezt közölte Önnel), • ha gyomorégése van és gyakran böfög, • ha vizeletürítési nehézségei vannak és a vizelet gyenge sugárban ürül, • ha súlyos székrekedése van (heti kétszeri vagy ritkább székletürítés), • ha elzáródással járó gyomor-bélrendszeri betegsége van (ebben az esetben orvosa ezt közölte Önnel), • ha szűkzugú glaukóma miatt kezelik, • ha májproblémái vannak, • ha veseproblémái vannak, Amennyiben a fentiek bármelyike vonatkozik Önre, akkor mondja meg az orvosának, mielőtt szedné az Emselex-et! A kezelés ideje alatt Emselex-szel együtt szedett egyéb gyógyszerek Néhány gyógyszer kölcsönhatásba léphet az Emselex-szel. Ilyenek bizonyos antibiotikumok (pl. eritromicin és klaritromicin), gombaellenes szerek (pl. ketokonazol és itrakonazol), antipszichotikumok (pl. tioridazin), egyes depresszió elleni szerek (pl. imipramin), vírusellenes gyógyszerek (pl. nelfinavir és ritonavir), egyes szívgyógyszerek (pl. flekainid, verapamil és digoxin), valamint más muszkarinreceptor antagonista gyógyszerek (pl. tolterodin, oxibutinin és flavoxát). Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Alkalmazása idős korban Az Emselex 65 éves kor felett is alkalmazható. Ha Ön elmúlt 65 éves, akkor ugyanazt az adagot kapja, mint a többi felnőtt. Terhesség és szoptatás Szóljon az orvosának, ha terhes vagy azt gondolja, hogy terhes lehet. Az Emselex terhesség alatt nem javasolt. Kérje ki orvosa tanácsát, amennyiben Ön szoptat. Szoptatás ideje alatt az Emselex csak óvatossággal alkalmazható. A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre Az Emselex e képességekre gyakorolt hatásait illetően nem végeztek vizsgálatokat. Azonban az Emselex, akárcsak a többi muszkarinreceptor antagonista gyógyszer, olyan mellékhatásokat okozhat, mint szédülés, homályos látás, alvási nehézség vagy álmosság. Ha az Emselex szedése közben ezek közül a tünetek közül bármelyiket észleli, forduljon orvosához a dózis csökkentése vagy egyéb, választható kezelési lehetőség megfontolása érdekében. Ha ilyen mellékhatásokat tapasztal, nem szabad gépjárművet vezetnie vagy gépeket üzemeltetnie. Az Emselex kapcsán ritkán számoltak be ezekről a mellékhatásokról. 3.

HOGYAN KELL SZEDNI AZ EMSELEX-ET

Az Emselex-et mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. Ha az Emselex alkalmazása során annak hatását túlzottan erősnek vagy csekélynek érzi, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. 40

Mennyi Emselex-et kell szedni Az Emselex szedése felnőttek (18 éves vagy idősebb betegek) számára javasolt. Az Emselex szedése gyermekeknek nem javasolt. Az ajánlott kezdő adag felnőttek és idősek számára naponta 7,5 mg. Attól függően, hogy hogyan reagál az Emselex-re, orvosa az adagot napi 15 mg-ra emelheti két héttel a kezelés megkezdését követően. Ezek az adagok alkalmazhatók enyhe májproblémákban és veseproblémákban szenvedők esetén is. Az étkezés nincs hatással az Emselex-re. A grépfrútlé kölcsönhatásba léphet az Emselex-szel, azonban nincs szükség az Emselex adagjának a módosítására. Kérjük mondja el orvosának, ha májproblémái vannak. Mérsékelten súlyos májbetegségben szenvedő betegeknek az Emselex szedése nem ajánlott. Ne szedjen Emselex-et, ha súlyos májproblémái vannak. Bizonyos más gyógyszereket (pl. eritromicin, klaritromicin, telitromicin és flukonazol) szedő betegek esetében az Emselex napi adagja normális esetben nem haladhatja meg a 7,5 mg-ot. Mindamellett az adag 15 mg-ra emelhető, amennyiben az jól tolerálható. Vannak bizonyos gyógyszerek, pl. ciklosporin, verapamil, ketokonazol, itrakonazol és némely vírusellenes gyógyszer (pl. ritonavir), amelyek nem szedhetők az Emselex-szel egyidejűleg. Mikor és hogyan kell szedni az Emselex-et? Az Emselex tablettát naponta egyszer, vízzel kell bevenni, lehetőleg mindig ugyanabban az időpontban. A tabletta étkezéskor vagy attól függetlenül is bevehető. A tablettát egészben kell lenyelni; nem szabad összerágni, elfelezni vagy összetörni. Mennyi ideig kell szedni az Emselex-et? Orvosa megmondja, mennyi ideig tart az Ön Emselex kezelése. A kezelést ne hagyja idő előtt abba azért, mert nem észlel azonnali eredményt. A hólyagnak bizonyos időre van szüksége az alkalmazkodáshoz. Csinálja végig az orvos által előírt kezelést. Ha ezalatt sem észlel semmilyen hatást, beszéljen az orvosával. Ha az előírtnál több Emselex-et vett be Ha az előírtnál több tablettát vett be, vagy véletlenül más vette be az Ön tablettáit, azonnal menjen orvosához vagy kórházba tanácsért, és vigye magával a gyógyszer dobozát is. Ha elfelejtette bevenni az Emselex-et Ha a szokásos időpontban elfelejtette az Emselex-et bevenni, pótolja a bevételét, amint az eszébe jut, kivéve, ha a következő adag időpontja már túl közeli. Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett adag pótlására. Ha idő előtt abbahagyja az Emselex szedését Kimutatták, hogy ha valamennyi adagot a megfelelő időben veszik be, akkor a gyógyszer hatásossága jelentősen megnő. Ezért fontos, hogy az Emselex-et megfelelően szedje, a fent leírtak szerint. Ne hagyja abba az Emselex szedését, amíg orvosa ezt nem mondja. A kezelés abbahagyásakor semmilyen hatást nem szabad, hogy észleljen. Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

41

4.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így az Emselex is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Az Emselex mellékhatásai általában enyhék és átmenetiek. Néhány mellékhatás súlyos lehet Súlyos túlérzékenységi reakciók, beleértve duzzadást, főként az arc és a torok esetében. Egyéb mellékhatások Nagyon gyakori mellékhatások (100 betegből 10 vagy több esetében jelentkezik) Szájszárazság, székrekedés. Gyakori mellékhatások (100 betegből kevesebb, mint 10 esetében jelentkezik) Fejfájás, hasi fájdalom, emésztési zavar, émelygés, szemszárazság. Nem gyakori mellékhatások (100 betegből egynél kevesebb esetében jelentkezik) Fáradtság, véletlen sérülés, arcdagadás, magas vérnyomás, hasmenés, bélgázképződés, a szájnyálkahártya gyulladása, a májenzim értékek emelkedése, duzzadás, szédülés, alvási zavarok, álmosság, kóros gondolatok, orrfolyás (rinitisz), köhögés, nehézlégzés, száraz bőr, viszketés, bőrkiütés, izzadás, látászavarok, beleértve a homályos látást, ízérzési zavarok, húgyúti rendellenesség vagy fertőzés, impotencia, hüvelyviszketés és folyás, húgyhólyagfájdalom, a húgyhólyag kiürítésének képtelensége. Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. 5.

HOGYAN KELL AZ EMSELEX-ET TÁROLNI?

-

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani. A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne szedje a gyógyszert. Ne használja, ha a doboz sérült, vagy úgy látja, hogy az eredeti csomagolás meg van bontva!

6.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz az Emselex A készítmény hatóanyaga a darifenacin (hidrobromid formájában). Egy tabletta 7,5 mg darifenacint tartalmaz. Egyéb összetevők: kalcium-hidrogén-foszfát (vízmentes), hipromellóz, magnézium-sztearát, polietilén-glikol, titán-dioxid (E171) és talkum. Milyen az Emselex külleme és mit tartalmaz a csomagolás Az Emselex 7,5 mg retard tabletta kerek, domború felületű, fehér tabletta, egyik oldalán „DF”, a másikon „7.5” benyomott felirattal. A buborékfólia csomagok 7, 14, 28, 49, 56 vagy 98 tablettát tartalmaznak egységcsomagonként, vagy 10 darab 14 tablettát tartalmazó dobozt gyűjtőcsomagonként. Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba az Ön országában.

42

A forgalomba hozatali engedély jogosultja Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Nagy-Britannia Gyártó Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Németország A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +49 911 273 0

България Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország Bayer Hungária Kft. Tel.: +36 1 487 41 00

Česká republika Novartis s.r.o. Tel: +420 225 775 111

Malta Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2298 3217

Danmark Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland Novartis Pharma B.V. Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland Bayer Vital GmbH Tel: +49-(0) 214-3051348

Norge Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti Novartis Pharma Services Inc. Tel: +372 60 62 400

Österreich Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska Adamed Sp. z o.o. Tel.: +48 22 751 85 17

España Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Portugal Laboratório MEDINFAR - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 499 74 00

France Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

România Novartis Pharma Services Inc. Tel: +40 21 31299 01

Ireland Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 77 43

Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439

Italia Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland Novartis Finland Oy Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ Τηλ: +357 22 690 690

Sverige Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00

Latvija Novartis Pharma Services Inc. Tel: +371 7 887 070

United Kingdom Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +44 1276 698370

Lietuva Novartis Pharma Services Inc. Tel: +370 5 269 16 50 A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma

44

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Emselex 15 mg retard tabletta Darifenacin Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ezt a gyógyszert az orvos Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetei az Önéhez hasonlóak. Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. A betegtájékoztató tartalma: 1. Milyen típusú gyógyszer az Emselex és milyen betegségek esetén alkalmazható? 2. Tudnivalók az Emselex szedése előtt 3. Hogyan kell szedni az Emselex-et? 4. Lehetséges mellékhatások 5. Hogyan kell az Emselex-et tárolni? 6. További információk

1.

MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ EMSELEX ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Hogyan hat az Emselex? Az Emselex tabletta bevétele után a darifenacin-hidrobromid hatóanyag felszabadul a szervezetben. A darifenacin-hidrobromid olyan anyag, amely a húgyhólyag fokozott aktivitását csökkenti. Ennek hatására Ön tovább tud várni, mielőtt a WC-re menne, és megnő a vizeletmennyiség, amelyet a hólyagja tárolni képes. Mire alkalmazható az Emselex? Az Emselex a gyógyszerek azon csoportjába tartozik, melyek a húgyhólyag izomzatát elernyesztik. A hiperaktív hólyaggal kapcsolatos tünetek – mint a hirtelen késztetés, hogy szaladnia kell a WC-re; annak a szüksége, hogy gyakran menjen WC-re és/vagy az, hogy nem ér időben a WC-re, és a vizelet elcseppen (sürgető inkontinencia) – kezelésére használják. 2.

TUDNIVALÓK AZ EMSELEX SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje az Emselex-et: • ha allergiás (túlérzékeny) a darifenacinra vagy az Emselex egyéb összetevőjére, • ha vizeletelakadásban szenved (nem tudja kiüríteni a húgyhólyagját), • ha gyomrából nem ürül rendesen a gyomortartalom, • ha nem kellőképpen kezelt szűkzugú glaukómája (zöldhályogja) van (a látás elvesztéséhez vezető szembelnyomás-fokozódás, amit nem kezelnek megfelelően), • ha miaszténia grávisza van (olyan betegség, melyet bizonyos izmok kóros fáradása és gyengesége jellemez), • ha súlyos, kifekélyesedő vastagbélgyulladása vagy toxikus megakolonja van (a vastagbél amőba, vagy kifekélyesedő vastagbélgyulladás okozta heveny kitágulása), • ha súlyos májműködési zavara van.

45Vannak egyes gyógyszerek, mint a ciklosporin, a verapamil, a gombaellenes szerek (pl. a ketokonazol és az itrakonazol), valamint némely vírusellenes gyógyszer (pl. ritonavir), amelyeket nem szabad az Emselex-szel együtt szedni.

Az Emselex fokozott elővigyázatossággal alkalmazható: • ha vegetatív neuropátiája van (ebben az esetben orvosa ezt közölte Önnel), • ha gyomorégése van és gyakran böfög, • ha vizeletürítési nehézségei vannak és a vizelet gyenge sugárban ürül, • ha súlyos székrekedése van (heti kétszeri vagy ritkább székletürítés), • ha elzáródással járó gyomor-bélrendszeri betegsége van (ebben az esetben orvosa ezt közölte Önnel), • ha szűkzugú glaukóma miatt kezelik, • ha májproblémái vannak, • ha veseproblémái vannak, Amennyiben a fentiek bármelyike vonatkozik Önre, akkor mondja meg az orvosának, mielőtt szedné az Emselex-et! A kezelés ideje alatt Emselex-szel együtt szedett egyéb gyógyszerek Néhány gyógyszer kölcsönhatásba léphet az Emselex-szel. Ilyenek bizonyos antibiotikumok (pl. eritromicin és klaritromicin), gombaellenes szerek (pl. ketokonazol és itrakonazol), antipszichotikumok (pl. tioridazin), egyes depresszió elleni szerek (pl. imipramin), vírusellenes gyógyszerek (pl. nelfinavir és ritonavir), egyes szívgyógyszerek (pl. flekainid, verapamil és digoxin), valamint más muszkarinreceptor antagonista gyógyszerek (pl. tolterodin, oxibutinin és flavoxát). Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Alkalmazása idős korban Az Emselex 65 éves kor felett is alkalmazható. Ha Ön elmúlt 65 éves, akkor ugyanazt az adagot kapja, mint a többi felnőtt. Terhesség és szoptatás Szóljon az orvosának, ha terhes vagy azt gondolja, hogy terhes lehet. Az Emselex terhesség alatt nem javasolt. Kérje ki orvosa tanácsát, amennyiben Ön szoptat. Szoptatás ideje alatt az Emselex csak óvatossággal alkalmazható. A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre Az Emselex e képességekre gyakorolt hatásait illetően nem végeztek vizsgálatokat. Azonban az Emselex, akárcsak a többi muszkarinreceptor antagonista gyógyszer, olyan mellékhatásokat okozhat, mint szédülés, homályos látás, alvási nehézség vagy álmosság. Ha az Emselex szedése közben ezek közül a tünetek közül bármelyiket észleli, forduljon orvosához a dózis csökkentése vagy egyéb, választható kezelési lehetőség megfontolása érdekében. Ha ilyen mellékhatásokat tapasztal, nem szabad gépjárművet vezetnie vagy gépeket üzemeltetnie. Az Emselex kapcsán ritkán számoltak be ezekről a mellékhatásokról. 3.

HOGYAN KELL SZEDNI AZ EMSELEX-ET

Az Emselex-et mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. Ha az Emselex alkalmazása során annak hatását túlzottan erősnek vagy csekélynek érzi, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. 46

Mennyi Emselex-et kell szedni Az Emselex szedése felnőttek (≥ 18 éves vagy idősebb betegek) számára javasolt. Az Emselex szedése gyermekeknek nem javasolt. Az ajánlott kezdő adag felnőttek és idősek számára naponta 7,5 mg. Attól függően, hogy hogyan reagál az Emselex-re, orvosa az adagot napi 15 mg-ra emelheti két héttel a kezelés megkezdését követően. Ezek az adagok alkalmazhatók enyhe májproblémákban és veseproblémákban szenvedők esetén is. Az étkezés nincs hatással az Emselex-re. A grépfrútlé kölcsönhatásba léphet az Emselex-szel, azonban nincs szükség az Emselex adagjának a módosítására. Kérjük mondja el orvosának, ha májproblémái vannak. Mérsékelten súlyos májbetegségben szenvedő betegeknek az Emselex szedése nem ajánlott. Ne szedjen Emselex-et, ha súlyos májproblémái vannak. Bizonyos más gyógyszereket (pl. eritromicin, klaritromicin, telitromicin és flukonazol) szedő betegek esetében az Emselex napi adagja normális esetben nem haladhatja meg a 7,5 mg-ot. Mindamellett az adag 15 mg-ra emelhető, amennyiben az jól tolerálható. Vannak bizonyos gyógyszerek, pl. ciklosporin, verapamil, ketokonazol, itrakonazol és némely vírusellenes gyógyszer (pl. ritonavir), amelyek nem szedhetők az Emselex-szel egyidejűleg. Mikor és hogyan kell szedni az Emselex-et? Az Emselex tablettát naponta egyszer, vízzel kell bevenni, lehetőleg mindig ugyanabban az időpontban. A tabletta étkezéskor vagy attól függetlenül is bevehető. A tablettát egészben kell lenyelni; nem szabad összerágni, elfelezni vagy összetörni. Mennyi ideig kell szedni az Emselex-et? Orvosa megmondja, mennyi ideig tart az Ön Emselex kezelése. A kezelést ne hagyja idő előtt abba azért, mert nem észlel azonnali eredményt. A hólyagnak bizonyos időre van szüksége az alkalmazkodáshoz. Csinálja végig az orvos által előírt kezelést. Ha ezalatt sem észlel semmilyen hatást, beszéljen az orvosával. Ha az előírtnál több Emselex-et vett be Ha az előírtnál több tablettát vett be, vagy véletlenül más vette be az Ön tablettáit, azonnal menjen orvosához vagy kórházba tanácsért, és vigye magával a gyógyszer dobozát is. Ha elfelejtette bevenni az Emselex-et Ha a szokásos időpontban elfelejtette az Emselex-et bevenni, pótolja a bevételét, amint az eszébe jut, kivéve, ha a következő adag időpontja már túl közeli. Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett adag pótlására. Ha idő előtt abbahagyja az Emselex szedését Kimutatták, hogy ha valamennyi adagot a megfelelő időben veszik be, akkor a gyógyszer hatásossága jelentősen megnő. Ezért fontos, hogy az Emselex-et megfelelően szedje, a fent leírtak szerint. Ne hagyja abba az Emselex szedését, amíg orvosa ezt nem mondja. A kezelés abbahagyásakor semmilyen hatást nem szabad, hogy észleljen. Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

47

4.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így az Emselex is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Az Emselex mellékhatásai általában enyhék és átmenetiek. Néhány mellékhatás súlyos lehet Súlyos túlérzékenységi reakciók, beleértve a duzzadást, főként az arc és a torok esetében. Egyéb mellékhatások Nagyon gyakori mellékhatások (100 betegből 10 vagy több esetében jelentkezik) Szájszárazság, székrekedés. Gyakori mellékhatások (100 betegből kevesebb, mint 10 esetében jelentkezik) Fejfájás, hasi fájdalom, emésztési zavar, émelygés, szemszárazság. Nem gyakori mellékhatások (100 betegből egynél kevesebb esetében jelentkezik) Fáradtság, véletlen sérülés, arcdagadás, magas vérnyomás, hasmenés, bélgázképződés, a szájnyálkahártya gyulladása, a májenzim értékek emelkedése, duzzadás, szédülés, alvási zavarok, álmosság, kóros gondolatok, orrfolyás (rinitisz), köhögés, nehézlégzés, száraz bőr, viszketés, bőrkiütés, izzadás, látászavarok, beleértve a homályos látást, ízérzési zavarok, húgyúti rendellenesség vagy fertőzés, impotencia, hüvelyviszketés és folyás, húgyhólyagfájdalom, a húgyhólyag kiürítésének képtelensége. Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét. 5.

HOGYAN KELL AZ EMSELEX-ET TÁROLNI?

-

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! A buborékfóliát a külső csomagolásban, fénytől védve kell tartani. A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne szedje a gyógyszert. Ne használja, ha a doboz sérült, vagy úgy látja, hogy az eredeti csomagolás meg van bontva!

6.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz az Emselex A készítmény hatóanyaga a darifenacin (hidrobromid formájában). Egy tabletta 15 mg darifenacint tartalmaz. Egyéb összetevők: kalcium-hidrogén-foszfát (vízmentes), hipromellóz, magnézium-sztearát, polietilén-glikol, talkum, titán-dioxid (E171), vörös vas-oxid (E172) és sárga vas-oxid (E172). Milyen az Emselex külleme és mit tartalmaz a csomagolás Az Emselex 15 mg retard tabletta kerek, domború felületű, világos őszibarackszínű, egyik oldalán „DF”, a másikon „15” benyomott felirattal. A buborékfólia csomagok 7, 14, 28, 49, 56 vagy 98 tablettát tartalmaznak egységcsomagonként, vagy 10 darab 14 tablettát tartalmazó dobozt gyűjtőcsomagonként.Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba az Ön országában.

48

A forgalomba hozatali engedély jogosultja Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 5AB Nagy-Britannia Gyártó Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25 D-90429 Nürnberg Németország A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez: België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma GmbH Tél/Tel: +49 911 273 0

България Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország Bayer Hungária Kft. Tel.: +36 1 487 41 00

Česká republika Novartis s.r.o. Tel: +420 225 775 111

Malta Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2298 3217

Danmark Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland Novartis Pharma B.V. Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland Bayer Vital GmbH Tel: +49-(0) 214-3051348

Norge Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti Novartis Pharma Services Inc. Tel: +372 60 62 400

Österreich Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska Adamed Sp. z o.o. Tel.: +48 22 751 85 17

España Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Portugal Laboratório MEDINFAR - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 499 74 00

France Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

România Novartis Pharma Services Inc. Tel: +40 21 31299 01

Ireland Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 77 49

Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439

Italia Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland Novartis Finland Oy Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ Τηλ: +357 22 690 690

Sverige Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00

Latvija Novartis Pharma Services Inc. Tel: +371 7 887 070

United Kingdom Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +44 1276 698370

Lietuva Novartis Pharma Services Inc. Tel: +370 5 269 16 50 A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma

50

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.