Informatieboekje Havo naar 3 Mavo Voor schooljaar


1 Informatieboekje Havo naar 3 Mavo Voor schooljaar Mavo Naam leerling: Klas: Marbella Uhlenbeck Decaan VMBO 20192 INHOUDSOPGAVE Introductie 4 1. ALGE...
Author:  Alfred Hugo Aerts

0 downloads 134 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Informatieboekje Havo naar 3 Mavo Voor schooljaar 2019-2020

Mavo

Naam leerling: Klas:

Marbella Uhlenbeck Decaan VMBO 2019

INHOUDSOPGAVE Introductie

4

1.

ALGEMENE INFORMATIE

4

2.

HAVO

4

2.1

Havo in 6 jaar (H6J)

5

2.2

Profielen Havo

6

3.

EXAMENVAKKEN

7

3.1

Beeldende vakken Tekenen (BTe) als examenvak

8

3.2

Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) als examenvak

9

3.3

Economie (Eco) als examenvak

11

3.4

Maatschappijkunde (Ma2) als examenvak

13

3.5

Scheikunde (NaSk2) als examenvak

14

4.

BEKIJK JE TOEKOMST NU!

16

4.1

Registreren bij www.bekijkjetoekomstnu.nl

17

4.2

Wie ben ik?

17

4.3

Wat kan en wil ik?

18

4.4

Beroepskeuzetest

20

4.5

Wat kies ik?

23

5.

MOTIVATIE VOOR DE KEUZE IN DE DERDE KLAS

24

6.

DEFINITIEVE KEUZEFORMULIER MAVO EN PROFIELKEUZE

25

Informatieboekje Havo

2

UBK-versie 2019

INTRODUCTIE Je zit nu in op de Havo en momenteel sta je niet op overgang. Wellicht ga je vanaf nu fantastische resultaten halen en ga je uiteindelijk nog wel over. Toch moeten wij rekening houden met een vakkenpakket voor de Mavo. Misschien een hele moeilijke, misschien een hele gemakkelijke keuze voor je. Je cijferlijst is hierin natuurlijk ook belangrijk. In welke vakken presteer je goed, welke vakken zijn voor jou leuk en vind jij interessant? Met dit boekje maak je uiteindelijk de keuze voor volgend jaar, de bovenbouw Mavo! In klas 3 en klas 4 tellen al jouw resultaten mee voor jouw examen! Je hebt vanaf nu dus echt een aandeel in je toekomst. Heb je wellicht al een idee wat jij wilt worden? Dan is de keuze makkelijk en kies je voor het profiel waar je beroep in valt. Indien je echt nog niet weet wat je later wilt worden dan is dat ook nog niet heel erg, want bij het MBO heb je heel veel opleidingen die raakvlakken hebben met onze brede Mavo opleiding. Mocht je vragen hebben of wil je samen met je ouders/verzorgers een afspraak maken om jouw vakkenpakket te bespreken dan kan je mailen naar [email protected] Wij wensen je veel succes met je keuze en verwelkomen je graag in de bovenbouw! Met vriendelijke groet,

M.P. Uhlenbeck Decaan

Informatieboekje Havo

3

UBK-versie 2019

1. Algemene informatie Komend schooljaar ga je naar de bovenbouw Mavo. Dan ben je in principe nog twee jaar hier op school. Na het examen Mavo in klas 4 stroom je door naar MBO niveau 4. Dit geeft toegang tot het HBO. Mocht je nog interesse hebben om weer terug te gaan naar de Havo dan zijn daar voorwaarden aan verbonden. Op de Mavo zal je in de derde klas 10 vakken volgen, welke dat zijn hangt af van je Profielkeuze; Techniek, Economie of Zorg & Welzijn. De vakken die verplicht zijn bij de Mavo: Nederlands, Engels, kunstvakken 1, Lichamelijke Opvoeding 1 en maatschappijleer 1.

2. Havo Vanuit het oogpunt van talentontwikkeling vindt het Montaigne Lyceum het heel belangrijk dat de route van Mavo naar Havo optimaal open staat en dat er geen drempels zijn die leerlingen onnodig belemmeren. Daarvoor hebben wij het traject Havo in 6 jaar (H6J) ontwikkeld. Er zijn meerdere mogelijkheden om naar het HBO door te stromen. Namelijk via MBO niveau 4 (met jouw Mavo diploma stroom je in bij niveau 4, de meeste opleidingen zijn drie jaar) of de Havo. Voor de één is dat via het MBO, omdat je dan al bezig bent met je beroep en voor de ander komt het keuzemoment te vroeg en kiezen zij eerst voor de Havo. Je kunt alleen doorstromen naar de Havo als je examen doet in 7 vakken en als je hebt deelgenomen aan het traject Havo in 6 jaar (H6J). Als je kiest voor de Havo, kies je er voor om nog twee jaar theoretisch bezig te zijn. Dat kan prima bij je passen. Als je kiest voor het MBO ben je al bezig met de richting die bij je past. Je doet tevens al praktijkervaring op. Je loopt bijvoorbeeld al stage. Daarbij kan het zijn, dat je later op het HBO vrijstellingen krijgt. Met een MBO-diploma op zak heb je immers een voorsprong in de werkwijze van het beroepsonderwijs. Een leerling kan alleen doorstromen naar de Havo als je hebt deelgenomen aan het traject H6J en in 7 vakken examen hebt gedaan. Om deel te mogen nemen aan H6J moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:  Alle zeven vakken sluit je af met een eindcijfer 7 of hoger.  Voor alle CSE-vakken haal je een CSE-cijfer van 7,0 of hoger.  Je krijgt een positief advies van de docenten op het gebied van niveau, zelfstandigheid, gedrag en werkhouding.  Je voert, eventueel samen met je ouders, een gesprek met de decaan en afdelingsleider van de HAVO-bovenbouw om tot een eindbeslissing te komen.

Informatieboekje Havo

4

UBK-versie 2019

2.1 Havo in 6 jaar (H6J) Als leerling en ouder geef je aan dat je dit traject wilt volgen door dit kenbaar te maken op het keuzeformulier in magister (zie ook keuzeformulier, eind informatieboekje). Je werkt in klas 3 aan jouw 7 vakken en je zal voor jouw gekozen vakken een eindcijfer 7 of hoger moeten staan aan het einde van de derde klas. Eind klas 3 hoor je van je mentor of je kan deelnemen (n.a.v. jouw resultaten) aan H6J. De definitieve deelname en toestemming krijg je in klas 4 bij de eerste rapportbespreking in december. Indien je deelneemt aan H6J dan ga je examen doen in 7 vakken. Je gaat dus met hetzelfde vakkenpakket uit klas 3 door. Wat houdt Havo in 6 jaar in? 

 Januari-februari-maart in klas 4M – extra ondersteuning in o.a. de kernvakken richting het examen. De kernvakken zijn Nederlands, Engels en wiskunde (bij profiel CM is wiskunde geen kernvak). Daarnaast krijg je ook ondersteuning in de andere vakken. April-mei klas 4M – de leerlingen bereiden zich voor en maken het CSE. Je doet examen in zeven vakken. Juni-juli na het examen – ondersteuning in de vakken waar nog hiaten in de kennis zitten (o.a. scheikunde/geschiedenis/economie/wiskunde etc.). Let op, je dient dus naar school te komen om H6J te volgen in de weken tussen het eindexamen en de zomervakantie. Aug-sep-okt-nov-dec klas 4 Havo– tot aan het eerste rapport worden de leerlingen extra gecoacht door een 4 havo docent.

Om naar H6J te kunnen doorstromen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:  Kiezen voor een vakkenpakket dat aansluit bij één van de profielen in de bovenbouw havo.  Aangeven door H6J aan te vinken.  Eind klas 3 goedkeuring deelname (zie voorwaarden).  Definitieve deelname en toestemming krijg je in klas 4 bij de eerste rapportbespreking in december. Voorwaarden deelname H6J:  Voor alle 7 vakken eind klas 2/3/4 een cijfer 7,0 of hoger halen.  Een positief advies van de docenten van 3M krijgen op het gebied van niveau, zelfstandigheid, gedrag en werkhouding.

Informatieboekje Havo

5

UBK-versie 2019

Voorwaarden doorstroom naar 4 Havo  Alleen deelname met 7 vakken en deelname H6J.  Alle zeven vakken sluit je af met een eindcijfer 7 of hoger.  Voor alle CSE-vakken haal je een CSE-cijfer van 7,0 of hoger.  Je krijgt een positief advies van de docenten op het gebied van niveau, zelfstandigheid, gedrag en werkhouding.  Je voert, eventueel samen met je ouders, een gesprek met de decaan en afdelingsleider van de HAVO-bovenbouw om tot een eindbeslissing te komen.

2.2 Profielen Havo Het doorstromen van de Mavo naar de Havo moet natuurlijk wel bij je passen. Het is van belang om een juist vakkenpakket te kiezen, die ook aansluit bij de profielen van de Havo. Tevens kent de Havo vakken, die niet op de Mavo worden gegeven. Wij hebben hieronder ons advies gegeven om de juiste doorstroom naar de Havo te kunnen maken. Als je daar vragen over hebt, dan gaat je mentor of decaan graag met je in gesprek. De Havo heeft de volgende profielen: 1. Cultuur en Maatschappij 2. Economie en Maatschappij 3. Natuur en Gezondheid 4. Natuur en Techniek Wij adviseren het volgende vakkenpakket om goed te kunnen doorstromen naar de Havo. Profiel Economie op MAVO

Profiel Economie op MAVO

Profiel Zorg & Welzijn op MAVO

Profiel Techniek op MAVO

Nederlands / Engels Duits Geschiedenis Maatschappijkunde BTE (Kunstvakken 2) Economie

Nederlands / Engels Economie Geschiedenis Wiskunde Duits Maatschappijkunde

Nederlands / Engels Biologie Wiskunde Nask1 Nask2 BTE (Kunstvakken 2)

Nederlands / Engels Nask1 Nask2 Wiskunde Biologie

Sluit het best aan bij Cultuur en Maatschappij (CM) op de HAVO

Sluit het best aan bij Economie en Maatschappij (EM) op de HAVO

Sluit het best aan bij Natuur en Gezondheid (NG) op de HAVO

Sluit het best aan bij Natuur en Techniek (NT) op de HAVO

Leerlingen die vanuit 4 Mavo start in 4 Havo kunnen niet doubleren in 4 Havo. Leerlingen zullen dan starten op een MBO 4 opleiding.

Informatieboekje Havo

6

UBK-versie 2019

3. Examenvakken Vanaf klas 3 kan je kiezen uit een aantal vakken, die je wellicht nog niet in de onderbouw hebt ervaren of hebt gevolgd. Het gaat om de vakken:  Beeldende vakken Tekenen (BTe), voorheen Kunstvakken 2 (KV2)  Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2)  Economie (Eco)  Maatschappijkunde (Ma2)  Scheikunde (NaSk2) In de volgende paragrafen worden deze vakken omschreven. Tevens staat ook de desbetreffende docent bij het vak. Zodoende kan je de docent opzoeken of mailen als je vragen hebt.

Informatieboekje Havo

7

UBK-versie 2019

3.1 Beeldende vakken Tekenen (BTe) als examenvak In 3 Mavo kan je kunst kiezen als examenvak. Een kunstvak is heel anders dan het vak Beeldende Vorming dat je in de onderbouw volgt. Het is belangrijk dat je creatief en origineel bent. In leerjaar 3 en 4 werk je aan een breed thema per periode. Denk bij een thema aan ‘Dromen, ‘Strijd’ of ‘Selfie’. Je werkt tijdens de praktijkopdrachten in een werkboekje en maakt voert je eigen ontwerpen uit. Elke opdracht begint op dezelfde manier, je gaat je op het onderwerp oriënteren door het maken van een mindmap en een moodboard. Daarna ga je onderzoek doen. Dit doe je in je dummie of 3D met diverse materialen. Je onderzoekt compositie, kleur, licht, ruimte en licht. Je doet onderzoek hoe je jouw verhaal het best beeldend kunt ‘vertellen’. Je mag zelf weten of je 2D of 3D werkt, Je bent bij elke opdracht vrij in je keuze. Als je graag op de pc werkt dan kan dat ook. Dan maak je bijvoorbeeld een stop-motion film of een fotoserie. In de praktijklessen is ook tijd om één lesuur per week dat te doen wat jij leuk vindt. Manga’s tekenen, kleding ontwerpen, portret tekenen, illustraties maken. Je maakt veel werk en laat dat aan het einde van het schooljaar beoordelen. Dit noemen we het portfolio werk. Naast de praktijklessen krijg je ook 1 uur in de week een theorieles, hierin leer je goed kijken. Goed kunnen observeren en precies kunnen omschrijven wat je ziet/ervaart is in veel beroepen belangrijk. Een arts moet bijvoorbeeld tijdens een operatie goed kunnen beschrijven wat hij ziet en wat hij van de assistenten nodig heeft. Maar ook een agent op straat moet situaties in kunnen schatten en verslag doen van wat hij ziet naar collega's zodat zij correct kunnen handelen. Door naar kunst te kijken leer je goed te observeren en je traint je vermogen om goed te kunnen omschrijven wat je ziet. Je leert je inleven in verschillende standpunten en deze te beargumenteren. Daarbij ontdek je de betekenis van verschillende kunstwerken. Hoe het gemaakt wordt en wat belangrijk is in een kunstwerk.

Heb je serieus plannen om kv2 te kiezen? Kom dan eens een les bijwonen en maak een versnelde opdracht op de manier van een examen leerling. Meer informatie bij mevrouw M. van der Steen: [email protected] of via de site Tip:

https://maken.wikiwijs.nl/113634/Kunstvakken_2_ML

Informatieboekje Havo

8

UBK-versie 2019

3.2 Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) als examenvak Wat is het vak LO2 en wat kan je ermee? Het vak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2) is een praktisch vak waarbij je de nodige kennis en vaardigheden leert rondom het bewegen. Je bent gemotiveerd om veel te bewegen en om veel over bewegen te leren. Het vak LO2 wordt gegeven in de bovenbouw van de mavo en is een keuze-examenvak voor MAVO4. Wat doen we bij LO2? Bewegen Het vergroten van je eigen vaardigheid in o.a. verschillende spelen, turnactiviteiten, atletiekonderdelen, zelfverdedigingsonderdelen en dansactiviteiten. Bewegen & regelen Hierbij gaat het om het vervullen van verschillende taken, zoals: scheidsrechter, coach, spelleider en toernooi- of wedstrijdorganisator. Je moet bewegingssituaties op gang brengen, op gang houden, bewaken, beoordelen, aanpassen en organiseren. Bewegen & gezondheid & samenleving Hierbij leer je de achtergronden van sport en bewegen. Bijvoorbeeld de relatie tussen bewegen en gezondheid, het opzetten van een trainingsprogramma en kennis over eerste hulp bij sportongelukken. Je hoeft geen topsporter te zijn, maar je moet uiteraard wel over bepaalde vaardigheden beschikken. Je bent sociaal ingesteld, je wilt je verdiepen in de sporten die je al kent en je verbreden in de nog onbekende sporten. Je leert hoe je leiding moet geven en hoe je sportdagen moet organiseren. Ook leer je om voor een groep te staan en hoe je goed met elkaar moet samenwerken om als groep iets te demonstreren. Hoeveel tijd? Voor het uitvoeren van al deze activiteiten zijn 200 lesuren beschikbaar, die over het derde en vierde leerjaar worden verdeeld. In deze uren zullen praktijk, theorie, stage en andere opdrachten worden uitgevoerd. 3 VMBO: 2 lesuren LO + 4 VMBO: 2 lesuren LO +

4 lesuren LO2 (LO2: 3 lesuren praktijk /1 lesuur theorie) 4 lesuren LO2 (LO2: 3 lesuren Praktijk/ 1 lesuur theorie)

Wat moet je kunnen voor LO2? Moet je per se een goede sporter zijn om het keuze-examenvak LO2 te kunnen doen? Nee, gewoon redelijk mee kunnen doen met gym is goed genoeg, gemiddeld rond de 7 op het rapport voor LO. Belangrijk is dat je sporten leuk vindt en dat je het leuk vindt om leiding te geven in sport en bewegen. Twijfel je, vraag het aan je docent LO of jij het vak positief af zou kunnen sluiten in mavo 4. Wat kan je met het eindexamenvak LO2 na de MAVO? Aangezien je bij LO2 veel met elkaar moet samenwerken en dat dus goed leert, zijn alle sociale beroepen/opleidingen een goede aansluiting op het vak LO2. Tevens sluiten veel beroepen/ opleidingen waarbij het gaat om organisatie en leiding geven goed aan bij het vak. Uiteraard ook alle opleidingen die met sport te maken hebben, bijvoorbeeld CIOS of sport & bewegen bij een ROC. Informatieboekje Havo

9

UBK-versie 2019

Ook politie, leger, een opleiding of baan in de gezondheidszorg of onderwijs. Je kunt er voordeel mee opdoen, als je nu of later trainer/jeugdleider wil worden bij een sportclub of vereniging. Je kan natuurlijk ook eigen vaardigheden verbeteren bij een aantal sporten, omdat je het gewoon leuk vindt om te bewegen en te sporten. Bij dit examenvak worden extra kosten in rekening gebracht voor sportkleding. Dit zal ongeveer rond de € 90 bedragen voor klas 3 en klas 4. Vragen? Voor verdere informatie kan je terecht bij de heer S. Matla en de heer T. Durand. Mailen kan natuurlijk ook; [email protected]

Informatieboekje Havo

10

UBK-versie 2019

3.3 Economie (Eco) als examenvak Je hebt dagelijks te maken met economie! Je wilt nog zoveel doen en kopen, maar je hebt zo weinig tijd of misschien niet genoeg geld? Of je wilt juist zo weinig mogelijk doen, maar… hoe verdien je dan genoeg geld om van te leven? Dat is precies waar het vak economie over gaat. Bij het vak economie kan jij jezelf oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van economie in de maatschappij. Hieronder worden de onderwerpen weergegeven die bij dit vak aan bod komen. Consumptie Je krijgt inzicht in aspecten van het consumentengedrag, zoals keuzes, behoeften, inkomen en in de functies van het geld, lenen en sparen en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. Je krijgt inzicht in het bankwezen, zoals verkrijgen van vreemd geld, spaarvormen en leningsvormen, en in motieven en kenmerken van verzekeringen en kan hierbij informatie van consumentenorganisaties gebruiken. Arbeid en productie Je krijgt inzicht in aspecten van het producentengedrag zoals kosten, opbrengsten, winst, toegevoegde waarde, arbeid, arbeidsverdeling, arbeidsproductiviteit, werkgelegenheid, werkloosheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. Arbeid en bedrijfsleven Je krijgt inzicht in de productie van goederen en diensten en in de fasen die een product doorloopt vanaf de producent van grondstoffen tot en met de detaillist/ winkelier, en kan voorbeelden geven van beroepen/ werkzaamheden die typerend zijn voor verschillende economische sectoren. Overheid en bestuur Je krijgt inzicht in de sociale, economische en financiële functies van de overheid en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. Internationale ontwikkelingen Je krijgt inzicht in internationale economische betrekkingen zoals Nederland als open economie, de Europese Unie, ontwikkelingsproblematiek en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. Natuur en Milieu Je krijgt inzicht in de samenhang tussen consumptie, productie en het milieu, en kan aan de hand van voorbeelden op het gebied van milieuschade de rol van overheid, maatschappelijke organisaties en individuele personen beschrijven.

Informatieboekje Havo

11

UBK-versie 2019

Verrijkingsstof Je krijgt inzicht in de achtergronden van de problematiek betreffende: − de ontwikkeling van het begrotingstekort en de staatsschuld − de systematiek en uitgangspunten van loon- en inkomstenbelasting − de oorzaken en gevolgen van de waardeverandering van geld − de prijscompensatie als middel om koopkrachtverlies tegen te gaan en kan dit inzicht toepassen in een gegeven casus. Kortom het is een vak waar je al dagelijks mee te maken hebt en waar je de rest van jouw leven mee te maken krijgt! Vragen? Voor verdere informatie kan je terecht bij de mevrouw Sahin of mevrouw Uhlenbeck. Mailen kan natuurlijk ook; [email protected] of [email protected]

Informatieboekje Havo

12

UBK-versie 2019

3.4 Maatschappijkunde (Ma2) als examenvak Maatschappijkunde is een nieuw vak op het Montaigne Lyceum. Je volgt Maatschappijkunde 2 jaar en doet ook centraal examen. Maatschappijkunde gaat dieper in op het programma van Maatschappijleer en is een profielkeuzevak bij Zorg & Welzijn en het vak kan gekozen worden in het vrije keuzedeel. Maatschappijkunde past zeer goed bij de volgende profielen: 1) Economie & Ondernemen, 2) Media, vormgeving & ICT, 3) Dienstverlening & Producten. Bij Maatschappijkunde leer je de wereld/actualiteit te begrijpen en de kennis is in je verdere leven altijd bruikbaar. Bij Maatschappijkunde behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:  Politiek  Criminaliteit & Rechtsstaat  Media  Pluriforme Samenleving Naast deze thema’s helpen we je om een onderbouwde mening te kunnen geven en leren we je vaardigheden aan om goed te kunnen presenteren, spreken, omgaan met ICT en overtuigend te schrijven. Maatschappijleer 1; wordt gevolgd door alle leerlingen in leerjaar 3 en wordt ook door alle leerlingen afgesloten in leerjaar 3 met een schoolexamen, hierin doe je dus géén centraal eindexamen, wel telt het mee als compensatie voor je eindexamen. Maatschappijkunde (Ma2); is een keuzevak. Je volgt dit vak in leerjaar 3 en 4. Het vak wordt afgesloten met een SE (schoolexamen) én een CSE (centraal schriftelijk examen). Het vak Maatschappijkunde telt dus volledig mee in de zakslaagregeling bij je eindexamen. Iedereen kan wel wat roepen:  “Hoofddoekjes moeten verboden worden!”  “Gooi gewoon een bom op Assad in Syrië!”  “Speel die voetbalwedstrijden maar zonder publiek!”  “Politici, dat zijn gewoon zakkenvullers!”  “Afschaffen die Oranjes!”  “Eens een dief altijd een dief!”  “Als je niet stemt, mag je ook niet klagen”  “De overheid mag alles van me weten”  “Rijke landen moeten arme landen helpen”  “Beledigen moet kunnen” maar wil je echt wat zinnigs zeggen … ...Kies Maatschappijkunde! Het vak dat je helpt je mening te onderbouwen. Vragen? Voor verdere informatie kan je terecht bij de heer A. Paltoe. Mailen kan natuurlijk ook; [email protected]

Informatieboekje Havo

13

UBK-versie 2019

3.5 Scheikunde (NaSk2) als examenvak NaSk wordt in tegenstelling tot de 2de klas, in de 3de klas opgesplitst in NaSk 1 (80 % natuurkunde en 20% scheikunde) en NaSk 2 (80 % scheikunde en 20% natuurkunde). NaSk 2 is de afkorting voor Natuurkunde / Scheikunde 2. De 2 geeft aan dat het om het tweede gedeelte van de afkorting gaat dus Scheikunde. Omdat het een nieuw vak is krijg je een korte beschrijving over de volgende onderwerpen: 1. Wat is scheikunde? 2. Wat kan ik in de praktijk verwachten? 3. Voor welke opleidingen en beroepen is scheikunde belangrijk Wat is scheikunde? Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op het bestuderen van stoffen; de samenstelling, de eigenschappen, maar ook hoe verschillende stoffen op elkaar reageren. Dit is een moeilijke manier om te zeggen dat scheikunde kijkt naar stoffen en naar de mogelijkheden om diezelfde stoffen te veranderen in betere stoffen die bijvoorbeeld sterker zijn, goedkoper worden of minder belastend zijn voor het milieu. Scheikunde vind je overal om je heen en zie je terug in je dagelijkse leven. Denk aan: voeding, kleding, tandpasta, deodorant, medicijnen, verf, oliën en vele andere producten. Het is niet alleen maar gericht op synthetische (kunstmatige) materialen, maar juist ook natuurlijke materialen. De natuurlijke materialen bestaan al, maar hoe zorg je er dan voor dat je ze in je dagelijkse leven kunt gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan biobrandstof en andere milieuvriendelijke stoffen. Ook veel handelingen zijn te herleiden naar de scheikunde, denk hierbij aan het klaarmaken van medicijnen, het blussen van branden, het bereiden van eten, het ontwikkelen van nieuwe stoffen, het verwerken van afval, het verbeteren van brandstoffen, kunstmest etc… Wat kan ik in de praktijk verwachten? Net als bij alle andere vakken moet je ook bij scheikunde theorie leren, maar daarnaast gaan we in het laboratorium de theorie koppelen aan de praktijk. Je gaat een heleboel praktische vaardigheden ontwikkelen en die heb je nodig om onderzoek te gaan doen. Je moet hierbij denken aan: het maken van mayonaise, het onderzoeken van bruistabletten en de zuiverheid van bijvoorbeeld azijn bepalen. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden… Als je van scheikunde houdt ben je nieuwsgierig aangelegd en vind je het leuk om dingen te onderzoeken. Naast deze eigenschappen moeten je rekenvaardigheden op een redelijk niveau zitten. Informatieboekje Havo

14

UBK-versie 2019

Voor welke opleidingen en beroepen is scheikunde belangrijk Als je na de MAVO doorgaat naar het MBO, dan heb je een voorsprong als je al scheikunde hebt gehad (bij sommige opleidingen is het zelfs een vereiste), denk hierbij aan: * Voeding en diëtetiek * Doktersassistent(e) * Dierenartsassistent(e) * Apothekersassistent(e) * Opleidingen in de zorg (ziekenverzorgende, verpleegkundige) * Brandweerman/vrouw Zowel op MBO als op HBO niveau zijn er zeer veel mogelijkheden om verder te studeren in scheikundig gerelateerde opleidingen, denk hierbij aan: * Applied science * Biotechnologie * Chemie * Chemische technologie * Forensisch onderzoek * Food commerce and technology Zoals je ziet zijn er veel opleidingen en beroepen waarbij het erg handig is als je scheikunde in je vakkenpakket hebt gekozen. De Nederlandse arbeidsmarkt staat te springen om technisch personeel en dus zeker ook om chemici! Mocht dit alles je nog niet overtuigd hebben, bedenk dan dat scheikunde gewoon een heel leuk vak is waar je veel plezier aan gaat beleven nu en in de toekomst! Vragen? Voor verdere informatie kun je terecht bij mevrouw G. de Wit Mailen kan natuurlijk ook; [email protected]

Informatieboekje Havo

15

UBK-versie 2019

4. Bekijk je toekomst nu! Om tot een goede keuze te komen moet je een aantal vragen beantwoorden, namelijk Wat wil ik ? Wat kan ik ? Wat kan er ? Hoe kies ik ? Door het maken van opdrachten en testen, vind je hopelijk een antwoord op deze vragen en maak je een profielkeuze. Welke activiteiten je gaat doen, die invloed hebben op je keuze:  Je bezoekt de studie- en beroepenmarkt op het Montaigne Lyceum  Je maakt de opdrachten in dit boekje Via de website www.bekijkjetoekomstnu.nl ga je jouw eigen toekomst en loopbaan bepalen. Kijk eerst naar het introductiefilmpje op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=SaY_Xk979As Werkt bovenstaande link niet? Ga naar youtube en zoek naar ‘bekijk je toekomst nu ‘ – Spirit 4 you. In het vervolg geef ik aan welke stappen je moet nemen.

Informatieboekje Havo

16

UBK-versie 2019

4.1 Registreren bij www.bekijkjetoekomstnu.nl Ga naar de website www.bekijkjetoekomstnu.nl en maak een account aan bij registreren.

4.2 Wie ben ik? Naam: Pasfoto

Voorletters Roepnaam Geslacht Geboortedatum Plaats + Land Nationaliteit Burgerservicenummer Nr. legitimatiebewijs Straat + huisnummer Postcode + woonplaats Thuiswonend / Uitwonend Telefoonnummer + Mob. nummer e-mail adres Website

Informatieboekje Havo

17

UBK-versie 2019

4.3 Wat kan en wil ik? Moet je nu al een beroep kiezen? Gelukkig nog niet! Maar het is wel belangrijk op tijd jouw kansen te ontdekken. Om te weten wat jouw mogelijkheden zijn, ga je met behulp van onderstaande opdracht twee belangrijke vragen onderzoeken: -Wat kan en wil ik gaan doen als ik van school kom (of juist niet!)? -Welke beroepen passen bij mij? Met de opdrachten hieronder ga je op onderzoek uit. Succes!

Opdracht 1

Noem 3 dingen die je heel graag doet in je vrije tijd: 1.................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................... 3....................................................................................................................................

Opdracht 2

Welke dingen kun je daarbij al heel goed? 1.................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................... 3.................................................................................................................................... 4.................................................................................................................................... 5....................................................................................................................................

Opdracht 3

Maak deze zin af: Als ik van school kom, wil ik het liefst gaan werken als ......................................................................................................(beroep invullen)

Opdracht 4

Dit beroep past bij mij, omdat: 1.................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................... 3.................................................................................................................................... 4.................................................................................................................................... 5....................................................................................................................................

Opdracht 5

Ga naar www.bekijkjetoekomstnu.nl Klik op "BEROEPEN" op de leerlingpagina Een hele lijst van beroepen komt te voorschijn. Kies je droomberoep: ....................................................................................................................................

Opdracht 6

Wat moet je kunnen om dit beroep uit te voeren? 1............................................................ 2............................................................ 3............................................................ 4............................................................ Informatieboekje Havo

5..................................................................... 6..................................................................... 7..................................................................... 8..................................................................... 18

UBK-versie 2019

Opdracht 7

Noem iets wat je al onder de knie hebt. ...............................................................................................................................

Opdracht 8

Waaraan moet je nog gaan werken? 1............................................... 4 ........................................................................... 2............................................... 5 ........................................................................... 3............................................... 6 ...........................................................................

Opdracht 9

Kies een profiel (Economie, Groen, Techniek of Zorg & Welzijn) waar je meer over wilt weten. Kies daarna een branche waar je meer over wilt weten. Je kan nu doorklikken naar de beroepenfilmpjes die passen bij jouw zoekactie. Bekijk er een aantal (of allemaal!) en kies je favoriete filmpje uit. - Naam van het beroep: ...................................................................................................................................... - Wat me leuk lijkt aan dit beroep is: 1.................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................... 3....................................................................................................................................

Opdracht 10

Omcirkel de woorden die volgens jou passen bij het beroep dat je hebt uitgekozen (je mag meerdere woorden kiezen): VET - UITDAGEND – MOEILIJK – DRUK – ZWAAR – SPANNEND – INTERESSANT – GEZELLIG - COOL – VERMOEIEND – STOER.

Opdracht 11

Klik op “OPLEIDINGEN & SCHOLEN” op de beginpagina. Kies een branche die het meest lijkt te horen bij het beroep dat je leuk vindt en daarna de opleiding. Beantwoord de volgende vragen: - Hoeveel jaar duurt deze opleiding: ...................................................................................................................................... - Welke leerweg kun je kiezen: ...................................................................................................................................... - Op welke scholen kun je deze opleiding volgen: ...................................................................................................................................... - Welke vooropleiding heb je nodig: ......................................................................................................................................

Informatieboekje Havo

19

UBK-versie 2019

4.4 Beroepskeuzetest Opdracht 1

Ga naar https://icares.com/tests/148932

Opdracht 2

Doe de beroepskeuzetest!

Opdracht 3

Uit de beroepskeuzetest rolt een rijtje beroepen. Schrijf hieronder de drie beroepen die je verder gaat bekijken. Beroep 1: ............................................................................................................................ Beroep 2: ............................................................................................................................ Beroep 3: ............................................................................................................................

Opdracht 4

Ga naar beroepen op bekijkjetoekomstnu.nl en zoek de beroepen op die uit de test zijn gekomen. Lees over elk beroep de informatie en bekijk de filmpjes/foto’s van het beroep. Beantwoord daarna de volgende vragen. BEROEP 1 Naam van het beroep: ...................................................................................................................................... Wat houdt het beroep in: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Wat moet je kunnen voor dit beroep? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Wat lijkt mij leuk aan dit beroep?: 1.................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................... 3.................................................................................................................................... Past dit beroep bij jou? Waarom wel of waarom niet?: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

Informatieboekje Havo

20

UBK-versie 2019

Kies een opleiding waar dit beroep bij hoort en geef antwoord op de volgende vragen: Naam van de opleiding ...................................................................................................................................... Leerweg: ...................................................................................................................................... Niveau: ...................................................................................................................................... Naam van de school: ...................................................................................................................................... DOE DEZELFDE STAP VOOR: BEROEP 2 Naam van het beroep: ...................................................................................................................................... Wat houdt het beroep in: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Wat moet je kunnen voor dit beroep? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Wat lijkt mij leuk aan dit beroep?: 1.................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................... 3.................................................................................................................................... Past dit beroep bij jou? Waarom wel of waarom niet?: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Kies een opleiding waar dit beroep bij hoort en geef antwoord op de volgende vragen: Naam van de opleiding ...................................................................................................................................... Leerweg: ...................................................................................................................................... Niveau: ...................................................................................................................................... Naam van de school: ......................................................................................................................................

Informatieboekje Havo

21

UBK-versie 2019

DOE DEZELFDE STAP VOOR: BEROEP 3 Naam van het beroep: ...................................................................................................................................... Wat houdt het beroep in: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Wat moet je kunnen voor dit beroep? ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Wat lijkt mij leuk aan dit beroep?: 1.................................................................................................................................... 2.................................................................................................................................... 3.................................................................................................................................... Past dit beroep bij jou? Waarom wel of waarom niet?: ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Kies een opleiding waar dit beroep bij hoort en geef antwoord op de volgende vragen: Naam van de opleiding ...................................................................................................................................... Leerweg: ...................................................................................................................................... Niveau: ...................................................................................................................................... Naam van de school: ......................................................................................................................................

Informatieboekje Havo

22

UBK-versie 2019

Opdracht 5

Maak nu een top 3 van de beroepen die je hebt uitgezocht. 1. Het beroep waar ik 100% voor wil gaan is: ........................................................................................................................ 2. Het beroep dat ik ontzettend gaaf vind is: ........................................................................................................................ 3. Het beroep dat me ook wel leuk lijkt om te leren is: ........................................................................................................................

4.5 Wat kies ik? Ik doe het volgende voorlopige advies aan mijzelf: Ik wil graag .…………………………………………………………………(beroep invullen) worden. Na deze school moet ik een opleiding volgen in het …………(niveau onderwijs invullen). Ik word toegelaten met het diploma ……………………………...(niveau onderwijs invullen) De profielkeuze ……………………………………………………

Informatieboekje Havo

23

past goed bij deze opleiding.

UBK-versie 2019

5. Motivatie voor de keuze in de derde klas Je gaat je nu bedenken wat voor jou het beste is om te gaan doen in de derde klas en vierde klas. Wat ligt jou het beste? Waarom vind je dit? Kies je hier zelf voor of heeft iemand anders je dit aangeraden (ouders, docenten, vrienden). Welk profiel lijkt je het leukst om te doen? Beschrijf de antwoorden op deze vragen hieronder in een verslagje. Dit is de motivatie voor je uiteindelijke keuze.

Tot welke keuze ben je gekomen? Ik …………………………………………………………………………….(naam leerling) kies ervoor om in 3 en 4 Mavo het volgende profiel te doen (aankruisen wat je keuze is): O O O

Profiel Economie Profiel Techniek Profiel Zorg & Welzijn

Informatieboekje Havo

24

UBK-versie 2019

6.

Definitieve keuzeformulier MAVO en profielkeuze

In leerjaar 3 Mavo zijn de vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer 1, Lichamelijke Opvoeding (LO1) en Kunstvakken (KV1) verplicht. De vakken Nederlands, Engels en Maatschappijleer 1 tellen mee voor het examen. Lichamelijke Opvoeding 1 en Kunstvakken 1 moeten met een voldoende worden afgesloten om deel te kunnen nemen aan het examen. In leerjaar 4 Mavo blijft je vakkenpakket hetzelfde. Alleen mag je 1 vak laten vallen eind klas 4. Voor je overgang naar klas 4 tellen alle 7 vakken mee! Indien je de Havo H6J gaat volgen dan moet jij je volledige pakket overnemen dus examen doen in 7 vakken. Daarnaast kunnen de leerlingen een keuze maken uit een profiel met verplichte- en keuze profielvakken. Economie verplicht: economie en wiskunde of Duits. Zorg & Welzijn verplicht: biologie en wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis of Maatschappijkunde 2 Techniek verplicht: wiskunde en natuur/scheikunde 1 (Nask1) of natuur/scheikunde 2 (Nask2). De leerlingen moeten de verplichte vakken aanvullen tot in totaal 7 vakken. Voorbeelden: Voorbeeld 1: In het profiel Economie is het vak economie en wiskunde en/of Duits verplicht en valt er naast de verplichting van Nederlands en Engels nog drie vakken te kiezen uit de overige vakken. Voorbeeld 2: In het profiel Zorg & Welzijn is het vak biologie en minimaal 1 uit wiskunde of aardrijkskunde of geschiedenis of Maatschappijkunde verplicht en valt er naast de verplichting van Nederlands en Engels nog drie vakken te kiezen uit de overige vakken. Voorbeeld 2: In het profiel Techniek is het vak wiskunde en minimaal 1 uit natuur/scheikunde 1 of natuur/scheikunde 2 verplicht en valt er naast de verplichting van Nederlands en Engels nog drie vakken te kiezen uit de overige vakken. In alle gevallen krijgen de leerlingen ook les in de volgende vakken: Maatschappijleer 1 (telt mee in het examen), Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding. Op de volgende bladzijde treft u een schema van de keuzemogelijkheden. Wij vragen u dit formulier in te vullen samen met uw kind en dit bij de mentor in te leveren en te mailen aan de decaan [email protected]

Informatieboekje Havo

25

UBK-versie 2019

PROFIELKEUZEFORMULIER 3 MAVO VAN HAVO NAAR 3M - SCHOOLJAAR 2019-2020 Naam: ……………………………………..… Klas: ………………………………............. Datum: ……………………………………….. Gemeenschappelijk deel

Profiel Economie Nederlands Engels

Profiel Zorg & Welzijn Nederlands Engels

Profiel Techniek Nederlands Engels

Profiel Economie Economie

Verplicht profielvak Profiel Zorg & Welzijn Biologie

Profiel Techniek Wiskunde

Verplicht profieldeel Vink één vak naar keuze aan: Profiel Zorg & Welzijn Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijkunde*

Profiel Economie Wiskunde Duits

Profiel Techniek Nask 1 (natuurkunde) Nask 2 (scheikunde)*

In het vrije keuzedeel kies je 3 vakken. Profiel Economie Duits Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijkunde* BTe of LO2 kruis aan en omcirkel je keuze

Vink drie keuzes aan: Profiel Zorg & welzijn Duits Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijkunde* Nask 2 (scheikunde)* BTe of LO2 kruis aan en omcirkel je keuze

Profiel Techniek Duits Biologie Nask 1 (natuurkunde) Nask 2 (scheikunde)*

BTe of LO2 kruis aan en omcirkel je keuze

Hierboven heb je 7 vakken gekozen voor klas 3 mavo. In het gemeenschappelijk deel volgt iedere leerling naast Nederlands en Engels ook Lichamelijke opvoeding, maatschappijleer 1 en kunstvakken 1. Maatschappijleer 1 telt mee als examenvak. * Maatschappijkunde en Nask2 gaan bij voldoende aanmeldingen door. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt er contact opgenomen.

Informatieboekje Havo

26

UBK-versie 2019

O

Mijn kind heeft interesse in Havo in 6 jaar (H6J zie Hoofdstuk 2)

Definitieve deelname aan H6J is in klas 4 na het eerste rapport. Aan het einde van klas 3 beslist het docententeam en de afdelingsleider of uw kind hiervoor in aanmerking komt en zal uw kind hierover terugkoppeling krijgen van de mentor. Indien er wordt deelgenomen in H6J dan doet uw kind examen in zeven vakken. Indien uw kind interesse heeft om na de Mavo de Havo te volgen dient u rekening te houden met de profielen en het vakkenpakket van de Havo. Hierbij ons advies; Profiel Economie op MAVO

Profiel Economie op MAVO

Profiel Zorg & Welzijn op MAVO

Profiel Techniek op MAVO

Nederlands / Engels Duits Geschiedenis Maatschappijkunde BTE (Kunstvakken 2) Economie

Nederlands / Engels Economie Geschiedenis Wiskunde Duits Maatschappijkunde

Nederlands / Engels Biologie Wiskunde Nask1 Nask2 BTE (Kunstvakken 2)

Nederlands / Engels Nask1 Nask2 Wiskunde Biologie

Sluit het best aan bij Cultuur en Maatschappij (CM) op de HAVO

Sluit het best aan bij Economie en Maatschappij (EM) op de HAVO

Sluit het best aan bij Natuur en Gezondheid (NG) op de HAVO

Sluit het best aan bij Natuur en Techniek (NT) op de HAVO

Gaarne bovenstaande keuzes invullen en mailen aan de mentor en aan de decaan [email protected]

Informatieboekje Havo

27

UBK-versie 2019

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.