Installation recommendations


1 NEERLANS 4 ENGLISH 12 EUTSH 20 FRANÇAIS 28 ESPAÑOL 36 ITALIANO 44 Installatieaanbevelingen voor boegschroeven Einbauhinweise für ...

0 downloads 20 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


NEDERLANDS

4

ENGLISH

12

DEUTSCH

20

FRANÇAIS

28

ESPAÑOL

36

ITALIANO

44

Installatieaanbevelingen voor boegschroeven

Recomendaciones de instalación para hélices de proa

Einbauhinweise für Bugschrauben

Suggerimenti per l’installazione delle eliche di prua

Recommandations pour l’installation d’hélices d’étrave

A Installation recommendations for bow thrusters BOW25 . . . BOW35 . . . BOW45 . . .

BOW55 . . . BOW60 . . . BOW75 . . .

BOW95 . . . BOW125 . . . BOW160 . . .

BOW220 . . . BOW285 . . . BOW230 . . .

BOW310 . . . BOW410 . . . BOW550 . . .

Copyright © 2017 Vetus b.v. Schiedam Holland 020571.04

Inhoud

Content

Inhalt

1

Opstelling van de tunnelbuis . . . .  4

1

Positioning of thrust tunnel . . . .  12

1

Aufstellung vom tunnelrohr . . . .  20

2

Opstelling boegschroef in tunnelbuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2

Positioning of the bow thruster in the thrust-tunnel . . . . . . . . . .  13

2

Aufstellung der Bugschraube ins Tunnelrohr . . . . . . . . . . . . .  21

3

Overgang van tunnelbuis naar scheepsromp . . . . . . . . . . . . . . . 6

3

Connection of thrust tunnel to ship’s hull . . . . . . . . . . . . . . . .  14

3

Übergang vom tunnelrohr zum schiffsrumpf . . . . . . . . . . . . . .  22

4

Spijlen in de tunnelbuis-openingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

4

Grid bars in the tunnel openings .  15

4

5

Installation of the thrust tunnel . .  16

Gitterstäbe in den Tunnelrohröffnungen . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

5

Aanbrengen van de tunnelbuis . . . 8

6

5

Anbringen vom Tunnelrohr . . . .  24

6

Aanbrengen van de gaten in de tunnelbuis . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Drilling the holes in the thrusttunnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

6

Anbringen der Löcher ins Tunnelrohr . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

7

Bescherming van de boegschroef tegen corrosie . . . . . . . . . 9

7

Korrosionsschutz der bugschraube . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

7

Protection of the bow thruster against corrosion . . . . . . . . . . .  17

8 De stroomverzorging . . . . . . . .  10 8.1 De keuze van de accu . . . . . . . . .  10 8.2 Hoofdstroomkabels (accukabels) .  10 8.3 Hoofdschakelaar . . . . . . . . . . . .  10 8.4 Zekering . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 8.5 Serie-parallelschakelaar . . . . . . .  11

8 The power supply . . . . . . . . . . .  18 8.1 Choice of battery . . . . . . . . . . . .  18 8.2 Main power cables (battery cables) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 8.3 Main Switch . . . . . . . . . . . . . . .  18 8.4 Fuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 8.5 Series-parallel switch . . . . . . . . .  19

9 Boegschroefbedieningen . . . . . .  11 9.1 Tijdvertraging bij omkeren van de draairichting . . . . . . . . . . . . .  11

9 Bow thruster operation . . . . . . .  19 9.1 Delay when reversing the turn direction . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

9 Bugschrauben-Bedienungselemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 9.1 Zeitverzögerung bei Umkehr der Drehrichtung . . . . . . . . . . . . . .  27

Sommaire

Índice

Indice

1

Position de la tuyere . . . . . . . . .  28

1

1

Collocazione del tunnel . . . . . . .  44

2

Position de l’hélice d’étrave dans la tuyere . . . . . . . . . . . . .  29

Situar el conducto de propulsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

2

2

Situar la hélice de proa en el conducto de propulsión . . . . . . .  37

Collocazione dell’elica di prua nel tunnel . . . . . . . . . . . . . . . .  45

3

Montaggio del tunnel allo scafo .  46

3

Acoplamiento del conducto de propulsión al casco . . . . . . . . . .  38

4

Sbarre nelle aperture del tunnel .  47

4

Barras en los orificios del conducto de propulsión . . . . . . . . .  39

5

Installazione del tunnel . . . . . . .  48

3

Adaption de la tuyère à l’étrave . .  30

8 Stromversorgung . . . . . . . . . . .  26 8.1 Wahl des Akku . . . . . . . . . . . . .  26 8.2 Hauptstromkabel (Akkukabel) . . .  26 8.3 Hauptschalter . . . . . . . . . . . . . .  26 8.4 Sicherung . . . . . . . . . . . . . . . .  27 8.5 Serien-/Parallelschalter . . . . . . . .  27

4

Barres dans les ouvertures de la tuyère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

5

Installation de la tuyère . . . . . . .  32

6

Come praticare i fori nel tunnel . .  49

6

Percer les trous dans la tuyère . . .  33

5

7

7

Protection de l’helice d’etrave contre la corrosion . . . . . . . . . .  33

Instalación del conducto de propulsión . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Protezione dell’elica di prua contro la corrosione . . . . . . . . .  49

6

Perforación de los orificios en el conducto de propulsión . . . . . . .  41

7

Protección de la hélice de proa contra la corrosión . . . . . . . . . .  41

8 L’alimentazione . . . . . . . . . . . .  50 8.1 La scelta della batteria . . . . . . . .  50 8.2 Cavi (della batteria) . . . . . . . . . .  50 8.3 Interruttore principale . . . . . . . .  50 8.4 Fusibile . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 8.5 Interruttore serie-parallelo . . . . . .  51

8 L’alimentation électrique . . . . . .  34 8.1 Le choix de la batterie . . . . . . . . .  34 8.2 Câbles du courant principal (câbles de la batterie) . . . . . . . . .  34 8.3 Interrupteur principal . . . . . . . . .  34 8.4 Fusible . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 8.5 Coupleur série - parallèle . . . . . . .  35 9

Fonctionnement de l’hélice d’étrave . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 9.1 Temporisation lors de changement de sens de rotation . . . . . . .  35

8 El suministro de corriente . . . . . .  42 8.1 La elección de batería . . . . . . . . .  42 8.2 Cables de corriente principal (cables de batería) . . . . . . . . . . .  42 8.3 Interruptor principal . . . . . . . . . .  42 8.4 Fusible . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 8.5 8.5 Interruptor paralelo en serie . .  43

9 Comandi per elica di prua . . . . .  51 9.1 Ritardo dopo l’inversione della rotazione . . . . . . . . . . . . . . . .  51

9 Controles de la hélice de proa . . .  43 9.1 Retardo en inversión de dirección de giro . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

vetus® Installation recommendations for thrusters

020571.03  3

1

Opstelling van de tunnelbuis

Enige inbouwvoorbeelden.

Opstelling 2 boegschroeven in catamaran

Om een optimaal resultaat te bereiken dient de tunnelbuis zover mogelijk vooraan in het schip te worden geplaatst.

Indien behalve de bewegingen van de boeg van het schip ook de bewegingen van de spiegel in zijwaartse richting beheerst moeten kunnen worden kan ook een ‘boeg’schroef ter hoogte van de achterzijde van het schip worden geïnstalleerd.

Plaats bij een planerend schip de tunnel, indien mogelijk, dusdanig dat deze in plané boven water komt, waardoor er van enige weerstand geen sprake meer is.

Installatie van 2 boegschroeven achter elkaar voor grotere schepen. Bij deze opstelling kunnen, afhankelijk van weersomstandigheden e.d., één of beide boegschroeven worden gebruikt.

4  020571.03

  Tip: Wij raden de installatie van 2 boegschroeven in één (1) tunnelbuis af; er wordt geen verdubbeling van de stuwkracht bereikt!

vetus® Installation recommendations for thrusters

NEDERLANDS Bij het kiezen van de positie waar de tunnelbuis wordt geplaatst dient voor een optimaal resultaat met het volgende rekening te worden gehouden:

Boegschroef ‘BOW . . . . .’

D [mm]

A [mm]

B [mm]

25 . . .

110

55

220 … 440

45 . . .

125

65

250 … 500

150

75

300 … 600

35 . . .

-- De in de tekening aangegeven maat A dient minimaal 0,5 x D (D is de buisdiameter) te bedragen. -- De lengte van de tunnelbuis (afmeting B) dient 2 x D tot 4 x D te bedragen.

55 . . .

60 . . .

75 . . .

125 . . .

160 . . .

95 . . .

220 . . .

230 . . .

410 . . .

550 . . .

285 . . .

310 . . .

185

100

370 … 740

250

125

500 … 1000

300

150

600 … 1200

400

200

800 … 1600

A D

D A

A

2

A = min. 0.5 x D

=

= B

B = min. 2 x D

Opstelling boegschroef in tunnelbuis

Bij het kiezen van de plaats waar de boegschroef in de tunnelbuis wordt geplaatst dient er rekening mee te worden gehouden dat de schroef NIET buiten de tunnelbuis mag uitsteken.

De schroef dient zich bij voorkeur op de hartlijn van het schip te bevinden, maar moet van buiten wel altijd bereikbaar zijn.

De boegschroef kan in verschillende standen worden ingebouwd, van horizontaal tot vertikaal naar boven.

180º

Als de motor horizontaal wordt opgesteld is ondersteuning absoluut noodzakelijk. De elektromotor dient steeds boven het maximale niveau van het bilge-water te worden opgesteld. Max. niveau bilge-water vetus® Installation recommendations for thrusters

020571.03  5

3

Overgang van tunnelbuis naar scheepsromp   Tip:

De wijze waarop de tunnelbuis overgaat in de scheepsromp is van grote invloed op de door de boegschroef geleverde stuwkracht en op de rompweerstand tijdens de normale vaart. Met een directe overgang van de tunnelbuis op de scheepsromp, zonder schelp, worden redelijke resultaten behaald.

R

R C

D Een directe overgang op de scheepsromp kan scherp worden gemaakt.

Beter is het de overgang af te ronden met een straal ‘R’ van ca. 0,1 x D.

Nog beter is het om schuine zijden ‘C’ van 0,1 à 0,15 x D toe te passen.

Met een schelp in de overgang van de tunnelbuis op de scheepsromp wordt een lagere rompweerstand tijdens de normale vaart verkregen.

R

R C

D De overgang met schelp op de scheepsromp kan scherp worden gemaakt.

Beter is het de overgang met schelp, af te ronden met een straal ‘R’ van ca. 0,1 x D.

Boegschroef ‘BOW . . . . .’ 25 . . . 45 . . . 35 . . .

55 . . .

60 . . .

75 . . .

125 . . .

160 . . .

220 . . .

230 . . .

410 . . .

550 . . .

95 . . . 285 . . .

310 . . .

Het beste is een overgang met schelp, met een schuine zijde ‘C’ van 0,1 à 0,15 x D.

D [mm]

R [mm]

C [mm]

110

11

11 … 17

125

13

13 … 19

150

15

15 … 22

185

20

20 … 30

250

25

25 … 38

300

30

30 … 45

400

40

40 … 60

Kies de lengte ‘L’ voor een schelp tussen 1 x D en 3 x D. Een schelp dient zodanig in de scheepsromp te zijn opgenomen dat de hartlijn van de schelp samenvalt met de te verwachten vorm van de boeggolf. Boegschroef ‘BOW . . . . .’ 25 . . . 45 . . . 35 . . .

55 . . .

60 . . .

75 . . .

125 . . .

160 . . .

220 . . .

230 . . .

410 . . .

550 . . .

6  020571.03

95 . . . 285 . . .

310 . . .

D [mm]

L [mm]

110

110 ... 330

125

125 ... 375

150

150 ... 450

185

200 ... 600

250

250 ... 750

300

300 ... 900

400

400 ... 1200

L

D

L = 1 x D ... 3 x D

=

α

α : min. 0º max. 15º vetus® Installation recommendations for thrusters

NEDERLANDS Indien de overgang van tunnelbuis op scheepsromp met een schuine zijde wordt uitgevoerd dient deze volgens de tekening te worden uitgevoerd.

β

Maak de schuine zijde (C) 0,1 à 0,15 x D lang en zorg er voor dat de hoek die de tunnelbuis maakt met de schuine zijde gelijk is aan de hoek die de scheepsromp maakt met de schuine zijde.

C

γ C

Boegschroef ‘BOW . . . . .’

D [mm]

C [mm]

25 . . .

110

11 … 17

45 . . .

125

13 … 19

35 . . .

55 . . .

60 . . .

75 . . .

125 . . .

160 . . .

220 . . .

230 . . .

410 . . .

550 . . .

4

95 . . . 285 . . .

310 . . .

150

15 … 22

185

20 … 30

250

25 … 38

300

30 … 45

400

40 … 60

β

γ

Scherp β = β γ = γ

C = 0.1 x D ... 0.15 x D

Spijlen in de tunnelbuis-openingen

Hoewel de stuwkracht hierdoor ongunstig wordt beïnvloed kunnen, ter bescherming van de schroef, in de openingen van de tunnelbuis spijlen worden aangebracht. Om het nadelige effect hiervan op de stuwkracht en op de rompweerstand tijdens de normale vaart zoveel mogelijk te beperken dient met het volgende rekening te worden gehouden:

Breng niet meer spijlen aan per opening dan in de tekening is aangegeven.

De spijlen moeten een rechthoekige doorsnede hebben. Pas geen ronde spijlen toe.

2x

3x

110 mm 125 mm

150 mm 185 mm

4x

250 mm 300 mm 400 mm

ca. 0,7 x 0,7 mm min. 20 mm max. 40 mm 3 mm

ø ...

De spijlen moeten een zekere overlapping te hebben.

Overlapping

De spijlen moeten zodanig zijn opgesteld dat ze loodrecht staan op de te verwachten golfvorm.

=

90º

α α : min. max.

vetus® Installation recommendations for thrusters

0º 15º 020571.03  7

5

Aanbrengen van de tunnelbuis

Boor 2 gaten in de scheepsromp, daar waar de hartlijn van de tunnelbuis moet komen, overeenkomstig de diameter van het aftekengereedschap.

Steek het aftekengereedschap (zelf te vervaardigen) door beide voorgeboorde gaten en teken de omtrek van de tunnelbuis-buitendiameter op de romp af. D [mm]

Boegschroef ‘BOW . . . . .’ 25 . . . 45 . . . 35 . . .

55 . . .

60 . . .

75 . . .

125 . . .

160 . . .

220 . . .

230 . . .

410 . . .

550 . . .

95 . . . 285 . . .

310 . . .

Staal

Polyester

Aluminium

121

120

120

134

136159

161

160

194

196

196

267

265

264

320

320

320

420

424Breng de gaten aan, afhankelijk van het materiaal van de scheepsromp met een decoupeerzaag of een snijbrander. Monteer de tunnelbuis.

Polyester tunnelbuis: Hars: Het voor de polyester tunnelbuis toegepaste hars is isophtaalzure polyesterhars (Norpol PI 2857).

Belangrijk: Behandel de uiteinden van de buis, nadat deze op lengte is gezaagd, met hars. Hiermee wordt voorkomen dat vocht in het materiaal naar binnen kan dringen.

Voorbehandeling: De buitenzijde van de buis moet worden opgeruwd. Verwijder de volledige toplaag tot op het glasweefsel, gebruik hiervoor een slijpschijf.

Lamineren: Breng als eerste laag, een laag hars aan. Breng een glasmat aan en impregneer deze met hars, herhaal dit tot een voldoende aantal lagen is opgebracht.

Een polyester tunnelbuis dient als volgt te worden afgewerkt: • Ruw de uitgeharde hars/glasmat op. Breng een laag hars (topcoat) aan. • Behandel de zijde van de buis die met het water in aanraking komt met b.v. ‘epoxyverf’ of 2-componenten polyurethaanverf. • Breng hierna eventueel een anti-fouling aan.

8  020571.03

vetus® Installation recommendations for thrusters

NEDERLANDS 6

Aanbrengen van de gaten in de tunnelbuis

Teken, met behulp van de tussenflens, de plaats af waar de boegschroef gemonteerd moet worden.

Gebruik de meegeleverde boormal om de juiste plaats van de te boren gaten te bepalen.

iii 020536.05

2014-01

ø 9 (3/8”)

77 (3 1/32”)

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND - TEL.: +31 10 4377700 TELEFAX: +31 10 4372673 - 4621286 - E-MAIL: [email protected] - INTERNET: http://www.vetus.com

37 (1 29/64”)

ø 30 (1 3/16”)

75 kgf ø 185 mm

ø9 (3/8”)

7

Printed in the Netherlands

Suhde 1:1

Målestokk 1:1

Scala 1:1

Skala 1:1

Skala 1:1

Escala 1:1

Scale 1:1

Echelle 1:1

Schaal 1:1

22 (7/8”) 22 (7/8”) ø 9 (3/8”)

vetus b.v.

Breng de gaten aan in de tunnelbuis en werk deze braamvrij af.

BOW7512D BOW7524D

Raadpleeg de boormal voor de afmetingen van de te boren gaten.

Maßstab 1:1

Belangrijk: Het gatenpatroon dient exact op de hartlijn van de tunnelbuis te liggen.

Bescherming van de boegschroef tegen corrosie

Om corrosieproblemen te voorkomen dient absoluut geen koperoxide bevattende anti-fouling te worden aangebracht. Kathodische bescherming is absoluut noodzakelijk voor het behoud van alle metalen delen die zich onder water bevinden. Om het staartstuk van de boegschroef te beschermen tegen corrosie is het staartstuk reeds voorzien van een zinkanode.

Isolatiebus

Bij een stalen of aluminium tunnelbuis kan vermindering van corrosie worden bereikt door het volledig geïsoleerd opstellen van het staartstuk in de tunnelbuis.

Pakking Isolatiebus Isolatiebus

N.B. De meegeleverde pakkingen zijn reeds elektrisch isolerend. De boutjes en de schacht dienen echter te worden voorzien van isolatiemateriaal, b.v. nylon busjes.

vetus® Installation recommendations for thrusters

020571.03  9

8

De stroomverzorging

8.1

De keuze van de accu

De totale accu-capaciteit moet op de grootte van de boegschroef zijn afgestemd, zie tabel. Wij bevelen Vetus onderhoudsvrije scheepsaccu’s aan; welke leverbaar zijn in de navolgende grootten : 55 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 108 Ah, 120 Ah, 143 Ah, 165 Ah, 200 Ah en 225 Ah. Ook bevelen wij aan om voor de (elke) boegschroef een aparte accu of accu’s te gebruiken. De accu(’s) kunnen dan zo dicht mogelijk bij de boegschroef worden geplaatst; de hoofdstroomkabels kunnen dan kort zijn en spanningsverliezen door lange kabels worden vermeden.

8.3

Hoofdschakelaar

In de ‘plus-kabel’ moet een hoofdschakelaar worden opgenomen. Als schakelaar is een Vetus-accuschakelaar zeer geschikt. Raadpleeg onderstaande tabel voor het juiste type accuschakelaar. Art. code Vetus Accu-hoofdschakelaar BOW . . . .

12 Volt

Pas uitsluitend ‘gesloten’ accu’s toe indien de accu’s in hetzelfde compartiment worden geplaatst als de boegschroef. De Vetus gesloten onderhoudsvrije accu’s type ‘SMF’ en ‘AGM’ zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Bij accu’s die niet ‘gesloten’ zijn kunnen tijdens het laden kleine hoeveelheden explosief gas kunnen worden geproduceerd. Vonken bij de koolborstels van de boegschroefmotor kunnen dit explosieve gas ontsteken.

‘Extended Runtime’ Boegschroef

24 Volt

12 Volt

24 Volt

2535

45

  Let op 

Standaard boegschroef

55

BATSW250

60 75 95 125

BATSW250

160220285BATSW600

— BATSW600

48 Volt : BATSW600

BATSW600

— —Gebruik altijd accu’s waarvan type, capaciteit en staat van dienst overeenkomen.

Voorzichtig In zeer extreme gevallen, b.v. een accucapaciteit die het 5-voudige of meer is dan geadviseerd, bestaat het gevaar dat permanente schade wordt toegebracht aan een of beide van volgende asverbindingen: -- de verbinding van motoras naar de ingaande as van het staartstuk. -- de verbinding van uitgaande as van het staartstuk naar de schroef.

8.2

Hoofdstroomkabels (accukabels)

De minimale draaddoorsnede dient op de grootte van de boegschroef te zijn afgestemd en het spanningsverlies tussen de accu’s en de boegschroef mag niet meer dan 10% van de voedingsspanning bedragen, raadpleeg de tabel in de installatie- en bedieningshandleiding van uw boegschroef.

  Let op De maximale gebruiksinschakelduur en de stuwkracht zoals gespecificeerd bij de technische gegevens in de installatie- en bedieningshandleiding van uw boegschroef zijn gebaseerd op de aanbevolen accucapaciteiten en accuaansluitkabels.

BATSW250

BATSW600

De BATSW250 is ook verkrijgbaar in een 2-polige uitvoering, Vetus art.code BATSW250T. Hoofdschakelaar met afstandsbediening In plaats van een accu-hoofdschakelaar kan een op afstand bediende hoofdstroomschakelaar annex noodstop worden geïnstalleerd. Deze op afstand bediende hoofdstroomschakelaar is leverbaar voor 12 Volt of 24 Volt gelijkspanning. Vetus art. code: BPMAIN12 resp. BPMAIN24. N.B. Bij toepassing van een serie-parallelschakelaar moet de hoofdstroomschakelaar geschikt zijn voor de boordspanning. Pas een accu-hoofdschakelaar voor 12 Volt toe indien een 24 Volt boegschroef in combinatie met een serie-parallelschakelaar op een 12 Volt boordnet is aangesloten.

Bij toepassing van aanzienlijke grotere accu’s in combinatie met zeer korte accuaansluitkabels met een aanzienlijke grotere doorsnede dan aanbevolen zal de stuwkracht toenemen. Verlaag in dat geval de maximale inschakelduur om schade aan de motor te voorkomen.

10  020571.03

vetus® Installation recommendations for thrusters

NEDERLANDS 8.4

9

Zekering

In de ‘plus-kabel’ moet naast de hoofdschakelaar ook een zekering worden opgenomen. De zekering beschermt de boegschroef tegen overbelasting en tevens het boordnet tegen kortsluiting. Raadpleeg de tabel in de installatie- en bedieningshandleiding van uw boegschroef voor de juiste zekering. Voor alle zekeringen kunnen wij ook een zekeringhouder leveren, Vetus art. code: ZEHC100.

8.5

Boegschroefbedieningen

Raadpleeg de Vetus catalogus voor de verschillende bedieningspanelen die leverbaar zijn.

- BPSE2 - BPSSE

- BPAS

Serie-parallelschakelaar

Boeg- of hekschroeven die alleen leverbaar zijn voor 24 Volt*) kunnen met behulp van een serie-parallelschakelaar op een 12 Volt boornet worden aangesloten. Door het installeren van een serie-parallel schakelaar wordt bereikt dat:

- BPJE2 - BPJSE

- BPAJ

-- tijdens bedrijf de 2 (12 Volt) accu’s in serie geschakeld worden om de voor de 24 Volt boegschroef benodigde 24 Volt te verkrijgen. -- tijdens het laden de 2 (12 Volt) accu’s parallel geschakeld worden en aan het 12 Volt laadsysteem gekoppeld.

- BPSR

Vetus kan een serie-parallelschakelaar leveren die reeds is voorbereid om een eenvoudige aansluiting op de Vetus 24 Volt boegschroef te kunnen realiseren, Vetus art. code: BPSPE.

- BPJDE2 - BPJDSE

Indien de voor de boegschroef geïnstalleerde accu’s óók voor andere (12 Volt) gebruikers worden gebruikt dient met het volgende rekening te worden gehouden: Beide accu’s zullen aan 12 Volt gebruikers stroom leveren via de laadstroomkabels en de laadstroomcontacten van de serie-parallelschakelaar.

  Waarschuwing Via de laadstroomcontacten van de serie-parallelschakelaar mag ten hoogste een continue stroom van 100 A lopen en ten hoogste een intermitterende stroom, bij 20 % inschakelduur, van 150 A. Gebruik deze accu’s dus nooit als startaccu’s en sluit nooit een ankerlier op deze accu’s aan.

- BPJR

9.1

- EZDOCK2 - EZDOCKS

Tijdvertraging bij omkeren van de draairichting

In het geval dat een tijdvertraging gewenst is terwijl een van de onderstaande bedieningen wordt toegepast kan een tijdvertragingsschakelaar worden geïnstalleerd. Bedieningen: -- BPJSTA, Losse zwenk-schakelaar (Joy-stick),

  Tip Indien in de laadstroomkabel een scheidingsschakelaar wordt opgenomen kunnen de accu-sets worden gescheiden indien er langdurig niet geladen wordt om zo overmatige ontlading te voorkomen.

-- BPSM, Bedieningspaneel voor zijmontage, -- FSxx, Drukknop voetschakelaar Tijdvertraging: Vetus art. code: BPTD

De wijze waarop de boegschroef bediend moet worden blijft na installatie van de serie-parallelschakelaar ongewijzigd! *) De Vetus boegschroef BOW28548 kan met behulp van de meegeleverde serieparallelschakelaar op een 24 Volt boordnet worden aangesloten.

vetus® Installation recommendations for thrusters

020571.03  11

vetus b.v. Printed in the Netherlands 020571.04  2017-12

FOKKERSTRAAT 571 - 3125 BD SCHIEDAM - HOLLAND TEL.: +31 0(0)88 4884700 - [email protected] - www.vetus.com

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.