Instant afslankmethoden, gevaarlijk?


1 Instant afslankmethoden, gevaarlijk? Afslankbehandelingen blijven een belangrijke nichemarkt en een vaste waarde in het beauty- en wellnesscentrum. ...

0 downloads 11 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Instant afslankmethoden, gevaarlijk? Afslankbehandelingen blijven een belangrijke nichemarkt en een vaste waarde in het beautybeauty- en wellnesscentrum. Ze zijn helemaal “in” en de Europese markt geraakt stilaan overspoeld door instant afslankmethoden als alternatief voor liposuctie. Momenteel worden er al diverse systemen op basis van verschillende technologieën aan de schoonheidsspecialiste aangeboden. Tal van informaties zijn beschikbaar en, ontegensprekelijk, wordt het alsmaar moeilijker een juiste oordeel te formuleren over de gepaste technologie die u wenst aan te bieden aan uw kliënten. Hier laten wij u kennismaken met een tripolair radiofrequentiesysteem, gepatenteerd door Pollagen (Israël) onder de naam “Tripollar” en we geven u tevens een korte vergelijking van hun functies, hun voordelen en contradicties. Radiofrekwentie is een magnetische golf uitgestuurd door de electrische stroom. Radiofrequentie kenmerkt alles wat ons omringt en wordt ook door ons lichaam uitgezonden. Hier wekken we haar op en sturen de frekwenties door de weefsels heen met behulp van elektroden die op de huid worden aangebracht nadat ze eerst werd ingestreken met zuivere glycerine. Deze golf dringt door de drie huidlagen zonder veel weerstand tot ze het vetweefsel bereikt waarin ze wordt afgeremd. De weerstand van de huid, die in Ohm per cm wordt berekend, is immers heel zwak (600 Ohm/cm). Vet heeft daarentegen een veel hogere weerstand (2000 Ohm/cm). Tijdens de rem-actie en door de hogere weerstand, komt er warmte vrij waardoor de temperatuur van de zone aanzienlijk gaat stijgen. Gemiddeld van 34° naar 42°. Deze temperatuurstijging brengt een natuurlijk proces in het lichaam op gang, de zogenaamde lipolyse. Daarbij worden de captoren van de vetcellen open gezet zodat er glycerol (een vetzuur dat als natuurlijke lichaamsbrandstof fungeert) vrijkomt. De triglyceriden en de cholesterol komen niet vrij (in tegenstelling tot systemen met cavitatie of ultrasonen met lage frequentie die de cel laten imploderen – met cardiovasculair risico – en de volumetoename van de resterende cellen niet verhinderen). Inderdaad, het tripollar systeem steekt het natuurlijke lipolyseproces van het lichaam kunstmatig en plaatselijk op gang. In geval van honger zou de lichaamstemperatuur gestegen zijn om te gaan putten uit zijn vetreserves om de glycerol in de bloedbaan te brengen en zo de organen te voeden. Eenmaal vrijgekomen, circuleert de glycerol vrij in de bloedbaan en wordt hij grotendeels afgevoerd door de lever en de urinewegen of opgebruikt bij inspanningen na de behandeling. Dat verklaart trouwens de snelle afvoer en het instant resultaat in vergelijking met systemen die gebruik maken van het lymfesysteem dat veel trager elimineert. Hieronder tonen we u een grafiek uit de medische onderzoek van Dr. Boisnic van het Hôpital de la Salpêtrière in Parijs 2008, na afname van ex-vivo bewaarde fragmenten menselijke huid, waarop het gehalte vrije glycerol in het bloed voor en na een behandelbeurt in nanomilligram is weergegeven (de volledige studie is ter beschikking op www.lespe.be )

De adipeuse cel is duidelijk ingekrompen en neemt minder plaats in waardoor een onmiddellijke afslanking tot stand komt (zie afbeelding)

Voor behandeling

Na Behandeling

Originele microscoopphoto van menselijke huid exex-vivo bewaard tijdens het onderzoek van Dr Boisnic, Hôpital La Salpêtrière te Parijs, September 2008 (de volledige studie is beschikbaar op www.lespe.be). Voor en na de Tripolar behandelingAvant et après Traitement Tripollar

Niet te onderschatten: radiofrequentie is de enige technologie die prat kan gaan op een instant verjongend en effect.. weefselverstevigend effect Dit is te verklaren door het feit dat de warme die zich onderhuids heeft ontwikkeld, moet ontsnappen. En omdat warmte altijd stijgt, dringt ze in de bindweefselcellen die meteen gestimuleerd worden. Er treedt meteen een samentrekkend effect op en binnen de uren na de behandeling komt het langetermijneffect op gang door de aanmaak van nieuw collageen en elastine.

En dat maakt van de Tripollar een polyvalent systeem. Het is het enige afslanksysteem dat ook verjonging en weefselversteviging van zowel het gelaat als het lichaam toelaat! Dit in tegenstelling tot de zuig- en rolmassagetoestellen, waarbij de huid na de afslankbehandeling de neiging heeft om te verslappen.

U kunt met het Tripollar-systeem dus ook behandelingen verstrekken voor en na een chirurgische ingreep en na de bevalling.

Hieronder treft u een grafiek aan uit het medisch onderzoek van De Boisnic, l’Hôpital La Salpétrière, Paris 2008 die de collageen gehalte aangeeft van een stuk menselijke huid in ex-vivo bewaring voor de behandeling na veroudering onder UV-invloed en na een behandelingsbeurt.

Dr Boisnic, dermatoloog,anatomopatholoog, Hôpital Pitié Salpétrière, Paris. Researchdirecteur van de GREDECO Researcg Association. Voor zover “

Cavitatie Cavitatie” betreft, dit is een ander systeem met instant afslankingeffect steunend op een andere

technologie met lage ultrasonfrekwentie. In dit systeem van lipocavitation wordt de ultrason gedragen door het water in de cellen aangewend om weerklank te geen en aldus de adupeuse cellen te doen imploseren en de inhoud ervan te lozen in het bloed (glycerol, maar ook de cholestérol en de triglyceriden). Men begrijpt direct dat het niet aanbevolen is om dit systeem aan te wenden in cardio-vasculaire risiko velden. Bovendien zal deze energie, gedragen door het water, door heel ons lichaam getransporteert worden aangezien onze organen voor 65% bestaan uit water… (resonantie en geluid zullen hoorbaar zijn door de patiënt , bv. tijdens de buikbehandeling).

We blijven echter voorzichtig met een systeem dat in staat is het lichaam en de organen te doordringen en voorkeur is gegeven aan een technologie zoals Tripollar die de goedkeuring van de gezondheidsdiensten CE en FDA verkregen hebben, na het bewijs geleverd te hebben niet dieper dan de adipeuse cellen te kunnen doordringen.

Om het hoofdstuk van de cavitatie te sluiten, melden we nog het enige vals argument in zijn voordeel, nl. dat het resultaat definitief verworven zou zijn. Inderdaad, we hebben hetzelfde aantal cellen bij overlijden als na puberteit. De cellen vernieuwen zich dus niet. Maar vergeten we niet dat de cellen zich tot 80 maal in volume kunnen uitzetten. Een geimploseerde cel laat bijgevolg een enorme plaats voor de nevencel ter beschikking. Men hoeft dan pas te denken aan de classieke luposuccie die geen garantie biedt voor een niet-uitzetting van de cellen, spijts de mechanische verwijdering ervan.

Steeds meer medici zijn het ermee eens dat cavitaie geen meerwaarde aanbrengt dan wel contra-indicaties. Daarom moet de cavitatie onderworpen zijn aan mediche controle in geval van belangrijke afslangkingsprogrammas.

Vergelijk Tripollar / Cavitatie Tripollar

Cavitatie

 Tripollaire radiofrekwentie Beperkt tot 2, 3 of 4 cm, volgens applicatiestift Beperkt tot vetmassa Maakt de membraan doorvloeibaar, laat glycerol door komen vrij Stimuleert het natuurlijk process van thermogénèse

 lage ultrasonische frekwentie aangevoerd door water imploseert de cel: triglycerine en cholesterol komen vrij reduceert het aantal adipeuse cellen

46

Betreft de

warmteontwikkeling systemen steunend op infrarood. Het is bewezen dat deze technologiën een

evacuatieprocess van water uit onze cellen stimuleren. Het water in onze cellen begint op te warmen in onze cellen met een golflengte van 1000 nanometer gelijk aan deze van de infrarood. Dat water zal inderdaad met zich meenemen toxines en diverse elementen om ons te ondersteunen in het afslangkingsprocess via afvloeïng. Men kan echter niet spreken over instant- en lange termijn effecten op de vetten wanneer men zich essentiëel op watereffect steunt

De zuigsystemen in combinatie met handhand- en rolmassage hebben reeds hun bewijzen geleverd. Deze hebben als effect de adipeuse celklusters los te breken en te elimineren via een lymfatieke draineermassage. De traagheid van de eliminatie via lymfatieke massage, vergeleken met het bloedvatensysteem, zorgt niet voor een onmiddellijk effect en heeft ook geen effect op de versteviging van de vezels.

Hoewel deze systemen zeer vaak voorkomen brengen ze echt geen meerwaarde en beperken ze u tot een lage redabiliteit met minimum 2 beurten per week en een hoog aantal bezoeken, met als gevolg een zware financiële last voor de patiënt en een lage opbrengst voor de therapeut.

We hebben ter Uwe beschikking zeer interessante interne resultaten behaald met de combinatie van hand- en rolmassage en Tripollar (snelheid en beter rendement).

Ten laatste en niet zonder belang is het feit dat Tripollar prat mag zijn op de aangename sensatie van interne warmte en hier spreekt men niet meer over pijnloze behandeling, dan wel van zachte behandeling in tegenstelling met andere systemen die pijn kunnen veroorzaken (harde en compacte cellulitis)

Vergelijk Tripollar / zuig, hand- en rolmassage Tripollar Resultaat reeds na de eerste behandeling Totaal behandeling in 8 beurten 1 behandeling per week, niet meer! onderhoud 1keer per 2 maand Aangenaam en pijnloos €85 à €150 per beurt Finaal budget is laag De

Zuig, hand- en rolmassage Resultat pas na de 6e à 10e behandling 24 tot … behandelingen 2 à 3 behand. per week onderhoud 1 par 2 semaines cellulitis = pijn Rentabiliteit op 30€? hoog finaal budget . 45

SpierSpier-stimulatiesystemen (patch) of vibratiesystemen (vibratieplaat) zullen zeker een interessante spierwerking

opwekken maar vetverwerking werd pas waargenomen na ongeveer 6 uur intensief oefenen of cardio. Bovendien

ontwikkelen ze na veel oefenen een spiercellulitis die de omtrek van bepaalde lichaamszones kan vergroten. Bepaalde systemen hebben contra-indicaties aangetoond in verband met trombosen en bloedsomloop incidenten.

Ten slotte, om af te sluiten, komen we nog even terug op de radiofrekwentie waaronder we 3 generaties omschrijven. Monopolaire radiofrequentie: radiofrequentie: Is in gebruik sinds 15 jaar en heeft nood aan een afkoelingysteem om brandwonden te vermijden. Het systeem berust op een pool en een retour patch waardoor een hoge spanning van 250 à 300 watt nodig is met een werking tot maximun 1 cm diepte.

Bipolaire radiofrekwentie: Werkt via één of meer positive electrode enéén of meer negatieve electrode met een zwakkere stroom van 50 tot 100 watt. De – en + electroden zijn van zelfde aantal en in vaste posities opgesteld. Hierdoor is het brandwonderisiko lager,en een inwerking van 1,5 à 2 cm diepte

werd vastgesteld.

Tripolaire Radiofrekwentie: Is 4 jaar geleden wereldwijd gebrevetteerd door Pollogen Israël onder de naam van Tripollar. Het werkt op basis van een alternatieve spanning van elk van de 3 electroden. Elke electrode zal om de 15 seconden van een positieve naar een negatieve stroom overschakelen en hierdoor brandwonden onmogelijk maken. Het magnetisch veld wordt verdubbeld en werk tot 2,5 cm diep. Het effect is onmiddellijk en er zijn geen contra-indicaties.

BiBi-polar simulatie

Tripollar simulatie

Een van de 3 applicators

De specificiteit van van Tripollar is dus niet het aantal electroden dan wel de capaciteit om alternatief om te schakelen.

Tripollar bestaat in 3 versies waaronder een versie “zonder investering” vanaf €7990 plus BTW

(leasing €180 per

maand gelijk aan 2 beurten per maand). Met deze prijs wordt Tripollar aantrekkelijk voor elke kinesitherapie die de technologie kan aanbieden met of zonder bijkomende behandeling om de efficiëntie, de snelheid en de rendabiliteit te stimuleren

Jérémie Chevalier, oprichter Afslanking, Les Professions esthétiques, Mons

Enkele photos voor en na behandeling gerealiseerd door geneesheren met Tripollar toepassing toepassing Voor Tripollar

Onmiddellijk na de 1e behandeling

Na 3 Tripollar beurten

Remerciements Dr Stavros Eleftheriou, Surgical Art Clinic Larnaca, Cyprus (APOLLO) voor

Na 3 Tripollar beurten

Dank aan de Dr Stavros Eleftheriou, Surgical Art Clinic Larnaca, Cyprus (APOLLO) Avant

Après Tripollar 6 beurten

Courtesy of Ms. Sharon Friedman – Afula, Israel (Apollo) Voor

Na 3 Tripollar beurtenVerbetering van Cellulitis & omtrekvermeindering benen na 3 Tripollar beurtenReductie van 1.3 cm aan de benen.Reductie van 1.1 cm aan de knieë.

Verbetering van harde cellulitis en oranje huid na 9 Tripollar beurten..

Andere medische studies op aanvraag : 

Dr. Boisnic, France: Evaluation of the regen TriPollar radiofrequency device using an experimental human skin model, Published Sep. 2008Dr. Woraphong, Thailand: Circumference Reduction and Cellulite Treatment with a TriPollar Radiofrequency Device: A Pilot Study, Submitted for publicationDr. Kaplan, Israel: Clinical and Histopathological results following TriPollar RF treatments, summary in processDr. Levenberg, Israel: Apollo –Overview of Clinical Evaluation, summary in processDr. Woraphong, Thailand: Treatment of stretch marks and circumference reduction. Study started July 08. Study under process, preliminary feedback indicate good clinical resultsDr. Pelletier, France: Face and body treatments. Study started July 08. Study under process, preliminary feedback indicate good clinical results

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.