Instrukce obsluhy Elektronický přístroj k měření vlhkosti


1 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D Balingen Tel.: +49-[0] Fax: +49-[0] Internet: Instrukce obsluhy Elektronický přístroj k měřen&ia...
Author:  Luděk Špringl

0 downloads 90 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents


KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: [email protected]

Tel.: +49-[0]7433- 9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com

Instrukce obsluhy Elektronický přístroj k měření vlhkosti KERN DBS Verze 1.4 02/2017 CZ

DBS-BA-cz-1714

CZ

KERN DBS Verze 1.4 02/2017

Instrukce obsluhy Elektronický přístroj k měření vlhkosti Obsah 1 2

T ec hnic ké údaje ............................................................................................. 4 P řehled zařízení.............................................................................................. 6

2.1 2.1.1 2.2

Přehled zobrazení ..................................................................................................................... 8 Příklady zobrazení .................................................................................................................... 12 Přehled klávesnice ................................................................................................................. 13

3

Základní ins trukc e (obec né informac e ) .................................................... 14

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1

Použití v souladu s předurčením .......................................................................................... 14 Použití v rozporu s předurčením ......................................................................................... 14 Záruka ...................................................................................................................................... 14 Dohled nad kontrolními prostředky ...................................................................................... 14 Informace o ohroženích ......................................................................................................... 15 Nálepky „Informace o ohroženích” ........................................................................................... 19

4

T rans port a us kladnění ............................................................................... 20

4.1 4.2

Kontrola při přejímce ............................................................................................................. 20 Balení / zpětný transport........................................................................................................ 20

5

R ozbalení, umís tění a zprovoznění ............................................................ 20

5.1 5.2 5.2.1 5.3 5.4 5.5 5.6

Místo pro provoz..................................................................................................................... 20 Rozbalení a kontrola ............................................................................................................. 23 Rozsah dodávky / standardní dodávka ................................................................................... 23 Montáž ..................................................................................................................................... 24 Síťový adaptér ........................................................................................................................ 27 Zprovoznění ............................................................................................................................ 29 Zapojení periferních zařízení ................................................................................................. 29

6

K alibrac e ....................................................................................................... 30

6.1 6.2 6.3

Kalibrace váhy ........................................................................................................................ 30 Justáž teploty.......................................................................................................................... 32 Protokol ISO/GLP ................................................................................................................... 35

7

Menu ............................................................................................................. 36

7.1 7.1.1

Navigace v menu .................................................................................................................... 37 Numerické nastavení ................................................................................................................ 37

8

Měření vlhkos ti ............................................................................................ 38

8.1 8.2 8.3 8.4

Zprovoznění sušení ................................................................................................................ 38 Přerušení sušení..................................................................................................................... 40 Ukončení sušení ..................................................................................................................... 40 Vypínání zařízení ................................................................................................................... 40

2

DBS-BA-cz-1714

9

P arametry s uš ení ......................................................................................... 41

9.1 9.2 9.2.1 9.2.1.1 9.2.1.2 9.2.1.3 9.2.1.4 9.2.1.5 9.2.2 9.2.3

Ukládání do paměti/vyvolávání ............................................................................................. 42 Umísťování .............................................................................................................................. 43 Režim sušení ............................................................................................................................ 43 Režim sušení AUTO (standardní sušení / kritérium vypnutí „∆M”) ..................................... 43 Režim sušení TIME (standardní sušení / kritérium vypnutí „Čas”) .................................... 44 Režim sušení RAPID (rychlé sušení ) .................................................................................. 45 Režim sušení SLOW (ochranné sušení ) ............................................................................. 47 Režim sušení STEP (stupňovité sušení ) ............................................................................ 49 Zobrazení výsledku ................................................................................................................. 52 Kritérium zprovoznění............................................................................................................... 54

10

Os tatní nas tavení ......................................................................................... 55

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6

Nastavení označení vzorku ................................................................................................... 55 Nastavení data/času pro protokol měření ............................................................................ 56 Blokáda menu ......................................................................................................................... 57 Změna hesla ............................................................................................................................ 59 Nastavení identifikačního čísla ............................................................................................. 60 Resetování menu .................................................................................................................... 61

11

V ýtis k, ukládání a vyvolávání výs ledků měření ........................................ 62

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

Obložení pinů rozhraní RS232C .......................................................................................... 63 Parametry rozhraní ................................................................................................................. 64 Cyklus výstupu údajů ............................................................................................................ 66 Vyvolávání a výtisk výsledků měření ................................................................................... 67 Výtisk aktuálně nastavených parametrů sušení ................................................................. 68 Vymazávání výsledků měření z paměti ................................................................................ 69 Příklady výtisků ...................................................................................................................... 70

12

Obec né informac e na téma měření vlhkos ti .............................................. 73

12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8

Použití ...................................................................................................................................... 73 Základní informace ................................................................................................................. 73 Přizpůsobení měřicích metod ............................................................................................... 73 Příprava vzorku ...................................................................................................................... 74 Materiál vzorků ....................................................................................................................... 75 Hmotnost vzorků / navážka .................................................................................................. 75 Teplota sušení ........................................................................................................................ 76 Doporučení / orientační hodnoty .......................................................................................... 76

13

Údržba, utilizac e........................................................................................... 81

13.1 Čištění ...................................................................................................................................... 81 13.2 Údržba, udržování provozního stavu ................................................................................... 82 13.2.1 Sundávání ochranného skla................................................................................................. 82 13.2.2 Výměna lampy ..................................................................................................................... 84 13.2.3 Výměna pojistek ................................................................................................................... 85 13.3 Utilizace ................................................................................................................................... 85

14

P omoc v případě malýc h poruc h................................................................ 86

14.1

Oznámení chyby ..................................................................................................................... 87

15

P rohláš ení o s hode ...................................................................................... 88

DBS-BA-cz-1714

3

1 Technické údaje Údaje

DBS 60-3

Typ zářiče

halogenový (1 x 400 W) 50°C – 200°C možnost volby kroku o 1°C

Rozsah teplot Maximální zatížení (Max.) Minimální hmotnost (Min.) Doba ohřevu Přesnost vážení (d)

60 g 0,02 g 2h režim vážení

0,001 g

režim měření vlhkosti

0,01%

Reprodukovatelnost „Režim vážení”

0,001 g navážka 2 g navážka 5 g navážka 10 g

Reprodukovatelnost „Režim měření vlhkosti”

0,15% 0,05% 0,02%

standardní sušení (AUTO / TIME) Režim sušení

stupňovité sušení (STEP) rychlé sušení (RAPID)

Linearita

ochranné sušení (SLOW) ±0,003 g

Doba narůstání signálu (typická)

3s

Doporučována kalibrační hmotnost, není součástí standardní dodávky (třída) Provozní podmínky

4

50 g (F1) • •

teplota okolí 5°C….+40°C vlhkost vzduchu max. 85%, bez kondenzace

DBS-BA-cz-1714

Kritérium vypnutíAUTO Sušení se ukončí, když nastavený úbytek hmotnosti (∆M) trvá stále po dobu více než 30 s.TIME Sušení se ukončí po nastaveném čase, možnost volby v rozsahu od 1 minuty do 4 hodin (krok 1 minuta) nebo 12 hodin.

• Misky na vzorek, součást dodávky Jednotky váhy

Vnitřní paměť

Rozhraní Rozměr (S x G x W) Dostupná komora sušení Hmotnost netto Elektrické napájení Kolísání napětí Síťová pojistka Stupeň znečištění

Ruční (tlačítko STOP).

Ø 95 mm [M/W]

[%] vlhkosti

[D/W]

[%] suché hmotnosti

[M/D]

Suchá hmotnost ATRO*

[W/D]

Vlhkost ATRO*

[GRAM]

Zobrazení v gramech

Paměť metody

10 buněk paměti pro programy sušení, viz kapitola 9.1

Paměť vzorků

100 buněk paměti pro výsledky měření, viz kapitola 11 RS 232 kryt 202 x 336 x 157 mm Ø 95 mm, výška 20 mm 4,2 kg 220–240 V AC, 50 /60 Hz ±10 % 3,15 A, 250V 2

Kategorie přepětí

Kategorie II

Výška instalace v metrech (dosl. metr výšky)

Do 2000 m

Místo umístění

DBS-BA-cz-1714

pouze v uzamčených prostorách

5

2 Přehled zařízení Pohled zepředu:

Poz.

6

Označení

1

Průzor

2

Miska na vzorek

3

Displej

4

Vodováha

5

Klávesnice

6

Nožička

7

Ohřívací vložka

8

Halogenová lampa

9

Čidlo teploty

DBS-BA-cz-1714

Pohled zezadu:

Poz.

DBS-BA-cz-1714

Označení

10

Zabezpečující zásuvka před krádeží

11

Není dokumentováno

12

RS 232

13

USB, není dokumentováno

14

Síťová zásuvka

15

Zásuvka pro pojistky

7

2.1

Přehled zobrazení

Číslo Zobrazení

Popis

1

Aktuálně načítaný program, viz kapitola 9.1.

2

Svítí během komunikace s vnějšími zařízeními .

3

• Ukazatel stability se zobrazí, když hodnota měření je stabilní.

• Signalizuje aktuální nastavení v menu. 4 5

Ukazatel

Režim sušení AUTO + viz kapitola 9.2.1.1

TIME + viz kapitola 9.2.1.2

8

zobrazuje výsledek měření.

Zobrazení statusu v průběhu sušení. Fáze ohřevu

Dosažena nastavena teplota sušení. Sušení se ukončí, když má ∆M stálou hodnotu. Fáze ohřevu

Dosažena nastavena teplota sušení. Sušení se ukončí po nastaveném čase.

DBS-BA-cz-1714

RAPID

+ viz kapitola 9.2.1.3

Fáze ohřevu „Stupeň úvodního ohřevu”

Stupeň úvodního ohřevu je zapnut do momentu docílení stálého „∆M stupně úvodního ohřevu”. Teplota se sníží na nastavenou teplotu sušení.

Docílena nastavená teplota sušení. Sušení se ukončí po splnění nastaveného kritéria sušení.

SLOW Fáze ohřevu

+ viz kapitola 9.2.1.4

STEP

+ viz kapitola 9.2.1.5

Dosažena nastavená teplota sušení. Sušení se ukončí po splnění nastaveného kritéria sušení. Fáze ohřevu – 1. stupeň

Sušení – 1. stupeň

Fáze ohřevu – 2. stupeň

Sušení – 2. stupeň

Fáze ohřevu – 3. stupeň

Sušení – 3. stupeň

DBS-BA-cz-1714

9

6

Dosavadní doba sušení

7

Aktuální teplota

8

Výsledek zobrazení, viz kapitola 9.2.2

%

g 9

M/W

[%] vlhkosti

D/W

[%] suché hmotnosti

M/D

Suchá hmotnost ATRO

W/D

Vlhkost ATRO

gram

Zobrazení v gramech

Základní zobrazení Zobrazení hmotnosti Zobrazení vlhkosti v % Vyvolání menu pomocí tlačítka MENU. Zařízení se nachází v pohotovostním stavu, viz kapitola 8.4.

0

10

Aktuální volba menu UNIT

Volba menu zařízení „Zobrazení výsledku”, viz kapitola 9.2.2.

COMSET

Volba menu zařízení „Parametry rozhraní”, viz kapitola 11.2.

CODE

Volba menu zařízení „Označení vzorku”, viz kapitola 10.1.

CAL

Volba menu zařízení „Kalibrace”, viz kapitola 6.

PRINT

Volba menu zařízení „Tiskárna ”, viz kapitola 11.3–11.5.

DBS-BA-cz-1714

a

Zobrazení statusu „Zařízení” vrch

Zobrazení při otevřeném ohřívacím krytu. Bliká, když ohřívací kryt je nutno uzavřít. Zhasne při zamknutém ohřívacím krytu.

střed

Zobrazení při otevřeném ohřívacím krytu. Zhasne při zamknutém ohřívacím krytu. Bliká při aktivním procesu sušení.

spodek

Informuje, že v misce na vzorky se nachází vzorek. Bliká, když je vzorek nutno položit. Zhasne, když v misce na vzorky se nic nenachází. Informuje, že v misce na vzorky se nachází vzorek. Bliká, když je požadováno tárování. Zhasne, když se na misce nenachází žáden vzorek. Při zapnutí informuje, že je instalována vzpěra misky. Při zapnutí bliká, když vzpěra misky není instalována.

DBS-BA-cz-1714

11

2.1.1 Příklady zobrazení V průběhu sušení:

Po sušení:

1

Načítaný program sušení

2

Aktuální čas

3

Aktuální teplota

4

Jednotka „Zobrazení výsledku”

+ viz kapitola 9.2.2

5

Nastavený režim sušení /

+ viz kapitola 9.2.1

zobrazení statusu sušení

+ viz kapitola 2.1

6

Aktuální vlhkost v %. V průběhu sušení možnost přepojení pomocí tlačítka kapitola 9.2.1.1).

7

Proces sušení je aktivní

8

Ukazatel výsledku měření

9

Hodnota měření (jednotka nastaveného zobrazení výsledku)

12

+ viz kapitola 9.1

∆M (viz + viz kapitola 2.1

+ viz kapitola 9.2.2

DBS-BA-cz-1714

2.2

Přehled klávesnice

Zapojování/vypojování •

Vyvolání menuVolba bodu menu zlevaPostup vzadPostup vpředVolba bodu menu zprava

• •

Tárování Nulování

• •

Aktivace bodu menu Ukládání nastavení

• • •

Opuštění menu Návrat do režimu měření vlhkosti Anulování

Zprovoznění sušení Ukončení sušení

Numerické nastavení, viz kapitola 7.1.1.

DBS-BA-cz-1714

13

3 Základní instrukce (obecné informace ) 3.1 Použití v souladu s předurčením Předmětné zařízení slouží k rychlému a věrohodnému měření vlhkosti v tekutých, pórovitých a pevných látkách na základě termogravimetrické analýzy. 3.2 Použití v rozporu s předurčením Váhu nelze vystavovat nárazům ani přetížení při zohlednění hmotnosti tára, což by rovněž mohlo váhu poškodit. Váhu musíme provozovat v prostředí bez nebezpečí výbuchu, jelikož sériové provedení váhy není nevýbušné. Konstrukci váhy nelze měnit, neboť může dojít k porušení bezpečnostních technických podmínek provozu, chybnému měření a rovněž ke zničení váhy. Váha musí být provozována pouze v souladu s popsanými směrnicemi. Jiné použití vyžaduje písemný souhlas firmy KERN. 3.3 Záruka Na váhu se nevztahuje záruka v případech, když je zjištěno: - nedodržování předepsané instrukce obsluhy - použití v rozporu s předurčením - provádění konstrukčních změn nebo otevírání - mechanické poškození nebo poškození v důsledku působení médií či kapalin - přirozené opotřebení - nesprávné postavení nebo je zjištěna nesprávná elektrická instalace - přetížení měřicího mechanizmu 3.4 Dohled nad kontrolními prostředky V rámci systému zajištění kvality vážení je nutno pravidelně kontrolovat technické parametry váhy a případně dostupné kontrolní závaží. Z toho důvodu je nutné, aby zodpovědný uživatel určil přiměřený časový harmonogram, druh a rozsah kontroly. Informace týkající se dohledu nad kontrolními prostředky a kontrolními závažími jsou dostupné na webových stránkách firmy KERN (www.kern-sohn.com). Kontrolní závaží a váhy je možné rychle a levně kalibrovat v akreditované laboratoři pro kalibraci DKD (Deutsche Kalibrierdienst) firmy KERN ( zohlednění normy závazné v daném státě).

14

DBS-BA-cz-1714

3.5

Informace o ohroženích

VÝSTRAHA !

Přístroj k měření vlhkosti se používá k měření obsahu vlhkosti v materiálech . Je nutno používat přístroj pouze k tomu účelu, jiné použití by mohlo ohrozit další osoby, poškodit zařízení nebo způsobit jiné materiální škody.

!

Přístroj k měření vlhkosti je nutno používat k sušení materiálů obsahujících vodu.

!

Přístroj k měření vlhkosti nelze používat v ohrožené oblasti.

!

Zařízení mohou provozovat a udržovat pouze přeškolení pracovníci.

!

Před nastavením a zprovozněním je nutno se důkladně seznámit s instrukcí obsluhy, dokonce tehdy, když má uživatel zkušenosti se zařízeními firmy KERN.

!

Předmětný přístroj k měření vlhkosti je odolným precizním zařízením, se kterým je nutno pečlivě zacházet, aby byl možný dlouholetý bezporuchový provoz.

!

Nikdy neprovádět žádné úpravy nebo změny konstrukčních zařízení. Vždy používat originální náhradní díly a přípravky.

DBS-BA-cz-1714

15

! Vnitřek zařízení a jeho zásuvky a také připojená periferní zařízení (např. tiskárny) se nesmí dostat do kontaktu s kapalinami. Pokud se tak stane, je nutno zařízení okamžitě odpojit od sítě. Zařízení může být provozováno teprve po kontrole provedené kompetentním dealerem firmy KERN.

!

Nepokládat na zařízení žádné předměty.

!

Nepokládat na zařízení ani v jeho okolí žádné zápalné látky, protože okolí přístroje se intenzivně ohřívá.

16

DBS-BA-cz-1714

!

Předmětné zařízení není určeno pro výbušné, snadno zápalné látky a pro vzorky, ve kterých může vlivem tepla dojít k chemické reakci und in angeschlossene Peripheriegeräte (z. B. Drucker, PC).

!

Látky, ze kterých se uvolňují toxické výpary, je nutno sušit pod speciálním odsávacím zařízením tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví.

!

Látky, z nichž vznikají toxické výpary (kupř. kyseliny), mohou způsobit korozí zařízení.

!

Vzorky se musí vyndávat opatrně. Samotný vzorek, miska a ohřívací jednotka mohou být velmi horké.

!

Aby nedocházelo ke kumulaci tepla v okolí zařízení, je nutno dodržovat dostatečný volný prostor ( 20 cm od zařízení, 1 m shora).

!

Přístroj nesmí být provozován v místnostech ohrožených výbuchem.

!

Síťová zásuvka musí být vždy snadno přístupná.

DBS-BA-cz-1714

17

Ohrožení vyskytující se během měření a po měření !

Všechny konstrukční prvky musí být správně instalovány , viz kapitola 5.3.

!

Opatrně při vyndávání vzorků. Samotný vzorek, miska a ohřívací jednotka mohou být velmi horké.

!

Vždy používat úchyt, což umožňuje provozovat zařízení bezpečně a zamezuje popařeninám.

!

V průběhu měření se jednotlivé části krytu (kupř. ventilační mřížka ) mohou intenzivně ohřívat. Proto je nutno se zařízením manipulovat pouze pomocí označených úchytů.

18

DBS-BA-cz-1714

3.5.1 Nálepky „Informace o ohroženích”

!

Během provozu se mohou ventilační mřížka a průzor silně ohřát.

!

Ohřívací kryt je nutno vždy otevírat úplně do výše uvedené polohy.

!

Nepracovat s žádnými snadno hořlavými látkami.

!

Před výměnou lampy odpojit zařízení od elektrického napájení, viz kapitola 13.2.2.

DBS-BA-cz-1714

19

4 Transport a uskladnění 4.1 Kontrola při přejímce Ihned po obdržení zásilky je nutné ověřit, zda nedošlo k případnému viditelnému poškození, totéž je nutno provést po rozbalení zásilky. 4.2

Balení / zpětný transport  Všechny části originálního balení je nutno zachovat pro případ eventuálního zpětného transportu.  Pro zpětný transport je nutno použít pouze originální balení.  Před transportem je nutno odpojit všechny připojené kabely i volně připojené části.  Pokud byla dodána zabezpečovací zařízení pro transport, je nutno je použít.  Všechny části, kupř. skleněný větrný kryt, desku váhy, adaptér apod. je nutno zabezpečit před skluzem a poškozením

5 Rozbalení, umístění a zprovoznění 5.1 Místo pro provoz Váhy byly zkonstruovány tak, aby v normálních provozních podmínkách byly docilovány věrohodné výsledky vážení. Volba správného místa usnadní přesné a rychlé vážení.

20

DBS-BA-cz-1714

Kritéria výběru provozního místa:

!

Odstranit z přímého okolí výbušné a lehce zápalné látky. Unikající opary, miska a všechny části komory jsou horké.

!

Odstranit z bezprostředního okolí snadno vznětlivé látky.

!

Zabezpečit zařízení před bezprostředním působením průvanu způsobeným otevřením oken a dveří.

!

Vyvarovat se extrémních teplot a kolísání teploty, vyskytujících se kupř. při umístění vedle vařiče .

!

Zamezit bezprostřednímu působení slunečních paprsků.

DBS-BA-cz-1714

21

!

Nepokládat na zařízení žádné předměty.

!

Zabezpečit zařízení před vysokou vlhkostí vzduchu, opary a prachem.

!

V případě výskytu elektromagnetických polí (vliv mobilů nebo rádiových zařízení), statických nábojů nebo nestabilního napájení jsou možné velké chyby měření. Musí se změnit provozované místo nebo odstranit zdroj poruch

!

Vyvarovat se statických nábojů majících původ ve váženém vzorku , nádobě a krytu.

!

Zařízení umístit na stabilní rovné ploše.

!

Během vážení je nutno se vyvarovat otřesů.

!

Chránit přístroj před vysokou vlhkostí, párou a prachem vystaven vysoké vlhkosti. Nežádoucí kondenzace může nastat , když se studený přístroj přemístí do teplejšího prostředí. V tomto případě je nutno cca 2 hodiny aklimatizovat

!

Zařízení můžete používat výlučně v uzavřených prostorech.

22

DBS-BA-cz-1714

5.2 Rozbalení a kontrola Rozbalit, vyjmout zařízení včetně příslušenství. Ověřit, zda dodávka je kompletní a nepoškozená. 5.2.1 Rozsah dodávky / standardní dodávka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. DBS-BA-cz-1714

Přístroj 50 misek pro jedno použití Vzpěra misky Prsten větrného krytu Tepelný kryt Náhradní pojistka Úchyt Síťový kabel Provozní kryt Instrukce obsluhy Přehled menu Imbusový klíč 23

5.3

Montáž

Zařízení je expedováno v demontovaném stavu. Po rozbalení nutno zjistit kompletnost dodávky. Pořadí montáže jednotlivých částí je uvedeno níže. 1. Položit tepelný kryt.

2. Usadit prsten větrného krytu ve správné pozici,  na .

24

DBS-BA-cz-1714

3. Usadit vzpěru misky ve správné pozici,  na .

4. Položit misku na vzorky.

5. Nastavit vodorovnou polohu zařízení pomocí šroubovacích nožiček [1], vzduchová bublina vodováhy se musí nacházet ve vymezené poloze.

演 Ϋ

DBS-BA-cz-1714

25

výkres 1

výkres 2

Když se vzduchová bublina nachází u levé hrany, nastavit vodorovnou polohu pomocí pravé šroubovací nožičky, viz výkres 1. Když se vzduchová bublina nachází u pravé hrany, nastavit vodorovnou polohu pomocí levé šroubovací nožičky, viz výkres 2. výkres 3

výkres 4

Současné šroubování obou nožiček ve směru hodinových ručiček způsobí přesun vzduchové bubliny vpřed (viz výkres 3). Současné šroubování obou nožiček proti směru hodinových ručiček způsobí přesun vzduchové bubliny vzad (viz výkres 4). Nastavení vodorovné polohy pravidelně kontrolovat.

26

DBS-BA-cz-1714

5.4 Síťový adaptér Váha je napájena pomocí dodaného síťového kabelu. Je nutno ověřit, zda napájecí napětí má předepsanou hodnotu. Zařízení je možno zapnout do sítě pouze tehdy, když štítkové napětí je shodné s lokálním.

Důležité upozornění: Jsou hodnoty shodné s lokálním napájením? • •

Nezapojovat v případě zjištění rozdílného napětí! Zapojit v případě zjištění shody.

Zařízení se může připojit pouze k zásuvce s ochranným kolíkem (PE), instalovaným v souladu s předpisy. Ochrana nemůže být přerušena v důsledku použití přípojky bez ochrany. V případě, když v síti není zásuvka s ochranným kolíkem, musí kompetentní odborník vytvořit rovnocennou náhradu v souladu se závaznými předpisy. • • •

Síťová zásuvka musí být vždy snadno dostupná. Před zapnutím zkontrolujte síťový kabel, zda není poškozen. Kabel uložte tak, aby se nemohl poškodit a nepřekážel v průběhu měření.

DBS-BA-cz-1714

27

5.4.1 Zapojení napájení  Zapojit váhu pomocí síťového kabelu. Displej se rozsvítí a provede se samodiagnóza zařízení.

 Samodiagnóza se ukončí, když se na displeji zobrazí „OFF”.  Váha se zapne zmáčknutím tlačítka ON/OFF. Spustí se samodiagnóza, zařízení je připraveno k vážení ihned po zobrazení hmotnosti.

28

DBS-BA-cz-1714

5.5 Zprovoznění Aby výsledky vážení byly přesné, musí být docílena odpovídající provozní teplota (viz „Doba ohřevu”, kapitola . 1). V průběhu ohřevu musí být váha napájena . Přesnost váhy závisí na lokální zemské gravitaci. Je nutno dodržovat zásady popsané v kapitole „Kalibrace”. 5.6 Zapojení periferních zařízení Před připojením nebo odpojením periferních zařízení (tiskárny, počítač) přes rozhraní je nutno zařízení odpojit od sítě. Je nutno používat výhradně zařízení firmy KERN, které jsou pro tento účel optimálně vybaveny.

DBS-BA-cz-1714

29

6 Kalibrace 6.1 Kalibrace váhy Protože zemská gravitace je proměnlivá, je třeba každou váhu v souladu se zákony fyziky vhodným způsobem kalibrovat (pokud již váha nebyla kalibrována). Proces kalibrace je třeba provést při prvním zprovoznění, dále při každé změně umístění váhy a rovněž v případě výkyvů teploty okolí. Abychom obdrželi přesné hodnoty měření, doporučuje se dodatečné cyklické kalibrování váhy v rámci běžného provozu. •

Před kalibrací musí být váha ve stabilním stavu. Zajistit požadovanou dobu ohřevu(viz kapitola 1).

• •

Provést kalibraci, na váze s miskou se nesmí nacházet žádné předměty. Pokud možno, používat kalibrační hmotnost blížící se maximálnímu zatížení váhy (doporučená kalibrační hmotnost, viz kapitola 1). Kalibraci možno rovněž provést pomocí kalibračních hmotností s jinými nominálními hodnotami (10 g – 60 g), což avšak není optimální z pohledu měřicí techniky. Informace týkající se vzorcového závaží je možno najít internetu na adrese: http://www.kern-sohn.com

 Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „CAL”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuální nastavení. V případě potřeby pomocí navigačních tlačítek   volit podbod menu „BAL”.  Potvrdit tlačítkem ENTER, zobrazí se oznámení „WAIT” a poté se zobrazí aktuálně nastavena kalibrační hmotnost.

Otevřít ohřívací kryt.

30

DBS-BA-cz-1714

Za účelem změny kalibrační hmotnosti nastavit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek (viz kapitola 7.1.1 „Numerické nastavení”). V případě zapnutí opční tiskárny aktivované funkce GLP (viz kapitola 6.3) se spustí výtisk protokolu kalibrace.

 V průběhu blikáni zobrazení opatrně položit na střed misky na vzorky kalibrační hmotnost kupř. 50 g.

 Spustí se kalibrace.  Počkat, až se zobrazí „0,000 g”. Sejmout kalibrační hmotnost v průběhu blikání zobrazení.

 Kalibrace se ukončí po zobrazení oznámení „END”. Následuje automatický návrat do menu zařízení.  Návrat do režimu vážení pomocí tlačítka ESC.

DBS-BA-cz-1714

31

6.2

Justáž teploty

Doporučuje se občas ověřit teplotu zařízení pomocí opční soupravy ke kalibraci teploty DBS­A01. Teplota se měří ve dvou bodech (100°C a 180°C), korekce je možná v obou těchto bodech. Po poslední fázi ohřevu je nutno zařízení vychladnout na teplotu okolí. Příprava:  Na soupravě ke kalibraci teploty instalovat čidlo teploty v souladu s výkresem.

 Sejmout misku na vzorky a vzpěru misky .

 Instalovat soupravu ke kalibraci teploty v souladu s výkresem.

 Zavřít ohřívací kryt. V případě zobrazení oznámení chyby „ol” je možno toto oznámení ignorovat.  Pomocí tlačítka ON/OFF zapnout digitální teploměr soupravy ke kalibraci teploty.

32

DBS-BA-cz-1714

Vyvolání menu:  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”.  Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „CAL”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuální nastavení. V případě potřeby pomocí navigačních tlačítek   volit podbod menu „TEMP”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se první kontrolovaný bod teploty.

 Zmáčknout tlačítko START, spustí se první fáze ohřevu.• •

V průběhu fáze ohřevu nemůže být ohřívací kryt otevřen déle než 1 minutu, v opačném případě se zobrazí oznámení chyby „ERR.100”. V tom případě zmáčknout tlačítko ESC a opět spustit bod menu „TEMP”. Postupovat opatrně, v průběhu provozu mohou být části zařízení, kupř. ventilační mřížka a průzor ohřány na vysokou teplotu. V průběhu blikání teploty musí být korekce provedena během 15 minut, v opačném případě se kalibrace teploty přeruší (zobrazí se oznámení „AboRT”).

 Po 15 minutách se kalibrace teploty 1. bodu ukončí. V průběhu blikání zobrazení teploty porovnat hodnotu teploty zobrazenou na teploměru s teplotou přístroje k měření vlhkosti. V případě rozdílu provést korekci pomocí navigačních tlačítek   a potvrdit tlačítkem ENTER. Numerické nastavení viz kapitola 7.1.1.

DBS-BA-cz-1714

33

 Zobrazí se druhý kontrolovaný bod teploty.  Potvrdit zmáčknutím tlačítka ENTER, spustí se druhá fáze ohřevu.  Po 15 minutách se kalibrace teploty 2. bodu ukončí. V průběhu blikání zobrazení teploty porovnat hodnoty teploty na teploměru s teplotou přístroje k měření vlhkosti. V případě zjištění rozdílu provést korekci pomocí navigačních tlačítek   a potvrdit tlačítkem ENTER. Numerické nastavení viz kapitola 7.1.1.  Kalibrace se ukončí po zobrazení oznámení „END”. Následuje automatický návrat do menu zařízení. V případě zapnutí opční tiskárny a aktivované funkci GLP (viz kapitola 6.3) následuje spuštění výtisku protokolu kalibrace.

 Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC. •

34

V případě zapnutí opční tiskárny a aktivované funkci GLP (viz kapitola 6.3) následuje spuštění výtisku protokolu kalibrace

DBS-BA-cz-1714

6.3 Protokol ISO/GLP V systémech řízení kvality jsou požadované výtisky výsledků měření a správně provedené kalibrace včetně uvedení data, času a identifikačního čísla. Nejjednodušší způsob je mít zapnutou tiskárnu. • •

Ověřit, zda se shodují parametry komunikace přístroje k měření vlhkosti a tiskárny, viz kapitola 11.2. Příklady výtisků viz kapitola 11.7.

 Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „CAL”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se režim kalibrace „BAL / TEMP”.  Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „CAL.REC”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, ukazatel  vedle „CAL.REC” zobrazuje aktuální nastavení. Ukazatel 

Zobrazení

Volba

Zobrazuje se

Aktivní výstup protokolu kalibrace

Nezobrazuje se

Výstup protokolu kalibrace není aktivní

 Aktivace/deaktivace funkce pomocí tlačítka ENTER.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

DBS-BA-cz-1714

35

7 Menu

36

DBS-BA-cz-1714

7.1

Navigace v menuVyvolání menu

• •

Volba a postup bodů menu nahoru Volba nastavení v rozsahu funkce

• •

Volba a postup bodů menu dolů Volba nastavení v rozsahu funkceVolba bodu menu zlevaVolba bodu menu zpravaPotvrzení a uložení do pamětiOpuštění menu

7.1.1 Numerické nastavení Tlačítko

Označení

Funkce

Navigační tlačítko

Zvětšení hodnoty blikající číslice

Navigační tlačítko

Zmenšení hodnoty blikající číslice

Navigační tlačítko

Volba číslice zprava

Navigační tlačítko

Volba číslice zleva

Tlačítko ENTER

Potvrzení nastavených hodnot

Tlačítko ESC

Anulování nastavených hodnot

DBS-BA-cz-1714

37

8 Měření vlhkosti 8.1

Zprovoznění sušení Při prvním zprovoznění nastavit parametry sušení dle kapitoly 9.

 Nastavit parametry sušení v souladu s kapitolou 9, nebo načíst z paměti program sušení vhodný pro daný vzorku, viz kapitola 9.1. Ověřit, zda se zařízení nachází v režimu měření vlhkosti. V případě potřeby zmáčknout tlačítko ESC.  Otevřít ohřívací kryt.

 Vložit misku na vzorku po provedení aklimatizace na teplotu okolí.

 Při uzavřeném ohřívacím krytu počkat na zobrazení ukazatele stability [] a vynulovat váhu pomocí tlačítka TARE. V průběhu 30 minut položit vzorek, v opačném případě se zobrazí oznámení chyby „TIM.oUT”. V tom případě zmáčknout tlačítko ESC a opět provést nulování.  Položit vzorek na misku váhy. Příprava vzorku viz kapitola 12.4. Zohlednit minimální hmotnost > 0,02 g.

38

DBS-BA-cz-1714

 Zamknout ohřívací kryt, měření se automaticky spustí.

• • •

V případě, když nenastane automatický start měření, je možno provést start ručně zmáčknutím tlačítka START. V menu možno volit mezi ručním a automatickým startem, viz kapitola 9.2.3. Dodržovat informace o ohroženích, viz kapitola 3.5 „Ohrožení vyskytující se během měření a po měření”.

 Po ukončení sušení zazní akustický signál a ohřev je vypnut.  Zobrazuje se výsledek měření označený ukazatelem [ ]].  Následuje krátkodobé spuštění dmychadla.  Za účelem dalších měření zmáčknout tlačítko ON/OFF, zařízení se vrací do režimu měření vlhkosti. Ukazatel [ ]] zhasne.  Ukončení sušení, viz kapitola 8.3. V případě zapojení opční tiskárny následuje výtisk měřicího protokolu v závislosti na nastavení v menu, viz kapitola 11.3.

DBS-BA-cz-1714

39

8.2

Přerušení sušení

 Měření je možno kdykoliv přerušit pomocí tlačítka STOP. Zazní dlouhý zvukový signál, zobrazí se oznámení „ABORT”.

nebo  Zmáčknout tlačítko ESC. Zařízení se vrací do režimu měření vlhkosti, výsledek měření se anuluje. nebo  Opětovně zmáčknout tlačítko STOP. Zobrazí se výsledek měření označený ukazatelem [ ]] a dojde k uložení do paměti. 8.3

Ukončení sušení

 Otevřít ohřívací kryt. ! Dodržovat informace o ohroženích, viz kapitola 3.5 „Ohrožení vyskytující se během měření a po měření”. ! Opatrně při vyndávání vzorků, samotný vzorek, ohřívací jednotka a použita miska na vzorek mohou být ještě velmi horké. ! Vždy používat kryt k vyndávání, což umožňuje bezpečnou práci a je možno se vyvarovat popaření.

8.4

Vypínání zařízení

 Mačkat tlačítko ON/OFF, až se zobrazí nápis „OFF”, zobrazení se změní na „READY”. Zařízení se tímto přepne do přípravného režimu. V přípravném režimu se nepožaduje čas ohřevu přístroje k měření vlhkosti za účelem provedení měření.  Za účelem úplného vypnutí napájení je zařízení nutno odpojit od sítě.

40

DBS-BA-cz-1714

9 Parametry sušení V zařízení možno ukládat kompletní programy sušení s individuálně nastavenými parametry sušení vzorku. Existuje možnost volby čtyř režimů sušení ( standardní, stupňovité, ochranné a rychlé) a dvou kritérií vypnutí (řízené časem a automatické). Kazdy režimu má nastavitelné další parametry jak doba sušení, teplota sušení a ∆M (stálý úbytek hmotnosti v průběhu 30 s), níže uvedená tabulka. Zobrazení

Režim sušení

Kritérium vypnutí

Čas sušení

Teplota sušení

∆M

AUTO

+ viz

standardní

automatické

-

x

x

standardní

řízené časem

x

x

-

řízené časem

x

x

-

automatické

-

x

x

řízené časem

x

x

-

automatické

-

x

x

řízené časem

x

x

-

-

x

x

kapitola 9.2.1.1 TIME

+ viz kapitola 9.2.1.2 RAPID

RAPID

+ viz

rychlé sušení

kapitola 9.2.1.3 SLOW

SLOW

ochranné sušení

+ viz kapitola 9.2.1.4 STEP

STEP

+ viz kapitola 9.2.1.5

stupňovité sušení

nebo

nebo

nebo automatické

Před volbou parametrů sušení nutno volit paměťové místo pro program sušení, viz kapitola 9.1. V zájmu úsporného provozu při teplotách nad 180°C by doba sušení neměla překračovat 1 hodinu.

DBS-BA-cz-1714

41

9.1 Ukládání do paměti/vyvolávání K dispozici je 10 paměťových míst pro kompletní procesy sušení, které v případě potřeby možno snadno vyvolat a zprovoznit na základě uloženého čísla programu.  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Zmáčknout navigační tlačítko a potvrdit pomocí tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuální nastavení.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadovaný program, možnost volby od No.0 – No.9.  Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. se aktuální nastavené Zobrazí parametry sušení.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.  Nastavit parametry sušení pro volený program, viz další kapitola 9.2.

42

DBS-BA-cz-1714

9.2

Umísťování

9.2.1 Režim sušení 9.2.1.1 Režim sušení AUTO (standardní sušení / kritérium vypnutí „∆M”) Sušení se provádí na základě parametrů sušení nastavených uživatelem. Sušení se ukončí automaticky, jestli nastavený úbytek hmotnosti (∆M) zůstává konstantní po dobu 30 s. Nastavení: • Režim sušení AUTO •

Teplota sušení

• ∆M  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Zmáčknout navigační tlačítko, poté pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „AUTO”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se blikající aktuálně nastavena teplota sušení.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 50°C – 200°C (krok 1°C).  Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavena hodnota ∆M.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 0,01% – 0,1% (krok 0,01%).  Uložit do paměti zmáčknutím tlačítka ENTER.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC. Možno zahájit měření (viz kapitola 8.1). Řízení procesu sušení se provádí na základě příslušných nastavení. V případě měření vzorku o vlhkosti pod 0,01% kritérium vypnutí dosahuje okamžitě. V tom případě doporučujeme níže uvedený program sušení TIME, viz kapitola 9.2.1.2.

DBS-BA-cz-1714

43

9.2.1.2 Režim sušení TIME (standardní sušení / kritérium vypnutí „Čas”) Sušení se provádí na základě parametrů nastavených uživatelem a je ukončeno po nastaveném čase. Nastavení: • Režim sušení TIME •

Teplota sušeníČas sušení

 Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Zmáčknout navigační tlačítko, poté pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „TIME”.

 Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se blikající aktuálně nastavena teplota sušení.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 50°C – 200°C (krok 1°C).  Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavený čas sušení.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadované nastavení, možnost volby v rozsahu od 1 minuty do 4 hodin (krok 1 minuta) nebo od 4 hodin do 12 hodin (krok 1 hodin).

 Uložit do paměti zmáčknutím tlačítka ENTER.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC. Zařízení je připraveno k měření (viz kapitola 8.1). Řízení procesu sušení se provádí ve shodě se všemi nastaveními.

44

DBS-BA-cz-1714

9.2.1.3 Režim sušení RAPID (rychlé sušení ) V případě rychlého sušení se zapne stupeň úvodního ohřevu , tzn. teplota se zvyšuje rychle a tak dlouho překračuje nastavenou teplotu sušení, až úbytek hmotnosti klesne pod nastavenou hodnotu (úbytek hmotnosti v průběhu 30 s). Poté regulovaná teplota klesá. Sušení se ukončí v závislosti na nastavení, po nastaveném čase nebo tehdy, když nastavený úbytek hmotnosti (∆M) bude konstantní v průběhu 30 s. Rychlé sušení se používá v případě vzorků, které mají vysokou hodnotu vlhkosti (kupř. kapaliny). Nastavení: •

Režim sušení RAPID∆M „Stupeň úvodního ohřevu”Teplota sušeníKritérium vypnutí: čas sušení nebo ∆M

 Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Zmáčknout navigační tlačítko, poté pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „RAPID”.

 Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se blikající aktuálně nastavena hodnota pro stupeň úvodního ohřevu. Možnost volby v rozsahu 0,1% – 9,9% (krok 0,01%).  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se blikající aktuálně nastavena teplota sušení.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 50°C – 200°C (krok 1°C).

DBS-BA-cz-1714

45

 Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavené kritérium vypnutí.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadované nastavení, TIME = řízené časem, ∆M = automaticky.Nastavení TIME  Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavený čas sušení.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadované nastavení, možnost volby v rozsahu od 1 minuty do 4 hodin (krok 1 minuta) nebo od 4 hodin do 12 hodin (krok 1 hodin).  Uložit do paměti zmáčknutím tlačítka ENTER.

 Návrat do režimu vážení pomocí tlačítka ESC. Možno spustit měření vlhkosti (viz kapitola 8.2). Řízení procesu sušení probíhá v souladu se všemi nastaveními. nebo Nastavení ∆M  Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavena hodnota ∆M.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 0,01% – 0,1% (krok 0,01%).  Uložit do paměti zmáčknutím tlačítka ENTER.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC. Zařízení připraveno k měření (viz kapitola 8.1). Řízení procesu sušení se provádí v souladu se všemi nastaveními.

46

DBS-BA-cz-1714

9.2.1.4 Režim sušení SLOW (ochranné sušení ) V případě ochranného sušení se teplota zvětšuje k nastavené hodnotě pomaleji než v standardním režimu sušení. Sušení se ukončí v závislosti na nastavení, po vypršení nastaveného času nebo tehdy, když nastavený úbytek hmotnosti (∆M) bude konstantní po dobu 30 s. Ochranné sušení je určeno pro vzorky, které nevydrží rychlý ohřev sáláním a pro vzorky, na kterých během rychlého ohřevu vzniká příškvar, což má vliv na odpařování vlhkosti uzavřené ve vzorku. Nastavení: •

Režim sušení SLOWTeplota sušeníKritérium vypnutí: čas sušení nebo ∆M

 Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Zmáčknout navigační tlačítko, poté pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „SLOW”.

 Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se blikající aktuálně nastavena teplota sušení.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 50°C – 200°C (krok 1°C).

DBS-BA-cz-1714

47

 Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavené kritérium vypnutí.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadované nastavení, TIME = řízené časem, ∆M = automaticky.Nastavení TIME  Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavený čas sušení.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadované nastavení, možnost volby v rozsahu od 1 minuty do 4 hodin (krok 1 minuta) nebo od 4 hodin do 12 hodin (krok 1 hodin).  Uložit do paměti zmáčknutím tlačítka ENTER.

 Návrat do režimu vážení pomocí tlačítka ESC. Možno spustit měření vlhkosti (viz kapitola 8.2). Řízení procesu sušení se provádí v souladu se všemi nastaveními. nebo Nastavení ∆M  Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuální nastavena hodnota ∆M.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 0,01% – 0,1% (krok 0,01%).

 Uložit do paměti zmáčknutím tlačítka ENTER.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC. Zařízení je připraveno k měření (viz kapitola 8.1). Řízení procesu sušení se provádí v souladu se všemi nastaveními.

48

DBS-BA-cz-1714

9.2.1.5 Režim sušení STEP (stupňovité sušení ) Stupňovité sušení je vhodné pro vzorky, které se chovají zvláštním způsobem během ohřevu. Existuje možnost volby 2 nebo 3 stupňů. Dobu a krok ohřevu jednotlivých stupňů je možno volit libovolně. Sušení se ukončí v závislosti na nastavení stupně 2 nebo 3, po nastaveném čase nebo tehdy, když nastavený úbytek hmotnosti (∆M) bude konstantní v průběhu 30 s. Nastavení:

Režim sušení STEP

1. stupeň Teplota sušení

2. stupeň Teplota sušení

3. stupeň Teplota sušení

. Kritérium vypnutí

Čas sušení

Čas sušení

-

Čas sušení

nebo ∆M

nebo ∆M

1. Vyvolat menu pomocí tlačítka „MENU”. 

2. Volit režim sušení  Zmáčknout navigační tlačítko, poté pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „STEP”.

3. Nastavit teplotu sušení pro 1. stupeň  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se blikající aktuálně nastavena teplota sušení pro 1. stupeň.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 50°C – 200°C (krok 1°C).

DBS-BA-cz-1714

49

4. Nastavit čas sušení pro 1. stupeň  Potvrdit zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavený čas sušení pro 1. stupeň.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadované nastavení, možnost volby v rozsahu od 1 minuty do 4 hodin (krok 1 minuta). 5. Nastavit teplotu sušení pro 2. stupeň  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se blikající aktuálně nastavena teplota sušení pro 2. stupeň.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 50°C – 200°C (krok 1°C). 6. Nastavit čas sušení nebo ∆M pro 2. stupeň  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuální nastavení.  Pomocí navigačních tlačítek   volit kritérium vypnutí (TIME nebo ∆M) pro 2. stupeň.Nastavení ∆M  Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavena hodnota ∆M.  Volit požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek  , možnost volby v rozsahu 0,01% – 0,1% (krok 0,01%). nebo Nastavení TIME  Potvrdit volba zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavený čas sušení.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadované nastavení, možnost volby v rozsahu od 0 minut do 240 minut (krok 1 minuta). Při nastavení 0 minut se následující stupeň vypouští.  Potvrdit zmáčknutím tlačítka ENTER. V případě sušení 2 stupňového přejít ke kroku 8. V případě sušení 3 stupňového přejít ke kroku 7.

50

DBS-BA-cz-1714

7. Nastavit parametry sušení pro 3 stupeň Nastavení teploty sušení, viz krok 5. Nastavení času sušení nebo ∆M, viz krok 6.

8. Návrat do režimu vážení  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC. Zařízení je připraveno k měření (viz kapitola 8.1). Řízení procesu sušení se provádí v souladu se všemi nastaveními.

DBS-BA-cz-1714

51

9.2.2 Zobrazení výsledku Zobrazení výsledku možno libovolně volit mezi zobrazením vlhkosti v procentech, suché hmotnosti v procentech, suché hmotnosti ATRO*, vlhkosti ATRO* a zbytkové hmotnosti v gramech. Přepočet Vysvětlení symbolů W: Počáteční hmotnost (hodnota hmotnosti před zahájením měření) D: Zbytková hmotnost (hodnota hmotnosti po ukončení měření) M: Úbytek hmotnosti = počáteční hmotnost – zbytková hmotnost Jednotka

Přepočet

Zobrazení

[%] vlhkosti 0 – 100%

[%] suché hmotnosti 100–0%

Hmotnost sucha ATRO* 100–999%

Vlhkost ATRO* 0 – 999%

*ATRO je jednotkou používanou pouze v dřevařském průmyslu. Vlhkost dřeva (ATRO) je procentní údaj vody obsažené ve dřevě v poměru k hmotnosti dřeva bez vlhkosti. Vypočte se jako rozdíl počáteční a zbytkové hmotnosti. Nastavení v menu:  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

52

DBS-BA-cz-1714

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „UNIT”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuální nastavení.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadovanou jednotku. Zobraze ní

Opis

[M/W]

[%] vlhkosti

[D/W]

[%] suché hmotnosti

[M/D]

Suchá hmotnost ATRO*

[W/D]

Vlhkost ATRO*

[GRAM]

Zobrazení v gramech

 Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuálně nastavena minimální hodnota.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadovanou jednotku. Jednotka

Možnost volby

[M/W] [D/W] [M/D] [W/D]

[0,1%] nebo [0,01%]

[GRAM]

[0,001 g] nebo [0,01 g]

 Potvrdit volbu zmáčknutím tlačítka ENTER.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

DBS-BA-cz-1714

53

9.2.3 Kritérium zprovoznění V bodu menu „START” existuje možnost volby mezi ručním a automatickým spuštěním měření.  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „START”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, ukazatel  vedle „EASY” zobrazuje aktuální nastavení.  Přepojování mezi ručním a automatickým startem pomocí tlačítka ENTER.

Ukazatel  Zobrazuje se

Nezobrazuje se

Zobrazení

Volba automatický start

ruční start

 Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

54

Opis Měření se spustí po uzavření ohřívacího krytu. Měření se spustí po zmáčknutí tlačítka START, nezávisle na tom, zda je kryt otevřen či uzavřen.

DBS-BA-cz-1714

10 Ostatní nastavení 10.1 Nastavení označení vzorku V bodu menu „CODE” možno nastavit čtyřčíslicový identifikátor vzorku, uváděný v protokolu. Možnosti volby: 1. i 2. pozice: „0–9” nebo „A–Z” nebo „_” 3. i 4. pozice: „0–9” (při každém měření se hodnota automaticky zvětšuje o „1”, po „99” následuje „00”) Nastavení od výrobce: „0000“  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „CoDE”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se čtyřčíslicové číslo. Aktivní pozice bliká.  Pomocí navigačních tlačítek nastavit požadované označení vzorku, viz kapitola 7.1.1 „Numerické nastavení”.

 Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

DBS-BA-cz-1714

55

10.2 Nastavení data/času pro protokol měření  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „DATE”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuálně nastavený formát data.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadovaný formát.

Zobrazení

Popis

[YYMMDD]

rok, měsíc, den

[MMDDYY]

měsíc, den, rok

[DDMMYY]

den, měsíc, rok

 Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuálně nastavené datum. Aktivní pozice bliká.  Pomocí navigačních tlačítek nastavit aktuální datum, viz kapitola 7.1.1 „Numerické nastavení”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuálně nastavený čas. Aktivní pozice bliká.  Pomocí navigačních tlačítek nastavit aktuální čas, viz kapitola 7.1.1 „Numerické nastavení”.  Uložit do paměti nastavené hodnoty zmáčknutím tlačítka ENTER.

 Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

56

DBS-BA-cz-1714

10.3 Blokáda menu Abychom zamezili nežádoucím změnám nastavení menu, je možno další nastavení zablokovat. Z blokády menu jsou vyloučeny následující segmenty. + PRG-No / Vyvolávání programů sušení, viz kapitola 9.1 + LoCK / Blokáda menu, aktuální nastavení + PRINT / Výstup výsledků měření, viz kapitola 11.4 Aktivace blokády menu: 1. Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

2. Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „LoCK”. 3. Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se dotaz hesla . Aktivní pozice bliká. 4. Pomocí navigačních tlačítek nastavit heslo, viz kapitola 7.1.1 „Numerické nastavení”.

+ + + +

Nastavení od výrobce: „9999”. Změna hesla, viz následující kapitola. Po nastavení správného hesla se zobrazuje oznámení „ok”. Po nastavení nesprávného hesla se zobrazuje oznámení „NG”. Zopakovat nastavení hesla od 1. kroku.

5. Potvrdit zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuální nastavení.

 Při zobrazení „LoCK” zmáčknout tlačítko ESC.

 Blokáda menu je aktivní. Zařízení se vrací do režimu měření vlhkosti.

DBS-BA-cz-1714

57

Odstraňování blokády menu  Zopakovat kroky 1–5. Potvrdit zmáčknutím tlačítka ENTER. Zobrazí se aktuální nastavení.  Při zobrazení „LoCK” zmáčknout tlačítko ESC.

 Blokáda menu byla odstraněna. Zařízení se vrací do režimu měření vlhkosti.

58

DBS-BA-cz-1714

10.4 Změna hesla Standardní heslo (nastavení od výrobce): „9999”. 1. Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”.  2. Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „PASS”.

3. Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se dotaz na heslo. Aktivní pozice bliká. 4. Pomocí navigačních tlačítek nastavit aktuálně nastavené heslo, viz kapitola 7.1.1 „Numerické nastavení”.

+ + +

Nastavení od výrobce: „9999”. Po nastavení správného hesla se zobrazuje oznámení „ok”. Po nastavení nesprávného hesla se zobrazuje oznámení „NG”. Zopakovat nastavení hesla od 1. kroku.

 Pomocí navigačních tlačítek nastavit nové heslo, viz kapitola 7.1.1 „Numerické nastavení”.  Potvrdit nastavenou hodnotu tlačítkem ENTER, zobrazení se změní na „SET” a poté na „PASS”.

 Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

DBS-BA-cz-1714

59

10.5 Nastavení identifikačního čísla Možnosti volby: Čtyři číslice, možnost volby „0–9” nebo „A–Z” nebo „_” Nastavení od výrobce: ID „0000”  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „ID”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí čtyřčíslicové číslo. Aktivní pozice bliká.  Pomocí navigačních tlačítek nastavit požadované číslo ID, viz kapitola 7.1.1 „Numerické nastavení”.  Potvrdit nastavenou hodnotu tlačítkem ENTER, zobrazení se změní na „SET” a poté na „ID”.

 Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

60

DBS-BA-cz-1714

10.6 Resetování menu Resetování menu umožňuje návrat všech nastavení k hodnotám nastaveným u výrobce.  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „RESET”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se dotaz „RST.OK?”.  Potvrdit dotaz zmáčknutím tlačítka ENTER.

Všechna nastavení budou resetována na hodnoty nastavené u výrobce.

 Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

DBS-BA-cz-1714

61

11 Výtisk, ukládání a vyvolávání výsledků měření

Výměnu údajů mezi přístrojem a tiskárnou umožňuje rozhraní RS 232C. Spolu s výtiskem jsou kromě výsledku měření ukládány do paměti automaticky rovněž všechny parametry sušení (100 pozic). Kromě voleného označení „XX” (viz kapitola 10.1) se automaticky ukládá s běžným číslem (XX00–XX99) rovněž obsah paměťové buňky . + Vyvolávání a výtisk výsledků měření, viz kapitola 11.4. + Vymazávání paměti , viz kapitola 11.6.

RS 232 Podmínky komunikace mezi přístrojem k měření vlhkosti a tiskárnou:

62Přístroje k měření vlhkosti nutno odpojit od napájení a spojit s rozhraním tiskárny pomocí vhodného kabelu. Bezporuchový provoz zajišťuje pouze kabel rozhraní dodané firmou KERN.Parametry komunikace (rychlost přenosu, bity a parita) přístroje k měření vlhkosti a tiskárny musí být shodné, viz kapitola 11.2.

DBS-BA-cz-1714

11.1 Obložení pinů rozhraní RS232C

DBS-BA-cz-1714

63

11.2 Parametry rozhraní 1. Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

2. Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „CoM.SET”. 3. Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuálně nastavený port. oUT.I = RS232 oUT.2 = USB 4. Pomocí navigačních tlačítek   volit podbod menu „oUT.I”. 5. Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuálně nastavena rychlost přenosu. 6. Pomocí navigačních tlačítek   volit požadované nastavení. 7. Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se další parametr rozhraní. Nastavit postupně všechny parametry rozhraní, vždy zopakovat kroky 6 a 7. • Rychlost přenosu Možnosti volby nastavení: Zobrazen í Rychlost přenosu

B.1200*

B.2400

B.4800

B.9600

B.19.2k

B.38.4k

1200 bps

2400 bps

4800 bps

9600 bps

19,2 kbps

38,4 kbps

• Parita Možnosti volby nastavení: Zobrazen í Parita

P.NoNE*

P.oDD

P.EVEN

bez parity, 8 bitů

lichá parita , 7 bitů

prostá parita , 7 bitů

• Stop bit Možnosti volby nastavení: Zobrazen í Stop bit

64

SToP. 1*

SToP. 2

1 bit

2 bity

DBS-BA-cz-1714

• Handshake Možnosti volby nastavení: Zobrazen í Handsha ke

HS.HW*

HS.SW

HS.TiM

HS.oFF

handshake hardwarový

handshake programový

handshake časový

bez handshake

• Delimiter (znak konce) Možnosti volby nastavení: Zobrazen í Znak konce

CR*

LF

CR+LF

CR

LF

CR+LF

 Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

Nastavení od výrobce jsou označena *.

DBS-BA-cz-1714

65

11.3 Cyklus výstupu údajů  Vyvolat menu pomocí tlačítka „Menu”, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „PRINT”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se dotaz „INTVAL”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se aktuálně nastavený cyklus výstupu údajů.  Pomocí navigačních tlačítek   volit požadované nastavení. Možnosti volby nastavení: oFF

bez výstupu údajů

1SEC

cyklus výstupu údajů 1 s

2SEC

cyklus výstupu údajů 2 s

5SEC

cyklus výstupu údajů 5 s

10SEC

cyklus výstupu údajů 10 s

30SEC

cyklus výstupu údajů 30 s

1MIN

cyklus výstupu údajů 1 min

2MIN

cyklus výstupu údajů 2 min

5MIN

cyklus výstupu údajů 5 min

10MIN

cyklus výstupu údajů 10 min

FINAL

výstup údajů po ukončení měření

 Uložit do paměti zobrazovanou hodnotu tlačítkem ENTER, zařízení se vrací do menu.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

66

DBS-BA-cz-1714

11.4 Vyvolávání a výtisk výsledků měření  Vyvolat menu pomocí tlačítka „Menu”, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „PRINT”.  Potvrdit, zmáčknutím tlačítko ENTER.  Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „MEMoRY”.  Potvrdit zmáčknutím tlačítko ENTER. Všechny procesy sušení se vytisknou na tiskárně.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC. •

Výstup údajů možno přerušit pomocí tlačítka ESC.Příklad výtisku viz kapitola 11.7.

DBS-BA-cz-1714

67

11.5 Výtisk aktuálně nastavených parametrů sušení  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „PRINT”.  Potvrdit zmáčknutím tlačítko ENTER.  Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „CND.oUT”.  Potvrdit zmáčknutím tlačítka ENTER. Aktuálně nastavené parametry sušení se vytisknou pomocí tiskárny.  Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC. Příklad výtisku viz kapitola 11.7.

68

DBS-BA-cz-1714

11.6 Vymazávání výsledků měření z paměti  Vyvolat menu pomocí tlačítka MENU, zobrazí se první bod menu „PRoGRM”. 

 Pomocí navigačních tlačítek   volit bod menu „MEM.CLR”.  Potvrdit pomocí tlačítka ENTER, zobrazí se dotaz „CLR.oK?”.

 Potvrdit zmáčknutím tlačítko ENTER. Celý obsah paměti se vymaže.

 Návrat do režimu měření vlhkosti pomocí tlačítka ESC.

DBS-BA-cz-1714

69

11.7 Příklady výtisků 1. Protokol měření vlhkosti KERN & Sohn GmbH TYPE DBS60-3 SN WBIIAH0000I ID 0000 CODE 0006 DATE 10-05-11 TIME 10:17 PNO. 6 UNIT M/W MODE TIME TEMP 120C STOP 00:02 WET W(s)

1.638

TIME 00:00:00 00:00:30 00:01:00 00:01:30 00:02:00 * 00:02:00

M/W (%) 0.00 0.10 0.14 0.16 0.18 0.18

Dry W(g)

1.635

70

Firma Model Sériové číslo Identifikační číslo (viz kapitola 10.5) Označení vzorku (viz kapitola 10.1). Datum (viz kapitola 10.2) Čas Číslo programu (viz kapitola 9.1) Jednotka zobrazení výsledku (viz kapitola 9.2.2) Režim sušení (viz kapitola 9.2.1) Teplota sušení, kupř. 120°C Kritérium vypnutí, kupř. 2 min Počáteční hmotnost, kupř. 1,638 g Cyklus výstupu hodnoty měření

Výsledek měření v nastavené jednotce (viz kapitola 9.2.2) Zbytková hmotnost, kupř. 1,635 g

DBS-BA-cz-1714

2. Protokol kalibrace „Váha”

CAL-BALANCE KERN & Sohn GmbH

Kalibrace váhy (viz kapitola 6.1) Firma

TYPE DBS60-3 SN WBIIAH0000I ID 0000

Model Sériové číslo Identifikační číslo (viz kapitola 10.5)

DATE 10-05-11 TIME 10:17

Datum Čas

REF= 50.000g BFR= 50.002g AFT= 50.000g

Použitá kalibrační hmotnost Před kalibrací Po kalibraci

(viz kapitola 10.2)

-COMPLETE -SIGNATURE-

DBS-BA-cz-1714

Podpis zodpovědného pracovníka

71

3. Protokol justáže „Teplota”

CAL-TEPLOTE KERN & Sohn GmbH

Justáž (viz kapitola 6.2) Firma

TYPE DBS60-3 SN WBIIAH0000I ID 0000

Model Sériové číslo Identifikační číslo (viz kapitola 10.5)

DATE 10-05-11 TIME 10:17

Datum Čas

REF= 100C BFR= 100C AFT= 100C

První bod teploty Teplota před justáží Teplota po justáži

REF= 180C BFR= 181C AFT= 180C

Druhý bod teploty Teplota před justáží Teplota po justáži

(viz kapitola 10.2)

-COMPLETE -SIGNATURE-

72

Podpis zodpovědného pracovníka

DBS-BA-cz-1714

12 Obecné informace na téma měření vlhkosti 12.1 Použití Rychlé měření vlhkosti má velký význam všude tam, kde v průběhu produkce probíhá regulace vlhkosti ve výrobcích. V mnohých výrobcích je vlhkost považována za kvalitativní parametr ve vazbě na cenu. V obchodě s průmyslovými a zemědělskými výrobky, podobně jako i s chemickými či potravinářskými produkty, velmi často jsou závazné stálé hodnoty mezní vlhkosti, které jsou definovány ve smlouvách a normách. 12.2 Základní informace Pod pojmem vlhkost není chápána pouze voda, ale všechny látky, které se vypařují v důsledku ohřevu. Kromě vody je nutno k těmto látkám připočítat: mazadla, oleje, alkoholy, rozpouštědla apod. ... Vlhkost se měří podle různých metod. Přístroj ke stanovení vlhkosti KERN DBS využívá princip termogravimetrie. Abychom zjistili rozdíl vlhkosti v materiálu, váží se vzorek před a okamžitě po ohřevu. Tradiční metoda využívající laboratorní sušičku aplikuje stejný princip, s tou poznámkou, že čas měření je mnohonásobně delší. Za účelem eliminování vlhkosti při použití laboratorní sušičky ohřívá se vzorek od vnější strany směrem dovnitř pomocí proudu horkého vzduchu. V případě použití přístroje k měření vlhkosti KERN DBS vniká sálání do vzorku a tam se mění na tepelnou energii, ohřev probíhá od vnitřka směrem zevnitř. Nevelká část sálání se odráží od vzorku, odraz tmavých vzorků je větší v případě světlých vzorků. Hloubka pronikání sálání závisí na propustnosti vzorku. V případě měření vzorků s nízkou propustnosti vniká sálání pouze do vrchních vrstev, co může vést k nedokonalému sušení, vzniku příškvaru nebo spálení vzorku. Z toho důvodu je nutné vzorky správně připravit.

12.3 Přizpůsobení měřicích metod Přístroj do měření vlhkosti KERN DBS nahrazuje často jiný proces sušení (kupř. laboratorní sušičku), protože při jednodušší obsluze umožňuje dosažení kratších časů měření. Abychom mohli získávat srovnatelné výsledky, musí být tradiční měřicí metody přizpůsobeny přístroji k měření vlhkosti KERN DBS. •Provedení paralelního měření : Nižší nastavení teploty na přístroji k měření vlhkosti KERN DBS než v případě použití laboratorní sušičky. Výsledek přístroje k měření vlhkosti KERN DBS není shodný s referenčním výsledkem : Opakovat měření při jiné nastavené teplotě, Změnit kritérium vypínání.

DBS-BA-cz-1714

73

12.4 Příprava vzorku K měření vždy připravit pouze jeden vzorek. Takto je možno zamezit pohybu vlhkosti mezi vzorkem a okolím. V případě, když je nutno připravit větší počet vzorků, je nutno použít hermetickou nádobu, aby v průběhu uskladnění nedocházelo ve vzorcích ke změnám obsahu vlhkosti. Abychom docilovali srovnatelné výsledky, je nutno vzorek rovnoměrně v tenké vrstvě rozložit na misce. V důsledku nerovnoměrného rozložení dochází k nestejnorodému rozložení tepla v sušeném vzorku, což následně způsobuje nedokonalé sušení nebo prodloužení času měření. V důsledku nepřiměřeného nahromadění vzorku dochází k většímu ohřevu ve vrchních vrstvách, což následně může způsobit spálení vzorku nebo vznik příškvaru. Větší tloušťka vrstvy nebo eventuálně vznikající příškvar znemožňují odstranění vlhkosti ze vzorku. Zbytková vlhkost negativně ovlivňuje nepříznivě reprodukovatelnost a opakovatelnost měření Příprava vzorků pevné látky:Práškové nebo zrnité vzorky rozprostírat na misce na vzorky.Hrubozrnné vzorky rozmělňovat pomocí moždíře nebo drtiče. V průběhu rozmělňování vzorků vyvarovat se tepelných vstupů, což by mohlo zapříčinit ztrátu vlhkosti.

Příprava kapalných vzorků:

V případě měření vlhkosti v kapalinách, pastách nebo ve vzorcích, které se taví, se doporučuje používat filtry ze skelného vlákna. Filtr ze skelného vlákna má následující přednosti: •

Rovnoměrné rozložení s ohledem na kapilární působení,Netvoří se kapky,Rychlé odpaření v důsledku většího povrchu.

74

DBS-BA-cz-1714

12.5 Materiál vzorků Zpravidla dobré výsledky měření jsou docilovány na následujících vzorcích: Sypká prášková nebo zrnitá látka; Stabilní termické prchavé látky, které snadno vylučují vlhkost při jejím měření bez přidávání speciálních přísad; Kapaliny, které se vypařují až do stadia zbytkové pevné látky bez vytváření škraloupu. Měření vlhkosti může být obtížné v následujících případech: Vzorky jsou vysoce viskózní/lepkavé; Během sušení vzniká příškvar nebo vzorky mají tendenci k vytváření příškvaru; Během ohřevu snadno dochází k chemickému rozkladu nebo se uvolňují různé substance. -

12.6 Hmotnost vzorků / navážka Příprava vzorku má vliv na dobu sušení a rovněž na docilovanou přesnost. Existují dvě protichůdné závislosti: -čím lehčí navážka, tím kratší časy sušení .

-čím těžší navážka, tím přesnější výsledek.

DBS-BA-cz-1714

75

12.7 Teplota sušení Při nastavování teploty sušení je nutno zohlednit následující činitele: Povrch vzorku: Tekuté a roztíratelné vzorky mají na rozdíl od práškových a zrnitých menší povrch k přenášení tepla. Použití filtru ze skelného vlákny zlepšuje vnikání tepla. Barva vzorku: Světlé vzorky odrážejí více tepelného sálání než tmavé a proto požadují vyšší teplotu sušení. Dostupnost prchavých látek: Čím lepší a rychlejší dostupnost k vodě a jiným prchavým látkám, tím nižší nastavení teploty sušení. Když je voda dostupná velmi obtížně (kupř. v umělých tvořivých ), je nutno ji vylučovat při vyšší teplotě (čím vyšší teplota, tím vyšší tlak vodní páry). Abychom docilovali srovnatelné výsledky s jinými metodami měření vlhkosti (kupř. v laboratorní sušičce), je nutno na základě pokusu optimalizovat takové parametry nastavení jak: teplota, stupeň ohřevu a kritérium vypínání. 12.8 Doporučení / orientační hodnoty Příprava standardního vzorku: V případě potřeby vzorek rozmělnit a rovnoměrně rozložit na hliníkové misce. Příprava speciálních vzorků: V případě citlivých nebo obtížně rozmělnitelných vzorků (kupř. rtuť) možno použít filtr ze skelného vlákna. Vzorek nanést rovnoměrně na filtr ze skelného vlákna a přikrýt druhým filtrem (ze skelného vlákna). Filtr ze skelného vlákna může být využíván jako ochrana v případě práce s rozstřikujícími látkami (každý rozstřik způsobuje zkreslení výsledku).

76

DBS-BA-cz-1714

Tabela uplatnění:

Materiál Kopolymer ABS (Novodur P2HAT) Akumulátorové olovo Akrylatový granulát Aktivní uhlí Aktivní uhlí Ananas, kusy Kousky jablka (suché) Kousky jablka (vlhké) Práškový artesan Granulátový aspartam Koupelové mléko Semena bavlny Plísňový sýr Tělový balzám Fazole Máslo Celulózový octan Čínský prášek na potenci Fotografický papír (nitrocelulózový ) Kukuřičné plátky Hmota pro výrobu keramických tašek Hmota pro výrobu keramických tašek Membrána pro dialýzu (polyetylén – polykarbonát) Membrána pro dialýzu (polyetylén – polykarbonát Těsnicí hmotnost (pro vnitřky) Disperzní lepidlo Disperzní lepidlo (vodní) Dolomit Tiskařská barva (kapalina) Elektrofiltrový prach ze spalování odpadu Žlutý dánský hrášek Burský ořech Burský ořech Osvěžující bonbóny Prášková barva Hmotnost pro ušlechtilou keramiku Odpad (zbytky filmu) Říční voda Cukrová poleva Formaldehydový roztok močoviny Čerstvý sýr Pícninový granulát Sušené fazole Sušený hrách Sušená mrkev Sušený kuřecí trus Sušená kukuřice Sklenářský prášek

DBS-BA-cz-1714

Hmotnost vzorku (g)

Teplota sušení (°C)

Čas sušení (ok.) (min)

Vlhkost % (cca)

10

60

10

0,11

10 10-15 10 7,6 5 5-8 5-8 0,5 0,5 3 3-4 2 3 4,5 1,7 5,5-6 2,5-3

110 80 80 80 110 100 100 80 105 80 110 160 80 150 140 50 110

2,6 12 9,8 4,1 14,4 10-15 5-10 3,5 3,4 27,4 6,3 13,3 31,6 9,7 4,3 1,3 5,5

0,19 0,18 13,33 6,12 6,71 76,5 7,5

2

150

6,4

5,81

2-4

120

5-7

9,7

2,5

160

10

81,74

7

160

20

81,74

0,5

80

2,2

7,85

0,5-0,7

80

2,0

7,86

3 1,5 2,5 10-12 1,5

160 140 155 160 120

7 9,5 7,2 6,1 10

7-10

135

7

26,23

3,5 2,8 3 3-3,4 1,5

135 100 100 90 120

7,9 4 6 2,9 3,5

15,19 1,97 3,2 0,29

2,5

160

9

8-9 4 5

60 160 130

1,2 20 20

0,4 99,2 8

2

155

7,6

34,07

1,4 3-4 3-4 5-7 5,5-6 4 5-7 8-10

70 150 105 110 120 140 110 160

15 5,7 5 9,6 3 8 10 5

6,35 7,3 5,89 4,92 14,81 6,21 0,26

% vzorku (cca)

98,44 96,84 83,87 6,8 53,06 87,76 11,85 84,95 0,81 6,24

64,04 55,69 43,77 0,06 19,15

99,07 86,89

41,03

77

Materiál Vlasový tužidlo Vlasový tužidlo (extra silné) Vlasový gel Ovesné plátky Semena vlašských ořechů Loupaná semena vlašských ořechů Hydranal Vinan sodný Jogurt Káva Smetana ke kávě Kávová zrna Kakao Zrna kakaa Vápník Bramborový prášek Bramborové plátky Kečup Křemičitý gel Klih Česnek, prášek Práškové uhlí Přírodní křída Cukr krystal Vodní roztok syntetické živice Latex 1 Latex LE 2 Latex LE Latex O44 Čočka Sprašová půda Sprašová hlína Nízkotučné mléko v prášku Nízkotučný tvaroh Kukuřičný škrob Karamelizované mandle Přírodní mandle Kalifornské mandle Margarín Cihlová hmota (obyčejné cihly) Majonéza Mouka Micronyl Mléko Mléko v prášku (MMP) Mléko v prášku (VMP) Mozzarella Multivitaminové bonbóny Přírodní latex Nugátová hmota Makarónové těsto Koncentrát pomerančové šťávy

78

Hmotnost vzorku (g)

Teplota sušení (°C)

Čas sušení (ok.) (min)

Vlhkost % (cca)

0,01 1 5 2 2,2

145 130 105 105 100

9 8 37,0 5,6 3,8

98,76 97,85 94,71 9,35 4

2,6

100

4,5

3,74

1,6

160

12

15,67

2-3 2 2-3 3,5-4 2,5 4-5 12-14 2,5-3,0 3-4 2 9,5 2-5 2 4 8 3

110 150 130 120 105 130 160 130 106 120 115 136 100 160 160 90

4,5-6,5 8 6-8 8 4 7,8 5 5,8 7,5 18 4,5 6-8 7,3 3,4 1,7 2,8

86,5 4,99 78,5 8,53 3,45 6,23 0,05 12,46 6,9 74,44 0,63 54,3 5,36 2,11 0,06 0,05

2

160

5,9

60,21

1-2 3-5 3-5 3-5 4 10-15 2,5 4 1,2 2 3,5 2,5 3 2,2

160 125 125 125 135 160 160 90 130 160 80 100 100 160

5,2 10,8 9,4 9,4 5,4 5,5 14,5 5,5 8 5,2 4,8 5,3 5,3 4

38,64 46,58 50,37 50,65 12,49 9,89

7

160

20

1-2 8-10 7-8 2-3 4,5 4,5 1,5 3-3,4 1,4 2,5 0,55

138 130 60 120 100 100 160 115 160 103 160

10 4,5 8 6-8 6,3 5,5 11,1 3,3 5,3 10 5

0,4 42,56 0,6 12

2-3

115

13

52,1

% vzorku (cca)

80,75 3,67 18,5 89,1 1,81 4,19 4,34 19,15 80,13 56,5 12,5 0,4 88 2,46 2,56 45,78

DBS-BA-cz-1714

Materiál Papír Polyamid PA 6 (Ultramid B3WG5) Polyamid PA 6,6 (Ultramid A3WG7) Polytereftalan butylenový PTB (Crastin SK645FR) Polykarbonát PW (Macrolon 2805) Polykarbonát PW / kopolimer ABS (Babyblend T65MN) Černý pepř, prášek Polymetakrylan metylový PMM (Plexiglas 6N) Polypropylen PP Polypropylen PP Polystyren-sulfonová kyselina Přírodní sůl, roztok Polyoxymetylen POM (Hostaform C9021)) Polystyren PS (Polystyrol 168 N) Purin Tvaroh Tvaroh, „tučný tvaroh” Křemičitý písek Sýr Raclette Semena řepky Rýže (zpracována ultrazvukem ) Žito Červené víno Granulát z řepných řízků Sůl Slané tyčinky Kaly Tavený sýr Čokoláda Prášková čokoláda Čokoládová poleva Krmivo pro prasata z kuchyňských odpadů Vepřové sádlo Šampón Mýdlo Hořčice Semena dle seznamu Sojová mouka Sojová semena , granulát Slunečníková drť Slunečníkový olej Spaghetti Mycí prostředky (na nádobí) Prach Zbytky škrobu Škrobové lepidlo Měkký sýr Polévka (hotový produkt )

DBS-BA-cz-1714

Hmotnost vzorku (g)

Teplota sušení (°C)

Čas sušení (ok.) (min)

Vlhkost % (cca)

2-4

106

10

6,4

10

60

10

0,05

10

80

10

0,15

10

80

10

0,05

10-12

80

15

0,08

9-11

80

10

0,12

2

85

8,8

7,97

10

70

10

0,12

13 3,3

130 120

9 2,2

0,23 0,09

2-2,5

120

8,7

19,01

10

80

10

0,13

10

80

10

0,05

2 1 1,2 10-14 1,5 3-4 3,5

105 140 130 160 160 90 105

3,8 7 8 1,9 14,4 7,4 12,5

8,64

4,5 3-5 4,5 2 3-4 11-12 1,5 2,5 2-4 2-3

150 100 150 100 75 130 70 103 100 90

11,5 15-20 8,6 3 4,5 90 15 10 4 10

4-5

160

21

0,70 2 3 2,5-3 3 4,6 5 3-3,5 10-14 3 2 5-10 2,5 1,5 2,5-2,8 2-3

160 100 120 80 130 95 110 100 138 105 80 104 150 100 160 80

3,5 14,1 6 19 8 4,9 22,6 4 2 15,1 13,7 8-15 12,3 8,9 4,5 4,5-7

% vzorku (cca)

18 23 0,24 56,9 6,18 10,98 10,72 97,4 11,77 4,9 1,67 80 35,65 0,5 1,9 6 17,67 1,2 75,89 7,86 34,69 5,48 4,8 12,16 5,92 0,1 10,63 59,64 7,3 30,29 17,96 36,81 3

79

Materiál Tabák Černý čaj Makarony Vláknité textilní materiály Teofilín Polyuretan PUR termoplastický granulát Vlašský ořech Prací prášek Pšeničný olej Jaternice Zubní pasta Celulóza Cement Cukr Cukrová řepa

Hmotnost vzorku (g)

Teplota sušení (°C)

Čas sušení (ok.) (min)

Vlhkost % (cca)

1,5 2 1,5 0,8-1,2 1,5

100 105 120 85 130

16 4 8 3,6 1,9

10,18 7,67 10,64 14,03 7,33

15-18

80

18

0,08

2,8 2 2-3 0,2 2 2,5 8-12 4-5 2

100 160 90 150 100 130 138 138 130

5,6 12 10 3,5 7,7 4,5 4-5 10 13,4

3,5 7,32

% vzorku (cca)

6 78,56 34,28 7,32 0,8 11,9 30,94

Další praktické příklady jsou uvedeny v naší uživatelské příručce dostupné na hlavní stránce firmy KERN (www.kern-sohn.com).

80

DBS-BA-cz-1714

13 Údržba, utilizace 13.1 Čištění + Před začátkem všech údržbářských prací je nutno odpojit zařízení od napájení. + Čištění lze provádět po vychladnutí zařízení.

1. Displej

2. Prsten větrného krytu 3. Miska na vzorek

Nepoužívat žádné agresivní čisticí prostředky (rozpouštědla atd.), ale čistit pouze utěrkou napuštěnou lahodným mýdlovým louhem. Sejmout prsten větrného krytu / misku na vzorky, očistit na mokro a důkladně vysušit před zpětnou instalací.

4. Kryt

Nepoužívat žádné agresivní čisticí prostředky (rozpouštědla atd.), ale čistit pouze utěrkou napuštěnou lahodným mýdlovým louhem. Kapalina se nesmí dostat dovnitř zařízení a po vyčištění vytřít váhu dosucha pomocí měkké utěrky. Volné zbytky vzorků / prášek možno opatrně odstranit pomocí štětce nebo ručního vysavače. Rozsypaný materiál vzorku je nutno okamžitě odstraňovat.

5. Ochranné sklo

Sejmout ochranné sklo (viz kapitola 13.2.1) a vyčistit běžně dostupným prostředkem k mytí skla.

6. Tepelný kryt

Sejmout tepelný kryt, vyčistit před opětovnou instalací.

DBS-BA-cz-1714

na mokro a důkladně vysušit

81

13.2 Údržba, udržování provozního stavu  Zařízení může mohou obsluhovat a udržovat v provozu pouze zaškolení pracovníci autorizovaní firmou KERN  Zařízení musí být pravidelně kalibrováno, viz kapitola „Dohled nad kontrolními prostředky”.

13.2.1 Sundávání ochranného skla + Vyvarovat se dotyku halogenové lampy a čidla! + Opatrně pracovat s ochranným sklem. Upozornění: Nebezpečí prasknutí. + Ohrožení sečnými ranami.

1. Otevřít ohřívací kryt.

2. Vyšroubovat šrouby (viz šipky) pomocí imbusového klíče (součást dodávky).

82

DBS-BA-cz-1714

3. Sejmout ochranné sklo a vyčistit vhodným dostupným čisticím prostředkem k mytí skla.

V případě potřeby sejmout skleněnou destičku [1] po odšroubování šroubů [2].

4. Očištěné sklíčko zamontovat opět v opačném pořadí.

DBS-BA-cz-1714

83

13.2.2 Výměna lampy + Odpojit napětí zařízení. + Výměnu lampy provést po vychladnutí zařízení. 1. Sejmout ochranné sklíčko, viz kapitola 13.2.1.

2. Vyjmout přípojnou zástrčku [3]. Opatrně vyjmout kabel ze svorky [2].

1. Lampa 2. Svorka 3. Přípojná zástrčka

3. Vyjmout lampu [1] z klipsů [4] po obou stranách .

4. Klips

4. Instalovat novou lampu v opačném pořadí. V zájmu dodržování životnosti nedotýkat se halogenové lampy. Zasunout přípojnou zástrčku dle výkresu.

Umístit ochranné sklíčko, viz kapitola 13.2.1.

84

DBS-BA-cz-1714

13.2.3 Výměna pojistek + Odpojit napětí. + Používat výhradně pojistky 6,3 A. 1. Vyjmout zásuvku s pojistkami (viz kapitola 2, poz. 15) zezadu zařízení a vyměnit pojistku dle výkresu.

13.3 Utilizace Utilizaci obalu a zařízení je nutné provést v souladu s místními závaznými předpisy.

DBS-BA-cz-1714

85

14 Pomoc v případě malých poruch Porucha

Možná příčina

Nesvítí zobrazení hmotnosti .

• • • •

Váha není zapnuta. Přerušeno napájení ze sítě (poškozený/ nezapnutý kabel Síť není pod napětím Vliv působení pojistkyNesprávné usazení misky / vzpěry misky.Miska se dotýká věterného krytu nebo ohřívacího krytu.Průvan/pohyb vzduchu.Vibrace stolu/podloží.Elektromagnetické pole/ statický náboj (změnit provozní místo/ odstranit zdroj poruch).Ověřit kalibraci.Před položením vzorku váha nebyla vynulována.

Měření trvá příliš dlouho.Nesprávně nastavené kritérium vypnutí.

Měření není opakovatelné .Vzorek není homogenní .Příliš krátký čas sušení.Příliš vysoká teplota sušení (kupř. okysličování materiálu vzorku, překročení bodu varu vzorku).Znečištěné nebo poškozené čidlo teploty.Otevřený ohřívací kryt.Přerušené spojení se sítí (kabel není připojen/ je poškozen).

Bez změny zobrazení po položení vzorku.

Zobrazení hmotnosti se stále mění / nesvítí ukazatel stability .

Chybný výsledek měření

Sušení se nespustí .

86

DBS-BA-cz-1714

14.1 Oznámení chyby Vysvětlení

Způsob nápravy

Hardwarová chyba

Vypnout a opět zapnout zařízení. V případě, když chyba nezmizí, nutno kontaktovat obchodního zástupce.

ERR.005

Chyba paměti

Vypnout a opět zapnout zařízení. V případě, když chyba nezmizí, nutno kontaktovat obchodního zástupce

ERR.100

V průběhu měření ohřívací kryt otevřen déle než 1 min

Přerušit měření, zmáčknutím tlačítko ESC.

Porucha „Čidlo teploty”

Vypnout a opět zapnout zařízení. V případě, když chyba nezmizí, nutno kontaktovat obchodního zástupce

ERR.110

Nesprávně zamčený ohřívací kryt

Přerušit měření, zmáčknutím tlačítko ESC.

TIM.oUT

Zahájení měření 30 min po vynulování

Přerušit měření, zmáčknutím tlačítko ESC.

ERR.121 ERR.122 ERR.123

Porucha „Ohřev”

Vypnout a opět zapnout zařízení. V případě, když chyba nezmizí, nutno kontaktovat obchodního zástupce.

ERR.124

Měření trvá příliš dlouho

Ověřit kritérium vypnutí: čas sušení nebo ∆M.

Porucha „Elektrické napájení”

Vypnout a opět zapnout zařízení. V případě, když chyba nezmizí, nutno kontaktovat obchodního zástupce.

Vnitřní chyba

Vypnout a opět zapnout zařízení. V případě, když chyba nezmizí, nutno kontaktovat obchodního zástupce

Porucha „Elektrické napětí”

Vypnout a opět zapnout zařízení. V případě, když chyba nezmizí, nutno kontaktovat obchodního zástupce

Oznámení chyby ERR.001 ERR.002

ERR.101 ERR.102

ERR.200

ERR.201

ERR.202

DBS-BA-cz-1714

87

ERR.C01 ERR.C02 ERR.C04 Chyba kalibrace

Velký posun nulového bodu v průběhu kalibrace

Přerušit proces kalibrace Na misce se nenacházejí žádné tlačítkem ESC a kalibraci předměty zopakovat. Nesprávná miska

ERR.oL ERR.-oL

Přetížení

Ověřit misku

CoM.ERR

Chybná instrukce dálkového řízení

Korigovat instrukci dálkového řízení.

oL -OL

Přetížení

Správně usadit misku. Redukovat hmotnost vzorku.

ABORT

Přerušení procesu

Návrat do režimu vážení pomocí tlačítka ESC.

Vypnout a opět zapnout zařízení. V případě, když chyba nezmizí, nutno kontaktovat obchodního zástupce

15 Prohlášení o shode Aktuální ES/EU prohlášení o shodě je dostupné na adrese:

www.kern-sohn.com/ce

88

DBS-BA-cz-1714

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.