Invloed van omgevingskenmerken op koloniegrootte en voedergedrag van huiszwaluwen


1 Invloed van omgevingskenmerken op koloniegrootte en voedergedrag van huiszwaluwen Plouvier Wouter De Coninck Vital Breugelmans Lissa Van den Bergh J...
Author:  Josephus Bakker

0 downloads 0 Views 1MB Size

Recommend Documents


Locatie en type bepaling van beveiligingsconstructies op autosnelwegen op basis van omgevingskenmerken
1 Locatie en type bepaling van beveiligingsconstructies op autosnelwegen op basis van omgevingskenmerken Internationale literatuurstudie RA Frank Van ...

Huiszwaluwen inventarisatie op De Bevelanden
1 KNNV Vogelwerkgroep De Bevelanden Mededeling nr. 23 Huiszwaluwen inventarisatie op De Bevelanden 2003 Niels de Schipper 20032 Inhoudsopgave Inleidin...

beinvloeding van individuele omgevingskenmerken. De soorten verklaringen
1 MULTINIVEAU-ASFECTEN IN DE VERKLARING VAN LEERLING(DE)MOTIVATIE Ton Mooij In deze bijdrage warden drie soorten verklaringen van leerling(de) motivat...

Invloed van grondwaterstanden op standplaatscondities en vegetatie
1 Han Runhaar, Mark Jalink & Ruud Bartholomeus Het grondwaterregime heeft grote invloed op standplaatscondities en vegetaties. Maar waarom zijn gr...

Invloed van legeringselementen op de structuur en eigenschappen van lasmetaal - De invloed van koolstof
1 Onafhankelijk vakblad voor lassen, lijmen en snijden Nummer 2 In dit nummer o.a. Vooruitblik TechniShow 2016 Invloed van legeringselementen op de st...

Weer en gewasopbrengst Invloed van weer op productie van akkerbouwgewassen
1 Weer en gewasopbrengst Invloed van weer op productie van akkerbouwgewassen H. Leneman A.J. Reinhard M.W. Hoogeveen Augustus 1999 Rapport Landbouw-Ec...

Invloed van diverse bodembewerkingsmethoden op groei van maïs en bodemkarakteristieken
1 Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Academiejaar Invloed van diverse bodembewerkingsmethoden op groei van maïs en bodemkarakteristieken Maxim...

INVLOED VAN DARMMICROBIOTA OP GEZONDHEID EN WELZIJN VAN DE MENS
1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar INVLOED VAN DARMMICROBIOTA OP GEZONDHEID EN WELZIJN VAN DE MENS door Lies CLAEYS Promotoren...

Invloed van overgewicht op sterfte
1 FACULTEIT ECONOMIE & BEDRIJFSKUNDE BACHELORSCRIPTIE ACTUARIËLE WETENSCHAPPEN Invloed van overgewicht op sterfte. De BMI-premie bij een over...

Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit
1 RIVM Rapport /2007 Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit M. Mooij M.G. Mennen Contact: M. Mooij Centrum Inspectieonderzoek, Milieuongevallendiens...Invloed van omgevingskenmerken op koloniegrootte en voedergedrag van huiszwaluwen Plouvier Wouter De Coninck Vital Breugelmans Lissa Van den Bergh Jelle Verhelst Pieterjan Vandecauter Maarten

Inleiding • Zangvogel (Passeriformes), Zwaluwfamilie (Hirundinidae) • Insectivoor: voeden gedurende vlucht • Broedt in Europa, Noord-Afrika en Oost-Azie • Overwintert in Sub-Saharisch Afrika en tropisch Azië

Broedgedrag • Aan de buitenkant van gebouwen, aan dakgoten en overhangende bogen • Maken gebruik van modder voor bouw van nest • 4 of 5 witte eitjes • Incubatie: vnl. het vrouwtje 14 tot 16 dagen • Jongen in het nest: 22-32 dagen • 2 x broeden per seizoen • Na uitvliegen: jongen worden nog 1 week gevoed

Habitat • Platteland: weilanden en akkers • Urbane gebieden: aan de rand van de dorpskernen • Bron van modder voor nestbouw + insecten • Afname:      

Plastiek dakgoten Pesticiden Asfaltering Oude gebouwen vernietigd Uniformiteit landbouw Verwijderen nesten

Vraagstelling

• Welk effect hebben bepaalde omgevingskenmerken op broedparameters en voederfrequentie bij huiszwaluwen?

Methode • Omgevingsvariabelen gekarteerd met luchtfoto in een straal van 200 m rond de kolonie • Observatie kolonies ▫ Dag 1: koloniegrootte en status nesten bepalen ▫ Dag 2 & 3: opvolgen van voederfrequentie in periodes van 25 minuten ▫ Opvolgen weer

Methode • 4 Kolonies

Kolonie 5

Kolonie 4

Kolonie 3

Kolonie 2

Is er een verschil in proportie nesten met jongen tussen kolonies? Aandeel nesten met jongen per kolonie Wald X²(3)=63,438, p=,00000 Proportie nesten met jongen

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3 2

3

4

Kolonie

5

Omgevingsvariabelen : effecten op de proportie nesten met jongen ▫ aanwezigheid van mest ▫ soort veeteelt (indien aanwezig) ▫ oriëntatie

Resultaten : mest • Geen significant verschil

Resultaten : veeteelt Wald X²(2)=11.563, p=.00308

Proportie nesten met jongen

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

Koeien

Varkens

Geen vee

Resultaten : Oriëntatie Wald X²(4)=14.445, p=.00600 1,1

Proportie nesten met jongen

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

NW

O

W

Oriëntatie

ZW

ZO

Is er een verschil in voederfrequentie tussen verschillende kolonies? Effect van de kolonie op de voederfrequentie F(3, 771)=29,185, p=0,0000 3,0

Voederfrequentie (log)

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 2

3

4

Kolonie

5

Covariabelen • Is er een effect van het tijdstip van de dag op de voederfrequentie? • Is er een effect van het weer op de voederfrequentie? • Heeft de nest-status een effect op de voederfrequentie?

Resultaten: starttijd • Geen significant effect

Resultaten: weer

Weer F(2, 775)=24,621, p=,00000

7

▫ Abundantie insecten ▫ Temperatuur ▫ Verenkleed

6

Voederfrequentie (log)

• Significant verschil • Verklaring:

5

4

3

2

1

0 Re gen

Be wol kt

Zo n

Resultaten: neststatus Neststatus F(1, 776)=39,299, p=,00000 2,4 2,3

Voederfrequentie (log)

2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 Incubatie

Jongen

Omgevingsvariabelen : effecten op voederfrequentie ▫ aanwezigheid van mest ▫ soort veeteelt (indien aanwezig) ▫ oriëntatie

Resultaten: mest Effect van aanwezigheid van mest op de voederfrequentie F(1, 115)=3.7573, p=.05503 3,0

Voederfrequentie (log)

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6 JA

NEEN

mest

Resultaten: veeteelt Effect van de aanwezigheid van vee op de voederfrequentie F(2, 114)=4.2341, p=.01684 3,4

Voederfrequentie (log)

3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4

Koeien

Varkens

Geen vee

Resultaten: Orientatie Effect van de oriëntatie van de kolonie op voederfrequentie F(4, 112)=5.4703, p=.00046 4,0

voederfrekwentie (log)

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

NW

O

W

ZW

Oriëntatie van de kolonie

ZO

Conclusie: proportie nesten met jongen • Significant verschil in proportie nesten met jongen tussen kolonies • Significant effect van soort veeteelt en orientatie op proportie nesten met jongen

Conclusie: voederfrequentie • Significant verschil in voederfrequentie tussen de kolonies • Neststatus en het weer hebben een significant effect op de voederfrequentie • Van de omgevingsvariabelen hadden zowel de orientatie als het soort veeteelt een significant effect op de voederfrequentie

Vervolgstudie ▫ Experimentele studie mest ▫ Meer kolonies met verschillende omgevingsvariabelen ▫ Kunstnesten met verschillende oriëntatie ▫ Meerdere omgevingsvariabelen (bebouwing, water)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.