Invloed van omgevingskenmerken op koloniegrootte en voedergedrag van huiszwaluwen


1 Invloed van omgevingskenmerken op koloniegrootte en voedergedrag van huiszwaluwen Plouvier Wouter De Coninck Vital Breugelmans Lissa Van den Bergh J...
Author:  Josephus Bakker

0 downloads 1 Views 1MB Size

Recommend Documents


Locatie en type bepaling van beveiligingsconstructies op autosnelwegen op basis van omgevingskenmerken
1 Locatie en type bepaling van beveiligingsconstructies op autosnelwegen op basis van omgevingskenmerken Internationale literatuurstudie RA Frank Van ...

Huiszwaluwen inventarisatie op De Bevelanden
1 KNNV Vogelwerkgroep De Bevelanden Mededeling nr. 23 Huiszwaluwen inventarisatie op De Bevelanden 2003 Niels de Schipper 20032 Inhoudsopgave Inleidin...

beinvloeding van individuele omgevingskenmerken. De soorten verklaringen
1 MULTINIVEAU-ASFECTEN IN DE VERKLARING VAN LEERLING(DE)MOTIVATIE Ton Mooij In deze bijdrage warden drie soorten verklaringen van leerling(de) motivat...

Invloed van grondwaterstanden op standplaatscondities en vegetatie
1 Han Runhaar, Mark Jalink & Ruud Bartholomeus Het grondwaterregime heeft grote invloed op standplaatscondities en vegetaties. Maar waarom zijn gr...

Invloed van legeringselementen op de structuur en eigenschappen van lasmetaal - De invloed van koolstof
1 Onafhankelijk vakblad voor lassen, lijmen en snijden Nummer 2 In dit nummer o.a. Vooruitblik TechniShow 2016 Invloed van legeringselementen op de st...

De invloed van procescondities op de afdoding van Enterobacteriaceae en de invloed van stoombehandeling van meelvoeders op de aminozuur gehalten
1 Proefverslag 509 De invloed van procescondities op de afdoding van Enterobacteriaceae en de invloed van stoombehandeling van meelvoeders op de amino...

Invloed van omgevingsfactoren op gedrag
1 Invloed van omgevingsfactoren op gedrag Congres StudieArena maandag 11 januari 2016 gedragsveranderingen in de ouderenzorg Marga van Oort, Wilma Lan...

Invloed van overgewicht op sterfte
1 FACULTEIT ECONOMIE & BEDRIJFSKUNDE BACHELORSCRIPTIE ACTUARIËLE WETENSCHAPPEN Invloed van overgewicht op sterfte. De BMI-premie bij een over...

Invloed van borium op aardappelen
1 SEPARAAT Invloed van borium op aardappelen b 3 / CH. H. HENKENS, '.' Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Groningen ^3 3. e /$ / / / '^ BIBLIOTHEEK I...

Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit
1 RIVM Rapport /2007 Invloed van zeeschepen op luchtkwaliteit M. Mooij M.G. Mennen Contact: M. Mooij Centrum Inspectieonderzoek, Milieuongevallendiens...Invloed van omgevingskenmerken op koloniegrootte en voedergedrag van huiszwaluwen Plouvier Wouter De Coninck Vital Breugelmans Lissa Van den Bergh Jelle Verhelst Pieterjan Vandecauter Maarten

Inleiding • Zangvogel (Passeriformes), Zwaluwfamilie (Hirundinidae) • Insectivoor: voeden gedurende vlucht • Broedt in Europa, Noord-Afrika en Oost-Azie • Overwintert in Sub-Saharisch Afrika en tropisch Azië

Broedgedrag • Aan de buitenkant van gebouwen, aan dakgoten en overhangende bogen • Maken gebruik van modder voor bouw van nest • 4 of 5 witte eitjes • Incubatie: vnl. het vrouwtje 14 tot 16 dagen • Jongen in het nest: 22-32 dagen • 2 x broeden per seizoen • Na uitvliegen: jongen worden nog 1 week gevoed

Habitat • Platteland: weilanden en akkers • Urbane gebieden: aan de rand van de dorpskernen • Bron van modder voor nestbouw + insecten • Afname:      

Plastiek dakgoten Pesticiden Asfaltering Oude gebouwen vernietigd Uniformiteit landbouw Verwijderen nesten

Vraagstelling

• Welk effect hebben bepaalde omgevingskenmerken op broedparameters en voederfrequentie bij huiszwaluwen?

Methode • Omgevingsvariabelen gekarteerd met luchtfoto in een straal van 200 m rond de kolonie • Observatie kolonies ▫ Dag 1: koloniegrootte en status nesten bepalen ▫ Dag 2 & 3: opvolgen van voederfrequentie in periodes van 25 minuten ▫ Opvolgen weer

Methode • 4 Kolonies

Kolonie 5

Kolonie 4

Kolonie 3

Kolonie 2

Is er een verschil in proportie nesten met jongen tussen kolonies? Aandeel nesten met jongen per kolonie Wald X²(3)=63,438, p=,00000 Proportie nesten met jongen

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3 2

3

4

Kolonie

5

Omgevingsvariabelen : effecten op de proportie nesten met jongen ▫ aanwezigheid van mest ▫ soort veeteelt (indien aanwezig) ▫ oriëntatie

Resultaten : mest • Geen significant verschil

Resultaten : veeteelt Wald X²(2)=11.563, p=.00308

Proportie nesten met jongen

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

Koeien

Varkens

Geen vee

Resultaten : Oriëntatie Wald X²(4)=14.445, p=.00600 1,1

Proportie nesten met jongen

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

NW

O

W

Oriëntatie

ZW

ZO

Is er een verschil in voederfrequentie tussen verschillende kolonies? Effect van de kolonie op de voederfrequentie F(3, 771)=29,185, p=0,0000 3,0

Voederfrequentie (log)

2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 2

3

4

Kolonie

5

Covariabelen • Is er een effect van het tijdstip van de dag op de voederfrequentie? • Is er een effect van het weer op de voederfrequentie? • Heeft de nest-status een effect op de voederfrequentie?

Resultaten: starttijd • Geen significant effect

Resultaten: weer

Weer F(2, 775)=24,621, p=,00000

7

▫ Abundantie insecten ▫ Temperatuur ▫ Verenkleed

6

Voederfrequentie (log)

• Significant verschil • Verklaring:

5

4

3

2

1

0 Re gen

Be wol kt

Zo n

Resultaten: neststatus Neststatus F(1, 776)=39,299, p=,00000 2,4 2,3

Voederfrequentie (log)

2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 Incubatie

Jongen

Omgevingsvariabelen : effecten op voederfrequentie ▫ aanwezigheid van mest ▫ soort veeteelt (indien aanwezig) ▫ oriëntatie

Resultaten: mest Effect van aanwezigheid van mest op de voederfrequentie F(1, 115)=3.7573, p=.05503 3,0

Voederfrequentie (log)

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6 JA

NEEN

mest

Resultaten: veeteelt Effect van de aanwezigheid van vee op de voederfrequentie F(2, 114)=4.2341, p=.01684 3,4

Voederfrequentie (log)

3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4

Koeien

Varkens

Geen vee

Resultaten: Orientatie Effect van de oriëntatie van de kolonie op voederfrequentie F(4, 112)=5.4703, p=.00046 4,0

voederfrekwentie (log)

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

NW

O

W

ZW

Oriëntatie van de kolonie

ZO

Conclusie: proportie nesten met jongen • Significant verschil in proportie nesten met jongen tussen kolonies • Significant effect van soort veeteelt en orientatie op proportie nesten met jongen

Conclusie: voederfrequentie • Significant verschil in voederfrequentie tussen de kolonies • Neststatus en het weer hebben een significant effect op de voederfrequentie • Van de omgevingsvariabelen hadden zowel de orientatie als het soort veeteelt een significant effect op de voederfrequentie

Vervolgstudie ▫ Experimentele studie mest ▫ Meer kolonies met verschillende omgevingsvariabelen ▫ Kunstnesten met verschillende oriëntatie ▫ Meerdere omgevingsvariabelen (bebouwing, water)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.