Islam: Vliegende ezels en licht uitstralende baarmoeders


1 Islam: Vliegende ezels en licht uitstralende baarmoeders Er is echt niet veel meer nodig dan de koran en de hadith om de stichter van de islam, de p...
Author:  Lodewijk Aalderink

0 downloads 43 Views 228KB Size

Recommend Documents


No documents


Islam: Vliegende ezels en licht uitstralende baarmoeders Er is echt niet veel meer nodig dan de koran en de hadith om de stichter van de islam, de perfecte mens, het zegel (de laatste) der profeten, Mohammed, te ontmaskeren als een leugenaar en een fantast. Er is echt niet meer nodig om een mohammedaan razend kwaad te krijgen dan commentaar geven op hun profeet Mohammed, diens fantasmes en misdaden. Er is geen betere manier om een mohammedaan schrik te doen krijgen dan door aan te tonen dat jij veel meer weet over zijn doctrine dan dat hij er zelf over weet. Nu is dat echt niet zo moeilijk want de meeste van de 1,6 miljard mohammedanen zijn net zoals de stichter van de islam analfabeet. Ze kunnen niet lezen of schrijven en zijn

daarom afhankelijk van wat de islamitische clerus hen vertelt en van jongs af wijsmaakt, terwijl ze minderjarig en dus mentaal uiterst kwetsbaar zijn. De kern van het probleem zit hem bij de 16 miljoen mohammedanen die niet analfabeet zijn: de islamitische machthebbers, koningen, sultans, kaliefs, sjeiks, imams en mollahs: de mohammedaanse clerus. Laten we duidelijk zijn, het hele fundament van de islam is gebouwd op fantasie. Haar bijgelovige legendes en fabeltjes doen allemaal denken aan de klassieke verhalen uit “duizend en één nacht”. Vliegende ezels, geesten, en kleine eerder schriele mannen die “helden” werden (voornamelijk Mohammed), wijzen allemaal op een sterk fictief verhaal eerder verzonnen voor amusement, in plaats van de waarheid. Als zodanig vinden veel hardleerse mohammedanen (ofschoon verwesterd) het

onmogelijk om de legendes over Mohammed en zijn overleveringen te laten opgaan in de logica van onze uiteraard superieure westerse samenleving. De moderne wetenschap brengt immers steevast al zijn aanspraken, zijn bijgeloof en zijn schijnbare ‘bovenmenselijke’ capaciteiten in uiterste verlegenheid. Natuurlijk houdt het Westen van het gekke mythische verhaal, maar zal dit onvermijdelijk als belachelijk bestempelen en de Koran en Hadith komische pulp vinden. Dat is het dilemma waarmee de westerse ‘moslims’ geconfronteerd worden, want ze willen niet eens meer ‘Mohammedanen’ genoemd worden. Wanneer volgelingen van Mohammed de koranische verzen lezen, dwingt dit hen om de wereld die ze kennen opnieuw te evalueren. Toch geloven ze op ‘hetzelfde’ moment dat hun bovenmenselijke ‘profeet’ nooit mag worden uitgedaagd, in twijfel gesteld, of bespot!

Dit raadsel moet wel heuse ravage aanrichten onder hun hersenpan, opgegroeid zijnde in een westerse wereld die scharniert rond moderne wetenschap, formele logica, het experiment, en rationele besluitvorming op basis van de wet van oorzaak en gevolg Het is moeilijk zich voor te stellen dat men probeert om Mohammeds bijgeloof te rationaliseren en hem tegelijk uitsluitend ‘goddelijke’ openbaringen toe te schrijven. Dit is onmogelijk. Geen enkele religie of ‘monotheïstische godsdienst’ was in de lange wereldgeschiedenis zo extréém arrogant! Ironisch genoeg betekent ‘bijgeloof’ niet eens een volledig vertrouwen in een god, maar is afhankelijk van grillige ideologieën om het veilig spelen. Als iemand het nodig vindt om zich bijgelovig te gedragen om ‘bovennatuurlijke’ bescherming en voorspoed te verwerven, dan heeft hij uiteindelijk geen relatie met eender welke God.

De bijgelovige obsessies door Mohammed in het leven geroepen, geven alleen maar aan dat Allah ofwel inderdaad de willekeurig grillige entiteit was die hij beweerde te zijn, of, dat hij niet bestond! Mohammed was inderdaad en voorzeker een primitieve, onderontwikkelde, woestijnrover die worstelde met zijn eigen intellectuele tekortkomingen en moeite had om een uit deinende heerschappij te controleren, die hij zeker niet in staat was om te leiden. Het is overvloedig klaar dat deze analfabeet investeerde in bijgelovige activiteiten om zijn spel om de macht veilig te spelen, en om zijn erg onderontwikkelde en beïnvloedbare schare volgelingen te manipuleren. Mohammed reisde naar eigen zeggen in één nacht met een vliegende ezel (al-Buraaq) van Mekka naar Jeruzalem en de Hemel, de zogenaamde Nachtreis. Al wie hem durfde te betwijfelen werd gedood en toen Mohammed zelf stierf was er geen enkele mens meer in heel Arabië staande die hen

nog kon tegenspreken. Mohammed was niet alleen een leugenaar en een fantast, hij was ook een gewelddadige psychopaat, een verkrachtende seksmaniak, een sadist, een pedofiel, een rover, een moordenaar, een vrouwenhater, een necrofiel en een geobsedeerde met een extreem minderwaardigheidscomplex. Kortom iemand met zo veel psychische afwijkingen dat men hem nog het best als een krankzinnige omschrijft. Geen wonder dat de volgelingen van deze misdadiger niet langer Mohammedanen wilden genoemd worden en dienvolgens hun naam maar veranderden in Moslims, volgelingen van “Sahih Muslim”, de gezaghebbende schrijver uit de negende eeuw van onze tijdtekening van de op één na grootste verzameling overleveringen over wat de krankzinnige misdadiger Mohammed allemaal deed en zei. De islam is een criminele ideologie geschapen door de imperialistische rechtsopvolgers van een krankzinnige en

misdadige dictator. Nog nooit in de wereldgeschiedenis was dit eerder gebeurd. En vermoedelijk zal dit ook nooit meer gebeuren. Eénmaal is méér als genoeg! Al 1.400 jaar zitten we opgescheept met de gevolgen hiervan: 270.000.000 (270 miljoen!) doden uitsluitend onder niet Mohammedanen: de kuffar. Wij dus, de autochtone verdedigers van de échte mensenrechten en de fundamentele vrijheden van elk individu, want “wij” zijn geen zwarte honden die men zo maar mag of kan afslachten ingevolge een oekaze van de misdadige krankzinnige Mohammed uit de zevende eeuw van onze tijdrekening. Niemand durft een cijfer te plakken op de moordzucht tussen Mohammedanen onderling. Dit is onmogelijk te ramen bij gebrek aan getuigenissen en zou wel eens een veelvoud kunnen zijn van 270 miljoen! Ongelooflijk dat onze Westerse Europese “leiders” zich vergapen aan deze door de

islamitische clerus gecensureerde en gemanipuleerde historische waarheid, en politieke “correctheid” hebben uitgevonden om de waarheid verder brutaal te censureren en te blijven verkrachten!

Ik zou niet graag in hun plaats willen zijn.

Laster: “de racisme!”

waarheid

is

Bekijk de realiteit die de corrupte media voor U censureerden!

Verontwaardigd over verontwaardiging.

de

Ik begrijp niet hoe pers en politici zich verontwaardigd kunnen voordoen over de aanslag in Londen of de herdenking voor verleden jaar, of over de steun die terroristen en IS krijgen bij hun gemeenschap. Lieten ze in ter zake “weeral” een moslim schrijver aan het

woord die de bal volledig mis sloeg verhaal zonder onderbreken mocht verontwaardigd over de beschuldigingen als er een aanslag gepleegd is, wat niet

maar toch heel zijn doen, hij had het dat de moslims dansen zo zou zijn.

Van 1997 tot 2011 woonde ik op de Turnhoutsebaan in Borgerhout en keer op keer als er aan aanslag gepleegd werd door Al Qaida, Hezbollah, Hamas of consorten, moesten we de rolluiken aflaten voor de honderden uitbundige een feestvierende jongeren die met Palestijnse of aanverwante vlaggen door de straat liepen, gooiend met stenen naar alles en iedereen die er niet-moslim uitzag. Voorbijgangers, auto’s, brievenbussen, vuilbakken, winkelramen en ramen van voorbijrijdende trams vol angstige mensen, alles wat breekbaar was moest er aan geloven (het glas in mijn eigen voordeur 3*, mijn wagen 7*). De aanslagen van 9/11 heb ik zo niet eerst vernomen via de media, maar door het tumult en gejubel van victorie kraaiende en feestvierende jongeren op straat. Sirenes hoorde je pas als de straat leeg en als één grote vuilnisbelt werd achtergelaten, de media zweeg in alle talen… Dezelfde leegte was terug te zien in de ogen van autochtone, maar ook allochtone ondernemers en bewoners die bij gebrek aan beter zelf voor de zoveelste keer begonnen aan de schoonmaak en aan het helen van de diepste wonden. De littekens bleven… Zo was het keer op keer -en is het misschien nog steeds-, bij iedere aanslag op onze samenleving, (of als de Rode Duivels een voetbalwedstrijd verloren hadden n.b.). Waar zit de sympathie en de bereidheid om te verbinden en te integreren t.o.v. een samenleving die jaarlijks miljarden pompt in de integratie en opleiding van een allochtone gemeenschap die uit eigen beweging naar hier is gekomen. Groot is dan ook mijn verbazing als ik hoor spreken van een ‘verontrustende scheur in de samenleving’, serious!?!?!

Als er al bijna 500 strijders naar Syrië zijn vertrokken, weet je toch dat er minstens een tienvoud om diverse redenen niet is vertrokken, maar wel diepe sympathieën koestert voor hen die dat wel doen! Wat is daar ooit tegen ondernomen? Wat is de straf op het uiten van steun aan IS op sociale media, op het uitschelden en bedreigen van vrouwen die met ontblote benen, schouders of haren over straat lopen of op het verbaal of fysiek uiten van homohaat? Hoeveel gevangenisstraffen, boetes of verplichte reintegratiecursussen zijn daarvoor al uitgesproken? Kan iemands nationaliteit hiervoor al worden ontnomen? Het is niet onze keuze om in oorlog te zijn met IS-islam, maar wel hun propaganda. Politici; als we in oorlog zijn, voer dan ook dringend een oorlogswetgeving in en beschouw sympathie voor IS als collaboratie. Bestraf collaborateurs zoals dat al eeuwen gedaan wordt en nog wordt gedaan t.o.v. o.a. nazi’s en vooral Vlamingen. IS is geen haar beter: behandel hen dan ook niet beter! En alsjeblieft, gedraag jullie niet alsof dit nieuws is. Dank.

Censuur in een qndere vor;8 De s;eerflqppen vqn licrosoft hebben ;ijn toetsenbord zeer eens opwettelijk onklqqr ge;qqkt 8 :oeten zij :iucrosoft nog verder vertrouzen M De dictqtors en de de;ocrqtqts slqqn tilt8 We kunnen de zqqrheid niet ;eer qqn8 Zelfs Windows 10 softwarematig afsluiten lukt(e) niet meer.

Je mag er niet aan denken wat dit in het Swahili of het Toerks tot gevolg had. Geloof me : we worden nauwlettend in de gaten gehouden! De islamofiele censuur loert elke seconde om de hoek!

SOS vanuit Zweden … Een lange documentaire.

Waar de leugen regeert Theocratieën – óók christelijke en joodse – hebben in naam van het ene of andere opperwezen variaties op die thema’s aan de mensen opgelegd. Mensen zijn op basis daarvan gemarteld en vermoord. Ook in Brussel en Zaventem. Recentelijk ook in Parijs en Turkije en zowat overal elders in de wereld, inclusief in het deel van de wereld dat overwegend

islamitisch is. En toch zijn er intellectuelen en journalisten die excuses zoeken. Die beweren dat terroristen arme mensen zijn die slecht werden behandeld. Die lijden onder discriminatie. Het is de schuld van het Westen dat ze zich zo gedragen. Het is het gevolg van de teloorgang van westerse waarden. Sommigen beweren dat de échte slachtoffers van de terroristen niet de mensen zijn die vermoord zijn en hun nabestaanden. Noch de gemeenschap die voor de gezondheid, het inkomen en de scholing van de moordenaars instond en nu bijkomend reusachtige bedragen moet spenderen. Maar dat het echte slachtoffer de islamitische gemeenschap is die tegen nog meer vooroordelen moet opboksen. Het probleem met al die excuses is dat geen enkele religie of ideologie in deze tijden meer agressie uitdraagt dan de islam en dat dat ook het geval is waar de islam de godsdienst is van de meerderheid, de staatsgodsdienst zelfs. Net zoals in

vroegchristelijke tijden wordt oorlog gevoerd over de interpretatie van de goddelijke revelaties over vrede. We moeten het aandurven leugens te bestrijden, ook als die op televisie, op het internet of in de Koran staan. .. Lees verder >>> h/t Louis Verbeke N.v.d.r.: De echte slachtoffers zijn de 270.000.000 (270 miljoen) niet mohammedanen die door de volgelingen van Mohammed, mohammedanen dus, in opdracht van hun ideologie de laatste 1400 jaar zijn gedood. Zij leven niet meer en hebben geen stem in de hedendaagse leugenpers en corrupte media. Louis Verbeke beseft blijkbaar niet dat er een essentieel onderscheid bestaat tussen islam en de Joodse en christelijke godsdiensten. Islam betekent letterlijk onderwerping. Bovendien was geen enkele godsdienst ooit zo arrogant om te durven beweren dat de grondvesten van haar doctrine geopenbaard werden door de enige “God” in casu Allah. Dat alleen al is zo opvallend dat men de status van religie aan islam moet ontzeggen wegens manifest bedrog. Islam is geen religie maar een politieke ideologie. Het allegaartje van de Mekkaanse koran is een samenraapsel van wat de psychopaat en bendeleider Mohammed kon verzinnen of waarover hij beschikte. Maar de Mekkaanse koran telt slechts 9 procent van de woorden van de hele islamitische doctrine. 91 procent daarvan is imperialistische ideologie ontworpen als handleiding om te onderwerpen en te heersen. De Medinese koran vormt daarvan het fundament. En die gewelddadige Medinese koran bevat slechts 5 procent van de islamitische doctrine. Religieuze mensen worden bedrogen door de samenstellers van de koran. Die is niet heilig integendeel. Tekenend is ook dat de volgelingen van Mohammed geen Mohammedaan meer willen genoemd worden. Daarom verzon het moslimbroederschap in 1928 een nieuw

woord: “muslimien” of moslims. Hiermee wilden ze het historisch en dus logisch verband met de roofmoordenaar Mohammed doorbreken. En het westen trapte in deze kuil! Aanhangers van “Abu Muslim”, zijnde de tweede gezaghebbende auteur over de overleveringen over wat Mohammed allemaal deed en zei (a-hadith), zijn per definitie volgelingen van Mohammed, net zoals christenen moeten beschouwd worden als volgelingen van Christus. Waarom mogen volgelingen van Mohammed dan niet meer als dusdanig gedefinieerd worden? Omdat de biografie van Mohammed en de “a-hadith” stinken naar en uitpuilen van voorbeelden van extreme misdadigheid. Islam is in essentie imperialistisch, extreem gewelddadig en ook naar vroegere normen compleet en 100 procent misdadig. Uiteraard is het “tijd om te zeggen dat we ons hebben vergist over hoe samen te leven met de islam.” Daarin heeft Louis Verbeke dan weer 100% gelijk.

Kansloos tuig slachtoffers!

én

hun

Je bent gezellig met zijn drietjes een beetje aan het rondhangen op zoek naar een verzetje aangezien je jezelf te barsten verveelt in het slaapstadje Essen.

Ter hoogte van station Essen-Steele kom je een leuk meisje tegen van een jaar of elf oud, en één van Mütti Merkels engeltjes denkt dat hij wel stoer genoeg is om dit kind helemaal alleen haar gsm afhandig te maken. Het droevigste van alles toen ik dit las was het feit dat het me niet eens meer verbaasde en dat ik ook de politiefoto niet nodig had om een daderprofiel te kunnen maken. Wat is er verkeerd aan onze justitie? Islamofiel misschien, Koen Geens? lees verder>>>

Islamitische terreurpoging in Antwerpen

Van Groen en Sp.a mogen we de waarheid niet weten! En van de leugenpers (DS, DM + Knack) en de corrupte media (VRT en VTM) ook niet! Een Mohammed (jawel, duidelijker kan het niet!) gierde in Antwerpen met een personenwagen over de Meir in een gelukkig vruchteloze poging om meerdere kuffar te vermoorden, amper één dag nadat een islamitische carrière-crimineel, Khalid Masood genaamd, op dezelfde manier effectief dood en verderf had gezaaid in hartje Londen. De leugenmedia zijn amper één dag na de feiten in Antwerpen al massaal aan het minimaliseren, censureren, indoctrineren, sublimeren en vervalsen. Alleen dankzij de volgens het parket, o.l.v. ene Koen Geens, “voortijdige” persconferentie van Bart De Wever weten we nu dat Mohammed R. van Tunesische afkomst is en in zijn auto, met Franse nummerplaat, onder meer een riotgun en steekwapens vervoerde. Dank U voor het delen van deze belangrijke informatie mijnheer De Wever! Volgens bepaalde bronnen uit de leugenpers en de corrupte media zou de Antwerpse Mohammed zat (dronken) geweest zijn. Wie gelooft dat nu: een moslim die dronken is?! Ik denk dat de bedenker van dit verzinsel zelf veel te veel bollekes op had toen hij dit nepnieuws verzon. Maar laten we ons hoe dan ook vooral niet vergissen over de identiteit van diegenen ons blaasjes wil wijsmaken: Het zijn Groen en SPA die vinden dat De Wever “koppig de angst aanwakkert”! Hun collectivistische reptielhersenen kunnen er blijkbaar niet bij dat een burgemeester moreel en wettelijk verplicht is om de bevolking te informeren. Nee, groen en spa: van jullie mogen we de waarheid niet weten, en van tjeef Geens ook niet. Waarvan akte!

Denken die linkse idioten en tjeefse religioten nu werkelijk dat zij de bevolking en hun eigen kiezers kunnen blijven hersenspoelen?! Voor wie onze uitval naar de religioten binnen CD&V niet zou begrijpen deze quote uit het “Nieuwsblad”: “Een pijnlijke samenloop van omstandigheden, zo lijkt het wel. Net op het moment dat jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi in een opiniestuk uitdrukkelijk de oproep heeft gedaan om militairen voortaan uit ons straatbeeld te weren, bewezen diezelfde soldaten donderdag duidelijk hun nut na het autoincident in Antwerpen. Defensie werd zelfs uitdrukkelijk bedankt door burgemeester Bart De Wever (N-VA). Toch blijft Mahdi volledig achter zijn opiniestuk staan, zo liet hij weten aan onze redactie.“ Nee helemaal niet pijnlijk, maar helder en verduidelijkend. Eens mohammedaan altijd mohammedaan: liegend, bedriegend, hersenspoelend, respectloos, vals, hypocriet en bovenal arrogant. Hopelijk voor de CD&V nog niet voldoende geradicaliseerd om gewelddadig te worden in tjeefse rangen. Voorlopig blijft het alleen maar bij structureel geweld met bedrieglijke woorden. Voor nog meer duidelijkheid: religioten is de samentrekking van ‘religieuze idioten”. Idioten die dus ook religieus zijn, en bovendien een beetje fanatiek. Ter illustratie: binnen drie weken is het Pasen, een christelijke feestdag waarop de verrijzenis van Jezus Christus herdacht wordt. Op het platteland zag men hier en daar gele affiches op kerkramen en op die van parochiehuizen mer de ronkende titel: ” Moslims, Christenen en Joden: samen er voor gaan in deze tijd?” Van mij mogen katholieken vieren wat ze willen, waar ze willen, wanneer ze willen en hoe ze dat willen. Maar samen met moslims dat kan niet. De affiche is manifest een flagrante leugen, blijkbaar gekonterfeit in het kader van een zogenaamd “interreligieuze” dialoog.

Een bepaalde kaste gehersenspoelde katholieken beseft blijkbaar niet dat de islam helemaal geen godsdienst is maar een moordzuchtige ideologie vermomd als religie. Islam is als het ware, om in Belgische context te blijven, een soort Marc Dutroux vermomd als kindervriend en gekleed als clown. An Mollemans is een Vlaamse, waarom weet die dat niet? Samen met Joden Pasen vieren dat is mogelijk omwille van enkele doctrinair gedeelde boeken. (het oude testament van de Joden. ) Hoewel die natuurlijk iets heel anders herdenken want dat is de vlucht van de Joden uit Egypte onder Mozes. En dat heeft helemaal niets te maken met de verrijzenis van Christus, maar soit, spons over zo’n godsdienstig detail. Denk maar aan de immense Jodenhaat in de mohammedaanse doctrine en het lot van Israëli’s die belaagd worden met Palestijnse raketten enkel en alleen omwille van het feit dat ze Jood zijn. Nadine Larchy is een Jodin. Waarom weet die dat niet? Probleem is evenwel dat Mohammedanen in tegenstelling tot alle katholieken helemaal niet erkennen dat Jezus christus de zoon van God is; niet geloven dat Jezus Christus gestorven is, en nog veel minder dat hij herrezen is. Hoe kan je dan met moslims de herdenking van dit feit (aangenomen dat het waar is) samen vieren? Voor mohammedanen valt er op Pasen niets te vieren. Pasen is een feestdag van Kuffar of in het beste geval een feestdag van dhimmis op voorwaarde dat ze djizja (belasting op ongelovigen) betalen! Rachida Aghhallaj is een moslima, waarom doet ze alsof dat niet zo zou zijn? Het antwoord is eenvoudig: takiyya uit eigen beweging of op paternalistisch Mohammedaans bevel. Bovendien kennen

Mohammedanen slechts 2 feesten: het offerfeest en het suikerfeest. De vraag op de gele affiche is dus krankzinnig, en staat in schrijnende tegenstelling met de objectieve en gemakkelijk waarneembare realiteit. De gele affiche is een product van hersenspoeling, onderontwikkeling en politieke correctheid. “Ondertussen staat het invasiehoogwater tot aan onze nek en zal het niet lang meer duren, totdat de staatswachtruimten de door ons bezette woonruimte in beslag zullen nemen. Want dit menselijk hoogwater spoelt ook terroristen, onherkenbaar in ons land binnen. Goede raad wordt steeds duurder.”

Abnormaal is de norm Ik kijk er niet meer naar. Ik erger mij mateloos aan de linkse vooringenomen Bart en zijn links geselecteerde gasten. Vandaag 24/3 tijdens het zappen bleef ik toch eventjes kijken, en weerom kon mijn vrouw me ervan weerhouden dat ik mijn schoen in het scherm gooiden. Ik doe maar alsof, want in tegenstelling tot veel links gehypnotiseerde kijkers weet ik dat dit alleen maar mijn portemonnee verwondt. Genoeg ergernis dus om me aan het schrijven te zetten. ik moet ergens mijn stoom aflaten, voor ik ontplof. Was een van de gasten vanavond Peter Vanderlinden die ter introductie van een documentaire over The Scooges en Iggy Pop de loftrompet over die band en Iggy kwam blazen als een van zijn grootste voorbeelden die zijn verdere leven hebben bepaald. Niets dan bewondering voor Iggy Pop en de bandleden, die tot

op vandaag, en nog steeds, alle dagen van hun leven gedrogeerd rondliepen in een broek die je recht kon zetten van de aangedroogde kots en andere smeerlapperij, en die het grootste del van hun leven als echte communistische anarchisten in kraakpanden en caravans leefden, en zo na enige tijd tot voorbeeld werden van de krijsende jeugd en de mei 68-ers. Ik was daar niet bij voor alle duidelijkheid. Dan hebben we het nog niet over de afschuwelijke muziek, lawaai dat ze voortbrachten, de stommiteiten die ze deden als de stagedive van Iggy, waarbij hij recht op zijn smoel op de stenen terecht kwam en een voortand brak, in plaats van dat het publiek hem opving. Maar

dat

maakte

me

nog

aan

het

lachen,

totdat

Fank

Vanderlinden er de opmerking bijplaatste dat Iggy Pop intelligenter en bewonderenswaardiger was dan de huidige President Trump. De man die…. Ga nog een joint roken, een lijntje snuiven of een pil slikken Frank!

De prachtige toekomst ‘De prachtige toekomst’: een kort verhaal bij echte filmpjes. Deze kansenparels hadden de ferry van Artsen Zonder Grenzen vanuit Lybië niet gemist. Ze hadden niet eens hoeven te zwemmen nadat de leider op de rubberboot de boot lek stak met een mes, om dan zelf een noodoproep te lanceren naar de wachtende fregatten en NGOschepen die lagen te wachten. Hij wist hoe en wie. Onze gelukzoekers werkten vroeger in de bouw, hadden ze bij

hun aankomst hier verteld. Dus werden ze in dringende opdracht van de regering aangeprezen door het tewerkstellingsbureau, in de plaats van de echte landgenoten met een gezin die al een tijdje hun baan kwijt waren geraakt aan goedkopere ingevoerde concurrenten. Een geduldige werkgever die te veel geld verdient en nog niet genoeg zorgen heeft waagde het om deze mannen, in een bui van multicultureel positivisme en voluntarisme, de kans te geven te bewijzen dat zij onze maatschappij komen verrijken. Als het fout loopt, zo dacht hij, kunnen ze nog voetballer worden of meedoen aan ‘The Voice’ of ‘Belgium’s got Talent’ . Wie raadt wat de toekomst ons brengt? Nieuw talent ongeduldig over de erkenning van zijn diploma elektriciteit http://nageltjes.be/w p/wpcontent/uploads/2017/ 03/Nieuw-talentongeduldig-over-deerkenning-van-zijndiploma.mp4 Haal met de ladder die vod eens van die buis! http://nageltjes.be/ wp/wpcontent/uploads/2017 /03/Ladder.mp4 Nog eerst opruimen ! http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/20 17/03/Nieuwe-elektrieker-voor-onzekenniseconomie.mp4

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.