JAARREKENING IN EURO


1 40 18/06/2013 BE EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Iveg Coöperatieve vennootschap met beperk...
Author:  Mirthe Edith Bos

0 downloads 7 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


40

18/06/2013

BE 0212.704.370

48

EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D.

13191.00036

VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO Naam:

Iveg

Rechtsvorm:

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres:

Antwerpsesteenweg

Postnummer:

2660

Nr: 260 Gemeente:

Bus:

Hoboken (Antwerpen)

Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van

Antwerpen

Internetadres: BE 0212.704.370

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

06-10-2011

29-05-2013

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01-01-2012

tot

31-12-2012

Vorig boekjaar van

01-01-2011

tot

31-12-2011

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening: Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.2, VOL 5.2.4, VOL 5.3.5, VOL 5.4.1, VOL 5.5.2, VOL 5.16, VOL 5.17.1, VOL 5.17.2 VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN ADRIAENSSEN Ludo Beukenlaan 7 2290 Vorselaar BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

AERTSSEN Nathalie Dorpsstraat 102/A 2040 Antwerpen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 BERCKMANS Annie Passiewijk 40 1820 Steenokkerzeel 1/48

BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

BREUGELMANS Kris Gierlebaan 38 2275 Lille BELGIË Bestuurder BRUGGEMAN Frank Maurice Salzmannlaan 32 9060 Zelzate BELGIË Bestuurder DE HERDT Eddy Kleidaallaan 19 2620 Hemiksem BELGIË Bestuurder DE MEYER Patricia Koningin Fabiolalaan 10 9060 Zelzate BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

DE VRIES Tom Antwerpsestraat 146 2845 Niel BELGIË Bestuurder DE WIJN Marleen K. de Backerstraat 57 2620 Hemiksem BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

ERA Erica Molenstraat 81/B 2560 Nijlen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 FELIX Johan Weerstandlaan 61/77 2660 Hoboken (Antwerpen) BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 HOLEMANS Alfons Parijseweg 35 2/48

2940 Stabroek BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

HOPPENBROUWERS Willy Leemputten 10/B 2910 Essen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 KONINGS Dirk Over d'Aa 191 2910 Essen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 LAUREYS Rik Tunnellaan 55 9060 Zelzate BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 LAURIJSSEN Paul Koningsbaan 27 2560 Nijlen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 LAUWERS Guy p/a Grote Markt 1 2000 Antwerpen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 MARIËN Tjén Vinkenlaan 10 2290 Vorselaar BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 MERCKX Walter Sparrendreef 1/Z 1910 Kampenhout BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 MOONS Raf Lakstraat 11/A 2430 Laakdal BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 POLIS Alex

3/48

Velodroomstraat 50 2600 Berchem (Antwerpen) BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

ROELANDS Alex Helmstraat 6 2950 Kapellen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 RUTGES-VAN DEN BREMER Miecke Schaliehoevelaan 50 2530 Boechout BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 SCHECK Tatjana Dendermondestraat 6 2018 Antwerpen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 SCHRAUWEN Frans Nollekensstraat 31 2910 Essen BELGIË Bestuurder TOEN Kathelijne Vinkenveldenplein 28 2660 Hoboken (Antwerpen) BELGIË Bestuurder VAN DE PEER Greta Capuynestraat 7 2280 Grobbendonk BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012

Einde van het mandaat: 14-02-2012

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

VAN DEN BRANDEN Walter Jozef Posenaerstraat 48 2140 Borgerhout (Antwerpen) BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 VAN DER BEEK Willy Dennenlaan 23 2560 Nijlen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012

4/48

VAN DYCK Wendy Bevelsesteenweg 171 2560 Nijlen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

Einde van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

VAN EVERBROECK Aloïs Stijn Streuvelslaan 5 2630 Aartselaar BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 VAN GANSEN Jac Vredestraat 24 2950 Kapellen BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 VAN VLEM Wilfried Alexander Franckstraat 184 2530 Boechout BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 WILLEMEN Peter Kapelleveldstraat 97 2530 Boechout BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 WILRYCX Frank Vondelweg 21 2330 Merksplas BELGIË Begin van het mandaat: 01-01-2012 WOUTERS Maarten Kabienstraat 20 2280 Grobbendonk BELGIË Begin van het mandaat: 13-03-2012

Bestuurder

BOULY Jos Martk 11 2290 Vorselaar BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

CROLLET Dirk Pooiegemweg 18 2530 Boechout BELGIË

5/48

Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

DE BOECK Tom Maria Henriëttalei 28 2660 Hoboken (Antwerpen) BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

FRANS Rik Esdoornlaan 52 2940 Stabroek BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

HELSEN Koen Zilverlindendreef 2/1 2950 Kapellen BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

LENAERTS Korneel Bergstraat 103 1910 Kampenhout BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

LUYCKX Kris Bosstraat 1/b 2330 Merksplas BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

SMETS Benny Oude Veerlebaan 45 2430 Laakdal BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

VAN DEN ABBEELE Patrick Weversfabriekstraat 44 2140 Borgerhout (Antwerpen) BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

VAN OSTAEDE Gilbert Bruyneelstraat 49 1820 Steenokkerzeel BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

VERBEECK Paul Beekstraat 10 2560 Nijlen 6/48

BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Voorzitter van de Raad van Bestuur

VERMOESEN Eddy Kardinaal Cardijnlaan 16 2630 Aartselaar BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

HEYLEN Ferdi Terlakenweg 57 2560 Kessel BELGIË Begin van het mandaat: 21-03-2013

Bestuurder

BEDRIJFSREVISOR GRARÉ EN CO (B00691) BE 0891.882.633 Elisabethlaan 2 2600 Berchem (Antwerpen) BELGIË Commissaris Direct of indirect vertegenwoordigd door: GRARÉ Frank (A01246) Revisor Elisabethlaan 2 2600 Berchem (Antwerpen) BELGIË

7/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is. In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*, B. Het opstellen van de jaarrekening*, C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of D. Het corrigeren van de jaarrekening. Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

__________________________________ *

Facultatieve vermelding.

8/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA VASTE ACTIVA

20/28

252.946.646

218.873.768

380.101

316.215

Oprichtingskosten

5.1

20

Immateriële vaste activa

5.2

21

Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten Overige materiële vaste activa Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

5.3

22/27 22 23 24 25 26 27

247.420.098 10.780.607 222.762.607 773.227 909.186

213.411.558 5.796.684 194.064.139 671.755 882.350

12.194.471

11.996.630

5.4/5.5.1 5.14

28 280/1 280 281

5.146.447

5.14

282/3 282 283 284/8 284 285/8

1.410.336 1.410.336

1.410.336 1.410.336

3.736.111 3.734.861 1.250

3.735.659 3.734.409 1.250

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

34.976.347

37.579.850

Vorderingen op meer dan één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen

29 290 291

771.748 771.748

818.953 818.953

Voorraden en bestellingen in uitvoering Voorraden Grond- en hulpstoffen Goederen in bewerking Gereed product Handelsgoederen Onroerende goederen bestemd voor verkoop Vooruitbetalingen Bestellingen in uitvoering

3 30/36 30/31 32 33 34 35 36 37

1.118.093

1.337.346

1.118.093

1.337.346

Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen Overige vorderingen

40/41 40 41

5.791.692 4.757.265 1.034.427

3.879.309 3.179.190 700.119

54/58

169.317

858.080

490/1

27.125.497

30.686.162

20/58

287.922.993

256.453.618

Financiële vaste activa Verbonden ondernemingen Deelnemingen Vorderingen Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat Deelnemingen Vorderingen Andere financiële vaste activa Aandelen Vorderingen en borgtochten in contanten

Geldbeleggingen Eigen aandelen Overige beleggingen

5.5.1/5.6

Liquide middelen Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

5.6

5.145.995

50/53 50 51/53

9/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 2.2

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal Geplaatst kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal

5.7

10 100 101

164.955.771

153.034.630

83.015.000 83.015.000

77.032.500 77.032.500

Uitgiftepremies

11

1.397.511

Herwaarderingsmeerwaarden

12

48.688.964

47.989.967

Reserves Wettelijke reserve Onbeschikbare reserves Voor eigen aandelen Andere Belastingvrije reserves Beschikbare reserves

13 130 131 1310 1311 132 133

30.929.546 8.693.520 7.107.457

27.768.739 8.199.139 7.107.457

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

7.107.457

7.107.457

15.128.569

12.462.143

14

Kapitaalsubsidies

15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

Voorzieningen voor risico's en kosten Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Belastingen Grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten

160/5 160 161 162 163/5

5.8

924.750

243.424

6.339.983

6.295.829

6.339.983 534.835

6.295.829 463.385

970.452 4.834.696

997.748 4.834.696

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

17/49

116.627.239

97.123.159

17 170/4 170 171 172 173 174 175 1750 1751 176 178/9

71.229.742 65.382.132

66.892.230 61.040.511

Schulden op meer dan één jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden Schulden op ten hoogste één jaar Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

5.9

5.9

997.065 64.385.067

919.975 60.120.536

5.847.610

5.851.719

42/48

27.364.332

16.068.726

42 43 430/8 439 44 440/4 441 46

5.964.497

4.929.761

8.343.924 8.343.924

6.803.817 6.803.817

764.822 27.598 737.224 12.291.089

181.897 7.195 174.702 4.153.251

5.9

45 450/3 454/9 47/48

5.9

492/3

18.033.165

14.162.203

10/49

287.922.993

256.453.618

10/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 3

RESULTATENREKENING Toel.

Bedrijfsopbrengsten Omzet Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) Geproduceerde vaste activa Andere bedrijfsopbrengsten Bedrijfskosten Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen Aankopen Voorraad: afname (toename) (+)/(-) Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Andere bedrijfskosten Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

5.10

70/74 70

5.10

71 72 74

5.10

60/64 60 600/8 609 61 62

5.10 5.10

Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) Andere financiële kosten

Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)

Vorig boekjaar

84.995.645 80.863.471

63.709.923 61.935.660 295.231

4.351.427

1.479.032

71.673.508 9.364.397 9.364.397

51.316.292 7.316.898 7.316.898

33.751.931 19.366.029

20.750.911 16.836.494

8.762.554

7.846.120

631/4

382.422

300.310

635/7 640/8

44.154 2.021

-1.734.505 64

649

5.11 5.11

9901

13.322.137

12.393.631

75 750 751 752/9

434.610 334.179 48.257 52.174

366.395 264.826 57.948 43.621

2.741.218 2.661.217

1.852.671 1.721.605

65 650

651 652/9

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-) Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten

Boekjaar

-219.253

630

(+)/(-)

Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten

Codes

9902 76

80.001

131.066

11.015.529

10.907.355

1.955.883

4.018.718

760 761

5.11

762 763 764/9 66

18.936 1.936.947 3.083.779

47.250 3.971.468 2.623.164

660 661

5.11

662 663 664/8

883.122 2.200.657

204.513 2.418.651

669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)

9903

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

9.887.633

12.302.909

11/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 3 Toel.

Belastingen op het resultaat (+)/(-) Belastingen Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen Winst (Verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

5.12

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

397 397

67/77 670/3 77 9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

9905

9.887.633

12.302.512

9.887.633

12.302.512

12/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 4

RESULTAATVERWERKING Codes

Te bestemmen winst (verlies) Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

Vorig boekjaar

9906 9905 14P

9.887.633 9.887.633

Onttrekking aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de reserves

791/2 791 792

28.935

Toevoeging aan het eigen vermogen aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies aan de wettelijke reserve aan de overige reserves

691/2 691 6920 6921

Over te dragen winst (verlies)

(+)/(-) (+)/(-) (+)/(-)

Boekjaar

(+)/(-)

12.302.512 12.302.512

28.935 3.189.742

5.898.511

494.382 2.695.360

615.126 5.283.385

6.726.826 6.726.826

6.404.001 6.404.001

14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

794

Uit te keren winst Vergoeding van het kapitaal Bestuurders of zaakvoerders Andere rechthebbenden

694/6 694 695 696

13/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.2.3

TOELICHTING STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8053P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8023 8033 8043

138.789

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8053

4.346.531

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8123P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8073 8083 8093 8103 8113

74.904

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8123

3.966.430

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

212

380.101

Vorig boekjaar

GOODWILL

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

4.207.742

3.891.526

14/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.3.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8161 8171 8181

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8211 8221 8231 8241

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8271 8281 8291 8301 8311

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

22

11.688.762

3.983.353

15.672.115 XXXXXXXXXX

2.380.861

759.133 1.621.728 XXXXXXXXXX

8.272.939

392.711 2.152.414

6.513.236

10.780.607

15/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.3.2

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8162 8172 8182

52.067.146 3.382.201 13.384.602

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192

326.530.833

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8212 8222 8232 8242

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

69.150.316

12.288.133 5.684.399

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8272 8282 8292 8302 8312

32.255.463

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322

179.522.276

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

23

(+)/(-)

264.461.286

75.754.050 XXXXXXXXXX

139.547.463

7.719.350

222.762.607

16/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.3.3

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8163 8173 8183

256.614 87.842

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

9.998.307

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8213 8223 8233 8243

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8273 8283 8293 8303 8313

155.142

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323

9.424.733

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

24

(+)/(-)

9.829.535

199.653

199.653 XXXXXXXXXX

9.357.433

87.842

773.227

17/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.3.4

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8164 8174 8184

447.283

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8194

2.251.773

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8214 8224 8234 8244

Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8254

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8274 8284 8294 8304 8314

420.447

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8324

1.342.587

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

25

(+)/(-)

1.804.490

XXXXXXXXXX

922.140

909.186

WAARVAN Terreinen en gebouwen

250

Installaties, machines en uitrusting

251

Meubilair en rollend materieel

252

909.186

18/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.3.6

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)

8166 8176 8186

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8216 8226 8236 8246

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8326P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8276 8286 8296 8306 8316

(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

27

11.996.630

13.582.443 -13.384.602 12.194.471 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

12.194.471

19/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.4.2

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8392P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere

8362 8372 8382

Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8392

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8452P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8412 8422 8432 8442

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8522P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8472 8482 8492 8502 8512

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8522

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8552P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

1.410.336

1.410.336 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8542

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8552

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

282

1.410.336

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

283P

Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen Overige mutaties

8582 8592 8602 8612 8622 8632

(+)/(-) (+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

XXXXXXXXXX

283

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8652

20/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.4.3

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar Aanschaffingen Overdrachten en buitengebruikstellingen Overboekingen van een post naar een andere

8363 8373 8383

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Verworven van derden Afgeboekt Overgeboekt van een post naar een andere

8413 8423 8433 8443

(+)/(-)

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

Mutaties tijdens het boekjaar Geboekt Teruggenomen Verworven van derden Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen Overgeboekt van een post naar een andere

8473 8483 8493 8503 8513

(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

3.748.241

620

3.748.861 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

8543

167

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

14.000

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

284

13.833

3.734.861

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

Mutaties tijdens het boekjaar Toevoegingen Terugbetalingen Geboekte waardeverminderingen Teruggenomen waardeverminderingen Wisselkoersverschillen Overige mutaties

8583 8593 8603 8613 8623 8633

(+)/(-) (+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8

XXXXXXXXXX

1.250

1.250

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8653

21/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal. Aangehouden maatschappelijke rechten NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

dochters

rechtstreeks

Aantal

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

%

Eigen vermogen Jaarrekening Muntper code

Nettoresultaat

(+) of (-) (in eenheden)

31-12-2012

INFRAX CVBA

EUR

11.845.756

178.802

BE 0882.509.166 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koningsstraat 55/15 1000 Brussel BELGIË aandelen B

56.400

12

22/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN Aandelen Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag Niet-opgevraagd bedrag

51 8681 8682

Vastrentende effecten Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen

52 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen Met een resterende looptijd of opzegtermijn van hoogstens één maand meer dan één maand en hoogstens één jaar meer dan één jaar

53

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8689

8686 8687 8688

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Bij voorbaat betaalde of geboekte kosten Energie in de meters Nog te ontvangen opbrengsten

147.976 1.435.817 25.541.704

23/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P 100 Codes

Wijzigingen tijdens het boekjaar inbreng gemeente Grobbendonk riolering inbreng gemeente Essen riolering overname Agem Samenstelling van het kapitaal Soorten aandelen Aandelen B Aandelen A Aandelen op naam Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen

8702 8703 Codes

Niet-gestort kapitaal Niet-opgevraagd kapitaal Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101 8712

XXXXXXXXXX 83.015.000 Bedragen

Aantal aandelen

1.395.000 3.007.500 1.580.000

558 1.203 632

81.887.500 1.127.500

32.755 451

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Niet-opgevraagd bedrag

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen Als gevolg van de uitoefening van conversierechten Bedrag van de lopende converteerbare leningen Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten Aantal inschrijvingsrechten in omloop Bedrag van het te plaatsen kapitaal Maximum aantal uit te geven aandelen Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

Opgevraagd, niet-gestort bedrag

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721 8722 8731 8732

8740 8741 8742 8745 8746 8747 8751 Codes

Aandelen buiten kapitaal Verdeling Aantal aandelen Daaraan verbonden stemrecht Uitsplitsing volgens de aandeelhouders Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf Aantal aandelen gehouden door haar dochters

33.206

XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen Gehouden door de vennootschap zelf Kapitaalbedrag Aantal aandelen Gehouden door haar dochters Kapitaalbedrag Aantal aandelen

77.032.500

8761 8762

Boekjaar

14.809

8771 8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

24/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT

Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening saldi Creg

3.244.429 1.590.267

25/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

8912

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Overige schulden

8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913 Codes

5.964.497 312.369 5.652.128

5.964.497 20.543.975 889.029 19.654.946

5.847.610 26.391.585 44.838.157 108.036 44.730.121

44.838.157 Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden Financiële schulden Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming Financiële schulden

8922

22.251.115

22.251.115

22.251.115

26/48

Nr.

BE 0212.704.370 Achtergestelde leningen Niet-achtergestelde obligatieleningen Leasingschulden en soortgelijke schulden Kredietinstellingen Overige leningen Handelsschulden Leveranciers Te betalen wissels Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten Belastingen Bezoldigingen en sociale lasten Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming

VOL 5.9 Codes 8932 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052

Boekjaar

9062 Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Belastingen Vervallen belastingschulden Niet-vervallen belastingschulden Geraamde belastingschulden

9072 9073 450

Bezoldigingen en sociale lasten Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9076 9077

27.598

737.224 Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt Nog uit te keren dotaties aan pensioenfonds Nog te betalen diverse kosten Nog te betalen financiële kosten Bonus Malus GSC solidarisering Nog te betalen federale bijdrage

800.000 3.954.169 221.516 10.457.479 1.242.393 1.357.608

27/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.10

BEDRIJFSRESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN Netto-omzet Uitsplitsing per bedrijfscategorie Gas Riolering Diverse werken Elektriciteit Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

15.387.817 1.723.571 741.351 63.010.732

13.915.753 1.694.767 1.936.331 46.163.072

740

BEDRIJFSKOSTEN Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9086 9087 9088

Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen Andere personeelskosten Ouderdoms- en overlevingspensioenen Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) Waardeverminderingen Op voorraden en bestellingen in uitvoering Geboekt Teruggenomen Op handelsvorderingen Geboekt Teruggenomen

229 228,5 316.018

226 204,2 281.560

620 621 622 623 624

13.682.219 4.639.493 134.063 910.254

12.267.189 3.749.534 140.383 679.388

635

71.450

-299.607

9110 9111 9112 9113

382.422

300.310

Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

9115 9116

356.269 312.115

3.405.856 5.140.361

Andere bedrijfskosten Bedrijfsbelastingen en -taksen Andere

640 641/8

2.021

64

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Totaal aantal op de afsluitingsdatum Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming

9096 9097 9098 617

4 4,1 7.736 177.761

6 5,1 9.944 244.618

28/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening Kapitaalsubsidies Interestsubsidies Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten Intresten overgenomen leninge Diverse

9125 9126

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

6501

Geactiveerde intercalaire interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa Geboekt Teruggenomen

6510 6511

Andere financiële kosten Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter Toevoegingen Bestedingen en terugnemingen

6560 6561

8.714

581

0 43.460

8.812 34.227

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten afrekening voorgaande jaren tussen marktpartijen diverse

1.823.925 113.022

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten dotatie pensioenfonds diverse voorraadverschil overname Merksplas

2.170.000 10.131 4.846

29/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Belastingen op het resultaat van het boekjaar Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen Geraamde belastingsupplementen

9134 9135 9136 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

9138 9139 9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes

Bronnen van belastinglatenties Actieve latenties Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten Andere actieve latenties

Boekjaar

9141 9142

Passieve latenties Uitsplitsing van de passieve latenties

9144

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde Aan de onderneming (aftrekbaar) Door de onderneming

9145 9146

7.693.604 859.454

4.005.058 856.846

Ingehouden bedragen ten laste van derden als Bedrijfsvoorheffing Roerende voorheffing

9147 9148

4.322.665

3.905.497

30/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Codes

Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waarvan Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd

9149

37.900.000

9150 9151 9153

37.900.000

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden Hypotheken Boekwaarde van de bezwaarde activa Bedrag van de inschrijving Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa

9161 9171 9181 9191 9201

9162 9172 9182 9192 9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN Gekochte (te ontvangen) goederen

9213

Verkochte (te leveren) goederen

9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9215

Verkochte (te leveren) deviezen

9216

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF

31/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.13

OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Ons eigen pensioenfonds is 100% dekkend voor de bovenwettelijke pensioenverplichting. Code

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend RSZPPO neemt wettelijke pensioenverplichting over.

0

9220

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden vermeld Bankwaarborgen aangegaan door Iveg ten gunste van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor een totaalbedrag van 145.750 €.

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

32/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.14

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen

280/1 280 9271 9281

Vorderingen op verbonden ondernemingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9291 9301 9311

Geldbeleggingen Aandelen Vorderingen

9321 9331 9341

Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9351 9361 9371

Persoonlijke en zakelijke zekerheden Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

9381

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9401

Financiële resultaten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Andere financiële opbrengsten Kosten van schulden Andere financiële kosten

9421 9431 9441 9461 9471

Realisatie van vaste activa Verwezenlijkte meerwaarden Verwezenlijkte minderwaarden

9481 9491

9391

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa Deelnemingen Achtergestelde vorderingen Andere vorderingen

282/3 282 9272 9282

Vorderingen Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9292 9302 9312

Schulden Op meer dan één jaar Op hoogstens één jaar

9352 9362 9372

1.410.336 1.410.336

1.410.336 1.410.336

1.959.164 1.959.164 6.616.083 6.616.083 Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

33/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 5.15

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET Codes

Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

9500

Waarborgen toegestaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon Aan bestuurders en zaakvoerders Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9503 9504 Codes

103.709

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN) Bezoldiging van de commissaris(sen)

9505

13.234

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95061 95062 95063

9.180

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) Andere controleopdrachten Belastingadviesopdrachten Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95081 95082 95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

34/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 6

SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

Staat van de tewerkgestelde personen Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers Voltijds

1001

226,6

174,1

52,5

Deeltijds

1002

3,7

1

2,7

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

228,5

174,6

53,9

Voltijds

1011

313.981

243.926

70.055

Deeltijds

1012

2.037

Totaal

1013

316.018

Voltijds

1021

19.225.364

Deeltijds

1022

140.665

Totaal

1023 1033

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

2.037 243.926

72.092

19.366.029

15.588.227

3.777.802

42.160

33.792

8.368

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

204,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

281.560

Personeelskosten

1023

16.836.494

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

33.100

2P. Vrouwen

35/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 6

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister (vervolg) Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Aantal werknemers

Totaal in voltijdse equivalenten

105

196

33

220,8

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

196

33

220,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

120

159

15

170,7

lager onderwijs

1200

32

5

36

secundair onderwijs

1201

78

7

83,6

hoger niet-universitair onderwijs

1202

23

3

25,1

universitair onderwijs

1203

26

121

37

18

50,1

lager onderwijs

1210

2

secundair onderwijs

1211

14

11

22,1

hoger niet-universitair onderwijs

1212

18

5

21,7

universitair onderwijs

1213

3

2

4,3

33

215,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau Mannen

Vrouwen

26

2

Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel

130

5

Bedienden

134

191

Arbeiders

132

Andere

133

5

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Codes

1. Uitzendkrachten

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming

2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen

3,4

0,7

151

6.343

1.393

152

177.761

36/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 6

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Ingetreden Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal in voltijdse equivalenten

205

9

1

9,8

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

9

1

9,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Codes

1.

Voltijds

2.

Deeltijds

3.

Uitgetreden Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

Totaal in voltijdse equivalenten

305

5

2

6,6

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

5

2

6,6

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

3

2

4,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

Afdanking

342

Andere reden

343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming

350

2

2

37/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 6

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers

5801

26 5811

12

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

364 5812

259

Nettokosten voor de onderneming

5803

41.552 5813

30.897

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

41.552 58131

30.897

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers

5821

125 5831

26

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

2.618 5832

394

Nettokosten voor de onderneming

5823

161.766 5833

24.338

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming

5843

5853

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

38/48

Nr.

BE 0212.704.370

VOL 7

WAARDERINGSREGELS WAARDERINGSREGELS A. ALGEMEEN Conform aan de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen worden hierna de regels vermeld, vastgesteld door de Raad van Bestuur die voor de vaststelling van de jaarrekening dienen te worden toegepast. B. SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS 1. Oprichtingskosten De kosten die aan de exploitatie voorafgaan en de diverse kosten die betrekking hebben op de vaste activa in aanbouw, worden gewaardeerd tegen de kostende prijs. 2. Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, octrooien, licenties en knowhow worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde en afgeschreven over een periode van 10 jaar. 3.Materiële vaste activa In 2012 werden de MVA opnieuw opgevoerd aan de initiële boekwaarden van 2011, maar gealigneerd aan de technische inventaris van deze activa. Dit heeft tot gevolg dat er een verschuiving geweest is in de verschillende componenten van de activa. (oorspronkelijke waarden, meerwaarden en afschrijvingen) Deze verschuivingen worden weergegeven in de toelichting van de jaarrekening. Afschrijvingen De afschrijvingen van het transportnet worden toegepast conform de richtlijnen van de CREG zoals die opgenomen zijn in het KB op de meerjarentarieven (KB van 8 juni 2007). - 2 % (50 jaar) voor de kabels en lijnen 36 kV en 150 kV; - 3 % (33 jaar) voor de gebouwen en uitrusting van de stations 36 kV en 150 kV; - 10 % (10 jaar) voor het gereedschap en meubilair; - 20 % ( 5 jaar) voor het rollend materieel en de informatica. De afschrijvingsvoeten voor de distributienetten worden toegepast conform de richtlijnen van de CREG zoals die opgenomen zijn in het KB op de meerjarentarieven (KB van 2 september 2008). De gebruikte afschrijvingspercentages zijn: - 2% (50 jaar) voor administratieve gebouwen; - 2% (50 jaar) voor kabels en lijnen distributie elektriciteit en leidingen distributie aardgas; - 3% (33 jaar) voor industriële gebouwen, posten, cabines, stations, aansluitingen, meetapparatuur distributie elektriciteit en aardgas; - 10% (10 jaar) voor telegelezen- en budgetmeters, WKK-installaties, teletransmissie en optische vezels, CAB, telebediening en uitrusting dispatching, labo-uitrusting, gereedschap en meubilar, elektronische uitrusting kabeltelevisie en de overige materiële vaste activa; - 20% ( 5 jaar) voor rollend materieel; - 33% ( 3 jaar) administratieve uitrusting (informatica en kantooruitrusting). - 5% (20 jaar) voor openbare verlichting. De tussenkomsten van de klanten in de investeringskosten worden aanzien als een vermindering van de aanschaffingswaarde op de desbetreffende vaste activa. Op vaste activa in aanbouw (werken in uitvoering) en op de terreinen worden geen afschrijvingen toegepast. Kostprijs bestanddelen De geactiveerde kosten van aannemers, personeel, materialen en kilometers worden verhoogd met een forfaitaire toeslag voor indirecte kosten van 16,5%. De indirecte personeelskosten van de diensten netaanleg (projectontwerp, projectuitvoering en netregistratie), kenniscentra, GIS, RPA,… worden toegerekend aan de materiële vaste activa. 4. Financiële vaste activa Die zijn geboekt tegen hun aanschaffingswaarde. In geval van een blijvende minderwaarde wordt een waardevermindering doorgevoerd. 5. Voorraden - bestellingen in uitvoering De voorraden in de magazijnen worden in de balans opgenomen tegen de voortschrijdend gemiddelde prijzen. De bestellingen in uitvoering worden opgenomen tegen kostprijs. Eventuele vooruitbetalingen worden in mindering gebracht. 6. Vorderingen en schulden De vorderingen en schulden worden geboekt tegen hun oorspronkelijke waarde. Er waren op 31 december 2012 noch vorderingen noch schulden in deviezen. De volledige afboeking van de openstaande klantenfacturen gebeurt na beëindiging van de invorderingsprocedures. Bij het opstellen van de bijgevoegde jaarrekening per 31 december 2012 werden waarderingsregels, met betrekking tot vorderingen op ten hoogste één jaar, gebruikt die verschillen van deze toegepast in de vorige boekjaren. Het doel van deze wijziging in waarderingsregels is voornamelijk het bevorderen van een financiële verslaggeving die gebaseerd is op uniforme waarderingsregels binnen de groep Infrax. In 2012 werd er geen bijkomende provisie aangelegd. De totale provisie voor wanbetaling blijft dus 3.244.428,88 euro De volgende debiteuren worden als dubieus beschouwd: - in faling gestelde klanten of debiteuren die een concordaat hebben aangevraagd; - de debiteuren waar de levering werd geschorst wegens wanbetaling; - de schuldvorderingen op klanten die verhuisd en onbereikbaar zijn. Regels ter provisionering van wanbetaling op handelsvorderingen op basis van de vervaldagbalans per 31 december van het afgesloten boekjaar. Deze vorderingen staan in de jaarrekening van Infrax, die in naam van en voor rekening van Iveg factureert. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de gedropte klanten (sociale leverancier) en anderzijds de niet-gedropte klanten (overige klanten). De berekening wordt voor elke van deze groep klanten als volgt gedaan: Gedropte klanten (sociale leverancier) * voor de gedropte klanten met betaalovereenkomst wordt een provisie voorzien van 50% op het totaal openstaand saldo exclusief BTW; * voor de overige vorderingen wordt een provisie voorzien van 100% voor de saldi exclusief BTW die langer dan een half jaar (180 dagen) openstaan. Niet gedropte klanten (overige klanten) Voor de berekening van de provisie op de overige vorderingen worden volgende percentages toegepast: - openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag < 60 dagen: 0%; - openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 60 dagen en < 180 dagen: 20%; - openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 180 dagen en < 365 dagen: 40%; - openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 365 dagen en < 730 dagen: 60%; - openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 730 dagen: 80%. 7. Ontvangen kapitaalsubsidies Van diverse Overheden ontvangen kapitaalsubsidies bij investeringen in rioleringswerken: 690.039,99 euro.

39/48

40/48

41/48

42/48

43/48

44/48

45/48

46/48

47/48

48/48

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.