Jaarverslag 2016 Lezingen, excursies, exposities, evenementen


1 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Lezingen, excursies, exposities, evenementen. Uitslagavond Mierlo puzzel 2015 op donderdag 21 januari. De eerste a...
Author:  Christian Segers

0 downloads 1 Views 488KB Size

Recommend Documents


lezingen wandelingen excursies voorjaar 2016
1 lezingen wandelingen excursies voorjaar 20162 Colofon Stichting Kunst in Zicht Postbus BD Groningen Postgiro NL76 INGB Telefoon (050) Statutair geve...

lezingen wandelingen excursies voorjaar 2007
1 lezingen wandelingen excursies voorjaar 20072 Inhoud Geen verkeerde redenen om van kunst te houden dagcursus 1 Moderne beeldhouwkunst lezingen 2 In ...

lezingen wandelingen excursies voorjaar 2010
1 lezingen wandelingen excursies voorjaar 20102 Inhoud Hardnekkig virus Lezingen 1 Die Brücke Leven en werk van de Duitse kunstenaarsgroep 2 De P...

(afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken)
1 ï (afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken) Redactioneel - Tobias Woldendorp Welke veldwerkers hebben een ontheffing Flora- e...

(afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken)
1 ï (afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken) Warmer - Geert Timmermans Uitnodiging algemene bestuursvergadering - Finette van ...

(afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken)
1 ï (afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken) Introductie - Finette van der Heide Redactioneel - Tobias Woldendorp verslag alge...

EXPOSITIES
1 Discipline Groep/Kunstenaar en Titel Locatie Tijd vanaf Tijd tot Toegangsprijs Beeldend. Dans. Muziek. Nieuwe media. Schrijven. Theater. Multidiscip...

3 (afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken)
1 ï INHOUD BLAADJE 2001/3 (afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken) Vogelgedrag - Volkert van der Goot Ziekenhoekje - Joost Kaz...

2 (afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken)
1 ï INHOUD BLAADJE 2004/2 (afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken) Redactioneel - Tobias Woldendorp KNNV, afdeling Amsterdam w...

1 (afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken)
1 ï INHOUD BLAADJE 2002/1 (afbeeldingen en programma lezingen en excursies ontbreken) DE EURO (â ) KOMT EN DE KNNV BLIJFT! - Geert Timmerma...Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Lezingen, excursies, exposities, evenementen. Uitslagavond Mierlo puzzel 2015 op donderdag 21 januari. De eerste activiteit van 2016 was de bekendmaking van de uitslag en prijsuitreiking van de Mierlo puzzel 2015. Deze was opgenomen in de Mierlose krant en op onze website. Er was veel belangstelling van de inzenders van de puzzel want de Trouwzaal van het Oude Raadhuis, waar deze plaatsvond, was goed gevuld. Via een beeldscherm werden de vragen doorgenomen en besproken. De inzending van Tiny en Cor van Eemeren was de enige die foutloos was en zij konden dus de 1e prijs mee naar huis nemen. De deelnemers gaven aan veel plezier te hebben beleefd aan de puzzel én aan de leuke uitslagavond. Bezoek aan Franciscanessenklooster Oirschot op dinsdag 19 januari Sinds de zusters Franciscanessen in 1874 vanuit Oirschot naar Mierlo kwamen hebben zij veel oudere Mierlonaren zoals onze ouders en grootouders, een goede verzorging gegeven. Maar ook onderwijs aan de jeugd, aanvankelijk alleen aan meisjes maar vanaf de jaren 60 ook in het gemengd onderwijs. De zusters Franciscanessen hebben in het klooster in Oirschot een museum ingericht. Hier herleeft de geschiedenis van de zusters, naast veel (oude) foto's zijn er ook tal van voorwerpen te zien die een belangrijke rol hebben gespeeld in het kloosterleven. Een flinke groep leden werden in het klooster ontvangen met koffie en thee. Daarna volgde uitleg over het leven van de zusters in het museum, dat gevestigd is in het klooster waardoor we dus ook een blik hebben kunnen werpen in een gedeelte van het klooster. Lezing: Art Deco op dinsdag 16 februari door Ton Spamer Art Deco is de benaming voor de stijl die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn hoogtepunt beleefde en die sterk geïnspireerd werd door de aanhoudende vernieuwing in maatschappij en technologie. Art-Deco beperkte zich niet alleen tot de decoratieve kunst, maar werd ook toegepast in de architectuur, in grafische, industriële en interieurontwerpen en de beeldende kunst, zelfs de kledingmode veranderde totaal. Afbeeldingen van verfijnde kunstobjecten en architecturale wonderwerken illustreren deze lezing over een belangrijke periode uit de 1e helft van de 20e eeuw. Zeker voor de liefhebbers van deze stijl een heel interessante avond. Jaarvergadering op donderdag 31 maart in de bibliotheek Mierlo. Tijdens de jaarvergadering zijn de activiteiten, de verslagen van de werkgroepen en de notulen van de jaarvergadering 2016 doorgenomen en toegelicht. Evenals het financieel verslag en de begroting 2017. En de bestuursverkiezing en kascontrole zijn gepasseerd. Leo Lenssen, Jos v.d. Vleuten en Hans Berkers kregen de zilveren draaginsigne van Brabants Heem uitgereikt. Na afloop van de vergadering hebben we de avond gezellig voortgezet met een drankje en hapje. Presentatie “Waarom en hoe wordt de mode voor West-Afrika in Helmond bepaald” op donderdag 14 april door Joop Martens en Jan v.d. Heijden. Deze presentatie trok een grote publieke belangstelling. Behalve veel leden van HKMyerle en mensen van buiten Mierlo, waren ook veel oud-medewerkers van Vlisco aanwezig. In de

1

presentatie stond naast de geschiedenis ook het product van Vlisco centraal waarmee Vlisco zich wereldwijd op de kaart heeft gezet. De exclusieve stoffen waarin vooral de welgestelde West-Afrikaanse vrouwen zich kleden, worden gemaakt bij Vlisco in Helmond. De presentatoren, oud medewerkers van Vlisco, verdienden alle lof voor de wijze waarop zij hun kennis en voorliefde voor de Afrika prints brachten. Presentatie “Kris Kras” door Mierlo-Hout op donderdag 12 mei door Rinie Weijts. Na zijn presentatie “Weer thuis in Mierlo-Hout” in 2014 en “Over ’t spoor” in 2015 heeft Rinie via een PowerPoint met beeld en verhaal het Mierlo-Hout uit zijn jeugd laten beleven. In een goed gevulde zaal van de Geseldonk ging hij Kris Krassend van Kranenbroek naar het Eindhovens Kanaal, langs de grenzen met Helmond en Mierlo en van het Goor naar het centrum. Een nostalgische avond voor de vele bezoekers. Meiboomonthulling m.m.v. het jubilerende IVN Mierlo op Koningsdag woensdag 27 april. IVN Mierlo vierde in 2016 het 40 jarig jubileum. Zowel voor hen als voor ons een mijlpaal om bij stil te staan. Zij zetten zich in voor het behoud en vooral de overdracht op kinderen en volwassenen van onze mooie en onmisbare natuur. En daarom vonden wij dat een schildje met hun logo in dit bijzondere jaar aan de Meiboom moest worden toe gevoegd. Samen met onze leden, het IVN, Harmonie St. Lucia, gilde St. Barbara en Catharina en gilde St. Sebastiaan, College van B en W en kinderen met versierde fietsjes hebben we er weer een mooie start van Koningsdag van gemaakt. Middeleeuwse Kerktorenroute op Hemelvaartsdag donderdag 5 mei Op Hemelvaartsdag hebben we voor de 5e keer (het wordt een echte traditie) meegedaan aan de regionale Middeleeuwse Torendag. Het doel van deze openstelling is om aandacht te vragen voor kerkterreinen in Z-O Brabant, waarvan de geschiedenis teruggaat tot vóór 1250. De geschiedenis van onze middeleeuwse kerktoren en van het omliggende kerkterrein hebben weer de nodige aandacht gekregen. In 2016 lag de focus vooral op het kerkhof. De toren kon weer worden beklommen waardoor de middeleeuwse toren goed te bekijken was. Fiets/foto puzzeltocht in en rond onze gemeente op 2e Pinksterdag 16 mei. Dit was een nieuwe en totaal andere activiteit als we gewend waren. Maar wel een heel verrassende en daarom is die in het programma 2017 ook weer opgenomen. Onze leden Jan en Rien die de tocht hebben gemaakt en georganiseerd, hebben geleerd dat er enige aanpassingen nodig waren en die zijn ter harte genomen. Voor een gedeelte waren er algemene weetjes vragen, maar toch vooral ook van zaken en beelden uit onze naaste omgeving: hoe goed kennen we die eigenlijk. Hierdoor gaan we wel meer dingen in onze omgeving opmerken. Doordat er een paar prijsjes mee te winnen vielen was er een heel klein beetje gezonde rivaliteit, maar het was toch vooral een gezellige en ontspannende fietstocht voor jong en oud. We hebben met Jos v.d. Vleuten 2 fototentoonstellingen verzorgd in het atrium van Bethanië. In de ene tentoonstelling werden alle kersenkoninginnen weer in beeld gebracht en de andere was meer algemeen. Door de gunstige locatie trekken deze altijd weer heel veel bezoekers en Jos was met grote regelmaat ook zelf aanwezig om een toelichting te geven. Dag Excursie naar Drachenfels en Bonn Duitsland op zaterdag 4 juni. Op 4 juni zijn we in Koningswinter met de Drachenfelsbahn naar de top van de Drachenfels gegaan voor de koffie/thee met lekkers en voor een nostalgisch uitzicht bij de ruïne en over de Rijn. Voor velen een weerzien uit de jeugdjaren. Met een bezoek aan Schloss Drachenburg, een prachtig neo-gotisch kasteel hebben we dit gedeelte van de excursie afgesloten. In het nabijgelegen Bonn hebben stadsgidsen ons door het oude centrum van deze stad rondgeleid. In Nettetal-Kaldenkirche werd met een diner deze mooie dag afgesloten. IVN Jubileummarkt op zondag 19 juni. Wij hebben graag onze medewerking gegeven aan deze jubileummarkt. Altijd goed om ons aan een breed publiek de markt trok veel bezoekers te presenteren. Maar beide verenigingen hebben immers ook veel raakvlakken.

2

Zo hebben we op de kraam laten zien hoe het werkt met jaarringen: hoe oud is een boom geworden en als tijdsbepaling voor de ouderdom van een pand door onderzoek van de gebruikte balken. Ook de maquette van ons kasteel is altijd weer een trekpleister: hoe maakte men bij de bouw van een kasteel gebruik van de natuurlijke landschap omstandigheden etc. Tijdens deze dag is Riky Romonesco, secretaris van IVN Mierlo en ook lid van HKMyerle, geëerd met een koninklijke onderscheiding. Middagexcursie naar Veghel op zaterdag 24 september. Veghel, zo dicht bij dat we er meestal gewoon voorbij rijden bv. op weg naar Den Bosch. Maar nadat we een tip hadden gekregen van voormalig ambtenaar Monumenten (en Brabants Heem bestuurder) uit Veghel hadden we in het jaarprogramma 2016 de excursie naar Veghel ingepland. Met een behoorlijk aantal deelnemers en een paar goede gidsen die ons veel bezienswaardigheden van Veghel hebben laten zien mogen we zeggen dat dit een heel geslaagde middag was. Uitmarkt op zondag 4 september De Uitmarkt, georganiseerd door bibliotheek Mierlo bracht veel enthousiaste fietsers op de mooiste plekjes van Mierlo. Tijdens de tocht waren er een aantal stopplaatsen voor een hapje en een drankje. De stopplaatsen werden bemand door vrijwilligers van diversen verenigingen die hierbij hun eigen vereniging konden promoten. Rinie Weijts en Eveline v.d. Linden deden dat voor onze vereniging bij de Strabrechtse Hoeve. Hier werden de deelnemers op een plek met uitzicht op de plaats waar voorheen het kasteel van Mierlo stond, verrast met een luguber verhaal uit de Mierlose geschiedenis. In een PowerPointpresentatie werden de spraak-makende heksenvervolgingen uit 1495 verduidelijkt. Erasmus van Grevenbroeck besliste toen over leven en dood van onschuldige vrouwen. Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar. Lichtjesroute op vrijdagavond 7 oktober met Jan Coolen. Bergerhof tours bood ons weer de mogelijkheid om de Lichtjesroute, een 22 kilometer lang verlicht traject door Eindhoven, te rijden. Deze route is een herinnering aan de zware strijd die werd geleverd toen Eindhoven op 18 september 1944 door de geallieerden werd bevrijd. Aan huizen, straten, pleinen en plantsoenen worden ornamenten van gloeilampen bevestigd om onze vrijheid te gedenken en uit te beelden door de illusie van 'sprookjes in licht'. Jan Coolen, ons in Eindhoven woonachtig lid en erelid van de 101 Airborne commissie leidt als ’gids van Market Garden’ Amerikaanse en Britse veteranen rond in Brabant. Hij was op deze bustocht ook onze gids. Expositie “Mierlose landverhuizers en emigranten in de 19e en 20e eeuw” opening op zondag 2 oktober. Landverhuizen of emigreren, betekent grenzen verleggen, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Welke rol speelden de overheid, maatschappelijke organisaties en de kerk hierbij? En wat was de houding van de overheid in de vestigingslanden? Wierpen zij grenzen op, of faciliteerden zij emigranten? En wat waren de gevolgen voor de oorspronkelijke bewoners in de vestigingslanden. In de tentoonstelling werden deze vragen beantwoord aan de hand van krantenartikelen, foto’s, documenten en voorlichtingsfilms uit die tijd. Ook verhalen van Mierlose emigranten en hun familieleden kwamen evenals gelijkenissen met het heden aan bod in deze mede door Eveline v.d Linden en Corry Bombeeck georganiseerde expositie. Op bezoek bij Brigitte Bogaerts op woensdagmiddag 12 oktober. Het bezoek aan de mooie, goed onderhouden langgevel boerderij van Brigitte was heel verrassend. In deze boerderij aan de Hekelstraat nr. 19 was van 1937 tot 1958 de Boerenleenbank gevestigd. Brigitte was getrouwd met Pieter, de zoon van de kassier Frans Meulendijks. Zij is een begenadigd kunstenares die zowel in binnen als buitenland studeerde en exposeerde. De boerderij is voor Brigitte zowel haar woonhuis als atelier en tevens de ruimte waar zij exposeert. Zij is lid van HKMyerle en wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid die zij ons bood om behalve haar atelier en mooie kunstwerken te komen bekijken, ook de historie en de sfeer van de prachtige boerderij in ons op te nemen. Sakkerdju op dinsdag 8 november.

3

Deze uit vijf leden bestaande band bracht ons een muzikaal programma met veel onderwerpen uit de geschiedenis. De spreker, Karel Brüsewitz gaf steeds een toelichting bij de diverse onderwerpen met behulp van een Power Point presentatie, waarbij de onderwerpen kris kras door de geschiedenis heen liepen. Ze brachten een nieuw muzikaal repertoire en naast eigen nummers, die vaak te maken hebben met de Peel, speelden ze ook oude troubadourachtige nummers, levensliederen, traditionals en ballades. Dit met behulp van accordeon, gitaar, trom, doedelzak, mondharmonica en percussie-instrumenten. Door de krachtige en aanstekelijke muziek werd het een heel gezellige avond vol nostalgische muziek. De Kraaknacht op donderdag 10 november. Op het Oude Raadhuis hebben we 4 x een groepje 10, 11 en 12 jarige kinderen ontvangen voor een bloedstollende avond, de z.g. Kraaknacht. Het initiatief hiervan lag bij bibliotheek Mierlo. Van een aantal Mierlose gebouwen: o.a.de Standaard- molen, Oude Raadhuis en Bibliotheek moesten deze avond de sloten en kettingen van de deuren via een code “gekraakt” en verwijderd worden. Waarna ze een spannend en interessant verhaal over de betreffende locatie te verwerken kregen Leden inloopavond op donderdagavond 24 november. Deze inmiddels traditionele avond was aanvankelijk bedoeld om hen die in het voorafgaande jaar lid van onze vereniging waren geworden, kennis te laten maken met onze activiteiten en doelstellingen én met het Oude Raadhuis. Maar we beperken ons niet meer tot alleen nieuwe leden maar zijn alle leden van harte welkom. En gelukkig is er in 2016 weer goed gebruik van gemaakt om zich te laten informeren over de activiteiten van de werkgroepen en de mogelijkheden voor informatie op heemkundig gebied. Foto- en Filmavond op donderdag 8 december door Rinie Weijts. Op deze avond liet Heemkundekring Myerle unieke foto- en filmbeelden van Mierlo zien uit de periode van ca. 1925-1980. Uit de nalatenschap van de zoon van dr. l Kerssemakers, waren nog nooit vertoonde privé filmbeelden, gemaakt door zijn vader op het scherm te zien. Ook veel ander nieuw verkregen beeldmateriaal werden gepresenteerd. Voor het eerst na 72 jaren werden met unieke foto- en filmbeelden o.a. van de 12 oorlogsslachtoffers van Den Brand in Mierlo van 21 september 1944 in herinnering gebracht. De oorzaak was een granaat die op de daar gevestigde schuilkelder viel. De foto’s van de merendeels jeugdige slachtoffers brachten ons weer terug in de tijd en de ernst van de strijd. Film slachtoffers van Den Brand op 19 december in Mierlo-Hout. Op 19 december heeft Rinie Weijts de filmbeelden die op 8 december in Mierlo te zien waren ook in de Geseldonk in Mierlo-Hout getoond. Puzzel 2016 In december verscheen de Mierlo puzzel 2016 weer in de Mierlose Krant en op onze website. In de 26 vragen konden alle puzzelaars zich uitleven op vragen over zaken uit Mierlo, MierloHout en Brandevoort, Mierloos Heem etc. Er waren een aantal historische vragen maar vooral ook vragen over de recente geschiedenis. De Mierlose Krant had dit jaar een dubbele pagina aan de puzzel besteed, waardoor deze veel beter leesbaar was dan vorig jaar. De antwoorden op de vragen waren met enig zoekwerk op het internet of de geschreven bronnen terug te vinden. Dat bleek niet zo gemakkelijk, want er was slechts één inzending helemaal foutloos. Mevrouw Mien van de Goor was deze kanjer en die mocht dan ook naar huis met een enorme doos levensmiddelen beschikbaar gesteld door Plus Mierlo. Ook de andere prijzen van Multimate, Jules Bloemenhuis, Natuurlijk van der Leest, de Bottelarij en To Get Here vonden hun weg naar de prijswinnaars. De puzzelaars gaven aan alweer uit te zien naar de puzzel van 2017.

Bestuur Het bestuur is in 2016 10 x bij elkaar geweest. De vergadering vindt altijd plaats in de secretariskamer of op de zolder van het Oude Raadhuis.

4

ANBI Onze vereniging heeft de culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Wat betekent dat schenkingen aan HKMyerle voor de belasting aftrekbaar zijn. Regiobijeenkomsten Peelland De organisatie van deze bijeenkomsten die 2 x per jaar worden gehouden, is in handen van de regio-coördinator van Brabants Heem. De locaties van de bijeenkomsten zijn om de beurt bij de 10 aangesloten kringen zodat wij ook een kijkje kunnen nemen bij onze “zuster” verenigingen waar wij altijd met 2 -3 bestuursleden aan deelnemen. In 2016 waren we op 5 april te gast bij Heemkundekring Helmont en op 12 oktober bij Heemkundekring H.N. Ouwerling in het Heemhuis in Deurne. Wij zijn als vereniging aangesloten bij Brabants Heem. Voor dat lidmaatschap betalen wij naar gelang het aantal leden, daar stellen zij echter wel het e.e.a. tegenover. Via het twee maandelijkse Koerier worden we op de hoogte gehouden van wat er in Brabant zoal speelt en kunnen we zelf eventueel door het indienen van kopij andere geïnteresseerde Brabanders op de hoogte brengen. PR, Nieuwsbrieven en posters Voor contact: Annie Berkers

Jaarverslag Werkgroepen Archeologie. Verslag van werkgroep archeologie 2016. Voor de werkgroep archeologie was 2016 een zeer bewogen jaar. Enerzijds door de vele activiteiten anderzijds door het overlijden van Hans Berkers. In 2016 hebben we meegekeken / gegraven op zes locaties: Overakker, Brugstraat, Ambachtweg, Burg. Termeerstraat, Kasteelterrein en Eendenpoel. Het meest aansprekend waren de opgravingen op het kasteelterrein en Overakker. Op die locaties werden proefsleuven gegraven. Van beiden zijn we zeer benieuwd naar het rapport. Zodra we daarover meer gegevens hebben brengen wij ook u op de hoogte van de resultaten. Verder heeft de groep inlichtingen kunnen verschaffen aan diverse bureaus voor het maken van rapporten of voorbereidingen van werkzaamheden. Naast locaties als kasteelterrein, Overakker en Eendenpoel gold dat ook voor Heezerweg en Voortje. Nadat we vorig jaar op de vergadering nog een speldje konden uitreiken aan Hans Berkers kunnen we hem helaas dit jaar slechts herdenken en danken voor zijn verdiensten voor deze werkgroep. Wie heeft interesse om de archeologie werkgroep aan te vullen? Diversen 1. We waren betrokken bij de presentatie “Archeologie uit je achtertuin” in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Deze presentatie bestaat uit een tien meter lange ladekast met daarin de meest uiteenlopende archeologische vondsten uit meer dan 120 Nederlandse gemeenten, uit elke gemeente is één object te zien. Uiteindelijk is voor Geldrop-Mierlo de keuze gevallen op een Merovingisch mes en een ruiterspoor, gevonden in Geldrop. De bedoeling is dat de tentoonstelling nog gaat groeien en dat uiteindelijk alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. De tentoonstelling blijft de komende jaren te bezoeken. 2. We hebben in januari een regionale bijeenkomst bijgewoond over de wijzigingen in de Archeologie wetgeving en Monumenten Beleid. Dit ter voorbereiding en inspraak voor een bijeenkomst in maart over dit onderwerp door gemeente-bestuurders en ambtenaren. Voor contact: Henk van Sleeuwen. AVKP (Archeologische Vereniging Kempen en Peelland) is ondergebracht in het Erfgoedhuis in Eindhoven. Wij kunnen daar altijd terecht als we gevonden materialen willen laten determineren. Ook anderszins kunnen wij indien nodig op hun kennis en ervaring terugvallen.

5

SAS: Heemkundekring Myerle heeft zitting in het bestuur van de regionale stichting SAS (Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband) wat met enige regelmaat bij elkaar komt. In 2016 is er wel mondeling contact geweest, maar geen bijeenkomsten Voor contact: Annie Berkers. Meiboom. De werkgroep zorgt ervoor dat het materiaal in orde is en de ringen op tijd worden versierd en voor overleg en samenwerking met de medewerkers van de Gemeente over de oprichting. Er worden contacten gelegd met het Oranje Comité voor de organisatie op Koningsdag en met de vereniging die in dat jaar het schild aan de Meiboom hangt. Voor contact: Adriaan van Dijk en Annie Berkers. Jaarverslag werkgroep "Beeldcollectie" 2016 Algemeen De werkgroep heeft als doel voor ogen om foto's, dia's, video's en ander beelddragend materiaal te ontsluiten. We zijn op de zolder van het oude raadhuis begonnen in juni 2009 met het verzorgen, scannen en inbrengen van de fotogegevens. Maar ook het opbergen wordt door de werkgroep verzorgd. Dit alles doen we met een groepje van 5 personen, waarbij er in december enkele mensen van Mierlo-Hout bij zijn gekomen. Zo maken wij weer samen een groot Mierlo. We komen met de werkgroep elke eerste en derde woensdagmiddag van de maand bij elkaar op de zolder van het Oude Raadhuis, maar ook thuis houden wij hier ons nog mee bezig. Filmavond Dit jaar hebben we ook weer gezorgd dat er materiaal was voor de jaarlijkse filmavond. Soms kiezen we eerst de foto’s en dan een thema, nu hadden we weer gekozen voor een onderwerp en daarbij zoveel mogelijk beeld en filmmateriaal bij gezocht. Niet alleen de filmavond in Mierlo was een succes, maar ook de filmavond in Mierlo-Hout. Foto’s De werkgroep heeft inmiddels al vele duizenden foto’s gescand en die opgeslagen, Van groot belang is ook de samenwerking met de mensen van Mierlo-Hout, wat we zeer op prijs stellen. DVD’s Met de dvd’s zijn we even gestopt omdat er zoveel film materiaal bijgekomen is. We gaan dit eerst allemaal verwerken en omzetten naar digitaal filmmateriaal, daarmee hebben we het aankomende jaar ook nog genoeg werk aan. Schenkingen van film, video, foto, en dia’s. We hebben dit jaar van enkele mensen heel veel beeldmateriaal in bezit gekregen, soms krijgen we het te leen, dat wordt gescand en gaat naar de eigenaar terug. Op het beeldmateriaal wat we geschonken krijgen wordt zowel op foto, film en video de naam van de schenker vermeld. Van de Luciaschool hebben we alle foto’s die in de loop der jaren zijn gemaakt en bewaard -en dat zijn er ruim 2000- gekregen. Enkele leerkrachten zijn bezig om de foto’s zoveel mogelijk van namen te voorzien, lukt dat niet dan worden ze genummerd en dan kunnen ze naar de fotoherkennings-groep. Ook van de Sint Johannes school hebben we vele foto’s van gekregen, ze zijn nog niet allemaal verwerkt maar daar zijn we druk mee bezig. Ook veel foto’s uit de lezing van Rinie Weijts over de “De Haes” textielweverij hebben we aan onze de collectie kunnen toevoegen. En in december kregen we de gehele collectie foto’s en negatieve zowel 36 mm als 6X6 cm 9in totaal misschien wel zo’n 10.000) van Harrie Meulendijks, een geweldige aanwinst. Hier heeft de werkgroep nog wel een paar jaar werk aan. Zij kunnen dan ook nog wel meer hulp gebruiken, heb je ook interesse, meld je dan aan bij een van de onderstaande personen. of via het secretariaat. De werkgroep: Peter van den Berk, Toon Romonesco, Jos van der Vleuten, Henk Wasser en Rinie Weijts. Fotoherkenningsgroepen. Fotoherkenningsgroep Mierlo De Fotoherkenningsgroep, onderdeel van de Beeldcollectiegroep, heeft een redelijk goed jaar achter de rug. Met de opkomst van gemiddeld 15 personen op de 1e woensdag van de maand van ongeveer 09.30 uur tot 11.30 uur mogen we stellen dat de gehanteerde formule van presenteren en bespreken positief en gezellig is. Ook het kopje koffie of thee, met soms

6

een versnapering, wordt gewaardeerd. Het verzamelen van gegevens van zowel oude als jongere foto’s, valt soms tegen. Desondanks zijn we met zijn allen er weer aardig in geslaagd de informatie van tientallen foto’s in de werkmappen bij te schrijven. Alle gegevens moeten worden ingebracht in het Computer Archief van Heemkunde Myerle. Hierin is ook nog een hoop werk te doen, per slot van rekening wil je de geschiedenis van Mierlo, waar deze groep ook aan werkt, op de juiste manier voor het nageslacht vastleggen. Mierlonaren zowel jong als oud die actief zijn geweest in welke organisatie dan ook, liefst met een goed geheugen, kunnen ook een steentje bijdragen. Hebt u of een van uw kennissen interesse om aan deze ochtend deel te nemen, of ben je misschien nieuwsgierig of jij ook op een van de vele foto’s staat, b.v. van een vereniging, oude wijk of school, of heb je zelf nog thuis, of in je familie oude foto’s liggen die voor de Heemkunde interessant kunnen zijn, neem dan contact op met: Toon Romonesco of Marij Damen. Voor de digitale invoering en opslag: Peter v.d. Berk en Toon Romonesco op de achtergrond is ook Jan Verhoeven nog stand by. We kunnen ook nog mensen gebruiken voor het invoeren in de computers, maar ook voor het scannen van foto’s en het bewerken ervan, dus heb je wat tijd en kun je voldoende met de computer uit de weg, help ons. Voor contact: Marij Damen, Toon Romonesco Fotoherkenningsgroep Mierlo-Hout. Ook afgelopen jaar werden er door de Mierlo-Houtse gemeenschap grote aantallen foto- en filmmateriaal aangeboden. De werkgroep scant de foto’s, registreren en bewerken deze historische beelden. Na nummering worden ze op iedere laatste maandagvoormiddag van de maand aan een groot aantal enthousiaste (oud) Mierlo-Houtenaren -zo’n 25 tot 30 personenvertoond en zoveel mogelijk benoemd. Alle persoonsnamen, gebouwen en historische gegevens worden in een Word-programma met foto’s samengebracht. Hierna worden deze gegevens door Jan Snijders in het computerprogramma van de vereniging ingevoerd. In dit programma zijn de beelden later samen met de beelden uit Mierlo, archeologische gegevens, kadaster, toponiemen en veel meer te raadplegen. Voor contact: Rinie Weijts Marij Damen, Henk Wasser Historische Geografie Mierlo 2016 De eerste mijlpaal is bereikt. Afgelopen jaar is er hard gewerkt om het voor elkaar te krijgen dat vanaf 1832 al de percelen en gebouwen van Mierlo daadwerkelijk op de kaart staan. En niet alleen op de kaart, maar iedereen kan ze nu bekijken via onze website. Je ziet dan de kaart van Mierlo 1832, in de kaart van Noord-Brabant. Door op de info te klikken, kun je van ieder perceel en gebouw bekijken wie de eigenaar was, hoe groot het is, was het weiland of bouwland enz. Er komt dan ook een handleiding bij om er meer variaties uit te halen. Met 1832 als basis, kunnen de werkgroepleden er ook een digitale kaart overheen projecteren, bijvoorbeeld omdat er in de jaren ’50 van de vorige eeuw vele ontgrondingen zijn geweest, maar vooral waar die lagen. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn de 3 X 4.700 gegevens in een database nodig, allemaal door de medewerking van diverse vrijwilligers. Verder zijn ze bezig om alle veranderingen van percelen, die door de tijd heen veranderd zijn geweest te tekenen en vast te leggen in de database. Daarbij hoort uiteraard de administratie die het kadaster heeft gemaakt, ook die wordt ingevoerd. Bij vele van deze gegevens hoort de akte van de Notaris, die opgezocht, gefotografeerd en in schrijfbare taal omgezet moet worden in (ja alweer een) database. En op de achtergrond zijn ze bezig om de gegevens van voor 1832 op tafel te krijgen, zodat die ook in kunnen worden gevoerd. Om zo door de tijd heen te werken van 1832 tot bijvoorbeeld 1967 zijn er nog vele vrijwilligers nodig, die thuis oudere archiefstukken (die verder goed te lezen zijn) in een Excel bestand in kunnen voeren, hoe groter de groep hoe sneller het gaat. Dus aarzel niet en meldt je aan, wij leggen wel uit hoe het werkt. De werkgroep heeft het afgelopen jaar eveneens veel tijd gestoken in het inventariseren van de diverse kaarten die we in ons bezit hebben. Deze zijn onontbeerlijk voor het verkrijgen van informatie voor deze werkgroep. Contactpersonen: Peter v.d. Berk, Peter v.d. Boogaard, Rini v.d. Laar, Jan Manders en Theo de Groof. Genealogie.

7

De werkgroep genealogie is o.a. bezig om de genealogie van Mierlo in het Pro-gen programma in te brengen. De gegevens worden dan in het Family-tree programma ingevoerd in het AezelProjek ( Historische Geografie). Deze gegevens zijn via onze website te bekijken. En Henny heeft weer meer gegevens van zijn databank op onze website geplaatst. Elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur zijn leden van de werkgroep Genealogie in de bibliotheek Mierlo present in het z.g. Genealogie café om iedereen die dat wil vooruit te helpen. Of je nu bezig bent met de familiestamboom, een bekende of onbekende zoekt in de familie- of vrienden-historie, zij zullen proberen op alle mogelijke manieren te helpen met het vinden van deze gegevens. Er is inmiddels veel belangstelling voor het Genealogie café en we krijgen veel positieve reacties. Ook buiten deze activiteiten worden onze genealogen regelmatig geraadpleegd voor genealogische hulp. Voor contact: Giel Verest, Henny de Ruijter. Werkgroep Geschiedenis en Myerlese Koerier. Geschiedenis: De werkgroep Geschiedenis probeert met behulp van literatuur, archiefstukken, interviews, e.d. het verleden van de oude heerlijkheid “Mierlo, ’t Hout en Broek” te achterhalen en voor de toekomst vast te leggen. Onze heemkundekring beschikt over een zeer uitgebreide bibliotheek met uitgaven over Mierlo en de regio, over uitgaven met de meest uiteenlopende heemkundige onderwerpen, over tijdschriften, krantenartikelen, enz. Op donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur is iedereen, ook nietleden hier van harte welkom. Contactpersoon voor geschiedenis: Theo de Groof. Myerlese Koerier: De werkgroep Geschiedenis levert relatief veel materiaal voor de Koerier. In het afgelopen jaar hebt u in de Koerier tal van artikelen kunnen lezen die door leden van onze heemkundekring geschreven zijn. Zij zijn zeer divers van aard. Oktober, de maand van de geschiedenis, was de basis voor onderzoek naar landverhuizing. Mierlonaren die hun geluk zochten aan de andere kant van de wereld. Aan dit onderzoek was ook een tentoonstelling gekoppeld die druk bezocht werd door tal van mensen, vaak familieleden van emigranten, maar ook emigranten zelf. Helmonder Sjef van der Meulen, de man die aan de wieg stond van de vliegshows op Molenheide en van “N.V. Jumbo Motor Compagny, Nederlandsche fabriek van Trailers, Trucks en Tractor” op ’t Hout, kwam in een tweetal artikelen ruim aan bod. Andere Houtse artikelen gingen over de zelfstandige parochie en over het Apostelhuis. Hele andere onderwerpen waren de geschiedenis van het prentenboek en de invloed van een vulkaanuitbarsting in IJsland op het sterftecijfer in Mierlo. Redactie van de Myerle Koerier: Peter v. Vlerken, Marieke v.d. Konijnenberg, Joep v. Grunsven. Monumenten. In 2016 is er te melden dat er veel aandacht is geweest aan het belang voor behoud van enkele monumentale boerderijen in Mierlo. Het betreft panden op de Broekstraat en de Weijer. Ze hebben zelfs landelijk belangstelling getrokken. Van de Broekstaat kunnen we melden dat dit momenteel weer wind en waterdicht is. Wilt u weten welke Mierlose panden of objecten op de rijksmonumenten- en op de gemeentelijke monumentenlijst staan? Kijk dan op onze website: www.heemkundekringmyerle.nl. Vervolgens in de linker kolom: het bekijken waard. Voor contact: Annie Berkers. Bidprentjes Net als voorgaande jaren zijn er ook in 2016 weer een groot aantal bidprentjes bij onze vereniging afgegeven. Na controle of er geen dubbel exemplaar is worden de gegevens in PRO-GEN, het bidprentjesprogramma ingevoerd. Alle gegevens zijn nu te raadplegen door leden en belangstellenden. Er mogen kopieën gemaakt worden tegen kostprijs. Hierna gaan de bidprentjes naar de vrijwilligers van het Nederlands Bidprentjes Archief (NBA) in Helmond. Alle prentjes worden ook daar weer gecontroleerd op dubbelen. Na inscannen worden ze met een speciaal programma op beschadigingen en helderheid gecorrigeerd. Het optimale resultaat wordt op de internetsite van NBA geplaatst. Iedereen kan de prentjes via de site opvragen lezen en desgewenst thuis op de printer uitprinten. De prentjes komen weer terug bij HKMyerle en zijn in het OR in te zien. Voor contact: Rinie Weijts. Evenementen, exposities, lezingen, excursies

8

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse activiteiten. Voor contact: Marij Damen en Annie Berkers. Jaarprogramma Om al die activiteiten goed te plannen hebben we een werkgroep die in oktober start met het samenstellen van het Jaarprogramma voor het nieuwe jaar. Ideeën van onze leden zijn altijd heel welkom en we kijken of ze in te passen zijn in het programma. Voor contact: Annie Berkers en Marij Damen.

Verder nieuws Website HK www.Heemkundekringmyerle ontwikkelt zich steeds verder. Maandelijks zijn er meer dan 3500 bezoeken op de website en verschillende leden en niet-leden hebben gemeld dat ze de gezochte informatie goed konden vinden. De oude krantenartikelen worden goed gevonden maar ook de ingang “Het bekijken waard…..” opent een bron van informatie. De nieuwsbrieven van de vereniging en de digitale koeriers zijn te vinden via “publicaties”. Ook de agenda en de korte verslagen van de verschillende activiteiten worden met plezier gelezen. De video’s die op de Youtube kanalen van HKMyerle worden geplaatst kunnen ook via de site benaderd worden. Op de voorpagina en op de pagina ”Beeldbank” staat daarvoor een knop. Vanuit de archeologie kunt u diverse rapporten over archeologische activiteiten in Mierlo inzien via de site. Hiervoor kunt u terecht bij de pagina van de Werkgroep Cultuurhistorie & Archeologie. Onder de knop “Agenda / Nieuws” vindt u de actuele activiteiten van onze vereniging voor het gehele jaar weergegeven. Daar verschijnt ook van de activiteiten die geweest zijn een kort verslagje, zodat u altijd even kunt nakijken wat er zoal is gebeurd. U treft deze verslagen ook aan over de voorbije jaren. De website is een belangrijk informatiebron voor en over onze vereniging, die een regelmatig bezoek meer dan waard is. In het gastenboek op de website kunt u een reactie achterlaten. Het is altijd leuk voor anderen om te lezen wat u van de website of onze vereniging vindt. Als u interessante artikelen hebt voor op de site of een idee dat de site nog kan verbeteren neem dan contact op met onze webmaster Hans Verhees. Audio wandeling HKM heeft een prijs gewonnen van het Peelnetwerk om daarmee een audio-wandeling door de kom van Mierlo te realiseren. We zouden dit gaan doen in de App IziTravel, waardoor de gebruiker met behulp van de smartphone beeld en geluid krijgt bij de wandeling door Mierlo. Een werkgroep bestaande uit Jos v.d Vleuten, Henk Wasser, Peter v.d. Berk, Henk van Sleeuwen, Annie Berkers en Hans Verhees zijn hiermee aan de slag gegaan. Het verzamelen en maken van de foto’s/video’s en de bijbehorende teksten viel nog niet mee. En daarvoor moest ook nog bepaald worden hoe de route door het dorp zou lopen, zodat de meest interessante plekken aangedaan konden worden. Nadat deze hobbels genomen waren kon de route worden ingebouwd in het programma van de app. Hiervoor is de hulp ingeroepen van de X-Cited, een mini-onderneming van het Summa College uit Eindhoven. Samen met de jongeren uit deze mini-onderneming is de klus geklaard en kon de route op 30 juni officieel geopend worden door wethouder Hoekman. Wilt u meer over deze route weten kijk dan op de website. Op de openingspagina vindt u een knop “wandelroute Mierlo” of u gaat rechtstreeks naar: www.heemkundekringmyerle.nl/wandeling_Mierlo.html. Daar kunt u ook lezen hoe u de app kunt downloaden op uw telefoon Klankbordgroep Sang en Goorkens: Het natuurgebied Sang en Goorkens is van vroeger uit erg kwelrijk en was daardoor een zeer nat gebied. Dit is halverwege de negentiende eeuw verloren gegaan en zijn er sloten gegraven om het water af te voeren en werd het gebied grotendeels voor de landbouw gebruikt . Het doel is nu dat het gebied wordt heringericht naar een natuurlijke situatie, waar meer ruimte is voor beekprocessen en natuurwaarde (natte natuurparel), maar wordt ook rekening gehouden met het lansbouwkundig gebruik.En daarnaast is er ook een

9

recreatieve doelstelling. Heemkundekring Myerle heeft zitting in de klankbordgroep die de het beoogde doel mede vorm gaat geven. Hierbij de stand van zaken betreffende de voortgang in Sang en Goorkens. 1. Er komen 2 vis passages nabij de stuwen in de Goorloop (een in de Goorloop en een waar de Goorloop en de Vleutloop samenkomen). 2. In de Vleutloop komen 2 zogenaamde “stapstenen” te liggen (dit is ruimte voor waterberging en natuur) omgeving Moorsel. Hierover volgt nog een inspraakprocedure en als dit is afgerond word er in 2017 nog mee begonnen. Met de recreatieve voorzieningen zijn ze al begonnen. Voor contact: Piet van der Linden. Uitvoeringsprogramma Molenheide en Kasteelseloop Katoenpad: r is door derden voor het Katoenpad een verhaal geschreven, dat in eerste instantie bedoeld is voor kinderen. Studio Bonkend heeft hiervoor een Concept bedacht en enkele maanden geleden hebben zij hierover een presentatie gegeven. Het verhaal zal worden uitgebreid en hierbij is ook onze voorzitter Theo de Groof betrokken. Op de Molenheide liggen nog de restanten van het voormalige Katoenpad. Het is de bedoeling dat er een voetpad wordt gerealiseerd van Geldrop (Weverijmuseum) naar het centrum van Mierlo, dat deels het voormalige Katoenpad volgt. De naam Katoenpad verwijst naar de textielarbeiders, die in het verleden dit pad hebben gebruikt om van hun woonplaats (omgeving Marktstraat) naar de textielfabrieken in Geldrop te lopen. De activiteiten rondom dit Katoenpad moeten echter aansluiten bij de andere projecten rondom. Voor contact: Henk Simons en Theo de Groof. Molenstichting in oprichting De gemeente Geldrop Mierlo wil de Standerdmolen in Mierlo en ’t Nupke in Geldrop onderbrengen in een stichting. Het zijn beiden rijksmonumenten en nu dus nog in eigendom bij de gemeente. Het is niet zo dat de gemeente zich wil onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor behoud en onderhoud van de molens of geen geld meer beschikbaar stelt voor behoud en dus onderhoud, maar een stichting kan zich breder inzetten, de lijntjes naar de molenaar en publiek / toerisme kunnen dan wat korter zijn. Kortweg, een stichting heeft als doelstelling de instandhouding van de molens in brede zin. Heemkundekring Myerle was gevraagd om mee te denken en te werken naar een stichting in oprichting en zal namens HKMyerle ook zitting nemen in de toekomstige stichting. Voor contact: Annie Berkers Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Peelland Zuid laat verenigingen in hun werkgebied mee delen in de winst, onder de naam Rabo Clubkascampagne. Elk jaar voert HKM actie om stemmen te verzamelen en zo de clubkas te kunnen spekken, zeker nu de bijdrage per stem wat minder is geworden, wordt het aantal stemmen belangrijker. We hebben een oproep geplaatst op de website, door middel van een speciale pagina gewijd aan de clubkascampagne (www.heemkundekringmyerle.nl/RCC2016.html), een advertentie geplaatst in de Mierlose Krant, posters opgehangen in het dorp en een spandoek met mooie ballonnen gehangen bij het Oude Raadhuis. Wat er geholpen heeft is niet duidelijk, maar we hebben de grens van 200 stemmen weten te overschrijden. Maar liefst 214 stemmen werden op HKM uitgebracht. Hiermee kwam een mooi bedrag voor de clubkas beschikbaar. Komend jaar (2017) is de clubkascampagne waarschijnlijk al in april. We hopen dan weer op een mooie score.

Weetjes * We zijn door een schenking een groot aantal digitale kadasterkaarten rijker geworden. * We bezoeken ook regelmatig recepties waarvoor we worden uitgenodigd, zoals bij de afscheidsreceptie van wethouder Steenbakkers en de bekendmaking van Toon Romonesco als Mierlose Mens. * Jan v.d. Zanden heeft een rondleiding verzorgd bij het onderduikerskamp op

10

Moorsel. * In juli is door 3 leden deelgenomen aan een workshop: Geschiedenis schrijven, Deze werd gegeven in Mierlo-Hout door de Helmondse stadsschrijfster Tania Heimans. * In de loop der jaren hebben we veel -oudheidkundige- voorwerpen verkregen. En we hadden veel materialen vergaard die gebruikt werden voor- en bij tal van onze activiteiten en die we toch graag willen bewaren voor eventueel een volgende activiteit. Maar daarmee waren we echt uit ons jasje gegroeid in het Oude Raadhuis en wilden dat graag elders opslaan voor hergebruik. Ons lid Jan Vissers bood ons een dergelijke opslag aan en daar hebben we heel graag gebruikt van gemaakt. Na een grondige inventarisatie, digitaal vastleggen van het materiaal is het inmiddels in de opslag, we danken Jan voor deze gelegenheid. Wij danken iedereen weer voor zijn of haar inzet bij de diverse werkzaamheden in projecten, werkgroepen en andere activiteiten. De secretaris, Annie Berkers-Romonesco

11

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.