Jaarverslag Speel-o-theek De Steeg Edisonstraat ET Hilversum


1 Jaarverslag 2018 Speel-o-theek De Steeg Edisonstraat ET Hilversum Hilversum, maart 20192 Inhoud Inleiding... 3 Samenwerking / wederkerigheid... 4 Sp...
Author:  Laura Claes

0 downloads 75 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Jaarverslag 2018

Speel-o-theek De Steeg Edisonstraat 47 1221 ET Hilversum Hilversum, maart 2019

Inhoud Inleiding .............................................................................................................................................. 3 Samenwerking / wederkerigheid ....................................................................................................... 4 Speelgoedbeurs .................................................................................................................................. 7 Visie .................................................................................................................................................... 8 Speelgoed ........................................................................................................................................... 9 Medewerkers ................................................................................................................................... 10 Cijfers ................................................................................................................................................ 10 Initiatieven voor 2019 ...................................................................................................................... 11 Financiën .......................................................................................................................................... 11

Speel-o-theek De Steeg Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum Website: www.speelotheekhilversum.nl E-mail: [email protected] Facebook: www.facebook.com/Speelotheek-de-Steeg-1788080868168597  Tijdens de openingsuren: (035) 642 29 83 Buiten de openingsuren: (035) 685 15 05 Bankrekening: NL62 RABO 0149 5709 02 t.n.v. Speel-o-theek de Steeg De Speel-o-theek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193454. Openingstijden: Maandag 09.30 – 11.00 uur Woensdag 15.00 – 16.30 uur Zaterdag 10.00 – 11.30 uur.

2

Inleiding Speel-o-theek De Steeg is een laagdrempelige mogelijkheid voor ouders of verzorgers, maar ook voor gast- of grootouders, om speelgoed te lenen voor kinderen van 0 tot 10 jaar. De Speel-o-theek heeft een breed samengestelde collectie speelgoed van circa 950 stuks voor alle leeftijdsgroepen en ontwikkelingsstadia. Vrijwilligers dragen er zorg voor dat al het speelgoed goed wordt onderhouden en regelmatig wordt vernieuwd. Het lidmaatschap kost € 27,50 per jaar en biedt daarmee een laagdrempelige toegang tot speelgoed. Speelgoed is vaak duur en lang niet alle gezinnen hebben middelen voor aanschaf. Een Speel-o-theek is dan een uitkomst. Het is natuurlijk ook duurzaam om speelgoed te lenen in plaats van te kopen. De Speel-o-theek is in 1983 begonnen als burgerinitiatief en bestaat nog steeds dankzij de inzet van gemiddeld 33 vrijwilligers. Er zijn geen betaalde medewerkers. Drie keer per week kunnen de leden gedurende anderhalf uur speelgoed komen lenen en terugbrengen. Tijdens de openingstijden staat de koffie, thee en limonade klaar en is de Speel-o-theek een ontmoetingsplek voor kinderen en hun verzorgers. Op maandagmorgen komen de (gast)ouders met kinderen die nog niet naar de peuterspeelzaal of basisschool gaan. Op de website staat een interview met een gastouder die al 22 jaar bijna elke maandag met haar oppaskinderen naar de Speel-o-theek gaat. Op woensdagmiddag en zaterdagochtend komen de basisschoolleerlingen ook mee. Er is bewust gekozen om ook in het weekend open te zijn, zodat ook ouders die allebei doordeweeks werken speelgoed kunnen lenen. Tijdens de zomervakantie is de Speel-o-theek alleen op maandag open geweest. Op woensdagmorgen zijn de medewerkers aan het werk om speelgoed gereed te maken voor de uitleen, om het te repareren of aan te vullen.

Publiciteit Het belangrijkste publiciteitsmiddel is de facebookpagina. Hierop wordt vrijwel wekelijks een nieuw bericht geplaatst. Voor de website is een andere provider gekozen. De Speel-o-theek kreeg een nieuwe domeinnaam en een ander e-mailadres. Vanwege alle wijzigingen zijn nieuwe folders gedrukt. Onderzoek door het Stadsfonds heeft uitgewezen dat informatie op papier nog steeds de voorkeur heeft ondanks alle digitalisering. Om de aandacht te vestigen op de aanwezigheid van de Speel-o-theek in het souterrain bij de bezoekers van het consultatiebureau van JGGV, Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek, zijn de openingstijden op de muur bij de trap geschilderd met erboven in vrolijk gekleurde letters: WELKOM BIJ DE SPEEL-O-THEEK.

3

De Speel-o-theek heeft met een informatiekraam op de welkomstavond voor nieuwe inwoners in het Raadhuis gestaan. Het heeft geresulteerd in een aantal nieuwe leden. Omdat er de laatste tijd veel expats lid zijn geworden is het reglement in het Engels vertaald. Toevallig is er een Engelssprekende vrijwilligster die in de Speel-o-theek is gekomen om Nederlands te leren. Zij heeft het document vertaald. Op de digitale informatieborden in de consultatiebureaus van Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek zijn altijd berichten te zien van de Speel-o-theek. Bijvoorbeeld over de speelgoedbeurs en afwijkende openingstijden in de zomervakantie. De informatiemarkt “Hilversum Actief” is in 2018 niet doorgegaan in verband met het slechte weer. Om de naamsbekendheid te vergroten van de Speel-o-theek is een bezoek gebracht aan het Kinder-therapeuticum van Sabine Balsma bij Seinhorst. En aan logopediepraktijk Lopes Dias. In de nieuwe wijk bij Anna’s hoeve zijn vlak voor de speelgoedbeurs een folder van de Speel-o-theek met een flyer over de beurs door de bus gedaan. Tijdens de speelgoedbeurs heeft een student van de Hoge School Utrecht vraaggesprekjes gevoerd met bezoekers en vrijwilligers in de Speel-o-theek. Hij heeft een artikel en foto geplaatst op de website van de HU. In mei is een nieuwsbrief gemaild naar de leden en op de website geplaatst. Daarin vroegen we om computers ter vervanging van onze verouderde exemplaren. Via een medewerkster kregen we 6 afgeschreven computers van AT-scholen. Tevens werd er in de nieuwsbrief uitleg gegeven over de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Speel-o-theek heeft onder andere het inschrijfformulier en de lidmaatschapskaart aangepast.

Samenwerking / wederkerigheid Speel-o-theek De Steeg is een partner in de keten van Kindzorg en werkt samen met Jeugd en Gezin Gooi- en Vechtstreek, Versa Welzijn, Bink, de VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie), Sociaal Plein, Kinderzwerfboek (initiatief van het Nationaal Fonds Kinderhulp), logopedistenpraktijken en kinderfysiotherapeuten. Verder is er een samenwerkingsverband met Hilversum Verbonden, Kennis zonder grenzen en de Voedselbank.

Versa Welzijn 2 Bestuursleden hebben netwerkbijeenkomsten bijgewoond die Versa Welzijn organiseert voor instellingen in de regio die werken met vrijwilligers. In 2018 waren ze op bezoek bij Museum Hilversum en het Huizer Museum. Beide keren was er een interessante presentatie en werd er onderling informatie uitgewisseld. 4

De voorzitter heeft een bezoek gebracht aan de vacaturebank op de nieuwe locatie van Versa Welzijn met de vraag: “Hoe kan ik stoppen met mijn vrijwilligerswerk bij de Speel-o-theek na 35 jaar? Wie neemt mijn taak over?” De Speel-o-theek zou in oktober meedoen aan activiteiten in het kader van de Week van de opvoeding in wijkcentrum Lopes Dias. Helaas werd dit gecanceld. Via de vacaturebank heeft zich een nieuwe penningmeester aangemeld. Ria Solberg heeft haar taak overgedragen aan Sandra van de Berkt. Een aantal vrijwilligers is op 7 december, “Dag van de vrijwilliger”, naar een indrukwekkende film over vrijwilligerswerk geweest op uitnodiging van Versa Welzijn.

VSN De Steeg is lid van de VSN (Vereniging Speelotheken Nederland). Eén van onze vrijwilligers is bestuurslid van de VSN. In mei is de algemene ledenvergadering gehouden in de Steeg. Er werd onder andere uitleg gegeven over de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens werd er een nieuw logo gepresenteerd.

In september was er een landelijke Speel-o-thekendag in Hoogeveen. Speel-o-theek De Steeg was op basis van een verslag genomineerd voor de verkiezing van Speel-o-theek van het jaar. Het thema was “Heel Holland speelt”. We hadden een film gemaakt waarop allerlei instanties vertelden over de samenwerking die ze hebben met de Speel-o-theek. We zijn derde geworden. De penningmeester van Speel-o-theek Het Gooi in Huizen is bij ons geweest om te overleggen over een eventuele samenwerking met gezamenlijke lidmaatschappen.

Gemeente Hilversum In januari is onze accountmanager van de gemeente, Annemarie Laarmans, op werkbezoek geweest in de Speel-o-theek. Het was een zeer informatief en prettig gesprek. Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van Speel-o-theek De Steeg hebben we een programmasubsidie aangevraagd. Volgens de buurtcoördinator maakten we een goede kans, temeer daar we het wilden vieren op burendag 22 september. Op het programma stond onder andere een treintje (dat is het landelijke logo voor Speel-o-theken) dat op het Edisonplein zou rijden met kinderen erin, een springkussen in de Edisonstraat, schminken, en het gezamenlijk maken van een kunstwerk voor in de toegangssteeg. De subsidiekamer gaf een positief advies, maar helaas was de wethouder het daar niet mee eens.

5

Er is toen een verzoek om financiering ingediend bij de Lakeland Foundation, maar helaas werd ook dat afgewezen. We hebben uiteindelijk vóór en mét de vrijwilligers een leuke avond georganiseerd op 7 december ”Dag van de vrijwilliger”. In september kwam de nieuwe wethouder, Angelika Pelsink met de accountmanager Annemarie Laarmans op werkbezoek. We hebben uiteraard de afgewezen programmasubsidie besproken. Verder ging het onder andere over een eventuele samenwerking met de Speelgoedbank die de Rotary 3 jaar geleden heeft opgericht in wijkcentrum De Geus. De Speelgoedbank is inmiddels opgeheven. Ze hebben ons veel speelgoed geschonken. De gemeente vroeg zich af waarom we zo weinig open zijn? Meer openingstijden zijn niet te realiseren met alleen maar vrijwilligers, waarvan sommigen de taal onvoldoende beheersen of niet met computers kunnen werken, wat nodig is bij de uitleen. Verzoeken van de Speel-o-theek waren: Het lidmaatschap niet alleen laten bekostigen via het Kindpakket, maar ook op het lijstje plaatsen met voorzieningen waar mensen via de bijzondere bijstand vergoeding voor kunnen aanvragen. Een vergadering van B en W in de Speel-o-theek zodat de stadsbestuurders kennis kunnen maken met onze organisatie. Reeds 2 jaar geleden aangevraagd, maar nog steeds niet gehonoreerd. Het “uitlenen” van de ruimte van de Speel-o-theek aan bijvoorbeeld een naaiclub of koor. Op deze verzoeken hopen we nog een keer antwoorden te krijgen……

Andere samenwerkingsverbanden In april kwam de coördinator van de sportcoaches, Kristel van Ekelenburg, op uitnodiging van de Speel-o-theek voor overleg over mogelijke samenwerking. De Speel-o-theek levert indirect een bijdrage aan de buiten- of straatspeeldagen. Organiserende wijkteams reserveren ver van tevoren geschikt spelmateriaal uit de verjaardagskast. Een afgevaardigde van de Rabobank Ledenraad, mevrouw van Bentum, is in januari in de Speel-o-theek komen kijken waaraan het geld, dat zij hebben geschonken in 2017, is besteed. Zij was vol waardering over ons werk.

6

Speelgoedbeurs Op 15 en 16 november hielden we onze jaarlijkse speelgoedbeurs. De PR verliep geheel via Facebook en de e-mail. Alle leden, oud inbrengers en belangstellenden kregen verschillende e-mails. Bij de voedselbank is aan elke gebruiker een flyer over de beurs uitgedeeld. Ook stond er een stukje in de Gooi- en Eembode over de beurs. De beursposter was verder te zien in de wachtkamers op de digitale infoschermen bij de JGGV. Ook een poster over de restverkoop was hierop te zien. Onze facebook actie was weer een groot succes. Wie ons beursbericht likede kon een gratis abonnement voor de Speel-o-theek winnen of voor € 12,50 inkopen doen op de speelgoedbeurs. De winnares koos voor een abonnement. Er zijn ongeveer 55 bezoekers tijdens de beursdagen geweest en 20 medewerkers. Dit was meer dan vorig jaar. Veel bezoekers waren geen lid en kwamen door de beurs voor het eerst in contact met de Speel-o-theek. Dit jaar zijn er 770 stuks speelgoed ter verkoop aangeboden waarvan 120 door de Speel-o-theek. Veel inbrengers schonken het speelgoed wat niet verkocht was aan de Speel-o-theek welke we tot kerst nog te koop aan boden in de Speel-o-theek tijdens openingsuren. Van het overgebleven speelgoed heeft de stichting Kennis zonder Grenzen speelgoed voor Burundi uitgezocht en de rest ging naar kringloopwinkels en Heelo baby. Zonder de inzet van alle vrijwilligers, sommigen zelfs de hele week, had de beurs niet zo’n succes kunnen zijn. Iedereen nogmaals bedankt! Na de beurs was de opbrengst € 337,00 en na de restverkoop was de totale opbrengst uiteindelijk € 590,00.

7

Visie Spelen is dé manier voor kinderen om zich te ontwikkelen. Speelgoed geeft het kind belangrijke mogelijkheden tot oefenen, ontdekken, experimenteren en fantaseren. Via spel kan een kind zich ook beter leren uiten en allerlei indrukken en emoties verwerken. Er bestaat bij het kind een even grote behoefte aan spelen als aan eten, drinken en slapen. Daarom heeft ieder kind er recht op speelgoed en spelmaterialen binnen zijn of haar bereik te hebben ten behoeve van zijn of haar ontwikkeling. Omdat een kind op bepaalde gebieden zijn of haar leeftijd ver vooruit kan zijn en op een ander gebied juist gestimuleerd dient te worden, is het speelgoed in de Speel-o-theek niet naar leeftijd, maar naar ontwikkeling / categorie gerangschikt. De ontwikkeling van een kind is onder te verdelen in 3 hoofdgebieden, waarbij de Speel-o-theek dit verder onderverdeelt in 8 speelgoedcategorieën: De sociaal-emotionele ontwikkeling: expressiemateriaal E / oranje fantasiemateriaal F / geel gezelschapsspellen G / blauw De verstandelijke ontwikkeling: constructiemateriaal C / bruin puzzels P / groen taal-, reken- en denkspellen T / paars De lichamelijke ontwikkeling: bewegingsmateriaal (voor de grove motoriek) zintuiglijk materiaal (voor de fijne motoriek)

B / zwart Z / rood

Binnen deze categorieën proberen we zo veel mogelijk verschillend speelgoed aan te schaffen. Bijvoorbeeld speelgoed dat vooral jonge of oudere kinderen aantrekt, of juist jongens of meisjes. Onze Speel-o-theek leent sinds zijn opening op 9 november 1983 speelgoed uit. De leden worden betrokken bij de keuze van de samenstelling van het assortiment speelgoed. Het leengedrag van de leden is van invloed op de speelgoedaanschaf. Het speelgoedbestand blijft op deze wijze kwalitatief, aantrekkelijk en uitdagend.

8

Een aantal medewerkers heeft dankzij de Speel-o-theek een kans gekregen om zich beter te ontwikkelen voor hun integratie in de samenleving. Denk hierbij aan het inlopen van hun taalachterstand of het leren communiceren met anderen. Daarbij is Speel-o-theek De Steeg een belangrijke en laagdrempelige ontmoetingsplek voor de ouders om met elkaar in contact te komen, terwijl de kinderen samen spelen.

Speelgoed In 2018 hebben we vooral coöperatieve spellen gekocht en bestaande goed lenende sets vernieuwd. Tevens hebben we op alle coöperatieve spellen een sticker geplakt zodat gelijk te zien is wat een coöperatief spel is.

Wat hebben we in 2018 onder andere aangeschaft? Beweging: skatestep, dartboard, tafelvoetbal Constructie: Wizz Wizz, wall coaster, mecano Fantasie: Smurfenhuis, stofzuiger, kasteel, poppenkleding Gezelschapsspellen: Waar woon jij? Zoo memo, Drakentoren Puzzels: eenvoudige houten puzzels, Frozen, Mickey Mouse Taal-, reken- en denkspellen: sprekende robot, Co de rups, tegenstellingen Verjaardag: limbo set Helaas sloot de speelgoedbank aan het einde van het jaar. Wij mochten hier speelgoed uitzoeken voor de Speel-o-theek. Ook is er afgelopen jaar weer speelgoed gedoneerd door verschillende leden en niet-leden. Dit speelgoed kunnen wij soms voor de Speel-o-theek gebruiken. Maar in de meeste gevallen verkopen wij dit speelgoed op onze beurs zodat we hiervan ander speelgoed kunnen aanschaffen. Wij waren hier heel blij mee.

Speelgoed top-10 De Speel-o-theek houdt bij welk speelgoed hoe vaak wordt uitgeleend. In 2018 was het meest uitgeleende speelgoed: ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Vtech rol en rijschool Garage Brandweer loopauto Magneetblokken Piratenschip Speelhuisjes Kassa Speelberg Truck met oplegger Speelkubussen

9

Cijfers speelgoed 2018. We hebben eind 2018, 951 stuks speelgoed. Er zijn 1921 stuks speelgoed geleend. Vooral de categorieën Beweging, Fantasie en Zintuiglijk worden het meest geleend.

Doelen voor 2019 In 2019 willen we met een nieuw uitleenprogramma gaan werken met een digitale catalogus. Helaas moeten er nog veel foto’s gemaakt worden van het speelgoed hiervoor. Dit kost echt veel meer tijd dan we dachten. Verder gaan we door met het kritisch doorlopen van ons speelgoed en bestaande sets vervangen die erg versleten zijn zoals de Barbie sets. Ook het zoeken naar goede dozen om het speelgoed in te verpakken gaat in 2019 gewoon door.

Medewerkers Het aantal medewerkers van Speel-o-theek De Steeg is 33. Alle medewerkers (inclusief het bestuur) zijn vrijwilligers. Een aantal van hen komt via een arbeidsre-integratietraject bij de Speel-o-theek terecht. Anderen komen bij ons via de vacaturebank van Versa Welzijn of via het Maatjesproject Gooi- en Vechtstreek. Onder hen zijn ook een aantal vrouwen van buitenlandse afkomst die voor hun taalontwikkeling vrijwilliger zijn geworden bij de Speel-o-theek.

Bestuur De vrijwilligers die in 2018 zitting hadden in het bestuur van de Speel-o-theek zijn: Voorzitter Herma Veurink Penningmeester Sandra van de Berkt Secretaris / Notulist Erna Reiman Coördinator speelgoedgroep Erie Visser Algemeen bestuurslid Jannie Verbeet

Cijfers De Speel-o-theek in cijfers: • 102 gezinnen waren eind 2018 lid van de Speel-o-theek • 33 vrijwilligers zijn als medewerker in de Speel-o-theek actief • De collectie bestaat uit 950 stuks speelgoed • In 2018 is er 1921 keer uitgeleend.

10

Initiatieven voor 2019 • • • • •

Overgaan op een ander digitaal uitleenprogramma Voltooien digitale speelgoedcatalogus Op bezoek bij andere Speel-o-theken. Kritisch alle bestaande speelgoedsets bekijken en waar nodig vervangen Zoeken naar goede en betaalbare verpakkingsdozen voor het speelgoed

11

Financiën De jaarrekening 2018 van de Speel-o-theek geeft een volledig beeld van de financiële gang van zaken in het verslagjaar. Uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat het jaar 2018 kan worden afgesloten met een positief resultaat van € 932,28. In 2018 ontvingen we een donatie van de ING Nederland fonds voor medewerkers ad. € 1.000,00, die als voorziening is ingeboekt. Per 1 januari 2018 bedroeg de voorziening € 4.060,14. Het bovengenoemde positieve resultaat en de donatie kan worden toegevoegd, zodat er op 31 december 2018 een voorziening ad. € 5.992,42 is gecreëerd.

In 2019 zal de donatie van de ING-bank geheel besteed gaan worden aan de aanschaf van nieuwe computersoftware zoals een nieuw Speel-o-theek programma en in een online digitale catalogus van ons assortiment. De Speel-o-theek heeft in 2018 weer veel nieuwe leden mogen inschrijven, waardoor de opbrengst aan contributie boven de begroting is uitgekomen. De contributie is dit jaar gelijk gebleven en bedraagt € 27,50 per jaar. Vrijwilligers krijgen een korting van 50%. De verdeling van het aantal leden is als volgt: 49 46 6 1

verlenging contributie nieuwe leden vrijwilligers cadeaubon contributie Aansluiting op import uit 2017 102 leden

€ 1.347,50 € 1.265,00 € 82,50 € 27,50 € 0,25 € 2.722,75

Wanneer leden te laat zijn met het terugbrengen van speelgoed of wanneer onderdelen stuk zijn of kwijtraken betaalt men een boete. In 2018 is aan boetes ontvangen een bedrag van ad. € 242,45. Leden krijgen deze boete weer retour als kwijtgeraakte onderdelen alsnog worden teruggevonden. De Speel-o-theek heeft in 2018 ad. € 18,00 aan boetes teruggegeven. Tijdens de uitleen kunnen leden gratis gebruik maken van koffie of thee. Op de koffietafel staat een pot voor een vrijwillige bijdrage. In 2018 hebben we € 20,30 ontvangen. De Speel-o-theek organiseert elk jaar een speelgoedbeurs in november. Dit jaar heeft de beurs € 590,40 opgebracht. In 2018 is een Speel-o-theek cadeaubon in gebruik genomen. Deze wordt bij aanschaf betaald en kan op elk gewenst moment worden geactiveerd.

12

Stichting Speel-o-theek De Steeg Begroting 2018 Categorie

Jaarrekening 2018

Ontvangsten Uitgaven

Ontvangsten Uitgaven

VOORZIENING 51 Voorziening 52 Voorziening (donaties) SCHULDEN 4701 Eindafrekening KORT Speelgoedcommissie BATEN

LASTEN

8900 Overige opbrengsten 8000 Contributies 8010 Boetes 8020 Verjaardagsspeelgoed 8060 Subsidie Gem. Hilv. 9000 Beurs 4600 Rente

1.000,00 13,45 0,00 2.400,00 200,00 55,00 9.835,00 750,00

4100 Huur & Servicekosten 4115 Belastingen 4120 Beheer en Onderhoud 4160 Verzekeringen 4300 Kantoor/ Administratie 4310 Verzendkosten/ Porti 4315 Telefoon 4316 Internetkosten 4317 Automatiseringskosten 4320 PR/ Advertenties 4395 Diversen 4470 KM Vergoeding 4510 Representatiekosten 4600 Bankkosten 4700 Aanschaf speelgoed 4705 Onderhoud speelgoed 4710 Kosten vrijwilligers 4730 Kasverschillen 4740 Contributies & Abon. 4760 Workshops 4795 Overige alg. kosten 4796Koffie/Thee/Suiker/Melk 9000 Beurs (kosten)

TOTAAL

11,95 2.722,75 242,45 96,50 9.835,00 590,40

8.900,00 610,00 775,00 250,00 180,00 0,00 350,00 150,00 100,00 150,00 225,00 0,00 50,00 200,00 550,00 150,00 300,00 0,00 50,00 100,00 150,00

18,00

8.653,52 577,38 721,00 261,67 244,45 15,80 16,24 359,50 237,15 69,88 81,84

20,30

69,69 233,08 512,33 26,30 134,95 -13,19 50,00 37,50 204,98 75,00

0,00

13.240,00 13.240,00

13.519,35 12.587,07

13.519,35

TOTAAL BATEN

-

12.587,07

TOTAAL LASTEN

Resultaat

932,28 13

Balans

2018

31-dec Debet

Liquide middelen

5.978,97

31-dec Credit

Activa

Passiva Eigen vermogen: Voorziening Vreemd vermogen:

5.992,42 -13,45

Schulden kort

Totaal

5.978,97

5.978,97

Balansspecificatie Liquide middelen Kas Rabobank Eigen vermogen Voorziening Resultaat 2018 Voorziening (donaties)

GB 1000 1100

86,15 5.892,82

4.060,14 932,28 1.000,00

51 51 52

Schulden kort Eindafrekening speelgoedcommissie Saldo Schulden kort

13,45 -13,45

4701

Eindsaldo Schulden kort

-13,45

Totaal

5.978,97

14

5.978,97

KAS

BANK

TOTAAL

1-jan Beginsaldo

67,25

3.847,40

3.914,65

31-dec Eindsaldo

86,15

5.892,82

5.978,97

1-jan Beginsaldo Voorziening

31-dec Eindsaldo Voorziening Voorziening (Donaties)

GB 51

4.060,14 4.060,14

51 52

4.992,42 1.000,00 5.992,42

15

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.