Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zkoušení hnojiv 2. vydání Brno 2015


1 2 Číslo Název postupu postupu ÚKZÚZ Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny Zdroj Stanove...

0 downloads 7 Views 330KB Size

Recommend Documents


No documents


Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ – Zkoušení hnojiv – 2. vydání – Brno 2015

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ – Zkoušení hnojiv – 2. vydání – Brno 2015

Číslo postupu ÚKZÚZ 20001.1

Stanovení obsahu vlhkosti gravimetricky a dopočet sušiny

ÚKZÚZ, JPP ZH

20010.1

Stanovení obsahu popela a spalitelných látek gravimetricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20020.1

Stanovení obsahu chloridů rozpustných ve vodě potenciometricky Stanovení obsahu chloridů rozpustných ve vodě v nepřítomnosti organických látek titračně Stanovení elektrické vodivosti elektrochemicky

Nařízení (ES) č. 2003/2003, příl. III, postup 6

Stanovení obsahu Co, Cu, Mn, Zn a Fe metodou FAAS (celkový a vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %) Stanovení obsahu boru titračně (celkový a vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %) Stanovení obsahu kobaltu vážkově (celkový a vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %) Stanovení obsahu molybdenu vážkově (celkový a vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %) Stanovení obsahu zinku a železa metodou FAAS (celkový a vodorozpustný o koncentraci větší než 10 %) Stanovení obsahu mědi titračně (celkový a vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %) Stanovení obsahu manganu titračně (celkový a vodorozpustný o koncentraci menší než 10 %) Stanovení obsahu prvků (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) metodou ICP-EOS (celkové a vodorozpustné) Stanovení obsahu celkové mědi v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného metodou FAAS Stanovení obsahu Cu, Zn, Ni, Fe, Mn metodou FAAS

Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 a 9.11

20021.1 20030.1 20040.1 20041.1 20042.1 20043.1 20044.1 20045.1 20046.1 20047.1 20050.1 20060.1

Název postupu

Zdroj

ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH

Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 10.1, 10.2 a 10.5 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 10.1, 10.2 a 10.6 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 10.1, 10.2a 10.10 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 10.1, 10.2, 10.8 a 10.11 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 10.1, 10.2 a 10.7 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 10.1, 10.2 a 10.9 ÚKZÚZ, JPP ZH Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha III, postup 7 ÚKZÚZ, JPP ZH

1

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ – Zkoušení hnojiv – 2. vydání – Brno 2015

ÚKZÚZ, JPP ZH

20082.1

Stanovení obsahu Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, V, Zn metodou ICP-OES Stanovení obsahu hořčíku a sodíku metodou FAAS a FAES (celkový a vodorozpustný) Stanovení obsahu vápníku metodou FAAS (celkový a vodorozpustný) Stanovení obsahu vápníku a hořčíku metodou FAAS

20083.1

Stanovení obsahu vápníku, hořčíku a sodíku metodou FAAS

ÚKZÚZ, JPP ZH

20084.1

Stanovení obsahu draslíku metodou FAES

ÚKZÚZ, JPP ZH

20090.1

ÚKZÚZ, JPP ZH

20100.1

Stanovení obsahu Cd, Cr, Pb, Ni, Mo a Co metodou AASETA Stanovení obsahu olova a kadmia metodou FAAS

20101.1

Stanovení obsahu kadmia, chromu a olova metodou FAAS

ÚKZÚZ, JPP ZH

20102.1

Stanovení obsahu kadmia metodou FAAS nebo ICP-OES

Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 13.1

20106.1

ÚKZÚZ, JPP ZH

20110.1

Stanovení obsahu šestimocného chrómu metodou HPLC-ICP-MS Stanovení obsahu rtuti na přístroji AMA

20120.1

Stanovení obsahu arsenu metodou HG-AAS

ÚKZÚZ, JPP ZH

20130.1

Stanovení obsahu amonného dusíku titračně

ÚKZÚZ, JPP ZH

20131.1

Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Devardy titračně

ÚKZÚZ, JPP ZH

20132.1

Stanovení obsahu celkového dusíku v dusíkatém vápnu bez dusičnanů titračně

ÚKZÚZ, JPP ZH

20070.2 20080.1 20081.1

ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH

ÚKZÚZ, JPP ZH

ÚKZÚZ, JPP ZH

2

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ – Zkoušení hnojiv – 2. vydání – Brno 2015

ÚKZÚZ, JPP ZH

20134.1

Stanovení obsahu celkového dusíku v dusíkatém vápnu obsahujícím dusičnany titračně Stanovení obsahu celkového dusíku v močovině titračně

20135.1

Stanovení obsahu celkového dusíku podle Jodlbauera titračně

ÚKZÚZ, JPP ZH

20136.1

Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 2.6

20142.1

Stanovení obsahu různých forem dusíku přítomných vedle sebe titračně Stanovení obsahu amonného dusíku formaldehydovou metodou titračně Stanovení obsahu amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného titračně Stanovení obsahu dusíku nerozpustného ve studené a horké vodě titračně Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche titračně Stanovení obsahu dusičnanového a amonného dusíku podle Arnda titračně Stanovení obsahu kyanamidového dusíku titračně

20150.1

Stanovení obsahu amidického dusíku spektrofotometricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20151.1

Stanovení obsahu biuretu v močovině spektrofotometricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20159.1

ÚKZÚZ, JPP ZH

20160.1

Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky v různých typech extraktů Stanovení obsahu celkového fosforu gravimetricky

20161.1

Stanovení obsahu vodorozpustného fosforu gravimetricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20162.1

Stanovení obsahu fosforu rozpustného v roztoku neutrálního citronanu amonného gravimetricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20133.1

20137.1 20138.1 20139.1 20140.1 20141.1

ÚKZÚZ, JPP ZH

ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 2.2.1 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 2.2.2 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 2.4

ÚKZÚZ, JPP ZH

3

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ – Zkoušení hnojiv – 2. vydání – Brno 2015

ÚKZÚZ, JPP ZH

20168.1

Stanovení obsahu fosforu rozpustného ve 2% kyselině citronové gravimetricky Stanovení obsahu fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí gravimetricky Stanovení obsahu fosforu rozpustného při 65°C v alkalickém citronanu amonném podle Petermanna gravimetricky Stanovení obsahu fosforu rozpustného při teplotě okolí v alkalickém citronanu amonném podle Petermanna gravimetricky Stanovení obsahu fosforu rozpustného v alkalickém citronanu amonném podle Joulie gravimetricky Stanovení obsahu volné kyseliny fosforečné titračně

20169.1

Stanovení obsahu fosforu spektrofotometricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20170.1

Stanovení obsahu celkového draslíku gravimetricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20171.1

Stanovení obsahu draslíku rozpustného ve vodě gravimetricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20180.1

Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20181.1

Stanovení obsahu vápníku a hořčíku komplexometricky (celkový a vodorozpustný) Stanovení obsahu vápníku po srážení jako šťavelan manganometricky Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - síranová forma) Stanovení obsahu síry gravimetricky (celkový a vodorozpustný - různé formy) Stanovení obsahu elementární síry po extrakci sirouhlíkem gravimetricky Stanovení obsahu síry metodou ICP-OES (celkový a vodorozpustný - síranová forma)

ÚKZÚZ, JPP ZH

20163.1 20164.1 20165.1 20166.1

20167.1

20182.1 20190.1 20191.1 20192.1 20193.1

ÚKZÚZ, JPP ZH Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 3.1.5.1 a 3.2 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 3.1.5.2 a 3.2 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 3.1.5.3 a 3.2 ÚKZÚZ, JPP ZH

Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 8.6 ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 8.5 ÚKZÚZ, JPP ZH

4

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ – Zkoušení hnojiv – 2. vydání – Brno 2015

Stanovení obsahu síry metodou ICP-OES (celkový a vodorozpustný - různé formy) Stanovení obsahu boru spektrofotometricky azomethinemH (celkový a vodorozpustný) Stanovení obsahu molybdenu spektrofotometricky thiokyanatanem amonným (celkový a vodorozpustný) Stanovení hodnoty pH elektrochemicky v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku Stanovení hodnoty pH elektrochemicky

ÚKZÚZ, JPP ZH

Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha III, postup 5

20231.1

Stanovení velikosti částic granulometricky v jednosložkových hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku Stanovení velikosti částic granulometricky

20232.1

Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů

ÚKZÚZ, JPP ZH

20234.1

Stanovení jemnosti mletí pro hnojiva ES granulometricky

ÚKZÚZ, JPP ZH

20240.1

Příprava vzorků k analýze průmyslových hnojiv typu ES

Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 1

20241.1

Příprava vzorků k analýze

ÚKZÚZ, JPP ZH

20250.1

Stanovení obsahu volné kyseliny sírové titračně

ÚKZÚZ, JPP ZH

20260.1

Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyselina indolyloctová, naftyloctová, nikotinová a indolylmáselná metodou HPLC Stanovení obsahu stimulátorů růstu - o-nitrofenol,p-nitrofenol, 5-nitroguajakol metodou HPLC Stanovení obsahu stimulátorů růstu - kyselina antranilová, kyselina salicylová a paracetamol metodou HPLC

ÚKZÚZ, JPP ZH

20194.1 20200.1 20210.1 20220.1

20221.1 20230.1

20261.1 20262.1

Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 9.1, 9.2 a 9.5 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha IV, postup 9.1, 9.2 a 9.10 Nařízení (ES) č. 2003/2003, příloha III, postup 4 ÚKZÚZ, JPP ZH

ÚKZÚZ, JPP ZH

ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH

5

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ – Zkoušení hnojiv – 2. vydání – Brno 2015

20270.1

Stanovení obsahu 3-methylpyrazolu metodou HPLC

ÚKZÚZ, JPP ZH

20271.1

ÚKZÚZ, JPP ZH

20290.1

Stanovení obsahu kondenzátů močoviny - oligomery methylenmočoviny metodou HPLC Stanovení obsahu kondenzátů močoviny - isobutylidendimočoviny a krotonylidendimočoviny metodou HPLC Stanovení obsahu volných aminokyselin metodou ionexové chromatografie Stanovení obsahu kyseliny močové metodou HPLC

20300.1

Stanovení obsahu huminových látek titračně

ÚKZÚZ, JPP ZH

20310.1

Stanovení obsahu oxidu křemičitého titračně

ÚKZÚZ, JPP ZH

20320.1

Stanovení uhlíku, dusíku a síry elementární analýzou

ÚKZÚZ, JPP ZH

20332.1

Stanovení obsahu inhibitorů nitrifikace MPA metodou HPLC

ÚKZÚZ, JPP ZH

20340.1

Stanovení obsahu inhibitorů ureázy - NBPT a NPPT metodou HPLC Stanovení obsahu inhibitoru ureázy 2-NPT metodou HPLC

ÚKZÚZ, JPP ZH

Stanovení hodnoty pH v extraktu typových substrátů a zemin vodou Stanovení elektrické vodivosti typových substrátů a zemin Stanovení obsahu popela a spalitelných látek v typových substrátech a zeminách gravimetricky Příprava vzorků typových substrátů a zemin pro chemické a fyzikální zkoušky Stanovení objemové hmotnosti laboratorně zhutněného vzorku typových substrátů a zemin

ÚKZÚZ, JPP ZH

20272.1 20280.1

20341.1

20370.1 20371.1 20372.1 20373.1 20374.1

ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH

ÚKZÚZ, JPP ZH

ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH

6

Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ – Zkoušení hnojiv – 2. vydání – Brno 2015

20375.1 20376.1

Stanovení obsahu vlhkosti a sušiny v typových substrátech a zeminách Stanovení hodnoty pH extraktu typových zemin roztokem CaCl2

ÚKZÚZ, JPP ZH ÚKZÚZ, JPP ZH

Autorský kolektiv: Alena Žalmanová, Radmila Varmužová, Jiří Zbíral, Václav Rypl, Jaroslava Petrová a Eva Niedobová; redakční úprava Iva Strížová

7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.