Jouw toekomst vraagt erom


1 vmbo mavo/ Jouw toekomst vraagt erom Samen met jou Aanmelden2 Inhoud Voorwoord Samen met jou Jouw eerste jaar op het Minkema Aanmelden - hoe werkt d...
Author:  Lucas Verlinden

0 downloads 110 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


vmbo mavo/ havo

Jouw toekomst vraagt erom Samen met jou Onze opleidingen Extra leuk! Aanmelden

Inhoud 2 Voorwoord 3 Samen met jou 4 Onze opleidingen 6 Extra leuk! 7 Jouw eerste jaar op het Minkema

8

Aanmelden hoe werkt dat?

Jouw toekomst Een middelbare school kies je voor jezelf. Omdat je een leuke tijd wil hebben. En omdat je later een interessante studie wil gaan doen en/of een goede baan wil hebben. Op het Minkema College helpen we jou om naar boven te halen wat er in je zit. We leggen de lat hoog en dat doen we bewust, zodat jij het diploma kunt behalen dat bij je past. Op het Minkema College zitten leerlingen met verschillende sociale en culturele achtergronden en wellicht een andere mening dan die van jou. Wij leren je hiermee om te gaan door samen te werken, kritisch te denken en dus verder te kunnen kijken dan alleen je eigen belang en je eigen waarheid. We willen je ook graag laten ervaren dat leren leuk is, in de lessen en daarbuiten. En we zorgen ervoor dat je je thuis kunt voelen op onze school. Want als jij een fijne schooltijd hebt, kun je het beste uit jezelf halen. Dat vinden we belangrijk. Het gaat om jouw toekomst!

Jessica Breedijk pedagogisch medewerker

We nodigen je van harte uit om zelf te ervaren of het Minkema bij jou past. Het Minkema College. Jouw toekomst vraagt erom.

“Ik merk dat sommige leerlingen het gewoon fijn vinden om even hun verhaal kwijt te kunnen. Een luisterend oor is vaak al voldoende om ervoor te zorgen dat ze hun dag lekker kunnen beginnen.”

Leerling aan het woord

Noortje van Attekum klas 1f

“Ik vond het best wel spannend om naar de brugklas te gaan. Op de basisschool kende ik na 8 jaar iedereen en wist ik goed de weg. Nu moest ik in het begin alles weer ontdekken en mijn nieuwe klas en docenten leren kennen. Steinhagenseweg vmbo, mavo/havo Steinhagenseweg 3a 3446 GP Woerden Telefoon 0348 484 150

2

[email protected] minkema.nl

Samen met jou Margriet BlonkVan het Hart

“Maar inmiddels ben ik een paar maanden op deze school en voel ik mij helemaal thuis!”

Op het Minkema College sta je er niet alleen voor. We zorgen ervoor dat je een goede begeleiding krijgt. Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is de ‘spil’ in de begeleiding en het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Met vrijwel alle vragen kun je bij je mentor terecht. Elke week is er een mentorgespreksuur. Je mentor nodigt je hiervoor uit of je kunt zelf een gesprekje aanvragen.

Maar inmiddels ben ik een paar maanden op deze school en voel ik mij helemaal thuis! Dat komt doordat ik al veel vrienden heb gemaakt, maar ook omdat ik op weg werd geholpen door mijn mentor en de docenten.”

Ook maakt je mentor aan het begin van het schooljaar een persoonlijk SteinSuccesPlan voor jou en met jou. Drie keer per jaar bespreekt de mentor het plan met jou en je ouders. Zo kunnen we samen goed volgen of jij op schema ligt. Jouw ouders kunnen je vorderingen volgen in Magister.

zorgcoördinator

“Als de mentor (met jouw ouders) denkt dat je op sommige gebieden wat extra hulp nodig hebt, dan ­bespreken ze dit met mij of mijn collega. Samen met jouw mentor maak ik een plan om te zorgen dat jij de juiste ondersteuning krijgt, bijvoorbeeld extra begeleiding of specifieke trainingen.”

3

Onze opleidingen

Gescheiden lestijden voor de verschillende opleidingen zodat ­iedereen rustige pauzes heeft en elke opleiding heeft zijn eigen ­docententeam.

Op onze vmbo-locatie hebben we drie soorten brugklassen; basis/kader, kader/mavo en mavo/havo. In welke klas jij geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van je basisschool.

basis/kader

Onze school richt zich op de beroepen van de toekomst en we zorgen ervoor dat je klaar bent voor alle opleidingen die op het mbo worden aangeboden.

In de derde klas basis/kader beroepsgericht ga je aan de slag met keuzedelen zoals techniek, media, 2D-3D design, keuken of creatieve vakken zoals tekenen en mode & design. In het vierde jaar sluit je jouw schoolloopbaan af met het profiel Ondernemen. In dit profiel staat ondernemerschap centraal. Je krijgt dan sowieso de vakken commercieel en logistiek. En natuurlijk doe je eindexamen in Nederlands en Engels, maar ook economie, wiskunde of Duits. Overzicht keuzevakken

“Je kunt zelf ervaren wat je aankunt” Gerdine Jongeneel

Marketing

Webshop

afdelingsleider basis/kader “Kom je in onze basis/kaderklas, dan krijg je les op twee niveaus en word je zo lang mogelijk breed gevormd. Zo kun je zelf ervaren wat je aankunt.”

Keuken

Tekenen, schilderen en illustreren

2D-3D vormgeving en productie

Sport & bewegen

Fietstechniek

Techniek

afdelingsleider kader/mavo

“Je krijgt de tijd om te ontdekken waar je goed in bent” 4

kader/mavo

Wanneer je op dit niveau excelleert, kun je aan het eind van de brugklas doorstromen naar havo 2 op onze locatie aan de Minkemalaan. Of ga je verder in de mavo/havo-stroom en kun je na je mavo-examen ook nog de keuze maken om verder te gaan op de havo. Je kunt dan binnen 6 jaar je havo-­ diploma behalen. Je kunt ook na het tweede jaar besluiten één van de andere mavorichtingen te kiezen.

Mavo Ondernemen: In deze gemengde leerweg volg je meer theoretische vakken en een smal beroepsgericht deel. Ondernemerschap staat hier centraal.

Wil je na het 2e jaar meer beroepsgericht verder, dan kies je voor kader. Je doet dan examen in algemeen vormende vakken + een breed beroepsgericht gedeelte. Wil en kun je meer theorievakken aan, dan bieden we in het derde jaar drie mavorichtingen aan: Mavo Ondernemen, Mavo Tech of Mavo Klassiek.

Kernwoorden: ∙ Vast vakkenpakket ∙ 5 examenvakken AVO (algemeen vormende vakken) ∙1  beroepsgericht examenvak: Ondernemerschap dat zich richt op commercieel en ondernemend leren Mavo Klassiek: De klassieke mavo-richting heeft uitsluitend theoretische vakken. Aan het einde van het derde jaar kies je uit één van de drie sectoren: Techniek en Maatschappij (TM), Economie en Maatschappij (EM) of Natuur, Gezondheid en Maatschappij (NGM).

Mode & design

Joyce Emons

“In de kader/mavoklassen zitten leerlingen met een kader-, een gl/tl- of een tl-advies. In deze klassen krijg je twee jaar de tijd om te ontdekken waar je goed in bent.”

Kernwoorden: ∙ Vast vakkenpakket ∙ 6 examenvakken, techniek en informatietechnologie ∙ Onderzoekend en probleemoplossend leren

Heb jij een gl- of een tl/havoadvies van je basisschool? Dan kom je bij ons in de mavo/havo-brugklas en kun je jezelf flink uitdagen met lessen op twee niveaus.

Ondernemen

Fotografie

Scooter­­ techniek

mavo/havo (inclusief 6-jarige havo)

“Je krijgt extra modules havo-stof” Carl Breedijk

afdelingsleider mavo/havo “In de mavo/havo-route word je goed voorbereid op de havo. We hebben het lesprogramma nauw afgestemd met de havo aan de Minkemalaan. Je krijgt extra modules havo-stof.”

Kernwoorden: ∙ 7 examenvakken ∙ Alle sectoren ∙V  erzwaarde lessentabel voor een drempelloze overgang naar de havo na het behalen van je vmbo-diploma

De mavo-richtingen

Mavo Tech: Dit is een richting met een groot deel technische vakken en informatietechnologie. Techniek is in steeds grotere mate high tech; zoals computers, robots en geavanceerde technieken. Deze moderne techniek biedt het Minkema College. De Mavo Tech is speciaal voor leerlingen die de mavo aankunnen, maar daarbij veel interesse hebben in een technische opleiding.

Kernwoorden: ∙ 6 examenvakken ∙ Brede vorming

Ook succesvol ná het behalen van je diploma Al jaren zijn de slagingspercentages van onze vmbo-­ ­opleidingen erg hoog. Onze mavo behoort zelfs tot de top 3 van Nederland! In schooljaar 2017-2018 slaagde maar liefst 100% op zowel vmbo basis als vmbo kader. Op de mavo haalde 98% van de leerlingen het felbegeerde papiertje binnen. En ruim 25 mavo-­ leerlingen vervolgden hun schoolloopbaan op de havo aan de Minkemalaan. In vergelijking met andere scholen doen onze leerlingen het goed. Een groot deel van de leerlingen heeft vanaf leerjaar 3 onvertraagd het diploma behaald (89% vmbo bb/kb en 94% vmbo gl/tl). Ook in het vervolgonderwijs doen onze oud-leerlingen het goed. Een relatief laag aandeel van alle oud-­ leerlingen is bijvoorbeeld na twee jaar gewisseld van studie, slechts 22%.

5

Jouw eerste jaar op het Minkema Kies je voor het vmbo van het Minkema ­College en word je toegelaten, dan kom je in juni al kennismaken met je nieuwe klas en mentor.

Extra leuk!

Na de zomervakantie begin je in de brugklas met een wenweek. Je leert in die eerste week je klas, je mentor en de school goed kennen. Ook doen we leuke dingen met elkaar, zoals sporten en een speurtocht door school. In leerjaar 1 krijg je iedere week twee mentorlessen met de hele klas. Tijdens deze lessen leer je niet alleen elkaar, maar ook jezelf beter kennen. Je gaat ontdekken wie je bent en wat je wilt. Zo is er aandacht voor studie- en keuzevaardigheden. Je leert hoe je moet leren en hoe je beter kunt plannen.

Leren doe je in de klas en daarbuiten. Zo hebben we talentlessen voor dans, theater, zang, muziek, programmeren en creatief ontwerpen. Je kunt vervolgens zelf schitteren op de Minkema Boulevard, onze spectaculaire jaarlijkse cultuur­ avond. Naast talentlessen organiseren we ook meerdere keren per jaar Steinweken waarin je werkt aan projecten die over verschillende vakken gaan. Tijdens die weken zijn er ook excursies en schoolfeesten (zoals het Wintergala en het brug­ klasfeest) en kun je een kijkje nemen bij verschillende bedrijven.

SteinSuccesPlan

Aan het begin van je brugjaar maak je samen met je mentor een SteinSuccesPlan. Daarin staan doelen voor jou, je ouders en de school. Op deze manier weten we allemaal wat jij wilt bereiken. In de mentorlessen werk je aan je SteinSuccesSite. Daarin vertel je wie je bent en wat je leuk vindt. Je kunt ook dingen laten zien waar je trots op bent.

Extra sport

Bij je vrienden in de klas

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in sport en alles wat daarmee te maken heeft (zoals voeding, training geven en ehbo), kunnen kiezen voor LO2 als examenvak (bij de mavo) of het keuzevak Sport en Bewegen bij basis/kader.

Bij de indeling van de brugklassen houden we zoveel mogelijk rekening met waar je woont. We zijn een streekschool en dat betekent dat veel leerlingen een stuk moeten fietsen of met de trein komen. Wij zetten leerlingen uit dezelfde plaats zoveel mogelijk bij elkaar in de klas. Wil je dit juist niet, laat het ons dan weten.

Wouter Agterberg docent LO

“Deze lessen zijn niet zozeer bedoeld om topsporters af te leveren. Het vak combineert praktijk (dus veel sporten) met theorie zoals bewegen & gezondheid en leren les & leiding geven. Daarnaast richten we ons o.a. op competenties als samen­ werken, zelfvertrouwen, houding en mentaliteit & doorzettings­ vermogen, kwaliteiten die in elk beroep van pas komen.”

Modern leren met chromebooks

We willen jou voorbereiden op de toekomst in een maatschappij waar digitale (communicatie)middelen niet meer weg te denken zijn. En daar past het inzetten van chromebooks goed bij. Daarnaast kan het chromebook worden ingezet om persoonlijk leren mogelijk te maken: je kunt zelfstandig werken en in je eigen tempo, je kunt teksten laten voorlezen of herhalingsstof maken op je chromebook of juist lesstof van een hoger niveau.

6

Tenslotte kunnen we met behulp van het chromebook of het smartboard in de klas aansluiten bij de verschillende leerstijlen van leerlingen door ondersteuning met beeld en geluid of in de vorm van competitie.

“We richten ons op kwaliteiten die in elk beroep van pas komen”

Margreet Top Zico Ximenes klas 2g

“Ik vind het fijn dat er naar me geluisterd wordt op school. Mijn mening doet er toe. Er gelden duidelijke regels, maar dat is ook nodig voor een prettige sfeer. Als er iets is, kan ik altijd bij iemand terecht. Dat is fijn, want leren gaat het beste als je lekker in je vel zit.”

ouder en voorzitter ouderraad “Ik ben erg blij dat er drie keer per jaar oudergespreksavonden plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken is er tijd om de rapporten door te nemen, maar wordt er ook aandacht besteed aan de leervorderingen en persoonlijke ontwikkeling van mijn kind. En uiteraard is mijn dochter hier ook bij. Het gaat tenslotte over haar!”

7

Aanmelden – hoe werkt dat?

GEEN LOTING !

Aanmelden voor het Minkema College is heel gemakkelijk. Jouw leerkracht van groep 8 heeft ons aanmeldformulier. Hij of zij zal aan jouw ouders vragen om dit in te vullen en naar ons op te sturen, samen met jouw schoolgegevens. Doe dit uiterlijk 7 maart 2019! Over elke aangemelde leerling is er een warme overdracht met de basisschool. Bij de plaatsing is het eindadvies van groep 8 bepalend. Op 4 april 2019 krijg je bericht van ons over de toelating en eind mei hoor je in welke klas je bent geplaatst. Alle diploma’s vmbo-b

vmbo-k

mavo

havo

atheneum

gymnasium

Het complete aanbod

Op het Minkema College kun je een middelbareschooldiploma halen op elk niveau. We zorgen ervoor dat jij het beste uit jezelf haalt en laten je opstromen als je dat aankan. We combineren hoge verwachtingen met een goede begeleiding. Samen met jou werken we aan een succesvolle overstap naar het vervolgonderwijs.

mbo niveau 2/3/4

mbo niveau 4

havo

hbo

leerjaar 6

universiteit

atheneum

gymnasium

leerjaar 5

havo

atheneum

gymnasium

leerjaar 4

beroepsgericht basis en kader

m ond

m tech

m

m/h

leerjaar 4

havo

atheneum

gymnasium

leerjaar 3

beroepsgericht basis en kader

m ond

m tech

m

m/h

leerjaar 3

havo

atheneum

gymnasium

m/h

leerjaar 2

havo

atheneum

gymnasium

m/h

leerjaar 1

havo/vwo

atheneum

gymnasium

havo & havo/vwo

vwo

vwo

leerjaar 2

b/k

k/m

leerjaar 1

b/k

k/m

basis / kader

kader/theoretische leerweg

advies basisschool

8

universiteit

mavo richtingen

theoretische leerweg / havo

advies basisschool

100 jaar Minkema

Zet in de agenda!

Op 4 september 2019 bestaat het Minkema College 100 jaar! We zijn natuurlijk erg trots dat onze school al een eeuw onderwijs biedt aan leerlingen uit de hele regio. Vandaar dat we dit heugelijke feit een heel jaar lang gaan vieren. 10 maanden lang staat elke maand een thema centraal waarbinnen allerlei activiteiten worden georganiseerd voor onze leerlingen, medewerkers en ouders. Maar ook groep 8, het bedrijfsleven en eigenlijk heel ­Woerden laten we meegenieten van ons jubileum. De maand september (wellicht jouw eerste maand op het Minkema College) is de maand van Feest!

∙ 6 februari: Extra Open Lesmiddag vmbo: heb je de proeflessen in november gemist? Kom dan naar de Extra Open Lesmiddag vmbo op 6 februari van 14.30 – 16.00 uur. ∙ 7 maart: Zorg dat het ingevulde aanmeldformulier bij ons binnen is. ∙ 4 april: Je krijgt van ons bericht over je toelating. ∙ Eind mei: Je hoort in welke klas je geplaatst bent. ∙ 3 juli: Kennismakingsmiddag met je nieuwe klas. ∙ 3 september: Eerste lesdag voor de brugklassers van het Minkema College.

Directeur onderwijs Arjan van der Wart “Vanaf 1 februari ben ik directeur onderwijs bij het Minkema College. Als directeur onderwijs ga ik mij bezighouden met de inhoud van het lesprogramma: hoe richten wij ons onderwijs zo goed en efficiënt mogelijk in? Wij willen namelijk dat jij het beste uit jezelf haalt en dat je met een mooi diploma en een rugzak vol ervaringen onze school verlaat. Ik heb veel zin in mijn nieuwe baan en kijk ernaar uit jou straks te ontmoeten. Samen kunnen we van het Minkema een nóg betere school maken!”

8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.