ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ


1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice, př&...

0 downloads 3 Views 745KB Size

Recommend Documents


Zpětný ventil typu RE
1 Zpětný ventil typu RE Dokumentace k produktu Šroubovací ventil Provozní tlak pmax: Objemový proud Qmax: 500 bar 1...

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)
1 TP 203/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODM&Iacut...

Schvalování typu a ověřování
1 345/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 11. července 2002, kterou se stanoví měřidla k povinnému ov...

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU
1 Boleslavova 15, Praha 4, tel , fax RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU Pxxx, PRxxx, PCxxx (EX), PQxxx a TCV NÁVOD K POUŽÍV&...

Problematika sítí typu botnet
1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Problematika sítí typu botnet Diplomová práce Vedouc&iacu...

POJIŠTĚNÍ TYPU ALL RISK
1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta POJIŠTĚNÍ TYPU ALL RISK BAKALÁŘSK&A...

s neurofibromatózou 1. typu
1 Masivní krvácení do stehna u pacienta s neurofibromatózou 1. typu Massive intramuscular bleeding in a neurofibromatosis ...

pojištění vozidla typu KASKO
1 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Prodejní manuál Pojistně spořící programy na principu univer- NA&Scaro...

CATALOG. Kola a kola s kladkou Wheels and castors
1 KATALOG / CATALOG Kola a kola s kladkou Wheels and castors2 3 A přece se točí Galileo Galilei4 Obsah Table of Contents 1. Seznam produktů Pro...

ZIMNÍ KOMPLETNÍ KOLA
1 1 ZIMNÍ KOMPLETNÍ KOLA2 2 3 7pneugarance 8kompletní hliníková kola 26 kompletní ocelová kola VeLkop...ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice, příspěvková organizace Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail:[email protected], [email protected] Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Č.j.: 356/2018/ŘZŠ S.z.: A2-5

Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Tochovice školní rok 2017/2018

1

1. Základní údaje o škole 1.1 Škola a školka název školy adresa školy právní forma IČO IZO ZŠ IZO MŠ IZO ŠD IZO ŠJ identifikátor školy vedení školy Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice okr. Příbram příspěvková organizace 71 00 72 02 114 002 223 114 001 111 114 002 231 114 001 120 600 054 730 ředitel: Mgr. Jiří Sladovník zástupce ředitele: Bc. Pavla Vitišová tel. ZŠ: 318 682 754 tel. MŠ: 318 682 709 e-mail: [email protected] [email protected] www.zstochovice.cz

1.2 Zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele Kontakt

1.3 Součásti školy Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna

Obec Tochovice Tochovice 11 262 81 Tochovice okr. Příbram tel.: 318 682 760 fax: 318 682 760 e-mail: [email protected]

Kapacita 55 50 40 116

2

1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Mateřská škola 1 26 1. stupeň ZŠ 3 33 Školní družina 1 30 x Školní jídelna 57 Stav k 30. září 2017.

Počet dětí/žáků na třídu 26 11 30 x

a) Základní škola Do prvního ročníku nastoupilo 8 žáků. Organizace provozu školy: - trojtřídní I. třída 8 žáků 1. ročník tř. učitelka Mgr. Z. Zikmundová II. třída 14 žáků 2. a 3. ročník tř. učitel Mgr. J. Sladovník III. třída 11 žáků 4. a 5. ročník tř. učitelka P. Léblová Ostatní vyučující: M. Šounová, Mgr. J. Vostrovská. b) Školní družina V provozu školní družiny bylo jedno oddělení. I. oddělení 30 žáků 1. – 5. ročník

vychovatelka pí. M. Šounová

V zahajovacím výkaze pro školní rok 2017/2018 bylo celkem uvedeno 33 žáků vyučovaných ve třech třídách, tzn. průměrně 11 žáků na třídu. Škola má schválenu výjimku z počtu žáků. Dojíždějící žáci: Do školy dochází kromě místních dětí také žáci z okolních obcí. Jedná se o spádové obce Hořejany a Chrást. Dále naši školu navštěvují také žáci s trvalým bydlištěm mimo spádové obce, ale přechodným bydlištěm v Tochovicích či okolních vesnicích. c) Školní jídelna Ve školní jídelně se celkem stravovalo 31 žáků ZŠ, 26 dětí z MŠ a 8 zaměstnanců – tj. celkem 65 strávníků. 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Základní škola a Mateřská škola Tochovice, příspěvková organizace působí od 1. 1. 2003 jako jeden právní subjekt, jehož součástí jsou: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Je příspěvkovou organizací Obce Tochovice. Škola poskytuje předškolní, základní a zájmové vzdělávání, zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců. a) Charakteristika budov školního zařízení Základní škola Základní a Mateřská škola Tochovice je školou vesnickou, malotřídní. I v letošním školním roce byla otevřena tři oddělení s pěti postupnými ročníky. V posledních letech stále klesá porodnost v obci, a proto se škola musí vyrovnávat s klesajícím počtem žáků. Se zřizovatelem školy byla na začátku školního roku opět projednána výjimka z nejnižšího počtu žáků ve třídě. Vedení školy se zatím daří sestavit rozvrh tak, aby velikosti úvazků vyučujících plně pokryly finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu na platy zaměstnanců prostřednictvím Středočeského kraje. 3

Školu navštěvují nejen děti z Tochovic, ale i z okolních vesnic (Hořejany, Chrást, Starosedlský Hrádek, Lisovice a Horčápsko). V budově školy jsou 4 učebny. Tři z nich se nachází v prvním patře. Ve dvou z nich probíhá v odpoledních hodinách provoz školní družiny. Všechny třídy mají základní hygienické vybavení. Největší z nich je rozdělena zástěnou na kabinet učebních pomůcek. Dvě učebny jsou koncipovány také jako počítačové pracovny. V každé z nich mají žáci k dispozici osm počítačů nebo notebooků propojených do školní internetové sítě, ve které je instalováno velké množství výukových programů pro všechny učební předměty. V tomto školním roce se podařilo pro zlepšení výuky zakoupit deset visionbooků. V obou třídách jsou instalovány interaktivní dataprojektory s promítacími plátny. Ve třetí, nejmenší učebně, je umístěna interaktivní tabule. Při výuce je možné ve všech třídách používat výukové programy. Pro práci s interaktivní tabulí jsou notebooky vybaveny i učitelské stoly. Do školní PC sítě je celkově připojeno 21 počítačů nebo notebooků a 10 visionbooků. V prvním patře budovy je i ředitelna se sborovnou. Tělocvična, jídelna, výdejna stravy, šatna, keramická pracovna, kotelna se nachází v přízemí. Pro zlepšení informovanosti rodičů škola již osm let provozuje elektronický informační systém, který jim umožňuje bezprostřední předávání informací o škole. Systém slouží jako třídní kniha a žákovská knížka. Jedna z učeben slouží také jako hudebna. Je zde piáno a probíhá v ní výuka hry na flétnu, kterou vede pan učitel A. Tomášek ze ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu p. Třemšínem. Jídlo se do školy dováží ze školní kuchyně, která je v mateřské škole. Škola má sportovní hřiště. Jeho celá plocha je oplocena. Sportoviště se využívá v hodinách tělesné výchovy a v odpoledním čase i školní družinou. K budově patří ještě dřevník a uhelna. Škola je vytápěna vlastní kotelnou.

b) Přehled provedených oprav, prací a modernizací v budově ZŠ Základní škola 1. Během hlavních prázdnin proběhlo bílení kotelny a sociálního zařízení dívek a zaměstnanců. 2. V podzimních měsících bylo dokončeno připojení školy na obecní vodovod. 3. Od března do května probíhala rekonstrukce školního hřiště. Antukový povrch byl nahrazen umělým trávníkem. Stejný povrch doslala i rozběhová dráha u doskočiště pro skok daleký. 4. V srpnu došlo k opravě oplocení školního pozemku. Dřívější vstupní vrátka byla nahrazena novými. Byl k nim také položen nový chodník. Plocha zahrádky byla nově upravena. 5. Po celé hlavní prázdniny probíhala rekonstrukce velké třídy. Byl v ní snížen a zateplen strop. Stěny byly zbaveny staré malby a nově obíleny. Ke světlům se provedla nová instalace elektrických rozvodů. Podlaha učebny se vyrovnala dřevěnými deskami a položilo se na ni linoleum. Učebna byla vybavena novým nábytkem a předělena stěnou, za kterou vznikl kabinet na uložení učebních pomůcek.

4

1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady

3.11. 2005 3 Předseda: Lucie Knížková Členové: Miroslava Šounová Dalibor Kubát Školská rada se schází zpravidla dvakrát až třikrát ročně. Všech jednání se účastní i ředitel školy. Rada je tříčlenná.

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole ZŠ Registrace Zaměření

IČO: 22 90 41 74 SRPŠ při ZŠ Tochovice Předseda: Michaela Buzická Pokladník: Petra Štohanzlová Členové: Michaela Němečková Iveta Kravarčíková Lucie Knížková Posláním neziskové organizace je nejen spolupráce se školou a rodičovskou veřejností, ale i podpora volnočasových a mimoškolních aktivit či akcí pro žáky školy.

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 79-01-C/01 Základní škola 1.r. – 5. r. Škola byla zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT s účinností od 1.1. 2003 podle § 13a odst. 2 a § 13b odst. 3 a 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP – ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – č.j. 288/2017/ŘZŠ

Zařazené třídy 1. – 5. r.

3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy stav k 1. 9. 2017 Počet pracovníků celkem (fyzických osob) Počet učitelů ZŠ Počet vychovatelů ŠD Počet učitelek MŠ Počet správních zaměstnanců ZŠ Počet správních zaměstnanců MŠ Počet správních zaměstnanců ŠJ Pracovní úvazky některých zaměstnanců jsou skládané.

10 5 2 2 1 1 3

3,25 0,873 2 0,8 0,625 1,575

5

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících Vyučuje předměty

Titul, jméno příjmení

Dosažené vzdělání

Aprobace

Mgr. Jiří Sladovník Mgr. Zdeňka Zikmundová

vysokoškolské vysokoškolské

učitel 1. st. ZŠ učitel 1. st. ZŠ

Mgr. Jana Vostrovská Pavla Léblová

vysokoškolské středoškolské

Tv, Ch, Aj bez aprobace

Miroslava Šounová Miroslava Šounová Martina Vondrášková Bc. Pavla Vitišová

středoškolské středoškolské středoškolské vysokoškolské

Jaroslava Štěpánková

středoškolské

vychovatelství vychovatelství učitelství pro MŠ TV, Čj, předškolní pedagogika učitelství pro MŠ

M, Čj, Drv,In Čj,M,Vv,Pr, Pč Aj Čj, M,Vl,Př, Hv Tv,Pč ŠD MŠ MŚ MŠ

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace Učitelé 1. stupně Učitelky MŠ Vychovatelky ŠD

% 69 100 89

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 35 – 45 let

Do 35 let

45 – 55 let

v důchod. věku

nad 55 let do důch. věku

Celkem

MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ muži ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy muži muži ženy ženy

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

2

1

6

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Michaela Buzická vedoucí školní jídelny, školnice MŠ Svatava Syblíková kuchařka Štěpánka Šimůnková pomocná kuchařka, školnice ZŠ Pracovní úvazky správních zaměstnanců jsou skládané.

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd

1

Počet dětí přijatých Z toho počet dětí do prvních tříd starších 6ti let (nástup po odkladu) 8 2

Počet odkladů pro školní rok 2017/2018 1

13. dubna 2018 proběhl zápis žáků k povinné školní docházce. Dostavilo se k němu 5 dětí. Byla podána jedna žádost o odklad začátku povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti dítěte. Na základě doporučení z PPP v Příbrami a dětského lékaře bylo žádosti vyhověno. Jedna rodina se v průběhu hlavních prázdnin z obce přestěhovala a rodiče své dítě z naší školy odhlásili. Výuka v 1. ročníku školního roku 2018/2019 byla tedy zahájena se 3 žáky. 4. dubna 2018 navštívily děti z MŠ školu a účastnily se výuky v 1. ročníku. Pro rodiče předškoláků pořádala škola 27. března 2018 „Den otevřených dveří“.

6

4.2 Výsledky přijímacího řízení víceleté gymnázium Žádný z rodičů žáků 5. ročníku v tomto školním roce nepodal přihlášku k přijímacím zkouškám do nižšího stupně víceletého gymnázia.

4.3 Přechod žáků 5.ročníku na ZŠ s 2. st. Počet přestupujících žáků Název školy na kterou přestupují ZŠ Březnice 4

Počet 2

ZŠ Milín, Školní 247

1

ZŠ Příbram VIII, Školní

1

4.4 Přechod žáků ostatních ročníků na jinou ZŠ Počet přestupujících žáků

Název školy na kterou přestupuje

Počet

Poznámka

V tomto školním roce nepřestoupil žádný žák z nižších ročníků na jinou základní školu.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků – stav k 30. 6. 2018 Přehled o prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo I.r. 8 0 8 0 II.r. 7 0 7 0 III.r. 7 0 7 0 IV.r. 7 1 6 0 V.r. 4 0 4 0 Celkem 33 1 32 0

Nehodnoceno 0 0 0 0 0 0

5.2 Údaje o zameškaných hodinách za celý školní rok 2017/2018

1. stupeň

Počet omluvených hodin 2849

Počet neomluvených hodin 0

5.3 Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2017 - 2018 byli v naší škole evidováni dva žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

7

5.4 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Zařazení ročníků do tříd podle stavu k 30. 9. 2017 I. třída II. třída III. třída

1. ročník 2. a 3. ročník 4. a 5. ročník

Další vyučující:

Mgr. J. Vostrovská M. Šounová

tř. uč. Mgr. Z. Zikmundová tř. uč. Mgr. J. Sladovník tř. uč. P. Léblová

8 žáků 14 žáků 11 žáků

Aj Pč, Tv

K naplňování vytčených vzdělávacích cílů školního vzdělávacího programu „Škola typu rodinného vzdělávání“ se dařilo vytvářet klidné, vstřícné a pohodové školní klima. Prostředí venkovské školy s malým počtem žáků toto prostředí umožňuje vytvořit. Žáci se v něm dobře znají a mohou si vzájemně pomáhat. S výchovnými i vzdělávacími problémy se obrací na své učitele a ti jim pomáhají jejich situace řešit. Klidné prostředí naší školy kladně hodnotí většina rodičů. Svůj názor vyjádřili v autoevaluačních dotaznících, ve kterých v červnu hodnotili spolupráci školy s rodinou, úroveň vzdělávání žáků a celkové školní prostředí. Škola pravidelně, jednou měsíčně, zařazuje do svých aktivit projektové dny, ve kterých se rozvíjí žákovské dovednosti pro práci ve skupinách a k vyjadřování svých názorů. V loňském školním roce jsme realizovali celkem deset projektů. Tyto aktivity jsou mezi žáky velmi oblíbené. Učivo jednotlivých předmětů v příslušných ročnících učitelé rozpracovali do tematických plánů. Jejich plnění vedení školy jednou měsíčně kontrolovalo. Při kontrolách i hospitacích nebyly shledány výrazné nedostatky v naplňování cílů školního vzdělávacího programu. Učitelé se žáky pracovali ve skupinách i individuálně. Ponechávali jim dostatečný prostor k dokončení samostatných úkolů. Pro hodnocení žákovské práce získávali pedagogové podklady ústním a písemným zkoušením, aktivně pracovali se žákovským portfoliem. Na skupinové práci je vlastně založena téměř veškerá učební činnost v malotřídní škole. Pro její zvládání učitelé volili systém dohodnutých pravidel chování a komunikace, respektovaných všemi členy kolektivu. Plánování a příprava výchovně-vzdělávací práce byla u všech vyučujících promyšlená. Stanovené cíle přihlížely k věkovým a vývojovým zvláštnostem žáků i k jejich osobnímu tempu. Tím bylo možné dosáhnout vytčených vzdělávacích cílů. Žáci byli v hodinách vedeni k sebehodnocení a k rozboru svých chyb. V intervalu dvou měsíců hodnotili bodovým systémem, jak se jim daří zvládat dovednosti pro práci ve skupinách, komunikaci se spolužáky, zvládání školní práce a domácí přípravy. Učitelé tak získávali potřebné informace, se kterými pak pracovali ve vyučovacích hodinách. 5.4.1 Oblast minimální prevence násilí a šikanování mezi žáky Škola má vytvořený vlastní preventivní program, který je každoročně aktualizován. Činnosti, které v něm nabízíme žákům, ukazují možnosti, jak účelně naplňovat volný čas a rozvíjet své dovednosti. Program vypracovala paní učitelka M. Šounová. Každý den škola nabízela svým žákům alespoň jeden zájmový útvar. Celkem jich bylo v tomto školním roce otevřeno 6. Mohli v nich rozvíjet své dovednosti pro sport, keramiku, výtvarnou tvorbu a přírodovědu. Do realizace programu byli zapojeni i rodiče. Ve spolupráci s výborem SRPŠ byly pro rodiny organizovány dva celodenní výlety za poznáním, vánoční a velikonoční tvorby dekorací pro 8

školní jarmarky a sportovní odpoledne u rybníku Džbánek. Spolupracovali jsme po celý školní rok se ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. Žáci se mohli učit hře na flétnu. Výuku zajišťoval pan učitel A. Tomášek. Součástí preventivního programu bylo vedení žáků k poskytování pomoci lidem, kteří ji potřebují. Nezapomínali jsme proto na charitu. Zapojili jsme se sbírek pro fondy „Život dětem“, „Sidus“ a „Pomozte dětem“ a získali pro ně částku v řádu několika tisíců korun. Žáky vedeme i k úctě ke stáří. Pravidelně navštěvujeme domovy seniorů, kde účinkujeme s dramatizacemi pohádek nebo s hudebními a tanečními pásmy. Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce. V červnu jsme zavítali do Rožmitálu pod Třemšínem a tam svým vystoupením potěšili klienty v místním domově seniory. Žáci byli za své vystoupení odměněni velkým potleskem. Pochopili, že svojí prací mohou působit radost ostatním lidem a zejména těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. V průběhu školního roku jsme nemuseli řešit významný projev šikany. Šlo pouze o drobnější přestupky ve vzájemném soužití žáků, které ale nepřerostly do vážnějších problémů. Podchytit včas tyto projevy se nám daří zejména díky malému kolektivu žáků malotřídní školy. 5.4.1.1 Zájmové útvary V letošním školní roce bylo od října otevřeno šest 6 zájmových útvarů. Pro velký zájem žáků bylo zapotřebí kroužek anglického jazyka a keramiky rozdělit na dvě odpoledne. O výuku náboženství projevil zájem pouze jeden žák, proto nebyla v tomto školním roce organizována. Přehled zájmových útvarů ve školním roce 2017/2018. Den úterý úterý středa

Čas 13.00 – 13.45 13.00 – 13.45 13.00 – 13.45

Název kroužku Anglický jazyk Přírodovědný kr. Keramický kr.

Vedoucí Mgr. J. Vostrovská

středa

7.00 – 7.45

Sportovní kroužek

Mgr. J. Sladovník M. Šounová Mgr. J. Sladovník

čtvrtek

13.00 – 13.45

Výtvarný kr.

Mgr.Z.Zikmundová

čtvrtek

13.00 – 13.45

Dopravní kroužek

P. Léblová

Počet žáků 15 8 11 13

14 9

5.4.1.2 Škola v přírodě V letošním školním roce jsme týdenní pobyt žáků ve škole v přírodě realizovali v rekreačním zařízení ve Starém Sedle u Orlíku nad Vltavou. Akce proběhala v termínu 23. - 27. dubna. Zúčastnilo se jí 31 žáků ZŠ a 9 žáků MŠ. Týdenním pobytem prostupoval projekt „Putování Orlickým královstvím“, ve kterém se žáci seznamovali s přírodními a historickými zajímavostmi navštíveného místa. Počasí bylo velmi příznivé k realizovaným činnostem, proto bylo možné většinu času trávit v přírodě. V průběhu školy v přírodě se zvyšovala tělesná zdatnost žáků. V odpoledních hodinách se realizovaly turistické vycházky do okolí Starého Sedla, na kterých se žáci seznamovali s krásami zdejší přírody, poznávali zajímavá místa a přírodní zvláštnosti. S délkou pobytu se prodlužovaly i délky vycházkových tras. Žáci pracovali ve skupinách, učili se spolupráci, respektování a oceňování ostatních spolužáků. Získávali návyky z oblasti stolování, osobní hygieny, udržování čistoty svého pokoje a osobních věcí. Učili se překonávat obtíže při plnění úkolů a vyrovnávat se s nezdarem a stresem. Posilovali tím svoje sebevědomí, poznávali své silné a slabé povahové stránky. 9

5.4.2 Oblast sportovní, dopravní a zdravotní výchovy Dopravní výchova prostupovala učivem všech ročníků. Pro zájemce byl otevřen kroužek dopravní výchovy, který vedla paní učitelka P. Léblová. Byl mezi žáky oblíben. V letošním roce se z organizačních důvodů na straně Autoklubu v Příbrami nekonala výuka dopravních předpisů pod vedením jejich člena a ani jízdy na dopravním hřišti v Příbrami. Přesto se naši žáci intenzivně připravovali na okresní soutěž mladých cyklistů, která se konala 23. května. Naše družstvo si zde vedlo skvěle. Kategorii mladších žáků vyhrálo. Postoupili jsme tedy do kola krajského. To proběhlo 6. června a v něm žáci obsadili 6. místo. Školní sportovní činnosti probíhají na hřišti školy. V jarních měsících, přesně od dubna do června, probíhala jeho rekonstrukce. Antukový povrch byl nahrazen umělým trávníkem a opravena byla i rozběhová dráha s doskočištěm pro skok daleký. Hřiště slouží v odpoledních hodinách také k pohybovým činnostem školní družiny. Škole disponuje také vlastní tělocvičnou, která je sice menší, ale je v ní veškeré sportovní zařízení. Ke zvýšení sportovní zdatnosti žáků pomáhal i sportovní kroužek, do kterého docházeli žáci všech postupných ročníků. Pracoval pravidelně každou středu. Škola se zapojila do plnění úkolů Olympijského víceboje pořádaného společností Sazka. Žáci v něm získali zlatou medaili. Plnili také sportovní úkoly projektu „Atletika pro děti do školy“, který pořádal Český atletický svaz. Obdrželi zde čestné uznání.

Do školního vzdělávacího programu je zařazen pravidelný plavecký výcvik. Ve školním roce 2017/2018 se konal od 8. 2. do 30. 4. 2018 ve Středisku plavecké výuky při Sportovním zařízení města Příbrami (Aquapark). Zúčastnilo se ho celkem 33 žáků ZŠ a 17 dětí z MŠ. Během školního roku se uskutečnily následující aktivity se sportovním, dopravním nebo zdravotním zaměřením: Datum

Název akce

,,Jak se chováme za mimořádných situací“ – školní projekt 8. 2. – 19.4. Plavecký výcvik 1. – 5. r.

25. 10. 2017

2018 14. 3. 2018

„Myslíme na své zdraví“ – školní projekt

Oblastní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ 6. – 7. 6. Krajské kolo „Dopravní soutěže 2018 mladých cyklistů“ 1. 6. 2018 Sportovní dopoledne ke „Dni dětí“ 23. 5. 2018

Odpovídá

Místo konání

všichni učitelé ZŠ

ZŠ Tochovice

M. Šounová

Aquapark Příbram

P. Léblová

ZŠ Tochovice

P. Léblová

Dopravní hřiště v Příbrami Dopravní hřiště v Kolíně ZŠ Tochovice

P. Léblová M. Šounová, P. Léblová

5.4.3 Oblast kulturně vzdělávací Již deset let vychází školní časopis Tochováček. Každý měsíc na jeho stránkách žáci informují o školních akcích, které se v daném měsíci konaly. Veřejnost je tak pravidelně informována o školním dění. Přípravou článků do časopisu se rozvíjí žákovské dovednosti písemného vyjadřování. Žáky naší školy vedeme i k rozvoji komunikativních dovedností. Ty jsou rozvíjeny zejména v hodinách dramatické výchovy, která je povinným předmětem od 2. ročníku. Žáci se učí recitovat, dramatizovat pohádky, zřetelně artikulovat a tancovat. K pravidelným aktivitám 10

školy patří příprava dětí na recitační soutěž. Školní kolo se letos konalo 17. května a nejlepší recitátory z každé kategorie jsme přihlásili do okresního kola, které proběhlo 11. června ve Strži v Nové Huti. Ve druhé kategorii zde naše žákyně obsadila 2. místo. V průběhu školního roku žáci v hodinách dramatické výchovy připravili několik vystoupení, která předvedli o Vánocích na školní besídce a při rozsvícení obecního adventního stromu, na oslavě obecního masopustu, „Dne matek“ a před seniory v Rožmitále pod Třemšínem. Ve školním roce bylo pro žáky zajištěno několik divadelních představení buď přímo ve škole, nebo v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Jednou také navštívili filmové představení v březnickém promítacím sále. Na všech těchto akcích byli vedeni k dodržování zásad společenského chování. Po celý školní rok jsme v žácích podporovali zájem o četbu. Spolupracovali jsme s knižními kluby Albatros, Fragment a Mladá fronta. Oblíbené byly besedy nad vlastní četbou, které se pořádaly každý měsíc. 5. června všichni žáci navštívili knihovnu v Rožmitále pod Třemšínem, kde se zúčastnili velmi pěkně připravené besedy o knihách a následné prohlídky prostor dětského oddělení knihovny. Žáci navštívili také několik kulturních a historických památek. Prohlédli si zámek Orlík nad Vltavou a hrad Zvíkov zavítali do ekocentra „Čapí hnízdo“. Přehled kulturně vzdělávacích akcí: Datum

Název akce

Odpovídá

Místo konání

24. 10. 2017

Návštěva Planetária v Praze Mikulášská nadílka a rozsvícení školního vánočního stromu Divadelní představení „Vánoční rybička“ Divadelní představení „Doba ledová“ Školní soutěž „Nejhezčí velikonoční vajíčko“ Divadelní představení „Čertův švagr“ Prohlídka zámku Orlíku n. Vltavou Prohlídka hradu Zvíkova Školní recitační soutěž Návštěva filmového představení „Čertoviny“ Beseda v rožmitálské knihovně Školní výlet do ekocentra „Čapí hnízdo“

Mgr. J. Sladovník Mgr. J. Sladovník, Mgr. Z. Zikmundová

Praha

Mgr. J. Sladovník

ZŠ Tochovice

Mgr. J. Sladovník

ZŠ Tochovice divadelní sk. Řimbaba

Mgr. Z. Zikmundová

ZŠ Tochovice

5. 12. 2017 14.12. 2017 20. 2. 2018 23. 3. 2018 26. 3. 2018 24. 4. 2018 27. 4. 2018 17. 5. 2018 1. 6. 2018 5. 6. 2018 20. 6. 2018

ZŠ Tochovice

Mgr. J. Sladovník Mgr. J. Sladovník Mgr. J. Sladovník

Divadlo A. Dvořáka Příbram Orlík nad Vltavou Zvíkov ZŠ Tochovice

Mgr. J. Sladovník

Březnice

P. Léblová

Rožmitál p. Tř.

Mgr. J. Sladovník

Olbramovice

Mgr. J. Sladovník

11

5.4.4 Oblast environmentální výchovy V environmentální výchově si žáci v průběhu celého školního roku osvojovali dovednosti pro své chování a pobyt v přírodě. Byla jim vštěpována důležitost péče a ochrany životního prostředí, třídění odpadu a zacházení s ním. Učitelé se snažili žáky naučit jednat a uvažovat v souvislostech a aktivně se podílet na ochraně životního prostředí. Za tím účelem má škola vypracovaný plán environmentálního vzdělávání jehož principy jsou začleněny do školního vzdělávacího programu a realizuje je nejen ve výukových předmětech, ale i formou školních projektů. Úkoly pro environmentální oblast výchovy ředitel školy specifikoval v ročním plánu EVVO, který také vyhodnotil. Důraz v něm byl kladen na prohlubování kladného vztahu žáků k přírodě, třídění odpadu a poznávání kulturních a přírodních zajímavostí regionu. Velkou pozornost věnujeme třídění a recyklaci odpadů. Přímo ve škole jsou umístěny nádoby na různé druhy tříděných odpadů. Žáci jsou zapojeni do celoroční sběrové soutěže, která se setkává v jejich řadách s velkou odezvou. Již řadu let jsme zapojeni do celoročního projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“. Nebylo tomu jinak ani letos. Všechny úkoly, které byla v letošním roce v tomto projektu zadány, jsme splnili. Za získané body z projektu jsme nakoupili pomůcky pro přírodovědný kroužek, prvouku a přírodovědu. V průběhu školního roku se žákům podařilo vytřídit 352 kg hliníku 100 kg baterií 109 kg plastových víček 200 kg elektro odpadu. I v letošním školním roce žáci sbírali plody lesních dřevin. Jejich úrodě ale nepřálo počasí, protože jarní mrazy způsobily poničení květů, a proto se plodů tolik neurodilo. Žáci proto nasbírali pouze 70 kg kaštanů a 18 kg žaludů. Sběr organizujeme ve spolupráci s Lesy České republiky. V rámci ekologické výchovy jsme v tomto školním roce podnikli školní výlet do Centra ekologické výchovy „Čapí hnízdo“ v Olbramovicích. Žáci si prohlédli celý areál a absolvovali výukový program zaměřený na rybářství a důležitost vody pro člověka. Akce byla velmi zdařilá. Nezapomněli jsme ani na spolupráci s Ochranou fauny ČR v Hrachově. Objednali jsme si zde výukový program „Včelky“, který se realizoval v naší škole. Velice poutavou formou spojenou s ukázkami včelích produktů, včelařských pomůcek a včelího společenstva se žáci seznámili s významem včelařství pro člověka. Každý rok pořádáme pobyt žáků ve škole v přírodě. Koncem dubna jsme se proto vydali do Starého Sedla u Orlíku nad Vltavou, kde jsme prožili týden. Počasí bylo nádherné, proto bylo možné realizovat všechny připravené aktivity. Pobytem prostupoval projekt „Putování Orlickým královstvím“. Žáci poznávali přírodní zajímavosti navštíveného místa, byli vedeni k dodržování zásad správného chování v přírodě. Pobyt přispěl ke zvýšení fyzické zdatnosti žáků, k utváření dobrých vztahů ve školním kolektivu. K rozvoji ekologického cítění přispěl i výlet do „Vodního domu“ a „Včelího světa“ v Hulicích, který pořádala škola společně s výborem SRPŠ. Akce se konala 16. června a žáci si zde aktivně získávali, doplňovali nebo upevňovali vědomosti o vodě.

12

Akce environmentálního zaměření: Datum Název akce 29. 9. 2017 24. 10. 2017 25. 10. 2017 14. 3. 2018 23. – 27. 4. 2018 24. 4. 2018 27. 4. 2018 7. 5. 2018 16. 6. 2018 16. 6. 2018 20. 6. 2018

Školní projekt „Podzimní proměny lesní přírody“ Návštěva Planetária v Praze Školní projekt „Myslíme na své zdraví“ Školní projekt „Myslíme na své zdraví“ Škola v přírodě ve Starém Sedle Projekt „Putování Orlickým královstvím“ Prohlídka zámku Orlík Prohlídka hradu Zvíkova Školní projekt „Včelky“ Návštěva „Vodního domu“ Návštěva „Včelího světa“ Školní výlet – návštěva ekocentra „Čapí hnízdo“

Odpovídá Mgr. J. Sladovník, M. Šounová Mgr. J. Sladovník

Místo konání Tochovice Praha

Mgr. J. Sladovník

Tochovice

P. Léblová

ZŠ Tochovice

Mgr. Z. Zikmundová, M. Šounová

Staré Sedlo u Orlíku nad Vltavou

Mgr. J. Sladovník Mgr. J. Sladovník Mgr. J. Sladovník Mgr. J. Sladovník Mgr. J. Sladovník

Orlík had Vltavou Hrad Zvíkov Tochovice Hulice Hulice

Mgr. J. Sladovník

Olbramovice

5.4.5 Školní družina Do jednoho oddělení školní družiny bylo ve školním roce 2017/2018 zapsáno 30 dětí. Provoz probíhal ráno od 6.30 h do 7.40 h a odpoledne od 11.40 h do 16.00 h. V průběhu roku se v činnosti družiny prolínaly aktivity odpočinkové, přírodovědné, sportovní a výtvarné. Ke sportovním činnostem bylo využíváno školní hřiště a tělocvična. Akce školní družiny:

Datum

Název akce

Odpovídá

Místo konání

17. 10. 2017

„Drakiáda“

M. Šounová

Tochovice

5.4.6 Školní projekty uskutečněné v průběhu školního roku – realizace průřezových témat Datum

Název projektu

29. 9. 2017 Podzimní proměny lesní přírody 25. 10. 2017 Jak se chováme za mimořádných situací 5. 12. 2017 Čertovská škola 22. 12. 2017 Vánoční zvyky a tradice 14. 2. 2018 Z pohádky do pohádky aneb so víme o masopustu 14. 3. 2018 Myslíme na své zdraví 23. – 27. 4. 2018

Putování Orlickým královstvím

Realizovaná průřezová témata Environmentální výchova Osobnostní a soc. výchova Mediální výchova Environmentální výchova Osobnostní a soc. výchova Mediální výchova Multikulturní výchova Osobnostní a soc. výchova Mediální výchova Multikulturní výchova Osobnostní a soc. výchova Mediální výchova Multikulturní výchova Osobnostní a soc. výchova Mediální výchova Environmentální výchova Osobnostní a soc. výchova Mediální výchova Environmentální výchova Osobnostní a soc. výchova Mediální výchova

13

Environmentální výchova Osobnostní a soc. výchova Mediální výchova Environmentální výchova Osobnostní a soc. výchova Multikulturní výchova Mediální výchova

7. 5. 2018 Včelky celoroční

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

celoroční

Celá škola hraje divadlo

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se zúčastnili pracovníci ZŠ :

Pracovník

Termín

Mgr. J. Sladovník

23. 10. 2017

Mgr. J. Sladovník

20. 2. 2018

Mgr. J. Sladovník

21. 5. 2018

Název akce

Zařízení

Školská legislativa – aktuální změny – Zákon o pedagogických pracovnících se zaměřením na pracovně právní vztahy Školská legislativa – aktuální změny – GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů Změna financování regionálního školství pro Středočeský kraj

Cena

VISK. územní pracoviště Příbram VISK. územní pracoviště Příbram MŠMT

850 870 0

7. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti 7.1 Účast žáků v soutěžích Název soutěže Oblastní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ - Příbram Krajské kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ - Kolín Okrsková recitační soutěž ve Strži u Dobříše Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru Stř. kraje Celorepubliková soutěž “Recyklohraní“

Datum

Umístění

Počet žáků

23. 5. 2018 6. 6. 2018 11. 6. 2018 22. 5. 2018

1. místo 6. místo 2. místo 1. místo

4 4 3 2 35

celý školní rok

7.2.1 Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s jinými organizacemi Vedení školy velice úzce spolupracuje se zřizovatelem školy Obcí Tochovice. Provozní dotací, kterou jí poskytuje, podporuje realizaci všech akcí, projektů a jiných aktivit, které jsou v průběhu roku realizovány. Velice dobře se rozvíjí spolupráce v oblasti modernizace školního vybavení a při realizaci stavebních úprav školy. V letošním roce se díky velkému finančnímu přispění podařilo rekonstruovat školní hřiště a doskočiště pro skok daleký, zateplit velkou učebnu a vyměnit v ní linoleum. Obec také financovala vybudování přívodu pitné vody z obecních studní. Velice dobrá spolupráce se rozvíjela i s výborem SRPŠ. Spočívala zejména v nákupu žákovských pracovních sešitů, tvorbě dekorací na vánoční a velikonoční jarmark, přípravě školy v přírodě a organizaci poznávacích výletů. V listopadu se rodiče se svými dětmi vypravili do Prahy do „Muzea K. Zemana“ a „Černého divadla“ na představení „Kaleidoskop“. V červnu se pak vydali do Hulic, kde si prohlédli „Vodní dům“ a „Včelí svět“. Obě akce byly zdařilé. O školním dění byla veřejnost pravidelně jednou za měsíc informována na stránkách školního časopisu „Tochováček“. Žáci v něm psali o všech aktivitách, které se v průběhu školního roku pořádaly. Všechna čísla časopisu jsou uveřejňována na školních webových stránkách. Pro zrychlení komunikace mezi školou a rodinou již několik let nabízíme školní informační systém. Ten plní úlohu elektronické žákovské knížky a třídní knihy. K prezentaci školy na veřejnosti již řadu let přispívají žákovská vystoupení, která se připravují v hodinách dramatické výchovy. Snažíme se o to, aby žáci našli v dramatické výchově zalíbení a pěkný vztah. 14

Letos jsme dvakrát navštívili seniory v jejich zařízení v Rožmitále pod Třemšínem a tradičně jsme se prezentovali v naší obci při oslavách začátku adventu a konce masopustu.

Škola opět nabídla své prostory ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem k výuce hry na flétnu. Ta probíhala v odpoledních hodinách každé pondělí a vedl ji pan učitel A. Tomášek. Tradici má v naší škole i charitativní pomoc. Celý školní rok prostupovalo několik sbírek pro Fond Sidus a humanitární hnutí Život dětem. Ti pomáhají postiženým, nemocným nebo osamoceným dětem. Žáci si tak osvojují poskytování nezištné pomoci.

Školu prezentuje před veřejností také pěkná výzdoba všech jejích prostor. Podílí se na ní paní učitelky Z. Zikmundová a M. Šounová. Rodiče a ostatní návštěvníci školy si mohou prohlédnout žákovské práce vytvořené v hodinách výtvarné výchovy nebo výtvarného kroužku. Vytváří se jimi pěkná a příjemná atmosféra ve škole.

7.2.2 Výčet aktivit organizovaných školou ve školním roce 2017/2018 pro veřejnost nebo ve spolupráci se sdružením rodičů či obcí: Datum Název akce Ve spolupráci 24. 9. 2017 5. 11. 2017 30. 11. 2017 9. 12. 2017 18. 12. 2017 3. 2. 2018 22. 3. 2018 27. 3. 2018 27. – 28. 3. 2018

8. 5. 2018 24. 5. 2018 27. 5. 2018 5. 6. 2018 17. 6. 2018

Vystoupení žáků při slavnostním vítání nově narozených občánků v obci

Výlet rodičů a žáků do Prahy – návštěva Muzea K. Zemana, Muzea alchymistů a Černého divadla Tvoření dekorací na vánoční jarmark Pěvecké a recitační vystoupení žáků při rozsvícení obecního adventního stromu s pásmem „Advent přišel“ Vánoční besídka – dramatizace vánočního příběhu „ Narození Ježíška“ a jarmark Vystoupení školního souboru s hudebním pořadem „Slavíme masopust“ při oslavě obecního masopustu Tvoření velikonočních dekorací pro jarmark Návštěvní den v ZŠ pro rodiče předškoláků Velikonoční jarmark Vystoupení žáků při kladení věnců u pomníků padlých ve světových válkách Vystoupení žáků na školní besídce pro rodiče s tanečním a recitačním pásmem ,,Máme rádi své maminky“ Vystoupení žáků při slavnostním vítání nově narozených občánků v obci Vystoupení žáků v Domově seniorů v Rožmitále p. Tř. s tanečním pásmem „Všechny maminky slaví svátek“

Výlet rodičů a žáků do Zruče nad Sázavou

OÚ Tochovice SRPŠ SRPŠ OÚ Tochovice SRPŠ OÚ Tochovice SRPŠ SRPŠ OÚ Tochovice SRPŠ OÚ Tochovice Domovem seniorů v Rožmitále p. Tř. SRPŠ

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jinými kontrolními orgány Komentář: 27. 6. 2018 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze strany VZP. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. Ve školním roce 2017/2018 neproběhla v ZŠ a MŠ Tochovice inspekční činnost ČŠI.

15

9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017 a vypracovala je paní M. Režová - účetní příspěvkové organizace. Výsledky celkového hospodaření ZŠ a MŠ Tochovice v roce 2017 Rekapitulace Příjmy Příspěvek od rodičů Obědy od žáků Obědy od zaměstnanců Dary Škola v přírodě Jiné výnosy ZŠ Jiné výnosy MŠ Pronájem tělocvičny Dotace obec Dotace kraj Celkem Příloha:

57 600,00 253 426,00 39 726,00 3 900,00 52 100,00 82 210,00 27 004,00 0,00 624 000,00 4 127 176,00 5 267 142,00

Vydání Základní škola z obce Mateřská škola z obce Školní jídelna z obce Základní škola z kraje Mateřská škola z kraje Školní jídelna z kraje Potraviny

Celkem :

373 998,73 247 136,74 111 594,40 2 407 624,52 1 213 495,72 506 055,76 288 033,67

5 147 939,54

Výroční zpráva MŠ Tochovice

V Tochovicích

27. 9. 2018

Projednáno na pedagogické radě dne:

30. 8. 2018

Schváleno školskou radou dne:

27. 9. 2018

Vypracoval: Mgr. Jiří Sladovník ředitel školy

16

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.