Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: március 1-jétől


1 Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezé...
Author:  Barnabás Török

0 downloads 81 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Kondíciós lista magánszemélyek részére

Általános és speciális rendelkezések

Érvényes: 2018. március 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől

Tartalomjegyzék

Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások ........................................................... 3 Érvényes: 2018. március 1-jétől

Betéti termékek ...................................................................................................................................................... 28 Érvényes: 2017. szeptember 21-étől

Hitel termékek ........................................................................................................................................................ 33 Érvényes: 2018. március 1-jétől

Egyéb szolgáltatások ............................................................................................................................................. 73 Érvényes: 2011. december 12-étől

-2-

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől

I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Érvényes: 2018. március 1-jétől I.

Bankszámlavezetés

1. Az MKB Bank az alábbi devizanemekben nyit és vezet bankszámlát (2015. március 4-ével a Bank a CHF bankszámla értékesítését felfüggeszti): HUF, AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, USD 2. Bankszámlavezetési díj A Bank a számlavezetési szolgáltatások díjaként havi bankszámlavezetési díjat számol fel a „Kondíciós Lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások ” című kondíciós listában meghatározott mértékben. Azon Szervezetek támogatottjai számára, amelyekkel a Bank megállapodott a szolgáltatás biztosítására és a szolgáltatás igénybe vételekor a 14. életévüket nem töltötték be: a. díjmentesen nyújtja az alábbi szolgáltatásokat: - számlavezetési szolgáltatás - papír alapú eseti forint átutalás bankon belüli és kívüli tranzakciók esetén - papír alapú forint állandó átutalás bankon belüli és kívüli tranzakciók esetén - pénztári kifizetés forintban b. az egyéb szolgáltatásokat a jelen Kondíciós Listában, továbbá az L2/A Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások azon 14. életévüket be nem töltött Ügyfelek számára, akik olyan Szervezet támogatottjai, amelyekkel a Bank megállapodott a szolgáltatás biztosítására c. Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel nyújtja azzal, hogy ezen ügyfelek nem vehetnek igénybe TeleBANKár szolgáltatást, NetBANKár szolgáltatást, MobilBANKár szolgáltatást és számukra bankkártyát sem bocsát ki a Bank. A 14. életévüket be nem töltött Ügyfelek a törvényes képviselőjük személyes jelenlétében köthetnek szerződést a Bank valamely szolgáltatásának igénybe vételére, szükséges továbbá a törvényes képviselőjük hozzájárulása és készfizető kezességvállalása is. Azon Szervezetek támogatottjai számára, amelyekkel a Bank megállapodott a szolgáltatás biztosítására és a szolgáltatás igénybe vételekor a 14. életévüket betöltötték, a jelen Kondíciós Listában, továbbá a XCIV/A MKB Díjcsökkentő e-Szolgáltatáscsomag kondíciói azon 14. életévüket betöltött Ügyfelek számára, akik olyan Szervezet támogatottjai, amelyekkel a Bank megállapodott a szolgáltatás biztosítására c. kondíciós listában meghatározott feltételekkel nyújtja szolgáltatásait a Bank. A 18. életévüket be nem töltött Ügyfelek a törvényes képviselőjük személyes jelenlétében köthetnek szerződést a Bank bármely szolgáltatásának igénybe vételére, szükséges továbbá a törvényes képviselőjük hozzájárulása és készfizető kezességvállalása is. 3. Díjak elszámolása Az alábbi kondíciók felszámítására zárlati időszakonként - minden hónap utolsó péntekén – kerül sor: Bankszámlavezetési díj, Szolgáltatáscsomag díj, Telefonos és elektronikus szolgáltatások havi díja, postafiók bérleti díj, továbbá a gyűjtött, egy összegben esedékes SMS díjak. Az egyéb pontokban feltüntetett jutalékokat, díjakat és költségeket az MKB Bank azok felmerülésekor számolja el a Számlatulajdonos bankszámlája terhére. Pénzforgalmi szolgáltatás és készpénzes művelet esetében az azokra érvényes díjtételek tranzakciós illeték része az alábbiak szerint kerül elszámolásra: Ezen díjrész elszámolása bankszámlánként történik, tárgyhónapra összesítve egy összegben történő terheléssel (gyűjtött terhelés). Az elszámolásra a tárgyhónapot követő hónap első pénteki napján kerül sor. Ha az első péntek 1-jére esik, akkor az azt követő második munkanapon, ha az első péntek 2-ára esik, akkor az azt követő első munkanapon történik az elszámolás. Postai kifizetési utalvánnyal, a kedvezményezett címére történő átutalás esetén a vonatkozó tranzakciós illeték díjrész számításának alapja: Postai kifizetési utalvány megbízás (egy kötegben benyújtott tételek összesen) összege valamint ezen megbízást terhelő postai díj összege együttesen (bankszámlán terhelt összeg). Deviza alapú bankszámla ellen benyújtott azonnali beszedési megbízás teljesítése konverzióval történik, az MKB Bank pénztári deviza árfolyamának alkalmazása mellett. Az MKB Bank javára fizetendő díj-, jutalék- és költségelszámolások késedelmes teljesítése, illetve a Bankkal szemben keletkező egyéb - szerződésekben nem szabályozott - tartozások esetén a késedelmi -3-

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől kamat mértéke - amennyiben valamely szerződésben eltérően nem került megállapításra - megegyezik a mindenkor hatályos Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamat mértékével. Az átutalás teljesítése során felmerülő költségeket, díjakat és jutalékokat – ide értve a teljesítésbe bevont bankok által felszámított díjakat, költségeket és jutalékokat (a továbbiakban együtt: Költségek) is – a Bank felszámítja és felmerülésüket követően az Ügyfél nála vezetett bankszámláját azok összegével megterheli, az alábbi feltételekkel:  Ha a Költségek a megbízásban meghatározott összeg terhelését követően merülnek fel, ezen időponttól eltér a költségek terhelésének időpontja (utólagos terhelés);  A Költségek összege a teljesítésbe bevont bankokra tekintettel eltérő lehet;  Ha az Ügyfél a kedvezményezett, a jóváírást követően számolja el a Bank a Költségeket és terheli meg az Ügyfél bankszámláját. 4. Tranzakciós illeték A tranzakciós illeték 2013. január 1-jével történő hatályba lépése változást eredményezett az MKB Bank pénzforgalmi szolgáltatásainak díjtételeiben. Üzletszabályzatának 1.3.4. pontja illetve 1.sz. Melléklete alapján a Bank a mindenkori hatályos jogszabály szerinti illeték mértékével emelt díjtételeket alkalmaz a tranzakciós illeték fizetésének kötelezettségével terhelt szolgáltatások vonatkozásában. A mindenkor hatályos jogszabály értelmében az alábbi típusú bankszámlák terhére teljesített megbízások illetékmentesek: -

Zárolások nyilvántartási számla START bankszámla Gondoskodó bankszámla MKB Gondoskodó Plusz bankszámla Trezor 2012 bankszámla Trezor 2013 bankszámla Trezor 2014 bankszámla Trezor 2015 bankszámla Trezor 2016 bankszámla Trezor 2017 bankszámla

5. Konverziók 5.1. A konverziók (a különböző devizák vagy valuták közötti átváltások) az MKB Bank kereskedelmi devizaárfolyamán történnek, kivéve a jelen pontokban felsorolt megbízások teljesítését, amelyek esetében a.

b.

az MKB Bank pénztári devizaárfolyamát alkalmazzuk:  beérkező deviza átutalások jóváírása;  devizaszámlára érkező forint átutalások jóváírása;  pénz- és értéktári tranzakciók;  bankkártya (betéti bankkkártya és hitelkártya) használattal kapcsolatos tranzakciók;  Azonnali fizetési megbízás benyújtása a Banknál az ügyfél részére nyitott és vezetett bankszámlák között NetBANKár szolgáltatás igénybevételével vagy Telebankár ügyintézőn keresztül. az MKB Bank által jegyezett egyedi devizaárfolyamot alkalmazzuk:  Devizaváltás fizetési művelet NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével

5.2. Konverzió esetén valutát/devizát a forinttal szemben jegyzett vételi árfolyamon vásárolunk, és a forinttal szemben jegyzett eladási árfolyamon adunk el. Abban az esetben, ha a konverzió két külföldi devizanem között történik, a Bank az alábbi eljárást alkalmazza a konverzióhoz használt árfolyam tekintetében, attól függően, hogy a két devizanem közül a forinttal szemben melyik erősebb (a forinttal szembeni vételi/eladási árfolyama magasabb): a) a két deviza közül a konvertálandó, forinttal szemben erősebb devizát középárfolyamon (a vételi és az eladási árfolyam átlagán), és a forinttal szemben gyengébb devizát eladási árfolyamon, b) a két deviza közül a konvertálandó, forinttal szemben gyengébb devizát vételi árfolyamon, és a forinttal szemben erősebb devizát középárfolyamon konvertáljuk.

-4-

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 6. Nem számít fel a Bank forgalmi jutalékot A Bank nem számít fel jutalékot egyazon Ügyfél saját - Bankunknál vezetett - bankszámlái közötti tranzakcióira. 7. Átutalások esetén alkalmazott sürgősségi díjak Amennyiben ügyfelünk kérésére a „szokásos ügymenetnél” (a Megbízások átvétele és teljesítése pontban meghatározottnál) gyorsabban történik az ügyintézés, a tranzakció végrehajtása, Bankunk sürgősségi jutalékot számít fel. Bankon belüli devizaátutalások esetében amennyiben a megbízás EGT-n belüli fizetési művelet, a Bank nem tud alkalmazni a meghirdetettől eltérő végrehajtási folyamatot. Amennyiben az ügyfél EGT-n belüli fizetési művelet esetében igényli ezen szolgáltatást a Bank ezen kérést figyelmen kívül hagyja és a sürgősségi jutalékot sem számolja fel. 8. Átutalási megbízásra illetve pénztári kifizetésre vonatkozó eseti meghatalmazás 500 000 Ft-ot meghaladó összegről szóló eseti meghatalmazás - függetlenül a teljesítés devizanemétől kizárólag közjegyzői okiratba foglalva adható. 9.

Bankjegyben és érmében történő fizetés

9.1. Jelentős összegű bankjegy pénztári kifizetése HUF, EUR és USD bankjegy azonnali pénztári kifizetését a Bank készlettől függően vállalja: 2 millió Ft érték feletti HUF, EUR és USD kifizetési igényről előzetesen 1 munkanappal előbb, 11 óráig kérjük a bejelentést, a jelen pontban megjelölt módon. A 10 millió Ft érték feletti EUR és USD kifizetési igényről előzetesen 2 munkanappal előbb, 11 óráig kérjük a bejelentést, a jelen pontban megjelölt módon. AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HRK, JPY, NOK, PLN, RON, SEK valutanemekben történő bankjegy azonnali pénztári kifizetését a Bank készlettől függően vállalja. 200 ezer Ft érték feletti kifizetési igényről kérjük a Bankot előzetesen 2 munkanappal előbb, 11 óráig kérjük a bejelentést, a jelen pontban megjelölt módon. Az előzetesen bejelentett igények esetleges visszavonásáról is a fent meghatározott időpontokig és a jelen pontban megjelölt módon kérjük a bejelentést. Az MKB Bank skót fontban nem fogad el pénztári befizetést és nem végez más devizanemre történő valutaváltást. Az előzetes bejelentés illetve visszavonás az alábbi módon lehetséges:  személyesen, MKB bankfiókban  TeleBANKár szolgáltatás igénybe vételével Contact Centeren keresztül  Telefax üzenettel a készpénzfelvételi tranzakcióban érintett bankfiók részére vagy a TeleBANKáron keresztül a 06 1/268 77 99-es vagy a 06 1/268 84 13-as faxszámon. A telefaxon szerepelnie kell a készpénzfelvétellel érintett bankszámla felett rendelkezni jogosult aláírásának. 9.2. Az MKB Bank HUF és EUR valuták esetében fogad el érméket pénztári befizetésre illetve más devizanemre történő valutaváltásra. 2018. március 1-jétől nem fogadjuk el pénztárainkban az 1, 2, 5, 10 és 20-as címletű euró centet, se bankszámlára befizetés, se valutaváltás során. 9.3. Forint érmében történő kifizetése esetén az alapjutalék feletti felárat 100 darab feletti érme kifizetése esetén számítja fel a Bank. A Bank maximum 5.000 darab érme kifizetését vállalja. 9.4. A Bank a címletcserére vonatkozó szolgáltatást a mindenkori pénztári készletnek megfelelően teljesíti. 10. Forgalomra alkalmatlan sérült és selejt forint bankjegy és érme átvétele A forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizetõeszköznek már nem minõsülõ bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, az érméket a bevonás határnapjától számított 1 évig névértéken a Bank magyar törvényes fizetõeszközre átváltja. A hiányos sérült bankjegy akkor váltható át névértéken költségmentesen, ha a bankjegynek több mint 50%-át bemutatják. A Bank azokat a hiányos sérült bankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg az 50%-ot, az ügyféltõl térítésmentesen átveszi, és az MNB-nek továbbítja bevonás és megsemmisítés céljából. Selejt bankjegyet, azaz a forgalommal járó, kopás következtében elhasználódott, zsiradékkal, olajjal, vegyszerekkel, festékkel, tintával, stb. beszennyezett, szakadt, de egyébként teljes bankjegyet a Bank pénztári befizetésre illetve más devizanemre történő valutaváltásra elfogadja, ha a szennyezettség mértéke nem haladja meg a bankjegy felületének 50%-át, és nem akadályozza a bankjegy felismerhetőségét. -5-

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől A selejt (a rendeltetésszerű használat következtében súlyukban megfogyott, vagy nehezen felismerhető) forintérméket a Bank teljes értékben fogadja el pénztári befizetésre illetve más devizanemre történő valutaváltásra. A hiányos érméket sem fizetésképpen, sem váltásként nem fogadja el a Bank, kivéve a nemesfémtartalmú forint érméket. A nemesfémtartalmú, sérült forint érméket csak a Bank Ügyfelétől veszi át a Bank - átvételi elismervény ellenében – és a névértékét utólag írja jóvá az Ügyfélnek a Banknál vezetett bankszámláján, a nemesfémtartalomra vonatkozó vizsgálat eredménye függvényében. 11. Számlakibocsátás A Bank az ügyfelek részére az ÁFA törvényben szabályozott számlakibocsátást eseti számla, illetve gyűjtőszámla alkalmazásával teljesíti. A számlabizonylat a bankszámlakivonattal együtt, az ügyfél által meghatározott gyakorisággal kerül az ügyfél részére megküldésre. 12. Megbízások átvétele és teljesítése 12.1.

A fizetési megbízásokhoz kapcsolódó fogalmak meghatározása

Benyújtás: Fizetési megbízás átadása a Banknak papír alapon vagy elektronikus úton. Beérkezés: A papír alapon vagy elektronikus úton a Bankhoz benyújtott fizetési megbízást a Bank érkezteti, rögzítve és tárolva a beérkezés időpontját (év, hó, nap, óra, perc). Átvétel: A beérkezett fizetési megbízás Bank általi feldolgozása. Feldolgozás: A Bank elvégzi a teljesítés során rá háruló feladatokat, amely magában foglalja a beérkezett fizetési megbízás ellenőrzését formai és tartalmi szempontból, a teljesítéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatát és a megbízás teljesítését, vagy a teljesítés elutasítását. Végső benyújtási határidő: A Bank által meghatározott olyan, a munkanap záró időpontját legfeljebb kettő órával megelőző végső határidő, amelyet követően beérkezett fizetési megbízást a következő munkanapon átvettnek tekinti. Tárgynap: A beérkezés banki munkanapja. A fizetési megbízás teljesítési határidejének számítása szempontjából csak banki munkanapok vehetők figyelembe. Munkanap záró időpontja: a Bank által különböző ismérvek (így különösen a devizanem, a benyújtás helye és módja a fizetési mód, stb.) alapján meghatározott azon időpont, ameddig az adott fizetési megbízást átveszi. Munkanap kezdő időpontja: Azon legkorábbi időpont, amikor a Bank a tárgynapi fizetési megbízások feldolgozását megkezdi, mely egységesen 5 óra 40 perc. 12.2. Belföldi fizetési megbízások Belföldi fizetési megbízás: minden olyan fizetési megbízás, amelyet  belföldi fizetési forgalomban kell teljesíteni és  megbízásban megjelölt terhelendő bankszámla devizaneme valamint a fizetendő összeg devizaneme forint. A fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásra történő átvételi határideje Tranzakció

18:30

tárgynap 16:30

papír alapon

16:00

tárgynap 14:00

elektronikusan

18:00

tárgynap 16:00

papír alapon

14:00

tárgynap 12:00

Eseti átutalási megbízás

elektronikusan

18:30

tárgynap 16:30*

papír alapon

16:00

tárgynap 14:00

Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás

elektronikusan

18:00

tárgynap 12:00

papír alapon

14:00

tárgynap 12:00

elektronikusan

18:00

tárgynap 16:00

papír alapon

16:00

tárgynap 14:00

Bankközi GIRO Felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás

VIBER

Munkanap záró időpontja Végső benyújtási határidő

elektronikusan

Eseti átutalási megbízás

Bankon belüli

Benyújtás módja

VIBER megbízások

Jóváírás

tárgynapon

tárgynapon

tárgynapon

Készpénzfizetési pénztárzárással pénztárzárással pénztárban megbízások megegyezően megegyezően * Kivételt képeznek a bármely naptári napon 16:00 óra után a NetBANKár rendszerben vagy a TeleBANKár ügyintézőn keresztül benyújtott azon megbízások, amelyek esetében mind a terhelést, mind pedig a jóváírást az MKB Bankban vezetett bankszámlán kell végrehajtani. Ezen megbízásokat 16:00 óra után is azonnal teljesíti a Bank, ha a terhelendő bankszámlán a fedezet rendelkezésre áll. A megbízás értéknapját a Bank minden esetben visszaigazolja.

Pénztári

-6-

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 12.3.

Nemzetközi fizetési megbízások

a) A nemzetközi fizetési megbízásokhoz kapcsolódó fogalmak meghatározása Nemzetközi fizetési megbízás: minden olyan fizetési megbízás, amelyet  nem belföldi fizetési forgalomban kell teljesíteni, vagy  belföldi fizetési forgalomban kell teljesíteni, de a megbízásban megjelölt terhelendő bankszámla külföldi ország pénznemében vezetett bankszámla, és/vagy az átutalandó összeg külföldi ország pénznemében van kifejezve. EGT-n belüli fizetési művelet: Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik. EGT-állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. Ezek jelenleg: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. EGT-államok pénznemei: EUR, BGN, CZK, DKK, HRK, ISK, PLN, CHF, HUF, GBP, NOK, RON, SEK. EGT-n belüli EUR/HUF fizetési műveletek: - forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi fizetési művelet, - euróban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő fizetési művelet, - egyetlen, euro és forint közötti átváltást (konverziót) igénylő belföldi fizetési művelet, - olyan, EGT-államok közötti fizetési művelet, amelynek során egyetlen, belföldön végrehajtott euro és forint közötti átváltásra (konverzióra) kerül sor, és maga az EGT-államok közötti teljesítés euróban történik. SEPA fizetési megbízás: Az EUR átutalások technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete értelmében az EGT-n (Európai gazdasági Térség) belüli, minden EUR devizanemű átutalást a Bank SEPA formátumban hajt végre. A SEPA fizetési megbízás olyan bankközi fizetési művelet, melynek teljesítési feltételei:  a teljesítés devizaneme kizárólag EUR;  csak az EGT és Svájc területén vehető igénybe;  a kedvezményezett számláján a teljes összeg jóváírandó. A kötelezett és a kedvezményezett a bankok díját megosztva viselik, tehát a külföldi bankköltség a kedvezményezettet terheli (SHA);  az IBAN használata kötelező. Devizaváltás fizetési művelet A Devizaváltás fizetési műveletre kizárólag a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével adható megbízás. A megbízás adásának feltétele elektronikus úton történő nyilatkozattétel a Devizaváltás fizetési művelet végrehajtási feltételeinek elfogadásáról. A Devizaváltás fizetési művelet kizárólag az ügyfélnek az MKB Banknál vezetett saját számlái közötti átutalásra (átvezetésre) szolgál. A megbízások, mint tranzakciók minimum összege 100.000 Ft (egyszázezer forint) vagy annak megfelelő deviza összeg, maximum összege 30.000.000 Ft (harminc-millió forint), vagy annak megfelelő deviza összeg. A deviza összeg meghatározása az MKB azon kereskedelmi deviza középárfolyamán történik, amely a megbízás megadásakor érvényes. Minden megbízás végrehajtására a Bank egyedi árfolyamot jegyez, amelynek az Ügyfél általi elfogadását követően kerül sor a megbízás végrehajtására, de csak abban az esetben, ha a tranzakció fedezete 100 %-ban rendelkezésre áll az Ügyfél által a terhelésre megjelölt fizetési számlán. A Bank a Devizaváltás fizetési művelethez kapcsolódóan EUR/HUF; USD/HUF; GBP/HUF; CHF/HUF; EUR/USD; EUR/GBP; EUR/CHF devizapárokra jegyez árfolyamot, tehát ezen fizetési számlák közötti átutalás (átvezetés) esetén adható megbízás.

-7-

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől b) A fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásra történő átvételi határideje Beérkező fizetési megbízások összegének jóváírása Pénznemek közötti átváltás (konverzió)

Munkanap záró időpontja

Alkalmazott árfolyam

Jóváírás konverzió nélkül

tárgynap 16:00*

nincs

Jóváírás konverzióval

tárgynap 16:00

a jóváírásra vonatkozó megbízás átvételekor érvényes pénztári deviza árfolyam

Jóváírás a kedvezményezett számláján

tárgynapon

* EGT-n belüli EUR konverzió nélküli jóváírások esetében a munkanap záró időpontja 18 óra.

Azonnali fizetési megbízás benyújtása a Banknál az ügyfél részére nyitott és vezetett bankszámlák között NetBANKár szolgáltatás vagy Telebankár ügyintéző igénybevételével Pénznemek közötti átváltás (konverzió)

Munkanap záró időpontja

Végső benyújtási határidő

Alkalmazott árfolyam

Terhelés konverzió nélkül

19:00

tárgynap 17:00

nincs

Terhelés konverzióval

19:45

tárgynap 17:45

a megbízás átvételekor érvényes pénztári deviza árfolyam

Jóváírás a kedvezményezett számlán

azonnal

Devizaváltás fizetési művelet benyújtása a Banknál az ügyfél részére nyitott és vezetett bankszámlák között NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével Pénznemek közötti átváltás (konverzió)

A szolgáltatás elérhetősége

Alkalmazott árfolyam

Jóváírás a kedvezményezett számlán

Terhelés konverzióval

banki munkanapokon 8:00-17:00

a Bank által jegyzett egyedi devizaárfolyam

azonnal

Fizetési megbízás benyújtása elektronikus szolgáltatás igénybevételével

Fizetés iránya

Pénznemek Tranzakció közötti átváltás (konverzió)

MKB Banknál vezetett fizetési számla javára

EGT-n belüli átutalás

Munkanap záró időpontja

Végső benyújtási határidő*

Árfolyammegállapítás

Jóváírás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján

Terhelés 19:00 tárgynap 17:00 nincs konverzió nélkül tárgynapon Terhelés 14:00 tárgynap 12:00 tárgynapon konverzióval Nem EGT- Terhelés 19:00 tárgynap 17:00 nincs tárgynapon n belüli konverzió nélkül átutalás Terhelés 14:00 tárgynap 12:00 tárgynapon tárgy + 2. napon konverzióval * Soron kívüli feldolgozás igénylése esetén a megbízás végső benyújtási határideje 13:00 óra. A 13:00 óra és a nem soron kívüli feldolgozási igénnyel benyújtott , azaz normál feldolgozásra vonatkozó végső benyújtási határidő között soron kívüli feldolgozásra benyújtott megbízásokat a Bank teljesíti, azonban ezen megbízások esetében nem felel azért, hogy megtörténik a soron kívüli teljesítés a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján.

-8-

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Fizetés iránya Nem az MKB Banknál vezetett fizetési számla javára

Pénznemek Tranzakció közötti átváltás (konverzió) Terhelés konverzió nélkül Terhelés konverzióval Terhelés konverzió nélkül Terhelés konverzióval Terhelés konverzió nélkül Terhelés konverzióval SEPA Terhelés átutalás konverzió nélkül Terhelés konverzióval VIBER Terhelés átutalás konverzióval Nemzetközi Terhelés HUF konverzió nélkül átutalás Terhelés EGT-n belüli EUR/HUF átutalás EGT-n belüli nem EUR/HUF átutalás Nem EGTn belüli átutalás

konverzióval

Jóváírás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján

Munkanap záró időpontja

Végső benyújtási határidő*

Árfolyammegállapítás

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon

16:30

tárgynap 14:30

nincs

legkorábban a tárgynapon

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

legkorábban a tárgy + 2. napon

legkésőbb a tárgy + 1. napon

legkésőbb a tárgy + 4. napon

legkorábban a tárgy + 2. napon

legkésőbb a tárgy + 1. napon

* Soron kívüli feldolgozás igénylése esetén a megbízás végső benyújtási határideje 13:00 óra. A 13:00 óra és a nem soron kívüli feldolgozási igénnyel benyújtott , azaz normál feldolgozásra vonatkozó végső benyújtási határidő között soron kívüli feldolgozásra benyújtott megbízásokat a Bank teljesíti, azonban ezen megbízások esetében nem felel azért, hogy megtörténik a soron kívüli teljesítés a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján. Fizetési megbízás benyújtása papír alapon (nyomtatványon)

Fizetés iránya

MKB Banknál vezetett fizetési számla javára

Nem az MKB Banknál vezetett fizetési számla javára

Tranzakció

EGT-n belüli átutalás

Pénznemek közötti átváltás (konverzió)

Terhelés konverzió nélkül Terhelés konverzióval Nem EGT-n Terhelés belüli átutalás konverzió nélkül Terhelés konverzióval EGT-n belüli Terhelés EUR/HUF konverzió nélkül átutalás Terhelés konverzióval EGT-n belüli Terhelés nem konverzió nélkül EUR/HUF Terhelés átutalás konverzióval Nem EGT-n Terhelés belüli átutalás konverzió nélkül Terhelés konverzióval SEPA Terhelés átutalás konverzió nélkül Terhelés konverzióval VIBER Terhelés átutalás konverzióval Nemzetközi Terhelés HUF átutalás konverzió nélkül Terhelés konverzióval

Munkanap záró időpontja

Végső benyújtási határidő

Árfolyammegállapítás

Jóváírás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

tárgynapi pénztárzárás

tárgynapi pénztárzárás

tárgy + 1. napon

tárgy + 1. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

tárgynapi pénztárzárás

tárgynapi pénztárzárás

tárgy + 1. napon

tárgy + 3. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi pénztárzárás

tárgynapi pénztárzárás

tárgy + 1. napon

legkésőbb a tárgy + 2. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi pénztárzárás

tárgynapi pénztárzárás

tárgy + 1. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi pénztárzárás

tárgynapi pénztárzárás

tárgy + 1. napon

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi pénztárzárás tárgynapi pénztárzárás

tárgynapi pénztárzárás tárgynapi pénztárzárás

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapi pénztárzárás

tárgynapi pénztárzárás

tárgy + 1. napon

-9-

tárgy + 1. napon tárgy + 1. napon

legkésőbb a tárgy + 4. napon legkorábban a tárgy + 2. napon legkorábban a tárgy + 3. napon legkésőbb a tárgy + 1. napon legkésőbb a tárgy + 2. napon tárgy + 3. napon legkorábban a tárgynapon legkorábban a tárgy + 3. napon

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől c) VIBER megbízások teljesítése Az EUR devizanemben vezetett bankszámláról elektronikus szolgáltatás igénybevételével indított VIBER átutalás a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján már a tárgynapon jóváírásra kerül. Papíralapú megbízás esetén az összeg a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának számláján a tárgy + 1. napon kerül jóváírásra. d) Konververziót igénylő fizetési megbízások fedezetének vizsgálata Konverzió esetén a megfelelő fedezet ellenőrzése a megbízás átvétele során, a tárgynapot megelőző napi kereskedelmi deviza árfolyamon történik. Ez az árfolyam a megbízás teljesítésének időpontjában érvényes kereskedelmi deviza árfolyamtól eltérő lehet. Abban az esetben, ha a fedezet ellenőrzése alapján a fedezet nem áll teljes összegben rendelkezésre a terhelendő számlán, akkor a megbízást a Bank tárgynapon a sorkezelés szabályai szerint sorba állítja. A fedezet hiánya miatti sorbaállítás következtében a tényleges terhelés összege eltérő lehet a megbízás akár papíralapon, akár elektronikusan történő benyújtásakor megállapított összegtől e) Bankszünnapok kezelése Ha valamely devizanem vonatkozásában a bankközi devizapiacon egy adott napon szünetel a kereskedés, akkor ez a devizapiaci szünnap nem minősül jóváírási értéknapnak az MKB Bank Zrt-nél olyan fizetési műveletek teljesítése körében, amelyekben a hivatkozott devizanem bármilyen módon (a terhelendő számla, az összeg, a teljesítés vagy az MKB Bankon belüli tranzakció esetén a jóváírandó számla devizaneme) megjelenik. Emiatt a fizetési művelet teljesítésének időtartama a devizapiaci szünnap(ok) időtartamával meghosszabbodhat. Ha a devizapiaci szünnap USD-ra illetve EUR-ra vonatkozik, akkor ez a nap nem minősül jóváírási értéknapnak egyetlen devizanemre érvényesen sem. A beérkező összegek jóváírását, valamint a konverziót nem igénylő Bankon belüli átutalást, illetve az Ügyfél saját számlái közötti azonnali konverziós fizetési megbízás teljesítését a devizapiaci szünnap nem érinti. A tárgyhavi banki munkanapok (üzleti napok) és a tárgyévi devizapiaci szünnapok listáját a Bank által közzétett tájékoztató tartalmazza. f) Az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében nem szereplő devizanemekben adott megbízások feldolgozása/teljesítése Az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében nem szereplő devizanemekben, valamint a CNY devizanemben történő megbízások átvételének és teljesítésének módja és határideje eltérhet a jelen kondíciós listában meghatározottaktól, az alábbiak szerint: f/1. Az MKB Bank a megbízás teljesítése során a megbízás átvételét követően a megbízásban megjelölt összeget az általa a teljesítés során igénybevett közvetítő bank által rendelkezésre bocsátott, a www.mkb.hu honlapon közzétett árfolyam felhasználásával EUR (ha a terhelendő bankszámla devizaneme USD, akkor USD) devizanemben kifejezve utalja át a közvetítő bank részére. Amennyiben a terhelendő bankszámla devizaneme nem EUR (és nem USD), akkor a bankszámla megterhelése EUR devizanemben történik az MKB Bank által jegyzett, aktuális EUR kereskedelmi deviza vételi, illetve eladási árfolyam alkalmazásával. Az EUR-ban (vagy USD-ben) kifejezett összeget a teljesítés során igénybevett közvetítő bank konvertálja az általa jegyzett árfolyamon a megbízásban megjelölt devizanemben kifejezett összegre, majd továbbítja azt a kedvezményezett számlavezető bankjához. f/2. Az f/1. pont hatálya alá nem tartozó devizanemek (amelyeket a www.mkb.hu honlapon közzétett árfolyamlista nem tartalmaz) esetében a megbízás átvétele és teljesítése az alábbiak szerint történik: A teljesítés feltétele, hogy a megbízásban megjelölt összeg fedezetének 105 (egyszázöt) %-a rendelkezésre álljon a terhelendő bankszámlán, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, annak hiányában pedig a www.xe.com honlapon olvasható referencia árfolyamon számítva. Az MKB Bank a megbízás teljesítése során a megbízás átvételét követően a megbízásban megjelölt összeg 105%-ának megfelelő összeget az MNB honlapján, annak hiányában pedig a www.xe.com honlapon megjelenített árfolyam felhasználásával EUR (ha a terhelendő bankszámla devizaneme USD, akkor USD) devizanemben kifejezve utalja át a kedvezményezett számlavezető bankjához. Amennyiben a terhelendő bankszámla devizaneme nem EUR (és nem USD), akkor a banszámla megterhelése EUR devizanemben történik az MKB Bank által jegyzett, aktuális EUR kereskedelmi deviza vételi, illetve eladási árfolyam alkalmazásával. A jóváírás során a kedvezményezett bankja konvertálja a hozzá érkezett EUR vagy USD összeget a megbízásban meghatározott devizanemre, az általa jegyzett árfolyamon. A megbízásban meghatározott összeg és a kedvezményezett részére jóváírt összeg közötti különbözetet a - 10 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől kapcsolódó banki jutalékok érvényesítését követően a kedvezményezett számlavezető bankja által küldött információk alapján a Bank elszámolja a megbízó terhére, illetve javára. A kedvezményezett számlavezető bankja által küldött információkban feltüntetett elszámolásért - ide értve az alkalmazott árfolyamot, a felszámított díjakat és jutalékokat is - a Bankot semmiféle felelősség nem terheli. g) Nem teljesíthető megbízások Az MKB Bank nem teljesíti az alábbiakban felsorolt államokba irányuló, illetve ezekben az országokban rezidens személyek US dollárban adott deviza átutalási megbízásait: Irán, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Kuba és Myanmar (Burma). Az Európai Unió Tanácsának 36/2012. számú, 2012. január 19-én kelt rendelete értelmében az MKB Bank nem teljesíti a Szíriából érkező, illetve Szíriába irányuló deviza átutalási megbízásokat. Továbbá az MKB Bank ügyfeleinek nem teljesít deviza átutalási megbízást, ha akár a fogadó bank, akár a kedvezményezett az ENSZ, az EU vagy az OFAC szankciós listáján szerepel. A bankunk részére átadott, a fentiekben felsorolt országokba irányuló US dollárban adott deviza átutalási megbízások külön értesítés nélkül teljesítetlenek maradnak. 12.4.

Az Ügyfél és a Bank között létrejött hitelszerződés alapján az Ügyfél által kölcsön folyósítására, illetve előtörlesztésére adott fizetési megbízások

Tranzakció

Benyújtás módja

Munkanap záró Végső benyújtási Árfolyam időpontja határidő megállapítás

Jóváírás

Terhelés konverzió nélkül, MKB Banknál elektronikusan vezetett bankszámla javára

17:00

tárgynap 15:00

nincs

tárgynapon

Terhelés konverzió nélkül, MKB Banknál papír alapon vezetett bankszámla javára

14:00

tárgynap 12:00

nincs

tárgynapon

Terhelés konverzióval, MKB Banknál vezetett bankszámla javára

elektronikusan

12:00

tárgynap 10:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon

Terhelés konverzióval, MKB Banknál vezetett bankszámla javára

papír alapon

14:00

tárgynap 12:00

tárgynapon

tárgy + 2. napon

Jóváírás konverzió nélkül

--

17:00

tárgynap 15:00

nincs

tárgynapon

Jóváírás konverzióval

--

12:00

tárgynap 10:00

tárgynapon

tárgynapon

A kölcsön folyósítására, illetve előtörlesztésére a fentieken túlmenően az Ügyfél és a Bank között létrejött hitelszerződésben foglaltak vonatkoznak.

12.5.

Értéknapos feldolgozásra történő megbízások benyújtása − papíralapú bizonylaton történő benyújtás esetén az értéknap a megbízás benyújtásának napját követő bármely banki munkanap, de legfeljebb a benyújtás napjától számított 90-dik naptári nap lehet; − elektronikusan (nem papír alapú bizonylaton) történő benyújtás esetén a megbízáson megjelölt értéknap a megbízás benyújtásának napját követő bármely banki munkanap, de legfeljebb a benyújtás napjától számított 180-dik naptári nap lehet.

12.6.

Naptári munkarendtől való eltérés A naptári évben a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó, jogszabályban meghatározott munkarendre tekintettel a Bank a fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásra vonatkozóan az alábbi átvételi határidőket alkalmazza: Elektronikus úton benyújtott fizetési megbízás esetén a végső benyújtási határidő: 12:00 óra Papír alapon benyújtott fizetési megbízás esetén a végső benyújtási határidő: 10:30 óra

12.7.

Fedezetlen megbízás/meghitelezett tartozás A fedezetlen megbízás/meghitelezett tartozás teljes összege után a Bank késedelmi kamatot számít fel, a terhelés napjától a fedezet megfizetésének, illetve a tartozás kiegyenlítésének napjáig. A késedelmi kamat mértéke: a Bank által felszámított folyószámlahitel kamat + évi 6% forint alapú bankszámlák esetében. USD, EUR, JPY, CHF, GBP, devizanemben vezetett bankszámlák esetében 1 havi LIBOR + évi 8%, AUD, CAD, DKK, és SEK devizanemben vezetett bankszámlák esetében a Reuters CADDEPO=, AUDDEPO=, SEKDEPO=, CIDKK1MD= oldalakon jegyzett 1 havi érték + évi 8% Az egyéb devizanemben vezetett bankszámlák esetében az alkalmazásra: - 11 -

alábbi kamatlábak kerülnek

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől NOK 1 havi OIBOR + évi 8% CZK 1 havi PRIBOR + évi 8% PLN 1 havi WIBOR + évi 8% HRK 1 havi ZIBOR + évi 8% RON 1 havi ROBOR + évi 8% BGN 1 havi SOFIBOR + évi 8% A Bank az ügyfél fizetési megbízásainak fedezeteként és a bankkal szembeni tartozásának a Ptk. 6:49 illetve a BBKSZ 5.2.3. pontja szerinti beszámítási joga gyakorlása során jogosult figyelembe venni és felhasználni az Ügyfél összevont értékpapírszámláihoz kapcsolódó ügyfélszámlák szabad rendelkezésű pénzegyenlegét is. 12.8.

Állandó átutalási megbízások feldolgozása Ezen megbízások papíralapú bizonylaton történő benyújtása esetén a feldolgozás (új megbízás rögzítése, meglévő megbízás módosítása / törlése) legkésőbb a benyújtás napját követő 3. banki munkanapon történik.

12.9.

Csoportos beszedésre vonatkozó felhatalmazás nyilvántartásba vétele, csoportos beszedési megbízás megkifogásolása, fizetés csoportos beszedésre Felhatalmazás nyilvántartásba vétele: A csoportos beszedési megbízásokra vonatkozó felhatalmazás rögzítése, módosítása és törlése legkésőbb a benyújtás napját követő 3. banki munkanapon történik. A teljesítés felső értékhatárának összegéről a Bank a 2014. november 28-át követően benyújtott megbízások esetén értesíti a kedvezményezettet, feltéve, hogy arról a megbízásban az Ügyfél kifejezetten rendelkezik. Csoportos beszedési megbízás megkifogásolása: A megkifogásolásra vonatkozó megbízás tárgynapi feldolgozásra történő átvételi határideje Benyújtás módja

Munkanap záró időpontja

Végső benyújtási határidő

Papír alapon Telebankár ügyintézőn keresztül

17:00

a terhelési napot megelőző munkanap 15:00

Csoportos beszedési megbízás teljesítése: A Bank ezen megbízások esetén kétszer végez(het) fedezetvizsgálatot, először az esedékesség napján (tárgynapon) rendszernyitáskor, valamint – amennyiben az első fedezetvizsgálat során az Ügyfél számláján nem állt rendelkezésre a teljes fedezet – a tárgynapon 14:00 órát követően. Az ezen időpontok között az Ügyfél által benyújtott egyéb fizetési megbízásokat a Bank teljesíti, amennyiben azokra rendelkezésre áll a fedezet, függetlenül a fedezetre váró csoportos beszedésektől. Azaz az Ügyfél a tárgynapon történő egyéb fizetési megbízásai benyújtásával egyben rendelkezik az érkezési sorrendtől eltérő teljesítésről is. A Megbízások átvétele és teljesítése pontban felsorolt rutinszerű műveletektől eltérő banktechnikai megoldásokért a Bank esetenként eltérő jutalékot számíthat fel. 13. Sorkezelés Az Ügyfél számlájával szemben fedezethiány miatt nem teljesíthető tranzakciókat a Bank jogosult az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint sorban kezelni. A sorkezelés időtartalma jelenleg 35 nap, ez alól kivétel: - Jogszabályban meghatározott sorban tartási időpontok, ezen esetekben a mindenkor érvényes jogszabályban meghatározott sorban tartás kerül alkalmazásra. - Bankkal szemben fennálló tartozások, mely tételek esetében a sorkezelés a tartozás rendezéséig fennáll. - Forintban fix és Választható törlesztőrészletű hitel esetében a fixált törlesztőrészletre adott, fedezethiány miatt nem teljesíthető átutalási megbízás, mely esetében az átutalási megbízásra vonatkozó sorkezelés a fixált törlesztőrészlet soron következő esedékességének napjáig áll fenn. 14. Zárolások kezelése A Bank bármely fél általi zárolni kívánt összeget egy erre a célra nyitott bankszámlán - zárolások nyilvántartására szolgáló számla – kezeli. A bankszámla számlevezetése díjmentes, devizanemenként 1 számla kerülhet megnyitásra.

- 12 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 15. Felelős őrzés A bankszámlaszerződés megszűnését követően a Bank a felelős őrzésében tartott egyenleg vonatkozásában bankszámlavezetési díj megjelölés alatt a bankszámla vezetési díjjal megegyező összegű felelős őrzési díjat számít fel. 16. Bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltése (automatikus bankszámlafeltöltés) A bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltése a Számlatulajdonosnak a Banknál vezetett, azonos devizanemű bankszámlái közötti átutalás teljesítését jelenti a terhelendő bankszámláról a jóváírással érintett bankszámlára, eseti megbízás adása nélkül. A megbízás nem indítható hitelkártyához tartozó hitelszámláról, és nem adható meg a hitelkártyához tartozó hitelszámla javára. 17. Fizetési megbízások visszavonása (törlése), visszaszerzése, visszautalása, késedelmes teljesítés a) Értéknapos megbízásként nyilvántartott fizetési megbízás visszavonása (törlése) A Bank fizetési megbízás törlésére vonatkozó megbízást kizárólag az adott fizetési megbízásban fizetési napként megjelölt értéknapot megelőző munkanap végső benyújtási határidejéig fogad be. b) Átutalási megbízás visszaszerzése A Bank tárgynapi feldogozásra átvett fizetési megbízások esetében kizárólag visszaszerzésre fogad be kérelmet az ügyféltől. Visszaszerzés esetén az adott fizetési megbízással érintett összeg kizárólag a megbízás kedvezményezettjének írásbeli hozzájárulásával írható jóvá a fizető fél (Ügyfél) részére. c) Visszautalás Átutalási megbízás visszaszerzésére vonatkozó kérelem alapján, a kedvezményezett pozitív válasza esetén a kedvezményezett átutalási megbízása alapján és azzal összhangban teljesített átutalási megbízás. Nem az MKB Bank ügyfele által indított visszaszerzési kérelem esetén a Bank minden olyan lényeges információt megad a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának, amely a pénzeszközök visszaszerzéséhez szükséges. Nem az MKB Bank ügyfele által indított visszaszerzési kérelem alapján teljesített visszautalás esetén az MKB díjat számol fel, mely díj minden esetben az átutalásra kerülő összeget csökkenti. A vonatkozó díjtételt a Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások illetve az ügyfél által igénybevett szolgáltatáscsomag kondíciós listája tartalmazza. d) Késedelmes teljesítés Ha a fizetési művelet teljesítése késedelmesen történik, akkor a Bank, mint a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója – a fizető fél nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató kérésére – biztosítja, hogy a fizetési művelet összegének a kedvezményezett fizetési számláján történő jóváírás értéknapja ne legyen későbbi, mint az a nap, amely a hibátlan teljesítés esetén lett volna. 18. EFER szolgáltatás A NetBANKár szolgáltatás keretében a Bank biztosítja az EFER szolgáltatás igénybe vételét. Az EFER (Elektronikus Fizetési Elszámolási Rendszer) segítségével a Bank elektronikus fizetési szolgáltatást nyújt, amelynek keretében az Ügyfél az EFER-hez csatlakozó intézményekkel szemben keletkező fizetési kötelezettségeit egy összegben teljesíti, egyetlen fizetési megbízás adásával. 1. Az EFER szolgáltatás igénybe vételéhez az Ügyfél köteles regisztrálni a Kormányzati Portálon elérhető Ügyfélkapun (https://magyarorszag.hu), illetve átutalási megbízások elektronikus csatornán történő benyújtásához szükséges jogosultsággal kell rendelkeznie az EFER-ben regisztrált, a Banknál vezetett bankszámlán. 2. A regisztrációt követően minden alkalommal, amikor az EFER szolgáltatás igénybe vételével kíván fizetési megbízást adni az Ügyfél, be kell jelentkeznie az Ügyfélkapun, és felosztási rendelkezés összeállítására vonatkozó megbízást kell adnia az eBEV/EFER/Megbízási csomagok útvonalon, majd ki kell választania az EFER fizetési módot. A felosztási rendelkezés alapján a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével átutalási megbízás megadásával teljesíti az Ügyfél a fizetési kötelezettségét. Az eBEV portálon rögzített megbízási adatokat (a továbbiakban: EFER fizetési megbízás) az EFER továbbítja a Bankba, a Bank pedig biztosítja, hogy a beérkezését követően a megbízás haladéktalanul hozzáférhető legyen az Ügyfél számára a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével.

- 13 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 3. Az EFER fizetési megbízást az Ügyfél köteles ellenőrizni, és az abban foglaltakat teljesítésre elfogadni vagy visszautasítani, a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével adott jelzéssel, amelyet a Bank automatikusan továbbít az EFER-en keresztül. A megbízásban található adatok módosítására nincs lehetőség. A jóváhagyást követően az Ügyfélnek átutalási megbízást kell adnia a NetBANKár rendszerben, az EFER fizetési megbízás teljesítése érdekében. Az átutalási megbízást a Bank forint átutalási megbízásként teljesíti, a bankközi Giro rendszeren keresztül, az ezen típusú fizetési megbízásokra vonatkozó benyújtási határidők figyelembe vételével, az EFER fizetési megbízásokra vonatkozó díjak és jutalékok felszámítása mellett. Átutalási megbízás hiányában nem teljesül az EFER fizetési megbízás, amelyért a Bank nem vállal felelősséget, az az Ügyfél kockázata és felelőssége. A teljesített, illetve a visszautasított, vagy határidőig ki nem fizetett EFER fizetési megbízásokról az EFER visszaigazolást küld az EFER fizetés kedvezményezettjének. 4. Az EFER fizetési megbízást a Bank csak akkor teljesíti, ha ahhoz a fedezet teljes összegben rendelkezésre áll az Ügyfél által terhelendőként megjelölt bankszámlán, ide értve az EFER fizetési megbízás teljesítésének az Ügyfelet terhelő valamennyi díját és költségét is. Az EFER fizetési megbízás teljesítése körében sorbaállítás és részteljesítés nincs. A fedezet rendelkezésére állása hiányának, vagy nem teljes összegben rendelkezésre állásának következménye, felelőssége – ide értve az esetleges bírság fizetésének kötelezettségét is – az Ügyfelet terheli. Az EFER fizetési megbízás visszautasítása esetén az Ügyfélnek más módon kell gondoskodnia a megbízásban szereplő illeték-, adó- stb. fizetési kötelezettségek kedvezményezett részére történő átutalásáról. 5. Az EFER fizetési megbízás késedelmes teljesítésért a Bank csak az érdekkörében felmerülő okok esetén felel. 6. Az EFER fizetési megbízás teljesítéséről a Bank a bankszámlakivonaton tájékoztatja az ügyfelet. 19. Az MNB 15/2010 (X.3) rendeletében előírt 4 órás teljesítési határidő az alábbi – MKB által kezelt fizetési megbízásokra vonatkozik: - NetBANKár, TeleBANKár rendszeren keresztül benyújtott belföldi – konverzió nélküli – forint átutalási megbízás - Forint állandó átutalási megbízás alapján (konverzó nélküli) indított megbízás 20. Visszatérítés A Bank visszatérítési igényt kizárólag a Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás teljesítésével kapcsolatban fogad be, a Bankszámlák vezetéséről, a Betétgyűjtésről és a kapcsolódó Szolgáltatásokról szóló üzletszabályzatban meghatározott feltételek teljesítése esetén. 21. A bankszámlaszerződés megszüntetésére vonatkozó ügyfélmegbízás a.) A befogadás kizáró okai: Az ügyfél által kezdeményezett bankszámla szerződési megbízás megszüntetésére vonatkozó megbízás visszautasításának oka: - Negatív-számlaegyenleg az ügyfél bármelyik bankszámláján - Hitelszerződés - Széchenyi Kártya-szerződés - Akkreditív / Okmányos beszedési megbízás / Garancia megbízás / Fedezetigazolás - SZÉF szerződés - A bankszámla korlátozott rendelkezésű jellege - a korlátozás megszűnéséig, (pl. óvadéki szerződés, bűnügyi zárlat, stb. alapján) - Élő betétlekötés a megszüntetni kívánt bankszámlán - bankkártya használattal kapcsolatos panasz (ún. chargeback eljárás) van kivizsgálás alatt. b.) A megszüntetés késleltetői okai, illetve a késedelem végső határidői: A megbízás hatályba lépését késlelteti: a) megszüntetni kért bankszámlához bankkártya kapcsolódik, késleltetés időtartama a befogadástól számított 30 nap – azzal, hogy ezen időszak alatt a bankkártya újabb tranzakció lebonyolítására nem vehető igénybe. - 14 -

b)

c)

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől a Számlatulajdonos megszüntetni kért bankszámlája vonatkozásában a pénzügyi fedezet hiánya miatti sorba állítás (hatósági átutalás, átutalási végzés, lejárt esedékességű hiteltörlesztés) hatályos - a sorba állítás időtartama alatt. a megszüntetni kért bankszámlán előnyösen rangsorolt fizetési megbízás áll sorban (hatósági átutalás, illetve átutalási végzés), késleltetés hatálya a sorállás lejártát követő banki munkanap.

Késleltetett számlamegszüntetés esetén a felmondás hatálya is csak a késleltető ok elmúltát követő napon áll be, ezen időpontig a számlafunkciók is fennmaradnak, ezt követően kezdődik a számlazárás illetve az elszámolás folyamata és határidői. Amennyiben a késleltető ok elmúltát követő napon a befogadás kizáró okai fennállnak a Bank a megszüntetésre vonatkozó megbízást visszautasítja. Amennyiben a számla megszűnésének napja hétvégére, munkaszüneti napra vagy bankszünnapra esik, úgy a számla megszüntetése az ezt követő első banki munkanapon esedékes. c.) Számlazárás alatti teljesítések 1.) Fizetési megbízások a.) Átutalási megbízás (eseti, állandó, csoportos, határidős) A számlaszerződés megszűnésének napjáig adott és befogadott fizetési megbízásokat a Bank még az azok befogadására irányadó teljesítési határidők szerint kezeli, ide nem értve azokat a fizetési megbízásokat, melyek teljesítése a megszüntetést követő napokra esne. Ilyen tartalmú új megbízásokat a bank a felmondás befogadását követően már nem fogad be.Az Ügyfél által adott valamennyi hatályos átutalási megbízás az abban feltüntetett bankszámla megszüntetésével egyidejűleg megszűnik. A megszűnésről a Bank nem értesíti a kedvezményezetteket és a megszűnésből eredő minden kockázat, költség és kötelezettség kizárólag az Ügyfelet terheli. b.) Hatósági átutalás, átutalási végzés Amennyiben a megszüntetésre megjelölt bankszámlához hatósági átutalás és/vagy átutalási végzés van nyilvántartva (áll sorban), a Bank a számlaszerződés és a számla megszüntetését kizárólag ezen megbízások lejáratát követően kezdi meg végrehajtani. E sorbanállás végső időpontjáig is a bank újabb hatósági átutalásokat és átutalási végzéseket köteles befogadni, azzal a megkötéssel, hogy ezen újabb megbízásokat csak a jelen pillanatban már rögzített megbízások sorbaállásának napjáig köteles sorba állítani, mely időszak alatt is a bankszámla a szerződés szerinti üzemmódban működik.Jelen késleltető ok határideje alatt a Bank köteles az egyéb hatósági zárolásokat is befogadni, mely azonban már önálló megszüntetési okként nem kerül figyelembe vételre. 2.) Az Ügyfél részére átadott készpénzfelvételi utalvány a megszüntetésre vonatkozó megbízás Bank általi befogadását követően jogszerűen nem használható, az ennek megsértéséből fakadó minden következmény az Ügyfelet terheli. 3.) A bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámlához kibocsátott bankkártyák a megszüntetésre vonatkozó megbízást követően jogszerűen nem használhatók, a társkártyabirtokos(ok) értesítési kötelezettsége az Ügyfelet terheli, aki az esetleges használatból eredő minden kárért teljes felelősséggel tartozik. A bankkártyák használatával kapcsolatos minden terhelést és költséget a Bank jogosult a felmondás átvételét követően is a megszüntetendő bankszámlákon elszámolni és ezen időtartam elteltét követően is a fennálló kötelezettséget teljesíteni. Abban az esetben, ha az Ügyfél által a megszüntetési megbízás során a Banknak átadott bankkártyákon kívül más bankkártya nem került kibocsátásra, a megbízás és a bankkártya Bank általi átvételével megszűnik a bankkártya-szerződés. A megszűnés nem érinti a Bankkal kötött, a bankszámlákhoz nem kapcsolódó hitelkártya kibocsátására és használatára vonatkozó szerződés(ek) hatályát. 22. Bankváltás A Bankváltással kapcsolatos tájékoztató megtalálható honlapunkon, valamint tájékoztatás kérhető a TeleBANKár-on keresztül és a bankfiókokban. II.

Telefonos és elektronikus szolgáltatások A szolgáltatások igénybevételének feltétele a Bankkal kötött Pénzügyi szolgáltatási szerződés, illetve bankszámlaszerződés.

- 15 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 1. TeleBANKár és NetBANKár szolgáltatás Szolgáltatás Bankszámlainformációk lekérdezése/módosítása bankszámlaegyenleg (aktuális/rendelkezésre álló egyenleg) bankszámlatörténet levelezési cím módosítás e-mail cím és telefonszám módosítása a forgalmi tételekhez kapcsolódó részletes bizonylatok letöltése értéknapos és fedezetlen tételek lekérdezése bankszámlakivonat gyakoriságának, nyelvének megváltoztatása, számlánként eltérő cím beállítása 1 bankszámlakivonatok letöltése hitelek lekérdezése Átutalások/Átvezetések eseti forint átutalás limit erejéig, (azonnali és értéknapos) valamint azonnali fizetési megbízás benyújtása a Banknál vezetett, az ügyfél részére nyitott bankszámlák között átutalás postai csekk alapján azonnali deviza fizetési megbízás benyújtása a Banknál vezetett, az ügyfél részére nyitott bankszámlák között deviza átutalás limit erejéig SEPA átutalás limit erejéig fix összegű állandó forint átutalási megbízás rögzítése fix összegű állandó forint átutalási megbízás visszavonása (törlése) felhatalmazás csoportos beszedési megbízás rögzítésére felhatalmazás csoportos beszedési megbízás módosítására / megszüntetésére 2 mobil egyenleg feltöltés ellenértékének átutalása autópálya matrica vásárlás ellenértékének átutalása Lekötések forint lekötés deviza lekötés 3 akciós lekötés Bankszámlaműveletek további bankszámla nyitása (forint és deviza) pénzpiaci betét elhelyezése betétfelmondás Bankkártya műveletek bankkártya információk lekérdezése bankkártya limitmódosítás 4 bankkártya igénylés 5 bankkártya aktiválás bankkártya design váltás 6 bankkártya visszavonható letiltása (blokkolás)

TeleBANKár automata rendszeren keresztül

TeleBANKár ügyintézőn keresztül

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

NetBANKár NetBANKár MKB Mobil INFO SMS AKTÍV alkalmazás csomag csomag

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x x

x x

x x x

x x x x x

1

x

x

x

x x x x x x

NetBANKár szolgáltatás igénybe vételének időtartalma alatt a Bank a Bankszámlakivonatot a NetBANKár rendszeren keresztül bocsátja rendelkezésre. 2 Telenor, Vodafone és a T-Mobile kártyás/számlás előfizetői számára 3 Akciós betét az első kamatperiódus után sem módosítható NETBANKár szolgáltatáson keresztül 4 Igényelhető betéti bankkártyák köre: MasterCard Unembossed, MasterCard Unembossed PayPass, MasterCard Unembossed Student, MasterCard Unembossed Student PayPass, Visa Internet, Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard Standard PayPass, VISA Gold, MasterCard Gold, MasterCard Gold PayPass, 5 A postán kiküldött inaktív kártyák aktiválására szolgáló funkció 6 Aktív státuszú bankkártyák ideiglenes felfüggesztésére szolgál, nem egyenlő a letiltással (sem technikai, sem pedig jogi következményeiben). A kártyák újra-aktiválása a TeleBANKár segítségével - azonosított hívás esetén – vagy a NetBANkárban történhet. - 16 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől

Szolgáltatás bankkártya visszavonhatatlan letiltása bankkártya újragyártása (kártyapótlás) bankkártya megújulásának visszamondása nyilatkozat kártya átvételi helyéről bankkártya átkérése másik bankfiókba téves PIN törlése Hitelkártya műveletek 7 hitelkártya igénylés hitelkártya áttekintő egyenleg információ aktuális tartozás hitelkártya limitmódosítás 5 hitelkártya aktiválása 6 hitelkártya visszavonható letiltása (blokkolás) hitelkártya újragyártása (kártyapótlás) hitelkártya átkérése másik bankfiókba hitelkártya megújulásának visszamondása hitelkártya visszavonhatatlan letiltása NetBANKár szolgáltatáshoz kapcsolt műveletek sablon / partner lista módosítása, új partner rögzítése meghatalmazotti limitek kezelése tranzakció importálás e-mail küldés beállítása NetBANKár szolgáltatás 8 körében NetBANKár szolgáltatás igénylése szolgáltatáscsomag módosítása interneten elérhető bankszámlák körének és az elérési limitek módosítása jelszóváltoztatás lehetősége kommunikációs nyelv beállítása rendkívüli limit biztosítása bejelentkezésre vonatkozó sms üzenet beállítása Értékpapír számla műveletek értékpapír választó befektetési portfolió (értékpapír eladás) befektetési jegy vételi / eladási megbízás MKB kötvény vételi / eladási megbízás állampapír vételi / eladási megbízás vételi/eladási megbízások a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényekre befektetési jegy jegyzése MKB kötvény jegyzése átvezetés

TeleBANKár automata rendszeren keresztül

TeleBANKár ügyintézőn keresztül

NetBANKár NetBANKár MKB Mobil INFO SMS AKTÍV alkalmazás csomag csomag

x x x x x x

x x

x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x

x x

x

x x x x x

x x x x

7

x x x

Netbankár SMS aktív csomaggal igényelhető hitelkártyák: MKB MasterCard Standard Hitelkártya, MKB MasterCard Gold Hitelkártya, Miles and More MKB Hitelkártya, Miles and More Gold Hitelkártya, Miles and More Standard PayPass Hitelkártya, Miles and More Gold PayPass Hitelkártya, MKB EasyCard Hitelkártya, MKB EasyCard Gold Hitelkártya, 8 e-mail küldés a NetBANkár szolgáltatás igénybe vételével benyújtott megbízások teljesüléséről. A NetBANKár szolgáltatás körében a Bank lehetőséget biztosít az Ügyfél számára arra, hogy kérje e-mail üzenet küldését az általa a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével benyújtott átutalások teljesítéséről, illetve a NetBANKár szolgáltatás körébe tartozó más megbízásai teljesítéséről. Az e-mail üzenetet a Bank kizárólag tájékoztató jelleggel, azon teljesítésekről és akkor küldi, ha a küldéshez a banki informatikai rendszer aktuális kapacitása lehetőséget biztosít. Az e-mail üzenet küldésének hiánya semmiféle kapcsolatban nincsen az Ügyfél által a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével benyújtott megbízás teljesítésével, visszavonásával, törlésével, stb.. - 17 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Szolgáltatás Egyéb műveletek értéknapos eseti megbízások visszavonása (törlése)9 MobilBANKár igénylése / szerződés kezelése MobilBANKár értesítési csatorna beállítása időpontfoglalás bankfiókban történő ügyintézésre nagyösszegű készpénz felvétel bejelentése, visszamondása TeleBANKár szolgáltatáshoz kapcsolt műveletek TeleBANKár kód letiltása TeleBANKár kód módosítása TeleBANKár limitek módosítás

TeleBANKár automata rendszeren keresztül

TeleBANKár ügyintézőn keresztül

NetBANKár NetBANKár MKB Mobil INFO SMS AKTÍV alkalmazás csomag csomag

x x x x

x x x x

x

x x x

x x

1.1. Call Center szolgáltatás ( TeleBANKár ügyintézőn keresztül nyújtott szolgáltatás) 2014.06.23-ától a Praktika, az Ambíció és a Perspektíva szolgáltatáscsomag igénylése, illetve ezen szolgáltatáscsomagok használatára vonatkozó szerződés megkötése Call Center szolgáltatás igénybe vételével is lehetséges. A Call Center szolgáltatás a 06-80-333-660 telefonszámon a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre álló szolgáltatás, amelyet ügyintéző nyújt. Az igényléshez, illetve a szerződéskötéshez szükséges ügyfélazonosítást az ügyintéző végzi, az általa a telefonáló ügyféltől kért és a telefonáló által megadott ügyféladatok helyességének ellenőrzésével. Az ellenőrzéshez szükséges ügyféladatok számát és körét a Bank belső szabályzata határozza meg, amely biztonsági okokból nem nyilvános. A Bank kizárólag sikeres ügyfélazonosítást követően fogadja be az igénylést, illetve köti meg a szerződést. 1.2. Használati limitek NetBANKár szolgáltatás igénybe vétele során: az eseti forint és deviza átutalások maximális limit összege SMS aláírás használatával – az ügyfél egyéb rendelkezésének hiányában - 30 000 000 Ft/nap. Amennyiben az ügyfél 10 000 000 Ft/nap alatt maximálta a limit összegét, lehetősége van rendkívüli limit beállítását kérni, 10 000 000 Ft/nap összegben. A rendkívüli limit - a beállítását követően - a megjelölt bankszámlán, a megjelölt felhasználó által végzett, és a megjelölt típusú tranzakcióra érvényes, részfelhasználása nem lehetséges. TeleBANKár szolgáltatás igénybe vétele során: az eseti forint és deviza átutalások maximális limit összege 3 000 000 Ft/nap. Mind NetBANKár, mind pedig TeleBANKár szolgáltatás igénybe vétele során:  Az ügyfél a Bank által vezetett saját számlák közötti átutalásra (átvezetés) korlátlan limittel adhat megbízást, mind a forint, mind pedig a deviza számlák vonatkozásában.  A limitösszeg a megbízás típusonként naponta kumulált Ft-összeg, amely az ügyfél bankszámláin végrehajtott, annak terhelését eredményező, pénzmozgással járó megbízásokat (tranzakciókat) érinti (tehát nem vonatkozik a lekötésekre és limitváltoztatásokra).  A szóban forgó limitek összege módosítható/rendkívüli limit kérhető a jelzett maximális értékig TeleBANKár rendszeren keresztül, illetve bankfiókban személyesen.  Számlatulajdonos felhasználó valamennyi limitet, meghatalmazott felhasználó kizárólag a saját limitjét módosíthatja.  A deviza utalások esetén alkalmazott limit kiszámítása kereskedelmi deviza árfolyamon megadott tranzakció esetén az előző napi kereskedelmi középárfolyam alapján, pénztári árfolyamon megadott tranzakció esetén az aktuális pénztári középárfolyam alapján történik. 1.3. A NetBANKár szolgáltatás igénybe vételével benyújtott fizetési megbízások teljesítésével kapcsolatos néhány speciális feltétel A jelen összefoglalás azon – kiegészítő – speciális feltételeket tartalmazza, amelyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ügyfelek számára még hatékonyabb legyen a NetBANKár szolgáltatás. Az összefoglalás a Kondíciós Lista Általános rész elválaszthatatlan részét képezi. 9

Értéknapos átutalási megbízás visszavonására(törlésére) vonatkozó megbízást a Bank akkor teljesíti, ha a visszavonásra (törlésre) vonatkozó megbízást legkésőbb az értéknapos átutalási megbízás feldolgozását megelőző banki munkanapon a munkanap záró időpontjáig átveszi a Bank. - 18 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 1.3.1. Kötegelt aláírás Az alábbi fizetési megbízás-típusok esetében, lehetőség van azok együttes, un. kötegelt aláírására. Forint, illetve deviza alapú eseti, illetve állandó átutalási és átvezetési megbízás, illetve sárga csekk alapú fizetési megbízás rögzítése után a felhasználó választhat, hogy az adott tételt azonnal alá kívánja írni vagy további megbízásokat rögzít. Ezen tételek bármilyen kombinációban aláírhatóak, akár egyetlen aláíró jelszó megadásával is. A kötegelt aláírásra váró tételek listája az “Aktuális megbízások” menü “Aláírásra vár” pontjában kérdezhető le. Az aláíró jelszó megadása előtt kérjük, körültekintően ellenőrizze a rögzített adatokat, majd a táblázat első oszlopában található jelölő négyzetek használatával igazolja azok helyességét, válassza ki a beküldendő megbízásokat. Több tétel kiválasztása és együttes aláírása esetén, az aláíró jelszót tartalmazó SMS-ben megküldésre kerül a tételek számán és összértékén kívül azon információ is, hogy a kötegelt fizetési megbízásokban megjelölt kedvezményezetti számlaszámok között hány új partner (azaz olyan számlaszám, ami korábban még nem szerepelt az ügyfél kedvezményezettként megbízásaiban) található. a) A Megbízás tételeinek exportálása, törlése Amennyiben szükséges, lehetőség van a jelölőnégyzetek segítségével kiválasztott egy vagy több megbízási tétel (azaz egy vagy több átutalási/átvezetési megbízás) CSV (Excel) vagy XML formátumú fájlba mentésére, illetve azok törlésére is, a táblázat jobb felső sarkában található linkek használatával. b) A Megbízás tételeinek importálása Az “Átutalás, befizetés” menü, “Tranzakció importálás” pontjának használatával, lehetőség van CSV formátumban, külső fájlból (azaz nem a NetBANKár rendszerben levő file-ból) forint alapú, deviza alapú, illetve SEPA átutalási megbízások rögzítésére. Az egyes megbízástípusok leírása, valamint a példa fájlok elérhetőek mind a menüpontból, mind a www.mkb.hu portál NetBANKár szolgáltatást ismertető oldaláról. Ugyan a tételek importálása (az eltérő adattartalom miatt) típusonként külön történik, aláírásuk kötegelt aláírással is lehetséges. 1.3.2. Azonnali aláírás Egyéb, a kötegelt aláírás körébe nem tartozó fizetési megbízások (pl. csoportos beszedési felhatalmazás, mobiltelefon-egyenleg feltöltésre vonatkozó megbízás, bankkártya limit módosítás, értékpapír műveletek, partner adatok rögzítése, módosítása, stb.) esetén, minden egyes tétel rögzítése után, azonnal az összesítő képernyő jelenik meg. A képernyőn - az aláírásra váró tételekhez hasonló módon - a megbízás legfontosabb paraméterei (kedvezményezett számlaszáma, neve, terhelendő fizetési számla száma, terhelendő összeg) olvashatók. Ezek ellenőrzése után, az “SMS kódot kérek” gombra kattintva igazolhatja azok helyességét, majd az aláíró jelszó megadása után benyújthatja a fizetési megbízást. Amennyiben a tételt nem kívánja benyújtani, a “Mégsem” link használatával a megbízás adatai törlésre kerülnek és a felhasználó a nyitó oldaláról folytathatja a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételét. 1.3.3. Devizaváltás fizetési művelet aláírása A devizaváltás fizetési művelet esetében minden egyes tétel rögzítése után az azonnali aláírás képernyő jelenik meg. A képernyőn a megbízás legfontosabb paraméterei (tranzakció típusa, érintett számlaszámok, terhelendő összeg) olvashatók. Ezek ellenőrzése után, a tranzakció részletei alatt a „Megbízások aláírása” mezőben megjelenő „Aláíró kód”-nak az erre szolgáló mezőbe történő beírásával, ezt követően a „Megbízások aláírása” gomb megnyomásával nyújthatja be a fizetési megbízást. Amennyiben a tételt nem kívánja benyújtani, a “Mégsem” link használatával a megbízás adatai törlésre kerülnek és a felhasználó a nyitó oldaláról folytathatja a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételét. 1.3.4. Megbízások módosítása Mind az aláírásra váró, úgynevezett kötegelt, mind az azonnali aláírásban résztvevő megbízás-típusok esetében, az aláírás és a fizetési megbízás benyújtása előtt lehetőség van azok módosítására. Az aláíró oldalon, mely tartalmazza minden megbízási tétel összefoglaló adatait, a táblázat jobb szélén található „Módosít” gombra kattintva, az adott megbízástípus megadásához szükséges, de a korábbi adatokkal már kitöltött oldal jelenik meg a képernyőn (pl. forint átutalási képernyő). A módosítások elvégzése után, a „Rögzít” gombra kattintva véglegesítheti a módosításokat és térhet vissza az aláírás műveletéhez. Ha szükséges, a „Mégsem” gombra kattintva tekinthet el a megbízás adatainak módosításától. 1.4. NetBANKár szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges technikai feltételek és azonosító kódok 1.4.1. Technikai feltételek A NetBANKár szolgáltatás magyar, angol, német nyelveken használható. - 19 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Ajánlott minimális technikai feltételek Számítógép, Windows 95/98/98SE/NT4.0 és Windows 2000, ME, XP operációs rendszerrel, vagy amelyek futtatják az alábbi, támogatott böngészők valamelyikét. Internet kapcsolat Támogatott böngészők:INTERNET_EXPLORER 6,7,8,9, OPERA_9, FIREFOX_2_X, 3_X, 4_X, 5_X, 6_X, SAFARI_5, CHROME_10, 13, 14 Megtűrt böngészők: MOZILLA_X Nem támogatott böngészők:INTERNET_EXPLORER_5.5, NETSCAPE_4_X, 6_x, 7_x, 8_x, 9_x FIREFOX_0_X, 1_x, KONQUEROR Bármely böngésző kapcsán felmerülő biztonsági kockázat miatt – a biztonsági kockázat elhárulásáig – a bank a böngésző használatát korlátozhatja, az ügyfelek egyidejű tájékoztatása mellett Szükséges beállítások Böngésző A böngészőben engedélyezni kell a JavaScript használatát, és a böngésző által támogatott kódolási kulcshossznak 128 bitesnek kell lennie. Képernyő felbontás: 1024*768 vagy nagyobb felbontású képernyő beállítás. SMS Aláíró jelszó használata esetén SMS fogadására alkalmas mobiltelefon-készülék és előfizetés. Az SMS üzeneteket a Bank az alábbi telefonszámok valamelyikéről küldheti: +3630-3444652 – T-Mobile; +3620-90000652 – Pannon; +3670-7060652 – Vodafone. 1.4.2. Azonosító kódok A NetBANKár szolgáltatás igénybe vételéhez a Bank a következő azonosító kódokat bocsátja az Ügyfél, illetve a Felhasználó rendelkezésére: a) Ügyfelet/felhasználót azonosító kód (Azonosító) b) Belépési jelszó: legalább 8 karakter, amelyet a NetBANKár szolgáltatás első igénybe vételekor, illetve a Bank által meghatározott időpontban, vagy időtartam elteltekor az Ügyfél, illetve a Felhasználó köteles megváltoztatni. c) Belépést jóváhagyó kód, illetve MKB Mobil alkalmazáson a belépés elfogadása d) Aláíró jelszó, amely SMS-ben küldött aláírási kód vagy MKB Mobilalkalmazás használata esetén jóváhagyás a Mobilalkalmazásban. A felsoroltak használata kötelező, hibás megadásuk az Ügyfél, illetve a Felhasználó kockázata és felelőssége. A belépést az Ügyfél, illetve a Felhasználó az alábbi két mód valamelyikével hagyja jóvá , az Azonosító és a Belépés jelszó megadását követően: Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó igénybe veszi az MKB Mobilalkalmazást,akkor ebbe az alkalmazásba belépve a jóváhagyás panelen a NetBANKár belépés kiválasztásával, kattintással. A belépés jóváhagyásáról minden esetben értesítő üzenetet küld a Bank a mobiltelefonra. Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó nem veszi igénybe az MKB Mobilalkalmazást, akkor a Bank SMS-ben küldi el a Belépést jóváhagyó kódot, amelyet az Ügyfél, illetve a Felhasználó ír be. Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó egy adott böngészőben már jóváhagyta, illetve megadta a Belépést jóváhagyó kódot, akkor ugyanezen a böngésző használata esetén a NetBANKár szolgáltatás igénybe vételéhez nem szükséges a Belépést jóváhagyó kód. A böngésző előzményeinek törlése, vagy másik számítógépről történő belépés, illetve más böngésző használata esetén ismételten szükséges a Belépést jóváhagyó kód megadása, vagy az MKB Mobilalkalmazáson a jóváhagyása. Aláíró jelszót az Ügyfél, illetve a Felhasználó az alábbi két mód valamelyikével adhat: Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó igénybe veszi az MKB Mobilalkalmazást, akkor ebbe az alkalmazásba belépve a jóváhagyás panelen a NetBANKár belépés kiválasztásával, kattintással hagyhatja jóvá vagy utasíthatja el a megadott megbízása teljesítését. A jóváhagyásról minden esetben értesítő üzenetet küld a Bank a mobiltelefonra. Ha az Ügyfél, illetve a Felhasználó nem veszi igénybe az MKB Mobilalkalmazást, akkor a Bank SMS-ben küldi el az Aláíró jelszót, amelyet az Ügyfél, illetve a Felhasználó ír be és ezt követően hagyhatja jóvá a megbízást. - 20 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 1.5. MKB Mobilalkalmazás használatának feltételei a) Aktív internetkapcsolat (a telepítéshez és használathoz egyaránt). b) Meglévő NetBANKár SMS aktív szolgáltatás, amelyhez legalább 1 bankszámla hozzá van rendelve. c) Az alábbi támogatott készüléktípusok valamelyike: a. Android 4.3 vagy annál magasabb verziójú operációs rendszerrel, minimum 480x800-as felbontással és 512 Mb memóriával rendelkező mobilkészülék vagy táblagép, vagy b. iOS 8.2 vagy annál magasabb verziójú operációs rendszerrel rendelkező iPhone vagy iPad készülék. d) Az igénylési feltételek elfogadása e) A mobilalkalmazás magyar és angol nyelven használható. 1.6. NetBANKár szolgáltatás letiltásának Bank által történő kezdeményezése Bank jogosult a szolgáltatás igénybevételét a felhasználó részére határozatlan időre felfüggeszteni (visszavonható letiltás), amennyiben a felhasználó 5 egymást követő alkalommal rossz belépő vagy aláíró jelszót alkalmaz. 2. MobilBANKár (üzenetküldő szolgáltatás) Megbízások Igényelhető szolgáltatások Bankszámlaegyenleg rendszeres megjelenítése, napi/heti/havi gyakorisággal Bankszámlaegyenleg figyelés (üzenet a bankszámla egyenleg limit csökkenéséről) Értesítés bankszámlajóváírásról* Értesítés bankszámlaterhelésről ** Értesítés bankkártyával történt vásárlásról** Értesítés bankkártyával történt készpénzfelvételről Értesítés betétlekötés lejáratáról Értesítés esedékes törlesztési határidőről Értesítés kamatadó terhelésről Értesítés csoportos beszedési megbízás érkezéséről Értesítés csoportos beszedési megbízás terhelésről Értesítés sikertelen csoportos beszedési megbízásról Értesítés Személyes pénzügyekre vonatkozó eseményekről Nem igényelhető, a Bank által kötelezően küldött üzenetek (díjmentes) Értesítés lejárt banki követelésről (hitelkártyákra vonatkozóan is) Értesítés hitel esedékes törlesztésről*** Hitelkártya havi értesítő

alá

Egyenleggel

Limit beállítás lehetősége

x

-

x

x

x x x x x x -

x x x x x x x x

-

-

* A Bank egyes szolgáltatásaira vonatkozó, a számlára terhelt díjakról, jutalékokról SMS vagy mobilértesítés üzenet nem készül **A Bank csak az On-line bankkártya tranzakciókról küld SMS értesítést vagy mobilértesítést ***Az üzenetküldés feltétele, hogy a hitel törlesztésére szolgáló számla a MobilBANkár rendszerben számlafigyelésre rögzítve legyen

2.1. MobilBANKár szolgáltatásokhoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatások TeleBANKár ügyintézőn és NetBANKáron keresztül − MobilBANKár szolgáltatás igénylése, módosítása − meglévő bankkártya, bankszámla felvitele a szolgáltatásba − korábban adott bankszámlára/kártyára kért üzenetküldő szolgáltatás törlése, illetve paraméter módosítása − a feltételek (limitek) módosítása − a terhelendő bankszámla számának módosítása − az SMS értesítéshez kapcsolódó, illetve az adatlapon rögzített telefonszám módosítása Az SMS üzeneteket a Bank az alábbi telefonszámok valamelyikéről küldheti: +36303444652 – T-Mobile; +3620-90000652 – Pannon; +3670-7060652 – Vodafone. 2.2. Mobilértesítések a MobilBANKár szolgáltatás keretében A számlatulajdonosnak lehetősége van a MobilBANKár értesítéseket SMS üzenet helyett Mobilértesítés formájában kérni, amennyiben a MobilBANKár szolgáltatásban beállított telefonszám megegyezik a számlatulajdonos NetBANKár szolgáltatáshoz beállított telefonszámával. Mobilértesítés üzenetek a MobilBANKár technikai szerződésben beállított eseményekről készülnek. Az üzenetek fogadásához aktivált Mobilalkalmazással és aktív internetkapcsolattal kell rendlkezni!

- 21 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől III. Bankkártya használat 1. Készpénzfelvétel módja − MKB Bank által üzemeltett ATM-ből, alkalmanként legfeljebb 200 000 Ft-ot (technikai limit, nem módosítható akkor sem, ha a költési limit ennél magasabb összegű) − ATM Point Működési Modellbe bevont, kereskedői töltésű ATM-ből, alkalmanként legfeljebb 400 000 Ft-ot (technikai limit, nem módosítható akkor sem, ha a költési limit ennél magasabb összegű) − MKB Bank bankfiókban valamint minden belföldi és külföldi, MasterCard, illetve Visa emblémát feltüntető bankfiókban − Nem MKB Bank által üzemeltetett ATM-ből külföldön és belföldön (A felvehető készpénz mértéke eltérő lehet az MKB Bank által üzemeltett ATM-ekben felvehető összegtől.) − A napi limit USD vagy EUR alapú bankkártyák esetében az MKB Bank aktuális deviza árfolyamán számított USD, illetve EUR összeg − Betéti bankkártya esetén legfeljebb a fedezeti számla (a bankkártya használata során történő költések fedezetére szolgáló bankszámla) egyenlegének erejéig, míg hitelkártya esetén a Hitelkártya Igénylés és szerződésben meghatározott hitelkeret 100%-áig lehetséges. 2. Költési limitek A kártyahasználati limiteket egyedileg lehet meghatározni, legfeljebb a maximum költési limitek erejéig. Amennyiben nincs külön limit megadva, a Bank automatikusan a standard limitet alkalmazza. A maximum költési limitek a standard költési limitek duplája. A standard költési limitek dupláját meghaladó összeg beállításának feltétele a Bank MobilBANKár szolgáltatásának igénybevétele. MobilBankár szolgáltatás igénybevétele mellett az ideiglenes és állandó költési limit napi maximuma, minden kártyatípus esetén: - Készpénzfelvétel: 5 millió FT és 25 db tranzakció, - Vásárlás: 5 millió FT és 20 db tranzakció lehet. USD vagy EUR bankkártyák esetében a költési limit az MKB Bank aktuális deviza árfolyamán számított USD, illetve EUR összeg. PayPass ország-limit összege Magyarország területén: 5.000Ft. Az ország-limit összegét a MasterCard Nemzetközi Kártyatársaság határozza meg. 3. Soron kívüli elkészítés A soron kívüli elkészítés határideje:  Betéti bankkártya esetén a bankkártya-szerződés hatályba lépését követő 5. banki munkanap (a szerződés hatályba lépés napja nem számít bele az 5 munkanapba).  Hitelkártya esetén a hitelkártya-szerződés hatályba lépését követő 7. banki munkanap (a szerződés hatályba lépésének napja nem számít bele a 7 munkanapba), feltéve, hogy amennyiben a hitelkérelemmel együtt minden szükséges dokumentum a megfelelő tartalommal benyújtásra kerül a Bankhoz. Bankkártya soron kívüli elkészítésére csak bankfiókban történő kártyaátvétel esetén van lehetőség. 4. Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja: az MKB Bank Zrt. Bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzatának 17.5.2. pontja alapján. 5. Bankkártya bizonylat beszerzésének díja Az Ügyfél kérelmére teljesített bizonylat beszerzés. 6. Az elszámolás során alkalmazott árfolyamok A Bank a számla terhelésekor az elszámoló devizanemek figyelembe vételével az alábbi meghatározott módon számított árfolyamot alkalmazza. Elszámoló devizanemek: a. VISA típusú bankkártya esetén nemzetközi (nemzetközi forgalomban végrehajtott) bankkártyahasználat esetében USD, b. VISA típusú bankkártya esetén belföldi bankkártya-használat esetében HUF, c. MasterCard típusú bankkártya esetén Európában* végrehajtott bankkártya-használat esetében EUR, d. MasterCard típusú bankkártya esetén Európán* kívüli, nem belföldi bankkártya-használat esetében USD, e. MasterCard típusú bankkártya esetén belföldi bankkártya-használat esetében HUF. *Azt, hogy bankkártyával végrehajtott, adott készpénzfelvétel vagy vásárlási tranzakció (együtt: bankkártyás tranzakció) Európában vagy Európán kívül végrehajtott bankkártyás tranzakciónak minősül-e, a nemzetközi kártyatársaság határozza meg. Azon országok listája, amelyek a bankkártyás tranzakciók helyszíne szempontjából - 22 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Európához (az európai régióhoz) tartoznak, megtalálható a MasterCard honlapján, a MasterCard Rules „A” jelzésű mellékletében.

Belföldi bankkártya-használat: A Magyarország területén végrehajtott bankkártya-használat, ha az elszámolás magyarországi székhelyű banktól érkezik. Nemzetközi bankkártya-használat: minden, nem belföldi bankkártya-használat. A könyvelés napja: mind VISA, mind MasterCard típusú bankkártya esetében az a naptári nap, amelyen az elszámolás a nemzetközi kártyaszervezettől a Bankhoz beérkezik. 6.1. Ha a számla devizaneme HUF a. Belföldi bankkártya-használat esetén árfolyam-vizsgálat nincsen, feltéve, hogy a bankkártyahasználat HUF-ban történt. b. Belföldi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme nem HUF, akkor a jelen pont c. és d. alpontjaiban foglaltak az irányadók. c. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme megegyezik az elszámoló devizanemmel, akkor a Bank a bankkártya használat teljes összegét az elszámoló devizanem általa jegyzett, a tranzakció napján érvényes nyitó pénztári deviza eladási árfolyamán HUF-ra átszámítva számolja el a számlán a könyvelési napon. d. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme nem azonos az elszámoló devizanemmel, akkor a bankkártya-használat teljes összegét az elszámoló devizanemben kifejezett összegre váltja át a nemzetközi kártyaszervezet, az általa alkalmazott árfolyamon és azt a Bank az elszámoló devizanemre általa jegyzett, a tranzakció napján érvényes nyitó pénztári deviza eladási árfolyamán HUF-ra átszámítva a könyvelési napon számolja el a számlán. e. Nemzetközi kártyahasználat esetén, ha a bankkártya használat devizaneme HUF, árfolyam vizsgálat nincsen, a Bank a bankkártya használat HUF-ban kifejezett teljes összegét számolja el a számlán. 6.2.

Ha a számla devizaneme nem HUF a. Belföldi bankkártya-használat esetén a bankkártya használat teljes összegét a Bank a könyvelési napon az elszámoló devizanemre és a számla devizanemére általa jegyzett, a tranzakció napján érvényes nyitó pénztári deviza vételi árfolyam alapján számolja el a számlán. b. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme és az elszámoló devizanem azonos, de az elszámoló devizanem eltér a számla devizanemétől, akkor a bankkártya használat elszámoló devizanemben kifejezett teljes összegét a Bank az elszámoló devizanem általa jegyzett, a tranzakció napján érvényes nyitó pénztári deviza eladási árfolyamán HUF-ra átszámítja, majd a számla devizanemében a számlát a könyvelési napon terheli meg, a számla devizanemére a tranzakció napján általa jegyzett nyitó pénztári deviza vételi árfolyam alkalmazásával. c. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme és az elszámoló devizanem nem azonos, akkor a bankkártya-használat teljes összegét az elszámoló devizanemben kifejezett összegre váltja át a nemzetközi kártyaszervezet, az általa alkalmazott árfolyamon és azt a Bank az elszámoló devizanem általa jegyzett, a tranzakció napján érvényes nyitó pénztári deviza eladási árfolyamán HUF-ra átszámítja, majd a számla devizanemében a számlát a könyvelési napon terheli meg, a számla devizanemére a tranzakció napján általa jegyzett nyitó pénztári deviza vételi árfolyam alkalmazásával. d. Belföldi, illetve külföldi bankkártya-használat esetén, amennyiben a bankkártya használat devizaneme megegyezik a számla devizanemével, függetlenül az elszámoló devizanemtől, a Bank árfolyam vizsgálatot nem végez, a bankkártya használat teljes összegét konverzió nélkül számolja el a számlán. e. Nemzetközi bankkártya-használat esetén, ha a bankkártya-használat devizaneme és az elszámoló devizanem nem azonos, azonban az elszámoló devizanem és a számla devizaneme azonos, akkor a bankkártya-használat teljes összegét az elszámoló devizanemben kifejezett összegre váltja át a nemzetközi kártyaszervezet az általa alkalmazott árfolyamon, mely esetben a Bank árfolyam vizsgálat nélkül az összeget konverzió nélkül számolja el a számlán. f. A Mastercard nemzetközi kártyaszervezet az általa alkalmazott árfolyamokat az alábbi internetes oldalon teszi közzé: https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html A VISA nemzetközi kártyaszervezet az általa alkalmazott árfolyamokat az alábbi internetes oldalon teszi közzé: http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx - 23 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 7. Bankkártya használat korlátozása a. Bank jogosult az általa kibocsátott bankkártyát visszavonhatatlanul letiltani, az alábbi esetekben:  Csalásgyanús bankkártya letiltása kártyatársaság értesítése alapján.  ATM használat során 3 egymást követő alkalommal megadott hibás PIN kód esetében. b. Az ATM bevonhatja a bankkártyát, ha PIN-kódot egymás után többször hibásan adta meg a bankkártya használója, vagy a rendszer nem megfelelő bankkártya-használatot észlel. 8. Bankkártya és PIN kód kiküldés módja A Bank a nem sürgősségi bankkártya rendeléssel igényelt betéti bankkártyákat a MasterCard Unembossed Student kivételével alapértelmezésben az Ügyfél által megadott általános Levelezési címre postázza. A bankkártyához kapcsolódó PIN kódot nem sürgősségi bankkártya rendelés esetén a Bank minden esetben az Ügyfél által megadott általános Levelezési címre postázza. A bankkártya igénylőlapon az Ügyfél megjelölheti, amennyiben a bankkártyát a Számlavezető bankfiókban szeretné átvenni, a meghatározott díj felszámítása mellett. Az új bankkártya elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost a Banknál bejelentett általános Levelezési címére küldött levélben tájékoztatja a PIN-kód egyidejű megküldésével. Sürgősségi bankkártya rendelés esetén a Bank mind a PIN kódot, mind a bankkártyát az Ügyfél Számlavezető bankfiókjába postázza az Üzletszabályzatban meghatározott határidőn belül, a Kondíciós listában meghatározott díj felszámítása mellett. Postafiókba a Bank bankkártyát biztonsági okokból nem postáz (kivétel ez alól az MKB Bankfiókban bérelt postafiók). Amennyiben a bankkártya birtokos általános Levelezési címeként Postafiókot jelölt meg, a bankkártya kiküldés módja automatikusan a bankfióki átvétel lesz. A kártyabirtokosnak kötelessége olyan általános Levelezési cím megadása, ahol biztosított a bankkártya és a PIN kód személyes átvétele. Az ennek hiányából fakadó károkért a Bank felelősséget nem vállal. Amennyiben a bankkártya postai úton történő kézbesítése sikertelen, és az elkészített bankkártya a Bankba visszaérkezik, azt követően kizárólag a Számlavezető fiókban veheti át személyesen a Számlatulajdonos, vagy annak meghatalmazottja. Díjfizetés kötelezettség akkor terheli a Számlatulajdonost, ha a kézbesítés sikertelensége az ügyfél nem szerződésszerű magatartásának következménye (pl. rossz levelezési cím megadása, a küldemény át nem vétele). Amennyiben a bankkártya postai úton történő kézbesítése sikertelen, és az elkészített bankkártya nem érkezik vissza a Bankba, a Számlatulajdonos bejelentése alapján a Bank új bankkártyát bocsát az ügyfél rendelkezésére, amelyet levelezési címre postáz, vagy a Számlavezető fiókban veheti át a Számlatulajdonos vagy meghatalmazottja. Új PIN-kódot ebben az esetben is - nem sürgősségi bankkártya rendelés esetén - a Bank az Ügyfél által megadott általános Levelezési címre postázza. A Bank a mindenkori Kondíciós Listában feltüntetett pótkártya díjat, illetve a Bankfióki kártya átvételi díjat számolja fel, ha a kézbesítés sikertelensége az ügyfél nem szerződésszerű magatartásának (pl. rossz levelezési cím megadása, a küldemény át nem vétele) a következménye. 9. A bankkártyák lejárata, új bankkártya kibocsátása A bankkártya lejáratának ideje év és hónap szerint kerül meghatározásra, azt a Kártyabirtokos a lejárat hónapja utolsó napjának magyarországi idő szerinti 24. órájáig használhatja, feltéve, hogy a lejárt kártya helyett kibocsátott új kártyáját az ügyfél korábban nem aktiválta, mely időpontban a régi kártya használatának lehetősége megszűnik. A bankkártya lejárata a kártya előlapján szerepel hh/éé sorrendben, vagyis 2012. októberi lejáratú bankkártya esetében a kártyán 10/12 információ szerepel. 10. Bankkártyákhoz Kapcsolódó Utasbiztosítások Az Utasbiztosításokat az Allianz Hungária Zrt. (továbbiakban Biztosító) nyújtja az MKB Bank és a Biztosító között létrejött Csoportos utasbiztosítás szerződés alapján, külföldi utazási, baleset- és poggyászbiztosításként, a biztosítási feltételekben meghatározott módon és tartalommal. Az Utasbiztosítások teljesítéséért a Biztosító felel, kivéve a Bankot terhelő havi díjfizetési kötelezettség teljesítését. 10.1. Utasbiztosítások típusai – igénylésük módja szerint a) Beépített utasbiztosítások  Alap típusú utasbiztosítás: i Európa Alap csomag ii Világ csomag - 24 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől b) Opcionálisan igényelhető utasbiztosítások:  Alap típusú utasbiztosítás i Európa csomag  Kiegészítő típusú utasbiztosítás i Prémium csomag ii Autós csomag iii Komplex csomag Kiegészítő utasbiztosítási csomag önállóan nem igényelhető, minden esetben szükséges hozzá, hogy a Biztosított rendelkezzék az adott bankkártyára vonatkozó Alap típusú utasbiztosítással, vagy az Alap típusú utasbiztosítást legkésőbb a Kiegészítő típusú biztosítással egyidejűleg igényelje. A Beépített és az Opcionálisan Igényelhető Utasbiztosítási csomagok a szolgáltatások körében, valamint a szolgáltatási limitek és a biztosítási összegek tekintetében térnek el egymástól. Az egyes biztosítási csomagok tartalmára vonatkozó részletes információkat a Biztosító által kibocsátott az „MKB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyával rendelkezők külföldi utazására szóló csoportos utasbiztosítás Ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek” című dokumentum tartalmazza. 10.2. A biztosítási szerződés létrejötte és annak tartama: 10.2.1 A biztosítási szerződés létrejötte Beépített utasbiztosítás esetén: a bankkártya kibocsátására vonatkozó szerződés megkötésével együtt, külön szerződéskötés nélkül jön létre a biztosítási szerződés, Opcionálisan igényelhető utasbiztosítás esetén: a biztosítási jogviszony a számlatulajdonos és főkártyabirtokos Ügyfél/ Biztosított (és a Társkártya birtokos/Biztosított) és a bankkártyát kibocsátó MKB Bank Zrt., mint szerződő között megkötött szerződéssel jön létre. 10.2.2 A biztosítási időszak egy év. 10.2.3 A biztosítási szerződés automatikusan megújuló, határozatlan időtartamú szerződés, amely felmondással, illetve a szerződésben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén szűnik meg. 10.3. A kockázatviselés kezdete és fordulónapja 10.3.1. A kockázatviselés kezdete Beépített utasbiztosítás esetén: A kártya kibocsátását követő nap 00:00 órától Opcionálisan igényelhető utasbiztosítás esetén: a) a biztosítási szerződés megkötésének napját követő nap 00:00 órától, ha: • a biztosítást már kibocsátott bankkártyához (betéti és hitel) igényli az Ügyfél, vagy • új betéti kártya igénylésével egyidejűleg köt biztosítási szerződést. b)

új hitelkártya igénylése esetén a hitelkártya kérelem jóváhagyását követően, a biztosításra vonatkozóan a Bank által küldött Értesítő levélben meghatározott időponttól.

10.3.2. A kockázatviselés fordulónapja: A kockázatviselés fordulónapja minden naptári évben a kockázatviselés kezdő napjával megegyező nap, az adott biztosítási csomag vonatkozásában. 10.4. Biztosítási díj fizetése A Bank a biztosítás éves díjával a kockázatviselés kezdetekor, azt követően pedig a biztosítás fordulónapján terheli meg a Számlatulajdonosnak az MKB Banknál vezetett azon bankszámláját/ hitelszámláját, amely a biztosítással érintett bankkártya használatának fedezetét biztosítja. 10.5. A biztosítási szerződés megszűnése A biztosítási szerződés megszűnik az alábbi feltételek bármelyikének bekövetkezése esetén: - 25 -

• • • •

• • •Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől a biztosítási szerződésben meghatározott feltétel bekövetkezése esetén; a Számlatulajdonos ügyfél és a Bank által kötött, azon bankkártya kibocsátására vonatkozó szerződés bármely okból történő megszűnésével, amely bankkártyához az Utasbiztosítás kapcsolódik: a szerződés megszűnésének napján, 24:00 órakor; a biztosított halálával; azon bankkártyája lejáratának napján, 24:00 órakor, amelyhez az Utasbiztosítás kapcsolódik, tartozik, feltéve, hogy a Bank nem bocsátott ki új bankkártyát a lejárt bankkártya helyett, a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban; felmondással; Beépített utasbiztosítás nem szüntethető meg azon bankkártya kibocsátásáról kötött szerződés megszüntetése nélkül, amelyhez az Utasbiztosítás kapcsolódik. Opcionálisan igényelhető utasbiztosítás a Számlatulajdonos Ügyfél által tett és a Bank által elfogadott írásbeli felmondó nyilatkozattal a biztosítás fordulónapjára, amennyiben azt a Számlatulajdonos Ügyfél legalább 30 (harminc) nappal a kockázatviselés fordulónapját megelőzően benyújtotta a Bankhoz. A felmondás hatályba lépésének feltétele a felmondó nyilatkozat Bank általi kézhezvétele. Kiegészítő típusú utasbiztosítási csomag igénybe vétele esetén az opcionálisan igényelt Alap típusú utasbiztosítási csomag megszűnésével egyidejűleg a Kiegészítő típusú utasbiztosítási csomag is megszűnik, mivel kizárólag Kiegészítő típusú utasbiztosítási csomaggal nem rendelkezhet az ügyfél, valamint a Számlatulajdonos Ügyfél által tett és a Bank által elfogadott írásbeli felmondó nyilatkozattal a biztosítás fordulónapjára, amennyiben azt a Számlatulajdonos Ügyfél legalább 30 (harminc) nappal a kockázatviselés fordulónapját megelőzően benyújtotta a Bankhoz. A felmondás hatályba lépésének feltétele a felmondó nyilatkozat Bank általi kézhezvétele.

10.6. A biztosítási kárrendezés és a biztosítással kapcsolatos panaszkezelés módja a) a biztosítással kapcsolatos mindent bejelentést – ide értve a káreseményre vonatkozó bejelentést is - a Biztosítónál kell megtennie az Ügyfélnek, a Biztosító által meghatározott módon; b) a kárrendezés kizárólag a Biztosító kötelezettsége. c) a biztosítással, a bejelentéssel, illetve a káreseménnyel kapcsolatos minden panasz kezelése a Biztosító kötelezettsége. 10.7. A beépített és opcionálisan igényelhető utasbiztosítás típusai, és azon bankkártyák, amelyekhez kapcsolódhatnak Utasbiztosítás típusa

Beépített utasbiztosítás Alap típusú utasbiztosítás

Bankkártya típusa

Opcionálisan igényelhető utasbiztosítás Alap típusú utasbiztosítás

Kiegészítő típusú utasbiztosítás

Európa Alap csomag

Világ csomag

Európa csomag (opcionális)

Prémium kiegészítő csomag

Autós kiegészítő csomag

Komplex kiegészítő csomag

-

beépített beépített beépített beépített -

igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető -

igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető -

igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető -

igényelhető -

Lakossági betéti kártyák MasterCard Unembossed* MasterCard Unembossed PayPass MasterCard Unembossed Student MasterCard Unembossed Student PayPass MasterCard Standard* Visa Classic MasterCard Gold* MasterCard Gold PayPass MasterCard Gold Private Banking Visa Gold Visa Internet

- 26 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Utasbiztosítás típusa

Beépített utasbiztosítás Alap típusú utasbiztosítás

Bankkártya típusa

Opcionálisan igényelhető utasbiztosítás Alap típusú utasbiztosítás

Kiegészítő típusú utasbiztosítás

Európa Alap csomag

Világ csomag

Európa csomag (opcionális)

Prémium kiegészítő csomag

Autós kiegészítő csomag

Komplex kiegészítő csomag

beépített beépített beépített -

beépített beépített beépített beépített

igényelhető igényelhető igényelhető -

igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető

igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető igényelhető

-

Lakossági hitelkártyák MasterCard Standard Hitelkártya Miles&More Standard Hitelkártya Miles&More Standard PayPass Hitelkártya EasyCard Standard Hitelkártya MKB Jótét Hitelkártya MKB Egészség Plusz Hitelkártya MasterCard Gold Hitelkártya Miles&More Gold Hitelkártya Miles&More Gold PayPass Hitelkártya EasyCard Gold Hitelkártya

*Az MKB Bank Zrt. 2016. január 1-jével megszüntette a MasterCard Unembossed forint alapú, MasterCard Standard forint alapú és MasterCard Gold forint, dollár és euró alapú nemzetközi betéti bankkártyák értékesítését, ezért új bankkártya igénylést ezen termékekből, ettől a naptól nem fogad be. 2016. augusztus 1-jétől az ügyfelek számára kibocsátott, lejáró, továbbá a hibás, illetve bármely okból letiltott bankkártyák helyett a Bank korszerű, innovatív, PayPass funkcióval kiegészített bankkártyát bocsát ki, amely bankkártyák az egyérintéssel történő fizetés lehetőségével a hagyományos bankkártyás fizetésnél egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb fizetést tesznek lehetővé.

IV. Az ügyfél értesítésére szolgáló biztonságos eljárás szabályai a Bank által vélt vagy észlelt csalás vagy biztonsági fenyegetések esetén A fizetési műveletek teljesítése, továbbá egyéb, a Bank és az Ügyfél által kötött szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben a Bank által vélt vagy észlelt csalás vagy biztonsági fenyegetések esetén a Bank az alábbi szabályokat alkalmazza az Ügyfél értesítésére: A Bank az értesítést elsődlegesen rögzített telefonon, vagy az MKB NetBankár szolgáltatásban, vagy írásban postai úton a Banknál bejelentett levelezési címen keresztül kísérli meg, azzal hogy egyebekben a Bank saját mérlegelése szerint jogosult egyéb módon is értesíteni az Ügyfelet. Biztonsági fenyegetések esetén a Bank a honlapján elhelyezett tájékoztató útján értesíti Ügyfeleit. Az Ügyfél köteles rendszeresen nyomon követni a Bank által fentiek szerint nyújtott értesítéseket és az értesítés szerint, azt követve eljárni. A Bank a fizetési számlához a Számlainformációs szolgáltatást végző Pénzforgalmi szolgáltató, illetve a Fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző Pénzforgalmi szolgáltató általi jóvá nem hagyott vagy csalárd módon történő hozzáféréssel összefüggő objektíven indokolható és kellően bizonyított okok alapján - ideértve a jóvá nem hagyott fizetési művelet kezdeményezését, vagy a fizetési művelet csalárd módon történő kezdeményezését is - megtagadhatja a számlainformációs szolgáltatást végző Pénzforgalmi szolgáltatótól, illetve a Fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző Pénzforgalmi szolgáltatótól a fizetési számlához való hozzáférést. A Bank a hozzáférés megtagadásáról és annak okairól lehetőség szerint a hozzáférés megtagadását megelőzően, de legkésőbb a hozzáférés megtagadását követően haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet rögzített telefonon vagy MKB NetBankár szolgáltatáson vagy írásban postai úton a Banknál bejelentett levelezési címen keresztül. Nem terheli tájékoztatási kötelezettség a Bankot, ha a tájékoztatás objektíven indokolt biztonsági okokból nem helyénvaló, vagy ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését jogszabály tiltja. A Bank a hozzáférés megtagadása okának megszűnését követően ismételten biztosítja a hozzáférést.

- 27 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől

II. Betéti termékek Érvényes: 2017. szeptember 21-étől Bankfiókunkba befáradva, 2011. február 1-jétől kérheti az Ön által Bankunknál elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek és értékpapírok állományára vonatkozó aktuális összefoglaló tájékoztatót. 1. Betéti szerződés tartalma A betéti szerződés részletes leírását az üzletszabályzat tartalmazza. 2. Kamatlábak bruttó módon történő meghirdetése A kondíciós listában valamennyi kamatláb bruttó módon kerül meghirdetésre. A látra szóló kamatszámítás esetén, a kamatjóváírást követően, az 1995. évi CXVII. Törvényben meghatározott kamatadó külön könyvelési tételként kerül terhelésre a bankszámlán, kamatadó megnevezés alatt (bruttó kamatelszámolás). A lekötött betétek esetében a kamat jóváírását megelőzően kerül levonásra a kamatadó, azaz a kamatadóval csökkentett összeg kerül jóváírásra (nettó kamatelszámolás). 3. Látra szóló betétek kamatelszámolása Látra szóló betétek esetén a nap végi záró egyenlegek alapján havonta számolunk kamatot, a kamatszámításra és a kamat jóváírására - zárlati elszámoláskor - minden hónap utolsó péntekén kerül sor. A betételhelyezés kezdő napjára fizetünk, míg a betétfelvét napjára nem fizetünk kamatot. A kamatszámítás képlete: tőke x naptári napok száma x kamatláb 36 000 A naptári napok számán a ténylegesen letöltött naptári napokat kell érteni, egy év 365 napból áll. 4. Betétlekötési megbízások befogadása A betétlekötési megbízások tárgynapi teljesítésre történő befogadási rendje:  amennyiben azok papíralapú bizonylatok felhasználásával kerülnek benyújtásra, úgy azok bármely banki munkanapon a pénztári nyitvatartási idő alatt, de legkésőbb 17:30-ig;  amennyiben azok NetBANKár rendszeren keresztül kerülnek benyújtásra, úgy bármely naptári napon 00:00 és 24.00 között, de legkésőbb a megbízások teljesítési határidejeként megjelölt banki munkanapon 17:30-ig;  amennyiben azok TeleBANKár ügyintézőn, vagy TeleBANKár rendszeren keresztül kerülnek benyújtásra, úgy tárgynapi teljesítésre a befogadási határidő bármely banki munkanapon 17:30. A betétlekötési megbízás teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a megbízás benyújtását megelőzően az érintett bankszámlán biztosítani kell. Amennyiben a megbízás benyújtásakor a bankszámlán nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, a Bank a megbízást azonnal - fedezethiányra való hivatkozással – visszautasítja. Betétlekötési megbízás - a tárgynapon túl - papíralapú megbízás esetében maximum 90 napra, elektronikus úton maximum 180 napra adható meg előre. Az értéknapos (előre dátumozott) megbízások feldolgozása a megbízáson megjelölt értéknapon (banki munkanap), reggel a felhasználható egyenleg terhére történik. Amennyiben a lekötés fedezethiány miatt nem teljesíthető, azt a Bank visszautasítja. 5. Kedvezményes betéti kamat lehetőségek A Standard lekötött betétek éves kamatlábaitól (Kondíciós lista magánszemélyek részére - II. Betéti termékek (L3) I.4.1. és II.1. pontjai) HUF, EUR, USD és GBP devizanemek esetén a Bank üzletpolitikai szempontokat - elsődlegesen a lekötni kívánt összeg volumene és a lekötés időtartama (futamidő), továbbá banki kapcsolat fennállásának időtartama, Banknál elhelyezett megtakarítások, felvett hitelek összege, igénybe vett szolgáltatások száma és rendszeressége, ügyfélkapcsolat minősége, fizetési kötelezettség késedelem nélküli teljesítése, stb. - figyelembe véve a betéti szerződésben eltérhet. A kamat kedvezménnyel növelt mértékének megfelelő EBKM az aktuális MNB alapkamat, illetve a megfelelő futamidőre, kamatperiódusra jegyzett BUBOR (forint bankközi referenciakamat)/deviza bankközi referenciakamatláb (LIBOR, swap ráták) mértékéig terjedhet. A kedvezményes kamat lehetőségek csak bankfiókokban kezdeményezett betéti szerződés kötése (betétlekötés) esetén, egyszeri lekötési mód választásakor igényelhetők. - 28 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 6. Akciós betétlekötések 6.1. Akciós betétlekötések általános feltételei 2016. október 2-áig az akciós betétlekötés az 1 000 000 forint vagy 3 500 USD és a feletti lekötésekre vonatkozik, 2016. október 3-ától az akciós betétlekötés az 5 000 000 forint vagy 17 500 USD és a feletti lekötésekre vonatkozik. Ismétlődő lekötés esetén az akciós kamat csak az első (3,6,12 hónapos) kamatperiódusra vonatkozik. Egyszeri lekötési mód választásakor a betét lejárata előtt, ismétlődő lekötés esetén az első periódus alatti betétfeltörés csak azonnali felmondással kezdeményezhető, mely eset(ek)ben a Bank nem fizet kamatot. Akciós betétlekötés kizárólag személyesen, bankfiókban, vagy TeleBANKár ügyintézőn keresztül lehetséges. Akciós betétlekötéssel ügyfelenként összesen legfeljebb 50 (ötven) millió forintnak megfelelő összeg helyezhető el, devizanemtől függetlenül, ami azt jelenti, hogy az Ügyfél az Akciós betétlekötés Bank általi befogadásának napján ezen betétlekötésben meghatározott összeggel együtt összesen legfeljebb 50 (ötven) millió forint összegű, a Kondíciós lista magánszemélyek részére – II. Betéti termékek (L3) kondíciós listában megnevezett Akciós betéttel rendelkezhet. Az összeghatár vizsgálata során a Bank az Akciós betétlekötés napján hatályos MNB középárfolyamot veszi figyelembe. Az összeghatár vizsgálatánál a kombinált betéti konstrukcióban elhelyezett betétösszegek nem kerülnek figyelembevételre. 6.2. Akciós HUF és USD betétlekötés Az akciós betét kamatára az Ügyfél abban az esetben jogosult, ha 2014. június 23-án vagy azt követően igényelte jelenleg is használt szolgáltatáscsomagját. Amennyiben az Ügyfél a feltételt nem teljesíti, akkor a magánszemélyek részére szóló Betéti termékek kondíciós listában meghirdetett, az adott futamidőhöz tartozó standard betéti kamatláb szerinti kamatösszeget fizeti ki a Bank. 6.3. Akciós HUF Online számlanyitás kombinált betét Az akciós betét kamatára az Ügyfél abban az esetben jogosult, ha az alábbi igénybevételi feltételek mindegyikét teljesíti a betétlekötéskor: a) 2017. július 20-át követően az www.mkb.hu honlapján keresztül igényli bankszámla nyitását és ennek alapján azonosított elektronikus úton HUF devizanemű bankszámla nyitásáról és vezetéséről szóló szerződést köt az MKB-val, ÉS b) a bankszámla megnyitásának napját követő 30 (harminc) napon belül a Bank fiókhálózatában az ügyfél tulajdonában álló, az MKB-nál vezetett összevont értékpapír- és ügyfélszámlán és/vagy MKB Trezor Tartós Befektetési Számlán és/vagy MKB Nyugdíj-előtakarékossági Számlán az aktuálisan jegyezhető 1 éves futamidejű Kamatozó Kincstárjegyből jegyez, ÉS c) a betétlekötés összege minimum 500.000 Ft azzal, hogy a betétlekötéssel egyidejűleg legalább a betétként elhelyezett összeggel megegyező névértékben az Ügyfél 1 éves futamidejű Kamatozó Kincstárjegyet jegyez. Az ajánlat kötelező részét képező, jegyzés alatt álló Kamatozó Kincstárjegy kamatát a kibocsátó (Magyar Állam) határozza meg. A Kamatozó Kincstárjegy lejárat előtti értékesítése esetén elérhető hozam akár jelentősen elmaradhat a lejáratig való tartással realizálható hozamtól, illetve akár tőkevesztéssel (veszteséggel) is járhat! A kombinált akcióban szereplő értékpapír futamideje jelentős mértékben meghaladja az akciós betét futamidejét! A „HUF Online számlanyitás kombinált betét” akcióban az Ügyfél akkor jogosult az akciós betéti kamatra, ha a betét elhelyezése mellett a fenti feltételek mellett értékpapír befektetést is eszközöl, azaz Kamatozó Kincstárjegyet jegyez. A megalapozott befektetési döntés érdekében kérjük, hogy mielőtt e befektetések mellett döntene, olvassa el figyelmesen a vonatkozó Kamatozó Kincstárjegy Ismertetőjét és Nyilvános ajánlattételét, valamint a Bank MiFID Terméktájékoztatóját. Az MKB Összevont értékpapír- és ügyfélszámla, az MKB Trezor Tartós Befektetési számla és az MKB Nyugdíj-előtakarékossági összevont értékpapírszámla díjait, költségeit a XVI. Befektetési szolgáltatások, valamint kiegészítő szolgáltatások kondíciós lista tartalmazza, továbbá az alábbi linkeken szereplő tájékoztatókban talál további információkat: https://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/ertekpapirok/ertekpapir-szamlavezetes https://www.mkb.hu/lakossagi/megtakaritasok/elotakarekoskodas/nyugdijelotakarekossagi-szamla https://www.mkb.hu/sw/static/file/Trezor_Szamlak_Ugyfeltajekoztato_20170103.pdf Az akció visszavonásig érvényes. - 29 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 6.4. Időarányos kamat-jóváírási akció Kamatozó Kincstárjegy vásárlással Az Ügyfél időarányos kamat jóváírásra akkor jogosult, ha az alábbi feltételeket maradéktalanul teljesíti:  legalább 1 millió forint értékű forint betéttel rendelkezik, ami legalább 3 hónapos futamidejű, és  azt a futamidő lejárata előtt feltöri, és  legalább a betéti tőkét Kamatozó Kincstárjegy vásárlásra fordítja, és  a Kamatozó Kincstárjegy a Bankunknál vezetett összevont értékpapírszámlán kerül elhelyezésre. Ez esetben az Ügyfél általi felmondás jutaléka sem kerül érvényesítésre. 7. Emelt összegű OBA (Országos Betétvédelmi Alap) védelem A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 214/A. §-a emelt összegű OBA (Országos Betétvédelmi Alap) betétvédelmet biztosít meghatározott forrásból származó jövedelmek számára. Az emelt védelem keretében az Ügyfél általános – tehát legfeljebb 100 000 EUR összegű – betétvédelme legfeljebb 50 000 EUR összeggel növekedhet meg. A törvény értelmében emelt összegű védelemre az alábbi forrásból származó jövedelmek jogosultak: a) lakóingatlan eladása, lakásbérleti vagy lakáshasználati jog eladása, b) munkaviszony megszűnéséhez, nyugdíjazáshoz kapcsolódó juttatás, c) biztosítási összeg vagy d) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítés. Jogosultság igazolása az alábbi okiratok eredeti példányának bemutatásával történik: - az a) pontban meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződés vagy tulajdonjog, bérleti jog, használati jog átruházására irányuló egyéb okirat másolata, - a b) pontban meghatározott esetben 30 napnál nem régebbi munkáltatói, kifizetői igazolás, - a c) pontban meghatározott esetben a biztosító 30 napnál nem régebbi igazolása, - a d) pontban meghatározott esetben a bíróság 30 napnál nem régebbi határozata

- 30 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 7. Betéti termékek Termék megnevezése 1. Igénybevétel feltétele 2. A kamatszámítás képlete

Standard forint/deviza betét Pénzpiaci betét Belföldi és külföldi természetes személyek által igénybe vehető Belföldi és külföldi természetes személyek által igénybe vehető betéti termék, igénybevételének nem szolgáltatás, igénybevételének feltétele, hogy ügyfelünk bankszámlával feltétele, hogy ügyfelünk bankszámlával rendelkezzen Bankunknál. rendelkezzen. A GBP kivételével minden devizanem esetén: tőke x naptári napok száma x kamatláb A GBP-ben denominált betétek esetén: tőke x naptári napok száma x kamatláb 36 000 36 500 A naptári napok számán a ténylegesen letöltött naptári napokat kell érteni, egy év 365 napból áll. A betét a lekötés időtartama alatt kamatperiódusonként változó kamatozású. A kamatperiódus hossza 3 hónap.

3. Kamatozás

A betét a lekötés időtartama (periódusa) alatt fix kamatozású.

4. Lehetséges lekötési módok

  

5. Speciális feltételek

A kamatláb báziskamatlábból és kamatrésből áll, értéke min. 0,01%. A bázis kamatláb az adott kamatperiódus kezdőnapját megelőző 5 (öt) egymást követő banki munkanapra, mint értéknapra, a Reuters telekommunikációs rendszer BUBOR (Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) oldalán - 2 munkanappal korábban - közzétett, 3 hónapos BUBOR értékek számtani átlaga. A kamatrés minden egyes lekötés esetén - ideértve az ismétlődő betétlekötéseket is - az adott lekötés első napján hatályos kondíciós listában meghirdetett mérték szerint kerül megállapításra. Amennyiben a báziskamat és kamatrés együttes értéke egyik kamatperiódusban sem csökken 0,01% alá, úgy a kamatrés az adott lekötési időtartam alatt nem változik, mértéke:  6 havi lekötés esetén mínusz évi 0,00%,  9 havi lekötés esetén mínusz évi 0,00%  12 havi lekötés esetén mínusz évi 0,00%  24 havi lekötés esetén mínusz évi 0,00%  36 havi lekötés esetén mínusz évi 0,00% Kamatperiódus: A 3 hónapos kamatperiódus a betétlekötés első napjával kezdődik és minden további kamatperiódus első napja megegyezik a betétlekötés napjának naptári sorszámával. Ha a soron következő kamatperiódus kezdő napja nem banki munkanapra esik, a kamatperiódus első napja a következő banki munkanappal egyezik meg. A kamat a kamatperiódus ideje alatt nem változik.

Lekötés egyszeri érvénnyel Ismétlődő lekötés azonos összeggel Ismétlődő lekötés kamatos kamattal Ismétlődő lekötés egy megjelölt bankszámla teljes egyenlegével

-

Amennyiben nem az MKB Banknál bankszámlával rendelkező számlatulajdonos által kerül a betét elhelyezésre, úgy annak nyilvántartásához - pénznemenként - egy elszámolási (technikai) betétszámla kerül megnyitásra. Az elszámolási betétszámlán nyilvántartott látra szóló egyenlegek után a Bank nem fizet kamatot. Az elszámolási betétszámla kizárólag a lekötött betétek nyilvántartására szolgál, így ahhoz egyéb banki termék (pl. bankkártya, fix összegű állandó átutalás) nem igényelhető, illetve nem adható. Az elszámolási betétszámlán - a betétek elhelyezése, illetve kifizetése céljából - az alábbi tranzakciók kezdeményezhetők:  készpénz befizetés/felvétel,  jóváírás,  eseti átutalás más banknál vezetett bankszámlája javára. A tranzakciók teljesítése után esedékes díjtételek a befizetés/kifizetés, átutalás összegéből kerülnek levonásra. Az elszámolási betétszámla nyilvántartásáért a Bank bankszámlavezetési díjat nem érvényesít. A Bank az elszámolási betétszámláról - amennyiben azon volt pénzmozgás - havonta egy alkalommal küld kivonatot. - 31 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 1. Azonnali felmondás Azonnali felmondás esetén az utolsó lekötési időtartamra (periódusra) a Bank nem fizet kamatot. 2. Határidős felmondás Az egy hónapon túlra lekötött betét szerződésének felmondása a 31. naptól kezdeményezhető határidős felmondással is. (Előzetes - öt banki munkanapos - felmondási idő megtartása mellett. A felmondási megbízás benyújtásának napja és a bankszámlán történő jóváírás napja nem számít bele az öt banki munkanapba.)

6. Az ügyfél általi felmondás feltételei

Határidős felmondás esetén a Bank a futamidőből már eltelt időtartam figyelembevételével a következők szerint fizet kamatot: Ha a futamidőből  kevesebb, mint 50% telt el, a ténylegesen letöltött futamidőre az eredeti kamat 20%-át,  50% és 75% közötti időszak telt el, a ténylegesen letöltött futamidőre az eredeti kamat 75%-át, míg  75% feletti időszak telt el, a ténylegesen letöltött futamidőre az eredeti kamat 100%-át, A Bank fenti módon meghatározott kamat terhére a felmondási jutalék érvényesítése után fizeti meg a kamatot.

1. Azonnali felmondás A kamatperiódus időszakán belül történő felmondás esetén a Bank az utolsó lekötési időtartamra (periódusra) nem fizet kamatot. 2. Határidős felmondás Ha a betétlekötés felmondása a kamatperiódus lejáratának napjára esik, a Bank a betét után - a ténylegesen eltelt lekötési időtartamra - érvényes kamatösszegnek a 10 %-át fizeti meg kamatként. A betétlekötés nem módosítható (részfelbontás nem lehetséges).

A Bank a lekötés lejárata/fordulónapja előtti időpontra történő részösszegű felmondásának lehetőségét nem biztosítja. A lekötött betét összegének a lekötés fordulónapjára történő módosítása (a tőke összegének emelése vagy csökkentése) nem minősül felmondásnak (a tőke összegének csökkentése esetén az új időtartamra (periódusra) érvényes fel nem mondott résznek el kell érnie az adott bankszámlavezetésre irányadó mindenkor hatályos feltételek szerint leköthető legkisebb betét összegét). A betéti szerződés határidős felmondásának benyújtását követően a határidős felmondásra vonatkozó megbízás vissza nem vonható. Amennyiben egy betét ismétlődő időtartammal (periódussal) kerül lekötésre, úgy azon az új periódusra vonatkozó módosítás (a betét 7. Ismétlődő betétlekötések összegének emelése, csökkentése, lekötési típus, tőke és kamatfizetési módosítása bankszámla) legkésőbb a betét fordulónapját 2 nappal megelőző banki munkanapon lehetséges (elektronikus csatornán legkésőbb a fordulónapot 2 nappal megelőző banki munkanap 16h-ig hajtható végre).

Az új időtartamra (periódusra) vonatkozó módosítás (a betét összegének emelése, csökkentése, tőke és kamatfizetési bankszámla) legkésőbb a betét fordulónapját 2 nappal megelőző banki munkanapon lehetséges. Amennyiben egy betét ismétlődő időtartammal (periódussal) kerül lekötésre, úgy azon az új periódusra vonatkozó módosítás (tőkeemelés, csökkentése, lekötési típus, tőke és kamatfizetési bankszámla) legkésőbb a betét fordulónapját 2 nappal megelőző banki munkanapon lehetséges (elektronikus csatornán legkésőbb a fordulónapot 2 nappal megelőző banki munkanap 16h-ig hajtható végre).

- 32 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől

III. Hitel termékek Érvényes: 2018. március 1-jétől 1. A hitelekre vonatkozó általános rendelkezések A kamatszámítás képlete: tőke x naptári napok száma x kamatláb 36000 Fogyasztóval kötött jelzáloghitelek esetében a kamatváltozás számításának módszere: referenciakamatlábhoz kötötten. A díjak, jutalékok és költségek megfizetése a 2015. 02. 01. napjáig megkötött deviza alapú kölcsön esetén forintban, devizakölcsön estén a kölcsön folyósításának devizanemében esedékes. A 2015. 02. 01. napja után megkötött szerződések esetén a százalékos arányban meghatározott díjak megfizetése a hitel pénznemében, a tételesen meghatározott díjak és költségek megfizetése forintban esedékes. Forintban meghatározott díjak, jutalékok és költségek devizában történő megfizetése esetén az átszámítás az esedékesség napjára spot értéknappal jegyzett MKB kereskedelmi deviza középárfolyamon történik. A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény, illetve a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, továbbá a 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseire tekintettel a lakossági, devizában nyilvántartott, vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett hitel-, vagy kölcsönszerződés esetén a Bank az MKB kereskedelmi deviza középárfolyamot alkalmazza az alábbi esetekben: a) a kölcsön folyósításakor; b) a havonta esedékessé váló törlesztőrészlet konvertálásakor; c) a devizában meghatározott bármely költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének kiszámításakor; d) a nem havi rendszerességgel történő törlesztőrészlet megfizetésekor; e) a sorban álló tételek elszámolásakor; f) a fennálló teljes tartozás (vagy annak egy része) elő-, illetve végtörlesztésekor. MKB Kereskedelmi Deviza Középárfolyam: az adott ügylet elszámolásának napjára az MKB Bank Zrt.. által jegyzett - ún. spot, azaz az elszámolás napját megelőző második üzleti napon jegyzett kereskedelmi deviza középárfolyam. Az MKB Kereskedelmi Deviza Középárfolyamot a “Világgazdaság” című napilapban, valamint az MKB honlapon teszi közzé. Amennyiben az Ügyfél egyidejűleg pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítást és egyéb célú szerződésmódosítást is kezdeményez, a bank a két szerződésmódosítási díj közül csak az egyik, a mindenkori magasabb mértékű díjat számolja fel. Előtörlesztés minimális összege: az előtörlesztés napján fennálló kamattartozás összege. Az előtörlesztett összeg az ügyfél által teljesített befizetés devizanemétől függően forint, vagy deviza lehet. A kölcsön folyósítására, illetve előtörlesztésére adott fizetési megbízások befogadására, illetve teljesítésére vonatkozó határidők jelen kondíciós lista I./I./12.4. pontjában kerültek feltüntetésre. A Bank a hitelszerződéssel összefüggésben keletkezett késedelmes tartozásokat a hitelszerződés devizanemében tartja nyilván. Az MKB Bank vállalja, hogy a fogyasztóval kötött, devizában nyilvántartott, vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett ingatlanfedezetű hitel-, vagy kölcsönszerződések esetén a devizaátváltással és számítással összefüggésben külön költséget, díjat vagy jutalékot nem számít fel. Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, költségek felszámításával nyújtja. 2004.05.01. napja előtt megkötött szerződések esetében amennyiben a kamat, díj vagy költség Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása miatt az Ügyfél a Bankkal kötött hitelszerződést (kivéve az állami

- 33 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől forrásoldali kamattámogatású hitelekre kötött hitelszerződéseket) a módosítás hatályba lépése előtt felmondja, a Bank zárlati díjat nem számít fel. 2004.05.01. napja után megkötött szerződések esetében amennyiben a kamat vagy a kamatfelár Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása miatt az Ügyfél a Bankkal kötött hitelszerződést (kivéve az állami forrásoldali kamattámogatású hitelekre kötött hitelszerződéseket) a módosítás hatályba lépése előtt felmondja, a Bank zárlati díjat nem számít fel. 2004.05.01. napja után megkötött, hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó hitelszerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén amennyiben az Ügyfél a szerződést 30 napos határidővel érvényesen felmondja, a Bank költséget és díjat nem számít fel a felmondás körében. A Bank a hitelszerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettség szerződésszerű teljesítése, vagy a hitelszerződés alapján fennálló tartozás végtörlesztését követően a hitelfelvevő(k) külön kérésére a zálogjog/elidegenítési és terhelési tilalom törlési engedélyt - legkorábban - a teljes tartozás hitelszámlán történő jóváírásától számított 7. munkanapon kiadja a hitelfelvevő(k) részére. Adminisztrációs díj: A hitel futamideje alatt az alábbi egyedi ügyféligények bámelyikének teljesítése után felszámított díj  hozzájárulás kérése a bankot követő jelzálogjog alapításához illetve egyéb jogviszonyok tulajdoni lapra történő bejegyzéséhez,  a hitel fennállása során annak törlesztésével kapcsolatos igazolás kiállítása,  az eredeti ügyféldossziéban elhelyezett ügyirat másolatának kiadása. * Jelzáloghitel esetén a kamatperiódus fordulónapján (de legalább évente egyszer) kiállított törlesztési táblázat díjmentes. Az ügyfél részére tájékoztatás során átadásra kerülő szerződés tervezet, valamint az ügyfél kérése alapján – nem jelzáloghitel esetében - a törlesztő tábla átadása díjmentes. A Bank számára stratégiailag kiemelt fontosságú ügyfelek esetén a kamat– díj– és jutalék típusú kondíciókból kedvezményt nyújthat. A kamat, díj és jutalék kedvezményről a bank az igényelt hitel összege, az ügyfél minősítése és az ügyfél egyéb banki kapcsolat alapján dönt. A folyósítási díjat a Bank az alábbi költségei ellentételezése érdekében számítja fel:  A folyósítással kapcsolatosan felmerülő ügyviteli költségek, úgy mint o folyósítási feltételeket igazoló dokumentumok átvétele, formai és tartalmi ellenőrzése, o folyósítási feltételek szakmai ellenőrzése o folyósítást indító kérelem átvétele, ellenőrzése és továbbítása a folyósítást végző terület részére o a folyósítandó kölcsönügylet, valamint a kapcsolódó ügyletszereplők biztosítékok rendszerekben történő rögzítése o a folyósítási tranzakció végrehajtása o a hiteligényléshez kapcsolódó dokumentáció továbbítása az irattárolásra szolgáló helyre o A folyósítással kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek mind a folyósítási feltételek ellenőrzéséhez, valamint a folyósításhoz kapcsolódó technikai eszközök költségei, licenc díjak

2. THM és egyéb rendelkezések Teljes hiteldíj mutató (THM) képlete:

*

Kamatperiódus alatt értendő: a 2014. évi LXXVII. törvény (Forintosítási Törvény) 7. §-a és a 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 33. § (4) bekezdése alapján megállapításra kerülő kamatperiódus, illetve kamat kamatfelár-periódus; e törvényi rendelkezések hatálya alá nem tartozó szerződések esetében pedig a szerződésben ilyenként meghatározott időszak

- 34 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől m

 C 1  X 

t k

k 1

k

m'

  Dl 1  X 

 sl

l 1

C : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első k

hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, Dl: az l sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m’: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A konkrét THM értéket a hitel-, illetve kölcsönszerződésben tüntetjük fel. A Teljes Hiteldíj Mutató (továbbiakban: THM) meghatározása mindig az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, illetve deviza alapú kölcsönök esetén annak árfolyamkockázatát. 3. 2015. február 1-jétől megkötésre kerülő fogyasztói kölcsönszerződésekre vonatkozó speciális rendelkezések Kamatperiódus fogalma: a fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a Bank a hitelkamat mértékét - azaz referencia-kamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a kamatfelár mértékét, kamatperiódusokban rögzített hitelkamat esetén a hitelkamat mértékét - nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. A Bank által alkalmazott kamatfelár-változtatási mutatók: 2015. február elsejétől kötött, referenciakamatozású, piaci feltételű forint hitelek, ahol a hitel futamideje meghaladja a 3 évet A Hitelező a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett H0F kódszámú kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza, így a kamatfelár mértékét a futamidő alatt nem módosíthatja. 2016. június 20. napjától befogadott kérelmek alapján kötött, referenciakamatozású, piaci feltételű – ingatlanfedezet mellett nyújtott - forint hitelek, ahol a hitel futamideje meghaladja a 3 évet A Hitelező a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett H4F5 kódszámú kamatfelár-változtatási mutatót alkalmazza. A Bank által alkalmazott kamat változtatási mutatók: 2015. február elsejétől kötött, referencia-alapkamathoz nem kötött, piaci feltételű forint hitelek, ahol a hitel futamideje meghaladja a 3 évet A Hitelező a kamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, H4K és H5K kódszámú kamatváltoztatási mutató mértékével módosíthatja az egyes kamatperiódusok lejártával. 2016. június 20. napjától befogadott kérelmek alapján kötött, referencia-alapkamathoz nem kötött, piaci feltételű – ingatlanfedezet mellett nyújtott - forint hitelek, ahol a hitel futamideje meghaladja a 3 évet A Hitelező a kamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, H3K5, H4K10 kódszámú kamatváltoztatási mutató mértékével módosíthatja az egyes kamatperiódusok lejártával. Az egyes kamatfelár-változtatási és kamatváltoztatási mutatók közérthető magyarázatát a Bank Hitelműveletek végzéséről szóló Üzletszabályzatának 4. és 5. számú mellékletei tartalmazzák.

- 35 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 4. Tájékoztató a fogyasztási kölcsönszerződések azon feltételeiről, melyek a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (jelen pont tekintetében: régi Hpt.) alapján váltak egyes szerződések részévé A Bank tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Régi Hpt. 213.§ (4) bekezdésének hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában az alábbi rendelkezések a Hpt. fogyasztási kölcsönszerződésekre vonatkozó speciális előírásai alapján kerültek a szerződésbe: -

a szerződés tárgyának meghatározása, az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutató, a hiteldíjmutató számítása során figyelembe nem vett egyéb esetleges költségek meghatározása és összege, vagy ha az ilyen költségek nem határozhatók meg, az ezekre vonatkozó becslés, a szerződéssel kapcsolatos összes költség, kamatok és járulékok éves, százalékban kifejezett értéke, azon feltételek, illetve körülmények részletes meghatározása, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható, vagy ha ez nem lehetséges, az erről szóló tájékoztatás, törlesztő részletek száma, összege, törlesztési időpontok, szükséges biztosítékok meghatározása, a szerződéshez kapcsolódóan az Ügyféltől megkövetelt biztosítások megjelölése, előtörlesztési lehetőség.

A Bank a Régi Hpt. 214/C § hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában az Ügyfelet nem kötelezheti arra, hogy a fogyasztási kölcsönszerződésből származó banki követelések ellenében váltókötelezettséget vállaljon. A Bank nem fogadhat el továbbá az Ügyféltől csekket a fogyasztási kölcsönszerződésből származó követelése biztosítására. Az Ügyfél pedig bármikor követelheti a Banktól a váltó vagy csekk visszaadását, amennyiben ilyen biztosíték nyújtására 2001. január 1-jét követően mégis sor került, és a Bank felel minden olyan kárért, mely az Ügyfelet a fenti váltó- vagy csekk-kibocsátással összefüggésben érte. A Bank a Régi Hpt. 213 § (2) bekezdés hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában a fogyasztási kölcsönszerződésre vonatkozó szabályoktól az Ügyfél hátrányára a Bank nem térhet el, mert az ilyen szerződési kikötés semmis. A semmisségre csak az Ügyfél érdekében lehet hivatkozni. A Régi Hpt. 214/C § hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában ha a fogyasztó a szerződéstől az értékesítő szerződésszegése miatt eláll, úgy egyúttal jogosult a fogyasztási kölcsönszerződéstől is elállni. Az elállás alapján a hitelező köteles a fogyasztó által addig kifizetett összeg azonnali visszafizetésére. A hitelező az általa folyósított kölcsön visszafizetését csak az értékesítőtől követelheti, kivéve, ha az a vételárat a fogyasztónak visszafizette. A fogyasztótól az elállásra, illetve az eredeti állapot helyreállítására tekintettel kamat, költség, kártérítés nem követelhető. Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni: a) azokra a hitel-megállapodásokra, amelyeknek összege hatvanezer forintnál kisebb, vagy hatmillió forintnál nagyobb, b) azokra a hitel-megállapodásokra, amelyek alapján a fogyasztónak a hitelt vagy három hónapot meg nem haladó időszak alatt, vagy tizenkettő hónapot meg nem haladó időszak alatt legfeljebb négy fizetési részletben kell visszafizetni, c) azokra a hitel-megállapodásokra, amelyeket közokiratba foglaltak, d) azokra a hitel-megállapodásokra, amelyeket ingatlanon kikötött jelzálogjog fedezete mellett kötöttek. 5. Az egyes hitelekre vonatkozó speciális rendelkezések 5.1.

Folyószámlahitelek

A Bank fenntartja jogát a hiteligénylés indoklás nélküli elutasítására vagy alacsonyabb összegű hitelkeret felajánlására. A kamatozás módja: változó kamatozás; MKB Frissítő Folyószámlahitel estén kamatperiódusos kamatozás. A hitelkamat esedékessége: havonta, a folyószámlahitellel érintett számla zárlati elszámolásakor. A hitelkeret igénylési díj esedékessége: az igénylés benyújtásakor.

- 36 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől A hitelkeret éves díjának esedékessége: 365 naponként, az első évben nem kerül felszámításra. A hitelkeret emelési díj esedékessége: a hitelkeret összegének emelése napján. 2015.02.01-től megkötött szerződések esetén a rendelkezésre tartási díj a rendelkezésre tartott, de ki nem használt hitelkeret alapján kerül felszámításra. Terhelése az ügyleti kamattal egyidőben esedékes. A hitelkeret csökkentése vagy megszüntetése miatti Részletfizetési megállapodásra vonatkozó rendelkezések: A hátralékkezelési díj fizetési hátralék esetén a felszólító levél hátralékos ügyfeleknek történő kiküldésekor esedékes. A személyes ügyfélmegkeresés díját a Bank hátralékos ügyfeleknél a helyszínre történő kiszállás esetén számítja fel. Amennyiben a 2010. március 1-je után megkötött hitelszerződések esetében az Ügyfél él az elállási jogával, a Bank rendelkezésre tartási jutalékot nem számít fel. 5.1.1. MKB FairQuid Folyószámlahitel - az MKB Bank és a FairQuid Kft. által munkáltatókkal kötött megállapodáson alapuló folyószámlahitel konstrukció Az MKB FairQuid Folyószámlahitel igénylésére az Ügyfél akkor jogosult, ha munkáltatója az MKB Bankkal erre a célra együttműködési megállapodást kötött. A kamatozás módja: fix. Az MKB FairQuid Folyószámlahitel esetében a szerződésben rögzített hitelkeret emelésére nincs lehetőség. A termékhez Részletfizetési megállapodás nem kapcsolódik. 5.2.

MKB Személyi Kölcsönök

A Bank fenntartja jogát a hiteligénylés indoklás nélküli elutasítására vagy alacsonyabb összegű hitelkeret felajánlására. A hátralékkezelési díj fizetési hátralék esetén a felszólító levél hátralékos ügyfeleknek történő kiküldésekor esedékes. A személyes ügyfélmegkeresés díját a Bank hátralékos ügyfeleknél a helyszínre történő kiszállás esetén számítja fel. 2015.02.01-től megkötött szerződések esetén a zárlati díj az előtörlesztett összeg alapján kerül felszámításra. Terhelése a kölcsönszerződés lezárásakor esedékes. Szerződésmódosítási díjat a szerződési feltételek módosítása esetén számítja fel a Bank. Terhelése a szerződésmódosításra vonatkozó pozitív döntés meghozatalát követően, a szerződésmódosítás végrehajtása előtt esedékes. Amennyiben a kölcsönt igénybevevő ügyfél az MKB-nál bankszámlával nem rendelkezik, úgy a kölcsön nyilvántartásához - pénznemenként - egy elszámolási (technikai) számla kerül megnyitásra. Az elszámolási számlán nyilvántartott látra szóló egyenlegek után a bank nem fizet kamatot. Az elszámolási számla kizárólag a kölcsön nyilvántartására szolgál, így ahhoz egyéb banki termékek/szolgáltatások (pl. bankkártya, fix összegű állandó átutalási megbízás benyújtása, NetBANKár szolgáltatás) nem igényelhetőek, illetve nem adhatóak. Az elszámolási számlán - a kölcsön folyósítása és törlesztése céljából - az alábbi tranzakciók kezdeményezhetőek: - készpénz befizetés, - jóváírás, - eseti átutalás más banknál vezetett bankszámla javára. A tranzakciók teljesítése után esedékes díjtételek a befizetés, átutalás összegéből kerülnek levonásra. Az elszámolási számla nyilvántartásáért a bank számlavezetési díjat nem számít fel. Az elszámolási számlán végrehajtható tranzakciók díjtételei megegyeznek a „Kondíciós lista magánszemélyek részére - I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások (L2)” című kondíciós listában feltüntetett díjakkal..

- 37 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Amennyiben a 2010. március 1-je után megkötött hitelszerződések esetében az Ügyfél él az elállási jogával, a Bank kezelési költséget nem számít fel. Egyéb, a hitel igénybevételéhez kapcsolódó, az ügyfelet terhelő költségek: Szerződések közokiratba foglalásának költsége 3 millió Ft feletti hitelösszeg esetén, melynek díja, költsége: 36.700 Ft-tól 56.700 Ft-ig terjedhet. 5.2.1. MKB Keretnövelő Személyi Kölcsön A kamatozás módja: fix. A kamat mérték meghatározásának alapja a Költési időszakban a rendelkezésre tartott hitelkeret összege, a Törlesztési időszakban a Törlesztendő hitelösszeg. 2015.01.31-ig megkötött szerződések esetén a szerződéskötési díjat a Bank a hitelkeret megnyitásakor számítja fel. 2015.02.01-től megkötött szerződések esetén a folyósítási díj a törlesztési időszak első napján fennálló tartozás után kerül felszámításra. Terhelése a törlesztési időszak első napján esedékes. 2015.02.01-től megkötött szerződések esetén a rendelkezésre tartási díj a rendelkezésre tartott, de ki nem használt hitelkeret alapján kerül felszámításra. Terhelése az ügyleti kamattal egyidőben esedékes. 5.2.2. MKB Mosoly Személyi Kölcsön Az MKB Bank 2018. január 1-től visszavonja a Mosoly Személyi Kölcsön vonatkozásában meghirdetett akcióját, melyben 2017. március 2-től: Az MKB Mosoly Személyi Kölcsön igénybevételéhez az ügyfélnek az MKB-nál vezetett bankszámlával kell rendelkeznie. Az MKB Mosoly Személyi Kölcsön esetében a 2017. március 2-ától befogadott ügyletek esetén az ügyfél jogosult lehet 1% kamatkedvezmény igénybevételére, amennyiben az MKB Mosoly Személyi Kölcsön folyósítását követő hónap 20. napjáig teljesíti az akció feltételeit*. *A kamatkedvezmény feltétele, hogy az akcióra vonatkozó csatlakozási nyilatkozatban az ügyfél vállalja, hogy a hitel folyósítását követő hónap 20. napjáig a hiteltörlesztésére szolgáló számlával rendelkező adósként, bármely az ügyfél MKB Banknál vezetett lakossági bankszámlájára, legfeljebb két részletben minimum 200.000 Ft igazolt nettó jövedelem** jóváírást teljesít. Az akció feltételeinek (a nyilatkozat kitöltése és a jövedelem jóváírás) teljesülését Bankunk a kölcsön folyósítását követő hónap 22. napján, amennyiben az nem banki munkanap, az azt követő első banki munkanapon ellenőrzi. Akciós feltétel teljesítése esetén a kamatkedvezmény a megfelelés vizsgálatát követő hónap 1. napjától kerül beállításra. Az akció feltételeinek teljesítése esetén Bankunk a hitel hátralévő teljes futamidejére az 1%-os kamatkedvezményt biztosítja. A 2017. március 2-ától visszavonásig meghirdetett fenti akciók visszavonásának időpontja 2017. december 31. Az akcióban meghatározott kedvezményeket a Bank a 2017. december 31-ig befogadott igénylések esetében nyújtja. A 2018. január 1-jén vagy azt követően befogadott MKB Mosoly Személyi kölcsön igénylése esetén a kölcsön folyósítását követő 3. hónap 1-jétől az ügyfél jogosult 2,09% kamatkedvezmény igénybevételére, amennyiben a hiteligényléssel egyidejűleg aláírja az akcióhoz csatlakozásról szóló nyilatkozatot. Az akcióhoz csatlakozásról szóló nyilatkozatában az MKB-nál hiteltörlesztésre szolgáló bankszámlával rendelkező adós vállalja, hogy a hitel folyósítását követő hónap 20. napjáig legfeljebb két részletben 250.000, -Ft (kettőszázötvenezer forint) vagy azt meghaladó jövedelmet átutal vagy befizet, bármely, az MKB Banknál vezetett bankszámlájára. Az igazolt havi nettó jövedelem** jóváírás megtörténtének az ellenőrzését a Bank a kölcsön folyósítását követő hónap 22. napján, amennyiben az nem banki munkanap, akkor az azt követő első banki munkanapon végzi. Az akció feltételeinek teljesítése esetén a 2,09% os kamatkedvezményt a hitel hátralévő teljes futamidejére biztosítja a Bank.

- 38 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől **Igazolt havi nettó jövedelem: Jövedelem jóváírás alatt munkabér, nyugdíj illetve az MKB Bank Zrt. által jövedelem jóváírásként elfogadott, egyéb (jogcímen érkező) jövedelem jóváírást kell érteni. Egyéb jövedelem: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa, a Banknál vezetett bármely fizetési számláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül egyéb jövedelemnek a fizetési számlán történő kamatjóváírás; a hitel elszámolási számla tulajdonos Hitelfelvevő Banknál vezetett fizetési-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; a Hitelfelvevő Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési számlájáról a Hitelfelvevő fizetési számlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől, illetve céljától. Forinttól eltérő pénznemű jövedelem figyelembevétele esetén a Magyar Nemzeti Bank által a havi adósságszolgálat számítását megelőző 2. munkanapon közzétett hivatalos devizaárfolyamon számított forint ellenérték. Külön akció keretében 2016. június 20-át követően benyújtott igénylés esetén az akció visszavonásáig a Bank visszatéríti az első teljes – szerződésszerűen, határidőben, maradéktalanul – megfizetett törlesztő részlet kamatának az összegét. A törlesztő részlet kamatának visszatérítése a törlesztés szerződésszerű megfizetését követő 2 munkanapon belül történik olyan módon, hogy a Bank jóváírja az ügyfél a Banknál vezetett hitel elszámolására szolgáló számláján. Amennyiben a folyósítást követő elszámolási napig csak tört hónap telik el, a tört hónapot követő első teljes hónap szerződésszerűen megfizetett törlesztőrészletének kamata kerül visszatérítésre. Az MKB Bank 2016. december 10-étől visszavonja külön akcióját amelynek keretében a 2016. június 20-át követően benyújtott igénylés esetén visszatéríti az első teljes – szerződésszerűen, határidőben, maradéktalanul – megfizetett törlesztő részlet kamatának az összegét. Az MKB Bank külön akció keretében 2016. november 25. és 2016. december 31. között befogadott és legkésőbb 2017. február 28-án folyósított igénylés esetén visszatérít az MKB Mosoly Személyi Kölcsön igénylőnek a kölcsön folyósítását követően 10.000 Ft-ot, akként, hogy a Bank a folyósítást követő 60 napon belül jóváírja a hiteligénylő Bankunknál vezetett hitel elszámolására szolgáló számláján. Az akció keretében befogadott igénylések esetében amennyiben a folyósításra legkésőbb 2017. február 28-án nem kerül sor, úgy a 10.000 Ft jóváírásra az igénylő nem jogosult. Jelen akcióban nyújtott promóció – 10.000 Ft jóváírás - más értékesítési akcióval nem vonható össze. Amennyiben az ügyfél Erzsébet-utalványra vonatkozó akciós személyi kölcsön kuponnal rendelkezik és az MKB Mosoly Személyi Kölcsön termék igényléskor benyújtja a Bank által megküldött személyi kölcsön kupont, külön akció keretében a 2016. július 19-ét követően benyújtott igénylés esetén az akció visszavonásáig a Bank visszatéríti az első teljes - szerződésszerűen, határidőben, maradéktalanul – megfizetett törlesztő-részlet kamatának az összegét és az 1%-os folyósítási díjat (legfeljebb 5.000 forint összeghatárig) nem számítja fel. Az MKB Bank 2016. december 10-étől az Erzsébet-utalványra vonatkozó akciós személyi kölcsön kupon esetében is visszavonja a kamat visszatérítésére vonatkozó akcióját. 2016. december 10-étől amennyiben az ügyfél Erzsébet-utalványra vonatkozó akciós személyi kölcsön kuponnal rendelkezik és azt az MKB Mosoly Személyi Kölcsön termék igénylésekor benyújtja a Bank az 1%-os folyósítási díjat (legfeljebb 5.000 forint összeghatárig) nem számítja fel. A kupon átruházható. 5.3.

Hitelkártyák

Igényelhető hitelkeret: Az MKB Bank által kibocsátott hitelkártyák egyes típusai az alábbi hitelkerettel igényelhetők: MKB MasterCard Standard Hitelkártya Miles & More MKB MasterCard Standard Hitelkártya Miles & More MKB MasterCard Standard PayPass Hitelkártya MKB EasyCard Hitelkártya (PayPass) MKB Jótét Hitelkártya (PayPass) MKB Egészség Plusz Hitelkártya (PayPass)

- 39 -

200 000 Ft - 1 000 000 Ft között

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől MKB MasterCard Gold Hitelkártya Miles & More MKB MasterCard Gold Hitelkártya Miles & More MKB MasterCard Gold PayPass Hitelkártya

300 000 Ft - 2 000 000 Ft között

MKB EasyCard Gold Hitelkártya (PayPass) A hitelkártya használatával igénybe vehető hitel összege: a teljes hitel összege csökkentve az alábbiakkal:  a már igénybe vett hitel összege, továbbá  a Bank által már engedélyezett, de még nem terhelt hitelkártya tranzakciók összege és  az esedékes, de még meg nem fizetett kamatok, díjak és jutalékok összege. A hitelkártya kizárólag az igénybe vehető hitel összegéig használható vásárlási tranzakcióhoz és készpénzfelvételi tranzakcióhoz. A hitelszámlára befizetést, illetve átutalást a hitelkártyához megállapított hitel, és az esedékes, még meg nem fizetett kamatok, díjak és jutalékok együttes összegében teljesíthet az Ügyfél. Hitelkártyákra vonatkozó további kondíciók  

Kamatfizetés esedékessége: havonta. Minimális törlesztési kötelezettség: - amennyiben a hiteltartozás teljes összege a hó végi zárlati elszámoláskor nem éri el az 5000 Ft-ot (0 és 5000 Ft között van a fennálló hiteltartozás a hitelkártya számlakivonaton) nincs minimális törlesztési kötelezettség, így késedelmi díj felszámítása sem történik, - amennyiben a hiteltartozás teljes összege 5000 Ft és 40000 Ft közé esik a hó végi zárlati elszámoláskor, 2000 Ft a minimális törlesztési kötelezettség, - amennyiben a hiteltartozás teljes összege meghaladja a 40000 Ft-ot a hó végi zárlati elszámoláskor, a minimális törlesztési kötelezettség a hiteltartozás 5 %-nak megfelelő összeg. Fizetési türelmi időszak (amely alatt a minimális törlesztési kötelezettségét teljesítendő): a számlakivonat készítésétől (a hó végi zárlati elszámolás napjától) számított 15 naptári nap. Amennyiben a türelmi időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a türelmi időszak vége az azt követő munkanap. A befizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a befizetett összeg a hitelszámlán könyvelésre került.

Amennyiben a 2010. március 1-je után megkötött hitelszerződések esetében az Ügyfél él az elállási jogával, a Bank éves kártyadíjat és zárlati elszámolás díjat nem számít fel. A hitelkamat számításának feltételei: A hitelkamat kiszámítása során az alábbi pontokat kell figyelembe venni. A hitelkeret igénybevételének módja: A hitelkártyához rendelkezésre bocsátott hitelkeret az alábbi módon vehető igénybe:  Vásárlással,  Készpénzfelvétellel,  Díjak, jutalékok, kamatok terhelésével. Kamatmentes időszak: Amennyiben a hó végi zárlati elszámolás napjától kezdődő 15 napos türelmi időszak alatt az aktuális számlázási időszak végén fennálló teljes tartozás összege, azaz a számlakivonaton a „Záróegyenleg” sorban feltüntetett összeg maradéktalanul visszafizetésre kerül, abban az esetben az előző hónapban végrehajtott vásárlási tranzakciók után hitelkamatot nem számít fel a Bank. A Bank a készpénzfelvételi tranzakciókra nem biztosít kamatmentes hitel-igénybevételi lehetőséget, a készpénzben felvett összeg után, a tranzakciók dátumától kezdődően kamatot számít fel. A hitelkártyaszámlán felszámított hitelkamat, díjak és jutalékok után a Bank abban az esetben nem számít fel hitelkamatot, ha a hó végi zárlati elszámolás napjától kezdődő 15 napos türelmi időszak

- 40 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől alatt az aktuális számlázási időszak végén fennálló teljes tartozás összege, azaz a számlakivonaton a „Záróegyenleg” sorban feltüntetett összeg maradéktalanul visszafizetésre kerül. Kamatszámítás: Amennyiben az ügyfél a zárlati elszámoláskor fennálló tartozását a türelmi időn belül nem vagy csak részben fizeti meg, a tartozásként nyilvántartott összeg után (ill. a készpénzfelvételi tranzakciók után minden esetben) a tranzakció(k) dátumától számítva, a Bank hitelkamatot számít fel. A kamatszámítás képlete: felhasznált hitel összege * naptári napok számával * kamatláb 36000 A hitelkártya és a PIN-kód átadásának szabályai A Bank a nem sürgősségi hitelkártya rendeléssel igényelt hitelkártyákat alapértelmezésben az Ügyfél által megadott általános Levelezési címre postázza. A hitelkártyához kapcsolódó PIN kódot nem sürgősségi bankkártya rendelés esetén a Bank minden esetben az Ügyfél által megadott általános Levelezési címre postázza. A Hitelkártya igénylés és szerződés dokumentumon az Ügyfél megjelölheti, amennyiben a bankkártyát a Számlavezető bankfiókban szeretné átvenni, a meghatározott díj felszámítása mellett. Az új hitelkártya elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost a Banknál bejelentett általános Levelezési címére küldött levélben tájékoztatja a PIN-kód egyidejű megküldésével. Sürgősségi hitelkártya rendelés esetén a Bank mind a PIN kódot, mind a hitelkártyát az Ügyfél Számlavezető bankfiókjába postázza az Üzletszabályzatban meghatározott határidőn belül, a Kondíciós listában meghatározott díj felszámítása mellett. Postafiókba a Bank hitelkártyát biztonsági okokból nem postáz (kivétel ez alól az MKB Bankfiókban bérelt postafiók). Amennyiben a hitelkártya birtokos általános Levelezési címeként Postafiókot jelölt meg, a kártya kiküldés módja automatikusan a bankfióki átvétel lesz. A kártyabirtokosnak kötelessége olyan általános Levelezési cím megadása, ahol biztosított a bankkártya és a PIN kód személyes átvétele. Az ennek hiányából fakadó károkért a Bank felelősséget nem vállal. Amennyiben a hitelkártya postai úton történő kézbesítése sikertelen, és az elkészített hitelkártya a Bankba visszaérkezik, azt követően kizárólag a számlavezető fiókban veheti át személyesen a Számlatulajdonos, vagy annak meghatalmazottja. Díjfizetés kötelezettsége akkor terheli a Számlatulajdonost, ha a kézbesítés sikertelensége az ügyfél nem szerződésszerű magatartásának következménye (pl. rossz levelezési cím megadása, a küldemény át nem vétele). Amennyiben a hitelkártya postai úton történő kézbesítése sikertelen, és az elkészített hitelkártya nem érkezik vissza a Bankba, a Számlatulajdonos bejelentése alapján a Bank új hitelkártyát bocsát az ügyfél rendelkezésére, új PIN-kóddal, amelyet kizárólag a számlavezető fiókban vehet át a Számlatulajdonos vagy meghatalmazottja. A Bank a mindenkori Kondíciós Listában feltüntetett pótkártya díjat, illetve a bankfióki kártya átvételi díjat számolja fel, ha a kézbesítés sikertelensége az ügyfél nem szerződésszerű magatartásának (pl. rossz levelezési cím megadása, a küldemény át nem vétele) a következménye. A hitelkártyák lejárata, új hitelkártya kibocsátása A hitelkártya lejáratának ideje év és hónap szerint kerül meghatározásra, azt a Kártyabirtokos a lejárat hónapja utolsó napjának magyarországi idő szerinti 24. órájáig használhatja, feltéve, hogy a lejárt kártya helyett kibocsátott új kártyáját az ügyfél korábban nem aktiválta, mely időpontban a régi kártya használatának lehetősége megszűnik. A hitelkártya lejárata a kártya előlapján szerepel hh/éé sorrendben, vagyis 2012. októberi lejáratú hitelkártya esetében a kártyán 10/12 információ szerepel. Hitelkártya számla havi zárlati elszámolása

- 41 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Hitelkártya-használat körében a törlesztésre vonatkozó, a bankszámlák vezetéséről, a betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatásokról szóló üzletszabályzat 19.4.2. pontjában hivatkozott számlazárási nap az egy hónap terjedelmű számlázási időszak utolsó banki munkanapja, az első számlázási időszak pedig a tárgyhó utolsó banki munkanapjáig tart. A hitelkártyaszámla fedezete A hitelkártya számla javára tárgynapon 15 óráig befogadott jóváírások/befizetések összege tárgynapon, míg a tárgynapon 15 óra után befogadott összeg a tárgynapot követő 1. banki munkanapon használható fel vásárlásra, készpénzfelvételre. A késedelmes tartozással rendelkező hitelkártya számla javára javára tárgynapon 15 óráig befogadott jóváírások/befizetések összege tárgynapot követő 1. banki munkanapon, míg a tárgynapon 15 óra után befogadott összeg a tárgynapot követő 2. banki munkanapon használható fel vásárlásra, készpénzfelvételre A hitelkártya fizetési kötelezettség nem teljesítése A hitelkártya-használattal kapcsolatos fizetési kötelezettség türelmi időszak leteltét követő 15. naptári napig történő nem teljesítése esetén a Bank a hitelkártya használatát visszavonhatóan letiltja (Továbbiakban:blokkolja) A hitelkártya-használat blokkolása esetén a hitelkártyával sem készpénzfelvétel, sem vásárlási tranzakció nem hajtható végre és a csoportos beszedési megbízást sem teljesíti a Bank. A blokkolt hitelkártya használatát abban az esetben állítja vissza a Bank, ha a Számlatulajdonos megfizette a Bankkal szemben fennálló, hitelkártya-használattal összefüggő valamennyi tartozását. Egyes, hitelkártyákkal összefüggésben felszámított díjakra vonatkozó rendelkezések Késedelmi díj: A minimális törlesztési kötelezettség nem teljesítése esetén felszámított díj. Terhelése a törlesztési kötelezettség esedékességi napját követő üzleti napon történik. Hiteltúllépési díj: az 5.000 Ft-ot meghaladó összegű hitelkeret túllépések esetén esedékes, havonta egy alkalommal. Amennyiben az 5.000 Ft-ot meghaladó hitelkeret túllépés csak hitelkamatból származik, a hitelkeret túllépési díjat a következő hónapban számítja fel a Bank. Zárlati elszámolás havi díja: az MKB Bank Zrt.-vel együttműködési megállapodást és a Bank által elfogadott biztosítéki szerződést (pl. készfizető kezesi szerződés, stb.) kötött vállalkozások munkavállalói esetén, tekintettel a biztosítékra, nem kerül felszámításra. Hitelkártya-szerződés módosítási díj: kártyacsere, illetve Ügyfél által kezdeményezett hitelkeretmódosítás esetén kerül felszámításra. Éves díj bankkártyánként: az MKB Bank Zrt.-vel együttműködési megállapodást és a Bank által elfogadott biztosítéki szerződést (pl. készfizető kezesi szerződés, stb.) kötött vállalkozások munkavállalói esetén, tekintettel a biztosítékra, nem kerül felszámításra. Hitelkártya havi zárlati elszámolási díja: A Bank a számlázási időszak, azaz minden hónap utolsó banki munkanapján zárlati elszámolást készít, mely után havi zárlati elszámolási díjat számít fel. A hitelkeret csökkentése vagy megszüntetése miatti Részletfizetési megállapodásra vonatkozó rendelkezések: A hátralékkezelési díj fizetési hátralék esetén a felszólító levél hátralékos ügyfeleknek történő kiküldésekor esedékes. A személyes ügyfélmegkeresés díját a Bank hátralékos ügyfeleknél a helyszínre történő kiszállás esetén számítja fel. AHB biztosítási díj lehívása, számla kiegyenlítése csoportos beszedési megbízás útján: amennyiben a Bank a hitelkártya-számlán lejárt tartozást tart nyilván, a Bank a csoportos beszedési megbízás teljesítését visszautasíthatja. Abban az esetben, ha a csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a rendelkezésre álló fel nem használt hitelkeret csak részben nyújt fedezetet, a Bank teljesíti a csoportos beszedési megbízást, amennyiben azonban ennek eredményeként 5.000 Ft-ot meghaladó

- 42 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől hitelkeret túllépés keletkezik, a Bank a jelen kondíciós listában meghirdetett hitelkeret túllépési díjat számítja fel. Hitelkártya használat korlátozása a) A Bank az általa kibocsátott hitelkártyával kezdeményezett alábbi tranzakciókat nem engedélyezi:  Interneten keresztül szerencsejátékhoz kapcsolódó tranzakció  Bankkártyával kezdeményezett átutalások b) Bank jogosult az általa kibocsátott bankkártyát visszavonhatatlanul letiltani, az alábbi esetekben:  Csalásgyanús bankkártya letiltása kártyatársaság értesítése alapján.  ATM használat során 3 egymás követő alkalommal megadott hibás PIN kód esetében. 5.3.1.

Mérföldgyűjtés Miles & More MKB Standard és Miles & More MKB GOLD Hitelkártya esetén

A Bank a mérföldeket minden esetben a vásárlási tranzakciók forintban könyvelt összege után számítja, függetlenül attól, hogy a tranzakció milyen devizanemben keletkezett, úgy, hogy alapelvként minden 1 Euró után 1 mérföldet számít a számlatulajdonos javára, és az EUR/HUF alkalmazott árfolyam a Miles & More Mérföldgyűjtő program keretében: 260 HUF - 400 HUF / 1 EUR (2018. március 31-éig 311,00 HUF / 1 EUR) Az árfolyam meghatározása technikai elemzés módszertannal történt. A mérföldgyűjtés egyéb feltételeit a szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képező Mérföldgyűjtő Feltételek tartalmazzák. A technikai elemzés definíciója: A technikai elemzés egy pénzügyi instrumentum – pl. az EUR/HUF árfolyam – múltbeli árfolyammozgásaiból készített grafikon alapján von le következtetéseket, például az árfolyam jövőbeli irányát illetően. A technikai elemzés az adott pénzügyi instrumentum jövőbeni várható mozgásával kapcsolatos valószínűségeket fogalmaz meg. Az elemzéshez számos eszköz áll rendelkezésre, amelyek közül az MKB négy fő csoportot használ, ezek a következők: a japángyertya- és trendelemzés, a grafikonon vizsgált alakzatok és a matematikai formulából álló indikátorok 5.3.2.

MKB EasyCard és MKB EasyCard Gold hitelkártyához kapcsolódó pénzvisszatérítés

1. Pénzvisszatérítés: A Bank által kibocsátott MKB EasyCard és MKB EasyCard Gold típusú hitelkártyával végrehajtott, a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló tranzakciók alapján kiszámított HUF összeg, melyet a Bank havi rendszerességgel ír jóvá a hitelszámlán. A pénzvisszatérítés jóváírás „visszatérítés” jogcímen történik, amely a Személyi Jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) hatályos rendelkezései alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak minősül. A jóváírás összegének megállapítása során a Bank IT (Informatikai) rendszereiben rögzített/nyilvántartott adatok az irányadók, ide értve a tranzakciók típusát, a tranzakciók összegét és időpontját is. A visszatérítés összegét a Bank egész forintra kerekíti, a kerekítés általános szabályai szerint. A jóváírás teljesítésének feltétele, hogy teljesüljön a pénzvisszatérítés valamennyi feltétele és ne álljon fenn a pénzvisszatérítést kizáró egyetlen feltétel sem. A pénzvisszatérítés összegét legkésőbb az elszámolási időszakot követő hónap 15. napjáig írja jóvá a hitelszámlán a Bank. A pénzvisszatérítést nem kell külön igényelnie az ügyfélnek. 2. A pénzvisszatérítés feltételei: a) a pénzvisszatérítés alapjául tárgyhónapban. b) c)

szolgáló

tranzakciók

könyvelésének

megtörténte

és a minimum összeg elérése a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló tranzakciókkal. továbbá nem áll fenn a pénzvisszatérítést kizáró egyetlen feltétel sem.

A minimum összeg el nem érése esetén a Bank nem teljesít pénzvisszatérítést.

- 43 -

a

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 3. A pénzvisszatérítés alapjául szolgáló tranzakciók: A hitelszámla terhére az elszámolási időszakban könyvelt azon vásárlási tranzakciók, amelyek együttes összege (összevonva az elszámolási időszakban könyvelt Csoportos beszedési megbízások összegével) nem haladja meg az Ügyfél számára az EasyCard illetve az EasyCard Gold hitelkártyához megnyitott hitelkeret összegét. A vásárlási tranzakciók összegébe az EasyCard illetve az EasyCard Gold hitelkártyához tartozó hitelszámlához kibocsátott társkártyával végrehajtott és az elszámolási időszakban a hitelszámlán könyvelt vásárlási tranzakciók is beleszámítanak. és az elszámolási időszakban a hitelszámla terhére teljesített és könyvelt Csoportos beszedési megbízások összege.

A HUF-tól eltérő devizanemben végrehajtott vásárlási tranzakciók esetén az elszámolás során használt árfolyamon forintosított összeget veszi figyelembe a Bank a vásárlási tranzakció összegének meghatározása során. A pénzvisszatérítés alapjául szolgáló tranzakciók maximális összegét, és annak a tranzakciókra vetített %-os mértékét a - Kondíciós lista magánszemélyek részére - Biztosíték nélküli hiteltermékek (L4) - Kondíciós Lista tartalmazza. Nem szolgálnak a pénzvisszatérítés alapjául a hitelszámla alábbi terhelései és jóváírásai: a. banki díjak, kamatok, jutalékok terhelése, b. a PayPal internetes banktól érkező jóváírások, a PayPal internetes bank részére teljesített fizetési műveletek, c. készpénzbefizetés a hitelszámlára, d. készpénzfelvétel a hitelszámláról, e. a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, továbbá bármely önkormányzat, önkormányzati szerv hatóság, bíróság határozata, végzése alapján végrehajtott tranzakciók (MCC kód: 9311), f. a tőzsdén, illetve a tőzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így különösen értékpapírok, tőzsdei indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj stb.), továbbá devizák vételére vonatkozó tranzakciók; (MCC kód: 9399) g. a szerencsejáték típusú tranzakciók (MCC kód: 7995, 4829, 6051, 6532, 6533, 6534); h. azon vásárlási tranzakciók, amelyekhez törlés (Reversal) vagy jóváírás (Refund) érkezett a Bankhoz. 4. Elszámolási időszak: minden naptári hónap első napjától az adott hónap utolsó banki munkanapjáig terjedő időszak. 5. Könyvelt vásárlási tranzakció, illetve könyvelt Csoportos beszedési megbízás: olyan vásárlási tranzakció, illetve teljesített Csoportos beszedési megbízás, amelynek a könyvelési dátuma az elszámolási időszakban van. 6. Minimum összeg: a - Kondíciós lista magánszemélyek részére Biztosíték nélküli hiteltermékek (L4) – kondíciós listában meghatározott összeg. 7. Zárlati nap: minden hónap utolsó banki munkanapja. 8. A pénzvisszatérítést kizáró feltételek: A Bank nem teljesíti a jóváírást az Ügyfél számára, ha a zárlati napon az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a. az Ügyfélnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn a Bankkal szemben; b. az EasyCard illetve az EasyCard Gold hitelkártya szerződés megszűnése során, a felmondási időtartam alatt; c. bármely okból megszűnt az EasyCard illetve az EasyCard Gold hitelkártya szerződés az elszámolási időszakban; d. az ügyfél túllépte a hitelkeretét.

- 44 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 9. A pénzvisszatérítés maximális havi összege: az Ügyfél számára az EasyCard vagy EasyCard Gold hitelkártya használatához a mindenkor hatályos Hitelkártya-szerződésben meghatározott hitelkeret összegének 1 (egy) %-a, de legfeljebb a Bank által a - Kondíciós lista magánszemélyek részére Biztosíték nélküli hiteltermékek (L4) – kondíciós listában meghatározott maximum összeg. 10. A Bank a pénzvisszatérítés teljesítéséről a MobilBANKár szolgáltatás szerződésben megjelölt telefonszámára küldött SMS üzenetben vagy mobilértesítésben értesíti az Ügyfelet. 11. A pénzvisszatérítés összege olyan jóváírás, amely a hitelszámlára befizetésnek minősül. 5.3.3.

MKB Jótét hitelkártya

Az MKB Bank Zrt. által kibocsátott olyan hitelkártya, amelynek használatával a kártyabirtokos által megnevezett, a Bank által összeállított Támogatási listából kiválasztott szervezet számára a Bank Támogatást nyújt, a támogatott szervezettel kötött támogatási szerződés alapján és feltételei szerint.

I.

MKB Jótét hitelkártyához kapcsolódó Támogatás 1. Támogatás: A Bank által a Jótét hitelkártya-program keretében a szervezetek számára a szervezet alapszabályában (alapító okiratában) meghatározott tevékenységük végzéséhez nyújtott pénzbeli hozzájárulás, amelynek összegét az MKB Jótét hitelkártya használatával végrehajtott alábbi tranzakciók figyelembe vételével és az alábbi feltételekkel számítja ki a Bank. 2. A Támogatás összegének kiszámítása során figyelembe vett tranzakciók: A hitelszámla terhére az elszámolási időszakban könyvelt azon vásárlási tranzakciók, amelyek együttes összege nem haladja meg az Ügyfél számára az MKB Jótét hitelkártyához megnyitott hitelkeret összegét. A vásárlási tranzakciók összegébe az MKB Jótét hitelkártyához tartozó hitelszámlához kibocsátott társkártyával végrehajtott és az elszámolási időszakban a hitelszámlán könyvelt vásárlási tranzakciók is beleszámítanak. A HUF-tól eltérő devizanemben végrehajtott vásárlási tranzakciók esetén az elszámolás során használt árfolyamon forintosított összeget veszi figyelembe a Bank a vásárlási tranzakció összegének meghatározása során. A Támogatás összegének kiszámításnál figyelembe vett tranzakciók maximális összegét, és annak a tranzakciókra vetített %-os mértékét a - Kondíciós lista magánszemélyek részére Biztosíték nélküli hiteltermékek (L4) - Kondíciós Lista tartalmazza. 3. Figyelmen kívül maradnak a Támogatás összegének kiszámítása során a hitelszámla alábbi terhelései és jóváírásai: a) banki díjak, kamatok, jutalékok terhelése, b) a PayPal internetes banktól érkező jóváírások, a PayPal internetes bank részére teljesített fizetési műveletek, c) készpénzbefizetés a hitelszámlára, d) készpénzfelvétel a hitelszámláról, e) a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, továbbá bármely önkormányzat, önkormányzati szerv hatóság, bíróság határozata, végzése alapján végrehajtott tranzakciók (MCC kód: 9311), f) a tőzsdén, illetve a tőzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így különösen értékpapírok, tőzsdei indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj stb.), továbbá devizák vételére vonatkozó tranzakciók; (MCC kód: 9399) g) a szerencsejáték típusú tranzakciók (MCC kód: 7995, 4829, 6051, 6532, 6533, 6534); h) azon vásárlási tranzakciók, amelyekhez törlés (Reversal) vagy jóváírás (Refund) érkezett a Bankhoz. i) csoportos beszedési megbízások terhelése 4. A Támogatás átutalásának feltételei:

- 45 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől a) az MKB Jótét hitelkártya birtokos teljesíti a Bank által a hitelkártya szerződésben meghatározott valamennyi feltételt, b) nem áll fenn az MKB Jótét hitelkártya birtokosra vonatkozóan meghatározott, a Támogatás teljesítését kizáró egyetlen feltétel sem és c) teljesül a Bank és a Támogatott szervezet által kötött támogatási szerződésben meghatározott valamennyi feltétel. Ha a Támogatási listában felvett valamely szervezet támogatását a Bank bármely okból megszünteti, akkor a Bank által a mindenkor hatályos Támogatási listában „Kijelölt támogatott szervezetként” megnevezett szervezet számára utalja át a Bank a Támogatást mindaddig, amíg hatályba nem lép a Támogatott szervezet megnevezésére vonatkozó ügyfél-nyilatkozat. 5. Az MKB Jótét hitelkártya birtokosra vonatkozó, együttesen teljesítendő feltételek: a) a Támogatás összegének kiszámításához figyelembe vett tranzakciók könyvelése megtörténik a tárgyhónapban, b) a Támogatás összegének kiszámításához figyelembe vett Minimum összeg elérése, amelyet a Kondíciós lista magánszemélyek részére Biztosíték nélküli hiteltermékek (L4) tartalmaz. Amennyiben a Jótét hitelkártya birtokos által végrehajtott, a Támogatás összegének kiszámításához figyelmbe vett tranzakciók összege az adott elszámolási időszakban nem éri el a Minimum összeget, abban az esetben a Bank az adott Elszámolási időszakra vonatkozóan nem teljesíti a Támogatást. c) nem áll fenn a Támogatás teljesítését kizáró egyetlen feltétel sem. 6. A Támogatás teljesítését kizáró feltételek: A Bank nem teljesíti a Támogatást az adott Elszámolási időszakra vonatkozóan, amennyiben a Zárlati napon a Jótét hitelkártya birtokosra vonatkozóan az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a) az Ügyfélnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn a Bankkal szemben; b)

az MKB Jótét hitelkártya szerződés megszűnése esetén, vagy a felmondási időtartam alatt;

c)

bármely okból megszűnt az MKB Jótét hitelkártya szerződés az Elszámolási időszakban;

d)

az Ügyfél túllépte a hitelkeretét.

7. A Támogatás teljesítése: A Támogatást átutalással teljesíti a Bank a Támogatott szervezet számára, a Bank által kötött támogatási szerződés feltételei szerint, az ott meghatározott gyakorisággal és időpontban. A Támogatott szervezetet az MKB Jótét hitelkártya birtokos választja ki és nevezi meg a Bank által összeállított Támogatási listából kiválasztva. A Támogatási listát a Bank állítja össze, amelyet indoklási kötelezettség nélkül jogosult bármikor, időbeli korlátozás nélkül módosítani, saját döntése alapján bővíteni, illetve szűkíteni. A Támogatás összegét a Bank az Elszámolási időszakot követő hónapban állapítja meg. A Támogatás összegének megállapítása során a Bank IT (Informatikai) rendszereiben rögzített/nyilvántartott adatok az irányadók, ide értve a tranzakciók típusát, a tranzakciók összegét és időpontját is. A Támogatás összegét a Bank egész forintra kerekíti, a kerekítés általános szabályai szerint. 8. A Támogatás összegéről a Bank a hitelszámlán végrehajtott terhelésekről és jóváírásokról kibocsátott hitelkártya számlakivonaton tájékoztatja az ügyfelet. Elszámolási időszak: minden naptári hónap első napjától az adott hónap utolsó banki munkanapjáig terjedő időszak.

- 46 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Könyvelt vásárlási tranzakció: olyan vásárlási tranzakció, amelynek a könyvelési dátuma az elszámolási időszakban van. Zárlati nap: minden hónap utolsó banki munkanapja.

II. Az MKB Jótét hitelkártya jellemzői 1. Általános kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártya, vagy Egyedi kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártya, attól függően, hogy a kártyabirtokos által kiválasztott Támogatott szervezettel a Bank által kötött szerződés erre vonatkozóan milyen megállapodást tartalmaz. A Támogatott szervezet kiválasztása esetén alkalmazott kártyaképet a Támogatási lista tartalmazza. 2. A kártyabirtokos nevezi meg a Támogatott szervezetet, a Támogatási listából választva. 3. Az MKB Jótét hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés megkötésekor megnevezett Támogatott szervezet helyett az Ügyfél más Támogatott szervezet is megnevezhet, döntését írásban bejelentve a Banknak. 4. Abban az esetben, ha a bejelentés megtételekor az Ügyfél Általános kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártya használatára jogosult, és a bejelentésében olyan Támogatott szervezetet nevez meg, amellyel kötött szerződés alapján a Bank Általános kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártyát bocsát ki, akkor: a) a bejelentés megtételére naptári évente egy alkalommal jogosult, bármely év november 30-ig beérkezőleg; b)

a bejelentés alapján az Ügyfél számára új MKB Jótét hitelkártyát nem bocsát ki a Bank, a Támogatást pedig a bejelentés Bank általi kézhezvételének éve december 01. napjától a bejelentésben megnevezett Támogatott szervezet számára teljesíti a Bank, a Kondíciós Listában meghatározott feltételekkel.

c)

Abban az esetben, ha a bejelentés megtételekor az Ügyfél Általános kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártya használatára jogosult, és a bejelentésében olyan Támogatott szervezetet nevez meg, amellyel kötött szerződés alapján a Bank Egyedi kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártyát bocsát ki, akkor a kibocsátás feltétele az Egyedi kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártya igénylés és szerződés megkötése. Az Egyedi kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártyát új kártyaszámmal és új PIN-kóddal bocsátja ki a Bank. A hitelkártyát és a PIN-kódot a hitelkártya-szerződésben meghatározott módon és feltételekkel adja át az Ügyfélnek. A hitelkártyát a kártyabirtokos aktiválni köteles a hitelkártya kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül. Az aktiválással megszűnik a kártyabirtokos számára korábban kibocsátott MKB Jótét hitelkártya (a továbbiakban: Megszűnő hitelkártya) használatának lehetősége. A Megszűnő hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés alapján az ügyfelet terhelő valamennyi tartozást az újonnan kibocsátásra kerülő MKB Jótét hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés feltételei szerint számolja el a Bank. A jelen pontban hivatkozott bejelentés megtételére bármikor jogosult az Ügyfél. A Támogatást az Elszámolási napig terjedő időszakra vonatkozóan a Megszűnő hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés alapján teljesíti, az Elszámolási napot követően pedig az Egyedi kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés alapján teljesíti a Bank.

d)

Abban az esetben, ha a bejelentés megtételekor az Ügyfél Egyedi kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártya használatára jogosult, és a bejelentésében olyan Támogatott szervezetet nevez meg, amellyel kötött szerződés alapján a Bank Általános kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártyát bocsát ki, akkor a bejelentés alapján a Bank új MKB Jótét hitelkártyát bocsát ki számára, amelynek feltétele új MKB Jótét hitelkártya igénylés és szerződés megkötése. Az új hitelkártyához új PIN-kód használata

- 47 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől szükséges. A új hitelkártyát és az új PIN-kódot a hitelkártya-szerződésben meghatározott módon és feltételekkel adja át a Bank az Ügyfélnek. Az új hitelkártyát a kártyabirtokos aktiválni köteles a kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül. Az aktiválással megszűnik a kártyabirtokos számára korábban kibocsátott MKB Jótét hitelkártya (a továbbiakban: Megszűnő hitelkártya) használatának lehetősége. A Megszűnő hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés alapján az ügyfelet terhelő valamennyi tartozást az újonnan kibocsátásra kerülő MKB Jótét hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés feltételei szerint számolja el a Bank. A jelen pontban hivatkozott bejelentés megtételére bármikor jogosult az ügyfél. A Támogatást az Elszámolási napig terjedő időszakra vonatkozóan a Megszűnő hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés alapján teljesíti, az Elszámolási napot követően pedig az új MKB Jótét hitelkártya kibocsátásáról és használatáról szóló szerződés alapján teljesíti a Bank. Egyedi kártyaképpel ellátott MKB Jótét hitelkártya: az MKB UNICEF Jótét hitelkártya

5.3.4.

MKB Egészség Plusz hitelkártya

MKB Egészség Plusz hitelkártyához kapcsolódó pénzvisszatérítés 1. Pénzvisszatérítés: A Bank által kibocsátott MKB Egészség Plusz típusú hitelkártyával végrehajtott, a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló tranzakciók alapján kiszámított HUF összeg, amelyet a Bank havi rendszerességgel, az ügyfél megbízása alapján, kizárólag az MKB Egészségpénztárnál (továbbiakban Egészségpénztár) vezetett egészségpénztári egyéni számlája (a továbbiakban: Egészségpénztári számla) javára utal át. A pénzvisszatérítés jóváírása az ügyfél Egészségpénztári számláján az Egészségpénztár által meghatározott feltételek szerint történik. A pénzvisszatérítés jóváírásának jogcíme: „visszatérítés” , amely a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) hatályos rendelkezései alapján üzletpolitikai célból adott, adómentes juttatásnak és az Egészségpénztárban az ügyfél egyéni befizetésének minősül. A visszatérítés összegének megállapítása során a Bank IT (Informatikai) rendszereiben rögzített/nyilvántartott adatok az irányadók, ide értve a tranzakciók típusát, a tranzakciók összegét és időpontját is. A visszatérítés összegét a Bank egész forintra kerekíti, a kerekítés általános szabályai szerint. A jóváírás teljesítésének feltétele, hogy teljesüljön a pénzvisszatérítés valamennyi feltétele és ne álljon fenn a pénzvisszatérítést kizáró egyetlen feltétel sem. A pénzvisszatérítés összegét legkésőbb az elszámolási időszakot követő hónap 15. napjáig utalja át az Egészségpénztár számlájára a Bank. A pénzvisszatérítést nem kell külön igényelnie az ügyfélnek. 2. A pénzvisszatérítés feltételei: d) a pénzvisszatérítés alapjául tárgyhónapban. e) f)

szolgáló

tranzakciók

könyvelésének

megtörténte

a

és a minimum összeg elérése a pénzvisszatérítés alapjául szolgáló tranzakciókkal. továbbá nem áll fenn a pénzvisszatérítést kizáró egyetlen feltétel sem.

A minimum összeg el nem érése esetén a Bank nem teljesít pénzvisszatérítést. 3. A pénzvisszatérítés alapjául szolgáló tranzakciók: A hitelszámla terhére az elszámolási időszakban könyvelt azon vásárlási tranzakciók, amelyek együttes összege nem haladja meg az Ügyfél számára az MKB Egészség Plusz hitelkártyához megnyitott hitelkeret összegét. A vásárlási tranzakciók összegébe az MKB Egészség Plusz hitelkártyához tartozó hitelszámlához kibocsátott

- 48 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől társkártyával végrehajtott és az elszámolási időszakban a hitelszámlán könyvelt vásárlási tranzakciók is beleszámítanak. A HUF-tól eltérő devizanemben végrehajtott vásárlási tranzakciók esetén az elszámolás során használt árfolyamon forintosított összeget veszi figyelembe a Bank a vásárlási tranzakció összegének meghatározása során. A pénzvisszatérítés alapjául szolgáló tranzakciók maximális összegét, és annak a tranzakciókra vetített %-os mértékét a - Kondíciós lista magánszemélyek részére - Biztosíték nélküli hiteltermékek (L4) - Kondíciós Lista tartalmazza. Nem szolgálnak a pénzvisszatérítés alapjául a hitelszámla alábbi terhelései és jóváírásai: a. banki díjak, kamatok, jutalékok terhelése, b. a PayPal internetes banktól érkező jóváírások, a PayPal internetes bank részére teljesített fizetési műveletek, c. készpénzbefizetés a hitelszámlára, d. készpénzfelvétel a hitelszámláról, e. a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, továbbá bármely önkormányzat, önkormányzati szerv hatóság, bíróság határozata, végzése alapján végrehajtott tranzakciók (MCC kód: 9311), f. a tőzsdén, illetve a tőzsdén kívül kereskedett pénzügyi instrumentumok, így különösen értékpapírok, tőzsdei indexek, árupiaci termékek (pl. arany, olaj stb.), továbbá devizák vételére vonatkozó tranzakciók; (MCC kód: 9399) g. a szerencsejáték típusú tranzakciók (MCC kód: 7995, 4829, 6051, 6532, 6533, 6534); h. azon vásárlási tranzakciók, amelyekhez törlés (Reversal) vagy jóváírás (Refund) érkezett a Bankhoz. i. csoportos beszedési megbízások 4. Elszámolási időszak: minden naptári hónap első napjától az adott hónap utolsó banki munkanapjáig terjedő időszak. 5. Könyvelt vásárlási tranzakció: olyan vásárlási tranzakció, amelynek a könyvelési dátuma az elszámolási időszakban van. 6. Minimum összeg: a - Kondíciós lista magánszemélyek részére Biztosíték nélküli hiteltermékek (L4) – kondíciós listában meghatározott összeg. 7. Zárlati nap: minden hónap utolsó banki munkanapja. 8. A pénzvisszatérítést kizáró feltételek: A Bank nem teljesíti a jóváírást az Ügyfél számára, ha a zárlati napon az alábbi feltételek valamelyike fennáll: a. az Ügyfélnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn a Bankkal szemben; b. az MKB Egészség Plusz hitelkártya szerződés megszűnése során, a felmondási időtartam alatt (az elszámolási időszakban). c. az ügyfél túllépte a hitelkeretét, d. Az ügyfél Egészségpénztári tagságának megszűnése. 9. A pénzvisszatérítés maximális havi összege: az Ügyfél számára az MKB Egészség Plusz hitelkártya használatához a mindenkor hatályos Hitelkártya-szerződésben meghatározott hitelkeret összegének 1 (egy) %-a, de legfeljebb a Bank által a - Kondíciós lista magánszemélyek részére Biztosíték nélküli hiteltermékek (L4) – kondíciós listában meghatározott maximum összeg.

- 49 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 5.4.

Betétfedezetű hitel

A betétfedezetű hitel fedezetéül szolgáló betétek likvidációs értékére vonatkozóan az MKB Bank Zrt. a következő szabályokat alkalmazza (a kockázatvállalás összegének* %-ában): Forinthitel (HUF) esetén

Fedezettségi szintek

Azonos hitel-betét devizanemek

Betét devizaneme

HUF

EUR, CHF 1. deviza csoport**

Eltérő hitelbetét devizanemek

2. deviza csoport** HUF

Nyitó fedezettségi szint Fedezetpótlási szint Likvidálási szint Nyitó fedezettségi szint Fedezetpótlási szint Likvidálási szint Nyitó fedezettségi szint Fedezetpótlási szint Likvidálási szint Nyitó fedezettségi szint Fedezetpótlási szint Likvidálási szint Nyitó fedezettségi szint Fedezetpótlási szint Likvidálási szint

Devizahitel (EUR, CHF) esetén

100% 100% 100%

116% 108% 104% 124% 112% 106%

100% 100% 100% 132% 116% 108% 140% 120% 110% 116% 108% 104%

*A kockázatvállalás összege = a kölcsön mindenkor fennálló (szerződéskötéskor a szerződés szerinti) összege + a következő kamatfizetési időpontig számított kamat összege **1. csoportba tartozó devizák: EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK 2. csoportba tartozó devizák: USD, AUD, CAD, JPY A biztosítéki érték kiszámításakor az MKB Bank Zrt.  forint- és devizabetét vegyes fedezet esetén a devizabetét-fedezetre,  1. és 2. csoportba tartozó vegyes devizabetét fedezet esetén a 2. csoportba tartozó devizabetét-fedezetre vonatkozó mértékeket alkalmazza. A Bank fenntartja jogát arra, hogy a fentiekben meghatározottaktól eltérő biztosítéki értékeket állapítson meg. Nyitó fedezettségi szint: a kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt likvidációs érték. Fedezetpótlási szint: amennyiben a betétek likvidációs értéke a fedezetpótlási szint alá csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult az Ügyfelet kötelezni a fedezettségi szint helyreállítására. Likvidálási szint: amennyiben a betétek likvidációs értéke a likvidálási szint alá csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, és az óvadéki jogát érvényesíteni. 2015.01.31-ig kötött Svájci frank és Euró Betétfedezetű hitel esetében a szerződéskötési díj minimumának és a tranzakciós díj maximumának devizában történő meghatározásához a díj esedékességének napján érvényes MNB deviza középárfolyam kerül figyelembe vételre. 2015.02.01-től kötött Svájci frank és Euró Betétfedezetű hitel esetében a folyósítási díj maximumának devizában történő meghatározásához a folyósítás napján érvényes MKB kereskedelmi deviza közép árfolyam kerül figyelembe vételre. 5.5.

Betétfedezetű folyószámlahitel

A Bank fenntartja jogát a hiteligénylés indoklás nélküli elutasítására. A kamatozás módja: kamatperiódusos kamatozás. A hitelkamat esedékessége: havonta, a folyószámlahitellel érintett számla zárlati elszámolásakor. A hitelkeret igénylési díj esedékessége: az igénylés benyújtásakor. A hitelkeret éves díjának esedékessége: 365 naponként, az első évben nem kerül felszámításra. A hitelkeret emelési díj esedékessége: a hitelkeret összegének emelése napján. Euró és Amerikai dollár Betétfedezetű folyószámlahitel esetében a hitelkeret emelési díj minimumának devizában

- 50 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől történő meghatározásához a díj esedékességének napján érvényes MNB deviza középárfolyam kerül figyelembe vételre. A betétfedezetű folyószámlahitel fedezetének nyilvántartására szolgáló, az Ügyfél szabad rendelkezése alól kivont Óvadéki számla után a Bank havi bankszámlavezetési díjat nem számít fel. A betétfedezetű folyószámlahitel és az óvadéki jog megszűnésével a Bank visszaállítja az Ügyfél szabad rendelkezési jogát a bankszámla felett, és ezt követően a normál (devizanemnek és szolgáltatáscsomagnak megfelelő) számlavezetési díjat számítja fel a bankszámla után. Amennyiben a megkötött hitelszerződések esetében az Ügyfél él az elállási jogával, a Bank rendelkezésre tartási jutalékot, illetve rendelkezésre tartási díjat nem számít fel. 5.6.

Lombard hitel

A lombard hitel kamatlába a teljes futamidő alatt - azaz a kölcsön folyósításától annak visszafizetéséig - nem változik (fix). A lombard hitel fedezetéül szolgáló értékpapírok biztosítéki értékére vonatkozóan az MKB Bank Zrt. a következő szabályokat alkalmazza: 1.) Kizárólag MKB Befektetési Alapkezelő által kezelt tőkevédett zártvégű alappal és/vagy MKB által kibocsátott strukturált kötvénnyel fedezett ügyletek esetében: - A kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt biztosítéki érték (nyitó biztosítéki érték): a kockázatvállalás* összegének 100 %-a. 2.) Kizárólag nyilvános kibocsátású, forintban denominált magyar állampapírokkal, MNB által kibocsátott, forintban denominált kötvénnyel, MKB Bank által kibocsátott, forintban denominált (kivéve strukturált kötvény) kötvénnyel, Garantált Likviditási Alappal és az MKB Befektetési Alapkezelő pénzpiaci befektetési alapjainak befektetési jegyeivel fedezett ügyletek esetében: a) Maximum 1 éves futamidejű magyar állami kockázatot megtestesítő kötvényekkel fedezett ügylet esetében: -

A kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt biztosítéki érték (nyitó biztosítéki érték): a kockázatvállalás* összegének 102 %-a. Amennyiben az értékpapírok biztosítéki értéke a kockázatvállalás* összegének 101 %-a (fedezetpótlási szint) alá csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult az Ügyfelet kötelezni a fedezettségi szint helyreállítására.

b) Maximum 3 éves futamidejű magyar állami kockázatot megtestesítő kötvényekkel fedezett ügylet esetében: -

A kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt biztosítéki érték (nyitó biztosítéki érték): a kockázatvállalás* összegének 106 %-a. Amennyiben az értékpapírok biztosítéki értéke a kockázatvállalás* összegének 103 %-a (fedezetpótlási szint) alá csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult az Ügyfelet kötelezni a fedezettségi szint helyreállítására.

c) 2-es kategóriás, de az a)-b) pontokba nem tartozó értékpapírokkal fedezett ügylet esetében: -

- A kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt biztosítéki érték (nyitó biztosítéki érték): a kockázatvállalás* összegének 120 %-a. - Amennyiben az értékpapírok biztosítéki értéke a kockázatvállalás* összegének 110 %-a (fedezetpótlási szint) alá csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult az Ügyfelet kötelezni a fedezettségi szint helyreállítására.

3.) Minden egyéb esetben: - A kölcsönszerződés megkötésekor, valamint a kölcsön futamideje alatt előírt biztosítéki érték (nyitó biztosítéki érték): a kockázatvállalás* összegének 145 %-a (előírt nyitó fedezettségi szint) - Amennyiben az értékpapírok biztosítéki értéke a kockázatvállalás* összegének 135 %-a (fedezetpótlási szint) alá csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult az Ügyfelet kötelezni a fedezettségi szint helyreállítására.

- 51 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől 4.) Amennyiben a lombard hitel fedezetét a fenti 1.)-3.) pontban meghatározott értékpapírok vegyesen képezik, a Bank a nyitó biztosítéki érték, illetve a fedezetpótlási szint megállapításakor a legmagasabb elvárt fedezettségi szinttel rendelkező értékpapírra vonatkozó fedezettségi szintet alkalmazza. 5.) Amennyiben az értékpapírok biztosítéki értéke a kockázatvállalás* összegének 100%-a (likvidálási szint) alá csökken, az MKB Bank Zrt. jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani, és az óvadékba adott értékpapírokat értékesíteni. *A kockázatvállalás összege: a mindenkori tőketartozás összege (ideértve a lejárt tőketartozást is, a kölcsönszerződés megkötésekor a kölcsön szerződés szerinti összege) + a lejárt kamattartozás összege + a késedelmi kamat összege + a kölcsön szerződés szerinti összegére számított hat havi kamat összege. Az értékpapírcsere esetén felszámított kezelési költség esedékessége: a szerződés módosításakor. 5.7.

Nyugdíjpénztári hitel

A kezelési költség kiszámítása naponta történik, az adott napon fennálló tőketartozásra vetítve. Amennyiben a 2010. március 1-je után megkötött hitelszerződések esetében az Ügyfél él az elállási jogával, a Bank kezelési költséget nem számít fel. 5.8.

Ingatlanfedezetű hitelek

2016. március 21-étől a hitelkérelem benyújtásakor az Ügyfél igényelheti, hogy a hiteltörlesztésen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítéséhez az MKB Bank egy ingyenes hiteltörlesztési számlát nyisson, amelynek számlavezetési díja nincs.  A számla megnyitásához bankszámlaszerződés megkötése nem szükséges.  A kölcsön folyósításához egy az MKB Banknál vagy egy másik pénzügyi intézménynél fennálló fizetési számlaszám is megjelölhető.  Amennyiben az Ügyfélnek már van az MKB Banknál lakossági szolgáltatáscsomagja, akkor a hiteltörlesztés céljára a szolgáltatáscsomagjához tartozó fizetési számláját is igénybe veheti.  Amennyiben az Ügyfél a hitelt Kiemelt, Kiemelt Plusz, Extra, Prémium vagy Exkluzív kondícióval veszi igénybe, úgy e kondícióhoz tartozó szolgáltatáscsomagban szereplő fizetési számlája vehető igénybe a hiteltörlesztésen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére. Lakáscélú hitel kiváltásának minősül minden olyan kölcsön, amelyet igazoltan lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása céljára nyújtott jelzáloghitel kiváltására használtak fel és amelynek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összegét. A Bank által meghirdetett kedvezményes kamatmértékek a kondíciós listában meghatározott * kamatperiódus(ok)ra érvényesek . Az első kamatperiódus* az első kölcsönfolyósítás napján kezdődik és a kamatperiódus* utolsó Elszámolási napját megelőző napig tart, így az első kamatperiódus* hossza rövidebb lehet, mint egy teljes kamatperiódus.* A kedvezményes kamatmérték szempontjából az első, tört kamatperiódus* is egy kamatperiódusnak* tekintendő. A 2014. december 15-én, vagy azt követően megkötött MKB Forint Lakáshitel, MKB Megújulás Forint Lakáshitel, MKB Energia Plusz Forint Lakáshitel, MKB Forint Magánhitel, MKB Megújulás Forint Magánhitel, MKB Forint Ingatlanhitel szerződések esetében a III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott kiemelt kondíciókkal történő igénybevételére, valamint az MKB Megújulás Lakáshitel otthonteremtési támogatással igénylésére az Ügyfél akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételeket, vagy vállalja ezek teljesítését:  MKB forint bankszámla megléte, és

*

Kamatperiódus alatt értendő: a 2014. évi LXXVII. törvény (Forintosítási Törvény) 7. §-a és a 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 33. § (4) bekezdése alapján megállapításra kerülő kamatperiódus, illetve kamat kamatfelár-periódus; e törvényi rendelkezések hatálya alá nem tartozó szerződések esetében pedig a szerződésben ilyenként meghatározott időszak

- 52 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől  minden naptári hónapban munkabér vagy egyéb jövedelem* rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára a havi törlesztőrészletet legalább 50.000 Ft-tal meghaladó mértékben, és  az ügyfél részére havi legalább 2 csoportos beszedési megbízást és/vagy állandó átutalási megbízást** teljesít a Bank az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámláján, és  az ügyfél rendelkezik, MKB Bank által vezetett bankszámlájához tartozó, a Bank által kibocsátott érvényes és aktivált bankkártyával, amelyet havonta legalább 3 alkalommal használ olyan módon, hogy abból legalább kettő vásárlási tranzakció, azaz áru vásárlásának, szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése, vagy  rendelkezik a következő szolgáltatáscsomagok valamelyikével: Exkluzív 2, Nívó 2, Nívó 3, Professzori Klub 2, Kiválóságok Klubja 2, illetve Privát Bankári szolgáltatást vesz igénybe és  a hitel teljes futamideje alatt teljesíti az egyes szolgáltatáscsomagok, illetve a Privát Bankári szolgáltatás mindenkor aktuális feltételeit, vagy  a hitel igénylésekor Exkluzív, Klasszis, Nívó, Nívó 3, Professzori Klub vagy Kiválóságok Klubja szolgáltatáscsomaggal rendelkezett és az általa igénybe vett szolgáltatáscsomag megszűnése után a hitel teljes futamideje alatt teljesíti a megszűnt szolgáltatáscsomag megszűnéskor hatályos feltételeit. *Egyéb jövedelem: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa, a Banknál vezetett bármely fizetési számláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül egyéb jövedelemnek a fizetési számlán történő kamatjóváírás; a hitel elszámolási számla tulajdonos Hitelfelvevő Banknál vezetett fizetési-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; a Hitelfelvevő Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési számlájáról a Hitelfelvevő fizetési számlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől, illetve céljától. **Átutalásnak nem minősül az ügyfél részére a Banknál vezetett bankszámlák közötti átutalási megbízás (átvezetés) teljesítése.

A 2014. november 3. és 2014. december 14. között megkötött szerződések esetében valamennyi piaci kamatozású ingatlanfedezetű hitel III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal fedezett hitelek jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott kiemelt kondíciókkal történő igénybevételére, valamint az MKB Megújulás Lakáshitel otthonteremtési támogatással igénylésére az Ügyfél akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételeket, vagy vállalja ezek teljesítését:  MKB forint bankszámla megléte, és  minden naptári hónapban munkabér vagy egyéb jövedelem* rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára a havi törlesztőrészletet legalább 50.000 Ft-tal meghaladó mértékben, és  az ügyfél részére havi legalább 2 csoportos beszedési megbízást és/vagy állandó átutalási megbízást** teljesít a Bank az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámláján, és  az ügyfél rendelkezik, MKB Bank által vezetett bankszámlájához tartozó, a Bank által kibocsátott érvényes és aktivált bankkártyával, amelyet havonta legalább 3 alkalommal használ olyan módon, hogy abból legalább kettő vásárlási tranzakció, azaz áru vásárlásának, szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése, vagy  rendelkezik a következő szolgáltatáscsomagok valamelyikével: Exkluzív 2, Klasszis 2, Nívó 2, Nívó 3, Professzori Klub 2, Kiválóságok Klubja 2, illetve Privát Bankári szolgáltatást vesz igénybe és

- 53 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől  a hitel teljes futamideje alatt teljesíti az egyes szolgáltatáscsomagok, illetve a Privát Bankári szolgáltatás mindenkor aktuális feltételeit, vagy  a hitel igénylésekor Exkluzív, Klasszis, Nívó, Professzori Klub vagy Kiválóságok Klubja szolgáltatáscsomaggal rendelkezett és az általa igénybe vett szolgáltatáscsomag megszűnése után a hitel teljes futamideje alatt teljesíti a megszűnt szolgáltatáscsomag megszűnéskor hatályos feltételeit. *Egyéb jövedelem: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa, a Banknál vezetett bármely fizetési számláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül egyéb jövedelemnek a fizetési számlán történő kamatjóváírás; a hitel elszámolási számla tulajdonos Hitelfelvevő Banknál vezetett fizetési-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; a Hitelfelvevő Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési számlájáról a Hitelfelvevő fizetési számlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől, illetve céljától. **Átutalásnak nem minősül az ügyfél részére a Banknál vezetett bankszámlák közötti átutalási megbízás (átvezetés) teljesítése.

A 2014. november 3-át megelőzően kötött kiemelt kondíciójú ingatlanfedezetű hitelszerződések esetén az ügyfél az eredeti feltételrendszertől függetlenül jogosult a kiemelt kondíciók megtartására amennyiben teljesíti az alábbi feltételeket, vagy vállalja azok teljesítését:  MKB forint bankszámla megléte, és  minden naptári hónapban munkabér vagy egyéb jövedelem* rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára a havi törlesztőrészletet legalább 50.000 Ft-tal meghaladó mértékben, és  az ügyfél részére havi legalább 2 csoportos beszedési megbízást és/vagy állandó átutalási megbízást** teljesít a Bank az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámláján, és  az ügyfél rendelkezik, MKB Bank által vezetett bankszámlájához tartozó, a Bank által kibocsátott érvényes és aktivált bankkártyával, amelyet havonta legalább 3 alkalommal használ olyan módon, hogy abból legalább kettő vásárlási tranzakció, azaz áru vásárlásának, szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése, vagy  rendelkezik a következő szolgáltatáscsomagok valamelyikével: Exkluzív 2, Klasszis 2, Nívó 2, Nívó 3, Professzori Klub 2, Kiválóságok Klubja 2, Ambíció Fix, illetve Privát Bankári szolgáltatást vesz igénybe és  a hitel teljes futamideje alatt teljesíti az egyes szolgáltatáscsomagok, illetve a Privát Bankári szolgáltatás mindenkor aktuális feltételeit vagy  a hitel igénylésekor Exkluzív, Klasszis, Nívó, Professzori Klub vagy Kiválóságok Klubja szolgáltatáscsomaggal rendelkezett és az általa igénybe vett szolgáltatáscsomag megszűnése után a hitel teljes futamideje alatt teljesíti a megszűnt szolgáltatáscsomag megszűnéskor hatályos feltételeit. *Egyéb jövedelem: - A 2014. június 12. és 2014. október 31. között kötött kölcsönszerződések esetén: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa, a Banknál vezetett bármely fizetési számláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül egyéb jövedelemnek a fizetési számlán történő kamatjóváírás; a hitel elszámolási számla tulajdonos Hitelfelvevő Banknál vezetett fizetési-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; a Hitelfelvevő Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési számlájáról a Hitelfelvevő fizetési számlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől, illetve céljától.

- 54 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől - A 2013. szeptember 16. és 2014. június 11. között kötött kölcsönszerződések esetén: az Ügyfél Banknál vezetett bármely bankszámláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül Egyéb jövedelemnek a bankszámlán történő kamatjóváírás; az Ügyfél Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; bármely természetes személynek a Banknál vezetett bármely bankszámlájáról az Ügyfél bankszámlájára átutalt összeg függetlenül annak jogcímétől illetve céljától. - A 2013. szeptember 15-ig kötött kölcsönszerződések esetén: a Hitelfelvevő Banknál vezetett bármely bankszámláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül Egyéb jövedelemnek a Banknál vezetett bankszámlán készpénzbefizetés következtében jóváírt összeg; a bankszámlán történő kamatjóváírás; a Hitelfelvevő Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; a Hitelfelvevő bármely banknál vezetett lakossági bankszámlájáról átutalt, átvezetett összeg; bármely természetes személynek a Banknál vezetett bármely bankszámlájáról a Hitelfelvevő bankszámlájára átutalt összeg függetlenül annak jogcímétől illetve céljától. **Átutalásnak nem minősül az ügyfél részére a Banknál vezetett bankszámlák közötti átutalási megbízás (átvezetés) teljesítése.

Az MKB kiemelt lakossági ügyfelei számára nyújtott ingatlanfedezetű hitelek III/2/b. Hitel termékek Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott feltételekkel történő igénybevételére addig jogosult az Ügyfél, ameddig teljesíti az igénybevétel valamennyi feltételét, amelyet a Bank jogosult folyamatosan ellenőrizni és bármelyik hiánya esetén megszüntetheti a kiemelt feltételek alkalmazását az Ügyfél számára. Ebben az esetben a „Kondíciós lista magánszemélyek részére - III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal fedezett hitelek jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott normál kondíciókat alkalmazza a Bank. MKB Megújulás Lakáshitel otthonteremtési kamattámogatással esetén, amennyiben a kamattámogatás időszakában a kiemelt kamatkedvezménnyel és a kamattámogatással csökkentett, ügyfél által fizetendő kamat mértéke kevesebb lenne az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) kormányrendelet által meghatározott minimális évi 6%-nál, a Bank a kiemelt kamatkedvezményt csak részlegesen biztosítja. A hitel fent felsorolt igénybevételi feltételeinek nem teljesítése esetén a következő esedékességi naptól a kiemelt kamatkedvezmény igénybe vételi lehetősége megszűnik. Azon kiemelt ügyfelünk esetében, ahol az egyedi hitelszerződés szerinti összeg a 30.000.000 Ft-ot meghaladja és az ügyfél MKB Nyugdíjpénztári és / vagy MKB Egészségpénztári tag a hitelszerződés megkötésekor, az előtörlesztési díj 2005. december 1-jétől nem kerül felszámításra. Az MKB Kamatrögzítő Hitelprogram keretében megkötött szerződések esetében a III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott Extra, Prémium vagy Exkluzív kondíciókkal történő igénybevételére az Ügyfél a következő esetben jogosult: 2015. december 21-étől átvett igénylések esetében akkor jogosult, ha határidőben teljesíti az alábbi feltételeket és vállalja a feltételek teljesítését a teljes futamidő során: Extra kondíció esetén:  a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 150.000 Ft rendszeres jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára, amely legalább 50.000 Ft-tal meghaladja az igényelt hitel havi törlesztőrészletét, és  a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti szerződés tervezet fogyasztó rendelkezésére bocsátását megelőzően legalább 1.000.000 Ft megtakarítás** MKB-nál történő elhelyezése és fenntartása a hitel teljes futamideje alatt. Prémium kondíció esetén:  a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 300.000 Ft rendszeres jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára, amely legalább 50.000 Ft-tal meghaladja az igényelt hitel havi törlesztőrészletét, és  a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti szerződés tervezet fogyasztó rendelkezésére bocsátását megelőzően legalább 3.000.000 Ft megtakarítás** MKB-nál történő elhelyezése és fenntartása a hitel teljes futamideje alatt, és  legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg.

- 55 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Exkluzív kondíció esetén:  a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 450.000 Ft rendszeres jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára, amely legalább 50.000 Ft-tal meghaladja az igényelt hitel havi törlesztőrészletét, és  a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti szerződés tervezet fogyasztó rendelkezésére bocsátását megelőzően legalább 5.000.000 Ft megtakarítás** MKB-nál történő elhelyezése és fenntartása a hitel teljes futamideje alatt, és  legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg. 2015. december 20-áig átvett igénylések esetében akkor jogosult, ha legkésőbb a szerződés megkötéséig teljesíti az alábbi feltételeket és vállalja ezek teljesítését a teljes futamidő során: Extra kondíció esetén:  a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 150.000 Ft rendszeres jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára, amely legalább 50.000 Ft-tal meghaladja az igényelt hitel havi törlesztőrészletét, és  legalább 1.000.000 Ft megtakarítás** MKB-nál történő elhelyezése és fenntartása a hitel teljes futamideje alatt. Prémium kondíció esetén:  a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 300.000 Ft rendszeres jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára, amely legalább 50.000 Ft-tal meghaladja az igényelt hitel havi törlesztőrészletét, és  legalább 3.000.000 Ft megtakarítás** MKB-nál történő elhelyezése és fenntartása a hitel teljes futamideje alatt, és  legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg. Exkluzív kondíció esetén:  a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban legalább 450.000 Ft rendszeres jóváírása* az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára, amely legalább 50.000 Ft-tal meghaladja az igényelt hitel havi törlesztőrészletét, és  legalább 5.000.000 Ft megtakarítás** MKB-nál történő elhelyezése és fenntartása a hitel teljes futamideje alatt, és  legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg. *Rendszeres jóváírás: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa a Banknál vezetett bármely bankszámláján havi rendszerességgel jóváírt összeg, ide nem értve a bankszámlán történő kamatjóváírást, az ügyfél Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetést, az Ügyfél Banknál fennálló – 2014. június 12-étől szerződött – ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely bankszámlájáról az ügyfél bankszámlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől illetve céljától. ** A Bank a következőket veszi megtakarításként figyelembe: a hitelügyletben résztvevő adós(ok) nevén az MKBnál lévő  forint és/vagy devizaszámlák látra szóló egyenlege,  lekötött forint és/vagy devizabetét tőkeösszege,  befektetési jegyek és egyéb értékpapírok bekerülési értéken számított értéke. A Bank nem korlátozza a figyelembe vehető értékpapírok körét.

Deviza jóváírás, devizában elhelyezett megtakarítás illetve értékpapír esetén a forint ellenérték kerül figyelembe vételre. A forint ellenérték kiszámításához alkalmazott árfolyam  deviza jóváírás esetén: a jóváírás értéknapján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyam,  deviza megtakarítás esetén: 2015. december 20-áig átvett igénylések esetében a hitelszerződés megkötése napján, 2015. december 21-étől átvett igénylések esetében a hitelkérelem befogadásának napján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyam. Az MKB Kamatrögzítő Hitelprogram keretében megkötött szerződések esetében a III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában

- 56 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől meghatározott Extra, Prémium vagy Exkluzív kondíciókkal történő igénybevételére addig jogosult az Ügyfél, ameddig teljesíti az igénybevétel valamennyi feltételét, amelyet a Bank jogosult folyamatosan ellenőrizni. Ha az igénybevételi feltételek bármelyike nem teljesül, a nemteljesítés megállapítását követő második hónap elszámolási napjától a Bank 12 hónapra megszünteti a kamatkedvezmény alkalmazását. Ebben az esetben a „Kondíciós lista magánszemélyek részére - III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott MKB Kamatrögzítő Hitelprogram - normál kondíciókat alkalmazza a Bank. A 10. hónapban a Bank visszamenően megvizsgálja, hogy a 10. hónapot megelőző utolsó 3 naptári hónapban az Ügyfél folyamatosan teljesítette-e a szerződésben előírt feltételeket. Amennyiben a vizsgálat során az kerül megállapításra, hogy az ügyfél a 10. hónapot megelőző utolsó három naptári hónapban nem teljesítette folyamatosan az eredeti extra, prémium vagy exkluzív kondícióhoz tartozó igénybevételi feltételeket, a Bank a teljes hátralévő futamidőre a normál kondícióhoz tartozó kamatmértéket alkalmazza. Amennyiben a vizsgálat során az kerül megállapításra, hogy az ügyfél a 10. hónapot megelőző utolsó három naptári hónapban folyamatosan teljesítette az eredeti extra, prémium vagy exkluzív kondícióhoz tartozó igénybevételi feltételeket, úgy az eredeti extra, prémium vagy exkluzív kondícióhoz tartozó kamatmérték a 12. hónapot követően visszaállításra kerül. Amennyiben a kondíciók visszaállítását követően az igénybevételi feltételek teljesítésének vizsgálatánál ismételten megállapításra kerül, hogy az ügyfél nem teljesíti a szerződésben foglalt jogosultsági feltételeket, a Bank a nemteljesítés megállapítását követő második hónap elszámolási napjától a teljes hátralévő futamidőre a normál kondícióhoz tartozó kamatmértéket alkalmazza. Az MKB Kamatrögzítő Hitelprogram keretében megkötött szerződések esetében a III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott Bónusz 10, Bónusz 30 vagy Bónusz 50 kondíciók igénybevételére az Ügyfél akkor jogosult, ha rendelkezik a Banknál fizetési számlával, továbbá határidőben teljesíti az alábbi feltételeket és vállalja az alábbiakban feltüntetett rendszeres jóváírás* teljesítését a teljes futamidő során: Bónusz 10 kondíció esetén:  igényelt kölcsönösszeg a 2016. szeptember 15-éig befogadott igénylések esetében legalább 6.000.000 Ft, 2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések esetében legalább 7.000.000 Ft, legfeljebb 8.999.999 Ft és  a hitelszerződés megkötését megelőzően Hitel Bónusz Megtakarítási Számlaszerződést köt, és  a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlán a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban minimum 10.000 Ft rendszeres jóváírás* történik. Bónusz 30 kondíció esetén:  igényelt kölcsönösszeg a 2016. szeptember 15-éig befogadott igénylések esetében legalább 9.000.001 Ft, 2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések esetében legalább 9.000.000 Ft, legfeljebb 10.999.999 Ft és  a hitelszerződés megkötését megelőzően Hitel Bónusz Megtakarítási Számlaszerződést köt, és  a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlán a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban minimum 20.000 Ft rendszeres jóváírás* történik. Bónusz 50 kondíció esetén:  igényelt kölcsönösszeg a 2016. szeptember 15-éig befogadott igénylések esetében legalább 13.000.001 Ft, 2016. szeptember 16-ától befogadott igénylések esetében legalább 11.000.000 Ft és  a hitelszerződés megkötését megelőzően Hitel Bónusz Megtakarítási Számlaszerződést köt, és  a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlán a szerződés megkötését követően minden naptári hónapban minimum 30.000 Ft rendszeres jóváírás* történik. * Rendszeres jóváírás: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa a Banknál vezetett, Kamatrögzítő Lakás- vagy Magánhitelhez kapcsolódó Hitel Bónusz Megtakarítási Számláján (devizaneme: HUF) havi rendszerességgel jóváírt összeg, ide nem értve a bankszámlán történő kamatjóváírást és megtakarítási bónusz jóváírást.

- 57 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől A rendszeres jóváírást első alkalommal a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlaszerződés megkötését követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni, az ezt követő havi rendszeres jóváírásokat a tárgyhónapot megelőző hónap 20. napjától a tárgyhónap 20. napjáig. A Hitel Bónusz Megtakarítási Számlaszerződésben rögzített feltételek teljesítését a Bank jogosult folyamatosan ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során az kerül megállapításra, hogy a havi jóváírás az Ügyfél hibájából nem teljesült, úgy a Bank a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlaszerződést azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben az Ügyfél maradéktalanul teljesíti a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlaszerződésben rögzített feltételeket, úgy visszatérítésként megtakarítási bónuszra jogosult. A megtakarítási bónusz összege a szerződésben előírt rendszeres jóváírás 12-szeresének 15%-a, azaz Bónusz 10 kondíció esetén évi 18.000 Ft, Bónusz 30 kondíció esetén évi 36.000 Ft, Bónusz 50 kondíció esetén évi 54.000 Ft. A megtakarítási bónuszra való jogosultságot a Bank évente, a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlaszerződés keltének évfordulóján ellenőrzi és a feltételek teljesülése esetén ezt követően 1 hónapon belül írja jóvá az összeget a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlán. A Hitel Bónusz Megtakarítási Számla egyenlege nem köthető le betétként, nem lehet Trezor számlára átvezetni, nem használható fel értékpapír vásárlására. A Hitel Bónusz Megtakarítási Számlán összegyűlt kötelező megtakarítás éves összege és a megtakarítási bónusz összege terhére az Ügyfél évente egyszer, a megtakarítási bónusz jóváírását követő 30 napon belül, az előtörlesztéshez kapcsolódó díjtól mentesen kérheti a fennálló hitel elővagy végtörlesztését. A szerződésben rögzített havi jóváírást az előtörlesztés hónapjában is teljesíteni kell. Előtörlesztés esetén a Hitel Bónusz Megtakarítási Számla nem szűnik meg. A Hitel Bónusz Megtakarítási Számla Ügyfél által kezdeményezett megszüntetése esetén a számlán összegyűlt kötelező megtakarítás és a megtakarítási bónusz összege terhére az Ügyfél az előtörlesztéshez kapcsolódó díjtól mentesen kérheti a fennálló hitel elő- vagy végtörlesztését. Amennyiben az Ügyfél a Hitel Bónusz Megtakarítási Számláról az MKB Kamatrögzítő Lakás- vagy Magánhitel elő- vagy végtörlesztéséhez nem kapcsolódó egyéb tranzakciót kezdeményez, úgy - a Hitel Bónusz Megtakarítási Számláról szóló szerződés hatálya fennmarad, - az Ügyfelet megilleti a megtakarítási bónusz, ha annak feltételeit teljesíti, - a Hitel Bónusz Megtakarítási Számla díjmentessége azonnali hatállyal megszűnik és a Bank a továbbiakban a számlavezetés után, valamint a számlán végrehajtott valamennyi tranzakció után a számlára vonatkozó kondíciós listában írt mértékű díjat számítja fel. Ha a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlát az Ügyfél megszünteti, vagy a havi megtakarítás nem teljesítése miatt a Bank a szerződést azonnali hatállyal felmondja, úgy - időarányos megtakarítási bónuszra az Ügyfél nem jogosult, - a Hitel Bónusz Megtakarítási Számla egyenlegét a Bank a hitelszerződésben meghatározott bankszámlára vezeti át, - a Bank a következő elszámolási naptól megszünteti a kamatkedvezmény alkalmazását és a hitel hátralévő futamidejére a „Kondíciós lista magánszemélyek részére - III/2/b. Hitel termékek Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott MKB Kamatrögzítő Hitelprogram - normál kondíciókat alkalmazza. A fentieken túl a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlaszerződés megszűnik, ha -

a hitel lejár: amennyiben az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette a megtakarítási előírásokat, úgy időarányos megtakarítási bónuszra jogosult, amelyet a Bank legkésőbb a Hitel Bónusz Megtakarítási Számláról szóló szerződés megszűnésének napját megelőző napon ír jóvá. A hitel lejáratakor a Hitel Bónusz Megtakarítási Számla egyenlegét a Bank a hitelszerződésben meghatározott bankszámlára vezeti át és a számlát megszünteti.

-

a hitel végtörlesztésre kerül: amennyiben az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette a megtakarítási előírásokat, úgy időarányos megtakarítási bónuszra jogosult, amelyet a Bank legkésőbb a Hitel Bónusz Megtakarítási Számláról szóló szerződés megszűnésének napját megelőző napon ír jóvá. A végtörlesztés napján a Hitel Bónusz Megtakarítási Számla egyenlegét a Bank a hitelszerződésben meghatározott bankszámlára vezeti át és a számlát megszünteti.

- 58 -

-

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől a hitelszerződés bármely más – a hitelszerződésben rögzített – okból felmondásra kerül: amennyiben az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette a megtakarítási előírásokat, úgy időarányos megtakarítási bónuszra jogosult, amelyet a Bank legkésőbb a Hitel Bónusz Megtakarítási Számláról szóló szerződés megszűnésének napját megelőző napon ír jóvá. A hitelszerződésből eredő követelései kielégítését követően a Bank a számlán maradt összeget átvezeti a hitelszerződésben megjelölt bankszámlára és a Hitel Bónusz Megtakarítási Számlát megszünteti.

Az MKB Kamatrögzítő Hitelprogram keretében meghirdetett kedvezményes kondíciók nem kombinálhatóak. Az MKB Kamatkövető Hitelprogram keretében megkötött szerződések esetében a III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott Kiemelt Plusz kondíciókkal történő igénybevételére az Ügyfél akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételeket, vagy vállalja ezek teljesítését:  MKB forint bankszámla megléte, és  2016. június 19-éig befogadott igénylések esetében legalább 7.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg, 2016. június 20-ától 2017. december 31-éig befogadott igénylések esetében legalább 5.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg, illetve 2018. január 1-jétől befogadott igénylések esetében legalább 10.000.000 Ft igényelt kölcsönösszeg és  vagy minden naptári hónapban munkabér vagy egyéb jövedelem* rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára 2017. december 31-éig befogadott igénylések esetében a havi törlesztőrészletet legalább 100.000 Ft-tal meghaladó mértékben, illetve 2018. január 1-jétől befogadott igénylések esetében legalább 300.000 Ft. összegben,  vagy a Hitelfelvevő, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa a hitelszerződés futamideje alatt folyamatosan rendelkezzen a következő szolgáltatáscsomagok valamelyikével: Exkluzív 2, Nívó 2, Nívó 3, Professzori Klub 2, Kiválóságok Klubja 2, vagy Privát Bankári szolgáltatást vegyen igénybe és a hitel futamideje alatt az adott szolgáltatáscsomagot, illetve a Privát Bankári szolgáltatást fenntartsa és folyamatosan teljesítse annak Bank által előírt mindenkor aktuális feltételeit. A hitelszerződés futamideje alatt a Hitelfelvevő szabadon válthat a fent felsorolt szolgáltatáscsomagok között, illetve a szolgáltatáscsomagok és a Privát Bankári szolgáltatás között. Megszűnő szolgáltatáscsomag esetén, ha a Hitelfelvevő nem a kiemelt plusz kondíció nyújtására feljogosító szolgáltatáscsomagok valamelyikére szerződik, úgy a megszűnő szolgáltatáscsomagra vonatkozó – kiemelt plusz kondíció nyújtását biztosító - feltételeket a szolgáltatáscsomag-váltástól függetlenül a hitel futamideje alatt teljesíteni kell. *Egyéb jövedelem: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa, a Banknál vezetett bármely fizetési számláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül egyéb jövedelemnek a fizetési számlán történő kamatjóváírás; a hitel elszámolási számla tulajdonos Hitelfelvevő Banknál vezetett fizetési-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; a Hitelfelvevő Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési számlájáról a Hitelfelvevő fizetési számlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől, illetve céljától. **Átutalásnak nem minősül az ügyfél részére a Banknál vezetett bankszámlák közötti átutalási megbízás (átvezetés) teljesítése.

A közjegyzői okirat elkészítésének díja, valamint a jelzálogbejegyzés és -törlés illetéke az Ügyfelet terheli. MKB Hitelfrissítő Plusz Lakás- illetve Magánhitel igénybevétele esetén a Bank a kölcsön folyósítását követően a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a közjegyző által a Bank nevére és címére kiállított, Bankhoz benyújtott számla alapján visszatéríti azon hitelfelvevő részére, aki az adott szerződésben rögzített elszámolási számla tulajdonosa. Több szerződés megkötése esetén a visszatérítés összege egy személy felé összesen legfeljebb 50.000 Ft lehet.

- 59 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől *

A Bank által nyújtott lakáshitel-mentő áthidaló kölcsön kamatának mértéke a kamatperiódus első napján érvényes háromhavi BUBOR. Az áthidaló kölcsönszerződéssel kapcsolatban a tőke és a kamat összegén kívül egyéb (így különösen a hitelbírálattal, a rendelkezésre tartással, a folyósítással, a kezeléssel, az elő- és végtörlesztéssel összefüggő) díjat és jutalékot a Bank nem számít fel. Választható törlesztőrészletű hitel esetében alkalmazott elszámolási számla kamatának éves mértéke a.) pozitív egyenleg után: a hitelszerződés módosításának napján érvényes 3 havi BUBOR; b.) negatív egyenleg után: a hitelszerződés módosításának napján érvényes 3 havi BUBOR + az eredeti hitelszerződés megkötésének időpontjában igénybe vehető, az eredeti hitelszerződés típusának megfelelő HUF Lakás-, Ingatlan-, vagy Magánhitel termék érvényes kezelési költsége. Az állami kamattámogatású hitelek, azaz Építési és vásárlási hitel 2009, Korszerűsítési hitel 2009, MKB Otthonteremtési hitel 2012, MKB Új Otthon kamattámogatott hitel, MKB Új Otthonteremtési hitel esetében a kamat meghatározásához alkalmazott ÁKK érték az állampapírhozamot, annak hiányában a referenciahozamot jelenti. Állampapírhozam Építési és vásárlási hitel 2009, Korszerűsítési hitel 2009, MKB Otthonteremtési hitel 2012 esetén: az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga, Állampapírhozam MKB Új Otthon kamattámogatott hitel, MKB Új Otthonteremtési hitel esetén: az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga, Referenciahozam: az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga. MKB Otthonvédelmi Program – Gyűjtőszámla-hitel kamata a rögzített árfolyam alkalmazási időszak alatt 3 havonta, valamint fixált periódus lejáratakor tőkésedik. 2011. évi LXXV. törvény alapján az MKB Otthonvédelmi Program keretében igénybe vehető Gyűjtőszámla-hitel esetén, valamint a Gyűjtőszámla-hitel mellett 2011. december 31-ig egyéb fizetési könnyítések igénylése esetén a Gyűjtőszámla-hitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés és devizakölcsön-szerződés módosítás (ideértve a fizetési könnyítés miatti szerződésmódosítást is) alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásáért járó közjegyzői munkadíj és költségtérítés díját az ügyfél helyett a Bank fizeti. Az MKB Horizont Plusz Forint Magánhitel kamatkedvezményhez figyelembe vett deviza lekötött betétek forint értékének megállapításakor a Bank a következő árfolyamokat alkalmazza 2011. november 7-től visszavonásig.

Betét devizaneme EUR

Átszámítási árfolyam 301,50 HUF/EUR

CHF USD GBP

246,13 HUF/CHF 212,95 HUF/EUR 342,85 HUF/GBP

A felár mértéke a hitel futamideje alatt csak a hatályos jogszabályokban meghatározott esetekben módosulhat az Ügyfél számára kedvezőtlenül. Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a Bank az adott ügylet esetében alkalmazott felárat a 2012. április 1-jét követően megkötött, vagy a 2011. évi *

Kamatperiódus alatt értendő: a 2014. évi LXXVII. törvény (Forintosítási Törvény) 7. §-a és a 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 33. § (4) bekezdése alapján megállapításra kerülő kamatperiódus, illetve kamat kamatfelár-periódus; e törvényi rendelkezések hatálya alá nem tartozó szerződések esetében pedig a szerződésben ilyenként meghatározott időszak

- 60 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől CXLVIII. törvény alapján módosított hitelszerződésekre vonatkozóan abban az esetben emelheti, ha az Ügyfél  egyhavi törlesztőrészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, vagy  a fedezetül szolgáló ingatlanra kötött, a Bankra engedményezett vagyonbiztosítást a biztosító értesítése ellenére legalább két hónapon keresztül nem fizeti. A Bank által alkalmazott felár mértéke  egyhavi törlesztőrészlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelem esetén évi 2%  vagyonbiztosítás nemfizetése esetén évi 1%. MKB Energia Plusz Lakáshitel esetén a kamatkedvezményre az Ügyfél a hitel folyósításától kezdődően jogosult. A kamatkedvezmény mértéke  vásárlás hitelcél esetén az Energiatanúsítvány kategóriájának megfelelő kedvezmény, a hitel teljes futamidejére vonatkozóan; 

felújítás, korszerűsítés hitelcél esetén − az Energiatanúsítvány benyújtási határidejét, azaz  a 2013. május 31-éig befogadott ügyletek esetében 2013. december 31-ét,  a 2013. május 31. és 2013. október 31. között befogadott ügyletek esetében 2014. június 30-át,  a 2013. október 31. és 2014. március 31. között befogadott ügyletek esetén 2014. december 31-ét,  a 2014. április 1. és 2014. december 31. között befogadott ügyletek esetén 2015. június 30-át,  a 2015. január 1. és 2015. június 30. között befogadott ügyletek esetén 2015. december 31-ét,  a 2015. július 1-jétől befogadott ügyletek esetén 2016. június 30-át követő első elszámolási napig, valamint amennyiben a benyújtott Energiatanúsítvány kategóriája C vagy D, a hitel teljes hátralévő futamidejére a C/D Energiatanúsítvány kategóriának megfelelő kedvezmény, − amennyiben a benyújtott Energiatanúsítvány kategóriája A+, A vagy B,  a 2013. május 31-éig befogadott ügyletek esetében a 2014. január havi elszámolási naptól kezdődően,  a 2013. május 31. és 2013. október 31. között befogadott ügyletek esetében a 2014. július havi elszámolási naptól kezdődően,  a 2013. október 31. és 2014. március 31. között befogadott ügyletek esetében a 2015. január havi elszámolási naptól kezdődően,  a 2014. április 1. és 2014. december 31. között befogadott ügyletek esetében a 2015. július havi elszámolási naptól kezdődően,  a 2015. január 1. és 2015. június 30. között befogadott ügyletek esetében a 2016. január havi elszámolási naptól kezdődően,  a 2015. július 1-jétől befogadott ügyletek esetében a 2016. július havi elszámolási naptól kezdődően az A+/A/B Energiatanúsítvány kategóriájának megfelelő kedvezmény, a hitel teljes hátralévő futamidejére, − amennyiben az Energiatanúsítvány a fenti határidőig nem kerül benyújtásra, vagy a benyújtott Energiatanúsítvány kategóriája D-nél rosszabb,  a 2013. május 31-éig befogadott ügyletek esetében a 2014. január havi elszámolási naptól,  a 2013. május 31. és 2013. október 31. között befogadott ügyletek esetében a 2014. július havi elszámolási naptól,  a 2013. október 31. és 2014. március 31. között befogadott ügyletek esetében a 2015. január havi elszámolási naptól,  a 2014. április 1. és 2014. december 31. között befogadott ügyletek esetében a 2015. július havi elszámolási naptól,  a 2015. január 1. és 2015. június 30. között befogadott ügyletek esetében a 2016. január havi elszámolási naptól  a 2015. július 1-jétől befogadott ügyletek esetében a 2016. július havi elszámolási naptól a kamatkedvezmény megszűnik, és a hitel hátralévő futamidejére nem igényelhető újra.

- 61 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől A 2015.01.31-ig szerződött MKB Lakás-, Magán-, és Ingatlanhitel esetén a visszavonásig meghirdetett szerződéskötési díj elengedési akcióra az Ügyfél akkor jogosult,  ha a hitelszerződés megkötésének napját 2 évvel megelőző naptól (amennyiben ez a nap nem banki munkanap, akkor az ezt követő első banki munkanaptól) kezdődően folyamatosan legalább 3 millió Forint értékű megtakarítással rendelkezik a Banknál és vállalja a megtakarítás megtartását legalább a hitelszerződés megkötését követő 365. napig, vagy  a hitelszerződés megkötésének napjáig legalább 3 millió Forint értékű új megtakarítást helyez el a Banknál és vállalja a megtakarítás megtartását legalább a hitelszerződés megkötését követő 365. napig. A szerződéskötési díj elengedési akció MKB Energia Plusz Lakáshitel esetén nem vehető igénybe. Az akció szempontjából a Bank a következőket veszi megtakarításként figyelembe: a hitelügyletben résztvevő adós(ok) és/vagy készfizető kezes(ek) nevén az MKB-nál lévő   

lekötött forint és/vagy devizabetét tőkeösszege, kötvények névértéken számított értéke, befektetési jegyek névértéken számított értéke.

Új megtakarításnak az a megtakarítás minősül, amely a hitelkérelem benyújtásának napján még nincs a Banknál. Deviza megtakarítás esetén a megtakarítás forint-értékének megállapításakor a Bank a hitelszerződés megkötése napján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyamot alkalmazza. A szerződéskötési díj elengedésére addig jogosult az Ügyfél, ameddig teljesíti a díjelengedési akció valamennyi feltételét, amelyet a Bank jogosult folyamatosan ellenőrizni és bármelyik hiánya esetén a szerződéskötési díj összegével az Ügyfél Banknál vezetett számláját megterhelni. Ebben az esetben a szerződéskötéskor érvényes „Kondíciós lista magánszemélyek részére - III/2/b. Hitel termékek Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott szerződéskötési díj mértéket alkalmazza a Bank. A 2015.01.31-ig szerződött MKB Energia Plusz Lakáshitel esetén az akció visszavonásáig a szerződéskötési díj 50%-a kerül felszámításra, amennyiben az Ügyfél rendelkezik MKB Exkluzív, Nívó, Klasszis vagy Professzori Klub szolgáltatáscsomaggal, vagy a hitelszerződés megkötéséig szerződést köt ezen szolgáltatáscsomagok valamelyikére. A 2015.02.01-től szerződött MKB Lakás-, Magán-, és Ingatlanhitelek esetén visszavonásig meghirdetett folyósítási díj akciót a Bank 2015. augusztus 10-étől visszavonja. A 2015. augusztus 9éig befogadott hitelkérelmek esetében a folyósítási díj elengedési akcióra az Ügyfél akkor jogosult,  ha a hitelszerződés megkötésének napját 2 évvel megelőző naptól (amennyiben ez a nap nem banki munkanap, akkor az ezt követő első banki munkanaptól) kezdődően folyamatosan legalább 3 millió Forint értékű megtakarítással rendelkezik a Banknál és vállalja a megtakarítás megtartását legalább a hitelszerződés megkötését követő 365. napig, vagy  a hitelszerződés megkötésének napjáig legalább 3 millió Forint értékű új megtakarítást helyez el a Banknál és vállalja a megtakarítás megtartását legalább a hitelszerződés megkötését követő 365. napig. A folyósítási díj elengedési akció MKB Energia Plusz Lakáshitel esetén nem vehető igénybe. Az akció szempontjából a Bank a következőket veszi megtakarításként figyelembe: a hitelügyletben résztvevő adós(ok) és/vagy készfizető kezes(ek) nevén az MKB-nál lévő   

lekötött forint és/vagy devizabetét tőkeösszege, kötvények névértéken számított értéke, befektetési jegyek névértéken számított értéke.

Új megtakarításnak az a megtakarítás minősül, amely a hitelkérelem benyújtásának napján még nincs a Banknál. Deviza megtakarítás esetén a megtakarítás forint-értékének megállapításakor a Bank a hitelszerződés megkötése napján érvényes MKB kereskedelmi deviza középárfolyamot alkalmazza. A folyósítási díj elengedésére addig jogosult az Ügyfél, ameddig teljesíti a díjelengedési akció valamennyi feltételét, amelyet a Bank jogosult folyamatosan ellenőrizni és bármelyik hiánya esetén a

- 62 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől folyósítási díj összegével az Ügyfél Banknál vezetett számláját megterhelni. Ebben az esetben a szerződéskötéskor érvényes „Kondíciós lista magánszemélyek részére - III/2/b. Hitel termékek Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott folyósítási díj mértéket alkalmazza a Bank. A 2015.02.01-től szerződött MKB Energia Plusz Lakáshitel esetén visszavonásig meghirdetett folyósítási díj akciót a Bank 2015. augusztus 10-étől visszavonja. A 2015. augusztus 9-éig befogadott hitelkérelmek esetében a folyósítási díj 50%-a, azaz a folyósított összeg 0,5%, de legfeljebb 200.000 Ft kerül felszámításra, amennyiben az Ügyfél rendelkezik MKB Exkluzív, Nívó, Klasszis vagy Professzori Klub szolgáltatáscsomaggal. Az MKB Bank 2016. április 15-étől az MKB Otthonteremtési hitel 2012 értékesítését felfüggeszti. Az értékesítés felfüggesztésével egyidejűleg a visszavonásig, de legkésőbb 2016. december 31-éig befogadott kérelmek és 2017. március 31-éig megkötött MKB Otthonteremtési hitel 2012 szerződésekre meghirdetett, az első törlesztőrészlet visszafizetésére vonatkozó akciót a Bank visszavonja. A 2016. április 14-éig befogadott MKB Otthonteremtési hitel 2012 kérelmek esetében az MKB Bank visszatéríti az ügyfél által az első elszámolási napon szerződésszerűen megfizetett első törlesztő részletet. A visszafizetés feltétele a kölcsön szerződésben rögzített első elszámolási napon történő, Bank által előírt törlesztő részletének a megfizetése. Amennyiben az ügyfél az első esedékesség napján csak kamatot fizet, a Bank csak a megfizetett kamat összegét téríti vissza. A visszatérítés az ügyfél hitel elszámolására szolgáló számlájára történik, a törlesztő részlet megfizetését követően 2 munkanapon belül. A korábban visszavonásig, de legkésőbb 2016. december 31-éig befogadott kérelmek és 2017. március 31-éig megkötött szerződésekre meghirdetett díj elengedési akciót a Bank az MKB Kamatkövető Lakáshitel, MKB Kamatrögzítő Lakáshitel, MKB Új Otthon kamattámogatott hitel és MKB Új Otthonteremtési hitel esetében 2016. május 17-étől visszavonja. A 2016. május 17-étől visszavonásig meghirdetett akció (az akció visszavonásával kapcsolatos információk lent olvashatók) keretében a 2016. május 17-étől befogadott MKB Kamatkövető Lakáshitel, MKB Kamatrögzítő Lakáshitel, MKB Állami kamattámogatású hitelek 2009, MKB Új Otthon kamattámogatott hitel és MKB Új Otthonteremtési hitel kérelmek esetében a Bank az akció visszavonásáig • nem számít fel Igénylési díjat, Ügyintézési díjat és Folyósítási díjat, • a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a közjegyző által a Bank nevére és címére kiállított, Bankhoz benyújtott számla alapján a kölcsön folyósítását követően visszatéríti azon hitelfelvevő részére, aki az adott szerződésben rögzített hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa, • visszatéríti a folyósítást követő első teljes törlesztést, amennyiben azt az ügyfél szerződésszerűen teljesítette. A folyósítást követő első teljes törlesztés a folyósítást követő első elszámolási napon esedékes törlesztés összege, amennyiben a folyósítás időpontja és az ezt követő első elszámolási nap között egy teljes naptári hónap telik el, minden egyéb esetben a folyósítást követő második elszámolási napon esedékes összeg. Amennyiben az így meghatározott első teljes törlesztés kizárólag kamat fizetésre vonatkozott, a Bank a megfizetett kamat összegét téríti vissza. A visszatérítés az ügyfél hitel elszámolására szolgáló számlájára történik, a törlesztés megfizetését követően 2 munkanapon belül. A szerződéskötés napjától számított 2 éven belül történő teljes végtörlesztés esetén a zárlati díj mellett a Bank által visszatérített törlesztést is meg kell fizetnie az ügyfélnek a Bank részére. Az első teljes törlesztés visszatérítése az Áthidaló Plusz konstrukcióra nem vonatkozik. A Bank 2016. június 20. napjától az MKB Kamatkövető Hitelprogram esetében bevezeti a 6 havi futamidejű referencia-kamatlábhoz kötött, illetve az 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú konstrukciókat. Az MKB Kamatkövető Lakáshitel áthidaló plusz törlesztési mód választása esetén nem kerül bevezetésre az 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú hitel. 2016.06.20-tól befogadott ügyletek esetében visszavonásig az MKB Kamatkövető Lakáshitel esetében meghirdetett díjelengedési akció kiterjed az új konstrukcióban igényelt MKB Kamatkövető Lakáshitelre is.

- 63 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Az MKB Kamatkövető Lakáshitel, MKB Kamatrögzítő Lakáshitel, MKB Állami kamattámogatású hitelek 2009, MKB Új Otthon kamattámogatott hitel és MKB Új Otthonteremtési hitel kérelmek esetében 2016. május 17-étől visszavonásig meghirdetett fenti díjelengedési akció visszavonásának időpontja 2016. december 31. Az akcióban meghatározott kedvezményeket a Bank a 2016. december 31-éig befogadott igénylések esetében nyújtja. 2016.06.20-tól befogadott ügyletek esetében visszavonásig, de legkésőbb 2016. december 31-ig befogadott és 2017. március 31-ig megkötött MKB Kamatkövető Magánhitel szerződésekre meghirdetett díjelengedési akció kiterjed az új konstrukcióban igényelt MKB Kamatkövető Magánhitelre is. A Bank 2016. szeptember 16. napjától az MKB Kamatkövető Magánhitel és az MKB Kamatrögzítő Magánhitel esetében kibővíti az igényelhető hitelcélokat. Az MKB Kamatkövető Magánhitel és az MKB Kamatrögzítő Magánhitel esetében visszavonásig, de legkésőbb 2016. december 31-ig befogadott és 2017. március 31-éig megkötött szerződésekre meghirdetett díjelengedési akció kiterjed az új hitelcélokra is. A 2017. január 2-ától visszavonásig meghirdetett akció keretében (mely akciót a Bank 2017. január 27-én módosított és a módosításokat a 2017. január 2-ától befogadott valamennyi kérelemre kiterjesztette) a 2017. január 2-ától befogadott MKB Kamatkövető Lakáshitel, MKB Kamatrögzítő Lakáshitel, MKB Állami kamattámogatású hitelek 2009, MKB Új Otthon kamattámogatott hitel és MKB Új Otthonteremtési hitel kérelmek esetében a Bank az akció visszavonásáig • nem számít fel Igénylési díjat, Ügyintézési díjat és Folyósítási díjat, • a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a közjegyző által a Bank nevére és címére kiállított, Bankhoz benyújtott számla alapján a kölcsön folyósítását követően 30 napon belül visszatéríti azon hitelfelvevő részére, aki az adott szerződésben rögzített hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa. Amennyiben a kiállított számla benyújtására a folyósítást követően kerül sor, a Bank a számla leadásától számított 30 napon belül téríti vissza a díjat. A Bank a visszatérített közjegyzői díjat a hitel elszámolására szolgáló számlán írja jóvá. • a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan felszámított szerződésmódosítási díjat és zárlati díjat elengedi az alábbiak szerint: • a díj 50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik, • a díj 100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után történik. • visszatéríti az első folyósítást követő első teljes törlesztést, amennyiben azt az ügyfél szerződésszerűen teljesítette. A folyósítást - részfolyósítás esetén az első folyósítást követő első teljes törlesztés a folyósítást követő első elszámolási napon esedékes törlesztés összege, amennyiben a folyósítás időpontja és az ezt követő első elszámolási nap között egy teljes naptári hónap telik el, minden egyéb esetben a folyósítást követő második elszámolási napon esedékes összeg. Amennyiben az így meghatározott első teljes törlesztés kizárólag kamat fizetésre vonatkozott, a Bank a megfizetett kamat összegét téríti vissza. A visszatérítés az ügyfél hitel elszámolására szolgáló számlájára történik, a törlesztés megfizetését követően 2 munkanapon belül. A szerződéskötés napjától számított 2 éven belül történő teljes végtörlesztés esetén - zárlati díj fizetési kötelezettség esetén a zárlati díj összege mellett - a Bank által visszatérített törlesztést is meg kell fizetnie az ügyfélnek a Bank részére. Az első teljes törlesztés visszatérítése az Áthidaló Plusz konstrukcióra nem vonatkozik. • 2017. március 6-ától befogadott kérelmek esetén, amennyiben az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes törlesztés visszatérítésének kedvezményéről, a Bank a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100 %át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri előtörlesztés esetén. Az MKB Kamatkövető Lakáshitel, MKB Kamatrögzítő Lakáshitel, MKB Állami kamattámogatású hitelek 2009, MKB Új Otthon kamattámogatott hitel és MKB Új Otthonteremtési hitel kérelmek esetében 2017. január 2-ától és 2017. március 6-ától visszavonásig meghirdetett fenti akciók

- 64 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől visszavonásának időpontja 2017. december 10. Az akcióban meghatározott kedvezményeket a Bank a 2017. december 10-ig befogadott igénylések esetében nyújtja. A 2017. december 11-től visszavonásig meghirdetett akció keretében a 2017. december 11-től befogadott MKB Kamatkövető Lakáshitel, MKB Kamatrögzítő Lakáshitel, MKB Állami kamattámogatású hitelek 2009, MKB Új Otthon kamattámogatott hitel, MKB Új Otthonteremtési hitel kérelmek esetében a Bank  nem számít fel Igénylési díjat, Ügyintézési díjat és Folyósítási díjat,  a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját maximum 50.000 Ft összegig a közjegyző által a Bank nevére és címére kiállított, Bankhoz benyújtott számla alapján a kölcsön folyósítását követően 30 napon belül visszatéríti azon hitelfelvevő részére, aki az adott szerződésben rögzített hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa. Amennyiben a kiállított számla benyújtására a folyósítást követően kerül sor, a Bank a számla leadásától számított 30 napon belül téríti vissza a díjat. A Bank a visszatérített közjegyzői díjat a hitel elszámolására szolgáló számlán írja jóvá.  a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódóan felszámított szerződésmódosítási díjat és zárlati díjat elengedi az alábbiak szerint: o a díj 50%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik, o a díj 100%-át elengedi, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 10. év után történik.  visszatéríti az első folyósítást követő első teljes törlesztést, amennyiben azt az Ügyfél szerződésszerűen teljesítette, továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szerepelő adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti biztosítás* valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot. A folyósítást - részfolyósítás esetén az első folyósítást - követő első teljes törlesztés a folyósítást követő első elszámolási napon esedékes törlesztés összege, amennyiben a folyósítás időpontja és az ezt követő első elszámolási nap között egy teljes naptári hónap telik el, minden egyéb esetben a folyósítást követő második elszámolási napon esedékes összeg. Amennyiben az így meghatározott első teljes törlesztés kizárólag kamat fizetésre vonatkozott, a Bank a megfizetett kamat összegét téríti vissza. A visszatérítés az Ügyfél hitel elszámolására szolgáló számlájára történik, a törlesztés megfizetését követően 2 munkanapon belül. A szerződéskötés napjától számított 2 éven belül történő teljes végtörlesztés esetén - zárlati díj fizetési kötelezettség esetén a zárlati díj összege mellett - a Bank által visszatérített törlesztést is meg kell fizetnie az Ügyfélnek a Bank részére. Az első teljes törlesztés visszatérítése az Áthidaló Plusz konstrukcióra nem vonatkozik.  amennyiben az Ügyfél a hitelkérelem benyújtásakor lemond az első teljes törlesztés visszafizetésének kedvezményéről és az első folyósítást követő első teljes törlesztést szerződésszerűen teljesíti, továbbá a hitelszerződéshez kapcsolódóan az ügyletben szerepelő adósok közül legalább az egyik adós igénybe veszi a Banknál elérhető hitelfedezeti biztosítás* valamely módozatát, amelyhez legkésőbb a hitelszerződés aláírásával egyidejűleg aláírja a belépési nyilatkozatot, a Bank a kölcsöntartozás előtörlesztéséhez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és zárlati díj 100 %-át elengedi a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli végtörlesztés, illetve a szerződéskötéstől számított 5 éven belüli egyszeri előtörlesztés esetén. *A hitelfedezeti biztosításban biztosított lehet olyan természetes személy, aki az általa tett belépési nyilatkozat megtételének időpontjában az alábbi feltételeknek megfelel: (1) életkora 18 és 60 év között van, (2) a Bankkal 20 millió Ft-ot meg nem haladó összegű, jelzáloghitel szerződéses jogviszonyban (a továbbiakban: hitelszerződés) áll, (3) hitelszerződésének futamideje legalább 5 év, de nem haladja meg a 25 évet (4) nem részesül rokkantsági- vagy rehabilitációs ellátásban. A hitelfedezeti biztosítással kapcsolatos szerződési feltételeket az „CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának általános és különös feltételei az MKB Bank Zrt. által nyújtott, jelzálog alapú hitelszerződésekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz Általános Biztosítási Feltételek” illetve az „Általános Biztosítási Feltételek és Különös Biztosítási Feltételek

- 65 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Biztosítási Terméktájékoztató az MKB Bank Zrt. által nyújtott jelzáloghitelekhez kapcsolódó csoportos hitelfedezeti biztosításhoz” dokumentumok tartalmazzák. Lakáshitelek esetén a Bank akció keretében nem számít fel előtörlesztési díjat, amennyiben a hitel előtörlesztésére szolgáló összeg a Hitelfelvevő munkáltatója által nyújtott lakáscélú vissza nem térítendő munkáltatói támogatásból (cafeteria) származik és az előtörlesztett összeg maximum 1 millió HUF / naptári év. A díjmentes előtörlesztés feltétele, hogy a munkáltató a cafeteria összegének hiteltörlesztésre szolgáló számlára utalásakor az átutalás megjegyzés rovatában feltűntesse a Hitelfelvevő munkavállaló nevét, a cafeteriával érintett lakáshitel szerződés számát, illetve azt, hogy az átutalás jogcíme valamely naptári évre vonatkozó cafeteria juttatás. Hiányos vagy pontatlan adatközlés esetén a Bank jogosult az előtörlesztési díj felszámítására a mindenkor hatályos kondíciós lista szerint. A díj elengedésére vonatkozó akció visszavonásig tart. A 2017. január 2-ától 2017. március 31-éig befogadott és 2017. június 29-éig megkötött MKB Kamatrögzítő Magánhitel és MKB Kamatkövető Magánhitel szerződések esetében a Bank nem számít fel Igénylési díjat, Ügyintézési díjat és Folyósítási díjat. MKB Kamatkövető Magánhitel és MKB Kamatrögzítő Magánhitel esetén a Bank 2017. január 2ától meghirdetett díjelengedési akciót 2017. április 1-jétől módosítja, miszerint a 2017. január 2-ától az akció visszavonásáig befogadott kérelmek esetében nem számít fel Igénylési díjat, Ügyintézési díjat és Folyósítási díjat. Az MKB Kamatrögzítő Hitelprogram kezdeti költség kiváltású konstrukciója 2016. május 17-étől felfüggesztésre kerül. A Bank 2016. június 20. napjától felfüggeszti az MKB Ingatlanhitel 2016. június 19. napjáig érvényes feltételek szerinti értékesítését, egyúttal 2016. június 20. napjától az MKB Ingatlanhitelt 3 havi, 6 havi, 12 havi futamidejű referencia-kamatlábhoz kötött, illetve 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú konstrukcióit értékesíti. Az MKB Ingatlanhitel áthidaló plusz törlesztési mód választása esetén nem kerül bevezetésre az 5 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamatú hitel. A 2016. június 20-ától befogadott MKB Ingatlanhitel igénylések esetében a III/2/b. Hitel termékek - Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6)” kondíciós listában meghatározott Kiemelt kondíciókkal történő igénybevételére az Ügyfél akkor jogosult, ha teljesíti az alábbi feltételeket, vagy vállalja ezek teljesítését:  

MKB forint bankszámla megléte, és minden naptári hónapban munkabér vagy egyéb jövedelem* rendszeres, legfeljebb két forrásból történő jóváírása az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámlájára a havi törlesztőrészletet legalább 50.000 Ft-tal meghaladó mértékben, és  az ügyfél részére havi legalább 2 csoportos beszedési megbízást és/vagy állandó átutalási megbízást** teljesít a Bank az ügyfél bármely MKB-nál vezetett bankszámláján, és  az ügyfél rendelkezik, MKB Bank által vezetett bankszámlájához tartozó, a Bank által kibocsátott érvényes és aktivált bankkártyával, amelyet havonta legalább 3 alkalommal használ olyan módon, hogy abból legalább kettő vásárlási tranzakció, azaz áru vásárlásának, szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése, vagy  a Hitelfelvevő, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa a hitelszerződés futamideje alatt folyamatosan rendelkezzen a következő szolgáltatáscsomagok valamelyikével: Exkluzív 2, Nívó 2, Nívó 3, Professzori Klub 2, Kiválóságok Klubja 2, vagy Privát Bankári szolgáltatást vegyen igénybe és a hitel futamideje alatt az adott szolgáltatáscsomagot, illetve a Privát Bankári szolgáltatást fenntartsa és folyamatosan teljesítse annak Bank által előírt mindenkor aktuális feltételeit. A hitelszerződés futamideje alatt a Hitelfelvevő szabadon válthat a fent felsorolt szolgáltatáscsomagok között, illetve a

- 66 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől szolgáltatáscsomagok és a Privát Bankári szolgáltatás között. Megszűnő szolgáltatáscsomag esetén, ha a Hitelfelvevő nem a kiemelt kondíció nyújtására feljogosító szolgáltatáscsomagok valamelyikére szerződik, úgy a megszűnő szolgáltatáscsomagra vonatkozó – kiemelt kondíció nyújtását biztosító - feltételeket a szolgáltatáscsomag-váltástól függetlenül a hitel futamideje alatt teljesíteni kell. *Egyéb jövedelem: azon Hitelfelvevőnek, aki a hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa, a Banknál vezetett bármely fizetési számláján havi rendszerességgel jóváírt összeg. Nem minősül egyéb jövedelemnek a fizetési számlán történő kamatjóváírás; a hitel elszámolási számla tulajdonos Hitelfelvevő Banknál vezetett fizetési-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés; a Hitelfelvevő Banknál fennálló ingatlanfedezetű hitelében Hitelfelvevőként, illetve Adósként megjelölt további személy(ek)en kívül bármely más természetes személynek a Banknál vezetett bármely fizetési számlájáról a Hitelfelvevő fizetési számlájára átutalt összeg, függetlenül annak jogcímétől, illetve céljától. **Átutalásnak nem minősül az ügyfél részére a Banknál vezetett bankszámlák közötti átutalási megbízás (átvezetés) teljesítése.

Ingatlan fedezetű hitelek vonatkozásában a meghirdetett kamatkedvezményeken felül a Bank az ügyfél minősítésétől függően további kamat illetve kamatfelár kedvezményeket nyújthat. Az Igénylési díj tartalmazza a hitelbírálat részeként felmerülő első ingatlanértékelés díját. Több hitelkérelem egyidejű benyújtása, vagy azonos/ egy hitelcélhoz kapcsolódó több ingatlan fedezetként történő befogadása esetén is egyszer kerül felszámításra. Új építésű társasházi lakás finanszírozása esetén az Igénylési díj az albetét létrejöttekor szükséges végleges hitelbiztosítéki érték, illetve piaci érték megállapításának költségét is tartalmazza. MKB Ingatlanhitel és MKB Magánhitel esetében, a 100 nm feletti kereskedelmi jellegű ingatlanok, jövedelemteremtő ingatlanok fedezetként történő bevonásakor a hiteligénylési díj 80 000 Ft. A likvidációs érték az ingatlan esetleges kényszerértékesítése során várható, banki szakértő által meghatározott érték. Maximális hitelösszeg alatt a banki kockázatvállalás maximális összege értendő, amely megegyezik a mindenkori tőketartozás összegével. A hitelfedezeti-érték vizsgálata az ingatlanfedezetű pénzkölcsön nyújtására irányuló banki szolgáltatás részeként, a törlesztés időtartama alatt, a fedezet mennyiségi, minőségi, értékbeli vagy egyéb változásának (pl. fedezetcsere), illetve az ügyfél által kezdeményezett egyéb szerződésmódosítás (pl.: átütemezés) következtében szükségszerűen felmerülő tevékenység. A hitelfedezet-vizsgálati díj megfizetése forintban történik. A Bank nem számít fel hitelfedezet-vizsgálati díjat:  a hitelszerződés végső lejáratának meghosszabbítása esetén;  az Ügyfél által a hitelszerződés futamideje alatt kért tőkemoratórium biztosítása esetén;  Választható törlesztőrészletű hitel konstrukció igénybevételére irányuló szerződésmódosítás esetén;  MKB Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program, Életcél MKB-AlIianz Lakás- és Magánhitel Program, valamint MKB Értékmegőrző Program keretében igényelt hitelek standard MKB Lakásés Magánhitellé történő átalakítása esetén;  egyéb fizetési könnyítésre irányuló szerződésmódosítás esetén, vagy egyéb úgynevezett áthidaló hitelek nyújtása esetén amennyiben azt a meglévő szerződés teljesítése miatt nyújtja a bank. A fenti esetekben a hitelfedezet-vizsgálati díja elengedése 2012. december 31-ig kezdeményezett szerződésmódosítások esetén érvényes. Az ügyintézési díj a hitelkérelem benyújtásakor, valamint a kölcsön első folyósítására irányuló kérelem Bankhoz történő benyújtásakor esedékes. A Bank nem számít fel ügyintézési díjat az MKB Otthonvédelmi Program - Gyűjtőszámla-hitel igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtása esetén.

- 67 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől A rendelkezésre tartási jutalék, illetve a rendelkezésre tartási díj építési, bővítési és korszerűsítési célú lakáshitelek esetében kerül felszámításra, a hitelszerződés megkötését követő 9. hónap elszámolási napjától kezdődően havonta, a ki nem folyósított hitelkeret összegére vetítve. A hátralékkezelési díj fizetési hátralék esetén a felszólító levél hátralékos ügyfeleknek történő kiküldésekor esedékes. A személyes ügyfélmegkeresés díját a Bank hátralékos ügyfeleknél a helyszínre történő kiszállás esetén számítja fel. Helyszíni szemle díja: több részletben történő folyósítás esetén (az egyes folyósításokhoz kapcsolódóan) a készültségi fok ellenőrzés díja, megfizetése forintban történik, folyósításig esedékes. A 2015. 01.31. napjáig megkötött szerződésekben a tranzakciós díj a Bank által az Ügyfél hiteltörlesztésre szolgáló számláján beterhelt és az Ügyfél által megfizetett, nem rulírozó hitelhez és nem folyószámlahitelhez kapcsolódó törlesztés (tőke, kamat, késedelmes kamat, késedelmi kamat, ide nem értve az Ügyfél megbízása alapján végrehajtott részleges vagy teljes összegű előtörlesztést) összegére, valamint az Ügyfél által megfizetett szerződéskötési díj, rendelkezésre tartási jutalék, folyósítási jutalék illetve kezelési költség összegére vetítve kerül felszámításra. Ha az előzőek szerinti törlesztés, illetve díj-, jutalék-, költség-fizetés devizában történik, akkor a tranzakciós díj alapja az adott törlesztés, illetve díj, költség vagy jutalék teljesítésének napján érvényes MNB közép árfolyamon számított forint ellenérték. A tranzakciós díj terhelésének értéknapja: a tárgyhónapban megfizetett törlesztések, illetve díj, költség vagy jutalék teljesítések után a tárgyhónapot követő hónap 20. napját követő pénteki nap. Azon ügyfelek esetében, ahol a fedezetül felajánlott ingatlan(oka)t árvíz vagy egyéb természeti katasztrófa sújtotta, az ingatlanbiztosítási eljárás kapcsán felmerülő adminisztrációs díj, hitelfedezetvizsgálati díj, ügyintézési díj, az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás díja egyéb esetben (fedezetcsere esetén), az ügyfél által kezdeményezett pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás díj és a zárlati díj, valamint az ingatlanbiztosítási összeg zárolására nyitott számla számlavezetési díja nem kerül felszámításra A 2016.04.18-tól befogadott hitelkérelmek esetében az előtörlesztéshez kapcsolódóan felszámított díj összege a hitelügyletek szerződéskötéskor érvényben lévő, az előtörlesztéssel kapcsolatos egyszeri költségeit tartalmazza. Az elő- illetve végtörlesztési díj mértéke függ: az előtörlesztés dátumától, a termék típusától, a folyósított összegtől, a futamidőtől, a hitelösszegtől, illetve a kamattól. A Bank évente felülvizsgálja a díjtételek számítási módszerénél figyelembe vett költségelemeket. Visszavonásig meghirdetett akció keretében a 2017. szeptember 1-jétől befogadott megbízások esetében, a 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvény (Árfolyamgát tv.) szerinti rögzített árfolyamon számított törlesztőrészlet és a 2014. évi LXXVII.tv az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és kamat szabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló ún. forintosítási törvényben rögzített forintosítási árfolyamból meghatározott törlesztő részlet közötti különbségből keletkező összeg előtörlesztése során a Bank nem számítja fel a „fixált törlesztő részletek elszámolási számla” egyenlegének elő- és végtörlesztése során a szerződésmódosítási díjat illetve zárlati díjat. MKB Forint Lakás-, Ingatlan- és Magánhitel, előtörlesztésekor a Bank szerződésmódosítási díjat, illetve zárlati díjat nem számít fel, amennyiben az előtörlesztés a Banknál 2008. április 15. után megkötött Fundamenta Lakás-takarékpénztári megtakarításból történik, és a megtakarítás összegét közvetlenül a Fundamenta Zrt. utalja át az ügyfél Banknál vezetett számlájára. MKB Fundamenta Lakás- és Magánhitel standard MKB Lakás- és Magánhitellé történő átalakítása esetén a Fundamenta Lakástakarékpénztári megtakarításból történő előtörlesztéskor a Bank szerződésmódosítási díjat, illetve zárlati díjat nem számít fel, amennyiben a megtakarítás összegét közvetlenül a Fundamenta Zrt. utalja át az ügyfél Banknál vezetett számlájára. Áthidaló Plusz Hitel előtörlesztése esetén a türelmi időszak alatt a Bank szerződésmódosítási díjat, illetve zárlati díjat nem számít fel.

- 68 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől Visszafizetési biztosítékként kikötött biztosítási/lakástakarékpénztári megtakarítási szerződésből történő előtör-lesztés esetén a Bank szerződésmódosítási, illetve zárlati díjat nem számít fel. MKB Energia Plusz Lakáshitel előtörlesztése esetén, amennyiben az előtörlesztés igazoltan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által fűtési rendszerek korszerűsítésére meghirdetett pályázat alapján elnyert vissza nem térítendő támogatásból történik, a Bank az előtörlesztésért szerződésmódosítási díjat nem számít fel. A Bank nem számít fel szerződésmódosítási díjat:  a hitelszerződés végső lejáratának meghosszabbítása esetén;  az Ügyfél által a hitelszerződés futamideje alatt kért tőkemoratórium biztosítása esetén;  az Életcél MKB-AlIianz Lakás- és Magánhitel Program, valamint MKB Értékmegőrző Program keretében igényelt hiteleknél a hitelszerződés végső lejáratának egyszeri, legfeljebb 3 hónappal történő meghosszabbítása esetén. A fenti esetekben a szerződésmódosítási díj elengedése visszavonásig érvényes. A Bank nem számít fel szerződésmódosítási díjat továbbá:  Választható törlesztőrészletű hitel konstrukció igénybevételére irányuló szerződésmódosítás esetén;  MKB Fundamenta Lakás- és Magánhitel Program, Életcél MKB-AlIianz Lakás- és Magánhitel Program, valamint MKB Értékmegőrző Program keretében igényelt hitelek standard MKB Lakásés Magánhitellé történő átalakítása esetén;  az Életcél MKB-AlIianz Lakás- és Magánhitel Program, valamint MKB Értékmegőrző Program keretében igényelt hitelek standard MKB Lakás- vagy Magánhitellé történő átalakítása és ezzel egy időben a hitelszerződés végső lejáratának meghosszabbítása esetén. A fenti esetekben a szerződésmódosítási díj elengedése akció visszavonásig érvényes. A Bank a 2016. március 21-étől megkötött, de 2016. április 18. előtt befogadott ingatlanfedezetű hitelszerződések esetében 0 Ft szerződésmódosítási díjat hirdet meg a pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás (előtörlesztés) esetén, illetve 0 Ft zárlati díjat hirdet meg a szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés (végtörlesztés) esetén. A Bank a 2016. április 18-tól befogadott és 2017. március 31-ig leszerződött ingatlanfedezetű hiteligénylések esetében a szerződésmódosítási díjának összegét a pénzügyi teljesítéssel összefüggő szerződésmódosítás (előtörlesztés) esetén, illetve zárlati díjának összegét a szerződés megszűnését eredményező előtörlesztés (végtörlesztés) esetén az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, méltányos költségek összegében határozza meg, amely nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát. Az előtörlesztés időpontjában esedékes előtörlesztési díj mértékét az előtörlesztésre vonatkozó igény bankfiókban történő benyújtásakor számítja ki a Bank. A Bank a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény alapján nem számíthat fel szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat/zárlati díjat, ha az előtörlesztés/ végtörlesztés a hitel visszafizetésének biztosítékául kötött biztosítási szerződés alapján történik. 2016. szeptember 16-ától 2016. december 31-éig befogadott lakáscélú hitelek esetében - az MKB Megoldás Lakáshitel kivételével - az előtörlesztéshez kapcsolódó szerződésmódosítási díj és végtörlesztés esetén a zárlati díj 50%-át elengedi a Bank, amennyiben az elő- vagy végtörlesztés a szerződéskötést követő 5. év után történik. A szerződéskötést követő 10. év utáni elő- vagy végtörlesztés esetén e díjelengedések mértéke 100 %. Az Életcél MKB-AlIianz Lakás- és Magánhitel Program, valamint MKB Értékmegőrző Program keretében igényelt hiteleknél a hitelszerződés végső lejáratának egyszeri, legfeljebb 3 hónappal történő meghosszabbítása valamint az ilyen hitelek standard MKB Lakás- és Magánhitellé történő átalakítása és ezzel egy időben a hitelszerződés végső lejáratának meghosszabbítása esetén a szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalásának díját az ügyfél helyett a bank fizeti. 2015. november 1-jétől visszavonásig a 2014. évi LXXVII. törvény alapján forintosított Életcél MKBAlIianz Lakás- és Magánhitel Program, valamint MKB Értékmegőrző Program keretében kötött szerződéseknél az MKB Bank által nyújtott fizetéskönnyítésre irányuló szerződésmódosítás esetén a

- 69 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől bank szerződésmódosítási díjat nem számít fel, továbbá a standard hitellé történő átalakítás és azzal egyidejűleg igényelt fizetéskönnyítési szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalásának díját, valamint ha a szerződés módosításához értékbecslés is szükséges, úgy az értékbecslés költségét az ügyfél helyett a bank fizeti. Ezen hitelek standard MKB Lakás- és Magánhitellé történő átalakítása az adott ügylet aktuálisan érvényes kondícióival történik. Fundamenta Közös Kassza kombinált hiteltermék esetén és a Banknál korábban létrejött MKB Forint, Lakáshitelek mellé 2007. február 15. és 2007. április 30. között a Banknál, vagy a Bank ügynökeinél megkötött Fundamenta Lakás-takarékpénztári megtakarításból történő előtörlesztés megtakarításonként egy alkalommal díjmentes. „Visszatérítő” konstrukció igénybevételére vonatkozó szerződésmódosítás 2016. december 1-jéig kezdeményezhető. A „Visszatérítő” konstrukció igénybevételére irányuló szerződésmódosítás esetén a Bank nem számít fel szerződésmódosítási díjat és ügyintézési díjat, a szerződésmódosítás közjegyzői okiratba foglalásának díja az adóst terheli. A „Visszatérítő” konstrukció esetén a kedvezményes időszak alatt a Bank által visszatérített összeget a Bank a fennálló tőketartozás díjmentes előtörlesztésére fordítja. A 2016. április 18-ától befogadott és 2017. április 30-áig leszerződött piaci kamatozású ingatlanfedezetű hiteligénylések esetében az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja egységesen 13.491 forint, de annak összege nem haladhatja meg a fennálló tartozás 2%-át. 2017. május 1-jétől 2018. március 31-éig megkötött piaci kamatozású ingatlanfedezetű hitelszerződések esetében az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltásának díja egységesen 13.331 forint, de annak összege nem haladhatja meg a fennálló tartozás 2%-át. Honvédségi Kiemelt Partneri Program

5.9.

A Honvédségi Kiemelt Partneri Program keretében nyújtott hitelek vonatkozásában a kedvezményes kondíciókra a Honvédségi Kiemelt Partneri Program, míg az egyéb kondíciókra a jelen kondíciós lista „III. Hitel termékek” fejezetében írt általános és speciális rendelkezések, továbbá a „Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek jelzálogfedezetű hitelek” megnevezésű kondíciós lista, vagy a „Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek” megnevezésű kondíciós lista adott hitelre vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az MKB Bank és a Honvédelmi Minisztérium által megkötött együttműködési megállapodás – a Honvédségi Kiemelt Partneri Program – keretében a Bank kedvezményes kondíciókat biztosít a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium személyi állományába tartozó, az MKB Bank által elfogadott honvédségi igazolvánnyal rendelkező személyek számára az alábbi hiteltermékek esetében. 

Ingatlanfedezetű hitelek esetén o MKB Kamatkövető hitelprogram (Lakáshitel és Áthidaló Plusz, valamint Magánhitel) o MKB Kamatrögzítő hitelprogram (Lakáshitel és Magánhitel) o MKB Új Otthonteremtési Hitel - 3 vagy több gyermekes családok részére o MKB Új Otthon Kamattámogatott Hitel o MKB Állami Kamattámogatású Hitelek 2009 o MKB Ingatlanhitel (Ingatlanhitel és Áthidaló Plusz)Biztosíték nélküli hitelek esetén o MKB Mosoly Személyi Kölcsön o MKB Személyi Kölcsön o MKB Folyószámlahitel

A hitelekkel kapcsolatos kedvezmények igénybevételének nem feltétele a Magyar Honvédség illetve a Honvédelmi Minisztérium munkavállalói számára kínált kedvezményes szolgáltatáscsomag igénybevétele.

- 70 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől A Honvédségi Kiemelt Partneri Program igénybevételére, a kedvezményes kondíciókra való jogosultságot a Bank igényléskor vizsgálja. A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél a Magyar Honvédség és/vagy a Honvédelmi Minisztérium személyi állományába tartozzon, és ezt igazolni tudja a szükséges honvédségi igazolvánnyal. A Bank által elfogadott igazolványok:  honvédségi szolgálati igazolvány,  kormánytisztviselői igazolvány,  közalkalmazotti igazolvány,  ideiglenes szolgálati igazolvány,  hatósági igazolvány,  ellenőri igazolvány. Az MKB Bank a Honvédségi Kiemelt Partneri Program keretében az alábbi kedvezményeket biztosítja Ingatlanfedezetű hitelek esetén 

A normál kondíciókhoz képest kedvezményes kamatot biztosít a Bank a kedvezményes kamat eléréséhez standard követelményként előírt feltételek teljesítése nélkül, így o az MKB Kamatkövető Hitelprogram Kiemelt Plusz kondícióval, o az MKB Kamatrögzítő Hitelprogram Extra kondícióval, illetve o az MKB Ingatlanhitel Kiemelt kondícióval vehető igénybe. A fenti termékekre vonatkozó pontos részletek megtalálhatóak a III/2/b. Hitel termékek Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6) kondíciós listában. A Magyar Honvédség és/vagy a Honvédelmi Minisztérium személyi állományi státusz megszűnése a kamatkedvezmények megszüntetését nem vonja maga után.Nem számít fel igénylési díjat, ügyintézési díjat és folyósítási díjat a Bank, valamint a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a közjegyző által a Bank nevére és címére kiállított, Bankhoz benyújtott számla alapján a kölcsön folyósítását követően visszatéríti azon hitelfelvevő részére, aki az adott szerződésben rögzített hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa.

Biztosíték nélküli hitelek esetén 

Nem számít fel folyósítási, előtörlesztési, zárlati és szerződésmódosítási díjat (egyéb szerződési feltétel módosítása esetén) o MKB Mosoly Személyi Kölcsön és o MKB Személyi Kölcsön esetén.Nem számít fel hitelkeret igénylési díjat, hitelkeret éves díjat, hitelkeret emelési díjat és előtörlesztési díjat o MKB Folyószámlahitel esetén.

A Honvédségi Kiemelt Partneri Program mellett a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium személyi állományába tartozó munkavállalók a Bank mindenkor meghirdetett akcióját is választhatják. A Honvédségi Kiemelt Partneri Program és a mindenkori akciók nem vonhatóak össze. 5.10. Kiemelt Partneri Program A Kiemelt Partneri Program keretében nyújtott hitelek vonatkozásában a kedvezményes kondíciókra az adott Kiemelt Partneri Program, míg az egyéb kondíciókra a jelen kondíciós lista „III. Hitel termékek” fejezetében írt általános és speciális rendelkezések, továbbá a „Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek jelzálogfedezetű hitelek”

- 71 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől megnevezésű kondíciós lista, vagy a „Kondíciós lista magánszemélyek részére III/1. Biztosíték nélküli hiteltermékek” megnevezésű kondíciós lista adott hitelre vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az MKB Bank kedvezményes kondíciókat biztosít Kiemelt Partneri Program keretében olyan vállalkozás munkavállalói részére, amellyel a Bank megállapodást kötött a kedvezmények biztosítására. 

Ingatlanfedezetű hitelek esetén o MKB Kamatkövető hitelprogram (Lakáshitel és Áthidaló Plusz, valamint Magánhitel) o MKB Kamatrögzítő hitelprogram (Lakáshitel és Magánhitel) o MKB Új Otthonteremtési Hitel - 3 vagy több gyermekes családok részére o MKB Új Otthon Kamattámogatott Hitel o MKB Állami Kamattámogatású Hitelek 2009 o MKB Ingatlanhitel (Ingatlanhitel és Áthidaló Plusz)Biztosíték nélküli hitelek esetén o MKB Mosoly Személyi Kölcsön o MKB Személyi Kölcsön o MKB Folyószámlahitel o MKB FairQuid Folyószámlahitel

A hitelekkel kapcsolatos kedvezmények igénybevételének nem feltétele a Kiemelt Partneri Program keretében kínált kedvezményes szolgáltatáscsomag igénybevétele. A Kiemelt Partneri Program igénybevételére, a kedvezményes kondíciókra való jogosultságot a Bank igényléskor vizsgálja. A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy az ügyfél legalább 3 hónapja a Kiemelt Partneri Programmal rendelkező munkaadó munkavállalója legyen. A kedvezmények igénylésekor a munkaviszony fennállásának igazolásához a Bank és a munkaadó közötti szerződésben meghatározott formanyomtatvány szerinti, a munkáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás bemutatása szükséges. Az MKB Bank a Kiemelt Partneri Program keretében az alábbi kedvezményeket biztosítja Ingatlanfedezetű hitelek esetén  A normál kondíciókhoz képest kedvezményes kamatot biztosít a Bank a kedvezményes kamat eléréséhez standard követelményként előírt feltételek teljesítése nélkül, így o az MKB Kamatkövető Hitelprogram Kiemelt Plusz kondícióval, o az MKB Kamatrögzítő Hitelprogram Extra kondícióval, illetve o az MKB Ingatlanhitel Kiemelt kondícióval vehető igénybe. A fenti termékekre vonatkozó pontos részletek megtalálhatóak a III/2/b. Hitel termékek Biztosítékkal fedezett hitelek - jelzálogfedezetű hitelek (L6) kondíciós listában. A Kiemelt Partneri Programban résztvevő munkaadóval fennálló munkaviszony megszűnése hiteltermékek esetén nem vonja maga után a kamatkedvezmények megszüntetését. 

Nem számít fel igénylési díjat, ügyintézési díjat és folyósítási díjat a Bank, valamint a kölcsönszerződés közjegyzői okiratba foglalásának díját a közjegyző által a Bank nevére és címére kiállított, Bankhoz benyújtott számla alapján a kölcsön folyósítását követően visszatéríti azon hitelfelvevő részére, aki az adott szerződésben rögzített hitel elszámolására szolgáló számla tulajdonosa.

Biztosíték nélküli hitelek esetén  Nem számít fel folyósítási, előtörlesztési, zárlati és szerződésmódosítási díjat (egyéb szerződési feltétel módosítása esetén) o MKB Mosoly Személyi Kölcsön és o MKB Személyi Kölcsön esetén. 

Nem számít fel hitelkeret igénylési díjat, hitelkeret éves díjat, hitelkeret emelési díjat és előtörlesztési díjat

- 72 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől o MKB Folyószámlahitel o MKB FairQuid folyószámlahitel esetén. A Kiemelt Partneri Program mellett a Kiemelt Partneri Programmal rendelkező munkaadó munkavállalói a Bank mindenkor meghirdetett akcióját is választhatják. A Kiemelt Partneri Program és a mindenkori akciók nem vonhatóak össze.

- 73 -

Kondíciós lista magánszemélyek részére - Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2018. március 1-jétől

IV. Egyéb szolgáltatások Érvényes: 2011. december 12-étől 1. Adminisztrációs díjtételek 1.1. Postafiók bérleti díjának elszámolása A postafiók bérleti díj megfizetése utólag, a zárlati elszámolással egyidejűleg esedékes. 1.2. Széf (páncélkazetta) bérlettel kapcsolatos meghatalmazás visszavonása esetén követendő eljárás A Bérlő által meghatalmazott személy széfbelépési jogosultságának visszavonását a Bérlő kizárólag a Széf (páncélkazetta) Bérleti Szerződésben meghatározott MKB bankfiókban kezdeményezheti a vonatkozó „Meghatalmazott visszavonása“ nyomtatvány kitöltésével és aláírásával. A bank a kondíciós listában meghirdetett díjtétel ellenében zárcserét hajt végre a Bérlő költségére, amennyiben a Bérlő a meghatalmazott visszavonásával egyidejűleg nem nyilatkozik arról, hogy a széfszerződés megkötésekor átvett széfkulcsok mindegyike a birtokában van. Amennyiben a zárcsere előre egyeztetett időpontjában a Bérlő személyesen megjelenni nem tud, úgy arra bizottság jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett kerül sor, illetve az új zár kulcsainak átadásáig azokat a Bank őrzi. 2. Számlát nem érintő tranzakciók A számlát nem érintő tranzakciók lebonyolítása során az MKB Bank által jegyzett pénztári valutaárfolyamot alkalmazzuk, kivételt képez a II. 6. és a II. 6.1. pontban megjelölt számlát nem érintő tranzakció, ahol az MKB Bank által jegyzett pénztári devizaárfolyamot alkalmazzuk.

- 74 -

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.