Kort verslag van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2010


1 EASY ALL172 officieel clubblad van roeivereniging breda / KvK / 36e jaargang april 2010 Kort verslag van de algemene ledenvergadering van 9 maart 20...
Author:  Dina van den Velde

0 downloads 3 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


EASY ALL172 officieel clubblad van roeivereniging breda / KvK 40280048 / 36e jaargang april 2010

Kort verslag van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2010 Een grote opkomst bij de ALV lijkt een goede traditie te worden. Voorzitter Wim Rutten kon 80 aanwezigen begroeten bij zijn opening van de avond. Zelfs een nieuw lid – met scherpe tong en dito pen- uit het verre Lelystad was naar de soos gekomen.

Aanpassing statuten Uw secretaris begon met een toch wel taai intro over aanpassingen van de statuten; dit is nodig om onze leden ook automatisch lid te laten zijn van de roeibond. Overigens wordt dit pas concreet bij de ALV in 2011 besproken. Er is een verzoek geweest van een aantal leden om dan ook het stemmen bij volmacht in de statuten op te nemen maar hier was bezwaar tegen. Wordt vervolgd.

Rumoerige maar levendige discussie Hierna was het woord weer aan voorzitter Wim die een op het oog volledige opsomming gaf van het afgelopen roei-jaar. Dat was rumoerig -je kunt het ook levendig noemen -door alle consternatie over de verbouwing van de sociëteit, maar ook zeer succesvol. Jammer dat je vergat de Markregatta te noemen Wim, nu kreeg je alsnog een reprimande van Renske Eernisse. Een overzicht volgt van het nodige onderhoud. Duidelijk wordt dat de Rapp-loods met een grote beurt nog zeker 10 jaar kan blijven staan. Nieuw benoemd worden Sjoerd de Goeij (jeugd) en Bert van Nispen (toer). Natuurlijk waren die al langer actief in hun functie. Instructiecommissaris

Lieke Huijbregts en uw secretaris krijgen voor nog een periode het vertrouwen van de vergadering. Ook worden drie (!) nieuwe leden van de College van Beroep benoemd. Bouke de Boer is zo onder de indruk van de financiële kunde van penningmeester Henri Peters dat hij voorstel hem te deporteren…….

De plek van de keuken Na een korte pauze wordt vuurwerk verwacht bij het stemmen voor plan A (keuken blijft staan) en plan B (keuken wordt verplaatst). Henri Peters geeft een kristalhelder overzicht van kosten, begrotingen en balansen; de vereniging beschikt over een relatief groot eigen vermogen en weinig schulden en is daarmee zeer crisisbestendig. Lieke houdt daarna bij het stemmen de touwtjes teleurstellend strak in de hand. Er wordt niet meer gediscussieerd laat staan ruzie gemaakt. De ter plekke aangewezen kiescommissie telt de stemmen en de uitslag is meer dan duidelijk : 53 leden kiezen voor A en 24 voor B. Dat is duidelijk. De voorzitter vertrouwt op steun en hulp van de leden om de mooie plannen ook uit te voeren. Tijdens de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor deelname aan de Elfsteden-roeimarathon, meer instructeurs voor het jeugdroeien, juist bootgebruik bij instructie en de bardienst. En zo kon al voor tienen de bar open om de goede afloop van deze ALV te vieren……

Nico van Walree secretaris

1

De Markregatta 2010 is op zaterdag 12 juni!

Contact met de Wedstrijdcommissie.

01 I2 N JU 12

De inmiddels bekende poster voor de Markregatta heeft weer een nieuwe kleurencombinatie gekregen van Katja Wevers (kwa ontwerp). Iedereen wordt daardoor uitgenodigd om te komen: om mee te doen, mee te helpen of gewoon, om te komen kijken en te genieten van onze mooie locatie, het mooie weer (is besteld…), de sportieve prestaties en de gezellige sfeer. De nieuwe website met alle informatie over de wedstrijd is weer up to date gebracht door Annelies Steenman.

0

Vorig jaar was onze wedstrijd over 5 kilometer, met een boord aan boord start onder de HSL/A16 brug, weer een groot succes met circa 100 deelnemende ploegen uit binnen- en buitenland. Dit succes willen we dit jaar natuurlijk herhalen of zelfs verbeteren en daar hebben we jullie hulp bij nodig!

Wil je de wedstrijdcommissie mailen doe dit dan niet aan één van de leden maar mail het aan [email protected] Dan kan het altijd op het juiste moment behandeld worden ook als het betreffende lid op vakantie is of als er een leden wisseling heeft plaats gevonden. Inschrijven voor Wedstrijden gebruik hiervoor het formulier van de site.

De wedstrijd kan voor onze vereniging natuurlijk alleen een succes worden als iedereen zich er voor inzet: • Dus ken je nog sportieve roeiers van verenigingen elders in het land (of buitenland)? Nodig ze uit om te komen! Alle informatie is te vinden op de website (www.rvbreda.nl of binnenkort rechtstreeks op www.markregatta.nl). • Ken je nog bedrijven die de roeisport een warm hart toedragen? Sponsors zijn altijd welkom! In deze tijden van crisis willen we met name de ondernemers onder de eigen leden verzoeken om eens na te denken over een sponsorbijdrage. Er zijn verschillende mogelijkheden om reclame te maken, zo kunnen we bijvoorbeeld logo’s plaatsen op de website, de startlijsten, op het finishbord of op de rugnummers. Ook het sponsoren in ‘natura’, zoals give-aways of prijzen, behoort tot de mogelijkheden. Wil je meer informatie, vraag het Marja (06-52692533). • Wil je zelf de handen uit de mouwen steken? We kunnen alle hulp gebruiken! Er zijn vrijwilligers nodig op alle fronten: bij de inschrijvingen, op het vlot, op het water, bij de start, voor de tijdwaarneming, voor het opbouwen en versieren van het terrein, achter de bar en natuurlijk ook voor het weer opruimen na afloop. Bredase deelnemers aan de Markregatta worden automatisch aangemerkt als vrijwilliger. Je mag natuurlijk zelf aangeven welke activiteiten je voorkeur hebben. Meld je aan bij Adrienne, zij zal alle vrijwilligers coördineren ([email protected] hotmail.com). • Wil je mee doen? Schrijf je bijtijds in! Zoals gewoonlijk bij de wedstrijdcommissie, dus niet rechtstreeks bij de Markregattacommissie. • Zet zaterdag 12 juni in ieder geval vast in je agenda. We verwachten jullie allemaal om er samen weer een mooie dag en een geslaagde wedstrijd van te maken!

Namens de Markregattacommissie: Renske Eernisse, Marja van de Crommenacker, Adrienne Ogier Corrie van Es, Tom Rozendal, Rogier Hut

2

COACH-TO-COACH Op dinsdag 13 april om 20.00 uur organiseerde de instructiecommissie samen met de examencommissie een bijeenkomst voor instructeurs. De examencommissie informeert je dan over de eisen die zij stellen aan de examenroeiers. Daarnaast kon je deze avond ook vragen stellen en aangeven waar je als instructeur tegen aanloopt. De informatie geeft je de gelegenheid om je leerlingen goed voor te bereiden op het examen. Wij verwachten met deze avond het instructieklimaat van de vereniging te verbeteren en frustraties bij zowel instructeurs, roeiers als de examinatoren te voorkomen. Tot ziens Namens de instructie- en examencommissie. Petra Ramakers, Roy ter Hoeve, Dirk Thijssen, Wouter Hengel Lieke Huijbregts

Bloed Oma Joke komt bij haar kleinkinderen op bezoek. Ze is nog in haar roeikleren. Kennelijk hebben de kinderen dat nog niet eerder gezien. Dus als ze in het rood uitgedost binnenkomt, wekt dat enige hilariteit. De jongste kijkt Oma bezorgd aan en vraagt: “Oma, heb je bloed?”

Zonder roeien de winter door Drie maanden lang niet roeien. Dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. Begin december voor het laatst in een boot gezeten. En begin maart mocht het zo nu en dan weer. Wel oppassen. Als je de kantine binnenkwam en voorzichtig suggereerde, dat we nu wel eens…, dan klonk het streng vanaf de ergometer: “Nee, het vriest een graad. Roeien mag niet.” Vervolgens kreeg je van de oude rotten in de vereniging een college roeimeteorologie en materiaalkunde. “De vliesdunne laagjes ijs die zich nog op het water (of nog erger: net even onder het water ) van de Mark bevinden, zouden de kunststoffen boten zomaar door midden snijden. En daar zit Henk van Heel niet op te wachten.”

orologie en materiaalkunde: “Het ijs kan door de boten heen snijden. De boot loopt vol. Langzaam zink je weg. En dat met die kou. Denk je toch eens in. “ Maar dat argument werd met de nodige scepsis aangehoord. Je kon ze horen denken: “Die zit er de kantjes weer af te lopen. Die is liever lui dan moe. Die kiest voor de winterslaap.” En inderdaad, het kon niet goed gaan. Gedurende de feestdagen worstelde ik mij door rijstebrijbergen feestelijk voedsel en dronk liters wijnen en gedistilleerd, hetgeen fysiek zijn sporen naliet. “Ga toch eens roeien, zei mijn vrouw , “je bent zo slap als een vaatdoek.” Ik nam niet eens de moeite om mijn college weer te herhalen. Het had toch geen zin. Mijn algehele apathie en het weerzinwekkende uitdijen van mijn lichaam benadrukten alleen nog maar de doelloosheid van een leven zonder roeien.

Conditie

Lente

Als je dan van je afbeet, zo van: “Van jou hoef ik geen lesje meer te leren.” Dan kreeg je nog te horen ook: “Ach, ik zit niet om leerlingen verlegen hoor.” Dus voegde je je maar gelaten bij de ergometerroeiers en deed je of je met dat surrogaat nog bijzonder tevreden was. Je hield immers “je conditie” bij. Maar toch, ik weet nog niet hoe ik het gered heb, al die tijd, zonder roeien. Niet meer naar de brug. Zelfs niet meer het kanaal op. Thuis merkten ze het ook op. “Moet jij niet roeien?”, klonk het verbaasd. Het is toch prachtig weer. Volgde dan jouwerzijds het bovengenoemde college roeimete-

Gelukkig kondigde zich toch nog onverwacht in maart een begin aan van wat vroeger wel lente werd genoemd. We konden weer roeien. Oude bemanningen zochten elkaar op. Wensten elkaar na zo’n lange tijd nog een “Gelukkig Nieuwjaar”, wat uiteraard weer met luid schaterlachen werd ontvangen. Een nieuwe lente en een nieuw geluid doen zich voor. We slaan de hand weer aan de riem. Niet afgeschrikt door dreigingen van welke soort klimaatverandering dan ook. Het wordt weer een prima roeiseizoen.

Marius Aalders

Oproep:

Help de Werkgroep Sponsoring & Communicatie Ga een dag met jouw bedrijf roeien • Wij regelen de Clinic Op de laatste ALV hebben de werkgroepen aandacht gekregen. Werkgroepen die het bestuur ondersteunen bij het realiseren van de lange termijn visie. Werkgroepen die het huidige bestuur maar ook de bestuurders van de toekomst hierbij zullen helpen. Kennis opbouwen, beheren en delen is de basis voor een goed functionerende club.

Ambitie 2010 De werkgroep Sponsoring & Communicatie is één van die werkgroepen, één die zich nog bevindt in de opstartfase, maar levert al wel een belangrijke financiële bijdrage levert. We hebben het hier -naast andere activiteiten- over de clinics die het afgelopen jaar zijn georganiseerd. In 2009 hebben de clinics maar liefst ongeveer € 2500,- opgeleverd, bijeengebracht door bemiddeling van circa tien leden. We willen dit jaar ook weer een groot aantal clinics organiseren en stellen ons hierbij als doel om in 2010 zelfs een bedrag van € 3000, te genereren.

Voordelen voor de Roeivereniging Breda zijn: • blij met de extra inkomsten, • goede PR voor de club, • meer mensen maken met de roeisport kennis, • mogelijkheid om nieuwe leden te werven

Voordelen voor het bedrijf: • Gezellige doe activiteit, niet duur, • mensen leren elkaar en zichzelf beter kennen, • competitie element draagt bij aan het succes van de dag, • tijdens de BQ mogelijkheid voor het uitreiken van prijzen en tijd voor sterke verhalen, na een gezellige en leerzame dag naar huis. • Een gezellige sportieve dag waar nog regelmatig over gesproken zal worden. Bedrijven kunnen de Clinic ook gebruiken voor de introductie van veranderingen, nieuwe producten, of om stil te staan bij behaalde resultaten. De werkgroep

heeft jullie hulp nodig om nieuwe bedrijven te leren kennen die belangstelling hebben voor een Roeiclinic. We vragen jullie binnen de ondernemingen waar jullie werken de Roeiclinic te promoten. Wij staan klaar om alle belangstellende bedrijven en organisaties op te

vangen en ons enthousiasme voor het roeien op hen over te dragen. We zijn benieuwd en zien uit naar jullie reacties. Voor meer informatie kun je contact op nemen met Wim Rutten, Richard Louwaard of Kees Bakkenist.

3

Oosterhoutse bedrijven krijgen Roeiclinic Het bestuur van Breda heeft een aantal bedrijven uitgenodigd voor een roeiclinic op zaterdag 29 mei aanstaande. Deze uitnodiging is een gevolg van ‘matches’ op de Oosterhoutse Beursvloer in november 2009. De Beursvloer is een ruilbeurs van diensten tussen ondernemers en non-profit organisaties. De roeivereniging heeft matches gemaakt met Brokx projectontwikkelaars, Koopplein Amerstreek, De bruine komma en Adviesburo Robbe. Een match met Brandt-projectvloerbedekking is in de maak; grote kans dat ook zij aanwezig zijn op 29 mei.

Programma

Toertochten 2010  

Openingstocht naar Geertruidenberg

Op zaterdag 24 april 2010 wordt de traditionele openingstocht naar Geertruidenberg. gehouden. We varen met wherries en gestuurde vieren. De tocht staat open voor alle leden die nog geen drie jaar lid zijn van onze vereniging. Vertrek 10.00 uur, terug 16.00 uur.   Deze tocht brengt ons door het Markkanaal naar de sluizen bij Oosterhout om daarna door het Wilhelminakanaal de haven in Geertruidenberg te bereiken waar we voor eigen rekening kunnen lunchen. Totale afstand heen en terug is ongeveer 30 kilometer. Voor vertrek wordt koffie aangeboden en na afloop is er soep en stokbrood. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  

Inschrijving openingstocht

Inschrijven kan op de intekenlijst aan het prikbord in de sociëteit uiterlijk voor 17 april. Maximaal 38 deelnemers. Bij eventuele reserve inschrijvingen gaarne een telefoonnummer vermelden.

Overige toertochten in 2010 Verder wil ik speciaal de aandacht vestigen op enkele toertochten in de loop van het jaar  • Doortocht Gent, zaterdag 26 april • Internationale Roeivierdaagse van Overijssel 17 t/m 20 juni. • Landelijke roeidag voor midweekroeiers (Beatrix, Honte en Naarden) 19 augustus • Sluitingstocht Rondje Breda met captainsdiner zaterdag 30 oktober   De overige toertochten in Neder­land en meerdaagse toertochten buitenland vindt U op de site van KNRB onder Toerkalender 2010.

Bert van Nispen, toercommissaris

4

Met de roeiclinic willen we de deelnemers een (eerste?) ervaring geven in een ‘echte’ roeiboot. We beginnen om 14.00 uur met het uitbrengen van de boten. Boten waar je met zijn tweeën of met zijn vieren in kunt roeien. In deze boten hebben we ook een beperkt aantal plaatsen voor mensen die niet willen of niet kunnen roeien, maar die wel willen meevaren. De tocht zal de deelnemers overigens niet ver van de roeivereniging vandaan brengen en kijken vanaf het terras aan de Mark kan ook. In elke boot zal een (bestuurs-)lid van de roeivereniging aanwijzingen geven en sturen.

Na afloop is er een hapje en drankje. Bij mooi weer houden we dat natuurlijk op ons terras aan het water, met prachtig uitzicht op de Mark en de weilanden aan de overzijde. De clinic neemt ongeveer drie uur in beslag. Met elk bedrijf is een afspraak gemaakt over het aantal personen voor de clinic.

Nieuwsgierig? Op de laatste ALV is duidelijk geworden dat roeiclinics een goede inkomstenbron kunnen zijn voor de roeivereniging. Clinics kunnen producten, zoals reclame en meubels opleveren, maar ook euro’s die ten goede komen aan de roeivereniging. Wie de oproep van de werkgroep Sponsoring en Communicatie eerder in deze Easyall heeft gelezen, is nu wellicht nieuwsgierig naar zo’n roeiclinic in praktijk. Op 29 mei aanstaande, kun je zien en ervaren hoe dat er aan toe gaat. Wellicht ben je dan nog meer gemotiveerd om in je eigen bedrijf of organisatie zo’n roeiclinic te promoten. Over de voorwaarden kun je contact opnemen met Kees Bakkenist.

Wie op 29 mei aanwezig wil zijn om te kijken wat zo’n roeiclinic nu precies inhoudt, is van harte welkom.

Junioren draaien mee op Heineken en Head Na een aantal trainingsmomenten voorafgaand aan de Head & Heineken werden er 3 ploegen geformeerd uit het district ‘Brabant’: • Een jongens-8, met Joris Faas, Jort van Gennep en stuurkoning Bram de Haas. Hierbij zaten nog 2 jongens van TOR bij, 3 van Roosendaal, en 1 van Beatrix; • Een meisjes-8, met Fleurine van Manen. Hierin zaten nog 3 meiden van Beatrix, 1 van Jason, 1 van TOR, 1 van Aross, en 1 van de Dortsche. De stuur werd aangeleverd door Beatrix.; • En een Jjongens 16 - 4* met Pepijn Bosman, Bart Boersma en up-coming stuurman Cas Sunderman. Hierbij zat nog een jongen van TOR, en een nog maar pas gestarte jongen van de Roosendaalse.

Heineken roei-4-kamp De J16-4* zat op de eerste dag van de Heineken voor het eerst bij elkaar in de boot. Een instapviertje dus. Ze begonnen ’s ochtends met de 2500m waarop ze nog wel even aan elkaar moesten wennen. Ze behaalden in een veld van 17 ploegen een 14e plaats. Vervolgens moesten zij kort even uitroeien en daarna meteen door naar de 250m. Hierin hebben ze zich goed gerevancheerd met een 9e plek in dat veld van 17. De volgende dag stond de 5000m op het programma en stapten ze iets meer op elkaar ingespeeld de boot in. Cas stuurde ze knap strak door de bochten en schreeuwde de vier jongens naar een 12e plaats. Uiteindelijk was dit alles goed voor een 10e plaats in het veld van 17e wat voor deze jonge, tamelijk onervaren ploeg een uitstekende prestatie was. De J18-8+ had al wel meer met elkaar geroeid, maar moest wel kort van te voren een invaller toevoegen aan de ploeg. Op papier was de ploeg de jongste van de zes ploegen. Op de 2500m werd een 4e tijd behaald en werd de toon gezet door de Italiaanse-8, een klasse apart. Vervolgens moest de 250m worden gevaren ook hierop werd de 4e tijd gevaren. De volgende dag stond er ’s ochtends de 750m op het programma en ’s middags de 5000m. De 750m werd met een 6e tijd afgerond en de tevredenheid was toen ver te zoeken bij de jongens. Na een paar uur pauze maakten zij zich op voor de 5000m. Hierop hebben zij zich weer iets herpakt met een 5e tijd. Daarmee eindigde de 8 op een 5e plaats in het veld van 6. Zelf waren de jongens hier niet echt tevreden mee. Ook de coaches hadden het idee dat er meer in zat, maar dat het er om de één of andere reden niet uitkwam. Maar als jongste ploeg hebben ze wel laten zien dat ze een perspectief hebben voor de toekomst. De M18-8+ startte op de Heineken niet, zij kozen ervoor om dit weekend nog te gebruiken als extra voorbereiding op de Head.

Head De M18-8+ moest ‘s zondags al vroeg in Amsterdam zijn. Voor Breda deed Fleurine van Manen mee. Voor haar was dit een van haar eerste grote

wedstrijden. Erg spannend dus om in zo’n grote ploeg zo’n enorme wedstrijd te roeien. De meiden roeiden in een veld van 3 ploegen en gingen als eerste van start. Na wat onrustig water op het eerste stuk kon de boot na de omval lekker doorstomen. Stuurman Tobias stuurde de meiden heel strak door het bochtige parcours, erg knap omdat het zijn eerste keer op de Amstel was. Heel langzaam werd wat uitgelopen op de achterliggende ploeg. Of het genoeg was voor de winst bleef heel spannend. Maar na een spannende strijd hadden de meiden een voorsprong van 7 seconden op de nummer 2. Een erg mooi blik dus voor de meiden. De J16-4* had de week ervoor al benut om op elkaar in te spelen. Zij hadden nu dus een betere voorbereiding. De ploeg roeide ditmaal in een veld van 18 ploegen. Ook bij hen was het water wat onrustig op het eerste stuk van de race. Maar daarna konden ze goed hun draai vinden. Zo liepen ze in op de voorligger en uit op de achterliggende ploeg. Na een pittig einde bleek de ploeg naar een 13e plaats gevaren. Een prima prestatie van deze jonge ploeg, waar zij ook zelf best tevreden mee waren. De J18-8+ had na week ervoor, wat veranderingen ondergaan in opstelling. Jort en Joris waren naar de slagpositie verplaatst, in de hoop dat wat er in zat, er nu beter uit zou komen. Deze week was het veld 8 ploegen groot. Ervaren rot Bram wist de jongens goed op te zwepen maar dit bleek helaas niet goed genoeg. Zij behaalden de 7e tijd in het veld van 8. Ze waren niet echt te spreken over de gevaren race maar zijn in ieder geval weer een ervaring rijker. Al met al heeft de wedstrijdroeiende Breda jeugd goed mee gedraaid in het landelijke juniorenveld. Er is in ieder geval genoeg perspectief om er een mooi wedstrijdseizoen van te maken!! 

5

Oproep:

wie gaat het Grote RV Breda Fotoarchief aanleggen en bijhouden ? Ergens half februari was Henk van Heel onverbiddelijk : de aannemer wilde aan de slag met de Rapp loods; maar er lag nog een paar kubieke meter papier op de zolder in de weg : bijna 35 jaar bankafschriften, vergeelde notulen van eindeloos veel vergaderingen en evenveel plannen. Bij het uitzoeken van deze imposante papierberg vond ik twee fotoboeken: een uit 1974 met de oprichting van onze RV: de Rapp loods in aanbouw, prachtig gelakte houten boten met uiteraard houten riemen en een piepjonge Beelke van Meurs en Hans Reinders. Voor de goede kijker is ook onze huidige voorzitter in heftige jaren ‘zeventig look’ te bewonderen. Het andere album is 10 jaar jonger en laat de opening van de nieuwe sociëteit zien maar ook leuke foto’s van de Paul Venemans prijs die wij blijkbaar in 1994 hebben georganiseerd. Mijmerend bedacht ik me dat er vast nog vele tientallen misschien wel honderden foto’s zijn van prachtige toertochten, spannende wedstrijden en gezellige maaltijden. Die schreeuwen allemaal om aandacht in vergeten fotoboeken of op een harde schijf. Ingescand en opgeslagen op een CD kunnen we die vertonen bij duizend-en-een-gelegenheden; de opening van de verbouwde sociëteit is er daar maar een van. Daarom deze oproep : Wie heeft er gelegenheid en ideeën om die foto’s te inventariseren, verzamelen en (digitaal) op te slaan ? Graag contact opnemen met Nico van Walree, secretaris

Geslaagd: Rogier Hut, Jack Sneep en Gijs Volmer hebben hun S4 examen behaald.

Ongevraagde sponsering zen waren mooi en to the point. Na een keuze en kleuren bijstelling hadden we een logo:

Wij zijn er blij mee!

De instructiecommissie heeft aan het grafisch ontwerp buro [ik ook] gevraagd een logo te ontwerpen. We wilde graag herkenbaar zijn voor onze instructeurs en de leden die instructie wensen. Zo’n logo geeft de eerste informatie waarover het zou kunnen gaan. De eigenaar van dit gekozen ontwerpburo [ik ook] is een flitsend en actief roeilid. De logo’s waar we als instructiecommissie uit konden kie-

6

Maar het bleef niet alleen bij deze sponsering. Len Knoester -ja die! Zij is de eigenaar van het grafisch ontwerp buro [ik ook]- stuurde zaterdag 13 april (de dag voor de opendag op de roei) een smsje: ‘er liggen t-shirts te wachten op de kast in de dameskleedkamer’. T-shirts voor alle leden van de instructiecommissie. Het bleken T-shirts te zijn met ‘ons’ logo erop! We zijn nu als leden van de instructiecommissie herkenbaar. En dat werkte, zo bleek afgelopen zondag. Len, dankjewel voor deze ongevraagde, maar zeer gewaardeerde sponsering!.

Bericht van de sociëteitscommissie

GEZONDE TREK! Op veler verzoek keert de TOSTI terug! Laat je boterhammen thuis en vraag aan de bardienst een lekkere warme TOSTI. Bij een goede omzet zal de TOSTI blijven!!

Midweekroeiers hielden ’uitgestelde’ openingstocht op dinsdag 16 maart. Met elf roeiers in twee wherry’s en een C boot koersten we richting Breda voor een rondje stad. De keus was gauw gemaakt want Nel, als organisator, opperde dat na een lange winterpauze een korte tocht voor de sommige deelnemers het beste zou zijn. De tocht naar de Leurse haven of Geertruidenberg kwam hiermee te vervallen. Wie weet. Na wat extra roeikilometers toch nog een optie deze zomer? Verlangend naar voorjaarsweer, vertrokken we onder een zwaar bewolkte lucht en passeerden paal 0 in het zicht van een ontmantelde suikerfabriek. Nog nooit was vanaf het water Breda’s slanke toren zo zichtbaar in contrast geweest met dit al jaren horizon vervuilende bouwwerk. Na de Trambrug (net niet bukken) stuurboord uit. We roeiden met lichte slag en welgemoed door de singels van de stad Voor velen van ons het bekende werk. Moerasbakken en overhangende takken trotserend, gleden we slippend tot onder de Balfortbrug en herhaalden deze oefening bij de Hoge Brug aan de haven, om daar aan te meren voor een verdiende pauze. De “wisselsoep” (wat een naam) bij Brasserie ’t Begin smaakte prima al had je dit niet kunnen vermoeden. Maar toch! Dan weer terug naar Terheijden met een aangename hartverwarmende zon op de rug en nog even napraten op het balkon bij de roei. We hebben weer genoten.

Bert van Nispen

Kou, wind, regen en twee blikken voor jeugd bij winterwedstrijden in Delft Na een periode van vorst en veel ergometeren werd op zaterdag 27 en zondag 28 februari de eerste grote landelijk roeiwedstrijdgehouden. Onder zeer regenachtige en winderige omstandigheden verschenen onze twee jeugdleden Jort en Joris aan de start bij deze winterwedstrijd, georganiseerd door de Delftse studentenvereniging Proteus-Eretes. Op de zaterdag verschenen beide heren aan de start in het J16 dubbel twee veld. Met zeer veel overmacht (233 seconden voorsprong op nummer 2) werd de vijf kilometer wedstrijd gewonnen in een nieuw J16 baanrecord van 19.09.12. En-passant werd ook het volledige DO 2- veld, welke uit vijf dames bestond, door de twee 15 jarige jongens ingehaald. Bij de vraag na afloop aan

Instructie geven!!??

Jort hoe het ging antwoordde hij: “Verschrikkelijk wat een klotsbak, naast veel wind van opzij sloegen ook regelmatig golven langs de zijkant tegen en in onze boot” De zondag was, met nog meer regen en een gedurende de dag oplopende wind, nog slechter dan de zaterdag. De 5 kilometer werd nu geroeid in de skiff. Ook deze keer presteerden beide knapen weer erg goed. Jort won het blik in een tijd van 20.52.80 met een voorsprong van 36.54 seconden op nummer twee. Joris werd derde in een tijd van 21.40.30 en 10 seconden achter op nummer twee. Een mooie plaats waar hij zelf toch niet helemaal tevreden over was. “Ik ben in een te hoog tempo begonnen gaf hij aan. Tempo dertig bij de

We hebben binnen de vereniging –afgaande op wat ons als instructiecommissie bekend is- 21 instructeurs die beginnende roeiers les geven. Dat zijn leden die op niveau ‘niks’ binnen tot zij hun eerste examen doen. Daarnaast hebben we ongeveer 12 instructeurs die leden begeleiden tot hun S3 en hoger en de boordroeiexamens en 7 (of inmiddels meer?!) jeugdinstructeurs. De coaches die ploegen begeleiden naar wedstrijden zitten daar niet bij. Op de reservelijst staan er ruim 15 ….

periode- willen verbinden aan een ploeg. De opendag heeft waarschijnlijk rond de 30 nieuwe leden opgeleverd. Dat zijn 5 á 6 ploegen en 10 á 12 instructeurs. We hebben er op dit moment nog geen 6. Roy heeft als kersverse nieuwe coördinator mailtjes en telefoontjes uit doen gaan naar de ons bekende instructeurs. Reacties in alle soorten en maten kreeg hij terug: ‘Ja, ik doe het’, ‘Nee, houdt (of zet) mij maar op de reservelijst’, maar helaas toch vooral ‘…….’. wat inhoudt dat elk rendement uitbleef. Daar hebben we als instructiecommissie natuurlijk helemaal niets aan. Dan maar liever duidelijkheid en een ‘Nee’.

We hebben er meer nodig, meer ‘vaste’ instructeurs. Instructeurs die zich voor de komende 3 maanden –zolang duurt de kennismakings-

Instructie geven is als je het ons vraagt, een hele leuke en nuttige bezigheid. Leuk, omdat de (aspirant-)leden je als een goeie en kun-

start was te veel. Ik had op 26 à 28 moeten beginnen en dan opbouwen. Dit gebeurt mij niet weer”. De dag werd tenslotte afgesloten met een experiment. Samen met Sjoerd startte Jort voor het eerst in een twee zonder. Gestart werd in het lichte nieuwelingen (LN2-) veld. De vanzelfsprekendheid van in de top klasseren was er nu niet bij. In een overigens prima geroeide race werd een zesde en laatste plaats behaald met een tijd van 20.46.70. Met name onervarenheid en de nog maar weinige trainingsuren in

dit boottype waren debet aan deze klassering.

dige roeier zien en je dankbaar zijn. Nuttig, omdat de roeivereniging zo meer leden krijgt, die werkelijk hebben leren roeien. Instructie geven is iets wat iedereen kan leren. Je hoeft zelf niet persé uitmuntend te kunnen roeien om instructie te geven. Belangrijker is je bereidheid te leren kijken naar en te ‘studeren’ op de roeihaal. Als je dat door hebt, kun je zien waar het fout gaat en welke opmerkingen en oefeningen je pupillen zullen helpen. Hierin geven meer of minder ervaren instructeurs graag ondersteuning. Dat doen we door (1) theoretisch informatie van de roeibond uit te delen, (2) door de helft van een KNRB- opleiding te betalen (en als er genoeg aanmeldingen zijn kan die opleiding zelfs in Breda gegeven worden) en (3) per

jaar minimaal twee coach-to-coach avonden te organiseren. Opgave als instructeur voor beginners bij: [email protected] Opgave als instructeur voor leden die inmiddels S1 hebben bij: [email protected]

Uiteindelijk werd dus een zeer leuk, koud, nat en winderig weekend afgesloten met twee blikken, waarbij nog vermeld kan worden dat de terugreis naar Breda veel sneller verliep dan in eerste instantie verwacht werd. Door de zeer felle rukwinden werd namelijk besloten de botenwagen pas de volgende dag mee terug te nemen.

Martin van Gennep

Wij rekenen op jullie! Namens de instructiecommissie

Lieke Huijbregts

7

Over het water

Waar: Paal 3,1; tegenover de Roei; bij het haventje van Terheijden; bij paal 8; paal 9,8 etc. (zit telkens ongeveer 1 km tussen) Wanneer: maart - april

Fuut (Podiceps cristatus) Eind maart, begin april is de Mark het toneel van een heel bijzonder schouwspel: baltsende futen. Dat is zo´n alledaagse verschijning en zo goed waar te nemen -zeker vanaf het water- dat je bijna zou vergeten hoe bijzonder het is. In hun pas de deux leggen de futen zo´n sierlijkheid en gelijkheid aan de dag, dat menig roeier er nog wat van op kan steken.

Goed kijken De Engelse wetenschapper Julian Huxley deed samen met zijn broer rond Pasen 1912 in slechts tien dagen uitgebreid onderzoek naar het baltsgedrag van deze vogels. Het artikel dat zij hierover schreven is nog steeds een mijlpaal in het onderzoek naar diergedrag. Het is een inspirerende gedachte: dat je in korte tijd een baanbrekend wetenschappelijk werk kunt schrijven, gewoon door goed te kijken. Huxley ontdekte bijvoorbeeld dat Futen pas hun spel ten beste geven als het paartje al gevormd is en rekende daarmee af met Darwins’ stelling dat de balts zich ontwikkeld zou hebben als hulpmiddel bij de partnerkeuze. Daarmee bleef natuurlijk wel de vraag onbeant-

8

woord wat dan wel de reden is voor die eigenaardige kreten en houdingen? Huxley’s verklaring was dat het vertoon er toe diende om de band tussen de partners te versterken en dat klinkt eigenlijk best logisch. Hebben mensen ook niet behoefte aan rituelen om te bevestigen wie zij zijn of wat ze doen? De verklaring wordt echter door wetenschappers nog steeds in twijfel getrokken en het baltsgedrag is daarmee nog steeds een van de minst begrepen vraagstukken uit de ornithologie.  

Opening van het bal

Terug naar de praktijk. Futen zijn eigenlijk heel geëmancipeerd en vrijwel gelijk in hun gedrag. In de vroege lente opent een mannetje of vrouwtje, dat kan verkeren, het bal met een lage, schorre roep. Vervolgens duikt de vogel en benadert de uitverkorene onder water, waarbij hij of zij een spoor van rimpelingen aan het wateroppervlak achterlaat. De vogel voor wie dit alles bedoeld is, zet de pluimen op zijn of haar kop overeind en spreidt de vleugels, de zogenoemde kathouding. De duikende vogel komt dan naast de andere boven water

en neemt een soort pinguïnhouding aan; hij komt omhoog met de rug naar de potentiële partner, het lichaam ver boven water, vleugels dicht tegen het lichaam en met de snavel naar beneden en draait zich langzaam om. Dit is de ontdekkingsceremonie. Meestal beginnen beide Futen daarna met kopschudden, waarbij ze zich naar elkaar richten. Het schudden gaat langzaam, van de ene kant naar de andere. Op het hoogtepunt waarbij de kroon en de pluimen op hun kop rechtop staan en de snavels naar beneden wijzen, laten ze een kenmerkend tikkend geluid horen.

Kathouding, kopschudden, snorren en watertrappelen Daarna volgt een ceremonieel spel van terugtrekken en toenaderen. Eén van de Futen schiet plotseling weg, in een rechte lijn, rennend over het water. Na zo’n honderd meter laat hij of zij zich zakken en neemt de kathouding aan; de andere vogel blijft waar hij is en kan ook de kathouding aannemen. Na een tijdje zoeken ze weer toenadering en volgt weer meer samenzwemmen en kopschudden. Als dan alles

gunstig verloopt, gaan ze door met het waterplantenritueel. Eerst gaan ze met wijdverspreide pluimen bij elkaar vandaan. Daarbij maken ze weer een ander, snorrend geluid. Als ze een aantal meters uit elkaar zijn duikt eerst de ene en dan de andere Fuut langzaam onder water, en komt weer boven met een snavel vol waterplanten. Dan gaan ze snel naar elkaar toe en komen verticaal uit het water, een watertrappelen van het hoogste niveau, en zwaaien hun snavels vol waterplanten heen en weer, waarna ze weer in het water zakken de planten loslaten en nogmaals schudden. Vervolgens duiken ze samen naar waterplanten en bouwen één of meer drijvende nesten. Wanneer die groot genoeg zijn om hun gewicht te dragen, klimt een van de vogels op het vlot en nodigt de ander uit door uitgestrekt te gaan liggen en snorren. Beide vogels kunnen elkaar bestijgen, maar pas wanneer de tijd komt om eieren te leggen (misschien wel weken later) vindt de paring plaats met het mannetje boven.

R. Wiekel.

Lekker in mijn vel met roeien Overgenomen uit het eerste nummer in 2010 van het Tijdschrift van CZ over gezondheid

‘De rust die de natuur geeft vind ik prachtig’ Guus Janssen (50) is sinds 6 jaar een actieve roeier. Hij roeit recreatief maar dat wil niet zeggen dat hij niet gaat voor snelheid en techniek. Beide probeert hij zo ver mogelijk te ontwikkelen. Ook ziet hij nog kans om tijdens het roeien te genieten van de natuur. “Jarenlang waren judo en jiujitsu mijn grote hobby’s, maar door problemen met mijn gewrichten was het helaas niet langer mogelijk om hiermee door te gaan. Toch wilde ik sporten niet opgeven. Eerst trainde ik op een roeimachine. Alleen miste ik hier toch een aantal zaken in. Ik ben toen gaan kijken op de open dag van de Roeivereniging Breda; dit sprak mij gelijk heel erg aan.” Via de Roeivereniging Breda kwam hij in aanraking met zijn ‘eigen’ ploeg. “Met die ploeg train ik in het zomerseizoen twee dagdelen en in het winterseizoen één dagdeel. Het dagdeel dat in het winterseizoen wegvalt vul ik op door bij de vereniging te trainen op roeimachines. Hierdoor houd ik het hele jaar mijn conditie op peil.” Guus noemt roeien zijn grote passie. “Onder andere door het contact dat je tijdens het roeien met de natuur hebt. Als de boot even stil ligt voel je gelijk de rust van de natuur om je heen, dat vind ik prachtig. Daarnaast train ik met het roeien al mijn spieren en heb ik op de vereniging veel leuke contacten opgebouwd. Na het trainen praten we altijd nog even na onder het genot van een bakje koffie of thee.” Gelukkig is roeien een sport die je tot op hoge leeftijd kunt blijven beoefenen. “Er zijn leden bij onze vereniging die de zeventig gepasseerd zijn. Ik hoop dat voor mij over een aantal jaar hetzelfde geldt.

Jaarverslag 2010 Instructie- en examencommissie In 2009 hebben twee leden de instructiecommissie verlaten en zijn er twee nieuwe ingekomen. Gom van Geel en Colette Versteegh hebben medio 2009 de commissie verlaten en Dirk Thijssen en Roy ter Hoeve zijn lid geworden. De overige leden van de instructiecommissie zijn: Petra Ramakers, Wouter Hengel en Lieke Huijbregts. In de examencommissie heeft ook een wisseling plaats gevonden: Moniek Boin en Leonie van de Pol zijn uit de examancommissie en voor hen in de plaats is de examencommissie aangevuld met

Leon Elmans, Wim Konter, Marion Dauwerse en Mark Rietman. Overige leden: Robert Wortelboer, Joost Doense, Riet Kramer, Charlotte Kloek en Dirk Breure.

Over de instructiecommissie Roy ter Hoeve is coördinator crewclass: hij zal de coördinatie van de kennismakings-periode en de periode daarna, totdat het eerste examen gehaald is, op zich nemen. Dirk Thijssen is coördinator masterclass: hij zal de coördinatie van de roeiers die hun eerste examen al wel gehaald hebben en opzoek

zijn naar een ploeg, ploeglid en/of instructeur op zich nemen. Overige taken van de instructiecommissie zijn: instructeurs werven en opleiden, het niveau van instructie kwalitatief bewaken en zo mogelijk verbeteren, en afstemming van de instructie op de exameneisen. In 2010 zijn er twee opendagen geweest. Eén op 5 april en eén op 20 september Deze opendagen hebben respectievelijk 22 en 12 aspirantleden opgeleverd. Naast de twee boottrainingen per week zijn er ook theorie-avonden verzorgd.

Deze zijn matig bezocht: gemiddeld komt de helft van de aspirantleden. Tijdens de evaluatie bleek dat vooral de theorieavond over de haal zinvol gevonden wordt. Met de komst van een nieuwe coördinator voor de crewclass zal de opzet van deze theorie-avonden voor 2010 herzien worden. De ergometer-instructieavonden die Bauke geeft en die onderdeel uitmaken van de theorieavonden voor de aspiranten, zijn zinvol. Bekeken wordt of deze ergometerinstructies in 2010 verenigingsbreed kunnen worden ingezet. B

9

Begin van 2009 deed de roeimakelaar haar intrede. Zij heeft zich geprofileerd via de Easy-all en via de site. Dit bleek niet voldoende: er hebben zich slechts twee leden met vragen gemeld. De roeimakelaar heeft haar functie na twee maanden weer neergelegd. Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de afspraken met Bress herzien. Er worden 3 blokken met roeilessen aangeboden gedurende het schooljaar. Bress neemt hiervoor -op voorspraak van het bestuur- een instructeur in dienst. Tot nu toe heeft ook deze opzet geen vruchten afgeworpen: per

blok waren er maximaal 2 deelnemers. Dit is te weinig om de roeilessen voor studenten rendabel te maken: de roeilessen zijn daarom niet doorgegaan. Coach to coach avonden zijn er geweest op 28 januari van vorig jaar: deze is in verband met gebrek aan videomateriaal (gevolg van lange vorstperiode) afgelast. De opkomst van de tweede avond op 8 april was matig, de animo idem dito. Er zijn KNRB- boekjes uitgedeeld over eerste instructiebeginselen en enkele mededelingen gedaan. Na afloop was er een een borrel.

In september heeft de KNRB in Tilburg vier avonden les gegeven aan instructeurs die anderen de eerste beginselen van het roeien willen leren. Door de late inschrijvingsmogelijkheid (foutje van instructiecommissie) was het slechts voor één instructeur van de aspirantleden (en overigens wel vier instructeurs voor de jeugd) mogelijk deze cursus bij te wonen. De aanwezigen waren matig tevreden over het niveau van de cursus, zij hebben nu wel een certificaat van de KNRB. De examencommissie heeft in 2009 wederom de nodige examens afge-

nomen. Tijdens deze examens blijkt nog te vaak dat de kandidaat niet over voldoende vaardigheden beschikt en zakt voor het examen. Dit kan voorkomen worden, wanneer de instructeurs weten welke eisen er aan een kandidaat gesteld worden. In het voorjaar van 2010 zal er daarom een avond georganiseerd worden waarop de examencommissie de eisen die gesteld worden aan een roei-examen, aan de instructeurs zal presenteren. Verder blijkt dat er afgelopen jaar te weinig aandacht is geweest voor de techniek bij het afnemen van een S2 examen. Hiervoor zal in 2010 hernieuwde aandacht zijn.

Sociëteitscommissie blikt terug op 2009 In 2009 hebben we in ieder geval niet om aandacht verlegen gezeten. De op stapel staande veranderingen van het interieur van de sociëteit heeft menig hart sneller doen kloppen en menigeen heeft zijn of haar tong geroerd. Ondanks de meningsverschillen die er ook waren binnen de sociëteitcommissie heeft niemand zich van zijn of haar stuk laten brengen en hebben wij de taken vervuld die van ons werden verlangd.

Samenstelling en taakverdeling De sociëteitcommissie bestaat uit Hans en Leo de Leeuw die zorg dragen voor de drankvoorraad en kasadministratie, Petra Antonissen stelt het barrooster samen en controleert de invulling vooraf en nadien, Nel Nollen doet alle overige boodschappen, Angela Marijnissen is er voor allerlei hand-en spandiensten en Liesbeth van Gurp verzorgt de coördinatie. Dit jaar hebben we alle kleine en grote taken in kaart gebracht, zodat bij wisseling of versterking in de commissie geen onduidelijkheid bestaat wat er van een commissielid wordt verwacht. Zoals in voorgaande jaren hebben wij ook in 2009 ons steentje bijgedragen aan diverse evenementen: de nieuwjaarsreceptie, het vrijwilligersdiner, ledenbijeenkomsten georganiseerd door het bestuur, de Open Dagen, de Markcompetitie, de Markregatta, de Midzomeravondrace, de Paragames en gefunctioneerd als gastvrouw/heer voor andere roeiverenigingen.

Bardienst Ja, ………..en dan de bardienst, erg leuk en gezellig om te doen! Maar blijkbaar denkt niet iedere roeier hier zo over. Iedereen dient bardienst te draaien ondanks dat een lid één of meerder andere commissietaken heeft, het huishoudelijk reglement wordt hierop gewijzigd. Indien je niet kunt dan moet je zelf voor vervanging zorgen! Een tip voor instructeurs, wanneer een bardienst te belastend is voor je agenda vraag dan een leerling

10

om je bartaken over te nemen. Er is voor 80% daadwerkelijke invulling van de bardienst geweest door de leden, waarbij de diensten op zaterdag iets beter bezet zijn dan diensten op zondag. Nadrukkelijk dient één punt opgemerkt te worden en dat is dat 45% van de bezette bardiensten worden ingevuld door één lid, terwijl twee personen vereist zijn!! Het besluit genomen in de ALV van 10 maart 2009 om vooraf een bedrag van € 20,- te innen en het bedrag in de vorm van een consumptiekaart van € 20,-terug te geven wanneer daadwerkelijk de bardienst is ingevuld, is vooralsnog niet doorgevoerd. Graag roept het bestuur iedereen op om je maatje van de bardienst niet in de steek te laten, samen is sociaal, gezellig, praktisch, veiliger en last but not least sportiever.

Schoonmaak De schoonmaak van de sociëteit en het sanitair worden twee keer per week gedaan door een schoonmaakbedrijf. In daluren kun je leden van de sociëteitscommissie of leden die een schone sociëteit een warm hart toedragen al poetsend aantreffen, denk maar eens aan de keuken, voorraadruimten, de kinderhoek, de vergaderplek, de fitnessruimte, het cv-hok, ontkalken van sanitair of het ledigen van de doucheputjes. Het jaarlijkse vloeronderhoud is al voor het tweede jaar uitgesteld, dit heeft alles te maken met de op handen zijnde veranderingen van de sociëteit. Er is in 2009 geen prijsverhoging toegepast. De vraag naar de consumptiekaarten van € 20,- loopt goed, maar ook de consumptiekaart van € 10,- is nog van kracht. De omzet van de sociëteit is naar verwachting, het gaat ieder jaar weer beter door voornamelijk de scherpere inkoop en betere afspraken met diverse commissies en bestuur rondom evenementen en bijeenkomsten. Ook voor 2010 staat er geen prijsverhoging op stapel.

Jaarverslag 2009 do-team Het do-team is van start gegaan als dream-team. En ook daar ging weer een fase aan vooraf. En wel zo: Begin februari is er door het bestuur van RV Breda een programma van eisen opgesteld voor de inrichting de sociëteit. Dit programma is goedgekeurd op de eerste ALV in 2009. Het programma van eisen is door het bestuur voorgelegd aan een drietal ontwerpers met de vraag een eerste presentatie te geven over de invulling van dit PvE. Deze presentaties zijn gegeven aan en beoordeeld door een afvaardiging van de leden van de RV. Deze afvaardiging kreeg de naam ‘dreamteam’.

Samenstelling dream- en do-team Samenstelling van het dreamteam in eerste instantie: Miep Collin, Ellen Jansen, Leo de Leeuw, Ad Boerefijn, Katja Wevers, Liesbeth van Gurp en Lieke Huijbregts. Leo de Leeuw heeft het dreamteam verlaten. Later werd het dreamteam do-team en is Nel Nollen heel even lid geweest, haar plaats is overgenomen door Wouke van Eindhoven. Daarnaast zijn Toine Sunderman en Sigrid van Nieuwkerk lid geworden van het do-team. De presentaties van de drie verschillende ontwerpers aan het dreamteam heeft in maart plaatsgevonden. Half maart heeft het dreamteam een gemotiveerd advies gegeven aan het bestuur over een keuze in ontwerpers. Haar advies was om te kiezen voor Kobaltblauw en A-vorm. Op de ALV van 7 april hebben Agaath Schedler van Kobaltblauw en Dennis Biemans van A-vorm hun plan over de inrichting van de sociëteit gepresenteerd aan de leden van de RV. De leden hebben op die ALV goedkeuring gegeven aan de gepresenteerde plannen. De naam van het dreamteam werd veranderd in do-team, nu de plannen gerealiseerd konden gaan worden.

Budget verlaagd Terwijl er tussen het bestuur en het do-team afspraken gemaakt werden over de taken en verantwoordelijkheden van het do-team, werd er door een aantal leden om een nieuwe ALV gevraagd. Gevraagd werd op deze ALV het besluit om de plannen te realiseren te heroverwegen. Op deze ALV is besloten het budget voor de plannen, uitgaande van hetzelfde programma van eisen, te verlagen. Om effectief te kunnen functioneren en daarbij een beroep te doen op de verschillende deskundigheid van de leden van het do-team is een onderlinge taakverdeling gemaakt. Er zijn teams van 2 a 3 personen gemaakt met ieder hun eigen taken. Taken zijn: budgetbeheersing en aanbesteding, communicatie naar bestuur en communicatie naar leden, logistiek tijdens bouw, vormgeving ontwerp, inzet leden en bouwbegeleiding.

Vormgeving en communicatie Het team vormgeving heeft contact gehad met de ontwerpers en input geleverd voor het ontwerp. Deze input was gebaseerd op(1) suggesties van leden en (2) opmerkingen en vragen voortkomend uit de ervaring en/ of deskundigheid van do-teamleden. Het team communicatie naar leden heeft op diverse manieren gecommuniceerd met de leden, via de site, de Easy-all en na een uitnodiging, in een direct gesprek. Samen met andere leden van het do-team zijn de plannen ‘gevisualiseerd’. Dat wil zeggen de huidige meubels zijn gebruikt om de plannen na te bouwen. Dit om de leden een drie dimensionale indruk te geven van de plannen. Communicatie tussen bestuur en do-team is gedaan door de bestuursleden die in het do-team zitten. De communicatie tussen ontwerpers en het do-team is door allen gedaan tijdens de presentatie en daarbuiten heeft vooral Lieke Huijbregts deze taak op zich genomen. De ontwerpers zijn door haar diverse keren op de hoogte gebracht van de wijzigingen in de plannen ten gevolge van de verschillende besluiten op de ledenvergaderingen. Voor overige teams was nog geen ‘werk’.

am d o te 11

MY- FLEET ®

INTERNET BOOT RESERVERINGSSYSTEEM

Wilt u als bestuurder van uw roeivereniging af van het oude papieren afschrijfboek? Wilt u als roeier zeker weten dat uw favoriete boot beschikbaar is op de tijd dat u wilt varen? En wilt u een betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken reserveringssysteem zonder complexe techniek? En zonder hoge kosten? Dan is MY- FLEET de oplossing die u zoekt. € 1,00 Vanaf ar r per ja e i e o r per

• • • • • • •

Boten reserveren via internet Toezicht op bevoegdheden Vlootbeheer en gebruiksstatistieken Schade melden en reparatiebeheer Support voor aanraakschermen Gegevensuitwisseling met ledenadministratie Helpdesk voor service en ondersteuning

Voor My-Fleet hebben gekozen: KR&ZV Het Spaarne, RV Willem III , ERV Beatrix, RV De Kogge, R&ZV De Amstel, RV Rijnland, RV Hemus, ZRZV Zwolle, RV Breda RV Daventria, Roosendaalse Roeivereniging, RV De Compagnie, Tilburgse Open Roeivereniging, Studenten Roeivereniging Boreas

www.my-fleet.eu

contactpersonen

colofon Erevoorzitter

[email protected]fleet.eu

Victor Bernhard

bestuur Voorzitter Wim Rutten Secretaris Nico van Walree Penningmeester Henri Peters Commissaris instructie Lieke Huijbregts Commissaris materiaal Peter Adema Commissaris sociëteit Liesbeth van Gurp Commissaris wedstrijden Kees Bakkenist Commissaris jeugd Sjoerd de Goei Commissaris activiteiten Bert van Nispen

076-5219172 076-5339593 076-5213711 0161-412614 076-5874204 06-22567920 0162-435694 076-5933635 076-5310929

Midweekroeien Nel Nollen Petra Antonissen 076-5140310 Ledenadministratie Leo de Leeuw

076-5612576 [email protected] [email protected]

redactie easy-all Karin Plantinga 0162-433472 [email protected] Ontwerp Katja Wevers 076-5151980 Len Knoester 076-5656317 Het volgende nummer verschijnt in juni 2010 Uiterste inleverdatum kopij 31 mei 2010

DE DEADLINES VOOR DE KOPIJ ZIJN ALTIJD DE LAATSTE DAG VAN DE ONEVEN MAAND, M.U.V. DE ZOMERVAKANTIE.

12

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.