KWA Maandbericht oktober


1 KWA Maandbericht oktober nummer 9 47 ste jaargang Van de bestuurstafel Dringende oproep! Om maar met de deur in huis te vallen: binnenkort heeft het...
Author:  Sonja de Groot

1 downloads 100 Views 909KB Size

Recommend Documents


No documents


KWA Maandbericht oktober 2015 nummer 9 47ste jaargang

Van de bestuurstafel

start 28 september. De laatste twee dagdelen zijn op zaterdag 17 oktober waarbij je in de ochtend een gezicht gaat tekenen, onder leiding van Margreet Heinen en in de middag hetzelfde gezicht naar model gaat boetseren. Dit geeft werkelijk een fantastisch inzicht. Opgeven via [email protected] of bij Conny Koster

Dringende oproep! Om maar met de ‘deur’ in huis te vallen: binnenkort heeft het bestuur geen voorzitter èn geen penningmeester meer! Dit mogen we als leden van deze vereniging toch niet laten gebeuren. Er waren 2 kandidaten voor de functie van voorzitter maar beiden hebben door veranderde persoonlijke omstandigheden moeten afhaken. Eind van dit jaar stapt de huidige waarnemend voorzitter, die ook de functie van penningmeester heeft, op dus het is echt noodzakelijk dat leden opstaan om deze taken over te nemen. Laat van je horen! De open week was wederom een groot succes. De toestroom was behoorlijk en heeft weer de nodige proefleden opgeleverd. Daarnaast blijft het ledental redelijk stabiel. Dit betekent niet dat wij achterover kunnen leunen: we zullen actief moeten blijven om onze vereniging ‘gezond’ te houden, zowel wat ledental betreft als het aanbod van cursussen. In november vieren we de 25-jarige betrokkenheid van Jos en Margreet bij onze vereniging. Zie verderop het bericht hierover. Ook de activiteiten rond de bouw van de werkschuur gaan gestaag verder. Er worden oriënterende gesprekken met aannemers gevoerd om meer inzicht in de kosten te verkrijgen. Het hoeft geen betoog dat verdere stappen hiervan afhankelijke zijn. Nu de verwarming weer hersteld is gaan we met een gerust hart de koudere periode in.

Workshop Land Art Een toevoeging maken in het landschap, lekker bezig zijn in de natuur. Conny Koster organiseert op 10 oktober in het Rijn- Strangen gebied een workshop landschapskunst, van 8.30 uur tot 12.30 uur, verzamelen: Heilige huisjes 38 Zevenaar. Op 24 oktober en op 21 november kun je meedoen met een workshop landschapskunst in het bos. Verzamelen bij het KWA gebouw. De gemaakte werken worden op foto vastgelegd. Opgeven via 06-22640033 of [email protected] kunstatelier-ooy.nl

Workshop Marijke Postma in Soest Beelden vertellen meer dan woorden. De zoektocht naar Het Kind in mezelf. Het kind in jezelf kun je vergelijken met de pit van een vrucht. In de pit zit al degene wie je uiteindelijk wordt, de pit van de vrucht die Ik heet.... Wil je werkelijk worden wie je in de aanvang was, dan vraagt dat vaak om een zoektocht. In de loop van je leven ben je gevormd en gekneed door ouders, leraren, studiegenoten en collega’s. Je hebt soms deuken opgelopen of trauma’s. Het is niet altijd gemakkelijk om trouw te blijven aan je innerlijke kern (het kind in je, je pit). Binnen de workshop is het de bedoeling dat we daar wat licht op laten schijnen. Zicht krijgen op wie je bent waarbij vragen een rol spelen als wat is je aangeleerd, wat is je aangedaan of aangepraat en wat voelt nu echt dicht bij jezelf? Aan hand van je persoonlijke kinderfoto’s gaan we in deze workshop een tipje van deze sluier oplichten. Centraal staat hierin de innerlijke biografie. Daarbij kijken we naar hoogte- en dieptepunten in je leven en de soms daarmee gepaard gaande keerpunten. De workshop, die op 9 oktober in Soest wordt gehouden, begint met gesprekken en gerichte oefeningen. Na een wandeling en een lunch gaan we in de middag beeldend aan de

Jubileum Jos en Margreet! Is het eerder gebeurd? We weten het niet. Maar het is een feit: Jos en Margreet geven dit jaar 25 jaar les aan de KWA! Zo’n moment laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. In klein comité hebben wij besloten om hier op zondag 1 november, in de middag, bij stil te staan. Ons is gevraagd een tentoonstelling te organiseren met werk van leerlingen en oud-leerlingen van Jos en Margreet, en nu komt het, “waarvan zij, de leerlingen en oud-leerlingen, denken dat zij, Jos en Margreet, het hun beste werk vinden’. Een lastige opdracht lijkt het ons maar zal zeker een boeiende tentoonstelling opleveren! Dus, laat van je horen en zegt het voort aan oud-leerlingen. Wil je je werk aanmelden? Stuur een mail naar [email protected] of naar [email protected] Wil je helpen met de organisatie van de dag, mail ons. Ook voor de opbouw van de tentoonstelling zullen extra handen nodig zijn. We horen graag van jullie.

Diversen Workshop gezicht boetseren: Wil je echt leren hoe je een gezicht weergeeft in klei, dan is deze workshop voor jou. In een korte intensieve studie, krijg je stap voor stap met oefeningen en theorie inzicht in de vele vormen van het gezicht. Drie maandagavonden, 1

slag. Doel van de dag is de ontdekkingen over jezelf te vertalen in beelden en dichter bij jezelf te komen. Info: [email protected]

keer wordt gehouden. Dit jaar waren er inzendingen van 89 verschillende landen, met daarnaast zeker nog 100 werken van geselecteerde kunstenaars. De expo is gesitueerd op prachtige locaties in en nabij de stad Venetië: de Giardini (tuinen) aan de rand van de stad en het oorspronkelijke militaire Arsenale dienen als hoofdlocaties. Daarnaast zijn er op een twintigtal plaatsen in de stad tentoonstellingen ingericht in kerken, paleizen en musea. Het thema was dit jaar: ‘All the World Futures’ en dat thema moet volgens de curator Okwui Enwezor worden gezien door 3 filters: Garden of Disorder, Epic Duration en Read Capital. Voor eenvoudige Nederlanders als wij levert dit al meteen problemen op, want wil met name dit laatste zeggen dat we Das Kapital van Marx met z’n allen moeten gaan (her)lezen? Niemand die het je

Bedankt Theo! Er is tijdens het zomeratelier op de donderdagochtenden modeltekenen en -schilderen ingepland. Dat was enkele jaren geleden mijn eerste kennismaking met de VrijetijdKunstenaars van KWA. Wij willen als enthousiaste deelnemers in enigszins wisselende groepen Theo van Ouwerkerk graag bedanken voor zijn belangeloze inzet en regie bij de organisatie. Hiermee heeft hij een aantal jaren vele modeltekenaars met zich verbonden en met veel plezier de zomerdip doorgeholpen. Hoe moet dat volgend jaar zonder jou, Theo, nu je dit voor de laatste keer deed?! We zoeken een manier om het zomerse modeltekenen voort te zetten, graag met steun van het bestuur. Wie ideeën heeft mag het zeggen ([email protected]). Gerard ter Heijne.

Zomeratelier succes

Het 11de zomeratelier was ook dit keer een succes. Veel KWA leden wisten deze creatieve bijzondere werkplek weer te vinden in de afgelopen zomerperiode. We waren 8 weken iedere dinsdag en donderdag de gehele dag open en op de woensdagavond. Naast een vaste kern kwamen ook mensen enkele keren. Ze namen ook gasten mee, geen leden dus. Misschien zien we een aantal hiervan de komende tijd als nieuw lid op de KWA terug. De sfeer was weer bijzonder, het blijkt een fijne ontmoetingsplek waar we elkaar ook weer wisten te inspireren. Juist ook vanwege het samenkomen van mensen uit de schildersen beeldhouwgroepen. Kortom ons zomeratelier werd 265 keer door enthousiaste mensen bezocht.

uitlegt, dus dan wordt het vanzelf een Garden of Disorder. Behalve deze triviale perspectieven blinkt de Biënnale ook niet uit door duidelijke aanwijzingen of verklaringen van de tentoongestelde kunstwerken, die voor het overgrote deel bestaan uit ‘projecten’, opstellingen en (video)films. Kunst als statement, losgezongen van de esthetische of herkennende beleving. Zo bestaat de Zwitserse bijdrage uit een groot bassin, gevuld met rood water om aan te geven, dat het milieu in hoge mate wordt vervuild door chemische stoffen en medicijnen (die NB veelal in Zwitserland worden gemaakt).Het Poolse paviljoen was geheel leeg gehouden en dan moet je er zelf maar wat bij bedenken. Voor de Nederlandse bijdrage was Herman de Vries van stal gehaald, die al heel z’n leven lang planten en ander organisch materiaal verzamelt vanuit alle mogelijke werelddelen en dit keurig in rasters tentoonstelt. Een soort herbarium, dus. Tevens heeft hij op een honderdtal plaatsen in de wereld de kenmerkende kleuren opgenomen en die in een wandgroot ‘tapijt’ weergegeven: Elk land, stad of dorp z’n eigen kleur. Arnhem was er niet bij, maar Zoetermeer wel. Zie de bijgaande foto. In vele bijdragen van de tentoonstelling politieke en geschiedkundige thema’s uit recente oorlogen en dictaturen breed uitgemeten. De Biënnale prikkelt, irriteert en provoceert. Je moet erover nadenken en een houding bepalen ten opzichte van deze vaak verdekte en gelaagde cultuuruitingen. In die zin echoot het nog lang na. Totdat over 2 jaar er al weer een volgende Biënnale is. Misschien moeten we er eens met de KWA-bus naar toe?

Aart Verschuur.

Lieve mensen, Langs deze weg wil ik het bestuur bedanken voor het vertrouwen dat zij mij gaven om de afgelopen jaren, eerst samen, later alleen het zomeratelier voor modeltekenen en/of schilderen te mogen organiseren. Verder natuurlijk ook die leden die ik in die periodes heb mogen zien/ ontvangen als deelnemers aan die dagen. Tot slot bedank ik Marijke en Margreet voor de prettige samenwerking. Ik wens het KWA en haar leden een goede tijd verder. Het gaat jullie goed, groet Theo van Ouwerkerk

KWA-excursie Om alvast te noteren! Op zaterdag 14 november a.s. organiseert de KWA een excursie naar Twenthe. In Enschede bezoeken we de tentoonstelling ‘Gevaar en Schoonheid, Turner en de traditie van het Sublieme’ in het Rijksmuseum Twenthe. Daarnaast bestaat er de gelegenheid een architectuurwandeling te maken door het aanliggende ‘Roombeek’, de wijk die verwoest werd door de vuurwerkramp en nu weer een nieuw gezicht krijgt. Verdere informatie in het volgende KWA-bericht en binnenkort in de KWA-gang.

Arjen van Kalsbeek

Exposities Aart Verschuur en Hanny Heetman in Persingen

Biënnale Venetië Onlangs bezochten we de Biënnale in Venetië, de 2 jaarlijkse tentoonstelling van de Avant Garde moderne kunst van over de hele wereld, die nu al voor de 65e

“Intervisie” Lege ruimte vormgeven - gezien vanuit een nieuw perspectief. Beelden van staal en albast met liefde voor het ambacht. Ruimte ervaren en ruimte scheppen 2

van dichtbij en ver weg. Foto’s, schilderijen en 3D -werk vertellen het persoonlijke verhaal. Persingenstraat 7, Persingen. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober van 11.00 17.00 uur. De kunstenaars zijn aanwezig en houden op beide dagen om 15.00 uur een feestelijke voordracht.

Annemarie Noorderwerf en Marijke Postma in Leiden Ze exposeeren in “O ver huizen’” beeldende kunst in huis. De “BV on Tour” (Kunstenaarscollectief uit Arnhem en omgeving) exposeert op 10 en 11 oktober in Galerie Hester’s Huiskamer, Zegersteeg / st.Anna’s hof 6, 2311 VA Leiden.

KWA Grafiek gang expositie Gerard ter Heijne exposeert in de maand oktober

Jos van Gessel in Bergen Van vrijdag 16 tot en met zondag 25 oktober exposeert Jos van Gessel zijn werk in de Eerste Bergensche Boekhandel, tijdens de Kunsttiendaagse. Oude Prinsweg 11, Bergen. www.dekunst10daagse.nl

Paulien Wittenrood in Arnhem Paulien Wittenrood, KWA inval-docent, exposeert haar etsen in de Buitenplaats Koningsweg 23a, Arnhem. Te zien tijdens Code rood vanaf zaterdag 26 september, dichtbij het KWA gebouw. Een merkwaardig bostafereel bij Schaarsbergen: “In de jaren ’80 heb ik een serie reliëf etsen gemaakt van bosgrond, grote bomen en ontwortelde boomstronken die lagen te vergaan in het gras. De textuur van de op de grond gevallen plafonddelen in Transmute deed me denken aan de textuur van die etsen. Nu liggen de afdrukken daarvan in het water en de modder om samen met het gebouw te vergaan.” Aldus Paulien Wittenrood. Open op zaterdag 26 september en elke laatste zaterdag van de maand (behalve december) van 16 tot 19 uur www.coderood.co www.paulienwittenrood.nl www.facebook.com/transmute24, www.flickr.com/photos/transmute24 CURATOR: BiOP (Foto: Bas Boerman)

Josien Plomp en Frida Stad in Zeist Expositie ‘gestapelde stilte’ schilderijen, objecten en keramiek van onder andere KWA leden Josien Plomp en Frida Stad. P’Arts, Antonlaan 185/hoek Seynlaan, 3707 KA Zeist. Op 26 en 27 september 2, 3 en 4 oktober van 12-17 uur.

Ank Beukman in Arnhem Ank Beukman exposeert haar schilderijen in de hoofdingang van het voormalig Elisabeth Gasthuis in Arnhem, in oktober en november. Adres: Elisabethshof, 6812 AV Arnhem

Tentoonstellingstips van de Excursiecommissie Zero: Let Us Explore the Stars, overzicht van de Zero-beweging, Stedelijk Museum, Amsterdam, t/m 08-112015 Munch : Van Gogh, Van Gogh Museum, Amsterdam, t/m 17-01-2016 Miro & Cobra: een experimenteel spel in de kunst, Cobra Museum, Amstelveen, 10-10-2015 t/m 31-01-2016 Bergense School, de eerste Hollandse expressionisten, Singer Museum, Laren, t/m 29-112015 Keith Haring, Kunsthal, Rotterdam, t/m 07-02-2016 Karel Appel, de Geverfde Man, Schilderingen en gedichten, Stedelijk Museum, Schiedam, t/m 18-102015 De kracht van kleur, De opkomst van de moderne kunst in de lage landen 1880-1915, Gemeentemuseum, Den Haag, 03-102015 t/m 04-01-2016 Expeditie Landart, Kunsthal Kade, Amersfoort, t/m 03-01-2016 Gevaar en Schoonheid, Turner en de traditie van het sublieme, Museum De Fundatie, Zwolle en Rijksmuseum Twenthe, Enschede, t/m 03-01-2016 Jasper Krabbe, Portraits, Museum Belvedere, Heerenveen, t/m 29-11-2015 H.N.Werkman – Leven & Werk, Groninger Museum, Groningen, t/m 01-11-2015 Schildersparadijs Drenthe, Het landschap als inspiratiebron 1850-1930, Drents Museum, Assen, t/m 15-05-2016

Marga Knaven in Keppel Marga Knaven exposeert van 18 oktober tot 30 November samen met 5 andere kunstenaars bij galerie Espace. Dorpsstraat 14 6998 AB Laag Keppel. Do t/m za 11.00 - 17.00 uur 1e zondag v.d. maand 13.00 - 17.00 uur en op afspraak.

The Glasgow Boys, Schots impressionisme 18801900, Drents Museum, Assen, t/m 07-02-2016

Docenten mededelingen Maandagochtend Schilderen met olie- en acrylverf Annemarie Noorderwerf

Vormen van de natuur, flora en fauna. Compositie,

Dinsdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren Anjeliek Blaauw

Tijdens de eerste les van oktober vertel ik in de pauze over het thema: “gebruik van absurde materialen”. Ik heb boeken bij me van Jeff Koons en Marliz Frencken.

Dinsdagavond Schildertechnieken Margreet Heinen

Iedereen krijgt van mij hetzelfde voorwerp. Door het in een omgeving te leggen krijgt het de betekenis die jij er aan wil geven. Dat ga je schilderen.

Dinsdagavond Beeldhouwen & Boetseren Conny Koster

vorm, ritme, (a-)symmetrie en abstractie. We gaan het Tegelmuseum in Otterlo bezoeken. Datum nader te bepalen. Zie www.nederlandstegelmuseum.nl

Deze maand, in de pauzes aandacht voor Andy

Maandagmiddag Schilderen met aquarel of acrylverf Jos van Gessel

De schoonheid van licht. In oktober gaan we het licht schilderen. Daglicht, zonlicht, schemerlicht, maanlicht, bliksemlicht, enz.

Goldworthy en andere land art kunstenaars.

Woensdagochtend Beeldhouwen & Boetseren Anjeliek Blaauw

Tijdens de eerste les van oktober vertel ik in de pauze over het thema: “gebruik van absurde materialen”. Ik heb boeken bij me van Jeff Koons en Marliz Frencken.

Woensdagochtend Tekenen en Schilderen Jos van Gessel

In de schilderkunst is licht altijd een belangrijk en spannend beeldaspekt geweest. Denk aan schaduwwerking, sfeer en dramatisch effekt. We beginnen met objekten te schilderen, daarna kun je ook met zelf meegebrachte foto’s aan de slag. Dus verzamel foto’s met de dramatiek van het licht.

Maandagavond Model & Portret Marijke Postma

5 oktober 12 oktober 19 oktober 26 oktober

Portret, 2 standen Gekleed model, 4 standen Naakt, 1 stand Portret, 2 standen

De schoonheid van het licht. In oktober gaan we het licht tekenen en schilderen. Daglicht, zonlicht, schemerlicht, maanlicht, bliksemlicht, enz. In de beeldende kunst is licht altijd een belangrijk en spannend beeldaspekt geweest. Denk aan schaduwwerking, sfeer en dramatisch effekt. We beginnen met objekten te tekenen en te schilderen, daarna kun je ook met zelf meegebrachte foto’s aan de slag. Dus verzamel foto’s met de dramtiek van het licht. Zie ook bijgevoegde foto. We beginnen met zwart/wit materialen. Breng mee: houtskool, krijt, kneedgum, inkt, verf, zwart papier, schaar, lijm. Daarna kies je zelf een materiaal.

Dinsdagochtend Beeldhouwen & Boetseren

Woensdagmiddag Beeldhouwen & Boetseren

Conny Koster

Tijdens de eerste les van oktober vertel ik in de pauze over het thema: “gebruik van absurde materialen”. Ik heb boeken bij me van Jeff Koons en Marliz Frencken.

Deze maand, in de pauzes aandacht voor Andy Goldworthy en andere land art kunstenaars.

Anjeliek Blaauw

Woensdagavond Keramiek

Vrijdagochtend Olieverf & Acrylschilderen

Marga Knaven

Margreet Heinen

In de maand oktober gaan we gewoon lekker verder met waar we in september mee bezig waren.

Iedereen krijgt van mij hetzelfde voorwerp. Door het in een omgeving te leggen krijgt het de betekenis die jij er aan wil geven. Dat ga je schilderen.

Donderdagochtend Model & Portret Marijke Postma

Vrijdagmiddag Keramiek/Handvormen

1 oktober Naakt, 1 stand

Marga Knaven

8 oktober Portret 15 oktober Naakt, korte standen

In de maand oktober gaan we gewoon lekker verder met waar we in september mee bezig waren.

Vrijdagmiddag Model & Portret Margreet Heinen

22 oktober Gekleed, 4 standen 29 oktober Naakt, 2 standen

Donderdagmiddag Schilderen met wateroplosbare verf Margreet Heinen

Onderwerp: Avond. Wat is er te zien in het donker?

Neem zelf afbeeldingen mee die met het thema te maken hebben.

Donderdagmiddag Grafische technieken Elsbeth Zimmermann

Neem je drogenaald platen en afdrukken van september mee om stukken uit te snijden of te knippen, om zo nieuwe afdrukken te kunnen maken. Op 22 oktober ben ik met een groep aan het tekenen en schilderen in Marokko. Marijke Postma neemt dan deze les over en kunnen jullie etsen in glas. Neem hiervoor een glazen voorwerp mee. De materiaalkosten voor etsen in glas zijn rond de € 10 per persoon. Je bent natuurlijk ook vrij om verder te gaan met je eigen werk.

Donderdagavond Beeldhouwen & Boetseren

2 oktober Korte standen 9 oktober Potret 16 oktober Naaktmodel , 1 stand. Aandacht voor warm koud contrast. Je kunt met krijt of verfwerken. neem de kleuren gebrande sienna, ultramarijn en wit mee. 23 oktober Gekleed, model 1 stand. 30 oktober Portret. Extra aandacht voor de constructie van de ogen , mond en neus.

Colofon

Al sind 1969 is de KWA een creatieve vereniging met ruim 260 leden uit Arnhem en omgeving. Op een prettige locatie begeleiden vakdocenten u bij het beoefenen van uw creatieve vaardigheden en beeldende ontwikkeling. Van september t/m juni wordt er volgens het programma gewerkt. In de maanden juli en augustus hebben de leden de mogelijkheid om twee dagen per week vrij te werken. Introducés zijn welkom. Kemperbergerweg 813 6816 RW Arnhem E mail: Let op géén tussen-s!

Secretariaat:

[email protected] Adres- en e-mail wijzigingen

[email protected] Website

Anjeliek Blaauw

[email protected]

Tijdens de eerste les van oktober vertel ik in de pauze over het thema: “gebruik van absurde materialen”. Ik heb boeken bij me van Jeff Koons en Marliz Frencken.

Deadline 15 oktober [email protected]

Kopij Maandbericht

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.