Közgazdaságtudományi Szekció


1 Közgazdaságtudományi Szekció Gazdaságtudományi Tagozat Helyszín: A/3 9:15 Megoszt vagy megerősí...
Author:  Irma Kozmané

0 downloads 99 Views 99KB Size

Recommend Documents


No documents


Közgazdaságtudományi Szekció Gazdaságtudományi Tagozat Helyszín: A/3 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:15

Megoszt vagy megerősít? - A megosztáson alapuló gazdasági modell hazai vonatkozásai

Kántor Szilvia

Dr. Lőrincz Katalin

9:40

Hazai gyógyszállodák 2.0 - a medical wellness piaci kihívásai Magyarországon

Strack Flórián

Dr. Lőrincz Katalin

10:05

Check-in a jövőbe, avagy robotizálás a szállodai recepción

Molich Kitti, Stefán Ádám

Dr. GyuráczNémeth Petra

10:30

Hungarian Crumbs - Egy magyar oázis az amerikai gyorséttermek világában

Katus Réka, Kiss Barbara

Dr. Kővári Edit

10:55

A helyi gazdaságfejlesztés és az önkormányzati gazdálkodás kapcsolata Nemesvámos és Ballószög példáján keresztül

Matus Dániel, Németh Norina

Dr. Dániel Zoltán András

11:20

Beszállítók kiválasztásának elősegítése

Kopácsi Evelin

Pató Gáborné Dr. Szűcs Beáta

11:45

Nem konvencionális monetáris politika az eurózónában - előzmények és tapasztalatok

Czeczeli Vivien

Dr. Elekes Andrea, Dr. Szikszai Szabolcs

Agrártudományi Szekció Gazdaság- és Társadalomtudományi Tagozat Helyszín: D/I. előadó

Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

10:30

Két Zala megyei település fejlődése a XXI. században

Dávid Veronika

Hegedűsné Dr. Baranyai Nóra

10:45

Hulladékgazdálkodás társadalmi ismereteinek, gyakorlatának felmérése egy dél-balatoni településen

Horváth Zoltán

Dr. Lukács Gábor, Tóth Éva

11:00

A magyar urbanizáció folyamata a rendszerváltástól napjainkig, Gyenesdiás példáján keresztül

Valentin Szilveszter

Bacsi Zsuzsanna, Hegedűsné Dr. Baranyai Nóra

11:15

A magyar cukorpiac termelési és fogyasztási jellemzői

Vojnovics Éva

Dr. Lukács Gábor, Tóth Éva

Agrártudományi Szekció Állattudományi Tagozat Helyszín: D/II. előadó Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

10:30

Magyarország sertés takarmányozási gyakorlata az ammónia emisszió tükrében

Koltay Ilona Anna

Dr. Dublecz Károly, Benedek Zsuzsanna

10:45

Probiotikumos kiegészítő hatása a takarmány táplálóanyagainak látszólagos emészthetőségére lovakkal végzett kísérletben

Such Nikolett

Dr. Bartos Ádám

11:00

Toxinkötők hatékonyságának in vivo és in vitro vizsgálata baromfiban

Szindekovics Ágnes

Dr. Dublecz Károly

11:15

Lovak balneoterápiás kezelése a Hévízi tó vizének felhasználásával

Ujj Zsófia

Dr. Bartos Ádám

Agrártudományi Szekció Növényvédelmi és Környezettudományi Tagozat Helyszín: D/III. előadó Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

10:30

Újabb lehetőségek fuzárium rezisztencia kialakítására gabonafélékben

Bati Alina

Dr. Hoffmann Borbála

11:00

A köles (Panicum miliaceum L.) mint gyomnövény szerepe a gabonavírusok epidemiológiájában

Henézi Ágnes

Dr. Takács András Péter, Pásztor György

11:15

A fűz és nyár avar lebontásának vizsgálata a Balaton és a Kis-Balaton területén

Simon Szabina

Dr. Kucserka Tamás

11:30

A csattanó maszlag (Datura stramonium L.), a szőrős disznóparéj (Amaranthus retroflexus L.) és a termesztett köles ( Panicum miliaceum L.) kukoricára gyakorolt allelopátiájának tanulmányozása

Strasszer Péter

Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet

11:45

Klórpirifosz tartalmú talajfertőtlenítő szer szulfonil-karbamid érzékenység növelő hatásának vizsgálata kukorica hibrideken

Szász Villő Dóra

Dr. Tóth Zoltán

Agrártudományi Szekció Növénytudományi Tagozat Helyszín: D/Konferenciaterem Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

10:30

A homoki nőszirom (Iris arenaria W. et K.) parlagokra való betelepítését megalapozó talajtani vizsgálatok a Peszéradacsi-réteken

Deák Márk, Fülöp Bence, Nyári László

Dr. Bódis Judit, Dr. Sisák István, Dr. Vadász Csaba

10:45

A császárfa bemutatása és hazai alkalmazhatóságát befolyásoló tényezők

Keresztényi Bálint

Dr. Tóth Zoltán

11:00

Szarvasgombát termő ültetvények és mikorrhizált csemeték vizsgálata hazai körülmények között.

Kutas Bendegúz

Dr. Szeglet Péter

11:15

Nőszőfű (Epipactis) fajok elterjedése a Keszthelyi-hegységben

Pacsai Bálint

Dr. Bódis Judit

11:30

Őshonos fafajok előfordulásának vizsgálata Keszthely - Kertváros térségében

Vass Bálint

Horváthné Dr. Baracsi Éva

Kémiai és Vegyipari Szekció Modellezés és szimuláció Tagozat Helyszín: B 204

Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

Nanoszenzorok modellezése: az érzékenységet befolyásoló paraméterek vizsgálata

Mádai Eszter

Dr. Valiskó Mónika, Dr. Boda Dezső

9:20

Metán-hidrogén gázelegy membránszeparációjának vizsgálata molekuláris szimulációkkal

Kovács Tamás, Papp Szilveszter

Dr. Kristóf Tamás

9:40

Kaolinit primer interkalálószerekkel kialakított komplexeinek klasszikus molekuláris szimulációs vizsgálata

Sarkadi Zsófia

Dr. Kristóf Tamás, Ható Zoltán

10:00

Axiális hőmérséklet gradiens hatása folyadékkromatográfiás elválasztások hatékonyságára

Horváth Szabolcs

Dr. Horváth Krisztián, Farsang Evelin

10:20

Kén-hidrogén szelektív abszorpciójának modell alapú vizsgálata

Hamadi Omar Péter

Dr. Varga Tamás

10:40

Biodízelt előállító technológia dinamikus folyamat szimulátorának fejlesztése

Muzsek Barbara

Dr. Varga Tamás

Kémiai és Vegyipari Szekció Biotechnológiák és környezetvédelem Tagozat Helyszín: B 206

Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

Enzimkatalitikus biokenőanyag előállítás mikrohullámú hőközléssel ionos folyadékban

Bedő Zsófia

Dr. Gubicza László

9:20

Az ureáz enzim alkalmazhatóságának vizsgálata biocement előállítására

Jakab Miklós

Dr. Gubicza László

9:40

Hidrogéntermelés fermentációs és bioelektrokémiai úton

Takács Piroska

Dr. Nemestóthy Nándor

10:00

A nitrogén-oxidok emissziójának csökkentésére szolgáló DeNOx katalizátorok tanulmányozása

Ifju Zsófia

Dr. Juzsakova Tatjána

10:20

Celluláz enzim kinetikája ionos folyadékban

Lakatos Patrik

Dr. Nemestóthy Nándor

10:40

Szilikon membránt tartalmazó gázszeparációs rendszerek vizsgálata

Imre Petra

Dr. Nemestóthy Nándor

Kémiai és Vegyipari Szekció Kémia I. Tagozat Helyszín: B 208 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

Vízoldható gadolínium(III)-porfirin komplexek képződésének kinetikai vizsgálata

Rácz Kornél

Dr. Valicsek Zsolt

9:20

Arzén (III) megkötésére képes flagelláris fehérjék tervezése és előállítása természetes vizek monitorozására alkalmas bioszenzor érzékelő elemeihez

Szekér Patrik

Dr. Jankovics Hajnalka

9:40

Acélötvözetek hidrogén-szulfid korróziója megújuló üzemanyag alapanyagok keverékében kénmentesítő finomítói eljárás körülmények között

Locskai Roland

Dr. Gergely András

10:00

Korróziós inhibitorok és egyéb adalékok kölcsönhatásának vizsgálata

Szántó Krisztián

Dr. Kristóf Tamás, Dr. Lukács Zoltán

10:20

Kaolinit agyagásványok fotofizikai és fotokémiai vizsgálata

Fertig Dávid

Dr. Horváth Erzsébet, Szabó Péter

10:40

Hidrogén-bromid és hidroxilgyök reakciójának dinamikai vizsgálata

Góger Szabolcs

Dr. Lendvay György

Kémiai és Vegyipari Szekció Kémia II. Tagozat Helyszín: B 210

Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

Változtatható polaritású oldószerek alkalmazása szteroidok ClaisenSchmidt reakciójában

Ispán Dávid

Skodáné Dr. Földes Rita, Szánti-Pintér Eszter

9:20

Epoxi-szteroidok gyűrűnyitási reakcióinak vizsgálata hordozóhoz rögzített savas ionfolyadékkal

Wachtler Alexandra

Skodáné Dr. Földes Rita

9:40

„Click” reakció tanulmányozása szilárd hordozóhoz rögzített katalizátor alkalmazásával

Nagy Enikő

Fehér Klaudia, Skodáné Dr. Földes Rita

10:00

Hordozóhoz kötött palládiumkatalizátorok vizsgálata aminokarbonilezési reakciókban

Adamcsik Bernadett

Skodáné Dr. Földes Rita, Urbán Béla

10:20

Ionfolyadékok mint katalizátorok alkalmazása szteroidok reakcióiban

Maksó Lilla

Skodáné Dr. Földes Rita, Szánti-Pintér Eszter

Műszaki Tudományi Szekció Műszaki Tudományi Tagozat Helyszín: B 202 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

Aerob medence oldott oxigén térbeli eloszlásának vizsgálata

Varga Béla

Dr. Somogyi Viola, Dr. Domokos Endre

9:20

A különböző mérési módszerek alkalmazása a trofitás vizsgálatára a Balatonban

Tóth Judit

Kovács Zsófia

9:40

Mérleghiba kiegyenlítés szerepe technológiai rendszerek elemzése során

Polgár Balázs

Dr. Németh Sándor

10:00

Gyártás optimalizálás anyagtulajdonságtól függő műveleti idő dinamikus ütemezésével

Jakab László

Dr. Fodor Dénes

10:20

Goal-oriented evolutionary approach for multi-objective material design

Dörgő Gyula Ádám

Dr. Abonyi János

10:40

Szén nanocső és gumiőrlemény hatásának vizsgálata polietilénben

Mudra Ágnes Krisztina

Dr. Varga Csilla

Humán Tudományi Szekció Világirodalom Tagozat Helyszín: A 7 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

Star Trek, the Edenic Tradition in the American Mind

Kovács Tímea

Dr. Szabó F. Andrea

9:20

Mozart irodalmi ábrázolásai. Eduard Mörike: Mozart auf der Reise nach Prag és Otto Brusatti: Mozart auf der Reise nach Berlin című művek összehasonlító elemzése

Csesztregi Bernadett

Dr. Rácz Gabriella

9:40

The suburban kitchen as an icon in American literature

Rábai Dalma

Dr. Szabó F. Andrea

10:00

Romantikus elemek E. T. A. Hoffmann kiválasztott elbeszéléseiben

Nyőgér József

Dr. Rácz Gabriella

10:20

Transformation of Gendered Spaces – The comparative reading of the position of Women in Victorian and Modern Spaces

Harmat Ádám

Dr. Bús Éva

Humán Tudományi Szekció Magyar irodalom; irodalom- és kultúratudomány Tagozat Helyszín: A 6 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

A magyar slam poetry formai- és stíluskérdései

Horváth Virág

Dr. András Ferenc

9:20

A csoda motívuma az Utas és holdvilágban, Szerb Antal regényelméletének megközelítésében

Horváth Nikolett

Dr. Szávai Dorottya, Dr. Szitár Katalin

9:40

A gyermek ideje (Kosztolányi Dezső: A rossz orvos)

Mayer Lisa

Dr. Szávai Dorottya, Dr. Szitár Katalin

10:00

Erköltsi oktatások. A tanköltészet egy elfelejtett alakja: Péteri és téti Takáts József (1787-1821)

Mandl Viktória

Dr. Szávai Dorottya, Dr. Géczi János

10:20

Danse macabre, avagy az ember és a halál

Balla Anett

Dr. Sirató Ildikó

Humán Tudományi Szekció Alkalmazott nyelvészet Tagozat Helyszín: A 4 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

Homográfhatás egy kétnyelvű szemantikai tesztben

Somogyi Laura

Dr. Navracsics Judit, Dr. Sáry Gyula

9:20

Személyiség és nyelvhasználat - az árulkodó jelek: Ki is Szabó Győző? Személyiségelemzés drogvallomások alapján

Rugli Adrienn

Dr. Hajagos-Tóth Tibor

9:40

Határon túli magyarok nyelvi asszimilációja az anyaországban (Székely betelepülők Sopronban)

Fekete Tünde Mónika

Dr. Pelczéder Katalin

10:00

Beszédfejlődés, beszédhibák és beszédfejlesztés az óvodában

Berghoffer Ramóna Alexandra

Dr. Lengyel Zsolt

Humán Tudományi Szekció Angol nyelvészet és fordítástudomány Tagozat Helyszín: A 5 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

Az interakciós mondatszók audiovizuális fordításának stratégiái az Amerika kapitány trilógiában

Vass Szilvia

Dr. Mudriczki Judit

9:20

Comparison of Alice in Wonderland’s translations in 3 languages

Németh Nikolett

Dr. Mudriczki Judit

9:40

British and American Varieties of English among University Students

Ihász Petra

Dr. Szentgyörgyi Szilárd

10:00

Language in Motion: a Multilingual Community

Szalkai Zsófia

Dr. Hortobágyi Ildikó

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Pedagógia Tagozat Helyszín: A 8 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

Esélyegyenlő(tlen)ség a nyelvtanulásban. Vakok lehetőségei és korlátai az idegen nyelvtanulás területén.

Mészáros Réka

Langerné Dr. Buchwald Judit

9:20

Native Speakers in TEFL, and Its Representation in Hungarian Language Teaching

Németh László

Molnár Claudia

9:40

Discrepancies in the concept of "popular culture": integration of popular culture in the education system

Szabó Noémi

Dr. Szabó F. Andrea

10:00

YouTube as a Tool in Education

Cilike Kitti

Dr. Szabó F. Andrea

Társadalomtudományi Szekció Társadalomtudomány Tagozat Helyszín: A 03 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

9:00

A semlegesség kritériuma – Közös jó és igazságosság

Vajna Szabina

Dr. András Ferenc

9:20

Electoral College reform attempts as reflected in recent legislative proposals

Németh Nikoletta

Dr. Czeglédi Sándor

9:40

(MI)csoda elmék, avagy a mesterséges intelligencia etikai perspektívái

Varga Ádám Zoltán

Dr. Sivadó Ákos

Informatikai Tudományi Szekció Informatika I. Tagozat Helyszín: I ép. 726 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

10:00

Diszkrét kockázati folyamatok matematikai és számítógépes elemzése alkalmazásokkal

Győrfi-Bátori András

Dr. Mihálykóné Dr. Orbán Éva, Dr. Mihálykó Csaba

10:20

Villamos elosztóhálózatok szimulációja nyílt forráskódú diszkrét eseményű szimulátorral

Sőrés Milán Attila

Dr. Fodor Attila

10:40

Az egészséges napi életritmust támogató, emberközpontú világítás vezérlés fejlesztése

Tóth Dávid Noel

Dr. Szabó Ferenc

11:00

A szoftver, mint adatszerkezet

Kedves Loránd

Dr. Czúni László

11:20

Audiovizualizáció a virtuális környezetekben

Tasnádi Bálint

Szücs Veronika

11:40

Teszt-alapú mintafejlesztés és a mintaalkalmazás automatizálása akadálymentes webfejlesztéshez Joomla! tartalomkezelő platformon

Csontos Balázs

Dr. Medve Anna

12:00

Feature selection for many-objective optimisation

Torgyik Tamás

Dr. Abonyi János

Informatikai Tudományi Szekció Informatika II. Tagozat Helyszín: I ép. 924 Időpont

Cím

Szerzők

Témavezetők

10:00

A kapcsolóüzemű tápegységek felharmonikus torzításának vizsgálata

Szabó Gyula

Szücs Veronika

10:20

Kinect szenzoros alkalmazások vezérléséhez szabályzó interfész tervezése és megvalósítása

Guzsvinecz Tibor

Szücs Veronika

10:40

Android alapú applikáció az óvodások iskolaérettségének felmérésében

Árvai Adrián

Dr. Jaskó Szilárd

11:00

Design and development of a flexible and extensible infrastructure orchestration software for IaaS Clouds

Novák Ádám

Dulai Tibor, Dr. Kovács József

11:20

Improved methods for blood glucose level prediction

Gyuk Péter

Dr. Vassányi István

11:40

Városok vonzóképességének innovatív mérését lehetővé tevő keresőrobot és adatelemző szoftver fejlesztése

Pigler Péter

Dr. Abonyi János

12:00

Háromfázisú ABB aszinkron motor paraméterbecslése

Sőrés Milán Attila

Dr. Fodor Attila

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.