m 2 september


1 Augustus Z O M E R V A K A N T I E t / m 2 september ALGEMENE INFORMATIE Openbare basisschool De Kubus Houtweg PS Emmen Telefoon: BESTUUR College va...
Author:  Elisabeth Beckers

0 downloads 77 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Augustus 2018 MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

1

DONDERDAG

2

VRIJDAG

ZATERDAG

3

4

ZONDAG

5

Wk 31

6

7

8

Z 13

20

O

14

V

9

M

15

E

16

A

21

10

K

22

N 24

Wk 32

18

T

28

29

30

19

I E 25

t / m 2 september 27

12

R

17

A 23

11

26

Wk 33

Wk 34

31 Wk 35

ALGEMENE INFORMATIE Openbare basisschool De Kubus Houtweg 403 7823 PS Emmen Telefoon: 0591- 622100

BESTUUR

College van B & W van de gemeente Emmen Wethouder Openbaar Onderwijs: dhr. R.E. Kleine Raadhuisplein 1 7800 RA Emmen

SCHOOLTIJDEN

Wij volgen een continurooster. Groep 1

Groep 2, 3, 4

maandag : 8.30-14.30 8.30-14.30 dinsdag : 8.30-14.30 8.30-14.30 woensdag : 8.30-12.15 8.30-12.15 donderdag : 8.30-12.00 8.30-14.30 vrijdag : 8.30-12.00 8.30-12.00 Inloop: tussen 08.15 en 08.30 uur mogen de kinderen naar binnen.

Groep 5 t/m 8 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-12.15 8.30-14.30 8.30-14.30

September 2018 MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

1

ZONDAG

2

Wk 35

3

4 Oud papier

5

6

7

8

9 Wk 36

1e schooldag 10 Jeugdarts groep 7 hele dag

11 Jeugdarts groep 7 hele dag

12 Jeugdarts groep 7 ‘s ochtends

13 Jeugdarts groep 7 ‘s ochtends

14

17 Kennismakingsmiddag/ avond

18 Kennismakingsmiddag/ avond

19

20 Studiedag team, kinderen vrij

21

24

25

26

27

28 Leerlingenraad

15

16

Wk 37

22

23 Wk 38

29

GROEPSINDELING/TEAM Groep

leerkracht(en)

Groep 1 Groep 1A/2A Groep 2 Groep 2B Groep 3 Groep 3A Groep 4 Groep 4A Groep 4B/5B Groep 5 Groep 5A Groep 6 Groep 6A Groep 7 Groep 7A Groep 8 Groep 8A

Bea Verhoef (ma, di, (wo)) en Astrid Homan ((wo), do, vr) Jenny Stoks (di t/m vr) en Sabine Schomaker (ma) Ingrid Eisinga (ma, di) en Carla Nieuwenhuis (wo t/m vr) Iris Weerdesteijn (ma, di, do, vr) en Ingrid Eisinga (wo) Judith Sikken (ma, di, do, vr) en Iris Weerdesteijn (wo) Sahar Finke (ma t/m vr) Hinriette van de Kamp (ma t/m vr) Marloes Ziengs (di, wo, do) en Yvonne Helder (ma, vr) Marijke Haan (ma, di, wo) en Sharon Prins (do, vr) Marja Wilbers (ma t/m wo) en Dineke Kamps (do, vr) Albertien Unij (ma, di) en Kirsten Withoff (wo t/m vr) Ineke Zeegers (ma, wo, do, vr) en Yvonne Helder (di) Judith Arntzenius (ma t/m vr.-ochtend) Jenny Stoks (vr.-middag) Corinda Stadman (ma, di, wo) en Albertien Unij (do, vr) Arjan Grummel (ma, di) en Dorinde Helmich (wo, do, vr) Wilma Tepper (ma, wo, do, vr) Sabine Schomaker (di) Rik Lieberom (ma, di, do, vr) Yvonne Helder (wo)

Clusterdirecteur: Locatiedirecteur: Intern begeleiders: Vakleerkracht gym: Onderwijsassistenten:

Nel Grimme Henny Wijngaarden Karin Wolbers (ma t/m wo) en Esther Kuipers (di, do, vr) Ageeth Boers (ma en di) Ramona Noorlander, Bionda Winkelman, Eline Bosman, Anouk Brakels

Administratie:

Kim Scholte (ma t/m do-ochtend)

30

Wk 39

Oktober 2018 MAANDAG

1

DINSDAG

WOENSDAG

2 Oud papier

3 Schoolkamp groep 8 Kinderboekenweek t/m 14-10

8

9

DONDERDAG

VRIJDAG

4 Schoolkamp groep 8

ZATERDAG

5 Schoolkamp groep 8

6

12

13

ZONDAG

7

Wk 40

MR

10

11

14

Wk 41

15

16

17

18 GMR

19

20

21

Wk 42

22

23

24

H E

29

30

R

F

25

S

T

V

A

26

K

A

N

T

27

I

E

31

28

Wk 43

Wk 44

VAKANTIEREGELING VOOR HET SCHOOLJAAR 2018/ 2019 Herfstvakantie: Kerstvakantie: Voorjaarsvakantie: Goede vrijdag: Paasmaandag: Meivakantie: Hemelvaart + vrijdag opvolgend: Pinkstermaandag Zomervakantie:

20 t/m 28 oktober 2018 21 december 2018 12.00 uur t/m 6 januari 2019 16 februari t/m 24 februari 2019 vrijdag19 april 2019 maandag 22 april 2019 23 april t/m 5 mei 2019 donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 maandag 10 juni 2019 12 juli 12.00 uur t/m 25 augustus 2019

VRIJE DAGEN Studiedag Studiedag

donderdag 20 september 2018 woensdag 20 maart 2019

November 2018 MAANDAG

5

12

DINSDAG

6 Oud papier

13

WOENSDAG

7

14

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

3

1 Voorleeswedstrijd groep 7 en 8

2

8 Lichtjes optocht winkelcentrum

9 Sint Maarten activiteit

10

15

16

17

ZONDAG

4 Wk 44

11 Sint Maarten

Wk 45

18

Wk 46

19

26

20 MR

27

21

28

22

29 GMR

23

30 Leerlingenraad

24 Sinterklaasintocht winkelcentrum

25 Wk 47

Wk 48

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) Oudergeleding; Nico Nobbe Gerwin Scherpen Ronald Bosma Gea Niehof Contact: [email protected] Personeelsgeleding; Sabine Schomaker Marloes Ziengs Esther Kuipers Yvonne Helder

LEERLINGENRAAD (LR) groep 5: groep 5A: Groep 5B: groep 6: groep 6A: groep 7: groep 7A: groep 8: groep 8A: Voorzitter:

Mika Feijen Sophia Jager Tano Alberts Niels Arends Michelle Dekker Sebastiaan Klein Sam Bosman Nick Bosman Susy Alberts Juf Wijngaarden

December 2018 MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

1

ZONDAG

2

Wk 48

3

4 Sinterklaas viering

5 Sinterklaas

6

7

8

9

Wk 49

Oud papier 10

11

12

13

14

15

16

Wk 50

17

24

18

25 1e Kerstdag

19 Kerstdiner

26

2e Kerstdag

20

27

21 ‘s middags vrij!

22

28

29

23

51

30

De algemene schoolregels hangen goed zichtbaar in alle gangen op school. De algemene klassenregels zijn:  Tijdens het werken storen we elkaar niet, elkaar helpen mag wel.  We zorgen ervoor dat de klas altijd netjes, verzorgd en opgeruimd is.  Buiten het lokaal gedragen we ons netjes en rustig.  Bij binnenkomst hang je je jas op, en ga je rustig zitten.

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Omdat we op de Kubus werken met een continurooster blijven alle kinderen over op school. Onder leiding van een t.s.o. medewerker wordt op school tijdens een half uur middagpauze, gegeten en gespeeld. De kinderen moeten zelf brood en drinken meenemen. Contactpersoon: Tiny Klein: 06-48726873

Wk 52

K E R S T V A K A N T I E SCHOOLREGELS

Wk

VOORSCHOOL

Stichting Peuterwerk verzorgt de Voorschool van de Kubus. De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters. Elke groep heeft vaste dagdelen en twee vaste leidsters. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Peuterwerk. Tel. Voorschool Kubus: 06 547 931 36 [email protected]

KINDEROPVANG

Kinderopvang Meerdijk verzorgt de opvang op onze locatie. Tel. nummer: 0591-788221. mail: [email protected]

Januari 2019 MAANDAG

DINSDAG

1

WOENSDAG

2

VRIJDAG

DONDERDAG

3

4

ZATERDAG

5

ZONDAG

6

1

K E R S T V A K A N T I E 7 Nieuwjaar

8

Oud papier

9

10

Wk

11

12

13

Wk 2

14

15

16

17

18

19

20

Wk 3

21

22

23

24

25

26

27

Wk 4

28

29

30

Wk

31

5

OUDERBIJDRAGE

De ouderraad (OR) organiseert in samenwerking met de activiteitencommissie (AC) de niet-lesgebonden activiteiten zoals Sintmaarten, Sinterklaas, Kerst, nieuwjaar, Pasen, Koningsspelen, jaarafsluiting en schoolreis. De activiteiten kunnen alleen uitgevoerd worden door een bijdrage van de ouder, verzorgers: De ouderbijdrage. De ouderbijdrage is €52,00 per schooljaar. Dit mag in 2 termijnen, van €26,00 worden overgemaakt op rekeningnummer: NL36RABO 01668 59 389 o.v.v. de Voor- en Achternaam van uw kind en de groep. De 1e termijn van €26,00 dient voor 1 november 2018 betaald te zijn. De 2e termijn van €26,00 dient voor 1 juni 2019 betaald te zijn. Wanneer uw kind is ingeschreven na 1 januari 2019 hoeft u slechts 1 keer € 26,00 te betalen. We willen u er op wijzen dat de gemeente Emmen extra ondersteuning biedt aan huishoudens met een laag inkomen. Als u tot de doelgroep behoort dan kunt u gebruik maken van de participatiewebshop en stichting Leergeld. Meer informatie kunt u vinden via www.participatiewebshop.emmen.nl en op de site van de gemeente Emmen.

LET OP! Als betalingen niet op tijd voldaan worden zal dit betekenen dat uw zoon/ dochter niet mee gaat met de schoolreis en misschien ook niet van andere activiteiten kan genieten. Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande, kunt u altijd contact opnemen met: Karin Vogelaar (penningmeester) tel.: 06-31912235 en/of Jan Jeuring (voorzitter) tel.: 06-18482270. Bij geen gehoor verzoeken wij u om uw naam en telefoonnummer in te spreken, zodat we u terug kunnen bellen.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK (SMW)

Bij ons op school is Wianne Postema de maatschappelijk werkster. Zij is op maandag- en woensdagochtend aanwezig op de Kubus. Ouders kunnen tussen 08:00 en 09:00 uur binnen lopen voor vragen omtrent opvoeden en opgroeien. Wianne is bereikbaar op tel.: 06 51180620 of via [email protected]

Februari 2019 MAANDAG

4

DINSDAG

5 Oud papier MR

11 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7

12 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7

18

19

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

1 Leerlingenraad

2

8

9

3

7

13

14 GMR

15 Rapporten mee

16

21

22

23

10

27

26

Wk 6

17

Wk 7

24

V o o r j a a r sv a k a n t i e 25

Wk 5

6 Meesters en juffendag

20

ZONDAG

Wk 8

Wk

28

9

OUDERRAAD (O.R.) Jan Jeuring Esther Sanders Karin Vogelaar Melanie Blokzijl Stephanie Huyser Maurice Niks Norbert Oostbrink

Voorzitter Secretaris Penningmeester lid lid lid lid

ACTIVITEITENCOMMISSIE (A.C.) Contactpersonen: Veronique Hartog Paula Kamstra Sandra Jelies

MEESTERS EN JUFFENDAG Op woensdag 6 februari is het meesters en juffendag. Op deze dag vieren alle meesters en juffen hun verjaardag. Het is de hele ochtend feest op school!

SCHOOLGRUITEN

Wij proberen het eten van groente en fruit (gruiten) te stimuleren. Elke woensdag, donderdag en vrijdag nemen de kinderen iets van groente en/of fruit mee voor in de ochtendpauze. Dus geen brood, koek, knijpfruit e.d.!

Maart 2019 MAANDAG

4

11

DINSDAG

WOENSDAG

5 Oud papier

6

12

13

DONDERDAG

7

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

1

2

3

Wk 9

8

9

10

Wk 10

14

15

16

17

Wk 11

18

25 Week van het Geld

19

26 MR

20 Studiedag cluster, kinderen vrij!

21

27

28

22

23

24

12

VERLOREN/GEVONDEN KLEDING

Elk jaar blijven er in school nogal eens jassen, gymkleding, handdoeken, handschoenen, mutsen e.d. achter. Bij navraag zijn de gevonden voorwerpen van "niemand". Om dit zoekraken te voorkomen raden wij u aan de naam van uw kind in de kleding te zetten. Mocht er toch iets zoekraken dan kan de school niet aansprakelijk gesteld worden. De gevonden voorwerpen worden verzameld in de groene bak, in de hal. Kom, als uw kind iets mist, vooral eens langs om hierin te snuffelen.

29 Leerlingenraad

30

31

TRAKTATIES

Onder het motto: "Snoep verstandig, eet een appel", willen we de traktaties van uw kind op zijn/haar verjaardag onder uw aandacht brengen. Wij realiseren ons dat het steeds weer moeilijk is een originele traktatie te bedenken, maar op internet zijn diverse leuke suggesties te vinden. En besluit u toch op snoep te trakteren, kiest u dan a.u.b. voor snoep zonder kleurstof

Tijdens de 2-jaarlijkse kledingactie (in het naen voorjaar) wordt alle overgebleven kleding bij Sympany ingeleverd. Kijk voor meer informatie op www.sympany.nl

BOEKEN LENEN

Boeken kunnen worden geleend in onze bibliotheek in school.

Wk

UITNODIGINGEN Wij willen u vragen om kaartjes voor verjaardagsfeestjes buiten school uit te delen.

Wk 13

April 2019 MAANDAG

1

8

15

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

3 Grote Rekendag

4 GMR

5

9

10

11

12 Koningsspelen

13

19 Goede vrijdag Schoolvoetbaltoernooi

20

26

27 Koningsdag

16 CITO eindtoets groep 8

17 CITO eindtoets groep 8

23

24

30

18 CITO eindtoets groep 8

25

7

14

Het is niet toegestaan om uw auto voor de school te parkeren wanneer u de kinderen naar school brengt en ophaalt. De parkeerplaatsen bij het winkelcentrum zijn hiervoor bestemd.

FIETSEN

De kinderen kunnen hun fietsen in de fietsenstalling voor of naast de school zetten. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling. Er mag niet worden gefietst op het schoolplein.

Het hek zal onder schooltijd dicht zijn i.v.m. de veiligheid en de rust voor de leerlingen. Om half 3 mag u het plein op lopen om uw kind(eren) op te halen.

Wk

21

Wk 16

28

ZIEKTE

Kan uw kind door ziekte niet op school komen, wilt u dit dan zo mogelijk voor schooltijd doorgeven? Een briefje aan een ander kind meegeven is ook voldoende. Ziekmeldingen niet per e-mail doorgeven a.u.b.

TELEFOON

Wk 15

Mei vakantie

PARKEREN

HEK

6

ZONDAG

14

Paasmaandag

29

ZATERDAG

2 Oud papier

Paasfeest 22

VRIJDAG

De school is bereikbaar via telefoonnummer: 0591-622100 Onder schooltijd bellen werkt meestal storend, vandaar dat wij verzoeken om te bellen tussen 8.00 en 8.30 of tussen 12.00 en 13.00 uur. Voor dringende zaken kunt u uiteraard altijd bellen.

Wk 17

Wk 18

Mei 2019 MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

1

DONDERDAG

2

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

4

5

Wk 18

10 Leerlingenraad

11

12

Wk

17

18

3

MEI VAKANTIE 6

13

7 Oud papier

8

14

15

9

16

19

19

Wk 20

20

21

22

23

24

25

26

Wk 21

27

28 MR

29

30

31

Wk

Hemelvaart

Vrije dag

22

BEWEGINGSONDERWIJS De lessen op maandag en dinsdag worden gegeven door onze vakleerkracht Ageeth Boers. Op de andere dagen geeft de groepsleerkracht les. Alle lessen worden gegeven in de sporthal aan de Houtweg. Maandag: Groep 3A, groep 6, groep 6A, groep 7, groep 7A, groep 8, groep 8A. (na de voorjaarsvakantie wisselt groep 3A met groep 3 op dinsdag met vakleerkracht)

Dinsdag: Groep 3, groep 4, groep 4A, groep 4B/5B, groep 5, groep 5A. (na de voorjaarsvakantie wisselt groep 3 met groep 3A op maandag met eigen leerkracht)

Keuzeklas groep 6 t/m 8

Woensdag : Groep 3, groep 3A, groep 5, groep 4B/5B. Donderdag: Groep 4, groep 4A, groep 3A, groep 5A. Keuzeklas groep 4 t/m 5

Juni 2019 MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

1

ZONDAG

2

Wk 22

3

4 Oud papier

5

10 Pinkstermaandag

11

12

17

18

24

6 GMR

7

13

14

8

9

Wk 23

15

16 Vaderdag

Wk 24

25

19

26

20

27

21 Leerlingenraad

22

28

29

23

Wk 25

30

Wk 26

CONTACTEN OUDERS SCHOOL Ouderavonden

Jaarlijks wordt in het begin van het schooljaar een zakelijke ouderavond georganiseerd door de ouderraad. Op deze avond worden alle ouders geïnformeerd over de activiteiten die betaald worden van de ouderbijdrage.

Oudergesprekken Minimaal drie maal per jaar zijn er gesprekken met ouders/verzorgers. Volgens een 10-minutenrooster spreken we dan met u over de ontwikkelingen van uw kind. Mocht er tussentijds een gesprek nodig zijn, dan wordt er een aparte afspraak gemaakt. U kunt natuurlijk ook zelf een afspraak maken.

Rapporten

Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis.

Ouderhulp

Voor diverse activiteiten wordt de hulp van ouders gevraagd zoals begeleiding bij sport evenementen, excursies, boekenuitleen, ophalen oud papier enz..... Voor de communicatie en organisatie is per groep een klassenouder beschikbaar.

Verdere informatie

Elk schooljaar krijgt u van ons een schoolkalender. Ongeveer eens per 2 weken is er een nieuwsbrief. Schoolgids, kalender, nieuwsbrief en andere informatie kunt u ook vinden op de website. De Kubus heeft een eigen app. Deze is gratis te downloaden in de App Store en Google’s Playstore. De naam van de app is: SchoolPraat De Kubus.

Juli 2019 MAANDAG

DINSDAG

1 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7

WOENSDAG

2 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7

3

DONDERDAG

VRIJDAG

4

ZATERDAG

6

5

ZONDAG

7

27

Wk

Oud papier 8

9

15

10 Jaarafsluiting

16

17

Z 22

V

23

Wk

A

K

t/m

12

14

N 25

20

21

R T

25 augustus

28

Wk

19

E A

13

12.00 uur zomer vakantie! 18

M 24

11

29

Wk

26

I

E

27

28

30

Wk 31

29

30

31

KLASSENOUDERS: Groep 1 Groep 1A/2A Groep 2 Groep 2B Groep 3 Groep 3A Groep 4 Groep 4A Groep 4B/5B Groep 5 Groep 5A Groep 6 Groep 6A Groep 7 Groep 7A Groep 8 Groep 8A

moeder van Colin moeder van Mirthe en moeder van Evi moeder van Eline moeder van Evelina moeder van Eline moeder van Job moeder van Sophie moeder van Sophie moeder van Quinty moeder van Zoë moeder van Minou moeder van Stef moeder van Tess moeder van Dylan en moeder van Kim moeder van Sam Bosman moeder van Lotte moeder van Benthe

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.