Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X


1 ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20 SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO při HFT0 SIL3 (A...
Author:  Zdeněk Černý

0 downloads 2 Views 357KB Size

Recommend Documents


No documents


Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X

■ ATEX kategorie II 1 G, Ex zóna 0 ■ ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20 ■ SIL2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 při HFT0 ■ SIL3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 při redundantní montáži HFT1 ■ závitové pouzdro M8x1 ■ nerez 1.4427 SO ■ spínací vzdálenost 78 mm s magnetem DMR31-15-5 ■ DC 2drát, 8,2 VDC ■ výstup dle DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) ■ připojení kabelem Typové označení Identifikační číslo

BIM-EG08-Y1X 1074000

Jmenovitá spínací vzdálenost Sn Opakovatelnost Teplotní drift Hystereze Okolní teplota

78 mm ve spojení s magnetem DMR31-15-5 ð 0.3 % z rozsahu ð ± 10 % 1…10 % -25… +70 °C

Výstupní funkce Frekvence spínání Napěťový výstup Proudová spotřeba (výstupy “VYP”) Proudová spotřeba (výstupy “ZAP”)

dvoudrát, NAMUR 1 kHz nom. 8.2 VDC ð 1.2 mA ï 2.1 mA

Certifikát dle

KEMA 02 ATEX 1090X

Pouzdro Rozměry Materiál pouzdra Materiál aktivní plochy Koncovka Utahovací moment upevňovací matice Elektrické připojení Kabel Průřez kabelu

závitová pouzdra,M8 x 1 41.6 mm nerez ocel, 1.4427 SO plast, PA12-GF30 plast, PP 5 Nm Kabel 4 mm, modrá, Lif9YYW, PVC, 2m

Odolnost vůči vibracím Odolnost proti rázům Stupeň krytí MTTF Množství v balení

2 x 0.25 mm 55 Hz (1 mm) 30 g (11 ms) IP67 6198 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C 1

Indikace stavu výstupu

LED,žlutá

Schéma zapojení

Funkční princip Magnetoinduktivní senzory používají ke snímání magnetické pole a jsou tak schopny detekovat permanentní magnety přes neferomagnetické materiály (např. dřevo, plast, neželezné kovy, hliník, nerez). Menšími přístroji lze také dosahovat velkých spínacích vzdáleností. S ovládacím magnetem DMR31-15-5 dosahují senzory Turck obzvláště velkého spínacího dosahu. Senzory lze proto použít v řadě aplikací, zejména při stísněných montážních podmínkách.

• 2018-06-01T02:35:23+02:00

2

1/5

Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X

Ø 8 mm

• 2018-06-01T02:35:23+02:00

Průměr aktivní plochy B

2/5

Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X

Příslušenství Typové označení

Identifikační

Rozměrový náčrtek

číslo IMX12-DI01-2S-2T-0/

7580020

24VDC

Oddělovací spínací zesilovač; dvoukanálový; SIL2 dle IEC 61508; Ex provedení; 2 tranzistorové výstupy; vstupní signál Namur; odpojitelná kontrola na přerušení vodiče a zkrat; přepínatelný mezi pracovním a klidovým proudem; zdvojení signálu; odnímatelné šroubovací svorky; šířka 12,5 mm; napájení 24 VDC

DMR20-10-4

6900214

Snímací magnet; Ø 20 mm (Ø 4 mm), h: 10 mm, spínací vzdálenost až 59 mm se senzorem BIM-(E)M12 resp. 50 mm se senzorem BIM-EG08; při použití Q25L: doporučená vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 3…4 mm

DMR31-15-5

6900215

Snímací magnet; Ø 31 mm (Ø 5 mm), h: 15 mm, spínací vzdálenost až 90 mm se senzorem BIM-(E)M12 resp. 78 mm se senzorem BIM-EG08; při použití Q25L: doporučená vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 3…5 mm

DMR15-6-3

6900216

Snímací magnet; Ø 15 mm (Ø 3 mm), h: 6 mm, spínací vzdálenost až 36 mm se senzorem BIM-(E)M12 resp. 32 mm se senzorem BIM-EG08; při použití Q25L: doporučená vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 3…4 mm

DM-Q12

6900367

Snímací magnet, plastový kvádr, spínací vzdálenost až 58 mm se senzorem BIM-(E)M12 resp. 49 mm se senzorem BIM-EG08. Při použití lineárních senzorů Q25L: doporučená

• 2018-06-01T02:35:23+02:00

vzdálenost mezi senzorem a magnetem: 3…5 mm

3/5

Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X

Příslušenství Typové označení

Identifikační

Rozměrový náčrtek

číslo BSS-08

6901322

Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylen

MW-08

6945008

Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2

• 2018-06-01T02:35:23+02:00

1.4301 (AISI 304)

4/5

Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com

Magnetický senzor magnetoinduktivní senzory BIM-EG08-Y1X

Návod k obsluze Způsob použití Tento přístroj splňuje požadavky směrnice 2014/34/EU a je dle EN60079-0:2012, +A11, a EM60079-11:2012 vhodný pro nasazení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Mimoto je vhodný pro použití v bezpečnostních systémech včetně SIL 2 dle IEC 61508. Při provozu je třeba dodržovat všechny národní předpisy a nařízení. Použití v Ex aplikacích II 1 G a II 1 D (skupina II, kategorie 1 G, provozní prostředky pro plynné atmosféry a kategorie 1 D, provozní prostředky pro prašná prostředí). Označení (viz přístroj nebo dokumentace) É II 1 G a Ex ia IIC T6 Ga a É II 1 D Ex ia IIIC T95°C Da dle EN 60079-0, -11 Přípustná okolní teplota -25…+70 °C Instalace / uvádění do provozu Přístroje smí být instalovány, zapojovány a uváděny do provozu pouze kvalifikovanou osobou. Kvalifikovaná osoba musí mít znalosti způsobů ochrany před výbuchem, předpisů a nařízení pro zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu a jiskrově bezpečných systémů. Zkontrolujte, zda způsob použití odpovídá klasifikaci a označení přístroje. Tento přístroj může být připojen pouze na certifikované obvody Exi dle EN 60079-0 a EN 60079-11. Zkontrolujte maximální přípustné elektrické hodnoty. Po připojení na jiný proudový obvod nesmí být senzor již použit v Exi instalacích. Pro celý obvod (včetně příslušného prostředku) je třeba provést "průkaz jiskrové bezpečnosti" dle EN 60079-14. Upozornění: Při použití v bezpečnostních aplikacích důkladně prostudujte bezpečnostní příručku. Pokyny pro montáž a instalaci Zamezte statickým výbojům na plastových dílech a kabelech. Čistěte přístroj pouze vlhkou látkou. Nemontujte přístroj v místech, kde proudí prach a zamezte usazování prachu na jeho povrchu. Uživatel je odpovědný za ochranu přístroje a kabelu, pokud může dojít k jejich mechanickému poškození. Dále pak za odstínění silných elektromagnetických polí. Zkontrolujte způsob zapojení a elektrické hodnoty na potisku přístroje nebo v technické dokumentaci. Údržba / ošetřování

• 2018-06-01T02:35:23+02:00

Opravy nejsou možné. Certifikát zaniká opravou nebo zásahem do přístroje jinou osobou než výrobcem. Nejdůležitější údaje jsou uvedeny v dokumentaci výrobce.

5/5

Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.