MAR-POL Mini čerpací stanice CPN 12V a 24 V


1 MAR-POL Mini čerpací stanice CPN 12V a 24 V Návod k použití2 Vážený uživateli! Děkujeme Vám, že jste si ko...

0 downloads 5 Views 516KB Size

Recommend Documents


12V
1 AquaMax Eco Premium 6000 / / 12V2 23 34 - NL - Neem voor uw eigen veiligheid in geval van vragen of problemen contact op met een elektriciën. D...

CPN
1 Collection Komintern - CPH/CPN Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01337 IISH Amster...

ECO 24 Kompaktní mini-regulátor
1 PMA a Company of WEST Control Solutions ECO 24 Kompaktní mini-regulátor Univerzální vstup regulované veličiny Reg...

24 V 20 A
1 Bestnr Zonne-energie laadregelaar 12 V / 24 V 20 A2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. E...

RM510 a stanice základny
1 Provozní a bezpečnostní příručka RM510 a stanice základny / 1 DOC5002E2 Výrobky vyrábí společno...

12v G53
1 NL VISIT OUR WEBSITE: VOORALEER TE INSTALLEREN EN IN GEBRUIK TE NEMEN, DEZE HANDLEIDING EERST AANDACHTIG LEZEN. DEZE VOORSCHRIFTEN BEWAREN VOOR LA...

Archief CPN. Distrikt Rotterdam
1 Archief CPN. Distrikt Rotterdam Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00351 IISG Amste...

Regulační ventily a redukční stanice v nárožním provedení 900 line
1 CZ Regulační ventily a redukční stanice v náržním prvedení 900 line --2 Výpčet sučinitele Kv Praktick&yacu...

300W-12V
1 I F E PER GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMANTO E LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' NECESSARIO CHE L'INSTALLAZIONE SIA ESEGUITA A REGOLA D'ARTE DA PERSONAL...

mini- SPOETNIK Nr. 24 Bridgeclub Lier
1 België Belgique P.B Lier 1 BC 6213 Uitgiftekantoor: 2500 LIER 1 mini- SPOETNIK Nr. 24 Bridgeclub Lier Erkenningnummer: P Afzendadres & V.U....MAR-POL Mini čerpací stanice CPN 12V a 24 V Návod k použití

Vážený uživateli!

Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek a přejeme Vám spoustu úspěchu s jeho používáním. Jste vlastníkem distributoru paliva - čerpadla paliva 12V/24V. Je vyroben k přepravě motorové nafty pro soukromé účely. Čerpadlo je charakteristické maximálním bezpečím a jednoduchou obsluhou. Je nezávadné s vysokým výkonem a rychlou instalací. I přes jednoduchost zařízení, musí splňovat všechny předpisy a podmínky, které jsou stanoveny v tomto návodu shodné s podmínkami ve státě, kde je zařízení používáno.

Zásady první pomoci

Osoby, které požily toxické tekutiny – v případě polknutí paliva, nevyvolávejte zvracení, ale vypíte velké množství mléka nebo pitné vody. Osoby poraněné elektrickým proudem – odpojte od zdroje zařízení, chraňte se suchým izolátorem. Osobu poraněnou elektrickým proudem odstraňte z dosahu elektrického zařízení. Poraněné, zasažené osoby elektrickým proudem se nedotýkejte holýma rukama, pokud nebude z dosahu elektrického proudu. Zavolejte na pomoc kvalifikovanou osobu, personál. Model

M79927

M79926

Napětí

DC 24V

DC 12V

Proud

8,5 A

11 A

Max. Výška podávání

5,5 m

4,5 m

Max. Výška sání

3m

3m

Výkon

50L/min

36 L/min

Trny na hadici

1"

1"

Použití Čerpadlo slouží k přesunu motorové nafty, případně topného oleje z nádob a nachází své místo, kde je potřeba dodávat palivo např. v zemědělství, přístavech, loděnicích a v dalších jiných firmách.

Zásady bezpečnosti Nedodržením zásad, které jsou podány v návodu, může dojít ke ztrátě záruky a výrobce to zbavuje odpovědnosti za vzniklé škody.  Ochranné rukavice – během tankování paliva vždy používejte ochranné rukavice z PVC . (dlouhodobý kontakt s uhlohydráty způsobuje poranění pokožky)  Zákaz kouření cigaret – během obsluhy čerpadla v průběhu přečerpávání paliva není vhodné kouřit ani používat otevřený oheň.  Prostředky ochrany týkající se elektrického zařízení – uvnitř čerpadla se nachází vysoké napětí. Z tohoto důvodu můžou otevírat čerpadlo pouze kvalifikované osoby – elektrikáři.  Uživatel nemůže překračovat maximální parametry, pro které bylo zařízení vyrobeno.  Čerpadlo nenechávejte při činnosti bez dozoru.  Před zapnutím zařízení důkladně zkontrolujte, že kabel a všechny součástky jsou v pořádku.  Není dovoleno zapínat zařízení, když nemáte boty, máte mokré ruce nebo stojíte ve vodě.  Nezapínejte zařízení, pokud není kompletní, nedemontujte žádné součástky zařízení.  Udržujte zesilující převody a zařízení dále od vody a jiných tekutin nebo plynů, chraňte před deštěm. Nevhodné používání  čerpání mořské vody, špinavé vody, znečištěné vody, žíravin způsobujících korozi  čerpání tekutin, jejichž teplota překračuje 90°C  čerpání potravinových roztoků  čerpání lehce zápalných a výbušných roztoků  používání dětmi bez dozoru  používání poblíž lehce zápalných tekutin (benzín, alkohol) – je zakázáno  práce čerpadla na sucho

Přemisťování a doprava Čerpadlo je dodáváno v kompletním stavu, nevyžaduje žádnou montáž. Motor může být opraven jen autorizovanými zaměstnanci.

Rozbalení V případě poškození obalu je třeba zkontrolovat, zda zařízení nebylo dopravou poničeno. Před instalací a spuštěním zkontrolovat, zda data v tabulce splňují požadavky k použití, ke kterým bylo zařízení vyrobeno a v jakých podmínkách bude zařízení spuštěno.

Rozměry i váha čerpadla, by neměly dělat při přemisťování problémy, přesto se doporučuje:  nepřemisťovat zařízení, pokud nebylo vypnuto z proudu  oddělat, odpojit sací trubici i podávající trubici  nikdy nepřemisťovat čerpadlo tak, že by se tahalo za kabel

Používání  Zapnout vedení ke zdroji napětí - je zakázáno připojovat zařízení přes rozdvojky a prodlužovačky. Pokud délka kabelu nepostačuje, nechte elektrikáře, aby vyměnil kabel za delší.  Spouštění - po kontrole, že všechny hadice jsou správně napojeny, zesilující kabel je zapnutý a pistole je ve vypnuté pozici, čerpadlo můžete spustit.

Upozornění: Je zakázáno nechávat zařízení bez dozoru, aby nedošlo k rozlití paliva v případě přeplnění nádoby, do které se čerpá. Nespouštět zařízení bez přimontované hadice: sací a čerpací. Po vypnutí pistole co nejrychleji vypněte čerpadlo. Řešení problémů Problém

Příčina

Řešení

Čerpadlo se nechce spustit

- chybí připojení - nepracuje motor

- zkontrolovat připojení - kontaktujte servis

Zmenšený výkon čerpadla

- vzduch v sací hadici

- zkontrolujte, že sací hadice není poškozena - vyčistěte filtr - ponořit hadici do paliva

-ucpaný filtr -sací hadice není ponořena v palivu - zbytečně velká výška čerpání

- snížit nádobu

Prohlášení o shodě (překlad) Prohlášení o shodě: Potvrzujeme, že výrobek zde podaný s Technickými daty/specifikací odpovídá následujícím normám a dokumentům: EN 55014 – 1:2006+A1:2009, EN 55014-2:1997+A1:2001-A2:2008, EN 61000-32:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008

splňuje zásadní požadavky následujících předpisů: 2004/108/EC, 93/68/EEC Mariusz Ściana

Chmielnik dne 22.2.2013

MAR-POL s.c. IMPORT-EXPORT Suchowola 6A 26-020 Chmielnik

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.