MBO


1 Studeren met autisme op HBO/MBO2 Studenten met autisme op MBO/HBO Een groot deel van de studenten met autisme stopt voortijdig met de studie. Daarme...
Author:  Petrus Boender

0 downloads 87 Views 554KB Size

Recommend Documents


No documents


Studeren met autisme op HBO/MBO

Studenten met autisme op MBO/HBO Een groot deel van de studenten met autisme stopt voortijdig met de studie. Daarmee gaat ook veel talent verloren! Vaak beheersen deze studenten de studiestof prima, maar lopen zij vast op ‘vorm’: samenwerken in projectgroepen kost relatief veel energie, grote klassen zijn lastig, een stageplek vinden of vasthouden lukt niet of het afstudeerproject duurt eindeloos lang… Meer kennis op het MBO/HBO over autisme geeft meer handvatten om deze studenten binnenboord te houden. Daar hebben zowel studenten met autisme, medestudenten én het onderwijzend personeel baat bij!

Een studente met autisme vertrouwde mij eens toe dat ze op de universiteit aan niemand meer vertelt dat ze autisme heeft, omdat eerdere gesprekspartners direct associaties kregen met Raymond uit de film Rainman. Ze vond het vermoeiend om dit stereotiepe beeld van autisme te moeten ontkrachten, als ze überhaupt al de kans kreeg om uitleg te geven. door Renée Dijkhuis Promovendus Neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen

Voorlichting op maat Wilt u onderwijs over autisme inbedden in uw onderwijsprogramma, specifieke training over autisme krijgen of op een andere manier uw kennis over autisme vergroten? Graag maken we samen met u een traject op maat.

Workshops ‘Autisme op MBO/HBO in de praktijk’ In een workshop autisme gaat u actief aan de slag met autisme. De volgende onderdelen komen aan de orde: Wat is autisme? Aan de slag met bv. Autastica of het AutismeBelevingsCircuit (ABC). Autisme en handvatten voor de praktijk. • Geschikt voor 10 tot 30 personen. • Doelgroep: docenten, decanen, zorgcoördinatoren, maatjes, mede-studenten, studenten en geïnteresseerden. • Duur: ca. 3 uur • Door 2 experts vanuit Autisme Campus • Kosten: € 600,-

Lezingen ‘Autisme op MBO/HBO in de praktijk’ Wij kunnen verschillende lezingen aanbieden, variërend van een korte lunchlezing tot een interactieve avondvullende lezing. • Geschikt voor groepen. • Doelgroep: docenten, decanen, zorgcoördinatoren, maatjes, mede-studenten, studenten en geïnteresseerden. • Door: expert(s) vanuit Autisme Campus • Kosten: vanaf € 100,-

Autisme Campus Het doel van de stichting Autisme Campus is om een campus op te richten die ondersteuning biedt bij de life-events leren, wonen en werken. Dit doen we zodat de jongeren op deze campus en daarna een gelukkig en zinvol leven kunnen leiden. De stichting Autisme Campus (oktober 2015) is een initiatief van ouders met kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De Autisme Campus fungeert als het expertisecentrum autisme van Friesland.

Over Autisme Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders. Alles wat bij mensen via de zintuigen binnenkomt, wordt op een andere manier verwerkt en dat brengt een andere mix van sterke en zwakke signalen met zich mee. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon en ook per levensfase. Autisme kent vele gezichten!

B 01/19

Contact Voor meer informatie, vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met de Autisme Campus. E: [email protected] T: 06 20005031 (Kirsten Adema)

www.autismecampus.nl

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.