Minimaregelingen 2019


1 Minimaregelingen 2019 Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (...
Author:  Juliana Michiels

0 downloads 90 Views 163KB Size

Recommend Documents


No documents


Minimaregelingen 2019 Als u een laag inkomen heeft, blijft er vaak weinig geld over voor leuke dingen zoals een schoolreisje, lidmaatschap van een (sport)club of theater bezoek. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. In deze folder staan alle regelingen voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Emmen. Als uw inkomen op het sociaal minimum of iets daarboven ligt, noemen we dat een laag inkomen. Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Bereken uw recht Weet u niet zeker of u gebruik kunt maken van financiële vergoedingen? U kunt dit zelf online berekenen en direct uw aanvraag indienen op www.berekenuwrecht.nl

Minimaregelingen gemeente Emmen

oelichting T Gezinnen: Volwassenen: Ouderen: Studenten:Onverwachte kosten waarvoor niet gespaard kan worden Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Wat? Hoeveel? Hoe?

Individuele studietoeslag. € 1.800,- per half jaar. Aanvragen gaan via www.berekenuwrechtplus.nl.Tegemoetkoming voor het volgen van een studie en/of trainingGezinnen met inwonende kinderen tot 18 jaar Volwassenen (18 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd) Ouderen (vanaf pensioengerechtigde leeftijd) Studenten (18 tot 30 jaar)Inkomenstoeslag voor studenten met een beperking

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Studenten

Wat? Hoeveel? Voor wie? Hoe?

Regeling ontwikkeling en ontplooiing. Een tegemoetkoming voor het volgen van een studie of training. Maximaal 1.000,- per jaar. De regeling is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar die een tegenprestatie moeten uitvoeren. Maak een afspraak met de medewerker Tegenprestatie via 14 0591.Niet hoeven betalen van gemeentelijke belastingenGezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Hoeveel? Hoe?

Bijzondere bijstand. Bijdrage voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen, bijvoorbeeld kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding. Afhankelijk van de gemaakte kosten. Aanvragen gaan via www.berekenuwrechtplus.nl.

Wat? Hoeveel? Hoe?

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt onder andere af van uw gezinssamenstelling, uw inkomen en uw netto woonlasten. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het bijstandsniveau. Krijgt u geen automatische kwijtschelding, dan kunt u kwijtschelding aanvragen via gemeente.emmen.nl.Ik ben volwassen en wil lid worden van een (sport)vereniging en/of bibliotheekHulp bij (dreigende) financiële problemenGezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Hoeveel? Hoe?

Stimuleringsregeling sociaal-culturele activiteiten. Bijdrage voor verschillende activiteiten. Te besteden in de participatiewebshop. Kijk voor meer informatie op: www.participatiewebshop.emmen.nl. € 125,- per volwassene per jaar. Aanvragen gaan via www.berekenuwrechtplus.nl.Mijn kinderen willen naar een club of hebben schoolspullen nodigGezinnen

Volwassenen

Ouderen

Participatieregeling schoolgaande kinderen. Vergoeding voor sport, school en vrije tijd voor schoolgaande kinderen. Te besteden in de participatiewebshop. Kijk voor meer informatie op: www.participatiewebshop.emmen.nl. Kind op de basisschool € 275,-. Kind op het voortgezet onderwijs € 400,-. Aanvragen gaan via www.berekenuwrechtplus.nl.Extra bijdrage wanneer u lange tijd op bijstandsniveau leeft

Wat? Hoeveel? Hoe?

2

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Schulddienstverlening. Hoeveel? De hulp is gratis. Hoe? Informatie vindt u bij Stichting De Toegang. Zij zijn op werkdagen gratis bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur via telefoonnummer: 0800 - 1525. Elk woongebied in de gemeente Emmen heeft een eigen toegangsteam. Kijk voor meer informatie op www.detoegangemmen.nl.

Studenten

Wat? Hoeveel? Hoe?

Studenten

Individuele inkomenstoeslag voor inwoners vanaf 21 jaar tot aan hun pensioen. Dit is een toeslag op de bijstandsuitkering voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen, geen uitzicht heeft op verbetering van inkomen of geen vermogen heeft. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk. Kijk op www.gemeente.emmen.nl. Aanvragen gaan via www.berekenuwrechtplus.nl.

Minimaregelingen 2019

3

Toeslagen en bijdragenDUO: Bijdrage in de studiekosten/schoolkostenOnderstaande toeslagen kunt u aanvragen via de Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) of Sociale Verzekeringsbank (SVB). Per toeslag staat aangegeven waar u terecht kunt. Voor het aanvragen van onderstaande toeslagen heeft u een DigiD nodig.Belastingdienst: Bijdrage in de kosten van zorgverzekeringGezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Hoeveel? Hoe?

Studiefinanciering/lesgeld. Er zijn verschillende regelingen. Afhankelijk van uw inkomen, regeling en soort onderwijs. Aanvragen gaan via DUO. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl of bel met de DUO Informatielijn: 050-5997755. Deze lijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.SVB: Bijdrage in de kosten voor kinderen die intensieve zorg nodig hebben

Wat? Hoeveel? Hoe?

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Dubbele kinderbijslag. Voor een kind tussen de 3 en 18 jaar dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen. Dit is een vast bedrag per huishouden. Het maakt dus niet uit of u voor meer dan één kind zorgt. Aanvragen gaan via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

Wat? Zorgtoeslag. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en woonsituatie. Hoe? Aanvragen gaan via de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.Belastingdienst: Bijdrage in de huurlastenGezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Huurtoeslag. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen, huur en woonsituatie. Hoe? Aanvragen gaan via de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl.Belastingdienst: Bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw kinderenGezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Hoeveel? Hoe?

Kindgebonden budget. Als u kinderbijslag ontvangt, heeft u ook recht op kindgebonden budget. Mocht u dit niet ontvangen dan kunt u het kindgebonden budget aanvragen. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal kinderen tot 18 jaar waar u voor zorgt. Aanvragen gaan via de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.Belastingdienst: Bijdrage in de kosten voor kinderopvangGezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Kinderopvangtoeslag. Hoeveel? Afhankelijk van uw inkomen en de soort opvang. Hoe? Aanvragen gaan via de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl.

4

Minimaregelingen 2019

5

Kindpakket 2019Op vakantie met Humanitas

Mijn kinderen willen naar een club of hebben schoolspullen nodig

Wat? Hoeveel? Hoe?

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Participatieregeling schoolgaande kinderen. Vergoeding voor sport, school en vrije tijd voor schoolgaande kinderen. Te besteden in de participatiewebshop. Kijk voor meer informatie op: www.participatiewebshop.emmen.nl. Kind op de basisschool € 275,-. Kind op het voortgezet onderwijs € 400,-. Aanvragen gaan via www.berekenuwrechtplus.nl.

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Vergoeding voor sportcontributie en/of de aanschaf van sportkleding voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Hoeveel? Maximaal € 225,- per kind per jaar. Hoe? Aanvragen gaan via Stichting Leergeld Emmen. Kijk voor meer informatie op www.leergeldemmen.nl of mail naar [email protected]

Muziek maken, schilderen of toneel spelen

Wat? Hoeveel? Hoe?

Gezinnen

Volwassenen

OuderenFijne verjaardag

Wat? Hoeveel? Hoe?

Ouderen

Studenten

Financiële ondersteuning voor kinderen

Wat? Hoeveel? Hoe?

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Geldlessen/geldworkshops voor leerlingen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO). Aanbod is verschillend per school. Kijk voor meer informatie op www.stichtingknip.nl.

Minimaregelingen 2019

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Financiële ondersteuning aan kinderen én jongeren van 0 tot 21 jaar voor die momenten en spullen waarvoor bij andere instanties geen ruimte is, o.a. op het gebied van ontwikkeling en ontspanning. Afhankelijk van de aanvraag. Aanvragen gaan via maatschappelijke organisaties als jeugdhulp, stichting Leergeld Emmen, maatschappelijk werk, wijkteams en de Voedselbank. Kijk voor meer informatie op www.kinderhulp.nl.

Te weinig te eten

Studenten

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Voedselpakket. Hoeveel? De Voedselbank verstrekt eens per twee weken een voedselpakket. Hoe? Aanvragen gaan via de Voedselbank Zuidoost-Drenthe. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl of bel met 06-18678558.

Beter met geld om leren omgaanGeldlessen voor jongerenGezinnen

Particuliere hulp en armoedebestrijding6

Volwassenen

Stichting Jarige Job verzorgt een feestelijke verjaardagsbox voor kinderen. Daarin zitten versiering, ingrediënten voor een taart, een traktatie voor de klas en meesters en juffen, wat lekkers voor thuis en natuurlijk mooie cadeaus. Eén verjaardagsbox per kind per jaar. Gezinnen die aangesloten zijn bij de Voedselbank Zuidoost-Drenthe of Stichting Leergeld Emmen krijgen de Jarige Job verjaardagsbox automatisch. Een aanvraag is dan niet nodig. Gezinnen die niet zijn aangesloten, kunnen zich melden bij Stichting Leergeld Emmen via [email protected] Kijk voor meer informatie op www.stichtingjarigejob.nl.Meedoen op school

Wat? Vergoeding voor kinderen van 4 tot 18 jaar voor o.a. het schoolreisje/schoolkamp of de excursie, schoolspullen en materiaalkosten, fiets of laptop. Hoeveel? Maximaal € 350,- per kind. Hoe? Aanvragen gaan via Stichting Leergeld Emmen. Kijk voor meer informatie op www.leergeldemmen.nl of mail naar [email protected]

Wat? Hoeveel? Hoe?

Gezinnen

Studenten

Vergoeding voor lesgeld en/of bijdragen aan materiaal voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Maximaal € 425,- per kind per jaar. Aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur gaan via Stichting Leergeld. Kijk voor meer informatie op www.leergeldemmen.nl of mail naar [email protected]

Studenten

Vakantieweken voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar en voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar met AD(H)D of Autisme. Eén vakantieweek per kind na goedkeuring. Aanmelden kan vanaf april 2019 via: De heer R. Koops: 06-10674935 of Mevr. G.J. Berends-Hordijk: 0591-371628.Ouderen

Lekker sporten

Volwassenen

Wat? Hoeveel? Hoe?

Gezinnen

Gezinnen

Volwassenen

Ouderen

Studenten

Wat? Budgettrainingen. Elk financieel huishoudboekje is uniek. Deze training is gericht op het inzichtelijk maken van wat de (verwachte-) inkomsten en uitgaven zijn. Hoeveel? De training is gratis. Hoe? De budgettraining bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten. Voor aanvragen en meer informatie gaat u naar www.stichtingknip.nl.

7Toeslagen en bijdragen Zorgtoeslag Huurtoeslag Kindgebonden budget Kinderopvangtoeslag Studiefinanciering/lesgeld Dubbele kinderbijslag

• • • • • •

• • •

• •

• •

• •

• •

• • •Kindpakket 2019 Participatieregeling schoolgaande kinderen Vergoeding sportcontributie/sportkleding Vergoeding meedoen op school Vergoeding: lesgeld en/of materiaal Feestelijke verjaardagsbox Financiële ondersteuning voor kinderen Geldlessen/geldworkshops leerlingen Op vakantie met Humanitas Particuliere hulp en armoedebestrijding Voedselpakket Budgettrainingen

Colofon Een uitgave van de gemeente Emmen. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.• •

Studenten

Gezinnen

• • •

Ouderen

Inkomen 110%Volwassenen

Inkomen 120% Minimaregelingen Bijzondere bijstand Stimuleringsregeling sociaal-culturele activiteiten Participatieregeling schoolgaande kinderen Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Regeling ontwikkeling en ontplooiing Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Schulddienstverlening

Redactie Team Communicatie, gemeente Emmen

• • • • •

• • • • • •

• • • • • • • •

• •

• •

• •

• • •

• •

• •

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 7800 RA Emmen Telefoon: 14 0591 Website: www.gemeente.emmen.nl 47975

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.