mkosz


1 A kérelmező adatai Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből A kérelmező szervezet teljes neve Parthus Sportegyesület...
Author:  Nóra Fehérné

0 downloads 89 Views 197KB Size

Recommend Documents


No documents


be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből A kérelmező szervezet teljes neve

Parthus Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Parthus Sportegyesület

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

18249822-2-13

Bankszámlaszám

16200137-18528013-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás kiegészítő TAO, támogatás Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás kiegészítő TAO, támogatás Önerő biztosítása képzés jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról: Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám

2083

Város

Solymár

Közterület neve

József Attila

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám

2083

Város

Solymár

Közterület neve

József Attila

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 26 360 306

Fax

+36 26 360 306

Honlap

www.parthus.hu

E-mail cím

[email protected]

E-mail cím

[email protected]

A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

dr. Kátai Szabolcs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 20 329 24 59

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve dr. Kátai Szabolcs

2018-05-30 01:03

Mobiltelefonszám +36 20 329 24 59

E-mail cím [email protected]

1 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

PEMÜ Sportcsarnok

PEMÜ Zrt.

PEMÜ Zrt.

10

Felkészülés

Hunyadi Mátyás Ált. Iskola tornaterem

Solymári Önkormányzat

Érdi Tankerületi Központ

8

Felkészülés

Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Ált. Iskola

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata

Közép-Budai Tankerületi Központ

2

Felk. és versenyeztetés

Remetekertvárosi Ált. Iskola

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata

Közép-Budai Tankerületi Központ

3

Felkészülés

Pilisszentiváni Ált. Iskola

Pilisszentiván Önkormányzata

Érdi Tankerületi Központ

2

Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2003-11-06 A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2004-02-02

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2018-05-30 01:03

2 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

0,9 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

115,4 MFt

53,9 MFt

590 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

175 MFt

Összesen

116,4 MFt

54,8 MFt

767 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

9,9 MFt

12,5 MFt

45 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

0,2 MFt

2 MFt

Anyagköltség

0,3 MFt

3,1 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

9,8 MFt

34,4 MFt

30 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

19,7 MFt

224,3 MFt

605 MFt

Összesen

39,9 MFt

274,5 MFt

685 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás

2016

2017

2018

Utánpótlásra fordított összeg

20,8 MFt

45,5 MFt

70 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,2 MFt

0,2 MFt

2 MFt

2018-05-30 01:03

3 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím

Beadá s

Teljes támogatá s

Közreműködő i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

727 919 Ft

14 558 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 725 230 Ft

214 505 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott

172 933 274 Ft

3 458 665 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá s

20 269 795 Ft

405 396 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj

2018-05-30 01:03

4 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A Parthus SE utánpótlás kosárlabda szakosztályt működtet Solymár és környéke területén egyedüliként. Ötödik éve folyamatos a fejlődés, a piliscsabai kosarasokkal együtt le tudjuk fedni a Pesthidegkúttól kezdődő, Pest megye északi határáig tartó, kb. 60 ezer lakosú területet. A 2018/19-es évadban a piliscsabaiak önállósulnak, de a jó együttműködés megmarad. Ennek előnye, hogy az egy korosztályban indított több csapat révén a gyermek tudásának megfelelő csapatban játszhat, így a fejlődése biztosított. Ez egyre több fiatalt vonz. Eleinte a Fészek Waldorf Iskola tanulóiból kerültek ki a játékosok, mára már 11-re nőtt az együttműködő iskolák száma. Folyamatos a fejlődés: a 2018/19-as évadban már 7 csapatot tervezünk U12 és U18 között, plusz 7 csapatot a B33-ban. Közép- és hosszú távú elképzeléseink szerint a jövőben szeretnénk kiépíteni egy erős kosárlabda utánpótlásképző központot. A létesítményi feltételeink még igen korlátozottak. Épül a tornacsarnokunk Solymáron. Ennek megépülése (2018 őszére) nagyon sokat segít majd az edzési, versenyzési lehetőségeinken. Mindamellett a környéki iskolákban tartandó edzések némelyike továbbra is fontos a lemorzsolódás elkerülése érdekében, hogy helyben, bérleményekben történjen.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A fentiek miatt kiemelt szerepe van saját sportcsarnok építésének, így lehetővé válik az iskolai testnevelés, az iskolai diáksport és az utánpótlás versenysport is. A felépülő új tornacsarnok eleget tud majd tenni minden ilyen kívánalomnak. Az MKOSZ stratégiai területnek tekinti a szabadtéri kosárlabda pályák számának növelését. Solymár és környéke jelenleg nem rendelkezik szabadtéri pályával (kivéve egy kicsi és lerobbant pályát). Szeretnénk, hogy csapataink edzés helyszíne legyen alkalmas streetball és 3x3 bajnokságok szervezésére, ezzel népszerűsítve az utcai kosarazást, mely kiváló kiegészítője a standard kosárlabdának. A fentiek megvalósítására kültéri kosárlabda pálya építését tervezzük, melyen egyidejűleg 3 csapat edzését lehet biztosítani, valamint 6 csapatos streetball bajnokságot is lehet rendezni, és alkalmas teljes értékű kosármeccsek lebonyolítására is. Az erre alkalmas terület az a telek, amelyen a tornacsarnok is épül, amelyet meg kell vásárolnunk a szabadtéri pálya megvalósításához (mivel így az SZWNA, akinek a telkén a beruházások megvalósulnak, már semmire sem tudja használni). A csarnok és a pálya nem saját területen épül, nagyon fontos lenne a tulajdonjogok rendezése a hosszúvátú működés érdekében.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve A tornacsarnok építés megvalósulásának ütemezése: 2014-2015-ös évad: tervezés, pályáztatás, kivitelező kiválasztása, szerződés kötés. 2015-2016-os évad: közműfejlesztés. 2016-2017-es évad: közműfejlesztés, szerkezetépítés, gépészet. 2017-18-as évad: gépészet, villanyszerelés, sporttechnológia. 2018-19-es évad: gépészet, sporttechnológia, környezet rendezés. 2018.09.07: Ünnepélyes átadás. A kültéri sportpálya építésének ütemezése: 2018-19-es évad: telek megvásárlása, tereprendezés, szükséges közművek kialakítása, kültéri sportpálya megépítése, környezet rendezés.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesület fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKOSZ koncepciójához. A most beadott program a korábbiak szerves folytatása. Így az Egyesület fő célja a kosárlabda sportág népszerűsítése Solymáron, és a csabai kosarasokkal együtt dolgozva Pilisvörösvár járásban, az utánpótlás alapjainak szélesítése, töm egbázis kialakítása és utánpótlás nevelés. Fontos szempont a fiatalok hosszú távú elköteleződése a sportág iránt. Ezért edzőink szakmailag és pedagógiailag is felkészült szakemberek. Bízunk abban, hogy a fiatalok sportba való bevonásával elősegítjük egy egészségesebb életszemléletű és életvitelű nemzedék kialakulását. A következő korosztályokkal foglalkozunk: 10 év alatt előkészítő - kiválasztás, sportági ismeretek elsajátítása játékos formában, képességfejlesztés; 10-12 év - építkezés az elkezdett munkára, technikailag helyes sportági alapok elsajátítása, edzésrendszer kialakítása; 13-14 év – lemorzsolódás elkerülése, minőségi munka emelése, komplex gyakorlatok, taktika, technika; 15-16 év – tehetség-kiválasztás, gondozás, funkcionalitás; 17-18 év - felkészítés a versenysportra, komplett képzés.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A piliscsabai kosarasokkal együtt le tudjuk fedni a teljes Pilisvörösvári járást, pluszban bevonva még a pesthidegkúti érdeklődőket. Személyesen, mérkőzések látogatásával és közösségi médián keresztül továbbra is igyekszünk bevonni a fiatalokat, szülőket a kosárlabda életbe. Ennek megvalósításában jelent majd nagy ugrást a tornaterem átadása. Társadalmilag nagy hatással lesz a település iskolásainak rendszeres és sport jellegű képzésében, a lakosság egészségessé tételében. Megerősödhet az aktív délutáni sportélet Solymáron. Fiatalok és felnőttek szám ára egyaránt javul az egészséges életmódhoz való hozzájárulás lehetősége, a szabad kapacitások során pedig közösségteremtő hellyé válhat, kulturális-, színházi- és egyéb rendezvényeknek teremt további lehetőséget Solymáron. Solymár településen az előkészítési és építési munkálatok új lehetőséghez juttatják a település vállalkozóit. Az átadás után szám ításaink alapján gazdaságosan működtethető a tornaterem. Az üzemeltetés során legalább két új munkahely jön létre. A bérbeadásból befolyó pénzből a Parthus SE kiegészítheti a költségvetését.

2018-05-30 01:03

5 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Személyi jellegű ráfordítások 2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott pozíció megnevezése

Pénzügyi és számviteli munkatárs

Végzettsé g

Adózás módja

Felsőfokú

Megbízási

Havi munkaóra

Kif. hó

Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

40

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

40

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

2018/19 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét Pozíció megnevezése Pénzügyi és számviteli munkatárs

Indoklás A tervezett 7 utánpótlás korú csapat adminisztrációja indokolja a tevékenységet az adminisztráció és elszámolás zökkenőmentes biztosítása érdekében.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

706 081 Ft

7 279 Ft

14 558 Ft

727 919 Ft

727 919 Ft

1 448 558 Ft

1 455 837 Ft

2018-05-30 01:03

6 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Számviteli törvény szerinti egyéb tárgyi eszköz beruházás

Busz 18+2 személyes

Mennyiségi egység

db

Mennyisé g

1

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

15 000 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése Busz 18+2 személyes

Indoklás

Eddig sokszor a szülők vitték a fiatalokat a versenyekre, már kezdünk ezen nagyon túlnőni, egyre nehezebb feladat a versenyzőinket és a kísérőket eljuttatni a versenyekre. A 2017/18-as évben vásárolt 8+1 személyes mikrobusz sokat segített a megyei versenyekben. A 2018/19-es idényben már az országos bajnokságban játszó csapatok nagyon nehezítik a szállítást. Csapataink utaztatásához szükségünk lenne legalább egy kisbuszra ami minimum 16+1 fő befogadására alkalmas, és szülők további segítsége nélkül is elég az országos szállításra. Egyik edzőnk el is végezte a kisbuszvezetői tanfolyamot és jogosítványt szerzett D1 kategóriára, hogy a lehető leggazdaságosabban tudjuk megoldani a szállítást. Az egyéb mellékletek közé feltöltöttünk indikatív kisbusz árakat.

2018/19 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

10 403 473 Ft

107 252 Ft

214 505 Ft

10 725 230 Ft

4 596 527 Ft

15 214 505 Ft

15 321 757 Ft

2018-05-30 01:03

7 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére! Előző SFP folytatása?

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)

U. f.

É. k.

Tervezett beruházási érték (Ft)

Sportcsarnok/tornaterem

sportcsarnok építése

2018-07-01

2018-08-31

2018-08-31

89 576 035 Ft

Kültéri kosárlabda pályaépítés

kosárlabda pálya (egyedi)

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

87 183 501 Ft

Kültéri kosárlabda pályaépítés

Sportcélú ingatlanhoz tartozó telekvásárlás

2018-07-01

2019-06-30

2019-06-30

65 100 000 Ft

241 859 536 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi száma

Érintett ingatlan tulajdonjoga

Indoklás

sportcsarnok építése

2083 Solymár hrsz. 4078

4078

saját

A tornacsarnok kivitelezésének 5. ütemében elsősorban az épületenergetikai és katasztrófavédelmi előírások változásának következtében szükségessé váló plusz beruházási elemeket (plusz tetőszigetelés rétegrend és plusz tűz- és villámvédelmi rendszer beépítése és az ehhez kapcsolódó plusz építészeti és gépészeti munkák), valamint a menekülési útvonalak külső biztosítását végezzük el (az épület vészkijárataihoz vezető út). Az egészségügyi, higiéniai okokból belső burkolatok nagyobb felületen kerülnek elhelyezésre, kisebbik teremben szintén rugalmas sportpadló rétegrend kerül elhelyezésre, illetve gombakár megelőzésre kerül sor a teljes sportpadló rétegrenden. Ebben az ütemben szerezzük be az épület üzemeltetéséhez szükséges beépített bútorokat is. (Az egyes elemek költségtervét és a konszignációkat lsd. a csatolt mellékletben.)

kosárlabda pálya (egyedi)

2083 Solymár hrsz. 4078

4078

saját

Rezonálva arra, hogy az MKOSZ stratégiai területnek tekinti a kültéri kosárlabda pálya építéseket, illetve azért, hogy megteremthessük a Pilisi régióban a streetball elterjedésének és régiós streetball bajnokságok rendezésének lehetőségét, kültéri kosárlabda pálya építését tervezzük, melyen egyidejűleg 3 csapat edzését lehet biztosítani, valamint 6 csapatos streetball bajnokságot is lehet rendezni. Erre úgy lenne lehetőség, ha az épülő tornacsarnokunk telkén valósítanánk meg, amit azonban így meg is kell vennünk.

Sportcélú ingatlanhoz tartozó telekvásárlás

2083 Solymár hrsz. 4078

4078

egyéb

A csarnok és a pálya nem saját területen épül, a tulajdonjogok rendezése szükséges a hosszútávú biztonságos működés érdekében, ez a jelzálog helyzetet is tisztává teszi. Így akkor nem idegen ingatlanon lesz a beruházás. Jelenleg a Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány biztosítja a telket az épülő tornacsarnokhoz. A kültéri pálya építés megvalósítására ugyanez a telek alkalmas. Azonban ezt meg kell vásárolnunk a szabadtéri pálya megvalósításához, mivel így az SZWNA, akinek a telkén a beruházások megvalósulnak, már semmire sem tudja használni, a két létesítmény a telket teljesen elfoglalja.

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit A Parthus SE ma nem rendelkezik saját tulajdonú sportcsarnokkal. A 2014-15-ös TAO évben lehetőséget kaptunk egy tornacsarnok felépítésére. Előkészítés után a 2016/17-es évadban kezdtük az építkezést, amit a 2018/19-es évadban tudunk teljes egészében befejezni. Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

2018-05-30 01:03

8 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Igen

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása Jogcí m

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

167 745 276 Ft

1 729 333 Ft

3 458 665 Ft

172 933 274 Ft

74 114 260 Ft

245 318 201 Ft

247 047 534 Ft

2018-05-30 01:03

9 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2017/2018

Bajnokságban szereplő csapatok száma (jelenlegi szezon 2018/2019)

Bajnokság legmagasabb szintje (jelenlegi szezon 2018/2019)

Előző szezon tervadata

Előző szezon tényadata

U9

15

15

0

0

Nincs

U11

33

45

0

0

Nincs

U12

36

26

12

1

Megyei

U14

55

31

24

2

Megyei

U16

87

47

36

3

Országos

U18

36

0

14

1

Országos

U20

12

0

0

0

Nincs

U23

4

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

278

164

86

7

2018-05-30 01:03

Jelenlegi szezon tervadata

10 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyisé g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Táplálék kiegészítő

Táplálék kiegészítő

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

Gyógyszer

Gyógyszer

db

1

70 000 Ft

70 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ) Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése

Indoklás

Táplálék kiegészítő

A vitanimhiányos és regenerálódási időszakokban a betegségek kockázatát szeretnénk csökkenteni. A táplálékkiegészítőket a benchmark szerint megadott értékben kívánjuk elszám olni.

Gyógyszer

A kisebb sérülések, duzzanatok, rándulások helyszíni kezeléséhet. A gyógyszereket a benchmark szerint megadott értékben kívánjuk elszám olni.

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 770 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

140 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 315 000 Ft

Nevezési költségek

1 472 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

650 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 830 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

11 736 900 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

21 913 900 Ft

2018-05-30 01:03

Benchmarktól eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

11 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ 2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Minél több játékosunknak szeretnénk biztosítani az egységes edzésfelszerelést, ami egyben a sportágat hivatott népszerűsíteni és a gyerekek motivációját erősíteni. A bemelegítést elősegítő és az edzők munkáját segítő eszközök, továbbá a játékhoz, az erőnléti és a technikai képzéshez, valamint a versenybonyolításhoz szükséges eszközök beszerzését is tervezzük.

Személyszállítási költségek

Saját gépkocsik üzemanyagköltségeinek tevékenység céljára fordított összegét, személyszállítás cím en bérelt gépjárművek bérleti díját és üzemanyagköltségeit, valamint személyszállítási szolgáltatást szám olunk el. Ez mind a felkészüléshez, mind a versenyeztetéshez kapcsolódik. Mivel több helyszínen tartunk edzést, játékosaink is több helyszínen szerepelnek, ezért az edzésre mozgatás is jelentős költségeket generál.

Nevezési költségek

Különböző hazai és nemzetközi tornák nevezési költségei valamint az országos és megyei bajnokságok keretében rendezett tornák kötelezően fizetendő költségei. Csatoljuk a nemzetközi tornák részvételének költségbecslését az egyéb dokumentumok között.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Igyekszünk minden lehetséges tornarendezést megpályázni és ezt a jövőben is szeretnénk tartani. Ezzel szeretnénk népszerűsíteni helyben a sportágat, másrészt ismereteket szerezni, nyújtani a fiatal sportolóknak, hogy kedvet kapjanak asztalszemélyzet munkára, játékvezetői munkára, hogy azok, akik esetleg kevésbé tehetségesek is megtalálják szám ításukat a kosárlabda körül.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészülési és versenyeztetési helyszíneink az első oldalon felsoroltak szerint, valamint az edzőtábori helyszínek. Budapesttől Pilisszentivánig több helyszínen folyik a képzés. A Solymári tornacsarnokkal 2018.09.15-től szám oltunk.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Az éves programunkat kéthetes augusztusi edzőtáborral kezdjük Solymáron. Az év során a torna rendszerű versenyek és idegenbeli mérkőzések során étkezés biztosítunk sportolóinknak. Az évad során lehetőségeinkhez mérten több vidéki csapattal szeretnénk magunkat megmérettetni, így vidéki, utazások is a költségvetésben szerepelnek.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

A szakmai stáb az eddigiekre épül, de mindenképpen szükségünk van újabb szakemberekre a növekedésünk miatt. A szakemberek költségét a benchmark szerint szám oljuk el.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség Tétel

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség) Megnevezés

Indoklás

Klagenfurti Nemzetközi torna részvétel

A tornára autóval tervezünk menni (mikrobusz/kisbusz), ennek költsége.

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség) Megnevezés

Indoklás

Klagenfurti Nemzetközi torna részvétel

Ebben az évadban a tavalyihoz hasonlóan a Klagenfurti United World Games tornán veszünk részt. A fiú és a lány U16 korosztályokból 1-1 csapattal indulunk.

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség) Megnevezés

Indoklás

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség Pozíció

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

19 661 701 Ft

202 698 Ft

405 396 Ft

20 269 795 Ft

2 252 199 Ft

22 319 296 Ft

22 521 994 Ft

2018-05-30 01:03

12 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Általános Képzés 2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-05-30 01:03

13 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Szakképzés 2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei Szaképzés megnevezése

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-05-30 01:03

14 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Versenyeztetés 2018/19 évad - Versenyeztetés költségei Jogcím

Tervezett költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-05-30 01:03

15 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

14 558 Ft

14 558 Ft

7 279 Ft

21 837 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)

214 505 Ft

214 505 Ft

107 252 Ft

321 757 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

3 458 665 Ft

3 458 665 Ft

1 729 333 Ft

5 187 998 Ft

Utánpótlás-nevelés

405 396 Ft

405 396 Ft

202 698 Ft

608 094 Ft

Összesen

4 093 124 Ft

6 139 686 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

pályázatírás, pályázatelszámolás, pályázatmenedzselés

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)

pályázatírás, pályázatelszámolás, pályázatmenedzselés

Tárgyi utófinanszírozott

pályázatírás, pályázatelszámolás, pályázatmenedzselés

Utánpótlás-nevelés

pályázatírás, pályázatelszámolás, pályázatmenedzselés

2018-05-30 01:03

16 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Solymár, 2018. 05. 30.

2018-05-30 01:03

17 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Nyilatkozat 2 Alulírott dr. Kátai Szabolcs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést; 4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt – igazolt módon – nem teljesítette; 7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet); 13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék; 15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg; 16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4. támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 18. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 19. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig; 20. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet; 21. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem; 22. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Solymár, 2018. 05. 30.

2018-05-30 01:03

dr. Kátai Szabolcs ügyvezető Parthus Sportegyesület

18 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ NYILATKOZAT a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén 1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról Alulírott dr. Kátai Szabolcs (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Parthus Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Parthus Sportegyesület (kedvezményezett neve) ☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül. ☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely ☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz ☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz [Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos sportszervezetnek.] ☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. [Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.] ☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely: ☐ hivatásos sportolót alkalmaz ☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz [Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.] 2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2 jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 % ☐ 50 % ☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, ☐hitel, ☑egyéb forrás: kiegészítő TAO, támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 % ☑ 50 % ☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, ☐hitel, ☑egyéb forrás: kiegészítő TAO, támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. 3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3 ☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre. ☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. [Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.] ☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat. [Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is] ☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat. [Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg. Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

2018-05-30 01:03

19 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül. Kelt: Solymár, 2018. 05. 30.

.......................................................... aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont). 2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul. 3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

2018-05-30 01:03

20 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Amatőr/Hivatásos nyilatkozat Alulírott dr. Kátai Szabolcs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem. Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Solymár, 2018. 05. 30.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja). Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz. Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).

2018-05-30 01:03

21 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ ÁFA Nyilatkozat A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Solymár, 2018. 05. 30.

2018-05-30 01:03

dr. Kátai Szabolcs ügyvezető Parthus Sportegyesület

22 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.

2018-05-30 01:03

23 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Mellékletek Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 6 Utolsó feltöltés: 2018-05-22 11:46:50 Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2018-05-17 13:48:29 Feltöltés / Megtekintés

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 3 Utolsó feltöltés: 2018-04-12 09:41:05 Feltöltés / Megtekintés

(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2018-04-20 08:44:07 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2018-04-20 01:21:18 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2018-04-20 01:21:46 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2018-05-17 14:02:10 Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe. Aláírandó nyilatkozat letöltése 2. számú nyilatkozat Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 5 Utolsó feltöltés: 2018-04-20 15:40:24 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 4 Utolsó feltöltés: 2018-05-21 08:59:17 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 8 Utolsó feltöltés: 2018-05-22 13:56:30 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2018-05-22 11:54:35 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2018-05-18 12:23:45 Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az .es3 formátumú fájl az elfogadható.

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2018-05-22 11:51:43 Feltöltés / Megtekintés

2018-05-30 01:03

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

24 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Fájlok száma: 5 Utolsó feltöltés: 2018-04-20 08:40:45 Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 8 Utolsó feltöltés: 2018-05-18 19:52:55 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2018-04-20 14:18:18

Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben az önerő külső forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el (pl.: nyilatkozat az önkormányzat részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia. A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2018-04-20 01:55:53 Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2018-04-20 01:59:42 Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2018-04-20 02:00:06

Kelt: Solymár, 2018. 05. 30.

2018-05-30 01:03

25 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

706 081 Ft

7 279 Ft

14 558 Ft

727 919 Ft

727 919 Ft

1 448 558 Ft

1 455 837 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

178 148 749 Ft

1 836 585 Ft

3 673 170 Ft

183 658 504 Ft

78 710 787 Ft

260 532 706 Ft

262 369 291 Ft

- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 403 473 Ft

107 252 Ft

214 505 Ft

10 725 230 Ft

4 596 527 Ft

15 214 505 Ft

15 321 757 Ft

- ebből előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

167 745 276 Ft

1 729 333 Ft

3 458 665 Ft

172 933 274 Ft

74 114 260 Ft

245 318 201 Ft

247 047 534 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

19 661 701 Ft

202 698 Ft

405 396 Ft

20 269 795 Ft

2 252 199 Ft

22 319 296 Ft

22 521 994 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

198 516 531 Ft

2 046 562 Ft

4 093 124 Ft

204 656 217 Ft

81 690 905 Ft

284 300 560 Ft

286 347 122 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 10 000 Ft

2018-05-30 01:03

Tárgyi 35 000 Ft

Utánpótlás 10 000 Ft

Képzés 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft

Összesen 55 000 Ft

26 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ A kérelemhez tartozó mellékletek (57 darab) ÁFA Nyilatkozat Aláírandó nyilatkozat letöltése afa_nyilatk_parthus_201809_1524180078.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2018-04-20 01:21:18) 59c45d6bf8a5fbda6244ba46842cac0af3d05c61f97941fed016824e9ea3ab68 Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) alairasi_cimpeldany_katai_parthus_1526557709.pdf (Hiánypótlás, 63 Kb, 2018-05-17 13:48:29) e0512135a5b92cfe6488e1a83d6b48f8fe0e8aa6e40e4c603716cb49f7275b47 katai_parthus_alairasminta_1524180469.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2018-04-20 01:27:49) 438f87083612f4cbe1155f5326784df7dca5eb1a62da6a7b0fbe411dc355bb25 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források parthus_sportfejlesztesi_program_le_1524182406.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2018-04-20 02:00:06) 5407724b114db1b60e0d1209356431b11ed9e520571e2f5ae8a88482688a3f7c A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben az önerő külső forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el (pl.: nyilatkozat az önkormányzat részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia. onresz_nyilatkozat_1524206534.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2018-04-20 08:42:14) 8877f7be21f13c0a66c070e516a6ca1e62f888e1d7cde359af8d4194f7a08bd4 beruhazas_koltsegvetes_te_1524226698.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2018-04-20 14:18:18) ee235457a6ced7a006daf41c767a5162ba37f65ed1e5c631003ba7607ec953c9 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága parthus_sportfejlesztesi_program_le_1524182382.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2018-04-20 01:59:42) 968585e6c2a981cbfcd07d675086bc4c63b22a7a9f6b75c1dca7ec7b87d6c4ed A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai. parthus_sportfejlesztesi_program_mu_1524182152.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2018-04-20 01:55:53) f11786240a6956ca3029bc1f058a35ac1c72702a0f7fc2e89c010192b7904ce7 Egyéb dokumentumok alairas_jt_20180208ig_1524183890.jpg (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2018-04-20 02:24:50) 340de4ff7eff730fe887cd446bc3a0a81c4ca3e5ec634a142880abd2667441ca alairas_ko_20180208ig_1524183899.jpg (Szerkesztés alatt, 118 Kb, 2018-04-20 02:24:59) b398d88ef83f28e4220fd4d914b65924ca4d29f12afac3643a22e0ebfe884f48 ford_transit_szemelyszallitok_arl_1524205566.pdf (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2018-04-20 08:26:06) c6e1a0aa52038c0ee6aef4caaf4398cb64df0a4054b33bb9f73e70aab8b47e22 alairas_jt_20180209tol_1524206261.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2018-04-20 08:37:41) 7aedbada46c4b2f411c209e63cedd309b3d4b225396455b54c6a0b54977f1bf4 klagenfurt_ktsg_becsles_v2_1524231624.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2018-04-20 15:40:24) 28aad632224bca0af0b4f8369659cdda3b1c3fb04cf6137425597db7da0af49e EMMI nyilatkozat Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe. Aláírandó nyilatkozat letöltése emmi_nyil_parthus_201819_1524180106.pdf (Szerkesztés alatt, 283 Kb, 2018-04-20 01:21:46) b67d9ca727fa58b4835dd94b9af56383b1a624badea169a282c9871eebac64b4 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) parthus_kivonat_20180418_p1_1524180397.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-20 01:26:37) 844be5c637ef96efb9102c957be0632d2ddb1dea361d75140b4647d5a8a729ef parthus_kivonat_20180418_p2_1524180408.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-20 01:26:48) 4363068eb2ef7fe0d00cbaaf2d130c593a49db53b8be11f3f80d2a612fff2a59 parthusse_kivonat_20180522_p1_1526981995.jpg (Hiánypótlás, 3 Mb, 2018-05-22 11:39:55) 7898e510da61773ce2819600e30819f82b74a787d3a7a35a062a9a3c1851b94b parthusse_kivonat_20180522_p2_1526982009.jpg (Hiánypótlás, 4 Mb, 2018-05-22 11:40:09) ae78f50dfd04b10241b4e1e4b612b2e6a1b77e442b1486200b87e575f255fb23 cel_szerinti_besorolas_valtozas_1526982197.pdf (Hiánypótlás, 779 Kb, 2018-05-22 11:43:17) c662a5ff10b54ecd4e4126e6889daf5f049627d1ed7850b5453f5711dc16fb53 nyilatkozat_cel_szerinti_besorolas_1526982410.pdf (Hiánypótlás, 28 Kb, 2018-05-22 11:46:50) 716c1f3569fd2b6d9e11f1f5b366d67957f0cadb65576a60e9dbee748ed56eec (55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat parthus_dijfiz_tranzakcio_30470351_1524206647.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2018-04-20 08:44:07) b0a955d976e1bc5befe2958f55b6030a1b05b0edbacf6cc289ddcb284c5d8d48

2018-05-30 01:03

27 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) koztart_opten_kerelem_002_11203_201_1523518865.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2018-04-12 09:41:05) 1034dbc1079435b60b44d42b976244a4c3c70cf794c24629499e4d1c9f402f70 koztart_opten_kerelem_002_11203_201_1523518865.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2018-04-12 09:41:05) 1034dbc1079435b60b44d42b976244a4c3c70cf794c24629499e4d1c9f402f70 koztart_opten_kerelem_001_11203_201_1522959383.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2018-04-05 22:16:23) 22dd11a09b5491791791c85b42e76bbe7d6bac4d034ecf67c855524a7c06624e 2. számú nyilatkozat Aláírandó nyilatkozat letöltése 2sz_nyilatk_parthus_201819_1526558530.pdf (Hiánypótlás, 204 Kb, 2018-05-17 14:02:10) 215883adb511a0c48b6d8a9088e0fdba0610522ad1961dfa2f8d81565de49d38 2sz_nyilatk_parthus_201819_1524180135.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2018-04-20 01:22:15) 6e2e9c580d5b3733f1abecafe30899bc4996db0b0dd8a95ef9c63f1b86ee6bcc Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások nemrelevans_1524207293.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2018-04-20 08:54:53) 7d7b528e3368c860a331a5aea075a87de377e34bad03de48ac9d3713967d4ec8 nemrelevans_1526982703.pdf (Hiánypótlás, 14 Kb, 2018-05-22 11:51:43) 7d7b528e3368c860a331a5aea075a87de377e34bad03de48ac9d3713967d4ec8 Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles parthus_epitesiengedely_tornacsarno_1524174675.pdf (Szerkesztés alatt, 807 Kb, 2018-04-19 23:51:15) ac6a022dff1f3a28beac1922a858c4e56ef0d05e899d62e5c8396bb03aa23ff6 nem_engedely_koteles_nyilatkozat_1526639025.pdf (Hiánypótlás, 94 Kb, 2018-05-18 12:23:45) cbb8a4920f8d058a9dfd94a5f2e31fecc6fd2ac91318085b00a08250ba22ef73 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja hasznalati_jog_nyilatkozat_1524206399.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2018-04-20 08:39:59) be8cf6aee3b160f49802356fd31c7a0269affc9044916029009792f44f043727 tornacsarnok_hasznalati_jog_megalla_1526886002.pdf (Hiánypótlás, 133 Kb, 2018-05-21 09:00:02) 5d21369ae218d221e974d9e4ad9bffe7e5c3fa46eb9c3131154c8d1c85d3eb5b kosarlabda_palya_hasznalati_jog_meg_1526886019.pdf (Hiánypótlás, 109 Kb, 2018-05-21 09:00:19) 9e3e40dc564553deafebd57b2db08a4843dc2a8254a52f24cb4e128f8cb2eb03 sportcsarnok_tulaj_hozzajar_nyi_1526886344.pdf (Hiánypótlás, 58 Kb, 2018-05-21 09:05:44) 73db56ea89fea7eb32c3ab91170c1fa7b052479df20e259c2955e5fe7fc9ca78 kosarlabdapalya_tulaj_hozzaja_1526886360.pdf (Hiánypótlás, 58 Kb, 2018-05-21 09:06:00) c472fcc951666957a4e5d65e722099479b087607ed10bceb081014e29607bcbf epiteshozzajarulonyilatkozatpart_1526886374.pdf (Hiánypótlás, 38 Kb, 2018-05-21 09:06:14) 4ed5d1b45a3eb0240d497e74e1d0ad58f415c6fa6af1c6d30df1687080b7db33 tornacsarnok_uj_hasznalati_jog_mega_1526982321.pdf (Hiánypótlás, 115 Kb, 2018-05-22 11:45:21) 97390f5194b2afd3bc72a6f144fc8997d4a09ad3e602068087250159c1078059 kosarlabda_palya_uj_hasznalati_jog__1526990190.pdf (Hiánypótlás, 116 Kb, 2018-05-22 13:56:30) be283052bc6b78754b22dae0aa9523e274d133a50634d1d4ba6ed6d1ca923bf8 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az .es3 formátumú fájl az elfogadható. tullap04052018041914454300-40112944_1524174538.es3 (Szerkesztés alatt, 22 Kb, 2018-04-19 23:48:58) f9508cfec082f36ed25692bfcf0e1a258aae039316d39c830439068629efbd1a tullap04052018041914454300-40112944_1526982875.es3 (Hiánypótlás, 22 Kb, 2018-05-22 11:54:35) f9508cfec082f36ed25692bfcf0e1a258aae039316d39c830439068629efbd1a Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre hozzajarul_nyilakt_parthus_201819_1524180201.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2018-04-20 01:23:21) 93ad281036775c716880a29bddaf9a30110f65be077772c1a03beb52756b9cd3 szwna_hozzajarulasi_nyilatk_1524206330.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2018-04-20 08:38:50) d9916a5c65c6a9dccd612f9db659d3c78d9654404c26295ed605f850932ba0d4 jelzalogjog_nyilatkozat_parthus_201_1526885942.pdf (Hiánypótlás, 48 Kb, 2018-05-21 08:59:02) e6026b144f12505f9a4812a66015d1fe6266425ed8b1ece9f7aa55db2cbbbb7e jelzalogjog_nyilatkozat_szwna_20181_1526885957.pdf (Hiánypótlás, 71 Kb, 2018-05-21 08:59:17) ab0b738a0fecdbb5c36a43fa416628aa01f5214965454993de8d4310a726a14a Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók kivitelezesikoltsegvetes_mod_20180_1524175473.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2018-04-20 00:04:33) 66710480e159824a6b136e66fd643c35e8a20d76cd00f86534b15511edcb7d3d tornacsarnok5.utemmuszakitart_1524175662.pdf (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2018-04-20 00:07:42) c390474309e35e19ac4c5730decc7d34b3e11232244d51a0919d0ad42dd0e8ba telekvasarlasijarulekos_1524175840.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2018-04-20 00:10:40) b15052a9b1f6593808f1921b62c1ceefd13c6b633492839a3226f0be23561721

2018-05-30 01:03

28 / 29

be/SFPHP01-11203/2018/MKOSZ szwna_parthus_ingatlan_adasvete_1524175980.pdf (Szerkesztés alatt, 482 Kb, 2018-04-20 00:13:00) 4e058104d1cbdabc4f9207aaa53e2fd9133752b193a299fbfcf3ec01484b6ec0 ingatlan_elovasrl_szerz_mod_1524206445.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2018-04-20 08:40:45) cd07e16149406429fcd187f7d383a366ed3c8bf5349514afceeb1b2c76432d69 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése splymarsportcs.beep.kiviteli_1524176185.zip (Szerkesztés alatt, 15 Mb, 2018-04-20 00:16:25) 96395d6284373fbcfe65cdce77b0b3bbc84d451b904f221459eea1fd2d71a68c helyszinrajz_kulteri_sportpalya_tel_1524176287.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2018-04-20 00:18:07) 0b8e7436e7c02081d07a556381bf1389484d5d6afe1ed2588298478e0a95e8d5 palyaterv_1524176312.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-20 00:18:32) d2303820ea4921d6705d03551d9253de9fb764b2243a5949359c44ddb8a12bf5 sporttechnologiaimuleiras_1524176352.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2018-04-20 00:19:12) 8505241ee7c4afe3306c99082df5231f8fdc26ae3c989c16e8634a41150ecd6a solymar_4078_hrsz_ertekbecsles_1_1524180926.pdf (Szerkesztés alatt, 778 Kb, 2018-04-20 01:35:26) 7a89f81e716c020503e7b06db7f904cffe74c45f069db883a6bd1ff248f0e187 solymar_4078_hrsz_ertekbecsles_1a_1524180936.jpg (Szerkesztés alatt, 901 Kb, 2018-04-20 01:35:36) df572bfee836f0431fcf079e998bf00fbd4e7621561eb4dba811e66cbabe9457 solymar_4078_hrsz_ertekbecsles_2_1524180961.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2018-04-20 01:36:01) 47ee71f50b007f85530400e8599e47c163552c5bd388947a6d51212741db04e4 szakertoinyilatkozatsolymar_1526665975.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-05-18 19:52:55) 31a76b8663a9587ec722a643f83f982b566a0a76a488cc0cd1e28a24873c5b1d

2018-05-30 01:03

29 / 29

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.