mlsz


1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bakonyszombathely Községi Sportegyesület A kérelmező szer...

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


mlsz
1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csepel Fc Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Csepel Fc...

mlsz
1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve HAJDÚSZOBOSZLÓI SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet r&...

mlsz
1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Répcelaki Sportegyesület A kérelmező szervezet rövid&iacu...

mlsz
1 A kérelmező adatai Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből A kérelmező szervezet teljes neve PAKSI SPORTEGYESÜLET A...

mlsz
1 A kérelmező adatai Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből A kérelmező szervezet teljes neve Darnózseli Sport Egy...

mlsz
1 A kérelmező adatai Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből A kérelmező szervezet teljes neve GYIRMÓT SE A k&eacut...

mlsz
1 A kérelmező adatai Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből A kérelmező szervezet teljes neve Dalnoki Jenő Labdarú...

mlsz
1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nádudvari Sportegyesület A kérelmező szervezet rövid&iacu...

mlsz
1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Garai Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rö...

mlsz
1 A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Police-Ola Lakóterületi Sport Klub Közhasznú Egyesül...be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve

Bakonyszombathely Községi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

BKSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1059

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19890005-1-11

Bankszámlaszám

62900012-15100917-00000000

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám

2884

Város

Bakonyszombathely

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

út

Házszám

31

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám

2884

Város

Bakonyszombathely

Közterület neve

Kossuth

Közterület jellege

út

Házszám

31

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 34 359 111

Honlap

http://www.erikanet.hu/oldal.php? E-mail cím func=1&menupont_id=6522&objektum_tipus_id=28&objektum_id=51205

Fax [email protected]

A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Tóth Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

SE elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 244 14 92

E-mail cím

[email protected]

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Pintér Lajos

+36 20 824 48 80

E-mail cím [email protected]

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név

2016-12-18 14:57

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,1 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

4 MFt

2 MFt

10 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

5,1 MFt

3,1 MFt

11,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

3 MFt

2 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1 MFt

1 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

5 MFt

4 MFt

13 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

3 MFt

2 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

2016-12-18 14:57

2 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)

228 805 Ft

4 576 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)

6 148 801 Ft

122 976 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 594 656 Ft

31 893 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-18 14:57

3 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Bakonyszombathelyi Községi Sportegyesület / 86 igazolt versenyző / - szabadidő- és versenysport tevékenységek . Az egyesület alapítása 1905-1906-ra tehető. Célok : a labdarúgós szakosztály korosztályos csapatainak működtetése / U-7, U-9, U-11, U-12-13, U 16, tartalék , felnőtt /, községi szabadidősport szervezése, feltételeinek megteremtése. A Bakonyszombathelyi Községi Sportegyesület a 2015-16-es évadban az MLSZ Megye III. bajnokságában / Déli Csoport / szerepel, mind a felnőtt csapat, mind pedig a tartalék a középmezőnyben szerepel. Az ősszel indított U 16-es csapat jelenleg 3-4. helyezett. A labdarúgó szakosztály jelenlegi célja a Megye III. felnőtt bajnokság 1-3 helyezésének megszerzése. További távolabbi cél, hogy a remélt Megye II.-be történő bejutás megtörténjen . Mindezek érdekében a csapat 2 új szakedzőt foglalkoztat és bővíti játékosállományát. A csapat bízik abban, hogy a rendszeres, kemény edzések meghozzák a várt eredményeket a továbbiakban. Probléma : - A SPORTPÁLYA LEROMLOTT ÁLLAGA, MELY FELÚJÍTÁSRA SZORUL, - fontos lenne egy PÁLYAÖNTÖZŐ BERENDEZÉS beszerzése a MINŐSÉGI PÁLYA megteremtésére.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem tervezünk ingatlanberuházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve - Az utánpótlás pálya felújítása a településen a Kastélyparkban Határidő : 2016. augusztus 31. - Junior pálya felújításának megvalósítása Határidő : 2016. szeptember 30. - A füves labdarúgó kispálya felújítása / tápanyag feltöltés, gyomirtás, hangerezés, füvesítés / sportcsarnok melletti kispálya / - atlétikai pálya kialakítása Határidő : 2016. november 30. - A füves labdarúgó nagypálya felújítása / tápanyag feltöltés, gyomirtás, hangerezés, füvesítés / Határidő : 2016. november - A füves labdarúgó nagypálya öntözőberendezésének beszerzése, üzembe állítása Határidő : 2016. november

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Kiemelt feladatnak tekintjük a Sportfejlesztési programban a szakszövetségi stratégiájával összhangban az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a tehetségesek kiválasztását és gondozását, ennek érdekében edzőtáborban való részvétel, valamint nyári labdarúgó tábor megszervezését tervezzük. Továbbá a sport infratsruktúra folyamatos fejlesztését : Junior pálya felújításának megvalósítása A füves labdarúgó kispálya felújítása / tápanyag feltöltés, gyomirtás, hangerezés, füvesítés / sportcsarnok melletti kispálya / - atlétikai pálya kialakítása A füves labdarúgó nagypálya felújítása / tápanyag feltöltés, gyomirtás, hangerezés, füvesítés / Tornacsarnok sportszertár megvalósítása

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Az egyesület a két szezon között a teremlabdarúgást szervezi és támogatja. Így gyakorlatilag az év 52 hetéből 48-50 hétvége sporteseményeinek szervezése, feltételeinek biztosítása a vezetőség és az aktív sportolók folyamatos feladata. Az egyesület bekapcsolódik a községi rendezvényekbe és egyes programokat önállóan szervez. / pld. Majális. / A korábbi kistérségi ill mikrotérségi un. spartakiádok megszervezésére is sor került a téli időszakban , melyre a tornacsarnok már megfelelő feltételeket biztosított. További terv, hogy 2016 év nyarán egy edzőtábort szervezünk a Pilisben, valamint helyben egy labdarúgó tábort szervezünk egy német csapat közreműködésével megyei hatókörrel. Az egyesület a labdarúgás mellett szabadidősport szakosztályt működtet és támogatja a helyi teniszezők tevékenységét. Az egyesület fő támogatója a Biogáz UniO Kft és a Vogelpick BT, alkalmanként kisebb adományokkal cégek és magánszemélyek támogatják.

2016-12-18 14:57

4 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások Támogatott munkakör(ök) megnevezése

Kategória

Képesíté s

Adózás módja

Havi munkaóra 0

Kif. hó

0

Bruttó juttatás (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás 0 Ft

2016-12-18 14:57

Ell. szerv. fiz. díj 0 Ft

Közreműködői díj 0 Ft

Teljes támogatás (Ft) 0 Ft

Önrész (Ft) 0 Ft

Elszámolandó összeg 0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft

5 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória Pályatartozék

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

Mennyiségi egység db

Mennyiség 4

Egységár 80 000 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 320 000 Ft 320 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

Indoklás A pálya köré szeretnénk,mert a jelenlegi amortizálódott.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás 221 941 Ft

2016-12-18 14:57

Ell. szerv. fiz. díj 2 288 Ft

Közreműködői díj 4 576 Ft

Teljes támogatás (Ft) 228 805 Ft

Önrész (Ft) 98 059 Ft

Elszámolandó összeg 324 576 Ft

Teljes ráfordítás (Ft) 326 864 Ft

6 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett beruházási érték (Ft)

Pályainfrastr. bőv.

öntözőrendszer kiépítése

2016-07-18

2016-08-01

2016-08-08

4 389 488 Ft

Biztonsági beruházás

biztonsági kerítés építése

2016-07-18

2016-07-25

2016-07-25

139 700 Ft

Pályafelújítás

élőfüves pálya felújítása

2017-03-06

2017-05-01

2016-05-02

4 070 350 Ft 8 599 538 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

öntözőrendszer kiépítése

A pályahitelesítés során kifogásként került jkv.be, hogy a meglévő pálya kordon nem szabványos, ki szükséges váltani pályakerítéssel. A tervezett fakerítés alkalmazkodik a természetvédelmi területhez és megfelel az MLSZ előírásnak.

biztonsági kerítés építése

A 2006-ban felújított pálya öntözése nem megoldott, a jelenlegi berendezés rendszer amortizálódott.

élőfüves pálya felújítása

A 2006-ban felújított pálya újra felújításra szorul. A pálya hullámos, a fűvezet 50 %-a pótlásra szorul, a kapuk övezete gödrösödött.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése Kategória

Beruházás megnevezése

Beruházás típusa

Beruházás címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi száma

Hasznos terület(m2)

Használat jogcíme

Pályainfrastr. bőv.

öntözőrendszer kiépítése

Egyéb

2884 Bakonyszombathely Kossut Lajos 31

21

Bérelt

Biztonsági beruházás

biztonsági kerítés építése

Egyéb

2884 Bakonyszombathely Kossut Lajos 31

21

Bérelt

Pályafelújítás

élőfüves pálya felújítása

Nagy f.p.

2884 Bakonyszombathely Kossut Lajos 31

21

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján maximum elszámolható nyers beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni) Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése

Ingatlan típusa

Cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Méret

Használat jogcíme

Igénybevétel (óra / hó)

Bérleti díj Ft/óra

Igénybe vett hónapok száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem

2016-12-18 14:57

7 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ 2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

5 964 337 Ft

61 488 Ft

122 976 Ft

6 148 801 Ft

2 635 201 Ft

8 722 514 Ft

8 784 002 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-18 14:57

8 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U16

BAKONYSZOMBATHELY KSE U16

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

9

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

11

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok Korosztály U19

Csapat neve Bakonyszombathely U19

Létszám 14

Csapat szintje 16/17 egyéb ffi UP bajnokság

Megjegyzés

Státusz Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám

2016-12-18 14:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

9 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok Korosztály U16

Csapat neve BSZ U16

Létszám 14

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

női UP bajnokság

Státusz Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám

2016-12-18 14:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

10 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám

2016-12-18 14:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

11 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát! Versenyengedély szám

2016-12-18 14:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

12 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok Korosztály

2016-12-18 14:57

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

13 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

40

8 000 Ft

320 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

40

1 200 Ft

48 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

26

6 000 Ft

156 000 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

4

25 000 Ft

100 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Kategória

Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító)

Adózás módja

Szerződés szerinti havi óraszám

Kifizetéssel érintett hónapok száma

Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

624 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

660 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

340 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

1 724 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása Közvetlen támogatás 1 546 816 Ft

2016-12-18 14:57

Ell. szerv. fiz. díj 15 947 Ft

Közreműködői díj 31 893 Ft

Teljes támogatás (Ft) 1 594 656 Ft

Önrész (Ft) 177 184 Ft

Elszámolandó összeg 1 755 893 Ft

Teljes ráfordítás (Ft) 1 771 840 Ft

14 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban. Közvetlen támogatás 0 Ft

2016-12-18 14:57

Ell. szerv. fiz. díj 0 Ft

Közreműködői díj 0 Ft

Teljes támogatás (Ft) 0 Ft

Önrész (Ft) 0 Ft

Elszámolandó összeg 0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft

15 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft) 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban. Közvetlen támogatás 0 Ft

2016-12-18 14:57

Ell. szerv. fiz. díj 0 Ft

Közreműködői díj 0 Ft

Teljes támogatás (Ft) 0 Ft

Önrész (Ft) 0 Ft

Elszámolandó összeg 0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft) 0 Ft

16 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 576 Ft

4 576 Ft

2 288 Ft

6 864 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

122 976 Ft

122 976 Ft

61 488 Ft

184 464 Ft

Utánpótlás-nevelés

31 893 Ft

31 893 Ft

15 947 Ft

47 840 Ft

Összesen

159 445 Ft

239 168 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

2016-12-18 14:57

17 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Bakonyszombathely, 2016. 12. 18.

2016-12-18 14:57

18 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Nyilatkozat 2 Alulírott Tóth Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. 17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében. Kelt: Bakonyszombathely, 2016. 12. 18.

2016-12-18 14:57

19 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Mellékletek Feltöltés / Megtekintés

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2016-04-26 13:01:18 Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2016-04-26 13:03:47 Feltöltés / Megtekintés

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2016-04-26 13:02:00 Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2016-04-30 15:15:46 Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4 Utolsó feltöltés: 2016-12-06 13:02:22 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-12-05 12:13:06 Feltöltés / Megtekintés

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-12-06 13:01:01 Feltöltés / Megtekintés Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-12-06 12:59:58 Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-12-06 13:03:09 Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-12-06 13:03:32 Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2016-12-06 13:12:56 Feltöltés / Megtekintés

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 3 Utolsó feltöltés: 2016-12-05 12:03:04 Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3 Utolsó feltöltés: 2016-12-06 13:13:14

Kelt: Bakonyszombathely, 2016. 12. 18.

2016-12-18 14:57

20 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok Teljes szakember állomány2

3

50%

Licence-szel rendelkező edzők száma2

2

0%

Edzőtáborok száma

db

2

4

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

3

4

33%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok: 0% 0% 0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U1915

18

20%

U1814

19

36%

U170

0

0%

U1615

19

27%

U1512

14

17%

Egyéb indikátorok 0% 0% 0%

2016-12-18 14:57

21 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 186 278 Ft

63 776 Ft

127 552 Ft

6 377 606 Ft

2 733 260 Ft

9 047 090 Ft

9 110 866 Ft

- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)

221 941 Ft

2 288 Ft

4 576 Ft

228 805 Ft

98 059 Ft

324 576 Ft

326 864 Ft

- ebből előfinanszírozott (ingatlan)

5 964 337 Ft

61 488 Ft

122 976 Ft

6 148 801 Ft

2 635 201 Ft

8 722 514 Ft

8 784 002 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 546 816 Ft

15 947 Ft

31 893 Ft

1 594 656 Ft

177 184 Ft

1 755 893 Ft

1 771 840 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

7 733 094 Ft

79 723 Ft

159 445 Ft

7 972 262 Ft

2 910 444 Ft

10 802 983 Ft

10 882 706 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 0 Ft

2016-12-18 14:57

Tárgyi 15 000 Ft

Utánpótlás 10 000 Ft

Képzés 0 Ft

Összesen 25 000 Ft

22 / 23

be/SFPHPM01-12076/2016/MLSZ A kérelemhez tartozó mellékletek (26 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) bszhelysealaircimp_1430232872_1461668627.pdf (Szerkesztés alatt, 995 Kb, 2016-04-26 13:03:47) 1b295cf114c05f6b8d2b80abe778c51b20f85617ea46494827eaabd9ca9369f1 A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is) bszhelytaosportpalya2016_1462022226.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 15:17:06) 1fd2883b0ff8696f10411d05e06ecd59de32820233ae00944a0c593d58607f07 koltsegvetesutemezes_1481025812.doc (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2016-12-06 13:03:32) 9482fc12ae70b8fa907120e54b5fd069c8782e57c3bda4933c92ca8c36d15d10 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága 1_1462022354.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 15:19:14) 2a78359a48e1b451153f27278699c975f4f62df522975452a6d64669ff273bc8 hasznositas_1481026376.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2016-12-06 13:12:56) 026dcb2880d0e591753bf7d461c8dc576c1c25602e6270cb1ecc9a2c5e94e328 Egyéb dokumentumok labdarugopalya13dbg-990fejjel_1480935829.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2016-12-05 12:03:49) 66c03c87746286b8ffc6936e2f551a0100781c3c7d8170193184835946b8d93c abakonyszombathelyisportpalyafel_1480935843.doc (Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2016-12-05 12:04:03) 8a3ebb621dbe55930291803fa4a4b479f4b84b58f56fd8711944ab20c011957d bszhelysemeghatalmazas_1462022288.pdf (Szerkesztés alatt, 775 Kb, 2016-04-30 15:18:08) 8ff13747e9228c35c3a92221cef04065eea51853444f973fe7999fbd7feab417 koltsegvetesutemezes_1481025742.doc (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2016-12-06 13:02:22) 9482fc12ae70b8fa907120e54b5fd069c8782e57c3bda4933c92ca8c36d15d10 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) bszhelysebiros.kiv.2016_1461668478.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-26 13:01:18) aa806828b0ab65c465cae976c3f3d1e229102b3b665b9802faeabd3a74912d56 (25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat bszhelytaosportbefizig.2016_1462022146.pdf (Szerkesztés alatt, 1003 Kb, 2016-04-30 15:15:46) 30112d297bcd1afcd8650ff60d5ed03575205c81c92c6e21c7f0c76a3f1135f7 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) bszhelysenav02016_1461668520.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-26 13:02:00) fa86838bf680f078d3eae4fa3e66c5df40419bd8d246c10987e021de053d766b Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások 1_1462022372.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 15:19:32) 2a78359a48e1b451153f27278699c975f4f62df522975452a6d64669ff273bc8 taojoginyiljegyzoepeng_1481025789.pdf (Hiánypótlás melléklet, 602 Kb, 2016-12-06 13:03:09) bd95b40a7373c2c52d1bcea85e79db491193612c7803505c130a09f8a42f0ae0 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles 1_1462022391.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 15:19:51) 2a78359a48e1b451153f27278699c975f4f62df522975452a6d64669ff273bc8 taojoginyiljegyzoepeng_1481025598.pdf (Hiánypótlás melléklet, 602 Kb, 2016-12-06 12:59:58) bd95b40a7373c2c52d1bcea85e79db491193612c7803505c130a09f8a42f0ae0 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja bszhelytaosportkepviselet2016_14620_1480936386.pdf (Hiánypótlás melléklet, 826 Kb, 2016-12-05 12:13:06) a5570e0a7d06d20141df14e516a6f137c52b8ae745757d533c2bbc4dbe59dcfc bszhelytaosportkepviselet2016_1462022256.pdf (Szerkesztés alatt, 826 Kb, 2016-04-30 15:17:36) a5570e0a7d06d20141df14e516a6f137c52b8ae745757d533c2bbc4dbe59dcfc Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) bszhelytaosporttul.lap2016_1462022189.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 15:16:29) ab31c857842f562358bf8686baa0706223867775b798d72adb678803a03baef3 bszhelytaosporttul.lap2016_1481025661.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-12-06 13:01:01) ab31c857842f562358bf8686baa0706223867775b798d72adb678803a03baef3 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók koltsegvetes_1480935778.doc (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2016-12-05 12:02:58) 0dbeb38d21820b130b895123d3cc456eab48a0b80f952fa29dc0e1e27f6587a5 targyikoltsg.osszesitotervbszh_1480935784.xls (Hiánypótlás melléklet, 26 Kb, 2016-12-05 12:03:04) d30f910d47e097c32453b177a840c1881f838741c3b86cbb44c2c14932591201 automatasportpalyaontozorendszer_1462022321.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-04-30 15:18:41) 67f29f34ceed41c232422d16a45d00638a0960eaa68dede5c8cffcd4725eca8e A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése automatasportpalyaontozorendszer_1462022335.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-04-30 15:18:55) 67f29f34ceed41c232422d16a45d00638a0960eaa68dede5c8cffcd4725eca8e koltsegvetesutemezes_1481025700.doc (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2016-12-06 13:01:40) 9482fc12ae70b8fa907120e54b5fd069c8782e57c3bda4933c92ca8c36d15d10 muszaki_1481026394.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-12-06 13:13:14) a40d9c60f7f45721de5fefbe0b4d865bf84b3d2f52a137f1a23823341c40fbad

2016-12-18 14:57

23 / 23

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.