MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS


1 A Vodafone Magyarország zrt. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyaszt&oa...
Author:  Gréta Halász

0 downloads 1 Views 213KB Size

Recommend Documents


Mobil: ,
1 2 KOORDINÁTORKA kontakt Jarmila Fajnorová Nižný Hrušov 258 Tel.: 057/ Mobil: , Členovia poroty + dobrovoľníci: cc...

mobil
1 IP adresa:... Zákaznické číslo:... ESSID nebo č.bloku:.. Port:... SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH...

JÍDELNÍ LÍSTEK. tel.: (rezervace) mobil: mobil:
1 JÍDELNÍ LÍSTEK2 Studené předkrmy 01 50g Capresse mozzarella s grilovanými cherry rajčaty a olivami 79,- Sauvignon...

Mobil: , Tel:
1 E.On smlouva na věcné břemeno ke stavbě: Kostelec u Hol.,Zaháj... Předmět: E.On smlouva na věcné břemeno ke stavbě: Kostelec u ...

Fax: Mobil:
1 VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE Švábky 2, Praha 8 Tel./Fax: Mobil: Profesionální úklidové stroje A...

Fax: , , Mobil:
1 MEHNAM-info / Jogjavítás Ügykód: allampolgarijogsertoketfeljelentes A Legfőbb Ügyész és az Ombudsman hi...

fax: , mobil: ,
1 12 23 3 1 TECHNIKA PITNÉ VODY 1.1 RESI 2600 Regulační a pojistná centrála, která přináší cel...

fax: mobil:
1 O B E C H R A D Č A N Y Hradčany č.p. 64, p. Radslavice IČ: tel/fax: mobil: Účetní závěrka obce za rok 2015 Zpracovaný n...

fax: mobil:
1 graphic & design Office: Hurricane, Pšeničná Bratislava tel./fax: mobil: Poštová adresa: Hurricane, Seberínih...

fax: mobil:
1 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Bohemians Praha Jiří BOUŠÍ Nad vodovodem 1 Severní I/2908/ Praha Praha 4 mobil: BOH Dukla Prah...:

A Vodafone Magyarország zrt. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008 (IX. 12.) Kormányrendelet 4.§.(4) bekezdésében meghatározott kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget. A Vodafone Magyarország zrt. földfelszíni mobil rádiótelefon, illetve vezeték nélküli internet szolgáltatásának az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő minőségi követelményeiről szóló 229/2008 (IX. 12.) Kormányrendeletnek való megfelelőségét az Informatikai és Hírközlési Miniszter által kijelölt tanúsító szervezet – MATRIX Kft. is hitelesítette. A MATRIX Kft. témafelelős tanúsítói a lefolytatott vizsgálat alapján megállapították, hogy a Vodafone Magyarország zrt. mobil rádiótelefon és vezeték nélküli internet szolgáltatásai 2011-ben is megfelelnek az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008 (IX. 12.) Kormányrendelet, mint normatív dokumentumban foglalt követelményeinek.

MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ Minőségi mutató meghatározása: A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések ideje (HLI): Az előfizetői szerződés létrejöttétől számított időtartam, amelyen belül a Szolgáltató hozzáférést biztosít az Előfizető által igényelt szolgáltatáshoz. Ha a szerződéskötést megrendelés előzi meg, a számításnál az érvényes megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésének időpontját kell figyelembe venni. A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített határideje [megkezdett naptári nap] A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Előre fizető Előfizető esetén: Az Előfizető által indított, első díjfizetést eredményező hívás indításával egyidejűleg Utólag fizető Előfizető esetén: 2 nap (48 óra) Teljesítési érték: 1 óra 2. MINŐSÉGI PANASZ HIBAELHÁRÍTÁSI IDEJE Minőségi mutató meghatározása: A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje. (MHI)[megkezdett óra] A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 72 óra Teljesítési érték: 2 óra

3. SZÁMLAPANASZ KIVIZSGÁLÁSI ÉS ELINTÉZÉSI IDEJE Minőségi mutató meghatározása: Számlapanasznak nevezzük az adott szolgáltatás igénybevételéről a Szolgáltató által kiállított számla elleni reklamációt, melyben az Előfizető a felszámított díj(ak) összegét vitatja. A mutató csak forgalommérésen alapuló számlázást alkalmazó szolgáltatások esetében értelmezett. Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80 %-ában teljesített határideje (SZKI) [megkezdett naptári nap]. A Vodafone Magyarország Rt. a vizsgált időszakban végezte el számlázási rendszerének teljes cseréjét. Az új számlázi rendszer az ügyfelek eddiginél is rugalmasabb kiszolgálását teszi lehetővé. (számlafizető elkülönítés, átláthatóbb számlakép, testre szabott tarifa konstrukciók kialakítása, stb.). Az alábbi teljesítési érték kizárólag vizsgált időszakra vonatkozik, és nem a jelenlegi állapotot tükrözi. A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 45 nap Teljesítési érték: 8 nap 4. A SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA Minőségi mutató meghatározása: AUT Rendelkezésre állás = ------------------- x 100 % AUT + ADT Ahol ADT A teljes kiesési idő ( az alapszolgáltatás megszűnése és annak visszaállítása között eltelt idő) AUT A működési idő ( az alapszolgáltatás elindítása és annak megszűnése között eltelt idő ) AUT + ADT A teljes megfigyelési idő. A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték : Célérték: 99,25% % Teljesítési érték: 99,25% 5. A SIKERTELEN HÍVÁSOK ARÁNYA Minőségi mutató meghatározása: A sikertelen hívások aránya a megadott időtartamban megkísérelt összes hívások számához képest. (SHA) [%] A Szolgáltató által éves szinten megadott minőségi mutató. A Szolgáltató az összes hálózati forgalmat veszi alapul a mutató megadásánál, egy kiválasztott hónap forgalma alapján. A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 1,5% Teljesítési érték: 0,7%

6. A HÍVÁS FELÉPÍTÉSI IDEJE Minőségi mutató meghatározása: A hívás felépítési ideje azon időtartam, amely alatt az összeköttetés felépül. A minőségi mutató meghatározása során az adatgyűjtési időszakban a leggyorsabban felépülő 95%-nyi hívás átlagos felépítési ideje került kiindulási alapként meghatározásra. (HFI) [megkezdett másodperc] A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 30 másodperc Teljesítési érték: 5 másodperc 7. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐK 120 MÁSODPERCEN BELÜLI BEJELENTKEZÉSEINEK ARÁNYA Minőségi mutató meghatározása: Az ügyfélszolgálat ügyintézőinek 120 másodpercen belüli bejelentkezéseinek aránya az összes bejelentkezéshez viszonyítva. [százalék] A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 75% Teljesítési érték: 88% 8. SIKERESEN TOVÁBBÍTOTT ÉS FOGADOTT SMS-EK ARÁNYA Minőségi mutató meghatározása: A szolgáltató saját hálózatában, két végberendezés között, 60 másodpercen belül sikeresen továbbított és fogadott SMS-ek aránya százalékban A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 98% Teljesítési érték: 99,96% 9. SIKERESEN TOVÁBBÍTOTT ÉS FOGADOTT MMS-EK ARÁNYA Minőségi mutató meghatározása: A szolgáltató saját hálózatában, két végberendezés között, 10 percen belül sikeresen továbbított és fogadott MMS-ek aránya százalékban A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 90% Teljesítési érték: 99,17% 10. Célérték meghatározása nélküli mutatók Új hozzáférési pont létesítésének időtartama éves átlagban Bejelentett előfizetői panaszok száma Minőségi panaszok száma A jogos minőségi panaszok száma A számlapanaszok száma

1 óra 6,72 (db/ezer 0,63 (db/ezer 0,47 (db/ezer 5,31 (db/ezer

előfizető) előfizető) előfizető) előfizető)

:

A jogos számlapanaszok száma Az ügyintézés elleni panaszok száma Minőségi panaszok hibaelhárításának időtartama éves átlagban Számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének időtartama éves átlagban

3,95 (db/ezer előfizető) 0,47 (db/ezer előfizető) 3 óra 6 nap

VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNET SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ Minőségi mutató meghatározása: A szolgáltatáshoz való új hozzáférés létesítések ideje (HLI): Az előfizetői szerződés létrejöttétől számított időtartam, amelyen belül a Szolgáltató hozzáférést biztosít az Előfizető által igényelt szolgáltatáshoz. Ha a szerződéskötést megrendelés előzi meg, a számításnál az érvényes megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezésének időpontját kell figyelembe venni. A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek, az esetek 80 %-ában teljesített határideje [megkezdett naptári nap] A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Előre fizető Előfizető esetén: Az Előfizető által indított, első díjfizetést eredményező hívás indításával egyidejűleg Utólag fizető Előfizető esetén: 2 nap (48 óra) Teljesítési érték: 1 óra 2. MINŐSÉGI PANASZ HIBAELHÁRÍTÁSI IDEJE Minőségi mutató meghatározása: A minőségi panaszok alapján indított hibaelhárításnak az esetek 80 %-ában teljesített határideje. (MHI)[megkezdett óra] A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 72 óra Teljesítési érték: 2 óra 3. SZÁMLAPANASZ KIVIZSGÁLÁSI ÉS ELINTÉZÉSI IDEJE Minőségi mutató meghatározása: Számlapanasznak nevezzük az adott szolgáltatás igénybevételéről a Szolgáltató által kiállított számla elleni reklamációt, melyben az Előfizető a felszámított díj(ak) összegét vitatja. A mutató csak forgalommérésen alapuló számlázást alkalmazó szolgáltatások esetében értelmezett. Forgalommérésen alapuló számlázás esetén a bejelentett számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének az esetek 80 %-ában teljesített határideje (SZKI) [megkezdett naptári nap]. A Vodafone Magyarország Rt. a vizsgált időszakban végezte el számlázási rendszerének teljes cseréjét. Az új számlázi rendszer az ügyfelek eddiginél is rugalmasabb kiszolgálását teszi lehetővé. (számlafizető elkülönítés, átláthatóbb számlakép, testre szabott tarifa konstrukciók

kialakítása, stb.). Az alábbi teljesítési érték kizárólag vizsgált időszakra vonatkozik, és nem a jelenlegi állapotot tükrözi. A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 45 nap Teljesítési érték: 6 nap 4. A SZOLGÁLTATÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA Minőségi mutató meghatározása: AUT Rendelkezésre állás = ------------------- x 100 % AUT + ADT Ahol ADT A teljes kiesési idő ( az alapszolgáltatás megszűnése és annak visszaállítása között eltelt idő) AUT A működési idő ( az alapszolgáltatás elindítása és annak megszűnése között eltelt idő ) AUT + ADT A teljes megfigyelési idő. A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 99,25% Teljesítési érték: 99,25% 5. A GARANTÁLT (ÁTLAGOSAN ELVÁRHATÓ) LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG GPRS LEFEDETTSÉGI TERÜLETEN Minőségi mutató meghatározása: Az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a Szolgáltató az Előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 80 %-ában garantál. A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 22/7 Kbit/másodperc Teljesítési érték: 43,78/23,96 Kbit/másodperc 6. A GARANTÁLT (ÁTLAGOSAN ELVÁRHATÓ) LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG EDGE LEFEDETTSÉGI TERÜLETEN Minőségi mutató meghatározása: Az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a Szolgáltató az Előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 80 %-ában garantál. A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 100/40 Kbit/másodperc Teljesítési érték: 143,96/43,56 Kbit/másodperc

7. A GARANTÁLT (ÁTLAGOSAN ELVÁRHATÓ) LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG 3G LEFEDETTSÉGI TERÜLETEN Minőségi mutató meghatározása: Az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a Szolgáltató az Előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 80 %-ában garantál. A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 150/40 Kbit/másodperc Teljesítési érték: 350,94/314,97 Kbit/másodperc 8. A GARANTÁLT (ÁTLAGOSAN ELVÁRHATÓ) LE- ÉS FELTÖLTÉSI SEBESSÉG 3G/HSDPA/HSUPA LEFEDETTSÉGI TERÜLETEN Minőségi mutató meghatározása: Az átlagos le-, illetve feltöltési sebesség, amelyet a Szolgáltató az Előfizetői számára a szolgáltatás igénybevétele esetén a vizsgált esetek 80 %-ában garantál. A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 2100/800 Kbit/másodperc Teljesítési érték: 2492,89/1008 Kbit/másodperc

7. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐK 120 MÁSODPERCEN BELÜLI BEJELENTKEZÉSEINEK ARÁNYA Minőségi mutató meghatározása: Az ügyfélszolgálat ügyintézőinek 120 másodpercen belüli bejelentkezéseinek aránya az összes bejelentkezéshez viszonyítva. [százalék] A minőségi mutatóra a Szolgáltató által megadott érték: Célérték: 75% Teljesítési érték: 91,4% 8. Célérték meghatározása nélküli mutatók Új hozzáférési pont létesítésének időtartama éves átlagban Bejelentett előfizetői panaszok száma Minőségi panaszok száma A jogos minőségi panaszok száma A számlapanaszok száma A jogos számlapanaszok száma Az ügyintézés elleni panaszok száma Minőségi panaszok hibaelhárításának időtartama éves átlagban Számlapanaszok kivizsgálásának és elintézésének időtartama éves átlagban

1 óra 6,72 (db/ezer 0,76 (db/ezer 0,43 (db/ezer 1,56 (db/ezer 1,06 (db/ezer 0,47 (db/ezer 3 óra 5 nap

előfizető) előfizető) előfizető) előfizető) előfizető) előfizető)

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.