Motivatie in sport nader bekeken. Jutta Hulshof Welkom


1 Motivatie in sport nader bekeken Jutta Hulshof Welkom2 Sportprestaties Techniek Tactiek Fysiek Mentaal3 Begrippen Sportpsychologie: bestudeert gedac...
Author:  Lander de Veer

0 downloads 0 Views 2MB Size

Recommend Documents


Koprot in uien nader bekeken
1 Koprot in uien nader bekeken Martijn Wolf Witteveen Afstudeerwerkstuk Cah Vilentum Coach Piet Haak2 Voorwoord Dit rapport over koprot in de uienteel...

Grensoverschrijdende fusies nader bekeken
1 Grensoverschrijdende fusies nader bekeken Een onderzoek naar de problemen en de mogelijkheden van grensoverschrijdende fusies Afstudeerscriptie Rech...

POLITIEGEWELD NADER BEKEKEN
1 POLITIEGEWELD NADER BEKEKEN EEN VERGELIJKEND LITERATUUR ONDERZOEK NAAR POLITIEGEWELD IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN NEDERLAND Vrije Universit...

Analyse: Krimp nader bekeken
1 Analyse: Krimp nader bekeken Inhoudsopgave 1. Inleiding Bevolkingskrimp in een Europese context Toekomstige nationale bevolkings- en huishoudensontw...

MEI 2017 NADER BEKEKEN
1 MONNIK MAGAZINE / 02 (h)eerlijk! MONNIK MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE MONNIK DRANKEN IN OLDENZAAL APRIL/MEI 2017 NIEUW BIJ DE MONNIK Atlantische Oc...

De problematiek nader bekeken
1 De problematiek nader bekeken Als studiegebied voor deze verkenning wordt gehanteerd de Zaan, vanaf de Voorzaan ter hoogte van de Den Uijlbrug tot a...

De Acceptgiro nader bekeken
1 BIJLAGE Q.A Rules & Regulations Bepalingen De Acceptgiro nader bekeken (Op basis van IBAN en BIC) Specificaties voor het drukken van het Acceptg...

Lenzen nader bekeken
1 Lenzen nader bekeken Doorheen lenzen kunnen we een beeld van een voorwerp waarnemen dat anders is dan in werkelijkheid. Hoe gaat dit in zijn werk? 1...

De klasraad nader bekeken
1 De klasraad nader bekeken De agenda De klasraad krijgt via het lessenrooster een vaste plek in de weekplanning. De agenda wordt gevormd door 1. de o...

Tegenhouden nader bekeken
1 Tegenhouden nader bekeken Een evaluatie van een nieuwe kijk op criminaliteitsbestrijding Oberon Nauta Paul van Soomeren2 Tegenhouden nader bekeken E...Motivatie in sport nader bekeken Jutta Hulshof Welkom

Sportprestaties

Techniek

Tactiek

Fysiek

Mentaal

Begrippen Sportpsychologie: bestudeert gedachten, gevoelens en gedrag van mensen in sportsituaties Mentale training: systematisch aanleren van mentale vaardigheden en technieken met als doel het verbeteren van prestatiesMotivatie • Doeloriëntatie In mijn sport vind ik het meest belangrijk om .......

A

òf

B

1

A

... het beter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

òf

B

... het niet slechter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

2

A

... het beter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

òf

B

... het niet slechter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

3

A

... het beter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

òf

B

... het beter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

4

A

... het niet slechter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

òf

B

... het niet slechter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

5

A

... het niet slechter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

òf

B

... het beter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

6

A

... het niet slechter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

òf

B

... het beter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

En deze vragen als … Vervang sport door: functie als coach

Verschillende type doelen Resultaatdoel: Een vergelijking met anderen waarbij het eindresultaat telt Prestatiedoel: Een vergelijking met jezelf: je wilt je eigen prestatie verbeteren zonder je met anderen te meten Procesdoel: Beschrijving van de acties die nodig zijn om een prestatie- of resultaatdoel te halen

Motivatie • Doelorientatie

STREVEN Egogerichte streber

Taakgerichte streber

EGO

TAAK Egogerichte vermijder

Taakgerichte vermijder

VERMIJDEN

Motivatie • Taakgerichte streber • Succes aflezen bij jezelf: persoonlijke ontwikkeling • Gericht op behalen positieve uitkomsten, uitdagingen opzoeken • Intrinsiek gemotiveerd • Sportvaardigheden zijn te ontwikkelen • Verklaring succes & falen: geleverde inspanning/training • Controle ervaren over prestatie • Stabiel (en hoog) zelfvertrouwen • Zien fouten als leermomenten • Feedback over hoe je iets uitvoert i.p.v. vergelijking met anderen

Motivatie • Taakgerichte vermijder • Gericht op vermijden van prestatie onder eigen niveau • Sportvaardigheden zijn te ontwikkelen • Verklaring succes falen: geleverde inspanning/training • Gericht op vermijden negatieve uitkomsten • Stellen makkelijk- of onmogelijk haalbare doelen • Weinig vertrouwen in prestatie • Gespannen in prestatiesituatie • Wel succes? Eerder opluchting dat geinspireerd • Zien fouten als falen • Feedback over hoe je iets uitvoert i.p.v. vergelijking met anderen

Motivatie • Egogerichte streber • Gericht op uitblinken ten opzichte van anderen • Sportvaardigheden zijn aangeboren talent • Wedstrijden om talent te tonen / ego op te poetsen • Extrinsieke motivatie • Sterk, maar instabiel zelfvertrouwen • Succes en falen wijten aan talent of omstandigheden • Meer spanning door richten op resultaat • Zien fouten als kans om ego te herstellen • Voorkeur voor feedback hoe ze in competitie eindigen

Motivatie • Egogerichte vermijder • Gericht op vermijden van slechtere prestaties dan anderen • Teamsport: niet slechter dan teamgenoot • Sportvaardigheden zijn aangeboren talent • Wedstrijd is bedreiging voor het ego • Spanning en negatieve gevoelens • Weinig zelfvertrouwen • Succes en falen wijten aan talent of omstandigheden • Wel succes? Eerder opgelucht dan geinspireerd • Zien fouten als afgaan voor anderen • Voorkeur voor feedback over hoe ze falen kunnen voorkomen

Motivatie Stel: Een turnster is 3e geworden tijdens een belangrijke wedstrijd en ze had een X aantal punten voor haar uitgangswaarde. Wat voor doel zal de turnster stellen voor de volgende wedstrijd als ze een… 1. Taakgerichte streber is; 2. Taakgerichte vermijder is; 3. Egogerichte streber is; 4. Egogerichte vermijder is.

Overleg in tweetallen • Ga jouw turn(st)ers in je hoofd langs: herken je verschillen tussen de ego-taak oriëntaties en de streef-vermijd oriëntaties? • Bespreek met elkaar de voorbeelden en waar je dit aan ziet.

Invloed cultuur!

School Familie

Sport Dominante doeloriëntatie

Motivatie • Intrinsieke motivatie hoogste als iemand zich • Competent • Zelfbepalend • Verbonden met anderen voelt (coach/team)

Plan van aanpak - Hoe kan je deze kennis inzetten? - Wat kan je doen om jouw turn(st)ers te ondersteunen om de streefgerichte taak oriëntatie te ontwikkelen of versterken? - Wat ga je hier in de eerst volgende training mee doen? - Hoe kan je er voor zorgen dat je dit integreert in jouw werk als coach?Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.