Motivatie in sport nader bekeken. Jutta Hulshof Welkom


1 Motivatie in sport nader bekeken Jutta Hulshof Welkom2 Sportprestaties Techniek Tactiek Fysiek Mentaal3 Begrippen Sportpsychologie: bestudeert gedac...
Author:  Lander de Veer

0 downloads 3 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Motivatie in sport nader bekeken Jutta Hulshof Welkom

Sportprestaties

Techniek

Tactiek

Fysiek

Mentaal

Begrippen Sportpsychologie: bestudeert gedachten, gevoelens en gedrag van mensen in sportsituaties Mentale training: systematisch aanleren van mentale vaardigheden en technieken met als doel het verbeteren van prestatiesMotivatie • Doeloriëntatie In mijn sport vind ik het meest belangrijk om .......

A

òf

B

1

A

... het beter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

òf

B

... het niet slechter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

2

A

... het beter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

òf

B

... het niet slechter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

3

A

... het beter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

òf

B

... het beter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

4

A

... het niet slechter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

òf

B

... het niet slechter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

5

A

... het niet slechter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

òf

B

... het beter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

6

A

... het niet slechter te doen dan waar ik normaal gesproken toe in staat ben.

òf

B

... het beter te doen dan de meeste anderen van mijn niveau.

En deze vragen als … Vervang sport door: functie als coach

Verschillende type doelen Resultaatdoel: Een vergelijking met anderen waarbij het eindresultaat telt Prestatiedoel: Een vergelijking met jezelf: je wilt je eigen prestatie verbeteren zonder je met anderen te meten Procesdoel: Beschrijving van de acties die nodig zijn om een prestatie- of resultaatdoel te halen

Motivatie • Doelorientatie

STREVEN Egogerichte streber

Taakgerichte streber

EGO

TAAK Egogerichte vermijder

Taakgerichte vermijder

VERMIJDEN

Motivatie • Taakgerichte streber • Succes aflezen bij jezelf: persoonlijke ontwikkeling • Gericht op behalen positieve uitkomsten, uitdagingen opzoeken • Intrinsiek gemotiveerd • Sportvaardigheden zijn te ontwikkelen • Verklaring succes & falen: geleverde inspanning/training • Controle ervaren over prestatie • Stabiel (en hoog) zelfvertrouwen • Zien fouten als leermomenten • Feedback over hoe je iets uitvoert i.p.v. vergelijking met anderen

Motivatie • Taakgerichte vermijder • Gericht op vermijden van prestatie onder eigen niveau • Sportvaardigheden zijn te ontwikkelen • Verklaring succes falen: geleverde inspanning/training • Gericht op vermijden negatieve uitkomsten • Stellen makkelijk- of onmogelijk haalbare doelen • Weinig vertrouwen in prestatie • Gespannen in prestatiesituatie • Wel succes? Eerder opluchting dat geinspireerd • Zien fouten als falen • Feedback over hoe je iets uitvoert i.p.v. vergelijking met anderen

Motivatie • Egogerichte streber • Gericht op uitblinken ten opzichte van anderen • Sportvaardigheden zijn aangeboren talent • Wedstrijden om talent te tonen / ego op te poetsen • Extrinsieke motivatie • Sterk, maar instabiel zelfvertrouwen • Succes en falen wijten aan talent of omstandigheden • Meer spanning door richten op resultaat • Zien fouten als kans om ego te herstellen • Voorkeur voor feedback hoe ze in competitie eindigen

Motivatie • Egogerichte vermijder • Gericht op vermijden van slechtere prestaties dan anderen • Teamsport: niet slechter dan teamgenoot • Sportvaardigheden zijn aangeboren talent • Wedstrijd is bedreiging voor het ego • Spanning en negatieve gevoelens • Weinig zelfvertrouwen • Succes en falen wijten aan talent of omstandigheden • Wel succes? Eerder opgelucht dan geinspireerd • Zien fouten als afgaan voor anderen • Voorkeur voor feedback over hoe ze falen kunnen voorkomen

Motivatie Stel: Een turnster is 3e geworden tijdens een belangrijke wedstrijd en ze had een X aantal punten voor haar uitgangswaarde. Wat voor doel zal de turnster stellen voor de volgende wedstrijd als ze een… 1. Taakgerichte streber is; 2. Taakgerichte vermijder is; 3. Egogerichte streber is; 4. Egogerichte vermijder is.

Overleg in tweetallen • Ga jouw turn(st)ers in je hoofd langs: herken je verschillen tussen de ego-taak oriëntaties en de streef-vermijd oriëntaties? • Bespreek met elkaar de voorbeelden en waar je dit aan ziet.

Invloed cultuur!

School Familie

Sport Dominante doeloriëntatie

Motivatie • Intrinsieke motivatie hoogste als iemand zich • Competent • Zelfbepalend • Verbonden met anderen voelt (coach/team)

Plan van aanpak - Hoe kan je deze kennis inzetten? - Wat kan je doen om jouw turn(st)ers te ondersteunen om de streefgerichte taak oriëntatie te ontwikkelen of versterken? - Wat ga je hier in de eerst volgende training mee doen? - Hoe kan je er voor zorgen dat je dit integreert in jouw werk als coach?Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.