MĚSTO BUČOVICE VE STATISTICE


1 MĚSTO BUČOVICE VE STATISTICE Statistické noviny Vám již tradičně přináší přehled údajů za uplynulý ...
Author:  Věra Kovářová

0 downloads 3 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


MĚSTO BUČOVICE VE STATISTICE 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 Statistické noviny Vám již tradičně přináší přehled údajů za uplynulý rok 2016. Tato příloha Bučovických novin je v některých případech rozšířena o čísla za předešlé roky pro snadnější porovnání změn v jednotlivých kapi­tolách. V průběhu roku 2016 byly z Odboru správních agend vyčleněny dopravně správní agendy a byl vytvořen samostatný Odbor dopravy. Stejně tak od Odboru ekonomického se oddělil Odbor sociální. V případě zájmu o podrobnější údaje bude během dubna k dispozici na webových strán­kách města výroční zpráva, která obsahuje detailní pohled na čísla a také informace o činnostech v jednotlivých složkách a organizacích města.

ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - ÚSEK MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL, ÚSEK OP A CD, ÚSEK PODATELNY, ARCHIVNICTVÍ STAV k 31. 12. 2015 BUČOVICE

muži ženy celkem

2 192 2 270 4 462

ČERNČÍN KLOBOUČKY

MAREFY

VÍCEMILICE CELKEM

165 158 323

264 273 537

182 167 349

354 373 727

3 157 3 241 6 398

NAROZENÍ v roce 2016 muži 14 ženy 23 celkem 37

3 2 5

2 3 5

5 1 6

2 2 4

26 31 57

v roce 2016 se narodilo o 7 dětí méně než v roce 2015

PŘISTĚHOVANÍ v roce 2016 muži 34 ženy 56 celkem 90

4 4 8

9 9 18

3 9 12

13 11 24

63 89 152

přistěhovalo se o 30 občanů více než v roce 2015

ÚMRTÍ v roce 2016 muži ženy celkem

5 3 8

3 1 4

2 0 2

3 1 4

30 24 54

zemřelo o 10 osob méně než v roce 2015

5 6 11

4 12 16

2 1 3

7 3 10

59 75 134

odstěhovalo se o 27 občanů méně

Počet občanů k 31. 12. 2016

17 19 36

ODSTĚHOVANÍ v roce 2016 muži 41 ženy 53 celkem 94

6 BUČOVICE ČERNČÍN KLOBOUČKY STAV k 31. 12. 2015

muži ženy celkem

2 179 2 276 4 455

163 156 319

269 268 537

MAREFY

188 178 366

VÍCEMILICE CELKEM

358 384 742

3 157 3 262 6 419

Sňatky: celkem 44 (o 7 více než v roce 2015) obřadní síň – 22, kostel – 1, státní zámek – 20, jiné místo – 1 Oddávající: MUDr. Radovan Válek – 16, PhDr. Jiří Horák, Ph.D. – 24, Církevní forma – 4

Počet vydaných rejstříků trestů: 97 Počet vyřízených přestupků: 222 Přijaté žádosti o vydání OP: 2 318 Vydané cestovní doklady (pasy): 782 Ověřené podpisy a listiny: 1 027

Poštovné za rok: 2015 Kč 359 732,– 2016 Kč 479 608,– Počet zásilek doručených prostřednictvím datové schránky: 5 295 ks nárůst o 270 Počet zásilek odeslaných prostřednictvím datové schránky: 8 178 ks nárůst o 1 294 Počet zásilek doručených prostřednictvím České pošty: 2 680 ks nárůst o 27 Počet zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty: 11 538 ks pokles o 2 176 Počet dokumentů podaných osobně: 5 119 ks pokles o 1 176vs.

1

ODBOR EKONOMICKÝ – ÚSEK ŠKOLSTVÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY Za rok 2016 se na jídlo spotřebovalo: Počet pracovišť: 6 – maso ........ 1 659 kg – zelenina ..... 6 521 kg Počet tříd MŠ: 10 (z toho 1 s logopedickým zaměřením) – ryby ............ 616 kg – ovoce ......... 4 117 kg Počet dětí: 250 (leden – srpen 2016: 129 chlapců a 121 dívek) – luštěniny ....... 498 kg – mléko ....... 6 625 l 246 (září – prosinec 2016: 119 chlapců a 127 dívek) Počet zaměstnanců: celkem 39, z toho pedagogů – 22, provozních – 17 – ml. výrobky 1 253 kg – brambory ... 3 659 kg – cukry ........... 742 kg – tuky .............. 626 kg Počet strávníků: 306 – stálí strávníci bez zástupů Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace, Vyškovská 376 (DDM) V DDM v roce 2016 probíhalo 43 zájmových útvarů a pravidelných kurzů, které navštěvovalo 416 osob od dětí až po dospělé, o prázdninách proběhlo 6 městských táborů se 134 dětmi, 1 letní 14denní tábor s 45 dětmi a dva pobyty pro rodiny (Beskydy a Chorvatsko) s 54 účastníky. Dále se uskutečnilo 53 příležitostných akcí, do kterých se zapojilo 1 621 osob. Dopolední výtvarné a kreativní semináře pro ZŠ: 37 tříd 1. stupně ZŠ. Nejmladší účastník pravidelného vzdělávání 10 měs., nejstarší 81 let.

Bučovické základní školy Statistické údaje k 31. 12. 2016 ÚDAJ

Statistické údaje k 30. 9. 2016

CELKEM

Z TOHO

CELKEM

Z TOHO

Počet žáků školy

367

196 chlapců, 171 dívek

384

185 chlapců, 199 dívek

I. stupeň

210

114 chlapců, 96 dívek

199

97 chlapců, 102 dívek

II. stupeň

157

82 chlapců, 75 dívek

185

88 chlapců, 97 dívek

Počet tříd celkem

19

11 tříd I. stupeň, 8 tříd II. stupeň

18

10 tříd I. stupeň, 8 tříd II. stupeň

Počet žáků, kteří ukončili 30. 6. 2016 povinnou školní docházku

39

21 chlapců, 18 dívek; 22 SŠ s maturitou, 10 SOU s maturitou, 7 SOU

41

23 chlapců, 18 dívek

Počet žáků, kteří odešli k 30. 6. 2016 z 5. tříd do víceletých gymnázií

6

5 chlapců, 1 dívka

8

5 chlapců, 3 dívky

Počet žáků, kteří se učí cizí jazyk

367

367 angličtina, 69 němčina, 51 ruština, z toho 120 dva jazyky

352

352 AJ z toho 127 žáků druhý cizí jazyk - 71 NJ, 56 RJ

Počet odučených hodin cizího jazyka za týden

66

27 angličtina na I. stupni, 27 angličtina, 6 němčina a 6 ruština na II. stupni

75

28 angličtina na I. stupni, 33 angličtina na II. stupni, 6 ruština na II. stupni, 8 němčina na II. stupni

Žákovské knihovny

2

knihovna české literatury, knihovna anglické literatury v různých jazykových úrovních

1

5073 svazků – literatura pro děti a mládež

4 hodiny na I. stupni 20 hodin na II. stupni

24

v 1. až 5. ročníku 10 hodin v 7. až 9. ročníku 14 hodin

v 7. ročníku 4 předměty, v 8. ročníku 4 předměty, v 9. ročníku 6 předmětů

8

v 7. roč. 2 př., v 8. roč. 2 př., v 9. roč. 4 př.

4 skupiny v 7. třídách, 4 skupiny v 8. třídách, 6 skupin v 9. třídách

9

v 7. roč. 2 sk., v 8. roč. 3 sk., v 9. roč. 4 sk.

největší zájem o další cizí jazyk a informatiku

328

199 na I. stupni, 129 na II. stupni

Počet odučených hodin volitelných předmětů týdně Počet volitelných předmětů na II. stupni

14

Počet skupin volitelných předmětů na II. stupni Počet žáků ve volitelných předmětech Výuka cizího jazyka

216

- povinná výuka angličtiny od 3. třídy (nepovinná od 1. třídy) - povinně volitelná výuka dalšího cizího jazyka od 7. třídy

- volit. předmět angličtina od 1. třídy, povinná výuka angličtiny od 3. třídy - povinná výuka němčiny nebo ruštiny (druhý cizí jazyk) od 7. třídy

Individuálně vzdělávací plány a integrovaní žáci

17

14 chlapců, 3 dívky

18

14 chlapců, 4 dívky

Počet pedagogů

26

ředitel školy a 2 jeho zástupci,11 na I. stupni, 13 na II. stupni

25

ředitel školy, jeho zástupkyně, 10 na I. stupni, 13 na II. stupni

Počet pedagogů se speciálním výchovným zaměřením Počet odborných učeben Vybavení školy ICT

3 vých. poradci (kariérový por.adce, metodik prevence, speciální pedagog), 5 osobních asistentek 17

3x výchovná poradkyně (kariérová por., metodik primární prevence, speciální pedagog), 2x speciální pedagog, 4x asistentka pedagoga 9

2 počítačové učebny s 38 PC s internetem, všechny třídy vybaveny interaktivní technikou, žákům k dispozici volně wifi síť

1 učebna vybavena 25 stacionárními PC, 1 učebna vybavena tablety s klávesnicí (mobilní učebna), všechny třídy vybaveny interaktivní tabulí, k dispozici wifi síť (pro všechny)

Plavecké kurzy

131

žáci 1., 2. a 3. tříd dle zájmu žáků a rodičů

199

v 1. - 5. ročníku zařazena výuka plavání

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd, 7denní pobyt

34

RS Soláňka, Beskydy

41

Hynčice pod Sušinou, Hrubý Jeseník

Lyžařský výběrový kurz pro žáky 4. až 9. tříd, 7denní pobyt

32

RS Soláňka, Beskydy

Cyklistický kurz pro žáky II. stupně, 5denní pobyt

34

RS Kamínka, Chřiby

Škola v přírodě pro žáky 3. tříd, 5denní pobyt

33

RS Kamínka, Chřiby

Počet dětí ve školní družině

120

71 dětí z 1. a 2. třídy, ostatní žáci 3. až 5. třídy

120

79 dětí z 1. a 2. třídy

Počet oddělení školní družiny

4

1. oddělení do 16h. 2. o. do 15.00, 3. o. 14.30, 4 o. do 13.30

4

Počet vychovatelek ŠD

4

Počet strávníků ve školní jídelně Počet uvařených a vydaných jídel v minulém roce Počet pracovníků školní jídelny

2

837

4 27 z mateřské školy, 389 z I. stupně, 315 z II. stupně, 106 dospělých

93 200 7

1 vedoucí, 1 hlavní kuchař, 5 kuchařek

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ARTHURA NIKISCHE, příspěvková organizace Počet žáků: 372 – maximální kapacita školy; Počet pracovníků školy: 23, z toho 19 pedagogů Vyučované obory: hudební – 250 žáků, taneční – 60 žáků, výtvarný – 62 žáků Detašovaná pracoviště: Letonice, Dražovice, Brankovice, Nesovice Hudební obor: Hudební obor vyučuje 12,56 přepočtených pedagog. pracovníků. Nástroje, které se ve škole vyučují: klavír, housle, viola, violoncello, kytara – klasická, elektrická, basová, akordeon, keyboard, zobcová flétna, příčná flétna, saxofon, klarinet, fagot, trubka, baskřídlovka, baryton, lesní roh, bicí, sólový zpěv, sborový zpěv, cimbál, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, abeceda hudby – hudební nauka.

Místa bydliště žáků ZUŠ Bučovice: Žáci navštěvující ZUŠ Bučovice dojíždějí z 29 měst a obcí. Orchestry a soubory školy: Black&White Orchestra Cimbálová muzika CimBaHo Komorní smyčcový orchestr Kapela 30 TEČEK (country, jazz, folk, rock) Ar.Ni.Band (soubor zobc. fléten a keyboardů) Soubor kytar Pěvecký sbor COLORI

Taneční obor: Taneční obor vyučuje 1 pedagogická pracovnice. Předměty tanečního oboru: Pohybová a hudební průprava, Přípravná taneční výchova, Taneční příprava, Taneční praxe, Největší úspěchy roku 2016: Současný tanec, Lidový tanec, Tanec v proměnách času Národní soutěž žáků základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT: Pěvecký sbor COLORI Výtvarný obor: 1. místo v národním kole soutěže pěveckých souborů v Litomyšli Výtvarný obor vyučuje 1 pedagogická pracovnice. Předměty výtvarného oboru: Výtvarná tvorba – zde se žáci Zlaté pásmo v soutěži pěveckých sborů v Uničově seznamují s vyjadřovacími prostředky, což je výtvarný jazyk Další ocenění: a jeho techniky, s vyjadřovacími schopnostmi, kam patří tvo- MgA. Kateřina Schönová – ocenění za dirigentský výkon řivost a improvizace, s praktickými dovednostmi, pod které a celkovou dramaturgii spadá grafika, keramika, malba a kresba se znalostmi dějin Lenka Turkovská, DiS. – ocenění za klavírní doprovod umění, kde poznávají díla a učí se jim porozumět.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU

Úsek vodoprávního úřadu

Správní řízení a ostatní činnost

Stavební povolení + povolení k nakládání s vodami – rozhodnutí Zahájení vodoprávních řízení Kolaudace – kolaudační souhlas + rozhodnutí Samostatný odběr podzemních vod – rozhodnutí, odběr podzemních a povrchových vod, vypouštění odpadních vod - rozhodnutí Procesní rozhodnutí – přerušení řízení, zastavení řízení, spojení řízení o nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla - usnesení Účast na územních, stavebních a kolaudačních řízeních z hlediska dotčeného orgánu státní správy Vodoprávní vyjádření – potvrzení exist. staveb, sdělení k údrž. pracím, vyjádření, změny kultur pozemků Statistický výkaz vydaných stavebních povolení Vodoprávní evidence Vodoprávní dozor Stanoviska, vyjádření k územním a stavebním řízením z hlediska dotčeného orgánu státní správy, k návrhům a zadáním územních plánů

2014

2015

2016

8

17

10

17

16

10

6 13 13 49 5

7 15 13 69 4

8 13 13 62 5

310

255

340

2014 5 25 3 2 2 0

2015 10 40 1 2 1 0

2016 19 51 3 0 0 1

310

269

343

11 2

14 1

20 64

10 47 14

20 55 13

15 56 19

Úsek ochrany ZPF, přírody a krajiny

Činnost ochrany zemědělského půdního fondu Správní řízení a ostatní činnost Rozhodnutí o odvodech půdy ze ZPF Závazné stanovisko – souhlas k odnětí půdy ze ZPF Závazné stanovisko – souhlas s návrhem trasy vedení po pozemcích ZPF Závazné stanovisko – souhlas k použití sedimentů z vodního toku na pozemky ZPF Stanoviska ke stanovení dobývacího prostoru Stanoviska k pozemkovým úpravám Stanoviska, vyjádření k územním a stavebním řízením z hlediska dotčeného orgánu státní správy, k návrhům a zadáním územních plánů Dozorová a kontrolní činnost Zpracování ročního výkazu pro MŽP

3

Činnost ochrany přírody a krajiny Správní řízení a ostatní činnost Počet vydaných správních rozhodnutí ve věci povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les včetně uložení náhradní výsadby Rozhodnutí ve věci rušení ochrany památných stromů Počet vydaných správních rozhodnutí, závazných stanovisek ve věci - zásah do VKP, umístění stavby do krajiny, zásahy do památných stromů, činnosti v ochranných pásmech památných stromů) Stanoviska, vyjádření k územním a stavebním řízením z hlediska dotčeného orgánu státní správy, k návrhům a zadáním územních plánů, k pozemkovým úpravám Dozorová a kontrolní činnost, přestupky, pokuty Ochrana zvířat proti týrání - přestupky Rostlinolékařská péče – přijatá ohlášení stanoviště včelstev

2014

2015

2016

28

51

38

2

1

1

9

4

7

310

268

354

23 0

25 0

24 0

2014 310 0 2 4 10 22 0 240

2015 255 12 2 2 10 2 0 240

2016 340 7 2 3 10 5 4 240

120

120

120

20 760 56 1

20 590 40 3

20 670 50 2

23

31

25

2014 0

2015 0

2016 0

2015

2016

2014

2015

2016

310

255

340

4

13

9

Úsek lesů, myslivosti a rybářství

Činnost lesního hospodářství a myslivosti Správní řízení a ostatní činnost Vyjádření ke stavebním řízením Dočasné, trvalé odnětí PUPFL Stanovisko k těžbě dříví Udělení výjimek z těžby a zajištěnosti kultur Kontroly těžby, dokladů zaj. a MZD Výpisy z lesních hospodářských osnov Udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře Kontrola hlášení lovu Kontrola a schválení plánu lovu, drobné, spárkaté zvěře, evidence mysl. zařízení statistiky, plánu honů Kontroly evidence plomb k označení ulovené zvěře Vydáno plomb a lístků o původu zvěře Lovecké lístky Ustanovení a odvolání mysliveckých hospodářů v honitbách Uložení pokut Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les Souhlas s umístěním stavby do 50-ti metrů Rozhodnutí o povolení lovu zvěře mimo dobu lovu, vypouštění zvěře

0 2 2

0 0 3

0 0 3

Činnost rybářství Projednávání přestupků Rybářské lístky Ustanovení rybářské stráže

Správní řízení a ostatní činnost

113 1

201 5

138 0

Úsek ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Činnost ochrany ovzduší

Správní řízení a ostatní činnost Vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Účast na územních, stavebních a kolaudačních řízení z hlediska dotřeného orgánu státní správy Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší Udělení pokut za porušení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Činnost odpadového hospodářství Správní řízení a ostatní činnost Nakládání s odpady – upozornění Provádění kontrol původců odpadu Mapování výskytu černých skládek a autovraků Prověřování a vyřizování stížností občanů na porušování OZV Projednání přestupků dle § 45 a § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Nakládání s odpady – pokuty Účast na územních, stavebních a kolaudačních řízeních z hlediska dotčeného orgánu státní správy

4

10 109 2 2 2 5

56 255 5 1

12 127 4 5 2 4

60 340 8 1

10 135 2 5 1 3

ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU Počet vydaných rozhodnutí od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:

2015 Stavební povolení 63 Kolaudační rozhodnutí 86 Územní souhlas 154 Územní rozhodnutí 30 Usnesení 169 Demoliční rozhodnutí 12 Ostatní rozhodnutí 46 Změna užívání stavby 4 Ohlášení 41 Památková péče – rozhodnutí 14 Ověření existence stavby 23 Sdělení 97 Státní stavební dohled 38 Správní poplatky uhrazené (v Kč) 405 500,– Počet podání 1 258 Druh podání

2016 64 112 150 36 111 22 41 5 50 11 24 136 40 95 300,– 1391

ODBOR DOPRAVY Registr řidičů: – počet řidičů – 12 110 – počet všech vydaných ŘP v roce 2015 – 1 146 – počet vydaných mezinárodních ŘP – 34 – počet žádostí o vydání karty řidiče – 128 – počet žád. o PPZŘ (profes. průk.)/vydaných – 704/57 – nové řidičské oprávnění – 543 – počet osob s platným zákazem říz. m. vozidel – 90 – počet osob, které dosáhly 12 bodů – 55 – vybrané správní poplatky – 96 790 Kč Autoškoly: celkem 3 – počet provedených zkoušek – 350 – počet řádných zkoušek – 255 – počet opakovaných zkoušek – 80 Přestupky: provozu na pozemních komunikacích – počet došlých dopravních přestupků – 319 – rozhodování o náhradě škody – 1 – zákaz činnosti – 65 – počet odvolání – 7 – uložené pokuty a náklady řízení – 1 044 900 Kč – zaznamenané aut. tech. prostředkem – 1 900 250 Kč Registr vozidel: – celkem aut v živé evidenci – 18 252 (nárust o 689) – počet registrovaných vozidel ze zahraničí – 242 – přihlášeno 226 zcela nových vozidel – přeregistrováno 1 035 ojetých vozidel – trvale vyřazeno z provozu 447 vozidel Úsek silničního hospodářství – povolení zvláštního užívání PK – 32 – povolení připojení k PK – 17 – uzavírky a související objížďky PK – 13 – stavební povolení a ohlášení – 7 – užívání stavby – 8 – poplatky a pokuty – 59 500 Kč

TECHNICKÉ SLUŽBY Naší hlavní činností je v zimních měsících péče o komunikace a chodníky zasypané sněhem nebo pokryté ledem. Pro udržení sjízdnosti komunikací v zimě 2015/2016 jsme spotřebovali 5,1 tun posypové soli a v zimě 2016/2017 7,7 tun. Jedná se tedy o nárůst o 51 %. V letních měsících pak „gro“ naší práce tvoří sečení travnatých ploch. S tím souvisejí hlavní statistické veličiny jako spotřeba pohonných hmot a velikost plochy k  údržbě. Za  rok 2015 byla pro zajímavost spotřeba nafty 14 086 l a benzínu 4 767 l, v roce 2016 14 172 l nafty a 4473 benzínu, letos předpokládáme podobnou spotřebu jako v  roce 2016. Plocha travnatých ploch města Bučovice a  přilehlých místních částí se však neustále rozrůstá, zatímco v roce 2015 to bylo 32 ha, v roce 2016 se přidala údržba Hájku (2 ha) a Kalvárky (12 ha). V roce 2017 plánujeme začít ještě čištění Úlehly (1,9 ha). Největší akcí stavebního typu roku 2016 byla parkovací plocha u hřbitova (405 m2). Dále jsme pracovali na opravě jezírka před zámkem, hřbitovní zdi a propadlé kanalizaci na ulici Hájecká. Budovali jsme záchytný žlab v  Marefích a  opravovali tamní mostek. V  Černčíně došlo k  revitalizaci rybníka a  výsadbě hruškové aleje. Za zmínku jistě stojí i zbudování nových kontejnerových stání na ulici Na Vyhlídce, Sovětská, Úlehla a U Dráhy. V oblasti veřejného osvětlení dlouhodobě pokračujeme v úpravě a obnově rozvaděčů. Vrhli jsme se i do čištění léta zanedbané sítě kanalizačních vpustí. Všechny tyto úkony obstarává průměrně 27 zaměstnanců TS z toho sezonně nám vypomáhalo 9 lidí (údaj roku 2016) v rámci veřejně prospěšných prací. V roce 2017 z důvodu klesající nezaměstnanosti bude sezonně posílen tým TS Bučovice pouze o 5 zaměstnanců VPP, ale přibyde možnost využít veřejnou službu. K  této možnosti se technické služby připojili. Technika – Pro údržbu města jsou používány 3 velké traktory, 2 malé traktory, multifunkční stroj Belos, sekačka Etézie, 2 pojezdové sekačky, 6 křovinořezů, plošina a nakladač Locust. Zajišťujeme chod veřejného osvětlení (celkem 950 svět. bodů) a údržbu 33 rozvaděčů. V roce 2016 jsme provedli obměnu vozového parku: repasování plošiny a její osazení na nový podvozek Iveco za 1,56 mil. Kč a nákup použitého osobního automobilu Transit pro přepravu pracovníků za 230 tis. Kč.

SPRÁVA OBECNÍCH BYTŮ

Počet bytů – 210 Ve společenství vlastníků – 6 Počet neplatičů – 25 Výše dluhů ke dni 31. 12. 2016 včetně již vystěhovaných nájemníků (nezaplacené nájmy, úroky z prodlení, soudní poplatky) – 772 118 Kč Vystěhovaní neplatiči – 1, Počet prodaných bytů – 0 5

ODBOR EKONOMICKÝ

Rozpočet města za rok 2016 – skutečnost: Místní poplatky za rok 2016:

Objem přijatých fiDruh poplatku Počet evidovaných Celková výše vybraných poplatků nančních prostředků poplatníků (zaokrouhleno) Poplatek za psa 727 127 760 Kč Daňové příjmy 89 919 300 Kč Poplatek za komunální odpad 7 451 3 535 982 Kč Nedaňové příjmy 10 027 600 Kč Poplatek z ubytovací kapacity 8 29 420 Kč Kapitálové příjmy 1 638 900 Kč Poplatek z VHP a JTHZ 1 36 000 Kč Přijaté dotace 28 543 400 Kč Poplatek za užívání veř. proPočty se neevidují 57 180 Kč stranství (stánk. prodej, zábor) Objem vydaných finančních prostředků Loterie 6 Běžné výdaje 101 350 300 Kč Počet provozoven 5 / 50 Kapitálové výdaje 13 364 700 Kč Počet VHP (Výherních hracích přístrojů) / JTHZ (Jiné tech. hrací zař.) 4 595 056,31 Kč Saldo příjmů a výdajjů 15 414 300 Kč Celkový příjem města z odvodu loterijních terminálů Vybrané běžné výdaje města za rok 2016: Vybrané nedaňové příjmy města za rok 2016: Druh příjmu

Objem přijatých finančních prostředků Správní poplatky 3 401 110 Kč Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2 982 235 Kč Pokuty za dopr. přestupky (vybrané) 2 600 766 Kč Půjčovné knihy, kopírování/tisk 36 333 Kč Pokuty – Městská policie 251 400 Kč Příjem – parkovací automat 451 024 Kč Vstupné – koupaliště 609 050 Kč Vstupné – krytý bazén 541 641 Kč Příjem EKOKOM – za separaci a 497 649 Kč třídění odpadu

Druh výdaje Sběr a svoz komunálního odpadu Veřejné osvětlení - el. energie Spolufinancování Integrovaného dopravního systému Vysílání kabelové televize Poskytnuté dotace z rozpočtu města Výdaje za vodu – koupaliště, bazén Údržba biocentra Vícemilice Péče a výsadba městské zeleně Pojištění majetku města

Objem vydaných finančních prostředků 5 611 027 Kč 954 039 Kč 324 100 Kč 600 000 Kč 2 334 408 Kč 584 173 Kč 121 000 Kč 1 223 486 Kč 320 308 Kč

Přehled konaných veřejných sbírek za rok 2016 Subjekt konající sbírku Diecézní charita Brno – benefiční koncert Tříkrálová sbírka – Charita Brno KiK Discont Útulek Tibet

Četnost pokladních operací Pokladní operace 2014 Počet pokladních operací 14 919 Počet plateb kartou 491

Počet pokladniček 1 40 1 1

2015

11 571

678

2016 14 409

960

Výše vybraných finančních prostředků 9 835 Kč 130 765 Kč 2 589 Kč 11 939 Kč

Komplexní informace o hospodaření města a hospodaření příspěvkových organizací za dané období naleznete na těchto internetových stránkách Ministerstva financí ČR: http://monitor.mfcr.cz/2016/obce/detail/00291676

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSPOD)

Počet dětí v pěstounské péči, poručnické péči 28 Počet dětí, nad nimiž byl stanoven soudní dohled 27 Počet návštěv pracovníků OSPOD v rodině 316 Počet soudních jednání ve věci nezletilých dětí 120 Počet žadatelů (manželů) o náhradní rodinnou péči 0 Počet žadatelů o profesionální pěstounskou péči 0 Počet dětí a mladistvých podezřelých ze spáchání trestného činu 17 Počet dětí projednávaných u přestupkové komise 3

Počet případů dom. násilí, kterému byly přítomny nezl. děti 2 Počet uspořádaných případových konferencí 15 Počet vyměněných a vydaných průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou 96 Sociální práce – počet sociálních šetření 189 Počet vydaných rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu 2

Na základě podkladů o sociální službě předložených z JmK byla stanovena maximální výše 738 060 Kč na poskytnutí finanční spoluúčasti města Bučovice za účelem spolufinancování sociálních služeb na rok 2017. Finančně jsou podporovány registrované sociální služby, které obdržely z JmK „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji“: Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna; Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna; Společnost Podané ruce o.p.s. Vyškov; Terénní programy pro osoby závislé na návykových látkách 6

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A INVESTIC

Schválené a realizované akce Odboru územního plánování, rozvoje a investic (kofinancované z dotací) – rok 2016

Celkové investiční Dotace náklady vč. DPH (Kč) (od koho) Sociální zázemí v klubovně Polikliniky Bučovice, p. o. 226 067,– JMK Restaurování sochy sv. Jana Sarkandera v Bučovicích 197 550,– MK Oprava hráze, sběrný příkop a řešení trasy odtoku z vod. nád. Křovačka II a III 361 458,– MZ Obnova kříže v Bučovickém lesoparku Kalvárie 103 939,– JMK JMK Dětské hřiště v Kloboučkách, město Bučovice 157 288,– PEGAS CELKEM 1 229 965,– Název dotačního titulu

Dotace (Kč) 226 067,– 136 000,– 289 166,– 42 500,– 20 000,– 100 000,– 1 002 733,–

Akce realizované Odborem územního plánování, rozvoje a investic v roce 2016 z vlastních zdrojů (bez dotací)

Název dotačního titulu Výstavba komunikace Marefy (Žleb) Výstavba parkovacích ploch – ulice Ždánská Výstavba parkoviště nad kinem Realizace RADARU k měření okamžité rychlosti MŠ Kloboučky – kanalizační přípojka MŠ Marefy – kanalizační přípojka CELKEM Celkem všechny investice za rok 2016 (Kč)

ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU Přehled služebních vozidel Název vozidla využití Hyundai i30 referentské – MěÚ Bučovice Chevrolet Aveo referentské – odbor sociálních věcí Škoda Octavia Sedan referentské – MěÚ Bučovice Hyundai i20 referentské – odbor sociálních věcí Hyundai iX35 městská policie Hyundai Elantra vedení – MěÚ Bučovice Smlouvy majetek 2015 2016 Pachtovní smlouvy 13 4 Nájemní smlouvy 9 6 Smlouvy o výpůjčce 2 1 Kupní smlouvy – nabytí majetku 3 13 Kupní smlouvy – prodej majetku 9 7 Darovací smlouvy – nabytí majetku 5 2 Darovací smlouvy – pozbytí majetku 0 2 Směnné smlouvy 1 3 Smlouvy o zřízení budoucích věc. břemen 33 39 Smlouvy o zřízení věcných břemen 22 19 Nabytí dražbou 1 0 Výsledek inventarizace majetku (v Kč) Druh majetku 2016 Software 1 521 356,39 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 111 070,95 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 2 846 970,00 Budovy a stavby 527 937 276,63 Dlouhodobý hmotný majetek 21 687 959,28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 12 565 290,40 Pozemky 65 189 716,65 Umělecká díla 139 437,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 511 673,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 21 060 465,81 Ostatní finanční majetek 179 748 285,20 Knihy 153 955,00 Celkem 834 47 456,31

Celkové investiční náklady vč. DPH (Kč) 2 900 068,– 734 130,– 333 902,– 2 067 000,– 273 944,– 79 981,– 6 389 025,– 7 618 990,–

Počet nových kanalizačních přípojek k 31. 12. 2016 Marefy Černčín 113 86 Počet vyškolených osob BOZ a PO Druh školení 2015 2016 Vstupní (BOZP, PO) 23 19 Periodické školení 58 0 Některé výdaje na opravy a údržbu městského majetku a spotřeby energií 2016 Budovy opravy a údržba 567 242 Kč Pokladna – stavební úpravy 42 554 Kč Smuteční síň 444 698 Kč Městská zeleň 694 290 Kč Lesopark Kalvárie 491 747 Kč Komunikace 1 451 978 Kč Chodníky 478 884 Kč Rozhlasová ústředna Marefy 900 Kč Veřejné osvětlení (opravy a revize) 195 097 Kč Provozní náklady – budova radnice Jiráskova 502 Plyn 31 121 Kč Vodné, stočné a srážkové vody 78 357 Kč Elektrická energie 526 006 Kč Úklid 639 964 Kč

KNIHOVNA ANNY ŠPERKOVÉ

– počet čtenářů 822, z toho dětí a mládeže 304 – počet návštěvníků 15 548 – počet akcí 107 – návštěvníci kulturních akcí 873 – návštěvníci vzdělávacích akcí 1 626 – uživatelé on-line služeb 4 778 – výpůjčky celkem 27 437 Nejstarší čtenářka – výpůjčky periodik 6 710 knihovny je paní – uživatelé internetu 724 Jaroslava Jarolíková – přírůstek knih do fondu 913 – nové knihy na pobočkové knihovny 253 – výpůjčky na pobočkových knihovnách 5 984

7

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vybrané dokumenty pořízené odborem 2014 2015 2016 Počet vydaných živnostenských listů na základě ohlášení 462 236 245 Počet vydaných koncesních listin na základě žádosti 125 17 22 Počet vydaných výpisů z živnost. rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění 587 253 267 Počet sdělení o přerušení provozování živnosti 310 242 209 Počet sdělení o obnovení provozování živnosti 96 91 89 Počet vyhotovených výpisů z veřejné a neveřejné části živnostenského rejstříku 61 54 36 Počet sdělení o provozovnách 486 286 201 Počet rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele 125 48 43 Výše vyměřených a uhrazených správních poplatků v Kč 166 266 119 240 129 700 Počet zaevidovaných zemědělských podnikatelů včetně změn 3 11 11 Počet zemědělských podnikatelů 87 92 95 Počet vyřízených spisů na evidenci zem. podnikatele 3 11 11 Výše správních poplatků na úseku zem. podnikatelů 1 100 9 030 5 130 Počet rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění živnostenským úřadem 13 7 12 Počet rozhodnutí o uložení pokuty 0 2 5 Počet rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti 1 1 0 Počet rozhodnutí ve správním řízení 14 10 17 Počet kontrol zakončených protokolem 38 40 39 Výše uložených blokových pokut v Kč 5 300 5 000 4 500 Výše uložených pokut ve správním řízení v Kč 0 4 000 17 000 Výše uložených nákladů řízení 9 000 7 000 14 000 Počet odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu 0 0 0 Počet podnětů ke kontrole podnikatelů 7 9 8 Společné kontroly s Českou obchodní inspekcí 6 4 6

MĚSTSKÁ POLICIE

Personální zajištění – 1 velitel, 5 strážníků Udělené blokové pokuty – rok 2015 Kč 173 900,– rok 2016 Kč 265 800,–Druh činnosti

Řešení přestupků podle zák. č. 361/2000 Sb. § 125c: – rok 2015: 927 přestupků, rok 2016: 935 přestupků Řešení přest. podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích: Druh přestupku 2015 § 46 nedodržení vyhlášek města 91 přestupků § 47 přestupky proti veřejnému 48 přestupků

pořádku

§ 49 přestupky proti občanskému soužití § 50 přestupky proti majetku

Přehled činnosti MP:

2016

39 přestupků 58 přestupků

12 přestupků

4 přestupků

43 přestupků

17 přestupků

Personální údaje – počet pracovníků podle odborů 2016 Kancelář tajemníka celkem 17 (Sekretariát, úsek rad a zastupitelstev 1, Úsek personální a mzdový 1, Úsek správy sítě 2, Oddělení správy majetku 5, Úsek technický 5, Úsek přestupkový 1, Krizové řízení 1) Odbor správních agend 6 Odbor dopravy 9 Odbor ekonomický 7 8

Odchyt psů Výše poplatků z parkovacího automatu v Kč Spolupráce s PČR Poskytnutí první pomoci Zajištění místa dopravní nehody Výše vybraných poplatků městskou policií za veřejné prostranství v Kč

2015

2016

375 120

451 024

240 24

129 15

13

13

51 980

26 430

28

27

Odbor sociálních věcí 5 Odbor územního plánování, rozvoje a investic 4 Odbor živnostenský 3 Odbor životního prostředí a stavebního úřadu 9 Celkem pracovníků zařazených do MěÚ 60 Organizační složka Sportovní zařízení města Bučovice 6 Organizační sl. Kulturní zařízení města Bučovice 6 Městská policie (MP) 6 Celkem pracovníků včetně MP, KZ a SZ 78

9

10

11

KULTURA, SPORT

Přehled návštěvnosti Státního zámku Bučovice

Návštěvnost celkem za rok 2016 byla 10 272 návštěvníků. Pro porovnání uvádíme celkové návštěvnosti za poslední roky: Návštěvnost celkem za rok 2015 byla 8 344 návštěvníků. Návštěvnost celkem za rok 2014 byla 10 801 návštěvníků. Přehled kulturních a doprovodných akcí konaných na Státním zámku Bučovice v roce 2016: • 25. 3. až 3. 4. – Jaro s tulipánem…– květinová výstava • 25. 3.až 22. 5. – Šaty k tanci i pohledu – výstava historických kostýmů • 14. 5. – Zámecký košt vín – tradiční akce • 17. 5. až 20. 5. – Školní výlety na zámku aneb pojďte s námi na pohádku – výchovně kulturní program ve spolupráci s divadlem Komedianti na káře. Žonglérská a výtvar. dílna. Pirátská pohádka • 1. 6. až 31. 8. – Výstava panenek Barbie, My Scene, Bratz Scen v historických háčkovaných šatech • 30. 7. – Noční prohlídky • 27. 7. – Pozdní sběr – koncert na nádvoří v rámci Hradozámecké noci • 2 . 9. – zahájení série koncertů Bučovický podzim Bučovické noviny Vychází ZDARMA jako měsíčník v nákladu 2 900 ks / měsíc a jsou distribuovány do každé schránky v Bučovicích a místních částech města – Černčín, Kloboučky, Marefy, Vícemilice.

Organizační složka Kulturní zařízení města Bučovice

Samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty byly reali­ zovány následující kulturní akce: Příjezd Tří králů do města, Regiontour a Go, XIII. ples města Bučovice, Vyhlášení spor­ tovce roku 2015, Oslavy 71. výročí osvobození Bučovic, Velké pálení čarodějnic, Oslavy 1. máje, XVII. Zámecký košt vín, Národní festival neprofesionálních orchestrů, Koncert ze světových muzikálů, Evropský svátek hudby, Městské slavnosti Bučovice 1645 – Švédové v Bučovicích, Letní škola interpretace staré hudby, Koncert studentů a koncert lektorů interpretace staré hudby, Fichtl cup 2016 (ve  spolupráci se ŠWaNDa klubem Olomouc), série koncertů Bučovický podzim, Den seniorů v  kině Brigáda, X. ročník Festivalu ochotnických divadel Miroslava Doležala, Odhalení kamenů zmizelých, Mezinárodní den válečných veteránů, Přednáška plk.  P.  Svobody v  kině Brigáda, Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, Mikulášská besídka (ve spolupráci se SKD Bučovice), Česko zpívá koledy s Deníkem, Vánoční koncert Stříbrňanky v kině Brigáda, Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Tradiční silvest­ rovský sraz čtyřkolek – podílíme se na  propagaci stejně jako u mnoha jiných akcí. Ochotnický festival Miroslava Doležala 2016 V sedmi dnech se odehrálo 8 představení, která navštívilo 1 423 hostů. V rámci nich se v Bučovicích prezentovalo více než 100 ochotníků a 8 oficiálních hostů z řad předních domácích hereček a herců.

Organizační složka Sportovní zařízení města Bučovice

Koupaliště – otevřeno od 1. 6. do 16. 9. 2016 Chemie koupaliště: – 108 dnů technického provozu Cl – 720 kg – počet návštěvníků celkem 16 634 PH + 570 l – celková tržba činila 619 050 Kč, Flokulant – 120 l což je o 228 850 Kč méně než Algicid – 120 l za sezonu 2015 (ztráta je zapříčiněna špatným počasím na začátku sezony)

Krytý bazén Počet návštěvníků 12 712 (méně o 140) Počet žáků cca 12 500 (více o 700) Spotřeba vody: doplnění bazénu 764 m3 ostatní spotřeba 868 m3 celkem 1 632 m3

Chemie bazén: Cl – 2 010 l PH + 1 260 l Flokulant – 90 l Algicid – 150 l Kombi set – 60 kg

STATISTICKÉ PERLIČKY A ZAJÍMAVOSTI

Statistické údaje evidence Počet zaevidovaných podání písemností 2014 2015 2016 1 393 1 858 2 172 Kancelář tajemníka 5 008 Odbor správních agend+ÚDA 5 449 621 Odbor správních agend 8 551 Odbor dopravy (už bez OSA) 2 486 Odbor ekonomický a sociální 2 142 1 967 Odbor ekonomický Nejstarší občané Bučovic: Odbor sociální (už mimo OE) 1 676 První narozené dítě roku 2016 4. 5. 1919 – pan Jan Odbor územního plánování, 1 346 1 335 1 486 Chlapec narozený 9. 1. 2016, 21. 2. 1921 – paní Františka rozvoje a investic 1 826 1 143 978 Odbor živnostenský jmenuje se Matteo 15. 10. 1921 – paní Emílie Odbor životního prostředí 3 928 3 629 3702 a oddělení stavebního úřadu Informační a kulturní středisko (IKS) 20 18 33 Statistické noviny za rok 2016 byly sestaveny z podkladů zaslaných 23 18 21 Městská policie (MP) vedoucími jednotlivých odborů, organizačních složek a příspěvko- Sportovní zařízení (SZ) 12 6 17 vých organizací. Redakce nezodpovídá za přesnost údajů. 16 139 15 501 21 224 Celkem

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu na adrese ohlašovny Na tzv. úřední adrese Jiráskova 502 bylo nahlášeno v roce 2016 celkem 295 osob, což je nárůst o 17 oproti roku předešlému.

Spotřeba kancel. papíru na radnici za rok 2016: 750 balíků – o 35 balíků více než v roce 2015

Vydává město Bučovice ©2017: grafická úprava a sazba Jan Haluza – e-mail: [email protected], korektury Bc. Lucie Janíčková – tel.: 517 324 429, e-mail: [email protected]

12

město Bučovice

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.