N A M E N. Vrees niet, want Ik heb je verlost Ik heb je bij je naam geroepen Jij bent van Mij. Jes. 43 : 2


1 12 N A M E N Vrees niet, want Ik heb je verlost Ik heb je bij je naam geroepen Jij bent van Mij Jes. 43 : 2 23 Lectori salutem 34 Namen Heer, herinn...

0 downloads 111 Views 466KB Size

Recommend Documents


No documents


1

NAMEN

Vrees niet, want Ik heb je verlost Ik heb je bij je naam geroepen Jij bent van Mij Jes. 43 : 2 2

Lectori salutem

3

Namen Heer, herinner U de namen van hen die naamloos zijn verdronken tijdens hun overtocht naar Lampedusa en van Arendje Kransse-Dubbeld Heer, herinner U de namen van hen die naamloos zijn vermoord in het ravijn van Babi Jar en van Adriana Cornelia Smit Heer, herinner U de namen van hen die gesneuveld zijn op de sneeuwvlakten van Rusland en van Dirk Daniël Konings Heer, herinner U de namen van hen die gewetenloos vermoord zijn in de slachting van Srebrenica en van Martin Luther King Heer, herinner U de namen van de gesneuvelden die begraven liggen in de akkers rond Verdun en Ieper en van Claus van Amsberg Heer, herinner U de namen van vaders en moeders die met al hun zorg en liefde hun kinderen hebben opgevoed en van Giuseppe Angelo Roncalli * Heer, herinner U de namen van vrouwen en mannen die elkaar ten einde toe getroost en gesteund hebben en van Albert Schweitzer Heer, herinner U de namen van al uw kinderen laat niemand vallen uit Uw hand

*) Paus Johannes XXIII

4

Alleen toen God de aarde geschapen had als vaste grond voor onze voeten en het luchtruim had bedacht als ruimte om te ademen voor de mens waren er nog geen mensen ook het groen ontbrak bij gebrek aan hemelwater maar God deed een damp opstijgen vanuit de aarde een witte nevel over het droge land om de aarde te bevochtigen en God besloot tot zijn meest wonderlijke en vooral riskante creatie hij formeerde de mens uit stof en as der aarde* en blaast in hem zijn levensadem God plantte een tuin voor de mens daar, waar de zon opkomt een tuin voor de mens in de dagenraad. maar de mens was alleen

*)

En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout om tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben. (Gen. 18 : 27)

5

Gebed wij bidden U voor mensen die getroffen zijn door de onvolmaaktheid en gebrokenheid van deze schepping beschadigd ter wereld gekomen wij bidden U voor mensen die geboren zijn met hersenletsel of een nier te weinig een groeistagnatie of een niet functionerende hartklep of die niet passen in hun lichaam wij bidden u voor mensen de knappe koppen die met vaste hand en met ´fingerspitzengefühl´ sommige van deze gebreken kunnen herstellen wij bidden u voor mensen die een aangeboren beperking zien als door U gegeven met een verborgen bedoeling dat zij kracht ontvangen om hun kruis te dragen

wij bidden U voor mensen die de gehandicapten en de gebrokenen met zorg en liefde omringen wij bidden u voor mensen die omzien naar de vereenzaamden die omzien naar de ander

6

Huizen huizen zijn om in te wonen om in op te groeien om in gelukkig te zijn om in lief te hebben om in oud te worden om in te sterven om veilig in te wonen er zijn huizen of wat er van over is die alleen dienen als vluchtplaats tegen geweld en dan ben je er nog niet veilig

7

Niet meer alleen wat is een aarde waar de mens alleen is alleen eet, alleen drinkt zich niet kan warmen tijdens koude kille nachten waar geen handen strelen waar geen stem lieve woordjes fluistert dan is de aarde nog steeds woest en ledig daarom nam God, de Ene een deel van de mens en bouwde daarvan de vrouw en na de wording van de vrouw is de mens geworden tot de man nu gaan die beiden tezamen

8

Grafheuvel

op een druilerige dag kwamen wij langs een met gras begroeide grafheuvel op de top een grijs verweerd houten kruis volgens oude dorpelingen verscheen hier regelmatig de Heilige Maagd ik neem zwijgend mijn hoed af en ga eerbiedig voorbij want deze plek zindert van devotie

Ontleend aan: “Landschap en herinnering” Simon Schama

9

Niet voor, maar tegen wij bidden U niet voor een geslaagde vakantie maar tegen onverdeelde rijkdom en onverzadigbare hebzucht niet voor het winnen van de wedstrijd maar tegen martelingen, vernederingen en machtsmisbruik niet voor een lang meeslepend leven maar tegen wapenhandel en bezetting tegen Sanherib, koning van Assur niet voor economische groei maar tegen antisemitisme, verdeeldheid en vreemdelingenhaat niet voor een veelbelovende carrière maar tegen wanhoop, fundamentalisme en tegen het vergeten van onrecht Zo bidden wij Heer, ontferm U

10

Psalm 126 (vrij) na jaren zwerven door de woestijn is er uiteindelijk een plek om te wonen na jaren in ballingschap geleefd te hebben zal er uiteindelijk thuiskomst zijn dit is de eeuwige belofte aan zwervers en ballingen

Toen de ENE de gevangenen van Sion deed wederkeren waren wij als degenen die dromen

11

Wat heb ik er aan (I)

wat heb ik er aan als God in Bethlehem is afgedaald maar niet is afgedaald in mij

12

Wat heb ik er aan (II)

wat heb ik er aan als Gods zoon is opgewekt maar niet is opgewekt in mij

13

Wat heb ik er aan (III)

wat heb ik er aan als Gods Geest is uitgestort maar niet is uitgestort in mij

14

Creatief belastinginspecteurs en autospuiters monteurs en salesmanagers jullie zijn niet meer nodig in het Koninkrijk der Hemelen daar valt niets te inspecteren, te spuiten, te repareren of te verkopen om de reidans van het feest gaande te houden wordt verzocht je vakopleiding te vergeten en al je verborgen en verdrongen talenten op te graven het grote feest vraagt om ieders creativiteit zangeressen voor de Hohe Messe en zangers voor de shantyliedjes pianisten voor de Golberg Variationen je hoort trompet en klarinet orgel, drumstel en viool gitaren, fluit en tuba een reusachtig groot orkest speelt de negende van Beethoven en een blokfluit brengt tot klinken ‘boer er ligt een kip in ’t water’ wie niet vingervlug is krijgt de grote trom er zijn dichters, schrijvers, schilders componisten en toneelspelers tekenaars en beeldhouwers aan een ieder wordt gevraagd zijn talenten in te zetten God wandelt rond en glimlacht want zo heeft hij de mens bedoeld

15

Eerste het eerste en grote gebod luidt gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart heel uw ziel heel uw verstand met alles wat in je is en gij zult geen angst hebben voor Hem

angst en liefde verdragen elkaar niet

16

Is er een God? er is geen god noch op het aardland noch in hemelse gewesten geen God waar je je hand op kan leggen geen God die je kunt vasthouden ons is alleen gegeven een Naam een Naam die een belofte is een belofte die ons vasthoudt is dat alles ja het is genoeg

Toen de Romeinse legeraanvoerder Titus na de verovering van Jeruzalem in 70 n.C. het Heilige der Heilige betrad, was het daar volkomen leeg

17

Rijkdom onze armoede het gebrek aan spiritualiteit aan respect aan compassie aan bezinning heeft zich verstopt in onze rijkdom

18

Taken Indien gij dit gedaan hebt aan een van mijn minsten hebt gij het mij gedaan dan denken we gelijk aan een pan erwtensoep voor het arme gezin aan het eind van de straat maar het is ook van toepassing op het aanreiken van een product van het bovenste supermarktschap of van het onderste (minstens zo moeilijk) voor het wijzen van haar, achter me, op het verraderlijke opstapje voor ontferming over de verwaarloosde hond dorstig hijgend onder de struiken voor het groeten van de vreemdeling in onze straten voor het wijzen van een onbekende de juiste weg naar het station voor het stemmen op de juiste politieke partij (altijd een duistere zaak) als je met open ogen om je heen kijkt zie je vele taken opbloeien door al deze kleinigheden die je geen onderscheiding opleveren zul je groot zijn in het Koninkrijk der Hemelen

19

Tellen op de vierde scheppingsdag stelt God aan het firmament de twee grote lichten om scheiding te maken tussen dagen en nachten om de dagen te kunnen tellen van sjabbat tot sjabbat om de weken te kunnen tellen van feest tot feest om de feesten te kunnen tellen van jaar tot jaar om alzo onze dagen te tellen opdat wij een wijs hart bekomen

20

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.