Návod pro Sony Xperia Z5 Compact


1 Návod pro Sony Xperia Z5 Compact 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové ...
Author:  Pavel Pravec

0 downloads 2 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Návod pro Sony Xperia Z5 Compact 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení vyzvánění Hlasová schránka Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Zobrazení kontaktů při volání Hlasitý odposlech Přidržení hovoru 4. SMS a MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Nastavení MMS 5. Internet Zap./Vyp. internetu v ČR Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. přístupového bodu Nastavení e-mailu 6. Zabezpečení Zapnutí PIN kódu Změna PIN kódu Nastavení otisků prstů Reset přístroje do továrního nastavení 7. Aplikace Založení účtu a stažení aplikace 8. Ostatní nastavení Změna pozadí displeje Přidání ikony na plochu Odebrání ikony z plochy Bluetooth - Zap./Vyp. Bluetooth - párování telefonů Bluetooth - odesílání obrázků Budík Pevná volba Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty

1. Nejprve uvolníte ochranou krytku na boku telefonu a vysunete šuplík na SIM.

Vložení paměťové karty

1. Nejprve uvolníte ochranou krytku na boku

telefonu. Poté vložíte paměťovou kartu a krytku zpět zacvaknete.

2. Poté vložíte SIM kartu do šuplíku a zasunete zpět. Pak už jen zacvaknete krytku.

Zapnutí telefonu a PIN

1. Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.

Kontakty

2. Nakonec zadáte váš PIN.

Kopírování ze SIM karty do telefonu

1. V menu stisknete ikonu Kontakty.

5. Nakonec vyberete kontakty, které chcete ze SIM

karty přenést anebo stisknete tlačítko Importovat vše pro přenos všech kontaktů.

2. Stisknete Možnosti.

3. Poté zvolíte Importovat kontakty.

4. Vyberete možnost Karta SIM.

Založení nového kontaktu

1. V menu stisknete ikonu Kontakty.

2. Stisknete tlačítko se symbolem +.

3. Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na ULOŽIT.

Upravení kontaktu včetně fotky

1. V menu stisknete ikonu Kontakty.

2. Vyberete kontakt, který chcete upravit.

3. Poté ťuknete na symbol tužky.

4. Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku

5. Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídit

6. Fotku pořídíte stisknutím tlačítka se symbolem

7. Poté obrázek oříznete tažením za strany čtverce

8. Všechny úpravy dokončíte ťuknutím na ULOŽIT.

novou fotku a to přes možnost Vyfotit.

Volání

foťáku.

a ťuknete na ULOŽIT.

přidáte stisknutím tlačítka se symbolem foťáku.

Nastavení vyzvánění

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete možnost Zvuk a oznámení.

3. Dále zvolíte Vyzváněcí tón telefonu.

4. Stisknete řádek s melodii a ta se přehraje. Až budete mít vybráno, tak stisknete tlačítko HOTOVO.

Hlasová schránka

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete Hovor.

5. Nakonec ťuknete na řádek Číslo hlasové

6. V případě, že se číslo Hlasové schránky liší,

schránky.

přepište ho podle naší obrazovky.

Nastavení hlasitosti hovoru

1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.

2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek na telefonu.

3. Dále zvolíte Hlasová schránka.

4. Poté vyberete Nastavení hlasové schránky.

Zobrazení klávesnice při volání

1. V průběhu hovoru ťuknete na Číselník.

2. A je to hotové! :)

Zobrazení kontaktů při volání

1. V průběhu hovoru stisknete tlačítko Domů.

2. V menu stisknete ikonu Kontakty.

3. A je to! :)

Hlasitý odposlech

1. Během hovoru ťuknete na Zvukový výstup.

2. A je to hotové! :)

Přidržení hovoru

1. V průběhu hovoru ťuknete na Podržet.

SMS a MMS

2. A je to! :)

Nastavení tónů

1. V menu stisknete ikonu Zprávy.

2. Stisknete Možnosti.

3. Dále zvolíte Nastavení.

4. Vyberete možnost Zvuk oznámení.

2. Stisknete Možnosti.

3. Dále zvolíte Nastavení.

4. Zde stačí stisknout vypínač na konci řádku

5. Stisknete řádek s melodii a ta se přehraje. Až

budete mít vybráno, tak ťuknete na HOTOVO.

Upozornění o doručení SMS

1. V menu stisknete ikonu Zprávy.

Doručenka.

Nastavení MMS

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete možnost Další.

3. Poté zvolíte Mobilní sítě.

4. Dále vyberete Názvy přístupových bodů (APN).

5. Ťuknete na symbol +.

6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky.

7. Ještě pár řádků a stisknete Možnosti.

8. Nakonec zvolíte Uložit.

Internet

Do pole heslo napíšete mms.

Zap./Vyp. internetu v ČR

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete možnost Přenesená data.

3. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na

2. Vyberete možnost Další.

3. Dále zvolíte Mobilní sítě.

konci řádku Mobilní přenos dat.

Zap./Vyp. internetu v zahraničí

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

4. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku Datový roaming.

Nastavení internetu

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete možnost Další.

3. Dále zvolíte Mobilní sítě.

4. Poté vyberete Názvy přístupových bodů (APN).

5. Ťuknete na symbol +.

6. Dále je třeba opsat údaje z naší obrazovky. Do

7. Ještě pár řádků a ťuknete na Možnosti.

8. Nakonec zvolíte Uložit.

pole heslo napíšete gprs.

Přihlášení do Wi-Fi sítě

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

5. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi, je třeba zadat heslo a ťuknout na PŘIPOJIT.

2. Vyberete možnost Wi-Fi.

3. Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače.

4. Za chvilku se zobrazí seznam všech dostupných Wi-fi sítí. Ťuknete na jednu z nich a zahájí se připojování.

Zap./Vyp. přístupového bodu

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete možnost Další.

3. Dále zvolíte Sdílení připojení a přenos. příst.

5. Případnou úpravu nastavení provedete ťuknutím

6. Dále zvolíte Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi.

7. Úpravy dokončíte stisknutím tlačítka ULOŽIT.

na řádek Nastavení přístupového bodu Wi-Fi.

bod.

4. Sdílení internetu zapnete/vypnete Stisknutím

vypínače na konci řádku Přenosný přístupový bod Wi-Fi.

Nastavení e-mailu

1. V menu stisknete ikonu E-mail.

2. Pokud zde není uveden Váš poskytovatel

3. Zadáte vaši e-mailovou adresu a ťuknete na

4. Zadáte své heslo k e-mailovému účtu a ťuknete

5. Vyberete možnost POP3.

6. Vyplníte potřebné údaje. Název serveru POP3

7. Nakonec opište z naší obrazovky nastavení

8. Zde nastavíte interval synchronizace nových

9. Dále nastavíte oznámení.

10. Nakonec si libovolně pojmenujete účet a ťuknete

e-mailu, tak ťuknete na Další e-mailový účet.

se liší dle poskytovatele služby.

na DOKONČIT NASTAVENÍ.

DALŠÍ.

SMTP serveru. Jako uživatelské jméno a heslo použijte přihlašovací údaje do Můj T-Mobile.

na RUČNÍ NASTAVENÍ.

e-mailů.

Zabezpečení Zapnutí PIN kódu

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

5. Nakonec zadáte PIN kód k vaší SIM kartě.

2. Zvolíte možnost Zabezpečení.

3. Nyní vyberete možnost Nastavit zámek karty SIM.

4. PIN zapnete/vypnete zaškrtnutím políčka na konci řádku Zamykat kartu SIM.

Změna PIN kódu

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

5. Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.

2. Zvolíte možnost Zabezpečení.

3. Nyní vyberete možnost Nastavení zámku karty SIM.

4. Dále zvolíte Změnit kód PIN karty SIM.

Nastavení otisků prstů

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete možnost Zabezpečení.

3. Dále zvolíte Správce otisků prstů.

4. Stisknete tlačítko ZAHÁJIT.

5. Nejdříve zapnete PIN nebo Heslo.

6. Zde nastavíte možnosti oznámení.

7. Dle instrukcí si naskenujete jeden prst.

8. A je to! Další otisk prstu přidáte přes možnost Zaregistrovat otisk prstu.

Reset přístroje do továrního nastavení

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

5. Nakonec stisknete tlačítko SMAZAT VŠE.

Aplikace

2. Vyberete možnost Zálohování a obnovení dat.

3. Dále zvolíte Obnovení továrních dat.

4. Stisknete tlačítko RESETOVAT TELEFON.

Založení účtu a stažení aplikace

1. V menu stisknete ikonu Obchod Play a dále

postupujte podle video návodu, který naleznete zde.

Ostatní nastavení

Změna pozadí displeje

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete možnost Displej.

3. Dále zvolíte Tapeta.

5. Zvolíte třeba Tapety Xperia.

6. Vyberete si tapetu, která se vám líbí a stisknete

7. A je to! :)

tlačítko NASTAVIT TAPETU.

4. Vyberete kde chcete tapetu změnit.

Přidání ikony na plochu

1. V menu vyberete aplikaci, kterou chcete mít k

dispozici na úvodní obrazovce a pár vteřin na ní podržíte prst.

2. S ikonou přejedete na nápis Přidat na úvodní obrazovku.

Odebrání ikony z plochy

1. Přidržíte prst na ikoně, kterou chcete odebrat z plochy.

2. Po chvíli s ní můžete volně pohybovat.

Odstraníte jí přetažením na nápis Odebrat z plochy.

3. Telefon vás přenese na úvodní obrazovku kde ikonu umístíte na libovolné místo.

4. Celou akci dokončíte tím, že ikonu přestanete držet. A je to! :)

Bluetooth - Zap./Vyp.

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače.

3. A je to! :)

2. Vyberete možnost Bluetooth.

3. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní

Bluetooth - párování telefonů

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

5. A je to za námi! :)

zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek na párování.

4. Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit klepnutím na tlačítko PÁROVAT.

Bluetooth - odesílání obrázků

1. V menu stisknete ikonu Album.

2. Vyberete obrázek, který chcete odeslat a

3. Vyberete Bluetooth.

4. Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se

2. Nový budík přidáte stisknutím tlačítka se

3. Nastavíte čas buzení a dny kdy chcete, aby

4. A je to! :)

stisknete tlačítko Sdílet.

zapnutým Bluetooth. Ťuknete na jedno z nich a obrázek se začne odesílat.

Budík

1. V menu stisknete ikonu Budík a hodiny.

symbolem +.

budík zvonil. Vše potvrdíte stisknutím tlačítka ULOŽIT.

Pevná volba

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

5. Nakonec zadáte PIN2.

2. Vyberete možnost Hovor.

3. Dále zvolíte Povolená telefonní čísla.

4. Poté vyberete Aktivovat pevné vytáčení.

Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

2. Vyberete možnost Hovor.

3. Dále zvolíte Povolená telefonní čísla.

4. Poté vyberete Povolená telefonní čísla.

5. Stisknete Možnosti.

6. Dále zvolíte Přidat kontakt.

7. Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko

8. Nakonec zadáte PIN2.

Uložit.

Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

1. V menu stisknete ikonu Nastavení.

5. Nakonec vyberete jednu z možností.

Doporučujeme vybrat Výchozí nastavení sítě.

2. Vyberete možnost Hovor.

3. Dále zvolíte Další nastavení.

4. Poté ťuknete na ID volajícího.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.