Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více


1 Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Iden...

0 downloads 7 Views 494KB Size

Recommend Documents


Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více
1 Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Iden...

ESSENSSE INSTALACE. VCE-A-xx, VCE-B-xx VCE-C-xx
1 cz ESSENSSE INSTALACE VCE-A-xx, VCE-B-xx VCE-C-xx2 . NEŽ ZAČNETE Symbol POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE! BUDETE POTŘEBOVAT TECHNICKÉ INFORMACE V&...

ŽADATEL PROJEKTU A PARTNER PROJEKTU
1 "158 - Elektronizace jednotlivých agend ve službách zaměstnanosti a sociální oblasti a vytvoření jednotn&eac...

v.01 SVT
1 CENÍK PRODUKTŮ 2018 Čedičová vlna Skelná vlna EPS XPS PIR Doplňky SVT Platný od / v.012 ZATEPLOVÁNÍ &Scaro...

Video Capsule Endoscopie (VCE)
1 Video Capsule Endoscopie (VCE) Endoscopieafdeling Voor inname van Moviprep dient u zich aan de voorschriften in deze folder te houden. Deze wijken a...

Videocapsule endoscopie (VCE)
1 Videocapsule endoscopie (VCE)2 Wat is videocapsule endoscopie Een videocapsule endoscopie (VCE) is een onderzoek waarbij met een videocapsule het da...

A. 1. VYHODNOTENIE PROJEKTU. Popísanie a zhodnotenie aktivít projektu
1 1. Názov školy: Základná škola s materskou školou Brodno 110, Ţilina 2. Názov projektu: Obec Brodno...

SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA (SVT)
1 SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA (SVT) Disusun oleh : ELSA SUNDARI NIM : Pembimbing : dr. Haryadi, Sp.JP-FIHA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER BAGIAN KARDIOLOG...

Maatschappelijke Visitatie SVT
1 Maatschappelijke Visitatie SVT Definitief rapport Opdrachtgever: SVT Rotterdam, 20 oktober 2011 Wouter Vos Marc van Wingerden Christian Euser2 3 Maa...

Cestovanie a láska patria k sebe
1 2 Cestovanie a láska patria k sebe. Vážení klienti, milí cestovatelia. V roku 2014 Vám prajeme pevné zdrav...Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970

Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity

I/2-4/23 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický okruh Název materiálu Typ interakce Autor Jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Literární výchova O dvanácti měsíčkách Aktivita Mgr. Nováková Jana Čeština

Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.

Název materiálu

O dvanácti měsíčkách

Typ interakce

Aktivita

Anotace

Materiál obsahuje text pohádky „O dvanácti měsíčkách“ od autora Michala Černíka, který byl vybrán z čítanky pro 2. ročník nakladatelství Nová škola. Autor popisuje v krátkém pohádkovém příběhu lidské vlastnosti a chování lidí. Žák si upevňuje znalosti o ročních obdobích a měsících v roce, popisuje vlastnosti postav, doplňuje větu z příběhu, řeší tajenku křížovky, vyhledá a zapíše hanlivé oslovení. Materiál lze využít také v ČaJS – měsíce v roce. Součástí materiálu je řešení pro učitele.

Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Stupeň základního vzdělávání Cílová skupina Typická věková kategorie/ročník

Vytvořeno dne 2. 12. 2011

Ověřeno dne 6. 12. 2011

Žák čte plynule jednoduché texty s porozuměním. Žádné Pohádky, vlastnosti lidí, měsíce v roce MS WORD 2007 První stupeň Žák 7 – 9 let / 2.

Kým Mgr. J. Nováková

Třída II. A

Zveřejněno dne 5. 1. 2012

Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková. Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří. Stránka 2 z 8

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH Michal Černík 1. Byla jedna matka, která měla dvě dcery. Jednu vlastní, jmenovala se Holena, a tu velice milovala, druhou pastorkyni, tedy nevlastní, jmenovala se Maruška, a tu vůbec neměla ráda. Holenu rozmazlovala, zato Marušku stále bila a dávala jí nejhorší práce. Jednou v zimě, když bylo plno sněhu a mrzlo, až praštělo, poručila macecha Marušce: „Dostaly jsme chuť na jahody. Tady máš hrníček, běž do lesa a natrhej nám jahody!“ „Ach, maminko, copak v zimě a ve sněhu rostou jahody?“ pravila ubohá Maruška. Jak jsem řekla, bez jahod se nevracej! Zahrozila macecha s Holenou a Marušku vystrčily ze dveří. 2. Maruška se brodila sněhem a plakala. Bloudila lesem, měla hlad a třásla se zimou. Tu na vrcholu hory spatřila veliký oheň. Přišla blíž. Kolem ohně na dvanácti kamenech sedělo dvanáct mužů. Těch dvanáct mužů bylo dvanáct měsíců. „Dobrý den, dobří lidé, nechte mě prosím ohřát a pak zase půjdu dál hledat jahody,“ zaprosila Maruška. „Teď není čas na jahody, vždyť je sníh,“ pravil Leden. „Ach, já vím. Ale macecha s mou sestrou Holenou mi tak přikázaly.“ Měsíčkové se zachmuřili. Tu povstal měsíc Červen a nad ohněm máchl kyjem. Oheň vysoko vzplanul, ve chvilce roztál sníh, země se zazelenala, všechno kolem rozkvétalo a zrálo a ptáčkové zpívali. Bylo léto. Na pasece se červenaly jahody. „Rychle, Maruško, sbírej!“ pobízel Červen. Maruška s radostí trhala jahody, až měla plný hrníček. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a vesele spěchala domů. Macecha s Holenou se jenom divili: „Kde jsi teď v zimě nasbírala jahody?“ „Vysoko v lese, je jich tam celá paseka,“ odpověděla Maruška. 3. Macecha s Holenou snědly jahody a vyčetly Marušce: „Ty hloupá huso, proč jsi jich přinesla tak málo?“ A vzaly si koš a vypravily se do lesa samy. Brodily se sněhem, až došly k velikému ohni. Okolo na dvanácti kamenech sedělo dvanáct měsíců. Obě ženy přistoupily k ohni a nahřívaly si ruce. Ani nepozdravily. „Proč jste přišly?“ zeptal se mrzutě Leden. „Co je ti do toho, ty nuzáku. Starej se o sebe,“ odsekla Holena a pak zase bez pozdravu šly s macechou dál. Leden rozhněvaně máchl kyjem nad hlavou. Nebe se zatáhlo, zadul ledový vichr, sypal se sníh a nebylo vidět na krok. Macecha s Holenou bloudily lesem, a cestu domů už nikdy nenašly. Maruška čekala celou noc, čekala celý den. Večer se pomodlila za macechu i za sestru a odpustila jim, že jí tak ubližovaly. Věděla, že nikdy nebude umět být zlá.

(První pohádky) Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková. Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří. Stránka 3 z 8

1. Napiš čtyři roční období. V jakém ročním období se pohádka odehrává? Vybarvi ho.

2. Rozlušti a napiš postavy z pohádky, doplň jejich vlastnosti ve větě. OLAHEN

______________________________byla______________________________________

ŠURAMKA

______________________________byla______________________________________

KATMA

______________________________byla______________________________________

VÉSÍČMĚKO

______________________________byli_______________________________________

3. Vyber správnou odpověď a označ ji podtržením. kácela stromy.

Holena s matkou vyhnaly Marušku do lesa, aby

chytila kapra na Vánoce. natrhala jahody.

4. Kolik měsíčků sedělo u ohně? Napiš jejich jména.

Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková. Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří. Stránka 4 z 8

5. Jak skončila pohádka? Vyber správnou odpověď a podtrhni ji. Macecha s Holenou se odstěhovaly k měsíčkům. Macecha s Holenou si našly ženichy. Macecha s Holenou zabloudily v lese a domů se nevrátily.

6. Řeš křížovku.

měsíc v roce postava pohádky hořel v lese počet měsíčků ovoce vykácený les měsíčkové kouzlili čím

7. Vyhledej v textu a opiš bez chyb hanlivé oslovení Marušky, které zvolaly Macecha s Holenou.

___________________________________________________________________________________

8. Piš jinými slovy – synonymy.

pastorkyně // _________________________

poručila // ___________________________

macecha // __________________________

povstal // ___________________________

máchl // ____________________________

mrzutě // ___________________________

nuzák // ____________________________

zadul // _____________________________

Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková. Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří. Stránka 5 z 8

ŘEŠENÍ: 1. Napiš čtyři roční období. V jakém ročním období se pohádka odehrává? Vybarvi ho. ZIMA

LÉTO

JARO

PODZIM

2. Rozlušti a napiš postavy z pohádky, doplň jejich vlastnosti ve větě. OLAHEN

_______Holena byla lakomá.

ŠURAMKA

_______Maruška byla hodná a poslušná.

KATMA

_______Matka byla panovačná, zlá.

VÉSÍČMĚKO

_______Měsíčkové byli hodní, spravedliví.

3. Vyber správnou odpověď a označ ji podtržením. kácela stromy.

Holena s matkou vyhnaly Marušku do lesa, aby

chytila kapra na Vánoce. natrhala jahody.

4. Kolik měsíčků sedělo u ohně? Napiš jejich jména. prosinec

červen

leden

červenec

únor

srpen

březen

září

duben

říjen

květen

listopad

Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková. Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří. Stránka 6 z 8

5. Jak skončila pohádka? Vyber správnou odpověď a podtrhni ji. Macecha s Holenou se odstěhovaly k měsíčkům. Macecha s Holenou si našly ženichy. Macecha s Holenou zabloudily v lese a domů se nevrátily.

6. Řeš křížovku.

měsíc v roce

l

o

p

a

d

postava pohádky

H

o

l

e

hořel v lese

o

h

e

ň t

počet měsíčků ovoce vykácený les

i

s

t

d

v

a

n

á

c

j

a

h

o

d

y

p

a

s

e

k

a

k

y

j

měsíčkové kouzlili čím

e

n

a

m

7. Vyhledej v textu a opiš bez chyb hanlivé oslovení Marušky, které zvolaly Macecha s Holenou.

„Ty hloupá huso!“

8. Piš jinými slovy – synonymy.

pastorkyně // ____nevlastní____________

poručila // ___nakázala________________

macecha // ______nevlastní matka______

povstal // ____zvedl se_________________

máchl // _________zvedl_______________

mrzutě // _____nazlobeně______________

nuzák // __________chudák_____________

zadul // _______zafoukal_______________

Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková. Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří. Stránka 7 z 8

Použité zdroje. ČÍTANKA pro 2. ročník základní školy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2002. O dvanácti měsíčkách, s. 74-76. ISBN 80-7289-043-3.

Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková. Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří. Stránka 8 z 8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.