Nieuwe tendensen in biestmanagement


1 Dierengezondheidszorg Vlaanderen Nieuwe tendensen in biestmanagement Koen De Bleecker/Evelyne Van de Wouwer2 Dierengezondheidszorg Vlaanderen Inleid...
Author:  Lander de Wilde

0 downloads 26 Views 6MB Size

Recommend Documents


NIEUWE TENDENSEN IN HET RIOLERINGSONTWERP
1 NIEUWE TENDENSEN IN HET RIOLERINGSONTWERP dr. ir. G. VAES, ir. G. LUYCKX, prof. J. BERLAMONT Laboratorium voor Hydraulica, K.U.Leuven INNOVATION IN ...

VERSLAG WIJNDEGUSTATIE 8 MAART 2016 : NIEUWE TENDENSEN IN DE CHAMPAGNE
1 VERSLAG WIJNDEGUSTATIE 8 MAART 2016 : NIEUWE TENDENSEN IN DE CHAMPAGNE. Als we een degustatie over champagne willen geven dan kunnen wij uiteraard n...

tendensen in het winkellandschap
1 tendensen in het winkellandschap Durven kiezen! Prof. Gino Van Ossel 14 december 2006 Vilvoorde Vlerick Leuven Gent Management School - Retail &...

Biestmanagement op Vlaamse melkveebedrijven
1 Biestmanagement op Vlaamse melkveebedrijven Inleiding Het verzekeren van een goede gezondheid van het kalf start met het uitvoeren van een goed bies...

Biestmanagement. Hennie Korten
1 Biestmanagement Hennie Korten2 Even voorstellen O Hennie Korten O Heibloem, Limburg, tussen Weert-Venlo-Roermond. O Bedrijf met 1100 zeugen O 2 vast...

TENDENSEN IN LEREN EN ONTWIKKELING IN ORGANISATIES
1 IV TENDENSEN IN LEREN EN ONTWIKKELING IN ORGANISATIES Sinds 2014 Sinds 9 jaar organiseert Stimulearning een online bevraging over tendensen in leren...

Hedendaagse tendensen in de interpretatie van volksdans
1 Hedendaagse tendensen in de interpretatie van volksdans door een dansgroep. Experimenten "Voor" en "Tegen" Gebaseerd op materiaa...

Luchtkwaliteit in Steden Probleemschets, Aandachtspunten, Tendensen
1 Luchtkwaliteit in Steden Probleemschets, Aandachtspunten, Tendensen Frans Fierens, Gerwin Dumont (*) (*)Medewerkers van de Vlaamse Milieumaatschappi...

Bijlage 1: Ontwikkelingen en tendensen in de landbouw. 1. Ontwikkelingen en tendensen algemeen
1 Bijlage 1: Ontwikkelingen en tendensen in de landbouw 1. Ontwikkelingen en tendensen algemeen De te verwachten toekomstige ontwikkelingen in de land...

VROUWEN OP ZOEK NAAR EEN HUWELIJKSPARTNER BINNEN DE NIEUWE ECONOMISCHE TENDENSEN IN CHINA
1 BEN IK EEN SHENG NÜ? VROUWEN OP ZOEK NAAR EEN HUWELIJKSPARTNER BINNEN DE NIEUWE ECONOMISCHE TENDENSEN IN CHINA Aantal woorden: Marie Everaerdt ...


Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Nieuwe tendensen in biestmanagement Koen De Bleecker/Evelyne Van de Wouwer

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Inleiding

Problematiek bij de kalveren

Oorzaak????

3

Problematiek bij de kalveren

biestmanagement????

4

Waarom spreken over biestmanagement? 38% van de bedrijven probleem met biest

Demonstratieproject: rendabiliteit vleesveehouderij, 2013 5

Waarom spreken over biestmanagement? ‣

Resultaten kalveropfok afhankelijk van Bewustwording belang kalveropfok Tijd

Kalveropfok (Wageningen)

Motivatie

6

Veepeilerproject biestmanagement

7

Veepeilerproject biestmanagement ‣

Hoe scoren Vlaamse rundveebedrijven op vlak van biestmanagement?Welke factoren van belang voor een goed of falend biestbeleid (via enquête)? Hoe bewust is veehouder zich van het belang? In welke mate speelt tijd rol? Welke inspanningen levert de veehouder?

8

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Belang van biestmanagement

Samenstelling biest

Meganck et al., 2012

10

Werking biest ‣

Aanleveren antistoffen (kalf geboren zonder AS)

=> biest zorgt voor passieve immuniteitOntwikkeling maagdarmkanaal (microbiota)

=> ontwikkeling immuunsysteem 11

Wat als biestmanagement faalt? Probleem biestmanagement x 1,75 x 1,51 x 2,12x 1,91 algemeen ziek

X 17 groeiachterstand later Raboisson et al., 2016; Nijhoving et al., 2015; Lorenz et al., 2011 12

Wat kost een falend biestmanagement?

Op een vleesveebedrijf: €80 per kalf

Raboisson et al., 2016 13

Het belang in relatie met de toekomst! ‣

België bij grootste AB-gebruikers van EuropaActie noodzakelijk! vzw AMCRA Alle sectoren samen: co-regulatie Ook rundveesector!Biestmanagement -> cruciaal in preventie!

14

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Aanpak van het probleem?

Is er een probleem?- monitor geregeldBespreek met uw bedrijfsdierenarts! Biestcheck bij kalveren - Hoeveel antistoffen heeft kalf echt opgenomen (labo) ‐ Samenstelling biest

Elektroforese -> bepaling oa. gammaglobulines – voorbeeld:

16

Is er een probleem met biestmanagement? Biestcheck bij kalveren - Bepaling totaal eiwit

- Beoordeling: ‐ Totaal EW: > 55 g/l ok

17

Is er een probleem met biestmanagement?Biestcheck bij kalveren Inschatting opname antistoffen bv. brix-refractometer - Toestel voor bepaling suikergehalte (brouwindustrie) - Studies relatie brix-percentage en gehalte aan antistoffen in serum - Vanaf > 7,8% brix -> goed gehalte

Quigley et al., 2016 18

Er is een probleem-Waar zit het ? RANTSOEN DRACHT

COLLECTIE

BEWAREN

GIFT

OPNAME 19

Rantsoen drachtige dieren ‣ ‣

Totaal rantsoen!! Supplementatie Selenium Se invloed op : - Concentratie Ig G - Absorptie efficiëntie bij het kalf

Jaar rond (onderhoudsbehoefte): - 3 mg/koe/dag voor onderhoud (in geval van vaars 2 mg/dag)

Laatste 2 maanden dracht: - organisch Se (selenomethionine): ‐ 5 mg/koe/dag ‐ 3,5 mg indien vaarsContacteer bedrijfsdierenarts: check selenium 20

Collectie van biest ‣

Hygiënisch! Bacteriële contaminatie biest -> minder opname antistoffenWanneer? Gemiddelde antistoffengehaltes (g/l)

Uren na kalving

113

2

94

6

82

10

76

14

Moore et al., 2005 21

Collectie van biest ‣

Kwaliteit biest Afhankelijk van - Ras ‐ Vleesrassen > melkvee ‐ Gem. 113,4 g/l bij vlees tov 42,7 g/l bij melkvee

- Leeftijd moederdier ‐ Koeien > vaarzen

- Rantsoen einde dracht (zie eerder) - Seizoen ‐ Hittestress einde dracht -> lagere kwaliteit (sommige studies) ‐ Effect meer bij vaarzen

Godden et al., 2008

22

Collectie van biest ‣

Kwaliteit biest Afhankelijk van - Volume ‐ Hoger volume -> lagere concentratie antistoffen ‐ Minder dan 8,5 liter biest 1e melkbeurt ideaal (Pritchett et al., 1991)

- Mastitis - Bacteriële besmetting - Vaccinatie moederdier - Mengen van biest van verschillende koeien ‐ Tegenaangewezen! » Lagere kwaliteit » Risico op spreiding ziekteverwekkers bv. paratuberculose

23

Collectie van biest ‣

Kwaliteit biest Meten van antistoffen - Densimeter ‐ Opgelet temperatuur (22 °C)! ‐ Opletten soms kan je biest met te lage gehaltes missen ‐ Densiteit > 1050 (~>+/-60 g/l) => Vlugge manier om goede van slechte kwaliteit te onderscheiden

- Brix-refractometer ‐ Normaal gezien correctie temperatuur ‐ Brix > 22%

=> Gehaltes van minstens 50 g/l = goed Doel: binnen 6 uur minstens 200 g antistoffen

24

Bewaren van biest ‣

Bacteriologisch onderzoek colostrum: gemiddeld 550.000 cfu/ml (Conrad et al., 2011)Risico’s contaminatie Veelvuldig veranderen van recipiënt (gemiddeld 2,5 keer) Aanwezigheid melkresten in emmers/spenen/tubes… Te hoge temperaturen - Colostrum na collectie indien niet onmiddellijk gebruikt ‐ Meteen invriezen ‐ Meteen in koelkast (max 3 dagen in koelkast)

=>Hoeveelheid bacteriën x 2 in 20 minuten bij warm colostrum

25

Biestgift ‣

Tijdstip!

% zie ke kalv e re n tijde ns 1ste le v e nsmaand 23.8% 25.0% 20.0% 14.3% 15.0% 10.0%

5.0%

5.0% 0.0% geen biest 2 uur na kalving

kalf blijft bij de mo eder

biestverstrekking direct na kalving

Osaka et al., 2014Doel: 200 g immunoglobulines binnen 6 uur na geboorteIndien sonde - correct gebruik Reinigen en desinfecteren (H2O2) Bij introductie sonde in muil – neus lager dan de oren 26

Opname antistoffen ‣

Hoeveel van de toegediende antistoffen werkelijk opgenomen door het kalf??

‣ ‣

Onderzoek kalf zelf (zie eerder) Afhankelijk van de kwaliteit (bacteriële besmetting!) extra toediening Se aan biest moment van toediening! …

27

Extra mogelijkheden ‣

Pasteurisatie biest Bv. in kader van paratuberculose bij sterk gecontamineerde biest zal de absorptie efficiëntie niet verbeteren! 60 minuten bij 60 °CVerlengde biest Via toediening biest aan melk Minder kans op diarree en verhoogde groei (Berge et al., 2009)Vaccinatie moederdieren Aanwezigheid van specifieke antistoffen in biest

28

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Bedrijfsprobleem

Problematiek ‣

Gemengd rundveebedrijf 65 melkkoeien 40 BWB koeienSinds enkele weken problemen bij dikbilkalveren verhoogd % kalversterfte (tot 40%!!) kalverdiarree8 kalveren gestorven – 4 kalveren autopsie 30

Bedrijfsrondgang ‣

BWB kalveren normaal meteen na geboorte in individueel hok – uitz in drukke periodes per 2 R&D van individuele hokjes onvoldoende in drukke periodes. Hygiëne niet optimaal. Eigen biest – niet gecontroleerd Biestgift via fles (vroeger sonde) – onvoldoende/te laatBWB koeien Kalven af in aanbindstal Rantsoen: enkel maïskuil en voordroog Geen supplementatie van mineralen of KV tijdens dracht

31

Resultaten

• Leeftijd kalveren > 1 week - < 4 weken • Duidelijk te laag!!

32

Resultaten

Onderzoek drachtige dikbilkoeien: extreem laag Selenium! (ref 70 -100 µg/l)

33

Conclusie - adviezen ‣

Biestmanagement belangrijkste probleem Supplementatie Selenium - drachtige dikbilkoeien

Hygiëne bij collectie biest – bewaren biest – toedienen biest

en tijdsmanagement AanleggenArbeidvan biestbank Meten vanveehouder!! biestkwaliteit Minimum 200 g immunoglobulines in eerste 6h na geboorte (tijdstip – hoeveelheid) Verlengde biest (minder kans op diarree) Vaccinatie drachtige dieren tegen E.coli, rota- en coronavirus.

34

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Conclusie

Conclusie ‣ ‣

Biestmanagement is cruciaal! Bekijk met uw bedrijfsdierenarts Is biestmanagement ok? Indien niet -> oorzaak?

‣ ‣

Maak een haalbaar protocol (tijd!) Afhankelijk van de noden!

36

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Vragen? Contactgegevens: tel. 078 05 05 23 │ e-mail: [email protected] │ www.dgz.be

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.