NIEUWSFLITS. Groep Financiën. Jaargang 2019 Nummer 22, maand Januari. Voorwoord. SCO en DGO Financiën. Van de SOR-tafel


1 Groep Financiën NIEUWSFLITS Jaargang 2019 Nummer 22, maand Januari Voorwoord SCO en DGO Financiën Van de SOR-tafel Waarom ik lid ben van h...
Author:  Fenna Smeets

0 downloads 1 Views 2MB Size

Recommend Documents


NIEUWSFLITS. Jaargang 15, nummer 8 22 april Voorwoord Beste ouders,
1 NIEUWSFLITS Jaargang 15, nummer 8 22 april 2016 Voorwoord Beste ouders, Vandaag heeft de hele dag in het kader van de Koningsspelen gestaan. De kind...

SCO hoofdpuntenverslag DGO overleg 13 juli 2017
1 SCO hoofdpuntenverslag DGO overleg 13 juli 2017 Op 13 juli 2017 heeft de eerste formele overlegvergadering plaatsgevonden van het DGO, het departeme...

NIEUWSFLITS 8 januari 2019 jaargang 2 nr 1
1 NIEUWSFLITS 8 januari 2019 jaargang 2 nr 1 In deze Nieuwsflits 15/1/2019: Nieuwjaarsreceptie 19/2/2019: Kom op met die job! 13/3/2019: Gespreksnamid...

jaargang 21, nummer 1 januari 2019
1 jaargang 21, nummer 1 januari 2019 Van de voorzitter Alweer de eerste nieuwsbrief van Binnenkort is de algemene ledenvergadering. Let op de communic...

OOSTERPOORTER. Jaargang 48 januari 2019 Nummer 1
1 OOSTERPOORTER de Jaargang 48 januari 2019 Nummer 12 23 COLOFON DE OOSTERPOORTER Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapa...

Eerste jaargang, nummer 1 JANUARI 2019
1 Eerste jaargang, nummer 1 JANUARI 2019 Kopfoto: Boeuf Stroganoff op Georgische wijze - Anneke Bleeker 12 Inhoudsopgave: Pagina 1 : Kopfoto: Boeuf St...

OKTOBER 2016 NUMMER 2 JAARGANG 22. Voorwoord
1 OKTOBER 2016 NUMMER 2 JAARGANG 22 Voorwoord Vanaf deze plek willen wij allemaal Jerro uit de groep van juf Martha heel veel beterschap wensen! We mi...

NIEUWSFLITS. Jaargang 13, nummer 6 28 februari Voorwoord
1 NIEUWSFLITS Jaargang 13, nummer 6 28 februari 2014 Voorwoord Beste ouders, Inmiddels zit de eerste lesperiode in het nieuwe jaar er weer op en is oo...

NIEUWSFLITS. Jaargang 16, nummer 3 28 oktober Voorwoord Beste ouders,
1 NIEUWSFLITS Jaargang 16, nummer 3 28 oktober 2016 Voorwoord Beste ouders, Het eerste gedeelte van het schooljaar zit er weer op! Op dit moment zijn ...

NIEUWSFLITS. Jaargang 15, nummer 10 7 juli Voorwoord Beste ouders,
1 NIEUWSFLITS Jaargang 15, nummer 10 7 juli 2016 Voorwoord Beste ouders, Op het moment van verschijnen van deze laatste Nieuwsflits van dit schooljaar...NIEUWSFLITS

Groep Financiën Jaargang 2019 Nummer 22, maand Januari

          

Voorwoord SCO en DGO Financiën Van de SOR-tafel Waarom ik lid ben van het CNV Structuur van ons CNV en verkiezingen Medezeggenschap en verkiezingen Financiën Ledenwerving Zaken die ons raken Verbinding Effe ontspannen VacaturesVoorwoord van de voorzitter Voorzie ons van kruit!SCO en DGO Financiën Mocht je meer over deze onderwerpen weten, neem contact met ons op via [email protected]Van de SOR-tafel Met roosterexperts van werkgevers- en werknemerszijdeWaarom ik lid ben van het CNV Veelzijdig en niet bang voor veranderingen, dat is Gerard LeffersStructuur van ons CNV en verkiezingen Structuuroverzicht en jaardag CNV in de Schakel te Nijkerk op 13 februari!Medezeggenschap en verkiezingen Financiën, Medezeggenschap is leuk, interessant en leerzaam!!Ledenwerving Speciaal inschrijvingsaanbod tot 1 maart en 19 februari ledenwerfactie in RotterdamZaken die ons raken Over pensioen, WNRA en BreXit!Verbinding Prijsuitreiking aan CNV lid Anja van Muyden!Effe ontspannen De winnaars en een nieuwe hersenbrekerVacatures Wij zijn op zoek naar ambassadeurs Light

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën  Voorwoord van de voorzitter

Outsourcen bezwaar, medezeggenschapsverkiezingen, roosterproblematiek; allerlei zaken houden ons bezig. Zaken waar wij als vakbond op de diverse platformen jullie belangen willen en zullen behartigen. In deze NieuwsFlits over al die onderwerpen meer informatie. Onderwerpen die we alleen dan goed op kunnen pakken als we voorzien worden van kruit door jullie als onze vooruitgeschoven troepen op de werkvloer. Binding en verbinding met jullie is daarom ontzettend van belang. Op allerlei vlakken proberen we die samenwerking te verbeteren. Op te halen wat jullie bezig houdt, wat jullie beweegt. Zo was ik afgelopen donderdag te gast in de Regio Zuid-West. Het bestuur aldaar had een middag georganiseerd voor de CNV-leden werkzaam bij Belastingdienst kantoor Breda. Ik trof een enthousiaste groep leden aan, zowel achter de bestuurstafel als in de zaal. Vragen over PAS-regeling; Generatiepact, VWNW-beleid, Ontwikkelkansen en ook de vraag van een nieuwe collega over afspraken die bij zijn indiensttreding in november 2018 zijn gemaakt maar (nog ) niet geëffectueerd zijn vanwege (waarschijnlijk) onmogelijkheden van SAP. Een bijeenkomst waar je ook als voorzitter energie van krijgt. Ik doe daarom graag een oproep aan de andere regio’s om het voorbeeld van Zuid-West te gaan volgen, leg contact met je leden uit he regio. Eenzelfde oproep doe ik graag aan jullie als individuele leden; leg je problemen, verwonderpunten voor bij de regio of bij onze centrale postbus [email protected] Alleen dan kunnen we elkaar helpen.

Met hartelijke groet,

Jac van Gils Voorzitter Landelijke Groep Financiën van CNV Overheid 06-52883373 [email protected] NB: Informatie die tot me komt zal zeer vertrouwelijk behandeld worden.

 SCO en DGO Financiën! Bezwaren binnen de directie Particulieren Zoals jullie waarschijnlijk bekend is, zijn er grote achterstanden bij het afhandelen van bezwaren binnen de directie Particulieren. Volgens de algemene wet bestuursrecht moet een bezwaar in principe binnen 6 weken zijn behandeld. Dat lukte tot 1 oktober van vorig jaar maar in 80% van de gevallen. Om de achterstanden weg te werken is er gesproken over het inzetten van een extern bureau. Wij van het CNV zijn hiertegen: we vrezen dat het de deur open zet naar het ‘vermarkten’ van werk dat bij de Belastingdienst hoort. Tijdens het DGO-Financiën is hier uitvoerig over gesproken. Ons is verzekerd dat het niet om uitbesteding gaat maar om het inhuren van personeel inclusief management. Wezenlijk verschil is dat de Belastingdienst ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor de uitvoering (zo wordt het werk van het bureau gecontroleerd door de interne medewerkers). Bovendien gaat het om een tijdelijke inzet van het bureau: om achterstanden weg te werken en de werkdruk van de eigen medewerkers te verlichten. Pagina 2 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

Aangezien er al jaren sprake is van achterstanden in het afhandelen van bezwaren hebben we aandacht gevraagd voor structurele oplossingen. Structurele oplossingen waaraan gewerkt wordt, zijn bijvoorbeeld het op sterkte brengen van de vaste formatie en de extra uitzendkrachten. Een andere lijn is het vereenvoudigen van fiscale processen. Dit door de automatisering verder te verbeteren maar ook door formeel-juridische aanpassingen waar politiek draagvlak bij nodig is. Cap DNI Bij CAP (Centrale administratieve processen belastingen) is vanwege automatisering sinds 15 januari 2018 de voorbereidende VWNW-fase ingegaan bij klantbeheer Rotterdam en Zwolle en vanwege digitalisering notariële informatie (DNI) in Middelburg en Doetinchem. Daarbij gaat het vooral om medewerkers in groepsfunctie B (namelijk 150 op de in totaal 191 medewerkers).

Voor dit traject, eerste fase automatisering, is afgesproken dat de voorbereidende fase loopt totdat de laatste medewerker zijn of haar werk verliest door de automatisering. Door vertraging is de voorbereidende fase van het DNI-traject al een keer verlengd en er dreigt opnieuw verlenging door vertraging. Op voorstel van de directie CAP is daarom in het DGO afgesproken de voorbereidende fase door te laten lopen totdat er een O&F-rapport wordt vastgesteld omdat dan de digitalisering en de gevolgen daarvan definitief zijn geworden. Doordat de planning steeds wordt bijgesteld vragen van de bonden zich af of het zinvol is om bij automatisering, digitalisering steeds voor korte periodes een voorbereidende VWNW fase af te spreken. De SG merkt daarbij op dat de organisatie steeds beter wordt in het plannen van automatisering. Het onderwerp zal verder in het technisch overleg worden besproken. CFD Middelburg Shared service organisatie SSO CFD, Centrum van facilitaire dienstverlenging voor de Belastingdienst, vraagt het DGO om advies over het afkondigen van een voorbereidende VWNW-fase voor het serviceteam Zuid-West met 1 supervisor schaal 8 en 5 servicemedewerkers schaal 5. Dat team doet facilitaire taken voor belastingdienstmedewerkers in kantoorpand Poelendaelesingel in Middelburg. Die taken gaan per 1-1-2020 over naar Rijkswaterstaat (RWS) omdat die daar als hoofdbewoner de rijksbrede facilitaire dienstverlener is. De rijksbrede afspraken hierover zijn op vraag van de bonden aangeleverd, samen met het advies van de OC. Uit de rijksbrede afspraken blijkt dat RWS als bestaande dienstverlener geen personeel van CFD over hoeft te nemen. De bonden betreuren dat RWS de keuze heeft gemaakt om het uitvoerende werk uit te besteden, zeker in een regio waar de arbeidsmarktkansen voor die groep beperkt zijn. Een van de vier bonden, FNV Overheid, wil daarom niet meebeslissen over de adviesaanvraag. FNV Overheid vindt dat het werk van de facilitaire diensten bij de Rijksoverheid moet blijven en niet geprivatiseerd moet worden. De andere drie bonden stemmen wel met de adviesaanvraag in. Uit praktische overwegingen, omdat het werk eind dit jaar verdwijnt en de OC daarom adviseert de voorbereidende fase snel in te zetten. De bonden steunen de inzet van de OC en het management van CFD om toch medewerkers bij RWS geplaatst te krijgen (zo is er mogelijk ruimte voor de supervisor).

Pagina 3 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

Landelijk Visitatieteam Douane In het formeel DGO overleg van 15 november 2018 zijn de bonden akkoord gegaan met de oprichting van een landelijk team bij Douane voor controlebezoek op zeeschepen. Daarbij hebben de bonden hun zorg geuit over het gelijktijdig draaien van roosterdiensten en piketdiensten. De DG Belastingdienst gaf toen aan mogelijkerwijs gebruik te maken van medewerkers uit de regionale teams. In een notitie wordt uitgelegd waarom daar niet voor gekozen is. Het zou een afwijking zijn de gedachte voor een gespecialiseerd team en het zou ook qua fysieke belasting niet nodig zou zijn (iedere medewerker zou 10 keer per jaar piketdienst hebben en daadwerkelijke diensten worden gecompenseerd). Of dit in praktijk ook zo uitpakt, wordt gemonitord. Werving & Selectie Belastingdienst Vorig jaar zijn in overleg met de COR diverse maatregelen genomen om de werving te intensiveren en de interne doorstroom verder te bevorderen. Op verzoek van de COR en het SCO is e.e.a. verwerkt in de bestaande beleidsnota Werving & Selectie. De laatste versie voor het DGO, met twee aangepaste punten door het SCO, zat bij de stukken voor de technische overleggen van 21 november en 5 december 2018. In vervolg op het vorige formele en technisch overleg zijn nog twee door het SCO aangepaste punten nu formeel afgehandeld:

Matching…..

1. Eén punt is dat uitzendkrachten weer, zoals vóór afgelopen zomer, uitgesloten worden van de eventuele matchingsfases. Omdat het formeel-juridisch (wet Waadi) niet zou kunnen (moet een vacature zijn). En gezien de andere (doel)groepen in de vacatureprocedure, zoals de verplichte VWNW-kandidaten. Gezien de korte periode en grote capaciteitsbehoefte zou geen sprake zijn geweest van verdringing van verplichte VWNW-kandidaten. 2. Het andere punt is het nuanceren van de tekst over de mobiliteitstoeslag (in punt 3 van de bijlage Uitvoeringsafspraken in het integrale document). De mobiliteitstoeslag bestaat nog tot 1-1-2020 en bij de Belastingdienst kan die ook worden toegekend bij geografische mobiliteit zoals de standplaats-wijzigingen op eigen verzoek. De Belastingdienst herkent de wens om eventuele verdere wijzigingen niet meer toe te passen tot na de evaluatie komende zomer. Dit uiteraard voor de duidelijkheid van de uitvoering door managers, HR, employabilitycenter en het gevoel van rechtvaardige behandeling bij de medewerkers. Blauw zwaailicht Douane De eerste keer dat het in de rondvraag van het DGO werd benoemd, was afgelopen zomer. Afgelopen december kwam het opnieuw aan de orde. De DG Belastingdienst, waar Douane onder valt, merkt op dat het al langere tijd speelt. De DG stelt, mede namens de directeur douane dat het geen taak van de Douane is om verdachte personen te achtervolgen en illegale goederen zoals drugs te vervoeren. Douane heeft ook geen ontheffing om een blauw zwaailicht te voeren. Dat een team in Rotterdam dat toch doet, vindt de DG een ernstige zaak. Het gaat om politietaken en douanemedewerkers zijn daar niet voor opgeleid en uitgerust. Bonden vragen de DG zijn standpunt nog eens uit te dragen aan de teamleiders. En de DG vraagt de bonden om aan de medewerkers de boodschap uit te dragen om dergelijke opdrachten niet uit te voeren. OV-reizen bij scholing Voor OV-reizen bij scholing laat het Sector overleg rijkspersoneel (SOR) ruimte voor nadere invulling waarbij het mogelijk is om 1e klas toe te staan in plaats van de standaard 2e klasse. Het DGO stelt hiervoor een werkgroep in. Pagina 4 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

In de tussentijd blijft het bestaande beleid gelden met dienstreizen voor scholing binnen het DG Belastingdienst per OV 1e klas. AVG Conform werken Een signaal vanuit de bonden betreft het AVG-conform werken. Op verschillende plekken zijn acties om bewaarde documenten en emails te schonen. Bijvoorbeeld de directie MKB laat medewerkers een verklaring tekenen dat e.e.a. AVG-conform is afgehandeld terwijl zij dat niet helemaal zelf in de hand hebben. Zo komt het voor dat verwijderde (mail)bestanden door ICT ongevraagd worden teruggezet. De DG Belastingdienst zal het signaal nagaan. Het werken met een verklaring lijkt hem niet aan de orde. Kans-klas Douane De tussenevaluatie over de werving voor de kans-klas bij Douane laat zien dat mensen voorbereidingstijd nodig hebben (bijvoorbeeld voor het inregelen van de fulltime opleiding als de medewerker in deeltijd werkt). De bonden suggereren daarom de kans-klassen structureel met tussenpozen aan te bieden. Dat idee wordt meegenomen bij de eindevaluatie. Als CNV blijven we de ontwikkelingen op al deze punten volgen en de toezeggingen controleren. Om dit goed te kunnen doen hebben we de inbreng van onze leden nodig. Mocht je meer over deze onderwerpen willen weten, neem contact met ons op via [email protected] Informatie zal zéér vertrouwelijk behandeld worden.

Gabriëlla Buisman Robert-Jan de Vries Bestuurder CNV Overheid Belastingdienst

Alexander van Kesteren

Ministerie van Financiën

 Van de SOR-tafel Themabijeenkomst capaciteitsmanagement succes Op 24 januari jl. vond in Utrecht een themabijeenkomst plaats over capaciteitsmanagement. Capaciteitsmanagement gaat over de vraag hoe je voldoende personeel en inzetbare uren krijgt om de roosters te vullen. Voor de vakbonden is dat een belangrijke voorwaarde geweest om Rijksbrede roosterafspraken te maken. Wat heb je immers aan die roosterafspraken als de bezetting niet op orde is? Dan stel je een rooster vast en wordt er meteen aan de afspraken gesleuteld. Diensten worden verschoven, en in het ergste geval wordt verlof ingetrokken omdat er te weinig fte’s zijn. Dat leidt tot veel frustratie en gedoe. En dat willen we natuurlijk niet. De werkgroep Roosteren van de SOR (Sectoroverleg Rijksoverheid) heeft over dit thema dus een bijeenkomst gehouden waar roosterexperts van werkgevers- en werknemerszijde aanwezig waren. Gezamenlijk bogen zij zich over de vraag met welke parameters je rekening moet houden bij het bepalen van enerzijds de hoeveelheid uren die je beschikbaar hebt en anderzijds de behoefte aan uren om het werk te kunnen doen. Denk aan verlof, vakbondswerk, PAS-uren, ziekteverlof, etcetera.

Pagina 5 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

Interessant daarbij is dat idealiter de politiek bepaalt wat het service- of dienstenniveau is en dat aan de hand daarvan de capaciteitsvraag vastgesteld kan worden. Vervolgens kan je bepalen hoeveel fte je nodig hebt om aan die vraag te kunnen voldoen (lees: de roosters te kunnen vullen). In de praktijk echter zijn de beschikbare uren vaak bepalend voor de capaciteitsvraag. Wordt er bezuinigd, dan nemen de beschikbare uren af en loopt het roosteren in de soep. Ook omdat de politiek dikwijls nalaat om een nieuw, lager, serviceniveau vast te stellen. Een dergelijke themabijeenkomst is een nieuwe manier om kennis te vergaren en mensen te betrekken bij een onderwerp. De aanwezigen waren hier erg enthousiast over. Daarom denken de partijen in het SOR na om deze werkwijze vaker toe te passen. Bart Schnoor Onderhandelaar CNV Overheid [email protected]

SOR-tafel: Sector Overleg Rijkspersoneel. Overleg-tafel van werkgever en vakbonden op niveau van Sector Rijk. Maandelijks overleg waarbij aan de orde komen voorgenomen wijzigingen m.b.t. het algemene personeelsbeleid. Uitwerking ook van in CAO overeengekomen regelingen.

 Gerard Leffers: Van akkerbouwer tot supervisor bij B/CFD Door: Ad Cevaal Een veelzijdig man die niet bang is voor veranderen, dat is de 53-jarige Gerard Leffers. Hij ging van akkerbouwer via meerdere werkervaringen naar zijn huidige werk als supervisor bij B/CFD. Gerard: ‘Ik vind het leuk om niet altijd hetzelfde te doen.’ Hij bouwt een nieuw eigen huis zelf af, en is ook nog eens actief vrijwilliger. In Gambia ondersteunt hij meerdere doktersposten. Alweer bijna 3 jaar werkt Gerard bij het belastingkantoor in Enschede. Daar is hij supervisor voor het facilitair bedrijf, en stuurt 6 mensen aan. Samen zorgen zij voor alles wat niet te maken heeft met het primaire proces van de Belastingdienst in de Twentse stad. Totaal gaat het om zo’n 500 werkplekken. Hij begon 5 jaar geleden als medewerker bij de Belastingdienst in Zwolle, als facilitair medewerker. Maar de 53 jarige heeft al wel een half leven vol werkervaringen achter zich. Veel banen gehad Na akkerbouwer kwam de recreatiesector op zijn pad. ‘Ik was beheerder van een camping, daarna had ik een bedrijf in technische personele dienstverlening in Nijmegen. Daarna trok weer de recreatie en exploiteerde ik ruim 10 jaar een recreatiebedrijf met o.a. een haven en verhuurappartementen. Omdat ik daarna per sé in het facilitaire werkveld aan het werk wilde heb ik 2 jaar diverse facilitair gerelateerde functies gehad alvorens ik bij de Belastingdienst terecht ben gekomen. Bij de Pagina 6 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

Belastingdienst werd ik aangenomen als facilitair medewerker in Zwolle. Na 2 jaar werd ik supervisor in Enschede.’ ‘Het leukste in mijn werk, vind ik de afwisseling. Vandaag gebeurt er bijvoorbeeld weinig, maar morgen van alles. Ik vind het leuk om zo snel mogelijk zaken op te lossen. En achteraf ook zeker te inventariseren wat er fout ging, en daarvan te leren.’ Gerard heeft wel de ambitie om verder te kijken en door te groeien. ‘Maar op dit moment staat dat “on hold”. We hebben ruim een jaar geleden een nieuw huis laten bouwen, en dat bouw ik zelf af.’ Daarnaast is hij actief in het verenigingsleven van zijn 3 kinderen. ‘Ik vind het belangrijk dat ieder lid van een vereniging op zijn manier een steentje bijdraagt aan het verenigingsleven waar hij gebruik van maakt’. Ander vrijwilligerswerk is zijn inzet voor de stichting die doktersposten opzet in Gambia. ‘Met anderen bedenken we acties om geld in te zamelen, en voeren die acties ook uit. Om daarna om de beurt de opbrengst zelf naar Gambia te brengen. Daar hebben we anderhalf jaar geleden een 2e dokterspost geopend. Als je ziet wat je daar kan bereiken! Het is heel dankbaar werk.’ Gerard benadrukt: ‘Al het geld gaat 1:1 over. We brengen het geld zelf, op onze eigen kosten. En doen zaken met bedrijven en overheid uit Gambia voor de doktersposten. Kijk maar op de website: www.Stichting samen voor gambia.nl, of like onze vermelding op facebook, en kijk wat we daar doen.’

Gerard Leffers

Rechtsbijstandsverzekering altijd belangrijk Een OR-lid van het CNV heeft hem lid gemaakt van onze vakbond. Als ondernemerstype had hij wel wat minder met een vakbond. Gerard: ‘Ik ga zelf wel op zoek naar oplossingen, maar kan me voorstellen dat je een vakbond nodig hebt bij conflicten met de werkgever. En zie nu wel dat bij een grote organisatie iets moet zijn om het geluid van medewerkers te organiseren en te laten horen.’ Tot nu toe heeft hij geen gebruik hoeven te maken van de rechtsbijstand die onze vakbond biedt. ‘Als ondernemer heb ik ook altijd een rechtsbijstandverzekering gehad. Dat vind ik belangrijk’.

 Structuur van ons CNV en verkiezingen Op 13 februari aanstaande zijn er verkiezingen binnen de sector Overheid en Publieke Diensten. Mooie gelegenheid hierbij een oproep te doen aan jullie allen om op de jaardag aanwezig te zijn en in deze NieuwsFlits uitleg te geven over de structuur. CNV Connectief is na de fusie in 2013 op 1 januari 2014 geformaliseerd. Het is sinds die datum dé vakvereniging van en voor mensen in de publieke sector: het onderwijs, de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn. Die publieke sector bestaat uit de kolommen Zorg en Welzijn, Overheid en Publieke Diensten en Onderwijs.

Pagina 7 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

CNV Connectief Jan de Vries

Sector Zorg en Welzijn Anneke Westerlaken Ca. 32.000 leden

Sector Overheid en Publieke Diensten Patrick Fey Ca. 35.500 leden

Gemeenten Sociale Werkvoorziening Energie & Water Waterschappen Post NL & KPN Anders Actieven Diversiteit Universiteiten & Dienst Landbouwkundig Onderzoek Defensie, Provincies en Overige groepen Rijk

Sector Onderwijs Loek Schueler Ca. 53.000 leden

Sector Rijk

LGB Financiën Jac van Gils

Het Sectorbestuur Overheid en Publieke Diensten (waar de 13e februari dus de verkiezingen voor plaatsvinden) bestaat uit 12 onbezoldigde leden en een sectorvoorzitter (Patrick Feij). De 12 zetels van het bestuur zijn op de volgende wijze verdeeld over de sectorgroepen:  Gemeenten 2 zetels;  Sociale Werkvoorziening 1 zetel;  Energie en Water 1 zetel;  Waterschappen 1 zetel;  Post NL en KPN 1 zetel;  Anders Actieven 1 zetel;  Diversiteit 1 zetel;  Universiteiten en Onderzoeksinstellingen & Dienst Landbouwkundig Onderzoek 1 zetel;  Defensie, Provincies en Overige groepen 1 zetel;  Rijk 2 zetels. Onder alle drie de Sectoren hangen meerdere sectorgroepen en onder elke sectorgroep vervolgens meerdere Landelijke Groepen. Om het niet te complex te maken is hier boven alleen de Sector Overheid & Publieke Diensten uitgewerkt.

Pagina 8 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

Wat doet het Sectorbestuur Overheid en Publieke Diensten Het doel is verbinden van de leden in de Sectorgroepen met het CNV. Dit gebeurt onder andere op de terreinen van de media, verzorgen van activiteiten voor de leden en belangenbehartiging bundelen, zodat alle krachten in de sectorgroepen gebundeld worden. Daarom hebben ook alle sectorgroepen een eigen bestuur. Vanuit het sectorbestuur wordt zorggedragen voor visieontwikkeling en beleid van de sector. Door de manier van werken wordt toegewerkt naar een model waarbij het cao traject zo dicht mogelijk bij de leden wordt georganiseerd, dit om leden te betrekken en CNV zichtbaar op de kaart te zetten. Hier speelt vooral Sector Rijk een rol waarin ook de Landelijke Groep Financiën gesprekspartner is als het gaat om de cao Rijk. Het Sectorbestuur neemt aan het einde van het traject een besluit op basis van de uitkomst van de ledenraadpleging en het standpunt van de Sector Rijk. Verder stimuleert, verbind, informeert en betrekt de verschillende partijen en de leden om bij te dragen aan een actieve vereniging. Daarom heeft niet de AV of het bestuur, maar het Sectorbestuur de verantwoordelijkheid om de geldmiddelen voor de sector te verdelen binnen de Sector. Kortgezegd zijn de taken van het Sectorbestuur:  Zorgdragen voor gedegen visieontwikkeling en beleid van de Sector en het verbinden van de leden op voor hen belangrijke thema’s;  Besluiten nemen en/of bekrachtigen die de inhoud van de Sector aangaan. Dit gaat om akkoorden, beroepsinhoudelijke standpunten of overige onderwerpen die uitsluitend de betreffende Sector aangaan;  Zorgdragen voor het reilen en zeilen in de Sector met betrekking tot de sector- en landelijke groepen. Door de toegewezen middelen op basis van ingediende activiteitenplannen uit de begroting van CNV Connectief onder te verdelen aan het Sectorbestuur zelf, de sectorgroepen en andere groepen binnen de Sector;  Het jaarlijks organiseren van een zogenoemde jaardag CNV Connectief. Op die dag legt het Sectorbestuur het Sector jaarbeleid ter raadpleging en bekrachtiging voor aan de sectorvergadering, maar worden ook nieuwe bestuursleden voorgedragen en bij meerdere kan dit leiden tot een stemming. Jaardag 2019 van de Sector Overheid en Publieke Diensten Elk jaar organiseert de Sector Overheid en Publieke Diensten een nuttige jaardag. Dit jaar is die dag gepland op 13 februari en staat centraal het onderwerp ‘effecten van digitalisering (op het werk)’. Zeker bij onze organisatie Financiën met daaronder de uitvoeringsorganisatie Belastingdienst, waar veel en steeds meer gedigitaliseerd wordt, is dit een aansprekend onderwerp. Daarnaast is er die dag ook veel gelegenheid om te netwerken en workshops te bezoeken. Het is een dag bestemd voor alle leden en kaderleden. Deelname is gratis. De dag wordt gehouden in Nijkerk in De Schakel op loopafstand van het station en centraal gelegen in het land. Een heel belangrijk onderdeel van deze dag is ook de verkiezing van het Sectorbestuur. Vanwege naderende pensionering treed ik af als vertegenwoordiger van de Landelijke Groep Financiën. Een nieuw bestuurslid heeft zich gemeld. Rini Mol is bereid gevonden om de belangen van onze Landelijke Groep Financiën te behartigen, naar mijn mening een goed en enthousiast vertegenwoordiger. Op het moment van schrijven van dit artikel was nog niet bekend of er tegenkandidaten zijn vanuit andere Landelijke Groepen. Daarom is het van groot belang om als lid van de Landelijke Groep Financiën deel te nemen aan de Jaardag op 13 februari en Rini in zijn kandidatuur te ondersteunen. Het programma ziet er als volgt uit:  9.30 Inloop met koffie en thee  10.00 Opening en welkom door Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten  10.15 Inleiding door Bouke van Kleef, directeur AVK, over de invloed en gevolgen van digitalisering  11.00 Workshopronde 1 Pagina 9 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën     

12.15 Lunchpauze 13.15 Workshopronde 2 14.30 Pauze 14.45 Verkiezing Sectorbestuur CNV Overheid en Publieke Diensten (met onze kandidaat Rini Mol) 15.00 Kijkje in de keuken van CNV (Individuele en Collectieve Belangenbehartiging, Academie, Marketing & Communicatie, Verenigingsbureau)  15.30 Arbeidsvoorwaarden (digitale stemrondes om via stellingen te pijlen hoe er over items binnen de cao gedacht wordt)  15.55 Afsluiting door Patrick Fey  16.00 Napraten met een hapje en een drankje Aanmelden en meer informatie over de zeer interessante workshops via: https://overheid.cnvconnectief.nl/event/jaardag-cnv-overheid-en-publieke-diensten-de-effecten-vandigitalisering-op-het-werk/ Ik hoop velen van jullie 13 februari 2019 te zien en te spreken. Han Bekker LGB lid

 Medezeggenschap en verkiezingen Financiën Medezeggenschap is leuk, interessant en leerzaam! Stel je ook verkiesbaar zei ooit een collega tegen mij! Jouw interesse gaat immers verder dan je werk. Dat was waar, ik had me na indiensttreding vrijwel direct bij de vakbond CNV aangesloten en hoorde allerlei zaken via de toenmalige afdelingen. Over werk, arbeidsomstandigheden en uitwisseling van allerhande informatie. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid en al gauw viel de term medezeggenschap en bleken er OR-leden tussen de vakbondscollega’s te zitten. Zij maakten deel uit van de ondernemingsraad op het Belastingkantoor en bespraken in hun overleg onderwerpen die het kantoor betroffen dus belangrijk voor iedereen die daar werkte. Medezeggenschap. Ik ging met meer OR-collega’s in gesprek en mocht een keer bij het overleg aanschuiven. Het smaakte naar meer. Ik stelde me beschikbaar en werd namens het CNV gekozen in de ondernemingsraad. Daarop volgde een basisopleiding die ik bij het CNV kon volgen en kon voor mij het avontuur beginnen. We vormden een OR met collega’s uit diverse vakbonden uit diverse hoeken van de organisatie. De start van dit kleurrijke gezelschap was dan ook een startconferentie waar we elkaar goed leerden kennen en er een dagelijks bestuur gevormd kon worden. De bestuurder, het hoofd van de eenheid was blij dat er weer een nieuwe OR was gevormd waarmee hij/zij voor de komende periode zijn plannen en voornemens kon bespreken. Immers welke vorm de medezeggenschap ook krijgt, het blijft de verbinding met en voor de medewerkers in de organisatie. En de bestuurder heeft er alle belang bij dat hij samen met de OR goed afgewogen besluiten kan nemen waardoor medewerker en organisatie goed gedijen.

Pagina 10 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

Interessant, leerzaam en meer Ik heb daarna in meer ondernemingsraden mijn steentje bijgedragen en veel geleerd. Niet alleen door de opleidingen die ik daarna nog volgde maar ook door de samenwerking met collega’s uit hele andere vakgebieden en werkplekken. En diverse bestuurders kwamen met extra sessies over specifieke onderwerpen om de OR-leden op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in de organisatie. Hij kon dan weer rekenen op een meedenkende ondernemingsraad. En natuurlijk hebben we ook de degens gekruist en met elkaar gelachen, onder elkaar en met de bestuurder. Dat is soms nodig en hoort erbij. Maar altijd ook weer met elkaar gewerkt naar een gezamenlijk uitgangspunt om mee verder te gaan. Het kriebelt Nu onze organisatie weer aan de vooravond van de verkiezingen staat gaat het bij mij wel weer een beetje kriebelen. Alles weer anders, een nieuw begin. Voor mijn gevoel een beetje als een bijenzwerm die zich in de bijenkast opmaakt voor vertrek. De belangrijke spelers worden in positie gebracht en er wordt gekeken of er wel voldoende geïnteresseerden zijn om aan te sluiten. Een zwerm gaat alleen op pad met een goede samenstelling want dat staat voor een goed begin maar ook voor goede vooruitzichten. In de kast wordt daarom druk gecommuniceerd wie op enig moment de koningin naar buiten zal volgen. Oud, jong, bouwers, halers, kortom een unieke samenstelling om mee op pad te gaan. Een dan breekt de dag van vertrek aan! De dag waarop het gonst van bedrijvigheid wordt binnenkort kenbaar gemaakt! Stel je beschikbaar en vlieg mee in de nieuwe unieke medezeggenschapszwerm van het CNV! Mail naar [email protected] Ellen Rodenstein LGB lid

 Ledenwerving Onze Landelijke Groep Financiën van CNV Overheid (alle werknemers van het Ministerie van Financiën en er onder hangende uitvoeringsdiensten zoals Domeinen en de Belastingdienst breed) is met 1.700 leden springlevend en groeiende!! Zorg dat je collega’s zich ook bij ons aansluiten. Het geluid van onze vakbond mág en móet gehoord worden. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Tot 1 maart een prachtig aanbod: Voor jou als werver een kadobon van €25,Voor het nieuwe lid: - Dopper waterfles - Jaarlang 25% korting op de contributie - Eénmalig € 65,- bonus Vul het formulier op de volgende pagina in en stuur het naar: [email protected]

Pagina 11 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

INSCHRIJVINGSFORMULIER CNV OVERHEID (sector: Financiën) GESLACHT:

⃝ MAN

VOORLETTERS:

……........................................................................................................

TUSSENVOEGSEL:

……........................................................................................................

ACHTERNAAM:

⃝ VROUW

..............................................................................................................

STRAAT EN HUISNUMMER:

......................................................................................................……

POSTCODE EN WOONPLAATS: ............................................................................................................ GEBOORTEDATUM:

...........................................................................................................

TELEFOONNUMMER:

............................................................................................................

EMAILADRES: .

............................................................................................................

BRUTO-MAAND-SALARIS:

............................................................................................................

IBANNUMMER:

............................................................................................................

AUTOMATISCHE INCASSO (Indien NEE € 1,50 extra per maand):

⃝ JA

⃝ NEEN

SOORT CONTRACT

⃝ Vast contract ⃝ Uitzendkracht ⃝ Tijdelijk contract

STANDPLAATS:

………………………………………………………………………………………………………..

SEGMENT/DIRECTIE:

………………………………………………………………………………………………………..

Lid geworven door: Naam en voorletters: Emailadres:

…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………..

Stuur in naar:

[email protected]

NB: Op 19 februari grote ledenwerfactie bij de Douane in de haven van Rotterdam. Locaties Reeweg (ochtend) en Oliphantweg (middag). Sluit jij je ook aan? Help jij mee je collega’s te overtuigen van het belang van een sterke CNV Overheid? Meld je aan bij: Jan Hafkamp [email protected]

Pagina 12 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën   Zaken die ons raken Mislukken van het pensioenoverleg november 2018 Wat eisen wij als vakbond: 1) Bevriezing van de AOW-leeftijd 2) Indexatie van de opbouw en uitkering 3) Pensioenopbouw voor alle werkenden (dus ook flexers en ZZP-ers) 4) Schrappen beboeting vervroegde uittreedregelingen zware beroepen Op 18 maart grote landelijke actiedag van alle vakbonden. Alle info op https://overheid.cnvconnectief.nl/nieuws/landelijke-actiedag-pensioenenop-18-maart/

 Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) Per 01-01-2020 is de ambtenarenstatus voor velen verleden tijd. We worden werknemer met bijbehorende rechten en plichten. Huidige regelgeving zal zoveel als mogelijk geïmplementeerd worden in een cao. Op 19 februari is er over dit onderwerp voor kaderleden een bijeenkomst op het CNV Hoofdkantoor. Info volgt.

 BreXit en zorgen De fatale datum (29 maart 2019) van de BreXit (vertrek Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie) komt steeds dichter bij. Gevolgen voor velen waaronder onze Douane. Voorzie jij problemen op de werkvloer met betrekking tot deze (harde of zachte) BreXit. Deel je zorgen met ons op [email protected]

 Prijsuitreiking CNV lid Anja van Muyden ROTTERDAM – Anja van Muyden ontving op donderdag 16 januari 2019 een CNV waardering, als (mede)winnaar van de rebus in onze CNV NieuwsFlits 21. CNV voorzitter Regio Holland Zuid, Jan Hafkamp overhandigde haar daarvoor, op haar werkplek in Rottterdam, een VVV bon en kwam wat meer over haar te weten. Anja toonde zich aangenaam verrast en stelde de beloning op prijs. Vooral extra leuk, aangezien Anja pas sinds kort, oktober 2018, CNV lid is geworden. Wat vindt Anja van de CNV Nieuwsflits die de Landelijke Groep Financiën van CNV Overheid met grote regelmatig uitbrengt? “Er is een grote diversiteit aan informatie. Inhoudelijk word je goed geïnformeerd. Ik lees de NieuwsFlits van a t/m z. Vandaar ook dat ik de rebus heb ingevuld”. Anja werkt in totaal 41 jaar bij de Belastingdienst. Onze winnares benadrukt met trots, dat daarvan onder andere 31 jaar met plezier bij de Douane Rotterdam Maasvlakte plaats vond. Na alle facetten van het douanewerk te hebben doorlopen, was zij eigenlijk toe aan een nieuwe uitdaging. Zij werd daarbij enthousiast gemaakt door een teamleider afkomstig van blauw, om van werk te veranderen. Hoewel Anja eerst het beeld had dat de blauwe tak van de Belastingdienst “stoffig” zou zijn, ging ze toch aan de slag bij PDB Belastingdienst, locatie Rotterdam. Zij heeft het daar in het baliewerk uitstekend naar haar zin, vooral door het persoonlijk contact. Pagina 13 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

Door de onzekere toekomstverwachting in de Belastingdienst, is steun van een vakbond belangrijk. “Wat gaan ze met je doen?”. Ze heeft bewust gekozen voor het CNV, door met name de C van Christelijk. Zij hoopt dat de christelijke waarden terug blijven komen in het werk van het CNV. Wat doet Anja naast haar werk? Gedurende 4 jaar was ze gids in een middeleeuwse ruïne in haar woonomgeving. Sinds kort is zij actief als (taal)vrijwilligster.

Tijdens ons gesprek kwam de CNV collega binnen, die haar als lid aangebracht heeft. Ook hij is enthousiast over het CNV. Hij benoemt met name de juridische dienstverlening; ook aan de individuele leden Terugkijkend op een wederzijds plezierig gesprek en ontmoeting met een mede CNV lid op de werkplek,

 Jan Hafkamp LGB lid  Effe ontspannen Weer tal van inzendingen op onze rebus in de Kersteditie van NieuwsFlits nummer 21. Oplossing: Vrede op aarde voor alle mensen Vele inzendingen van onze douanecollega’s uit Rotterdam. Kans dat de bonus(sen) daar zouden vallen was dus een stuk groter. De VVV cadeaubonnen van elk € 12,50 gaan dan ook naar: - Michel Timmerman, Douane Rotterdam - Ton van Vijfeijken, Douane Rotterdam De voorzitter van onze regio Holland-Zuid; Jan Hafkamp komt ze weer persoonlijk uitreiken. De nieuwe puzzel is een REBUS en betreft een gebeurtenis in 2019

-k +v -s

-s

Oplossingen graag voor 22 maart 2019 naar [email protected] o.v.v. naam, emailadres en de oplossing. Er worden wederom twee VVV cadeaubonnen verloot onder de goede inzenders. Door deelname aan deze actie stem je ermee in dat we je gegevens gebruiken voor publicatie van de uitslag. Deelname alleen voor leden van CNV Overheid Landelijke Groep Financiën. Pagina 14 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën  Vacatures

Om de zichtbaarheid van onze vakbond CNV Overheid te vergroten zijn we op zoek naar: Ambassadeurs Light Deze nieuwe groep vrijwilligers is in het leven geroepen om op kantoren, waar wij als CNV bijna niet of minimaal zichtbaar zijn, de vakbond te vertegenwoordigen en te profileren. De mensen die in deze groep zitten (AL) hebben kenbaar gemaakt dat ze iets voor de vakbond willen betekenen, wat niet te veel tijd kost De werkzaamheden/ klusjes die van een ambassadeur light verwacht worden zijn:   

Promotiematerialen verspreiden onder de collega’s te denken aan : doekjes, memoblokjes en pennen De laatste ontwikkelingen of nieuwsflitsen rondmailen en/of ophangen. Dit op plekken waar veel collega’s komen, bijvoorbeeld: bij de koffie automaten of pauze ruimtes Collega’s enthousiasmeren om lid te worden van de vakbond CNV

Om snel en effectief van start te gaan, ontvangen de ambassadeurs light bij aanmelding een “start” pakket. Hierin zitten doekjes, pennen, memoblokjes en aanmeldingsformulieren. Deze kunnen ten alle tijden aangevuld worden. Deze zijn aan te vragen bij de coördinator van de ambassadeurs light. Voor de volgende locaties zoeken we op korte termijn ondersteuning: - Arnhem - Doetinchem - Utrecht - Venlo - Maastricht Heb je interesse, wil je meer informatie? Neem dan contact op met Raoul Vinken, de coördinator voor de Ambassadeurs Light van CNV Overheid. Alléén Sámen Staan We Sterk!!

[email protected], (088) 154 25 35 06 06-22 29 97 99

Pagina 15 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Nieuwsflits

CNV Groep Financiën

Nog geen lid?

Is je collega nog geen lid? Maak hem of haar ook lid via https://overheid.cnvconnectief.nl/jouw-werk/rijk/rijk/ministeries-endiensten/word-lid-actie-financien/

Colofon: Verschijningsfrequentie: Oplage: Eindredacteur: Lay-out: Contactadres:

8 maal per kalenderjaar 1.700 digitaal verspreid Jac van Gils Ellen Rodenstein-Hollander [email protected]

Editie nummer 23 verschijnt op dinsdag 26 maart 2019. Deadline voor aanlevering kopij is 22 maart 18.00 uur via [email protected] Deze NieuwsFlits mag aan iedere belangstellende doorgezonden worden, of op andere wijze worden verspreid.

Pagina 16 van 16

Jaargang 2019

Nummer 22

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.