No title


1 2 3 4 5 6 7 8 1. Risalah ini tidak mengikat sebarang kontrak di antara anda dan Prudential BSN Takaful Berhad (PruBSN). Untuk maklumat lanjut mengen...
Author:  Erlin Lesmana

0 downloads 10 Views 767KB Size

Recommend Documents


No documents


1. Risalah ini tidak mengikat sebarang kontrak di antara anda dan Prudential BSN Takaful Berhad (PruBSN). Untuk maklumat lanjut mengenai pelan ini dan rider pilihan, sila rujuk kepada Ilustrasi Pelan, Lampiran Keterangan Produk, Profil Dana, buku pendidikan pengguna mengenai Takaful Keluarga, Takaful Berkaitan Pelaburan, Pelan Takaful Pendidikan Anak, dan Pelan Takaful Perubatan dan Kesihatan sebelum menyertai pelan ini dan merujuk kepada terma dan syarat dalam dokumen sijil untuk maklumat lanjut mengenai ciri-ciri penting pelan. 2. Sila ambil perhatian bahawa pakej yang terkandung di sini terdiri daripada komponen yang boleh disertai secara berasingan dan anda tidak diwajibkan untuk memilih semua komponen pakej ini. 3. Anda seharusnya berpuas hati bahawa pelan ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar merupakan jumlah yang anda mampu bayar. 4. Pulangan daripada PUA dan IUA anda (jika berkenaan), jika ada, akan berdasarkan kepada prestasi sebenar dana-dana dan ia tidak dijamin. 5. Risiko pelaburan dana akan ditanggung sepenuhnya oleh anda dan manfaatnya mungkin kurang daripada jumlah sumbangan yang dibayar. 6. PruBSN AsasLink adalah berasaskan model Wakalah Bil Ajr iaitu satu persetujuan untuk PruBSN menguruskan pelan takaful anda sebagai balasan untuk caj-caj yang tersenarai di atas. Sumbangan anda akan dimasukkan ke dalam PUA dan IUA (jika berkenaan) selepas ditolak caj wakalah pendahuluan. Perlindungan takaful diperoleh daripada Dana Tabarru’. 7. Anda berhak menerima sebarang agihan lebihan termasuk keuntungan pelaburan (jika ada) daripada Dana Tabarru’. Bersama para peserta yang lain, anda berhak menerima 50% daripada agihan lebihan dan PruBSN akan menerima baki 50% sebagai insentif untuk menguruskan Dana Tabarru’. Bahagian agihan lebihan anda akan dimasukkan semula ke dalam PUA anda. Amaun sebenar bagi agihan lebihan akan ditentukan setiap tahun dan tertakluk pada kelulusan oleh Jawatankuasa Syariah dan Lembaga Pengarah PruBSN. 8. Rider-rider Contributor akan membantu dalam pembayaran jumlah sumbangan apabila berlaku kematian (jika berkenaan), TPD atau penyakit kritikal ke atas diri anda atau ahli keluarga anda semasa tempoh bayaran sumbangan sijil dan jumlah manfaat adalah seperti yang dinyatakan dalam dokumen sijil takaful. Sekiranya sumbangan atau caj semakan menjejaskan jumlah sumbangan pada masa akan datang, anda dikehendaki membayar tambahan sumbangan penambahan bagi memastikan nilai PUA dan IUA mampan sepanjang tempoh sijil. 9. Terdapat tempoh rujukan percuma selama 15 hari selepas penghantaran sijil anda untuk membolehkan anda mengkaji sama ada ia memenuhi keperluan anda. Sekiranya sijil ini dibatalkan dalam tempoh ini, kami akan memulangkan kepada anda nilai unit (pada tarikh penilaian berikutnya) serta sumbangan yang tidak dilaburkan, Tabarru', caj perkhidmatan, caj pemprosesan (jika ada), cukai perkhidmatan (jika ada) yang telah kami tolak, ditolak perbelanjaan perubatan yang mungkin telah kami bayar atau bersetuju untuk bayar. 10. Jika anda membatalkan sijil pada tahun-tahun awal, anda mungkin tidak memperoleh nilai sepenuhnya daripada amaun yang telah anda bayar kepada kami. Apabila anda menyerahkan sijil, semua manfaat dalam sijil akan ditamatkan. 11. Jika anda berhenti membayar atau tidak membayar sumbangan, perlindungan anda mungkin ditamatkan sebelum waktunya. Sijil anda akan tamat sekiranya amaun dalam PUA dan / atau IUA tidak mencukupi untuk membayar Tabarru' dan caj-caj lain. 12. PruBSN AsasLink tidak menyediakan manfaat daripada Dana Tabarru‘ pada penamatan, tamat tempoh atau kematangan sijil. 13. Kadar sumbangan dan Tabarru’ dan caj-caj lain adalah tidak dijamin. PruBSN berhak untuk menyemak semula sumbangan, kadar Tabarru’ dan/atau caj lain dengan memberi notis

3. HealthProtector tidak melindungi sebarang kemasukan ke hospital, pembedahan atau bayaran yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, sepenuhnya atau sebahagiannya, oleh mana-mana satu daripada kejadian yang berikut: i. Keadaan sedia ada jika keadaan itu tidak dinyatakan dalam borang cadangan atau apa-apa borang lain yang berkaitan dengan status kesihatan orang yang dilindungi selepas sijil berkuatkuasa. ii. Penyakit Tertentu yang berlaku dalam tempoh 120 hari daripada tarikh berkuatkuasa rider. Walau bagaimanapun, jika terdapat pemberhentian dalam perlindungan sebelum tamat tempoh 120 hari tersebut, tempoh 120 hari yang baru akan bermula semula. iii. Sebarang keadaan perubatan atau fizikal dan tanda-tanda atau gejala-gejalanya yang berlaku dalam tempoh 30 hari pertama sama ada dari tarikh berkuatkuasa rider atau tarikh penguatkuasaan semula, mana-mana yang kemudian, kecuali kecederaan traumatik tubuh badan yang disebabkan oleh kemalangan. iv. Sebarang keadaan neonatal perubatan atau fizikal termasuk trauma kelahiran (kecederaan fizikal yang dialami oleh bayi semasa lahir) yang berlaku dalam tempoh 30 hari pertama sama ada dari tarikh berkuatkuasa rider, tarikh penguatkuasaan semula atau tarikh lahir orang yang dilindungi, mana-mana yang terkemudian. v. Sebarang manfaat yang diperuntukkan di bawah Manfaat Komplikasi Kehamilan yang berlaku dalam tempoh 365 hari pertama sama ada dari tarikh berkuatkuasa rider atau tarikh penguatkuasaan semula, mana-mana yang terkemudian. vi. Pembedahan plastik / kosmetik elektif (kecuali pembedahan rekonstruktif untuk mengembalikan fungsi), hiperhidrosis, berkhatan, pemeriksaan mata untuk rabun dekat, rabun jauh atau astigmatisme, alat bantuan visual dan pembiasan atau pembedahan pembetulan rabun dekat (Keratotomi radial) dan penggunaan atau perolehan perkakas atau alat prostetik luaran seperti tidak terhad kepada anggota tiruan, semua jenis alat bantuan pendengaran, radas koklea, perentak luaran atau sementara, kardioverter defibrillator automatik yang diimplan dan preskripsi yang berkaitan. vii. Keadaan pergigian termasuk rawatan pergigian atau pembedahan mulut kecuali diperlukan kerana kecederaan akibat kemalangan untuk memulihkan fungsi pada gigi asal yang sihat yang berlaku semasa sijil dan rider berkuatkuasa. viii. Penjagaan peribadi (kecuali Manfaat Penjagaan untuk Jururawat di Rumah), rehat pulih atau penjagaan sanitasi. ix. Penyalahgunaan dadah, gangguan akibat ketagihan daripada sebarang jenis penggunaan atau penyalahgunaan bahan atau alkohol, di bawah pengaruh alkohol, penyakit kelamin dan sekuelanya, AIDS (Sindrom Kurang Daya Tahan Penyakit) atau ARC (Kompleks Berkaitan AIDS) dan penyakit berkaitan HIV, serta sebarang penyakit boleh berjangkit yang memerlukan kuarantin di sisi undang-undang. x. Sebarang rawatan atau pembedahan untuk keabnormalan atau kecacatan kongenital termasuk penyakit keturunan. xi. Rawatan atau prosedur yang berkaitan dengan kehamilan atau bersalin dan komplikasinya, kehamilan, kehamilan semasa dan sebelumnya (dan komplikasi berkaitan), kelahiran anak (termasuk kelahiran secara pembedahan dan apa juga pembedahan atau prosedur bukan pembedahan ke atas sistem peranakan wanita ketika pembedahan untuk kelahiran), keguguran, pengguguran kandungan (termasuk sebarang pengguguran yang dijalankan disebabkan oleh psikologi atau sosial, dan sebarang kesan dari mana-mana prosedur ini) dan jagaan serta pembedahan pranatal atau postnatum, kaedah kawalan kelahiran kontraseptif mekanikal atau kimia, rawatan berkaitan ketaksuburan termasuk disfungsi erektil dan ujian atau rawatan berkaitan impoten atau pensterilan (dengan pengecualian bagi manfaat yang disediakan di bawah Komplikasi Kehamilan, jika berkenaan).

xii. Terutamanya untuk tujuan penyiasatan, diagnosis, pemeriksaan X-ray, terapi sel stem, pemeriksaan fizikal atau perubatan am, tidak berkaitan dengan rawatan atau diagnosis Hilang Upaya yang dilindungi atau sebarang rawatan yang tidak perlu dari segi perubatan dan apa-apa rawatan pencegahan, ubat-ubatan atau pemeriksaan pencegahan yang dijalankan oleh pakar perubatan, dan rawatan khusus untuk mengurangkan atau menambah berat badan atau pembedahan bariatric. xiii. Bunuh diri, percubaan membunuh diri atau kecederaan diri sendiri yang disengajakan ketika waras atau tidak waras. xiv. Peperangan atau sebarang tindakan peperangan, sama ada diisytiharkan atau tidak diisytiharkan aktiviti jenayah atau keganasan, serangan musuh asing, berkecimpung dalam mana-mana angkatan bersenjata, menyertai mogok, rusuhan, kekacauan awam, pemberontakan, revolusi atau sebarang operasi peperangan. xv. Radiasi ion dan pencemaran radioaktif daripada mana-mana bahan api nuklear atau sisa nuklear akibat proses ledakan nuklear atau akibat daripada apa-apa bahan senjata nuklear. xvi. Perbelanjaan yang ditanggung untuk pendermaan mana-mana bahagian badan atau organ oleh orang yang dilindungi dan kos perolehan organ termasuk semua kos yang ditanggung oleh penderma ketika pemindahan organ dan komplikasinya. xvii. Pemeriksaan dan rawatan apnea tidur dan gangguan dengkur, terapi penggantian hormon dan terapi alternatif seperti rawatan, khidmat atau bekalan perubatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada rawatan kiropraktik, akupunktur, acupressure, refleksologi, pemulihan tulang, terapi oksigen hiperbarik, rawatan pakar herba, urutan atau terapi aroma atau rawatan alternatif yang lain. xviii. Penjagaan atau rawatan yang tidak memerlukan bayaran atau kos tersebut akan dibayar oleh mana-mana insurans atau indemniti lain yang melindungi Orang yang Dilindungi dan Kehilangan Upaya yang timbul daripada tanggungjawab pekerjaan atau profesion yang dilindungi di bawah Kontrak Takaful Pampasan Pekerja. xix. Psikiatrik, gangguan mental atau saraf dan keadaan yang disebabkan oleh penyakit nyanyuk (termasuk apa-apa neurosis dan manifestasi fisiologi atau psikosomatiknya). xx. Kos/perbelanjaan perkhidmatan yang bukan bersifat perubatan, seperti televisyen, telefon, perkhidmatan teleks, radio atau kemudahan seumpamanya, kit/pek kemasukan dan perbelanjaan bukan perubatan yang lain. xxi. Mengambil bahagian dalam sebarang jenis perlumbaan (kecuali lumba lari atau lumba jalan kaki), sukan berbahaya seperti tetapi tidak terhad kepada terjun di udara, luncur air, aktiviti dalam air yang memerlukan alat pernafasan, sukan lasak musim sejuk, sukan profesional dan aktiviti yang menyalahi undang-undang. xxii. Penerbangan persendirian selain sebagai penumpang yang membayar tambang dalam mana-mana penerbangan komersial berjadual yang berlesen untuk membawa penumpang melalui laluan yang telah ditetapkan. xxiii. Perbelanjaan yang ditanggung untuk menukar jantina atau transformasi jantina. xxiv. Rawatan bersifat eksperimen, termasuk ubat-ubatan dan/atau teknologi/prosedur perubatan bukan konvensional, yang belum terbukti berkesan, berdasarkan amalan perubatan biasa, dan yang belum disahkan oleh badan yang diiktiraf di Malaysia. xxv. Penjagaan atau rawatan yang tidak membawa kepada pemulihan, konservasi keadaan orang yang dilindungi atau pemulihan keadaan kesihatan orang yang dilindungi seperti sebelumnya. xxvi. Sebarang gigitan serangga termasuk gigitan nyamuk dan kecacingan yang berlaku dalam tempoh 30 hari pertama dari tarikh berkuatkuasa rider atau tarikh penguatkuasaan semula, mana-mana yang terkemudian.

Semua maklumat adalah betul semasa percetakan. Diterbitkan September 2018.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.