No title


1 2 WAT WERKT OP SCHOOL? IN DE KLAS? R. MARZANO3 John Hattie Visible Learning, 2009 University of Auckland, New Zealand4 INHOUD Belangrijkste invloede...

0 downloads 4 Views 807KB Size

Recommend Documents


No title
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jaargang 42 nr 9 september 2009 Ere -VOORZITTER: Rik De Wolf, VOORZITTER: Chris Eurlings St.-Sebastiaansstraat Westerlo 014/ SECRETA...

No title
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bestemmingsplan Hoorn en De Duunt V A S T G E S T E L D10 Bestemmingsplan Hoorn en De Duunt V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting...

No title
1 رسالة البحث العلمي2 3 رسالة البحث العلمي4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ABSTRACT Haikal, Hauli, The Strategy of Teaching Arabic Grammar by Using Oral Expres...

No title
1 2 3 4 5 6 1 Buku Komunikasi dan Konflik di Indonesia. Chapter : Akar Konflik, Penerbit Showcase Dotcom, Fikom Untar, Puskombis dan ASPIKOM) Jakarta ...

No title
1 BABAD KARTASURA II PUPUH I D U R M A 1. Garwakandha kang dadya ngarsa para lurah nambungi ing Gandara desa miwah Ki Anggendara Jaladara lawan malih ...[email protected]

WAT WERKT OP SCHOOL? IN DE KLAS? R. MARZANO

John Hattie Visible Learning, 2009 University of Auckland, New Zealand

INHOUD Belangrijkste invloeden op leerprestaties  op basis van 800 meta-analyses  52.000 studies  miljoenen leerlingen

DE GAUSCURVE VAN DE EFFECTEN (138)

Bron: “visible learning” door Hattie p. 16

DE LERAAR DOET ERTOE  Gemiddelde jaarlijkse toename leerprestatie:    

Meest effectieve leraar: Minst effectieve leraar: Schatting van de gemiddelde verhoging: Sowieso verhoging:

Bron: ‘Wat werkt op school’ door Robert Marzano p. 53

53% 14% 34% 6%

DE GAUSCURVE VAN DE EFFECTEN (138)

Bron: “visible learning” door Hattie p. 16

SUCCESBAROMETER

Bron: “visible learning” door Hattie p. 19

EFFECT VAN HUISWERK

Bron: “visible learning” door Hattie p. 19

Bron: “visible learning” door Hattie p. 234

NUMMERING ONDERSTAANDE 12 EFFECTEN. 1.

Acceleratie (een jaar winnen)

.88

2.

Storend gedrag in de klas beperken

.80

3.

Feedback

.73

4.

Coöperatief leren

.59

5.

Het aanleren van studievaardigheden

.59

6.

Direct instruction

.59

7.

Huiswerk

.29

8.

Klasgrootte

.21

9.

Gender (jongens/meisjes)

.12

10. Zomervakantie

-0.09

11. Retentie (een jaar tegenhouden)

-0.16

12. Van school veranderen

-0.34

DE DOMEINEN DIE VAN BELANG ZIJN  Het Curriculum

 De thuissituatie  De school  De leerling  De leerkracht  Het lesgeven

SUCCESBAROMETER

De Rampen… Categorie

Invloed van

EffectScore

schoolverandering

-.34

televisie

-.18

retentie

-.16

zomervakantie

-.09

Bron: “visible learning” door Hattie , p. 297-300

DE ONDERMAATSE... Categorie

Invloed

ES

de lerarenopleiding

.11

het geslacht (jongens – meisjes)

.12

klasgrootte

.21

huiswerk

.29

Bron: “visible learning” door Hattie , p. 297-300

Boven het gemiddelde Categorie

Invloed van

ES

vraagstelling / overhoren / toetsen

.46

in kleine groepjes leren

.49

ouderbetrokkenheid

.51

uitdagende doelen

.56

Bron: “visible learning” door Hattie , p. 297-300

DE WINNAARS ... Categorie

Invloed van

ES

de leerkracht-leerling verhouding

.72

feedback geven

.73

duidelijkheid vanwege de leerkracht

.75

acceleratie

.88

diverse vormen van evaluatie gebruiken

.90

eigen inschatting van leerprestaties / zelfevaluatie

Bron: “visible learning” door Hattie , p. 297-300

1.44

Hoe wil ik dat bereiken? Wat moet ik nu nog doen?

Bron: “The power of feedback” door J. Hattie en H. Timperly in review of educational Research (2007;77;81)

DE DOMEINEN DIE VAN BELANG ZIJN  Het Curriculum

 De thuissituatie  De school  De leerling  De leerkracht  Het lesgeven

Leerlingkenmerken Invloed

ES

geslacht

.12

verminderen van angst

.40

voorschoolse start onderwijs

.45

voorkennis

.67

eigen inschatting van leerprestaties / zelfevaluatie

1.44

Leerkrachtenkenmerken Invloed

ES

beheersing domeinkennis

.09

verwachtingen leerkracht

.43

professionalisering leerkrachten

.62

relatie leerkracht leerling

.72

Aanpak van leerkrachten Invloed

ES

gebruik van mindmaps

.57

terugkoppeling / feedback

.73

snelle en onmiddellijke reactie op lerenden

.16

Aanpak van leerkrachten Invloed

ES

frequentie van toetsen

.34

bevorderen van zelfverwoording / zelfbevraging

.64

webgebaseerde online instructie

.18

Aanpak van leerkrachten Invloed

ES

leerdoelen formuleren

.56

visuele en audio-visuele aanpak

.22

samenwerkend leren

.41

John Hattie Visible Learning, 2009 University of Auckland, Ne Zealand

Zes wegwijzers voor leraren met positief effect op maximaal leren 1. Leraren hebben een krachtige invloed op leren 2. Leraren moeten leiding geven, zorgzaam en actief betrokken zijn in de passie van het leren en onderwijzen 3. Leraren kunnen goed inschatten in hoever de lln de leerstof begrijpt Bron: “visible learning” door John Hattie, p. 238-239

Zes wegwijzers voor leraren met positief effect op maximaal leren 4. Leraren moeten hun onderwijspraktijk durven in vraag stellen en peilen naar het effect dat zij hebben op de leerprestaties van hun leerlingen 5. Leraren moeten ideeën leren opbouwen. Niet alleen de ideeën zelf maar vooral de opbouw van de ideeën zijn belangrijk voor leerlingen

6. De school moet een veilige omgeving zijn om te kunnen leren: je moet fouten kunnen/mogen maken. Bron: “visible learning” door John Hattie, p. 238-239

METEN IS WETEN?

“Je kunt slechts die statistieken vertrouwen die je zelf gemanipuleerd hebt”. Winston Churchill

‘de man die de wolken meet’ Fabre

CONCLUSIES Terug naar de betekenis van leren Zoek de beschikbare research evidence Ga uit van een visie die beschrijft en verklaart waarom een aanpak effectief kan zijn Twijfel, zoek en pas aan Bron: “Onderwijskunde als ontwerpwetenschap”, M. Valcke

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.