OML, SZÚ, Praha


1 MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec K...
Author:  Štěpán Švec

0 downloads 10 Views 2MB Size

Recommend Documents


OML
1 Organisatie & Uitvoering Economische Uitvoeringsagenda Brainport 2020 Hoge Dunk / OML 12 1. ORGANISATIE Structuur De triple helix organisatiestr...

MERC.INJ.80m+oml G5073 _ 87,78
1 MIXERS G ,43 GLM VOLVO164/MERC.INJ.80m+oml G ,78 GLM CITROEN 2CV/GSA SOLEX G ,00 GLM NIKKI/HITACHI (MAZDA) G ,60 GLM SUZUKI SWIFT AISAN2 G ,69 GLM O...

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)
1 Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het...

SZ-Voorlader 15 SZ I 30 SZ I 35 SZ I 50 SZ STERK DOOR INNOVATIE
1 SZ-Voorlader 15 SZ I 30 SZ I 35 SZ I 50 SZ STERK DOOR INNOVATIE2 STEYR SZ-voorladers passen perfect bij uw STEYR-tractor. Nieuwe, nivellerende Z -ki...

sz
1 Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 péld&aacut...

sz
1 TORVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK A 13/2009. (VIII. 28.), 10/2012. (V. 31.) rendelettel mó...

sz
1 Zmluva o servisnej činnosti Monitorovacie systémy Evidenčné číslo zmluvy: 28/SPIN-SK/2016/sz 1.1 Dodávatel' Obchodn&eacu...

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V
1 2 0 8 JANUÁR / 208 Újév Fruzsina 2 Ábel 3 Benjámin Genovéva Leona Titusz 5 Simon 6 Boldizsár 7 Atti...

Stand van zaken Brainport 2020 Hoge Dunk OML, november 2012
1 Stand van zaken Brainport 2020 Hoge Dunk OML, november 2012 Speerpuntsectoren projecten Maakindustrie De periode vanaf de start (september) tot hede...

1. sz. mellékletben 2. sz. mellékletben
1 2005. ÉVI SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS AZ OTKA T SZÁMÚ, A 19. SZÁZADI MAGYAR IRODALOM- ÉS MŰVELŐD&Ea...MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové

RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha

Symptom – průjem….. NN ?  Více vodnatých nebo kašovitých stolic / den  Jedna nebo více osob (pacient/personál/návštěvy)

 NN- infekční dg. pro kterou nebyl pacient přijat

primárně do ZZ a onemocnění propuklo podle inkubační doby ve ZZ  Vždy nutno hledat etiologické agens – odběr na vyšetření bakteriologické a virologické

10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Epidemiologická situace  V komunitě přítomnost rotavirů – plošná epidemie delší

dobu – vnímavá zejména dětská populace  V komunitě přítomnost norovirů –plošná epidemie

FN HK třetím rokem - vnímavá populace seniorů, vysoká kontagiozita v nemocničním prostředí  

10.6.2010

zdravotnický personál všeobecná vnímavost dospělých

Pec pod Sněžkou

Epidemiologická bdělost  Evidence nemocničních nákaz – v čase  Hlášení symptomatologie průjmu při výskytu u více

pacientů, zaměstnanců  Alert – laboratoře ÚKM  NN ve FN HK Incidence cca 3% hospitalizací Z toho 4-7% infekční gastroenteritidy Ročně několik epizod – virové gastroenteritidy (průběhy 2008, 2009, 2010 – zatím 7)

10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Gastroenteritidy časová řada březen 2008 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

103 Zdroj: surv. virových GE, FN HK březen 2008 10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Gastroenteritidy časová řada / po odděleních , březen 2008 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

11*

1222

1321

1511

1521

1622

1649

1821

2022

2126

2311

2312

2322

2324

3343

3400

4251

4411

4422

4423

4521

4522

4523

4524

4611

46*

4621

4722

6521

6600

44*

48*

6121

doprav.

strav.

9174

Zdroj: surv. virových GE, FN HK březen 2008 10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Gastroenteritidy po klinikách březen 2008 45 40 35 30

25 20 15 pomyslná epidemická hranice 10 5 0

všichni

Zdroj: surv. virových GE, FN HK březen 2008 10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Materiál – vzorek stolice, pacienti FN HK – leden až duben 2010

 Počet provedených vyšetření stolice na průkaz rotavirů

a adenovirů: 378  Pozitivní průkaz rotavirů: 66  Pozitivní průkaz adenovirů: 1  Počet provedených vyšetření stolice na průkaz

norovirů: 310  Pozitivní průkaz norovirů: 101 (v epid. souvislosti 284)

10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Vyšetřovací metody Průkaz rotavirů a adenovirů:  „CerTest“, Španělsko. Kazetový imunochromatografický

test pro rychlou detekci rotavirů a adenovirů ze vzorků stolice. Má význam pro expresní diagnostiku akutních infekcí gastrointestinálního traktu těmito viry.

Průkaz norovirů:  „IDEIA, Norovirus Test“, Oxoid, Velká Británie.

Enzymatická imunoesej pro kvalitativní průkaz norovirů genoskupiny 1 a 2 ve stolici. Mikrodestičkové provedení. Dostupné ve FN HK od února 2010. (ELM – SZÚ) 10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Laboratorní výsledky leden až duben 2010 Leden 2010

Počet vyšetření Rota/adenoviry Věková skupina

Celkem

Pozitivní rotaviry

Pozitivní adenoviry

Celkem

Pozitivní noroviry

0

Počet vyšetření noroviry Věková skupina

63

9

17

1

Nar. 2008 – 2010

14

4

0

Nar.2008 – 2010

0

0

Nar. 2006 - 2007

4

3

0

Nar. 2006 - 2007

0

0

Nar. 2005 a starší

45

2

0

Nar. 2005 a starší

17

1

Počet vyšetření Rota/adenoviry Věková skupina

Celkem

Pozitivní rotaviry

Pozitivní adenoviry

Celkem

Pozitivní noroviry

109

11

0

Počet vyšetření noroviry Věková skupina

97

29

Nar. 2008 – 2010

23

7

0

Nar.2008 – 2010

14

5

Nar. 2006 - 2007

4

1

0

Nar. 2006 - 2007

3

2

Nar. 2005 a starší

82

3

0

Nar. 2005 a starší

80

22

Únor 2010

10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Březen 2010 Počet vyšetření Rota/adenoviry Věková skupina

Celkem

Pozitivní rotaviry

Pozitiní adenoviry

Celkem

Pozitivní noroviry

0

Počet vyšetření noroviry Věková skupina

117

21

117

44

Nar. 2008 – 2010

31

11

0

Nar.2008 – 2010

22

11

Nar. 2006 - 2007

11

6

0

Nar. 2006 - 2007

6

2

Nar. 2005 a starší

75

4

0

Nar. 2005 a starší

89

31

Celkem

Pozitivní noroviry

79

27

1 x dítě duální infekce - rotaviry+noroviry+

Duben 2010 Počet vyšetření Rota/adenoviry Věková skupina

Celkem

Pozitivní rotaviry

Pozitivní adenoviry

89

25

1

Počet vyšetření noroviry Věková skupina

Nar. 2008 – 2010

21

11

0

Nar.2008 – 2010

16

2

Nar. 2006 - 2007

10

7

1

Nar. 2006 - 2007

3

2

Nar. 2005 a starší

58

7

0

Nar. 2005 a starší

60

23

10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Výsledky leden až duben 2010 Počty vzorků

10.6.2010

Věkové rozložení

Pec pod Sněžkou

Sezónní rozložení leden-duben 2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 .4 .2 01

18 .4 .2 01

11 .4 .2 01

0

0

0

4. 4. 20 10

28 .3 .2 01

21 .3 .2 01

14 .3 .2 01

7. 3. 20 10

28 .2 .2 01

21 .2 .2 01

14 .2 .2 01

7. 2. 20 10

31 .1 .2 01

24 .1 .2 01

17 .1 .2 01

10 .1 .2 01

Incidence norovirových infekcí FN HK leden - duben 2010 (cca 284 případů), uzavřeno 7 oddělení

14

12

10

8

6

4

2

0

Opatření v ohnisku  Izolační režim jako u kontaktních infekcí (fekálně orální

přenos) a infekcí vzdušných (aerosol z vomitu)  Izolace, kohorty, zákaz migrace (péče k pacientovi, nebo    

10.6.2010

řízený režim), zastavení příjmů Důsledná osobní hygiena a hygiena rukou (mytí, HDR účinná na neobalené viry, rukavicový režim, jednorázové zástěry) Zpřísněný proces manipulace a likvidace biologického materiálu, odpadu, špinavého prádla Změna dezinfekčního programu – dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem na neobalené viry Při riziku infekčního aerosolu ústní roušky (algicidní) – intimní kontakt méně než jeden metr Pec pod Sněžkou

«Rukavice nejsou druhá kůže» 10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Umění dodržovat barierové přístupy personálem, znalost etiologického agens jsou základním kamenem protiepidemických opatření u virových gastroenteritid

10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Norovirové GE FN HK, únor 2009 10 9 8

Pacienti přeložení z čist.chir.oboru pondělí

7 6 5

imunosup (24h)

násl. lůžka (48h)

4 3 2

1 0 20.2.

pátek

21.2

22.2 č.chir.

23.2 č.chir-pers.

24.2 násl.péče

25.2

26.2

násl.péče pers.

27.2

28.2

imunosupr.(leukopen)

1.3

2.3

pers-úkl.

Zdroj: surv. virových GE, FN HK 2009 10.6.2010

Pec pod Sněžkou

3.3

10.6.2010

Pec pod Sněžkou

personál

pacienti

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% místo vzplanutí

vysoký standard

nízký standard

Zdroj: surv. virových GE, FN HK 2009 10.6.2010

Pec pod Sněžkou

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.