PhDr. Jaroslav Louka,


1 březen květen 20102 kontakty INSTITUT CERTIFIKACE účetních, a. s. Hybernská 24, Praha 1, telefon: , fax: Bankovní spojen...

0 downloads 21 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents


březen–květen 2010

Z092917 ICU obalka vnitrek B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:18

Stránka 1

kontakty INSTITUT CERTIFIKACE úČETNÍCH, a. s.

ŘEDITEL

Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220–6, fax: 296 208 228 e-mail: [email protected], e-mail: [email protected], e-mail: certifi[email protected], www.icu-praha.cz Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., náměstí Republiky 3a, 110 00 Praha 1, číslo účtu: 0208280005/2700, IČ: 26497671, DČ: CZ26497671

PhDr. Jaroslav Louka, e-mail: [email protected]

ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Bc. Petra Pangrácová, e-mail: [email protected] Jana Havelková, e-mail: [email protected] Markéta Hrubá, e-mail: [email protected]

ODDĚLENÍ CERTIFIKACE

Radka Buchalová, e-mail: [email protected]

ODDĚLENÍ PROVOZNĚ-EKONOMICKÉ

SVŠE ZNOJMO – STUDIJNÍ STŘEDISKO PRAHA

Jana Poláková, e-mail: [email protected] Hana Sýkorová, e-mail: [email protected] Lubomír Husar, e-mail: [email protected]

Jana Poláková, e-mail: [email protected] Mgr. Ľubica Mičaníková, e-mail: [email protected] Radka Čulíková, e-mail: [email protected]

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:08

Stránka 1

Příprava adeptů na certifikační zkoušky

3

Formy přípravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Předmětové osnovy (sylaby) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Doporučené učební pomůcky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Příprava na zkoušky v 1. stupni – Certifikovaný účetní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Účetnictví – principy a techniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Právo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kvantitativní metody – informační technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Manažerská ekonomika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Daně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Finanční účetnictví a výkaznictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Profesní chování a komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Manažerské finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Manažerské účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Finanční řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Podnikový management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Auditing a vnitřní kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních

OBSAH

KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Příprava na zkoušky ve 2. stupni – Účetní expert KPV

19

KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Základní principy systému KPV Vzdělávací akce organizované ICÚ v rámci KPV KPV únor – červen 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Termínový kalendář ostatních vzdělávacích akcí ICÚ na období únor – červen 2010

21

Jak se přihlásit

23

Přihláška na školení – formulář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Smluvní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vysvětlivka: KPV KPV – kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních

1

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:08

Stránka 2

Březen

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 08. 03. Finanční účetnictví a výkaznictví (přípravný kurz) KPV KPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 09. 03. Podnikový management (přípravný kurz) KPV 10. 03. Kvantitativní metody – informační technologie (přípravný kurz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 15. 03. Právo (přípravný kurz) KPV KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 17. 03. Profesní chování a komunikace (přípravný kurz) KPV KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 19. 03. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS specialista (přípravný kurz) KPV 22. 03. Účetnictví – principy a techniky (přípravný kurz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 24. 03. Manažerská ekonomika (přípravný kurz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 KPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 25. 03. Daně (přípravný kurz) KPV KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 29. 03. Finanční řízení (přípravný kurz) KPV KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 29. 03. Manažerské účetnictví (přípravný kurz) KPV

Duben 09. 04. 12. 04. 20. 04. 22. 04. 27. 04. 28. 04.

KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS specialista (přípravný kurz) KPV Manažerské finance (přípravný kurz) KPV KPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 KPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Finanční účetnictví a výkaznictví (trénink) KPV KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Profesní chování a komunikace (trénink) KPV Účetnictví – principy a techniky (trénink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Daně (trénink) KPV

Květen 03. 05. 10. 05. 18. 05. 18. 05. 19. 05. 26. 05. 27. 05. 28. 05.

KPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Manažerské účetnictví (trénink) KPV Manažerská ekonomika (trénink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Právo (trénink) KPV KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 KPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Podnikový management (trénink) KPV KPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Auditing a vnitřní kontrola (přípravný kurz) KPV Finanční řízení (trénink) KPV KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Manažerské finance (trénink) KPV KPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Kvantitativní metody – informační technologie (trénink) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Červen 03. 06.

KPV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - IFRS specialista (trénink) KPV

Vysvětlivka: KPV KPV – kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních

Místo konání vzdělávacích akcí Vzdělávací akce se konají v učebnách INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. v centru Prahy. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce, kterou zasíláme nejpozději 4 pracovní dny před uvedeným datem konání akce.

2

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:08

Stránka 3

FORMy PŘÍPRAVy Forma přípravy adeptů k certifikačním zkouškám není certifikací předepsána. Přestože je ponechána při přípravě ke zkouškám relativní volnost, je věnována mimořádná pozornost vzdělávacímu systému a tvorbě učebních pomůcek. Každý adept si tedy volí sám některý z níže uvedených způsobů, jak dosáhnout vědomostí, aby byl u zkoušky úspěšný.

SAMOSTuDIuM Adept se připravuje samostatně tak, aby zvládl učební látku, kterou pro jednotlivé předměty vymezují předmětové osnovy. Doporučení: ▪ začněte se samostudiem nejméně 2 měsíce před termínem zkoušky ▪ vytvořte si pevný a reálný studijní plán ▪ studujte pravidelně po menších dávkách ▪ učivo si průběžně opakujte a procvičujte na dostupných trainingových příkladech ▪ využívejte při studiu dostupných učebních pomůcek, které vám zprostředkují různé pohledy na probíranou látku ▪ využijte otázky a příklady z předchozích zkoušek a pilotní zkoušky pro simulaci vlastní zkouškové situace ▪ snažte se nalézat vzájemné souvislosti mezi jednotlivými lekcemi daného předmětu i mezi jednotlivými předměty ▪ snažte se získané teoretické znalosti spojovat s vlastními zkušenostmi ▪ pokud nemáte tolik vůle a disciplíny, abyste dodržovali stanovený režim samostudia, zvolte prezenční formu vzdělávání

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Příprava adeptů na certifikační zkoušky

PREzENČNÍ FORMA VzDěLÁVÁNÍ Výsledky dosavadních zkoušek ukazují, že u adeptů, kteří zvolili prezenční formu vzdělávání, je úspěšnost vyšší než u adeptů, kteří se připravují individuálně. Kontakt adepta s lektorem a kolektivem třídy posiluje motivaci ke studiu mnohem více, než je tomu při samostudiu. Výklad a pedagogické vedení lektora usnadní pochopení učiva a zrychlí celý proces. Primárním cílem kurzů je, aby adepti v certifikaci získali takový rozsah a úroveň znalostí, které jsou předpokladem k úspěšnému složení zkoušky. Kurzy jsou však zároveň vhodné i pro ostatní zájemce, kteří nejsou registrováni v certifikaci, ale přesto se potřebují z různých důvodů s danou problematikou seznámit. V rámci prezenční formy vzdělávání nabízí INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH adeptům dva typy kurzů: a) Přípravné kurzy ▪ intenzivní výkladové kurzy, které jsou v 1. i 2. stupni otevřeny pro všechny předměty ▪ přípravné kurzy jsou zahájeny přibližně 2 – 3 měsíce před termínem konání zkoušek ▪ u předmětů„Účetnictví – principy a techniky“ a„Daně“ se u posluchačů předpokládají znalosti základů účetnictví (začátečníkům doporučujeme před vstupem do certifikace absolvovat rekvalifikační kurz„Účetnictví podnikatelů“) ▪ v přípravných kurzech pro 2. stupeň se u posluchačů předpokládají znalosti z 1. stupně ▪ s jednotlivými tématy se posluchači seznamují nejen formou přednášky, ale i vypracováním řady příkladů a případových studií, na kterých si ověřují zvládnutí probrané látky (pozn.: nutná kalkulačka) ▪ s ohledem na časový plán výuky je nezbytné aktivní zapojení adeptů do výuky a samostudium podle zadání lektora b) Tréninky ▪ tréninky jsou vhodné pro adepty, kteří se na zkoušky připravují formou samostudia a těsně před zkouškou si potřebují látku zopakovat a ověřit si znalosti na typových zkouškových příkladech (pozn.: nutná kalkulačka) ▪ tréninky jsou zahájeny přibližně 3 týdny před termínem konání zkoušek ▪ u tréninků se předpokládá taková úroveň znalostí daného předmětu, která umožní, aby se lektor mohl zaměřil na řešení konkrétních vzorových příkladů a vysvětlení složitějších oblastí, ve kterých adepti nejvíce chybují bez nutnosti vysvětlovat teoretický základ předmětu ▪ tréninky jsou nově také pro předměty Podnikový management a Finanční řízení

3

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:08

Stránka 4

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

PARTNERSKé ORgANIzACE V rámci prezenční formy vzdělávání spolupracuje INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH smluvně s partnerskými organizacemi, které oslovují adepty registrované v certifikaci vlastní nabídkou kurzů.Všechna vzdělávací zařízení, které INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH ve svých informacích uvádí a doporučuje, mají povinnost dbát na vysokou úroveň výuky. Seznam partnerských organizací spolupracujících s ICÚ v oblasti přípravy adeptů na certifikační zkoušky naleznete na internetových stránkách ICÚ.

VzDěLÁVÁNÍ NA zAKÁzKu PRO uzAVŘENé KOLEKTIVy FIREM Pokud je v certifikaci registrováno více adeptů z jedné firmy, kteří se budou účastnit stejných zkoušek, je možno realizovat přípravu formou„akce na zakázku“ podle požadavků klienta. Primárním cílem je samozřejmě příprava adeptů na zkoušky, ale zároveň může být program akcí rozšířen o další problémy související s probíranou látkou, které jsou pro firmu aktuální, příp. lze obohatit výuku o vzorové příklady připravené podle charakteru činnosti klienta.

PŘEDMěTOVé OSNOVy (SyLABy) Předmětové osnovy (sylaby) pro jednotlivé předměty vymezují učební látku (témata), která může být obsažena ve zkoušce. Osnovy jsou uvedeny na internetových stránkách INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH www.icu-praha.cz v rubrice Certifikace zkoušky, příp. vám je na vyžádání zašleme.V rámci tohoto katalogu uvádíme u jednotlivých předmětů zkrácenou verzi předmětových osnov.

DOPORuČENé uČEBNÍ POMŮCKy Na podporu „Certifikace účetní profese“ připravil INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH celou řadu učebních pomůcek, které jsou vhodné pro prezenční studium i samostudium. Jedná se o učebnice, cvičné příklady (tj. pracovní sešity k procvičení a upevnění studia), sborníky se zadáním a řešením zkoušek z minulých let apod. Podrobný a průběžně aktualizovaný přehled doporučených učebních pomůcek pro jednotlivé předměty naleznete na internetových stránkách INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH www.icu-praha.cz a zároveň je uveřejňován v bulletinu ICÚ. Učební pomůcky, které jsou zahrnuty do ceny kurzů, obdrží posluchači v den zahájení kurzu, příp. si je lze po uhrazení vložného za kurz a předchozí domluvě s pracovníky oddělení vzdělávání v ICÚ vyzvednout osobně. Ostatní doporučené učební pomůcky, které nejsou v ceně kurzu, lze zakoupit: ▪ on-line na www.icu-praha.cz ▪ osobně v prodejně INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, Hybernská 24, Praha 1, 6.patro ▪ na dobírku na základě písemné objednávky, kterou zasílejte: - poštou na adresu INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH - faxem na číslo 296 208 228 - na e-mail: [email protected]Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:08

Stránka 5

1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Vymezení potřeby, podstata, postavení a vývoj účetnictví ▪ Světová harmonizace účetnictví – harmonizace účetních výkazů, harmonizace v Evropě ▪ Základy účetnictví - rozvaha, účty rozvahové a výsledkové, nástroje průkaznosti účetnictví, účetní knihy a účetní techniky, přezkušování formální správnosti účetních zápisů ▪ Finanční účetnictví podnikatelů v ČR – všeobecné účetní zásady, směrná účtová osnova, zásoby, dlouhodobý majetek nehmotný a hmotný, finanční majetek a závazky, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál a rezervy, náklady a výnosy, účetní uzávěrka a zjišťování výsledku hospodaření, účetní závěrka ▪ Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví, kalkulace, rozpočetnictví jako nástroj stanovení vnitropodnikových cen

Doporučené učební pomůcky Účetnictví I. – učebnice (vyd. ISÚ, 2007) Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví – principy a techniky (pracovní sešit, vyd. ICÚ, 2010) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy sborníky zkouškových zadání s řešením

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Účetnictví - principy a techniky

Účetnictví - principy a techniky (přípravný kurz) TERMÍN 22. 3., 23. 3., 6. 4., 7. 4., 19. 4., 20. 4, 3.5.,10. 5., 17. 5., 24. 5.,31. 5., 7. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

ROzSAH

12 výukových dní

LEKTOR

Tomáš Líbal – účetní a ekonomický poradce

CENA (včetně DPH)

VS

19 170 Kč (18 210 Kč)*

4101

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví – principy a techniky (pracovní sešit, vyd. ICÚ, 2010) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy

Účetnictví - principy a techniky (trénink) TERMÍN 27. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 8. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

ROzSAH

5 výukových dní

LEKTOR

Tomáš Líbal – účetní a ekonomický poradce

CENA (včetně DPH) 9 770 Kč (9 280 Kč)*

VS 4102

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví – principy a techniky (pracovní sešit, vyd. ICÚ, 2010) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetníchZ092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:09

Stránka 6

1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Právo

Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Právo v ČR - právo jako pojem, dělení a odvětví práva ▪ Základní principy práva Evropské unie – historie, orgány ES, právní systém EU ▪ Systém rozhodování o právech a povinnostech občanů a podnikatelů v ČR – rozhodování soudů ve věcech občanskoprávních, řízení podle trestního řádu, správní řízení, řízení ve věcech správy daní a poplatků ▪ Základní zákony používané podnikateli v praxi – občanský zákoník, obchodní zákoník, zákon o konkurzu a vyrovnání, zákon o cenných papírech, zákon směnečný a šekový, trestný zákon, zákon o nemocenském pojištění, zákon o sociálním zabezpečení a zákon o všeobecném zdravotním pojištění, zákoník práce a související prameny pracovního práva ▪ Základní zásady vzniku smluvních závazků, změny a zánik závazků ▪ Základní smlouvy týkající se právních vztahů při podnikání, důsledky porušení smluvních závazků – kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva mandátní, smlouva komisionářská, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení, smlouva o prodeji podniku, smlouva o otevření akreditivu, smlouva o inkasu, náhrada škody podle OZ, odpovědnost za vady plnění podle OZ, bezdůvodné obohacení ▪ Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli – vznik a obsah pracovního poměru a doplňkových pracovněprávních vztahů ▪ Základní znaky právnických osob podle OZ – vznik právnické osoby podle OZ a zánik této právnické osoby s likvidací a bez likvidace, statutární a jiné orgány obchodních společností a družstva a jejich vztah ke společnostem (k družstvu), právní vztahy mezi společníky navzájem a právní vztahy mezi společníky a společností ▪ Obchodní společnosti a družstvo – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo ▪ Systém cenných papírů v ČR – druhy, podoba, forma a vydání cenných papírů, registrované a veřejně nabízené cenné papíry, akcie podle OZ a postavení akcionářů, prodej cenných papírů na burze a mimo burzu, směnky a šeky, smlouvy týkající se cenných papírů

Doporučené učební pomůcky Právní systém v ČR I. – učebnice (vyd. ISÚ, 2004) Právní systém v ČR II. – učebnice (vyd. ISÚ, 2007) obchodní zákoník, občanský zákoník, občanský soudní řád, správní řád, trestní zákoník, zákoník práce, zákon o cenných papírech (úplná znění) sborníky zkouškových zadání s řešením KPV

Právo (přípravný kurz) TERMÍN 15. 3., 22. 3., 29. 3., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH)

VS

15 230 Kč (14 470 Kč)* (10 660 Kč)**

4103

ROzSAH

9 výukových dní

LEKTOR

JuDr. Jan Pavlok, PhD. – advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek – advokát

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu obchodní zákoník, občanský zákoník, občanský soudní řád, správní řád, trestní zákoník, zákoník práce, zákon o cenných papírech (úplná znění) KPV

Právo (trénink) TERMÍN 18. 5., 25. 5., 1. 6., 8. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH) 7 810 Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)**

ROzSAH

4 výukové dny

LEKTOR

JuDr. Jan Pavlok, PhD. – advokát, VŠE v Praze (katedra mezinárodního a evropského obchodního práva) Mgr. Šimon Hradilek – advokát

VS 4104

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu obchodní zákoník, občanský zákoník, občanský soudní řád, správní řád, trestní zákoník, zákoník práce, zákon o cenných papírech (úplná znění)

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetníchZ092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:09

Stránka 7

1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Informační technologie - základy teorie systému, úloha informací v podniku, počítačové komponenty, životní cyklus vývoje informačního systému, data a jejich zpracování, řízení rizik informačních systémů, zajištění bezpečnosti účetních dat, elektronické obchodování, vývojové trendy v oblasti informačních technologií ▪ Statistické metody v účetnictví - elementární statistická zkoumání, hospodářská statistika, základy počtu pravděpodobnosti, statistická indukce, úsudky na základě výběru vzorků, regresní a korelační analýza, analýza vývoje ekonomických ukazatelů časové řady ▪ Statistický model národního hospodářství (účetnictví) - národní účetnictví jako systém makroekonomických informací, základní účetní principy, agregáty národního účetnictví a jejich vzájemné vazby ▪ Finanční a pojistná matematika - jednoduché úročení a diskont v rámci krátkodobých cenných papírů, pokročilejší partie úrokového počtu, výpočetní aspekty obligací a akcií, burzy a indexy cenných papírů, analýzy portfolia, výpočetní aspekty pojištění osob a majetku

Doporučené učební pomůcky Kvantitativní metody a informatika – učebnice (vyd. ISÚ, 2003) Kvantitativní metody a informační technologie – učebnice (vyd. ISÚ, 2006) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a informatika – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2004) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a informační technologie – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007) sborníky zkouškových zadání s řešením

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Kvantitativní metody – informační technologie

Kvantitativní metody – informační technologie (přípravný kurz) TERMÍN 10. 3., 19. 3., 24. 3., 2. 4., 7. 4., 16. 4., 21. 4., 30. 4., 5. 5. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH)

VS

15 230 Kč (14 470 Kč)*

4105

ROzSAH

9 výukových dní

LEKTOR

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora – VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti)

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a informatika – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2004) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a IT – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007)

Kvantitativní metody – informační technologie (trénink) TERMÍN 28. 5., 2. 6., 11. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH) 5 860 Kč (5 560 Kč)*

ROzSAH

3 výukové dny

LEKTOR

prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. - MFF UK, VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti) Ing. Michal Hora – VŠE v Praze (katedra finančního účetnictví) prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - VŠE v Praze (katedra ekonomické statistiky) doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. - VŠE v Praze (katedra statistiky a pravděpodobnosti)

VS 4106

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a informatika – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2004) Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a IT – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007)

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetníchZ092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:09

Stránka 8

1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Manažerská ekonomika

Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Úvod do ekonomie – ekonomický styl myšlení, základní ekonomické pojmy a principy, formy ekonomické organizace, trh a tržní konkurence ▪ Makroekonomie – národní důchod a zaměstnanost, peníze v ekonomice, makroekonomická politika ▪ Mikroekonomie – poptávková a nabídková funkce, základy teorie výroby a nákladů, trh výrobních faktorů ▪ Mezinárodní ekonomika – mezinárodní obchod, platební bilance, měnové kurzy ▪ Podnik a internacionalizace podnikových činností – podnik a podnikání, životní cyklus podniku, sdružování podniků, společné a nadnárodní podniky, restrukturalizace podniku ▪ Řízení nákladů, výnosů a výsledku hospodaření – vztahy mezi náklady, výnosy a výsledkem hospodaření, manažerské pojetí nákladů, kalkulační systém, systém plánů a rozpočtů ▪ Marketing – podstata a úloha marketingu, marketingový mix, logistika a propagace, marketingový controlling a audit ▪ Logistika – podstata a úloha logistiky, řízení nákupu, zásob a prodeje, příklady využití metod a nástroj logistiky ▪ Výroba – plánování výroby, výrobní kapacita, produktivita ▪ Investice – makroekonomické a podnikové pojetí investic, plánování investic ▪ Řízení výkonnosti podniku – rozbor výkonnosti podniku, controlling a jeho úloha při řízení výkonnosti podniku, interní audit a jeho úloha při řízení výkonnosti podniku Doporučené učební pomůcky Úvod do ekonomie – učebnice (vyd. ISÚ, 2009) Vybrané statě z podnikové ekonomiky – učebnice (vyd. ICÚ, 2009) Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerská ekonomika – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) sborníky zkouškových zadání s řešením

Manažerská ekonomika (přípravný kurz) TERMÍN 24. 3., 31. 3., 8. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 2. 6., 9. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH)

VS

16 390 Kč (15 570 Kč)*

4107

ROzSAH

10 výukových dní

LEKTOR

Ing. Jitka Pavelková – účetní a ekonomický poradce prof. Ing. zbyněk Pitra, DrSc. – ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerská ekonomika – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009)

Manažerská ekonomika (trénink) TERMÍN 10. 5., 17. 5., 24. 5, 31. 5. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH) 7 390 Kč (7 020 Kč)*

ROzSAH

4 výukové dny

LEKTOR

Ing. Jitka Pavelková – účetní a ekonomický poradce prof. Ing. zbyněk Pitra, DrSc. – ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerská ekonomika – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009)

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetníchVS 4108

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:09

Stránka 9

1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Daňová teorie ▪ Vybrané problémy daní z příjmů – členění příjmů a výdajů z hlediska zahrnování do základu daně, daňový režim pro kapitálově a jinak spojené osoby, daňový režim pohledávek a závazků, operativní a finanční leasing, položky odčitatelné od základu daně, uplatňování zvláštní sazby daně ▪ Daňové odpisy hmotného majetku – vymezení majetku pro účely daňového odpisování, poplatníci, kteří mohou majetek daňově odpisovat, vstupní cena, postup při výpočtu daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku ▪ Daň z příjmů fyzických osob – základ daně, příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku a pronájmů, ostatní příjmy, přiznání k dani z příjmů FO ▪ Daň z příjmů právnických osob – poplatníci, zdaňovací období, osvobození od daně, základ daně, postup výpočtu daňové povinnosti, specifika zdaňování u v.o.s. a k.s., přístup ke zdaňování investičních spol. a fondů, přiznání k dani z příjmů PO ▪ Přístup ke zdanění neziskových organizací ▪ Základy mezinárodního zdanění ▪ Spotřební daně – podstata, předmět a plátci daně, vznik daňové povinnosti, způsob výpočtu daně, osvobození od daně, vracení daně, zdaňovací období a daňové přiznání ▪ DPH –předmět daně, druhy plnění, plátci daně, daň na výstupu, základ daně, sazby daně, evidence a daňové doklady, osvobozená plnění, nárok na odpočet daně, výpočet daňové povinnosti v daňovém přiznání, dodání zboží a poskytování služeb v rámci EU, dovoz a vývoz zboží, poskytování služeb do/ze třetích zemí, vracení daně v tuzemsku, zvláštní režimy ▪ Daň z nemovitostí – daň z pozemků, staveb, osvobození od daně, správa daně z nemovitostí ▪ Daň silniční ▪ Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí ▪ Ekologické daně ▪ Poplatky ▪ Správa daní a poplatků – postavení zákona o správě daní a poplatků v soustavě daňových zákonů, řízení přípravné, vyměřovací, řádné a mimořádné opravné prostředky, placení daní ▪ Veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Daně

Doporučené učební pomůcky Daně 2010 (vyd. ASPI) Daňová teorie (vyd. ASPI, 2009) Sociální a zdravotní pojištění (vyd. ASPI, 2008) Cvičné příklady pro studium předmětu Daně – pracovní sešit (vyd. ICÚ, 2010) daňové zákony (úplná znění) sborníky zkouškových zadání s řešením KPV

Daně (přípravný kurz) TERMÍN 25. 3., 1. 4., 15. 4., 22. 4., 6. 5., 13. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

ROzSAH

9 výukových dní

LEKTOR

Ing. Petr Kout, CSc. – daňový a účetní poradce

CENA (včetně DPH)

VS

15 230 Kč (14 470 Kč)* (10 660 Kč)**

4109

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Daně – pracovní sešit (vyd. ICÚ, 2010) daňové zákony (úplná znění), daňová přiznání (tiskopisy) KPV

Daně (trénink) TERMÍN 28. 4., 12. 5., 21. 5., 2. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

ROzSAH

4 výukové dny

LEKTOR

Ing. Petr Kout, CSc. – daňový a účetní poradce

CENA (včetně DPH) 7 810 Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)**

VS 4110

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Daně – pracovní sešit (vyd. ICÚ, 2010) daňové zákony (úplná znění), daňová přiznání (tiskopisy) *) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

9

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:09

Stránka 10

1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Finanční účetnictví a výkaznictví Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Úvod do IFRS a základní odlišnosti IFRS a CAS (s důrazem na přílohu k účetní závěrce) – koncepční rámec, IAS 1 Zveřejňování účetní závěrky, IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby, IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, interpretace IFRIC 1, IAS 11 Smlouvy o zhotovení, IAS 17 Leasingy, IAS 36 Snížení hodnoty aktiv, IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, IAS 38 Nehmotná aktiva ▪ Výkaz peněžních toků – sestavení výkazu peněžních toků podle CAS, rozdíly v cash flow sestaveném podle CAS a IFRS ▪ Rozdíly mezi IFRS a US GAAP – výzkum, vývoj a odlišnosti v jejich vykazování, odlišné přístupy k zúčtování opravných položek, snížení hodnoty aktiv apod. ▪ Základy konsolidované účetní závěrky (IFRS) – úvod do KÚZ podle IFRS, konsolidace dceřiných podniků podle IFRS, výpočet goodwillu, sestavení konsolidované rozvahy a výsledovky, jednoúrovňová konsolidace, jednorázový nákup podílů v dceřiném podniku, základní rozdíly mezi CAS a IFRS v oblasti konsolidace ▪ Audit účetní závěrky – cíle, obsah auditorské zprávy, povinnost auditu účetní závěrky ▪ Finanční analýza – předmět, účel a zdroje finanční analýzy, metody finanční analýzy, přístup finanční analýzy orientovaný na externí uživatele účetních informací, přístup finanční analýzy orientovaný na potřeby mezipodnikové komparace ekonomické výkonnosti Doporučené učební pomůcky Finanční účetnictví a výkaznictví (vyd. ASPI a ISÚ, 2009) Cvičné příklady pro studium předmětu Finanční účetnictví a výkaznictví – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy sborníky zkouškových zadání s řešením

KPV

Finanční účetnictví a výkaznictví (přípravný kurz) TERMÍN DOBA KONÁNÍ 8. 3., 9. 3., 15. 3., 16. 3., 23. 3., 29. 3., 30. 3., 9:00 – 16:00 6. 4., 12. 4., 13. 4., 19. 4. 2010 9:00 – 16:00 ROzSAH

11 výukových dní

LEKTOR

Ing. Eva Sládková – auditor Ing. Josef Mrkvička – finanční analytik

CENA (včetně DPH)

VS

18 610 Kč (17 670 Kč)* (13 030 Kč)**

4111

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Finanční účetnictví a výkaznictví – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy

KPV

Finanční účetnictví a výkaznictví (trénink) TERMÍN 20. 4., 3. 5., 24. 5., 7. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

ROzSAH

4 výukové dny

LEKTOR

Ing. Eva Sládková – auditor Ing. Josef Mrkvička – finanční analytik

CENA (včetně DPH) 7 810 Kč (7 420 Kč)* (5 470 Kč)**

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Finanční účetnictví a výkaznictví – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví pro podnikatele, české účetní standardy

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

10

VS 4112

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:10

Stránka 11

1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Správa a řízení organizace – organizace a její vztah k okolí, funkce a podstata cílů organizace, firemní kultura v podnikání, výbor v organizaci ▪ Podnikatelská etika a etické chování – etické chování v podniku, společenská zodpovědnost podnikání ▪ Historie a role účetní profese v podnikání – právo a pravidla regulace účetnictví, role profesního účetního, vztah mezi účetnictvím a jednotlivými odděleními uvnitř firmy ▪ Vedení a řízení jednotlivců a týmů – vedení, řízení a kontrola, individuální a skupinové chování v organizaci, sestavování, rozvoj a řízení týmu, motivace jednotlivců a skupin, coaching, hodnocení pracovníků ▪ Řízení lidských zdrojů – nábor a výběr zaměstnanců, zajištění rozmanitosti a rovných příležitostí, techniky pro zlepšení efektivity v práci ▪ Komunikace – formy a způsoby, znaky efektivní komunikace, písemná komunikace a prezentace, styly profesionálního chování, chování při výkonu profese ▪ Psychohygiena – management času, potřeba rovnováhy, prevence stresu, konflikt Doporučené učební pomůcky Profesní chování a komunikace – učebnice (vyd. ISÚ, 2009) Velká kniha manažerských dovedností – učebnice (vyd. Grada, 2008) Etický kodex Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu www.komora-ucetnich.cz) Disciplinární řád Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu www.komora-ucetnich.cz) sborníky zkouškových zadání s řešením KPV

Profesní chování a komunikace (přípravný kurz) TERMÍN 17. 3., 18. 3., 31. 3., 1. 4., 7. 4., 8. 4., 14. 4., 15. 4. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH)

VS

12 950 Kč (12 300 Kč)* (9 070 Kč)**

4113

ROzSAH

8 výukových dní

LEKTOR

Ing. Libuše Neščáková, MBA – specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Profesní chování a komunikace

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Etický kodex Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu www.komora-ucetnich.cz) Disciplinární řád Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu www.komora-ucetnich.cz) KPV

Profesní chování a komunikace (trénink) TERMÍN 22. 4., 13. 5., 20. 5., 11. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH) 7 490 Kč (7 120 Kč)* (5 240 Kč)**

ROzSAH

4 výukové dny

LEKTOR

Ing. Libuše Neščáková, MBA – specialista na problematiku soft skills a manažerských dovedností

VS 4114

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Etický kodex Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu www.komora-ucetnich.cz) Disciplinární řád Komory certifikovaných účetních (ke stažení na webu www.komora-ucetnich.cz)

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

11

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:10

Stránka 12

1. STUPEŇ - CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Manažerské finance Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Funkce finančního řízení a vazba na korporátní strategii – podstata a účel finančního řízení, cíle a vztah ke korporátní strategii, akcionáři a jejich vliv na korporátní cíle, cíle neziskových organizací, ekonomické prostředí podniku, úloha finančních trhů a institucí ▪ Řízení pracovního kapitálu – podstata, prvky a význam pracovního kapitálu, řízení zásob, pohledávek, závazků a peněžních prostředků, požadavky na pracovní kapitál a způsoby jeho financování ▪ Hodnocení projektů – podstata investičního rozhodování a proces hodnocení projektů, techniky nediskontovaných peněžních toků, diskontované peněžní toky, zohlednění rizika a nejistoty při hodnocení investičních projektů, zvláštní typy rozhodování ▪ Podnikové finance – zdroje krátkodobých a dlouhodobých financí, dividendová politika, zadluženost a kapitálová struktura, financování malých a středních podniků ▪ Náklady kapitálu a náklady dluhu – zdroje financí a jejich náklady, náklady vlastního kapitálu, náklady dluhových a kapitálových nástrojů, odhady celkových kapitálových nákladů, teorie kapitálové struktury, dopad nákladů kapitálu na investiční rozhodování ▪ Oceňování podniků – účel a podstata oceňování podniku a finančních aktiv, modely oceňování akcií, oceňování různých typů finančních aktivit a závazků, hypotézy efektivního trhu Doporučené učební pomůcky Manažerské finance – učebnice (vyd. ICÚ, 2009) Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance – pracovní sešit (vyd. ICÚ, 2009) sborníky zkouškových zadání s řešením

KPV

Manažerské finance (přípravný kurz) TERMÍN 12. 4., 13. 4., 20. 4., 21. 4., 10. 5., 11. 5., 19. 5., 20. 5. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

ROzSAH

8 výukových dní

LEKTOR

Ing. Josef Mrkvička – finanční analytik

CENA (včetně DPH)

VS

13 540 Kč (12 860 Kč)* (9 480 Kč)**

4115

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance – pracovní sešit (vyd. ICÚ, 2009)

KPV

Manažerské finance (trénink) TERMÍN 27. 5., 3. 6., 10. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

ROzSAH

3 výukové dny

LEKTOR

Ing. Josef Mrkvička – finanční analytik

CENA (včetně DPH) 5 860 Kč (5 560 Kč)* (4 110 Kč)**

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance – pracovní sešit (vyd. ICÚ, 2009)

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

12

VS 4116

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:10

Stránka 13

2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Manažerské účetnictví Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Manažerské účetnictví: pojem, cíl, obsah a struktura ▪ Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví ▪ Členění nákladů ▪ Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví ▪ Metodické otázky využití kalkulace v řízení po linii výkonů ▪ Kalkulace plných a variabilních nákladů ▪ Specifika kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám ▪ Kalkulační systém ▪ Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví ▪ Systém plánů a rozpočtů ▪ Řízení režijních nákladů ▪ Rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových nákladů ▪ Metoda standardních nákladů a výnosů ▪ Odpovědnostní účetnictví a předpoklady jeho fungování ▪ Řízení odpovědnostních středisek ▪ Využití hodnotových kritérií v řízení odpovědnostních středisek ▪ Rozhodování na existující kapacitě ▪ Rozhodování o budoucí kapacitě ▪ Informace manažerského účetnictví pro cenová rozhodování ▪ Strategicky orientované manažerské účetnictví Doporučené učební pomůcky Manažerské účetnictví – učebnice (vyd. nakl. Management Press, 2005) Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské účetnictví – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007) sborníky zkouškových zadání s řešením

KPV

Manažerské účetnictví (přípravný kurz) TERMÍN 29. 3., 7. 4., 14. 4., 22. 4., 26. 4., 6. 5., 14. 5., 17. 5., 28. 5. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH)

VS

17 820 Kč (16 920 Kč)* (12 470 Kč)**

4117

ROzSAH

9 výukových dní

LEKTOR

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví)

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské účetnictví – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007)

KPV

Manažerské účetnictví (trénink) TERMÍN 3. 5., 12. 5., 27. 5., 9. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH) 9 380 Kč (8 910 Kč)* (6 560 Kč)**

ROzSAH

4 výukové dny

LEKTOR

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Jaroslav Wagner, PhD., Ing. Ondřej H. Matyáš, PhD. - VŠE v Praze (katedra manažerského účetnictví)

VS 4118

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2007) zkušební zadání vč. řešení pro předmět Manažerské účetnictví, která byla využita při řádných zkouškách v letech 2007–2009

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

13

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:10

Stránka 14

2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) Od zkušebního termínu prosinec 2007 je sjednocena zkouška„Mezinárodní standardy účetního výkaznictví“ v Certifikaci účetní profese se zkouškou„IFRS specialista“, a to včetně přípravných kurzů. Adepti certifikace si po úspěšném složení této zkoušky mohou požádat o vydání diplomu IFRS specialista. IFRS specialistům je tato zkouška v rámci certifikace uznána, a to se zpětnou platností. Předmětové osnovy (zkrácená verze) Zkoušeno je znění standardů zveřejněné více jak 6 měsíců před datem zkoušky, tedy v případě červnové zkoušky to bude znění standardů a interpretací zveřejněné do 30. 11. 2009. Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS - Dceřiné, přidružené a společné podniky - Postupný nákup a prodej podílu - Výpočet goodwillu a zisku z výhodné koupě - Konsolidovaný výkaz o změnách ve vlastním kapitálu - Konsolidované cash flow - Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky IAS 1 Zveřejňování účetní závěrky IAS 2 Zásoby IAS 7 Výkaz peněžních toků IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a chyby IAS 10 Události po rozvahovém dni IAS 11 Smlouvy o zhotovení IAS 12 Daně ze zisku IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení IAS 17 Leasingy IAS 18 Výnosy IAS 19 Zaměstnanecké požitky IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory IAS 21 Dopady změn měnových kurzů IAS 23 Výpůjční náklady IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran IAS 27 Konsolidovaná a samostatná účetní závěrka IAS 28 Investice do přidružených podniků IAS 31 Účasti ve společném podnikání IAS 32 Finanční nástroje – vykazování IAS 33 Zisk na akcii IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví IAS 36 Snížení hodnoty aktiv IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva IAS 38 Nehmotná aktiva IAS 39 Finanční nástroje – účtování a oceňování IAS 40 Investice do nemovitostí IAS 41 Zemědělství IFRS 1 První přijetí IFRS IFRS 2 Úhrady vázané na akcie IFRS 3 Podnikové kombinace IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejňování IFRS 8 Segmenty činnosti Veškeré platné interpretace SIC Interpretace IFRIC až do IFRIC 18 Oblasti, jejichž znalost nebude u zkoušky vyžadována: - výkazy organizačních složek a jiných nezapsaných účetních jednotek - víceúrovňové a komplexní konsolidované skupiny, zahraniční dceřiné společnosti - výkazy bank a podobných finančních institucí - účtování a vykazování plánů definovaných zaměstnaneckých požitků - znění Zveřejněných návrhů (Exposure drafts) nebo Diskusních dokumentů (Discussion papers) Doporučené učební pomůcky IFRS praktické aplikace pro účetní období 2009–2010 – učebnice (vyd. ICÚ, 2009) Cvičné příklady IFRS – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) zkoušková zadání s řešením v rámci kvalifikace IFRS specialista (ke stažení na webu ICÚ)

1

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:10

Stránka 15

2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT

1. TERMÍN DOBA KONÁNÍ 19. 3., 20. 3., 21. 3., 23. 4., 24. 4., 25. 4. 2010 8:30 – 14:30

CENA vč. DPH 19 870 Kč (18 870 Kč)* (13 910 Kč)**

VS 4119

2. TERMÍN DOBA KONÁNÍ 9. 4., 10. 4., 11. 4., 21. 5., 22. 5., 23. 5. 2010 8:30 – 14:30

CENA vč. DPH 19 870 Kč (18 870 Kč)* (13 910 Kč)**

VS 4120

ROzSAH

6 výukových dní

LEKTOR

Ing. Alice Šrámková, FCCA – účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA – auditor

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu IFRS praktické aplikace pro účetní období 2009–2010 – učebnice (vyd. ICÚ, 2009) Cvičné příklady IFRS – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009)

KPV

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) – trénink TERMÍN 3. 6., 4. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 8:30 – 14:30

ROzSAH

2 výukové dny

LEKTOR

Ing. Alice Šrámková, FCCA – účetní expert Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA – auditor

CENA vč. DPH 6 620 Kč (6 290 Kč)* (4 630 Kč)**

VS 4121

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

KPV

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS specialista) – přípravný kurz

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Cvičné příklady IFRS – pracovní sešit (vyd. ISÚ, 2009) DOPORuČENÍ Začátečníkům v problematice IFRS doporučujeme absolvovat kurz„Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR“. V průběhu této vzdělávací akce získají základní orientaci v zásadních rozdílech mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR a tyto znalosti jim usnadní pochopení probírané látky v kurzu IFRS specialista.

KPV

Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR

OBSAH ▪ Všeobecné požadavky IFRS a CAS – koncepce ▪ Účetní závěrka v souladu s IFRS a CAS ▪ Konsolidovaná účetní závěrka ▪ Aktiva ▪ Závazky ▪ Vykazování výnosů ▪ Vykazování nákladů ▪ Finanční nástroje ▪ Zajišťovací účetnictví ▪ Zvláštní požadavky IFRS (zisk na akcii, vykazování podle segmentů) LEKTOR

Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA – auditor

TERMÍN 19. 2., 20. 2. 2010

DOBA KONÁNÍ 8:30 – 14:30

CENA (včetně DPH) 3 830 Kč (3 640 Kč)* (2 680 Kč)**

VS 4225

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

1

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:11

Stránka 16

2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Finanční řízení Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Role a odpovědnost vůči akcionářům – konflikt zájmů managementu a akcionářů, role CFO, formulace finanční strategie, etika ve finančním řízení ▪ Hodnocení projektů – dopady způsobů financování na investiční rozhodování, aplikace opčních modelů, mezinárodní investice a jejich financování, dopad kapitálových investic na finanční reporting ▪ Akvizice a fúze – akvizice a fúze jako metoda expanze, zhodnocení plánované akvizice, dopad akvizic na bohatství akcionářů, synergie tržeb, nákladů a finanční synergie, oceňování akvizic a fúzí, dopad akvizice na rizikový profil nabyvatele, právní rámec akvizic a fúzí, financování akvizic a fúzí ▪ Reorganizace a rekonstrukce financování – předvídání úpadku podniku, riziko úpadku, modely Z a ZETA SCORE, rozdíly mezi podniky na rozvinutých a rozvojových trzích, podmínky místní regulace a místního finančního trhu, finanční rekonstrukce jako řešení konkrétního řešení problému podniku, dopad na kapitálové trhy, poskytovatele výpůjčního kapitálu, strategie reorganizace a její výhody a nevýhody, management BUY-OUT a BUY-IN ▪ Treasury a řízení rizik – měnové, transakční a ekonomické riziko, riziko úrokových sazeb, důvody kolísání měnových kurzů a úrokových sazeb, předpovídání měnových kurzů, zajišťování měnového a úrokového rizika, role peněžních trhů, bank, finančních institucí, instrumenty peněžního trhu a jejich charakteristiky, úloha treasury managementu – řízení krátkodobých finančních zdrojů, řízení rizik, finanční deriváty a zajištění měnových rizik (forvardy, futures, safe´s, swapy, opce), finanční deriváty a zajištění úrokových rizik (forvardy, futures, safe´s, swapy, opce – capy and collars), ostatní formy rizika, dividendová politika ▪ Ekonomické prostředí nadnárodních podniků – řízení mezinárodního obchodu a financí, strategické podnikové a finanční plánování pro nadnárodní podniky ▪ Aktuální otázky finančního řízení – vývoj na světových finančních trzích, vývoj mezinárodního obchodu Doporučené učební pomůcky Manažerské finance - učebnice (vyd. C.H.BECK Praha, 2007) sborníky zkouškových zadání s řešením

KPV

Finanční řízení (přípravný kurz) TERMÍN 29. 3., 8. 4., 14. 4., 22. 4., 27. 4., 12. 5., 20. 5. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH)

VS

9 460 Kč (18 490 Kč)* (13 620 Kč)**

4122

ROzSAH

7 výukových dní

LEKTOR

doc. Ing. Milan Hrdý, PhD., Ing. Tomáš Brabenec - VŠE v Praze (katedra podnikových financí a oceňování podniku), prof. Ing. Martin Mandel, CSc. – VŠE v Praze (katedra měnové teorie a politiky)

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Manažerské finance - učebnice (vyd. C.H.BECK Praha, 2007)

KPV

Finanční řízení (trénink) TERMÍN 26. 5., 31. 5., 9. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH) 8 250 Kč (7 840 Kč)* (5 780 Kč)**

ROzSAH

3 výukové dny

LEKTOR

doc. Ing. Milan Hrdý, PhD., Ing. Tomáš Brabenec - VŠE v Praze (katedra podnikových financí a oceňování podniku), prof. Ing. Martin Mandel, CSc. – VŠE v Praze (katedra měnové teorie a politiky)

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu zkušební zadání vč. řešení pro předmět Finanční řízení, která byla využita při řádných zkouškách v letech 2008–2009

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

1

VS 4123

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:11

Stránka 17

2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT

Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Význam a základní pojmy managementu a podnikání – podnik, jeho okolí a podnikové integrace, úloha podnikového managementu, systémový přístup k řízení podniku ▪ Manažerské funkce – koncept manažerských funkcí a rolí, plánování jako primární manažerská funkce, organizování a typy organizačních struktur, řízení lidských zdrojů (personální zajištění), kontrola v řízení, manažerské rozhodování, manažerská etika, kultura a sociální zodpovědnost ▪ Strategické a operativní řízení – úloha strategického a operativního řízení, metody a nástroje strategického řízení, metody a nástroje operativního řízení ▪ Procesní řízení – procesní přístupy řízení, etapy zavádění procesního řízení, metody a nástroje reengineeringu ▪ Znalostní a inovační řízení – znalostní management (úloha, cíle a funkce), řízení intelektuálního kapitálu, řízení inovací ▪ Projektové řízení – projektový management (úloha, cíle a funkce), fáze řízení projektu, softwarová podpora projektového managementu ▪ Řízení rizik – risk management (úloha, cíle), manažerské rozhodování v podmínkách jistoty, rizika a neurčitosti, analýza rizik podnikatelských aktivit a projektů ▪ Řízení informačních technologií a informačních systémů – informační technologie a informační management, operační systémy, manažerské informační systémy ▪ Environmentální řízení – systém environmentálního řízení, standardizace environmentálního řízení, environmentální politika EU a ČR ▪ Vývojové tendence v teorii a praxi řízení 21. století – změny obsahové náplně manažerské práce, změny ve formách manažerské práce, změny v technice a technologii manažerské práce, změny v chování manažerů a jejich spolupracovníků Doporučené učební pomůcky Podnikový management - učebnice (vyd. nakl. ASPI a ISÚ, 2008) sborníky zkouškových zadání s řešením

KPV

Podnikový management (přípravný kurz) TERMÍN 9. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00 9:00 – 16:00

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Podnikový management

CENA (včetně DPH)

VS

18 460 Kč (17 540 Kč)* (12 920 Kč)**

4124

ROzSAH

7 výukových dní

LEKTOR

prof. Ing. zbyněk Pitra, DrSc. – ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Podnikový management - učebnice (vyd. nakl. ASPI a ISÚ, 2008)

KPV

Podnikový management (trénink) TERMÍN 18. 5., 25. 5., 1. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH) 8 250 Kč (7 840 Kč)* (5 780 Kč)**

VS 4125

ROzSAH

3 výukové dny

LEKTOR

prof. Ing. zbyněk Pitra, DrSc. – ředitel poradenské firmy MANAGEMENT CONSULTING, předseda Rady expertů České manažerské asociace

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu zkušební zadání vč. řešení pro předmět Finanční řízení, která byla využita při řádných zkouškách v letech 2008–2009

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

1

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:11

Stránka 18

2. STUPEŇ - ÚČETNÍ EXPERT

PŘÍPRAVA ADEPTŮ NA CERTIFIKAČNÍ zKOuŠKy

Auditing a vnitřní kontrola Předmětové osnovy (zkrácená verze) ▪ Historická podmíněnost a vývoj auditu ▪ Podstata a cíle auditu ▪ Právní úprava ▪ Odpovědnost auditora ▪ Etika v auditorské činnosti ▪ Zpráva auditora ▪ Auditorské postupy před uzavřením zakázky ▪ Auditorské postupy po uzavření zakázky ▪ Audit a výpočetní technika ▪ Obsah a forma účetní závěrky a výroční zprávy ▪ Audit rozvahy ▪ Audit výkazu zisků a ztrát (výsledovky) ▪ Audit přílohy k účetní závěrce ▪ Audit výkazu peněžních toků (cash flow) ▪ Audit výroční zprávy ▪ Spis auditora ▪ Auditorské důkazní informace ▪ Dokumentace jednotlivých fází procesu auditu ▪ Interní audit, audit jakosti, ekologický audit ▪ Interní audit a vnitřní kontrola Doporučené učební pomůcky Auditing pro manažery - učebnice (vyd. nakl. ASPI, 2007) Interní audit a kontrola – učebnice (vyd. nakl. C.H.BECK, 2004) sborníky zkouškových zadání

KPV

Auditing a vnitřní kontrola - přípravný kurz TERMÍN 19. 5., 25. 5., 8. 6. 2010

DOBA KONÁNÍ 9:00 – 16:00

CENA (včetně DPH) 8 250 Kč (7 840 Kč)* (5 780 Kč)**

ROzSAH

3 výukové dny

LEKTOR

Ing. Eva Sládková – auditor Ing. Rodan Svoboda - Eurodan, s.r.o., certifikovaný interní auditor

uČEBNÍ POMŮCKy V CENě KuRzu Auditing pro manažery – učebnice (vyd. nakl. ASPI, 2007) Interní audit a kontrola – učebnice (vyd. nakl. C.H.BECK, 2004)

*) Cena pro certifikované účetní, adepty registrované v Certifikaci účetní profese, IFRS specialisty, členy Svazu účetních **) Cena v rámci kontinuálního profesního vzdělávání (KPV) pro certifikované účetní, kteří jsou členy Komory certifikovaných účetních

1

VS 4126

7.1.2010

13:11

Stránka 19

Kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních

základní principy systému KPV Po splnění podmínek stanovených zkouškovým systémem a podmínek pro řízenou praxi pro příslušný kvalifikační stupeň a s tím souvisejících procedur vydá Hlavní výbor Svazu účetních žadateli certifikát pro příslušný stupeň. Jeho vydání je podmíněno závazkem žadatele řídit se ve své praxi etickými a profesními normami (Etický kodex). V návaznosti na článek 3.2. etického kodexu pojednávajícím o udržování odborné způsobilosti certifikovaných účetních připravila Komora certifikovaných účetních (KCÚ) systém kontinuálního profesního vzdělávání (KPV), který byl zahájen v roce 2000. Nyní je nově vymezen, v souladu s Mezinárodním vzdělávacím standardem IES č. 7 - Program celoživotního vzdělávání a kontinuální rozvoj profesní způsobilosti, směrnicí Komory č. 7/2006. Systém má dvě části, strukturovanou a nestrukturovanou, přičemž směrnice podrobně vymezuje, co která v sobě zahrnuje a jak se akce a aktivity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají. KPV je povinné pro všechny certifikované účetní, přičemž pro nově certifikované se povinnost KPV vztahuje od následujícího roku po roce, ve kterém obdrželi certifikát. Hlášení o plnění KPV se zasílá na KCÚ do 31. ledna následujícího roku.

KONTINuÁLNÍ PROFESNÍ VzDěLÁVÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

Systém zastřešuje KCÚ, která samozřejmě dohlíží i na jeho plnění. Témata KPV na konkrétní rok vyhlašuje výbor KCÚ. Systém je nastaven tak, že není omezen okruh institucí, u kterých lze konkrétní vzdělávací akce, v souladu s vyhlášenými tématy, absolvovat. Akce pořádané ICÚ a partnerskými organizacemi jsou však pro členy KCÚ cenově zvýhodněny. Podrobné a aktuální informace o systému KPV naleznete na internetových stránkách KCÚ www.komora-ucetnich.cz.

19

KONTINuÁLNÍ PROFESNÍ VzDěLÁVÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:11

Stránka 20

Aktuální vzdělávací akce organizované ICÚ v rámci KPV (únor – červen 2010) 01. 02. 02. 02. 03. 02. 03. 02. 04. 02. 04. 02. 04. 02. 09. 02. 10. 02. 10. 02. 11. 02. 11. 02. 15. 02. 15. 02. 15. 02. 17. 02. 18. 02. 18. 02. 18. 02. 19. 02. 22. 02. 24. 02. 25. 02. 25. 02. 01. 03. 03. 03. 09. 03. 11. 03. 15. 03. 17. 03. 18. 03. 18. 03. 23. 03. 24. 03. 29. 03. 30. 03. 31. 03. 31. 03. 26. 04. 29. 04. 06. 05. 06. 05. 19. 05. 24. 05. 25. 05. 08. 06. 18. 06. 29. 06.

Komplikované účetní případy a jejich daňové posouzení Novela zákona o DPH 2010 Asertivita v účetní praxi Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace IFRS pro malé a střední podniky Speciál z daní z příjmů Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 Konsolidace pro začátečníky IFRS praktické aplikace Výkaznictví podle IFRS Celní předpisy v roce 2010 Zdaňování fyzických osob v mezinárodním kontextu DPH u neziskových subjektů (včetně veřejnoprávních) s upozorněním na změny zákona s účinností od roku 2010 Účetní a daňová specifika stavebních společností US GAAP problematika pro začátečníky Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2009 Speciál pro mzdové účetní Zákoník práce v roce 2010 Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR Mzdová účtárna a legislativní změny od ledna 2010 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS Zdaňování právnických osob v mezinárodním kontextu Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009 Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS Konsolidace podle IFRS pro pokročilé Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS US GAAP v účetní profesi pro pokročilé Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Rozbor novinek v účetnictví a daních podnikatelů v roce 2010 Změny v zahraničním obchodě pro rok 2010 Odpisy hmotného a nehmotného majetku 2010 Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS Problémy a úskalí aplikace IFRS Pracovněprávní aktuality a změny pro rok 2010 IFRS praktické aplikace – zkouška Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období 2010 Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení Uplatňování DPH v roce 2010 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle FRS Účetní a daňová specifika nadačních fondů a občanských sdružení Vedení a řízení pracovního týmu, motivace DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi podle novely ZDPH k 1. lednu 2010 Dlouhodobý majetek a jeho účtování v roce 2010 Zavedení IFRS do účetní praxe Změny v účetnictví a daních 2010 IFRS aktuality 2010–2011 Přípravné kurzy a tréninky v Certifikaci účetní profese (označené KPV)

Podrobné informace o uvedených vzdělávacích akcích včetně přihlášky naleznete na internetových stránkách INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH www.icu-praha.cz v rubrice Kurzy a školení, příp. v katalogu vzdělávacích akcí, který vám na vyžádání zašleme.

20

7.1.2010

13:12

Stránka 21

Termínový kalendář ostatních vzdělávacích akcí ICÚ (únor – červen 2010)

Únor 01. 02. 02. 02. 03. 02. 03. 02. 03. 02. 04. 02. 04. 02. 04. 02. 08. 02. 09. 02. 10. 02. 10. 02. 10. 02. 10. 02. 11. 02. 11. 02. 15. 02. 15. 02. 15. 02. 17. 02. 17. 02. 18. 02. 18. 02. 18. 02. 19. 02. 22. 02. 22. 02. 24. 02. 25. 02. 25. 02. 26. 02.

Komplikované účetní případy a jejich daňové posouzení KPV Novela zákona o DPH 2010 KPV KPV Asertivita v účetní praxi KPV KPV Cash flow a jeho vykazování a plánování Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele a nevýdělečné organizace KPV KPV IFRS pro malé a střední podniky KPV KPV Speciál z daní z příjmů KPV KPV KPV Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 KPV Základy podnikání – rekvalifikace Konsolidace pro začátečníky KPV KPV Automobil z účetního daňového pohledu IFRS praktické aplikace KPV KPV Mzdový účetní – (prezenční forma) rekvalifikace KPV Výkaznictví podle IFRS KPV Celní předpisy v roce 2010 KPV KPV Zdaňování fyzických osob v mezinárodním kontextu KPV KPV DPH u neziskových subjektů (včetně veřejnoprávních) s upozorněním na změny zákona s účinností od roku 2010 KPV KPV Účetní a daňová specifika stavebních společností KPV KPV US GAAP problematika pro začátečníky KPV KPV Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS KPV KPV Finanční analýza účetní závěrky Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2009 KPV KPV Speciál pro mzdové účetní KPV KPV Zákoník práce v roce 2010 KPV KPV KPV Rozdíly mezi IFRS a účetními předpisy platnými v ČR KPV KPV Mzdová účtárna a legislativní změny od ledna 2010 KPV Účetnictví podnikatelů (prezenční forma) - rekvalifikace KPV Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a rezervy podle IFRS KPV Zdaňování právnických osob v mezinárodním kontextu KPV KPV KPV Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009 KPV Účetnictví podnikatelů (kombinovaná forma) – rekvalifikace

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ OSTATNÍCH VzDěLÁVACÍCH AKCÍ ICÚ

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

Březen 01. 04. 03. 03. 03. 03. 04. 03. 08. 03. 09. 03. 11. 03. 15. 03. 17. 03. 18. 03. 18. 03. 23. 03. 24. 03. 29. 03. 30. 03. 30. 03. 31. 03. 31. 03. 31. 03.

Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU KPV pro územní samosprávné celky, organizační složky státu a příspěvkové organizace KPV Problémy spojené s uplatňováním DPH KPV Zaměstnanci a finanční nástroje podle IFRS KPV DPH pro začátečníky Pokročilé účetní případy KPV Konsolidace podle IFRS pro pokročilé KPV KPV Dotace, daně, zásoby, výnosy a příprava účetní závěrky podle IFRS KPV KPV US GAAP v účetní profesi pro pokročilé KPV KPV Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS KPV KPV Rozbor novinek v účetnictví a daních podnikatelů v roce 2010 KPV KPV Změny v zahraničním obchodě pro rok 2010 KPV KPV Odpisy hmotného a nehmotného majetku 2010 KPV KPV Podnikové kombinace a konsolidace podle IFRS KPV KPV Problémy a úskalí aplikace IFRS KPV KPV Pracovněprávní aktuality a změny pro rok 2010 KPV Účetní a DPH KPV IFRS praktické aplikace – zkouška KPV Účetnictví a daně podnikatelů – nadstavba KPV Legislativní úprava účetnictví podnikatelů pro účetní období 2010 KPV

21

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ OSTATNÍCH VzDěLÁVACÍCH AKCÍ ICÚ

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:12

Stránka 22

Duben 01. 04. 06. 04. 07. 04. 08. 04. 12. 04. 14. 04. 14. 04. 14. 04. 15. 04. 19. 04. 21. 04. 22. 04. 26. 04. 27. 04. 28. 04. 29. 04.

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů – základy Zásoby – účtování a oceňování Dlouhodobý majetek Odpisy majetku v praktických příkladech Účetnictví podnikatelů (večerní forma) – rekvalifikace Daň z přidané hodnoty Intrastat v roce 2010 Mzdový účetní (večerní forma – rekvalifikace IFRS pro nefinanční manažery Zaměstnávání cizinců Krátkodobý majetek Daňový specialista (prezenční forma) – rekvalifikace KPV Účetní a daňová specifika soukromých zdravotnických zařízení KPV Praktická cvičení pro mzdové účetní Vlastní kapitál a dlouhodobé závazky KPV Uplatňování DPH v roce 2010 KPV

Květen 04. 05. 05. 05. 06. 05. 06. 05. 11. 05. 12. 05. 17. 05. 19. 05. 24. 05. 25. 05. 26. 05. 26. 05. 26. 05. 27. 05. 28. 05. 28. 05. 31. 05.

Cestovní náhrady v roce 2010 v praktických výpočtech Daň z příjmů právnických osob Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle FRS KPV KPV KPV Účetní a daňová specifika nadačních fondů a občanských sdružení KPV Pohledávky a závazky s daňovými dopady Operace s podnikem Controlling při řízení společnosti KPV Vedení a řízení pracovního týmu, motivace KPV KPV DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi podle novely ZDPH k 1. lednu 2010 KPV KPV Dlouhodobý majetek a jeho účtování v roce 2010 KPV Koupit nebo na leasing Účetní závěrka Zpracování mezd v malých a středních firmách Fakturace Daň z příjmů fyzických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2010) Praktikum z daní podnikatelů 2010 Účetnictví podnikatelů (prezenční forma) – rekvalifikace

Červen 02. 06. 04. 06. 07. 06. 08. 06. 09. 06. 11. 06. 14. 06. 18. 06. 16. 06. 17. 06. 18. 06. 21. 06. 21. 06. 23. 06. 23. 06. 28. 06. 28. 06. 28. 06. 29. 06. 29. 06. 30. 06.

Daň z příjmů fyzických osob Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (Praktikum z daní podnikatelů 2010) Účtování cizích měn u podnikatelů v příkladech KPV Zavedení IFRS do účetní praxe KPV Účetnictví a daně podnikatelů (nadstavbový kurz) – zkouška Daň z příjmů právnických osob (Praktikum z daní podnikatelů 2010) Finanční analýza pro podnikatele v příkladech Prezenční dovednosti účetní Výpočet mezd v roce 2010 Daň z přidané hodnoty (Praktikum z daní podnikatelů 2010) KPV Změny v účetnictví a daních 2010 KPV Daňová evidence (prezenční forma) – rekvalifikace Projekty EU – metodika tvorby vlastního projektu Právo pro mzdové účetní – kurz Technické zhodnocení, opravy a rezervy na opravy Daňová evidence s výpočetní technikou (prezenční forma) – rekvalifikace Dodávky zboží a služeb mezi členskými státy EU a třetími zeměmi z hlediska DPH – praktické příklady Finanční analýza pro státní správu KPV IFRS aktuality 2010–2011 KPV Složitější případy výpočtu mezd Feasibility study – podklady pro projektové financování

KPV – kontinuální profesní vzdělávání certifikovaných účetních Vysvětlivka: KPV

Podrobné informace naleznete v aktuálním Katalogu vzdělávacích akcí, který vám na vyžádání zdarma zašleme nebo na internetových stránkách www.icu-praha.cz, kde máte zároveň možnost přihlásit se on-line na vámi vybranou vzdělávací akci. Na internetových stránkách zároveň uveřejňujeme mimořádně vyhlášené vzdělávací akce k aktuálním tématům.

22

únor–červen 2010

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:12

Stránka 23

PŘIHLÁŠKA Závaznou přihlášku odešlete na adresu INSTITuT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 2, 110 00 Praha 1 nebo faxujte na číslo 29 20 22, případně využijte on-line přihlášku na www.icu-praha.cz (rubrika Formuláře a přihlášky). Variabilní symbol (VS)

Titul

Název akce

Příjmení

Termín zahájení

Jméno

Titul

Datum narození

Cena

*) **) V případě většího počtu přihlášených přiložte seznam.

*) K uplatnění zvýhodněné ceny dle nabídky uveďte číslo Vašeho certifikátu nebo registrační číslo v systému certifikace účetních, číslo karty člena SÚ nebo číslo diplomu IFRS specialista **) K uplatnění zvýhodněné ceny dle nabídky pro členy KCÚ uveďte číslo Vašeho certifikátu

Fakturační adresa Název firmy ulice

Mobilní telefon

PSČ

MístoTelefon DČ

Fax

E-mail

Při shodě s fakturační adresou nemusíte vyplňovat. Poštovní adresa Kontaktní osoba Název firmy ulice

Telefon

PSČ

Místo

Fax

E-mail Úhrada vložného Příkazem k úhradě z Vašeho účtu č. Hotově

Složenkou „Účast Vám bude potvrzena zasláním pozvánky, a to nejpozději  pracovní dny před termínem zahájení vzdělávací akce. Pokud pozvánku neobdržíte, kontaktujte oddělení vzdělávání ICÚ“.

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s obsahovým zaměřením a organizačními podmínkami vzdělávací akce a zároveň beru na vědomí, že případné překážky na mé straně, jež by mi znemožnily řádnou účast na vzdělávací akci, nejsou důvodem pro navrácení vložného. Souhlasím se shromažďováním a použitím osobních údajů uvedených v přihlášce v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro následující účely: jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem a nabízení obchodu služeb subjektům údajů. Jsem si vědom(a) právních důsledků v případě, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé.

V ………………………… dne ………………..

.................................... podpis – razítko

23

Z092917 ICU katalog B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:12

Stránka 24

JAK SE PŘIHLÁSIT Informace: tel.: 29 20 220 – , fax: 29 20 22, e-mail: [email protected], www.icu-praha.cz

SMLuVNÍ PODMÍNKy EVIDENCE PŘIHLÁŠEK

a) K přihlášení na vzdělávací akci využijte on-line přihlášku na www.icu-praha.cz (rubrika Formuláře a přihlášky) nebo papírovou přihlášku v tomto katalogu, kterou zašlete na adresu INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Hybernská 24, 110 00 Praha 1 nebo faxujte na číslo 296 208 228, příp. ji naskenovanou zašlete na e-mail: [email protected] b) Přihlášky jsou evidovány v došlém pořadí. c) Zařazeným zájemcům je potvrzena účast zasláním pozvánky s rekapitulací organizačního zajištění vč. upřesnění místa konání, a to nejpozději 4 pracovní dny před uvedeným datem konání akce. d) Při obsazení vzdělávací akce nezařazené zájemce obratem informujeme, nabízíme náhradní termín a dále je informujeme o připravovaných akcích. e) V případě zrušení vzdělávací akce z důvodu malého počtu účastníků nebo při změně lektora, data nebo místa konání vzdělávací akce přihlášené účastníky obratem informujeme. f) Pokud pozvánku na vzdělávací akci nebo informaci o zrušení vzdělávací akce neobdržíte, kontaktujte oddělení vzdělávání ICÚ.

ÚHRADA VLOŽNéHO

a) Pokud k přihlášení využijete on-line přihlášku, automaticky se vám po jejím odeslání vygeneruje proforma faktura, na základě které můžete vložné uhradit. b) Pokud k přihlášení využijete papírovou přihlášku, platbu vložného proveďte dle bodu c). Proforma fakturu v tomto případě vystavujeme pouze na vyžádání. c) Vložné můžete uhradit platebním příkazem prostřednictvím svého peněžního ústavu, složenkou (poštovní poukázka typu A), nebo hotově před zahájením akce. d) Při platbě neopomeňte uvést variabilní symbol placené vzdělávací akce (4 místné číslo, které je v nabídkovém katalogu označeno zkratkou VS) nebo číslo proforma faktury, název a adresu plátce. e) Při platbě vložného 5 a méně dnů před zahájením vzdělávací akce předložte kopii dokladu o úhradě vložného při prezenci. f) Do 15 dnů ode dne přijetí platby vám vystavíme a zašleme na vámi uvedenou poštovní adresu daňový doklad. g) Vložné zahrnuje podkladové materiály pro účastníky, nealkoholické nápoje (káva, čaj, minerální voda), sušenky a toasty. BANKOVNÍ SPOJENÍ ICÚ

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. náměstí Republiky 3a, 110 00 Praha 1 číslo účtu: 0208280005/2700 IČ: 26497671 DIČ: CZ26497671

STORNOVACÍ PODMÍNKy

a) Stornování přihlášky akceptujeme pouze písemně. b) Vložné není vratné v případě, že dojde ke stornování vzdělávací akce ze strany účastníka 5 a méně pracovních dnů před zahájením.

MÍSTO KONÁNÍ

Vzdělávací akce se konají v učebnách INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH v centru Prahy. O místě konání informujeme účastníky vzdělávací akce v pozvánce – viz bod 1c).

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. vede databázi klientů s údaji nezbytnými pro zajištění služeb a nabídky vzdělávání (příjmení, jméno, adresa a u rekvalifikačních kurzů rodné číslo). Z tohoto důvodu je INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00002922/002 – jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy uzavřené oznamovatelem, nabízení obchodu a služeb subjektům údajů. INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s. nesdělí osobní údaje klienta bez jeho souhlasu třetí osobě vyjma případů zaslání nabídky vzdělávání prostřednictvím zasilatelské společnosti (rovněž registrované u ÚOOÚ) nebo pokud tato povinnost nevyplývá ze zákona.

2

Z092917 ICU obalka vnitrek B_1:Sestava 1

7.1.2010

13:18

Stránka 2

567&+,0ª 1$14;

ZNOJMO

­ºFUOJDUW¾ B GJOBOºO¾ ƾ[FO¾ QPEOJLV .BSLFUJOH B NBOBHFNFOU .[EZ EBO½ B QFSTPOBMJTUJLB &LPOPNJLB WFÆFKO» TQS³WZ B TPDJ³MO¾DI TMV~FC

2TG\GPéPÊ C MQODKPQXCP¾ HQTOC UVWFKC

UVWFKLPÊ RTQITCO

&,0/0.*," " ."/"(&.&/5

­ºFUOJDUW¾ B GJOBOºO¾ ƾ[FO¾ MQODKPQXCP¾ HQTOC UVWFKC

24#*#

QPEOJLV

v

4UVEJKO¾ QM³O PCPSV KF E¾LZ TQPMVQS³DJ T *$­ BT LPODFQºO½ QÆJQSBWFO WF WÊSB[O» TIPE½ TF d5[UVÆOGO EGTVKHKMCEG C X\F÷N¾X¾PÊ ×éGVPÊEJr 4UVEFOUJ UBL NBK¾ NP~OPTU [¾TLBU BCTPMWFOUTLÊ UJUVM d$Eq B UBL» EPT³IOPVU QSWO¾ TUVQF DFSUJ GJLBDF UK [¾TLBU DFSUJGJL³U d%GTVKHKMQXCPÚ ×éGVPÊq.

<ª5-',6'

$#-#.žĄ5-¦ 8<&ö.ž0ªTUVEJKO¾ TUÆFEJTLP ZNOJMO

[email protected] www.svse.cz

UVWFKLPÊ UVąGFKUMQ 24#*# [email protected] www.svse-praha.cz

241('50ª %'46+(+-ž6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.