Piaci asztalok bérlése A közművállalat árverésre bocsátotta a helyfoglalást


1 Helyi tájékoztató hetilap XXIV. évfolyam 2. (1189.) szám Temerin, január 11. Ára 50 diná...
Author:  Magda Takács

0 downloads 88 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Helyi tájékoztató hetilap • e-mail: [email protected] • www.temeriniujsag.info

XXIV. évfolyam 2. (1189.) szám

Temerin, 2018. január 11.

Mezőgazdasági hitelek A szerb mezőgazdasági minisztérium január 4-én nyilvános felhívást hirdetett az IPARD-eszközökből történő traktorvásárlásra. Kérelmet február 26-ig lehet benyújtani a mindösszesen 555,76 millió dinárnyi összegből való részesedésre, amennyit e célra nyújtani szándékoznak – tájékoztatott az Agrárkifizetések Ügynöksége. A támogatás összege a beruházás elfogadható költségeinek 60-70 százalékát teszi ki, attól függően, hogy a kérelmező fiatal mezőgazdász-e, s hogy a gazdaság hegyvidéki területen van-e. A felhívás a tejipari és a húsipari ágazatot, a gyümölcs- és zöldségtermesztés, valamint egyéb termények termesztésének ágazatait öleli fel.

A gyümölcs- és zöldségtermesztés, valamint egyéb termények termesztésének ágazatában a támogatás megvalósítható ös�szege 5000 és 700 000 euró között lehet, a tej- és húsipari ágazatban pedig 5000 és egymillió euró között. A minisztérium 2017. december 25-én írta ki az első nyilvános felhívást IPARD-eszközökre, mégpedig új gépek és felszerelések vásárlására. A kérelmeket szintén február 26-ig lehet átadni. Részletek: a mezőgazdasági minisztérium információs központjában (011/260-7960, 011/260-7961), valamint az Agrárkifizetések Ügynökségénél (011/302-01-00, 011/302-01-01). (Tanjug)

Piaci asztalok bérlése A közművállalat árverésre bocsátotta a helyfoglalást A közművállalat igazgatója szakított a piaci asztalok és elárusító helyek bérbe adásának korábbi gyakorlatával, mely szerint az őstermelők és piaci árusok január folyamán jelentkezhettek bérleti szerződésük meghosszabbításáért. A most közzétett hirdetmény szerint – mely megtekinthető és letölthető a közművállalat honlapjáról: www.jkptemerin.com – a piaci asztalok 2018. évi bérbe adását árverés útján bonyolítják le. Az aukciót január 12-én (pénteken), 10 órai kezdettel tartják a temerini sportcsarnokban. Az asztalok bérlésének kezdőára az I. és II. sorban, valamint a tojás, a tej-

termékek és a tésztafélék áruhelyén („S” sor) 20 000 dinár, a III., IV. és V. sorban 15 000 dinár lesz. Azokra, akik pénteken 9 óráig nem jelentik be részvételüket az árverésen, úgy tekintenek, hogy többé nem érdekeltek a bérlésben, helyeiket mások kapják meg. Egy árus legfeljebb két elárusító helyért vagy két asztalért, illetve egy elárusító helyért és egy asztalért licitálhat. A licitlépés 1000 dinár. Az érdekelteknek azon túl, hogy a részvételi feltételeknek eleget tesznek, letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át – amennyiben nem jár sikerrel a licitálásuk, az összeget visszakapják pénteken 9

Ára 50 dinár

XXI. Vince-napi Nemzetközi Borfesztivál A XXI. Vince-napi Nemzetközi Borfesztivált és Borkóstolót január 20-án szervezi meg a Kertbarátkör a sportcsarnokban. Program: a vendégek fogadása 10-11 óráig, majd 11-13 óráig szakmai értékelés, sajtótájékoztató, 13 órától kulturális-szórakoztató műsor, 14 órakor eredményhirdetés és díjkiosztás. Mintaátvétel a hazai és helyi borászoktól: január 10-én és 11-én (szerdán és csütörtökön) 8-18 óráig, valamint 12-én (pénteken) a külföldi kiállítóktól az Ifjúsági Otthonban (Újvidéki u. 403.) Borbírálat: január 13-án (szombaton) 11 órai kezdettel. Eredményhirdetés és díjkiosztás: január 20-án 14 órakor a sportcsarnokban. A borversenyen való részvétel feltételei: Minden mintából három 0,75 literes palackot kell átadni. Minden üvegen fel kell tüntetni a borász nevét, lakhelyét, a bor fajtáját és évjáratát. A házasított boroknál is kérik a fajta megjelölését. A bírálat szervezéséhez mintánként a hozzájárulás 500 dinár (5 €). A termelőnek vagy átadónak személyi igazolvánnyal kell igazolnia magát. A részvételi szándék és a borminták bejelentése Halápi Lászlónál +381 (0)69 150-0104 vagy Horvát Lászlónál +381 (0)63 826-0675, illetve a következő e-mail címen történhet: [email protected] parabolanet.com G. B.

óráig a közvállalat pénztáránál. Aki az árverést követő három napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, elveszíti asztalbérlési jogát. Az el nem árverezett asztalokra és elárusító helyekre záros határidőn belül új árverést hirdetnek meg. G. B.

Épül a nyugati szennyvízcsatorna Két helyszínen folyik a nyugatinak nevezett szennyvízfőcsatorna építése. Az egyik munkacsoport az elmúlt héten az Ivo Lola Ribar és az Újvidéki utca kereszteződésénél (a képen) a csatornának a főút alatti átvezetésén fáradozott, a másik pedig a Rákóczi Ferenc utcában dolgozott. A csatornát a Marko Orešković utcától kezdték lefektetni az állatkert felé. Az újévi ünnepek előtt Đuro Žiga polgármester munkatársaival megtekintette a munkálatokat. A mintegy másfél kilométer hos�szú csatornaszakasz (a lehelyezett csövek átmérője 400 milliméter) 43 millió dinárba kerül, amelyből 20 millió dinárt a tartomány fedez. Mivel a munkálatok a tervezett ütemben folynak, úgy számítják, hogy határidőre – 120 nap alatt – befejezik.

Mi hol van a községházán? Számtalanszor előfordul, hogy az ügyfelek tájékozatlanul bolyongnak a községházán, keresve az irodát, ahol ügyüket elintézhetik, vagy ügyes-bajos kérdéseikre a tisztségviselőktől eligazító választ kapnak. Még szerencse, hogy sok mindent egy helyen – az ügyfélfogadó szolgálatnál – el lehet intézni, de az adóhivatal vagy a kataszteri hivatal felől a járatlanoknak érdeklődniük kell. Ez esetben legjobb a főbejárattal szembeni úgynevezett 48-as rendszerrel próbálkozni, vagy a biztonsági szolgálat (portás) ügyfélfogadójánál kérdezősködni. A 48-as rendszerhez fordulók az internet segítségével az önkormányzat honlapjáról közvetlenül a községi közigazgatási szolgálathoz nyújthatnak be panaszt a közműhálózat működésében (vízellátás, szennyvízszállítás, gázellátás, köztisztaság stb.) jelentkező gondokról. A panasztevőknek a szolgálat 48 órán belül válaszol, igény szerint e-mailben, SMS-ben vagy telefonon. Bizonyos okmányok a közigazgatási hivataltól elektronikus úton, villámpostán is megrendelhetőek. Ilyenek az anyakönyvi kivonatok és az állampolgársági bizonylat. Az okmányokért járó illeték befizetéséről szóló igazolást postán vagy e-mailben is el lehet küldeni, ezt követően postázzák a kért okmányt. Ezzel az eljárással időt és fáradságot takaríthatunk meg. De nézzük, a községházán járva, mi hol található! A főbejáraton belépve balról van az ügyfélfogadó szolgálat. Itt az ügyfelek közvetlenül az ügyintézőkhöz fordulhatnak elintéznivalóikkal. Az 1-es számú ablaknál veszik át a különféle folyamodványokat (korábban itt végezték az okiratok hitelesítését), a 2-esnél igényelhetőek az anyakönyvi kivonatok, állampolgársági bizonylatok, a 3-asnál a családi pótlékkal, szülői pótlékkal és szülési szabadsággal kapcsolatos ügyek intézése, a 4-esnél az ápolási és segélynyújtási pótlékkal járó ügyintézés, a 6-osnál a költségvetési, pénzügyi és kincstári ügyek kezelése folyik. Az ügyfélfogadó szolgálat mellett a 8/a számú irodában található a mezőgazdasági és befektetési osztály, a 8-asban az anyakönyvvezetői és állampolgársági hivatal, a 8/b-ben a településrendezési és közművesítési osztály. A 9/b a Köztársasági Földmérő Intézet temerini kataszteri szolgálat osztályvezetőjének irodája, mellette a kataszter fogadóirodája és iktatója. A főbejárattól jobbra levő irodában van a jogsegélyszolgálat, mellette a családi pótlék és hasonló szolgáltatások, valamint a háborús és rokkantsági nyugdíjak intézésének hivatala. A 4-es számú irodában van a községi vagyonjogi ügyészség. A 2-es számú irodában található a községi közigazgatási hivatal vezetőjének helyettese. Ugyancsak a földszinten, a bejárattól jobbra a 10-es számú irodában található a menekültügyi hivatal, a 11-esben a felügyelőségi osztály, a 12-esben és mellette a 17-esben a költségvetési, pénzügyi, kincstári és pénztárügyi osztály, a 14-es a költségvetési és pénzügyi osztályvezető irodája. A 15-ös és 16-os irodában található a helyi adóügyi osztály. A jobboldali lépcsőn felmenve a 15-östől a 19-esig a köztársasági adóhivatal irodái találhatók. A 24-es számú iroda a községi közigazgatási hivatal vezetőjéé. A 22-es irodában van az egészségügyi, az állategészségügyi, továbbá a piaci, valamint a munkaügyi felügyelőség, a 23-as a gazdasági és fejlesztési projektumok, valamint a helyi beruházások felelősének irodája, a 23-as Pásztor Róbert, a képviselő-testület elnöke, Gusztony András környezetvédelmi felelős, továbbá Urbán Izabella polgármesteri tanácsos irodája, a 24-es a képviselő-testület elnökhelyettesének irodája. Ettől jobbra a 25-ös a mezőgazdasági és befektetési, az egészségügyi és szociális védelmi, továbbá az oktatási felelős irodája. A folyosón balra (eldugott helyen) az 1-esben van a községi tanács szakszolgálata, ettől jobbra, a 2-es számú irodában van Đuro Žiga polgármester kabinetje, mellette a 4/1-ben található a községi tanács költségvetési és pénzügyi felelőse. Az 2

VI. HAGYOMÁNYOS

LOVASBÁL január 20-án a Rubin LT vendéglőben (Kossuth Lajos u. 12.)

Menü: májgombócos húsleves, svédasztal, hajnali teríték: töltött káposzta Az est díszvendége a 2017-es budapesti Nemzeti Vágta temerini képviselője, a 3. helyezett Nagy Arnold.

Gazdag tombola, a főnyeremény egy kiscsikó!

A talpalávalót a temerini Branch zenekar szolgáltatja.

Belépőjegyek 1500 dináros áron Morvai Zoltánnál kaphatók, tel.: 060/7-685-006

Földjavító humusz h a s z n á l a t r a

s z é l e s k ö r ű

Előállítása és csomagolása 30 liter – 300 Din + PDV

Temerin, Marko Orešković u. 20. Telefon: 021/843-700, 060/5527-145, [email protected]

5-ös számú irodában van a polgármester helyettese, valamint a községi tanács lakásügyi és kommunális tevékenységeinek felelőse, a 6-os számú irodában kapott helyet a polgármester tanácsosa és a közművelődéssel, az ifjúsággal és civil szervezetekkel megbízott felelőse, vele szemben a községi tanács ülésterme helyezkedik el. Ugyancsak az emeleten a 8-as számú a községi tanács titkárának irodája, a 7-es pedig a községi képviselő-testület titkáráé. A baloldali lépcsőn felmenve az emeleten a 13-as irodában található a társadalombiztosítási intézet, a mezőgazdasági nyugdíjjárulék befizetésével és az erről szóló bizonylat kiadásával foglalkozó osztály, mellette van a gépjárművek adásvételével kapcsolatos ügyintéző iroda, a 15-ös a köztársasági adóhivatal temerini osztályának igazgatói irodája, a 14-es a községi felügyelők (közlekedési, környezetvédelmi, építészeti, kommunális, tanügyi) irodája, a 12-es az adóbejelentési iroda. A 30-as irodában található a településrendezési osztály, a 9-esben az épületlegalizálási és környezetvédelmi osztály, a 8/1-ben pedig a területrendezési és -tervezési osztály. A lépcsőn lemenve az alagsorban található a képviselő-testület üléstermének előcsarnoka és az az ülésterem, ahol a házasságkötéseket is tartják. G. B. A Szirmai Károly MME és az újvidéki Színes Szilánkok Diákszínpad január 19-én a színházteremben egy-egy színpadi játékot mutat be Arany Jánostól. Az előadás este 7 órakor kezdődik.

TEMERINI ÚJSÁG

2018. január 11.

Lovasbál január 27-én a Fox lakodalmas teremben.

A főnyeremény egy kiscsikó! Bőséges vacsora, a vendégeket a péterrévei Karaván együttes szórakoztatja. A részvételi díj 1500 dinár. Jelentkezni Morvai Sándornál, 060/090-10-15

Harmadával csökkenhet a lakosság A The Global Politics portál több külföldi forrást és adatbázist alapul véve 2050-ig előrevetítette a szerbiai népesség alakulását, és úgy értékelte, hogy Szerbia lakossága valamivel több mint 30 év alatt az egyharmadával fog csökkenni. A portál szerint 2050-ig Szerbiában valamivel több mint 5,8 millió lenne a lakosok száma. A The Global Politics honlapján megjelentetett térkép szerint Szerbiának ma 8,79 millió lakosa van.A portál a nemzetközi adatbázisok, a Nemzetközi Program Központ, az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala, az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és a CIA adataira hivatkozva készítette el a jelentést, azonban nem közölte, hogy mi az oka a lakosság csökkenésének. A The Global Politics minden európai ország számára elkészítette ezt az előrejelzést – Szerbia pedig ezen a térképen a lista alján szerepel. Szerbia mögött csak három ország áll a sorban, akik még több lakost veszíthetnek el az elkövetkező 32 évben: Lettország, Litvánia és Moldova. Koszovót ezen a listán Szerbiától külön tüntették fel, és azon országok közé sorolták, amelyekben várhatóan növekedni fog a lakosok

száma: 17 százalékkal nő majd, a jelenlegi 1,9 millió helyett 2050-re akár 2,2 millió is lehet. A népességcsökkenés problémájával küzd az európai országok többsége, így Szerbia minden szomszédját népességcsökkenés fenyegeti a honlap statisztikája szerint – mindenekelőtt Bulgáriát, ahol akár 22 százalékkal is csökkenhet a lakosok száma. Eltérő százalékokkal, de hasonló a helyzet a volt Jugoszlávia valamennyi utódállamában, valamint Magyarországon, Romániában, Albániában és Görögországban is. A kimutatás szerint Oroszországban 9,78 százalékos, míg Németországban 12,87 százalékos népességcsökkenés várható. Luxemburg áll azoknak az országoknak az élén, amelyekben várhatóan növekedni fog a lakosság száma: az elemzések szerint 48,37 százalékkal. Második a sorban Írország, majd pedig Izland, Svédország és Norvégia. Ugyanebben a csoportban van Ciprus, Spanyolország, Svájc, Belgium, Nagy-Britannia, Franciaország, Hollandia, Ausztria és Olaszország, míg Finnország már abba a csoportba tartozik, ahol népességcsökkenés várható – ismerteti a Tanjug a The Global Politic anyagát.

Novák Erika festménykiállítása

Ékezet nélkül

Változások a forgalmi jelzőtáblákon Azoknak a járműtulajdonosoknak, akik forgalmi rendszámtáblája Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y és W betűk valamelyikét tartalmazza, a bejegyzés alkalmával le kell cserélniük a táblát és a forgalmi engedélyt is, írja a B92. Noha a sajtó azt írta, hogy az ékezetes betűs táblákat a tulajdonosaik megtarthatják a forgalmi engedély lejártáig, ez nem egészen így van. Ha regisztrálandó jármű forgalmi engedélye az elkövetkező egy évben jár le, vagyis az új regisztráció érvényességi ideje alatt, a táblát és a forgalmi engedélyt is cserélni kell. Ha a forgalmi engedély az új regisztráció lejárta után is érvényes, megtartható a mellékjeles betűket tartalmazó tábla. A rendszámtábla és a forgalmi engedély cseréje összesen mintegy 3500 dinárba kerül. Személyi gépjármű esetében az új tábla 2190, az új kocsikönyv pedig 1314 dinár. A tavalyi év közepén a regisztrációról szóló új jogszabály értelmében a táblákon nem szerepelhetnek a következő betűk: Č, Ć, Š, Ž, Đ, Y és W.

Véradási időpontok Csütörtökön, január 11-én az Újvidéki Vérellátó Intézet és a Temerini Vöröskereszt reggel 8 és 11 óra között véradási akciót szervez az Ifjúsági Otthonban. A tervek szerint a következő időpontban lesz még az idén véradás, ezek pontos időpontjáról és helyszíneiről tájékoztatni fogjuk olvasóinkat: március 28., április 12., május 10., június 27., szeptember 26., október 11. és az utolsó minden bizonnyal december 26-án. December 25-én az Angies pubban kiállítás nyílt a temerini származású, Grazban élő Novák Erika alkotásaiból. Amint a szerző elmondta, festészettel foglalkozik, Ausztriában már több kiállítása is volt, azonkívül Szlovéniában is több alkalommal állította ki munkáit. Temerinben most mutatkozott be először, vendége Marko Vidojković szerb író volt.

A kiállítás megnyitójának résztvevői 2018. január 11.

Novák Erika és Marko Vidojković

TEMERINI ÚJSÁG

3

Luca-napi jóslat

adósabb eső sem májusban sem júniusban nem fogja a földet áztatni. Június eleje is hűvöskésnek ígérkezik, de június 10-től kezdve kellemes kora nyári időben lesz részünk, ami a hónap végéig Népi időjárás-előrejelzés kitart majd. Minket is, őseinket is nagyon érdekelte a jövő, degebb lesz, és a legkeményebb fagyos időszak Július és augusztus: a legnagyobb kánikula júfőként a következő év időjárása, mert ettől függött február 5. és 15. között lesz. Kevés csapadék hó lius 10-e körül várható, 35 fok körüli értékekkel. a termés és egyben az emberek anyagi jóléte. (A formájában február elején várható. Február 15-től A hónap vége felé közeledve enyhül a kánikula, téma a mostani tavaszias januárban még inkább enyhülés várható. csapadék szinte alig fog hullani. Augusztusban toidőszerű). Emiatt alakult ki sok-sok évvel ezelőtt Március és április: a március kellemes idővább folytatódik a szárazság, a hónap elején a Luca-naphoz (december 13-a) kapcsokellemes nyári melegben lesz részünk. Nalódó időjóslás. A néphit szerint a Lucagyobb kánikulára 10-e körül számíthatunk. nap és a karácsony közötti 12 napból – a A hónap vége felé közeledve egyre kellemehagyomány szerint – következtetni lehet sebbé válik a nyár. az új év időjárására (Luca-naptár). Az Szeptember és október: szeptember egyes napok egy-egy hónapot jelölnek, elejére eléggé lehűl a levegő, de már 10-e tehát december 13-a a január, decemkörül ismét kellemes kora őszi időjárásban ber 14-e a február és így tovább. Ha esik lesz részünk. Akadni fog egypár csapadékos az eső, akkor csapadékos lesz, ha nem nap is, de nem számottevő. Október elején hullik csapadék, akkor száraz marad az úgyszintén. Az időjárás az évszaknak megfeadott hónap is. Hangsúlyozzuk: népi előlelően fog alakulni. 10-e táján akár 25 fokot rejelzésről és nem tudományos alapokon is mérhetünk. A hónap vége felé közeledve nyugvó prognózisról van szó. lassan, de biztosan beköszönt az igazi ősz. Alább időjárás előrejelzést adunk November és december: szinte egész közre a 2018-as évre a Luca-napi és az Az illusztráción látható hőmérsékleti értékeket nem kell november csapadékmentes lesz. Kellemes azt követő 11 nap időjárását alapul véve. „szó szerint” értelmezni, mert azok csupán a grafikon novemberi időjárásban lesz részünk, szinte A 2018-as év az előző néhány évhez ha- megrajzolásához szolgáltak alapul és nem mutatják ki a fagy nélkül. December 1-je és 10-e között sonlóan ismét száraz lesz, de a tavalyi várható és valós hőmérsékleti értékeket eléggé sok esőre lehet számítani, 10-e táján 2017-es évhez viszonyítva egy kicsit több csapa- járással indul, eső sajnos nem nagyon lesz. Már- akár 20 fokot is mérhetünk majd. dékkal. Nézzük sorjában! cius 15-e táján plusz 20 fokot is mutathatnak a Összegezésként: ismét csapadékban szegény, Január és február: január az évszakhoz képest hőmérők. Kiadósabb esőkre március 25-e körül de a megelőző (2017) évhez képest mégiscsak igen enyhe lesz, meleg nappalokkal és gyenge fa- számíthatunk. Április eleje is esős lesz, ez az esős egy picivel csapadékosabb évre lehet számítani. gyos éjszakákkal. Számottevő csapadékra nem időszak április közepéig is elhúzódhat. 15-e után Április közepétől egészen szeptember közepéig nagyon számíthatunk. Február elejére egyre hi- az évszakhoz képest egyre hűvösebb időben lesz eső szinte alig hullik majd. A tél enyhe lesz, a tarészünk és a hónap végén vasz hőmérséklet tekintetében változékony, a nyár fagyokra is kell számíta- elviselhető, míg az ősz az előző évekhez hasonlóan nunk. igen kellemes lesz. Május és június: máA Családi Kör riportpályázata Az időjárás-előrejelzést a Luca-napi hajus eleje táján további faA Családi Kör szerkesztősége riportpályázatot hirdet, melynek gyokra számíthatunk, de gyományok szerint megfigyelte, lejegyezte témája a Vajdaságban élő népek, népcsoportok, nemzeti közössé- 10-e után már nem. Ki- és értelmezte: Góbor Róbert

Ismerd meg a szomszédod!

gek életének, kultúrájának és hagyományainak megismerése. A maximum 10 ezer karakter terjedelmű, fényképekkel illusztrált riport bemutathatja egy-egy adott nemzeti közösség intézményét, művelődési egyesületét, művészét, közéleti személyiségét, vállalkozóját, de akár egy család hagyományápoló szokásait is. A riportok alanyai bármelyik Vajdaságban élő nemzeti közösséghez (szerb, horvát, bunyevác, ruszin, szlovák, román stb.) tartozhatnak – kivéve a magyar közösséget. A riportokat magyar nyelven várjuk. A pályázatra bárki jelentkezhet, kivéve a hivatásos újságírókat – azaz azokat a személyeket, akik valamelyik médiumban főállású újságíróként, illetve szerkesztőként dolgoznak. A pályázat nem jeligés, a szerzők teljes névvel írhatják alá írásaikat, amelyeket folyamatosan közlünk a Családi Kör hasábjain 2018 januárja és márciusa között. A szerkesztőség fenntartja magának a beérkező pályaművek válogatásának, illetve a szövegek gondozásának jogát. A riportokat elektronikus formában várjuk 2018. március 30-ig a következő e-mail címre: [email protected] A pályázat pénzdíjas, az I. díj 15.000, a II. 10.000, a III. díj pedig 5.000 dinár. A beérkező pályaműveket háromtagú szakmai zsűri bírálja el. Eredményhirdetés és díjátadás 2018 áprilisában lesz. A pályázat támogatója az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium.

4

Február 3-án a Rubin LT étteremben

Iparosbál Bőséges vacsora hajnali terítékkel A fergeteges hangulatról a The End zenekar gondoskodik

Gazdag tombola, a főnyeremény LED televízió Részvételi díj 1800 dinár Ha szeretne jól szórakozni, váltson jegyet

a Papirus papírüzletben!

TEMERINI ÚJSÁG

Tel.:

842-677

2018. január 11.

Húsz év a tanügyben Sziveri Tóth Franciska magyar szakos tanárnővel beszélgettünk A Kókai Imre Általános Iskolában a ság az iránt, hogy a diákoknak a lehető legjobb pedagógusok napja alkalmából minden tudást adja át a tanár. évben társas estet szerveznek a kollektí• Milyen út vezetett az elhatározástól va dolgozóinak. Az alkalmi összejövete- a tanári diplomáig? len megjutalmazzák azokat, akik 10, 20 – Az általános iskola elvégzése után az áltavagy 30 éve dolgoznak a tanintézményben, lános és egységes kétéves középiskolába iratkozilletve elbúcsúztatják azotam (kilencedik és tizedik osztály), kat a dolgozókat, akik az s miután innen kikerültem, középelmúlt egy év során nyugiskolai szakirányt választottam. Az állományba vonultak. A juújvidéki Svetozar Marković Pedabilálók egyike Sziveri Tóth gógiai Szakközépiskolában folytatFranciska magyar szakos tam tanulmányaimat. Ezt követően tanárnő volt. Vele beszélaz Újvidéki Bölcsészettudományi gettünk a jubileum alkalKar Magyar Tanszékére iratkozmából. tam, ahol magyartanári és könyv• Mikor határozta el, tárosi diplomát szereztem. hogy pedagógus lesz? • Mikor és hol kezdett ta– Már általános iskolás nítani? koromban tudtam, hogy tanár – 1997. szeptember 1-jén a akarok lenni – mondja be- Sziveri Tóth Franciska temerini Kókai Imre Általános szélgetőtársunk. – Mindig szívesen segítettem Iskolában kezdtem tanítani. Kezdőként azonosztálytársaimnak, ha valamit nem értettek, és nal a mély vízbe dobtak, nemcsak tanítottam, örömmel töltött el, ha megtanulták tőlem, és hanem osztályt is kaptam. Az akkori V. c-nek jó osztályzatot kaptak. A legfelemelőbb dolog, lettem az osztályfőnöke. Eleinte természetesen ha átadhatom a tudásom. Szeretem azt tapasz- voltak félelmeim, de idővel megtanultam, hogy talni, hogy diákjaim felhasználják a tőlem ta- mi a legfontosabb. A következetesség rettenenultakat. tesen számít! Ezenkívül a diákok díjazzák, ha • Miért éppen a magyar nyelvet vá- az ember önmagát adja. Nem keresek módlasztotta? szereket, egyszerűen nyitott vagyok, meghall– Hogy milyen szakos tanár legyek, az nem gatom őket. Érezniük kell, hogy érdekel, mi volt kérdés. A reáltárgyakat nemigen szerettem, van velük. Osztályfőnökként olykor az órámat de annál inkább a magyar nyelvet, az irodalmat. is fel kell áldozni arra, hogy a felmerülő koTanárrá válásomban nagy szerepe volt magyar- moly problémát megoldjuk. Ilyenkor a matanáraimnak is. Junger Júlia és Bozsóki Ilona gyarórát osztályfőnöki órán pótoljuk. Egyik tanárnők nagy hatással voltak rám. Elhivatottsá- kedvenc idézetem: „Félig sem olyan fontos az, guk példaértékű számomra. A tanári pálya nem amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy pusztán egy szakma, hanem hivatás. Elhivatott- hogyan tanítjuk.”

Temerini tényképek

„Mogorva színű, az első emelettől kezdődően kinyúlik az utcafronton túlra, egyszóval nem nyújt esztétikai élményt! Közöljék ezt a megjegyzésünket!” – tette szóvá a Kossuth Lajos utca több lakosa is. Ezúttal teszünk eleget kérésüknek, anélkül, hogy véleményükkel maradéktalanul egyetértenénk. 2018. január 11.

A pályán eltöltött húsz év alatt négy osztálynak voltam az osztályfőnöke. Jelenleg is van osztályom, az V. a. Jó képességű, eleven kis társaság, de kezdünk „összenőni”. Engem a gyerekek mindig feltöltenek. Ennek pedig egy oka van, hogy szeretem őket. • Megfelelt elvárásainak a pálya? – Elvárásaimnak teljes egészében megfelelt a pálya. Mindig nagyon szerettem az irodalmat. Szeretek irodalmi művekről beszélni, magyarázni. A tanítás páratlan a maga nemében. Kreatív és másokat tettekre sarkall. Komoly kihívás számomra manapság, hogy rávegyem a diákokat, olvassák el az Egri csillagokat vagy a Légy jó mindhalálig című regényt. A mai gyerekek nehezebben azonosulnak az olvasmányok hőseivel, és nem szeretik azt, ami „kötelező”. Ezért mindig van „ajánlott” olvasmány is, ezek közül szívesebben választanak. • Mit tart hivatása legszebb mozzanatainak? – A legszebb mozzanatok közé sorolnám, amikor a diákjaim eredményesen szerepelnek egy-egy versenyen, és a középiskolákban is megállják a helyüket. Jó érzés, amikor a már elballagott diákok visszajönnek, meglátogatnak, elmesélik, mi van velük. Gyakran kapok tanulóimtól maguk készítette képeslapot kedves gondolatokkal. Ilyenkor mindannyian aláírják. Ezeket a mai napig gondosan őrzöm. Idén ötödikeseimmel karácsonyváró műsort készítettünk. Döcögős volt a készülés, de végül összejött. Az előadás után kedves ajándékkal köszöntöttek. Őszinte pillanat volt, és nagyon jól esett. • Húsz év távlatából is vonzónak tartja-e a pedagógusi pályát? – Húsz év hosszú idő. Történtek szép, de kevésbé szép dolgok is velem. Mindezek ellenére vonzónak tartom, szeretem a hivatásomat. Állandóan kételkedem abban, hogy jó tanár vagyok, és folyton arra törekszem, hogy azzá legyek... mcsm

Régi temerini fotók

A kép korabeli felirata (az 1960-as évek legeleje) magyarul és szerbül: „Vásártérig meghosszabbították a kőutat a piactérről. Itt már nem süpped tengelyig sárba a kocsi. Proširen je kameni put do vašarišta.” Néhai Papp Ferenc mérnök gyűjteményéből.

TEMERINI ÚJSÁG

5

Fiatalítás és tömegesítés Az Iparosok és Vállalkozók Egyesületének leköszönt elnöke az eddigi tevékenységről, az új pedig a jövőbeni feladatokról nyilatkozott A közelmúltban tartotta tisztújító értekezletét az Iparosok és Vállalkozók Egyesülete. Az elnöki tisztséget 2001 óta betöltő Szűcs Bélát az előző három mandátumban alelnökként tevékenykedő Hoffmann Árpád váltotta fel az elnöki székben. A tisztújító értekezletek forgatókönyvének része a leköszönő elnök beszámolója, valamint az új elnök programjának, terveinek ismertetése. Szűcs Béla a 2013tól 2017-ig terjedő időszakról szóló beszámolójában többek között elmondta, hogy az egyesület ebben az időtartamban is a tanácsadást, az érdekvédelmet és a hagyományápolást tartotta legfontosabb feladatának, de különös figyelemmel szorgalmazta a társasági és a kulturális Hoffmann Árpád tevékenységet is. A tagságot érintő és érdeklő témájú előadássorozatok szervezésével, pénzügyi szakemberek, ismert tisztségviselők, képviselők előadásokon való közreműködésével igyekeztek megértetni a tagsággal az előírásokat, az újításokat, illetve körvonalazni a lehetőségeket. Sajnos a kamarákon belül megalakult Vállalkozók Általános Egyesületének – melynek hatáskörébe tartozna a szakmához kapcsolódó tevékenységek megszervezése – nincs megoldva a finanszírozása, ezért nem is működött. Az egyesület tulajdonnal rendelkezik, és civil szervezetként működik – az elemzett időszakban pályázott és nyert is eszközöket a község, a Magyar Nemzeti Tanács, valamint a Szekeres László Alapítvány különböző pályázatain. A nyert összegek mellett az irodai és raktárhelyiségek bérbe adásából, a tagsági díjból, a tagok adományaiból és a rendezvényekből bejövő pénzből kerekedett ki az egyesület bevétele. Az egyesület hírnevét különböző rendezvények szervezésével, illetve rendezvényeken való részvétellel igyekeztek öregbíteni. Jó kapcsolatot ápolnak több helyi civil szervezettel is. Tagjaik révén számos helyi rendezvényt támogattak. Fokozott figyelemmel gondoskodtak székházuk karbantartásáról és felújításáról. Van még hová fejlődni azonban a tagság létszámának növelését, a szorosabb kapcsolattartást, az elektronikus nyilvántartás 6

való kapcsolataink szorosabbra fűzését, tagjaink jogvédelmének fokozását, tanácsadások lehetővé tételét, kapcsolatok kialakítását a vajdasági és a magyarországi ipartestületekkel, de fontos hangsúlyt szeretnék helyezni a tagság szakmai tanácskozásokon való részvételére, a pályázatok figyelemmel kísérésére és az egyszerűbb pályázati anyag összeállításában való segítségnyújtásra. – Az egyesület alapszabályának módosításával bekerült a tevékenységi körünkbe a turisztika is. A jövőben már a Prosperitatinál, de máshol is pályázhatunk eszközökre e tevékenységre. Célunk épületünket, otthonunkat úgy kibővíteni, hogy alkalmas legyen turisztikai tevékenység végzésére. Például nyithatnánk üzlethelyiséget, nagy udvarunkban építhetnénk egy olyan épületet, melyben lenne szakmai értekezletek megtartására alkalmas nagyobb terem, és vendégek elszállásolására kialakított szobák is. A kivetítővel és egyéb szükséges felszereléssel berendezett termet gazdasági áron bérbe adhatnánk más civil szervezeteknek, cégeknek, de jómagunk is használhatnánk rendezvényeinkre. Az elszállásolt vendégek ellátását is meg tudnánk oldani, hiszen tagjaink között vannak vendéglátósok. A tervekhez gyűjtjük a kivitelezhető ötleteket. Az egyesület minden tagja elmondhatja elképzelését, és a legjobbakat valóra váltjuk. – Véleményem szerint nagyon fontos, hogy az iparosok/vállalkozók kilépjenek saját falaik közül, eljöjjenek az egyesületbe, ahol beszélgethetnek társaikkal, elmondhatják ötleteiket, a különböző utazások révén barátkozhatnak, újabb vajdasági, magyarországi partnerekkel ismerkedhetnek meg, tapasztalatot cserélhetnek, saját vállalkozásukban hasznosítható ötlethez juthatnak, és mindeközben szórakozhatnak is. Ehhez azonban ki kell lépniük a komfortzónájukból, nyitottnak kell lenniük az új dolgok iránt – tenni kell azért, hogy a meglévő helyzetből kihozhassuk a legjobbat! Ha pesszimisták vagyunk, és nem teszünk semmit jövőnk jobbá tételéért, akkor nem is lépünk előre. Ha továbbra is itt, ebben az országban szeretnénk boldogulni, akkor igyekezzünk minden helyzetből kihozni a legjobbat! Haladjunk előre és hallassuk szavunkat! Minél többen vagyunk, annál erősebb lesz a szavunk – fejezte be az újdonsült elnök. mcsm

megvalósítását, valamint a partneri és szakmai kapcsolatok bővítését illetően. Hoffmann Árpád vállalkozó, aki a HofyCukit 1989-ben nyitotta meg, tevékenysége megkezdése óta tagja az egyesületnek. Az évek során három négyéves mandátumban töltötte be az alelnöki tisztséget, tehát jól ismeri az egyesületen belüli történéseket, problémákat és halaszthatatlan feladatokat. – Jelenleg mi, vállalkozók is elég rossz helyzetben vagyunk – mondja az újdonsült elnök. – Ügyvitelünk nem a tervezettnek megfelelően alakul, a külföldi kivándorlások miatt egyre kevesebb a munkaerő, és még számos problémánk van. Mindezek ellenére nem szabad feladni. Valószínű, hogy az egyesületben a fenti gondokat nem tudjuk megoldani, de tennünk kell annak érdekében, hogy jobban érezzük magunkat itthon, kikerüljünk a letargiából, növeljük egymás önbizalmát, segítsünk egymásnak, akár beszélgetéssel is, hogy optimistábban nézzünk a jövőbe. Elsődleges célom a tagság fiatalítása, az egyesületbe vonzása és az egyesület érdekvédő szerepének erősítése. Természetesen ehhez tartozik a szórakozás, az ismerkedés, egymás problémáinak megismerése és a segítségnyújtás is. Ez egy politikamentes szervezet, de ha többen vagyunk, nagyobb az érdekvédő képességünk is. Ezért kell összefogni, növelni a tagok számát – és nem utolsósorban fiatalítani is, jelenleg ugyanis én vagyok az egyesület legfiatalabb tagja. Mi, iparosok-vállalkozók ne adjuk fel, maradjunk itthon, ápoljuk hagyományainkat, és próbáljuk meg jól érezni magunkat környezeHa taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, kórházi vagy postai tünkben! ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, véreredmények hazahozatalára, – Első feladatom, gyógyszerek kiváltására, vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a hogy minden bejegyzett vállalkozót, beleértve a mezőgazdasággal foglalkozókat Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot is, személyesen felkeresek. Továbbra is és Milenković (Novák) Klára vagy férje Žiko (Zsiga) máris a háza előtt várja kényelmes taxijával szorgalmazom hagyományaink megőrzését, Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig a civil szervezettekkel

Novák-TAXIT

TEMERINI ÚJSÁG

2018. január 11.

Bemutatjuk a Temerini Újság munkatársait Eredetileg újévi, kissé vidámabb hangulatú számunkba terveztük munkatársaink bemutatását önéletrajzi formában. A helyzet azonban másképpen alakult. Reméljük így sem lesz érdektelen azok megismerése, akik hétről hétre összegyűjtik és formába öntik azokat az eseményeket, amelyek szűkebb környezetünkben történnek. Majoros Pál kus dumája hergelt fel, amikor azt mondta, Kétholdas paraszt-fuvaros családban láttam hogy mi, temerini magyarok 1956-ban telemeg a napvilágot 86 évvel ezelőtt itt, Temerinben. pültünk ide. Természetbarátként és hagyoGyerekkoromtól serdülőkoromig itt csepered- mánytisztelőként próbálkozom tevékenykedni tem föl a Grísza-bara partján, hetedmagammal. kisebb-nagyobb sikerrel. A szűkös körülmények gazdagok voltak emléTóth Dianna kezetes eseményekben. Írásaim témáit gyakran 1987. március 14-én születtem Újvidéebből az érából merítem. Az amatőr tollforgatást ken. A kérdést, hogy miért jöttem világra, a Dujmovics György-féle Temerini Újság létezése sosem tettem fel szüleimnek, de annyi biztos, óta gyakorlom, ha épp kedvem szottyan, meg ha hogy azért, mert szerettek. Gyerekkoromban időm is van rá. Ceruzaforgatásra Paroški politi- arról álmodoztam, hogy egyszer hercegnő Tóth Dianna, a szorgalmas riporter leszek. Hamar megbizonyosodtam róla, hogy a rádiókészüléket, és próbáltam megfejteni, ez az álom nehezen fog teljesülni. A Kókai Imre hogy milyen csoda folytán fért be a műsorvezető Általános Iskolában töltött éveim csendben és néni a szerkentyűbe, ahonnan az aktuális infornyugodtan múltak, legalábbis nem sok panasz mációkat közli. Munkám során igyekeztem jó volt rám. Később a Svetozar Marković Gimná- szolgálatot tenni hű hallgatóink számára. Kedzium tanulójaként koptattam az iskolapadot. venc rovatom a Gyerekműsor volt. A műsorok Ekkor már komolyan foglalkoztatott a pályavá- készítése alkalmával számtalan kedves pillanatot lasztás gondolata. A mivel kéne foglakozni és a szereztek számomra a gyerekek őszinte gondomi az, amit igazán szeretek kérdésekre keres- latai. Ezek az évek is elmúltak... Manapság az Újtem a választ. Az óvónőképző főiskola mellett vidéki Rádió temerini tudósítójaként igyekszem döntöttem, mivel a játékot és a gyerekeket is minél több hírt közölni városkánk történéseiről. Az utóbbi hónapokban pedig a Temerini Újság nagyon szeretem. Az újságírással a Temerini Rádióban kezd- hasábjain is megjelennek írásaim. A kérdésre, hogy teljesült-e a gyermekkori tem ismerkedni 2010-ben. Hamar megszerettem ezt a munkát. Az interjúk készítése és műsorve- álom, a válaszom: igen. Két fiúgyermek és egy zetések közben sokszor eszembe jutottak azok szerető férj mellett egy családanya csakis heraz évek, amikor gyermeki csodálattal bűvöltem cegnőnek érezheti magát. Majoros Pál fát metsz

Rizskásák hava

Disznóölő Szent Andrást, vagyis november 30-át követően, de különösen a vízkeresztet (január 6-át) követő farsang heteiben felénk is megszaporodnak a hajnali sertéssikolyok, az üzletekből jobban fogy a magyarbors, a borsszegfű, a szegfűszeg, a köménymag, a piaci elárusítóktól a törött paprika. Az egykori nagy havak színét legtöbbször már csak a kásáshurkába való főtt rizsa fehérsége idézi vissza, egészen addig, míg töltelékké nem keverik és bélbe vagy dederkába, fátyolkába nem töltik. Rizsa azonban nem mindig került a magyarok asztalára, hacsak nem őstörténtünk homályos és sokak által kétségbe vont szakaszában, amikor a kínai nagy fal tövében legeltettük gyorslábú, apró lovainkat. Sok évtizeddel ezelőtt a drága bolti áru, a rizs helyett Temerinben is főztek kölest, később, ennek visszaszorultakor kukoricakását a hurkatöltelékbe. Én a hatvanas években még ettem ilyen dederkát, íze más, de semmivel sem rosszabb a rizsásétól. Rizs~rizsa szavunk indiai eredetű, görög (oryza) és latin (oris) közvetítéssel terjedt el Európában.(Észak-olasz rižo, velencei riž, középfelnémet ris, cseh rejže, ukrán ryž. román orez stb.) A nyelvtörténészek szerint a magyarba észak-olasz közvetítéssel került (esetleg Velencéből), mégpedig mint a délről származó kereskedelmi árucikk (és nem, mint termesztett gabona) neve. Az esetleges szlovén közvetítést azért zárják ki, mert a szlovénban a riž és a riža szó sokkal később, csupán az 1800-as években jelentkezik. A rizs magyar szövegben 1530-ban került először lejegyzésre.

2018. január 11.

Talán meglepő, de a szerb riža származik a magyarból, és nem fordítva. Vuk Karadžić szerb szótárában (1855) még nem is szerepel. A szerb pirinač az oszmán-török (végső soron perzsa) pirindž átvétele, az meg vélhetően az indiai birindžből módosult. A névváltozatok jól jelzik e fontos gabonanemű útját keletről nyugat felé. A rizskása viszont, amit a rizs szinonimájaként is használnak az idősebbek, sokkal később 1880-ban került először lejegyzésre. Úgynevezett belső keletkezésű – tehát a magyar nyelv sajátosságai szerint, magyarok által létrehozott – szó, mely azután átkerült a horvátba, a szerbbe, a szlovákba és a románba is. Vannak nyelvtörténészek, akik szerint a rizs görög neve rejlik az Amerikából származó haszonnövény, a kukorica elnevezésében is (kákooryza, azaz rossz, vagy büdös rizsa). Ezt a terményt a török hódoltság idején görög és cincár kereskedők hozták be a Balkánra, Erdélybe és Magyarország középső részének oszmánok által bitorolt területeire. Mások a szó görög voltát vitatják, sokan szláv eredetűnek vélik. Kniezsa István, a nemzetközi szaktekintélynek örvendő szlavista szerint viszont a szláv nyelvek kukurica változatai tulajdonképpen a magyarból kerültek át a szomszéd nyelvekbe. Bárhogy is legyen, ezt a szót mi, magyarok bizonyíthatóan 1691 óta használjuk, tehát ekkor már ismernünk kellett magát a megnevezett dolgot is. Kelet-Magyarországon viszont inkább az óceánumra utaló tengeri, illetve egy kisebb területen a román eredetű málé járja. A törökországi kikötők felől érkező árucikk láttán az Erdélyi Fejedelemség magyarjai viszont nem a rizsre, hanem egy másik gabonára, a búzára asszociáltak, utódaik ezért nevezik máig a kukoricát törökbuzának. (cs. b.)

TEMERINI ÚJSÁG

7

Pityu bátya rántottája Szegény kis Pityukát hároméves korában nagy meglepetés érte: öccse született, és ő ettől kezdve Pityu bátya lett. Eleinte az új állapot nem járt különösebb következményekkel. A bonyodalmak akkor kezdődtek, amikor az öcsi annyira felcseperedett, hogy ő is székre ülhetett az asztalnál. Ezzel megszűnt Pityu addigi egyeduralma a csirkecombok felett, ami érthetően összetűzések forrásává vált. Amikor apu és anyu otthon volt, az érdekellentétekből nemigen került a felszínre semmi, mert egy-két szelíd tasli mindig békés mederbe terelte a dolgokat. Ám mikor a szülőket a kenyérkeresés szüksége elszólította otthonról, a gyerekek a nagyszülők látómezejének körzetébe kerültek. Az egészen más helyzet. A nagyszülő nem neveli, hanem szereti az unokáit, akik ezt észre is veszik, és azt is, hogy az érdekérvényesítésnek olykor nincs más módja, mint a nyílt színi csata és ezt szabad is. Természetesen ebben a korban az erőviszonyok eleve egyenlőtlenek, a háromévnyi különbség sokat számít. Ide az erő, oda a furfang. Megesett, hogy a szomszéd néninek kellett megnéznie, mit csinálnak ezek a lurkók, szétverik a házat? A feszültség levezetésének voltak sportszerűbb módjai is. A múlt század hetvenes éveiben nagy divatja volt az asztalitenisznek, és voltak eszményképek. Pl. jugoszláv színekben Dragutin Šurbek, aki öregedő, kopaszodó bácsi kinézete ellenére akrobatikus tornamutatványokat produkálva győzött le mindenkit, akit csak tudott. És volt a Jónyer–Gergely–Klampár összetételű magyar válogatott, akik Ázsiában, a világbajnoki döntőben megverték a nagyhatalomnak számító Kínát, azt az országot, ahol az asztalitenisz nemzeti sport. Természetes hát, hogy minden hülyegyerek pingpongozni akart. Mi kell hozzá? Egy olcsó, kicsi kaucsuklabda. Asztal, háló, ütő? Nincs. De van! Ott a kihúzható konyhaasztal, egy piros színű, kézzel kötött gyapjúsál, ami az asztalt középen két térfélre osztja, meg két konyhai vágódeszka, és folyhat a küzdelem végkimerülésig. Az ellenfelek biztonságos távolságban vannak egymástól, a kislabda nem veri ki az ablakot, APRÓHIRDETÉSEK

• Bálázott hereszéna (350 Din) és búzaszalma (150 Din) eladó. Marko Orešković u. 20., Telefon: 843-700. • Hereszéna eladó. Dózsa György utca 83. Telefon: 063/8-803-902, 840-903. • Hízók eladók és egy szopós üszőborjú. Telefonszám: 060/43459-01. • Lakás kiadó, T-12-es motorkerékpár és háziszappan eladó. Telefonszám: 840-339. • Morzsoló-daráló eladó. Bem utca 5., telefon: 063/8-223-730. 8

a vágódeszkák meg csak győzzék a püfölést, és ámuljanak, hogy egyik-másik jól sikerült mesterhúzás miféle csodákra képes! A fárasztó meccsek után megéhezik az ember gyereke. Nézzük, miből főzünk? Abból, ami van. Egy kis szalonna, kolbász, kis fej hagyma, néhány tojás, kis őrölt pirospaprika. Ebből lesz rántotta. Itt jött Pityu bátya tudománya, aki kiváló rántottákat szokott készíteni. Egy alkalommal az öcsi tudomása nélkül ráfröc�csentett némi mustárt is, és kijelentette, hogy az egészre rárondított a macska. Tényleg úgy nézett ki, és öcsi elhitte. Hát most mi legyen? Pityu határozott döntést hozott: márpedig ő ezt mindenáron megeszi, nem hagyja kárba veszni az ételt, de úgy, hogy ne lássa, mikor kerül a szájába a macska rakta hozzávaló. A szemére kötötte a pingpongozáskor használt sálat, és egy mártír elszántságának arckifejezésével vette kézbe a villát. Öcsi őszintén megsajnálta, még a saját éhségéről is elfelejtkezett. Azon törte a fejét, mit lehetne tenni, és bevillant a mentő ötlet: a kristálycukor! Az segít, hogy ne legyen olyan büdös a dolog. Hirtelen elhatározással, csendben egy jó kanál cukrot szórt a rántottára. Időközben Pityu bátya orcájáról eltűnt az iménti vértanúi kifejezés, és diadalmasan ütötte evőeszközét az ételbe, majd a szájába tette az első falatot. Ebben a pillanatban a győzelmes mosoly eltűnt. Lekapta a szeméről a sálat és elkiáltotta magát: mi ez? Ez ehetetlen! Felugrott, és a tányér egész tartalmát kisöpörte a macskáknak. Öcsi nagyot nézett. Most mi nem jó? A cukor vagy a macskaszar? Hosszú időbe tellett, mire megtanulta, hogy mindenhez lehet, sőt olykor talán kell is keverni némi hülyeséget, de nagy a kockázat. Mindenesetre ez az ügy első tapasztalatnak nem volt rossz. Végül is mi lett? A rántotta elveszett. Másikat csinálni nem lehet. Maradt zsíros kenyér sóval, paprikával, hagymával, és jó volt. Enni muszáj. Kinek van kedve korgó hassal pingpongozni? Ternovácz Tibor

• A Gyöngyszigeten víkendházat bérelnék, amelyik lejár a vízre. Telefon: 064/383-55-69. • Mangalica hízók (80–300 kg) eladók. Telefonszám: 021/842-529. • Üres építkezési telket vagy széles portájú, lebontásra alkalmas házat keresek megvételre. Telefon: 063/8-327-097. • Ház eladó a Pap Pál utcában. Érdeklődni a 063/529-257-es telefonszámon. • Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-ös telefonszámon. • Téli disznóvágást vállalok, 15 Din/ kg. Telefon: 062/163-04-07.

• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges tárgyat padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 063/8-043-516. • Többféle gyümölcspálinka eladó. Tel.: 3841-797, 063/130-88-60. • Használt, masszív, hajtható kolbásztöltő eladó. Telefonszám: 063/8503-307. • Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.

TEMERINI ÚJSÁG

• Hogyan kerültél először hangszer közelébe? – A dédnagyapám volt az, aki a családban először kezdett harmonikát tanítani. A szüleim is a zenének köszönhetően ismerkedtek meg: egy helyen kezdtek el harmonikázni. A házunk tele van hangszerekkel, minden, amit az ember el tud képzelni. Először a szintetizátor elé ültem le, és tanultam meg játszani a Boci, boci, tarkát. Ekkor négyéves voltam, és áhítattal figyeltem, ahogyan édesapám muzsikál. Ki akartam próbálni én is. Mivel édesanyám máig harmonikát tanít, magától értetődő volt, melyik hangszeren fogok tanulni. Végig is csináltam az első évet, de a vizsga előtt két nappal nagyon összevesztem a szüleimmel, és egy évig nem nyúltam a harmonikához. Megharagudtam a szüleimre és a hangszerre is. Zenélni mindemellett nagyon szerettem, és egy év elteltével úgy döntöttem, hogy ha már tudom fejből a vizsga anyagát, akkor megcsinálom. Túl is estem az első vizsgán, amit követett szép lassan a többi is, elvégeztem az általános zeneiskolát. Közben ötödikes koromban eldöntöttem, hogy megtanulok még egy hangszeren játszani – ekkor jött képbe a zongora. Fél év különbséggel végeztem el mindkét hangszerből az általános iskolát, így mire beírtam a középiskolát, két hangszerből volt végzettségem. Soha nem voltam „székmelegítő” típus, nem szerettem gyakorolni, viszont zenélni igen. Beiratkoztam a zenei középiskolába, de nem hangszer, hanem elméleti szakon. Számomra az akkordok érdekesebbnek bizonyultak. Jobban szerettem, mint órákig a hangszeren gyakorolni. A négy év elteltével pedig magától értetődő volt, hogy az egyetemen is zenepedagógiát fogok tanulni. • Nagyon sok az olyan fiatal, aki miután befejezte a zenei általános iskolát, annyira elidegenedik a hangszertől, zenéléstől, rengeteg gyakorlástól, hogy többet oda sem ül a zongora elé. Téged mi motivált a kitartásra? – Való igaz, hogy a hangszertanulás rengeteg gyakorlást igényel. Ameddig az általános zeneiskolába jártam, a nyaraim gyakorlással teltek. Az utcáról beszűrődött a gyerekricsaj, nem volt elég hangos a hangszer sem ahhoz, hogy ne halljam. Amíg a többiek kint játszottak, én gyakoroltam, nem egy hangszeren, hanem kettőn, felváltva. Mivel a zongora és a harmonika között sok a hasonlóság, könnyebben vettem az akadályokat a zongoratanulásnál. A zongora kötelező hangszer maradt a középiskolában és az egyetemen is, attól függetlenül, hogy nem hangszer szakon jártam. Nem tanultuk egyetemi szinten a zongorát, mert nem az volt a szakterületünk, viszont ha órát tartok az iskolában, tudnom kell zongorán játszani. Ez a hangszer mindenkinek kötelező az egyetemen. • Hogyan kerültél az óbecsei zene- és általános iskolába? – Szerencsésnek mondhatom magam. Túlestem az utolsó két vizsgámon októberben, és beírtam az abszolvens évet, mivel maradt egy 2018. január 11.

A zene gyógyító ereje Kollár Boglárka zenetanárnővel beszélgettünk A temerini zenei életben jártas embernek nem kell külön bemutatni a Kollár családot. Tagjai generációk óta foglalkoznak zenével. Az idősebbek talán még emlékeznek Danis bácsira, aki harmonikán tanította muzsikálni a fiatalokat. Ezt tudván nem meglepő, hogy a család ifjabb tagjai is játszanak hangszeren, ahogy az sem, hogy magasabb szinten ismerik a zene nyelvét. Kollár Boglárka alig néhány hónapja szerezte meg mesterszakos diplomáját az újvidéki Művészeti Akadémián, és már az óbecsei zeneiskolában és a Petőfi Sándor Általános Iskolában tanít zenét a kisebbeknek. szemináriumi munkám módszertanból. Emlék- hallanak, és ezt követően maguk jönnek oda hozszem, pénteki nap volt, amikor megcsörrent zám, hogy ezt a dalt ők is meg szeretnék tanulni a telefonom. A Petőfi Sándor Általános Iskola játszani. Részben rugalmasnak kell lenni, mert ha igazgatója hívott, hogy vállalnám-e a zenetanári a régi vaskalapos módszer szerint tanítunk, ami állást, mivel hirtelen szaktanár nélkül marad- szerint minden úgy van, ahogy a tanár mondja, tak. Bementem beszélgetésre, és már aznap meg akkor könnyen az ellenkezőjét érhetjük el, mint kellett tartanom három órát. amit szeretnénk. MegutáltatBedobtak a mély vízbe. Nem hatjuk velük a hangszert, az bánom, hogy elfogadtam, mert iskolát és a zenélést is. abszolvensként tudtam csinál• A tanár egyfajta pélni. Akkor lett nehéz, amikor dakép is a gyermeknek. beírtam a mesterképzést, és Te ezt hogyan éled meg? a munka mellett egyetemre Milyen érzés példaképnek is kellett járni. Nehéz félévem lenni? volt. Ekkor még csak helyette– Furcsa, mert amikor sítő tanár voltam, de a mesterelkezdtem tanítani, 24 éves képzés vége felé felajánlották a voltam, és még magamat is teljes állást. Rögtön osztályfőegy nagy gyereknek éreztem. nök is lettem, tehát mély vízből Nyolcadikosokat tanítottam, még mélyebbe kerültem. Nem akik csak nyolc-kilenc évsokkal ezután keresett meg az vel voltak fiatalabbak nálam. óbecsei zenei általános iskola Máig eltörpülök a hetedikes igazgatónője, hogy elvállalok-e és nyolcadikos diákok melnégy gyereket. Így kerültem a lett. A kollégáim csak akkor zeneiskolába, ahol zongorát Kollár Boglárka találnak meg a diákok tömetanítok. Mindkét munkahelyet szeretem, de más gében, ha ordítanak utánam, és a gyerekek széta kettő. széledését követően meglátják, hogy én is ott va• Napjainkban, amikor a gyerekek az gyok. Alacsony vagyok, de egyébként is furcsa volt internet és a virtuális világ közvetlen kö- becsöppenni közéjük. Az a jó a zenekultúrában, zelségében nőnek fel, könnyebben távo- hogy kevésbé kötött, mint más tantárgyak. Nem lodnak el a komolyzenétől és a klasszikus úgy van, mint a matematikában, hogy ha nem hangszerektől. Te hogy látod ezt? Mekkora tanulsz meg összeadni, akkor később szorozni az érdeklődés a hangszertanulás iránt? sem fogsz tudni. A zenében a gyerekek megnyíl– Gyereke válogatja. A zeneiskolában min- hatnak. Sokan azután is felkeresnek, hogy beden tanár maximális óraszámmal tanít, sok az fejezték az iskolát, és tanácsra van szükségük. érdeklődő. Ami az általános iskolát illeti, már Örülök, hogy mernek hozzám fordulni, és annak, jobban ütközik a művészi zene a modern zenével. hogy olyan tantárgyat tanítok, melynek keretéViszont érdekes, hogy van olyan osztály, ahol a ben a gyerekek is kimondhatják azt, ami bántja gyerekek fogékonyak a klasszikus és komoly- vagy érdekli őket. • Osztályfőnök is vagy. Milyen kihívázenére, és van olyan, ahol nehezebb. Igyekszem becsempészni olyan dalokat, zenéket, amik iránt sokkal kellett megküzdened ebben a szeők is érdeklődnek. repben? • Mennyire tudod az ilyen dolgokat – Osztályfőnöknek lenni egy újabb felelősség. becsempészni az óráidba a zeneiskolá- Sokat viccelődünk a gyerekekkel, hogy zeneóra ban? Mennyire tudja a zeneiskola megad- helyett néha pszichológiát tartunk. Egy alkalomni azt, hogy a gyerek ne csak a kottához mal megkérdezték tőlem, hogy milyen a szeretragaszkodjon, hanem fejlődjön a kreati- kezés. Ültem és pirultam. Megkérdeztem, hogy vitása is? mire kíváncsiak, amit követően kitört a ricsaj. A – Félévente kiválaszthatnak maguknak egy lányok mindenen nevettek, a fiúk pedig mindent dalt, amit meg szeretnének tanulni. Vannak nyílt tudtak. Hiába vannak felvilágosító órák az iskoóráink is, amin meghallgatják egymást, új dalokat lában, amikor sokan vannak egy helyen, elne2018. január 11.

TEMERINI ÚJSÁG

vetik az egészet. Az osztályban, kis közösségben könnyebb ilyen dolgokról beszélni, és örülök, hogy bátran mernek hozzám fordulni, bármiről legyen szó. Igyekszem a tanítás mellett nevelni is őket, és ezt nem csak a saját osztályomnál alkalmazom. • Van-e olyan területe a zeneművészetnek, ami jobban leköti a gyerekeket? – Érdekes, hogy amikor a romantikát ves�szük, a francia forradalmat és a társadalom változását, az érdekesebb nekik. A tanítást sosem a zenével kezdem, hanem az alaptörténettel, mert anélkül nem tudják megérteni a zenét sem. Szeretik, amikor a zeneszerzők életét tanuljuk, Mozart vagy Beethoven életrajza mindig leköti őket. • Ugyan Temerinben nincs zeneiskola, de hangszertanulásra van lehetőség. Mi a helyzet városunkban a zene tanulását illetően? – Az utóbbi időben nagyon alábbhagyott a zenetanulás. Amikor én tanultam hangszeren, még minden tanár sok diákot tudhatott magáénak. Furcsállom, mert Óbecsén és Újvidéken hatalmas az érdeklődés. Temerin valamiért egy fekete lyuk lett a két város között, kevesen akarnak hangszeren tanulni. A szülők inkább iratják valamilyen sportra a gyereket, mint hangszerre. Lehet, hogy azért, mert az a generáció vált szülővé, melynek nagy része tudja, mennyi gyakorlással jár a hangszertanulás, és nem akarja ennek kitenni a gyereket. Nem tudom, mi lehet a valódi oka, de remélem, a jövőben fel fog lendülni a hangszerek iránti érdeklődés Temerinben is. • Mi az a műfaj, stílus, illetve zeneszerző, amit vagy akit a legszívesebben hallgatsz? – Sztereotípia, hogy aki zenét tanít, az csak a klasszikus zenét szereti. A gyerekeket mindig le tudom döbbenteni, hogy mennyiféle zenei stílust szeretek és hallgatok. Ami a művészi zenét illeti, minden korból csipegetek, egyedül a reneszánsz és a barokk művészetét nem szeretem. Küllemre szép, viszont a zenéje nem áll hozzám közel. Égnek állt a hajam, amikor Bachot kellett tanulni. Bach az egyik legnagyobb művész, és zseni volt a zenében, de tőlem távol áll. A nagy szimfonikus műveket részesítem előnyben, legyen az Beethoven vagy Dvořák. Szívesen hallgatom a huszadik század orosz zenéjét, mert nem kell még a címét sem tudnom a műnek, már hallom, hogy miről mesél. A modern zenében nagyon változatos az ízlésem, ami jólesik, azt hallgatom, de inkább a rockzene felé hajlok. • Szakmailag miben szeretnél még fejlődni a jövőben? – Mindig is érdekelt a zeneterápia, hogy milyen módon hat az emberekre a zene, és hogy fel lehet-e használni arra, hogy lelki betegségeket gyógyítsunk vagy enyhítsünk vele. Ilyen és ehhez hasonló szemináriumokon szeretnék részt venni a nyáron, ez az, ami igazán vonz: a zene gyógyító ereje. Ternovácz Fanni 9

Miserend

MEGEMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk a három éve elhunyt feleségemre, édesanyámra, anyósomra és mamánkra

12-én, pénteken 8 órakor: köszönet és hála a gyógyulásért, férjért, szülőkért, testvérekért, nagyszülőkért és a család többi tagjáért. 13-án, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért, valamint: †Kasza László és elhunyt hozzátartozóiért. 14-én, vasárnap a Telepen 7 PACIKNÉ BANKO Terézre (1942–2015) órakor: Szűzanya tiszteletére Az élet sora hosszú és nehéz, a telepi Rft élő és elhunyt taga feledéshez egy élet is kevés. jaiért, 8.30 órakor: a népért, Szeretteid nélküled élnek, 10 órakor: †özv. Nagyidai de szívükben örökre őriznek téged. Imréné Jankovics Margitért. Emléked őrzi férjed, fiad, menyed és unokáid: 15-én, hétfőn 8 órakor: szaReni és Robi bad a szándék. 16-án, kedden 8 órakor: szabad a szándék. 17-én, szerdán Szent Antal Gyűjtés a papnövendékek iskoláztatására. apát ünnepe, 8 órakor: szabad a szándék. 18-án, csütörtökön Árpádházi Szent Margit szűz ünEgyházközségünk honlapjának címe: nepe, 17 órakor: szabad a www.plebania.temerin.info szándék.

Egyházközségi hírek

10

TEMERINI ÚJSÁG

Temetkezési magánvállalat, tul.: NAGY Erika, Kossuth L. u. 19., tel.: 843-973

Megemlékezés a héten elhunyt

özv. SÁNDORNÉ JUHÁSZ Irén (1928–2018) temerini lakosról. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Temetkezési vállalat, Népfront u. 109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

MEGEMLÉKEZÉS

Sára András (1927–2018. 1. 3.) temerini lakosról. Nyugodjék békében!

Névjegykártyák, meghívók, öntapadó feliratok, cégtáblák stb. a Temerini Újság nyomdájában. Tel.:

843-750

2018. január 11.

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú két éve lesz 13-án, hogy elvesztettük szeretett egyetlen testvéremet, sógoromat

Szomorú hat éve, hogy nincs közöttünk szeretett feleségem, édesanyánk, anyósom, mamánk és dédink

Tíz éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

FARAGÓ Zoltánt (1969–2016. I. 13.)

ZSADÁNYINÉ OLÁH Ilona (1940–2012)

GIRIC András (1962–2008)

Hiába múlnak hónapok, évek, te akkor is élsz bánatos szívünkben. Örök az arcod, nem szállt el szavad, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted, mert nagyon szerettünk téged. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki! Nena és Sógor

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. Egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Emlékét szívébe zárta férje, Ferenc és lányai családjaikkal

özv. Nagyidai Imréné Jankovics Margitra (1940. IX. 13.–2017. I. 13.) „Megint hazaindulok … Nagy néma csend borult a kis szobára Üres, kihalt lett, az ajtaja zárt Nincs már ott aki eddig hazavárt. Békülten mondom: elköltözött Nem lakik többé az élők között Óh hogy várt mindig milyen nehezen szorongva figyelte mikor érkezem… Azután egyszer Ő is útrakelt... Végső tekintetével átölelt és indult hangtalanul, csendesen... Elment! Elment! Hiába keresem Ő utazott el – ismételgetem. Kicsiny szobánk most csendesen fogad De csendje is tud drága titkokat Hogy gondolatban most is Hazavár az Édesanyám!”

DOBOSI Gáspár (1939–2017)

SÁRA András (1927–2018)

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékét őrzik szerettei

MEGEMLÉKEZÉS Szeretett édesanyámról, nagymamánkról és dédimamáról, aki 9 évvel ezelőtt, január 11-én hunyt el

temetésén megjelentek, koszorú- és virágadományukkal, valamint részvétnyilvánításukkal mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet Szungyi László esperes atyának a megható búcsúbeszédért és Simovics Balázs kántornak a szép énekekért, valamint az egészségház sürgősségi osztályának és a Kókai temetkezési vállalatnak. Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, soha el nem feledünk.

(Túrmezei)

Emléked örökké itt van velünk, bennünk élsz tovább! Szeretteid: lányod, Gizike, vejed, Lajcsi, unokáid: Imelda és Barnabás, unokamenyed, Tünde, kicsi dédunokáid: Zsófia, Boglárka és Ábel

A plébánia telefonszáma: 844-001

Szeretteid KIHÚTNÉ ELEK Mária (1922–2009) Erejét kettétörte az élet vihara, vele szeretet, jóság, vidámság szállt sírba. Kihez rohanjak ezután, ha vágynék menedékre? Kinek mondjam el bánatom, vigaszért cserébe? A tűd… a párnán pihen… A gyűszűd… égi fényed… És én sírok, mint egy kisgyerek, nem miattam… Érted! Nyugodjál békében! Szeretteid

munkanapokon 9–10 óráig, hétfő kivételével. 2018. január 11.

Köszönetnyilvánítás

Szomorú egy éve, hogy itt hagyott bennünket

Nyugodjál békében, legyen csendes álmod, találj odafenn örök boldogságot.

Engesztelő szentmisét szolgáltatunk lelki üdvéért vasárnap, január 14-én, 10 órakor a Szent Rozália templomban.

Irodaidő a plébánián:

Emlékét őrzik szerettei

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett férjem

MEGEMLÉKEZÉS Szomorúan emlékezünk az egy évvel ezelőtt elveszített édesanyára, anyósra, mamira, dédire

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.”

TEMERINI ÚJSÁG

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket szíveskedjenek legkésőbb hétfő délután 4 óráig hirdetésgyűjtőinknél vagy a szerkesztőségben leadni. 11

Díjak a legjobbaknak

A cselgáncsozók, az asztaliteniszezők, a kézilabdázók és a labdarúgók zsebelték be a díjakat az év sportolója választáson. Az eseményt a temerini sportszövetség szervezte, a legjobbaknak a községházán adták át az elismeréseket. Nemcsak a felnőttek mezőnyében, hanem a fiatalok között is kihirdették a legjobb versenyzőket, illetve azokat is díjazták, akik az általános iskolák országos bajnokságán érmet nyertek. A Kókai Imre Általános Iskolából két cselgáncsozó, Füstös Eszter és Kucsera Dániel kapott elismerést. A további nyertesek: A legjobb sportolónő: Mira Pavlov, a Temerin női csapat kézilabdázója, csapatkapitánya. A legjobb sportoló: Pető Zoltán, a szuperligába feljutó asztaliteniszezők legjobb játékosa.

A legjobb fiatal sportolónő: Nevena Gajić, a TSK cselgáncsklub tagja, szambóban országos bajnok és európai második helyezett. A legjobb fiatal sportoló: Branko Marić szőregi cselgáncsozó, aki második lett az iskolák országos bajnokságán. A legjobb edző: Jovan Risović, a járeki Mladost labdarúgóinak a trénere. A legjobb egyesület: A járeki Mladost, amely májusban megnyerte a labdarúgó vajdasági ligát és ennek köszönhetően feljutott a szerb liga vajdasági csoportjába. A legjobb sportmunkás: Nagy Imre, a TSK labdarúgó klubból. Életműdíj: Pavo Amidžić, a Temerin kézilabda egyesületből. T. N. T.

Az általános és középiskolás díjazottak csoportja

Pető Zoltán az év sportolója Pető Zoltán asztaliteniszező kapta a elérnünk a kívánt célt. Büszke vagyok a csapat 2017-es év sportolójának járó elismerést többi tagjaira is, Benkő Ákosra, Pero Tepićre és községünkben. A sportolóval az elmúlt év Nagyidai Zoltán csapatkapitányra, hogy sikerült történéseiről és az asztaliteniszről beszél- megvalósítanunk ezt a tervet. getett lapunk munkatársa. • Mennyi áldozattal járt a terv megBüszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt három valósítása? évben immár másodszor érdemeltem ki ezt az Minden profi sportolónak nagy áldozatoelismerést. Szerintem ez annak is köszönhető, kat kell hoznia. Én már lassan harminc éve hogy a tavalyi évben sikerült bejutnunk a csapattal a Szuperligába, ahol 29 mérkőzésből 28-at sikerült megnyernem. Nagy eredmény ez a csapat számára is, hiszen Temerin húsz év után versenyezhet ismét ebben a mezőnyben. Pillanatnyilag is itt játszunk, eddig három mérkőzést nyertünk, kettőt veszítettünk, nekem eddig 9:1-es az átlagom, ami szerintem nagyon jó. A Szuperliga a legmagasabb fokozat Szerbiában az asztalitenisz terén, főként az itt elért eredményeimnek tudható be a mostani elismerés. Ez egy nagy megtiszteltetés számomra, és erőt ad a további sikerekhez. • Mennyire volt megterhelő a múlt év? Három évvel ezelőtt tűztük ki a célt a csapattal, hogy bejussunk ebbe a ligába. Megterhelőek voltak az edzések, és nem volt egyszerű, de örülök annak, hogy végül sikerült Pető Zoltán

profi szinten asztaliteniszezek, a napi 4-5 óra edzésre most is szükség van. Sok lemondással és megterheléssel járt, de boldog vagyok, hogy az eredmény most sem maradt el. • Milyen a felnőtt sportolók helyzete községünkben? Sok sportoló kollégám van Temerinben, de sajnos kevesen maradtak itt. A legtöbben akik magasabb szinten foglalkoznak a sporttal külföldön, vagy vidéken játszanak. Az idősebb sportolókból egyre kevesebb van. Viszont a gyerekek és a fiatalok jó úton haladnak, így bízom benne, hogy az utánpótlás nem marad el. • Hosszú éves tapasztalatok állnak mögötted, te mit mondanál, meddig szeretnél még a pályán maradni? Öt éves voltam amikor elkezdtem játszani, ennek már harminc éve. Ha az egészségem is megengedi, még egy tíz évig mindenképpen szeretnék a pályán maradni. Vannak olyan ismerőseim, akik 50 év felett is űzik a sportot, és rendszeresen edzenek. Bízom benne, hogy én is játszhatok még egy pár évig. • Mik lennének az idei tervek? Szeretnénk bent maradni a Szuperligában. Most öt forduló után, a hatodik helyen állunk a 10 csapatból. Jó úton haladunk, hogy ezt meg is valósítsuk. T. D.

ISSN 1451-9216 Helyi független tájékoztató hetilap. Temerinske novine, nezavisni informativni nedeljnik na mađarskom jeziku. Kiadó/izdavač: Varga Dujmovics Judit PR Temerinske novine. Főszerkesztő: Dujmovics György. Külmunkatárs: Góbor Béla. Tördelőszerkesztő: Borda Ákos. Cím: 21235 Temerin, Petőfi Sándor u. 70/1., tel.: 843-750. A lapban megjelent cikkek nem fejezik ki szükségszerűen a kiadó véleményét. Kéziratokat, fényképeket, elektronikus adathordozókat stb. nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Terjeszti: Koroknai Károly, Temerin, Pašić u. 26., tel.: 842-709. Az apróhirdetések és reklámok leadhatók személyesen vagy telefonon a szerkesztőségben és a lap terjesztőjénél. A Temerini Újság 1995. március 16-tól jelenik meg önfenntartó magánlapként. Nyomda: Temerini Újság. Regiszterszám: NV000530. CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, N. Sad. 659.3(497.113 Temerin) COBISS.SR-ID 103792391 9 771451 921008 >

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.