PROFIELEN VMBO Welk kies jij?


1 Voor leerlingen en ouders van het vmbo PROFIELEN VMBO Welk kies jij? 12 Wie ben ik? Wat wil ik? Ga in gesprek met je ouders. Ga in gesprek met je me...
Author:  Elke Pauwels

0 downloads 98 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Voor leerlingen en ouders van het vmbo

PROFIELEN VMBO Welk kies jij? 1

Wie ben ik?

Wat wil ik?

Ga in gesprek met je ouders. Ga in gesprek met je mentor. Ga in gesprek met je vakdocenten. Ga in gesprek met je decaan. Over ... Wie ben ik, wat kan ik? Wat wil ik, wat drijft mij? Welk soort werk past bij mij? Wat wil ik worden? Wie kan mij daarbij helpen? en ... geloof in je talent en ontwikkeling!

Wat kan ik?

2

Inhoudsopgave Voorwoord4 Kiezen op het vmbo

5

Leerwegen en profielen

6

Zorg en welzijn

8

Techniek10 Zesjarige techniekopleiding

12

Gemengde en theoretische leerweg

15

Keuzeformulieren 

16

3

Voorwoord Beste leerling, Voor je ligt een boekje dat als hulpmiddel dient bij het maken van een keuze voor je profiel, de koffers en de keuzevakken. Je maakt deze keuze, zodat je je gerichter kunt verdiepen in een bepaalde sector. Hierdoor krijg je een betere aansluiting op je vervolgopleiding op het mbo. Een goed overwogen keuze is dus heel belangrijk! In dit boekje vind je een hoop informatie die je kunt gebruiken bij het maken van de keuze voor jouw profiel. Mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn, vraag het dan aan je mentor of aan onze decaan/loopbaanadviseur, mevrouw Ginny Kaelen, [email protected] Dit boekje is uiteraard ook voor je ouder(s)/verzorger(s) bestemd, zodat zij samen met jou een goede keuze kunnen maken voor jouw toekomst.

4

Kiezen op het vmbo Het vmbo bestaat uit een aantal niveaus die je allemaal voorbereiden op een vorm van middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Binnen het vmbo op het Bouwens hebben we de volgende leerwegen: 1. 2. 3. 4.

Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Theoretische leerweg

Elke leerling heeft eigen interesses en talenten. Ook wil jij misschien een andere studie volgen of baan vinden dan je klasgenoten. Daarom bieden wij verschillende profielen en keuzevakken aan, zodat jij kunt kiezen wat bij jou past en je zo kunt voorbereiden op jouw toekomst. In deze folder word je geïnformeerd over de keuzemogelijkheden op het Bouwens. Ook vind je hierin informatie over de zesjarige techniekopleiding. De zesjarige techniekopleiding begint al in de brugklas. Dus daar kun je na de basisschool al voor kiezen.

Wanneer wordt de keuze gemaakt? In leerjaar 2 kies je voor een profiel dat je in leerjaar 3 en 4 volgt. De voorlopige keuze maak je vóór 1 maart. De voorlopige keuze is een goede aanleiding om nog eens in gesprek te gaan met je ouders/mentor/decaan. Dit om te vermijden dat je vlak voor je definitieve keuze nog overhaaste beslissingen moet nemen. De definitieve keuze vindt vóór 1 april plaats.

Waarom wordt de keuze nu al gemaakt? In de bovenbouw van het vmbo ga je dieper in op de beroepspraktijk. Om je voor te bereiden op het mbo, is het belangrijk dat je kiest waarin jij je wilt verdiepen. Op deze manier kunnen wij als school aansluiten bij jouw interesses en kun jij als leerling van het Bouwens de perfecte basis leggen voor jouw toekomst!

Leerjaar 1 en 2 In leerjaar 1 en 2 volg je orientatielessen zorg en welzijn en techniek. Je doet mee aan diverse activiteiten op het gebied van loopbaanoriëntatie, waardoor je je onder andere hebt kunnen verdiepen in de profielen die wij aanbieden.

5

Leerwegen en profielen Wij hebben op het vmbo vier leerwegen. Jij volgt de leerweg die het beste bij jou past. De één werkt en leert graag met zijn handen, de ander duikt liever in de boeken. Voor welk profiel je kunt kiezen, hangt af van de leerweg die je volgt.

De basisberoepsgerichte leerweg Deze leerweg biedt een uitgebreid praktijkprogramma en meerdere theorievakken aan. Je profiel bestaat uit de verplichte algemene vakken, een verplicht profielkeuzevak en een van de verschillende koffers. Je hebt de keuze uit het profiel zorg en welzijn of techniek.

De kaderberoepsgerichte leerweg Deze leerweg biedt naast het praktijkgerichte programma meerdere theorievakken aan. Je profiel bestaat uit de verplichte algemene vakken, een verplicht profielkeuzevak en een van de verschillende koffers. Je hebt de keuze uit het profiel zorg en welzijn of techniek.

De gemengde leerweg Er zijn meer theorievakken en één beroepsgericht programma dat theorie en praktijk bevat. Je profiel bestaat uit de verplichte algemene vakken, de verplichte profielkeuzevakken en een keuzevak. Je hebt de keuze uit het profiel zorg en welzijn of techniek.

6

De theoretische leerweg Deze leerweg kent alleen theoretische vakken. Je profiel bestaat uit de verplichte algemene vakken en een keuzevak. Je hebt de keuze uit het profiel maatschappij of natuur. Mocht je na het behalen van het vmbodiploma willen opstromen naar de havo, dan sluit deze leerweg daar het beste op aan.

Zesjarige techniekopleiding De zesjarige techniekopleiding is bedoeld voor vmbo-leerlingen die verder willen in de techniek. Na de basisschool kun je je hier direct voor inschrijven. Bij deze techniekopleiding kun je binnen zes jaar tijd een vakdiploma techniek op mbo-niveau 2 of 3 behalen. Hierbij krijg je al vanaf het eerste jaar veel praktijklessen techniek naast de andere vakken. Meer informatie hierover is verderop in dit boekje te vinden.

7

Zorg en welzijn Wil je later een beroep uitoefenen waarin je klaarstaat en zorgt voor anderen? Dan is zorg en welzijn jouw profiel! Je kunt denken aan uiterlijke verzorging, het bieden van hulp of verpleging en het bereiden van eten. Werken voor en met mensen hoort bij alle beroepen in deze sector en is erg belangrijk. Samenwerken, begrip tonen en doorzettingsvermogen hebben, zijn belangrijke eigenschappen. Houd jij van afwisseling, ondernemen en werk je graag met mensen? Dan past Zorg en welzijn bij jou!

Wat voor werk kun je ermee doen? Je doet ervaring op binnen het vak uiterlijke verzorging, horeca en zorg. Je ondersteunt cliënten met de algemene dagelijkse levensbehoeftes. Kortom, je kiest voor Zorg en welzijn als je ... • graag iets voor een ander wilt betekenen • goed kunt omgaan met mensen • verantwoordelijkheid durft te nemen • goed kunt samenwerken • goed kunt luisteren • creatief bent • goed kunt organiseren.

8

Welke profielen komen aan bod? Wie kan kiezen voor Zorg en welzijn? • • •

Vmbo-basis (klas 3 en 4) Vmbo-kader (klas 3 en 4) Vmbo-gemengd (klas 3 en 4)

Waar kun je voor kiezen? Bij elke van deze leerwegen volg je de volgende vier profielvakken: 1. Mens en gezondheid 2. Mens en omgeving 3. Mens en activiteit 4. Mens en zorg

Keuzekoffers voor basis- en kaderleerlingen Als je vmbo-basis of -kader volgt, kies je één van de volgende drie koffers: 1. Horeca 2. Lifestyle 3. Ondernemen en creëren zorg In elk koffer zitten keuzevakken. De keuzevakken per koffer vind je verderop in dit boekje.

Profielvakken gemengde leerweg Hierbij kies je voor één van de twee vakken: beeldend tekenen of Duits.

Biologie is een verplicht profielkeuzevak voor basis- en kaderleerlingen.

9

Techniek Hoe stoer is het om te werken aan technische oplossingen door het ontwerpen, produceren en installeren van een product waar de halve wereld gebruik van maakt? Hoe leuk het is het om gemiddeld 12 uur per week te werken in een mooi, groot en technisch lokaal waar je de vrijheid hebt om richting te geven aan je technische talenten? Kun jij straks een energieneutraal huis installeren en monteren, een nieuw product in 3D op de computer ontwerpen of met computergestuurde machines onderdelen vervaardigen? Kies voor PIE (Produceren, Installeren en Energie)!

Wat voor werk kun je ermee doen? Met het basisdeel PIE leren we je de basis voor de vakgebieden metaaltechniek, elektrotechniek en installatietechniek. Je gaat aan de gang met het bewerken van metaal, het ontwerpen van producten met de computer, het aanleggen en ontwerpen van licht-, verwarmings- en sanitaire installaties. Kortom, je kiest voor techniek als je ... • precies werkt • je goed kunt concentreren • geduldig bent • zelfstandig en samen kunt werken • graag met hoofd en handen werkt • van afwisseling houdt • goed kunt organiseren.

10

Wie kan kiezen voor techniek?

Koffers voor basis- en kaderleerlingen

• • •

Als je vmbo-basis of -kader volgt, kies je één van de volgende drie koffers: 1. Produceren, installeren en energie 2. Produceren, installeren en interieur 3. Ondernemen en creëren techniek

Vmbo-basis (klas 3 en 4) Vmbo-kader (klas 3 en 4) Vmbo-gemengd (klas 3 en 4)

Waar kun je voor kiezen? Bij de leerwegen basis en kader volg je de volgende vier profielvakken: 1. Ontwerpen en maken 2. Bewerken en verbinden van producten 3. Besturen en automatiseren 4. Installeren en monteren

In elk koffer zitten keuzevakken. De keuzevakken per koffer vind je achterin.

Profielvakken gemengde leerweg Hierbij kies je voor één van de twee vakken: beeldend tekenen of biologie.

11

Zesjarige techniekopleiding (vakmanschapsroute)

Op het Bouwens kun je een unieke, zesjarige techniekopleiding volgen op vmbo- en mbo-niveau. Hier kies je meteen al voor in de brugklas. Vanaf het eerste leerjaar kom je al veel in aanraking met techniek, want naast je gewone lessen volg je 11 uur praktijklessen techniek. Na 6 jaar heb je een vmbo-diploma en een mbo-diploma niveau 2 of 3. Je komt ook veel in contact met bedrijven om je goed voor te bereiden op je toekomst. Dankzij deze praktisch ingerichte techniekopleiding vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt!

Wat kun je verwachten? • •12

Als je nu al weet dat jij de techniek in wilt, kies je voor onze zesjarige techniekopleiding. Je komt in aanraking met moderne technieken zoals 3D-printing, domotica, CNC-technieken en procestechniek. Vanaf leerjaar 1 heb je contact met bedrijven door middel van gastlessen, bedrijfsbezoeken en stages. Zo word je goed voorbereid op jouw toekomst in de techniek. Het Bouwens en Gilde Opleidingen leiden samen leerlingen op in 6 jaar voor niveau 2 of 3 en dat levert tijdwinst op. Voor de excellente basisleerlingen is onder voorwaarden een schakeltraject naar niveau 3 mogelijk. Voor de excellente kaderleerlingen is onder voorwaarden een schakeltraject naar niveau 4 mogelijk.

Hoe ziet de opleiding eruit? •

Vanaf leerjaar 1 kom je in aanraking met techniek. Elke dag krijg je praktijklessen. In het derde leerjaar doe je vmbopraktijkexamen en vanaf het vierde leerjaar maak je een keuze voor een mbo-opleiding niveau 2 of 3. In het vierde leerjaar rond je het vmbo met een diploma af en start je met de mbo-opleiding. De eerste drie jaar krijg je techniekles op het Bouwens. Vanaf het vierde jaar volg je ook lessen bij Gilde Opleidingen in Venlo of Roermond. In jaar 5 en 6 volg je alleen nog lessen op het Gilde. Je krijgt begeleiding bij de overgang naar het mbo. Na 6 jaar heb je een vmbo- en mboniveau 2 of 3 diploma.

Heb je je diploma gehaald? Dan heb je een zeer grote kans op een baan in de techniek! Op de volgende pagina zie je hoe de techniekopleiding per jaar is opgebouwd.

Meer weten? Wil je meer weten over de zesjarige techniekopleiding? Je kunt al je vragen stellen aan: De heer Roger Cretskens, docent techniek [email protected] 077 - 306 88 88

13

Opbouw zesjarige techniekopleiding PIE (produceren, installeren en energie) 6

Examen niveau 2 of 3

Gilde Opleidingen

5

Niveau 2 of 3, mogelijk examen niveau 2

Gilde Opleidingen

4

Beroepspraktijk op mbo-niveau 2 of 3 Centraal Schriftelijk Examen vmbo

Gilde Opleidingen het Bouwens

Centraal Schriftelijk en praktisch examen vmbo schoolexamen keuzevakken

het Bouwens

Produceren, installeren en energie (PIE) 3

In leerjaar 1, 2 en 3 maak je thematisch kennis met techniek in vier verschillende profieldelen: 1. Ontwerpen en maken 2. Bewerken en verbinden van materialen 3. Besturen en automatiseren 4. Installeren en monteren

2

1

In de technieklessen leer je ontwerpen, maar ook om zelf producten te maken, een besturinginstallatie bouwen en meubels maken. Kortom: je leert van alles wat, zodat jij straks een goede keuze kunt maken hoe jouw toekomst in techniek eruit ziet!

Een samenwerking tussen:

14

Keuzevakken jaar 3 In leerjaar 3 worden de volgende vakkan aangeboden: • CNC-technieken • Domotica en automatiseren • Procestechnieken • Design en decoratie

Keuzevakken jaar 2 In leerjaar 2 worden de volgende vakken aangeboden: • Verspaningstechnieken • Utiliteitsinstallaties • Hout- en meubelverbindingen

3 weken stage

Gemengde en theoretische leerweg Met de gemengde en theoretische leerweg kun je instromen op niveau 4 van het mbo. Het verschil met de gemengde leerweg is dat de leerlingen op de theoretische leerweg alleen theoretische vakken volgen. Bij de gemengde leerweg krijgen zij ook één praktijkvak. De profielen binnen de theoretische leerweg zijn afgestemd op de profielen op de havo. Dit om de eventuele overstap naar de havo zo soepel mogelijk te laten verlopen.

M-stroom De M-stroom, oftewel het maatschappijprofiel, is wat meer gericht op de profielen cultuur & maatschappij en economie & maatschappij. Binnen dit profiel heb je de keuze uit de vakken aardrijkskunde en beeldend tekenen. Het M-profiel is vooral geschikt voor leerlingen die goed zijn in de alfa-vakken en deze ook interessant vinden.

N-stroom De N-stroom, oftewel het natuurprofiel, is wat meer gericht op de profielen natuur & gezondheid en natuur & techniek op de havo. Binnen dit profiel heb je de keuze uit de vakken economie en aardrijkskunde. De N-stroom is vooral geschikt voor leerlingen die goed zijn in de bèta-vakken en deze ook interessant vinden.

15

Keuzeformulier 3 vmbo basis en kader Techniek Naam: Klas: Mentor: Verplichte algemene vakken

Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, mentoruur/LOB, ondersteuningsuur.

Profiel Techniek

Beroepsgericht vak techniek, NASK1

Totaal 34 lesuren. Profielvakken (verplicht) 1. Ontwerpen en maken 2. Bewerken en verbinden van producten 3. Besturen en automatiseren 4. Installeren en monteren

Techniek Maak een keuze uit één van de volgende drie koffers:

16

Koffer: PIE

Koffer: PIE /BWI*

- CNC-technieken - Hout- & meubelverbinding - Domotica & automatiseren - Utiliteitsinstallaties - Verspaningstechnieken - Procestechniek (alleen voor kader)

- CNC-technieken - Hout- & meubelverbinding - Design & decoratie - Meubelmaken PIE = Produceren, Installeren en Energie BWI = Bouwen, Wonen en Interieur

Koffer: Ondernemen en creëren techniek - Ondernemen - Presentatie en styling - EHBO - Evenementen - Logistiek

Keuzeformulier 3 vmbo basis en kader Zorg en welzijn Naam: Klas: Mentor: Verplichte algemene vakken

Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, mentoruur/LOB, ondersteuningsuur. PLT voor vmbo-b.

Profiel Zorg en welzijn

Beroepsgericht vak Zorg en welzijn, biologie

Totaal 34 lesuren.

Profielvakken (verplicht) 1. 2. 3. 4.

Mens en gezondheid Mens en omgeving Mens en activiteit Mens en zorg

Zorg en welzijn Maak een keuze uit één van de volgende drie koffers: Koffer: Horeca

Koffer: Lifestyle

- Keuken - Voorkomen van ongevallen en EHBO - Facilitaire dienstverlening (inrichting en verzorging) - Keukenspecialisatie - De bijzondere keuken

- Kennismaking met uiterlijke verzorging - Voorkomen van ongevallen en EHBO - Mode en design - Haarverzorging - Huidverzorging

Koffer: Ondernemen en creëren zorg - Ondernemen - Presentatie en styling - EHBO - Evenementen - Logistiek

17

Keuzeformulier 3 vmbo gemengde leerweg Naam: Klas: Mentor: Verplichte algemene vakken

Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, economie, mentoruur/LOB, ondersteuningsuur.

Profiel Techniek

Beroepsgericht vak techniek, NASK1

Profiel Zorg en welzijn

Beroepsgericht vak Zorg en welzijn, biologie

Totaal 34 lesuren.

Techniek (PIE) Profielvakken: Ontwerpen en maken | Besturen en automatiseren en Domotica & automatiseren | Procestechniek Maak een keuze uit één van de volgende twee vakken: o Beeldend tekenen o Biologie

Zorg en Welzijn Maak een keuze uit één van de volgende twee vakken: o Beeldend tekenen o Duits 1. 2. 3. 4.

18

Mens en gezondheid Mens en omgeving Mens en activiteit Mens en zorg

Keuzeformulier 3 vmbo theoretische leerweg Naam: Klas: Mentor: Verplichte algemene vakken

Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer, kunstvakken 1, mentoruur/LOB, ondersteuningsuur.

N-stroom

Biologie, NASK 1 en NASK 2

M-stroom

Economie, Duits, geschiedenis

Totaal 34 lesuren.

N-stroom Profielkeuze: O Zorg en welzijn O Techniek O Economie Maak een keuze uit één van de volgende twee vakken: O Aardrijkskunde O Economie (verplicht bij profiel economie)

M-stroom Profielkeuze: O Economie Maak een keuze uit één van de volgende twee vakken: O Aardrijkskunde O Beeldend tekenen

19

Contactgegevens Het Bouwens van der Boije College Minister Calsstraat 10 5981 VT Panningen Telefoon: Website: E-mail:

077 306 88 88 www.hetbouwens.nl [email protected]

Postadres

Postbus 7191, 5980 AD Panningen

20

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.