Projekt. Provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu. Podkrkonošské oblasti. v roce 2018


1 Projekt Provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti v roce 2018 Gr...
Author:  Adéla Pavlíková

0 downloads 25 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Projekt

Provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti

v roce 2018

Grantový program Sportovní centra dětí orientačního běhu ročník 2018

Jičín, listopad 2017

OBSAH 1.

Název projektu

3

2.

Jméno a adresa řešitele projektu

3

3.

Charakteristika instituce, která projekt předkládá

3

4.

Popis výchozího stavu

3

5.

Cíl projektu

4

6.

Realizační plán a časový harmonogram

5

7.

Rozpočet projektu

5

8.

Plán zpracování závěreční zprávy hodnotící projekt

6

9.

Předpokládaný další vývoj řešené problematiky

7

10. Seznam příloh

7

2

1.

Název projektu Provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti

2.

Jméno a adresa řešitele projektu SPORTCENTRUM Jičín, z.s., Divišovská 2310/5, Praha 4, 149 00, IČ 44479280 Vedoucí projektu: Mgr. Radka Janků, Kosmonautů 797, 506 01 Jičín, e-mail: [email protected]

3.

Charakteristika instituce, která projekt předkládá Sportovní klub SPORTCENTRUM Jičín, z.s., jako samostatný právní subjekt vznikl v roce 1992, ale jeho historie sahá až do roku 1965, kdy došlo k jeho odpojení od turistů a ustavení samostatného oddílu při TJ Jičín. Řadí se tedy nejen mezi nejstarší kluby orientačního běhu v ČR, ale svými sportovními výsledky i mezi kluby nejúspěšnější. Během své existence vychoval celou řadu vynikajících juniorských i seniorských reprezentantů, kteří se stali držiteli republikových i světových mistrovských titulů v dorosteneckých, juniorských i seniorských kategorií (Jan Palas, Jan Vodička, Jan Beneš, Jiří Kazda, Martin Henych, Michal Drobík, Štěpán Kodeda, Martina Uvizlová, Ivana Bochenková, Radka Brožková, Dana Šafka Brožková). Prioritou klubu se po generační obměně stává práce s dětmi a mládeží, což dokazují v posledních letech nejen jejich individuální i týmové umístění na předních místech v oblastním žebříčku, ale i nominace do vítězných družstev na Mistrovstvích ČR oblastních výběrů žactva. Výsledky činnosti klubu jsou v průběhu roku zveřejňovány na internetových stránkách oddílu htttp://scjicin.cz, kde se objevuje také celoroční zhodnocení sezóny.

4.

Popis výchozího stavu Ke zřízení sportovního centra v Podkrkonošské oblasti nás v předloňském roce motivovala skutečnost, že zde kromě jičínského oddílu působila řada klubů orientačního běhu s talentovanou mládežnickou základnou, jejichž závodníci byli pravidelně zařazování do oblastních výběrů, nebyli však členy žádného sportovního centra a tréninky a sportovní akce absolvovali převážně pouze v rámci mateřských oddílů. Naší snahou bylo zkoordinovat v dané oblasti práci s talentovanou mládeží, umožnit dětem stejného věku trénovat společně a zabezpečit jim kvalifikované trenérské vedení i možnost účasti na mapových soustředěních. Výsledku za loňský i letošní rok ukázaly, že se nám práce daří, spolupráce s jednotlivými oddíly funguje a rádi bychom v činnosti sportovního centra pokračovali i v následujících letech. 3

Aktuální situace se dá v několika bodech charakterizovat následovně:           

5.

silná žákovská družstva oddílu VRL, JIL, SJC a STH (Mistrovství východočeské oblasti družstev 2017 - 3. místo, 4. místo, 7. místo, 8. místo) úspěchy jednotlivců (Markéta Štefanová, Magdaléna Chrástová, Ema Gottsteinová, Šárka Matěásková, Filip Hanuš) vzrůstající počet závodníků v žákovských kategoriích v klubu sezónní pravidelné 1x týdně organizované mapové tréninky zimní příprava v tělocvičně a teorie ob účast na závodech Východočeského poháru žactva účast na závodech B žebříčku organizace a účast na závodech Podkrkonošské ligy žactva pořádání 1-2 soustředění ročně dostatečný počet trenérů ochotných pracovat s mládeží spolupráce s kluby ve spádové oblasti - TJ Jiskra Hořice, OK Jilemnice, SK LOB Nová Paka, SK Studenec, OO TJ Spartak Vrchlabí a Lokomotiva Trutnov

Cíl projektu Hlavní cíl projektu: Zajištěním kvalitních tréninkových podmínek talentů ve věku 11-14 let zvýšit jejich výkonnostní růst a systematicky pokračovat v jejich tréninkové podpoře a rozvoji. Dílčí cíle projektu:  provázat činnost oddílů v Podkrkonošské oblasti  vyhledávat nové talenty v regionu  umožnit všem závodníkům spolupráci s kvalifikovaným trenérem  rozvíjet fyzickou výkonnost závodníků (pravidelné testy fyzické připravenosti závodníků)  získávat zkušenost v zajímavých tuzemských terénech a tím zlepšovat mapovou dovednost závodníků  podporovat vybrané závodníky na celostátních soutěžích  udržovat a rozšiřovat základnu dětí a mládeže  zvýšit počet A i B licencí  úspěšně reprezentovat v oblastních soutěžích v orientačním běhu  usnadnit přestup do dorosteneckých kategorií Centrum počítá se spoluprácí následujících oddílů: TJ Sportcentrum Jičín, TJ Jiskra Hořice, OK Jilemnice, SK LOB Nová Paka, SK Studenec, OO TJ Spartak Vrchlabí a Lokomotiva Trutnov

4

6.

Realizační plán a časový harmonogram Činnost sportovního centra dětí v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti Jičín by měla být realizována dle následujícího harmonogramu: a) výběr talentů a členů SCD listopad 2017 b)

běžecká, fyzická a taktická příprava (teorie, rozbory tratí)

leden-říjen 2018

c)

mapová příprava (mapové tréninky, soustředění)

březen-říjen 2018

d)

testování fyzické přípravy

duben, září 2018

e)

závodní období, účast v soutěžích

duben-říjen 2018

f)

prázdninové mapové soustředění

červenec-srpen 2018

g)

vyhodnocení činnosti a plán pro příští rok

listopad 2018

Konkrétní časový plán bude upřesňován v průběhu sezóny a aktuální informace budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách oddílu SPORTCENTRUM Jičín, z.s.

7.

Podrobný rozpočet projektu Pro zabezpečení chodu SCD se budeme snažit využít všech možných zdrojů a plánované akce budou realizovány maximálně hospodárně, ovšem se zachováním potřebné kvality sportovní přípravy i regenerace. Projekt bude spolufinancován následujícími zdroji: a) příspěvek Nadace orientačního běhu b) příspěvky klubů závodníků zařazených do SCD c) příspěvky jednotlivých závodníků zařazených do SCD Rozpočet jednotlivých akcí a podíl příspěvku Nadace OB Termín

akce

Náklady celkem

Leden, únor 2018

Lyžařské výjezdy

6

Příspěvek Nadace OB [tis. Kč] 2

Únor, březen 2018

Vyšetření u sportovního lékaře (vybraní DH 14)

10

10

[tis. Kč]

5

16. - 18. 3. 2018

Víkendové, mapové soustředění

30

15

Jaro-podzim 2018

Mapové výjezdy

35

15

22. - 26. 8. 2017

Letní mapové soustředění

20

8

Listopad 2018

Závěrečná schůzka

0

0

Leden-listopad 2018 Celkem

Režijní náklady SCD

1

0

102

50

Plánovaný rozpočet vychází ze zkušenosti z loňského roku.

8.

Plán hodnocení projektu Hodnocení úspěšnosti projektu bude provedeno po skončení závodní sezóny 2018 na základě následujících kritérií:  sportovní výsledky závodníků zařazených do SCD v roce 2018, především zisk licencí A aB  individuální zlepšení v mapové i fyzické připravenosti  počet zástupců v oblastním výběru žactva  uspořádaná soustředění i samotné tréninky včetně účasti na nich  naplnění věcné části projektu SCD v roce 2018 Závěrečná zpráva o činnosti Sportovního centra dětí Podkrkonošské oblasti bude po zpracování předložena zástupcům všech zapojených klubů a Nadaci orientačního běhu doručena do 30. listopadu 2018.

9.

Předpokládaný další vývoj Řešitel projektu předpokládá, že činnost sportovního centra dětí v orientačním běhu v roce 2018 povede k růstu sportovní výkonnosti talentů a k zlepšení jejich výsledků. Očekává též užší koordinaci a tréninkovou spolupráci se spádovými oddíly vedoucí k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí, které bude mladé závodníky motivovat k vyšším cílům. Systematickou, cílenou, ale i dlouhodobou péčí o talentovanou mládež by mělo centrum splnit

6

předpoklady pro pokračování své činnosti i v dalších letech a další vývoj by měl reagovat na výsledky a vyhodnocení úspěšnosti centra v roce 2017.

10. Seznam příloh Příloha č. 1:

Jmenný seznam zařazených talentů s licencí A a B

Příloha č. 2:

Jmenný seznam zařazených talentů s jinou licencí, než je licence B

Příloha č. 3:

Jmenný seznam trenérů

Příloha č. 4:

Čestné prohlášení žadatele a závazek žadatele

Příloha č. 5:

Prohlášení o souhlasu se zveřejněním údajů

Příloha č. 6:

Návrh smlouvy o nadačním příspěvku

Příloha č. 7:

Stanovy SPORTCENTRUM Jičín, z.s.

Příloha č. 8:

Zápis ze zasedání členské schůze a schůze výboru sportovního oddílu SPORTCENTRUM Jičín, z.s. ze dne 6. 12. 2015 - oprávněnost osoby k podpisu smlouvy za příjemce

V Jičíně dne 29. 11. 2017

Mgr. Radka Janků

Jan Mrázek

řešitel projektu

předseda Sportcentrum, z.s. Jičín

7

Příloha č. 1 Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 – 14 roků s licencí A, B

1. 2. 3. 4. 5.

Štěpán Janků Gábina Gurinová Nela Malínská Jan Čihák

Kategori e H14 D14 D12 H12

Vojtěch Kolátor

H14

HOR0402

6. 7. 8. 9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 .

Matěj Choutka Stanislav Novák Tomáš Typlt Filip Fajfer

H14 H14 H14 H14

NPA0402 NPA0404 NPA0406 NPA0401

Matěj Pavelec

H14

NPA0501 [email protected]

Ema Gottsteinová

D14

JIL0451

[email protected] z

Šárka Matěásková

D14

JIL0551

[email protected]

Michal Votoček

H12

JIL0601

[email protected]

Lucie Pitrmucová

D12

JIL0651

[email protected]

Antonín Malý

H14

JIL0501

[email protected]

Anna Kopecká

D14

JIL0552

[email protected]

Markéta Štefanová

D14

STH0550 [email protected]

Magdaléna Chrástová

D14

STH0551 [email protected]

Adéla Randáková

D14

VRL0452 [email protected]

Kateřina Hanušová

D14

VRL0455 [email protected]

Lucie Messnerová

D14

VRL0456 [email protected]

Jméno

8

Registrac e SJC0501 SJC0557 SJC0651 HOR0601

e-mail, telefon [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] cz [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 .

Jan Čivrný

H14

VRL0501 [email protected]

Filip Hanuš

H12

VRL0604 [email protected]

Štěpánka Licková

D14

LTU0452 [email protected]

Katka Hošková

D14

LTU0451 [email protected]

Jan Lazák

H12

LTU0500 [email protected]

Vojtěch Pirožek

H14

LTU0400 [email protected]

V Jičíně dne 29. 11. 2017 Mgr. Radka Janků

podpis řešitele projektu

řešitel projektu

9

Příloha č. 2 Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti

Jmenný seznam zařazených talentů ve věku 11 –14 roků s jinou licencí než je licence A, B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Jméno Radim Vitvar Kristýna Kosinová Eliška Růžičková Zdeněk Tesař Jan Růžička Radka Kejvalová Jakub Dlabola František Vlach Kamil Novotný Sheila Havrdová Jakub Ticháček Jan Vaníček Matyáš Kopecký Richard Schneidewind Antonín Holman Jiří Tobolka Jakub Novák Rozálie Juričková Mikuláš Merhulík Matěj Třešňák Klára Adámková Tomáš Sucharda Marek Matěásko Ondřej Stach Ondřej Valenta Ondřej Pokorný Amálka Votočková Anežka Malá Vendula Janovská Adéla Pokorná Jan Štefan Martin Jiřička

Kategorie H14 D14 D14 H14 H14 D14 H12 H12 H12 D12 H12 H12 H12 H14 H14 H14 H14 D12 H14 H12 D14 H14 H12 H12 H14 H14 D12 D12 D14 D14 H14 H14

Registrace SJC0404 SJC0453 SJC0452 SJC0401 SJC0406 SJC0551 SJC0602 SJC0603 SJC0600 SJC0750 SJC0704 SJC0705 SJC0702 HOR0404 HOR0405 HOR0403 HOR0406 HOR0751 NPA0401 JIL0701 JIL0452 JIL0502 JIL0702 JIL0602 JIL0401 JIL0402 JIL0750 JIL0751 JIL0453 JIL0454 STH0500 STH0503 10

e-mail, telefon [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Dominik Horáček Martin Planík Ivo Mühlbach Matěj Hájek Anna Junková Pavel Šedivka Majka Suková

H12 H12 H14 H14 D14 H14 D14

STH0600 STH0601 STH0401 VRL0402 LTU0453 LTU0401 LTU0400

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

V Jičíně dne 29. 11. 2017 Mgr. Radka Janků

podpis řešitele projektu

řešitel projektu

11

Příloha č. 3 Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti

Jmenný seznam trenérů a asistentů Jméno

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Renata Havrdová Zdeněk Tesař Vendula Viková Zdena Zlámalová Radek Vávra Jiřina Kalibánová Helena Randáková Radka Janků Kateřina Junková Lucie Vlastníková

Trenérská licence T3 T3 T2 T3 T3 T3

Oddílová registrace SJC7756 SJC7401 JIL8951 SJC7253 HOR6301 NPA5351 VRL7452 SJC7353 STH7351 JIL7554

T3 T3 T3

e-mail, telefon [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

V Jičíně dne 29. 11. 2017 Mgr. Radka Janků

podpis řešitele projektu

řešitel projektu

12

Příloha č. 4

Čestné prohlášení žadatele SPORTCENTRUM Jičín, z.s., Divišovská 2310/5, Praha 4, 149 00, IČ 44479280, jako žadatel o přidělení grantu na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu na rok 2018 prohlašuje, že vedle poskytnutého nadačního příspěvku sám vloží na předmět projektu nejméně 100% finančních prostředků z výše poskytnutého grantu, tzn. 50 000,- Kč. Jičín dne 29. 11. 2017

Jan Mrázek předseda Sportcentrum Jičín, z.s.

Závazek SPORTCENTRUM Jičín, z.s., Divišovská 2310/5, Praha 4, 149 00, IČ 44479280, se zavazuje, že poskytnuté prostředky grantu budou čerpány na sportovní činnost a na režii s tím spojenou na území České republiky, v souladu s předloženým projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti. Souhlasíme s tím, že poskytnuté prostředky je nutné vyčerpat do 30. listopadu 2018. Jsme si vědomi, že nákupy dresů a elektronického systému Sportident nejsou akceptovatelnými náklady z hlediska čerpání grantu na sportovní činnost a režii. Jičín dne 29. 11. 2017

Jan Mrázek předseda Sportcentrum Jičín, z.s.

13

Příloha č. 5

Prohlášení Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Podkrkonošské oblasti prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého předloženého projektu na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu a se zveřejněním své závěrečné zprávy za rok 2018, která bude zpracována dle níže uvedené osnovy - obsahu závěrečné zprávy. Obsah závěrečné zprávy: a) b) c) d) e) f) g) h)

i) j) k) l)

m) n)

Název projektu Příjemce projektu Garant projektu Seznam zařazených talentů do sportovního centra, s vyznačením získaných licencí A, B, případě vyřazení závodníků ze sportovního centra sdělit důvod vyřazení Hlavní cíle projektu Plnění realizačního plánu a časového harmonogramu Personální zajištění činnosti sportovního centra dětí Seznam akcí sportovního centra dětí, u každé akce sdělit počet zúčastněných závodníků a trenérů; vyhodnocení jednotlivých akcí; uvést kolik závodníků a v jakém rozsahu měli zajištěny lékařské prohlídky Přiložit tabulku výsledků zařazených závodníků, viz vzor „Přehled výsledků SCD 2013 Královéhradeckého kraje“ Vyhodnocení plnění hlavních cílů projektu Hodnocení projektu dle daných kriterií Ekonomické hodnocení činnosti sportovního centra dětí formou položkového popisu projektu zpracovaného tak, aby u každé položky bylo jasné, jak byla čerpána; uvést z jakých zdrojů žadatel obdržel prostředky na projekt vedle nadačního příspěvku. Informace o činnosti v médiích, na webu apod. Předpokládaný další vývoj

Závěrečná zpráva bude zaslána v jednom papírovém a jednom digitálním provedení na adresu Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno v termínu do 30. listopadu 2018.

V Jičíně dne 29. 11. 2017 Mgr. Radka Janků

podpis řešitele projektu

řešitel projektu

14

Příloha č. 6 Návrh

Smlouva o nadačním příspěvku Smluvní strany: Nadace orientačního běhu, Těšínská 4, 612 00 Brno zastoupenou: Ing. Evžen Cigoš, předseda správní rady nadace bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 14028 Praha 4 číslo účtu: 215194682/0600 IČO: 62156853 (dále jen „nadace“) na straně jedné a SPORTCENTRUM Jičín, z.s., Divišovská 2310/5, Praha 4, 149 00, IČ 44479280 zastoupenou: Jan Mrázek, předseda bankovní spojení: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1 číslo účtu: 2100548718/2010 IČ: 44479280 (dále jen „příjemce“) na straně druhé

Čl. I

Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek nadace poskytnout za podmínek této smlouvy příjemci nadační příspěvek ve výši stanovené v čl. II této smlouvy.

2. Nadační příspěvek se poskytuje na základě výsledků výběrového řízení a lze ho použít na zajištění provozování sportovních center dětí v orientačním běhu pro rok 2018, které soustředí a poskytnou talentovaným jedincům ve věku 11 – 14 let tréninkovou péči pro jejich další výkonnostní růst v spádové oblasti působnosti centra dle podmínek zadávací dokumentace veřejného výběrového řízení pro přidělení grantů nejvhodnějším žádostem na provozování sportovních center dětí v orientačním běhu v roce 2018 v souladu se zaslanou žádostí - projektem na provozování sportovního centra dětí v orientačním běhu pro rok 2018 příjemcem grantu.

15

Čl. II

Výše nadačního příspěvku Nadační příspěvek se poskytuje ve výši 50 000,-Kč (padesát tisíc korun českých) Čl. III

Lhůty poskytnutí nadačního příspěvku Nadace se zavazuje poskytnout nadační příspěvek ve dvou splátkách: První splátku ve výši 90% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po uzavření této smlouvy převodem na účet příjemce. Druhou splátku ve výši 10% nadačního příspěvku zašle nadace příjemci po obdržení závěrečné zprávy převodem na účet příjemce. Úhrada druhé splátky grantu může být pozastavena, pokud žadatel neodevzdá závěrečnou zprávu o provozování sportovního centra za minulé období apod. IV Lhůty pro použití nadačního příspěvku 1. Příjemce se zavazuje nadační příspěvek použít v termínech uvedených v přílohách této smlouvy. 2. Jakékoliv změny termínů schvaluje nadace. Čl. V

Závazky příjemce 1. Příjemce se zavazuje: a) použít nadační příspěvek výlučně v souladu s účelem a za podmínek dohodnutých touto smlouvou b) použít nadační příspěvek hospodárně c) vést řádnou účetní evidenci d) plnit další podmínky stanovené dohodou smluvních stran e) nepoužívat nadační příspěvek k poskytnutí příspěvků jiným subjektům. 2. Příjemce je povinen informovat nadaci bez prodlení o všech okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit splnění jeho závazků dle této smlouvy. 3. Příjemce je povinen umožnit nadaci nebo jí pověřené osobě kontrolu použití nadačního příspěvku. 4. Příjemce se zavazuje podat nadaci na její žádost písemné vysvětlení k jakýmkoliv otázkám spojeným s plněním jeho závazků dle této smlouvy. 16

5. Příjemce je povinen uvádět ve všech materiálech týkajících se aktivit, na jejichž realizaci byl nadační příspěvek poskytnut, informaci o tom, že aktivita je financována z nadačního příspěvku poskytnutého nadací. 6. Příjemce je povinen předložit nadaci závěrečnou zprávu o použití nadačního příspěvku včetně jeho vyúčtování v souladu s článkem IV této smlouvy. 7. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je příjemce povinen vrátit nadaci bez zbytečného prodlení nevyčerpanou část příspěvku současně s předáním vyúčtování.

Čl. VI

Závěrečná ustanovení 1. Příjemce prokázal nadaci před podpisem této smlouvy svoji právní subjektivitu, jakož i oprávnění osoby, která za příjemce tuto smlouvu podepsala. 2. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen formou písemných dodatků. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 3. Jakákoliv sdělení smluvních stran navzájem se považují za doručená, pokud byla doručena poštou nebo kurýrem na adresu příslušné smluvní strany. 4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou ze smluvních stran. 6. Tato smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu. 7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smluvních ujednání, která jsou obsažena v této smlouvě a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

V Brně dne …………. Za nadaci:

V Jičíně dne 29. 11. 2017 Za příjemce: Jan Mrázek, předseda Sportcentrum Jičín, z.s.

17

Příloha č. 7

SPORTCENTRUM JIČÍN, z. s. STANOVY Základní ustanovení Název: SPORTCENTRUM JIČÍN, z. s. Sídlo: Brada 7, 506 01 Jičín IČ: 44479280 SPORTCENTRUM JIČÍN, z.s. (dále jen „SJC“ nebo „klub“) je dobrovolným spolkem občanů provozujících sportovní činnost (především orientační běh, dále jen „OB“), které k zajištění této činnosti vyvíjí osvětovou, kulturní a společenskou činnost, případně provozuje hospodářskou činnost.

Poslání a cíle 1) Základním posláním SJC je: a) organizovat sportovní činnost pro své členy a pro širokou veřejnost b) pečovat o výchovu svých členů, zejména mládeže, talentovaným jednotlivcům umožnit co nejvyšší výkonnost c) vést své členy k dodržování estetických, etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec d) chránit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s jinými organizacemi, orgány i jednotlivci e) napomáhat dalšímu rozvoji orientačního běhu a sportu obecně f) vyvíjet kartografickou činnost pro potřeby OB, vydávat mapy a publikace v oblasti OB g) aktivně spolupracovat s majiteli lesů, popřípadě jejich právními zástupci a všemi orgány správy lesů a ochrany přírody při ochraně přírody h) pro zabezpečení své činnosti pořádat sportovní, kulturní a společenské akce, případně provozovat hospodářskou činnost

Orgány sdružení 1) Orgány SJC jsou a) členská schůze jako orgán nejvyšší b) výkonný výbor jako orgán výkonný c) předseda jako orgán statutární d) revizní komise jako orgán kontrolní 2) Nejvyšším orgánem SJC je členská schůze složená ze všech členů SJC. Členskou schůzi svolává výkonný výbor nejméně 1 x za rok. Pokud o její svolání požádá nejméně 1/3 členů, výbor klubu nebo jeho předseda, musí se členská schůze uskutečnit do 1 měsíce od takového podnětu. 3) Členská schůze se svolává pozvánkou doručenou členům, a to buď na adresu bydliště nebo na elektronickou adresu a zároveň pozvánkou vyvěšenou na www stránce SJC minimálně 14 dní před jejím konáním. 4) Členská schůze zejména a) rozhoduje o vzniku nebo zániku klubu, vstoupení do dalších sdružení nebo vystoupení z nich b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice klubu c) schvaluje stanovy klubu a případné změny d) volí výkonný výbor, revizní komisi a zástupce do vyšších orgánů OB

18

e) stanoví hlavní směry činnosti klubu na následná období, schvaluje s nimi související rozpočty a určuje výši členských příspěvků na další období f) projednává a schvaluje zprávy o hospodaření, v případě potřeby rozhoduje o majetkovém vypořádání g) schvaluje organizační řád a rámcové interní předpisy klubu h) rozhoduje o vzniku a zániku věcných práv k nemovitostem 5) Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných. 6) Výkonným orgánem SJC v období mezi členskými schůzemi je výkonný výbor klubu, který zabezpečuje průběžné plnění úkolů klubu v době mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje o všech věcech, které nejsou výlučně v pravomoci členské schůze a v určených oblastech se řídí klubovými směrnicemi. 7) Výkonný výbor se volí na 2 roky a má lichý počet členů. Je minimálně 3 členný — vždy musí mít předsedu. Předsedu si výkonný výbor volí ze svého středu. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Z tohoto jednání musí výkonný výbor bezprostředně učinit zápis a zveřejnit jej členům SJC. Pokud by se v průběhu volebního období snížil počet členů výkonného výboru pod tři, musí výkonný výbor kooptovat dalšího vhodného člena klubu do výkonného výboru a kooptaci nechat dodatečně odsouhlasit nejbližší členskou schůzí. 8) Výkonný výbor a) zabezpečuje plnění usnesení členské schůze b) organizuje a řídí sportovní činnost v období mezi členskými schůzemi c) organizuje a řídí hospodářskou činnost v období mezi členskými schůzemi d) dbá o průkaznou evidenci majetku klubu a prosazuje a kontroluje jeho hospodárné využívání jednotlivými členy klubu e) odpovídá za vedení účetnictví, včasnost uzávěrek, statistiky, vedení a uložení písemností dle všeobecně platných předpisů f) připravuje podklady pro členské schůze, zejména k hospodaření a hlavním směrům činnosti klubu 9) K platnosti usnesení výkonného výboru je nutná přítomnost nadpoloviční většiny jeho členů a souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výkonného výboru. 10) Předseda je statutárním orgánem SJC. Předseda jedná jménem SJC, a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem SJC v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SJC škodu, kterou tímto jednáním způsobí. 11) Revizní komise provádí kontrolu veškeré činnosti SJC včetně jeho hospodaření v souladu s platnými právními předpisy. Zodpovídá se pouze členské schůzi SJC a na ostatních orgánech SJC je nezávislá. Počet jejích členů schvaluje členská schůze. Do působnosti revizní komise patří zejména: a) nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje b) vyžadovat potřebná vysvětlení od členů SJC c) projednávat stížnosti členů SJC d) předkládat revizní zprávu a informovat o své činnosti členskou schůzi SJC a v meziobdobí výkonný 19

výbor e) ověřovat podklady o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady členského příspěvku 12) Funkční období členů revizní komise je dvouleté. Revizní komise je oprávněna kooptovat za uvolněné členy jiné osoby, avšak nejvýše do jedné třetiny celkového počtu řádně zvolených členů revizní komise. Kooptaci musí schválit nejbližší členská schůze SJC. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku. Členem revizní komise nemůže být člen výkonného výboru, hospodář nebo pokladník klubu.

Zásady členství 1) Do SJC může vstoupit každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku, respektuje stanovy spolku, zaplatí registrační poplatek a uhradí členské příspěvky ve výši stanovené pro příslušný kalendářní rok a jejíž členství je odsouhlaseno výkonným výborem. 2) Osoba starší 18 let, která sympatizuje s činností SJC a nemůže nebo se nechce plně podílet na činnosti klubu, se může stát se souhlasem výkonného výboru mimořádným členem klubu. Mimořádný člen klubu nemá práva a povinnosti člena klubu. 3) Evidenci členů a členských příspěvků vede pověřený člen výkonného výboru klubu, který také zajišťuje registraci aktivních závodníků v souladu s předpisy Českého svazu orientačních sportů (dále jen „ČSOS“). 4) Údaje o členech SJC mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu zastřešující sportovní organizaci, které je SJC členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této zastřešující organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SJC podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny. 5) Členství může zaniknout: a) vystoupením člena na jeho žádost nebo jeho úmrtím b) vyškrtnutím člena, pokud déle než 12 měsíců nevyvíjí žádnou činnost, neplatí pravidelné členské příspěvky nebo včas neuhradí závazky vůči SJC c) vyloučením člena za zvlášť hrubé porušení stanov nebo za jednání, které je v rozporu se základním posláním klubu, s právními nebo morálními společenskými normami d) v souvislosti s ukončením činnosti klubu 6) Zániku členství podle písm. a) rozhoduje sám člen, podle písm. b+c) výkonný výbor klubu, podle písm. d) členská schůze. 7) Povinnosti členů a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů klubu b) podílet se v rámci svých možností na plnění poslání klubu c) podílet se na financování činnosti klubu formou placení pravidelných členských příspěvků a jiných poplatků souvisejících s řádným členstvím a činností v SJC, pokud o tom příslušný orgán SJC rozhodl, a dále se podílet svojí aktivní účastí na akcích sportovních, kulturních, společenských a případně 20

na hospodářské činnosti d) pečovat o majetek klubu, zejména o svěřené sportovní vybavení, v případě ukončení aktivní činnosti nebo členství neprodleně vrátit zapůjčené vybavení a vyrovnat veškeré závazky vůči SJC e) svými sportovními výkony, chováním, dodržováním sportovních pravidel a ducha fair play důsledně hájit důvěryhodnost a prestiž klubu, dodržovat společenské normy slušnosti, ochrany majetku a životního prostředí f) ctít dohody uzavřené se sponzory, veřejnými institucemi, vlastníky nemovitostí (na nichž probíhá činnost sportovního klubu) a s dalšími partnery klubu g) informovat včas výkonný výbor klubu o úmyslu registrovat se a závodit za jiný klub v rámci ČSOS 8) Práva členů a) podílet se na demokratickém řízení klubu — od 15 let s hlasovacím právem na členských schůzích, od 18 let s právem být volen do orgánů klubu b) v rámci stanovených pravidel se účastnit činnosti klubu c) v rámci stanovených pravidel využívat majetku a vybavení klubu

Právní subjektivita SJC je právním subjektem, jeho jménem jedná vždy předseda nebo jím pověřený člen. O svém jednání v období mezi členskými schůzemi SJC informuje následující členskou schůzi formou zprávy o činnosti.

Hospodaření klubu Hospodaření klubu se řídí vždy rozpočtem schváleným členskou schůzí na dané období. Odchylky od rozpočtu projednané a schválené výkonným výborem musí následně potvrdit členská schůze. Hospodaření kontroluje revizní komise dle směrnic o hospodaření. 1) Zdroje prostředků klubu a) příspěvky od členů b) dotace od zastřešující organizace (České unie sportu, dále jen „ČUS“), sportovního svazu (ČSOS), dále od města, kraje nebo státu c) příspěvky a dary od jiných organizací, jednotlivců, sponzorů apod. d) zisky ze sportovní činnosti e) z vlastní hospodářské činnosti Klub může nabývat do svého vlastnictví majetek, se kterým sám hospodaří. S majetkem disponuje výkonný výbor klubu podle obecně platných právních předpisů a směrnic o hospodaření. V případě zániku klubu rozhodne o majetku klubu závěrečná členská schůze.

Ustanovení závěrečná a přechodná Pro činnost a hospodaření SJC platí všechny obecné právní předpisy, směrnice vydané zastřešující organizací (ČUS) a sportovním svazem (ČSOS). Toto znění stanov schválila členská schůze klubu dne 6. 12. 2015 v Butovsi (do té doby platilo znění registrované u Ministerstva vnitra České republiky dne 12. 3. 2004).

21

Příloha č. 8a

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2015

TJ SPORTCENTRUM JIČÍN USNESENÍ Butoves 6. 12. 2015 Výroční členská schůze se usnesla na následujících bodech:

1.

Schvaluje se zpráva předsedy o činnosti v roce 2015 a plán 2016

2. Schvaluje se zpráva o hospodaření oddílu 2015 3. Schvaluje se zpráva revizní komise 4. Schvaluje se návrh rozpočtu na rok 2016 5. Schvaluje se změna názvu a Stanov (prověřit možný dopad na dotace) 6. Schvaluje se volba Výkonného výboru ve složení: Jan Beneš, Michal Drobník, Jan Mrázek, Ondřej Prášil, Petr Špicar 7. Schvaluje se volba Revizní komise ve složení: Jiří Kazda, Michaela Špicarová, Lucie Soukupová 8. Schvaluje se zvednutí základního příspěvku na 200,- Kč, ostatní zůstávají (2000,- dospělí, 1000,- děti a studenti)

Zapsal: Michal Drobník

22

Příloha č. 8b

Sportcentrum Jičín, z.s.

Zápis z 1. schůze výkonného výboru

Butoves, 6. 12. 2015

Přítomni: Jan Beneš, Michal Drobník, Jan Mrázek, Ondřej Prášil, Petr Špicar

Výkonný výbor se usnesl na těchto bodech:

1. Jan Mrázek byl zvolen předsedou spolku 2. Petr Špicar byl zvolen hospodářem spolku

23

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.