PRVNÍ KROKY S FORMULÁŘEM PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU ONLINE...1


1 Datum:2 Obsah PRVNÍ KROKY S FORMULÁŘEM PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU ONLINE Registrace Aktivace účtu Přihl&...
Author:  Barbora Pešková

0 downloads 2 Views 5MB Size

Recommend Documents


No documents


Datum: 18. 8. 2017

Obsah PRVNÍ KROKY S FORMULÁŘEM PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU ONLINE ..........................1 1.1 Registrace .......................................................................................................................................2 1.2 Aktivace účtu ..................................................................................................................................3 1.3 Přihlášení do uživatelského účtu.....................................................................................................3 1.3.1 Menu (hlavní nabídka)......................................................................................................................4

2E ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ PRO PŘÍPRAVU ENERGETICKY ÚSPORNÉHO PROJEKTU ŘEŠENÉHO METODOU EPC A ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA PROJEKT ŘEŠENÝ METODOU EPC ...................................................................................8 STANDARDNÍ POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI ...........................................................................................................8 1.4 Příklad žádosti – Ministerstvo průmyslu a obchodu – výzva 2E.....................................................10 1.4.1 Záložka identifikace žadatele/akce.................................................................................................10 1.4.2 Záložka Oblasti podpory .................................................................................................................13 1.4.3 Záložka Přílohy................................................................................................................................15 1.4.4 Záložka Přehled výdajů ...................................................................................................................17 1.4.5 Záložka Výše dotace .......................................................................................................................18 1.4.6 Záložka ............................................................................................................................................19 1.4.7 Záložka Náhled žádosti ...................................................................................................................20 1.4.8 Záložka Kontrola žádosti...................................................................................................................3 1.4.9 Záložka Odeslání žádosti...................................................................................................................4

P R V N Í K R O K Y S F O R M UL Á Ř E M P R O P O D Á N Í Ž Á DO S T I O P O D P O R U O N L I NE

OVLÁDÁNÍ ONLINE FORMULÁŘE ŽÁDOSTI RISPF – WEBOVÝ PORTÁL ŽÁDOSTI Úvod Příručka poskytuje podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace informačního systému RISPF, prostřednictvím, kterého se žádosti o dotaci podávají a jak správně vyplnit online formulář žádosti.

První kroky s formulářem pro podání žádosti o podporu online Online formulář pro podání žádosti o podporu naleznete na internetovém portálu: https://isprofin.mfcr.cz/rispf Po spuštění formuláře se zobrazí úvodní stránka, zde je v záhlaví stránky možné kliknout na tlačítko Registrace a Přihlásit umístěné v horní části formuláře v zeleném pruhu. Tlačítkem Nápověda je možné kdykoliv zobrazit a stáhnout tuto příručku. Dále je zde možné najít všechny výzvy (všech rezortů), přes které je možné podat žádost o dotaci. Tato možnost se nabízí do doby, než je vybraný konkrétní poskytovatel. V případě, že se chcete navrátit do původního zobrazení všech výzev, klikněte v levém horním rohu na „RISPF“ Důležité! Abyste mohli podávat žádosti v rámci webového portálu, je nutné se

zaregistrovat.

Obrázek 1 – Úvodní stránka portálu Nová zelená úsporám. S Y S C O M S O F T W A R E S P O L. S R . O .

1

P R V N Í K R O K Y S F O R M UL Á Ř E M P R O P O D Á N Í Ž Á DO S T I O P O D P O R U O N L I NE

1.1 Registrace Pro zahájení registrace klikněte (v záhlaví stránky v pravém rohu) na tlačítko Registrace. Registrace Obrázek 2 – Tlačítko v záhlaví na úvodní stránce – „Registrace“

Je nezbytné vyplnit všechny povinné položky formuláře a vybrat checkbox (zaškrtávací pole) „Nejsem robot“. Povinné položky jsou označeny vykřičníkem napravo. Telefon není povinná položka, ale všem registrujícím doporučujeme jej uvést.

Obrázek 3 – Okno pro registraci

Položky na formuláři pro registraci 

E-mail – tato položka je povinná. Právě na tento e-mail bude doručena zpráva pro aktivaci Vašeho účtu.



Ověření e-mailu – tato položka je povinná. Je nezbytné, aby se položky – E-mail a Ověření e-mailu shodovaly.



Heslo – povinná položka. Heslo, které zde vyplníte, budete nadále používat k přihlášení do online formuláře, heslo musí obsahovat min. 8 znaků a to písmena i číslice.



Ověření hesla – tato položka je povinná a je nezbytné, aby se řádky Heslo a Ověření hesla shodovaly.



Telefon – nepovinná položka.



Jméno – povinná položka. Vyplňte své jméno.

2

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L . S R . O.

P R V N Í K R O K Y S F O R M UL Á Ř E M P R O P O D Á N Í Ž Á DO S T I O P O D P O R U O N L I NE



Příjmení – povinná položka. Vyplňte své příjmení.



Organizace – nepovinná položka.



Nejsem robot – povinná položka. Zaškrtněte pole. Důležité! Po označení pole Nejsem robot, počítač může položit dotaz na údaje

zobrazované na obrázku, to slouží k ověření, že registraci neprovádí stroj (robot).

1.2 Aktivace účtu Pokud celá registrace proběhla v pořádku, objeví se následující informační hlášení:

Obrázek 4 – Oznámení o správné registraci

Toto okno informuje, že byl doručen notifikační e-mail (na ten, jenž byl vyplněn v registračním okně), kterým se potvrzuje správnost registrace na online formuláři. Pro dokončení registrace je nezbytné tento e-mail otevřít a aktivovat učet.

Obrázek 5 – Potvrzovací e-mail

Pro správnou aktivaci klikněte na odkaz „Aktivovat účet“. V případě, že nebude aktivace úspěšná, klikněte na webový https odkaz, který je v informačním okně uvedený. Pokud aktivace řádně proběhla, otevře se okno v internetovém prohlížeči, v němž jste informováni o aktivaci účtu textem v zeleném pruhu: „Účet byl úspěšně aktivován.“

1.3 Přihlášení do uživatelského účtu Pro práci na webovém portálu RISPF, je nutné se po registraci a aktivaci účtu ještě přihlásit. V otevřeném formuláři zadejte povinné údaje – E-mail a Heslo, které jste vyplňovali při prvotní registraci a zvolte tlačítko „Přihlásit“. S Y S C O M S O F T W A R E S P O L. S R . O .

3

PRVNÍ KROKY S FORMULÁŘEM PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU ONLINE

Důležité! Pokud neprovedete první přihlášení do 24 hodin, bude Váš účet automaticky

zablokován! Pro opětovné zaslání aktivačního e-mailu je nutné požádat správce.

Obrázek 6 – Přihlášení do účtu

Správné přihlášení je rozpoznatelné v pravé části záhlaví stránky, kde se zobrazí Váš e-mail a tlačítko Vytvořit novou žádost, jak vidíte na následujícím obrázku.

Obrázek 7 – Správné přihlášení do účtu

1.3.1

Menu (hlavní nabídka)

Hlavní nabídku menu vyvoláte pomocí šipky u Vašeho e-mailového účtu. Po rozbalení se zobrazí nabídka funkcí: Změna hesla, Nahlásit problém a Odhlásit.

4

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

PRVNÍ KROKY S FORMULÁŘEM PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU ONLINE

Obrázek 8 – Nabídka funkcí

1.3.1.1 Změna hesla Při změně hesla je nezbytné vyplnit aktuální heslo, poté heslo nové a jeho ověření. Nové heslo a ověření nového hesla se musí shodovat. Správnost potvrdíte tlačítkem Uložit.

Obrázek 9 – Změna hesla

Změna hesla bude potvrzena následujícím hlášením.

Obrázek 10 – Informace o změně

1.3.1.2 Nahlásit problém Při technických potížích při podání žádosti můžete ihned odeslat požadavek s popisem problémů na administrátora. Do volného okna popište problém a zmáčkněte tlačítko Odeslat.

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

5

PRVNÍ KROKY S FORMULÁŘEM PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU ONLINE

Obrázek 11 – Nahlásit problém

Tato funkce se vyvolává jak z hlavní nabídky menu u e-mailového účtu, tak ve spodní levé části stránky, viz červené tlačítko „Nahlásit problém“.

Obrázek 12 – Tlačítko Nahlásit problém

Jelikož toto webové rozhraní slouží jako sběrný portál pro více kapitol, musíte při použití této funkce vybrat příslušnou výzvu, u které jste narazili na chybu či k ní máte dotaz. U každé výzvy je přiřazena určitá skupina pověřených pracovníků, kteří mají danou výzvu na starosti. Díky tomu máte jistotu, že se Vašemu dotazu bude věnovat správný pověřený pracovník.

Obrázek 13 – Nahlásit problém – výběr výzev

1.3.1.3 Odhlásit Pomocí této funkce je možné odhlásit se z webového portálu.

6

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

PRVNÍ KROKY S FORMULÁŘEM PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU ONLINE

Obrázek 14 – Odhlásit

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

7

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC Standardní postup vyplnění žádosti Tato kapitola pojednává o základním postupu při vyplnění žádosti o podporu. Začátkem každého vyplnění je stisknutí tlačítka Vytvořit novou žádost.

Obrázek 1 – Vytvořit novou žádost

Po stisknutí tohoto tlačítka se automaticky zobrazí okno, kde je nutné vyplnit povinné údaje jako: 1. Název projektu – jedná se o Vaše označení žádosti, název volte tak, aby dobře vystihoval obsah žádosti, pro případ, že budete mít žádostí více, abyste je mohli dobře rozlišit; 2. Poskytovatel – z rozbalovacího menu je možnost výběru daného ministerstva, díky zvolení ministerstva se Vám dynamicky nabídnou příslušné výzvy; pro tuto výzvu zvolte jako poskytovatele Ministerstvo průmyslu a obchodu; 3. Typ výzvy – z rozbalovacího menu je možnost výběru příslušné výzvy, typ výzvy se dynamicky mění dle vybraného Poskytovatele. Po vyplnění těchto povinných položek stiskněte tlačítko Vytvořit a vytvoří se nová žádost.

Obrázek 2 – Vytvoření nové žádosti

8

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L . S R . O.

STANDARDNÍ POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

V každé žádosti je v pravém rohu nabídka záložek, které je nutné pro správné podání žádosti vyplnit. Doporučujeme žádost vyplňovat postupně, jak Vás online formulář sám navádí. Samozřejmě je možné mezi záložkami a okny přepínat.

Obrázek 3 – Nabídka záložek

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

9

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

1.4 Příklad žádosti – Ministerstvo průmyslu a obchodu – výzva 2E.

1.4.1

Záložka identifikace žadatele/akce

Obrázek 4 – Záložka identifikace žadatele

Poté, co se vytvoří formulář pro novou žádost – musíte zvolit Typ žadatele, vyberte tedy z rozbalovacího seznamu.

Obrázek 5 – Vyplnění typu žadatele

Podle toho, jaký typ žadatele si vyberete, následně se Vám zobrazí okno pro další vyplňování. U této aktivity můžete vybrat pouze: a) právnickou osobu

10

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L . S R . O.

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

1.4.1.1 Identifikace žadatele – právnická osoba Obrázek 6 – Identifikace žadatele PO

    

Právní forma – vyberte pečlivě právní formu (např. s ručením omezeným), správný kód právní formy lze ověřit na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz po zadání IČO v části ARES, IČO – vyplňte své identifikační číslo,

ID datové schránky – nepovinné pole, nevyplňujte, název – vyplňte název firmy, Registrace subjektu – v poli Registrující subjekt a spisová značka vyplňte slovo „není“.

Obrázek 7 – Identifikace žadatele PO pokračování

 

Zástupce (osoba oprávněná) – vyplňte jméno statutární osoby, její funkci, telefon a email, případně titul(y) u příjmení, Kontaktní osoba – vyplňte jméno kontaktní osoby, případně titul(y) u příjmení, její funkci, telefon a email; pokud je kontaktní osoba totožná s osobou statutára, lze údaje zkopírovat stisknutím tlačítka „kopírovat zástupce“,

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L. S R . O .

11

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I



Plátcovství DPH – vyberte jednu z možností.

Obrázek 8 – Identifikace žadatele PO pokračování



Bankovní spojení – vyplňte číslo účtu, na který Vám bude poukázána záloha či doplatek



(obce musí uvést číslo účtu vedeného u ČNB), Adresa sídla žadatele – uveďte adresu sídla firmy podle ARES!!!!.

1.4.1.2 Další vyplňované údaje

Obrázek 9 – Identifikace žadatele PO pokračování



Korespondenční adresa – pokud se korespondenční adresa liší od adresy firmy, zaškrtněte čtvereček u „Korespondenční adresa“ a po rozbalení položek je vyplňte;

12

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L . S R . O.

S T A N D A R D N Í PO S T U P V Y P L N Ě N Í Ž Á D O ST I



Režim veřejné podpory – dotace v této aktivitě jsou poskytované v rámci de minimis. Zaškrtněte čtvereček Režim veřejné podpory a následně i kolečko u de minimis. Následně se vám zpřístupní možnost vyplnit výši čerpané dotace, která již byla do de minimis započítána. Výši v EUR si můžete ověřit zde: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search po zadání IČO firmy. Pokud jste dosud dotaci v rámci de minimis nečerpali, ponechte nulu.

1.4.2

Záložka Oblasti podpory

Obrázek 10 – Záložka Oblasti podpory

Stav realizace systém automaticky přednastaví na Žádost je podána před dokončením

realizace projektu. Poté vyberte požadovanou Oblast podpory.

Obrázek 11

Můžete zvolit ze dvou možností: 1. Zpracování dokumentů EPC – jedná se o zpracovanou analýzu je prvním krokem při přípravě energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC 2. Zpracování zadávací dokumentace EPC – jedná se o další krok metody EPC. Analýza prokáže vhodnost objektů pro metodu EPC a zpracuje se zadávací dokumentace UPOZORNĚNÍ – bez zaškrtnutí oblastí podpory nelze následně v záložce „Přehled výdajů“ vyplnit způsobilé výdaje projektu!!!!!

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L. S R . O .

13

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

1.4.2.1 Zpracování dokumentů pro EPC

Obrázek 12

Oblast podpory jsou oblasti způsobilých výdajů, které vstupují do projektu:  Odhadovaná výše veřejné zakázky – zaškrtněte čtvereček, neboť budete realizovat výběrové řízení na zakázku pravděpodobně malého rozsahu. Parametry a indikátory projektu (budou uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace!)   

  

Celkový počet objektů v majetku žadatele – zde uveďte celkový počet objektů v majetku žadatele dle výpisu z katastru nemovitostí, Celkový počet objektů zahrnutých do projektu – uveďte počet objektů, které budou zahrnuty do EPC metody, Celková spotřeba elektrické energie zařazených objektů (kWh/rok) – uveďte celkovou spotřebu elektrické energie za rok ve všech objektech, které budou zahrnuty do projektu, Celková spotřeba tepelné energie zařazených objektů (GJ/rok) – uveďte celkovou spotřebu tepelné energie za rok ve všech objektech, které budou zahrnuty do projektu, Celková spotřeba vody zařazených objektů (m3/rok) – uveďte celkovou spotřebu vody za rok ve všech objektech, které budou zahrnuty do projektu, Celková podlahová plocha zařazených objektů (m2) – uveďte celkovou podlahovou plochu ve všech objektech, které budou zahrnuty do projektu.

Dále pokračujte bodem 1.4.3. 14

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L . S R . O.

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

1.4.2.2 Zpracování zadávací dokumentace pro EPC

Obrázek 13

Oblast podpory jsou oblasti způsobilých výdajů, které vstupují do projektu:  Odhadované výše veřejné zakázky – zaškrtněte čtvereček, neboť budete realizovat výběrové řízení na zakázku pravděpodobně malého rozsahu. Parametry a indikátory projektu (budou uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace!) 

Celkový počet objektů zahrnutých do projektu – uveďte počet objektů, které budou zahrnuty do EPC,

Předpokládaná úspora energie (GJ/rok) – uveďte předpokládané úspory energie  Předpokládaná výše úspor finančních prostředků za energii (tis. Kč/rok) – uveďte 

výši finančních prostředků 

Znění zadávací dokumentace – zadejte číslo 1

1.4.3

Záložka Přílohy

Obrázek 14

Součástí každé žádosti o podporu jsou přílohy, jejichž výčet je uveden na obrázku níže. Zda je doložení konkrétní přílohy u Vaší žádosti povinné či nikoliv, poznáte na první pohled tak, že příloha je od ostatních zvýrazněna tučným písmem. U zvýrazněných příloh tedy označte checkbox (zaškrtávací pole), že jste si vědomi, že přílohu musíte doložit. S Y S C O M S O F T W A R E S P O L. S R . O .

15

STANDARDNÍ POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Pod každým názvem přílohy je navíc uvedeno (po zaškrtnutí čtverečku), v jakých přípustných formátech je možné nahrát přílohu elektronicky. Důležité! Přílohy: jsou ve formě naskenovaných příloh, které jsou řádně

vyplněné, podepsané a orazítkované

Obrázek 15

V prvním řádku se sčítá vložený datový objem elektronických příloh, které mohou být o maximálním objemu 10 MB. Pokud jsou přílohy o vyšším datovém objemu, lze vložit pouze list ve formátu doc, docx, na kterém bude uvedeno, že z důvodu velikosti souboru bude předmětná příloha zaslána spolu s žádostí na datovém nosiči (CD, flash) !!!!! V případě potřeby vložit více souborů u jedné přílohy, např. více scanů jednotlivých oprávnění, je nutno tyto soubory „zazipovat“ a vložit jako jeden soubor s formátem „zip“. Povinné přílohy, které budete vkládat, naleznete u výzvy k podávání žádostí o dotaci na adrese www.mpo-efekt.cz. Nepřikládat přílohu č. 37 u podpory „Zpracování dokumentů EPC.“ UPOZORNĚNÍ: Většinu příloh není nutné posílat spolu s žádostí. Seznam příloh, které se musí k žádosti přiložit, naleznete ve výzvě k podávání žádostí o dotaci. V případě, že někdo nemá skener, je tu (ne příliš vhodná) tato možnost: Můžete vložit jako povinnou elektronickou přílohu dokument se zněním např. – na místo elektronické přílohy č. 3 vkládám toto oznámení - z technických důvodů nahrazuji elektronickou formu přílohy č. 3 formou písemnou, takže vyžádanou přílohu č. 3 vyplněnou a podepsanou přikládám v listinné podobě k písemné žádosti. Tento text byste vložili elektronicky ve formě doc, docx do seznamu příloh místo této přílohy. Kolonka totiž nemůže zůstat prázdná bez přílohy.

16

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

PROTOŽE BEZ SKENERU TO BUDE JEN COSI BEZ PODPISU, MUSÍTE TUTO PŘÍLOHU TAKÉ ZASLAT PAPÍROVĚ V OBÁLCE S PÍSEMNOU ŽÁDOSTÍ. Důrazně doporučujeme použít skener a vložit elektronicky přílohy již vyplněné a podepsané.

1.4.4

Záložka Přehled výdajů

Obrázek 16 – Záložka přehled výdajů

Obrázek 17

V této záložce se vyplňují u vybraných oblastí podpory jak Celkové výdaje, tak Celkové

způsobilé výdaje. 

Celkové výdaje (Kč) – vyplňte odhadované náklady projektu vč. případných nezpůsobilých výdajů,



Celkové způsobilé výdaje (Kč) – vyplňte odhadované způsobilé výdaje projektu.

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L. S R . O .

17

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

1.4.5

Záložka Výše dotace

Obrázek 18 – Záložka Výše dotace

V této záložce je uveden výpočet Maximální výše dotace na základě vyplněných způsobilých výdajů.

Obrázek 19 – Záložka Výše dotace



Oblast podpory 2E – zde dochází k výpočtu dotace na základě vyplněných údajů v Přehledu výdajů.

18

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L . S R . O.

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

1.4.6

Záložka

Obrázek 20 – Záložka

Vyplňují pouze žadatelé, kteří žádají o dotaci na Zadávací dokumentaci.

Žádáte - li o dotaci na přípravu Zadávací dokumentace, vyplňte čtvereček u „POZOR“ a políčko „ANO“. Zaškrtněte políčko „Byla předchozí analýza objektů pro přípravu EPC podpořena

z programu EFEKT?“. Poté vyberte ze dvou možností. Zaškrtnutím políčka „Zadávací dokumentace bude zpracována na:“ se zobrazí dvě možnosti: 1. technologická úsporná opatření 2. stavební i technologická úsporná opatření

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L. S R . O .

19

STANDARDNÍ POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

1.4.7

Záložka Náhled žádosti

Obrázek 21 – Záložka Náhled žádosti

Pokud kliknete na tlačítko Náhled žádosti, celá Vaše vyplněná žádost se Vám zobrazí jako celek.

1.4.7.1 Žádost o dotaci z oblasti podpory „Zpracování dokumentů pro EPC“

20

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

STANDARDNÍ POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

21

STANDARDNÍ POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Obrázek 22 – Náhled žádosti

Než přejdete k poslední záložce, a to k Odeslání žádosti, doporučujeme provést celkovou kontrolu Vaší vyplněné žádosti pomocí funkce Kontrola žádosti (bod 1.4.8).

22

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

1.4.7.2 Žádost o dotaci z oblasti podpory „Zpracování Zadávací dokumentů pro EPC“

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L. S R . O .

1

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

2

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L . S R . O.

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

Obrázek 23 – Náhled žádosti

Než přejdete k poslední záložce, a to k Odeslání žádosti, doporučujeme provést celkovou kontrolu Vaší vyplněné žádosti pomocí funkce Kontrola žádosti (bod 1.4.8).

1.4.8

Záložka Kontrola žádosti

Obrázek 24 – Kontrola žádosti

V případě, že je žádost zcela v pořádku, zobrazí se pod záhlavím formuláře následující hlášení:

Obrázek 25 – Potvrzení správnosti žádosti

V opačném případě se chybně vyplněné body označí červeným rámečkem a pro úspěšné odeslání žádosti je nezbytné je opravit.

Obrázek 26 – Chybně vyplněná žádost

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L. S R . O .

3

S T A N D A R D N Í P O S T U P V YP L N Ě N Í Ž Á D O S T I

1.4.9

Záložka Odeslání žádosti

Obrázek 27 – Záložka odeslání žádosti

Pro odeslání je nutné zvolit následující checkboxy, díky tomu se zobrazí kontrola na Vámi vyplněný bankovní účet. Jako poslední krok vyplňte Požadované pracoviště z rozbalovacího seznamu.

Obrázek 28 – Odeslání žádosti

Ještě před tím, než se žádost odešle, zobrazí se upozornění obsahující souhrn Vaší žádosti s doplňujícími informacemi. Pro náš testovací příklad toto upozornění vypadá následovně.

Obrázek 29 – Upozornění

Po potvrzení, že souhlasíte s upozorněním, se Vaše žádost odešle a její stav se změní na: ZAEVIDOVÁNO.

4

S Y S C O M S O F T W A R E S P O L . S R . O.

STANDARDNÍ POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Obrázek 30 – Finální odeslání žádosti

Na závěr je nutné žádost vytisknout (případně s ostatními přílohami) a doručit (osobně nebo doporučenou zásilkou) na adresu MPO. Pro tento účel slouží volba vygenerování žádosti do PDF souboru, která formulář žádosti převede do verze pro tisk.

Obrázek 31 – Tisk žádosti

Obálku nezapomeňte označit nápisem uvedeným ve znění či ve výzvě a číslem žádosti, které přidělil (vygeneroval) systém.

SYSCOM SOFTW ARE SPOL. S R.O.

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.