RÉSZEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS (PARTICIPATING FORWARD)


1 RÉSZEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS (PARTICIPATING FORWARD) Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük hogy az üg...
Author:  Zsombor Szalai

0 downloads 90 Views 190KB Size

Recommend Documents


No documents


RÉSZEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS (PARTICIPATING FORWARD) Tisztelt Ügyfelünk! Kérjük hogy az ügylet megkötése előtt jelen Ügyféltájékoztatót valamint a ”Befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékek és szolgáltatások” elnevezésű tájékoztató derivatívákról szóló részeit figyelmesen olvassa el annak érdekében, hogy az ügylet valamennyi feltételét és kockázatát megismerje és megértse, és csak akkor kössön Részleges határidős ügyletet, ha az ismertetett kockázatok a kockázattűrő képességével összhangban vannak. MIFID II. terméktájékoztató tartalmazza az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzügyi és pénzeszközök kezelését, termékcsoportonkénti bontásban tartalmazza asz egyes pénzügyi eszköz típusokra jellemző információkat, beleértve a pénzügyi eszközök összetevőinek a bemutatását, az eszközök és egyes összetevők kockázatait, a pénzügyi eszközök piaci helyzetét, árának volatilitását, az esetleges pótlólagos befizetési kötelezettségek szükségességét, a kapcsolódó letéti vagy óvadéki követelményeket, az igénybe vehető garanciákat és lehetséges teljesítési módokat. Ehhez a termékhez Kiemelt Befektetői Információ (KID) tartozik. Kérjük a befektetés eszközlését megelőzően tájékozódjon a dokumentumból, amely elérhető a www.mkb.hu weblapon és személyes kapcsolattartójánál. Amennyiben az ügylettel vagy annak kockázataival kapcsolatban kérdése van, forduljon munkatársainkhoz!

I. A TERMÉK LÉNYEGE: A részleges határidős megállapodás során Ügyfelünk megállapodik a Bankkal abban, hogy egy devizaösszeget egy előre meghatározott – az aktuális határidős árfolyamnál kedvezőtlenebb – árfolyamon egy jövőbeni lejárati napon egy másik devizára átvált, ha lejáratkor a piaci árfolyam Ügyfelünk szempontjából rosszabb, mint az előre meghatározott árfolyam. Ha a piaci árfolyam Ügyfelünk szempontjából kedvezőbb, akkor csak az előre rögzített devizaösszeg felét köteles átváltani, a másik felét a kedvezőbb piaci árfolyamon konvertálhatja.

1

Ügyfelünk így a sima határidős devizaárfolyam megállapodáshoz képest kedvezőtlenebb szinten fedezi árfolyamkockázatát, de a teljes összeg felével részesedik az esetleges számára kedvező irányú árfolyammozgásból. A következő befektetési elvárásnak felel meg:  Aki arra számít, hogy lejáratkor a piaci árfolyam jobb lesz, mint az üzletkötéskor érvényes határidős árfolyam, de szeretné korlátozni árfolyamkockázatát.  Aki hajlandó az elérhető határidős árnál alacsonyabb szinten fedezni árfolyamkockázatát annak érdekében, hogy a fedezett összeg felével részesedjen a kedvező irányú árfolyam mozgásból. Előnyei:  Költségmentes fedezeti eszköz.  Ügyfelünk a kedvező irányú árfolyam mozgásból 50%-os mértékben részesedik.  Az árfolyam kockázat korlátozott, a lehetséges legrosszabb átváltási árfolyam előre ismert, kalkulálható. Kockázatai:  A határidős árfolyamnál kedvezőtlenebb fedezeti szint abban az esetben, ha az árfolyam nem mozdul kedvező irányba. A RÉSZLEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS LEGFONTOSABB ELEMEI:

Devizapár:

A megvásárolni és az eladni kívánt devizanemek

Összeg:

Tranzakciónként minimum 200.000 eurónak megfelelő kötési összeg, amely meghatározható a megvásárolni, vagy az eladni kívánt devizanemben.

Futamidő:

Az üzletkötés tipikusan T+3 naptól 1 évig terjedő időszakra lehetséges.

Lejárat:

Az a spot értéknapnál későbbi jövőbeni időpont, amikor a piaci árfolyam és az előre rögzített határidős átváltási árfolyam összehasonlítása alapján Ügyfelünk eldönti, hogy a teljes összeget, vagy csak annak felét váltja-e át a határidős árfolyamon. (általában 16 órakor, forinttal szembeni ügylet esetén 12 órakor)

Elszámolás napja:

A lejárat napját követő második munkanap, az átváltás (konverzió) pénzügyi elszámolásának a napja.

Részleges

Az a szerződésben foglalt árfolyam, melyen a felek lejárat napján

2

határidős árfolyam

érvényes árfolyam függvényében a teljes összegre, vagy annak 50%-ára vonatkozóan a konverziót végrehatják.

II. A RÉSZLEGES HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN  A „Treasury keretmegállapodás tőzsdén kívüli származékos, valamint egyedi azonnali devizaárfolyam ügyletek létrehozására” nevű keretszerződés előzetes megkötése. A Keretmegállapodás rendelkezzen:

megkötésének

további

feltétele,

hogy

Ügyfelünk

 MiFID megfelelési teszttel Az üzletkötést megelőzően üzletkötőink vizsgálják, hogy a termékcsoportra Ügyfelünk MIFID besorolása előzetesen beállításra került-e, illetve az alkalmas/megfelelő rovat kitöltött-e. Ha a megfelelőségi teszt eredménye:  „nem tesztelt” (üres), akkor a megfelelési/alkalmassági vizsgálatot le kell folytatni,  nem „Megfelelt” vagy nem „Alkalmas” értéket mutat, akkor Ügyfelünk dönthet arról, hogy a megfelelési/alkalmassági vizsgálat megismétlését kéri-e, és ha igen, akkor a megfelelési/alkalmassági vizsgálatot meg kell ismételni.  EMIR-hez kapcsolódó nyilatkozattal, amelyet Ügyfelünk a Keretszerződés mellékleteként tesz  LEI kóddal, amelyet Ügyfelünk a Keretszerződés részeként megad a Banknak  Szabad limittel (limites ügyfeleinktől nem kérünk óvadékot), vagy szabad limittel és az előírt óvadékkal, amelynek Ügyfelünk fizetési bankszámláján, illetve az összevont értékpapír és ügyfélszámláján szabadon rendelkezésre kell állnia (kiemelten fedezett limites ügyfeleink óvadékra köthetnek). Nem természetes személyek ügyletei mögé természetes személy által biztosított fizetési számlakövetelésen alapított óvadék nem fogadható el, helyette értékpapír óvadékot kell kérni. Nem szükséges limitet felállítani, ha az ügyfél opció vásárlását tervezi. 

Bankszámla megnyitása a tranzakciók elszámolási devizanemében.Tranzakciónként minimum 200 000 EUR-nak megfelelő kötési összeg.

3

III. ELSZÁMOLÁS A részleges határidős megállapodás lejáratakor két kimenet lehetséges:  A piaci árfolyam Ügyfelünk szempontjából kedvezőbb, mint az előre rögzített részleges határidős árfolyam, így Ügyfelünk a kötési összeg felét átváltja a részleges határidős árfolyamon az elszámolás napjára, mint értéknapra. A másik felét szabadon konvertálhatja az aktuális piaci árfolyamon  A piaci árfolyam Ügyfelünk szempontjából rosszabb, mint az előre rögzített részleges határidős árfolyam, így Ügyfelünk a teljes kötési összeget váltja át a részleges határidős árfolyamon az elszámolás napjára, mint értéknapra. Példa Importőröknek: Az Ön cégének 3 hónap múlva esedékes 200.000 euró fizetési kötelezettsége keletkezett a külföldi szállítójával szemben. Az árfolyam csökkenésére számít, de számításai alapján egy árfolyam emelkedés nagy terhet jelentene a vállalatnak. A spot árfolyam 307, a határidős árfolyam 3 hónapra 308,50. Ön 312,80-as szinten köt részleges határidős euró vételi ügyletet a Bankkal 200.000 euróra. Ha lejáratkor a piaci árfolyam  312,80 felett van, Ön a teljes 200.000 eurós összeget megvásárolja 312,80-as szinten Példa: piaci árfolyam 313,2 helyett 312,8 vásárolhat, a nyeresége 80.000. 312,80 alatt van, Ön 100.000 eurót, vagyis az eredeti kötési összeg felét köteles csak megvásárolni 312,80-as szinten, a maradék 100.000 eurót a kedvezőbb piaci árfolyamon vásárolhatja meg. Példa: a piaci árfolyam 311,9, akkor 100.000 eurót 312,8 szinten megvásárol a piaci 311,9 helyett, ez 90.000.- forint veszteséget jelent. A maradék 100.000 eurót a kedvezőbb piaci árfolyamon vásárolhatja meg. Példa Exportőröknek: Az Ön cégének 1 hónap múlva 200.000 euró bevétele fog keletkezi, egy külföldi vevő áru ellenértékét fogja átutalni. Az árfolyam emelkedésére számít, de számításai alapján egy árfolyam csökkenés nagy terhet jelentene a vállalatnak. A spot árfolyam 306, a határidős árfolyam 1 hónapra 306,50. Ön 304,20-as szinten köt részleges határidős euró eladási ügyletet a Bankkal 200.000 euróra. Ha lejáratkor a piaci árfolyam

4

 304,20 alatt van, Ön a teljes 200.000 eurós összeget eladja a 304,20-as szinten. Példa: 303,5 piaci árfolyam helyett Ön 304,2 eladja a nyeresége: 140.000.- lesz  304,20 felett van, Ön 100.000 eurót, vagyis az eredeti kötési összeg felét köteles csak eladni 304,20-as szinten, a maradék 100.000 eurót a kedvezőbb piaci árfolyamon adhatja el. Példa: a piaci árfolyam 305,1, akkor 100.000 eurót 304,2 elad, ami a piaci 305,1 árfolyamhoz képest 90.000.- veszteséget jelent. A maradék 100.000 eurót a 305,10-es piaci árfolyamon értékesítheti.

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.