Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček


1 Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček2 Obsah Každodenní bankovnictví Financování ...
Author:  Aleš Urban

0 downloads 7 Views 330KB Size

Recommend Documents


Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček
1 Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček2 Obsah Každodenní bankovnictví Financování ...

pro podnikatele a firmy
1 prosinec/12 pro podnikatele a firmy Katalog společnosti Telefónica s přehlednou nabídkou ze všech oblastí komunikačn&iac...

PODPORA PODNIKÁNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V ČR
1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství PODPORA PODNIK&Aacu...

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY
1 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY2 Ceník produktů a služeb pro velké podniky OBSAH STRANA BĚŽNÉ ÚČ...

ÚVĚRY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
1 ÚVĚRY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Bakalářská práce Studijní program: Studijní obor: Autor pr&...

Zvýhodněná nabídka pro podnikatele
1 Experti na technické prověřování komerčních budov Pokud investujete do nemovitosti, máte nyní po ruce t&ya...

INFORMACE PRO PODNIKATELE
1 Město Dolní Poustevna nabízí podnikatelům možnost zapojení do systému odděleného sběru komunáln&iac...

Sazebník ČSOB. pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele
1 Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k2 OBSA A Kont...

17 Časopis pro výrobní podniky
1 report 1/17 Časopis pro výrobní podniky Veletrh v Hannoveru 2017 Industrie 4.0 Integrated Industry Váš Přístup zd...

Sazebník ČSOB. pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele
1 Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k2 OBSA A Kont...Sazebník KB

pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček

Obsah

>>

Každodenní bankovnictví

>>

Financování (úvěry, záruky, směnky, dokumentární platby)

>>

Spoření a investování

>>

Pojištění

>>

Ostatní služby

>>

Zkratky a všeobecná ustanovení

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Záleží nám na Vaší spokojenosti Komerční banka neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality, k čemuž se zavázala v rámci programu Garance kvality. Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s vedením Vašeho účtu nebo s nabízenými službami, Vaši případnou stížnost či reklamaci je připraven řešit Váš bankovní poradce. Pokud by ji nevyřešil k Vaší úplné spokojenosti, můžete se písemně obrátit na Vaši pobočku. Jestliže nejste spokojeni s řešením ze strany pobočky, obraťte se prosím na útvar Kvalita a zákaznická zkušenost. V případě, že nesouhlasíte ani s tímto řešením, je možné se písemně obrátit v duchu principů Charty ombudsmana, na nezávislého ombudsmana skupiny Komerční banky.

>>

>> Komerční banka, a. s.

Ombudsman skupiny Komerční banky

Kvalita a zákaznická zkušenost

Na Příkopě 969/33

Na Příkopě 969/33

114 07 Praha 1

114 07 Praha 1

[email protected]

[email protected]

Neuplatňujeme skryté poplatky Nabízíme Vám kompletní Sazebník KB, který Vám poskytne informace o poplatcích. Abychom Vám orientaci co nejvíce ulehčili, vydáváme Sazebník v přehledné a jednoduché formě. Neuplatňujeme skryté poplatky, proto Vám nabízíme plnou verzi Sazebníku dostupnou na obchodních místech KB i na internetu.

3

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Každodenní bankovnictví

>>

4

Každodenní bankovnictví

>>

Balíčky a Běžné účty

>>

Poplatky z depozit

>>

Karty

>>

Přímé bankovnictví

>>

Platební styk

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Balíčky a Běžné účty >>

Balíčky

>>

Profi účet

Profi účet GOLD

Profi účet pro začínající podnikatele

Profi účet pro BD a SVJ

Poplatek mimo balíček

169,– 1)

499,–

169,– 1)

169,– 1)Bonus v rámci konceptu MojeOdměny

70,– / 169,–

43,–Konečná výše měsíčního poplatku

99,– / 0,–

126,–Vedení Běžného účtu v Kč

100,–/měs.

Měsíční výpis z účtu elektronicky

zdarma

Profi karta

Zlatá firemní karta a Vkladová karta

Profi karta

Profi karta

poplatek v kapitole Karty

Služba Expresní linka KB

170,–/měs.

Služba MojeBanka a/nebo MojeBanka Business včetně služby Přímý kanál a Mobilní banka

viz tabulka v kapitole Přímé bankovnictví

Měsíční poplatek

Karta v rámci balíčku

Cena za položky v rámci balíčku Profi účet MojeBanka / MojeBanka Business

6,–

Přímý kanál

6,–

Profibanka

6,–

Mobilní banka

v součtu 10 zdarma

v součtu 100 zdarma

v součtu 10 zdarma

v součtu 10 zdarma

6,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě nebo z inkasa z jiné banky

6,–

Příchozí platby

6,–

Odepsané inkaso

6,–

Příplatek za platbu z/a do jiné banky

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

2,– 5)

Expresní linka KB

19,–

19,–

19,–

19,–

19,–

Zpracování papírového příkazu k úhradě v Kč pobočkou v den předání 2)

69,–

69,–

69,–

69,–

69,–

Zpracování ostatních papírových příkazů (např. samoobslužný box, příkaz k inkasu mezi účty vedenými v KB) - mimo případů uvedených v poznámce 2)

39,–

39,–

39,–

39,–

39,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu

6,–

6,–

6,–

6,–

6,–

MojePlatba

6,–

6,–

6,–

6,–

6,–

Cena za položky

5

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Profi účet

Profi účet GOLD

Profi účet pro začínající podnikatele

Profi účet pro BD a SVJ

Poplatek mimo balíček

Balíček 10 transakcí 3)

39,–/měs.

39,–/měs.

39,–/měs.

39,–/měs.Balíček 25 transakcí 3)

95,–/měs.

95,–/měs.

95,–/měs.

95,–/měs.Balíček 50 transakcí 3)

179,–/měs.

179,–/měs.

179,–/měs.

179,–/měs.Balíček 75 transakcí 3)

255,–/měs

255,–/měs

255,–/měs

255,–/měsBalíček 100 transakcí 3)

329,–/měs.

329,–/měs.

329,–/měs.

329,–/měs.Balíček 200 transakcí 3)

549,–/měs.

549,–/měs.

549,–/měs.

549,–/měs.Měsíční výpis z Běžného účtu poštou

35,–

35,–

35,–

35,–

35,–/měs.

Běžný účet

60,–

třetí a další běžný účet 60,–

60,–

60,–

60,–/měs.

MůjÚčet Pluszdarma 6)Profibanka 4)

290,–

290,–

290,–

290,–

290,–/měs.

Stříbrná firemní karta

990,–

990,–

990,–

990,–

990,–/ročně

1 990,–

1 990,–

1 990,–

1 990,–

1 990,–/ročně

468,–

468,–

468,–

468,–

468,–/ročně

990,–/1 990,–

990,–/1 990,–

990,–/1 990,–

990,–/1 990,–

990,–/1 990,– /ročně

Další produkty

Zlatá firemní karta Pojištění Profi Merlin (kolektivní) Profi pojištění plateb

Oprávnění pro zmocněné osoby jsou v rámci služby MojeBanka / MojeBanka Business obsažených v balíčku Profi účet zdarma. V případě dokoupení / využívání služby Profibanka jsou zpoplatněna i oprávnění pro všechny zmocněné osoby v rámci služby MojeBanka a MojeBanka Business, příp. služby Přímý kanál.

>>

1)

Koncept MojeOdměny - výhody pro začínající podnikatele!

Bonus pro začínající podnikatele, tj. klienty, kteří začali podnikat nejpozději 2 roky před otevřením Profi účtu, je vyplácen po dobu 2 let od otevření účtu. Vždy následující měsíc je vráceno 100 %, tj. 169 Kč z poplatku za vedení Profi účtu v případě, že na něm proběhne 1 aktivní transakce měsíčně. Po dobu následujících 2 let (tedy 3.- 4. rok od otevření Profi účtu) bude začínajícím podnikatelům vyplácen měsíční bonus ve výši 70 Kč z poplatku za vedení Profi účtu. Stačí na něm i nadále plnit 1 aktivní transakci měsíčně. Má-li klient vedeno více Profi účtů, je bonus poskytnut pouze na Profi účet klienta, který byl založen nejdříve.

>>

Koncept MojeOdměny - odměňujeme bytová družstva a společenství vlastníků jednotek Bytovým družstvům nebo společenstvím vlastníkům jednotek bude vždy následující měsíc vráceno 43 Kč z ceny za vedení Profi účtu zpět! Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejné měně v KB nebo na účet do jiné banky.

2)

Balíček transakcí.

3)

Balíček transakcí obsahuje položky za transakce zadané službou MojeBanka, MojeBanka Business nebo je-li sjednána Profibanka, Mobilní banka, položky vzniklé z trvalého příkazu k úhradě, z inkasa z jiné banky, odepsaná inkasa a příchozí platby.

>>

4)

Koncept MojeOdměny - odměňujeme majitele Profi účtu a Profibanky

Majitelům Profibanky, kteří jsou zároveň majiteli Profi účtu / Profi účtu GOLD bude vždy následující měsíc vráceno 100 Kč z ceny za vedení Profibanky.

Podrobné vysvětlení podmínek konceptu MojeOdměny získáte v sekci MojeOdměny-detaily nebo také na www.mojeodmeny.cz Nepřipočítává se u odchozích plateb do jiné banky přes služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba.

5)

Poskytnutí účtu MůjÚčet Plus, v případě zřízení balíčku Profi účet GOLD, pro FOP / PO nebo pro statutární orgán nebo člena statutárního orgánu v právnické osobě.

6)

6

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Příkaz k povolení inkasa / trvalé příkazy k úhradě a k automatickému převodu

>>

Zřízení

Změna

Zrušení

29,–

29,–

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

V pobočce prostřednictvím papírového příkazu s použitím samoobslužného boxu

39,–

39,–

zdarma

V pobočce prostřednictvím papírového příkazu

69,–

69,–

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Expresní linka KB MojeBanka / MojeBanka Business

Trvalé příkazy k úhradě prostřednictvím papírového příkazu nebo služby EL KB na účty dceřiných, přidružených a partnerských společností Komerční banky - MPSS, KB PS, KP a IKS KB

>>

Běžné účty

>>

Běžný účet pro převod pojistného 1) měsíční poplatek Běžný účet pro převod pojistného

zdarma

Zahrnuje tyto produkty a služby: Vedení Běžného účtu v Kč, jeden výpis z účtu elektronicky s měsíční četností, 1.-5. položku pořízenou v kalendářním měsíci prostřednictvím služby MojeBanka / MojeBanka Business, a to v součtu za obě tyto služby (cena za zpracování položky v rámci mezibankovního platebního styku není zahrnuta), všechny položky zúčtované na základě příkazu k automatickému převodu na vrub Běžného účtu (cena za platbu z/a do jiné banky není zahrnuta), 1.-5. položka vzniklá z vkladu hotovosti v Kč nebo cizí měně.

>>

Běžný (kontokorentní) účet Celková cena se skládá ze součtu ceny za vedení Běžného účtu nebo balíčku a ceny za spravování úvěru.

>>

Běžný účet pro církevní organizace měsíční poplatek Běžný účet pro církevní organizace

zdarma

Zahrnuje tyto produkty a služby: Vedení Běžného účtu v Kč, služby MojeBanka a MojeBanka Business, jeden výpis z účtu elektronicky s měsíční četností.

>>

Běžný účet pro složení peněžitých prostředků právnické osoby před vznikem (např. vklad do základního kapitálu společnosti) jednorázově Vedení Běžného účtu v Kč nebo cizí měně pro složení peněžitých prostředků právnické osoby před vznikem (např. vklad do základního kapitálu společnosti), včetně elektronických výpisů zasílaných e-mailem s libovolnou četností nebo poštou s četností denně při pohybu na účtu

7

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

zdarma

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Běžné účty pro úschovu u notáře / advokáta / soudního exekutora 1) měsíční poplatek Úročené účty v Kč

60,–

Neúročené účty v Kč a v cizí měně

zdarma

Běžný účet pro úschovu zahrnuje tyto služby: Vedení Běžného účtu, včetně elektronických výpisů s libovolnou četností nebo poštou s měsíční četností, všechny tuzemské bezhotovostní transakce, hotovostní operace (s výjimkou vkladu mincí a smíšeného vkladu mincí a bankovek přes pokladní přepážku pokud vklad obsahuje více než 50 ks mincí) a vydání a proplácení soukromých šeků.

>>

Běžný účet v Kč pro exekutora 1) měsíční poplatek Vedení Běžného účtu

60,–

Podmínkou pro zřízení tohoto účtu je aktivní podnikatelský Běžný účet / balíček.

1)

>>

Ostatní Běžné účty Běžné účty v Kč a cizí měně

Vázaný Běžný účet v Kč

Běžný účet Fondu rozvoje bydlení v Kč

Běžný účet v Kč pro financování developerského projektu

Vedení prvního samostatného Běžného účtu v Kč nebo cizí měně, pokud klient nevlastní balíčkový Běžný účet

100,–

100,–

100,–

100,–

Vedení druhého a dalšího samostatného Běžného účtu v Kč nebo cizí měně, pokud klient vlastní balíčkový Běžný účet nebo jakýkoliv samostatný Běžný účet v Kč nebo cizí měně

60,–

60,–

60,–

60,–

Vedení každého navázaného účelového účtu půjčky včetně předávání či zasílání výpisu z účtu (je zúčtováváno z Běžného účtu Fondu rozvoje bydlení)

35,–Vedení Běžných účtů v Kč v rámci balíčku Municipality

zdarmaVedení neúročených Běžných účtů v Kč, USD, EUR 1)

zdarmaMěsíční poplatek

Podmínkou pro zřízení tohoto účtu je aktivní podnikatelský Běžný účet / balíček v obsluze poboček, Korporátních a Obchodních divizí. Účty jsou určeny pro specifické obchody a zajištění aktivních obchodů a dále subjektům se specifickými potřebami pro uložení depozit za účelem evidence - zejména insolvenční správci, municipality, municipalitami zřizované organizace / založené společnosti, veřejné vysoké školy, fakultní nemocnice, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační fondy a notáři pro výběr soudních poplatků.

1)

>>

Výpisy z účtu

>>

Měsíční poplatek

Elektronicky

Poštou

Předávání výpisů osobním odběrem

Měsíčně 2)

zdarma

35,– / 30,– 3)

135,–

Týdně

zdarma

140,–

240,–

Denně při pohybu na účtu

zdarma

525,–

625,–

1)

1)

1)

Zaslání výpisu z Běžného účtu do zahraničí z podnětu klienta

ve formátu SWIFT MT 940 50,– za jednu stranu zaslaného výpisu, max. 3 000,– měsíčně

69,–Výpis na vyžádání klienta

objednání archivního výpisu prostřednictvím služeb MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka nebo MultiCash KB zdarmatisk na papír 100,– + 2,50 za každou vytištěnou stranu zápis dat na CD 100,– + 200,– za zápis na CD

Zasílání výpisů na dvě různé adresy Ostatní služby k výpisům

8

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Další služby

Zřízení, změna a zrušení blokace a rezervace prostředků na Běžných účtech v Kč a cizí měně

100,–

Převod Běžného účtu mezi pobočkami KB z podnětu klienta při zachování čísla účtu

zdarma

Zrušení Běžného účtu nebo balíčku z podnětu klienta

zdarma

Poplatek za zprostředkování otevření Běžného účtu v zahraničí

2 500,–

Zaslání upomínky - oznámení o vzniku nepovoleného debetu / oznámení o prodlení

250,–

Zaslání upomínky - výzvy k vyrovnání nepovoleného debetu / výzvy k vyrovnání debetu (upomínka je zpoplatněna pokud je dlužná částka rovna nebo vyšší než 1 000 Kč)

500,–

Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou zúčtovány v měně účtu. Pro přepočet se použije aktuální kurz „deviza střed“ KB. Za vyhotovení druhého výpisu bude účtována cena dle zvolené četnosti vyhotovování v souladu s platným Sazebníkem KB.

1)

Službu nelze poskytnout u výpisů denních a měsíčních obratů, ani u výpisů denních při pohybu na účtu; lze ji sjednat jen u periodických výpisů (týdenních až měsíčních), a to pouze za předpokladu stejné frekvence obou vyhotovení výpisu. Měsíční výpisy ke všem Běžným účtům v rámci balíčku Municipality zdarma.

2)

Měsíční výpis pro Běžný (kontokorentní) účet.

3)

9

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Poplatky z depozit >>

Poplatek z depozit

Poplatek z depozit klienta do stanoveného objemu včetně v příslušné měně

zdarma

Poplatek z depozit klienta v měně CHF za objem nad 40 tis. CHF

1 % p.a. 1)

Poplatek z depozit klienta v měně SEK za objem nad 400 tis. SEK

1 % p.a. 1)

Poplatek z depozit klienta v měně DKK za objem nad 300 tis. DKK

1 % p.a. 1)

Poplatek z depozit klienta v měně JPY za objem nad 5 mil. JPY

0,5 % p.a. 1)

Poplatek je vypočítáván denně (konvence skutečnost / skutečnost), pokud v daný den objem běžných zůstatků přesáhne výše uvedený limit v součtu na všech běžných, spořicích, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách klienta v KB v příslušné měně. Do základu depozit podléhajícímu zpoplatnění nejsou zahrnovány termínované vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitní směnky Tradingu.

1)

KB je oprávněna tento poplatek účtovat, a pokud tak učiní, účtuje ho klientovi měsíčně v měně příslušného účtu se splatností 5. Obchodní den následujícího měsíce. Poplatek může být odepsán z účtu klienta nejpozději poslední den téhož měsíce. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, poplatek může být odepsán z jakéhokoli jeho účtu, dle určení KB.

10

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Karty >>

Debetní karty

>>

Profi karta

Typ karty

Zlatá firemní karta

embosovaná

Roční poplatek za kartu

390,–

990,–

1 990,–

zdarma

Vydání karty s vlastním designem MojeKarta - vlastní foto / galerie

149,– jednorázově na 3 roky 1)

Vydání karty s vlastním designem MojeKarta - limitovaná edice

349,– jednorázově na 3 roky 1)

Platby kartou u obchodníků

zdarma

zdarma

zdarma

Povolení / zablokování karty pro platby na internetu

zdarma

zdarma

zdarma

Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu

19,–

19,–

19,–

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku

zdarma

zdarma

zdarma

Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena

zdarma

zdarma

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

39,–

39,–

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

99,–

99,–

zdarma

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance

149,–

149,–

149,–

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back

zdarma

zdarma

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

zdarma

zdarma

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

25,–

25,–

25,–

Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou

5,–

5,–

5,–

Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce

5,–

5,–

5,–

zdarma

zdarma

zdarma

19,–

zdarma

zdarma

Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS

zdarma

zdarma

zdarma

Předání PIN ke kartě poštou

zdarma

zdarma

zdarma

Předání PIN ke na pobočku

100,–

zdarma

zdarma

Opětovné předání PIN ke kartě

50,– 3)

zdarma

zdarma

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB

2 000,–

2 000,–

2 000,–

Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem

Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky Změna PIN v bankomatech KB

11

Stříbrná firemní karta

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Profi karta

Stříbrná firemní karta

Zlatá firemní karta

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)

2 000,–

2 000,–

2 000,–

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí 3) (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)

1 000,–

1 000,–

1 000,–

Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN

zdarma

zdarma

zdarma

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka

zdarma

zdarma

zdarma

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka KB

19,–

19,–

19,–

Expresní změna týdenních limitů

19,–

19,–

19,–

Změna týdenních limitů přes přepážku

69,–

69,–

69,–

1 000,– 2)

1 000,– 2)

1 000,– 2)

zdarma

zdarma

zdarma

Vydání náhradní karty po stoplistaci / vydání duplikátu 3)

200,–

200,–

200,–

Vydání duplikátu karty s vlastním designem MojeKarta 3) / změna designu MojeKarta - vlastní foto / galerie

149,–

Vydání duplikátu karty s vlastním designem MojeKarta 3) / změna designu MojeKarta - limitovaná edice

349,–

Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty

zdarma

zdarma

zdarma

Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.)

3 500,– 3)

3 500,– 3)

3 500,– 3)

Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.)

4 000,–

4 000,–

4 000,–

Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5)

zdarma

zdarma

zdarma

1 %, min. 29,–

1 %, min. 29,–

1 %, min. 29,–

Cestovní pojištění k embosovaným kartámCestovní pojištění ke zlatým kartámDoplňkové službyAsistenční služba pro motoristy

Asistenční služba pro motoristy

Stoplistace karty Stoplistace karty z podnětu KB 4)

Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5)

Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané / sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.

1)

Pro klienty se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.

2)

V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek vrácen.

3)

Poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci platí pouze pro klienty se statutem mikropodnikatele. V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

4)

Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend.

5)

Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.

12

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Debetní karty

>>

Vkladová karta VISA

Typ karty

virtuální

Roční poplatek za kartu

99,–

65,–

Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem

Vydání karty s vlastním designem MojeKarta - vlastní foto / galerie

Vydání karty s vlastním designem MojeKarta - limitovaná edice

Platby kartou u obchodníkůzdarma

Povolení / zablokování karty pro platby na internetu

Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku

zdarmaVýběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back

zdarmaDotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

25,–Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou

5,–

5,–

Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce

5,–

5,–

Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky

zdarma

zdarma

19,–Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS

zdarmaPředání PIN ke kartě poštou

zdarmaPředání PIN ke na pobočku

100,–Opětovné předání PIN ke kartě

50,– 3)Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB

2 000,–

2 000,–

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)

2 000,–

2 000,–

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)

1 000,–

1 000,–

zdarmaZměna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibankazdarma

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka KB19,–

Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

Změna PIN v bankomatech KB

3)

Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN

13

e-Card

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Vkladová karta VISA

e-Card

Expresní změna týdenních limitů19,–

Změna týdenních limitů přes přepážku69,–

Stoplistace karty

200,– 2)

200,– 2)

Stoplistace karty z podnětu KB

zdarma

zdarma

200,–Vydání duplikátu karty s vlastním designem MojeKarta / změna designu MojeKarta - vlastní foto / galerie

Vydání duplikátu karty s vlastním designem MojeKarta / změna designu MojeKarta - limitovaná edice

Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty

zdarma

zdarma

Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.)

Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.)

Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5)

Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5)

Cestovní pojištění k embosovaným kartám

Cestovní pojištění ke zlatým kartám

Doplňkové služby

Vydání náhradní karty po stoplistaci 4) / vydání duplikátu 3) 3)

3)

Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kartu. V případě karty vydávané / sjednané v rámci balíčku se tento poplatek účtuje samostatně.

1)

Pro klienty se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.

2)

V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek vrácen.

3)

Poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci platí pouze pro klienty se statutem mikropodnikatele. V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

4)

Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend.

5)

Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.

14

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Kreditní karty

>>

Karta Business World

Měsíční poplatek za kartu

59,– / zdarma 1)

Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru

viz oznámení KB o úrok. sazbách

Platby kartou u obchodníků

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku

1 %, min. 30,–

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

1 %, min. 100,– 1 %, min. 100,– 1 výběr měsíčně zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí – Cash Advance Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku – Cash back

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

25,–

Zasílání jednoho výpisu z účtu ke kreditní kartě poštou - měsíčně

30,–

Zasílání jednoho elektronického výpisu z účtu ke kreditní kartě - měsíčně

zdarma

Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč

1%

Změna PIN v bankomatech KB

19,–

Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS

zdarma

Předání PIN ke kartě poštou

zdarma

Předání PIN ke kartě na pobočku

100,–

Opětovné předání PIN ke kartě

zdarma

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB

2 000,–

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)

2 000,–

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)

1 000,–

4)

Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN

zdarma

Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu

zdarma

Změna údajů ke kartě (týdenního limitu, povolení / zablokování karty pro platby na internetu, jména apod.) prostřednictvím služby EL KB nebo na pobočce KB

zdarma

Expresní změna týdenních limitů

19,–

Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu

19,–

Další změny ve smlouvě z podnětu klienta

zdarma

Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu

20,–

Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení pravidelné měsíční splátky, cena se hradí po zaslání upomínky, je jednorázová a nevratná, inkasuje se, přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 400 Kč

500,–

Stoplistace karty

15

1 %, min. 100,–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

1 000,– 3)

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Karta Business World

Stoplistace karty z podnětu KB

zdarma 200,–

Vydání náhradní kreditní karty po stoplistaci 4) / vydání duplikátu kreditní karty 2) Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty

zdarma

Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.)

3 500,– 2)

Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.)

4 000,–

Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5)

zdarma 1 %, min. 29,–

Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5) Zdarma v případě, že zaúčtované bezhotovostní platby prostřednictvím Karty Business World jsou v daném kalendářním měsíci 5 000 Kč a více.

1)

V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek vrácen.

2)

Pro klienty se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.

3)

Poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci platí pouze pro klienty se statutem mikropodnikatele. V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

4)

Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend.

5)

Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.

16

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Akceptace platebních karet

>>

Profi platební terminál (měsíční cena) 1) Výše obratu za kalendářní měsíc 0 – 9 999,–

399,– měsíčně

Výše obratu za kalendářní měsíc > =10 000,–

zdarma

Odinstalace každého platebního terminálu

1 500,– +21 % DPH

Odinstalace každého platebního terminálu v období do 6 měsíců od jeho instalace (tento poplatek se přičítá k ceně za odinstalaci každého terminálu)

1 500,– +21 % DPH

Obchodník není povinen hradit měsíční cenu ode dne instalace příslušného platebního terminálu do konce následujícího druhého kalendářního měsíce. Výše měsíční ceny je stanovena podle výše obratu dosažené prostřednictvím platebních karet na příslušném platebním terminálu, nebo internetové platební bráně. Do tohoto obratu jsou zahrnuty všechny Bankou zúčtované transakce od prvního do posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

1)

Pro stanovení této ceny se používá buď - výše obratu dosaženého prostřednictvím platebních karet v daném měsíci nebo - průměrná výše obratu dosaženého prostřednictvím platebních karet za poslední tři měsíce (z důvodu sezónnosti). Použije se vždy vyšší z obou hodnot.

>>

Akceptace platebních karet na internetu (měsíční cena) 2) Výše obratu za kalendářní měsíc 0 – 9 999,–

199,– měsíčně

Výše obratu za kalendářní měsíc > =10 000,–

zdarma

Výše měsíční ceny je stanovena podle výše obratu dosažené prostřednictvím platebních karet na všech internetových platebních bránách v součtu za jedno IČO. Do tohoto obratu jsou zahrnuty všechny Bankou zúčtované transakce od prvního do posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

2)

Pro stanovení této ceny se používá výše obratu dosaženého prostřednictvím platebních karet v daném měsíci.

>>

Cena za zaslání výpisu 3) Elektronicky

Poštou

Měsíčně

zdarma

zdarma

Čtrnáctidenně

zdarma

50,–

Týdně

zdarma

150,–

Denně

zdarma

500,–

Poplatek se vztahuje k výpisu za každou provozovnu. Cena dle zvolené frekvence je cenou za službu (tj. bude účtována pouze jednou v kalendářním měsíci, zaúčtuje se, pokud je vygenerován alespoň jeden výpis).

3)

>>

Elektronická evidence tržeb (EET) - měsíční cena 4) Cena služby EET na platebním terminálu

200,– + 21 % DPH měsíčně

Cena podpory pro službu EET na registrační pokladně

200,– + 21 % DPH měsíčně

Výše měsíční ceny se vztahuje na každý platební terminál obchodníka se službou EET a na každou registrační pokladnu, pro níž byla sjednána EET podpora.

4)

17

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Přímé bankovnictví >>

Služby přímého bankovnictví

>>

Expresní linka KB

MojeBanka / MojeBanka Business 1)

MojeBanka / MojeBanka Business + Přímý kanál

Profibanka

Mobilní banka

170,–

170,–

290,–

290,– 2)

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

75,–

75,–

75,–

75,–

zdarma

Měsíční vedení Oprávnění pro první zmocněnou osobu Oprávnění pro druhou a každou další zmocněnou osobu

Odeslání vyžádaných oznámení

>> >>

Prostřednictvím e-mailové zprávy

Prostřednictvím SMS zprávy

SMS zprávy vyžádané prostřednictvím automatizovaného hlasového systému

Prostřednictvím faxové zprávy

zdarma

2,50

2,50 3)

5,–

Odeslání oznámení

V případě, že jsou služby poskytovány současně, je účtována cena za jednu službu.

1)

Majitelům Profi účtu / Profi účtu GOLD a služby Profibanka v daném měsíci bude následující měsíc vrácena částka ve výši 100 Kč z ceny za vedení služby Profibanka dle Sazebníku.

2)

Cena za vyžádanou transakční historii je 0,50 Kč za jednu SMS.

3)

>>

Další služby k přímému bankovnictví

>>

Expresní linka KB

EL KB v rámci balíčku MUNICIPALITY

>>

1. rok zdarma včetně zmocněných osob a jednorázového poplatku za zmocnění

Zřízení zmocnění pro službu EL KB

zdarma

Úprava ve stávajícím zmocnění na EL KB

zdarma

Zaslání minivýpisu a ostatní korespondence na vyžádání klienta EL KB z telefonního centra KB

Elektronicky nebo faxem

18

zdarma

Poštou

35,–

Opětovné zaslání PIN

160,–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

MojeBanka / MojeBanka Business / Mobilní banka Služba MojeBanka / MojeBanka Business v rámci balíčku MUNICIPALITY Služba MojeBanka / MojeBanka Business se službou Přímý kanál v rámci balíčku MUNICIPALITY Zpracování příkazu k administraci předaného na papírovém nosiči

1. rok zdarma včetně zmocněných osob 100,–

První příkaz k administraci po zřízení služby přímého bankovnictví není zpoplatněn.

Zpracování příkazu k administraci prostřednictvím služeb přímého bankovnictví

>>

zdarma

Profibanka

Zřízení služby Profibanka

3 000,–

Zřízení služby v rámci balíčku MUNICIPALITY

zdarma

Zřízení služby Profibanka pro více subjektů se společným statutárním zástupcem či majitelem

5 000,–

Vedení služby v rámci balíčku MUNICIPALITY Služba Profibanka pro členy statutárního orgánu a majitele firem, kteří využívají službu Profibanka i pro osobní účty, včetně zřízení služby a oprávnění pro zmocněné osoby

>>

1. rok zdarma včetně zmocněných osob zdarma

MultiCash KB

Zřízení služby MultiCash KB Zřízení služby MultiCash KB (pro klienty, kteří využívají tuto službu u jiné banky) Vedení služby MultiCash KB

10 000,– (mimo území ČR: individuálně) 2 500,– 500,– měsíčně

Služby MultiCash KB Příjem výpisů z účtu z jiných bank ve formátu SWIFT MT940

1 000,– za zřízení každé služby, měsíční poplatky individuálně

Pokyny RFT (SWIFT MT101)

1 000,– za zřízení každé služby, měsíční poplatky individuálně

Funkce Vzdálený podpis Servisní zásah (v případě závady způsobené klientem), reinstalace služby (na žádost klienta), dodatečné školení apod.

19

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

500,– za zřízení služby individuálně

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Zabezpečení služeb přímého bankovnictví

Vydání nebo opětovné vystavení osobního certifikátu pro služby přímého bankovnictví

zdarma

Vydání nebo opětovné vystavení firemního certifikátu (platí pro službu Přímý kanál)

zdarma

Vydání čipové karty MůjKlíč 1)

390,–

Vydání čtečky čipových karet typu GEM PC TWIN 1)

250,– + 21 % DPH

Vydání kompletu čtečka (typ GEM PC TWIN) a čipová karta MůjKlíč 1)

640,–

Vydání čtečky čipových karet s klávesnicí 1)

250,– + 21 % DPH

Vydání kompletu čtečka (s klávesnicí) a čipová karta MůjKlíč 1)

640,–

Vydání karty optického klíče

1 000,–

Blokace nebo odblokování karty optického klíče

zdarma

Vztahuje se i na vydání čipové karty a čtečky čipových karet pro MultiCash KB.

1)

>>

eTrading

>>

Zřízení služby eTrading

zdarma

Používání služby eTrading

zdarma

Servisní služby pro přímé bankovnictví Provedení instalace a zprovoznění libovolné aplikace nebo kombinace aplikací přímého bankovnictví na jednom počítači klienta (včetně výjezdu) na území ČR

2 400,– + 21 % DPH

Provedení instalace a zprovoznění libovolné aplikace nebo kombinace aplikací přímého bankovnictví na druhém a dalším počítači klienta v rámci jednoho výjezdu (místa) na území ČR

1 900,– + 21 % DPH

Servisní zásah – expresní do 6 hodin od jeho objednání klientem (odstranění závady, reinstalace, zprovoznění aplikace) pro libovolné aplikace přímého bankovnictví na území ČR (pouze při objednání v požadovaný pracovní den do 12.00 hod.)

2 700,– + 21 % DPH

Servisní zásah do 24 hodin od jeho objednání klientem (odstranění závady, reinstalace, zprovoznění aplikace) pro libovolné aplikace přímého bankovnictví na území ČR (pouze v pracovní dny)

2 200,– + 21 % DPH

Ceny jsou platné pro případy, kdy uvedené servisní služby zajišťuje externí subdodavatel, se kterým má KB pro takové výkony uzavřen smluvní vztah. V ceně instalace libovolné aplikace nebo kombinace aplikací přímého bankovnictví jsou zahrnuty cestovní náklady a částka za instalaci a zprovoznění aplikace nebo kombinace aplikací přímého bankovnictví na jedné stanici klienta. Ceny za instalace aplikací přímého bankovnictví zahrnují rovněž případnou instalaci čtecího zařízení pro čipové karty, ale pouze v případě, pokud byla objednána současně s instalací této aplikace. V případě výjezdu do zahraničí za účelem instalace, odstranění závady, reinstalace a poradenství je cena stanovena individuálně dle skutečných prokazatelných nákladů.

>>

MojePlatba

>>

Zřízení služby MojePlatba

individuálně

Měsíční vedení služby

individuálně

Měsíční poplatek z objemu transakcí

individuálně

TF Online

20

Zřízení služby TF Online

zdarma

Používání služby TF Online

zdarma

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Platební styk >>

Nejpoužívanější položky bezhotovostního platebního styku

>> Expresní linka KB

MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, MultiCash KB

Mobilní banka

MojePlatba

Samoobslužný box (papírový příkaz)

Pobočka (papírový příkaz)

19,–

6,–

6,–

6,–

39,–

39,–

položka vzniklá z příkazu k úhradě v Kč - zpracovaná pobočkou v den předání 1)69,–

Položka vzniklá z příkazu k inkasu v rámci KB (připsané inkaso)6,–

39,–

39,–

Příchozí platba (mimo připsaných inkas) - platí pro balíček Profi účet

6,–

6,–

6,–

6,–

6,–

6,–

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Příchozí platba (mimo připsaných inkas)

5,–

5,–

5,–

5,–

5,–

5,–

Příplatek za platbu z/a do jiné banky

2,–

2,– 2)

2,– 2)

2,– 2)

2,–

2,–

Položka vzniklá z příkazu k úhradě

Příplatek za platbu z/a do jiné banky - platí pro balíček Profi účet

Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejně měně v KB nebo na účet do jiné banky.

1)

Nepřipočítává se u odchozích plateb do jiné banky přes služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba.

2)

>>

Další položky

>>

Bezhotovostní platební styk

Připsání úroku, převod úroku z účtu na účet / vklad, odvod srážkové daně a zúčtování cen za služby

zdarma

Položka vzniklá použitím platební karty

zdarma

Položka vzniklá z provedení exekuce Trvalý příkaz k automatickému převodu položka vzniklá z automatického převodu splátek úvěru (včetně příslušenství)

39,– zdarma

Pro platby předané na papírovém příkazu Textová zpráva pro příjemce uvedená v papírovém příkazu klienta

>>

zdarma

Ostatní služby Poštou zaslané oznámení o neprovedeném příkazu nebo o neprovedení platby Odeslání dávky příkazů prostřednictvím služeb MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál (formáty: KM, BEST, EDI BEST)

21

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

20,– zdarma

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Úhrady v tuzemsku, ze a do zahraničí

>>

Úhrady v tuzemsku

Neodvolatelná platba v Kč z účtu v Kč (s potvrzením)

50,–

Expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná na papírovém příkazu Super expres (předávaný v den splatnosti do 12.30 hod.)

90,–

Expresní platba v Kč z účtu v Kč do jiné banky v tuzemsku předaná prostřednictvím služeb přímého bankovnictví Expres (předávaný v den splatnosti do 14.00 hod.)

>>

90,–

Úhrady ze zahraničí

SEPA platba do 50 000 EUR včetně

145,–

SEPA platba nad 50 000 EUR

1 095,–

Úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet klienta KB-výlohy „OUR“

zdarma

Úhrada ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada z tuzemska v cizí měně připisovaná na účet klienta KB Platba od klientů KBSK

0,9 %, min. 225,– max. 1 095,– 7,–

Následující položky jsou přičítány k cenám za SEPA platbu, platbu od klientů KBSK, úhradu ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet klienta KB - výlohy „OUR“, standardní úhradu ze zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu z tuzemska v cizí měně připisovanou na účet klienta KB Příchozí platba

5,–

Vyplacení v hotovosti

500,–

Výplata prostřednictvím vystavení bankovního šeku

200,–

Nezpoplatňujeme úhrady ze zahraničí, pokud je příchozí částka nižší než příslušný poplatek.

>>

Úhrady do zahraničí SEPA platba do 50 000 EUR včetně SEPA platba nad 50 000 EUR Úhrada do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhrada do tuzemska (mimo KB) v cizí měně Platba pro klienty KBSK

195,– 1 500,– 0,9 % min. 250,– max. 1 500,– 10,–

Následující položky jsou přičítány k cenám za jednotlivé typy zahraničních plateb

22

Platba zadaná na papírovém příkazu pro všechny výše uvedené platby (včetně plateb pro klienty KBSK)

300,–

Expresní zpracování platby zadané na papírovém příkazu pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně

600,–

Urgentní zpracování platby zadané na papírovém příkazu pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně, úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně, SEPA platby do 50 000 EUR včetně a SEPA platba nad 50 000 EUR

1 000,–

Expresní zpracování platby předané prostřednictvím služby přímého bankovnictví

zdarma

Urgentní zpracování platby předané prostřednictvím služby přímého bankovnictví do zahraničí v Kč a v cizí měně, úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně, SEPA platby do 50 000 EUR včetně a SEPA platba nad 50 000 EUR

600,–

Poplatek pro krytí veškerých nákladů na realizaci úhrady klientem (platba „OUR") pro úhradu do zahraničí v Kč a v cizí měně a úhradu do tuzemska (mimo KB) v cizí měně a pro platbu pro klienty KBSK

800,–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Trvalé příkazy k úhradě do zahraničí Zřízení / změna prostřednictvím papírového příkazu Zrušení trvalého příkazu do zahraničí prostřednictvím papírového příkazu

300,– zdarma

Poplatky za platbu vzniklou na základě trvalého příkazu do zahraničí se řídí typem zahraniční platby a způsobem jejího zpracování.

Poštou zaslané oznámení o neprovedení úhrady z trvalého příkazu do zahraničí

>>

20,–

SEPA inkaso Strana příjemce SEPA inkasa Příchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci KB

5,–

Příchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného do KBSK

7,–

Příchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného do jiné banky

145,–

Vyslání příkazu k SEPA inkasu do jiné banky (zúčtování v následujícím měsíci po jeho vyslání)

50,–

Žádost o zrušení vyslaného příkazu k SEPA inkasu příjemcem (Request for cancellation)

50,–

Strana plátce SEPA inkasa Odchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci KB 1)

6,–

Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z KBSK 1)

10,–

Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z jiné banky 1)

195,–

Žádost o odmítnutí SEPA inkasa plátcem (Refusal)

50,–

Žádost o vrácení SEPA inkasa plátcem (Refund)

50,–

Souhlas se SEPA inkasem - zadání, změna, zrušení prostřednictvím služby přímého bankovnictví MojeBanka / MojeBanka Business / Profibanka Souhlas se SEPA inkasem - zadání, změna, prostřednictvím papírového příkazu Souhlas se SEPA inkasem - zrušení prostřednictvím papírového příkazu

zdarma 69,– zdarma

Lze žádat o vrácení SEPA inkasa příjemcem (Reversal) dle typu odchozí platby na základě SEPA inkasa.

1)

>>

Ostatní služby

23

Změna instrukcí, storno pro úhrady do zahraničí

400,–

Potvrzení nebo swiftová zpráva k zahraniční platbě

200,–

Úhrady zpracované na základě swiftové zprávy MT 101

individuálně

Registrace CID (roční poplatek)

individuálně

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Hotovostní operace na účtech podnikatelů v obsluze poboček Poplatky za hotovostní služby a transakce uvedené v Sazebníku KB se vždy odvíjí od účtu, resp. od segmentu majitele účtu. U hotovostních transakcí, které probíhají mimo účet klienta KB tzn. výměna, směnárna, vklady a výběry na účty vedené v ČNB, je poplatek vždy hrazen v hotovosti.

>>

Výběry Poplatek je hrazen vždy z účtu

Cena za výběr viz kapitola platební karty

Výběr hotovosti z bankomatu z účtu v Kč

75,–

z účtu v cizí měně

2 %, min. 50,–

z účtu v Kč

2 %, min. 50,–

z účtu v cizí měně

75,–

Výběr hotovosti v Kč

Výběr hotovosti v cizí měně

Příplatek za výplatu hotovosti v Kč uzavřeným obalem (realizovanou jedním šekem)

>>

500,–

Vklady na účet vedený v Kč Poplatek je hrazen v hotovosti, nebo z účtu v případě vkladu oprávněnou osobou

Cena za vklad

Vklad hotovosti vkladovým bankomatem

zdarma uzavřeným obalem / nočním trezorem

obsahuje maximálně 50 ks mincí

přes přepážku

9,–

do 0,5 mil. Kč vč.

29,–

nad 0,5 mil. Kč

75,–

třetí osobou 1)

75,–

Vklad hotovosti v Kč

obsahuje více než 50 ks mincí

Vklad hotovosti v cizí měně 2)

obsahuje maximálně 10 ks mincí (přijímáme pouze EUR mince)

uzavřeným obalem / nočním trezorem

1 %, min. 70,–

přes přepážku

3 %, min. 100,–

uzavřeným obalem / nočním trezorem 2 %, min. 50,– přes přepážku Vklad EUR mincí

Vklad běžně nenakupovaných cizoměnových bankovek

24

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

10 % 10 %

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Vklady na účet vedený v cizí měně Poplatek je hrazen v hotovosti, nebo z účtu v případě vkladu oprávněnou osobou

Cena za vklad

Vklad hotovosti vkladovým bankomatem

zdarma

obsahuje maximálně 50 ks mincí

uzavřeným obalem / nočním trezorem 2 %, min. 50,– přes přepážku

Vklad hotovosti v Kč obsahuje více než 50 ks mincí

Vklad hotovosti v cizí měně 2)

obsahuje maximálně 10 ks mincí (přijímáme pouze EUR mince)

uzavřeným obalem / nočním trezorem

2 %, min. 50,–

přes přepážku

3 %, min. 100,–

uzavřeným obalem / nočním trezorem

9,–

do hodnoty 0,5 mil. Kč vč.

29,–

nad hodnotu 0,5 mil. Kč

75,–

třetí osobou 1)

75,–

přes přepážku

Vklad EUR mincí

10 %

Vklad běžně nenakupovaných cizoměnových bankovek

>>

10 %

Ostatní služby Vklad v Kč přes přepážku na účty dceřiných společností KB - MPSS a KB PS Vklad Kč na účty cizích bank přes přepážku Vklad Kč na učty cizích bank přes přepážku - super expres (předaný do 12.30 hod.) Vklad Kč na účty u ČNB (pomocí nočního trezoru nebo uzavřeného obalu) Výměna maximálně 100 ks jedné nominální hodnoty Ostatní případy výměny Kč

zdarma 149,– 2 %, min. 200,– 200,– zdarma 3 %, min. 100,–

Třetí osoba je osoba, která není majitelem účtu, není uvedená v podpisovém vzoru k účtu, ve prospěch kterého je prováděn vklad hotovosti, ani nedisponuje pokladní složenkou s razítkem firmy majitele účtu, ve prospěch kterého je prováděn vklad hotovosti. Třetí osoba hradí poplatek v hotovosti.

1)

V případě smíšeného vkladu bankovek a mincí EUR se tento vklad typuje ve dvou položkách (samostatně bankovky a mince) pokud smíšený vklad obsahuje více než 10 ks mincí. U vkladu přes přepážku klient předloží dvě složenky nebo sdělí dva požadavky na vklad, u vkladu uzavřeným obalem nebo nočním trezorem klient vloží do obalu dvě složenky pro vklad bankovek i mincí. V opačném případě je vklad pořízen jako vklad mincí. Smíšený vklad s nižším počtem mincí je typován jako vklad bankovek, které se běžně nakupují.

2)

25

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Financování

>>

26

Financování

>>

Úvěry a záruky

>>

Směnky

>>

Dokumentární platby

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Úvěry a záruky Pravidla pro stanovení a výběr cen uvedená v kapitole „Podnikatelské úvěry obecně“ platí pro všechny podnikatelské úvěry, pokud není stanoveno jinak. U obchodních případů v cizí měně klient cenu, vypočtenou v cizí měně, hradí v korunách (Kč). Pro přepočet částky ceny na Kč bude použit kurz „deviza prodej“ dle Kurzovního lístku KB, platného v den úhrady z účtu klienta. Výjimkou je cena za zpracování a vyhodnocení žádosti, cena za realizaci úvěru a cena za rezervaci zdrojů, kde lze cenu hradit v měně úvěru (vypočtená fixní cena v Kč bude přepočítána kurzem „deviza prodej“ a cena v % z objemu úvěru bude vypočtena v měně úvěru).

>>

Úvěry uzavírané s tuzemskými podnikatelskými subjekty a územními samosprávnými celky

>>

Profi úvěr

Profi úvěr revolvingový, M-Profi úvěr, Profi úvěr MEDICUM

Profi úvěr FIX

Podnikatelský úvěr

zdarma

zdarma

zdarma

2 000,– +0,3 % max. 30 000 1)

1 000,– +0,6 %

1 000,– +0,6 %

zdarma

2 000,– +0,6 % 2)

Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru do 100 tis. Kč, pro úvěry sjednané od 1. 7. 2010 3)

200,–

200,–

200,–

600,–

Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru nad 100 tis. Kč do 1 mil. Kč, pro úvěry sjednané od 1. 7. 2010 3)

300,–

300,–

300,–

600,–

Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru do 1 mil. Kč, pro úvěry sjednané do 30. 6. 2010 3)

300,–300,–

600,–

Spravování úvěru měsíčně – v případě smluvně sjednané výše úvěru nad 1 mil. Kč 3)

600,–

600,–

300,–

600,–

Spravování hypotečního úvěru se státní finanční podporou (podpora dle nařízení vlády 244/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čerpání úvěru na návrh na vklad

1 000,– +0,6 %

1 000,– +0,6 %

1 000,– +0,6 %

0,6 %, min. 5 000,–

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

0,9 % p.a.

0,9 % p.a.

0,9 % p.a.

0,9 % p.a.

0,2 až 0,9 % p.a.

0,2 až 0,9 % p.a.

0,2 až 0,9 % p.a.

0,2 až 0,9 % p.a.

Změna smlouvy o úvěru z podnětu banky

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Účetní položka zúčtovaná na úvěrovém účtu

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Výpis z úvěrového účtu elektronicky

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu poštou

20,– měsíčně

20,– měsíčně

20,– měsíčně

20,– měsíčně 7)

Pojištění schopnosti splácet - kolektivní, pouze pro FOP 8)

zdarmaPojištění schopnosti splácet - volitelné, pouze pro FOP 9)

0,1 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru

0,1 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru

0,1 % měsíčně z poskytnuté výše úvěruZaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení splátky

250,–

250,–

250,–

250,–

Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky, inkasuje se přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1 000 Kč

500,–

500,–

500,–

500,–

Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr (příslib úvěru) Za realizaci úvěru (příslibu úvěru)

Změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru v Kč a cizí měně z podnětu klienta 5) Změna formy výpisů z úvěrového účtu Rezervace zdrojů 6) Rezervace zdrojů pro municipality 6)

27

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Nabídka úrokových sazeb z úvěru Ceny za služby související s poskytováním úvěrů zahraničním subjektům 1)

Profi úvěr

Profi úvěr revolvingový, M-Profi úvěr, Profi úvěr MEDICUM

Profi úvěr FIX

Podnikatelský úvěr

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

individuálně

individuálně

individuálně

individuálně

Cena se stanoví z objemu požadovaného úvěru (příslibu úvěru) v Kč nebo měně úvěru, u podnikatelského záměru z částky uvažované k financování formou úvěru.

Cena je jednorázová a nevratná, předložení dokladu o úhradě je podmínkou pro projednání žádosti o úvěr, příslibu úvěru nebo posouzení podnikatelského záměru.

podpoře ukončena v případě výše 0 % úrokové sazby státní finanční podpory je poplatek za spravování úvěru se státní finanční podporou stejný jako poplatek za spravování úvěru bez podpory. 5)

Cena se stanoví z výše úvěru sjednané ve smlouvě, pokud nebylo ukončeno čerpání, z výše jistiny ke dni předložení žádosti pokud bylo ukončeno čerpání nebo z limitu sjednaného ve smlouvě v případě kontokorentního a revolvingového úvěru, cena je jednorázová a nevratná.

6)

Cena se u všech úvěrových obchodů stanoví z nečerpané částky úvěru a zúčtovává se, přesáhne-li výši 30 Kč, u kontokorentních úvěrů se zúčtovává cena bez omezení. Cena je inkasována od data účinnosti smlouvy o úvěru za každý i započatý měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

7)

Platí pro úvěry a podnikatelské hypotéky sjednané od 1. 7. 2010, pro úvěry a podnikatelské hypotéky sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.

8)

Vztahuje se na Profi úvěry FIX poskytnuté do 15. 4. 2012.

9)

Nevztahuje se na Profi úvěr revolvingový.

Akční cena pro úvěr Medicum 50 % 2)

Cena se stanoví z objemu schváleného úvěru (příslibu úvěru) v Kč a v cizí měně a je jednorázová u úvěrů na dobu určitou, v případě revolvingových a kontokorentních úvěrů na dobu neurčitou se hradí pravidelně za sjednané období, např. ročně. U příslibu úvěru je cena inkasována okamžikem vystavení příslibu úvěru v případě příslibu úvěru na projekty, kde bude následně klientem podávána žádost o dotaci ze státního rozpočtu ČR nebo fondů EU, může být cena rozdělena na dvě platby; první část je inkasována v okamžiku vystavení příslibu, druhá v okamžiku podání žádosti.

Akční cena pro úvěr Medicum 50 % 3)

4)

Cena je inkasována od data účinnosti smlouvy o úvěru za každý i započatý měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu a vztahuje se i na kontokorentní úvěry. Cena je inkasována měsíčně - počínaje měsícem, ve kterém byla uzavřena smlouva o státní finanční podpoře, do měsíce, ve kterém byla smlouva o státní finanční

28

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Úvěry uzavírané s tuzemskými podnikatelskými subjekty a územními samosprávnými celky

>>

Program Bytový dům (úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek)

Úvěr pro municipality (mimo hypotečních)

Hypoteční úvěr

Profi hypotéka

Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr (příslib úvěru)

zdarma

individuálně

1 %, min. 10 000,–

zdarma

Za realizaci úvěru (příslibu úvěru)

zdarma

individuálně

0,8 %, min. 10 000,–

1 000,– +0,6 %

Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru do 100 tis. Kč, pro úvěry sjednané od 1. 7. 2010 3)

200,–

300,–

600,–

200,–

Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru nad 100 tis. Kč do 1 mil. Kč, pro úvěry sjednané od 1. 7. 2010 3)

200,–

300,–

600,–

300,–

Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru do 1 mil. Kč, pro úvěry sjednané do 30. 6. 2010 3)

200,–

300,–

600,–Spravování úvěru měsíčně – v případě smluvně sjednané výše úvěru nad 1 mil. Kč 3)

200,–

300,–

600,–

600,–

Spravování hypotečního úvěru se státní finanční podporou (podpora dle nařízení vlády 244/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

900,– 4)Čerpání úvěru na návrh na vklad1 500,–

0,6 %, min. 5 000,–

0,6 %, min. 5 000,–

0,6 %, min. 5 000,–

1 000,– + 0,6 %

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

0,9 % p.a.

0,9 % p.a.

0,9 % p.a.

0,9 % p.a.

0,2 až 0,9 % p.a.

0,2 až 0,9 % p.a.

0,2 až 0,9 % p.a.

0,2 až 0,9 % p.a.

Změna smlouvy o úvěru z podnětu banky

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Účetní položka zúčtovaná na úvěrovém účtu

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Výpis z úvěrového účtu elektronicky

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu poštou

20,– měsíčně 7)

20,– měsíčně 7)

20,– měsíčně 7)

20,– měsíčně 7)

Pojištění schopnosti splácet - kolektivní, pouze pro FOP 8)

Pojištění schopnosti splácet - volitelné, pouze pro FOP 9)0,1 % měsíčně z poskytnuté výše úvěru

Zaslání 1. upomínky - oznámení o neprovedení splátky

250,–

250,–

250,–

250,–

Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení splátky, inkasuje se přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 1 000 Kč

500,–

500,–

500,–

500,–

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

individuálně

individuálně

individuálně

individuálně

Změna ve smlouvě vymezených podmínek úvěru v Kč a cizí měně z podnětu klienta 5) Změna formy výpisů z úvěrového účtu Rezervace zdrojů 6) Rezervace zdrojů pro municipality 6)

Nabídka úrokových sazeb z úvěru Ceny za služby související s poskytováním úvěrů zahraničním subjektům 1)

Cena se stanoví z objemu požadovaného úvěru (příslibu úvěru) v Kč nebo měně úvěru, u podnikatelského záměru z částky uvažované k financování formou úvěru.

Cena je jednorázová a nevratná, předložení dokladu o úhradě je podmínkou pro projednání žádosti o úvěr, příslibu úvěru nebo posouzení podnikatelského záměru.

podpoře ukončena v případě výše 0 % úrokové sazby státní finanční podpory je poplatek za spravování úvěru se státní finanční podporou stejný jako poplatek za spravování úvěru bez podpory. 5)

Cena se stanoví z výše úvěru sjednané ve smlouvě, pokud nebylo ukončeno čerpání, z výše jistiny ke dni předložení žádosti pokud bylo ukončeno čerpání nebo z limitu sjednaného ve smlouvě v případě kontokorentního a revolvingového úvěru, cena je jednorázová a nevratná.

6)

Cena se u všech úvěrových obchodů stanoví z nečerpané částky úvěru a zúčtovává se, přesáhne-li výši 30 Kč, u kontokorentních úvěrů se zúčtovává cena bez omezení. Cena je inkasována od data účinnosti smlouvy o úvěru za každý i započatý měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu.

7)

Platí pro úvěry a podnikatelské hypotéky sjednané od 1. 7. 2010, pro úvěry a podnikatelské hypotéky sjednané do 30. 6. 2010 zdarma.

8)

Vztahuje se na Profi úvěry FIX poskytnuté do 15. 4. 2012.

9)

Nevztahuje se na Profi úvěr revolvingový.

Akční cena pro úvěr Medicum 50 % 2)

Cena se stanoví z objemu schváleného úvěru (příslibu úvěru) v Kč a v cizí měně a je jednorázová u úvěrů na dobu určitou, v případě revolvingových a kontokorentních úvěrů na dobu neurčitou se hradí pravidelně za sjednané období, např. ročně. U příslibu úvěru je cena inkasována okamžikem vystavení příslibu úvěru v případě příslibu úvěru na projekty, kde bude následně klientem podávána žádost o dotaci ze státního rozpočtu ČR nebo fondů EU, může být cena rozdělena na dvě platby; první část je inkasována v okamžiku vystavení příslibu, druhá v okamžiku podání žádosti.

Akční cena pro úvěr Medicum 50 % 3)

4)

Cena je inkasována od data účinnosti smlouvy o úvěru za každý i započatý měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu a vztahuje se i na kontokorentní úvěry. Cena je inkasována měsíčně - počínaje měsícem, ve kterém byla uzavřena smlouva o státní finanční podpoře, do měsíce, ve kterém byla smlouva o státní finanční

29

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Povolené debety

Rezervace zdrojů Rezervace zdrojů pro municipality

0,9 % p. a. individuálně

Cena se stanoví z nečerpané částky povoleného debetu.

>>

Zaslání upomínky - oznámení o vzniku nepovoleného debetu / oznámení o prodlení

250,–

Zaslání upomínky - výzvy k vyrovnání nepovoleného debetu / výzvy k vyrovnání debetu (upomínka je zpoplatněna pokud je dlužná částka rovna nebo vyšší než 1 000 Kč)

500,–

Exportní odběratelské úvěry Poplatek za zpracování nabídky financování při realizaci úvěru bude klientovi poplatek vrácen formou snížení smluvní zpracovatelské provize

>>

individuálně dle uskutečněných úkonů, max. 75 000,–

Poplatek za přípravu, zpracování podkladů a uzavření smlouvy

individuálně

Změna smluvní dokumentace

individuálně

Forfaiting a odkupy pohledávek

>>

Závazková provize

individuálně

Jednorázový zpracovatelský poplatek

individuálně

Ostatní služby Vyhodnocení rizik spojených se zástavou

Cena zahrnuje stanovení obvyklé ceny nemovitosti (dle typu a velikosti), ceny věci movité navrhované klientem k zajištění pohledávky KB včetně vyhodnocení rizika banky spojeného s přijetím zástavy; cena je jednorázová a nevratná.

individuálně

Vyhodnocování rizik spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí

Cena zahrnuje vyhotovení Zprávy o stavu výstavby / rekonstrukce, její předání prodejnímu místu, vyhodnocení rizik KB spojených s čerpáním úvěru zajištěného rozestavěnou nemovitostí; cena je jednorázová a nevratná.

>>

individuálně

Zpracování žádosti o dotaci

30

Pevný poplatek za zpracování žádosti o dotaci

individuálně

Poplatek v případě schválení dotace

individuálně

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Záruky

>>

Profi záruky

Poskytnuté záruky

zdarma 1)

0,30 %, min. 5 000,– 2) max. 30 000,–

1 000,– + 0,60 % 1)

0,60 %, min. 5 000,– 2)

1 000,– + 0,60 %

0,60 %, min. 5 000,– 2)

individuálně

individuálně 3)

Změna smlouvy o poskytnutí bankovní záruky (protizáruky) provedená z podnětu banky

zdarma

zdarma

Za uplatnění poskytnuté záruky (protizáruky)

3 000,–

3 000,–

Za zpracování a vyhodnocení žádosti o bankovní záruku Za vyhotovení dokumentace spojené s poskytnutím bankovní záruky 4) Změna smlouvy o poskytnutí bankovní záruky / změna bankovní záruky (protizáruky) 1) 5) Za poskytování bankovní záruky (protizáruky) 6)

Použije se i v případě příslibu Profi záruky.

1)

Použije se i v případě protizáruky, příslibu bankovní záruky.

2)

Lze použít i v případě příslibu bankovní záruky.

3)

Cena se stanoví z částky bankovní záruky uvedené v příslušné dokumentaci.

4)

Cena se stanoví z aktuální zaručené částky.

5)

Cena v % p. a. se stanoví podle míry kreditního rizika.

6)

>>

Přijaté záruky

Avizování záruky vystavené jinou bankou / avizování změny záruky

2 000,–

Uplatnění (žádost o uplatnění) přijaté záruky vystavené jinou bankou (odeslání výzvy k plnění), ověření znění výzvy k plnění

3 000,–

Poskytnutí jiné služby v souvislosti s přijatou bankovní zárukou (např. ověření shody podpisů na záruční listině, posouzení textu záruční listiny z obchodního hlediska, odeslání prohlášení o ukončení bankovní záruky, apod.)

1 500,–

Odeslání dokladů / dokumentů kurýrní službou

dle skutečných nákladů

Ceny uhrazené dle všech výše uvedených položek týkajících se záruk jsou nevratné. U obchodních případů v cizí měně klient cenu vypočtenou v cizí měně hradí v korunách (Kč). Pro přepočet částky ceny na Kč bude použit kurz „deviza prodej“ dle kurzovního lístku KB, a. s.

31

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Směnky >>

Tuzemské a zahraniční směnky

Eskont tuzemských směnek (eskontní provize)

0,2 % ze směnečné částky, min. 2 000,– 2)

Eskont zahraničních směnek (eskontní provize)

0,5 % ze směnečné částky

Odkup směnek MF ČR (provize) 1)

0,05 % ze směnečné částky, min. 1 000,– max. 10 000,–

Obstarání výplaty indosované směnky FNM nebo MF ČR 1)

0,3 % ze směnečné částky, min. 1 000,– max. 15 000,–

Nesjednaná úschova směnky za každý i započatý týden úschovy přesahující dobu stanovenou v „žádosti o eskont směnek“ u neeskontované a nevyzvednuté směnky

>>

50,– + 21 % DPH

Směnky pod dokumentárním inkasem 1)

Obstarání inkasa směnky

0,3 % z částky inkasa, min. 1 000,– max. 20 000,–

Obstarání protestu pro neplacení u směnky

1 000,– + skutečné vzniklé náklady

Obstarání akceptace příchozí směnky s jejím vrácením Obstarání inkasa odchozí směnky s negativním výsledkem Odeslání dokumentů / směnky kurýrní službou

500,– + skutečné náklady 1 000,– dle sazebníku kurýrní služby

Položka Sazebníku určená také pro fyzické osoby - občany

1)

Pro tuzemské směnky v cizí měně se minimální částka neuplatňuje

2)

32

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Dokumentární platby >>

Dokumentární akreditiv 1)

>>

Odběratelský – importní

Otevření, navýšení hodnoty

0,3 %, min. 1 000,– za 1. čtvrtletí (90 dní), (při částce nad 30 mil. 0,25 %, nad 150 mil. 0,2 %), + 0,1 %, min. 1 000,– za každý další započatý měsíc (30 dní), (+ individuální riziková přirážka v závislosti na míře kreditního rizika). Splatno v den otevření na celou dobu platnosti akreditivu

Prodloužení

0,1 %, min. 1 000,– za každý další započatý měsíc (30 dní), (+ individuální riziková přirážka v závislosti na míře kreditního rizika). Splatno v den změny na celou dobu platnosti akreditivu.

Změna

750,–

Kontrola dokladů, výplata (příp. vrácení dokladů bez proplacení)

0,25 % z vyplacené částky (příp. z částky vrácených dokladů), min. 1 000,–

Odložená platba

0,25 %, min. 1 000,– za každé započaté čtvrtletí (90 dní), + individuální riziková přirážka v závislosti na míře kreditního rizika + poplatky za výplatu (0,25 % z vyplacené částky, příp. z částky vrácených dokladů, min. 1 000,–)

Uvolnění zboží zaslaného k dispozici KB

>>

500,–

Dodavatelský – exportní

Avizování (včetně avizování navýšené hodnoty) Avizování (včetně avizování navýšené hodnoty) akreditivu vystaveného KB Potvrzení (za celou dobu platnosti včetně příp. odložené platby), navýšení hodnoty potvrzeného akreditivu, prodloužení potvrzeného akreditivu Změna

0,2 %, min. 1 000,– 0,1 %, min. 500,– individuálně, v závislosti na míře kreditního rizika, min. 1 500,– 750,–

Kontrola dokladů a výplata akreditivu Výplata akreditivu vystaveného KB Kontrola a odesílání dokladů k inkasu, kontrola a uvolnění předložených dokladů bez placení Závady v dokladech Příslib postoupení výtěžku Převod akreditivu

0,3 % z vyplacené částky, min. 1 000,– 0,125 %, min. 1 000,– 0,3 % z částky dokladů, min. 1 000,– 500,– 2 000,– 0,15 % z převedené částky, min. 2 000,–

Převod výnosu akreditivu ve prospěch klienta jiné banky – úhrada do jiného peněžního ústavu

2 000,–

Příprava forfaitu (mimo KB)

3 000,–

Cena se vybírá srážkou z výnosu akreditivu nebo z účtu klienta. Výlohy se účtují i v případě, kdy akreditiv není použit.

33

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Dokumentární inkaso 1)

>>

Odběratelské – importní

Zpracování Uvolnění zboží zaslaného k dispozici KB

>>

0,3 % z částky inkasa, min. 1 000,– max. 20 000,– 500,–

Dodavatelské – exportní

Zpracování Urgence platby, změna inkasních instrukcí

0,3 % z částky inkasa, min. 1 000,– max. 20 000,– 200,–

Vybírá se srážkou z výnosu inkasa nebo z účtu klienta, a to i v případě vydání dokladů bez placení (např. placení přímou úhradou) nebo při vrácení dokladů ze zahraničí.

>>

Tuzemské dokumentární inkaso odběratelské, spojené s předáním technického průkazu k automobilu Tuzemské dokumentární inkaso odběratelské spojené s předáním technického průkazu k automobilu

>>

420,–

Ostatní položky v souvislosti s dokumentárními platbami 1)

Předkontrola dokladů Odeslání dokladů kurýrní službou

500,– dle sazebníku kurýrní služby

Za zprávu podanou SWIFT

150,–

Faxová zpráva – za 1 stránku

30,–

Položky Sazebníku určené také pro fyzické osoby-občany

1)

34

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Spoření a investování

>>

35

Spoření a investování

>>

Termínované a spořicí účty

>>

Podílové fondy

>>

Investiční bankovnictví

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Termínované a spořicí účty >>

Termínované účty v Kč a v cizí měně a spořicí účty

>>

Služby zahrnuté v účtu Vedení účtu Zasílání jednoho výpisu z účtu

Profi Spořicí účet Bonus

Termínovaný účet

KB Garantovaný vklad Prémie

zdarma

zdarma

zdarma

elektronicky - měsíčně

Převod z účtu na účet v rámci KB ve stejné měně

zdarma

zdarma

zdarma

Příchozí platba v Kč z jiné tuzemské banky

zdarma

zdarma

zdarma

Položka zúčtovaná na účtu

zdarma

zdarma

zdarma

Předčasný výběr z účtu

-

250,–

2 % z vybírané částky

Výběr při splatnosti

-

zdarma

zdarma

Vklad hotovosti v Kč na účet vedený v cizí měně

-

1 %, min. 30,– max. 1 000,–

-

Vklad v hotovosti platných cizoměnových bankovek na účet v Kč

-

1 %, min. 50,– max. 500,–

2 %, min. 50,–

viz tabulka v kapitole Platební styk

Ostatní hotovostní operace Zřízení vinkulace na vkladech / účtech klientů

36

elektronicky a/nebo poštou

1 000,–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

1 000,–

1 000,–

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Podílové fondy >>

KB fondy

>>

Fondy IKS KB

>>

Fondy AMUNDI Poplatky na které se odkazuje tato část Sazebníku jsou účtované společností IKS KB, a.s., skupinou Amundi, případně jinou investiční společností u kterých KB zprostředkovává prodej. Cena za tyto služby se vybírá na základě dohody o ceně. Výše aktuálních sazeb poplatků je dostupná v Ceníku pro daný typ fondu zveřejňovaném na internetové adrese www.iks-kb.cz Poplatek za obhospodařování podílových fondů a ostatní poplatky placené jednotlivým investičním společnostem se liší. Poplatky za obhospodařování jsou investičními společnostmi vypočítávány a strhávány z čistého obchodního jmění příslušných fondů průběžně. Na požádání Vám bližší informace sdělí každá pobočka KB. Veškeré detaily o jednotlivých druzích a výších poplatků placených společnostem obhospodařujícím fondy naleznete ve statutu / prospektu příslušného fondu. Investor bere na vědomí, že KB může v souvislosti s koupí a obhospodařováním podílových listů získat od podílových fondů odměnu / provizi či jinou úplatu a podáním příslušného pokynu investor potvrzuje, že byl o této skutečnosti KB řádně informován.

37

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Investiční bankovnictví >>

Obchody s Cennými papíry

>>

Administrativní poplatky

Vedení Portfoliového účtu P-klientů, splatné při ukončení smlouvy nebo k 31. 12.

za každý započatý měsíc trvání smlouvy 30,–

Manipulace s listinnými Cennými papíry

200,– + pojistné

Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech elektronicky

zdarma

Poplatek za odeslání informace o uzavřených Obchodech poštou

20,–

Poplatek za podání Pokynu k obstarání koupě nebo prodeje Cenných papírů

>>

zdarma

Poplatek za podání Pokynu na změnu cenového limitu (za každý ISIN)

20,–

Poplatek za podání Pokynu ke zrušení aktivního Pokynu

20,–

Poplatek za podání Pokynu k převodu Cenných papírů

50,–

Poplatek za podání Pokynu k přechodu Cenných papírů

50,–

Výplata dividend a úroků z Cenných papírů evidovaných na Portfoliovém účtu

zdarma

Výplata jistiny z dluhopisů evidovaných na Portfoliovém účtu

zdarma

Burzovní Obchody

1 - 100 000 Kč

0,90 %, min. 100,–

100 001 - 1 000 000 Kč

600,– + 0,30 %

1 000 001 - 2 000 000 Kč

1 900,– + 0,17 %

2 000 001 - 6 000 000 Kč

2 100,– + 0,16 %

6 000 001 - 20 000 000 Kč

3 300,– + 0,14 %

20 000 001 a více Kč

individuálně

K uvedeným poplatkům se přičítá poplatek BCPP.

>>

Mimoburzovní obchody s dluhopisy a primární emise - objem v nominální hodnotě (bez AÚV)

1 – 5 000 000 Kč 5 000 001 a více Kč

1 700,– + 0,10 %, min. 2 700,– 4 200,– + 0,05 %

Mimo to je Klientovi účtován poplatek dle sazebníku CDCP. Poplatky za primární úpis dluhopisů může Banka měnit na základě emisních podmínek nebo podmínek administrátora emise, změnu poplatků oznámí Klientovi vždy před úpisem.

38

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Primární úpis akcií Poplatky za primární úpis akcií Banka stanoví vždy na individuální bázi a oznámí před úpisem

>>

Převody a přechody Cenných papírů

>>

Vypořádání převodu Cenného papíru (za každý ISIN)

500,–

Vypořádání přechodu Cenného papíru (za každý ISIN)

300,–

Převod účtu Klienta z nezařazené evidence vedené CDCP na Portfoliový účet Klienta

300,–

Převod jednotlivého Cenného papíru evidovaného na účtu Klienta v nezařazené evidenci vedené CDCP na Portfoliový účet Klienta

300,–

Převod mezi dvěma účty vedenými Bankou v samostatné nebo navazující evidenci (za každý ISIN)

300,–

Správa Cenných papírů

Dluhopisy

měsíčně dle denních stavů

- za součet nominálních hodnot 0 - 10 000 000 Kč 1)

0,05 % p.a.

- za součet nominálních hodnot nad 10 000 000 Kč 1)

0,04 % p.a.

Obchodovatelné akcie a jiné majetkové Cenné papíry na BCPP

měsíčně dle denních stavů

- za součet tržních hodnot 0 - 3 000 000 Kč 1)

0,06 % p.a.

- za součet tržních hodnot mezi 3 000 001 a 10 000 000 Kč 1)

0,05 % p.a.

- za součet tržních hodnot nad 10 000 001 Kč 1)

0,04 % p.a.

Neobchodovatelné akcie a jiné majetkové Cenné papíry

měsíčně dle denních stavů

- za součet nominálních hodnot 1)

0,10 % p.a.

Minimální měsíční poplatek za poskytování Správy Cenných papírů je 15 Kč.

>>

Zástavy Cenných papírů / Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem Zápis / změna zápisu zástavního práva / PPN, kde věřitelem je Banka / pro Banku Zápis / změna zápisu zástavního práva / PPN, kde věřitelem / příkazcem není Banka 1) Zápis zániku zástavního práva / PPN, kde věřitelem / příkazcem byla Banka Zápis zániku zástavního práva / PPN, kde věřitelem / příkazcem nebyla Banka 1)

>>

zdarma 500,– zdarma 500,–

Výpisy Cenných papírů Výpis z Portfoliového účtu Výpis vlastnictví z centrální evidence vedené CDCP 1)

zdarma 50,–

Výpis z nezařazené evidence vedené CDCP

39

- pro Klienta s účtem v Bance 1)

150,–

- pro Klienta bez účtu v Bance 1)

300,–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Ostatní služby Ostatní služby vyžadující komunikaci s CDCP 1) Zajištění daňové refundace

>>

cena sjednávaná individuálně 1 500 Kč + poplatky placené třetím stranám

Výpis z evidence emise z CDCP Výpis z evidence emise - pro Klienta s účtem v Bance 1)

odměna CDCP + 5 000,– 2)

- pro Klienta bez účtu v Bance 1)

odměna CDCP + 7 000,– 2)

Uvedené ceny nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši.

1)

Odměna CDCP je stanovena sazebníkem CDCP a přefakturována Klientovi.

2)

>>

Produkty finančního trhu Ceny se stanoví individuálně, a to samostatnou smlouvou pro každý obchodní případ.

40

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Pojištění

>>

41

Pojištění

>>

Pojištění platebních karet

>>

Pojištění plateb

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Pojištění >>

Pojištění platebních karet

>>

Profi Merlin (kolektivní)

Poplatek za pojištění

ročně 468,–

Úhrada poplatku za pojištění specifikované ve smlouvě o poskytování doplňkové služby, je uskutečněna k prvnímu pracovnímu dni následujícím po uzavření smlouvy o poskytování doplňkové služby a k prvnímu pracovnímu dni každého kalendářního roku, o který se účinnost pojištění prodloužila, resp. zvýšením čerpané částky poskytnutého úvěru. Pokud není na účtu klienta dostatečná částka pro úhradu poplatku, je poplatek stržen do debetu. Pokud je pojištění sjednáno k novému účtu, ke stržení poplatku dojde až po aktivaci účtu počátečním vkladem.

>>

Pojištění plateb

>>

Profi pojištění plateb (kolektivní) - pouze pro FOP

Poplatek za pojištění - varianta Klasik

ročně 990,–

Poplatek za pojištění - varianta Extra

ročně 1 990,–

Úhrada poplatku za pojištění specifikované ve smlouvě o poskytování doplňkové služby, je uskutečněna k prvnímu pracovnímu dni následujícím po uzavření smlouvy o poskytování doplňkové služby a k prvnímu pracovnímu dni každého kalendářního roku, o který se účinnost pojištění prodloužila. Pokud není na účtu klienta dostatečná částka pro úhradu poplatku, je poplatek stržen do debetu na daném účtu. Pokud je pojištění sjednáno k novému účtu, ke stržení poplatku dojde až po aktivaci účtu počátečním vkladem.

42

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Ostatní služby

>>

43

Ostatní služby

>>

Šeky

>>

Bankovní informace

>>

Ostatní služby

>>

Již nenabízené služby

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Šeky >>

Šeky

>>

Soukromé šeky KB

Bankovní šeky KB

Zahraniční šeky a tuzemské šeky splatné u jiných bank

Loro a Nostro šeky

5,–

300,–

-

-

Zaslání šeku poštou

150,–

150,–

-

-

Vyzvednutí šeku na pobočce

300,–

300,–

-

-

-

200,– pro šeky do 20 tis. Kč, 1 % pro šeky nad 20 tis. Kč + výlohy zahraničních bank

-

zdarma

zdarma

500,– pro šeky do 25 tis. Kč, 2 % pro šeky nad 25 tis. Kč + výlohy zahraničních bank

zdarma

-

-

100,–

-

100,–

400,–

-

400,–

Uzavření dohody o čerpání hotovosti krátkou cestou z účtu vedeného KB - cena za jedno vyplácející obchodní místo KB

80,–

-

-

-

Inkaso soukromého šeku ze zahraničí

750,–

-

-

-

200,– za každou žádost 1)

200,– za každou žádost 2)

-

-

-

-

250,–

-

Vystavení a zaslání šeku Vystavení šeku z účtu vedeného u KB

Proplacení šeku

Proplacení hodnoty šeku po inkase na účet vedený u KB

Okamžité proplacení šeku na účet vedený u KB

Okamžité proplacení šeku z titulu sociálního platu na účet u KB Proplacení šeku v hotovosti

-

Ostatní operace se šeky

Blokace, odvolání šeku, jejich zrušení, nebo vrácení šeku Zpracování neproplaceného šeku nebo ověření šeku V případě vrácení soukromého šeku se poplatek neúčtuje.

1)

Služba zrušení bankovního šeku se neposkytuje.

2)

Cena je vybírána v měně účtu klienta nebo v měně skládané / vyplácené hotovosti. Je stanovena v Kč, při přepočtu na cizí měnu se používá kurz KB střed z data prováděné operace.

44

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Bankovní informace >>

Bankovní informace

>>

Poskytnutí bankovní informace o klientovi KB

Základní informace Rozšířená informace Vystavení bankovní reference o klientovi KB v ČJ nebo AJ

500,– + 21 % DPH 1 000,– + 21 % DPH 500,– + 21 % DPH

Obstarání bankovní informace o tuzemském nebo zahraničním subjektu

500,– + náklady banky + 21 % DPH

Obstarání kreditní informace o tuzemském nebo zahraničním subjektu

100,– + náklady agentury + 21 % DPH

Podání informace oprávněné osobě dle exekučního titulu nebo osobě, která utrpěla škodu (podle § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách)

250,– + 21 % DPH

V případě, že žadatel požaduje informace o více subjektech, bude poplatek účtován za každou informaci, která se vztahuje k danému subjektu.

>>

Zpráva pro účely auditu

Bankovní zpráva pro účely auditu

45

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

za první účet 1 500,– + 200,– za každý další depozitní či úvěrový účet + 21 % DPH

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Ostatní služby >>

Uložení, úschovy, pronájmy a používání nočního trezoru a bezpečnostní schránky

>>

Použití nočního trezoru za první dva vratné obaly pro každou provozovnu klienta dle předaného seznamu a za každý další obal

zdarma

Za jednotlivý odvedený vratný obal nebo předem poskytnutý nevratný obal klientům

zdarma

Pronájem bezpečnostní schránky (ročně) - pro klienty Skupiny KB S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně Objem do 15 000 cm3 vč.

1 020,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.

2 040,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.

3 060,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně Objem přesahující 50 000 cm3

4 080,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně Objem do 15 000 cm3 vč.

3 060,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.

6 120,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.

9 180,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně Objem přesahující 50 000 cm3

12 240,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů nad 10 mil. Kč

>>

smluvní ceny + 21 % DPH

Pronájem bezpečnostní schránky (ročně) - pro klienty, kteří nevyužívají žádnou další službu v rámci Skupiny KB S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně Objem do 15 000 cm3 vč.

1 400,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.

2 700,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.

4 000,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 1 mil. Kč včetně Objem přesahující 50 000 cm3

5 400,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně Objem do 15 000 cm3 vč.

3 990,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně Objem od 15 000 do 30 000 cm3 vč.

7 990,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně Objem od 30 000 do 50 000 cm3 vč.

11 990,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů do 10 mil. Kč včetně Objem přesahující 50 000 cm3

15 990,– + 21 % DPH

S hodnotou uschovaných předmětů nad 10 mil. Kč

46

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

smluvní ceny + 21 % DPH

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Telekomunikační služby v souvislosti s bankovními informacemi

>>

Za zprávu podanou SWIFT

150,– + 21 % DPH

Za zprávu podanou telefonem – za 1 min.

30,– + 21 % DPH

Faxová zpráva – za 1 stránku

30,– + 21 % DPH

Za zprávu podanou e-mailem

zdarma

Zkouška odborné způsobilosti pro distribuci produktů důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření Zkouška odborné způsobilosti (cena zahrnuje jeden pokus a vydání Osvědčení o absolvování zkoušky) Vystavení náhradního Osvědčení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti při jeho ztrátě

>>

2 200,– + 21 % DPH zdarma

Zkouška odborné způsobilosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení nebo spotřebitelského úvěru na bydlení Zkouška odborné způsobilosti (cena zahrnuje jeden pokus a vydání Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky) Vystavení náhradního Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti při jeho ztrátě

47

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

2 200,– + 21 % DPH zdarma

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Ostatní služby

>>

Umoření ztracené, zničené nebo odcizené listiny

Listina umořovaná soudem

150,–

Listina umořovaná bankou

200,–

Zákaz výplaty (blokace) z listin umořovaných soudem při jejich ztrátě, zničení nebo odcizení (pokud po zákazu výplaty následuje umoření listiny, cena za umoření ztracené, zničené nebo odcizené listiny se již neinkasuje)

150,–

Zákaz výplaty (blokace) z listin umořovaných bankou při jejich ztrátě, zničení nebo odcizení (pokud po zákazu výplaty následuje umoření listiny, cena za umoření ztracené, zničené nebo odcizené listiny se již neinkasuje)

200,–

Konzultace - za každou i započatou hodinu práce

>>

500,– + 21 % DPH

Ostatní služby v Sazebníku konkrétně neuvedené, paušální sazba za 15 min. práce (i započatých) 1)

Nepodléhající DPH Podléhající DPH

75,– 75,– + 21 % DPH

Jedná-li se o zdanitelné plnění podléhající DPH dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uplatní se u položky sazba daně ve výši 21 %.

1)

>>

Dohoda o správě kupní ceny

Uzavření

0,2 % ze spravované částky, min. 6 000,– max. 20 000,–

Uzavření s individuální úpravou z podnětu klienta

0,4 % ze spravované částky, min. 12 000,–

Změna v čísle účtu či v časové lhůtě z podnětu klienta Ostatní změny z podnětu klienta Vystavení potvrzení za účelem poskytnutí sociálních dávek a důchodů

>>

1 500,– 0,2 % ze spravované částky, min. 6 000,– zdarma

Úschova zástavy – jedná se o 2)

Úschovu věcí movitých zastavených ve prospěch KB (kromě nadměrně objemových věcí, např. obrazů)

300,– ročně + 21 % DPH

Úschovu cenných papírů zastavených ve prospěch KB

300,– ročně + 21 % DPH

Cena zahrnuje uložení a vyjmutí předmětu z úschovy. Stanoví se pevnou částkou bez ohledu na výši obchodu a hodnotu zástavy za každý i započatý rok. Cena zahrnuje uložení a vyjmutí předmětu z úschovy.

2)

48

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Již nenabízené služby >>

Balíčky

>>

Efekt

Komfort

Excelent

Poplatek mimo balíček

234,–

367,–

812,–

100,–/měs.

Vedení Běžného účtu v cizí měně100,–/měs.

Měsíční výpis z účtu elektronickyzdarma

Karta Dynamic 3)270,–/ročně

Stříbrná firemní karta990,–/ročně

Zlatá firemní karta1 990,–/ročně

Služba Expresní linka KB170,–/měs.

Služba MojeBanka a/nebo MojeBanka Business170,–/měs.

Služba Profibanka290,–/měs.

Služba MojeBanka a/nebo MojeBanka Business se službou Přímý kanál290,–/měs.zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

pouze k podnikatelskému balíčku

19,–

19,–

19,–

Měsíční poplatek Vedení Běžného účtu v Kč

Služba Mobilní banka Duo konto

(EUR / USD)

Cena za položky Expresní linka KB MojeBanka / MojeBanka Business

v součtu 20 zdarma

6,– v součtu 50 zdarma

Profibanka

6,–

Přímý kanál

6,–

6,–

Mobilní banka

6,–

6,–

6,–

6,–

Zpracování papírového příkazu k úhradě v Kč pobočkou v den předání 1)

69,–

69,–

69,–

69,–

Zpracování ostatních papírových příkazů (např. samoobslužný box, příkaz k inkasu mezi účty vedenými v KB) - mimo případů uvedených v poznámce 1)

39,–

39,–

39,–

39,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k úhradě

6,–

6,–

6,–

6,–

Položka vzniklá z trvalého příkazu k automatickému převodu

6,–

6,–

6,–

6,–

5 zdarma

20 zdarma

50 zdarma

5,–

6,–

6,–

6,–

6,–

Příchozí platba (mimo připsaných inkas) Odepsané inkaso

49

v součtu 5 zdarma

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

6,– 6,–

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>> Příplatek za platbu z/a do jiné banky

Efekt

Komfort

Excelent

Poplatek mimo balíček

2,– 2)

2,– 2)

2,– 2)

2,– 2)

Použije se v případě papírového příkazu k úhradě v Kč z účtu vedeného v Kč na účet ve stejné měně v KB nebo na účet do jiné banky.

1)

Nepřipočítává se u odchozích plateb do jiné banky přes služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál, Mobilní banka a MojePlatba.

2)

Karta Dynamic po skončení své platnosti nebude obnovena. Klientovi může být bezplatně poskytnuta Profi karta k balíčku Efekt.

3)

>>

Další varianty balíčků • Efekt ve variantě s kombinacemi služeb přímého bankovnictví Expresní linka KB a MojeBanka, MojeBanka Business nebo MojeBanka, MojeBanka Business a Přímý kanál nebo Expresní linka KB, MojeBanka, MojeBanka Business a Přímý kanál za cenu 334 Kč měsíčně • Komfort ve variantě se službami přímého bankovnictví MojeBanka, MojeBanka Business a Profibanka nebo Expresní linka KB, MojeBanka, MojeBanka Business a Profibanka nebo Expresní linka KB a Profibanka či rozšíření všech variant o službu Přímý kanál za cenu 467 Kč měsíčně • Balíček Excelent se zahrnutím služeb Expresní linka KB, MojeBanka, MojeBanka Business, Přímý kanál i Profibanka (v ceně balíčku není zahrnuto zřízení služby Profibanka) za cenu 989 Kč měsíčně V případě zakoupení služby Profibanka jsou zpoplatněna i oprávnění pro zmocněné osoby v rámci služby MojeBanka, MojeBanka Business, příp. služby Přímý kanál. Oprávnění pro zmocněné osoby jsou v rámci služeb přímého bankovnictví obsažených v balíčku Komfort a Excelent zdarma.

>>

Výpisy z účtu – již nenabízené frekvence

>>

Výpis z účtu

Elektronicky

Poštou

Předávání výpisů osobním odběrem70,–

170,–

Čtrnáctidenně

>>

Debetní karty

>>

Karta Dynamic Typ karty

elektronická

Roční poplatek za kartu Platby kartou u obchodníků

zdarma

Povolení / zablokování karty pro platby na internetu

zdarma

Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu

50

270,–

19,–

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku

zdarma

Vklad hotovosti v Kč prostřednictvím Vkladového bankomatu KB ve prospěch účtu v Kč nebo v cizí měně, ke kterému je karta vedena

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

39,–

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí

99,–

Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance

149,–

Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

25,–

Zasílání jednoho výpisu z platební karty poštou

5,–

Předání jednoho výpisu z platební karty na pobočce

5,–

Zasílání jednoho výpisu z platební karty elektronicky

zdarma

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Karta Dynamic Změna PIN v bankomatech KB

19,–

Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS

zdarma

Předání PIN ke kartě poštou

zdarma

Předání PIN ke kartě na pobočku

100,–

Opětovné předání PIN ke kartě

50,– 1)

Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN

zdarma

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka

zdarma

Změna týdenních limitů prostřednictvím služby Expresní linka KB

19,–

Expresní změna týdenních limitů

19,–

Změna týdenních limitů přes přepážku

69,–

Stoplistace karty

200,– 2)

Stoplistace karty z podnětu KB

zdarma

Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty

zdarma

Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.)

3 500,– 1)

Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.)

4 000,–

Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 3)

zdarma

Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 3)

1 %, min. 29,–

V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek vrácen.

1)

Pro klienty se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.

2)

Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend.

3)

Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.

51

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Kreditní karty

>>

Kreditní karta pro podnikatele Roční poplatek za kartu

700,–

Roční poplatek za MojeKarta - karta s vlastním designem

99,– 1)

Úroková sazba pro výpočet úroků z úvěru

viz oznámení KB o úrok. sazbách

Platby kartou u obchodníků

zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku

1 %, min. 30,–

Výběr hotovosti z bankomatu jiných bank v tuzemsku

1 %, min. 100,– 1 %, min. 100,– 1 výběr měsíčně zdarma

Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí Výběr hotovosti na přepážce v tuzemsku nebo v zahraničí - Cash Advance Výběr hotovosti na pokladně u obchodníka v tuzemsku - Cash back

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu KB

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu jiných bank

25,–

Zasílání jednoho výpisu z účtu ke kreditní kartě poštou - měsíčně

30,–

Zasílání jednoho elektronického výpisu z účtu ke kreditní kartě - měsíčně

zdarma

Bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet v Kč

1%

Změna PIN v bankomatech KB

19,–

Předání PIN prostřednictvím zásilky a SMS

zdarma

Předání PIN ke kartě poštou

zdarma

Předání PIN ke kartě na pobočku

100,–

Opětovné předání PIN ke kartě

zdarma

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - osobní převzetí na centrále KB

2 000,–

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - expresní zaslání v ČR (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)

2 000,–

Nestandardní předání karty a/nebo PIN - zaslání do zahraničí (karta a PIN jsou zasílány odděleně - jedná se o dvě zásilky)

1 000,–

4)

Odblokování karty po pěti chybně zadaných PIN

zdarma

Snížení nebo zvýšení úvěrového limitu

zdarma

Změna údajů ke kartě (týdenního limitu, povolení / zablokování karty pro platby na internetu, jména apod.) prostřednictvím služby EL KB nebo na pobočce KB

zdarma

Expresní změna týdenních limitů

19,–

Expresní povolení / zablokování karty pro platby na internetu

19,–

Další změny ve smlouvě z podnětu klienta

zdarma

Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu

20,–

Zaslání 2. a každé další upomínky při neprovedení pravidelné měsíční splátky, cena se hradí po zaslání upomínky, je jednorázová a nevratná, inkasuje se, přesáhne-li celkový závazek po splatnosti 400 Kč

500,–

Stoplistace karty

52

1 %, min. 100,–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

1 000,– 3)

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

>>

Kreditní karta pro podnikatele Stoplistace karty z podnětu KB

zdarma

Vydání náhradní kreditní karty po stoplistaci 4) / vydání duplikátu kreditní karty 2)

200,–

Vydání důkazního prostředku o provedení oznámení o ztrátě / krádeži / zneužití karty

zdarma

Emergency Cash Advance (náhradní hotovost na přepážce při ztrátě, krádeži karty apod.)

3 500,– 2)

Emergency Card Replacement (vydání náhradní karty bez PIN do zahraničí při ztrátě, krádeži karty apod.)

4 000,–

Příchozí Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5)

zdarma

Příchozí Expresní Platba na kartu ve prospěch běžného / úvěrového účtu vedeného u KB, k němuž je karta vydána 5)

1 %, min. 29,–

Poplatek je účtován společně s ročním poplatkem za kreditní kartu.

1)

V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek vrácen.

2)

Pro klienty se statutem mikropodnikatele je stoplistace zdarma.

3)

Poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci platí pouze pro klienty se statutem mikropodnikatele. V případě existence pojištění Profi Merlin bude poplatek za vydání náhradní karty po stoplistaci vrácen.

4)

Jedná se o příchozí platby typu VISA Direct nebo MasterCard MoneySend.

5)

Procentní část poplatku za příchozí Expresní Platbu na kartu („Příchozí částka“) je kalkulována z Příchozí částky v den jejího účetního zpracování u karetní společnosti.

>>

Úvěry uzavírané s tuzemskými podnikatelskými subjekty a územními samosprávnými celky

>>

EU Profi úvěr Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru do 1 mil. Kč

300,– 1)

Spravování úvěru měsíčně - v případě smluvně sjednané výše úvěru nad 1 mil. Kč

600,– 1)

V případě, že je EU Profi úvěr poskytován zároveň s Profi úvěrem nebo s druhým EU Profi úvěrem, je spravování úvěru s kratší splatností zdarma.

1)

>>

Pojištění platebních karet

>>

Profi Merlin - individuální

Pojistné - varianta 1

ročně 348,–

Pojistné - varianta 2

ročně 588,–

>>

Úrazové pojištění

>>

Profi Patron (kolektivní)

53

Poplatek za pojištění - varianta 1 (hlavní pojistné plnění až 240 000 Kč)

ročně 990,–

Poplatek za pojištění - varianta 2 (hlavní pojistné plnění až 480 000 Kč)

ročně 1 940,–

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Zkratky a všeobecná ustanovení

>>

54

Zkratky a všeobecná ustanovení

>>

Zkratky

>>

Všeobecná ustanovení

>>

MojeOdměny - detaily

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Zkratky Adjustace

Třídění, balení a popis balíčků bankovek a mincí podle pravidel stanovených platnými právními předpisy (zejména vyhláškou ČNB č. 37/1994 Sb.).

ATM

Automatic teller machine (peněžní automat).

AÚV

Alikvotní úrokový výnos ke dni vypořádání obchodu.

Bankovní služba

Je jakýkoliv bankovní obchod, služba a produkt poskytovaný KB na základě bankovní licence KB, včetně investičních služeb poskytovaných KB jako obchodníkem s cennými papíry.

BCPP

Burza cenných papírů Praha, a.s.

BD

Bytové družstvo.

BEST

Bankovní Elektronický Systém - formát přenosu dat mezi klientem a KB v rámci přímého bankovnictví.

Běžný účet

Účet vedený na základě smlouvy o Běžném účtu (podle ustanovení § 2662 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), na který KB pro klienta přijímá vklady a platby a uskutečňuje z něho výplaty a platby.

Běžný zůstatek (Current balance)

Účetní zůstatek na účtu, který nezohledňuje povolený debetní limit, blokace a rezervace prostředků na účtu a transakce provedené na účtu v průběhu daného Obchodního dne on-line.

BIC

Je mezinárodní identifikační kód banky (z anglického Business Identifier Code), který umožňuje jednoznačnou identifikaci příslušné banky v dané zemi.

CDCP

Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Cenný papír

Listinný cenný papír, zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír.

CID

Creditor Identifier, který je podle pravidel SEPA povinnou náležitostí SEPA inkas. CID je maximálně 35 znakový kód a slouží k jednoznačné identifikaci příjemce SEPA inkas. CID pro ČR má pevnou délku 12 míst a je vydávaný Českou národní bankou.

CKB

Centrála Komerční banky, a.s.

ČNB

Česká národní banka.

EDI BEST

Electronic Data Interchange Bankovní Elektronický Systém - formát přenosu dat mezi klientem a bankou v rámci přímého bankovnictví.

EIB

Evropská investiční banka.

EL KB

Expresní linka KB.

Osobní certifikát

Elektronické osvědčení, které propojuje identifikační údaje klienta s jeho veřejným elektronickým klíčem.

FOO

Fyzická osoba.

FNM

Fond národního majetku.

FOP

Fyzická osoba podnikatel.

IBAN

Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden (z anglického International Bank Account Number).

IKS KB

Investiční kapitálová společnost KB, a.s.

ISIN

International Security Identification Number - mezinárodní identifikace investičního cenného papíru.

KB

Komerční banka, a. s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.

KB PS

KB Penzijní společnost, a.s.

KBSK

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky.

KM

Kompatibilní Média - formát předávání dat.

KP

Komerční pojišťovna, a.s.

MF ČR

Ministerstvo financí České republiky.

Mikropodnikatel

Drobný podnikatel podle ustanovení § 75 odst. 4 zákona o platebním styku ve znění pozdějších předpisů.

MPSS

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

MT

Message Type - typ swiftové zprávy.

55

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Očištěný kreditní obrat na klientovi

Je součet všech částek připsaných za daný kalendářní měsíc na všechny účty jednoho klienta (depozitní i úvěrové) vedené v KB. Do očištěného kreditního obratu se započítávají převody z jiného finančního ústavu nebo od jiného subjektu z KB, připsané úroky a částky vložené na účet klienta v hotovosti. Do očištěného kreditního obratu se nezapočítávají transakce, u kterých je plátcem stejný klient nebo stejný ekonomický subjekt (tedy převody mezi účty stejného klienta nebo stejného ekonomického subjektu). Dále se do očištěného kreditního obratu nezapočítávají technické převody z vnitřních účtů KB, které nelze považovat za ekonomický příjem na účtu klienta. Očištěný kreditní obrat se vypočítává od prvního do posledního dne kalendářního měsíce.

Očištěný kreditní obrat na účtu

Je součet všech částek došlých na účet klienta v KB z jiného finančního ústavu nebo od jiného subjektu z KB, připsaných úroků a částek vložených na účet klienta v hotovosti. Prostředky převedené z jiných účtů téhož klienta - občana se nezapočítávají. Očištěný kreditní obrat se vypočítává od prvního do posledního dne běžného měsíce.

OD

Obchodní Divize.

p. a.

Ročně.

PIN

Osobní identifikační číslo (Personal Identification Number).

P-klient

Klient, který uzavřel s KB Rámcovou smlouvu o obstarání nákupu / prodeje cenných papírů (P-klient), v rámci které mu KB na dobu neurčitou vede portfolio cenných papírů.

Platba „OUR"

Poplatky za výlohy jiných tuzemských i zahraničních bank platí plátce.

PO

Právnická osoba.

POB

Pobočka KB.

pokyn RFT

Request for Transfer - žádost o provedení platby ve formátu SWIFT MT 101.

PPN

Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem.

Prekluzivní lhůta bankovek

Časové období stanovené příslušnou emisní bankou, ve kterém jsou bankovky přijímány pouze v omezeném režimu stanoveném touto emisní bankou (obchodní síť je již nepřijímá).

Private placement

Způsob nabídky a prodeje investičních cenných papírů formou neveřejné emise, určené omezenému okruhu investorů - především klientům privátního bankovnictví.

Přímé bankovnictví

Komunikace s KB na dálku prostřednictvím následujících služeb telefonního bankovnictví Expresní linka KB, internetového bankovnictví MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka, MultiCash KB, mobilního bankovnictví Mobilní banka a systému Přímý kanál. Služba Mobilní banka zahrnuje aplikace Mobilní banka a Mobilní banka Business.

SEPA platba

Je bezhotovostní převod v měně EUR, jehož výše není omezena. Účet plátce i příjemce, který může být v libovolné měně, musí být veden v SEPA prostoru. Na příkazu musí být uveden IBAN, BIC není povinný. Ceny spojené s převodem jsou hrazeny zčásti plátcem a zčásti příjemcem (typ poplatku „SLEV“ nebo „SHA“).

SEPA inkaso

Je bezhotovostní převod v měně EUR prováděný z účtu plátce z podnětu příjemce platby předaného prostřednictvím banky příjemce na základě předcházející dohody s plátcem.

SIPO

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva.

Skupina KB

Komerční banka, a.s., Komerční pojišťovna, a.s., KB Penzijní společnost, a.s., Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Investiční kapitálová společnost KB, a.s., SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., ESSOX s.r.o., a Faktoring KB, a.s.

SVJ

Společenství vlastníků jednotek.

SWIFT

The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication S.C.

56

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Všeobecná ustanovení 1.

2.

Cena za bankovní služby se vybírá na základě dohody o ceně mezi klientem a KB. Současně s inkasovanou cenou klient zaplatí u položky Sazebníku, která podléhá DPH, daň z přidané hodnoty ve výši stanovené z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Základem pro výpočet daně z přidané hodnoty je celková suma dle Sazebníku. a

V rámci úhrad ze zahraničí v cizí měně a Kč a úhrad v cizí měně z jiné tuzemské banky obdrží klient převáděnou částku v plné výši a bez poplatku, jestliže se jedná o platbu prováděnou bez výloh pro příjemce (poplatek OUR). V případě, kdy minimální poplatek převyšuje vlastní částku platby, se poplatek též neúčtuje (neplatí pro „drobnou platbu“ - viz položka drobná platba, jedna platba měsíčně pro klienta v ekvivalentu do 10 000 Kč a SEPA inkaso - viz položka SEPA inkaso).

b

V rámci úhrad do zahraničí v Kč a cizí měně a úhrad do tuzemska v cizí měně mimo KB hradí klient cenu dle zvoleného typu poplatku.

c

V rámci úhrad do zahraničí v Kč a cizí měně a úhrad do tuzemska v cizí měně mimo KB označených BEN nebo SHA hradí klient dodatečné výlohy jiných bank, které jsou KB naúčtovány (v případě plateb nízkých částek).

d

SEPA platby předané na papírovém nosiči jsou zpracovávány expresním způsobem bez příplatku za rychlost.

e

Cena za úhradu ze zahraničí a úhradu do zahraničí je počítána z převáděné částky kurzem „střed KB“.

3.

Kromě cen uvedených v tomto Sazebníku je KB oprávněna účtovat klientovi i případné dodatečné náklady požadované jinými bankami v souvislosti s platebními operacemi a poskytovanými bankovními službami, poštovní a spojové náklady. Dále je KB oprávněna, kromě cen uvedených v tomto Sazebníku, účtovat klientovi náhradu veškerých poplatků hrazených správnímu či jinému orgánu (např. poplatky za výpis z obchodního rejstříku, výpis z evidence obyvatelstva, výpis z matriky aj.) při nezbytném zjišťování či ověřování identifikačních či obdobných údajů (zejména: neoznámí-li klient změnu bydliště, změnu údajů zapsaných v obchodním rejstříku, dozví-li se KB neoficiálně o úmrtí klienta apod.).

4.

Pokud je v jednotlivých smlouvách o poskytování služeb uzavíraných mezi klientem a KB uváděn pojem odměna, poplatek či úhrada, rozumí se tím cena podle tohoto Sazebníku.

5.

U cen vybíraných v hotovosti v Kč se finanční částka poplatku zaokrouhluje k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

6.

Banka přijímá mince pouze v měně Kč a EUR.

7.

Pokud je na hotovostní bankovní operaci možné aplikovat více poplatků účtovaných za službu v den provedení operace, banka klientovi účtuje pouze nejvyšší z nich. Služby a produkty v tomto „Sazebníku pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček“ neuvedené budou klientům z tohoto segmentu poskytnuty za ceny uvedené pro danou službu nebo produkt v „Sazebníku pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí“, kde jsou zveřejněny. Dle „Sazebníku pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí“, ve které je daný produkt uveden, se rovněž účtují ceny za všechny služby poskytované v souvislosti s tímto produktem.

57

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

MojeOdměny - detaily 1. Profi účet

1.1 Začínající podnikatelé

1.1.1. PRVNÍ 2 ROKY OD OTEVŘENÍ PROFI ÚČTU

A) CO VÁM STAČÍ SPLNIT PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI KONCEPTU MOJEODMĚNY 1. Bonus pro začínající podnikatele bude poskytnut k Profi účtu pouze začínajícím podnikatelům, tj. klientům, kteří začali podnikat nejpozději dva roky před otevřením Profi účtu nebo klientům, kterým byl během těchto dvou let převeden podnikatelský balíček / Běžný účet v Kč na Profi účet 2. Bonus bude klientům uvedeným v odstavci 1. poskytnut v následujících dvou letech po: - po otevření Profi účtu nebo - převodu Běžného účtu v Kč na Profi účet 3. Bonus bude klientům uvedeným výše poskytnut, pokud v daném kalendářním měsíci provedou na Profi účtu 1 aktivní transakci, tj. bezhotovostní odchozí platbu, vklad nebo výběr hotovosti přes přepážku nebo debetní platbu platební kartou vedenou k Profi účtu 4. Pro stanovení, zda byla 1 aktivní transakce splněna, rozhoduje u bezhotovostních odchozích plateb datum splatnosti a u transakcí pořízených debetní platební kartou datum zaúčtování příslušné platby (její odepsání z účtu) Komerční bankou 5. Má-li klient vedeno více Profi účtů, bonusy i podmínky se váží k Profi účtu, který byl založený nejdříve

B) VÝŠE BONUSU 1. Při splnění 1 aktivní transakce v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 100 %, tj. 169 Kč z ceny za vedení Profi účtu dle Sazebníku. Má-li klient vedeno více Profi účtů, je bonus poskytnut pouze na Profi účet, který byl založen nejdříve

1.1.2. NÁSLEDUJÍCÍ 2 ROKY OD OTEVŘENÍ PROFI ÚČTU

A) CO VÁM STAČÍ SPLNIT PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI KONCEPTU MOJEODMĚNY 1. Bonus bude klientům uvedeným v bodě 1.1.1. poskytnut i ve 3. a 4. roce od otevření Profi účtu, a to za stejných podmínek jako v předchozích dvou letech

B) VÝŠE BONUSU 1. Při splnění 1 aktivní transakce v daném kalendářním měsíci bude následující měsíc vráceno 70 Kč z ceny za vedení Profi účtu dle Sazebníku. Má-li klient vedeno více Profi účtů, je bonus poskytnut pouze na Profi účet, který byl založen nejdříve

1.2 Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

A) CO VÁM STAČÍ SPLNIT PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI KONCEPTU MOJEODMĚNY 1. Bonus bude poskytnut klientům - bytovým družstvům a klientům - společenstvím vlastníků jednotek

B) VÝŠE BONUSU 1. Klientům - bytovým družstvům a klientům - společenstvím vlastníků jednotek v daném měsíci bude následující měsíc vráceno 43 Kč z ceny za vedení Profi účtu dle Sazebníku. Má-li klient vedeno více Profi účtů, je bonus poskytnut pouze na Profi účet, který byl založen nejdříve

58

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

2. Profibanka

A) CO VÁM STAČÍ SPLNIT PRO POSKYTNUTÍ BONUSU V RÁMCI KONCEPTU MOJEODMĚNY 1. Bonus bude poskytnut klientům - majitelům PC bankovnictví Profibanka, kteří za využívání této služby platí poplatek dle Sazebníku a kteří jsou zároveň majiteli Profi účtu / Profi účtu GOLD

B) VÝŠE BONUSU 1. Majitelům PC bankovnictví Profibanka v daném měsíci bude následující měsíc vrácena částka ve výši 100 Kč z ceny měsíčního poplatku za vedení služby Profibanka dle Sazebníku

59

Potřebujete více informací? Získáte je na www.kb.cz nebo bezplatné lince 800 521 521.

Platnost Sazebníku od 2. 8. 2017

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.