Slovo starosty. starosta Jaroslav Bína


1 2 3 Slovo starosty Vážení spoluobčané, máme tu druhé číslo zpravodaje, ve kterém Vám opět na...

0 downloads 12 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Slovo starosty Vážení spoluobčané, máme tu druhé číslo zpravodaje, ve kterém Vám opět nabízíme zajímavé články a doufám, že budou pro všechny přínosem. Krátce se vrátím k tomu, co jsem popisoval v prvním čísle zpravodaje a to jsou žádosti o dotace. Střecha na obecní prodejně se již dělá a na úpravu technologie pitné vody v přečerpávací stanici v Ločenicích máme také vybranou firmu, která začne na projektu pracovat. Na tyto dvě akce se nám podařilo dotace získat. Co se týká hřiště od Nadace ČEZ, tak na to nám byla dotace zamítnuta, ale zkusíme podat žádost znovu. Též jsme neuspěli s výměnou vrat v Hasičské zbrojnici, kde nám byl sdělen jediný důvod a to, že nemáme žádné výjezdy k požárům. Buďme rádi, že u nás nehoří. Dotace na traktor, který jsme chtěli pořídit je zatím pozastavena, ale máme připravené nabídky od několika firem v případě vyhlášení dotace. Výkup pozemků na ČOV v Nesměni je také na spadnutí. Trochu nás pozastavila digitalizace, ale vše je již vyřešeno. A poslední velký projekt, o kterém jsem se zmiňoval v prvním čísle je výkup pozemků v Ločenicích směrem k hřišti, kde plánujeme novou zástavbu. I to se nám podařilo realizovat a již dochází ke schvalování výkupu. Snad ještě poslední akce, která se nám podařila je rekonstrukce místního hostince, ve kterém bude nový nájemce i vařit. I to prospěje blahu naší obce. Myslím, že jako celek pracujeme velice dobře a podařilo se nám za krátkou dobu udělat hodně práce. Nakonec Vám chci všem popřát hodně sluníčka, krásnou letní pohodu a vydařenou dovolenou. starosta Jaroslav Bína

Velikonoční tvoření Dne 29.03.2015 se konala v místním sále v Ločenicích akce pod názvem - Velikonoční tvoření. Kulturní komise si tuto událost připravila z důvodu naučit děti tvořit z přírodních materiálů. Vyráběly se různé věnečky z březového proutí, vystřihávaly a malovaly se velikonoční ozdoby a pletly se velikonoční kuřátka. Nejen děti, ale i dospělí se zapojili do tvoření, z čehož jsem měl opravdu radost. Jen účast nebyla taková, jak jsem si představoval a tak doufám, že v příštím roce se občané s dětmi polepší a zúčastní se této opravdu hezké akce ve větším počtu, která děti něčemu přiučí. Jaroslav Bína

Výlov „Obecňáku“ Místní rybáři se rozhodli vylovit 11.04.2015 rybník ,,Obecňák“. Tomuto výlovu předcházelo hodně dohadů, kolik vody upustit, kdy začít upouštět a jak vše provést. Nakonec se vše domluvilo a začali jsme upouštět 3 dny před výlovem a pak nastal ten vysněný den. Sešli jsme se v 8.00 hod ráno na hrázi rybníka, připravili jsme síť a začali jsme stahovat. Po prvním pokusu nám v síti uvízlo jen opravdu pár kapříků a v ten moment nám všem zatrnulo, kam všechny ryby zmizely. Všechny jsem ujistil, že tady jsou a tak došlo k pokusu číslo dva. Na ten jsme již povolali místního rybáře s nafukovacím člunem, který nám uprostřed přidržoval síť a tlačil jí ke dnu. To nám přineslo požadované ovoce. Vytáhli jsme kolem 300 kusů kaprů, které jsme rozdělili do jiných rybníků k dalšímu chytání. Jaroslav Bína

Slavností požehnání opravené hasičské stříkačky V sobotu 25. dubna 2015 jsme byli pozváni do Sedlce na „Slavnostní požehnání opravené hasičské stříkačky“. Pozvání jsme rádi přijali a potěšilo nás, že se od letošního roku budeme utkávat na obvodových soutěžích v požárním sportu i s kolegy ze Sedlce. Slavnostního požehnání se ujal pan P. ThMgr. Martin Bětuňák a několik vět připojili i starosta SDH Sedlce pan Josef Opekar, starostka Svatého Jana nad Malší paní Růžena Balláková a za Okresní sdružení hasičů pan Antonín Michal. Jaroslav Fojtl

Májka a lampionový průvod Ve čtvrtek 30.04.2015 se tradičně stavěla na hřišti v Ločenicích májka a zároveň se se setměním konal lampionový průvod. Stavění májky má v Ločenicích velký ohlas. Parta kluků se vždy odpoledne sejde a vyjedou do obecního lesa pro strom, který se musí potom oloupat, udělat nový vršek a celkově nazdobit krepovým papírem. Dříve se májka stavěla ručně, ale již několik let se staví pomocí traktoru. Po úspěšném postavení májky navazoval program kulturní komise. Probíhaly různé hry s dětmi, malování a vystřihování obrázků. Tento rok děti shlédly i upálení čarodějnice a náramně se jim to líbilo. Pekly se špekáčky a čekalo se s netrpělivostí na příchod tmy, kdy následoval slíbený a velice populární lampionový průvod. Děti pod dozorem rodičů prošly návsí, zastavily se u obecní prodejny, kde se společně vyfotily a vrátily se zpět. Až do večerních hodin se všichni bavili při májová zábavě, která byla v kompetenci místních hasičů. Jsem opravdu rád, že se sešlo velké množství občanů a hlavně dětí, pro které byl celý odpolední program připraven. Těším se na další setkání s Vámi. Jaroslav Bína

Obvodová soutěž v požárním sportu U příležitosti 90. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Nesměni se dne 23. května konala v obci Obvodová soutěž v požárním sportu. Slavnostní zahájení proběhlo společně s přivítáním všech zúčastněných i hostů před budovou místní hasičské zbrojnice okolo desáté hodiny. Tam se všechny soutěžní týmy nahlásily veliteli pořádajícího sboru, zformovaly se a pochodem se za doprovodu dechové hudby Hájovanka přemístily na cvičiště. Hájovanka hrála společně s DISCO JIMI během celé soutěže, až do pozdních večerních hodin na taneční zábavě v místním sále. V poledne se jako první představily týmy mladších mužů, které odstartovaly štafetou. Stejně tak týmy mladších žen. Mezitím už „starší muži“ a „starší ženy“ podstupovali náročný boj s mokrou trávou při plnění požárního útoku. Následovaly útoky „mladších mužů“ a „mladších žen“ doprovázené dešťovými přeháňkami. Okolo páté hodiny odpolední proběhlo vyhodnocení celé soutěže, byly předány diplomy a poháry pro vítězné týmy. Celý den se navzdory nepřízni počasí nesl v dobré náladě. Na místě byl zajištěn dostatek občerstvení a o zábavu diváků se postaraly výkony hasičů i živá hudba. Václav Capl Jaroslav Fojtl

Výsledky soutěže Muži nad 35 let 1. Nedabyle 2. Střížov 3. Sedlo 4. Nová Ves 5. Chlum nad Malší 6. Komařice 7. Římov 8. Nesměň 9. Ločenice 10. Dolní Stropnice 11. Heřmaň 12. Strážkovice 13. Plav 14. Doubravice

Muži bez omezení 1. Krasejovka 2. Sedlo 3. Lomec 4. Chlum nad Malší 5. Nedabyle 6. Svatý Jan nad Malší 7. Doubravice 8. Nesměň 9. Sedlce 10. Doudleby 11. Ločenice 12. Římov 13. Střížov

Ženy nad 30 let

Ženy bez omezení

1. Krasejovka 2. Nová Ves 3. Ločenice 4. Nedabyle 5. Sedlce 6. Plav 7. Strážkovice 8. Heřmaň 9. Plav 10. Chlum nad Malší

1. Římov 2. Komařice 3. Sedlo 4. Doubravice

Dětský den a memoriál Václava Šmejkala Na datum 20.06.2015 jsme měli připravené dvě akce, a to dětský den a Memoriál Václava Šmejkala, které měly proběhnout na místním hřišti v Ločenicích. Počasí nás ale opět zradilo a tak jsme dětský den udělali v sále kulturního domu. I tak se vše podařilo. Stanoviště se rozmístily na chodbě a v prostoru sálu. V 10.00 hod vše vypuklo a myslím, že se to všem líbilo. Pro děti byly připravené balíčky a na každém stanovišti dostaly odměnu. Děkuji Vám všem za účast, která byla opravdu hojná a dále děkuji místním hasičkám a všem, kdo nám pomohl při zabezpečení této akce. Poděkování patří i sponzorům – Obec Ločenice, ČK Motorsport, Zemědělské družstvo Ločenice, Jednota Kaplice a cukrárna Eviko. Ve 14.00 hod na místním hřišti odstartoval již 8. ročník Memoriálu Václava Šmejkala. Déšť pomalu ustál, a tak se mohlo začít soutěžit v těchto disciplínách – útok, štafeta a pivní štafeta. Bylo se opravdu na co dívat. Srandamače se zúčastnili také zástupci z nedalekých vesnic a to ze Svatého Jana na Malší a z Chlumu nad Malší. Své si užili junioři a malí místní hasiči a hasičky. Po celou dobu vyhrávala živá kapela H+H. Místní hasiči připravili bohaté občerstvení a peklo se i celé prase na rožni. Akce pokračovala až do večerních hodin. I zde patří velký dík všem, kdo se podílel na zabezpečení celého odpoledne. Doufám, že léto ještě nekončí a společně se sejdeme na dalších krásných akcích v Ločenicích. Jaroslav Bína

Činnost nesměňských hasičů Je zřejmé, že od každého dobrovolného hasiče se očekává především jeho připravenost k výjezdu, jde-li o požár či jinou nenadálou událost, jakou bývají v posledních dobách často povodně. V životě obyvatel na vesnici však hasiči vždy vystupovali nejen jako strážci požáru, ale plnili také roli organizační, kdy pořádali různé brigády, naučné akce či plesy. Zrovna tak je tomu i dnes. Dobrovolní hasiči v Nesměni se v současné době za podpory Obecního úřadu v Ločenicích věnují výstavbě nové pergoly ve školní zahradě, která bude v budoucích letech využívána pro pořádání různých kulturních akcí v obci. Jedná se především o práci se dřevem, na které se podílejí místní šikovní řemeslníci, kterým beze sporu přísluší nemalé poděkování, neboť všichni, kteří se na stavbě podílejí, tak činí ve svém volném čase. Ve formě finanční podpory se velkou měrou zapojují i ostatní spolky, jako například Nadační fond obce Nesměň nebo Myslivecká společnost Nesměň, z. s. Václav Capl

Nesměňští myslivci Stejně tak, jako pomalu doznívá období jara, ubývá i chladných mrazivých rán. Krajina, která ještě před pár týdny oplývala samými květy, se převlékla do zelené a skýtá tak úkryt mnoha mláďatům, ať už se jedná o zvěř či zástupce ptactva. Ne nadarmo je již po několik desítek let měsíc červen považován za měsíc myslivosti a ochrany přírody. Plaché srny kladou drobná srnčátka do vysokých trav, kachny se starají o nové přírůstky, ale objevují se také druhé generace zajíce polního. Právě zmíněné srny a jejich mláďata přinášejí myslivcům v Nesměni největší starost. Proto se všichni členové mysliveckého spolku hojně podílejí na vyhánění zvěře ze zatravněných porostů ještě předtím, než do širokých luk a louček vjedou zemědělské stroje, které představují pro naše „němé čtyřnohé spoluobčany“ jistou zkázu. Ne všechny myslivecké spolky se této činnosti věnují, některé ji dokonce opomíjejí. Myslivci z Nesměně však dělají vše proto, aby takových smutných konců bylo co možná nejméně. Mimo jiné se v těchto měsících věnují opravám a udržovacím pracím na krmných zařízeních, nezapomínají ani na stránku zábavy. Pořádají různé kulturní a kulturně-naučné akce, které se těší přízni místních obyvatel. Václav Capl

MŠ LOČENICE Školní rok 2014/2015 Počet zapsaných dětí: 25 V září odchází do 1. třídy základní školy 5 dětí Nově zapsaných dětí: 22

V únoru 2015 nastoupila nová paní učitelka Alena Candrová jako zástup za paní učitelku Zuzanu Rejmanovou, která čeká miminko. Ve školním roce 2014/2015 jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu s názvem Krtečkova dobrodružství – Cesta za poznáním. A také jsme se po celý rok seznamovali s anglickým jazykem metodou Wattsenglish. V letošním roce se podařilo zrealizovat:  z minitomboly při vánoční besídce za velkého přispění rodičů a ostatních příbuzných byly zakoupeny 2 sedací vaky pro děti  právě probíhá výroba nové šatny  náš zřizovatel, obec Ločenice, zrealizoval úpravu povrchu dvorku MŠ, kde byla položena kvalitní zámková dlažba  pořízeno malé pískoviště pro odpolední činnosti dětí  probíhaly sběrové akce – víčka z PET lahví V lednu 2015 proběhla v naší mateřské škole 3 denní inspekce, při níž nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a byly doporučeny některé postupy pro zkvalitnění práce pedagogů a provozního personálu. Ve školní jídelně sledujeme nové trendy ve stravování a používáme funkční potraviny. Akce ve školním roce 2014/2015: Od září do prosince se v mateřské škole uskutečnilo několik akcí jako např.: Bramboriáda, Halloween, příchod čerta, Mikuláše a anděla, Vánoční besídka. Také jsme společně vyrazili na výlet do lesa ke krmelci Na Větrné hůrce, do divadla v Trhových Svinech a na adventní trhy do Českých Budějovic. V letošním roce jsme navštívili Základní školu ve Svatém Janu nad Malší, kde jsme si prohlédli učebny a družinu. Zároveň se děti zúčastnily vyučovací hodiny v 1. třídě. Se Základní a Mateřskou školou Sv. Jan n/M a Základní školou Římov děti absolvovaly také kurz plavání v Českém Krumlově.

Z každoročních událostí se ve školce uskutečnil masopust, Velikonoce, slet čarodějnic, při němž děti tančily čarodějný tanec, míchaly lektvary, házely koštětem a šly průvod po vsi. Dále se uskutečnil Den matek, na který si děti připravily besídku pro maminky. Po besídce následovalo společné tvoření dětí a rodičů. Na Den dětí jsme si udělali výlet na rozhlednu u Besednic. Také v tomto pololetí jsme pro děti připravili několik výletů. Jeli jsme znovu do oblíbeného FunpParku Panda, planetária, Třeboně, kde bylo pro děti připraveno divadlo v komnatách zámku a do přírodního parku Semenec u Týna n/Vlt. Budoucí školáci navštívili základní školu v Besednicích a seznámili se s paní učitelkou, která je bude mít od 1. září na starosti.

Po celý rok se daří spolupráce se ZŠ a MŠ Sv. Jan n/M., se kterými se účastníme společných akcích, divadel, vzájemně se podílíme na jízdném autobusem, hrajeme si „Na školu nanečisto“ a další. Novinkou pro tento rok je možnost umístění našich dětí o letních prázdninách do MŠ Sv. Jan n/M., a to v termínu od 19.8. do 31.8.2015. A naopak děti z MŠ Sv. Jan n/M. mohou nastoupit do MŠ Ločenice v termínu od 1.7. do 10.7.2015. Závěrem bych chtěla poděkovat za sponzorské dary rodičům – jak věcné, tak finanční příspěvky do fondu mateřské školy, dále ZD Ločenice za uhrazení poloviny nákladů na jízdné autobusem do FunParku a plavání v Českém Krumlově, starostovi a zastupitelstvu obce Ločenice za výbornou spolupráci a finanční příspěvky na provoz Mateřské školy Ločenice. Olga Becherová

Z kroniky obce Ločenice 1.světová válka Vyhlášení války a všeobecné vyhlášení mobilizace způsobilo zoufalý pláč v celé obci. Neboť bylo jen málo rodin, z nichž by někdo nebyl musel nastoupit vojenskou službu. Nevzepřel se zřejmě nikdo, ale nikdo nešel rád. Doufalo se, že válka dlouho nepotrvá. Ve městech byla bída zlá, do naší obce jezdili lidé až z Prahy a severních Čech, za nákupem potravin. Často nedostali po celé obci ani kg mouky, někdo prodat nechtěl, někdo nemohl, neboť i v naší obci bylo dosti bídy, často u rolníků samých. Nejhůře dolehla bída na naší obec v r. 1916. V r. 1916 bylo v naší obci do značné míry obilí potlučeno kroupami, takže do nových žní r. 1917 byla značná část rolníků, jinak dobře situovaných, třeba šest i více týdnů bez chleba. Nutno poznamenati, že do naší obce, jako do obcí jiných, přicházeli často rekvizice se silnými četami vojáků. Rekvizice prováděny byly prováděny tak, že se rolníku vypočetlo, mnoho-li má osob, na osobu počítáno jedním kg a 20dkg mouky na týden, někdy více, někdy méně podle celkové situace – ostatní obilí bylo rolníkům odebráno. Vojáci hledali po staveních, kdo co má ukryto, bylo-li něco nalezeno, bylo to zabaveno ve prospěch státu, bez náhrady. Bylo sice vždy značné množství obilí ukryto, ale semleto muselo být tajně, do mlýnů dováženo v noci a za pěkné obilí dostávalo se rolníkům trocha černé mouky, v níž byla semleta sláma a různé přimíšeniny. Prováděli to všichni vůkolní mlynáři a jeden nesvědomitější druhého. Dobytek byl rekvírován tak, že ti, kteří měli dříve jedenáct kusů, měli ho již šest. Kdo míval dříve čtyři a šest volů, měl již jen dva. Veškeré životní potřeby prodávány byly na lístky, často však se na lístky nedostávalo ničeho a muselo být nakupováno pod rukou za draho. 1kg mouky stál až 30 korun, oblek slušnější osmnáctset až dva tisíce korun. Mnoho bylo smutku v obci. Hned v r. 1914 po odjezdu prvních oddílů na frontu, vraceli se za krátký čas ranění a ti vypravovali anebo vojáci z front psali o těch, kteří se už nevrátili. Psali nebo vypravovali často, jak zemřeli a kde jsou pochováni. Celkem jich z naší obce bylo zabito nebo zemřelo v zajetí 29, číslo skutečné jest jistě vyšší. Nikdo se však z naší obce nevrátil slepý, beznohý anebo bezruký. Do legií za hranicemi vstoupili z naší obce tito mužové: Šimon Jan z čp.60, Ant. Svěpeš z čp.23, Frant. Vaněček z čp. 35, Frant. Klein z čp. 57, Josef Šimon z čp.19, Frant. Černý z čp. 29, Václav Jan z čp.27, Frant. Kyrián z čp.34, Frant. Opolcer z čp. 45, Frant. Brabec z čp. 101 a Vojtěch Šebelc z čp. 81. První zprávu o převratu došla do naší obce ještě dne 28 .října v poledne. Přinesl ji Josef Blažek z čp .86, z Velešína, a dal zrávu tu na svoji zodpovědnost vybubnovati obecným hajným. Zpráva vyvolala radostné vzrušení, někdo věřil, někdo nevěřil. Ještě v poledne zabarvil orla na své trafice jmenovaný Josef Blažek a k večeru téhož dne byl Josefem Blažkem, společně s mísními hochy zabílen druhý orel v obci, na tabační trafice Matěje Kleina. Také se u nás minul převrat zcela klidně. Ve Sv. Janě uspořádána zábava a ze zábavy té, vrátili se mnozí nakaženi tak zvanou španělskou chřipkou, která potom v obci zle řádila. Dobře dvě třetiny obyvatelstva onemocnělo a šest jich zemřelo. To jediné kalilo radost, která všeobecně vládla z osvobození národa a ukončení války. Pozn.: Stylizace a gramatika textu zachována, jak zapsána obecní kronice obce Ločenice prvním kronikářem panem Josefem Blažkem z čp.86.

článek dodal Karel Klein

Informace pro občany Upozornění pro pejskaře Upozorňujeme majitele psů, že pohyb psů je po veřejných prostranstvích obce možný pouze na vodítku. Dále jsou majitelé povinni uklízet na veřejných prostranstvích po svých psech exkrementy. Na Obecním úřadu v Ločenicích jsou od nynějška k zakoupení známky pro psy za 30,-Kč.

Sběrný dvůr Velešín Občané obce Ločenice a Nesměně mohou nově odkládat svůj odpad do sběrného dvora ve Velešíně. Jedná se např. o pneumatiky, objemný odpad, barvy, laky, akumulátory, eternit, polystyren, ipa, monitory, pračky, ledničky atd. Pro prokázání totožnosti si s sebou nezapomeňte vzít občanský průkaz. Sběrný dvůr se nachází v ulici Na Humnech u zemědělského družstva. Otevírací doba: Pondělí Úterý středa čtvrtek pátek sobota

12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 12:00 – 17:00 10:00 – 17:00 8:00 – 13:00

Svoz bioodpadu Svoz bioodpadu probíhá jednou za čtrnáct dní v lichých týdnech v úterý. Svozový plán pro svoz BIO odpadu: červenec 14.7., 28.7.

srpen 11.8., 25.8.

Září 8.9., 22.9.

říjen 6.10., 20.10.

V případě zájmu o biopopelnici se přihlaste osobně na Obecním úřadě Ločenice nebo telefonicky na čísle 387 967 162, 724 181 329 nebo na e-mail: [email protected]

Informace pro občany Jak třídit odpad V souvislosti s novou vyhláškou na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, věnujte pozornost informaci, jak a co vlastně třídit a co přesně patří do jednotlivých nádob. Modrý kontejner – papír Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, knihy, obálky, nevadí papír s kancelářskými sponkami. Co do kontejneru nepatří: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, hygienické propriety, použité dětské pleny. Žlutý kontejner - plasty Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, vymyté kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD a další výrobky z plastů. Co do kontejneru nepatří: mastné obaly se zbytky potravin, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky. Zelený kontejner – sklo Směsné sklo bez rozdílu barvy (různé lahve), tabulkové sklo. Co do kontejneru nepatří: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátěné sklo, pokovované sklo. Stříbrný kontejner – kov Sběr drobných kovových a hliníkových odpadů. Jedná se převážně o plechovky a tuby od nápojů a potravin (hliníkové obaly od paštik, plechová víčka o jogurtů apod.), obaly od sprejů a kosmetiky. Obaly z kovů jsou obvykle označeny: FE, 40, AL, 41. Co do kontejneru nepatří: obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami

Svozový plán pro svoz separace: PLAST, PAPÍR, SKLO, KOV MĚSÍC červenec srpen září

PLAST 6.7., 21.7. 3.8., 18.8., 31.8. 15.9.

PAPÍR 28.7. 25.8. 22.9.

SKLO 1. a 2. týden v měsíci 1. a 2. týden v měsíci 1. a 2. týden v měsíci

O letních prázdninách jsme posílili svoz žlutých kontejnerů – PLAST.

KOV 4. týden v měsíci 4. týden v měsíci 4. týden v měsíci

Obecní lidová knihovna Ločenice a Nesměň V Ločenicích sídlí obecní lidová knihovna v budově čp.86 (MŠ Ločenice, hasiči,…), v 1.patře. Knihovnicí je paní Hana Lecová a návštěvní doba je každé pondělí od 15.00 do 17.00 hod. Knihovna nabízí velký výběr knih a časopisů jak pro děti, tak pro dospělé. Dále nabízí „knižní soubory“ knih zapůjčené z českobudějovické knihovny, které jsou každý půlrok obměňovány. V tomto roce nabízí knihovna k zapůjčení i nově zakoupené knihy – knižní novinky r.2015. O novinkách v knižním fondu se informujte v knihovně u p.Lecové nebo na internetových stránkách obce www.locenice.cz. Knihovna také nově nabízí zdarma přístup na internet. Ve dnech 20.7. a 27.7. bude knihovna uzavřena – dovolená. V Nesměni sídlí obecní lidová knihovna v budově čp.72 (KD Nesměň). Knihovnicí je paní Jaroslava Kočerová. Návštěvní doba je každé pondělí od 17.00 do 19.00 hod. Knihovna taktéž nabízí velký výběr knih a časopisů jak pro děti, tak pro dospělé. Dále nabízí „knižní soubory“ knih zapůjčené z českobudějovické knihovny, které jsou každý rok obměňovány. V knihovně je také zdarma přístup na internet. Miroslava Fanglbauerová

Připravované akce 1.8.2015 Rybí hody 4.9.2015 Rozloučením s létem

Letní pranostiky Když dne ubývá, horka přibývá. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se! Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. Září jezdí na strakaté kobyle.

Důležité kontakty Obecní úřad: tel. 724 181 329, [email protected] - starosta Jaroslav Bína tel. 387 962 164, [email protected] - kancelář obce tel. 702 124 413 - kancelář obce Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 12:00 Středa 8:00 – 12:00

13:00 – 17:00 13:00 – 17:00

Mateřská škola Ločenice: tel. 387 962 150 [email protected] Služby pro občany Pošta Ločenice Tel: 387 962 162 pondělí 8:00 – 10:00 úterý 13:00 – 16:00 středa 14:00 – 17:00 čtvrtek 8:00 – 10:00 pátek 11:00 – 14:00

MUDr. Tereza Seidenglanzová Tel: 797 993 817 Ordinační hodiny v Ločenicích: úterý 7:30 – 9:30 Mudr.Seidenglanzová – DOVOLENÁ:

13.7. – 24.7.2015 10.8. – 14.8.2015 1.9.2015

Hlášení poruch E.ON: 800 225 577 ČEVAK: 800 120 112

Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na e-mail: [email protected] Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu Obecního úřadu) nebo v elektronické podobě na výše uvedený e-mail. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka je 15.9.2015.

www.geocaching.com

www.dismirus.estranky.cz

Obec Nesměň

Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 00245208, MK ČR E 19248, Tel.: 387 962 164, Mobil: 724 181 329, E-mail: [email protected]

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.