Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között


1 Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között 1 Sára Bal...
Author:  Fruzsina Sipos

0 downloads 93 Views 238KB Size

Recommend Documents


No documents


Összefüggések vegyi anyagok kockázat- és életciklus felmérése között

1

Sára Balázs [email protected]

RA és LCA • Vegyi anyagok környezeti menedzsmentjében jelentős szerepe van a kockázat felmérésnek (RA – Risk Assessment) • Vegyi anyagok vizsgálatára az életciklus felmérés (LCA – Life Cycle Assessment) is gyakran alkalmazott módszer • Mindét módszer a vegyi anyagok alkalmazásával kapcsolatos döntéshozatalt segíti: – mi a hasonlóság és különbség az RA és az LCA között? – hogyan lehet a két módszert együtt alkalmazni? 2

Vegyi anyagok: RA és LCA

Kockázat felmérés (RA) • • •

• •

3

Egy adott vegyi anyag emisszióját vizsgálja az anyag termelése, felhasználása és hulladékként történő kezelése során. Kizárólag az emberre kifejtett toxikus hatást és a környezeti ökotoxicitást vizsgálja. A vizsgálat a regionális, vagy lokális kockázatra fókuszál annak figyelembe vételével, hogy mi a vegyi anyag veszélyessége és mennyire van kitéve ennek a veszélynek az ember, vagy a környezet. Minden egyes felhasználási módra külön kockázat felmérés szükséges. Az RA szempontjából az életút megszakad, ha a vegyi anyag beépül egy termékbe.

Életciklus felmérés (LCA) •

• • •

Egy adott vegyi anyaggal kapcsolatban a szükséges nyersanyagok kitermelésének, a vegyi anyag gyártásának, felhasználásának, hulladékként történő kezelésének és a köztes szállítási folyamatoknak az összes lehetséges emisszióját, továbbá nyersanyag fogyasztását figyelembe veszi. Többféle környezeti problémát vizsgál, pl. globális éghajlatváltozás, ózonlyuk képződés, savasodás, eutrofizáció, szmog képződés stb. A vizsgálat elsősorban a globális, vagy regionális hatásokra fókuszál és nem veszi figyelembe a helyi körülményeket. A felmérés a vegyi anyag felhasználásával összefüggő funkció alapegységére, a funkcionális egységre vonatkozik

Extraction Process Transport Transport Transport

4 Extraction Process

Transport

Manufacturing

Use

Process

Process

Waste Treatment Process

RA és LCA együttes alkalmazásának lehetőségei • RA és LCA egymástól függetlenül • RA az LCA-ban – LCA hatásvizsgálati módszerek

• RA és LCA egymást kiegészítve – „life cycle risk assessment” – kockázat csökkentési stratégiák a REACH-ben

5

Vegyi anyagok: RA és LCA

RA és LCA alkalmazása egymástól függetlenül • Gyakran az RA és LCA elvégzése egy adott vegyi anyagra egymástól teljesen elkülönített folyamatként zajlik. • Ilyenkor előfordul, hogy a két felmérés egymástól lényegesen eltérő következtetésekhez jut, mert •6

az LCA olyan életút szakaszokat és emissziókat, ill. környezeti problémákat is figyelembe vesz, amelyeket az RA nem (pl. szállítási folyamatoknál az üzemanyag égetéséből származó emisszióikat, amelyek a globális éghajlatváltozás, vagy a szmog képződésben is szerepet játszanak), az RA olyan helyi körülményeket is figyelembe vesz, amelyeket az LCA nem (pl. mennyire sűrűn lakott egy terület, ahol a vegyi anyag kikerül a környezetbe)

Vegyi anyagok: RA és LCA

RA és LCA alkalmazása egymástól függetlenül • Az RA és LCA egymástól független alkalmazása esetén világosnak kell lennie, hogy a két módszer különböző, ezért nem kell meglepődni, ha különböző eredmények születnek. • A két külön eredmény egymástól eltérő döntéshozatali folyamatokat indíthat be.

7

Vegyi anyagok: RA és LCA

RA alkalmazása az LCA-ban • Az LCA hatásvizsgálati szakaszában az életcikus során kibocsátott vegyi anyagok toxicitásának és ökotoxicitásának számszerűsítésére is sor kerülhet. • Az ekkor alkalmazott hatásvizsgálati módszerek az RA-ban alkalmazott adatokon és modelleken alapulnak. • Különböző hatásvizsgálati módszerek léteznek emberi és környezeti toxicitásra

8

Vegyi anyagok: RA és LCA

RA alkalmazása az LCA-ban • Az LCA-ban alkalmazott hatásvizsgálati módszerek általában a laboratóriumi vizsgálatok extrapolálásán alapulnak:

9

A: Laboratóriumi vegyi anyag bevitel »»» Vegyi anyag valós emissziója B: Laboratóriumi körülmények (hőmérséklet, pH, stb.) »»» Valós körülmények C: Laboratóriumi teszt (pl. daphnia) »»» Emissziónak kitett egyéb élőlények

RA alkalmazása az LCA-ban • Elterjedten használt hatásvizsgálati módszerek: • • • • •

USES-LCA EDIP IMPACT 2002 Ecoindicator 99 stb..

• Az egyes módszerek egymástól lényegesen eltérő eredményeket adhatnak, mivel az alkalmazott RA adatok és modellek különbözőek. • Nincs konszenzus az LCA alkalmazók között, hogy melyik módszer a legmegfelelőbb, de voltak és vannak kezdeményezések egy egységes módszer kialakítására: • •

10

EU támogatott: OMNIITOX projekt UNEP-SETAC: USEtox projekt

Vegyi anyagok: RA és LCA

RA alkalmazása az LCA-ban • Alkalmazott LCA során segítséget jelent, hogy az LCA szoftverekben több ilyen módszer megtalálható, pl. a GaBi szoftverben:

11

RA és LCA alkalmazása egymást kiegészítve • ExternE projekt: egy LCA-ban figyelembe vett minden életciklus szakasz minden emissziójára elvégezték az RA-t:

12

RA és LCA alkalmazása egymást kiegészítve • Az RA és LCA együttes, az ExternE projekthez hasonló alkalmazásának gyakorlati megvalósítása jelenleg nehézségekbe ütközik a nagy erőforrás igény miatt. • Ugyanakkor egy LCA eredményei alapján meg lehet fogalmazni prioritásokat azzal kapcsolatban, hogy az életciklus mely szakaszán és mely emisszióira érdemes RA-t végezni. • A két módszer együttes, interaktív használata vezethet egy „life cycle risk assessment” módszertan kialakulásához.

13

Vegyi anyagok: RA és LCA

RA és LCA alkalmazása egymást kiegészítve a REACH-ben • Egy lehetséges együttes alkalmazása az RA-nak és LCAnak a REACH-en belül is lehetséges: – Amennyiben egy vegyi anyagra elvégzett RA alapján bizonyos felhasználás mellett a kockázat jelentős, akkor kockázat csökkentési stratégiát kell kidolgozni (risk reduction stategy). – A kockázat csökkentési stratégia kialakításának része egy társadalmi-gazdasági elemzés is (SEA – social-economic analysis). – Ilyen esetekben az RA és SEA mellett az LCA lehet a döntéshozatal hatékony eszköze!

14

Vegyi anyagok: RA és LCA

RA és LCA alkalmazása egymást kiegészítve a REACH-ben • Az LCA segítségével össze lehet hasonlítani az RA alapján kockázatosnak minősülő vegyi anyag és a lehetséges alternatívák környezeti hatását. • Az LCA megmutatja, hogy a vegyi anyag betiltása, ill. helyettesítése más termékekkel milyen következményekkel jár. • Az LCA-val többféle környezeti hatás is vizsgálható, ezért egy átfogó képet ad arról, milyen lehetséges környezeti javításokkal, vagy milyen esetleges környezeti problémákkal járhat a vegyi anyag betiltása. 15

Vegyi anyagok: RA és LCA

Felhasznált irodalom • Flemström, K., Carlson, R., Erixon, M.: Relationships between Life Cycle Assessment and Risk Assessment - Potentials and Obstacles, Industrial Environmental Informatics (IMI), Chalmers University of Technology, © Naturvårdsverket 2004 • Christensen, F., M., Olsen S., I., The potential role of life cycle assessment in regulation of chemicals in the European Union, September 2003 • Scimìa, E.: The relationships between LCA and REACH requirements, 15th ETRA Conference, Bruxelles, 2-4 April 2008.

16

Vegyi anyagok: RA és LCA

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.