Tájékoztató hálózati és ballonos vízadagoló berendezések közegészségügyi szempontú vizsgálatairól, szakvéleményezéséről


1 ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Tájé...
Author:  Géza Szőke

0 downloads 2 Views 104KB Size

Recommend Documents


No documents


ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tájékoztató hálózati és ballonos vízadagoló berendezések közegészségügyi szempontú vizsgálatairól, szakvéleményezéséről

Általános tudnivalók a szakvéleményezésről A hálózati és ballonos vízadagoló berendezések (továbbiakban: berendezések) közegészségügyi szempontú engedélyezése, illetve szakvéleményezése a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 8. és 8/B.§., illetve az 5. sz. melléklete alapján történik. A benyújtott dokumentáció, a berendezés vízzel érintkező szerkezeti anyagainak, valamint a laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok eredményei alapján tudjuk megítélni, hogy a berendezések alkalmazása nem okoz-e a kezelt vízben a fogyasztó egészségére kockázatos minőségi változásokat. A berendezések szakvéleményezéséhez elsőként egy megrendelő nyilatkozatot és egy dokumentum-csomagot kell Intézetünkhöz benyújtaniuk. A megrendelő levél elvárásai (a tájékoztató mellékleteként található egy erre vonatkozó minta) Fejléces papír, aláírással, pecséttel, dátummal ellátva. Címzés: Országos Közegészségügyi Intézet Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Szerepeljen benne: - a termék/termékcsalád neve (mely néven forgalmazni szeretnék), gyártói elnevezése / típusa, termékcsalád esetén a termékcsaládba tartozó típusok tételes felsorolása - tervezett alkalmazási területe (pl.: hálózati csapra szerelhető, illetve központi ivóvíz adagolóberendezés; ballonos vízadagoló háztartási alkalmazás) - a kérelmező cég neve címe, számlázási címe - a kérelmező cég adószáma - a kérelmező cég egyéb elérhetőségei, kapcsolattartó - a gyártó cég megnevezése és címe - a kérelemhez benyújtott dokumentumok felsorolása A megrendelő levél benyújtásával a Kérelmező vállalja a szakvéleményezési díj megfizetési kötelezettséget az OKI felé. A dokumentum-csomagnak az alábbi információkat, valamint az azokat igazoló dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. 2. 3. 4.

A termék neve (fantázianév és gyártói név) A gyártó cég neve, címe A forgalmazó cég neve, címe A vízzel érintkező alkatrészek adatainak felsorolása táblázatos formában (word vagy excel fájl) az alábbiak szerint:

Vízzel érintkező Típusa Gyártója alkatrészek

Vízzel érintkezésbe Külföldi vagy kerülő anyagai és hazai vízhigiénés Megjegyzések pontos összetételük minősítések

Emellett a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok biztonsági vagy technikai adatlapjait is be kell nyújtani, illetve ennek hiányában a fenti táblázat gyártó által hitelesített (aláírt és lepecsételt) változata is elfogadható. 5. Hazai és/vagy külföldi engedélyek, vizsgálati eredmények: az alkatrészekre vonatkozó migrációs tesztek eredményei/tanúsítványok; a berendezés által kezelt víz, illetve a kezelésre szánt víz vizsgálati eredményei a mintavételi mód pontosításával. A külföldi vagy hazai vízhigiénés minősítések (engedély, laboratóriumi vizsgálatok) esetén nem elegendő annak meglétére vagy számára hivatkozni, hanem a minősítés, laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek benyújtása is szükséges az értékeléshez. 6. Termékismertető, használati útmutató (beüzemelés, kezdeti fertőtlenítés módja, hosszabb üzemszünetek utáni teendők, karbantartási igény) – magyar nyelven is szükséges 7. Biztosított víztípusok (termékcsalád esetén az összes típusra vonatkozóan megadva) 8. A berendezés mikrobiológiai elszaporodás elleni védelmének biztosítása (ha van) 9. Vízkezelő töltetek (ha van) 10. Karbantartásra vonatkozó információk (a fertőtlenítési eljárás gyakorisága és módja) 11. Gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás igazolása A megrendelő levél és a szakvéleményezéshez szükséges dokumentáció postai úton, személyesen vagy elektronikus úton nyújtható be. Elektronikus benyújtás a [email protected] címen történhet. Az elektronikus küldemények fogadása a csatolmányok mérete szempontjából korlátozott, illetve bizonyos tömörítő programokkal (pl. zip fájlok) tömörített fájlok fogadása nem megengedett, ezért elektronikus adatszolgáltatás esetén mindenképp javasolt visszajelzést kérni a dokumentáció beérkezéséről. A kérelemhez benyújtott segédanyagok, referenciák magyar vagy angol nyelvűek lehetnek. Egyéb idegen nyelv esetén angol vagy magyar nyelvű fordítás (nem szükséges hiteles fordítás) és az eredeti anyag másolata is mellékelendő. A szakvéleményeket termékenként adjuk ki, terméknek számít egy adott gyártó adott alapanyagokból összeállított terméke (tehát két különböző gyártó által előállított termék abban az esetben sem lehet azonos, ha azonos alapanyagokból kerül előállításra). Lehetőség van termékcsaládként történő szakvéleményezésre is, ebben az esetben igazolni szükséges, hogy a termékcsalád tagjainak gyártója, minősége, valamint vízzel érintkező anyagait teljes mértékben megegyeznek egymással (anyag, pontos összetétel, minőség, gyártó). A termékcsaládba tartozó termékek listáját (mérettartomány, elnevezés vagy típusok) minden esetben meg kell adni a szakvéleményezéshez. A dokumentumok átnézése után, amennyiben indokolt további dokumentumok bekérésére kerülhet sor hiánypótlás keretében. Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem

megfelelő és a hiánypótlás, illetve a dokumentumok helyesbítése az írásos hiánypótlási kérelem dátumától számítva 30 napon belül nem történik meg, az ügyet lezárjuk, a ráfordított munkaórák számlázásra kerülnek. Hiánytalan dokumentáció megléte esetén új eljárás kezdeményezhető. Teljeskörű dokumentáció benyújtását és átnézését követően tudjuk eldönteni, hogy szükséges-e az adott termék laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése a szakmai vélemény megadásához. Szükséges lehet egyes alkatrészek (membránok, vízlágyító gyanták stb.) előzetes migrációs vizsgálatainak elvégzésére is. A laboratóriumi vizsgálatokat (alkatrészek és berendezések esetén is) kizárólag hiánytalan dokumentáció benyújtását követően kezdjük el. Speciális tudnivalók A hálózati vízadagoló berendezések esetén szóba jöhet vízkezelő töltetek alkalmazása. Amennyiben az alkalmazott vízkezelő töltet a berendezés kötelező tartozéka (tehát a részét képezi, azzal együtt kerül forgalomba), a tárgyi termék közegészségügyi szempontból hálózati víz utókezelőnek minősül, amelynek szakvéleményezésére vonatkozóan külön tájékoztató áll rendelkezésre. Amennyiben a vízkezelő töltet opcionális (tehát anélkül is forgalomba kerül az adott berendezés), kizárólag ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező adszorbenssel együtt alkalmazható a vízadagoló berendezés. Közösségi felhasználás esetén a speciális alkalmazási feltételek kerülnek meghatározásra. A közösségi felhasználást a területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál minden esetben be kell jelenteni. Közösségi felhasználás esetén a Kérelmezőnek vagy megbízottjának szervizszolgáltatás keretében kell biztosítania a rendszeres karbantartást (fertőtlenítés, szűrőcserék stb.).

Laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok Amennyiben a dokumentáció hiánytalanul megérkezett, és azok áttekintése alapján nem látjuk közegészségügyi szempontból akadályát a berendezés alkalmazásának, megkezdjük annak laboratóriumi ellenőrző vizsgálatát. A vizsgálatokhoz szükségünk van a berendezés egy gyárilag új mintapéldányára. A vizsgálatra szánt berendezés Intézetünkbe való behozataláról, a laboratóriumban történő felszereléséről, a kezdeti fertőtlenítéséről és a beüzemeléséről a Kérelmezőnek vagy megbízottjának kell gondoskodni. − Hálózati vízadagoló esetén: a berendezés folyamatos terhelését a budapesti ivóvízhálózatról biztosítjuk (tesztvíz). A berendezések vizsgálatánál a használati útmutatót vesszük alapul. A kezdeti fertőtlenítés és beüzemelés után levett mintával ellenőrizzük a berendezés kezdeti tisztaságát, a szerves és szervetlen anyagok beoldódási mennyiségét (0. nap). Utána egy 10 napos periódus következik, melynek során minden munkanapon legalább víztípusonként 10-10 liter víz kerül kiengedésre. Ezt követően 2 alkalommal 2-3 napos üzemszünet után veszünk átfolyatás nélküli stagnáló mintát (P ÁN minták), átfolyatás után (az átfolyatási módot a benyújtott használati útmutatóban megadottak szerint határozzuk meg) vett stagnáló mintát (P minták), illetve 3 alkalommal kifolyatott (minimum 3 óra folyatás után) mintát (F minták). Mindegyik biztosított víztípusból történik mintavételezés. A kezelt vízminták eredményeit az aznap vizsgált tesztvíz eredményeivel hasonlítjuk össze az értékelésnél.

− Ballonos vízadagoló esetén: a berendezés folyamatos terhelését a Kérelmező által biztosított ballonos vízből biztosítjuk. Legalább 5 db, azonos típusú és lehetőleg azonos sarzsból származó 19 literes ballonos víz behozatala szükséges. A biztosított ballonos vizek közül 1 db a vizsgálat elején megbontásra kerül, az ebből származó vízminta eredményeivel kerül összehasonlításra a berendezés által biztosított víz minősége, ehhez viszonyítva nézzük az esetleges vízminőségi változásokat az összes vízminta esetén a tesztsorozat alatt. A berendezések vizsgálatánál a használati útmutatót vesszük alapul. A kezdeti fertőtlenítés és beüzemelés után levett mintával ellenőrizzük a berendezés kezdeti tisztaságát, a szerves és szervetlen anyagok beoldódási mennyiségét (0. nap). Utána egy 10 napos periódus következik, melynek során minden munkanapon legalább víztípusonként 10-10 liter víz kerül kiengedésre. Ezt követően 2 alkalommal 2-3 napos üzemszünet után veszünk átfolyatás nélküli stagnáló mintát (P ÁN minták), átfolyatás után (az átfolyatási módot a benyújtott használati útmutatóban megadottak szerint határozzuk meg) vett stagnáló mintát (P minták), illetve 3 alkalommal kifolyatott (minimum 3 óra folyatás után) mintát (F minták). Mindegyik biztosított víztípusból történik mintavételezés. Vizsgált paraméterek (minden biztosított víztípus és mintázási mód esetén): mikrobiológiai paraméterek pH fajlagos elektromos vezetőképesség összes szerves szén tartalom (TOC) fémtartalom (ha indokolt) A felsorolt paramétereken kívül a vízzel érintkező szerkezeti anyagok minősége alapján különböző fémek koncentrációját is vizsgáljuk (ólom, króm, nikkel, réz, ezüst), illetve a vizsgálandó paraméterek kisberendezésenként eltérhetnek. A kémiai vizsgálatokkal párhuzamosan mikrobiológiai (összes baktériumszámot 22°C-on és a Pseudomonas aeruginosa, valamint beüzemelés után E.coli és coliform baktériumok) vizsgálatokat is végzünk.

Kisberendezések értékelése Az eredmények értékelésénél megadjuk, hogy a vízadagoló által biztosított vízben az egyes paramétereket milyen arányban növekedtek vagy csökkentek a tesztvízhez képest. A vizsgált berendezést közegészségügyi szempontból nem tartjuk alkalmazhatónak az alábbi esetekben: - A berendezés kezdeti tisztaságának ellenőrzésekor E.coli vagy coliform baktérium van jelen a kezelt vízben. - A berendezés által kezelt vízminták valamelyikében Pseudomonas aeruginosa baktérium jelenléte volt kimutatható. Ez esetben a Kérelmező soron kívül, írásban rendelkezhet, hogy az általa vagy megbízottja által elvégzett fertőtlenítési eljárás, illetve egyéb vízminőséget javító beavatkozás után a vizsgálatokat - az alapdíjon felüli vizsgálati díj térítése ellenében – folytassuk-e. A fertőtlenítési eljárás menetére (módja, felhasznált vízkezelő anyagok stb.), illetve a vízminőséget javító beavatkozásra vonatkozó információt Intézetünk felé be kell nyújtani. - Folyamatos üzem esetén a kezelt víz valamilyen paraméter (nehézfémek, TOC, pH stb.) tekintetében nem felel meg az ivóvízre vonatkozó előírásoknak, vagy egészségügyi szempontból kockázatosnak ítélt növekményt tapasztalunk egyéb paraméter tekintetében (fémtartalom).

Közegészségügyi értékelés általános szempontjai: A vízadagoló által biztosított víz víz, mint ivásra szánt víz minősége tekintetében az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25) Kormányrendelet előírásai a mérvadóak. Egy berendezés alkalmazása nem javasolható, amennyiben a folyatott üzemmódban vett minta közegészségügyi szempontból kifogásolt valamilyen paraméter tekintetében. Mikrobiológiai kifogásoltság esetén, ha az alkalmazott fertőtlenítési eljárás után a kifogásoltság nem lép fel, a berendezés gyakoribb (1 vagy 3 havonta történő) fertőtlenítés mellett alkalmazható. Amennyiben a 0. napos minta minősége közegészségügyi szempontból nem megfelelő, a beüzemelési előírásokat módosítani kell. Ha a stagnáló minták közegészségügyi szempontból kifogásolhatók, az üzemszünet utáni teendőket módosítani kell. A beüzemelésre vonatkozó előírásokról, a folyatás szükségességéről, illetve a javasolt kifolyatott vízmennyiségről a forgalmazó köteles tájékoztatni a fogyasztót. A vizsgálati eredmények alapján a berendezés alkalmazása korlátozható, soron kívüli ellenőrző laboratóriumi vizsgálata rendelhető el, kötelező szervizszolgáltatásként rendszeres fertőtlenítés, valamint annak hatékonyságának ellenőrzése írható elő. A kisberendezés kezdeti és rendszeres karbantartása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.

Szakvéleményezési eljárás várható díja A szakvélemény a postai úton eljuttatott számla befizetése, és annak igazolása után adható ki. A szakvéleményt személyesen vehetik át, illetve postai úton juttatjuk el. Az alapvizsgálat díja: 356.000 Ft + ÁFA. Az alapdíj a dokumentumok alapján meghatározott konkrét vizsgálati terv alapján változhat. Az alábbi tételek kerülhetnek felszámolásra: - fémvizsgálatok (2000 Ft+ÁFA/minta); - alapvizsgálatokon kívül történő kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok; - nem megfelelő eredmények esetén az ismételt vízvizsgálatok díja (paraméterek alapján kerül meghatározásra). Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján ellenőrző laboratóriumi vizsgálatok elvégzését nem tartjuk szükségesnek, a szakvéleményezés díja óradíjban kerül kiszámlázásra: 25.000 Ft/munkaóra + ÁFA (min. 3 munkaóra).

Szakvéleményezési eljárás várható hossza A hiánytalan dokumentáció beérkezése után, illetve amennyiben a termék vizsgálata is szükséges a vizsgálatok lezárulása után 30 munkanap, illetve indokolt esetben maximum 60 munkanap (ez esetben az ügyfelet írásban értesítjük). Egyéb információk - Amennyiben több típusú termék közegészségügyi szempontú minősítését kérik, mindegyik típushoz külön kell benyújtani az összetételi dokumentum-csomagot. Amennyiben a különböző típusok vízzel érintkező anyagai minden tekintetben megegyeznek egymással, csak azok felépítésében vagy nagyságában, kapacitásában van különbség, a termékeket egy termékcsaládként lehet szakvéleményezni. Ebben az esetben igazolni szükséges, hogy a termékcsalád tagjainak gyártója, minősége,

valamint vízzel érintkező anyagait teljes mértékben megegyeznek egymással (anyag, pontos összetétel, minőség, gyártó). A termékcsaládba tartozó termékek listáját (mérettartomány, elnevezés vagy típusok) minden esetben meg kell adni a szakvéleményezéshez. Termékcsaládok esetén a termékcsalád egy tagjának laboratóriumi vizsgálata elegendő az értékeléshez. -

Szakvéleményünk, felülvizsgálat nélkül a kiadástól számított egy évig érvényes.

-

A szakvélemény a postai úton eljuttatott számla befizetése, és annak igazolását követően adható ki. A szakvélemény kiadása postai úton történik, illetve lehetőség van személyes átvételre is (ezzel kapcsolatos igényét kérjük, jelezzék).

Engedélyezés Szakvéleményünkkel - a kiadástól számított egy éven belül - a kérelmező cég székhelye szerint illetékes megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához kell fordulni a termék engedélyezése ügyében. Elérhetőségeik: http://www.kormanyhivatal.hu/hu. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az engedélyezésnek külön igazgatás szolgáltatási díja van, mely jelenleg 96 000Ft (ÁFAés adómentes). Az engedélyezés részleteivel kapcsolatban az illetékes Kormányhivatallal javasoljuk felvenni a kapcsolatot. A kiadott engedélyek rendszeres felülvizsgálati kötelezettség mellett határozatlan ideig érvényesek, ha az igazolás ettől eltérő határidőt nem tartalmaz. Az engedélyek folytonossága céljából az illetékes megyei kormányhivatal által kiadott engedélyekben megadott felülvizsgálati dátum előtt minimum 90 nappal kérvényezni kell a termék felülvizsgálatát. A felülvizsgálathoz szükséges szakvéleményezési eljárás menetével kapcsolatban külön tájékoztató áll rendelkezésre. A kisberendezések szakvéleményezésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető: Vízhigiénés osztály (1/476-1173; [email protected]) Sebestyén Ágnes témafelelős (1/476-1154, [email protected])

Céges fejléc Megrendelő Címzés: Országos Közegészségügyi Intézet 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tárgy:

Tisztelt Címzett! Megrendeljük Önöknél az alábbi otthonokban alkalmazni kívánt ivóvíz utókezelő kisberendezés közegészségügyi szempontú szakvéleményezését:

Termék/Termékcsalád gyártói megnevezése, típusszáma:

Fantázia neve (ezen a néven kerül Magyarországon forgalomba):

Alkalmazási terület:

Termékcsalád esetén a típusok felsorolása:

A kérelmező cég

Neve:

Címe:

Számlázási címe (ha eltér):

Adószáma:

A kérelmező cég elérhetőségei (tel., e-mail, stb…), kapcsolattartó megnevezése:

A gyártó cég

Neve:

Címe:

A kérelemhez benyújtott dokumentumok felsorolása:

Megjegyzések:

A megrendelő visszaküldésével az árajánlatot és teljesítési időt elfogadjuk. A megrendeléssel tudomásul vesszük, hogy a tárgyi szakvéleményezés kapcsán szakvéleményezési díj megfizetésére vonatkozó kötelességünk van.

Dátum:

Aláírás

Céges pecsét

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.