Tájékoztató. Vállalkozói feltételek B kategóriára


1 Tájékoztató Vállalkozói feltételek B kategóriára 1. A képzőszerv megnevezése: ...
Author:  Anikó Hegedüsné

0 downloads 1 Views 365KB Size

Recommend Documents


m m b b b m b b b b b b m b b b b b b m b b b b b b b b b m b b b b b b
1 QST de PI4GAZ, PI4GAZ, PI4GAZ Afdelingsstation van de VERON in Gouda, R17, JO22IA Uitgezonden door PA0POS vanuit Haastrecht, JO21JX O uur op 145,475...

B B. Inhoud B
1 Algemene Voorwaarden Brand Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B B Inhoud algemene bepalingen Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Begripsomsch...

AB CDEF B EB B B B B B B B D BFB
1 2 3 ABCDEFBEBBBBBBBB DBFB4 ABCDCEEFEAA CDC DCA AACC CC DCDDE B CEA ABCBDEEAFAEACFBCDABBABBE BAAAEEBBCBDEEB5 FDB CC CDECCB EC ACEDADC DECEDE DEE DDCD...

B-0001 B-0012 B-0023 B-0034 B-0081 B-0138 B-0196 B-0278
1 A-00 Murauer Hopfengold A-00 Murauer Märzen B-000 Hoegaarden Witbier B-000 Grand Cru B-000 de Verboden Vrucht Austria Austria B-000 Hougaerdse ...

B B
1 B B PRR-WT-1100 PRR-WT PRR-WT BAM-F BAM-F17 BAM-F BAM-F12BAM-F BAM-F15 BAM-F16 BAM-F Overzicht freatische peilbuizen Conradstraat Weenatunnel NS-emp...

*B * B
1 *B * B gemeente Tiel ontvangen op: RAR (met aansluiting SAB) 7 maart 20132 3 INHOUD Blz. Algemeen 2 (Programma)begroting Programma's (begroting 2014...

B&W B. B&W B Heffingsambtenaar Invorderingsambten
1 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 1 Gemeentewet... 4 Algemene wet bestuursrecht... 7 ezwaarschriften Voorlichting/communicatie (WO) randbeveiligingsverorden...

ALAT-ALAT OPTIK B A B B A B
1 ALAT-ALAT OPTIK B A B B A B2 119 BAB BAB 6 ALAT-ALAT OPTIK Sumber : penerbit cv adi perkasa Kalian pernah melihat alat seperti gambar di atas? Apaka...

Energiebeleid & energiemanagement actieplan B B B B.13.0
1 Energiebeleid & energiemanagement actieplan B B B B.13.02 Een praktische kijk op CO 2 Sinds Van Oord Nederland in 2009 startte met de CO2-presta...

INDUKSI MAGNET B A B B A B
1 nduksi Magnet 77 A A 5 NDUKS MAGNET Sumber: indnetwrk-c.id Di SMP kalian telah dikenalkan dengan magnet batang. Apakah ada sumber lain yang dapat me...Tájékoztató Vállalkozói feltételek „B” kategóriára 1.

A képzőszerv  megnevezése:  székhelye:  tartózkodási hely:  honlap:  e-mail cím: 

Alapi Autósiskola 1046 Budapest, Sporttelep u. 21. 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. www.alapi-autosiskola.hu [email protected] [email protected] 30/210-54-66

telefonszáma:

A cég formája: Vállalkozási engedély száma: Képzési engedély száma: KSH felnőttképzési szám: Nyilvántartási szám: OKÉV nyilvántartási szám: Iskolavezető neve: Ügyfélfogadó címe: Ügyfélfogadó telefonszáma: Ügyfélfogadás időpontja: 10. Telephely címe: Telephely telefonszáma:

egyéni vállalkozás ES-511613 FV/KV/28/A/33/2/2006 429 093 708 041 231 01 01-0814-06 18415 Alapi Ottó 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. 30/210-54-66 kedden és csütörtökön 16-20 óráig nincs nincs

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

11. A tanfolyamra való felvétel módja Személyesen lehet beiratkozni az autósiskola ügyfélfogadó irodájában. Szükséges hozzá:  személyi igazolvány, lakcímkártya,  az elméleti képzés első részlete.

12. Előírt egészségi alkalmassági vizsgálatok „B”: I. csoport orvosi alkalmassági igazolás A vizsgálat díja: 7 200 Ft 1

13. Tanfolyamra való jelentkezés és vizsgára bocsátás feltételei „B” kategória Tanfolyamra jelentkezés feltételei:  tanfolyamra az vehető fel, aki a 17. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb,  az elméleti képzés első részletének befizetése,  az autósiskolánál megkötött tanulmányi szerződés. Vizsgára bocsátás feltételei:  elméleti vizsgát az tehet, aki az egyéb feltételeknek megfelel és 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,  az elméleti tanfolyamot elvégezte, és annak megkezdésétől számítva kevesebb, mint 9 hónap telt el,  kitöltött jelentkezési lap,  gyakorlati vizsgát csak a 17. életév betöltése után tehet,  gyakorlati vizsgát csak a kötelező óraszám (29) levezetése, illetve az előírt menettávolság (580 km) teljesítése után tehet,  a jelentkező írni, olvasni tud, és a 8 általános iskolai osztály elvégzéséről nyilatkozik,  vizsgadíj befizetése,  érvényes orvosi alkalmassági igazolás, Vizsgaigazolás kiadásának feltételei:  a közúti elsősegélynyújtásból tett vizsga, amely kizárólagosan a Magyar Vöröskeresztnél tehető, továbbá  a 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása. A 8 általános iskolai osztály elvégzésének hitelt érdemlő módon történő igazolása az alábbi módokon lehetséges:  a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,  az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti- vagy közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával, külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), valamint

2a külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy 3 hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol vagy annak meglétét előfeltételezi.

14. A tanfolyam tantárgyai, tanórák száma, időtartam Az elméleti tanórák 45 percesek. A vezetési gyakorlatot a sikeres elméleti vizsga után lehet megkezdeni. „B” kategória Elméleti oktatás (összesen):  Közlekedési ismeretek:  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:  Járművezetés elmélete: Gépkocsivezetés gyakorlata (összesen):  alapoktatás:  városi vezetés:  országúti vezetés:  éjszakai vezetés:  előírt menettávolság teljesítése:

28 óra 18 óra 4 óra 6 óra 29 óra 9 óra 14 óra 4 óra 2 óra 580 km

A gyakorlati oktatási órák időtartama: 50 perc. Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani. A forgalmi vizsga időtartama 60 perc, ebből 50 perc folyamatos vezetés. Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat kötelező. Forgalmi pótvizsga előtt 4+1 óra vezetése kötelező. Az elméleti tanfolyam kötelező minimum óraszáma 28 óra = a képző szerv által meghatározott órák számával. Zárt rendszerű elektronikus távoktatási képzés (e-learning) esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte és erről a képzőszerv igazolást állít ki. 3

15. Járműhasználat Az iskolában oktatás céljára különböző típusú oktatógépjárművek választhatók a tanulók igényeinek megfelelően. Az oktatójárműveket a Közlekedési Felügyelőség által oktatásra alkalmasnak kell minősíteni.

16. Hiányzás pótlásának módja Az elméleti oktatásról hiányozni nem lehet. Az elméleti órákat hiányzás esetén pótolni kell. A gyakorlati órák mulasztása esetén – az alapóraszám, tehát a kötelező 30 órán belül – a pótórákat is be kell fizetni, melynek díja óránként 4 100 Ft. Gyakorlati órát díjmentesen lemondani csak alapos indokkal (pl.: betegség) 48 órával a megbeszélt időpont előtt lehet. Gyakorlati óráról való késés esetén mind a tanuló, mind az oktató 20 percet köteles várni.

17. Tandíj befizetésének módjai

A tandíj (amely a kötelező minimális óraszámot tartalmazza) befizetése több részletben lehetséges. Az alább részletezett díjak 2018. november 6-a utáni beiratkozásokra érvényes. A tandíj részletezése:          

Elmélet (tantermi): Elmélet (e-learning): Elméleti vizsgadíj: Egészségügyi tanfolyam: Egészségügyi vizsgadíj: Forgalmi vizsgadíj: Gyakorlati vezetés óradíja: Pótórák díja: Átjelentkező tanuló óradíja: Továbbképzős tanuló óradíja:

25 000 Ft 25 000 Ft 4 600 Ft 7 000 Ft 7 900 Ft 11 000 Ft 4 100 Ft 4 100 Ft 4 800 Ft 5 000 Ft

4

A képzés díja a szerződésben kerül rögzítésre. A díjtételek változtatásának jogát az iskola fenntartja. A gyakorlati tanórák díja az üzemanyagárak függvényében változhat (a szerződés tartalmának megfelelően). A tandíj befizetése az autósiskolában bizonylat ellenében történik.

A vizsgadíjak megfizetésének módja:  

A járművezetői vizsgákat vizsgánkénti részletekben bizonylat ellenében kell befizetni a Fővárosi Közlekedési Felügyelőség számlájára. Az elsősegélynyújtói vizsga díját a Magyar Vöröskereszt illetékes kirendeltségén kell befizetni.

18. Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei A közúti járművezetők vizsgáztatása és mentesítés alóli feltételek a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint. Az elméleti tantárgyak hallgatása alól, a csatolt igazolások alapján, az iskolavezető valamint a Közlekedési Felügyelőség adhat felmentést. (Siket, mozgáskorlátozott, magyar nyelvet nem beszélő.)

19. A tanuló áthelyezésének módja és követelményei A tanuló másik oktatóhoz vagy képzőszervhez való áthelyezését indoklás nélkül kérheti, amit az iskola 3 munkanapon belül teljesíteni köteles. Az iskola vezetője az áthelyezési bizonylatot három példányban kitölti, melyben a teljesített oktatás tényét igazolja. Más képzőszervhez való távozás esetén a kedvezmények nem vehetők igénybe, melynek díját meg kell téríteni.

20. Oktatási helyszínek Elméleti oktatás:

- 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 104. - Kihelyezett tanfolyam iskolákban, művelődési házakban, kollégiumokban igény szerint.

5

Gyakorlati oktatás:

- Budapest IV. ker. Berda József u. Autóklub - Budapest XIII. ker. Váci út Duna Plaza

Forgalmi vezetés:

- A város egész területe

Forgalmi vizsga indulási helye:

- Budapest IV. ker. Berda József u. Autóklub - Budapest XIII. ker. Váci út Duna Plaza

21. Az autósiskolában szakoktató képzés nem folyik.

22. Az autósiskola felügyeleti szervei

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége 1119 Budapest, Petzvál József utca 39. Tel.: 1 / 3 7 1 - 3 0 3 0

Felügyeletet ellátó szerv és elérhetősége: Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztály jár el. 1062 Budapest, Vajdahunyad utca 45. Tel.: 1 / 8 1 4 - 1 8 1 8 e-mail: [email protected]

23. A tanuló jogai és kötelezettségei  

A tanuló köteles az elméleti tanfolyamon részt venni, a foglalkozásokról való eseteleges hiányzást pótolni. Köteles a tandíjat vagy annak részleteit az oktatás megkezdése előtt befizetni.

6

    

  

  

A tanuló a gyakorlati oktatás során bármikor kérheti, hogy az autósiskola új oktatót jelöljön ki számára. Gyakorlati vezetés időpontja az oktató és a tanuló közös megállapodásával jön létre. Az előre megbeszélt helyen és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt. A tanuló késése az óra befejezésének időpontját nem befolyásolja. Ha az orvos a vizsgálata során korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse) a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során tartalék szemüveget vagy kontaktlencsét magával hordani. Szemüveg vagy kontaktlencse hiánya miatt a vizsga nem tartható meg, az anyagi felelősség a tanulót terheli. A tanuló köteles a gyakorlati órákon a gépkocsi biztonságos vezetésére alkalmas állapotban megjelenni. A tanuló az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, valamint a vezetési gyakorlati vizsgák alkalmából köteles az 1/75/BM-KPM rendeletben foglaltaknak megfelelően megjelenni. A vizsga helyéről és időpontjáról értesítjük. A gyakorlati vizsgák alkalmával a tanuló aláírásával igazolja, hogy - járművezetésre képes állapotban van, - vezetési képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, - szervezetében nincs szeszesital fogyasztásából származó alkohol. A vizsgát a tanuló csak az érvényes, személyét igazoló okmány, lakcímkártya vagy személy azonosításra szolgáló egyéb érvényes okmány (útlevél) bemutatásával kezdheti meg. A vizsgalapon szereplő adatoknak meg kell egyezni a személyigazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány adataival. Személyigazolvány hiányában elfogadható az érvényes ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy tartózkodási engedély. A felsorolt okmányoknak szembenéző fényképet kell tartalmazniuk. Ha a vizsgázó valamelyik vizsgáját nem teljesíti a megadott időn belül, úgy az összes többi vizsgája érvényét veszti. A tanuló köteles az előre egyeztetett időpontban gyakorlati oktatásra megjelenni. Hiányzás esetén az adott időben befizetett óradíjat elveszíti. Az elmaradt órákat köteles a vezetési karton „További oktatási órák” rovatban igazolva levezetni, és annak tandíját az iskolánál ismételten befizetni. Amennyiben vezetői engedéllyel, továbbá vizsgaigazolással is rendelkezik, azt a vizsgára hozza magával. A hivatalos vizsgaeredmény a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, amelynek tudomásulvételét aláírásával igazolja. A vizsgán meg nem jelenés, illetve késés vagy sikertelen vizsga esetén újabb vizsga csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén tehető. Kivéve, ha távolmaradását

7legkésőbb a vizsga napját megelőző 5. napon a felügyeletnek személyesen vagy írásban bejelenti, vagy orvosi igazolással indokolja. Személyi adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni.

24. A képzőszerv jogai és kötelezettségei   

      A jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok átvétele, a tandíjak bevételezése. A tájékoztatóban, illetve az írásbeli szerződésekben foglaltakat be nem tartó tanuló képzésének megtagadása. Kötelezettsége az elméleti és gyakorlati foglalkozások ( pótórák és pótfoglalkozások ) megtartása, az elméleti és gyakorlati vizsgák ügyintézése, szakmailag kifogástalan teljes körű képzése. A tanuló beosztása az elméleti tanfolyamra. A tanterv és az útmutató szerinti elméleti képzés megtartása. A tanuló bejelentése az elméleti vizsgára. Sikeres elméleti vizsgát tett tanulók gépkocsira történő beosztása, tanterv és útmutató szerinti képzése. A megfelelő felkészültségű tanulók gyakorlati vizsgára jelentése. Szükség esetén pótórák biztosítása. A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (pl.: hatósági előírás, üzemanyag árváltozás stb. ) változhatnak. Az autósiskola árváltoztatási jogát fenntartja.

25. Határidők

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A tanfolyam befejezése után feltétel a 9 hónapon belüli vizsgára jelentkezés elméletből és a tanfolyam befejezése után 1 éven belüli sikeres elméleti vizsga. Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül forgalmi vizsgát kell tenni. Ha a vizsgázó a vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele, sikerese elméleti, gyakorlati és elsősegélynyújtó vizsga.

8

25. A közúti elsősegélynyújtó tanfolyammal és vizsgával kapcsolatos információk Az autósiskola által szervezett közúti elsősegélynyújtó tanfolyam díja: 7 000 Ft (oktatási helyszínen fizetendő), vizsgadíja: 7 900 Ft. (A Magyar Vöröskereszt által kiadott csekken fizetendő.) A Magyar Vöröskereszt számlájára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év elteltével elévül, ezután vizsgázni csak a mindenkori aktuális vizsgadíj újbóli befizetése után lehet. 26. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos információk A vizsgaigazolás az utolsó sikeres vizsga utáni 4. munkanapon személyesen (vagy hivatalos meghatalmazással) vehető át, személyi igazolvány és az „EÜ” vizsgát igazoló lap felmutatásával a Közlekedési Felügyelőség ügyfélszolgálatánál (Bp. XI. Petzvál u. 39). Ugyanekkor szükséges a 8 általános iskolai osztály elvégzését hitelt érdemlő módon igazolni. A vezetői engedély bármelyik okmányirodánál az említett vizsgaigazolás, „EÜ” vizsgaigazolás, illetve az orvosi alkalmassági igazolás bemutatásával vehető át. Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó bejelentett magyarországi lakcím. A Tájékoztató a teljes körű képzést magában foglaló jogszabályok alapján készült.

Jogosítványának megszerzéséhez sok sikert kíván az Alapi Autósiskola!

Budapest, 2019. január 1.

Alapi Ottó Iskolavezető

9

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.