Theater. Dans. Djembe. Illustreren. Fotografie. Keramiek Ÿ TEKENEN & SCHILDEREN Ÿ WORKSHOPS Ÿ SAMENWERKINGSPROJECTEN. januari 2019


1 januari 2019 Theater Djembe. Illustreren Fotografie Dans Keramiek Ÿ TEKENEN & SCHILDEREN Ÿ WORKSHOPS Ÿ SAMENWERKINGSPROJECTEN PEK...
Author:  Peter de Coninck

0 downloads 102 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


r e t a e h T Djem

be .

s n

a

D streren

Ÿ WORKSHOPS

k e i

Fotogra januari 2019

Ÿ TEKENEN & SCHILDEREN Ÿ SAMENWERKINGSPROJECTEN

Illu

fie

ATELIER

K

m a er

PEK

PLATFORM EDESE KUNSTENARS

KUNST EN CULTUUR

We werken op CSG het Streek Praktijkonderwijs aan het (zelf) vertrouwen van leerlingen en na 5 á 6 jaar pro leiden we ze toe naar arbeid en een volwaardige plek in onze maatschappij. We geven de leerlingen daarvoor ruimte om eigen keuzes te maken door leerlingen te coachen naar eigenschap. Leerlingen verantwoorden zich met hun bewijzen, portfolio en positieve beoordelingen. Kunst en cultuur kan in het groeiproces van de leerling effect hebben. Hiervoor is het mogelijk de aterlierklas te volgen om te werken aan het zelfvertrouwen van de leerling en het uiten van emoties langs een ‘andere’ weg.

januari 2019

Er worden excursies georganiseerd naar kunstenaars en kleine workshops georganiseerd. We werken daarbij samen met PEK, Platform Edese Kunstenaars en Cultura Ede. De Rabobank subsidieert deze samenwerking met €30.000 voor de periode 2018 – 2020. De leerlingen volgen de atelierklas op woensdag- en vrijdagmiddag in Cultura.

EERSTE BEVINDINGEN ATELIERKLAS De Atelierklas is gestart met het thema Energie. Er zijn 12 leerlingen geselecteerd voor deelname: kinderen met internaliserende problematiek, taalontwikkelingsproblematiek, problemen met diverse trauma- en spanningsklachten. In november en december heeft de orthopedagoog / gz-psycholoog evaluatieve gesprekjes gevoerd met de leerlingen. Tussentijds is er een interne expositie geweest waar de eerste werken van de leerlingen tentoon gesteld werden. De meeste leerlingen hebben positieve ervaringen met de teken- en schilderlessen: ze kunnen zich binnen de gestelde kaders uitleven: bijvoorbeeld werken met primaire kleuren. Tijdens de evaluatieve gesprekken geven de leerlingen aan blij te worden van het schilderen. Het lukt de meeste leerlingen ook zich goed te focussen: ze kunnen zich beter concentreren. Sommige leerlingen zijn al goed in staat op een afstand naar hun werk te kijken en aan te geven (vaak wel met gerichte vragen) wat ze voelen bij hun werk en wat er bij hen opkomt aan gedachten en gevoelens tijdens het schilderen. Ze zijn in staat, sommigen voor het eerst, trots te zijn op iets wat ze gemaakt hebben.

Hierbij zijn de leerlingen in staat echt naar hun eigen werk te kijken en wat daarin tot uitdrukking komt, los van of het resultaat 'mooier' of 'beter' is dan van anderen. Nadrukkelijk wordt hier niet op gefocust. Leerlingen hebben in de afgelopen maanden geleerd dat ze iets los kunnen laten: je kunt het schilderen niet helemaal onder controle houden. Bij één van de eerste werken was dit mooi te zien: je maakt wat, iemand anders schildert eroverheen (heel spannend voor sommigen), en dan mag je er zelf (gerichte opdracht) weer het 'eindproduct' van maken. Bij meerdere leerlingen is door het kleurgebruik goed te zien dat er een stukje persoonlijke ontwikkeling op gang komt en bij een enkeling zelfs integratie van persoonlijke thema's (bij een leerling met traumatisch verleden). Gerie Hajji-de Witte Orthopedagoog Gezondheidszorgpsycholoog Het Streek, afdeling Praktijkonderwijs

KUNSTZINNIGE THERAPIE Kunstzinnige therapie is een vorm van non-verbale therapie, die werkt op lichamelijk en psychisch vlak. Als er een disbalans is tussen lichamelijk en geestelijk functioneren (denken, voelen en handelen), kunnen er op alle vlakken problemen in het functioneren ontstaan: m.b.t. emotieregulatie, ontwikkelen van gedragsproblemen, ontwikkelen van fysieke klachten. Gemiddeld doen er 12 leerlingen mee aan de atelierklas op woensdag, tekenen en schilderen, en kan er binnen een jaar opnieuw gekozen worden. Aan de vrijdag workshops doen gemiddeld 8 a 10 leerlingen mee en zijn er vijf verschillende workshops. Aan de projecten doen gemiddeld 6 a10 leerlingen mee per keer. Dit betekent dat er op jaarbasis zeker 80 a 100 leerlingen kinnen genieten van onderdelen van de atelierklas.

Middels deze vorm van therapie kunnen kinderen zich leren uiten d.m.v. o.a. tekenen, schilderen, werken met papier etc. Belangrijk is dat dit plaatsvindt in een veilige, accepterende leeromgeving en dat de werkvormen aansluiten bij niveau en interesse van de kinderen.

WOENSDAGMIDDAG TEKENEN EN SCHILDEREN

Wat Een nieuw te ontwikkelen methode op holistische grondslag, volgens “vrije academie het pad” www.vrijeacademiehetpad.nl Met de 4 basis thema's: Energie Kleur Lijn Vorm

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Uitbouw mogelijk met de thema's: Toon Symboliek Zen Ruimte

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Op elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 12.30 uur – 14.30 uur in Cultura.

kleur

energie

lijn

vorm

VRIJDAGMIDDAG WORKSHOPS Op de vrijdagmiddag kunnen verschillende workshops gekozen worden. Onder andere: Djembé, Dans, Theater, Keramiek, 3D pen, Multimedia, Techlab, Fotografie Hoe: De leerlingen geven aan waar ze aan willen werken, bepalen hun doelen met hun mentor/coach. Tijdens de lessen voeren ze ook gesprekken met de orthopedagoge (zie ook eerste bevindingen) Merkbaar: Uit de evaluaties met de orthopedagoge en met de mentoren wordt merkbaar dat de leerlingen groeien in hun (zelf)vertrouwen. Ze kiezen ook steeds weer opnieuw voor de atelierklas. De komende cursus gaan drie leerlingen gekoppeld worden aan PEK kunstenaars om een verdieping te kunnen maken. Extra: De atelierklas heeft ook meegedaan aan een aantal extra activiteiten: - VIP bezoek Schaft (PEK tentoonstelling). - Het Pop-Up festival (25 mei 2018) met de betoverde straat. Hierbij is ook de samenwerking PEK, Cultura, Het Streek en subsidiëring RABO Bank via een sticker op elk kunstwerk kenbaar gemaakt (bijlage). - Tentoonstelling in de eigen school van zelfportretten. - De atelierklas is opgenomen in de schoolgids.

Link: https://www.hetstreek.nl/zandlaan/nieuws/atelierklas-brengt-vip-bezoek https://youtu.be/8p3M2ztEqKs

djembe

dans

keramiek

3Dpen

fotografie

SAMENWERKINGSPROJECTEN

samenwerking

Naast de samenwerking door Cultura en PEK met CSG Het Streek praktijkonderwijs ontstaan er ook mooie verbindingen met andere organisaties zoals bijvoorbeeld de RESTORE en het POP-UP festival.

creatieve klas

Project creatieve therapeutische klas, de Atelierklas. 1. Proces - Intakegesprek: past deze vorm bij de leerling? Wat moet je weten: waar de leerling in vastloopt, wat moet weer 'vlot' getrokken worden? - Tijdens de eerste 2, 3 lessen observeren : wat vindt het kind leuk om te doen? Ziet het uitdagingen? Hoe gaat het kind met die uitdagingen om? Hoe wordt er omgegaan met materialen en aangeboden opdrachten? Aan de hand hiervan een kort verslagje en vaststellen van doelen: wat wil je in de lessen gaan bereiken? - Werken aan doelen in de volgende lessen - Evaluatie, kan ook tussentijds, afhankelijk van hoeveel lessen worden aangeboden. Ik ben Verdrietig Druk Boos / driftig Hoog sensitief Angstig Faalangstig Stil en teruggetrokken

Ik wil vrolijker worden rustiger worden blijer worden me af leren sluiten van prikkels dapperder worden meer tevreden leren zijn me meer laten zien

3. Voor wie? Algemeen: voor kinderen die zich moeilijk via taal kunnen uiten, tenzij ze totaal niet creatief zijn. Dus voor kinderen met: - taalproblemen: van allerlei aard: TOS, Dyslexie, NT2 - fysieke spanningsklachten - moeite met samenwerken - moeite met 'nee' zeggen - ontwikkelingsstoornis als ASS en ADHD - echtscheidingsproblemen - rouw - gebrek aan zelfvertrouwen - angst, depressie, trauma

layout MKDO

Organisatoren; Gerry Poelert, Daan Overeem en Hannie Gnodde De docenten zijn; Op woensdag voor het tekenen en schilderen; Hannie, Sanne en Coby van CSG Het Streek en PEK Op de vrijdag zijn dat docenten van Cultura; Martijn/Djembe, Meavy en Lotte/Dans, Ilja/3D-pen, Rietje/keramiek, Kirsten/Theater, Mirjam/Organisatie workshops

PEK

PLATFORM EDESE KUNSTENARS

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.