Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel. Versie


1 Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel Versie Ingangsdatum 1 april 20152 Inhoudsopgave 1 Inleiding Wat is de functie van de tabel Combinaties v...
Author:  Jonathan Jacobs

0 downloads 1 Views 266KB Size

Recommend Documents


Toelichting op de Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel
1 Toelichting op de Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel v Ingangsdatum tabel:2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Voor wie is dit document bedoeld Samenh...

Toelichting op de Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel
1 Toelichting op de Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel v Ingangsdatum tabel:2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Voor wie is dit document bedoeld Samenh...

Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel Toelichting. Versie
1 Relatie Diagnose Zorgproductgroepen Tabel Toelichting Versie Ingangsdatum 1 januari 20152 Inhoudsopgave 1 Inleiding Voor wie is dit document bedoeld...

Toelichting op de Afsluitreden Tabel. Versie
1 Toelichting op de Afsluitreden Tabel Versie Ingangsdatum 1 januari 20142 Inhoudsopgave 1 Inleiding Wat is de functie van de tabel Afsluitredenen Afs...

Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme. Versie
1 Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme Versie Ingangsdatum 1 januari 20142 Inhoudsopgave 1 Inleiding Oogheelkunde Diagnose...

Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme. Versie
1 Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme Versie Ingangsdatum 1 januari 20132 Inhoudsopgave 1 Inleiding Oogheelkunde Diagnose...

Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme. Versie
1 Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme Versie Ingangsdatum 1 januari 20152 Inhoudsopgave 1 Inleiding Oogheelkunde Diagnose...

Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme. Versie
1 Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme Versie Ingangsdatum 1 januari 20142 Inhoudsopgave 1 Inleiding Oogheelkunde Diagnose...

Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme. Versie
1 Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme Versie Ingangsdatum 1 januari 20132 Inhoudsopgave 1 Inleiding Oogheelkunde Diagnose...

Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme. Versie
1 Toelichting op de diagnose- en zorgvraagtypering per specialisme Versie Ingangsdatum 1 januari 20152 Inhoudsopgave 1 Inleiding Oogheelkunde Diagnose...Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel Versie 20150312 Ingangsdatum 1 april 2015

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel │ v20150312

Inhoudsopgave 1

Inleiding ............................................................................................................................... 3 1.1 Wat is de functie van de tabel .......................................................................................... 3 1.1.1

Combinaties van verschillende diagnosen ............................................................. 3

1.1.2

Combinaties van identieke diagnosen ................................................................... 3

1.2 Algemene gegevens van de tabel .................................................................................... 4

2

1.2.1

Mutatiecode......................................................................................................... 4

1.2.2

Specificaties ........................................................................................................ 4

1.2.3

Totaal aantal records............................................................................................ 4

1.2.4

Implementatieperiode en ingangsdatum tabel ........................................................ 5

Beschrijving van de wijzigingen .......................................................................................... 6 2.1 Wijzigingen per specialisme ............................................................................................ 6 2.1.1

0301 Oogheelkunde ............................................................................................. 6

© DBC-Onderhoud

2│6

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel │ v20150312

1 Inleiding Dit document beschrijft de functie en specificaties van de Diagnose Combinatie Tabel en de wijzigingen ten opzichte van de vorige tabel versie 20140717.

1.1

Wat is de functie van de tabel

In de Diagnose Combinatie Tabel staan de diagnosecombinaties die niet parallel mogen voorkomen. Het doel hiervan is om te voorkomen dat zorgtrajecten onterecht parallel worden geopend. De tabel bevat combinaties van verschillende diagnosen en combinaties van identieke diagnosen. 1.1.1

Combinaties van verschillende diagnosen

Voor de samenstelling van de tabel betreffende combinaties van verschillende diagnosen, zijn als uitgangspunt de 1150 meest voorkomende parallelle DBC’s (gedeclareerd bij de verzekeraars sinds 2006) beoordeeld. De wetenschappelijke verenigingen en Zorgverzekeraars Nederland hebben bij deze combinaties van diagnosetyperingen aangegeven welke vanuit medisch oogpunt, onterecht voorkomen. De combinaties van verschillende diagnosen zijn ook gespiegeld opgenomen in de tabel (A-B + B-A). 1.1.2

Combinaties van identieke diagnosen

Eén van de voorwaarden voor het openen van een parallel zorgtraject is dat er sprake moet zijn van een andere, nieuwe zorgvraag dan waar de patiënt al bekend mee is. Logischerwijs is daarom het openen van parallelle zorgtrajecten met twee identieke diagnosen niet toegestaan. Er zijn echter twee uitzonderingen:  

1

Bepaalde dubbelzijdige aandoeningen die beiderzijds operatief worden behandeld. Aandoeningen waarbij op basis van een uitzondering in de Registratieregels, parallelliteit bij twee identieke diagnosen is toegestaan.

Om deze uitzonderingen te concretiseren, zijn op aanwijzing van de wetenschappelijke verenigingen in de tabel ook combinaties met twee identieke diagnosen opgenomen. Voor een dubbelzijdige aandoening, waarvan de identieke combinatie is opgenomen in de Diagnose Combinatie Tabel, kan geen parallel zorgtraject geopend worden. Daarnaast zijn de combinaties van tweemaal een ICC-diagnose opgenomen in de tabel. Er mogen namelijk geen twee ICC-zorgtrajecten parallel openstaan.

1

Bv. artrose van de heup of cataract

© DBC-Onderhoud

3│6

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel │ v20150312

1.2 1.2.1

Algemene gegevens van de tabel Mutatiecode

De mutatiecodes en de verwerkingswijze staan uitgebreid in het document ICT-eisen DBC-systeem. Dit document kunt u downloaden via de website van DBC-Onderhoud. Indien u gebruik maakt van de mutatiecodesystematiek om de wijzigingen door te voeren, dan moet u eerst de mutaties van de Diagnose Combinatie Tabel v20140717 verwerken en daarna de mutaties binnen de Diagnose Combinatie Tabel v20150312. 1.2.2

Specificaties

Voor de tabel gelden onderstaande specificaties en kolombeschrijvingen (zie ook het document ICTeisen DBC-systeem). Kolom

Naam

nr.

Type, m ax.

Optioneel

Om schrijving

lengte

1

Specialisme code

AN4

Unieke code voor het specialisme (AGB-codering)

2

Diagnose_DBC1

AN..6

Typerende diagnosecomponent van de DBC

3

Diagnose_DBC2

AN..6

4

Indicatie

N1

Opt.

Typerende diagnosecomponent van de DBC 1 meerdere dezelfde diagnoses toegestaan 2 uitsluiting combinatie van diagnoses

5

Ingangsdatum

N8

6

Einddatum

N8

Begin datum geldigheid, (EEJJMMDD) Opt.

De afloopdatum geldigheid (tot en met), (EEJJMMDD)

7

Mutatie

N1

Opt.

Geeft aan w elke soort wijziging of correctie is uitgevoerd t.o.v. de vorige formele oplevering 1 Nieuw 2 Gew ijzigd 3 Logisch verwijderd

DBC-Onderhoud levert de tabel als CSV-bestand uit, waarbij de puntkomma als scheidingsteken dient. Dit is conform de overige tabellen die DBC-Onderhoud beschikbaar stelt. 1.2.3

Totaal aantal records

Het totaal aantal records in deze Diagnose Combinatie Tabel bedraagt voor deze uitlevering: 4963 inclusief kopregel.

© DBC-Onderhoud

4│6

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel │ v20150312

Aantal

Record

records

Kopregel

1

Zonder mutatiecode

4961

Mutatiecode 1

0

Mutatiecode 2

1

Mutatiecode 3

0

TOTAAL

4963

1.2.4

Implementatieperiode en ingangsdatum tabel

DBC-Onderhoud stelt de Diagnose Combinatie Tabel v20150312 op 12 maart 2015 ter beschikking om te implementeren in uw systeem. De ingangsdatum van geldigheid van de tabel is 1 april 2015.

© DBC-Onderhoud

5│6

Toelichting op de Diagnose Combinatie Tabel │ v20150312

2 Beschrijving van de wijzigingen 2.1 2.1.1

Wijzigingen per specialisme 0301 Oogheelkunde

Beëindigde combinatie  155 - 155 Refractie anomalie Om het mogelijk te maken om per oog een zorgproduct voor refractiechirurgie te declareren wordt de identieke combinatie met diagnose 155 ‘Refractie anomalie’ per 31 december 2014 beëindigd. Hierdoor is het met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 mogelijk om voor een dubbelzijdige ingreep een parallel zorgtraject te openen.

© DBC-Onderhoud

6│6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.